S-au gasit 127747 rezultate in 0.5415 secunde.
Inapoi

1434301. DEC. CC 595/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 148 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 teza a doua, art. 8 si art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

1434312. DEC. CC 626/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 148 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 214 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum si ale art. 277 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

1434323. DEC. CC 681/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 148 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

1434334. DEC. CC 729/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 148 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală

1434345. DEC. CC 643/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

1434356. DEC. CC 829/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1434367. O. ANCPI 1650/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Sibiu

1434378. O. MTS 114/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, functionarea si finantarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret

1434389. O. MTS 120/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
al ministrului tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii

14343910. O. MTS 121/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
al ministrului tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul national/ local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul national de proiecte studentesti

14344011. H. UNNP 7/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
privind aprobarea modificărilor si completărilor la Statutul Institutului Notarial Român, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România nr. 128/2015

14344112. DEC. CC 855/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 150 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (5) din Codul de procedură penală

14344213. DEC. PM 78/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 150 - 16.II.2018
privind numirea doamnei Iuliana Mihaela Zobuian în functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

14344314. DEC. PM 81/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 150 - 16.II.2018
privind numirea domnului Radu Ţipiscă în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

14344415. DEC. CAR 672/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 si art. 1.010 alin. (1) din Codul de procedură civilă

14344516. DEC. CC 676/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

14344617. DEC. CC 801/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

14344718. H. G 48/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esential „Corvetă multifunctională”

14344819. H. G 49/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul cresterii animalelor

14344920. H. G 50/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

14345021. DEC. PM 76/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Adelina Palade a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

14345122. DEC. PM 77/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Alina Veronica Hagima a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

14345223. DEC. PM 79/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
privind stabilirea atributiilor doamnei Andreea Păstîrnac, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, si pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 287/2016 privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor României cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

14345324. DEC. PM 80/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

14345425. DEC. PM 82/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dragos-Virgil Titea din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

14345526. O. MRP 70/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
al ministrului pentru românii de pretutindeni pentru aprobarea Ghidului beneficiarului – 2018

14345627. R. FGDB 1/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea si plata contributiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în functie de gradul de risc

14345728. DEC. ASF 186/02 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea ATE INSURANCE ROMANIA - S.A., în calitate de cedent, către Societatea EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A., în calitate de cesionar, si a retragerii, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societătii ATE INSURANCE ROMANIA - S.A.

14338229. Rap. AEP 12717/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Brăila

14338330. Rap. AEP 12827/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Vaslui

14338431. Rap. AEP 12828/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Brasov

14338532. Rap. AEP 12829/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Harghita

14338633. Rap. AEP 12844/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Bacău

14338734. Rap. AEP 13007/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Bistrita

14338835. Rap. AEP 13011/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Sibiu

14338936. Rap. AEP 13012/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Filiala Suceava

14339037. Rap. AEP 13013/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Giurgiu

14339138. Rap. AEP 13302/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Alba

14339239. Rap. AEP 13616/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Botosani

14339340. Rap. AEP 13617/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Timis

14339441. Rap. AEP 13938/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Buzău

14339542. Rap. AEP 13940/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Arges

14339643. Rap. AEP 14002/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Constanta

14339844. Rap. AEP 14015/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov

14339945. Rap. AEP 14412/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Cluj

14340046. Rap. AEP 14414/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin

14340147. Rap. AEP 14415/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea

14340248. Rap. AEP 14713/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Călărasi

14340349. Rap. AEP 14715/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Dâmbovita

14340450. Rap. AEP 14805/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Arad

14340551. Rap. AEP 14806/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Hunedoara

14340652. Rap. AEP 14865/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Iasi

14340753. DEC. CC 655/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 143 - 15.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

14340854. DEC. CC 733/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 143 - 15.II.2018
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 73/2017 pentru numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

14341255. DEC. CC 675/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 144 - 15.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

14341356. DEC. CC 699/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 144 - 15.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (1) din Codul penal

14341057. O. MADR 30/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 143 - 15.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor si controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului săditor

14341158. O. ANRE 29/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 143 - 15.II.2018
pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare intrazilnică, în conformitate cu art. 53 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitătilor si gestionarea congestiilor”

14341459. H. G 46/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 144 - 15.II.2018
privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din functiune în vederea valorificării si, după caz, casării si înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Mediului - Administratia Natională de Meteorologie

14341560. O. MEN 3109/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 144 - 15.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind organizarea simulării evaluării nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2017-2018

14341661. DEC. PM 68/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
pentru reluarea activitătii doamnei Elena Petrascu în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

14341762. DEC. PM 69/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Dragos Vasile Pelmus a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

14341863. DEC. PM 70/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
privind aplicarea mobilitătii doamnei Georgeta Gavrilă din functia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor

14341964. DEC. PM 71/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Elena Petrascu din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

14342065. DEC. PM 72/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai-Iulian Visan din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

14342166. DEC. PM 73/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
privind încetarea, prin acordul părtilor, a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Achim, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

14342267. DEC. PM 74/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
privind aprobarea Calendarului principalelor activităti pe anul 2018 ale Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice

14342368. H. S 17/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 146 - 15.II.2018
privind vacantarea unui mandat de senator

14342469. DEC. CC 33/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 146 - 15.II.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Opinie separată

14342570. DEC. CC 706/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 147 - 15.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si a unor acte normative conexe

14342671. DEC. CC 773/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 147 - 15.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

14342772. DEC. PM 75/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 147 - 15.II.2018
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela-Maria Podască din functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

14342873. O. MFP 1450/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 147 - 15.II.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

14342974. L. P 185/25 iunie 2013 - M. Of. nr. 147 - 15.II.2018
privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate - republicare

14334475. Rap. AEP 12393/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Maramures

14334576. Rap. AEP 12718/09 octombrie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Ialomita

14334677. Rap. AEP 12825/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Galati

14334778. Rap. AEP 12826/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Vrancea

14334879. Rap. AEP 13008/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Mures

14334980. Rap. AEP 13009/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Covasna

14335081. Rap. AEP 13010/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Neamt

14335182. Rap. AEP 13301/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Satu Mare

14335283. Rap. AEP 13917/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Mehedinti

14335384. Rap. AEP 13939/14 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanenta la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Tulcea

14335485. Rap. AEP 13941/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Prahova

14335586. Rap. AEP 14000/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Bihor

14335687. Rap. AEP 14001/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Dolj

14335788. Rap. AEP 14016/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Gorj

14335889. Rap. AEP 14413/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Sălaj

14335990. Rap. AEP 14606/05 decembrie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Teleorman

14336091. Rap. AEP 14607/05 decembrie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Olt

14336192. Rap. AEP 198/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 1 Bucuresti

14336293. Rap. AEP 201/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 5 Bucuresti

14336394. Rap. AEP 205/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 6 Bucuresti

14336495. Rap. AEP 206/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 2 Bucuresti

14336596. Rap. AEP 209/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 3 Bucuresti

14336697. Rap. AEP 210/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 4 Bucuresti

14336798. Rap. AEP 290/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Municipiului Bucuresti

14336899. DEC. CC 721/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) coroborate cu cele ale alin. (51) al aceluiasi articol din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

143369100. O. ANCPI 35/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea

143370101. O. ANCPI 43/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Motru din judetul Gorj

143371102. O. ANCPI 104/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures

143372103. O. MS 179/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
179. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate de către medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfăsurare a acestora

143373104. O. MS 179/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate de către medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfăsurare a acestora

143374105. O. MEN 3131/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind includerea în planurile de învătământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în institutiile de învătământ superior din sistemul national de învătământ, a cursurilor de etică si integritate academică

143375106. H. S 6/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

143376107. D. PRES 247/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Contractului-cadru de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii (România UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

143377108. D. PRES 248/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de dialog politic si de cooperare între Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles

143378109. DEC. CC 638/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 alin. 1, art. 591 alin. 1 si alin. 3 si art. 60 alin. 1-4 din Codul penal din 1969 si ale art. 100 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Codul penal

143379110. O. MAP 45/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

143380111. R. BNR 1/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit si pentru abrogarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare si a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 15/2012 privind raportarea situatiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare

143381112. O. ANRE 30/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor OPEED pentru Metodologia de rezervă, în conformitate cu articolul 36 (3) din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitătilor si gestionarea congestiilor”

143313113. DEC. CC 722/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (8) si art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii coroborate cu cele ale art. 24 si art. 131 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

143314114. DEC. CC 774/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (2) lit. d) si art. 83 alin. (2) din Codul penal, raportat la dispozitiile art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală

143315115. H. G 41/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Justitiei

143316116. O. MAI 10/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

143317117. O. MRP 24/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
al ministrului pentru românii de pretutindeni pentru aprobarea Procedurii de control al activitătii desfăsurate de aparatul propriu si entitătile aflate în subordinea, în coordonarea si sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

143318118. O. MEN 3058/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind reglementarea functiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupatională de functii bugetare învătământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

143319119. O. MMJS 943/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind reglementarea functiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupatională de functii bugetare învătământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

143320120. DEC. CC 731/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 136 - 13.II.2018
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 71/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

143321121. O. ANCPI 45/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 136 - 13.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Giurgiu

143322122. O. ANCPI 46/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 136 - 13.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Dâmbovita

143323123. O. MS 110/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 136 - 13.II.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea normelor metodologice de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar international 2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene si/sau a altor boli care pot constitui o amenintare pentru sănătatea publică

143324124. O. ANRE 32/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 136 - 13.II.2018
pentru modificarea Conditiilor generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distributie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014

143325125. O. MAI 8/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 137 - 13.II.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului national SIS, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 150/2013

143326126. O. MEN 3110/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 137 - 13.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2018 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile internationale

143327127. O. MEN 3111/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 137 - 13.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat institutiilor de învătământ superior de stat pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor extracurriculare - stiintifice, tehnice, cultural-artistice si sportive nationale, precum si a celor pentru studentii capabili de performante

143328128. O. ANRE 28/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 137 - 13.II.2018
pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare unică pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitătilor si gestionarea congestiilor”

143329129. O. CONC 350/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 137 - 13.II.2018
privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Concurentei, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 376/2017

143330130. H. P 8/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

143331131. H. P 9/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

143332132. H. P 10/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
privind raportul final al Comisiei speciale de anchetă a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential

143333133. H. CD 4/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
privind validarea unor mandate de deputat

143334134. H. CD 6/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

143335135. H. CD 5/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

143336136. H. CD 7/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
pentru desemnarea reprezentantilor Parlamentului României, Camera Deputatilor, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului National de Administratie

143337137. DEC. CC 677/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, si ale art. 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale

143338138. H. G 44/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
pentru modificarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012

143339139. H. G 45/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei

143340140. DEC. PM 66/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gheorghe Popescu din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

143341141. DEC. PM 67/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
privind acordarea calitătii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Gheorghe Popescu

143342142. O. ANCPI 102/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 din unitatea administrativ-teritorială Căpreni, judetul Gorj

143343143. O. MJ 442/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
al ministrului justitiei privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui functionar public cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor

143279144. DEC. CC 598/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 129 - 12.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 255 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si a prevederilor art. 111 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 120^1 alin. (1) si ale art. 124^1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

143280145. H. G 35/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 129 - 12.II.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Caras-Severin de către domnul Purec Petrică-Ionut-Sebastian

143281146. H. G 36/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 129 - 12.II.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Caras-Severin de către domnul Hogea Cătălin-Ionut

143282147. O. ANRE 26/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 129 - 12.II.2018
pentru aprobarea Regulamentului de selectie concurentială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instantă si pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice

143283148. H. CFR 5/28 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 129 - 12.II.2018
privind procedura de eliberare a autorizatiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

143284149. O. MMED 1430/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 130 - 12.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului privind aprobarea Planului national de tranzitie pentru instalatii de ardere aflate sub incidenta prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

143285150. O. ME 1063/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 130 - 12.II.2018
al ministrului energiei privind aprobarea Planului national de tranzitie pentru instalatii de ardere aflate sub incidenta prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

143286151. O. MDRAPFE 220/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 130 - 12.II.2018
ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind aprobarea Planului national de tranzitie pentru instalatii de ardere aflate sub incidenta prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

143287152. O. CNCAN 14/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 130 - 12.II.2018
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Procedurii privind cerintele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protectie radiologică

143288153. H. CFR 1/28 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 130 - 12.II.2018
pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeutilor din România

143289154. O. MAN 14/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 131 - 12.II.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.102/2012 privind sistemul de distinctii militare din Ministerul Apărării Nationale

143290155. O. MDFE 194/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 131 - 12.II.2018
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea schemei de ajutoare de stat si de minimis sub formă de investitii de capital de risc pentru întreprinderi mici si mijlocii în cadrul Programului operational Competitivitate

143291156. H. CFR 6/28 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 131 - 12.II.2018
pentru stabilirea cuantumului cotizatiei de membru si a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeutilor din România

143292157. H. CFR 7/28 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 131 - 12.II.2018
privind Procedura de organizare si desfăsurare a sedintelor organelor de conducere la nivel teritorial si national ale Colegiului Fizioterapeutilor din România

143293158. DEC. CC 683/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 132 - 12.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) si art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

143294159. DEC. CC 684/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 132 - 12.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

143295160. O. ANRM 32/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 132 - 12.II.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Metodologiei de stabilire a pretului de referintă pentru gazele naturale extrase în România

143296161. H. G 40/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiatilor în România

143297162. H. G 42/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adâncimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei în Portul Constanta”

143298163. H. G 43/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
privind transmiterea unor părti din imobilul 539 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Slatina, judetul Olt, si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

143300164. O. MADR 31/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformitătii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative „produs montan” si de verificare a respectării legislatiei europene si nationale de către operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni

143301165. O. MADR 35/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, utilizate si nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

143302166. O. ANCPI 50/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Constanta

143303167. O. MS 159/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 444/2016 privind constituirea si stabilirea atributiilor Comisiei de analiză si aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătătii în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti

143304168. O. SGS 266/26 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al secretarului general al Senatului pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputatilor, al secretarului general al Senatului si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

143305169. O. SGCD 2/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al secretarului general al Camerei Deputatilor pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputatilor, al secretarului general al Senatului si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

143306170. O. CNPP 12/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputatilor, al secretarului general al Senatului si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

143307171. DEC. CC 599/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 134 - 12.II.2018
1referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 296^22 si art. 29626 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

143308172. DEC. PM 64/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 134 - 12.II.2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Balan din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

143309173. DEC. PM 65/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 134 - 12.II.2018
privind numirea domnului Geronimo Răducu Brănescu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

143310174. O. ANCPI 33/17 februarie 2018 - M. Of. nr. 134 - 12.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

143311175. O. ANCPI 34/17 februarie 2018 - M. Of. nr. 134 - 12.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sitesti din judetul Arges

143312176. O. ANCPI 44/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 134 - 12.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităti administrativ-teritoriale din judetul Hunedoara

143253177. DEC. CC 633/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 din Codul penal si ale art. 157 si art. 168 din Codul de procedură penală

143254178. DEC. CC 637/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală

143255179. DEC. CC 746/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

143256180. O. MDRAPFE 6970/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere în operă a mixturilor asfaltice”. Indicativ AND 605-2016

143257181. O. MT 1779/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere în operă a mixturilor asfaltice”. Indicativ AND 605-2016

143258182. DEC. CC 693/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 127 - 09.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 129 alin. (5) si ale art. 130 din Codul penal

143259183. DEC. CC 694/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 127 - 09.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură penală

143260184. O. MADR 34/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 127 - 09.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2018

143261185. O. MS 67/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 127 - 09.II.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor de organizare si desfăsurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum si în vederea dezvoltării abilitătilor profesionale pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 942/2017

143262186. O. MJ 160/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 127 - 09.II.2018
al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor

143263187. O. MEN 3047/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 127 - 09.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de bază si finantarea suplimentară a institutiilor de învătământ superior de stat din România, pentru anul 2018

143264188. H. P 2/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitătilor parlamentare necesare pregătirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

143265189. H. P 3/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

143266190. H. P 4/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

143267191. H. P 5/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

143268192. H. P 6/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 67/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie

143269193. H. P 7/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii

143270194. H. G 37/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

143271195. H. G 38/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
privind participarea statului român, reprezentat prin Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, la majorarea capitalului social al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

143272196. H. G 39/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat si administrat de Casa Natională de Pensii Publice

143273197. DEC. PM 62/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru numirea doamnei Oana-Elena Pintilei în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

143275198. DEC. PM 63/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Ciprian-Constantin Rusu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

143276199. O. MFP 1254/05 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2018

143277200. O. MFP 1298/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

143278201. DEC. ICCJ 28/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
privind recursul în interesul legii în materie civilă ce vizează interpretarea si aplicarea unitară a prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 107 din Codul civil, respectiv dacă instanta competentă să solutioneze cererile având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgentă cu tutela este judecătoria sau tribunalul

143228202. H. S 4/05 februarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Deciziei 1.313/2013/UE privind un mecanism de protectie civilă a Uniunii Europene - COM (2017) 772 final

143229203. DEC. CC 745/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

143230204. O. MDRAPFE 94/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind acordarea titlului de parc industrial Societătii INDUSTRIAL PARK ISALNITA - S.R.L.

143231205. O. MDRAPFE 171/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 2.502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societătii PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNESTI - S.A.

143232206. O. ANAF 188/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

143233207. O. ANRE 33/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.4/2015

143234208. Circ. BNR 4/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

143235209. DEC. CC 798/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 122 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 202 alin. (3) din Codul de procedură penală

143236210. O. MEN 5853/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 122 - 08.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.031/2017 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2017

143237211. O. MAI 9/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 122 - 08.II.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 199/2016 privind stabilirea modalitătilor de asigurare a managementului Programului „Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României”

143238212. O. MDRAPFE 49/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 122 - 08.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură si confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

143239213. O. ANCPI 1/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 123 - 08.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Arges

143240214. O. MT 76/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 123 - 08.II.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

143241215. O. MEN 3108/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 123 - 08.II.2018
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare în învătământ 2018

143242216. O. ANRE 25/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 123 - 08.II.2018
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

143243217. H. S 5/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

143244218. DEC. CC 692/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

143245219. DEC. CC 695/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a)--e) si art. 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

143246220. DEC. CC 764/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) lit. c) si art. 16 alin. (2) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

143247221. DEC. CC 765/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

143248222. DEC. PM 60/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
pentru eliberarea doamnei Andreea Păstîrnac din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

143249223. DEC. PM 61/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
privind numirea doamnei Andreea Păstîrnac în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

143250224. DEC. CC 642/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 125 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală

143251225. DEC. CC 747/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 125 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

143252226. OUG. G 3/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 125 - 08.II.2018
privind unele măsuri fiscal-bugetare

143216227. DEC. CC 652/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 117 - 07.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

143217228. O. MCIN 2025/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 117 - 07.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National al Patrimoniului si a organigramei acestuia

143218229. O. ANCPI 5/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 118 - 07.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.135/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud

143219230. O. ANCPI 8/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 118 - 07.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităti administrativ-teritoriale din judetul Satu Mare

143220231. O. ANCPI 27/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 118 - 07.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ulmeni din judetul Călărasi

143221232. O. MMED 70/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 118 - 07.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

143222233. O. MADR 19/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 119 - 07.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea documentatiei standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor si produselor lactate si produselor de panificatie în cadrul Programului pentru scoli al României

143223234. O. ANAP 37/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 119 - 07.II.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind aprobarea documentatiei standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor si produselor lactate si produselor de panificatie în cadrul Programului pentru scoli al României

143224235. H. S 3/05 februarie 2018 - M. Of. nr. 120 - 07.II.2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

143225236. DEC. CC 840/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 120 - 07.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al României

143226237. O. MFP 1243/05 februarie 2018 - M. Of. nr. 120 - 07.II.2018
al ministrului finantelor publice privind completarea unor reglementări contabile

143227238. DEC. ORDA 6/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 120 - 07.II.2018
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1/2018 din 22.01.2018 în Dosarul arbitral nr. 1/2017 a Corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor din 22.01.2018 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

143191239. H. S 2/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

143192240. D. PRES 245/05 februarie 2018 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2018
privind conferirea Medaliei Nationale Serviciul Credincios

143193241. D. PRES 246/05 februarie 2018 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2018
privind conferirea unor decoratii

143194242. DEC. CC 678/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

143195243. O. ANCPI 13/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Mures

143196244. O. MS 89/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

143197245. O. CNAS 300/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

143198246. O. MEN 3102/26 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.869/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Organigramei si a Statului de functii ale Institutului Limbii Române

143199247. O. CNAS 301/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2018
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platformă informatică din asigurările de sănătate

143200248. O. MS 82/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 113 - 06.II.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti

143201249. DEC. PM 57/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 114 - 06.II.2018
privind numirea unor membri în Comisia de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici si Comisia de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici si pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 473/2012 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici, precum si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici

143202250. DEC. PM 58/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 114 - 06.II.2018
privind numirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici

143203251. DEC. PM 59/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 114 - 06.II.2018
privind numirea Comisiei de disciplină pentru înaltii functionari publici

143204252. O. MEN 5686/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 114 - 06.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind modificarea si completarea Metodologiei de înscriere si înregistrare a calificărilor din învătământul superior în Registrul National al Calificărilor din învătământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.475/2017

143205253. O. MS 184/02 februarie 2018 - M. Of. nr. 114 - 06.II.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfăsurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitătile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitătile sanitare fără paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef în unitătile sanitare publice cu paturi

143206254. DEC. ICCJ 88/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 114 - 06.II.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „Procedura de executare prevăzută de art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011 (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009), este o procedură de executare silită în cadrul procedurii de executare prevăzute de art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 se poate formula contestatie la executare propriu-zisă, prevăzută de art. 712 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveste cuantumul sumei ce se execută, coroborat cu art. 628 alin. (2)-(5) din Codul de procedură civilă."

143207255. O. MS 1419/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 115 - 06.II.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri

143208256. H. CD 2/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 116 - 06.II.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

143209257. H. CD 3/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 116 - 06.II.2018
privind vacantarea unui loc de deputat

143210258. DEC. CC 802/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 116 - 06.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 342 si art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală

143211259. O. ANCPI 28/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 116 - 06.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.249/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Olt

143212260. O. MFP 1241/02 februarie 2018 - M. Of. nr. 116 - 06.II.2018
al ministrului finantelor publice privind blocarea fondurilor si resurselor economice, detinute sau avute sub control de persoana desemnată Ammar Sharif, având calitatea de asociat si administrator la Societatea Comercială PENDELUM - S.R.L.

143213261. O. MFP 1242/02 februarie 2018 - M. Of. nr. 116 - 06.II.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitătilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

143214262. O. MEN 3062/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 116 - 06.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind modificarea art. 13 din anexa ia Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licentă, de master si de doctorat

143215263. R. ASF 1/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 116 - 06.II.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agentii pentru servicii de investitii financiare, agentii delegati si pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006

143171264. DEC. CC 669/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 107 - 05.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, raportate la sintagma „pretul cu care se vând, în mod obisnuit, imobilele de acelasi fel în unitatea administrativ-teritorială” cuprinsă în dispozitiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

143172265. H. G 33/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 107 - 05.II.2018
privind stabilirea contraventiilor care intră sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere

143173266. O. MS 161/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 107 - 05.II.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea Normelor privind autorizarea unitătilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distributie si înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 131/2016

143174267. O. MEN 3020/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 107 - 05.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universitătii „Adventus” din Cernica

143175268. DEC. ICCJ 91/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 107 - 05.II.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la „aplicarea si interpretarea dispozitiilor art. 1.743 alin. (1) teza a două din Codul civil, în sensul dacă reducerea corespunzătoare a pretului la care se referă dispozitiile legale: poate fi cerută si obtinută de cumpărător în situatia în care pretul convenit priveste două imobile distincte, două suprafete de teren de categorii diferite, fără o indicare a pretului pe unitate de măsură, poate fi cerută si obtinută, în situatia bunurilor Imobile determinate, în care pretuieste unul global pentru două imobile distincte, iar vânzarea se referă la unul din acestea (cererea de perfectare); interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1.658 alin. (3) din Codul civil, în sensul dacă aceste dispozitii sunt incidente si în situatia bunurilor imobile determinate”.

143176269. H. CCF 1/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 107 - 05.II.2018
privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calitătii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2018

143177270. DEC. CC 759/23 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 108 - 05.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Opinie separată

143178271. DEC. CC 84/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 108 - 05.II.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea si aplicarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 263/2010), raportat la principiul contributivitătii, retinut în considerentele Deciziei nr. 5 din 20 septembrie 2010, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 31.03.2011 (Decizia nr. 5/2010) si ale deciziilor nr. 19 din 17 octombrie 2011 (Decizia nr. 19/2011) si nr. 19 din 10 decembrie 2012 (Decizia nr. 19/2012) pronuntate de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 22.11.2011 si nr. 51 din 23.01.2013, în situatia în care veniturile realizate de salariat în perioada anterioară anului 2001 sunt mai mici decât salariile înscrise în carnetul de muncă

143179272. DEC. CC 668/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 109 - 05.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

143180273. H. G 30/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 109 - 05.II.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantării de bază a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar

143181274. O. ANRE 22/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 109 - 05.II.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

143182275. DEC. CC 639/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 110 - 05.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si ale art. 274 din Codul de procedură penală

143183276. O. MCIN 2883/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 110 - 05.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea prevederilor cap. VI art. 2 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

143184277. DEC. ANP 500494/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 110 - 05.II.2018
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru aprobarea Normelor privind desfăsurarea activitătii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administratiei penitenciare

143185278. N. ASF 3/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 110 - 05.II.2018
pentru modificarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiară de către societătile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare

143186279. H. P 4/03 martie 1992 - M. Of. nr. 110 - 05.II.2018
Regulamentul activitătilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului republicare

143187280. DEC. PM 55/05 februarie 2018 - M. Of. nr. 111 - 05.II.2018
pentru numirea domnului Puiu-Lucian Georgescu în functia de secretar de stat la Ministerul Cercetării si Inovării

143188281. DEC. PM 56/05 februarie 2018 - M. Of. nr. 111 - 05.II.2018
privind numirea domnului Nelu Vasile Barbu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

143189282. O. MAP 1620/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 111 - 05.II.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafata fondurilor de vânătoare

143190283. O. ANRE 21/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 111 - 05.II.2018
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

143124284. O. MFP 1209/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 101 - 02.II.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

143125285. O. MMJS 999/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 101 - 02.II.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

143127286. O. MS 180/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 101 - 02.II.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

143128287. D. PRES 83/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 102 - 02.II.2018
pentru numirea unui judecător

143129288. D. PRES 127/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 103 - 02.II.2018
pentru numirea unui judecător

143130289. D. PRES 171/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 104 - 02.II.2018
pentru numirea unui judecător

143131290. D. PRES 215/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143132291. D. PRES 216/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143133292. D. PRES 217/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143134293. D. PRES 218/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143135294. D. PRES 219/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143136295. D. PRES 220/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143137296. D. PRES 221/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143138297. D. PRES 222/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143139298. D. PRES 223/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143140299. D. PRES 224/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143141300. D. PRES 225/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143142301. D. PRES 226/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143143302. D. PRES 227/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143144303. D. PRES 228/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143145304. D. PRES 229/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143146305. D. PRES 230/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143147306. D. PRES 231/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143148307. D. PRES 232/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143149308. D. PRES 233/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143150309. D. PRES 234/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143151310. D. PRES 235/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143152311. D. PRES 236/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143156312. D. PRES 239/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143154313. D. PRES 237/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143155314. D. PRES 238/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143157315. D. PRES 240/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143158316. D. PRES 241/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143159317. D. PRES 242/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143160318. D. PRES 243/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143161319. D. PRES 244/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
pentru numirea unui procuror

143162320. O. MT 59/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspectiei de sigurantă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. si administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspectiilor de sigurantă rutieră, a listei cu dispozitiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspectie de sigurantă rutieră, a modelului legitimatiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare si sanctionare contraventională a contraventiilor, dotării si inscriptionării autovehiculelor de inspectie si control, precum si a echipamentelor necesare efectuării inspectiilor de sigurantă rutieră

143163321. O. MS 178/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

143164322. O. CNAS 354/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

143165323. H. G 1408/18 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 105 - 02.II.2018
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole - republicare

143166324. DEC. CC 682/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 106 - 02.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 lit. a), art. 30 alin. (1) lit. e) si art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

143167325. DEC. CC 703/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 106 - 02.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 494 alin. 3 teza a doua din Codul civil din 1864

143168326. DEC. PM 54/02 februarie 2018 - M. Of. nr. 106 - 02.II.2018
privind numirea domnului Tudor-Bogdan Rogin în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

143169327. O. ANAF 223/26 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 106 - 02.II.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renuntarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”

143170328. O. ANRE 27/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 106 - 02.II.2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a licitatiilor pe piata centralizată pentru serviciul universal

143103329. DEC. CC 763/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (2), art. 51 si ale art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

143100330. O. MFP 1177/26 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 96 - 01.II.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2017 si pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilitătii

143101331. DEC. CC 644/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 97 - 01.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 din Codul penal din 1969 si ale art. 100 din Codul penal

143102332. O. ANCPI 11/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 97 - 01.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităti administrativ-teritoriale din judetul Botosani

143104333. H. G 31/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2018
privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociatiilor, fundatiilor si a altor organizatii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selectie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum si criteriile de selectie a cadrelor didactice implicate

143105334. O. MAI 3/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2018
al ministrului afacerilor interne privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne

143106335. O. MS 79/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Recuperare Borsa

143107336. O. ANRE 20/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2018
privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte si de abrogare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A si a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

143108337. DEC. CEDO 6685/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2018
Cererea introdusă de Felicia Condac împotriva României

143109338. DEC. CC 632/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 99 - 01.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 104 alin. (14) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

143110339. DEC. CC 679/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 99 - 01.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

143111340. DEC. CC 689/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 99 - 01.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (1) si alin. (3) din Codul penal

143112341. DEC. PM 50/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 99 - 01.II.2018
pentru eliberarea domnului Ciprian Pandea din functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

143113342. DEC. PM 51/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 99 - 01.II.02018
pentru numirea domnului Ciprian Pandea în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

143114343. DEC. PM 52/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 99 - 01.II.2018
privind acordarea calitătii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Anca-Nicoleta Alexandrescu

143115344. O. MS 81/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 99 - 01.II.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie Zam

143116345. H. S 1/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 100 - 01.II.2018
pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Biroului permanent al Senatului

143117346. DEC. PM 53/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 99 - 01.II.2018
pentru exercitarea atributiilor comisarului general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Nationale de Mediu

143118347. H. CD 1/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 100 - 01.II.2018
pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

143119348. DEC. CC 634/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 100 - 01.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. c) si lit. e) si ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

143120349. DEC. CC 775/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 100 - 01.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală

143121350. DEC. CC 797/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 100 - 01.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (1) din Codul de procedură penală

143122351. H. G 32/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 100 - 01.II.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si transmiterea acestora din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei, respectiv a Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în domeniul public al orasului Alesd, judetul Bihor

143123352. O. MS 162/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 100 - 01.II.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

143126353. O. MFP 1237/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 100 - 01.II.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi pe pietele externe de capital, prin lansarea unor serii noi de obligatiuni cu maturitatea de 12 si, respectiv, 20 de ani, în sumă totală cuprinsă între 1 miliard euro si 2 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” si desemnarea administratorilor tranzactiei

143062354. DEC. PM 39/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 91 - 31.I.2018
privind eliberarea domnului Petrică-Lucian Foca din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

143063355. O. ANCPI 12/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 91 - 31.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Petrăchioaia din judetul Ilfov

143064356. O. ANCPI 22/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 91 - 31.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt

143065357. H. C. Cont. 28/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 91 - 31.I.2018
privind modificarea si completarea Hotărârii Plenului Curtii de Conturi nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autoritătii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

143066358. DEC. CC 673/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 92 - 31.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor ari. 503 alin. (2) pct. 2 si alin. (3) din Codul de procedură civilă

143067359. H. G 27/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 92 - 31.I.2018
pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 727/2002 privind trecerea unui imobil, compus din clădire în curs de executie si terenul aferent, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Dej si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej

143068360. H. G 28/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 92 - 31.I.2018
privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Vaslui, Harghita, Alba, Arad, Constanta, Buzău, Bistrita-Năsăud, Vrancea, Suceava, Neamt si municipiul Bucuresti

143069361. O. MDRAPFE 126/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 92 - 31.I.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

143070362. DEC. CC 616/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 93 - 31.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 502 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

143071363. DEC. CC 674/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 93 - 31.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

143072364. H. G 23/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 93 - 31.I.2018
privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iasi si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iasi în administrarea Universitătii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, institutie aflată în coordonarea Ministerului Educatiei Nationale

143073365. H. G 24/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 93 - 31.I.2018
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

143074366. H. G 26/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 93 - 31.I.2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

143075367. O. MFP 1176/26 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 93 - 31.I.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

143076368. O. MFP 1193/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 93 - 31.I.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2018

143077369. DEC. PM 40/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 94 - 31.I.2018
privind eliberarea domnului Florin Lazăr Vlădică din functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Nationale

143078370. DEC. PM 41/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 94 - 31.I.2018
privind eliberarea doamnei Simona-Gabriela Baltag din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

143079371. DEC. PM 42/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 94 - 31.I.2018
pentru eliberarea domnului Gabriel Andronache din functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

143080372. DEC. PM 43/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 94 - 31.I.2018
privind eliberarea doamnei Ramona-Ioana Lohan din functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

143081373. DEC. PM 44/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 94 - 31.I.2018
privind eliberarea domnului Robert Rucăreanu din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

143082374. DEC. PM 45/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 94 - 31.I.2018
privind încetarea calitătii de consilier onorific al prim-ministrului pentru Strategia de Dezvoltare Economică Integrată, acordată domnului Dumitru-Remus Vulpescu

143083375. DEC. PM 46/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 94 - 31.I.2018
privind încetarea calitătii de consilier onorific al prim-ministrului pe chestiuni de fiscalitate, banking, piată de capital si insolventă, acordată domnului Gheorghe Piperea

143084376. DEC. PRES 47/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 94 - 31.I.2018
pentru eliberarea domnului Alexandru Victor Micula din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

143085377. DEC. PM 48/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 94 - 31.I.2018
privind numirea doamnei Andreea Păstîrnac în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

143086378. DEC. PM 49/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 94 - 31.I.2018
pentru numirea domnului Constantin Robu în functia de secretar de stat, sef al Corpului de control al prim-ministrului

143087379. O. ANRE 24/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 94 - 31.I.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind regimul si principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare si salarizării personalului angajat al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014

143088380. D. PRES 77/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 95 - 31.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

143089381. D. PRES 78/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 95 - 31.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

143090382. D. PRES 79/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 95 - 31.I.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

143091383. D. PRES 80/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 95 - 31.I.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

143092384. D. PRES 81/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 95 - 31.I.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

143093385. D. PRES 82/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 95 - 31.I.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

143094386. DEC. CC 592/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 95 - 31.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) si art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

143095387. OUG. G 1/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 95 - 31.I.2018
pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

143096388. OUG. G 2/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 95 - 31.I.2018
pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

143098389. H. G 34/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 95 - 31.I.2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru conditii de muncă, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupatională de functii bugetare „învătământ”

143099390. O. ANMCS 10/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 95 - 31.I.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate privind aprobarea categoriilor de acreditare a unitătilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

143036391. H. G 21/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 86 - 30.I.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 15 noiembrie 2017 si la Paris la 16 noiembrie 2017, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii scolare din România, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003

143037392. H. G 22/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 86 - 30.I.2018
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea si verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim si de modificare a Directivei 2009/16/CE

143038393. O. MEN 5671/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 86 - 30.I.2018
al ministrului educatiei nationale privind nominalizarea Autoritătii Nationale pentru Calificări în calitatea de Centru National Europass în România

143039394. O. MAE 156/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 86 - 30.I.2018
al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni

143040395. O. MFP 1150/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 86 - 30.I.2018
al ministrului finantelor publice privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populatie transformate în depozite la Trezoreria Statului

143041396. H. CIFGA 1/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 86 - 30.I.2018
pentru aprobarea modificării si completării Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele si în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiată si riscuri temporar nonpiată” (NI - ASR-07-VII/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 39/2017

143042397. H. CIFGA 3/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 86 - 30.I.2018
pentru aprobarea modificării Normei „Asigurarea garantiilor de export în numele si în contul statului” (NI - ASR-08-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 21/2015

143043398. DEC. CC 567/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 87 - 30.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a două si art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

143044399. H. CIFGA 2/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 86 - 30.I.2018
pentru aprobarea modificării si completării Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor românesti de capital în străinătate, în numele si în contul statului” (NI - ASR-05-VI/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 219/2017

143045400. DEC. CC 575/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 87 - 30.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

143046401. H. G 25/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 87 - 30.I.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative

143047402. DEC. ANRM 5/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 87 - 30.I.2018
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a lignitului din perimetrul Nova, judetul Caras-Severin

143048403. O. MADR 25/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 87 - 30.I.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Asociatiei Organizatia Interprofesională pe Produs „Cereale, Oleaginoase si Produse Derivate” (O.I.P.C.O.P.D.) ca organizatie interprofesională pe filiera cereale si pe filiera oleaginoase

143049404. O. ANAF 146/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 87 - 30.I.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fisierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum si categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informatii cu sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

143050405. H. ANEAR 16/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 87 - 30.I.2018
pentru aprobarea publicării Tabloului Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România în anul 2018

143051406. H. G 19/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 88 - 30.I.2018
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

143052407. H. G 20/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 88 - 30.I.2018
pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

143053408. O. ANCPI 4/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 88 - 30.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Hunedoara

143054409. O. MS 6/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 88 - 30.I.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului national de prevenire, supraveghere si control al tuberculozei

143055410. DEC. CC 589/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 89 - 30.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 121 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

143056411. DEC. PM 35/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 89 - 30.I.2018
pentru eliberarea domnului Bogdan Gheorghe Trif din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Nationale de Mediu

143057412. DEC. CC 680/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 90 - 30.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

143058413. H. G 29/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 90 - 30.I.2018
pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) si (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

143059414. DEC. PM 36/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 90 - 30.I.2018
privind eliberarea domnului Vicentiu Dorin Gavril ătir, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

143060415. DEC. PM 37/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 90 - 30.I.2018
privind numirea domnului Darius-Bogdan Vâlcov în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

143061416. DEC. PM 38/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 90 - 30.I.2018
privind numirea domnului Ioan ătefan Groza în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale

143022417. O. MS 1463/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 82 - 29.I.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei la Normele privind solventii de extractie utilizati în producerea alimentelor si a ingredientelor alimentare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 185/153/2002

143023418. O. ANSVSA 1/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 82 - 29.I.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei la Normele privind solventii de extractie utilizati în producerea alimentelor si a ingredientelor alimentare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 185/153/2002

143024419. O. MADR 16/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 82 - 29.I.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Normele privind solventii de extractie utilizati în producerea alimentelor si a ingredientelor alimentare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 185/153/2002

143025420. O. ANCPI 20/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 82 - 29.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Vaslui

143026421. DEC. CC 565/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 83 - 29.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a două si art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

143027422. H. G 11/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 83 - 29.I.2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

143028423. DEC. ANRM 3/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 83 - 29.I.2018
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Defcea, judetul Constanta

143029424. DEC. ANRM 4/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 83 - 29.I.2018
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului industrial si de constructii din perimetrul Celea Lac, judetul Constanta

143030425. O. ANRE 23/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 83 - 29.I.2018
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică

143031426. H. P 1/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 84 - 29.I.2018
pentru acordarea încrederii Guvernului

143032427. D. PRES 76/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 85 - 29.I.2018
pentru numirea Guvernului României

143033428. DEC. CC 799/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 85 - 29.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală

143034429. O. ANCPI 10/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 85 - 29.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

143035430. DEC. ASF 62/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 85 - 29.I.2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societătii CONCEPT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

142998431. D. PRES 73/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 77 - 26.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

142999432. D. PRES 74/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 77 - 26.I.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

143000433. D. PRES 75/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 77 - 26.I.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

143001434. DEC. CC 593/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 77 - 26.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

143002435. O. ANCPI 1665/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 77 - 26.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Milcov, judetul Olt, unitatea administrativ-teritorială Segarcea Vale, judetul Teleorman, si unitatea administrativ-teritorială Clinceni, judetul Ilfov

143003436. O. ANCPI 3/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 77 - 26.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităti administrativ-teritoriale din judetul Olt

143004437. O. MMJS 489/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 77 - 26.I.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială si al actului aditional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii

143005438. DEC. ASF 60/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 77 - 26.I.2018
privind aprobarea cererii de suspendare a activitătii Societătii OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L.

143006439. DEC. CC 499/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 78 - 26.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 29, ale art. 7 alin. (8) si (9), ale art. 21 alin. (3), ale art. 77 alin. (2) si (3), precum si ale art. 156 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

143007440. DEC. CC 522/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 78 - 26.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

143008441. O. CNAS 33/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 78 - 26.I.2018
privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor nationale de sănătate curative

143009442. O. ANCPI 1653/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 79 - 26.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

143010443. O. MEN 5864/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 79 - 26.I.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea programelor scolare pentru disciplina optională „Mai întâi caracterul” din învătământul primar si gimnazial

143011444. O. MT 25/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 79 - 26.I.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea lit. a) si b) ale art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2006 pentru aprobarea parcului auto normat al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

143012445. DEC. P 1/26 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 80 - 26.I.2018
privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului în sesiune extraordinară

143013446. DEC. S 3/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 80 - 26.I.2018
privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

143014447. DEC. CD 1/26 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 80 - 26.I.2018
privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinară

143015448. O. ANCPI 9/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 80 - 26.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Satu Mare

143016449. O. ANAF 187/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 80 - 26.I.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit si pentru care nu există obligatia de declarare

143017450. O. ANAF 197/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 80 - 26.I.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind organizarea si functionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state în domeniul asistentei reciproce la recuperare, precum si cu Comisia Europeană

143018451. DEC. CC 549/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 81 - 26.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si ale art. 281 alin. (1) si art. 282 alin. (4) din Codul de procedură penală

143019452. DEC. PM 32/26 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 81 - 26.I.2018
pentru stabilirea unor măsuri privind conducerea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

143020453. DEC. PM 33/26 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 81 - 26.I.2018
privind încetarea împuternicirii domnului colonel Daniel-Marian Dragne pentru a îndeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

143021454. DEC. PM 34/26 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 81 - 26.I.2018
privind împuternicirea domnului general de brigadă cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a îndeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

142976455. D. PRES 70/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 72 - 25.I.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa I

142977456. D. PRES 71/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 72 - 25.I.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa a III-a

142978457. D. PRES 72/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 72 - 25.I.2018
privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv

142979458. DEC. CC 666/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 72 - 25.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 101 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

142980459. O. MS 78/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 72 - 25.I.2018
al ministrului sănătătii privind stabilirea conditiilor pentru punerea în aplicare a dispozitiilor art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitătile sanitare

142981460. O. CNAS 14/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 72 - 25.I.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind stabilirea conditiilor pentru punerea în aplicare a dispozitiilor art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitătile sanitare

142982461. H. S 28/24 octombrie 2005 - M. Of. nr. 72 - 25.I.2018
Regulamentul Senatului - republicare

142983462. DEC. CC 701/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 73 - 25.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în piată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

142984463. O. ANCPI 1647/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 73 - 25.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităti administrativ-teritoriale din judetul Dolj

142985464. O. MMJS 2042/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 73 - 25.I.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale pentru perioada 2018-2020

142986465. O. ANCPI 21/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 73 - 25.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud

142987466. O. MS 40/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 73 - 25.I.2018
al ministrului sănătătii privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentatiei care trebuie depusă de solicitanti, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicatiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, precum si a căilor de atac

142988467. O. ANCPI 1666/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 74 - 25.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba

142989468. O. MJ 3936/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 74 - 25.I.2018
al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor educative si a centrelor de detentie din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

142990469. O. MAN 12/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 74 - 25.I.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea Instructiunilor privind transferul studentilor înmatriculati în cadrul programelor de studii universitare de licentă în institutiile de învătământ superior militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.144/2012

142991470. O. MAN 13/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 74 - 25.I.2018
al ministrului apărării nationale privind suspendarea aplicării prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Conditiilor si a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiterilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist, în unitătile si structurile sanitare din reteaua Ministerului Apărării Nationale

142992471. DEC. CC 661/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 75 - 25.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) teza a două lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

142993472. O. ANCPI 1586/15 decembrie 2017 - M. Of. nr. 75 - 25.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Brăila

142994473. O. MAE 2516/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 75 - 25.I.2018
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2385 (2017)

142995474. DEC. PM 30/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 76 - 25.I.2018
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Csaba Tiberiu Kovacs, secretar general al Autoritătii Electorale Permanente

142996475. DEC. PM 31/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 76 - 25.I.2018
pentru stabilirea unor măsuri privind conducerea Autoritătii Electorale Permanente

142997476. O. ANCPI 1645/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 76 - 25.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Dolj

142931477. H. G 18/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 66 - 23.I.2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Inspectoratul Scolar Judetean Timis

142932478. O. MFP 470/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 66 - 23.I.2018
al ministrului finantelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementări contabile

142933479. N. ASF 1/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 66 - 23.I.2018
privind completarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

142934480. L. P 37/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 67 - 23.I.2018
privind promovarea transportului ecologic

142935481. D. PRES 57/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 67 - 23.I.2018
pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic

142936482. L. P 38/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 67 - 23.I.2018
pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

142937483. D. PRES 58/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 67 - 23.I.2018
privind promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

142938484. L. P 39/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 67 - 23.I.2018
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învătământului si cercetării, precum si în ceea ce priveste plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

142939485. D. PRES 59/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 67 - 23.I.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învătământului si cercetării, precum si în ceea ce priveste plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

142940486. L. P 40/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 67 - 23.I.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză

142941487. D. PRES 60/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 67 - 23.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză

142942488. L. P 41/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 67 - 23.I.2018
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea initială a ofiterilor în activitate din Ministerul Apărării Nationale în institutii de învătământ superior militar din străinătate

142943489. D. PRES 61/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 67 - 23.I.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea initială a ofiterilor în activitate din Ministerul Apărării Nationale în institutii de învătământ superior militar din străinătate

142944490. O. ANCPI 15/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 67 - 23.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităti administrativ-teritoriale din judetul Galati

142945491. DEC. ICCJ 79/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 67 - 23.I.2018
privind dezlegarea următoarei probleme de drept: „dacă, având în vedere considerentele Deciziei nr. 42/2014 a Curtii Constitutionale si a Deciziei nr. 16/2015 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru solutionarea unor chestiuni de drept, suspendarea acordării indemnizatiei de pensionare pentru magistrati prin acte normative temporare, până în 2017, afectează caracterul previzibil al dispozitiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 si, implicit, substanta acestui drept”.

142946492. L. P 42/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 68 - 23.I.2018
pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

142947493. D. PRES 62/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 68 - 23.I.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

142948494. DEC. CC 578/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 68 - 23.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II si art. III alin. (1) din Legea nr. 262/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004

142949495. O. ANCPI 1594/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 68 - 23.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

142950496. O. ANCPI 30/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 68 - 23.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Copăceni, judetul Ilfov

142951497. H. CNASC 164/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 68 - 23.I.2018
privind aprobarea Registrului National al Asistentilor Sociali din România

142952498. L. PP 43/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Odobesti, judetul Vrancea, în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judetul Ilfov

142953499. D. PRES 63/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Odobesti, judetul Vrancea, în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judetul Ilfov

142954500. L. P 44/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

142955501. D. PRES 64/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

142956502. L. P 45/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

142957503. D. PRES 65/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

142958504. H. G 4/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a IX-a a împuternicitilor, semnat la Negresti-Oas, România, la 12 octombrie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997
Protocolul Sesiunii a IX-a a împuternicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodării apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

142959505. H. G 16/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătătii prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Suceava, institutie aflată în subordinea Ministerului Sănătătii

142960506. O. MAN 6/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea normelor privind organizarea si desfăsurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Nationale a posturilor permanente din structurile de reprezentare natională în străinătate, precum si a celor din structurile internationale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.59/2015

142961507. O. MEN 3023/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
al ministrului educatiei nationale privind controlul standardelor de pregătire profesională si înregistrarea acestora în Registrul National al Calificărilor Profesionale din Educatie (RNCPE)

142962508. DEC. ICCJ 23/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta referitor la interpretarea si aplicarea art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă, sub următoarele aspecte:
a) întelesul corect al sintagmei „prima instantă a solutionat procesul fără a intra în judecata fondului”;
b) termenul si actul de procedură prin care partea interesată poate cere instantei de apel trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante sau altei instante egale în grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie.

142963509. DEC. ICCJ 80/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 69 - 23.I.2018
privind privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „1. Dacă notiunii de «consumator», astfel cum este definită de dispozitiile art. 2 din Legea nr. 193/2000, i se circumscrie si situatia persoanei fizice care a achitat integral, voluntar, creditul contractat.
2. Dacă, din interpretarea coroborată a art. 6 si 13 din Legea nr. 193/2000, se poate aprecia că persoana fizică - parte contractantă într-un contract de credit care a încetat prin achitarea integrală voluntară, justifică un interes în solicitarea constatării caracterului abuziv al unor clauze contractuale, cu consecinta restituirii prestatiilor efectuate în baza respectivelor clauze.”

142964510. H. G 13/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 70 - 23.I.2018
privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

142965511. H. G 14/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 70 - 23.I.2018
privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

142966512. H. G 15/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 70 - 23.I.2018
pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj

142967513. H. G 17/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 70 - 23.I.2018
privind modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

142968514. DEC. PM 28/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 70 - 23.I.2018
privind eliberarea domnului Florin Vodită din functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului si pentru încetarea calitătii acestuia de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor României cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

142969515. DEC. PM 29/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 70 - 23.I.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sănătătii

142970516. O. MFP 3345/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 70 - 23.I.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008

142971517. O. ANCPI 17/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 70 - 23.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităti administrativ-teritoriale din judetul Constanta

142972518. O. ANCPI 1510/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 71 - 23.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităti administrativ-teritoriale din judetul Călărasi

142973519. O. MT 1835/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 71 - 23.I.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum si amenajarea căilor de acces la drumurile publice

142974520. O. CNAS 34/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 71 - 23.I.2018
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

142975521. N. ASF 2/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 71 - 23.I.2018
privind modificarea si completarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiară, aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

142901522. H. G 8/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

142902523. O. MADR 289/17 august 2017 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

142903524. O. MAI 147/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

142904525. O. MDRAPFE 7325/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

142905526. O. MFP 437/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

142906527. O. INS 1136/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
al presedintelui Institutului National de Statistica entru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

142907528. O. ANCPI 1588/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

142908529. O. ANSVSA 3/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

142909530. O. ANCPI 1642/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Făuresti, din judetul Vâlcea

142910531. O. ANCPI 1643/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 7 si 8 din unitatea administrativ-teritorială Costisa, judetul Neamt

142911532. O. MS 63/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

142912533. O. CNAS 1309/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

142913534. Circ. BNR 2/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2017-23 ianuarie 2018

142914535. Circ. BNR 3/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018

142915536. L. P 36/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 63 - 22.I.2018
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administratia publică centrală

142916537. D. PRES 56/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 63 - 22.I.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administratia publică centrală

142917538. DEC. CC 646/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 63 - 22.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

142918539. DEC. CC 650/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 63 - 22.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

142919540. H. G 12/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 63 - 22.I.2018
privind rechemarea unui consul general

142920541. O. ANCPI 1662/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 63 - 22.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vladimirescu, judetul Arad

142921542. O. ANCPI 1664/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 63 - 22.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Livada si unitatea administrativ-teritorială Covăsânt, judetul Arad

142922543. O. MEN 3027/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 63 - 22.I.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 5.079/2016

142923544. O. BNR 44/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 63 - 22.I.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii TOTAL LEASING IFN - S.A.

142924545. DEC. CC 614/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 64 - 22.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

142925546. O. ANCPI 1595/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 64 - 22.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale ordinelor directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităti administrativ-teritoriale, nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităti administrativ-teritoriale si nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

142926547. O. MAE 2323/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 64 - 22.I.2018
al ministrului afacerilor externe privind iesirea din vigoare a unor tratate internationale

142927548. O. MAE 2324/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 64 - 22.I.2018
al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

142928549. O. ANCPI 1646/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 65 - 22.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Mures

142929550. L. ANCPI 7/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 65 - 22.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităti administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti

142930551. DEC. ICCJ 27/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 65 - 22.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor probleme de drept:
„- dacă manifestarea acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunitătii de către inculpat, prevăzută la art. 83 alin. (1) lit. c) din Codul penal, reprezintă o conditie imperativă pentru a se putea retine ca fiind îndeplinite conditiile prevăzute de art. 83 din Codul penal pentru amânarea aplicării pedepsei în situatia în care inculpatul nu se prezintă la judecată pentru a-si exprima acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunitătii, iar instanta apreciază că nu se impune stabilirea obligatiei prevăzute de art. 85 alin. (2) lit. b) din Codul penal, respectiv stabilirea obligatiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunitătii pe o perioadă între 30 si 60 de zile;
- dacă manifestarea acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunitătii de către inculpat, prevăzută la art. 83 alin. (1) lit. c) din Codul penal reprezintă o conditie imperativă pentru a se putea retine ca fiind îndeplinite conditiile prevăzute de art. 83 din Codul penal pentru amânarea aplicării pedepsei în situatia în care inculpatul cu ocazia audierii arată că nu îsi dă acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunitătii, iar instanta apreciază că nu se impune stabilirea obligatiei prevăzute de art. 85 alin. (2) lit. b) din Codul penai, respectiv stabilirea obligatiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunitătii pe o perioadă între 30 si 60 de zile”

142876552. DEC. CC 649/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 57 - 19.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza a două prin raportare la art. 21 alin. (6) si art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

142877553. O. ANCPI 1667/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 57 - 19.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures

142878554. O. MRP 3/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 57 - 19.I.2018
al ministrului pentru românii de pretutindeni pentru aprobarea Ghidului beneficiarului – 2018

142879555. DEC. CC 479/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 58 - 19.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) teza întâi si alin. (2) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

142880556. DEC. CC 776/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 58 - 19.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 din Codul de procedură penală

142881557. O. ANA 7/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 58 - 19.I.2018
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseste ofiterul de control doping în timpul desfăsurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping

142882558. DEC. CC 615/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 59 - 19.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

142883559. Ins. MEN 1/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 59 - 19.I.2018
a ministrului educatiei nationale privind aplicarea unitară la nivelul unitătilor de învătământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entitătilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015

142884560. O. MT 1836/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 59 - 19.I.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător

142885561. O. MAE 2515/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 59 - 19.I.2018
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2383 (2017)

142886562. DEC. ANRM 1/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 59 - 19.I.2018
privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului ornamental din perimetrul Gusetel 1, judetul Bistrita-Năsăud

142887563. O. MS 16/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 59 - 19.I.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului „N. N. Săveanu” Vidra

142888564. H. CEDO 70792/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 59 - 19.I.2018
în Cauza Valdhuter împotriva României

142889565. DEC. PM 27/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 60 - 19.I.2018
privind eliberarea domnului Marius-Iulian Carabulea, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

142890566. DEC. ICCJ 85/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 60 - 19.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 527 alin. (2) si art. 529 alin. (2) din Codul civil, respectiv dacă echivalentul valoric al diurnei se include în totalul veniturilor nete lunare în raport cu care se stabileste pensia de întretinere datorată de către părinte copilului

142891567. D. PRES 66/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 61 - 19.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

142892568. D. PRES 67/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 61 - 19.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

142893569. D. PRES 68/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 61 - 19.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

142898570. DEC. ANRM 2/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 61 - 19.I.2018
privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Cuza Vodă, judetul Constanta

142895571. D. PRES 69/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 61 - 19.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

142896572. O. ANCPI 1589/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 61 - 19.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii cuprinse în ordinele directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităti administrativ-teritoriale si nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităti administrativ-teritoriale din judetele Bihor, Buzău, Călărasi si Neamt si abrogarea ordinelor directorului generai al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt si nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt

142897573. O. ANCPI 1663/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 61 - 19.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităti administrativ-teritoriale din judetul Giurgiu

142899574. O. MFP 1105/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 61 - 19.I.2018
al ministrului finantelor publice privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2018, precum si pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

142900575. O. ANRE 19/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 61 - 19.I.2018
privind aplicarea pentru anul 2017 a prevederilor art. 21 alin. (2) si art. 27 din Regulamentul de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, si a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

142818576. L. P 27/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
pentru aprobarea Programului geologic la nivel national

142819577. D. PRES 44/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului geologic la nivel national

142820578. L. P 28/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

142821579. D. PRES 45/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

142822580. L. P 30/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

142823581. D. PRES 47/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

142824582. L. P 31/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
pentru modificarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor

142825583. O. MFP 3132/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăsăminte si de pesticide utilizate în agricultură, seminte si alte produse agricole destinate însământării sau plantării, precum si pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

142826584. D. PRES 48/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor

142827585. O. MADR 472/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăsăminte si de pesticide utilizate în agricultură, seminte si alte produse agricole destinate însământării sau plantării, precum si pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

142828586. O. ANA 3/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea cuantumului taxei de prelevare a probelor de control doping

142829587. DEC. ICCJ 81/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: "Dacă prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile ulterior datei de 14 februarie 2001, având în vedere prevederile art. 52 si art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic ai unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare."

142830588. L. P 14/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 50 - 18.I.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civilă si actele de identitate ale cetătenilor români

142831589. D. PRES 29/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 50 - 18.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civilă si actele de identitate ale cetătenilor români

142832590. L. P 25/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 50 - 18.I.2018
pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003

142833591. D. PRES 42/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 50 - 18.I.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003

142834592. L. P 26/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 50 - 18.I.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2017 pentru înfiintarea Centrului National de Management al Apei Grele

142835593. D. PRES 43/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 50 - 18.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2017 pentru înfiintarea Centrului National de Management al Apei Grele

142836594. H. G 939/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 50 - 18.I.2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Jegălia, judetul Călărasi

142837595. H. G 961/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 50 - 18.I.2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Cornu, judetul Prahova

142838596. O. MADR 10/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 50 - 18.I.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii de recunoastere a operatorilor economici care desfăsoară activităti privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr si/sau din rafinarea zahărului brut din trestie

142839597. L. P 20/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 51 - 18.I.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tări terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tări terte

142840598. D. PRES 37/12 octombrie 2018 - M. Of. nr. 51 - 18.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tări terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tări terte

142841599. O. MT 1576/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 51 - 18.I.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgentă specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă si riscurile asociate acestora

142842600. O. MAI 161/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 51 - 18.I.2018
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgentă specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă si riscurile asociate acestora

142843601. O. MEN 5676/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 51 - 18.I.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea unor programe scolare pentru învătământul primar si pentru învătământul gimnazial

142844602. L. P 29/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
privind anularea unor obligatii fiscale

142845603. D. PRES 46/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
pentru promulgarea Legii privind anularea unor obligatii fiscale

142846604. DEC. CC 720/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 85/2017 pentru modificarea si completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea si functionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii

142847605. O. MCSI 1168/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

142848606. O. MEN 3024/08 ianuarie 2018 - O. MEN 3024/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
al ministrului educatiei nationale privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

142850608. O. MMJS 492/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

142851609. O. MFP 3337/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
al ministrului finantelor publice privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

142852610. O. ANCPI 1596/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.327/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

142853611. O. ANCPI 1659/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Visina, judetul Olt

142854612. O. ANCPI 1660/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Surdila-Găiseanca, judetul Brăila

142855613. O. MEN 3017/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învătământul preuniversitar în anul scolar 2018- 2019, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.485/2017

142856614. DEC. ICCJ 87/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: din coroborarea dispozitiilor art. 1.489 alin. (2) din Codul civil, art. 8 alin. (3) si art. 18 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bănesti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările si completările ulterioare (Ordonanta Guvernului nr. 13/2011), rezultă că pot fi acordate de instantă doar dobânzi la dobânzile remuneratorii prevăzute într-un contract sau, dimpotrivă, că pot fi acordate si dobânzi la dobânzile penalizatoare prevăzute de lege (dobânda legală)

142857615. O. MCIN 2870/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 53 - 18.I.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturală, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014

142858616. O. MAN 8/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 53 - 18.I.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesională si evolutia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.30/2012, precum si pentru instituirea unor reguli temporare de evolutie în cariera militară

142859617. O. MAN 9/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 53 - 18.I.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.115/2013

142860618. DEC. PM 25/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 54 - 18.I.2018
privind numirea domnului Gigi Dragomir în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

142861619. O. ANCPI 1652/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 54 - 18.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

142862620. L. P 32/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 55 - 18.I.2018
privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de investitie „Construire Spital Clinic Regional de Urgentă Brasov”

142863621. D. PRES 51/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 55 - 18.I.2018
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de investitie „Construire Spital Clinic Regional de Urgentă Brasov”

142864622. L. P 33/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 55 - 18.I.2018
pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

142865623. D. PRES 52/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 55 - 18.I.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

142867624. L. P 34/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 55 - 18.I.2018
pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

142868625. D. PRES 53/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 55 - 18.I.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

142869626. L. P 35/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 55 - 18.I.2018
pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătătiri funciare

142870627. D. PRES 54/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 55 - 18.I.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătătiri funciare

142871628. DEC. CC 572/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 55 - 18.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 644 alin. (1) si art. 645 alin. (1) din Codul de procedură civilă

142872629. O. MEN 5675/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 55 - 18.I.2018
al ministrului educatiei nationale privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare si numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finantate de la bugetul de stat din institutiile de învătământ superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018

142873630. DEC. CC 484/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 56 - 18.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) si art. 109 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

142874631. DEC. CC 645/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 56 - 18.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor sintagmei „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si a dispozitiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

142875632. DEC. PM 26/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 56 - 18.I.2018
privind unele măsuri pentru asigurarea conducerii Corpului de control al prim-ministrului

142781633. L. P 21/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

142782634. D. PRES 38/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

142783635. L. P 22/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia la nivel national

142784636. D. PRES 39/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia la nivel national

142785637. L. P 23/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente

142786638. D. PRES 40/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente

142787639. L. P 24/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2018
pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

142788640. D. PRES 41/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

142789641. O. ANCPI 1592/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.222/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

142790642. O. ANCPI 1651/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vârlezi din judetul Galati si în unitatea administrativ-teritorială Jijila din judetul Tulcea

142791643. DEC. ANARC 1112/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2018
privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet si publicarea parametrilor aferenti

142792644. L. P 263/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 42 - 17.I.2018
pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 si 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării si nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, si pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 si 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci si una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11- 13 decembrie 2012, la Protocolul Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998

142793645. D. PRES 1190/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 42 - 17.I.2018
privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 si 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării si nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, si pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 si 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci si una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11- 13 decembrie 2012, la Protocolul Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998

142794646. DEC. CC 570/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 42 - 17.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) si art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

142795647. DEC. CC 700/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 42 - 17.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

142796648. O. MEN 5863/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 42 - 17.I.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea programelor scolare pentru disciplina optională „Pregătiti pentru viată. Educatie pentru viată si comunitate”, clasa pregătitoare - clasa a IV-a si clasele a V-a - a VIII-a

142797649. H. G 3/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 43 - 17.I.2018
privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării valorii de inventar, si pentru transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Finantelor Publice

142798650. H. G 6/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 43 - 17.I.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.177/2001 privind desemnarea grupei române în Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru Portile de Fier

142799651. H. G 1582/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 43 - 17.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

142800652. O. ANCPI 1583/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 43 - 17.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităti administrativ-teritoriale din judetul Galati

142801653. DEC. ICCJ 22/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 43 - 17.I.2018
privind recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta cu privire la:
„1. interpretarea si aplicarea art. 320 alin (1) din Legea nr. 95/2006 (fost art. 313 înainte de republicare), respectiv dacă persoana care a suferit o vătămare corporală poate fi obligată la plata către un spital de urgentă a cheltuielilor de spitalizare si tratament medical de care a beneficiat în cadrul unitătii medicale respective, în situatia în care autorul vătămării: a) nu a fost identificat (inclusiv atunci când persoana vătămată nu îi dezvăluie identitatea); sau b) atunci când acesta nu răspunde penal (când persoana vătămată nu a formulat sau si-a retras plângerea penală ori a intervenit împăcarea părtilor sau fapta nu a fost săvârsită cu vinovătia cerută de legea penală).

142802654. L. P 19/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 44 - 17.I.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice

142803655. D. PRES 34/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 44 - 17.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice

142804656. DEC. CC 726/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 44 - 17.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 109 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

142805657. H. G 10/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 44 - 17.I.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si ătiintelor Biomedicale „Victor Babes”

142806658. O. MTS 14/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 44 - 17.I.2018
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică si a Metodologiei privind finantarea federatiilor sportive nationale de către Ministerul Tineretului si Sportului în anul 2018

142807659. O. ANCPI 1561/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 45 - 17.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 26 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Galati

142808660. N. ASF 32/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 45 - 17.I.2018
pentru modificarea si completarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

142809661. O. MS 1532/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 46 - 17.I.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare

142810662. DEC. ICCJ 86/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 46 - 17.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „Aplicabilitatea dispozitiilor art. 38 din Norma Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificările si completările ulterioare, în actiunile formulate în contradictoriu cu asigurătorul RCA de către asigurătorul persoanei păgubite, care se subrogă acesteia potrivit dispozitiilor art. 58 alin. (2) din acelasi act normativ”.

142811663. DT. CPSIR 4/16 iulie 2017 - M. Of. nr. 46 - 17.I.2018
privind înregistrarea rezultatelor alegerilor din luna iulie 2017 pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

142812664. DEC. CC 635/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 47 - 17.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 248 alin. (1) si alin. (13) din Codul de procedură penală

142813665. DEC. CC 636/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 47 - 17.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 475 din Codul de procedură penală

142814666. DEC. PM 23/17 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 47 - 17.I.2018
eliberarea domnului chestor sef de politie Bogdan Despescu din functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Române

142815667. DEC. PM 24/17 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 47 - 17.I.2018
privind împuternicirea domnului chestor principal de poliăie Alexandru-Cătălin Ionită pentru a îndeplini atributiile functiei de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Române

142816668. D. PRES 55/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 48 - 17.I.2018
privind desemnarea candidatului la functia de prim-ministru
Rectificare - M. Of. nr. 55 - 18.I.2018

142817669. DEC. CC 566/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 48 - 17.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua si art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

142745670. L. P 15/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

142746671. D. PRES 30/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

142747672. L. P 16/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al functiei publice specifice de inspector social si pentru modificarea si completarea unor acte normative

142748673. D. PRES 31/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al functiei publice specifice de inspector social si pentru modificarea si completarea unor acte normative

142749674. L. P 17/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

142750675. D. PRES 32/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

142751676. L. P 18/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiintarea, organizarea si functionarea agentiilor pentru întreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului

142752677. D. PRES 33/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiintarea, organizarea si functionarea agentiilor pentru întreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului

142753678. DEC. PM 13/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2018
privind eliberarea domnului Gabriel Andronache din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

142754679. DEC. PM 14/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2018
privind eliberarea domnului Ciprian Pandea din functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

142755680. DEC. PM 15/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2018
privind numirea domnului Gabriel Andronache în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

142756681. DEC. PM 16/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2018
privind numirea domnului Ciprian Pandea în functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

142757682. O. MAI 156/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 36 - 16.I.2018
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si testarea planurilor de urgentă în caz de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase

142758683. O. MFP 3323/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 36 - 16.I.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

142759684. DEC. ANP 500460/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 36 - 16.I.2018
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru aprobarea Normelor nationale în domeniul educatiei, asistentei psihologice si asistentei sociale a persoanelor internate în centre educative si centre de detentie

142760685. DEC. ANARC 1100/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 36 - 16.I.2018
privind identificarea pietelor relevante corespunzătoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune

142761686. L. P 6/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2018
pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a sigurantei, securitătii si serviciilor la partidele de fotbal si la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum si pentru aprobarea încetării valabilitătii, prin denuntare, a Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
Conventia Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a sigurantei, securitătii si serviciilor la partidele de fotbal si la alte evenimente sportive

142762687. D. PRES 6/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a sigurantei, securitătii si serviciilor la partidele de fotbal si la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum si pentru aprobarea încetării valabilitătii, prin denuntare, a Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

142763688. L. P 7/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2018
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate

142764689. D. PRES 7/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017

142765690. O. ANCPI 1661/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 si 68 din unitatea administrativ-teritorială Lalosu, judetul Vâlcea

142766691. N. ASF 31/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2018
pentru modificarea si completarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor administrate privat

142767692. DEC. CC 627/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 38 - 16.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

142768693. DEC. CC 629/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 38 - 16.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

142769694. H. G 5/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 38 - 16.I.2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Sibiu, Vâlcea, Timis, Brasov, Dolj, Constanta, Alba, Arad, Gorj, Cluj si municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

142770695. DEC. PM 17/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 38 - 16.I.2018
privind încetarea exercitării cu caracter temporar prin detasare de către doamna Alexandra Cerasela Pană a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

142771696. DEC. PM 18/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 38 - 16.I.2018
privind eliberarea, la cerere, a domnului Aurelian-Felix Rache din functia de consilier de stat la Departamentul pentru strategii guvernamentale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

142772697. DEC. PM 20/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 38 - 16.I.2018
privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

142773698. DEC. PM 19/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 38 - 16.I.2018
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Daniela-Meri Mocanu din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

142774699. DEC. PM 21/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 38 - 16.I.2018
privind eliberarea doamnei Elena Repede, la cerere, din functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

142775700. DEC. PM 22/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 38 - 16.I.2018
privind unele măsuri pentru exercitarea functiei de secretar general al Guvernului

142776701. H. G 9/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 39 - 16.I.2018
privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita în vederea producerii cărnii de porc”

142777702. DEC. ANARC 1108/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 39 - 16.I.2018
pentru stabilirea formatului si a modalitătii de transmitere a informatiilor privind dezvoltarea si localizarea geografică a retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora

142778703. D. PRES 49/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 40 - 16.I.2018
pentru încetarea functiei de prim-ministru al Guvernului României

142779704. D. PRES 50/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 40 - 16.I.2018
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca prim-ministru interimar

142780705. O. MS 1533/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 40 - 16.I.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infectios pentru persoanele decedate cu boli infectioase

142732706. D. PRES 36/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

142733707. O. MFP 3338/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug

142734708. DEC. ASF 1857/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2018
privind aprobarea cererii de suspendare a activitătii Societătii AIDA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

142735709. DEC. CC 757/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 33 - 15.I.2018
asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natură constitutională dintre Guvernul României, pe de o parte, si Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Natională Anticoruptie, pe de altă parte

142736710. H. G 2/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 33 - 15.I.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

142737711. O. MS 17/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 33 - 15.I.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

142738712. O. MS 18/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 33 - 15.I.2018
al ministrului sănătătii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

142739713. DEC. ANARC 1113/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 33 - 15.I.2018
privind înfiintarea punctului de informare unic, precum si pentru stabilirea conditiilor si modalitătilor de transmitere a unor informatii privind infrastructura fizică a operatorilor de retea

142740714. DEC. ASF 1859/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 33 - 15.I.2018
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societătii PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

142741715. H. G 7/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 34 - 15.I.2018
pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017

142742716. O. MAI 160/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 34 - 15.I.2018
al ministrului afacerilor interne privind asigurarea protectiei personalului Ministerului Afacerilor Interne

142743717. O. MT 1848/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 34 - 15.I.2018
al ministrului transporturilor privind publicarea Rezolutiei MEPC.275(69) - Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona specială Marea Baltică va avea efect, adoptată de Comitetul pentru Protectia Mediului Marin al Organizatiei Maritime Internationale la 22 aprilie 2016

142744718. O. MJ 3928/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 34 - 15.I.2018
al ministrului justitiei privind conditiile de conducere a autoturismelor de serviciu de către personalul din cadrul structurilor teritoriale si din aparatul central al Directiei Nationale de Probatiune

142699719. O. ANAF 4156/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 28 - 12.I.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea informatiilor continute în registrul national de evidentă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judete si în sectoarele municipiului Bucuresti, precum si metodologia si procedura de înregistrare a acestora

142700720. L. P 4/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2018
pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Serbia în domeniul securitătii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016
Acord între România si Republica Serbia în domeniul securitătii sociale

142701721. D. PRES 4/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Serbia în domeniul securitătii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

142702722. D. PRES 20/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

142703723. D. PRES 21/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

142704724. D. PRES 22/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

142705725. D. PRES 23/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

142706726. D. PRES 24/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

142707727. D. PRES 25/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

142708728. D. PRES 26/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

142709729. D. PRES 27/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

142710730. D. PRES 28/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

142711731. O. ANCPI 1593/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităti administrativ-teritoriale din judetul Iasi

142712732. O. MS 14/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

142713733. L. P 5/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 30 - 12.I.2018
pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 24 mai 2017
Acord de securitate între Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate

142717734. D. PRES 12/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 30 - 12.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen si pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria natională de apărare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

142715735. D. PRES 5/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 30 - 12.I.2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 24 mai 2017

142716736. L. P 12/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 30 - 12.I.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen si pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria natională de apărare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

142718737. L. P 13/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 30 - 12.I.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, în vederea asigurării protectiei intereselor esentiale ale sigurantei stării de sănătate a populatiei

142719738. D. PRES 13/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 30 - 12.I.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, în vederea asigurării protectiei intereselor esentiale ale sigurantei stării de sănătate a populatiei

142720739. O. MFP 3247/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 30 - 12.I.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

142721740. O. MCSI 1179/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 30 - 12.I.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

142722741. O. ANRE 124/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 30 - 12.I.2018
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin si plătitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică si termică în cogenerare de înaltă eficientă si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/ cuantumului de regularizare a ante-supracompensării si restituirea bonusului necuvenit/supracompensării

142723742. H. CSM 1478/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 30 - 12.I.2018
pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

142724743. D. PRES 35/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 31 - 12.I.2018
pentru încetarea efectelor Decretului nr. 655/2017 privind eliberarea din functie a unui judecător

142725744. DEC. CC 685/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 31 - 12.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 alin. (1) si (3) teza întâi din Codul de procedură penală

142726745. DEC. PM 11/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 31 - 12.I.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Vali Mirela Mihalascu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

142727746. DEC. PM 12/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 31 - 12.I.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Adrian Stoica a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

142728747. O. MDRAPFE 7029/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 31 - 12.I.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014- 2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

142729748. O. MFP 3340/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 31 - 12.I.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014- 2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

142730749. O. MS 15/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 31 - 12.I.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

142731750. O. CNAS 1311/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 31 - 12.I.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

142689751. H. G 915/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 25 - 11.I.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referintă si a listei indicatorilor de performantă a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

142690752. O. MADR 285/09 august 2017 - M. Of. nr. 25 - 11.I.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătătiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - „ISPIF” Bucuresti din coordonarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

142691753. DEC. ANARC 1098/15 decembrie 2017 - M. Of. nr. 25 - 11.I.2018
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 541/2013 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale
Rectificare - M. Of. nr. 56 - 18.I.2018

142692754. DEC. CC 501/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 26 - 11.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc] din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

142693755. H. G 1/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 26 - 11.I.2018
pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

142694756. O. MS 1461/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 26 - 11.I.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

142695757. H. G 954/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 27 - 11.I.2018
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

142696758. DEC. PM 9/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 27 - 11.I.2018
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Alexandru-Gabriel Balaban, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

142697759. DEC. PM 10/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 27 - 11.I.2018
privind numirea domnului Gheorghe Popescu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

142698760. O. MS 1496/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 27 - 11.I.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.202/2017 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor si subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii

142661761. L. P 11/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 22 - 10.I.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

142662762. D. PRES 11/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 22 - 10.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

142663763. H. G 950/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 22 - 10.I.2018
pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicării art. 3^2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S A. în vederea achizitionării de autoturisme

142664764. O. ANCPI 1585/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 22 - 10.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităti administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

142665765. O. ANCPI 1590/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 22 - 10.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Cluj

142666766. H. G 960/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 23 - 10.I.2018
pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

142667767. O. MS 1388/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 23 - 10.I.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca

142668768. O. ANCPI 1501/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 23 - 10.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Berliste din judetul Caras-Severin

142669769. O. ANCPI 1502/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 23 - 10.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Vărădia din judetul Caras-Severin

142670770. O. ANCPI 1503/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 23 - 10.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Forotic din judetul Caras-Severin

142671771. O. ANCPI 1504/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 23 - 10.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud

142672772. O. ANCPI 1505/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 23 - 10.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

142673773. O. ANCPI 1507/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 23 - 10.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vrani din judetul Caras-Severin

142674774. O. ANCPI 1543/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 23 - 10.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Berceni din judetul Ilfov

142675775. DEC. ICCJ 77/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 23 - 10.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la „aplicarea în timp a dispozitiilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă - în forma în vigoare înaintea modificării acestora prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si a unor acte normative conexe, aprobată cu modificări si completări plin Legea nr. 17/2017 - privitoare la încheierea de încuviintare a executării silite dată de executorul judecătoresc după pronuntarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 895 din 17 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea /, nr. 84 din 4 februarie 2016, înainte de publicarea acestei decizii, chestiune invocată în termen ca motiv de nulitate printr-o contestatie la executare înregistrată pe rolul instantelor judecătoresti după publicarea Deciziei nr. 895 din 17 decembrie 2015.”

142676776. D. PRES 14/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 24 - 10.I.2018
privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Mare Ofiter

142677777. D. PRES 15/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 24 - 10.I.2018
privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Comandor

142678778. D. PRES 16/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 24 - 10.I.2018
privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter

142679779. D. PRES 17/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 24 - 10.I.2018
privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter

142680780. D. PRES 18/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 24 - 10.I.2018
privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter

142681781. D. PRES 19/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 24 - 10.I.2018
privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Cavaler

142682782. H. G 951/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 24 - 10.I.2018
privind modalitatea de subventionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învătământul profesional

142683783. O. ANAP 1170/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 24 - 10.I.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achizitie publică

142684784. O. CNP 1450/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 24 - 10.I.2018
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achizitie publică

142685785. O. MFP 3259/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 24 - 10.I.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

142686786. O. MFP 3344/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 24 - 10.I.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995 si a Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului „Chitantă pentru încasarea de impozite, taxe si contributii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995

142687787. O. MS 1/03 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 24 - 10.I.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017

142688788. Circ. BNR 25/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 24 - 10.I.2018
privind lansarea în circulatie a bancnotelor si monedelor cu noua stemă a tării

142621789. O. ANCPI 1539/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Mărculesti, judetul Ialomita

142622790. O. ANCPI 1540/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 3 din unitatea administrativ-teritorială Praid, judetul Harghita

142623791. O. ANCPI 1564/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităti administrativ-teritoriale din judetul Prahova

142624792. O. MAP 1598/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind modificarea pct. 9 din anexa nr. 6 la Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare si întretinere a semintisurilor si plantatiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 1.763/2015

142625793. L. P 8/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

142626794. D. PRES 8/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

142627795. H. G 958/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Dolj” la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

142628796. DEC. PM 3/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Culturii si Identitătii Nationale de către doamna Chrisanta Daniela Zlăvog

142629797. DEC. PM 4/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
privind unele măsuri pentru exercitarea functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Finantelor Publice

142630798. DEC. PM 5/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
privind numirea doamnei Cristiana-Doina Tudor în functia de presedinte cu rang de subsecretar de stat al Autoritătii pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar

142631799. DEC. PM 6/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Florin Preda a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

142632800. DEC. PM 7/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Mircea Popa din functia publică de secretar general la Ministerul Tineretului si Sportului în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

142633801. DEC. PM 8/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Ion Cristinel Rujan din functia publică de secretar general în cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului si Sportului

142634802. O. MDFE 7331/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
al ministrului delegat pentru fonduri europene pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru îmbunătătirea competitivitătii economice prin cresterea productivitătii muncii în întreprinderi mici si mijlocii pe teritoriul acoperit de Investitia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operational regional 2014-2020

142635803. O. MAI 2/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situatia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al conditiilor de detentie

142636804. Circ. BNR 1/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

142637805. O. ANRE 1/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea pretunlor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

142638806. O. ANRE 2/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E ON GAZ FURNIZARE - S.A.

142639807. O. ANRE 3/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

142640808. O. ANRE 4/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

142641809. O. ANRE 5/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IASI - S.R.L.

142642810. O. ANRE 6/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distnbutie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ SUD - S.A.

142643811. O. ANRE 7/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate de distributie pentru operarea sistemului de distributie preluat si aprobarea preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizate de Societatea GAZ SUD - S.A. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distributie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, apartinătoare municipiului Zimnicea. judetul Teleorman

142644812. O. ANRE 8/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distnbutie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

142645813. O. ANRE 9/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINTI GAZ - S.A.

142646814. O. ANRE 10/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

142647815. O. ANRE 11/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

142648816. O. ANRE 12/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

142649817. O. ANRE 13/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

142650818. O. ANRE 14/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A.

142651819. O. ANRE 15/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

142652820. O. ANRE 16/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A.

142653821. O. ANRE 17/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. si pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S C. MIHOC OIL - S.R.L.

142654822. O. ANRE 18/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea CONI - S.R.L. si pentru modificarea anexei nr. 3 si abrogarea anexelor nr. 1a si nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare Tn Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L.

142655823. DEC. S 1/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 21 - 09.I.2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 10-14 ianuarie 2018

142656824. DEC. S 2/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 21 - 09.I.2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-18 ianuarie 2018

142657825. DEC. CC 657/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 21 - 09.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor ari. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

142658826. DEC. CC 728/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 21 - 09.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor

142659827. H. G 933/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 21 - 09.I.2018
privind aprobarea Programului statistic national multianual 2018-2020

142660828. DEC. CMR 31/15 decembrie 2017 - M. Of. nr. 21 - 09.I.2018
privind stabilirea cuantumului taxei de evaluare profesională în vederea recunoasterii titlurilor de medic specialist

142602829. H. G 959/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantării de bază de la bugetul de stat. din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti prescolarii si elevii din învătământul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din învătământul profesional si liceal acreditat, particular si confesional

142603830. O. ANCPI 1542/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind abrogarea unor dispozitii cuprinse în ordine ale directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

142604831. O. ANCPI 1574/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Poiana llvei din judetul Bistrita-Năsăud

142605832. O. ANCPI 1581/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

142606833. O. ANCPI 1584/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Măgurele din judetul Ilfov

142607834. O. ANCPI 1644/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vaslui

142608835. O. ANAF 4160/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 „Decont privind accizele”

142609836. H. G 953/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2018
privind modificarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, din portul Isaccea, portul Isaccea, portul Tulcea si portul Măcin, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară

142610837. O. ANCPI 1560/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Botosani

142611838. O. ANCPI 1562/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Gorj

142612839. O. ANCPI 1563/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Hunedoara

142613840. O. MEN 5638/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea programei scolare a disciplinei optionale pentru învătământul liceal „Adolescentă si autocunoastere - clasele IX-XII

142614841. O. ANCPI 1566/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 16 - 08.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităti administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

142615842. L. P 9/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 17 - 08.I.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

142616843. D. PRES 9/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 17 - 08.I.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

142617844. L. P 10/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 17 - 08.I.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

142618845. D. PRES 10/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 17 - 08.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

142619846. O. MAI 158/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 17 - 08.I.2018
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale Anticoruptie

142620847. DEC. ICCJ 83/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 17 - 08.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept: „în interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice, cu modificările ulterioare (Legea nr. 22/1969), contractul individual de muncă al persoanei angajate ca gestionar sau având si atributii de gestionar, care a fost condamnată definitiv pentru una din infractiunile prevăzute de textul indicat la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere încetează de drept la data rămânerii definitive a hotărârii penale de condamnare?
În ipoteza unui răspuns afirmativ, textul legal - art. 4 din Legea nr. 22/1969 - reglementează un caz special, distinct de încetare de drept a raporturilor de muncă sau încetarea de drept operează prin interpretarea si aplicarea extensivă a dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul muncii), fiind, în consecintă, obligatorie si emiterea unei decizii potrivit art. 56 alin. (2) din Codul muncii?”

142582848. H. G 928/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2018
privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 si 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistentă socială) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2011

142583849. H. G 962/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2018
privind aprobarea tarifului pentru unele operatiuni efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

142584850. H. G 963/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Drum de legătură DN 5 - Soseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61+400”, judetul Giurgiu

142585851. O. ANCPI 1565/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea

142586852. O. MFP 3254/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2018
al ministrului finantelor publice privind Registrul de evidentă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

142587853. O. MEN 5658/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2018
al ministrului educatiei nationale privind modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activitătii manageriale desfăsurate de către inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti din inspectoratele scolare si directorii caselor corpului didactic

142588854. H. G 942/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2018
privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor

142592855. O. MCIN 2824/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contraventii si să aplice amenzile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite si a modelului procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

142590856. H. G 949/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2018
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

142591857. H. G 952/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2018
privind trecerea unor părti de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si transmiterea acestora în folosinta gratuită a Asociatiei Române pentru Transparentă, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

142593858. O. MJ 3725/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2018
al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bazei de aprovizionare, gospodărire si reparatii

142594859. O. MEN 5645/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calitătii proiectelor de manuale scolare pentru învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019

142595860. H. G 935/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 12 - 05.I.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a denumirii imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii prin Spitalul de Psihiatrie Gătaia

142596861. H. G 941/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 12 - 05.I.2018
privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Tulcea

142597862. O. ANCPI 1569/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 12 - 05.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud

142598863. O. MT 1849/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 12 - 05.I.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2017 al Autoritătii Feroviare Române - AFER

142599864. R. BNR 2/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 12 - 05.I.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit

142600865. O. ANCPI 1506/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 13 - 05.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Botosani

142601866. R. CMSM 2/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 13 - 05.I.2018
privind metodologia si procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital si sfera de aplicare a acestor instrumente

142530867. H. G 955/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 06 - 04.I.2018
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

142531868. H. G 956/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 06 - 04.I.2018
privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Neamt, Sibiu, Cluj, Arges, Bacău, Vrancea, Buzău, Dâmbovita, Maramures, Galati si municipiul Bucuresti

142532869. H. G 957/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 06 - 04.I.2018
privind rechemarea si numirea unui consul general

142533870. O. MAN 157/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 06 - 04.I.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.129/2009 privind conducerea unitătilor sanitare cu paturi din reteaua sanitară a Ministerului Apărării Nationale

142534871. H. CCF 12/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 06 - 04.I.2018
privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plată si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali în anul 2018

142535872. Circ. BNR 26/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 06 - 04.I.2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Coroana reginei Elisabeta a României

142536873. O. MCI 714/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 07 - 04.I.2018
al ministrului cercetării si inovării pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor nationale de cercetare- dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării si Inovării

142537874. O. MCI 754/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 07 - 04.I.2018
al ministrului cercetării si inovării pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor nationale de cercetare- dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării si Inovării

142538875. O. MCI 755/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 07 - 04.I.2018
al ministrului cercetării si inovării pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatială „Elie Carafoli”- I.N.C.A.S. în coordonarea Ministerului Cercetării si Inovării

142539876. H. CAFR 111/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 07 - 04.I.2018
privind adoptarea integrală a Normelor obligatorii din Cadrul international de practici profesionale ale auditului intern, editia 2017 (IPPF 2017)

142540877. L. P 277/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

142541878. D. PRES 1311/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

142542879. L. P 278/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

142543880. D. PRES 1312/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

142544881. L. P 1/03 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

142545882. D. PRES 1/03 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

142546883. H. G 943/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2018
pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate”, pentru anul 2018

142547884. O. ANAF 4142/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdictiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autoritătilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare, a listei institutiilor financiare nonraportoare si a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept international la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informatii financiare

142548885. H. G 934/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 09 - 04.I.2018
privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Cluj, Prahova, Dolj, Buzău, Constanta, Ilfov, Galati, Covasna, Tulcea, Mures, Iasi, Brasov, Brăila si municipiul Bucuresti

142549886. H. G 936/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 09 - 04.I.2018
pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informatii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene sau de institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea acestuia, precum si termenele de clasificare aferente

142550887. H. G 938/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 09 - 04.I.2018
pentru modificarea si completarea anexei nr. 4 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Buzias” la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

142551888. DEC. PM 2/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 09 - 04.I.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Andi Nodit a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul

142552889. O. ANCPI 1538/04 decembrie 2018 - M. Of. nr. 09 - 04.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităti administrativ-teritoriale din judetul Brăila

142553890. O. ANCPI 1568/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 09 - 04.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Arges

142508891. D. PRES 1313/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 01 - 03.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

142509892. D. PRES 1314/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 01 - 03.I.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

142510893. H. G 909/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 01 - 03.I.2018
privind modificarea si completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si transmiterea unor imobile apartinând domeniului public al statului din administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru si publicitate imobiliară

142511894. O. MS 1487/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 01 - 03.I.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011

142512895. O. MDRAPFE 7310/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 01 - 03.I.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011

142513896. O. MAP 1529/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 02 - 03.I.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, precum si a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere si durata închirierii

142514897. O. ANCPI 1559/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 02 - 03.I.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

142515898. O. MEN 5509/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 02 - 03.I.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si exercitarea activitătii de audit public intern la nivelul Ministerului Educatiei Nationale si în entitătile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, si a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educatiei Nationale

142516899. H. OAMGMAMR 29/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 02 - 03.I.2018
pentru aprobarea Procedurii de suspendare si de retragere a calitătii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

142517900. L. P 276/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finantărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitătii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

142518901. D. PRES 1310/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finantărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitătii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

142519902. H. G 932/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2018
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze si siguranta alimentară - ROVETEMERG” la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

142520903. DEC. PM 1/03 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2018
pentru exercitarea atributiilor presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

142521904. L. P 2/03 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2018
Legea bugetului de stat pe anul 2018

142522905. D. PRES 2/03 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2018
privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2018

142523906. DEC. CC 487/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

142524907. DEC. CC 647/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (1) si (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

142525908. DEC. CC 648/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

142526909. L. P 3/03 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 05 - 03.I.2018
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

142527910. D. PRES 3/03 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 05 - 03.I.2018
privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

142528911. DEC. CC 553/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 05 - 03.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Codul penal si ale art. 83, art. 86, art. 96 si art. 97 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

142529912. DEC. CC 659/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 05 - 03.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

142503913. O. CNAS 1278/15 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2017
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

142462914. OUG. G 112/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1038 - 29.XII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei ide urgentă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligatii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

142463915. OUG. G 113/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1038 - 29.XII.2017
pentru prorogarea unui termen

142464916. O. ANAF 3726/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1038 - 29.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice

142465917. O. ANAF 3780/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1038 - 29.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

142466918. H. G 917/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1039 - 29.XII.2017
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru conditii de muncă, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupatională de functii bugetare „Administratie” din administratia publică centrală

142467919. H. G 924/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1039 - 29.XII.2017
pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în conditii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

142468920. O. MFP 3321/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1039 - 29.XII.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2018

142469921. O. MEN 5644/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1039 - 29.XII.2017
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Editura Didactică si Pedagogică - S.A.

142470922. O. MFP 3322/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1039 - 29.XII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Editura Didactică si Pedagogică - S.A.

142471923. O. MMJS 2016/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1039 - 29.XII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Editura Didactică si Pedagogică - S.A.

142472924. H. G 946/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1040 - 29.XII.2017
privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2018

142473925. O. MMED 1488/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1040 - 29.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

142474926. MFP 3198/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1040 - 29.XII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

142475927. H. G 947/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1041 - 29.XII.2017
privind aprobarea unor acte aditionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

142476928. H. G 948/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1041 - 29.XII.2017
privind aprobarea unor acte aditionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. si AMROMCO ENERGY - S.R.L.

142477929. O. MS 1530/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1041 - 29.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.162/2010

142478930. O. ANAF 4140/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1041 - 29.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contributiei de asigurări sociale si a contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice

142479931. DEC. CC 604/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

142480932. O. MAI 162/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
al ministrului afacerilor interne privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performantă privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgentă

142481933. O. MS 1447/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
al ministrului sănătătii privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

142482934. O. MAN 150/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
al ministrului apărării nationale privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

142483935. O. MAI 157/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

142484936. O. MJ 3961/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
al ministrului justitiei privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

142487937. O. STS 703/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

142488938. O. SIE 264/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
al directorului Serviciului de Informatii Externe privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

142486939. O. SRI 15771/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
al directorului Serviciului Român de Informatii privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

142489940. O. SPP 1249/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
al directorului Serviciului de Protectie si Pază privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

142490941. O. MS 1537/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman

142491942. O. ANCPI 1541/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ograda, judetul Ialomita

142492943. O. MT 1814/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societătii de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

142493944. DEC. CC 730/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2017
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 72/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

142494945. OUG. G 114/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2017
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitătile sanitare

142495946. OUG. G 115/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2017
pentru modificarea si completarea unor acte normative

142496947. OUG. G 116/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2017
privind unele măsuri bugetare si pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

142497948. OUG. G 117/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2017
privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor si a resurselor financiare necesare returnării donatiilor colectate pentru achizitionarea unui buh apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

142498949. H. G 944/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

142499950. DEC. PM 724/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ani Cornelia Hurduc a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Culturii si Identitătii Nationale

142502951. DEC. PM 726/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2017
privind exercitarea unor atributii

142501952. DEC. PM 725/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2017
privind eliberarea domnului Gigi Dragomir din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

142504953. O. ANCPI 1508/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1044 - 29.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Ialomita

142505954. O. ANCPI 1509/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1044 - 29.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităti administrativ-teritoriale din judetul Dâmbovita

142506955. O. MT 1854/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1044 - 29.XII.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

142507956. O. CNAS 1307/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1044 - 29.XII.2017
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

142415957. L. P 274/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1030 - 28.XII.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

142416958. D. PRES 1306/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1030 - 28.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

142417959. H. P 98/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1030 - 28.XII.2017
privind completarea Regulamentului activitătilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992

142418960. O. MMED 1503/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1030 - 28.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu
Rectificare - M. Of. nr. 112 - 06.II.2018

142419961. O. MT 1816/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1030 - 28.XII.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

142420962. H. UNNP 4/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1030 - 28.XII.2017
privind ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România nr. 10/2017 pentru aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015

142421963. H. G 908/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1031 - 28.XII.2017
pentru aprobarea Cadrului National de Interoperabilitate

142422964. O. ANRE 127/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1031 - 28.XII.2017
privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi

142423965. O. ANRE 128/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1031 - 28.XII.2017
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2018, precum si a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

142424966. L. P 258/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1032 - 28.XII.2017
privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăti, schimbarea conturilor de plăti si accesul la conturile de plăti cu servicii de bază

142425967. D. PRES 1181/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1032 - 28.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăti, schimbarea conturilor de plăti si accesul la conturile de plăti cu servicii de bază

142426968. H. G 914/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1032 - 28.XII.2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice a Centrului National de Management al Apei Grele, precum si a unor măsuri necesare pentru asigurarea securitătii obiectivului

142427969. H. G 931/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1032 - 28.XII.2017
pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

142428970. O. MS 1498/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1032 - 28.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

142429971. O. CNAS 1301/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1032 - 28.XII.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

142430972. H. P 97/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1033 - 28.XII.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pe anul 2018

142431973. O. MS 1346/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1033 - 28.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

142432974. O. MMED 1478/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1033 - 28.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

142433975. O. ANSVSA 130/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1033 - 28.XII.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

142434976. O. ANAF 3769/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1033 - 28.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenti care desfăsoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care desfăsoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

142435977. O. MADR 406/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1034 - 28.XII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind recunoasterea organizatiilor de producători si a altor forme asociative din sectorul fructelor si legumelor si modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

142436978. O. MEN 5643/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1034 - 28.XII.2017
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a examenelor de licentă/diplomă si disertatie

142437979. L. P 269/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2017
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018

142438980. D. PRES 1301/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018

142440981. L. P 273/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

142441982. D. PRES 1305/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

142442983. DEC. CC 732/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2017
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 70/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

142443984. OUG. G 111/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2017
pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006

142444985. O. MAE 2095/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2017
al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Skopje la 8 august 2017 si, respectiv, la Skopje la 17 august 2017, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale în versiunea în limba română a textului Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 4 august 2016

142445986. DEC. ANARC 1085/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2017
privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

142446987. L. P 271/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 20/2012 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

142447988. D. PRES 1303/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 20/2012 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

142448989. L. P 275/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2017
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

142449990. D. PRES 1309/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

142450991. DEC. ARF 176/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2017
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017- 2 decembrie 2019 al Societătii Comerciale „Astra Trans Carpatic” - S.R.L.

142451992. O. MDRAPFE 7299/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 7.166/2017 privind stabilirea obligatiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic

142452993. O. CNAS 1251/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2017
pentru modificarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

142453994. R. ASF 15/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2017
pentru modificarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autoritătii de Supraveghere Financiară

142454995. L. P 268/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1037 - 28.XII.2017
pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

142455996. D. PRES 1300/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1037 - 28.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

142456997. L. P 270/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1037 - 28.XII.2017
Legea prevenirii

142457998. D. PRES 1302/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1037 - 28.XII.2017
pentru promulgarea Legii prevenirii

142458999. L. P 272/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1037 - 28.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

1424591000. D. PRES 1304/2 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1037 - 28.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

1424601001. OUG. G 104/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1037 - 28.XII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat

1424611002. O. ANAF 3781/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1037 - 28.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

1423851003. L. P 264/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1024 - 27.XII.2017
privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si din distributia acesteia de la terminale la statiile de distributie a benzinei, precum si în timpul alimentării autovehiculelor la statiile de benzină

1423861004. D. PRES 1191/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1024 - 27.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si din distributia acesteia de la terminale la statiile de distributie a benzinei, precum si în timpul alimentării autovehiculelor la statiile de benzină

1423871005. H. G 877/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1024 - 27.XII.2017
privind modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1423881006. O. ANCPI 1523/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1024 - 27.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea Normelor tehnice pentru realizarea seturilor de date spatiale privind retelele de utilităti publice

1423891007. O. MCIN 2814/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1024 - 27.XII.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru acreditarea Muzeului Vietii Transilvănene din Miclosoara, judetul Covasna

1423901008. DEC. ICCJ 21/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1024 - 27.XII.2017
privind sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la încadrarea juridică a faptei de evidentiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive, în ipoteza înregistrării unor facturi fiscale si chitante de plată întocmite în fals în numele unor societăti comerciale care nu recunosc tranzactiile sau care au avut în perioada functionării comportamentul fiscal asemănător societătilor comerciale tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligatiilor fiscale; respectiv cu privire la raportul dintre infractiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin, (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 241/2005) si infractiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată si uz de fals, prevăzute de art. 322 si art. 323 din Codul penal

1423911009. N. ASF 34/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1025 - 27.XII.2017
pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzactiilor, păstrarea evidentei ordinelor si sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II

1423921010. DEC. CCIR 27/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1025 - 27.XII.2017
privind adoptarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comert si Industrie a României

1423931011. DEC. CC 574/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 1026 - 27.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1)-(3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1423941012. DEC. CC 590/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 1026 - 27.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16, art. 21 alin. (6) si (7) si art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1423951013. DEC. CC 591/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 1026 - 27.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) teza întâi si alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1423961014. OUG. G 109/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1026 - 27.XII.2017
privind înfiintarea Centrului Cultural "Sala Palatului” si pentru stabilirea unor măsuri care să asigure functionarea acestuia

1423971015. H. G 940/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1026 - 27.XII.2017
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacantă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2069

1423981016. DEC. CC 573/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 1027 - 27.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 717 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă

1423991017. O. ANAF 3725/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1027 - 27.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal

1424001018. L. P 259/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1028 - 27.XII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

1424011019. D. PRES 1182/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1028 - 27.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

1424021020. H. P 99/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1028 - 27.XII.2017
privind modificarea art. 9 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential

1424031021. H. CD 99/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1028 - 27.XII.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1424041022. H. CD 100/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1028 - 27.XII.2017
privind completarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de functii al serviciilor Camerei Deputatilor pe anul 2013

1424051023. H. G 929/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1028 - 27.XII.2017
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”

1424061024. H. G 930/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1028 - 27.XII.2017
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

1424071025. H. G 937/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1028 - 27.XII.2017
pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

1424081026. O. MDRAPFE 7195/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1028 - 27.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare în anul 2017

1424091027. O. MDFE 7209/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1028 - 27.XII.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru îmbunătătirea competitivitătii economice prin cresterea productivitătii muncii în întreprinderi mici si mijlocii în cadrul Programului operational regional 2014-2020

1424101028. L. P 267/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1029 - 27.XII.2017
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

1424111029. D. PRES 1299/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1029 - 27.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

1424121030. OUG. G 110/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1029 - 27.XII.2017
privind Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

1424131031. O. MDFE 7136/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1029 - 27.XII.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitătile marginalizate din zona rurală si/sau în orase cu o populatie de până la 20.000 locuitori”, aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitătii”, obiectivul specific 5.2

1424141032. O. MDFE 7211/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1029 - 27.XII.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „România Start UP Plus”, aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toti”, obiectivul specific 3.7 „Cresterea ocupării prin sustinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016

1422431033. OUG. G 108/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1018 - 22.XII.2017
privind prorogarea unui termen

1422441034. H. G 925/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1018 - 22.XII.2017
privind stabilirea pentru anul 2018 a cotelor procentuale prevăzute la art. 177 alin. (3^6) si (3^7) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

1422451035. DEC. PM 723/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1018 - 22.XII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, bprin detasare, de către domnul Adrian-Silviu Ancuta a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

1422461036. R. BNR 3/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1018 - 22.XII.2017
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscului de Credit

1422471037. D. PRES 1194/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România si Republica Federativă a Braziliei privind asistenta judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia la 13 iunie 2017

1422481038. D. PRES 1195/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422491039. D. PRES 1196/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422501040. D. PRES 1197/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422511041. D. PRES 1198/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422521042. D. PRES 1199/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422531043. D. PRES 1200/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422541044. D. PRES 1201/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422551045. D. PRES 1202/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422561046. D. PRES 1203/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422571047. D. PRES 1204/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422581048. D. PRES 1205/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422591049. D. PRES 1206/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422601050. D. PRES 1207/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422611051. D. PRES 1208/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422621052. D. PRES 1209/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422631053. D. PRES 1210/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422641054. D. PRES 1211/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422651055. D. PRES 1212/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422661056. D. PRES 1213/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422671057. D. PRES 1214/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422681058. D. PRES 1215/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422691059. D. PRES 1216/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422701060. D. PRES 1217/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422711061. D. PRES 1218/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422721062. D. PRES 1219/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422731063. D. PRES 1220/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422741064. D. PRES 1221/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422751065. D. PRES 1222/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422761066. D. PRES 1223/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422771067. D. PRES 1224/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422781068. D. PRES 1225/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422791069. D. PRES 1226/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422801070. D. PRES 1227/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422811071. D. PRES 1228/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422821072. D. PRES 1229/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422831073. D. PRES 1230/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422841074. D. PRES 1231/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422851075. D. PRES 1232/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422861076. D. PRES 1233/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422871077. D. PRES 1234/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422881078. D. PRES 1235/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422891079. D. PRES 1236/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1019 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422901080. D. PRES 1237/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422911081. D. PRES 1238/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422921082. D. PRES 1239/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422931083. D. PRES 1240/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1422941084. L. P 262/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

1422951085. D. PRES 1189/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

1422961086. L. P 265/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

1422971087. D. PRES 1192/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

1422981088. L. P 266/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006

1422991089. D. PRES 1193/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006

1423001090. H. G 922/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Regia Autonomă „Tehnologii pentru Energia Nucleară”, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

1423021091. O. ME 1322/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
al ministrului economiei privind aprobarea recunoasterii unui organism de inspectie tehnică si pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 488/2006 privind recunoasterea organismelor de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

1423031092. O. MS 1459/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
al ministrului sănătătii privind stabilirea contului pentru depunerea taxei de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene si serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov

1423041093. D. PRES 1241/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423061094. D. PRES 1242/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423071095. D. PRES 1243/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423081096. D. PRES 1244/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423091097. D. PRES 1245/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423101098. D. PRES 1246/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423111099. D. PRES 1247/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423691100. OUG. G 107/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2017
pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice

1423131101. D. PRES 1248/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423681102. H. S 139/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2017
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind pietele instrumentelor financiare si a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate si desfăsurarea activitătii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II) - COM 537 final

1423151103. D. PRES 1249/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423161104. D. PRES 1250/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423171105. D. PRES 1251/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423181106. D. PRES 1252/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423191107. D. PRES 1253/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423201108. D. PRES 1254/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423211109. D. PRES 1255/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423221110. D. PRES 1256/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423671111. H. S 138/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu si Parlamentul European - Stimularea cresterii economice si a coeziunii în regiunile transfrontaliere ale UE - COM (2017) 534 final

1423241112. D. PRES 1257/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423251113. D. PRES 1258/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423261114. D. PRES 1259/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423271115. D. PRES 1260/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423281116. D. PRES 1261/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423291117. D. PRES 1262/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423301118. D. PRES 1263/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423311119. D. PRES 1264/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423321120. D. PRES 1265/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui judecător

1423331121. D. PRES 1266/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423341122. D. PRES 1267/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423351123. D. PRES 1268/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423361124. D. PRES 1269/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423371125. D. PRES 1270/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423381126. D. PRES 1271/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423391127. D. PRES 1272/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423401128. D. PRES 1273/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423411129. D. PRES 1274/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423421130. D. PRES 1280/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423431131. D. PRES 1281/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423441132. D. PRES 1282/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423451133. D. PRES 1283/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423461134. D. PRES 1275/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423471135. D. PRES 1276/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423481136. D. PRES 1277/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423491137. D. PRES 1278/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423511138. D. PRES 1279/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1020 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423521139. D. PRES 1284/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423531140. D. PRES 1285/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423541141. D. PRES 1286/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423551142. D. PRES 1287/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423561143. D. PRES 1288/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423571144. D. PRES 1289/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423581145. D. PRES 1290/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423591146. D. PRES 1291/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423601147. D. PRES 1292/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423611148. D. PRES 1293/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423621149. D. PRES 1294/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423631150. D. PRES 1295/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423641151. D. PRES 1296/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423651152. D. PRES 1297/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423661153. D. PRES 1298/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1021 - 22.XII.2017
privind numirea unui procuror

1423701154. H. G 907/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/1998 privind înfiintarea Centrului National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic

1423711155. H. G 910/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2017
privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Teleorman, Prahova, Vâlcea, Ilfov, Buzău, Gorj, Constanta, Tulcea, Arges, Iasi, Dolj si municipiul Bucuresti

1423721156. H. G 911/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiintarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

1423731157. H. G 912/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2017
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului institutional si a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste conditiile de utilizare a mentiunii de calitate facultative „produs montan”

1423741158. H. G 926/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2017
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investitii "Achizitie sediu pentru Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism”

1423751159. H. G 927/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2016 privind atributiile, organizarea, functionarea, numărul de posturi si structura organizatorică ale Laboratorului de control doping si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping

1423761160. DEC. ARF 175/15 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2017
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016- 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători si în Decizia presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019

1423771161. O. MT 1797/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2017
al ministrului transporturilor privind actualizarea Contractului de activitate al Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2017 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2017 si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2017, prin încheierea Actului aditional nr. 2 pentru anul 2017

1423781162. O. ANAF 3733/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea unor ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind emiterea unor acte procedurale prin intermediul Unitătii de imprimare rapidă

1423791163. D. PRES 1307/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1023 - 22.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1423801164. D. PRES 1308/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1023 - 22.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1423811165. H. G 923/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1023 - 22.XII.2017
privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

1423821166. O. MFP 3315/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1023 - 22.XII.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.244/2017

1423831167. O. MDRAPFE 7166/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1023 - 22.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind stabilirea obligatiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic

1423841168. O. ANRE 123/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1023 - 22.XII.2017
privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

1422011169. L. P 252/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
pentru aderarea României la Conventia privind garantiile internationale în materie de echipamente mobile si la Protocolul la Conventia privind garantiile internationale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001
Conventie privind garantiile internationale în materie de echipamente mobile
Protocol la Conventia privind garantiile internationale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor

1422021170. D. PRES 1167/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia privind garantiile internationale în materie de echipamente mobile si la Protocolul la Conventia privind garantiile internationale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001

1422031171. L. P 256/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea art. 26 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

1422041172. D. PRES 1179/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea art. 26 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

1422051173. DEC. CC 554/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. (2) din Codul de procedură penală

1422061174. H. G 901/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1422071175. H. G 902/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru o parte dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0608 Constanta

1422081176. O. MFP 3243/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.139/2017 privind emiterea titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

1422091177. O. ANCPI 1497/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1014 - 21.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ticvaniu Mare din judetul Caras-Severin
Rectificare - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018

1422101178. O. ANCPI 1498/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1014 - 21.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Răcăsdia din judetul Caras-Severin
Rectificare - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018

1422111179. O. ANCPI 1500/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1014 - 21.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din două unitătile administrativ-teritoriale din judetul Bacău

1422121180. O. ANAF 3533/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1014 - 21.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind utilizarea Sistemului de decizii vamale

1422131181. DEC. ASF 1699/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1014 - 21.XII.2017
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societătii FIRST CAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

1422141182. DEC. ASF 1700/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1014 - 21.XII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societătii EMIASIG BROKERDE ASIGURARE - S R L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1422151183. DEC. ASF 1702/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1014 - 21.XII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societătii ISPO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1422161184. DEC. ASF 1703/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1014 - 21.XII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societătii ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1422171185. DEC. ASF 1704/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1014 - 21.XII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societătii GRAND GARAGE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1422181186. DEC. ASF 1705/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1014 - 21.XII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societătii KAMERACTIV - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1422191187. DEC. ASF 1706/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1014 - 21.XII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societătii SPECIAL OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1422201188. DEC. ASF 1707/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1014 - 21.XII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societătii VIENNÂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1422211189. D. PRES 1185/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1422221190. D. PRES 1186/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1422231191. D. PRES 1187/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1422241192. D. PRES 1188/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1422251193. DEC. CC 569/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1422261194. DEC. CC 671/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) si art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1422271195. DEC. PM 722/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
privind numirea domnului Octavian Ilisoi în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor
Rectificare - M. Of. nr. 17 - 08.I.2018

1422281196. O. ANSVSA 134/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

1422291197. O. ANSVSA 135/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitătile care produc alimente de origine animală

1422301198. DEC. ARF 174/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind stabilirea valorilor unitare anuale ale compensatiei pentru serviciul public de călători în anul 2017

1422311199. R. ASF 16/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
pentru modificarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 9/2016 privind regimul si principiile aferente remunerării personalului Autoritătii de Supraveghere Financiară

1422321200. Circ. BNR 27/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017

1422331201. O. ANCPI 1537/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1016 - 21.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

1422341202. O. ANRE 125/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1016 - 21.XII.2017
pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrică

1422351203. O. ANRE 126/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1016 - 21.XII.2017
privind aprobarea tarifelor si contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2018

1422361204. L. P 260/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1017 - 21.XII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică

1422371205. D. PRES 1183/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1017 - 21.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică

1422381206. OUG. G 105/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1017 - 21.XII.2017
pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

1422391207. OUG. G 106/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1017 - 21.XII.2017
pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilitătilor la transport pentru anumite categorii de persoane

1422401208. H. G 913/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1017 - 21.XII.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului

1422411209. O. MFP 3244/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1017 - 21.XII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2017

1422421210. DEC. CCIR 5/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1017 - 21.XII.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comert si Industrie a României

1421641211. O. ANCPI 1499/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1008 - 20.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din 8 unităti administrativ-teritoriale din judetul Galati

1421651212. O. ANCPI 1535/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1008 - 20.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.207/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

1421661213. O. ANCPI 1536/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1008 - 20.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităti administrativ-teritoriale din judetul Olt

1421671214. O. ANCPI 3567/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1008 - 20.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contributiei de asigurări sociale si a contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice

1421681215. L. P 251/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1009 - 20.XII.2017
privind ratificarea Conventiei pentru reprimarea actelor de interventie ilicită îndreptate împotriva aviatiei civile internationale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 si semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum si a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 si semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Conventia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970
Conventie pentru reprimarea actelor de interventie ilicită îndreptate împotriva aviatiei civile internationale Protocol suplimentar la Conventia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor

1421691216. D. PICCJ 1166/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1009 - 20.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei pentru reprimarea actelor de interventie ilicită îndreptate împotriva aviatiei civile internationale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 si semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum si a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 si semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Conventia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970

1421701217. H. G 896/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1009 - 20.XII.2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrări de infrastructură necesare functionării Colegiului National Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova

1421711218. H. G 897/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1009 - 20.XII.2017
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti

1421721219. O. MAN 162/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1009 - 20.XII.2017
al ministrului apărării nationale pentru modificarea art. 3 lit. B din Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

1421731220. O. MFP 3145/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1009 - 20.XII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

1421771221. L. P 255/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

1421751222. O. BNR 12/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1009 - 20.XII.2017
privind amortizorul aferent institutiilor de credit autorizate în România si identificate de Banca Natională a României ca fiind alte institutii de importantă sistemică (O-SII)0

1421761223. OUG. G 103/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1010 - 20.XII.2017
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

1421781224. D. PRES 1178/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

1421791225. L. P 257/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

1421801226. D. PRES 1180/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

1421811227. L. P 261/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor

1421821228. D. PRES 1184/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor

1421831229. DEC. CC 777/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - Florica („Vila Florica*), situat în localitatea Stefănesti, judetul Arges, de către Ministerul Culturii si Identitătii Nationale

1421841230. H. G 892/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Variantă de ocolire Timisoara-Sud”

1421851231. H. G 898/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2014

1421861232. DEC. PM 721/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componentei Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice, precum si a Regulamentului de organizare si functionare al acestuia

1421871233. O. MFP 3224/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
al ministrului finantelor publice de revocare a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.407/2015 privind blocarea fondurilor si resurselor economice detinute de Societatea Comercială AGRO-CHIRNOGI - S.A.

1421881234. O. MFP 3225/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
al ministrului finantelor publice de revocare a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.143/2015 privind blocarea fondurilor si resurselor economice detinute de Societatea Comercială AGRO-CHIRNOGI - S.A.

1421891235. O. ANRE 122/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în retea (TG) si de extragere a energiei electrice din retea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.
Rectificare - M. Of. nr. 1023 - 22.XII.2017

1421901236. DEC. ASF 1701/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societătii TERRA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1421911237. H. G 904/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2017
privind transmiterea unui teren apartinând domeniului public al statului din administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, unitate cu statut de regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în administrarea Autoritătii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindină si de Crestere a Precipitatiilor, institutie publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1421941238. H. G 906/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2017
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrări de consolidare, reparatii capitale si amenajări la Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole” la Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti

1421931239. H. G 903/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2017
pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj

1421951240. H. G 918/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităti administrativ-teritoriale

1421961241. H. G 919/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judetul Maramures

1421971242. H. G 920/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2017
privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război si văduvelor de război, precum si accidentatilor de război în afara serviciului ordonat

1421981243. H. G 921/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2017
pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

1421991244. O. CONC 1267/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2017
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind acordarea indemnizatiilor de performantă

1422001245. H. OAMGMAMR 34/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2017
pentru aprobarea Procedurii de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moasă si de asistent medical în afara granitelor Uniunii Europene

1421431246. O. MS 1442/15 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1005 - 19.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” Bucuresti

1421441247. O. MS 1442/15 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1005 - 19.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” Bucuresti

1421391248. H. S 137/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1005 - 19.XII.2017
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului - COM (2017) 637 final

1421401249. OUG. G 99/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1005 - 19.XII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate
Rectificare - M. Of. nr. 31 - 12.I.2018

1421411250. H. G 905/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1005 - 19.XII.2017
privind registrul general de evidentă a salariatilor

1421421251. DEC. ARF 168/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1005 - 19.XII.2017
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători

1421451252. O. ANCPI 1520/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1005 - 19.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sacu din judetul Caras-Severin

1421461253. O. ANCPI 1520/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1005 - 19.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sacu din judetul Caras-Severin

1421471254. O. MFP 3190/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1005 - 19.XII.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere în aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfăsurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutului cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

1421481255. OUG. G 100/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1006 - 19.XII.2017
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii

1421491256. OUG. G 102/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1006 - 19.XII.2017
pentru modificarea art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

1421501257. O. MMED 1447/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1006 - 19.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate

1421511258. DEC. CC 687/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. (4) din Codul de procedură penală

1421521259. OUG. G 101/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

1421531260. H. G 891/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
pentru modificarea lit. a) si b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2017

1421541261. H. G 893/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

1421551262. H. G 894/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Pădurilor

1421561263. H. G 895/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
privind acordarea cetăteniei române doamnei Vild Olivia Franciska

1421571264. O. MS 1415/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu infarct miocardic acut

1421581265. O. MFP 3223/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză si de gestiune în cadrul Programului „Prima casa”, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

1421591266. DEC. CEDO 18492/05 septembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
cu privire la Cererea nr. 18.492/14 introdusă de Nicolae-Corneliu Diaconită împotriva României

1421601267. H. UNNP 2/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
privind ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România nr. 87/2016 pentru aprobarea modificării art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014

1421611268. H. ANEAR 6/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
pentru aprobarea Strategiei „ANEVAR peste 20 de ani - Viziunea Asociatiei”

1421621269. H. ANEAR 7/09 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
privind componenta Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România

1421631270. N. ASF 29/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
pentru modificarea si completarea Normei Autoritătii de Supraveghere financiară nr. 1/2015 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

1421041271. DEC. CC 651/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 1000 - 18.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 434 alin. (2) lit. f) si ale art. 439 alin. (4^1) teza a două din Codul de procedură penală
Opinie concurentă

1421051272. O. ANCPI 1443/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1000 - 18.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

1421061273. O. MEN 5524/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1000 - 18.XII.2017
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfăsurare si finalizare a programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.114/2014

1421071274. DEC. ARF 162/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1001 - 18.XII.2017
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 2, art. 4 si la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători

1421081275. O. MS 1398/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1001 - 18.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1421091276. O. MS 1399/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1001 - 18.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 477/2009 privind înfiintarea Registrului National de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul National de Transplant din cadrul unitătilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic si stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agentia Natională de Transplant

1421101277. O. ANCPI 1466/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1001 - 18.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

1421111278. O. MFP 3189/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1001 - 18.XII.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016

1421121279. DEC. CC 653/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 1002 - 18.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 59 alin. (7), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (2) si ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, precum si pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare

1421131280. OUG. G 96/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1002 - 18.XII.2017
pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

1421141281. H. G 890/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1002 - 18.XII.2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Modernizare DN 28B Târgu Frumos - Botosani km 0 + 000 - km 76 + 758”, judetele Iasi si Botosani

1421151282. DEC. PM 719/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1002 - 18.XII.2017
privind exercitarea unor atributii de coordonare

1421171283. O. MT 1800/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1002 - 18.XII.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2017 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

1421181284. O. MDRAPFE 7110/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1002 - 18.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură si confort”

1421191285. H. S 128/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Consolidarea capacitătilor de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o crestere stabilă, durabilă si favorabilă incluziunii - COM (2017) 376 final

1421201286. H. S 129/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European si Consiliu - Rezilientă, prevenire si apărare: construirea unei securităti cibernetice puternice pentru UE - JOIN (2017) 456 final

1421211287. H. S 130/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind ENISA, "Agentia UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 si privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor (Actul privind securitatea cibernetică) - COM (Ł017) 477 final

1421221288. H. S 131/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber ăl datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană - COM (2017) 495 final

1421231289. H. S 130/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului UE nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudentială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de înfiintare a unui Comitet european pentru risc sistemic - COM (2017) 538 final

1421241290. H. S 133/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CIE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveste modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială si teritorială si a resurselor pentru obiectivul de investitii pentru crestere economică si ocuparea fortei de muncă si pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană - COM (2017) 565 final

1421251291. H. S 134/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce priveste persoana impozabilă atestată - COM (2017) 567 final

1421271292. H. S 135/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveste armonizarea si simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată si introducerea sistemului definitiv de impozitare a comertului dintre statele membre - COM (2017) 569 final

1421281293. H. S 136/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce priveste normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne - COM (2017) 571 final

1421291294. OUG. G 97/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

1421301295. H. G 899/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului din unitătile de învătământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru învătământul special si centrele judetene de resurse si asistentă educatională

1421311296. H. G 900/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national "Amenajarea Hidroenergetică Răstolita”

1421321297. DEC. CC 597/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) teza a două din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

1421331298. OUG. G 98/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2017
privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achizitie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii

1421341299. H. OAMGMAMR 31/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2017
privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru, respectiv cotizatiei de membru asociat al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si a unor taxe încasate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

1421351300. H. OAMGMAMR 32/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2017
privind eliberarea de duplicate ale certificatului de membru

1421361301. O. ANRE 119/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2017
pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instantă

1421371302. O. ANRE 120/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2017
pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate si a cantitătilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instantă

1421381303. O. ANRE 121/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2017
pentru aprobarea conditiilor de aplicare a tarifelor componenta de piată concurentială

1420731304. H. G 880/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 996 - 15.XII.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Complex Sportiv Stadion Municipal”, municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 119, judetul Teleorman, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

1420741305. O. MT 1678/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 996 - 15.XII.2017
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR 1

1420851306. O. ANRE 111/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distributie Dobrogea - S.A.

1420861307. O. ANRE 112/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distributie Muntenia - S.A.

1420761308. O. MT 1679/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 996 - 15.XII.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra sigurantei rutiere si a auditului de sigurantă rutieră, de desemnare si de lucru a auditorilor de sigurantă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectantii mandatati, precum si cu auditorii de sigurantă rutieră

1420771309. L. P 253/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind instituirea Zilei limbii si teatrului idis

1420781310. D. PRES 1168/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei limbii si teatrului idis

1420791311. L. P 254/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitătile sanitare

1420801312. D. PRES 1169/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitătile sanitare

1420811313. H. G 878/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Sighetu Marmatiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1420821314. H. G 879/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării regimului juridic a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

1420841315. O. ANRE 110/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi, aferentă anului 2018

1420871316. O. ANRE 113/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distributie Banat - S.A.

1420881317. O. ANRE 114/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A.

1420891318. O. ANRE 115/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord - S.A.

1420901319. O. ANRE 116/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A.

1420911320. O. ANRE 117/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distributie Energie Oltenia - S.A.

1420921321. O. ANRE 118/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid - S.A.

1420931322. DEC. CC 718/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 998 - 15.XII.2017
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

1420941323. H. G 887/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 998 - 15.XII.2017
privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2018, 2019 si 2020, pentru finantările rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitătile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

1420951324. O. ANSVSA 129/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 998 - 15.XII.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploatatiile comerciale

1420961325. O. MS 1390/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 998 - 15.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei, a componentei Consiliului stiintific al Agentiei Nationale de Transplant, precum si atributiile directorului adjunct strategie-management al Agentiei Nationale de Transplant

1420971326. N. ASF 30/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 998 - 15.XII.2017
pentru modificarea art. 12 lit. b) din Norma nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011

1420981327. N. ASF 33/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 998 - 15.XII.2017
privind organizarea activitătii de arhivă la entitătile autorizate/avizate, reglementate si supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

1420991328. H. G 888/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 999 - 15.XII.2017
privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii si Justitiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017

1421001329. H. G 889/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 999 - 15.XII.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judetul Maramures

1421011330. O. MS 1440/15 decembrie 2017 - M. Of. nr. 999 - 15.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1421021331. O. CNAS 1277/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 999 - 15.XII.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1421031332. O. ANCPI 1521/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 999 - 15.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităti administrativ-teritoriale din judetul Giurgiu

1420351333. D. PRES 1170/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 992 - 14.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

1420361334. D. PRES 1171/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 992 - 14.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

1420371335. D. PRES 1172/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 992 - 14.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

1420381336. D. PRES 1173/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 992 - 14.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1420391337. D. PRES 1174/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 992 - 14.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1420401338. O. MAI 151/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 992 - 14.XII.2017
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

1420411339. H. ANEAR 4/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 992 - 14.XII.2017
pentru completarea art. 22 din Regulamentul de organizare si functionare a filialelor Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România nr. 4/2012

1420421340. H. ANEAR 5/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 992 - 14.XII.2017
pentru acordarea calitătii de membru de onoare al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România

1420431341. R. ASF 13/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 992 - 14.XII.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investitii alternative

1420441342. L. P 236/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 993 - 14.XII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală

1420451343. D. PRES 1138/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 993 - 14.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală

1420461344. L. P 249/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 993 - 14.XII.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1420471345. D. PRES 1164/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 993 - 14.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1420481346. L. P 250/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 993 - 14.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice

1420491347. D. PRES 1165/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 993 - 14.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice

1420501348. O. ANMCS 249/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 993 - 14.XII.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate privind aprobarea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unitătilor sanitare cu paturi, pentru al II-lea ciclu de acreditare

1420511349. O. MDRAPFE 7067/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 993 - 14.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare în anul 2017

1420521350. N. ASF 28/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 993 - 14.XII.2017
privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

1420531351. DEC. CC 488/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 994 - 14.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

1420541352. DEC. CC 698/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 994 - 14.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250^1 alin. (1) si alin. (2) din Codul de procedură penală

1420551353. H. G 876/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 994 - 14.XII.2017
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire a municipiului Bârlad”, judetul Vaslui

1420561354. DEC. PM 717/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 994 - 14.XII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruta a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

1420571355. DEC. PM 718/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 994 - 14.XII.2017
privind stabilirea atributiilor domnului Serban Claudiu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1420581356. O. ORNISS 111/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 994 - 14.XII.2017
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind actualizarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC versiunea mai 2014

1420591357. O. MADR 334/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 994 - 14.XII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călărasi din coordonarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură

1420601358. O. MMJS 1848/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 994 - 14.XII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călărasi din coordonarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură

1420611359. O. MFP 3032/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 994 - 14.XII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călărasi din coordonarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură

1420621360. R. ASF 14/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 994 - 14.XII.2017
privind abrogarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărtile centrale si registrele centrale de tranzactii

1420631361. D. PRES 1175/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 995 - 14.XII.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1420641362. D. PRES 1176/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 995 - 14.XII.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1420651363. D. PRES 1177/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 995 - 14.XII.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1420661364. H. G 883/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 995 - 14.XII.2017
privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii si Justitiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017

1420671365. H. G 884/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 995 - 14.XII.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru municipiul Oradea, judetul Bihor, în vederea asigurării continuitătii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populatiei

1420681366. H. G 885/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 995 - 14.XII.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităti administrativ-teritoriale

1420691367. H. G 886/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 995 - 14.XII.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locală etapa I

1420701368. O. MAN 159/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 995 - 14.XII.2017
al ministrului apărării nationale pentru modificarea pct. II nr. crt. 15 din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind încadrarea în conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.123/2015

1420711369. O. MT 1777/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 995 - 14.XII.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

1420721370. O. ANAF 3480/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 995 - 14.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

1420151371. O. ANSVSA 126/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 988 - 13.XII.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unitătilor ce desfăsoară activităti în domeniul hranei pentru animale si a mijloacelor de transport al hranei pentru animale si pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea literei B din anexa nr. 6 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

1420161372. O. MADR 396/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 988 - 13.XII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

1420171373. N. ASF 26/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 988 - 13.XII.2017
pentru modificarea si completarea Normei nr. 18/2009 privind operatiunile de încasări si plăti efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2009

1420181374. DEC. ICCJ 9/29 mai 2017 - M. Of. nr. 988 - 13.XII.2017
privind recursul în interesul legii formulat de către Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta vizând „interpretarea art. 34 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice art. 7 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice si art. 11 din Ordonaita de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, respectiv dacă aceste prevederi legale instituie sau nu o procedură prealabilă sesizării instantelor din cadrul jurisdictiei muncii cu actiuni având ca obiect obligarea angajatorilor la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte aditionale la acestea din urmă.
Pentru ipoteza unui răspuns în sensul că prevederile legale mentionate nu instituie o procedură prealabilă sesizării instantelor din cadrul jurisdictiei muncii cu actiunile mentionate la pct. 1, iar salariatii nu au urmat procedura de contestare respectivă, precum si pentru ipotezele în care instanta este tinută să se pronunte pe fondul acestor pretentii, desi această procedură (chiar calificată drept procedură prealabilă) nu a fost urmată, se solicită interpretarea acelorasi prevederi legale în sensul de a stabili dacă instantele din cadrul jurisdictiei muncii pot obliga angajatorii la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte aditionale la acestea din urmă”.

1420191375. H. CD 98/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 989 - 13.XII.2017
privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

1420201376. DEC. CC 576/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 989 - 13.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 13 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice

1420211377. DEC. CC 596/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 989 - 13.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă si ale art. 519 din Codul de procedură civilă

1420221378. DEC. CC 656/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 989 - 13.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 308 alin. (1) raportat la art. 289 din Codul penal

1420231379. O. MMED 1433/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 989 - 13.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/ custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentatiilor si eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul si filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 3.836/2012

1420241380. H. CD 91/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 990 - 13.XII.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea pietelor de capital si integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare - COM (2017)542

1420251381. H. CD 92/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 990 - 13.XII.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea fraudelor si a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, sl de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAl a Consiliului - COM (2017)489

1420261382. H. CD 93/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 990 - 13.XII.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migratia - COM (2017)558

1420271383. H. CD 94/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 990 - 13.XII.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European: în continuarea planului de actiune privind TVA - Către un spatiu unic pentru TVA în UE - Momentul actiunii - COM (2017)566

1420281384. H. CD 95/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 990 - 13.XII.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1420291385. H. CD 96/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 990 - 13.XII.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudentială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de înfiintare a unui Comitet european pentru risc sistemic - COM (2017)538

1420301386. H. CD 97/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 990 - 13.XII.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveste armonizarea si simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată si introducerea sistemului definitiv de impozitare a comertului dintre statele membre - COM (2017)569

1420311387. O. ANCPI 1519/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 990 - 13.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 2 unităti administrativ-teritoriale din judetul Hunedoara

1420321388. O. MDRAPFE 6711/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 990 - 13.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind acordarea titlului de parc industrial Societătii „CLUJ INNOVATION PARK” - S.A.

1420331389. O. CNAS 1229/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 990 - 13.XII.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platformă informatică din asigurările de sănătate

1420341390. OUG. G 95/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 991 - 13.XII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă si pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariate

1420041391. O. MFP 3103/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 984 - 12.XII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Reglementãrilor contabile pentru persoanele juridice fãrã scop patrimonial

1420051392. O. MDFE 7021/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 985 - 12.XII.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltãrii întreprinderilor mici si mijlocii, în parteneriat cu entitãtile de inovare si transfer tehnologic, în cadrul Programului operational regional 2014-2020

1420061393. DEC. CC 577/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 986 - 12.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

1420071394. O. MMED 1408/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 986 - 12.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ROSCI0248 - Tinovul Mohos - Lacul Sf. Ana

1420081395. O. ANCPI 1462/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 986 - 12.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Gorj

1420091396. H. ANEAR 3/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 986 - 12.XII.2017
privind aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfãsurarea activitãtii de evaluare

1420101397. DEC. CC 378/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 987 - 12.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedurã civilã, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberã practicã, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România si a Legii securitãtii si sãnãtãtii în muncã nr. 319/2006, în ansamblul lor

1420111398. DEC. CC 473/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 987 - 12.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedurã penalã si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale cu raportare la dispozitiile art. 91^2 alin. 5 din Codul de procedurã penalã din 1968, precum si ale art. 142 alin. (5) din Codul de procedurã penalã

1420121399. DEC. CC 594/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 987 - 12.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncã si detasarea strãinilor pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strãinilor în România

1420131400. DEC. CC 608/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 987 - 12.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedurã penalã si ale art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

1420141401. H. G 863/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 987 - 12.XII.2017
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncã, a categoriilor de personal, a mãrimii concrete a sporului pentru conditii de muncã grele, vãtãmãtoare sau periculoase, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationalã de functii bugetare „Diplomatie”

1419671402. L. P 246/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia

1419681403. D. PRES 1158/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia

1419691404. L. P 247/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
pentru instituirea Zilei Minoritătilor Nationale din România

1419701405. D. PRES 1159/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Minoritătilor Nationale din România

1419711406. L. P 248/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb

1419721407. D. PRES 1163/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb

1419731408. DEC. CC 571/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1419741409. O. MAN 151/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind realizarea obiectivelor de investitii, receptia constructiilor si stabilirea valorii finale a lucrărilor de constructii, cuprinse în programul de investitii al Ministerului Apărării Nationale

1419751410. O. ANCPI 1439/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud

1419761411. Circ. BNR 24/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la nasterea lui Grigore Antipa

1419771412. H. G 844/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

1419781413. H. G 858/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
privind înscrierea unui imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătătii prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Bacău - Centrul Judetean de Aparatură Medicală Bacău, institutii aflate în subordinea Ministerului Sănătătii

1419821414. O. ANCPI 1464/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităti administrativ-teritoriale din judetul Constanta

1419791415. H. G 859/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 607/2017 privind acordarea cetăteniei române domnului Despotovski Filip

1419801416. H. G 861/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

1419811417. O. ANCPI 1463/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Feldioara din judetul Brasov

1419831418. O. ANCPI 1465/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna

1419841419. O. ANCPI 1467/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Comandău din judetul Covasna

1419851420. O. ANCPI 1468/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea

1419861421. O. ANCPI 1471/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moftin din judetul Satu Mare

1419871422. O. ANAF 3501/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

1419881423. L. P 241/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 981 - 11.XII.2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2016
Acord între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare

1419891424. D. PRES 1153/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 981 - 11.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2016

1419901425. L. P 242/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 981 - 11.XII.2017
pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Conventiei privind decontãrile multilaterale în ruble transferabile si organizarea Bãncii Internationale de Cooperare Economicã, precum si a Statutului acestei bãnci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963
Protocol de modificare a Conventiei privind decontãrile multilaterale în ruble transferabile si organizarea Bãncii Internationale de Cooperare Economicã, precum si a Statutului acestei bãnci

1419911426. D. PRES 1154/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 981 - 11.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Conventiei privind decontãrile multilaterale în ruble transferabile si organizarea Bãncii Internationale de Cooperare Economicã, precum si a Statutului acestei bãnci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963

1419921427. L. P 244/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 981 - 11.XII.2017
pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

1419931428. D. PRES 1156/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 981 - 11.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

1419941429. DEC. CC 557/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 981 - 11.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 140^2 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciarã internationalã în materie penalã

1419951430. DEC. ARF 164/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 981 - 11.XII.2017
a presedintelui Autoritãtii pentru Reformã Feroviarã privind actualizarea contractelor de servicii publice prevãzute la art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de cãlãtori

1419961431. H. G 873/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 982 - 11.XII.2017
privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militarã „Cantacuzino”

1419971432. H. G 875/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 982 - 11.XII.2017
pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã în agriculturã

1419981433. O. MEN 5473/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 982 - 11.XII.2017
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anualã a activitãtii cluburilor sportive universitare si a fluxurilor aferente procesului de alocare a subventiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei Nationale si din subordinea institutiilor de învãtãmânt superior de stat

1419991434. DEC. CC 658/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 983 - 11.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

1420001435. OUG. G 93/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 983 - 11.XII.2017
pentru stabilirea unor mãsuri privind organizarea, functionarea si atributiile oficiilor teritoriale ale Autoritãtii Nationale de Management al Calitãtii în Sãnãtate

1420011436. OUG. G 94/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 983 - 11.XII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare

1420021437. H. G 862/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 983 - 11.XII.2017
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã si a Hotãrârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

1420031438. DEC. PM 716/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 983 - 11.XII.2017
pentru numirea domnului Cãtãlin Balan în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1419381439. L. P 243/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

1419391440. D. PRES 1155/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

1419401441. L. P 245/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

1419411442. D. PRES 1157/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

1419421443. D. PRES 1160/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1419431444. D. PRES 1161/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1419441445. D. PRES 1162/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1419451446. H. S 123/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
la Documentul de reflectie privind aprofundarea uniunii economice si monetare - COM (2017)291 final

1419461447. H. S 124/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind Comunicarea Comisiei cãtre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor referitoare la evaluarea la jumãtatea perioadei a Planului de actiune privind uniunea pietelor de capital - COM (2017) 292 final

1419471448. H. S 125/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
la Documentul de reflectie privind viitorul finantelor UE - COM (2017) 358 final

1419481449. H. S 126/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind drepturile si obligatiile cãlãtorilor din transportul feroviar (reformare) - COM (2017) 548 final

1419491450. DEC. CC 585/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

1419501451. H. G 872/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale

1419511452. H. G 874/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unitãti administrativ-teritoriale în vederea asigurãrii continuitãtii serviciului public de alimentare cu energie termicã în sistem centralizat a populatiei

1419521453. O. MEN 5552/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
al ministrului educatiei nationale privind componenta Consiliului de eticã si management universitar

1419531454. DEC. CC 508/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 976 - 08.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei „în cazul în care convietuiesc” din cuprinsul dispozitiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

1419541455. DEC. CC 587/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 976 - 08.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 204 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

1419551456. O. ANCPI 1469/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 976 - 08.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor în unitatea administrativ-teritorialã Izvoru din judetul Arges si în unitatea administrativ-teritorialã Bãleni din judetul Dâmbovita

1419561457. O. ANCPI 1470/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 976 - 08.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor în unitatea administrativ-teritorialã Berzovia din judetul Caras-Severin

1419571458. N. ASF 25/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 976 - 08.XII.2017
pentru modificarea si completarea Normei nr. 15/2009 privind operatiunile de încasãri si plãti efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009

1419581459. N. ASF 27/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 976 - 08.XII.2017
privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

1419591460. DEC. CC 537/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 977 - 08.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. a) pct. (i) si lit. d) pct. (ii) si alin. (3) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioarã modificãrilor aduse prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative

1419601461. DEC. CC 551/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 977 - 08.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. (1) si alin. (2) din Codul de procedurã penalã, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedurã penalã, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã

1419611462. O. ANCPI 1461/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 977 - 08.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Alba

1419621463. DEC. ICCJ 65/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 977 - 08.XII.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispozitiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin raportare la dispozitiile art. 84 alin. (3) din acelasi act normativ

1419631464. OUG. G 89/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 978 - 08.XII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiarã a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantãrii

1419641465. OUG. G 91/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 978 - 08.XII.2017
pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice

1419651466. OUG. G 92/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 978 - 08.XII.2017
privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitãti de învãtãmânt preuniversitar de stat

1419661467. O. MT 1772/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 978 - 08.XII.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea introducerii în oferta tarifarã a „Metrorex” - S.A. a titlurilor comune pentru transportul cu metroul si R.A.T.B.

1418841468. L. P 230/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Conventiei privind Aviatia Civilã Internationalã si a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Conventiei privind Aviatia Civilã Internationalã, încheiate si semnate la Montreal la 6 octombrie 2016
Protocol referitor la amendarea art. 50 (a) din Conventia privind Aviatia Civilã Internationalã
Protocol referitor la amendarea art. 56 din Conventia privind Aviatia Civilã Internationalã

1418851469. D. PRES 1132/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Conventiei privind Aviatia Civilă Internatională si a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Conventiei privind Aviatia Civilă Internatională, încheiate si semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

1418861470. L. P 238/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

1418871471. D. PRES 1140/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

1418881472. DEC. CC 582/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

1418891473. DEC. CC 583/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 493 alin. (6) din Codul de procedură civilă

1418901474. DEC. CC 607/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

1418911475. O. ANCPI 1480/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 unităti administrativ-teritoriale din judetul Sălaj

1418921476. O. ANCPI 1481/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

1418931477. O. ANCPI 1482/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Buzău

1418941478. O. MT 1600/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
al ministrului transporturilor privind modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la art. 5 alin. (5) si alin. (6) din Normele metodologice privind acordarea facilitătilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

1418951479. O. MEN 5515/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
al ministrului educatiei nationale privind modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la art. 5 alin. (5) si alin. (6) din Normele metodologice privind acordarea facilitătilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

1418961480. L. P 229/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 969 - 07.XII.2017
pentru aderarea României la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995
Conventie internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, 1995

1418971481. L. P 229/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 969 - 07.XII.2017
pentru aderarea României la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995
Conventie internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, 1995

1418981482. D. PRES 1037/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 969 - 07.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995

1418991483. H. G 854/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 969 - 07.XII.2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii „Protectie mal drept brat Borcea, zona Baital km 48 - 49 + 500, comuna Borcea, judetul Călărasi” si „Combaterea inundatiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic si afluenti, judetul Buzău”

1419001484. H. G 855/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 969 - 07.XII.2017
pentru completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

1419011485. DEC. ICCJ 66/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 969 - 07.XII.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare si aplicare a prevederilor art. 623 din Codul de procedură civilă raportat la art. 220 atin. (3) si (5) si art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si art. 3 pct. 18 din Legea responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată

1419041486. O. ANCPI 1457/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 970 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Budila din judetul Brasov

1419031487. DEC. CC 579/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 970 - 07.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

1419051488. O. ANCPI 1458/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 970 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Peris din judetul Ilfov

1419061489. O. ANCPI 1459/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 970 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

1419071490. O. ANCPI 1460/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 970 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităti administrativ-teritoriale din judetul Cluj

1419081491. DEC. ICCJ 18/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 970 - 07.XII.2017
privind „interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 435 din Codul de procedură civilă, vizând ipoteza admiterii cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ si a efectelor acestei solutii fată de părtile litigiului, precum si fată de terti”

1419091492. L. P 240/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes national, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială Europeană”, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

1419101493. D. PRES 1142/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes national, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

1419111494. D. PRES 1148/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

1419121495. D. PRES 1149/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

1419131496. D. PRES 1150/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

1419141497. D. PRES 1151/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

1419151498. D. PRES 1152/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

1419161499. DEC. CC 580/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contraventional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internatională a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere si ale normelor de aplicare a acesteia, precum si a sanctiunilor contraventionale si a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

1419171500. DEC. CC 581/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariate

1419181501. H. G 856/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

1419191502. H. G 857/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Caransebes si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1419201503. L. P 235/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 972 - 07.XII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinând domeniului public, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căile navigabile interioare

1419211504. D. PRES 1137/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 972 - 07.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinând domeniului public, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căile navigabile interioare

1419221505. H. G 860/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 972 - 07.XII.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzău

1419231506. H. G 866/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 972 - 07.XII.2017
privind încetarea exercitãrii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Brãila de cãtre doamna Cochino Mãdãlina

1419241507. H. G 867/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 972 - 07.XII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Brãila de cãtre domnul Paladi George-Adrian

1419251508. O. MS 1389/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 972 - 07.XII.2017
al ministrului sãnãtãtii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sãnãtãtii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de cãtre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractualã cu Ministerul Sãnãtãtii, casele de asigurãri de sãnãtate si/sau directiile de sãnãtate publicã judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piatã în România, si a preturilor de referintã generice ale acestora

1419261509. OUG. G 90/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 973 - 07.XII.2017
privind unele mãsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

1419271510. H. S 127/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind numirea presedintelui Consiliului de monitorizare a implementãrii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitãti

1419281511. OUG. G 88/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãtii

1419291512. H. G 864/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind aplicarea mobilitãtii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din functia publicã de prefect al judetului Galati în functia publicã de inspector guvernamental

1419301513. H. G 865/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Galati de cãtre domnul Otrocol Dorin

1419311514. H. G 868/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind încetarea exercitãrii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de cãtre doamna Beclea Daniela

1419321515. H. G 869/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de cãtre doamna Lozneanu Daniela-Petronela

1419331516. DEC. PM 712/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind numirea prin mobilitate a domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în functia publicã de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1419341517. DEC. PM 713/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind numirea domnului Ionut Barbu în functia de director general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mãrci

1419351518. DEC. PM 714/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind stabilirea atributiilor domnului Mircea Bãcalã, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1419361519. DEC. PM 715/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de cãtre doamna Gabriela-Norica Zlate a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sãnãtãtii

1419371520. O. MFP 3139/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitãtilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

1418501521. DEC. CC 509/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 963 - 06.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

1418511522. H. G 850/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 963 - 06.XII.2017
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritãtii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindinã si de Crestere a Precipitatiilor

1418521523. H. G 853/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 963 - 06.XII.2017
privind modificarea art. 2 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitãtile de asistentã medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitãtile de asistentã medico-socialã si personalul care desfãsoarã activitãti de asistentã medicalã comunitarã

1418531524. O. MS 1370/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 963 - 06.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii „M.S. Curie” Bucuresti

1418541525. O. MFP 3097/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 963 - 06.XII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finantatorii participanti în cadrul programului „Prima casa”
Rectificare - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2017

1418551526. O. ANRE 109/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 963 - 06.XII.2017
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2017, precum si a bugetului rectificat al proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Energiei

1418561527. H. G 824/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 964 - 06.XII.2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Sucevita, judetul Suceava

1418571528. H. G 825/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 964 - 06.XII.2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Surdila-Greci, judetul Brãila

1418581529. H. G 826/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 964 - 06.XII.2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Beriu, judetul Hunedoara

1418591530. H. G 827/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 964 - 06.XII.2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Vãlisoara, judetul Hunedoara

1418601531. H. G 828/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 964 - 06.XII.2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Cosula, judetul Botosani

1418611532. DEC. ICCJ 76/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 964 - 06.XII.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept ce decurge din „interpretarea dispozitiilor art. 113 lit. A alin. (1) lit. b) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, prin neîndeplinirea formalitãtii publicãrii în Buletinul electronic al Autoritãtii de Supraveghere Financiarã a convocatorului unei adunãri generale a actionarilor societãtii admise la tranzactionare pe Piata Rasdaq, reprezintã o cauzã de nulitate absolutã sau de nulitate relativã a hotãrârii Adunãrii Generale a Actionarilor adoptate în aceste conditii”

1418621533. DEC. CC 564/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 965 - 06.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 355 din Codul de procedurã civilã

1418631534. DEC. CC 605/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 965 - 06.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 109 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedurã penalã, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã

1418641535. O. ANCPI 1442/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 965 - 06.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Ialomita

1418651536. O. MMJS 1839/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 965 - 06.XII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind pregãtirea profesionalã specificã în domeniul inspectiei sociale, precum si activitatea de supervizare profesionalã a inspectorilor sociali

1418661537. DEC. ICCJ 68/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 965 - 06.XII.2017
privind dezlegarea urmãtoarelor probleme de drept: „Dacã, în sensul dispozitiilor art. 444 alin. (1) din Codul de procedurã civilã, este admisibilã cererea de completare a dispozitivului deciziei pronuntate în apel, care nu poate fi atacatã cu recurs, iar, în caz afirmativ, care este termenul în care se poate cere completarea acestei decizii si de când curge acest termen”

1418671538. L. P 237/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor mãsuri financiare în domeniul sãnãtãtii si pentru modificarea unor acte normative

1418681539. D. PRES 1139/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor mãsuri financiare în domeniul sãnãtãtii si pentru modificarea unor acte normative

1418691540. L. P 239/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

1418701541. D. PRES 1141/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

1418711542. H. G 851/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole

1418721543. DEC. PM 709/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
pentru numirea domnului Ioan Cristian Sologon în functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

1418731544. O. ANCPI 1456/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor în unitatea administrativ-teritorialã Vermes, judetul Caras-Severin

1418741545. O. ANAF 3391/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 108 „Declaratie privind impozitul pe reprezentantă”
Rectificare - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017

1418751546. O. MDRAPFE 6965/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind procedura de efectuare a plãtii sumelor prevãzute prin hotãrâri judecãtoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de naturã salarialã stabilite în favoarea personalului din institutii publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

1418761547. DEC. ICCJ 56/11 septembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea urmãtoarei chestiuni de drept: „Dacã notiunea de «politie politicã», prevãzutã de art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, o include si pe cea de «colaborator al Securitãtii» (colaborator al politiei politice Comuniste), astfel cum este definitã de art. 5 alin. (3) raportat la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste, cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv de art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitãtii, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 293/2008, cu modificãrile ulterioare, sau se referã doar la cea de «lucrãtor al Securitãtii» (agent al politiei politice comuniste), astfel cum este definitã de art. 5 alin. (2) raportat la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 187/1999, respectiv de art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2008”.

1418771548. DEC. CC 556/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în interpretarea datã prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penalã nr. 32/2015

1418781549. DEC. CC 586/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a sintagmei „la care se ataseazã dovada de primire/procesul-verbal si înstiintarea prevãzute la art. 163” cuprinsã în art. 154 alin. (4) din Codul de procedurã civilã, precum si a prevederilor art. 163 alin. (3) teza întâi si alin. (6) coroborate cu sintagma „indiferent dacã partea a primit sau nu citatia ori alt act de procedurã personal” cuprinsã în art. 165 pct. 1 din Codul de procedurã civilã

1418791550. OUG. G 87/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitãtilor sanitare publice de interes judetean si local

1418801551. H. G 870/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
privind declararea zilelor de 14, 15 si 16 decembrie 2017 zile de doliu national pe teritoriul României

1418811552. H. G 871/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru desfãsurarea funeraliilor de stat ale Majestãtii Sale Regele Mihai I al României

1418821553. DEC. PM 710/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
privind încetarea exercitãrii, cu caracter temporar, de cãtre doamna Irina Leulescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptãtorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

1418831554. DEC. PM 711/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de cãtre doamna Ramona-Liliana Seciu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptãtorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

1418201555. H. CD 90/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
privind vacantarea unui loc de deputat

1418211556. D. PRES 1143/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1418221557. D. PRES 1144/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1418231558. D. PRES 1145/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1418241559. D. PRES 1146/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1418251560. D. PRES 1147/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1418261561. DEC. CC 630/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele mãsuri pentru degrevarea instantelor judecãtoresti, precum si pentru pregãtirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã

1418271562. O. MMACA 1535/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind înfiintarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional si aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia

1418281563. O. ANCPI 1438/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 959 - 05.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Sibiu

1418291564. O. ANAF 3309/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 959 - 05.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscalã a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeazã vectorul fiscal

1418301565. DEC. CC 486/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 960 - 05.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 139 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si ale art. 339 alin. (5) din Codul de procedurã penalã

1418311566. DEC. CC 496/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 960 - 05.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 alin. (6) teza a douã din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventã

1418321567. O. MADR 386/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 960 - 05.XII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localitãtilor

1418331568. O. MS 1369/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 960 - 05.XII.2017
al ministrului sãnãtãtii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Clinic Judetean de Urgentã „Pius Brînzeu” Timisoara

1418341569. O. MJ 3464/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 960 - 05.XII.2017
al ministrului justitiei privind Consiliul Consultativ al Directiei Nationale de Probatiune

1418351570. L. P 231/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

1418361571. D. PRES 1133/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

1418371572. L. P 232/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetãtenilor români care lucreazã în strãinãtate

1418381573. D. PRES 1134/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetãtenilor români care lucreazã în strãinãtate

1418391574. L. P 233/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte mãsuri în domeniul cheltuielilor publice

1418401575. D. PRES 1135/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte mãsuri în domeniul cheltuielilor publice

1418411576. L. P 234/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

1418421577. D. PRES 1136/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

1418431578. DEC. CC 563/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedurã penalã

1418441579. O. MADR 387/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosintã a terenurilor agricole situate în extravilanul localitãtilor

1418451580. O. MDRAPFE 6962/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 962 - 05.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene privind aprobarea Listei unitătilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăsura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operational regional 2014-2020

1418461581. O. MT 1743/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 962 - 05.XII.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea Listei unitătilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăsura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operational regional 2014-2020

1418471582. O. MADN 389/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 962 - 05.XII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Listei unitătilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăsura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operational regional 2014-2020

1418481583. O. ANCPI 1522/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 962 - 05.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea Listei unitătilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăsura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operational regional 2014-2020

1417931584. O. ANRM 389/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 953 - 04.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului pentru anul 2018

1417941585. O. ANCPI 1412/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 953 - 04.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt

1417951586. DEC. ICCJ 19/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 953 - 04.XII.2017
privind recursul în interesul legii formulat de Curtea de Apel Brasov vizând obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale aflate în cursul judecătii, atunci când din verificările efectuate a rezultat că inculpatul nu are niciun bun în proprietate

1417961587. DEC. ICCJ 71/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 953 - 04.XII.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „Dacă se aplică, la momentul emiterii deciziei de pensie pentru limită de vârstă, indicele de corectie conform art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, în contextul emiterii unei decizii de pensionare anticipată sub imperiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, decizie care nu a fost niciodată pusă în plată."

1417971588. DEC. CC 545/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 954 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71, art. 72 alin. (1) si (2) si art. 73 alin. (2) din Codul de procedură penală

1417981589. DEC. CC 584/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 954 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (3), art. 29, art. 30 alin. (1), (2) si (4), art. 31-34 si art. 36 din Codul de procedură civilă din 1865

1417991590. DEC. CC 625/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 954 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

1418001591. DEC. ICCJ 75/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 954 - 04.XII.2017
in vederea pronuntării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept:
- întreruperea cursului prescriptiei dreptului material la actiune, în cazul actiunilor care au ca obiect stabilirea paternitătii copilului din afara căsătoriei; atunci când actiunea este promovată de mamă în numele minorului, iar judecata nu s-a finalizat pe fond;
- norma de drept aplicabilă în cazul copilului născut înainte de intrarea în vigoare a Codului civil si de abrogarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportat la prevederile art. 427 din Codul Civil, cu aplicarea art. 6 alin. (6) din Codul civil si art. 5 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările si completările ulterioare;
- aplicabilitatea prevederii din art. 427 din Codul civil, referitoare la imprescriptibilitatea dreptului la actiune în stabilirea paternitătii pe timpul vietii copilului, si copiilor născuti înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.

1418011592. DEC. CC 497/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 955 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (5) si (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum si ale art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

1418021593. DEC. CC 504/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 955 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

1418031594. DEC. CC 550/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 955 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253^1 alin. 1 din Codul penal din 1969 si ale art. 301 alin. (1) si art. 446 alin. (1) si (2) din Codul penal

1418041595. DEC. CC 606/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 955 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

1418051596. O. MRP 243/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 955 - 04.XII.2017
al ministrului pentru românii de pretutindeni privind modificarea anexei nr. 13 la Ghidul beneficiarului - 2017, aprobat prin Ordinul ministrului pentru românii de pretutindeni nr. 2/2017

1418061597. L. P 226/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădesti, judetul Dolj, în Răcari

1418071598. D. PRES 1034/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădesti, judetul Dolj, în Răcari

1418081599. M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2018

1418091600. H. G 843/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

1418101601. H. G 849/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societătii Nationale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017

1418111602. O. MS 1252/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1 378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si a listei prestatiilor medicale aferente

1418121603. O. MMJS 1907/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1 378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si a listei prestatiilor medicale aferente

1418131604. O. MS 1384/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1418141605. O. CNAS 1230/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1418151606. Ins. AEP 5/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
privind organizarea si desfăsurarea referendumului local pentru demiterea primarului orasului Sângeorz-Băi, judetul Bistrita-Năsăud

1418161607. H. G 847/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 957 - 04.XII.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Galati

1418171608. H. G 848/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 957 - 04.XII.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

1418181609. H. G 852/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 957 - 04.XII.2017
privind aprobarea circumstantelor si procedura specifică aferente etapei 1 a programului esential de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8”
Rectificare - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018

1418191610. O. ANCPI 1440/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 957 - 04.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

1416971611. H. G 840/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 942 - 29.XI.2017
pentru aprobarea amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinas - Smârdan”

1416981612. O. ANCPI 1408/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba

1416991613. O. ANCPI 1409/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Comăna din judetul Brasov

1417001614. O. ANCPI 1410/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Arges

1417011615. O. ANCPI 1411/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures

1417021616. O. ANCPI 1424/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt

1417031617. O. ANCPI 1424/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt

1417041618. O. ANCPI 1424/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt

1417051619. O. ANCPI 1450/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.165/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti si ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.304/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităti administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti

1417061620. DEC. ICCJ 55/03 iulie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac, reglementată de art. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, operează doar dacă aceasta este formulată de reclamantul care a fost scutit în primă instantă de obligatia timbrajului sau indiferent de partea care formulează calea de atac.”

1417071621. DEC. ASF 1405/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
privind retragerea autorizatiei de functionare, în calitate de operator de piată, a Societătii SIBEX - Sibiu StockExchange - S.A.

1417091623. DEC. ASF 1625/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
pentru modificarea Deciziei Consiliului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 1.405/2017 privind retragerea autorizatiei de functionare, în calitate de operator de piată, a Societătii SIBEX - Sibiu Stock Exchange - S.A

1417101624. H. S 122/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
privind bugetul Senatului României pe anul 2018

1417111625. O. SIE 269/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului Serviciului de Informatii Externe privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Informatii Externe

1417121626. O. SIE 270/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului Serviciului de Informatii Externe privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

1417131627. O. ANCPI 1404/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din două unităti administrativ-teritoriale din judetul Constanta

1417141628. O. ANCPI 1413/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Timis

1417151629. O. ANCPI 1430/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităti administrativ-teritoriale

1417161630. O. ANCPI 1446/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Boroaia din judetul Suceava si în unitatea administrativ- teritorială Bodesti din judetul Neamt

1417171631. O. ANCPI 1451/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Cornetu, judetul Ilfov

1417181632. O. MFP 3121/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2017

1417191633. L. P 227/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
privind înfiintarea Universitătii Adventus din Cernica

1417201634. D. PRES 1035/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Adventus din Cernica

1417211635. L. P 228/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
privind modificarea si completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale

1417221636. D. PRES 1036/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale

1417231637. DEC. CC 498/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 lit. c1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

1417241638. DEC. CC 600/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la solutia legislativă potrivit căreia exercitarea functiei de verificare a legalitătii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea functiei de judecată, precum si ale art. 64 alin. (4) din acelasi cod

1417251639. OUG. G 86/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si de produse petroliere

1417261640. O. ANCPI 1447/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităti administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti

1417271641. O. SGG 1431/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 946 - 29.XI.2017
al secretarului general al Guvernului privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului si al structurilor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

1417281642. O. ANCPI 1487/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Ialomita

1417291643. O. ANCPI 1445/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 946 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Iasi

1417301644. DEC. ICCJ 15/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 946 - 29.XI.2017
privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Timisoara referitor la modul de interpretare a sintagmei „stabilirea caracterului nelegal al arestării preventive" din cuprinsul art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

1417311645. D. PRES 1015/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

1417321646. D. PRES 1016/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

1417331647. D. PRES 1017/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit

1417341648. D. PRES 1018/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Bărbătie si Credintă

1417351649. D. PRES 1019/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

1417361650. D. PRES 1038/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

1417371651. D. PRES 1039/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1417381652. D. PRES 1040/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1417391653. D. PRES 1041/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

1417401654. D. PRES 1042/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

1417411655. D. PRES 1043/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1417421656. D. PRES 1044/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

1417431657. D. PRES 1045/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

1417441658. D. PRES 1046/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

1417451659. D. PRES 1047/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

1417461660. D. PRES 1048/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Comandor, cu însemn pentru militari

1417471661. D. PRES 1049/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

1417481662. D. PRES 1050/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

1417491663. D. PRES 1051/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

1417501664. D. PRES 1052/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit

1417511665. D. PRES 1054/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Maritimă

1417521666. D. PRES 1053/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Militară

1417531667. D. PRES 1055/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Aeronautică

1417541668. D. PRES 1056/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sanitar

1417551669. D. PRES 1020/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

1417561670. D. PRES 1021/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1417571671. D. PRES 1022/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului Bărbătie si Credintă

1417581672. D. PRES 1073/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor sef de politie a unui chestor principal de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1417591673. D. PRES 1074/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de politie a unui chestor de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1417601674. D. PRES 1075/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de politie a unui chestor de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1417611675. D. PRES 1076/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de politie a unui chestor de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1417621676. D. PRES 1077/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de politie a unui chestor de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1417631677. D. PRES 1078/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1417641678. D. PRES 1079/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1417651679. D. PRES 1057/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 949 - 29.XI.2017
privind conferirea Medaliei Nationale Serviciul Credincios

1417661680. D. PRES 1058/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 949 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Militară

1417671681. D. PRES 1127/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător si numirea sa în functia de procuror

1417681682. D. PRES 1128/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1417691683. D. PRES 1129/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1417701684. D. PRES 1130/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1417711685. D. PRES 1131/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1417721686. H. G 845/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăsurării si finantării, în anul 2017, a paradei militare nationale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Natională a României

1417731687. H. G 846/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată

1417741688. DEC. PM 707/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

1417751689. DEC. PM 708/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
pentru eliberarea domnului Gabriel Liviu Ispas din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale

1417761690. O. CNAS 1221/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

1417771691. D. PRES 1059/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

1417781692. D. PRES 1060/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit

1417791693. D. PRES 1061/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Aeronautică

1417801694. D. PRES 1062/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă

1417811695. D. PRES 1063/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sanitar

1417821696. D. PRES 1064/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Bărbătie si Credintă

1417831697. D. PRES 1064/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Bărbătie si Credintă

1417841698. D. PRES 1065/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

1417851699. D. PRES 1066/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit

1417861700. D. PRES 1067/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Bărbătie si Credintă

1417871701. D. PRES 1068/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 952 - 29.XI.2017
privind conferirea Medaliei Nationale Serviciul Credincios clasa a III-a

1417881702. D. PRES 1069/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 952 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

1417891703. D. PRES 1070/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 952 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică

1417901704. D. PRES 1071/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 952 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sanitar

1417911705. D. PRES 1072/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 952 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Bărbătie si Credintă

1417921706. DEC. CC 547/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 952 - 29.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

1418491707. D. PRES 1080/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1425641708. D. PRES 1081/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1425651709. D. PRES 1082/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1425661710. D. PRES 1083/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1425671711. D. PRES 1084/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1425681712. D. PRES 1085/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1425691713. D. PRES 1086/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1425701714. D. PRES 1087/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1425711715. D. PRES 1088/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1425721716. D. PRES 1089/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1425731717. D. PRES 1090/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1425741718. D. PRES 1091/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1425751719. D. PRES 1092/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1425761720. D. PRES 1093/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1425771721. D. PRES 1094/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1425781722. D. PRES 1095/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1425791723. D. PRES 1096/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1425801724. D. PRES 1097/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1425811725. D. PRES 1098/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1416561726. DEC. CC 532/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 936 - 28.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

1416571727. O. MAN 137/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 936 - 28.XI.2017
al ministrului apãrãrii nationale pentru modificarea Ordinului ministrului apãrãrii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si înaintarea în gradul urmãtor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervã si în retragere, avansarea în grad a veteranilor de rãzboi, precum si înaintarea în gradul urmãtor a fostelor cadre militare active îndepãrtate abuziv din armatã în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

1416581728. O. SRI 1247/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 936 - 28.XI.2017
al directorului Serviciului Român de Informatii privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul Român de Informatii

1416591729. O. SRI 1248/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 936 - 28.XI.2017
al directorului Serviciului Român de Informatii privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de Informatii

1416601730. O. MCIN 2794/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 936 - 28.XI.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru reacreditarea Muzeului Bucovinei din Suceava, judetul Suceava

1416611731. DEC. ICCJ 25/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 936 - 28.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept „dacă actiunile enumerate în art. 9 lit. b si c din Legea nr. 241/2005 reprezintă modalităti normative distincte de săvârsire a infractiunii de evaziune fiscală sau variante alternative ale elementului material al infractiunii unice de evaziune fiscală”

1416621732. O. ANRSC 407/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 937 - 28.XI.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contributiei prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 22/2017

1416631733. O. ANCPI 1407/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 937 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Suceava

1416641734. O. ANCPI 1452/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 937 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităti administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

1416651735. O. MFP 3004/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 937 - 28.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de solutionare a contestatiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) si art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1416661736. D. PRES 1027/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1416671737. D. PRES 1028/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1416681738. D. PRES 1029/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1416691739. D. PRES 1030/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1416711740. D. PRES 1032/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1416721741. D. PRES 1033/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1416731742. O. ANCPI 1401/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Botosani

1416741743. O. ANAF 3300/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

1416751744. O. CNAS 1198/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicită reconfirmarea

1416761745. H. P 96/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 939 - 28.XI.2017
pentru aprobarea Cartei albe a apărării

1416771746. O. ANCPI 1444/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 939 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Dumesti din judetul lasi si în unitatea administrativ-teritorială Sulita din judetul Botosani

1416781747. O. INS 1887/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 939 - 28.XI.2017
al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intra-UE cu bunuri în anul 2018

1416791748. DEC. ICCJ 67/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 939 - 28.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept:
„1. Dacă în aplicarea art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, se poate retine existenta unui tratament discriminatoriu în cazul în care tratamentul mai favorabil al unor angajati este rezultatul punerii în executare a unor hotărâri judecătoresti prin care s-au acordat anumite drepturi salariate, în raport cu alti angajati cărora le-au fost acordate aceleasi drepturi salariate prin hotărâri judecătoresti identice;
2. Dacă în aplicarea art. 2 alin. (3) teza finală din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, instanta învestită cu solutionarea unei actiuni în răspundere civilă delictuală întemeiată pe discriminare este tinută să analizeze exclusiv dacă hotărârile judecătoresti irevocabile comparate sunt identice si să stabilească dacă pentru unii dintre angajati au fost executate, iar pentru altii s-a refuzai executarea ori este obligată sau are posibilitatea ca, pentru a stabili dacă tratamentul diferentiat este justificat obiectiv de un scop legitim si dacă metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare, să analizeze legalitatea punerii în executare a hotărârilor judecătoresti irevocabile pentru alti angajati decât reclamantii, prin raportare la elementele concrete ale titlurilor executorii (cum ar fi caracterul lichid, determinat sau determinabil al creantelor stabilite de instante sau alte coordonate ce definesc posibilitatea efectivă de executare a unei hotărâri judecătoresti irevocabile);
3. Care sunt reperele si criteriile pe care instanta le poate avea în vedere - în cadrul procesual fixat conform celor de mai sus - pentru a stabili dacă tratamentul diferentiat intră în sfera de reglementare a notiunilor de Justificare obiectivă” si „scop legitim” si, respectiv, pentru a califica metodele folosite drept „adecvate si necesare” în sensul vizat de art. 2 alin. (3) teza finală din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată.”

1416801749. DEC. ICCJ 74/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 939 - 28.XI.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare (Legea nr. 263/2010), si a prevederilor art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificãrile si completãrile ulterioare (Legea nr. 223/2015), în sensul de a se stabili „dacã perioada în care asiguratul a fost elev al unul ciclu profesional în cadrul ãcolii Militare de Muzicã, absolvit dupã gimnaziu, se asimileazã stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv dacã constituie vechime în serviciu pentru o persoanã din sistemul de apãrare nationalã."

1416811750. Circ. BNR 23/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 939 - 28.XI.2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din tombac cuprat dedicate împlinirii a 160 de ani de la introducerea iluminatului public cu petrol lampant în Bucuresti

1416821751. L. P 223/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

1416831752. D. PRES 1024/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

1416841753. L. P 224/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor mãsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013

1416851754. D. PRES 1025/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor mãsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013

1416861755. L. P 225/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

1416871756. D. PRES 1026/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

1416881757. H. G 842/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei În domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

1416891758. DEC. ARF 141/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al Societătii Comerciale „Regio Călători” - S.R.L.

1416901759. O. ANCPI 1420/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Arges

1416911760. O. ANCPI 1517/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind modificarea Procedurii si modalitătii de alocare a sumelor, precum si raportarea de către beneficiari a stadiului de executie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică initiate de unitătile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

1416921761. DEC. CC 493/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 941 - 28.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 alin. (5) si (6), precum si ale art. 111 alin. (1) si (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă

1416931762. DEC. CC 568/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 941 - 28.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) si (3), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

1416941763. H. G 841/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 941 - 28.XI.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/2016 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale în administrarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

1416951764. O. ANCPI 1402/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 941 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităti administrativ-teritoriale din judetul Ialomita

1416961765. O. ANCPI 1403/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 941 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Satu Mare

1416241766. O. ANAF 3289/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 929 - 27.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

1416251767. O. MAN 143/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 930 - 27.XI.2017
al ministrului apărării nationale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor si a altor facilităti recreative si sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Nationale

1416261768. O. ANRM 394/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 930 - 27.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2018

1416271769. O. ANCPI 1425/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 930 - 27.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

1416281770. DEC. ICCJ 17/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 930 - 27.XI.2017
privind sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov cu privire la „interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ”

1416291771. H. S 120/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 931 - 27.XI.2017
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea fraudelor si a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, si de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - COM(2017) 489 final

1416301772. H. S 121/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 931 - 27.XI.2017
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de acordare a unei asistente macrofinanciare suplimentare Georgiei - COM (2017) 559 final

1416311773. H. G 838/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 931 - 27.XI.2017
pentru modificarea unor acte normative cu privire la organizarea si functionarea Centrului National al Dansului Bucuresti

1416321774. O. ANAF 3357/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 931 - 27.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creantelor fiscale

1416331775. O. ANRE 107/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 931 - 27.XI.2017
privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de înfiintare si a licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

1416341776. R. ASF 12/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 931 - 27.XI.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea si functionarea Autoritătii de Supraveghere Financiară

1416351777. O. ANCPI 1437/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 932 - 27.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităti administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti

1416361778. OUG. G 85/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum si pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

1416371779. H. G 839/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ARTEXIM

1416381780. O. MCI 646/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
al ministrului cercetării si inovării pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării si Inovării

1416391781. O. MDFE 6712/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea modului de efectuare a achizitiilor în cadrul proiectelor cu finantare europeană implementate în parteneriat

1416401782. O. ANAP 890/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind aprobarea modului de efectuare a achizitiilor în cadrul proiectelor cu finantare europeană implementate în parteneriat

1416411783. O. ANRE 105/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
privind modificarea si completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

1416421784. DEC. ORDA 153/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 870A din 18.10.2017 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, pronuntată în Dosarul nr. 3.587/2/2017

1416431785. O. ANCPI 1441/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 934 - 27.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Prahova

1416441786. O. AAAS 27458/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 934 - 27.XI.2017
al presedintelui Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucuresti, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1416451787. O. MMJS 1859/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 934 - 27.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucuresti, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1416461788. O. MFP 3031/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 934 - 27.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucuresti, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1416471789. L. P 222/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
pentru realizarea „Capabilitătii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”

1416481790. D. PRES 1023/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitătii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”

1416491791. O. ANRM 388/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesionare pentru explorare

1416501792. O. MS 1259/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităti în grad de handicap si a modalitătilor de aplicare a acestora

1416511793. O. MMJS 1906/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităti în grad de handicap si a modalitătilor de aplicare a acestora

1416521794. O. MMJS 1851/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II al anului 2017

1416531795. O. MMJS 1852/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017

1416541796. O. MEN 5398/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Priki’nDell” din municipiul Târgu Jiu

1416551797. DEC. ICCJ 70/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: "Dacă majorarea pensiei de serviciu, prevăzută de art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care depăseste vechimea în magistratură [notiune înteleasă prin raportare la art. 82 alin. (2) din aceeasi lege ca incluzând si perioada în care titularul pensiei a exercitat profesia de avocat], se aplică si în considerarea perioadei în care titularul pensiei de serviciu a exercitat profesia de avocat după data eliberării din functia de procuror si obtinerea pensiei de serviciu, cu ocazia recalculării acestei pensii, potrivit art. 23 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor; republicată, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005, raportat la art. 107 alin. (4) si (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare."

1416001798. DEC. CC 529/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 924 - 24.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18, art. 319 alin. (1) si art. 341 alin. (2) teza a doua si alin. (8) din Codul de procedurã penalã

1416011799. DEC. ICCJ 16/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 924 - 24.XI.2017
privind interpretarea si aplicarea unitarã a dispozitiilor art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritãtilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritãtii Electorale Permanente, cu modificãrile si completãrile ulterioare, referitor la competenta materialã de solutionare a contestatiilor în materia electoralã

1416021800. DEC. CC 409/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 925 - 24.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice

1416031801. DEC. CC 494/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 925 - 24.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

1416041802. H. G 823/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 925 - 24.XI.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomiculturã Iasi, judetul Iasi, prin fuziune prin absorbtie cu Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolã Fãlticeni, judetul Suceava, si modificarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1416051803. H. S 119/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul si finantarea partidelor politice europene si a fundatiilor politice europene - COM (2017) 481 final

1416061804. H. G 836/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privatã a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apãrãrii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei - Administratia Nationalã a Penitenciarelor si unitãtile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apãrare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

1416071805. DEC. PM 702/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
privind încetarea exercitãrii, cu caracter temporar, prin detasare, de cãtre domnul Romulus Cãtãlin Pantazi a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

1416081806. DEC. PM 703/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de cãtre domnul Romulus Cãtãlin Pantazi a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

1416091807. DEC. PM 706/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã

1416101808. O. MAI 145/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
al ministrului afacerilor interne privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri

1416111809. O. MAI 146/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
al ministrului afacerilor interne privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri

1416121810. O. ANAF 3312/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în spatiul privat al contribuabilului

1416131811. O. MEN 5485/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învătământul preuniversitar în anul scolar 2018-2019

1416141812. O. MDFE 6783/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investitii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în conditii de sigurantă a SEN, precum si implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operational Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distributie” si obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuintelor”, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 2.586/2017

1416151813. H. G 837/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 927 - 24.XI.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dãbuleni, prin desfiintarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dãbuleni, si modificarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1416161814. O. MMACA 1593/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 927 - 24.XI.2017
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevãzute în cadrul Programului de dezvoltare a activitãtilor de comercializare a produselor si serviciilor de piatã si a anexei nr. 12 la aceasta, aprobatã prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat nr. 894/2017

1416171815. O. MMACA 1594/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 927 - 24.XI.2017
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevãzute în cadrul Programului national multianual de microindustrializare si a anexei nr. 9 la aceasta, aprobatã prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat nr. 1.066/2017

1416181816. DEC. ASF 1575/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 927 - 24.XI.2017
privind autorizarea Asociatiei Profesionistilor în Regularizarea Daunelor ca furnizor de programe educationale în domeniul asigurãrilor

1416191817. DEC. ICCJ 58/11 septembrie 2017 - M. Of. nr. 927 - 24.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „În interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2 lit. c), art. 26 lit. d) si art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul unui audit financiar, Curtea de Conturi se poate raporta la oportunitatea încheierii unui contract de către entitatea auditată, din perspectiva alocării de fonduri publice sau la oportunitatea adoptării unui act administrativ de către entitatea auditată si poate constata, din această perspectivă, existenta unor abateri de la legalitate si regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii."

1416201818. DEC. CC 544/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 928 - 24.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor

1416211819. DEC. PM 704/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 928 - 24.XI.2017
privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică

1416221820. DEC. PM 705/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 928 - 24.XI.2017
pentru modificarea pct. 7 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

1416231821. DEC. ICCJ 60/18 septembrie 2017 - H. CD 86/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate si eficace COM(2017) 563

1415771823. H. CD 87/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comunã cãtre Parlamentul European si Consiliu - Rezilientã, prevenire si apãrare: construirea unei securitãti cibernetice puternice pentru UE JOIN(2017) 450

1415781824. H. CD 88/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1415791825. DEC. CC 502/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 3 lit. C (i) din anexa la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si ale Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor mãsuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

1415801826. O. MFP 2998/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de platã pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de platã multiplu electronic (OPME)

1415811827. D. INJC 57/11 septembrie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: „- Dacă dispozitiile art. 30 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aplică doar în cazul în care persoana împuternicită să aplice sanctiunea contraventională sesizează organul de urmărire penală sau se aplică si în cazul în care organul de urmărire penală se sesizează din oficiu cu cercetarea unei fapte care mai întâi este urmărită ca infractiune si ulterior s-a stabilit de către procuror că ea ar putea constitui contraventie;
- în situatia în care prevederile art. 30 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt incidente si în cazul sesizării din oficiu a organului de urmărire penală, dacă sunt aplicabile si în acest caz prevederile art. 13 alin. (3) teza a II-a din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001”.

1415821828. Lista. AEP 7/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
Lista partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetãtenilor români apartinând minoritãtilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitãtii partidelor politice si a campaniilor electorale, la alegerile locale partiale desfãsurate în data de 5 noiembrie 2017

1415831829. H. G 797/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 920 - 23.XI.2017
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistentã socialã si a structurii orientative de personal

1415841830. H. G 817/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 920 - 23.XI.2017
privind structura organizatoricã si numãrul de posturi ale Autoritãtii pentru Supravegherea Publicã a Activitãtii de Audit Statutar, înfiintatã prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, si pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

1415851831. O. ANCPI 1423/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 920 - 23.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Dâmbovita

1415861832. O. MAI 139/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 921 - 23.XI.2017
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari

1415871833. O. ANCPI 1405/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 921 - 23.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în 7 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

1415881834. O. ANCPI 1427/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 921 - 23.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

1415891835. DEC. CC 418/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 922 - 23.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele mãsuri de reglementare a vânzãrii-cumpãrãrii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publicã si privatã a statului cu destinatie agricolã si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

1415901836. DEC. CC 612/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 922 - 23.XI.2017
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfãsurarea referendumului

1415911837. O. MAI 143/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 922 - 23.XI.2017
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim- ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional si de coordonare pentru implementarea programelor nationale si pentru gestionarea asistentei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne

1415921838. O. ANRE 106/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 922 - 23.XI.2017
pentru aprobarea Metodologiei de verificare/retragere a încadrãrii unitãtilor generatoare realizate în tehnologie emergentã în/din categoria de instalatii de producere a energiei electrice care beneficiazã de statutul de tehnologie emergentã

1415931839. DEC. CC 531/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (7), art. 282 alin. (1) si art. 345 alin. (3) din Codul de procedurã penalã

1415941840. DEC. CC 541/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice si ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte mãsuri în domeniul cheltuielilor publice

1415951841. H. G 832/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluãrii de mediu pentru planuri si programe

1415961842. H. G 833/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
privind rechemarea si numirea unui consul general

1415971843. H. G 834/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
privind numirea unui consul general

1415981844. H. G 835/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018

1415991845. Ins. MAN 142/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
ale ministrului apãrãrii nationale privind stabilirea competentei pentru aprobarea scãderii din evidenta contabilã a unitãtilor militare din cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale a pagubelor pentru care, potrivit legii, nu se angajeazã rãspundere materialã sau a sumelor ce depãsesc cuantumul imputabil al pagubelor

1415281846. O. MFP 2840/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 913 - 22.XI.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

1415291847. O. MDFE 6560/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 913 - 22.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

1415301848. L. P 219/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a institutiilor/agentiilor Uniunii Europene

1415311849. D. PRES 1008/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a institutiilor/agentiilor Uniunii Europene

1415321850. D. PRES 1008/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a institutiilor/agentiilor Uniunii Europene

1415331851. O. ANCPI 1406/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităti administrativ-teritoriale din judetul Cluj

1415341852. O. MEN 5472/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati în unitătile de învătământ particular, precum si emiterea avizului conform în vederea organizării retelei unitătilor de învătământ preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019

1415351853. DEC. ANP 500201/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind aprobarea Normelor nationale în domeniul educatiei, asistentei psihologice si asistentei sociale a persoanelor private de libertate

1415361854. DEC. ICCJ 73/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
privind dezlegarea următoarei probleme de drept: „dacă, în situatia în care prima instantă a respins cererea de acordare a penalitătilor întemeiate pe dispozitiile art. 906 alin. (1) si (2) din Codul de procedură civilă, hotărârea pronuntată este susceptibilă de a fi atacată cu o cale de atac, apel”

1415371855. L. P 220/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului si schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără constructii aflate în proprietatea publică a statului

1415381856. D. PRES 1009/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului si schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără constructii aflate în proprietatea publică a statului

1415391857. L. P 221/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” în domeniul public al comunelor Crisan si Maliuc, judetul Tulcea

1415401858. D. PRES 1010/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” în domeniul public al comunelor Crisan si Maliuc, judetul Tulcea

1415411859. D. PRES 1011/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ

1415421860. H. P 95/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitătii legislative în domeniul justitiei

1415451861. O. MTU 1088/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
al ministrului turismului privind legitimatiile de control

1415461862. DEC. CMDR 6/28 octombrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România

1415471863. H. CAFR 105/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
pentru modificarea si completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

1415441864. DEC. CC 542/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

1415481865. DEC. PM 689/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Petre Neacsa a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

1415491866. DEC. PM 690/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind aplicarea mobilitătii doamnei Georgeta Gavrilă din functia publică de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat în functia publică temporar vacanta de secretar general al Ministerului Transporturilor

1415501867. DEC. PM 691/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Marilena Ion a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

1415511868. DEC. PM 692/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Marilena Ion a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

1415521869. DEC. PM 693/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de cãtre domnul Evelin Marcel Hristu

1415531870. DEC. PM 694/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind revocarea domnului Bogdan Petru Alexa din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritãtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãti Publice

1415541871. DEC. PM 695/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind numirea domnului Daniel Liviu Zdrânc în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritãtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãti Publice
Rectificare - DEC. PM 696/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind numirea domnului Bogdan Petru Alexa în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritãtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãti Publice
Rectificare - O. STS 1044/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

1415571874. O. STS 1045/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

1415581875. O. MJ 2679/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
al ministrului justitiei privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri

1415591876. O. MJ 2680/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
al ministrului justitiei privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri

1415601877. DEC. ICCJ 53/03 iulie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind în vederea pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea urmãtoarei chestiuni de drept: „În interpretarea dispozitiilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 44 lit. n) din Legea nr. 76/2002, raportate la art. 34 si art. 36 din Legea nr. 393/2004, sã se stabileascã dacã indemnizatia de somaj poate fi cumulatã cu indemnizatia de sedintã de cãtre consilierii locali, având în vedere si considerentele din Decizia nr. 54 din 4 iunie 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, precum si din Decizia nr. 16 din 18 februarie 2008 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, pronuntate în solutionarea unor recursuri în interesul legii”

1415611878. O. MAI 144/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 917 - 22.XI.2017
al ministrului afacerilor interne privind modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitãtile de politie ale Ministerului Afacerilor Interne si a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitãtile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si încetarea aplicabilitãtii unor dispozitii din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 154/2004 privind activitãtile de educatie fizicã si sport în Ministerul Afacerilor Interne

1415621879. DEC. ASF 1598/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 917 - 22.XI.2017
privind sanctionarea Societãtii POLY BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporarã a exercitãrii activitãtii

1415631880. D. PRES 1012/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

1415641881. D. PRES 1013/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

1415651882. D. PRES 1014/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

1415661883. H. G 830/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru echilibrarea bugetelor locale

1415671884. H. G 831/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind acordarea unor ajutoare de urgentã

1415681885. DEC. PM 697/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind eliberarea domnului Dan-Octavian Alexandrescu din functia de subsecretar de stat la Ministerul Sãnãtãtii

1415691886. DEC. PM 698/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
pentru numirea domnului Dan-Octavian Alexandrescu în functia de secretar de stat la Ministerul Sãnãtãtii

1415701887. DEC. PM 699/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
pentru numirea domnului Lucian Ionitã în functia de subsecretar de stat la Ministerul Sãnãtãtii

1415711888. DEC. PM 700/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind numirea domnului Paul-Claudiu Cotîrlet în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitătii Nationale

1415721889. DEC. PM 701/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind numirea domnului Laurentiu-Teodor Mihai în functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate

1415731890. O. MAI 134/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu

1415741891. O. MAI 138/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

1415751892. O. MCIN 2797/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
al ministrului culturii si identitãtii nationale privind stabilirea tipurilor de interventii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protectie a acestora sau din zonele protejate care afecteazã în micã mãsurã substanta istoricã si/sau sunt temporare si a conditiilor în care se pot emite avize fãrã consultarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

1415111893. D. PRES 1006/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
privind conferirea unor decoratii

1415121894. DEC. CC 407/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a două din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 alin. (1) teza a două si art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1415131895. DEC. CC 444/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. (1) lit. a), c)-f) si alin. (2)-(5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

1415141896. DEC. CC 445/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

1415151897. O. ANCPI 1421/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

1415161898. O. INS 5384/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
al presedintelui Institutului National de Statistică privind modificarea si completarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011

1415171899. O. MMJS 1786/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind modificarea si completarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011e si al presedintelui Institutului National de Statistică

1415191900. D. PRES 1004/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 910 - 21.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

1415201901. O. ANSVSA 112/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 910 - 21.XI.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor

1415211902. O. ANSVSA 112/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 910 - 21.XI.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor

1415221903. D. PRES 1005/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 911 - 21.XI.2017
privind conferirea unor decoratii

1415231904. O. ANCPI 1426/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 911 - 21.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

1415241905. O. ANAF 3076/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 911 - 21.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modelul si continutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informatii fiscale

1415251906. D. PRES 1007/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 912 - 21.XI.2017
privind conferirea unor decoratii

1415261907. DEC. CC 398/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 912 - 21.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate

1415271908. O. MDFE 6795/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 912 - 21.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru consolidarea pozitiei pe piată a întreprinderilor mici si mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia natională de competitivitate si planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

1414881909. H. G 821/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
privind desfiintarea Centrului de Monitorizare a Unitătilor cu Risc Profesional

1414891910. O. MS 1342/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1414901911. O. CNAS 1192/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1414911912. O. MT 1575/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului mediului si pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului national de actiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviatiei civile pentru perioada 2011-2020

1414921913. PZ. MMED 1358/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
al ministrului mediului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului mediului si pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului national de actiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviatiei civile pentru perioada 2011-2020

1414931914. O. MJ 2890/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor de echipare si a duratei de folosintă a tinutei asigurate de administratia locului de detinere persoanelor private de libertate

1414941915. L. P 215/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 907 - 20.XI.2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2017
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate

1414951916. D. PRES 986/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 907 - 20.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2017

1414961917. DEC. CC 512/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 907 - 20.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă Opinie concurentă

1414981918. H. G 804/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 907 - 20.XI.2017
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

1414991919. L. P 216/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1415001920. D. PRES 990/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1415011921. L. P 217/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1415021922. D. PRES 991/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1415031923. L. P 218/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind modificarea si completarea art. 3 din Legea nr. 307/2013 pentru ratificarea Conventiei cu privire la construirea si exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor si al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

1415041924. D. PRES 992/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea art. 3 din Legea nr. 307/2013 pentru ratificarea Conventiei cu privire la construirea si exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor si al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

1415051925. D. PRES 1003/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

1415061926. O. MT 1622/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

1415071927. O. MT 1623/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

1415081928. Circ. BNR 21/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017

1415091929. Circ. BNR 22/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017

1415101930. DEC. ICCJ 14/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările si completările ulterioare (denumită în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, Legea nr. 254/2013)

1414601931. L. P 214/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agentia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2017 si la Paris la 30 mai 2017

1414611932. D. PRES 985/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agentia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2017 si la Paris la 30 mai 2017

1414621933. D. PRES 988/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Bosnia si Hertegovina pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016

1414631934. D. PRES 989/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul referitor la privilegiile si imunitătile Autoritătii Internationale privind Spatiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

1414641935. D. PRES 993/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1414651936. D. PRES 994/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1414661937. D. PRES 995/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1414671938. D. PRES 996/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1414681939. D. PRES 997/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1414691940. D. PRES 998/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1414701941. D. PRES 999/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1414711942. D. PRES 1000/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1414721943. D. PRES 1001/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1414731944. D. PRES 1002/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1414741945. H. G 814/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind sistarea definitivă a unor lucrări aferente obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România

1414751946. H. G 815/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

1414761947. O. MADR 370/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Procedurii privind receptia studiilor pedologice si agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare si a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 125/2017

1414771948. O. ANCPI 1365/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Visina Nouă din judetul Olt

1414781949. H. CAFR 106/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, si derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare si desfăsurare a examenului de competentă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

1414791950. Circ. BNR 20/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la nasterea lui Vintilă I. C. Brătianu

1414801951. H. G 812/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 904 - 17.XI.2017
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si transmiterea acestuia în folosintă cu titlu gratuit Comitetului Olimpic si Sportiv Român

1414811952. O. MAI 136/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 904 - 17.XI.2017
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea si functionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum si a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării si păstrării produselor alimentare, preparării, transportului si servirii hranei în unitătile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace

1414821953. O. ANCPI 1380/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 904 - 17.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Gorj

1414831954. DEC. ANP 500165/25 septembrie 2017 - M. Of. nr. 904 - 17.XI.2017
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate

1414841955. DEC. ICCJ 20/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 904 - 17.XI.2017
privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Târgu Mures privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală, în sensul stabilirii modalitătii de calcul al termenului de 5 zile în care propunerea de prelungire a arestării preventive se depune la judecătorul de drepturi si libertăti, respectiv dacă aceasta este cea prevăzută de dispozitiile art. 269 alin. (2) si (4) din Codul de procedură penală sau cea prevăzută de dispozitiile art. 271 din Codul de procedură penală

1414851956. OUG. G 83/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 905 - 17.XI.2017
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
Rectificare - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017

1414861957. OUG. G 84/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 905 - 17.XI.2017
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

1414871958. O. MAE 1943/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 905 - 17.XI.2017
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022, semnat la Hangzhou la 22 septembrie 2017
Program de cooperare culturală între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022

1414441959. O. MS 1303/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 900 - 16.XI.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

1414451960. O. CNAS 1185/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 900 - 16.XI.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

1414461961. O. CNAS 1187/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 900 - 16.XI.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

1414471962. H. G 820/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

1414481963. DEC. PM 686/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 571/2017 pentru aprobarea componentei nominale a Comitetului pentru analiza organizării institutionale si a resurselor umane din administratia publică centrală

1414491964. DEC. PM 687/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Ion Constantin a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sănătătii

1414501965. DEC. PM 688/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela Angheloiu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătătii

1414511966. O. MAI 140/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
al ministrului afacerilor interne privind situatia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al conditiilor de detentie

1414521967. O. ANAF 3077/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de personalul din activitatea de informatii fiscale, împuternicit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală

1414531968. DEC. ICCJ 72/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
privind pronuntării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare si aplicare a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul silvic), prin raportare la alin. (1) si (2) ale aceluiasi articol, respectiv dacă în transformarea daunelor cominatorii în daune-interese instanta este tinută exclusiv de dispozitiile art. 62 alin. (3) din Codul silvic, de cantitatea de masă lemnoasă care poate fi exploatată de o persoană fizică într-un an, ori poate avea în vedere si dispozitiile art. 62 alin. (1) si (2) din Codul silvic, respectiv cantitatea de masă lemnoasă ce poate fi exploatată ca urmare a unui contract de exploatare, si dacă poate avea în vedere si materialele nelemnoase ori produsele cinegetice

1414541969. OUG. G 82/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 902 - 16.XI.2017
pentru modificarea si completarea unor acte normative

1414551970. H. G 822/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 902 - 16.XI.2017
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” din domeniul privat în domeniul public al statului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1414561971. O. ANCPI 1369/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 902 - 16.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

1414571972. O. ANCPI 1389/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 902 - 16.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind modificarea Procedurii si modalitătii de alocare a sumelor, precum si raportarea de către beneficiari a stadiului de executie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică initiate de unitătile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

1414581973. O. MJ 2876/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 902 - 16.XI.2017
al ministrului justitiei privind conditiile de acordare a majorării salariale pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atributiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum si activitătile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atributiilor specifice

1414591974. Lista. AEP 6/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 902 - 16.XI.2017
Lista partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, la alegerile locale partiale desfăsurate în data de 5 noiembrie 2017

1414051975. DEC. CC 543/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

1414061976. OUG. G 81/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

1414071977. H. G 816/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1414081978. DEC. PM 682/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
privind eliberarea domnului Florin Vodită din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1414091979. DEC. PM 683/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
privind stabilirea atributiilor domnului Radu Renga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1414101980. DEC. PM 684/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
privind numirea domnului Florin Vodită în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului si pentru desemnarea în calitate de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor României cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

1414111981. DEC. PM 685/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componentei Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

1414121982. DEC. ICCJ 69/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
privind pronuntării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Interpretarea dispozitiilor art. 69 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportat la prevederile art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, si art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în sensul de a lămuri ce fel de control poate efectua instanta de contencios administrativ asupra ordinului prefectului prin care se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de primar.”

1414131983. DEC. CC 305/09 mai 2017 - M. Of. nr. 896 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1414141984. DEC. CC 535/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 896 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

1414151985. O. MAP 1093/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 896 - 15.XI.2017
al ministrului apelor si pădurilor privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", în care se poate practica si activitatea de piscicultură

1414161986. O. MADR 365/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 896 - 15.XI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", în care se poate practica si activitatea de piscicultură

1414171987. O. ANCPI 1373/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 896 - 15.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităti administrativ-teritoriale din judetul Mures

1414181988. O. BNR 9/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 896 - 15.XI.2017
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiară, aplicabile institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială

1414191989. DEC. CC 510/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

1414201990. DEC. CC 526/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Codul penal din 1969 si ale art. 165 din Codul penal

1414211991. DEC. CC 548/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

1414221992. H. G 801/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
privind schimbarea regimului juridic al unui imobil si atribuirea destinatiei acestuia de resedintă pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului român

1414231993. H. G 802/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 67/2016 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Sectiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localitătilor Bogata, Chetani, Cucerdea, Cuci, lernut, Ludus si Ogra din judetul Mures si pe teritoriul localitătii Luna din judetul Cluj din cadrul obiectivului de investitii de interes national «Autostrada Brasov-Târgu Mures-Cluj-Oradea»”, precum si suplimentarea sumei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 67/2016
Rectificare - M. Of. nr. 1023 - 22.XII.2017

1414241994. H. G 811/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava

1414251995. H. G 813/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
privind recunoasterea Asociatiei Europene pentru Sigurantă si Antidrog ca fiind de utilitate publică

1414261996. O. BNR 10/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informatii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre

1414271997. H. S 116/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
pentru respingerea Raportului anual de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităti pe anul 2016

1414281998. H. S 117/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
privind revocarea din functie a presedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităti

1414291999. H. S 118/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 94/2017 privind încuviintarea desfăsurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

1414302000. H. CD 81/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivitătii si a capacitătii de inovare a industriei de apărare a UE - COM (2017)294

1414312001. H. CD 82/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Lansarea Fondului european de apărare - COM (2017)295

1414322002. H. CD 83/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM (2017)343

1414332003. H. CD 84/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflectie privind viitorul finantelor UE - COM(2017)358

1414342004. H. CD 85/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1414352005. DEC. CC 540/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 2 lit. a), art. 159 si art. 160 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat

1414362006. H. G 810/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

1414382007. O. MCIN 2336/08 iunie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, a Casei morarului, satul Răstoci nr. 64, comuna lleanda, judetul Sălaj

1414392008. O. MFP 2780/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim- ministrului, ministrul finantelor publice, nr, 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

1414402009. D. PRES 987/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 899 - 15.XI.2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

1414412010. DEC. CC 610/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 899 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 339 alin. (5) si ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

1414422011. H. G 818/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 899 - 15.XI.2017
pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2017

1414432012. H. G 819/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 899 - 15.XI.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

1413922013. DEC. CC 559/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 892 - 14.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (1) si art. 104 alin. (2) din Codul penal

1413932014. H. G 805/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 892 - 14.XI.2017
pentru aprobarea amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu si racord în statia Gura Ialomitei"

1413942015. H. G 807/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 892 - 14.XI.2017
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea detinerii vizei a titularilor de pasapoarte diplomatice si de serviciu, semnat la Bucuresti la 29 august 2017
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea detinerii vizei a titularilor de pasapoarte diplomatice si de serviciu

1413952016. H. G 809/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 892 - 14.XI.2017
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea consiliilor judetene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997

1413962017. O. ANAF 3159/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 892 - 14.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

1413972018. O. MMED 1364/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 893 - 14.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

1413982019. O. ANCPI 1379/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 893 - 14.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Dolj

1413992020. O. MCIN 2693/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 893 - 14.XI.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006

1414002021. H. S 115/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 894 - 14.XI.2017
privind numirea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Integritate

1414012022. DEC. CC 528/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 894 - 14.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 342 si art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală

1414022023. DEC. CC 603/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 894 - 14.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (4) si ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

1414032024. OUG. G 80/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 894 - 14.XI.2017
pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si de produse petroliere

1414042025. O. ANAF 3049/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 894 - 14.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularului „Raportul pentru fiecare tară în parte”

1413642026. DEC. CC 536/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 888 - 13.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

1413632027. DEC. CC 530/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 888 - 13.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (2), (5^1), (6) si (8) din Codul de procedură penală

1413652028. O. MAN 134/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 888 - 13.XI.2017
al ministrului apărării nationale pentru abrogarea liniutei a două de la lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.94/2017

1413662029. O. MT 1591/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 888 - 13.XI.2017
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.723/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - ATS „Serviciile de trafic aerian”, editia 3.0/2014

1413672030. L. P 213/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de către statul român la societătile producătoare de agent termic la unitătile administratiei publice locale în vederea înfiintării si organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

1413682031. D. PRES 984/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de către statul român la societătile producătoare de agent termic la unitătile administratiei publice locale în vederea înfiintării si organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

1413692032. D. PRES 983/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

1413702033. DEC. CC 410/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1413712034. H. G 806/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, judetul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului
Rectificare - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2017

1413722035. O. MS 1291/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
al ministrului sănătătii pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice

1413732036. O. ANCPI 1372/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Brasov

1413742037. O. MT 1537/19 octombrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societătii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. detine o participatie majoritară

1413752038. O. MFP 2836/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societătii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. detine o participatie majoritară

1413762039. O. MMJS 1847/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societătii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. detine o participatie majoritară

1413772040. DEC. CC 458/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 890 - 13.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, raportate la art. 13^2 din acelasi act normativ, cu referire la infractiunea de abuz în serviciu

1413782041. H. G 808/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 890 - 13.XI.2017
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Justitiei

1413792042. O. MADR 324/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 890 - 13.XI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii si zone

1413802043. O. MMED 1379/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 890 - 13.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii si zone

1413812044. O. MS 1257/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 890 - 13.XI.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.242/2007 pentru aprobarea standardelor privind selectia si evaluarea donatorului de tesuturi si celule, sistemele de alertă si procedurile de urgentă, calificarea personalului din băncile de tesuturi si celule, sistemul de calitate, importul si exportul de tesuturi si celule umane, relatiile între băncile de tesuturi si celule si terte părti

1413822045. L. P 212/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române

1413832046. D. PRES 982/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române

1413842047. DEC. PM 676/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind eliberarea doamnei Ramona-Ioana Lohan din functia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

1413852048. DEC. PM 677/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1413862049. DEC. PM 678/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind revocarea domnului Constantin Gheorghe din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

1413872050. DEC. PM 679/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind revocarea domnului Iulian Offenberg din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

1413882051. DEC. PM 680/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind numirea domnului Iulian Offenberg în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

1413892052. DEC. PM 681/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind numirea domnului Vasile Gusatu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

1413902053. O. ME 1228/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
al ministrului economiei privind modificarea valorii aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere prevăzute în anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinas-Smârdan”

1413912054. O. BNR 11/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 4/2015 privind functionarea sistemului de plăti TARGET2 - România

1413452055. L. P 211/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
pentru modificarea si completarea art. 111 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

1413462056. D. PRES 981/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 111 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

1413472057. OUG. G 78/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

1413482058. OUG. G 79/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1413492059. H. G 803/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării si desfăsurării Conferintei Directorilor Generali ai Institutelor Nationale de Statistică (DGINS) si a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucuresti în perioada 26-28 septembrie 2018

1413502060. O. MT 1580/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activitătilor pentru care i-au fost delegate competente de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

1413512061. O. AAAS 23668/08 septembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
al presedintelui Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1413522062. O. MMJS 1752/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1413532063. O. MFP 2818/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1413542064. DEC. CC 552/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 886 - 10.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

1413552065. DEC. CC 561/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 886 - 10.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 din Codul de procedură penală

1413562066. O. ANCPI 1366/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 886 - 10.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Botosani

1413572067. O. ANCPI 1371/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 886 - 10.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea

1413582068. DEC. CC 558/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 887 - 10.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 264 alin. (1) raportat la art. 259 alin. (5) lit. f) si g) din Codul de procedură penală

1413592069. DEC. CC 560/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 887 - 10.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 din Codul de procedură penală

1413602070. DEC. PM 675/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 887 - 10.XI.2017
privind eliberarea domnului Cercel Ninel din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor

1413162071. DEC. CC 602/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 881 - 09.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 342 alin. (6) din Codul penal

1413172072. DEC. CC 609/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 881 - 09.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 154 alin. (2) din Codul penal

1413182073. O. ANCPI 1414/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 881 - 09.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Arad

1413192074. D. PRES 973/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat strategic între Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

1413202075. D. PRES 974/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Columbia si Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se tine seama de aderarea Ecuadorului

1413212076. D. PRES 975/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului Economic si Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, si Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

1413222077. D. PRES 976/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1413232078. D. PRES 977/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1413242079. D. PRES 978/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1413252080. D. PRES 979/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1413302081. O. MMED 1378/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând transporturile tip RO-LA

1413272082. D. PRES 980/07 XI - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
pentru încetarea efectelor Decretului nr. 670/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

1413282083. DEC. CC 278/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 493 din Codul de procedură civilă

1413292084. DEC. CC 459/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (2) din Codul de procedură penală

1413312085. H. S 114/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1413322086. H. CD 79/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1413332087. DEC. CC 440/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 276 si art. 475 din Codul de procedură penală

1413342088. DEC. CC 450/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

1413352089. O. ANA 244/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea tarifului pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping - studii medii

1413362090. O. ANA 245/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea tarifului pentru cursul de instruire anti-doping

1413372091. O. MS 1297/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

1413382092. DEC. ICCJ 61/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile, prin care să dezlege următoarea chestiune de drept: „dispozitiile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 se interpretează în sensul că pot solicita stingerea obligatiilor izvorâte din contractele de credit în baza textului de lege mentionat si debitorii care sunt supusi în continuare unei executări silite, desi executarea silită a imobilului ipotecat a fost finalizată prin adjudecare.”

1413392093. DEC. S 19/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 884 - 09.XI.2017
privind asigurarea conducerii Senatului în data de 10 noiembrie 2017

1413402094. H. CD 80/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 884 - 09.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene si înaltului Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate către Parlamentul European si Consiliu - O abordare strategică privind rezilienta în cadrul actiunii externe a UE JOIN(2017) 21

1413412095. H. G 800/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 884 - 09.XI.2017
privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a două editii a Forumului România - Republica Moldova în domeniul justitiei

1413422096. DEC. PM 674/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 884 - 09.XI.2017
privind eliberarea domnului Radu-Ionel Puchiu din functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1413432097. O. ANCPI 1370/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 884 - 09.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita

1413442098. O. ANAF 3199/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 884 - 09.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale si a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori si personalul contractorilor

1413042099. DEC. CC 436/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 878 - 08.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (5) si alin. (8) din Codul de procedură penală

1413052100. DEC. CC 446/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 878 - 08.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (6) si alin. (8) din Codul de procedură penală

1413062101. DEC. ICCJ 23/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 878 - 08.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept dacă: „În interpretarea dispozitiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor si art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, în ipoteza concursului de infractiuni dintre infractiunea de evaziune fiscală si infractiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de sigurantă a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infractiunii de spălare a banilor si care provin din săvârsirea infractiunii de evaziune fiscală, concomitent cu obligarea inculpatilor la plata sumelor reprezentând obligatii fiscale datorate statului ca urmare a săvârsirii infractiunii de evaziune fiscală si, în caz afirmativ, suma ce face obiectul confiscării este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor care nu au la bază operatiuni reale sau de valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat ca urmare a săvârsirii infractiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) Ut. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.”

1413072102. DEC. CC 517/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 879 - 08.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală

1413082103. DEC. CC 519/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 879 - 08.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 teza întâi din Codul de procedură penală

1413092104. H. G 787/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 879 - 08.XI.2017
privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei, judetul Suceava

1413102105. O. MMED 1331/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 879 - 08.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat

1413112106. O. MMED 1332/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 879 - 08.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Regulamentului sitului de importantă comunitară ROSCI0357 Porumbeni

1413122107. H. G 792/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 880 - 08.XI.2017
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitesti-Mărăcineni si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1413132108. H. G 799/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 880 - 08.XI.2017
privind acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judetul Hunedoara

1413142109. DEC. PM 673/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 880 - 08.XI.2017
privind eliberarea domnului Bogdan-Nicolae Stan din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1413152110. O. MAN 131/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 880 - 08.XI.2017
al ministrului apărării nationale pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Planificare a Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.9/2008

1412702111. L. P 210/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărtile centrale si registrele centrale de tranzactii

1412712112. D. PRES 972/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărtile centrale si registrele centrale de tranzactii

1412722113. DEC. CC 447/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215^1 alin. (2) si (4) din Codul de procedură penală

1412732114. H. G 790/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinte si a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părti de imobile aflate în proprietatea publică a statului

1412762115. H. G 794/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
pentru aprobarea cuantumului si a plătii cotizatiei voluntare de participare a Ministerului Justitiei la Academia Internatională Anticoruptie, pentru anul 2017

1412752116. H. G 793/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România

1412772117. H. G 795/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătătii

1412782118. H. G 796/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

1412792119. DEC. PM 672/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
privind numirea domnului Ioan Mihalcea în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1412802120. O. MS 1249/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017

1412812121. O. MAP 1397/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

1412822122. O. MFP 2827/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind completarea unor reglementări contabile

1412832123. L. P 208/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 874 - 07.XI.2017
privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internationale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944
Acord privind serviciile aeriene internationale de tranzit

1412842124. D. PRES 970/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 874 - 07.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internationale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944

1412852125. O. ANCPI 1356/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 874 - 07.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităti administrativ-teritoriale din judetul Olt

1412862126. H. CEDO 30474/11 aprilie 2017 - M. Of. nr. 874 - 07.XI.2017
în Cauza Costache si altii împotriva României

1412872127. L. P 209/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 875 - 07.XI.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1412882128. D. PRES 971/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 875 - 07.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1412892129. O. ANCPI 1357/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 875 - 07.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităti administrativ-teritoriale din judetul Satu Mare

1412902130. H. UNPIR 3/29 septembrie 2007 - M. Of. nr. 875 - 07.XI.2017
privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă si a Codului de etică profesională si disciplină ale Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România - republicare

1412912131. H. ANARC 88/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 876 - 07.XI.2017
privind declararea vacantă a functiei de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

1412922132. DEC. CC 546/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 876 - 07.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 291 din Codul penal (sintagma „lasă să se creadă că are influentă asupra unui functionar public") si ale art. 297 alin. (1) din Codul penal (sintagma „interese legitime ale unei persoane juridice")

1412932133. DEC. CC 601/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 876 - 07.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (2) si (4) din Codul de procedură penală

1412942134. H. P 89/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputatilor si Senatului privind activitatea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

1412952135. H. P 90/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
privind participarea, începând cu anul 2017, a Ministerului Afacerilor Interne cu personal specializat în domeniul instruirii si pregătirii fortelor irakiene de politie, în cadrul Coalitiei Internationale anti - ISIL/Daesh

1412962136. H. P 91/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential

1412972137. H. P 92/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989

1412992138. H. P 93/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
privind numirea presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

1413002139. H. P 94/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
privind numirea unor consilieri de conturi la Curtea de Conturi

1413012140. DEC. CC 611/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
referitoare la cererile de solutionare a conflictelor juridice de natură constitutională dintre Parlamentul României, pe de o parte, si Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe de altă parte, cereri formulate de presedintii Senatului si Camerei Deputatilor
- Opinie separată
- Opinie separată
- Opinie separată

1413022141. O. MAP 1391/21 octombrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 2.020/2016

1413032142. N. ASF 23/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzactii ale contrapărtilor centrale si ale locurilor de tranzactionare si a Ghidului ESMA privind normele si procedurile în cazul insolventei participantilor la un depozitar central

1412562143. D. PRES 964/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1412572144. D. PRES 965/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1412582145. D. PRES 966/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1412592146. D. PRES 967/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1412602147. D. PRES 968/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1412612148. D. PRES 969/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1412622149. O. CNCAN 223/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normei privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive

1412632150. DEC. ICCJ 59/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „În ce măsură, în conditiile art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, într-o cauză având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretentiei constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu solutionat definitiv, acestuia îi pot fi puse în sarcină si cheltuielile de judecată provocate de procesul actual."

1412642151. DEC. CC 448/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 872 - 06.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

1412652152. DEC. CC 449/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 872 - 06.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (2), art. 341 alin. (8) si art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

1412662153. O. MAI 128/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 872 - 06.XI.2017
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 74/2015 privind supravegherea autoritătii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, si reexaminarea desemnării acesteia

1412672154. O. MAP 1394/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 872 - 06.XI.2017
al ministrului apelor si pădurilor privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 si 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

1412682155. O. MMJS 858/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 872 - 06.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 si 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

1412692156. O. MFP 2837/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 872 - 06.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 si 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

1412482157. H. G 785/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 869 - 03.XI.2017
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1412492158. O. ANCPI 1358/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 869 - 03.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Tulcea

1412502159. H. CIFGA 219/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 869 - 03.XI.2017
pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor românesti de capital în strãinãtate, în numele si în contul statului” (NI-ASR-05-VI/0)

1412512160. DEC. CC 439/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 870 - 03.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedurã penalã prin raportare la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) si art. 425^1 din acelasi Cod

1412522161. H. G 789/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 870 - 03.XI.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomã de interes national aflatã sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

1412532162. H. G 791/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 870 - 03.XI.2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, si pentru transmiterea imobilelor 1242 si 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Administratia Nationalã a Penitenciarelor

1412542163. DEC. PM 671/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 870 - 03.XI.2017
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

1412552164. O. MDRAPFE 6609/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 870 - 03.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrãrilor de investitii în vederea reabilitãrii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termicã a localitãtilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 cãldurã si confort”

1412342165. DEC. CC 434/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 865 - 02.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedurã penalã

1412352166. H. G 783/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 865 - 02.XI.2017
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificãrii valorii de inventar si prin schimbarea unitãtii de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã „Nicolae Iorga” al Judetului Botosani

1412362167. O. MDFE 6510/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 865 - 02.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finantãrii prioritãtilor de investitii 6/c- Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural si 8/b - Sprijinirea unei cresteri favorabile ocupãrii fortei de muncã, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sã includã reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si sporirea accesibilitãtii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

1412372168. DEC. CC 383/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 866 - 02.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal si ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

1412382169. O. ANCPI 1339/12 octombrie 2017 - M. Of. nr. 866 - 02.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Olt

1412392170. DEC. CC 442/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 867 - 02.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 258 alin. (2) si art. 260 alin. (1) si alin. (2) lit. f) si lit. g) din Codul de procedurã penalã

1412402171. O. CNAS 1039/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 867 - 02.XI.2017
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sãnãtate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 245/2017

1412412172. L. P 346/21 iulie 2006 - M. Of. nr. 867 - 02.XI.2017
privind organizarea si functionarea Ministerului Apãrãrii Nationale - republicare

1412422173. DEC. S 18/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 868 - 02.XI.2017
privind asigurarea conducerii Senatului în data de 3 noiembrie 2017

1412432174. DEC. CC 413/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 868 - 02.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind mãsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în naturã sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1412442175. H. G 779/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 868 - 02.XI.2017
privind transmiterea unei pãrti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii si Identitãtii Nationale în administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturalã si pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturalã

1412452176. H. G 781/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 868 - 02.XI.2017
privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sãnãtãtii, prin Serviciul Judetean de Ambulantã Satu Mare

1412462177. H. G 784/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 868 - 02.XI.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Lovrin si modificarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1412472178. O. MFP 2899/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 868 - 02.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2017

1411982179. D. PRES 963/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 860 - 01.XI.2017
privind rechemarea unui ambasador

1411992180. H. CC 2/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 860 - 01.XI.2017
privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate în procedura în fata Curtii Constitutionale

1412002181. DEC. ICCJ 24/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 860 - 01.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal si art. 88 alin. (3) din Codul penal, respectiv: dacă „în ipoteza săvârsirii unei noi infractiuni intentionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse este obligatorie dispunerea condamnării pentru noua infractiune ori se poate dispune din nou amânarea aplicării pedepsei pentru aceasta, fără revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare”

1412012182. DEC. CC 359/11 mai 2017 - M. Of. nr. 861 - 01.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1412022183. DEC. PM 663/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 861 - 01.XI.2017
privind numirea domnului Robert Rucăreanu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1412032184. O. MJ 2792/19 octombrie 2017 - M. Of. nr. 861 - 01.XI.2017
al ministrului justitiei privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfăsurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calitătii de notar stagiar

1412042185. O. MDFE 6509/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 861 - 01.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităti din cadrul prioritătilor de investitii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, 7/c - Dezvoltarea si îmbunătătirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) si cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne si maritime, porturile, legăturile multimodale si infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilitătii regionale si locale durabile si 8/b - Sprijinirea unei cresteri favorabile ocupării fortei de muncă, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si sporirea accesibilitătii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

1412052186. H. S 113/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 862 - 01.XI.2017
privind contul de executie a bugetului Senatului pe anul 2016

1412062187. O. CNCAN 221/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 862 - 01.XI.2017
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare pentru aprobarea Normei privind cerintele de autorizare a activitãtii de transport de materiale radioactive

1412072188. O. MCIN 2694/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 862 - 01.XI.2017
al ministrului culturii si identitãtii nationale cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. General Budisteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucuresti, clasat în Lista monumentelor istorice la pozitia 516 (cod LMI B-II-m-B-18237), precum si pentru modificarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizatã, si a Listei monumentelor istorice dispãrute

1412082189. L. P 204/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

1412092190. D. PRES 959/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

1412102191. L. P 205/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor mãsuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

1412112192. D. PRES 960/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor mãsuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

1412122193. L. P 206/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiarã a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

1412132194. D. PRES 961/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiarã a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

1412142195. L. P 207/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 99/2016 privind unele mãsuri pentru salarizarea personalului plãtit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele mãsuri fiscal-bugetare

1412152196. D. PRES 962/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 99/2016 privind unele mãsuri pentru salarizarea personalului plãtit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele mãsuri fiscal-bugetare

1412162197. H. CD 78/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2016

1412172198. H. G 782/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sãnãtãtii, prin unitãtile din subordine, precum si trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolãrii

1412182199. H. G 786/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1412192200. H. G 788/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciarã 2015-2023

1412202201. DEC. PM 667/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind numirea doamnei Maria-Luisa Pãstrãgus în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritãtii Nationale pentru Restituirea Proprietãtilor

1412212202. DEC. PM 668/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru numirea domnului Ioan Bogdan Lazãr în functia de secretar de stat la Ministerul Consultãrii Publice si Dialogului Social

1412222203. DEC. PM 669/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru eliberarea doamnei Maria-Elena Georgescu din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

1412232204. DEC. PM 670/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru numirea domnului Eleodor Mandres în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

1412242205. DEC. CC 521/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedurã penalã

1412252206. H. G 774/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul egalitãtii de sanse între femei si bãrbati, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.054/2005

1412262207. O. ME 1037/22 septembrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. Deva

1412272208. O. MFP 2817/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. Deva

1412282209. O. MMJS 1784/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. Deva

1412292210. O. ME 1125/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

1412302211. O. MFP 2838/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

1412312212. O. MMJS 1849/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

1412322213. O. MS 1261/31 oc