S-au gasit 14 rezultate in 0.1653 secunde.
Inapoi

1404561. DCL. S 1/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 741 - 14.IX.2017
Declaratie la douã decenii de la initierea parteneriatului strategic între România si Statele Unite ale Americii, la 11 iulie 1997, si în pragul împlinirii unui secol de la afirmarea dreptului popoarelor din Monarhia Austro-Ungarã la dezvoltare autonomã de cãtre presedintele Woodrow Wilson în cele paisprezece puncte prezentate Congresului american, la 8 ianuarie 1918

1384152. O. MAN 51/30 mai 2017 - M. Of. nr. 439 - 13.VI.2017
al ministrului apărării nationale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.120/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

1320443. O. MDRAP 979/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 532 - 15.VII.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

1134734. Circ. BNR 27/04 septembrie 2013 - M. Of. nr. 621 - 07.X.2013
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la initierea primului Congres al economistilor din România

1074245. O. MAN 120/12 octombrie 2012 - M. Of. nr. 738 - 01.XI.2012
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

901166. H. G 432/28 aprilie 2010 - M. Of. nr. 303 - 10.V.2010
privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi

799667. O. MAN 18/16 februarie 2009 - M. Of. nr. 132 - 03.III.2009
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale
Rectificare - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009

606988. O. MTCT 1727/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 829 - 09.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. i) din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

445479. O. MTCT 1410/10 august 2004 - M. Of. nr. 782 - 25.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

3469710. O. MLTL 542/8 aprilie 2003 - M. OF. 269 - 17.IV.2003
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat
Modificari si completari:
-O. MTCT 1410/10 august 2004 - M. Of. nr. 782 - 25.VIII.2004

158611. H. S 17/26 iunie 2000 - M. Of. 297 - 30.VI.2000
privind prelungirea datei de depunere a Raportului Comisiei pentru buget, finante si bănci a Senatului privind initierea unei anchete (analize) asupra oportunitătii alocării unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

157612. H. S 7/3 februarie 2000 - M. Of. 58 - 8.II.2000
privind prelungirea datei depunerii Raportului Comisiei pentru buget, finante si bănci a Senatului privind initierea unei anchete (analize) asupra oportunitătii alocării unor fonduri de la bugetul de stat pentru BANCOREX

168913. H. S 12/30 iunie 1999 - M. Of. 318 - 2.VII.1999
privind prelungirea datei depunerii Raportului Comisiei pentru buget, finante si banci a Senatului privind initierea unei anchete (analize) asupra oportunitatii alocarii unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Româna de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

168714. H. S 10/10 iunie 1999 - M. Of. 266 - 10.VI.1999
privind initierea unei anchete (analize) de catre Comisia pentru buget, finante si banci a Senatului asupra oportunitatii alocarii unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Româna de Comert Exterior - Bancorex - S.A.


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi