S-au gasit 126300 rezultate in 0.5261 secunde.
Inapoi

1419671. L. P 246/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia

1419682. D. PRES 1158/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia

1419693. L. P 247/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
pentru instituirea Zilei Minoritătilor Nationale din România

1419704. D. PRES 1159/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Minoritătilor Nationale din România

1419715. L. P 248/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb

1419726. D. PRES 1163/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb

1419737. DEC. CC 571/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1419748. O. MAN 151/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind realizarea obiectivelor de investitii, receptia constructiilor si stabilirea valorii finale a lucrărilor de constructii, cuprinse în programul de investitii al Ministerului Apărării Nationale

1419759. O. ANCPI 1439/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud

14197610. Circ. BNR 24/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la nasterea lui Grigore Antipa

14197711. H. G 844/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

14197812. H. G 858/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
privind înscrierea unui imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătătii prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Bacău - Centrul Judetean de Aparatură Medicală Bacău, institutii aflate în subordinea Ministerului Sănătătii

14198213. O. ANCPI 1464/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităti administrativ-teritoriale din judetul Constanta

14197914. H. G 859/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 607/2017 privind acordarea cetăteniei române domnului Despotovski Filip

14198015. H. G 861/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

14198116. O. ANCPI 1463/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Feldioara din judetul Brasov

14198317. O. ANCPI 1465/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna

14198418. O. ANCPI 1467/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Comandău din judetul Covasna

14198519. O. ANCPI 1468/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea

14198620. O. ANCPI 1471/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moftin din judetul Satu Mare

14198721. O. ANAF 3501/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 980 - 11.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

14193822. L. P 243/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

14193923. D. PRES 1155/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

14194024. L. P 245/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

14194125. D. PRES 1157/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

14194226. D. PRES 1160/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

14194327. D. PRES 1161/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

14194428. D. PRES 1162/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

14194529. H. S 123/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
la Documentul de reflectie privind aprofundarea uniunii economice si monetare - COM (2017)291 final

14194630. H. S 124/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind Comunicarea Comisiei cãtre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor referitoare la evaluarea la jumãtatea perioadei a Planului de actiune privind uniunea pietelor de capital - COM (2017) 292 final

14194731. H. S 125/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
la Documentul de reflectie privind viitorul finantelor UE - COM (2017) 358 final

14194832. H. S 126/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind drepturile si obligatiile cãlãtorilor din transportul feroviar (reformare) - COM (2017) 548 final

14194933. DEC. CC 585/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

14195034. H. G 872/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale

14195135. H. G 874/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unitãti administrativ-teritoriale în vederea asigurãrii continuitãtii serviciului public de alimentare cu energie termicã în sistem centralizat a populatiei

14195236. O. MEN 5552/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 975 - 08.XII.2017
al ministrului educatiei nationale privind componenta Consiliului de eticã si management universitar

14195337. DEC. CC 508/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 976 - 08.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei „în cazul în care convietuiesc” din cuprinsul dispozitiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

14195438. DEC. CC 587/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 976 - 08.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 204 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

14195539. O. ANCPI 1469/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 976 - 08.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor în unitatea administrativ-teritorialã Izvoru din judetul Arges si în unitatea administrativ-teritorialã Bãleni din judetul Dâmbovita

14195640. O. ANCPI 1470/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 976 - 08.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor în unitatea administrativ-teritorialã Berzovia din judetul Caras-Severin

14195741. N. ASF 25/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 976 - 08.XII.2017
pentru modificarea si completarea Normei nr. 15/2009 privind operatiunile de încasãri si plãti efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009

14195842. N. ASF 27/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 976 - 08.XII.2017
privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

14195943. DEC. CC 537/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 977 - 08.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. a) pct. (i) si lit. d) pct. (ii) si alin. (3) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioarã modificãrilor aduse prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative

14196044. DEC. CC 551/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 977 - 08.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. (1) si alin. (2) din Codul de procedurã penalã, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedurã penalã, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã

14196145. O. ANCPI 1461/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 977 - 08.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Alba

14196246. DEC. ICCJ 65/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 977 - 08.XII.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispozitiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin raportare la dispozitiile art. 84 alin. (3) din acelasi act normativ

14196347. OUG. G 89/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 978 - 08.XII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiarã a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantãrii

14196448. OUG. G 91/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 978 - 08.XII.2017
pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice

14196549. OUG. G 92/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 978 - 08.XII.2017
privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitãti de învãtãmânt preuniversitar de stat

14196650. O. MT 1772/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 978 - 08.XII.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea introducerii în oferta tarifarã a „Metrorex” - S.A. a titlurilor comune pentru transportul cu metroul si R.A.T.B.

14188451. L. P 230/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Conventiei privind Aviatia Civilã Internationalã si a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Conventiei privind Aviatia Civilã Internationalã, încheiate si semnate la Montreal la 6 octombrie 2016
Protocol referitor la amendarea art. 50 (a) din Conventia privind Aviatia Civilã Internationalã
Protocol referitor la amendarea art. 56 din Conventia privind Aviatia Civilã Internationalã

14188552. D. PRES 1132/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Conventiei privind Aviatia Civilă Internatională si a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Conventiei privind Aviatia Civilă Internatională, încheiate si semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

14188653. L. P 238/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

14188754. D. PRES 1140/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

14188855. DEC. CC 582/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

14188956. DEC. CC 583/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 493 alin. (6) din Codul de procedură civilă

14189057. DEC. CC 607/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

14189158. O. ANCPI 1480/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 unităti administrativ-teritoriale din judetul Sălaj

14189259. O. ANCPI 1481/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

14189360. O. ANCPI 1482/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Buzău

14189461. O. MT 1600/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
al ministrului transporturilor privind modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la art. 5 alin. (5) si alin. (6) din Normele metodologice privind acordarea facilitătilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

14189562. O. MEN 5515/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 968 - 07.XII.2017
al ministrului educatiei nationale privind modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la art. 5 alin. (5) si alin. (6) din Normele metodologice privind acordarea facilitătilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

14189663. L. P 229/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 969 - 07.XII.2017
pentru aderarea României la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995
Conventie internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, 1995

14189764. L. P 229/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 969 - 07.XII.2017
pentru aderarea României la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995
Conventie internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, 1995

14189865. D. PRES 1037/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 969 - 07.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995

14189966. H. G 854/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 969 - 07.XII.2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii „Protectie mal drept brat Borcea, zona Baital km 48 - 49 + 500, comuna Borcea, judetul Călărasi” si „Combaterea inundatiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic si afluenti, judetul Buzău”

14190067. H. G 855/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 969 - 07.XII.2017
pentru completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

14190168. DEC. ICCJ 66/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 969 - 07.XII.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare si aplicare a prevederilor art. 623 din Codul de procedură civilă raportat la art. 220 atin. (3) si (5) si art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si art. 3 pct. 18 din Legea responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată

14190469. O. ANCPI 1457/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 970 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Budila din judetul Brasov

14190370. DEC. CC 579/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 970 - 07.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

14190571. O. ANCPI 1458/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 970 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Peris din judetul Ilfov

14190672. O. ANCPI 1459/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 970 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

14190773. O. ANCPI 1460/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 970 - 07.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităti administrativ-teritoriale din judetul Cluj

14190874. DEC. ICCJ 18/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 970 - 07.XII.2017
privind „interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 435 din Codul de procedură civilă, vizând ipoteza admiterii cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ si a efectelor acestei solutii fată de părtile litigiului, precum si fată de terti”

14190975. L. P 240/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes national, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială Europeană”, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

14191076. D. PRES 1142/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes national, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

14191177. D. PRES 1148/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

14191278. D. PRES 1149/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

14191379. D. PRES 1150/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

14191480. D. PRES 1151/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

14191581. D. PRES 1152/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

14191682. DEC. CC 580/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contraventional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internatională a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere si ale normelor de aplicare a acesteia, precum si a sanctiunilor contraventionale si a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

14191783. DEC. CC 581/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariate

14191884. H. G 856/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

14191985. H. G 857/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 971 - 07.XII.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Caransebes si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14192086. L. P 235/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 972 - 07.XII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinând domeniului public, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căile navigabile interioare

14192187. D. PRES 1137/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 972 - 07.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinând domeniului public, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căile navigabile interioare

14192288. H. G 860/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 972 - 07.XII.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzău

14192389. H. G 866/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 972 - 07.XII.2017
privind încetarea exercitãrii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Brãila de cãtre doamna Cochino Mãdãlina

14192490. H. G 867/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 972 - 07.XII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Brãila de cãtre domnul Paladi George-Adrian

14192591. O. MS 1389/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 972 - 07.XII.2017
al ministrului sãnãtãtii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sãnãtãtii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de cãtre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractualã cu Ministerul Sãnãtãtii, casele de asigurãri de sãnãtate si/sau directiile de sãnãtate publicã judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piatã în România, si a preturilor de referintã generice ale acestora

14192692. OUG. G 90/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 973 - 07.XII.2017
privind unele mãsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

14192793. H. S 127/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind numirea presedintelui Consiliului de monitorizare a implementãrii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitãti

14192894. OUG. G 88/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãtii

14192995. H. G 864/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind aplicarea mobilitãtii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din functia publicã de prefect al judetului Galati în functia publicã de inspector guvernamental

14193096. H. G 865/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Galati de cãtre domnul Otrocol Dorin

14193197. H. G 868/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind încetarea exercitãrii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de cãtre doamna Beclea Daniela

14193298. H. G 869/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de cãtre doamna Lozneanu Daniela-Petronela

14193399. DEC. PM 712/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind numirea prin mobilitate a domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în functia publicã de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

141934100. DEC. PM 713/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind numirea domnului Ionut Barbu în functia de director general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mãrci

141935101. DEC. PM 714/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind stabilirea atributiilor domnului Mircea Bãcalã, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

141936102. DEC. PM 715/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de cãtre doamna Gabriela-Norica Zlate a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sãnãtãtii

141937103. O. MFP 3139/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 974 - 07.XII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitãtilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

141850104. DEC. CC 509/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 963 - 06.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

141851105. H. G 850/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 963 - 06.XII.2017
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritãtii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindinã si de Crestere a Precipitatiilor

141852106. H. G 853/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 963 - 06.XII.2017
privind modificarea art. 2 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitãtile de asistentã medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitãtile de asistentã medico-socialã si personalul care desfãsoarã activitãti de asistentã medicalã comunitarã

141853107. O. MS 1370/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 963 - 06.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii „M.S. Curie” Bucuresti

141854108. O. MFP 3097/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 963 - 06.XII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare anualã a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de cãtre finantatorii participanti în cadrul programului „Prima casa”

141855109. O. ANRE 109/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 963 - 06.XII.2017
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2017, precum si a bugetului rectificat al proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Energiei

141856110. H. G 824/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 964 - 06.XII.2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Sucevita, judetul Suceava

141857111. H. G 825/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 964 - 06.XII.2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Surdila-Greci, judetul Brãila

141858112. H. G 826/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 964 - 06.XII.2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Beriu, judetul Hunedoara

141859113. H. G 827/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 964 - 06.XII.2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Vãlisoara, judetul Hunedoara

141860114. H. G 828/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 964 - 06.XII.2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Cosula, judetul Botosani

141861115. DEC. ICCJ 76/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 964 - 06.XII.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept ce decurge din „interpretarea dispozitiilor art. 113 lit. A alin. (1) lit. b) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, prin neîndeplinirea formalitãtii publicãrii în Buletinul electronic al Autoritãtii de Supraveghere Financiarã a convocatorului unei adunãri generale a actionarilor societãtii admise la tranzactionare pe Piata Rasdaq, reprezintã o cauzã de nulitate absolutã sau de nulitate relativã a hotãrârii Adunãrii Generale a Actionarilor adoptate în aceste conditii”

141862116. DEC. CC 564/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 965 - 06.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 355 din Codul de procedurã civilã

141863117. DEC. CC 605/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 965 - 06.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 109 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedurã penalã, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã

141864118. O. ANCPI 1442/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 965 - 06.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Ialomita

141865119. O. MMJS 1839/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 965 - 06.XII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind pregãtirea profesionalã specificã în domeniul inspectiei sociale, precum si activitatea de supervizare profesionalã a inspectorilor sociali

141866120. DEC. ICCJ 68/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 965 - 06.XII.2017
privind dezlegarea urmãtoarelor probleme de drept: „Dacã, în sensul dispozitiilor art. 444 alin. (1) din Codul de procedurã civilã, este admisibilã cererea de completare a dispozitivului deciziei pronuntate în apel, care nu poate fi atacatã cu recurs, iar, în caz afirmativ, care este termenul în care se poate cere completarea acestei decizii si de când curge acest termen”

141867121. L. P 237/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor mãsuri financiare în domeniul sãnãtãtii si pentru modificarea unor acte normative

141868122. D. PRES 1139/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor mãsuri financiare în domeniul sãnãtãtii si pentru modificarea unor acte normative

141869123. L. P 239/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

141870124. D. PRES 1141/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

141871125. H. G 851/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole

141872126. DEC. PM 709/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
pentru numirea domnului Ioan Cristian Sologon în functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

141873127. O. ANCPI 1456/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor în unitatea administrativ-teritorialã Vermes, judetul Caras-Severin

141874128. O. ANAF 3391/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului si continutului formularului 108 „Declaratie privind impozitul pe reprezentantã”

141875129. O. MDRAPFE 6965/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind procedura de efectuare a plãtii sumelor prevãzute prin hotãrâri judecãtoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de naturã salarialã stabilite în favoarea personalului din institutii publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

141876130. DEC. ICCJ 56/11 septembrie 2017 - M. Of. nr. 966 - 06.XII.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea urmãtoarei chestiuni de drept: „Dacã notiunea de «politie politicã», prevãzutã de art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, o include si pe cea de «colaborator al Securitãtii» (colaborator al politiei politice Comuniste), astfel cum este definitã de art. 5 alin. (3) raportat la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste, cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv de art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitãtii, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 293/2008, cu modificãrile ulterioare, sau se referã doar la cea de «lucrãtor al Securitãtii» (agent al politiei politice comuniste), astfel cum este definitã de art. 5 alin. (2) raportat la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 187/1999, respectiv de art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2008”.

141877131. DEC. CC 556/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în interpretarea datã prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penalã nr. 32/2015

141878132. DEC. CC 586/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a sintagmei „la care se ataseazã dovada de primire/procesul-verbal si înstiintarea prevãzute la art. 163” cuprinsã în art. 154 alin. (4) din Codul de procedurã civilã, precum si a prevederilor art. 163 alin. (3) teza întâi si alin. (6) coroborate cu sintagma „indiferent dacã partea a primit sau nu citatia ori alt act de procedurã personal” cuprinsã în art. 165 pct. 1 din Codul de procedurã civilã

141879133. OUG. G 87/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitãtilor sanitare publice de interes judetean si local

141880134. H. G 870/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
privind declararea zilelor de 14, 15 si 16 decembrie 2017 zile de doliu national pe teritoriul României

141881135. H. G 871/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru desfãsurarea funeraliilor de stat ale Majestãtii Sale Regele Mihai I al României

141882136. DEC. PM 710/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
privind încetarea exercitãrii, cu caracter temporar, de cãtre doamna Irina Leulescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptãtorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

141883137. DEC. PM 711/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de cãtre doamna Ramona-Liliana Seciu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptãtorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

141820138. H. CD 90/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
privind vacantarea unui loc de deputat

141821139. D. PRES 1143/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

141822140. D. PRES 1144/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

141823141. D. PRES 1145/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

141824142. D. PRES 1146/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

141825143. D. PRES 1147/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

141826144. DEC. CC 630/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele mãsuri pentru degrevarea instantelor judecãtoresti, precum si pentru pregãtirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã

141827145. O. MMACA 1535/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 958 - 05.XII.2017
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind înfiintarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional si aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia

141828146. O. ANCPI 1438/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 959 - 05.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Sibiu

141829147. O. ANAF 3309/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 959 - 05.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscalã a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeazã vectorul fiscal

141830148. DEC. CC 486/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 960 - 05.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 139 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si ale art. 339 alin. (5) din Codul de procedurã penalã

141831149. DEC. CC 496/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 960 - 05.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 alin. (6) teza a douã din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventã

141832150. O. MADR 386/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 960 - 05.XII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localitãtilor

141833151. O. MS 1369/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 960 - 05.XII.2017
al ministrului sãnãtãtii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Clinic Judetean de Urgentã „Pius Brînzeu” Timisoara

141834152. O. MJ 3464/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 960 - 05.XII.2017
al ministrului justitiei privind Consiliul Consultativ al Directiei Nationale de Probatiune

141835153. L. P 231/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

141836154. D. PRES 1133/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

141837155. L. P 232/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetãtenilor români care lucreazã în strãinãtate

141838156. D. PRES 1134/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetãtenilor români care lucreazã în strãinãtate

141839157. L. P 233/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte mãsuri în domeniul cheltuielilor publice

141840158. D. PRES 1135/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte mãsuri în domeniul cheltuielilor publice

141841159. L. P 234/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

141842160. D. PRES 1136/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

141843161. DEC. CC 563/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedurã penalã

141844162. O. MADR 387/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosintã a terenurilor agricole situate în extravilanul localitãtilor

141845163. O. MDRAPFE 6962/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 962 - 05.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene privind aprobarea Listei unitătilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăsura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operational regional 2014-2020

141846164. O. MT 1743/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 962 - 05.XII.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea Listei unitătilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăsura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operational regional 2014-2020

141847165. O. MADN 389/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 962 - 05.XII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Listei unitătilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăsura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operational regional 2014-2020

141848166. O. ANCPI 1522/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 962 - 05.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea Listei unitătilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăsura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operational regional 2014-2020

141793167. O. ANRM 389/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 953 - 04.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului pentru anul 2018

141794168. O. ANCPI 1412/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 953 - 04.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt

141795169. DEC. ICCJ 19/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 953 - 04.XII.2017
privind recursul în interesul legii formulat de Curtea de Apel Brasov vizând obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale aflate în cursul judecătii, atunci când din verificările efectuate a rezultat că inculpatul nu are niciun bun în proprietate

141796170. DEC. ICCJ 71/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 953 - 04.XII.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „Dacă se aplică, la momentul emiterii deciziei de pensie pentru limită de vârstă, indicele de corectie conform art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, în contextul emiterii unei decizii de pensionare anticipată sub imperiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, decizie care nu a fost niciodată pusă în plată."

141797171. DEC. CC 545/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 954 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71, art. 72 alin. (1) si (2) si art. 73 alin. (2) din Codul de procedură penală

141798172. DEC. CC 584/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 954 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (3), art. 29, art. 30 alin. (1), (2) si (4), art. 31-34 si art. 36 din Codul de procedură civilă din 1865

141799173. DEC. CC 625/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 954 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

141800174. DEC. ICCJ 75/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 954 - 04.XII.2017
in vederea pronuntării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept:
- întreruperea cursului prescriptiei dreptului material la actiune, în cazul actiunilor care au ca obiect stabilirea paternitătii copilului din afara căsătoriei; atunci când actiunea este promovată de mamă în numele minorului, iar judecata nu s-a finalizat pe fond;
- norma de drept aplicabilă în cazul copilului născut înainte de intrarea în vigoare a Codului civil si de abrogarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportat la prevederile art. 427 din Codul Civil, cu aplicarea art. 6 alin. (6) din Codul civil si art. 5 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările si completările ulterioare;
- aplicabilitatea prevederii din art. 427 din Codul civil, referitoare la imprescriptibilitatea dreptului la actiune în stabilirea paternitătii pe timpul vietii copilului, si copiilor născuti înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.

141801175. DEC. CC 497/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 955 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (5) si (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum si ale art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

141802176. DEC. CC 504/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 955 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

141803177. DEC. CC 550/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 955 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253^1 alin. 1 din Codul penal din 1969 si ale art. 301 alin. (1) si art. 446 alin. (1) si (2) din Codul penal

141804178. DEC. CC 606/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 955 - 04.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

141805179. O. MRP 243/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 955 - 04.XII.2017
al ministrului pentru românii de pretutindeni privind modificarea anexei nr. 13 la Ghidul beneficiarului - 2017, aprobat prin Ordinul ministrului pentru românii de pretutindeni nr. 2/2017

141806180. L. P 226/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădesti, judetul Dolj, în Răcari

141807181. D. PRES 1034/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădesti, judetul Dolj, în Răcari

141808182. M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2018

141809183. H. G 843/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

141810184. H. G 849/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societătii Nationale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017

141811185. O. MS 1252/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1 378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si a listei prestatiilor medicale aferente

141812186. O. MMJS 1907/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1 378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si a listei prestatiilor medicale aferente

141813187. O. MS 1384/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

141814188. O. CNAS 1230/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

141815189. Ins. AEP 5/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
privind organizarea si desfăsurarea referendumului local pentru demiterea primarului orasului Sângeorz-Băi, judetul Bistrita-Năsăud

141816190. H. G 847/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 957 - 04.XII.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Galati

141817191. H. G 848/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 957 - 04.XII.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

141818192. H. G 852/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 957 - 04.XII.2017
privind aprobarea circumstantelor si procedura specifică aferente etapei 1 a programului esential de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8”

141819193. O. ANCPI 1440/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 957 - 04.XII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

141697194. H. G 840/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 942 - 29.XI.2017
pentru aprobarea amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinas - Smârdan”

141698195. O. ANCPI 1408/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba

141699196. O. ANCPI 1409/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Comăna din judetul Brasov

141700197. O. ANCPI 1410/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Arges

141701198. O. ANCPI 1411/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures

141702199. O. ANCPI 1424/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt

141703200. O. ANCPI 1424/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt

141704201. O. ANCPI 1424/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt

141705202. O. ANCPI 1450/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.165/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti si ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.304/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităti administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti

141706203. DEC. ICCJ 55/03 iulie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac, reglementată de art. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, operează doar dacă aceasta este formulată de reclamantul care a fost scutit în primă instantă de obligatia timbrajului sau indiferent de partea care formulează calea de atac.”

141707204. DEC. ASF 1405/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
privind retragerea autorizatiei de functionare, în calitate de operator de piată, a Societătii SIBEX - Sibiu StockExchange - S.A.

141709206. DEC. ASF 1625/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 943 - 29.XI.2017
pentru modificarea Deciziei Consiliului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 1.405/2017 privind retragerea autorizatiei de functionare, în calitate de operator de piată, a Societătii SIBEX - Sibiu Stock Exchange - S.A

141710207. H. S 122/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
privind bugetul Senatului României pe anul 2018

141711208. O. SIE 269/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului Serviciului de Informatii Externe privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Informatii Externe

141712209. O. SIE 270/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului Serviciului de Informatii Externe privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

141713210. O. ANCPI 1404/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din două unităti administrativ-teritoriale din judetul Constanta

141714211. O. ANCPI 1413/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Timis

141715212. O. ANCPI 1430/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităti administrativ-teritoriale

141716213. O. ANCPI 1446/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Boroaia din judetul Suceava si în unitatea administrativ- teritorială Bodesti din judetul Neamt

141717214. O. ANCPI 1451/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Cornetu, judetul Ilfov

141718215. O. MFP 3121/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2017

141719216. L. P 227/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
privind înfiintarea Universitătii Adventus din Cernica

141720217. D. PRES 1035/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Adventus din Cernica

141721218. L. P 228/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
privind modificarea si completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale

141722219. D. PRES 1036/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale

141723220. DEC. CC 498/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 lit. c1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

141724221. DEC. CC 600/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la solutia legislativă potrivit căreia exercitarea functiei de verificare a legalitătii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea functiei de judecată, precum si ale art. 64 alin. (4) din acelasi cod

141725222. OUG. G 86/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si de produse petroliere

141726223. O. ANCPI 1447/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităti administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti

141727224. O. SGG 1431/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 946 - 29.XI.2017
al secretarului general al Guvernului privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului si al structurilor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

141728225. O. ANCPI 1487/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 945 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Ialomita

141729226. O. ANCPI 1445/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 946 - 29.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Iasi

141730227. DEC. ICCJ 15/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 946 - 29.XI.2017
privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Timisoara referitor la modul de interpretare a sintagmei „stabilirea caracterului nelegal al arestării preventive" din cuprinsul art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

141731228. D. PRES 1015/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

141732229. D. PRES 1016/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

141733230. D. PRES 1017/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit

141734231. D. PRES 1018/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Bărbătie si Credintă

141735232. D. PRES 1019/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

141736233. D. PRES 1038/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

141737234. D. PRES 1039/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

141738235. D. PRES 1040/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

141739236. D. PRES 1041/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

141740237. D. PRES 1042/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

141741238. D. PRES 1043/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

141742239. D. PRES 1044/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

141743240. D. PRES 1045/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

141744241. D. PRES 1046/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

141745242. D. PRES 1047/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

141746243. D. PRES 1048/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Comandor, cu însemn pentru militari

141747244. D. PRES 1049/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

141748245. D. PRES 1050/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

141749246. D. PRES 1051/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

141750247. D. PRES 1052/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit

141751248. D. PRES 1054/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Maritimă

141752249. D. PRES 1053/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Militară

141753250. D. PRES 1055/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Aeronautică

141754251. D. PRES 1056/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 947 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sanitar

141755252. D. PRES 1020/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

141756253. D. PRES 1021/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

141757254. D. PRES 1022/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului Bărbătie si Credintă

141758255. D. PRES 1073/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor sef de politie a unui chestor principal de politie din Ministerul Afacerilor Interne

141759256. D. PRES 1074/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de politie a unui chestor de politie din Ministerul Afacerilor Interne

141760257. D. PRES 1075/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de politie a unui chestor de politie din Ministerul Afacerilor Interne

141761258. D. PRES 1076/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de politie a unui chestor de politie din Ministerul Afacerilor Interne

141762259. D. PRES 1077/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de politie a unui chestor de politie din Ministerul Afacerilor Interne

141763260. D. PRES 1078/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

141764261. D. PRES 1079/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

141765262. D. PRES 1057/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 949 - 29.XI.2017
privind conferirea Medaliei Nationale Serviciul Credincios

141766263. D. PRES 1058/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 949 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Militară

141767264. D. PRES 1127/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător si numirea sa în functia de procuror

141768265. D. PRES 1128/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141769266. D. PRES 1129/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141770267. D. PRES 1130/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141771268. D. PRES 1131/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141772269. H. G 845/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăsurării si finantării, în anul 2017, a paradei militare nationale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Natională a României

141773270. H. G 846/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată

141774271. DEC. PM 707/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

141775272. DEC. PM 708/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
pentru eliberarea domnului Gabriel Liviu Ispas din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale

141776273. O. CNAS 1221/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

141777274. D. PRES 1059/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

141778275. D. PRES 1060/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit

141779276. D. PRES 1061/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Aeronautică

141780277. D. PRES 1062/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă

141781278. D. PRES 1063/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sanitar

141782279. D. PRES 1064/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Bărbătie si Credintă

141783280. D. PRES 1064/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Bărbătie si Credintă

141784281. D. PRES 1065/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

141785282. D. PRES 1066/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit

141786283. D. PRES 1067/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 951 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Bărbătie si Credintă

141787284. D. PRES 1068/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 952 - 29.XI.2017
privind conferirea Medaliei Nationale Serviciul Credincios clasa a III-a

141788285. D. PRES 1069/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 952 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

141789286. D. PRES 1070/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 952 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică

141790287. D. PRES 1071/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 952 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sanitar

141791288. D. PRES 1072/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 952 - 29.XI.2017
privind conferirea Ordinului si Medaliei Bărbătie si Credintă

141792289. DEC. CC 547/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 952 - 29.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

141849290. D. PRES 1080/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 948 - 29.XI.2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

141656291. DEC. CC 532/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 936 - 28.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

141657292. O. MAN 137/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 936 - 28.XI.2017
al ministrului apãrãrii nationale pentru modificarea Ordinului ministrului apãrãrii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si înaintarea în gradul urmãtor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervã si în retragere, avansarea în grad a veteranilor de rãzboi, precum si înaintarea în gradul urmãtor a fostelor cadre militare active îndepãrtate abuziv din armatã în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

141658293. O. SRI 1247/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 936 - 28.XI.2017
al directorului Serviciului Român de Informatii privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul Român de Informatii

141659294. O. SRI 1248/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 936 - 28.XI.2017
al directorului Serviciului Român de Informatii privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de Informatii

141660295. O. MCIN 2794/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 936 - 28.XI.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru reacreditarea Muzeului Bucovinei din Suceava, judetul Suceava

141661296. DEC. ICCJ 25/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 936 - 28.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept „dacă actiunile enumerate în art. 9 lit. b si c din Legea nr. 241/2005 reprezintă modalităti normative distincte de săvârsire a infractiunii de evaziune fiscală sau variante alternative ale elementului material al infractiunii unice de evaziune fiscală”

141662297. O. ANRSC 407/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 937 - 28.XI.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contributiei prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 22/2017

141663298. O. ANCPI 1407/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 937 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Suceava

141664299. O. ANCPI 1452/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 937 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităti administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

141665300. O. MFP 3004/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 937 - 28.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de solutionare a contestatiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) si art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

141666301. D. PRES 1027/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141667302. D. PRES 1028/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141668303. D. PRES 1029/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141669304. D. PRES 1030/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141671305. D. PRES 1032/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141672306. D. PRES 1033/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141673307. O. ANCPI 1401/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Botosani

141674308. O. ANAF 3300/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

141675309. O. CNAS 1198/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 938 - 28.XI.2017
pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicită reconfirmarea

141676310. H. P 96/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 939 - 28.XI.2017
pentru aprobarea Cartei albe a apărării

141677311. O. ANCPI 1444/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 939 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Dumesti din judetul lasi si în unitatea administrativ-teritorială Sulita din judetul Botosani

141678312. O. INS 1887/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 939 - 28.XI.2017
al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intra-UE cu bunuri în anul 2018

141679313. DEC. ICCJ 67/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 939 - 28.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept:
„1. Dacă în aplicarea art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, se poate retine existenta unui tratament discriminatoriu în cazul în care tratamentul mai favorabil al unor angajati este rezultatul punerii în executare a unor hotărâri judecătoresti prin care s-au acordat anumite drepturi salariate, în raport cu alti angajati cărora le-au fost acordate aceleasi drepturi salariate prin hotărâri judecătoresti identice;
2. Dacă în aplicarea art. 2 alin. (3) teza finală din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, instanta învestită cu solutionarea unei actiuni în răspundere civilă delictuală întemeiată pe discriminare este tinută să analizeze exclusiv dacă hotărârile judecătoresti irevocabile comparate sunt identice si să stabilească dacă pentru unii dintre angajati au fost executate, iar pentru altii s-a refuzai executarea ori este obligată sau are posibilitatea ca, pentru a stabili dacă tratamentul diferentiat este justificat obiectiv de un scop legitim si dacă metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare, să analizeze legalitatea punerii în executare a hotărârilor judecătoresti irevocabile pentru alti angajati decât reclamantii, prin raportare la elementele concrete ale titlurilor executorii (cum ar fi caracterul lichid, determinat sau determinabil al creantelor stabilite de instante sau alte coordonate ce definesc posibilitatea efectivă de executare a unei hotărâri judecătoresti irevocabile);
3. Care sunt reperele si criteriile pe care instanta le poate avea în vedere - în cadrul procesual fixat conform celor de mai sus - pentru a stabili dacă tratamentul diferentiat intră în sfera de reglementare a notiunilor de Justificare obiectivă” si „scop legitim” si, respectiv, pentru a califica metodele folosite drept „adecvate si necesare” în sensul vizat de art. 2 alin. (3) teza finală din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată.”

141680314. DEC. ICCJ 74/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 939 - 28.XI.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare (Legea nr. 263/2010), si a prevederilor art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificãrile si completãrile ulterioare (Legea nr. 223/2015), în sensul de a se stabili „dacã perioada în care asiguratul a fost elev al unul ciclu profesional în cadrul ãcolii Militare de Muzicã, absolvit dupã gimnaziu, se asimileazã stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv dacã constituie vechime în serviciu pentru o persoanã din sistemul de apãrare nationalã."

141681315. Circ. BNR 23/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 939 - 28.XI.2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din tombac cuprat dedicate împlinirii a 160 de ani de la introducerea iluminatului public cu petrol lampant în Bucuresti

141682316. L. P 223/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

141683317. D. PRES 1024/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

141684318. L. P 224/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor mãsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013

141685319. D. PRES 1025/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor mãsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013

141686320. L. P 225/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

141687321. D. PRES 1026/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

141688322. H. G 842/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei În domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

141689323. DEC. ARF 141/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al Societătii Comerciale „Regio Călători” - S.R.L.

141690324. O. ANCPI 1420/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Arges

141691325. O. ANCPI 1517/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind modificarea Procedurii si modalitătii de alocare a sumelor, precum si raportarea de către beneficiari a stadiului de executie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică initiate de unitătile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

141692326. DEC. CC 493/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 941 - 28.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 alin. (5) si (6), precum si ale art. 111 alin. (1) si (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă

141693327. DEC. CC 568/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 941 - 28.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) si (3), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

141694328. H. G 841/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 941 - 28.XI.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/2016 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale în administrarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

141695329. O. ANCPI 1402/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 941 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităti administrativ-teritoriale din judetul Ialomita

141696330. O. ANCPI 1403/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 941 - 28.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Satu Mare

141624331. O. ANAF 3289/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 929 - 27.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

141625332. O. MAN 143/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 930 - 27.XI.2017
al ministrului apărării nationale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor si a altor facilităti recreative si sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Nationale

141626333. O. ANRM 394/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 930 - 27.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2018

141627334. O. ANCPI 1425/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 930 - 27.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

141628335. DEC. ICCJ 17/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 930 - 27.XI.2017
privind sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov cu privire la „interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ”

141629336. H. S 120/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 931 - 27.XI.2017
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea fraudelor si a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, si de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - COM(2017) 489 final

141630337. H. S 121/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 931 - 27.XI.2017
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de acordare a unei asistente macrofinanciare suplimentare Georgiei - COM (2017) 559 final

141631338. H. G 838/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 931 - 27.XI.2017
pentru modificarea unor acte normative cu privire la organizarea si functionarea Centrului National al Dansului Bucuresti

141632339. O. ANAF 3357/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 931 - 27.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creantelor fiscale

141633340. O. ANRE 107/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 931 - 27.XI.2017
privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de înfiintare si a licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

141634341. R. ASF 12/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 931 - 27.XI.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea si functionarea Autoritătii de Supraveghere Financiară

141635342. O. ANCPI 1437/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 932 - 27.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităti administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti

141636343. OUG. G 85/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum si pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

141637344. H. G 839/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ARTEXIM

141638345. O. MCI 646/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
al ministrului cercetării si inovării pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării si Inovării

141639346. O. MDFE 6712/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea modului de efectuare a achizitiilor în cadrul proiectelor cu finantare europeană implementate în parteneriat

141640347. O. ANAP 890/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind aprobarea modului de efectuare a achizitiilor în cadrul proiectelor cu finantare europeană implementate în parteneriat

141641348. O. ANRE 105/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
privind modificarea si completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

141642349. DEC. ORDA 153/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 870A din 18.10.2017 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, pronuntată în Dosarul nr. 3.587/2/2017

141643350. O. ANCPI 1441/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 934 - 27.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Prahova

141644351. O. AAAS 27458/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 934 - 27.XI.2017
al presedintelui Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucuresti, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

141645352. O. MMJS 1859/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 934 - 27.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucuresti, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

141646353. O. MFP 3031/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 934 - 27.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucuresti, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

141647354. L. P 222/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
pentru realizarea „Capabilitătii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”

141648355. D. PRES 1023/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitătii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”

141649356. O. ANRM 388/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesionare pentru explorare

141650357. O. MS 1259/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităti în grad de handicap si a modalitătilor de aplicare a acestora

141651358. O. MMJS 1906/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităti în grad de handicap si a modalitătilor de aplicare a acestora

141652359. O. MMJS 1851/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II al anului 2017

141653360. O. MMJS 1852/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017

141654361. O. MEN 5398/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Priki’nDell” din municipiul Târgu Jiu

141655362. DEC. ICCJ 70/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: "Dacă majorarea pensiei de serviciu, prevăzută de art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care depăseste vechimea în magistratură [notiune înteleasă prin raportare la art. 82 alin. (2) din aceeasi lege ca incluzând si perioada în care titularul pensiei a exercitat profesia de avocat], se aplică si în considerarea perioadei în care titularul pensiei de serviciu a exercitat profesia de avocat după data eliberării din functia de procuror si obtinerea pensiei de serviciu, cu ocazia recalculării acestei pensii, potrivit art. 23 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor; republicată, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005, raportat la art. 107 alin. (4) si (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare."

141600363. DEC. CC 529/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 924 - 24.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18, art. 319 alin. (1) si art. 341 alin. (2) teza a doua si alin. (8) din Codul de procedurã penalã

141601364. DEC. ICCJ 16/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 924 - 24.XI.2017
privind interpretarea si aplicarea unitarã a dispozitiilor art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritãtilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritãtii Electorale Permanente, cu modificãrile si completãrile ulterioare, referitor la competenta materialã de solutionare a contestatiilor în materia electoralã

141602365. DEC. CC 409/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 925 - 24.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice

141603366. DEC. CC 494/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 925 - 24.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

141604367. H. G 823/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 925 - 24.XI.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomiculturã Iasi, judetul Iasi, prin fuziune prin absorbtie cu Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolã Fãlticeni, judetul Suceava, si modificarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

141605368. H. S 119/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul si finantarea partidelor politice europene si a fundatiilor politice europene - COM (2017) 481 final

141606369. H. G 836/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privatã a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apãrãrii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei - Administratia Nationalã a Penitenciarelor si unitãtile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apãrare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

141607370. DEC. PM 702/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
privind încetarea exercitãrii, cu caracter temporar, prin detasare, de cãtre domnul Romulus Cãtãlin Pantazi a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

141608371. DEC. PM 703/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de cãtre domnul Romulus Cãtãlin Pantazi a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

141609372. DEC. PM 706/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã

141610373. O. MAI 145/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
al ministrului afacerilor interne privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri

141611374. O. MAI 146/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
al ministrului afacerilor interne privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri

141612375. O. ANAF 3312/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în spatiul privat al contribuabilului

141613376. O. MEN 5485/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învătământul preuniversitar în anul scolar 2018-2019

141614377. O. MDFE 6783/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investitii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în conditii de sigurantă a SEN, precum si implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operational Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distributie” si obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuintelor”, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 2.586/2017

141615378. H. G 837/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 927 - 24.XI.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dãbuleni, prin desfiintarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dãbuleni, si modificarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

141616379. O. MMACA 1593/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 927 - 24.XI.2017
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevãzute în cadrul Programului de dezvoltare a activitãtilor de comercializare a produselor si serviciilor de piatã si a anexei nr. 12 la aceasta, aprobatã prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat nr. 894/2017

141617380. O. MMACA 1594/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 927 - 24.XI.2017
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevãzute în cadrul Programului national multianual de microindustrializare si a anexei nr. 9 la aceasta, aprobatã prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat nr. 1.066/2017

141618381. DEC. ASF 1575/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 927 - 24.XI.2017
privind autorizarea Asociatiei Profesionistilor în Regularizarea Daunelor ca furnizor de programe educationale în domeniul asigurãrilor

141619382. DEC. ICCJ 58/11 septembrie 2017 - M. Of. nr. 927 - 24.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „În interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2 lit. c), art. 26 lit. d) si art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul unui audit financiar, Curtea de Conturi se poate raporta la oportunitatea încheierii unui contract de către entitatea auditată, din perspectiva alocării de fonduri publice sau la oportunitatea adoptării unui act administrativ de către entitatea auditată si poate constata, din această perspectivă, existenta unor abateri de la legalitate si regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii."

141620383. DEC. CC 544/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 928 - 24.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor

141621384. DEC. PM 704/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 928 - 24.XI.2017
privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică

141622385. DEC. PM 705/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 928 - 24.XI.2017
pentru modificarea pct. 7 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

141623386. DEC. ICCJ 60/18 septembrie 2017 - H. CD 86/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate si eficace COM(2017) 563

141577388. H. CD 87/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comunã cãtre Parlamentul European si Consiliu - Rezilientã, prevenire si apãrare: construirea unei securitãti cibernetice puternice pentru UE JOIN(2017) 450

141578389. H. CD 88/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

141579390. DEC. CC 502/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 3 lit. C (i) din anexa la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si ale Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor mãsuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

141580391. O. MFP 2998/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de platã pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de platã multiplu electronic (OPME)

141581392. D. INJC 57/11 septembrie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: „- Dacă dispozitiile art. 30 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aplică doar în cazul în care persoana împuternicită să aplice sanctiunea contraventională sesizează organul de urmărire penală sau se aplică si în cazul în care organul de urmărire penală se sesizează din oficiu cu cercetarea unei fapte care mai întâi este urmărită ca infractiune si ulterior s-a stabilit de către procuror că ea ar putea constitui contraventie;
- în situatia în care prevederile art. 30 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt incidente si în cazul sesizării din oficiu a organului de urmărire penală, dacă sunt aplicabile si în acest caz prevederile art. 13 alin. (3) teza a II-a din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001”.

141582393. Lista. AEP 7/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
Lista partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetãtenilor români apartinând minoritãtilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitãtii partidelor politice si a campaniilor electorale, la alegerile locale partiale desfãsurate în data de 5 noiembrie 2017

141583394. H. G 797/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 920 - 23.XI.2017
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistentã socialã si a structurii orientative de personal

141584395. H. G 817/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 920 - 23.XI.2017
privind structura organizatoricã si numãrul de posturi ale Autoritãtii pentru Supravegherea Publicã a Activitãtii de Audit Statutar, înfiintatã prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, si pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

141585396. O. ANCPI 1423/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 920 - 23.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Dâmbovita

141586397. O. MAI 139/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 921 - 23.XI.2017
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari

141587398. O. ANCPI 1405/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 921 - 23.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în 7 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

141588399. O. ANCPI 1427/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 921 - 23.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

141589400. DEC. CC 418/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 922 - 23.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele mãsuri de reglementare a vânzãrii-cumpãrãrii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societãtilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publicã si privatã a statului cu destinatie agricolã si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

141590401. DEC. CC 612/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 922 - 23.XI.2017
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfãsurarea referendumului

141591402. O. MAI 143/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 922 - 23.XI.2017
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim- ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional si de coordonare pentru implementarea programelor nationale si pentru gestionarea asistentei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne

141592403. O. ANRE 106/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 922 - 23.XI.2017
pentru aprobarea Metodologiei de verificare/retragere a încadrãrii unitãtilor generatoare realizate în tehnologie emergentã în/din categoria de instalatii de producere a energiei electrice care beneficiazã de statutul de tehnologie emergentã

141593404. DEC. CC 531/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (7), art. 282 alin. (1) si art. 345 alin. (3) din Codul de procedurã penalã

141594405. DEC. CC 541/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice si ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte mãsuri în domeniul cheltuielilor publice

141595406. H. G 832/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluãrii de mediu pentru planuri si programe

141596407. H. G 833/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
privind rechemarea si numirea unui consul general

141597408. H. G 834/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
privind numirea unui consul general

141598409. H. G 835/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018

141599410. Ins. MAN 142/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 923 - 23.XI.2017
ale ministrului apãrãrii nationale privind stabilirea competentei pentru aprobarea scãderii din evidenta contabilã a unitãtilor militare din cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale a pagubelor pentru care, potrivit legii, nu se angajeazã rãspundere materialã sau a sumelor ce depãsesc cuantumul imputabil al pagubelor

141528411. O. MFP 2840/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 913 - 22.XI.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

141529412. O. MDFE 6560/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 913 - 22.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

141530413. L. P 219/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a institutiilor/agentiilor Uniunii Europene

141531414. D. PRES 1008/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a institutiilor/agentiilor Uniunii Europene

141532415. D. PRES 1008/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a institutiilor/agentiilor Uniunii Europene

141533416. O. ANCPI 1406/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităti administrativ-teritoriale din judetul Cluj

141534417. O. MEN 5472/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati în unitătile de învătământ particular, precum si emiterea avizului conform în vederea organizării retelei unitătilor de învătământ preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019

141535418. DEC. ANP 500201/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind aprobarea Normelor nationale în domeniul educatiei, asistentei psihologice si asistentei sociale a persoanelor private de libertate

141536419. DEC. ICCJ 73/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 914 - 22.XI.2017
privind dezlegarea următoarei probleme de drept: „dacă, în situatia în care prima instantă a respins cererea de acordare a penalitătilor întemeiate pe dispozitiile art. 906 alin. (1) si (2) din Codul de procedură civilă, hotărârea pronuntată este susceptibilă de a fi atacată cu o cale de atac, apel”

141537420. L. P 220/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului si schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără constructii aflate în proprietatea publică a statului

141538421. D. PRES 1009/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului si schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără constructii aflate în proprietatea publică a statului

141539422. L. P 221/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” în domeniul public al comunelor Crisan si Maliuc, judetul Tulcea

141540423. D. PRES 1010/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” în domeniul public al comunelor Crisan si Maliuc, judetul Tulcea

141541424. D. PRES 1011/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ

141542425. H. P 95/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitătii legislative în domeniul justitiei

141545426. O. MTU 1088/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
al ministrului turismului privind legitimatiile de control

141546427. DEC. CMDR 6/28 octombrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România

141547428. H. CAFR 105/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
pentru modificarea si completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

141544429. DEC. CC 542/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

141548430. DEC. PM 689/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Petre Neacsa a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

141549431. DEC. PM 690/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind aplicarea mobilitătii doamnei Georgeta Gavrilă din functia publică de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat în functia publică temporar vacanta de secretar general al Ministerului Transporturilor

141550432. DEC. PM 691/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Marilena Ion a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

141551433. DEC. PM 692/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Marilena Ion a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

141552434. DEC. PM 693/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de cãtre domnul Evelin Marcel Hristu

141553435. DEC. PM 694/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind revocarea domnului Bogdan Petru Alexa din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritãtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãti Publice

141554436. DEC. PM 695/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind numirea domnului Daniel Liviu Zdrânc în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritãtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãti Publice
Rectificare - DEC. PM 696/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind numirea domnului Bogdan Petru Alexa în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritãtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãti Publice
Rectificare - O. STS 1044/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

141557439. O. STS 1045/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

141558440. O. MJ 2679/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
al ministrului justitiei privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri

141559441. O. MJ 2680/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
al ministrului justitiei privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri

141560442. DEC. ICCJ 53/03 iulie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
privind în vederea pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea urmãtoarei chestiuni de drept: „În interpretarea dispozitiilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 44 lit. n) din Legea nr. 76/2002, raportate la art. 34 si art. 36 din Legea nr. 393/2004, sã se stabileascã dacã indemnizatia de somaj poate fi cumulatã cu indemnizatia de sedintã de cãtre consilierii locali, având în vedere si considerentele din Decizia nr. 54 din 4 iunie 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, precum si din Decizia nr. 16 din 18 februarie 2008 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, pronuntate în solutionarea unor recursuri în interesul legii”

141561443. O. MAI 144/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 917 - 22.XI.2017
al ministrului afacerilor interne privind modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitãtile de politie ale Ministerului Afacerilor Interne si a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitãtile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si încetarea aplicabilitãtii unor dispozitii din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 154/2004 privind activitãtile de educatie fizicã si sport în Ministerul Afacerilor Interne

141562444. DEC. ASF 1598/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 917 - 22.XI.2017
privind sanctionarea Societãtii POLY BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporarã a exercitãrii activitãtii

141563445. D. PRES 1012/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

141564446. D. PRES 1013/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

141565447. D. PRES 1014/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

141566448. H. G 830/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru echilibrarea bugetelor locale

141567449. H. G 831/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind acordarea unor ajutoare de urgentã

141568450. DEC. PM 697/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind eliberarea domnului Dan-Octavian Alexandrescu din functia de subsecretar de stat la Ministerul Sãnãtãtii

141569451. DEC. PM 698/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
pentru numirea domnului Dan-Octavian Alexandrescu în functia de secretar de stat la Ministerul Sãnãtãtii

141570452. DEC. PM 699/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
pentru numirea domnului Lucian Ionitã în functia de subsecretar de stat la Ministerul Sãnãtãtii

141571453. DEC. PM 700/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind numirea domnului Paul-Claudiu Cotîrlet în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitătii Nationale

141572454. DEC. PM 701/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
privind numirea domnului Laurentiu-Teodor Mihai în functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate

141573455. O. MAI 134/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu

141574456. O. MAI 138/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

141575457. O. MCIN 2797/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
al ministrului culturii si identitãtii nationale privind stabilirea tipurilor de interventii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protectie a acestora sau din zonele protejate care afecteazã în micã mãsurã substanta istoricã si/sau sunt temporare si a conditiilor în care se pot emite avize fãrã consultarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

141511458. D. PRES 1006/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
privind conferirea unor decoratii

141512459. DEC. CC 407/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a două din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 alin. (1) teza a două si art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

141513460. DEC. CC 444/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. (1) lit. a), c)-f) si alin. (2)-(5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

141514461. DEC. CC 445/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

141515462. O. ANCPI 1421/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

141516463. O. INS 5384/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
al presedintelui Institutului National de Statistică privind modificarea si completarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011

141517464. O. MMJS 1786/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind modificarea si completarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011e si al presedintelui Institutului National de Statistică

141519465. D. PRES 1004/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 910 - 21.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

141520466. O. ANSVSA 112/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 910 - 21.XI.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor

141521467. O. ANSVSA 112/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 910 - 21.XI.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor

141522468. D. PRES 1005/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 911 - 21.XI.2017
privind conferirea unor decoratii

141523469. O. ANCPI 1426/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 911 - 21.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

141524470. O. ANAF 3076/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 911 - 21.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modelul si continutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informatii fiscale

141525471. D. PRES 1007/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 912 - 21.XI.2017
privind conferirea unor decoratii

141526472. DEC. CC 398/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 912 - 21.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate

141527473. O. MDFE 6795/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 912 - 21.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru consolidarea pozitiei pe piată a întreprinderilor mici si mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia natională de competitivitate si planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

141488474. H. G 821/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
privind desfiintarea Centrului de Monitorizare a Unitătilor cu Risc Profesional

141489475. O. MS 1342/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

141490476. O. CNAS 1192/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

141491477. O. MT 1575/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului mediului si pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului national de actiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviatiei civile pentru perioada 2011-2020

141492478. PZ. MMED 1358/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
al ministrului mediului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului mediului si pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului national de actiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviatiei civile pentru perioada 2011-2020

141493479. O. MJ 2890/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor de echipare si a duratei de folosintă a tinutei asigurate de administratia locului de detinere persoanelor private de libertate

141494480. L. P 215/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 907 - 20.XI.2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2017
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate

141495481. D. PRES 986/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 907 - 20.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2017

141496482. DEC. CC 512/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 907 - 20.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă Opinie concurentă

141498483. H. G 804/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 907 - 20.XI.2017
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

141499484. L. P 216/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

141500485. D. PRES 990/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

141501486. L. P 217/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

141502487. D. PRES 991/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

141503488. L. P 218/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind modificarea si completarea art. 3 din Legea nr. 307/2013 pentru ratificarea Conventiei cu privire la construirea si exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor si al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

141504489. D. PRES 992/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea art. 3 din Legea nr. 307/2013 pentru ratificarea Conventiei cu privire la construirea si exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor si al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

141505490. D. PRES 1003/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

141506491. O. MT 1622/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

141507492. O. MT 1623/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

141508493. Circ. BNR 21/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017

141509494. Circ. BNR 22/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017

141510495. DEC. ICCJ 14/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările si completările ulterioare (denumită în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, Legea nr. 254/2013)

141460496. L. P 214/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agentia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2017 si la Paris la 30 mai 2017

141461497. D. PRES 985/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agentia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2017 si la Paris la 30 mai 2017

141462498. D. PRES 988/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Bosnia si Hertegovina pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016

141463499. D. PRES 989/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul referitor la privilegiile si imunitătile Autoritătii Internationale privind Spatiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

141464500. D. PRES 993/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141465501. D. PRES 994/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141466502. D. PRES 995/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141467503. D. PRES 996/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141468504. D. PRES 997/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141469505. D. PRES 998/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141470506. D. PRES 999/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141471507. D. PRES 1000/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141472508. D. PRES 1001/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141473509. D. PRES 1002/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141474510. H. G 814/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind sistarea definitivă a unor lucrări aferente obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România

141475511. H. G 815/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

141476512. O. MADR 370/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Procedurii privind receptia studiilor pedologice si agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare si a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 125/2017

141477513. O. ANCPI 1365/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Visina Nouă din judetul Olt

141478514. H. CAFR 106/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, si derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare si desfăsurare a examenului de competentă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

141479515. Circ. BNR 20/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la nasterea lui Vintilă I. C. Brătianu

141480516. H. G 812/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 904 - 17.XI.2017
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si transmiterea acestuia în folosintă cu titlu gratuit Comitetului Olimpic si Sportiv Român

141481517. O. MAI 136/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 904 - 17.XI.2017
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea si functionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum si a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării si păstrării produselor alimentare, preparării, transportului si servirii hranei în unitătile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace

141482518. O. ANCPI 1380/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 904 - 17.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Gorj

141483519. DEC. ANP 500165/25 septembrie 2017 - M. Of. nr. 904 - 17.XI.2017
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate

141484520. DEC. ICCJ 20/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 904 - 17.XI.2017
privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Târgu Mures privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală, în sensul stabilirii modalitătii de calcul al termenului de 5 zile în care propunerea de prelungire a arestării preventive se depune la judecătorul de drepturi si libertăti, respectiv dacă aceasta este cea prevăzută de dispozitiile art. 269 alin. (2) si (4) din Codul de procedură penală sau cea prevăzută de dispozitiile art. 271 din Codul de procedură penală

141485521. OUG. G 83/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 905 - 17.XI.2017
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
Rectificare - M. Of. nr. 950 - 29.XI.2017

141486522. OUG. G 84/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 905 - 17.XI.2017
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

141487523. O. MAE 1943/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 905 - 17.XI.2017
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022, semnat la Hangzhou la 22 septembrie 2017
Program de cooperare culturală între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022

141444524. O. MS 1303/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 900 - 16.XI.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

141445525. O. CNAS 1185/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 900 - 16.XI.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

141446526. O. CNAS 1187/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 900 - 16.XI.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

141447527. H. G 820/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

141448528. DEC. PM 686/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 571/2017 pentru aprobarea componentei nominale a Comitetului pentru analiza organizării institutionale si a resurselor umane din administratia publică centrală

141449529. DEC. PM 687/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Ion Constantin a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sănătătii

141450530. DEC. PM 688/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela Angheloiu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătătii

141451531. O. MAI 140/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
al ministrului afacerilor interne privind situatia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al conditiilor de detentie

141452532. O. ANAF 3077/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de personalul din activitatea de informatii fiscale, împuternicit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală

141453533. DEC. ICCJ 72/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
privind pronuntării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare si aplicare a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul silvic), prin raportare la alin. (1) si (2) ale aceluiasi articol, respectiv dacă în transformarea daunelor cominatorii în daune-interese instanta este tinută exclusiv de dispozitiile art. 62 alin. (3) din Codul silvic, de cantitatea de masă lemnoasă care poate fi exploatată de o persoană fizică într-un an, ori poate avea în vedere si dispozitiile art. 62 alin. (1) si (2) din Codul silvic, respectiv cantitatea de masă lemnoasă ce poate fi exploatată ca urmare a unui contract de exploatare, si dacă poate avea în vedere si materialele nelemnoase ori produsele cinegetice

141454534. OUG. G 82/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 902 - 16.XI.2017
pentru modificarea si completarea unor acte normative

141455535. H. G 822/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 902 - 16.XI.2017
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” din domeniul privat în domeniul public al statului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

141456536. O. ANCPI 1369/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 902 - 16.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

141457537. O. ANCPI 1389/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 902 - 16.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind modificarea Procedurii si modalitătii de alocare a sumelor, precum si raportarea de către beneficiari a stadiului de executie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică initiate de unitătile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

141458538. O. MJ 2876/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 902 - 16.XI.2017
al ministrului justitiei privind conditiile de acordare a majorării salariale pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atributiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum si activitătile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atributiilor specifice

141459539. Lista. AEP 6/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 902 - 16.XI.2017
Lista partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, la alegerile locale partiale desfăsurate în data de 5 noiembrie 2017

141405540. DEC. CC 543/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

141406541. OUG. G 81/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

141407542. H. G 816/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

141408543. DEC. PM 682/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
privind eliberarea domnului Florin Vodită din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

141409544. DEC. PM 683/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
privind stabilirea atributiilor domnului Radu Renga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

141410545. DEC. PM 684/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
privind numirea domnului Florin Vodită în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului si pentru desemnarea în calitate de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor României cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

141411546. DEC. PM 685/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componentei Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

141412547. DEC. ICCJ 69/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 895 - 15.XI.2017
privind pronuntării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Interpretarea dispozitiilor art. 69 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportat la prevederile art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, si art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în sensul de a lămuri ce fel de control poate efectua instanta de contencios administrativ asupra ordinului prefectului prin care se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de primar.”

141413548. DEC. CC 305/09 mai 2017 - M. Of. nr. 896 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

141414549. DEC. CC 535/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 896 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

141415550. O. MAP 1093/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 896 - 15.XI.2017
al ministrului apelor si pădurilor privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", în care se poate practica si activitatea de piscicultură

141416551. O. MADR 365/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 896 - 15.XI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", în care se poate practica si activitatea de piscicultură

141417552. O. ANCPI 1373/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 896 - 15.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităti administrativ-teritoriale din judetul Mures

141418553. O. BNR 9/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 896 - 15.XI.2017
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiară, aplicabile institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială

141419554. DEC. CC 510/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

141420555. DEC. CC 526/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Codul penal din 1969 si ale art. 165 din Codul penal

141421556. DEC. CC 548/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

141422557. H. G 801/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
privind schimbarea regimului juridic al unui imobil si atribuirea destinatiei acestuia de resedintă pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului român

141423558. H. G 802/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 67/2016 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Sectiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localitătilor Bogata, Chetani, Cucerdea, Cuci, lernut, Ludus si Ogra din judetul Mures si pe teritoriul localitătii Luna din judetul Cluj din cadrul obiectivului de investitii de interes national «Autostrada Brasov-Târgu Mures-Cluj-Oradea»”, precum si suplimentarea sumei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 67/2016

141424559. H. G 811/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava

141425560. H. G 813/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
privind recunoasterea Asociatiei Europene pentru Sigurantă si Antidrog ca fiind de utilitate publică

141426561. O. BNR 10/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informatii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre

141427562. H. S 116/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
pentru respingerea Raportului anual de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităti pe anul 2016

141428563. H. S 117/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
privind revocarea din functie a presedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităti

141429564. H. S 118/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 94/2017 privind încuviintarea desfăsurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

141430565. H. CD 81/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivitătii si a capacitătii de inovare a industriei de apărare a UE - COM (2017)294

141431566. H. CD 82/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Lansarea Fondului european de apărare - COM (2017)295

141432567. H. CD 83/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM (2017)343

141433568. H. CD 84/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflectie privind viitorul finantelor UE - COM(2017)358

141434569. H. CD 85/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

141435570. DEC. CC 540/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 2 lit. a), art. 159 si art. 160 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat

141436571. H. G 810/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

141438572. O. MCIN 2336/08 iunie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, a Casei morarului, satul Răstoci nr. 64, comuna lleanda, judetul Sălaj

141439573. O. MFP 2780/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim- ministrului, ministrul finantelor publice, nr, 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

141440574. D. PRES 987/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 899 - 15.XI.2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

141441575. DEC. CC 610/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 899 - 15.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 339 alin. (5) si ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

141442576. H. G 818/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 899 - 15.XI.2017
pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2017

141443577. H. G 819/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 899 - 15.XI.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

141392578. DEC. CC 559/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 892 - 14.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (1) si art. 104 alin. (2) din Codul penal

141393579. H. G 805/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 892 - 14.XI.2017
pentru aprobarea amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu si racord în statia Gura Ialomitei"

141394580. H. G 807/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 892 - 14.XI.2017
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea detinerii vizei a titularilor de pasapoarte diplomatice si de serviciu, semnat la Bucuresti la 29 august 2017
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea detinerii vizei a titularilor de pasapoarte diplomatice si de serviciu

141395581. H. G 809/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 892 - 14.XI.2017
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea consiliilor judetene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997

141396582. O. ANAF 3159/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 892 - 14.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

141397583. O. MMED 1364/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 893 - 14.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

141398584. O. ANCPI 1379/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 893 - 14.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Dolj

141399585. O. MCIN 2693/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 893 - 14.XI.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006

141400586. H. S 115/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 894 - 14.XI.2017
privind numirea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Integritate

141401587. DEC. CC 528/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 894 - 14.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 342 si art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală

141402588. DEC. CC 603/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 894 - 14.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (4) si ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

141403589. OUG. G 80/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 894 - 14.XI.2017
pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si de produse petroliere

141404590. O. ANAF 3049/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 894 - 14.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularului „Raportul pentru fiecare tară în parte”

141364591. DEC. CC 536/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 888 - 13.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

141363592. DEC. CC 530/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 888 - 13.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (2), (5^1), (6) si (8) din Codul de procedură penală

141365593. O. MAN 134/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 888 - 13.XI.2017
al ministrului apărării nationale pentru abrogarea liniutei a două de la lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.94/2017

141366594. O. MT 1591/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 888 - 13.XI.2017
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.723/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - ATS „Serviciile de trafic aerian”, editia 3.0/2014

141367595. L. P 213/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de către statul român la societătile producătoare de agent termic la unitătile administratiei publice locale în vederea înfiintării si organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

141368596. D. PRES 984/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de către statul român la societătile producătoare de agent termic la unitătile administratiei publice locale în vederea înfiintării si organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

141369597. D. PRES 983/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

141370598. DEC. CC 410/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

141371599. H. G 806/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, judetul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului

141372600. O. MS 1291/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
al ministrului sănătătii pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice

141373601. O. ANCPI 1372/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Brasov

141374602. O. MT 1537/19 octombrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societătii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. detine o participatie majoritară

141375603. O. MFP 2836/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societătii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. detine o participatie majoritară

141376604. O. MMJS 1847/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societătii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. detine o participatie majoritară

141377605. DEC. CC 458/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 890 - 13.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, raportate la art. 13^2 din acelasi act normativ, cu referire la infractiunea de abuz în serviciu

141378606. H. G 808/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 890 - 13.XI.2017
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Justitiei

141379607. O. MADR 324/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 890 - 13.XI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii si zone

141380608. O. MMED 1379/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 890 - 13.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii si zone

141381609. O. MS 1257/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 890 - 13.XI.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.242/2007 pentru aprobarea standardelor privind selectia si evaluarea donatorului de tesuturi si celule, sistemele de alertă si procedurile de urgentă, calificarea personalului din băncile de tesuturi si celule, sistemul de calitate, importul si exportul de tesuturi si celule umane, relatiile între băncile de tesuturi si celule si terte părti

141382610. L. P 212/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române

141383611. D. PRES 982/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române

141384612. DEC. PM 676/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind eliberarea doamnei Ramona-Ioana Lohan din functia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

141385613. DEC. PM 677/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

141386614. DEC. PM 678/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind revocarea domnului Constantin Gheorghe din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

141387615. DEC. PM 679/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind revocarea domnului Iulian Offenberg din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

141388616. DEC. PM 680/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind numirea domnului Iulian Offenberg în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

141389617. DEC. PM 681/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
privind numirea domnului Vasile Gusatu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

141390618. O. ME 1228/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
al ministrului economiei privind modificarea valorii aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere prevăzute în anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinas-Smârdan”

141391619. O. BNR 11/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 4/2015 privind functionarea sistemului de plăti TARGET2 - România

141345620. L. P 211/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
pentru modificarea si completarea art. 111 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

141346621. D. PRES 981/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 111 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

141347622. OUG. G 78/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

141348623. OUG. G 79/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

141349624. H. G 803/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării si desfăsurării Conferintei Directorilor Generali ai Institutelor Nationale de Statistică (DGINS) si a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucuresti în perioada 26-28 septembrie 2018

141350625. O. MT 1580/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activitătilor pentru care i-au fost delegate competente de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

141351626. O. AAAS 23668/08 septembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
al presedintelui Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

141352627. O. MMJS 1752/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

141353628. O. MFP 2818/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 885 - 10.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

141354629. DEC. CC 552/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 886 - 10.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

141355630. DEC. CC 561/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 886 - 10.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 din Codul de procedură penală

141356631. O. ANCPI 1366/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 886 - 10.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Botosani

141357632. O. ANCPI 1371/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 886 - 10.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea

141358633. DEC. CC 558/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 887 - 10.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 264 alin. (1) raportat la art. 259 alin. (5) lit. f) si g) din Codul de procedură penală

141359634. DEC. CC 560/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 887 - 10.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 din Codul de procedură penală

141360635. DEC. PM 675/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 887 - 10.XI.2017
privind eliberarea domnului Cercel Ninel din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor

141316636. DEC. CC 602/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 881 - 09.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 342 alin. (6) din Codul penal

141317637. DEC. CC 609/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 881 - 09.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 154 alin. (2) din Codul penal

141318638. O. ANCPI 1414/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 881 - 09.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Arad

141319639. D. PRES 973/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat strategic între Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

141320640. D. PRES 974/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Columbia si Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se tine seama de aderarea Ecuadorului

141321641. D. PRES 975/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului Economic si Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, si Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

141322642. D. PRES 976/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141323643. D. PRES 977/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141324644. D. PRES 978/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141325645. D. PRES 979/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141330646. O. MMED 1378/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând transporturile tip RO-LA

141327647. D. PRES 980/07 XI - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
pentru încetarea efectelor Decretului nr. 670/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

141328648. DEC. CC 278/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 493 din Codul de procedură civilă

141329649. DEC. CC 459/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (2) din Codul de procedură penală

141331650. H. S 114/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

141332651. H. CD 79/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

141333652. DEC. CC 440/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 276 si art. 475 din Codul de procedură penală

141334653. DEC. CC 450/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

141335654. O. ANA 244/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea tarifului pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping - studii medii

141336655. O. ANA 245/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea tarifului pentru cursul de instruire anti-doping

141337656. O. MS 1297/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

141338657. DEC. ICCJ 61/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 883 - 09.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile, prin care să dezlege următoarea chestiune de drept: „dispozitiile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 se interpretează în sensul că pot solicita stingerea obligatiilor izvorâte din contractele de credit în baza textului de lege mentionat si debitorii care sunt supusi în continuare unei executări silite, desi executarea silită a imobilului ipotecat a fost finalizată prin adjudecare.”

141339658. DEC. S 19/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 884 - 09.XI.2017
privind asigurarea conducerii Senatului în data de 10 noiembrie 2017

141340659. H. CD 80/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 884 - 09.XI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene si înaltului Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate către Parlamentul European si Consiliu - O abordare strategică privind rezilienta în cadrul actiunii externe a UE JOIN(2017) 21

141341660. H. G 800/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 884 - 09.XI.2017
privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a două editii a Forumului România - Republica Moldova în domeniul justitiei

141342661. DEC. PM 674/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 884 - 09.XI.2017
privind eliberarea domnului Radu-Ionel Puchiu din functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

141343662. O. ANCPI 1370/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 884 - 09.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita

141344663. O. ANAF 3199/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 884 - 09.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale si a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori si personalul contractorilor

141304664. DEC. CC 436/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 878 - 08.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (5) si alin. (8) din Codul de procedură penală

141305665. DEC. CC 446/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 878 - 08.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (6) si alin. (8) din Codul de procedură penală

141306666. DEC. ICCJ 23/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 878 - 08.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept dacă: „În interpretarea dispozitiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor si art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, în ipoteza concursului de infractiuni dintre infractiunea de evaziune fiscală si infractiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de sigurantă a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infractiunii de spălare a banilor si care provin din săvârsirea infractiunii de evaziune fiscală, concomitent cu obligarea inculpatilor la plata sumelor reprezentând obligatii fiscale datorate statului ca urmare a săvârsirii infractiunii de evaziune fiscală si, în caz afirmativ, suma ce face obiectul confiscării este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor care nu au la bază operatiuni reale sau de valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat ca urmare a săvârsirii infractiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) Ut. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.”

141307667. DEC. CC 517/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 879 - 08.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală

141308668. DEC. CC 519/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 879 - 08.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 teza întâi din Codul de procedură penală

141309669. H. G 787/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 879 - 08.XI.2017
privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei, judetul Suceava

141310670. O. MMED 1331/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 879 - 08.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat

141311671. O. MMED 1332/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 879 - 08.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Regulamentului sitului de importantă comunitară ROSCI0357 Porumbeni

141312672. H. G 792/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 880 - 08.XI.2017
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitesti-Mărăcineni si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

141313673. H. G 799/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 880 - 08.XI.2017
privind acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judetul Hunedoara

141314674. DEC. PM 673/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 880 - 08.XI.2017
privind eliberarea domnului Bogdan-Nicolae Stan din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

141315675. O. MAN 131/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 880 - 08.XI.2017
al ministrului apărării nationale pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Planificare a Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.9/2008

141270676. L. P 210/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărtile centrale si registrele centrale de tranzactii

141271677. D. PRES 972/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărtile centrale si registrele centrale de tranzactii

141272678. DEC. CC 447/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215^1 alin. (2) si (4) din Codul de procedură penală

141273679. H. G 790/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinte si a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părti de imobile aflate în proprietatea publică a statului

141276680. H. G 794/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
pentru aprobarea cuantumului si a plătii cotizatiei voluntare de participare a Ministerului Justitiei la Academia Internatională Anticoruptie, pentru anul 2017

141275681. H. G 793/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România

141277682. H. G 795/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătătii

141278683. H. G 796/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

141279684. DEC. PM 672/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
privind numirea domnului Ioan Mihalcea în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

141280685. O. MS 1249/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017

141281686. O. MAP 1397/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

141282687. O. MFP 2827/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind completarea unor reglementări contabile

141283688. L. P 208/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 874 - 07.XI.2017
privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internationale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944
Acord privind serviciile aeriene internationale de tranzit

141284689. D. PRES 970/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 874 - 07.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internationale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944

141285690. O. ANCPI 1356/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 874 - 07.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităti administrativ-teritoriale din judetul Olt

141286691. H. CEDO 30474/11 aprilie 2017 - M. Of. nr. 874 - 07.XI.2017
în Cauza Costache si altii împotriva României

141287692. L. P 209/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 875 - 07.XI.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

141288693. D. PRES 971/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 875 - 07.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

141289694. O. ANCPI 1357/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 875 - 07.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităti administrativ-teritoriale din judetul Satu Mare

141290695. H. UNPIR 3/29 septembrie 2007 - M. Of. nr. 875 - 07.XI.2017
privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă si a Codului de etică profesională si disciplină ale Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România - republicare

141291696. H. ANARC 88/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 876 - 07.XI.2017
privind declararea vacantă a functiei de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

141292697. DEC. CC 546/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 876 - 07.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 291 din Codul penal (sintagma „lasă să se creadă că are influentă asupra unui functionar public") si ale art. 297 alin. (1) din Codul penal (sintagma „interese legitime ale unei persoane juridice")

141293698. DEC. CC 601/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 876 - 07.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (2) si (4) din Codul de procedură penală

141294699. H. P 89/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputatilor si Senatului privind activitatea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

141295700. H. P 90/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
privind participarea, începând cu anul 2017, a Ministerului Afacerilor Interne cu personal specializat în domeniul instruirii si pregătirii fortelor irakiene de politie, în cadrul Coalitiei Internationale anti - ISIL/Daesh

141296701. H. P 91/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential

141297702. H. P 92/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989

141299703. H. P 93/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
privind numirea presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

141300704. H. P 94/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
privind numirea unor consilieri de conturi la Curtea de Conturi

141301705. DEC. CC 611/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
referitoare la cererile de solutionare a conflictelor juridice de natură constitutională dintre Parlamentul României, pe de o parte, si Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe de altă parte, cereri formulate de presedintii Senatului si Camerei Deputatilor
- Opinie separată
- Opinie separată
- Opinie separată

141302706. O. MAP 1391/21 octombrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 2.020/2016

141303707. N. ASF 23/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzactii ale contrapărtilor centrale si ale locurilor de tranzactionare si a Ghidului ESMA privind normele si procedurile în cazul insolventei participantilor la un depozitar central

141256708. D. PRES 964/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141257709. D. PRES 965/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141258710. D. PRES 966/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141259711. D. PRES 967/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141260712. D. PRES 968/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141261713. D. PRES 969/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

141262714. O. CNCAN 223/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normei privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive

141263715. DEC. ICCJ 59/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „În ce măsură, în conditiile art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, într-o cauză având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretentiei constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu solutionat definitiv, acestuia îi pot fi puse în sarcină si cheltuielile de judecată provocate de procesul actual."

141264716. DEC. CC 448/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 872 - 06.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

141265717. DEC. CC 449/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 872 - 06.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (2), art. 341 alin. (8) si art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

141266718. O. MAI 128/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 872 - 06.XI.2017
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 74/2015 privind supravegherea autoritătii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, si reexaminarea desemnării acesteia

141267719. O. MAP 1394/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 872 - 06.XI.2017
al ministrului apelor si pădurilor privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 si 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

141268720. O. MMJS 858/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 872 - 06.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 si 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

141269721. O. MFP 2837/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 872 - 06.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 si 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

141248722. H. G 785/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 869 - 03.XI.2017
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

141249723. O. ANCPI 1358/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 869 - 03.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Tulcea

141250724. H. CIFGA 219/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 869 - 03.XI.2017
pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor românesti de capital în strãinãtate, în numele si în contul statului” (NI-ASR-05-VI/0)

141251725. DEC. CC 439/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 870 - 03.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedurã penalã prin raportare la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) si art. 425^1 din acelasi Cod

141252726. H. G 789/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 870 - 03.XI.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomã de interes national aflatã sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

141253727. H. G 791/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 870 - 03.XI.2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, si pentru transmiterea imobilelor 1242 si 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Administratia Nationalã a Penitenciarelor

141254728. DEC. PM 671/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 870 - 03.XI.2017
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

141255729. O. MDRAPFE 6609/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 870 - 03.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrãrilor de investitii în vederea reabilitãrii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termicã a localitãtilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 cãldurã si confort”

141234730. DEC. CC 434/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 865 - 02.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedurã penalã

141235731. H. G 783/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 865 - 02.XI.2017
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificãrii valorii de inventar si prin schimbarea unitãtii de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã „Nicolae Iorga” al Judetului Botosani

141236732. O. MDFE 6510/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 865 - 02.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finantãrii prioritãtilor de investitii 6/c- Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural si 8/b - Sprijinirea unei cresteri favorabile ocupãrii fortei de muncã, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sã includã reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si sporirea accesibilitãtii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

141237733. DEC. CC 383/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 866 - 02.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal si ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

141238734. O. ANCPI 1339/12 octombrie 2017 - M. Of. nr. 866 - 02.XI.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Olt

141239735. DEC. CC 442/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 867 - 02.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 258 alin. (2) si art. 260 alin. (1) si alin. (2) lit. f) si lit. g) din Codul de procedurã penalã

141240736. O. CNAS 1039/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 867 - 02.XI.2017
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sãnãtate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 245/2017

141241737. L. P 346/21 iulie 2006 - M. Of. nr. 867 - 02.XI.2017
privind organizarea si functionarea Ministerului Apãrãrii Nationale - republicare

141242738. DEC. S 18/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 868 - 02.XI.2017
privind asigurarea conducerii Senatului în data de 3 noiembrie 2017

141243739. DEC. CC 413/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 868 - 02.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind mãsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în naturã sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

141244740. H. G 779/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 868 - 02.XI.2017
privind transmiterea unei pãrti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii si Identitãtii Nationale în administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturalã si pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturalã

141245741. H. G 781/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 868 - 02.XI.2017
privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sãnãtãtii, prin Serviciul Judetean de Ambulantã Satu Mare

141246742. H. G 784/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 868 - 02.XI.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Lovrin si modificarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

141247743. O. MFP 2899/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 868 - 02.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2017

141198744. D. PRES 963/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 860 - 01.XI.2017
privind rechemarea unui ambasador

141199745. H. CC 2/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 860 - 01.XI.2017
privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate în procedura în fata Curtii Constitutionale

141200746. DEC. ICCJ 24/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 860 - 01.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal si art. 88 alin. (3) din Codul penal, respectiv: dacă „în ipoteza săvârsirii unei noi infractiuni intentionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse este obligatorie dispunerea condamnării pentru noua infractiune ori se poate dispune din nou amânarea aplicării pedepsei pentru aceasta, fără revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare”

141201747. DEC. CC 359/11 mai 2017 - M. Of. nr. 861 - 01.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

141202748. DEC. PM 663/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 861 - 01.XI.2017
privind numirea domnului Robert Rucăreanu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

141203749. O. MJ 2792/19 octombrie 2017 - M. Of. nr. 861 - 01.XI.2017
al ministrului justitiei privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfăsurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calitătii de notar stagiar

141204750. O. MDFE 6509/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 861 - 01.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităti din cadrul prioritătilor de investitii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, 7/c - Dezvoltarea si îmbunătătirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) si cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne si maritime, porturile, legăturile multimodale si infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilitătii regionale si locale durabile si 8/b - Sprijinirea unei cresteri favorabile ocupării fortei de muncă, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si sporirea accesibilitătii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

141205751. H. S 113/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 862 - 01.XI.2017
privind contul de executie a bugetului Senatului pe anul 2016

141206752. O. CNCAN 221/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 862 - 01.XI.2017
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare pentru aprobarea Normei privind cerintele de autorizare a activitãtii de transport de materiale radioactive

141207753. O. MCIN 2694/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 862 - 01.XI.2017
al ministrului culturii si identitãtii nationale cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. General Budisteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucuresti, clasat în Lista monumentelor istorice la pozitia 516 (cod LMI B-II-m-B-18237), precum si pentru modificarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizatã, si a Listei monumentelor istorice dispãrute

141208754. L. P 204/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

141209755. D. PRES 959/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

141210756. L. P 205/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor mãsuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

141211757. D. PRES 960/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor mãsuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

141212758. L. P 206/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiarã a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

141213759. D. PRES 961/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiarã a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

141214760. L. P 207/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 99/2016 privind unele mãsuri pentru salarizarea personalului plãtit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele mãsuri fiscal-bugetare

141215761. D. PRES 962/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 99/2016 privind unele mãsuri pentru salarizarea personalului plãtit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele mãsuri fiscal-bugetare

141216762. H. CD 78/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2016

141217763. H. G 782/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sãnãtãtii, prin unitãtile din subordine, precum si trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolãrii

141218764. H. G 786/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

141219765. H. G 788/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciarã 2015-2023

141220766. DEC. PM 667/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind numirea doamnei Maria-Luisa Pãstrãgus în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritãtii Nationale pentru Restituirea Proprietãtilor

141221767. DEC. PM 668/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru numirea domnului Ioan Bogdan Lazãr în functia de secretar de stat la Ministerul Consultãrii Publice si Dialogului Social

141222768. DEC. PM 669/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru eliberarea doamnei Maria-Elena Georgescu din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

141223769. DEC. PM 670/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
pentru numirea domnului Eleodor Mandres în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

141224770. DEC. CC 521/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedurã penalã

141225771. H. G 774/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul egalitãtii de sanse între femei si bãrbati, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.054/2005

141226772. O. ME 1037/22 septembrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. Deva

141227773. O. MFP 2817/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. Deva

141228774. O. MMJS 1784/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. Deva

141229775. O. ME 1125/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

141230776. O. MFP 2838/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

141231777. O. MMJS 1849/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

141232778. O. MS 1261/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al ministrului sãnãtãtii privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sãnãtãtii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordã bolnavilor în cadrul programelor nationale de sãnãtate si a metodologiei de calcul al acestora

141233779. O. CNAS 1138/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 864 - 01.XI.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sãnãtãtii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordã bolnavilor în cadrul programelor nationale de sãnãtate si a metodologiei de calcul al acestora

141186780. DEC. CC 514/05 iulie 2017 - M. Of. nr. 857 - 31.X.2017
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) si Centenarul Marii Uniri

141187781. H. G 775/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 857 - 31.X.2017
pentru aprobarea amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET”

141188782. R. ASF 11/19 octombrie 2017 - M. Of. nr. 857 - 31.X.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile si procedura pentru evaluarea prudentială a achizitiilor si majorărilor participatiilor la entitătile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

141189783. DEC. CC 391/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 858 - 31.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3). art. 7 alin. (1), (2), (3), (5) si (6), art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

141190784. O. MMED 1291/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 858 - 31.X.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăras

141191785. O. ANRE 104/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 858 - 31.X.2017
pentru completarea Regulamentului privind regimul si principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare si salarizării personalului angajat al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014

141192786. H. G 777/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 859 - 31.X.2017
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat, km 0+000-km 84+020" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

141193787. H. G 780/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 859 - 31.X.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului

141194788. DEC. PM 666/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 859 - 31.X.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

141195789. O. MEN 5360/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 859 - 31.X.2017
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea calendarului etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare în învătământul dual si în învătământul profesional pentru anul scolar 2018-2019, precum si a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic si unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de scolarizare în învătământul dual sl în învătământul profesional

141196790. Circ. BNR 17/12 octombrie 2017 - M. Of. nr. 859 - 31.X.2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema

141161791. L. P 203/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 853 - 30.X.2017
pentru modificarea art. 38, 41 si 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

141162792. D. PRES 953/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 853 - 30.X.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 38, 41 si 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

141163793. H. G 776/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 853 - 30.X.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

141164794. O. CNCAN 222/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 853 - 30.X.2017
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normei privind elaborarea si implementarea programului de protectie împotriva radiatiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive

141165795. DEC. ICCJ 63/25 septembrie 2017 - M. Of. nr. 853 - 30.X.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă dispozitiile art. 1 si 10 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, combinate cu dispozitiile art. 14 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului, pot fi interpretate în sensul că existenta unei hotărâri judecătoresti definitive si/sau irevocabile, prin care s-a constatat calitatea de persoană îndreptătită la beneficiile prevăzute de acest act normativ a unui membru al familiei reclamantului, face obligatorie recunoasterea calitătii de persoană îndreptătită si a reclamantului, fără a mai fi necesară coroborarea acestei hotărâri, sau a prezumtiei pe care o generează, cu alte probe.”

141166796. O. ANRE 98/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 853 - 30.X.2017
privind aprobarea valorilor preturilor de referintă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităti de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă, aplicabile în anul 2018

141167797. O. ANRE 99/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 853 - 30.X.2017
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2018

141168798. H. CD 73/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 854 - 30.X.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învătământul superior COM(2017)247

141169799. D. PRES 954/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 854 - 30.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141170800. D. PRES 955/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 854 - 30.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141171801. D. PRES 956/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 854 - 30.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141172802. D. PRES 957/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 854 - 30.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141173803. D. PRES 958/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 854 - 30.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141174804. DEC. CC 384/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 854 - 30.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15^1 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

141175805. OUG. G 77/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 854 - 30.X.2017
privind înfiintarea Centrului National pentru Informatii Financiare

141176806. H. G 778/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 854 - 30.X.2017
privind numirea unui consul general

141177807. O. MS 1240/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 854 - 30.X.2017
al ministrului sănătătii privind aprobarea criteriilor specifice pentru prioritizarea investitiilor privind consolidarea infrastructurii ambulatoriilor eligibile în cadrul axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale”, prioritatea de investitii 8.1 - Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitătile în ceea ce priveste starea de sănătate si promovând incluziunea socială prin îmbunătătirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunităti, obiectivul specific 8.1 „Cresterea accesibilitătii serviciilor de sănătate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace si izolate” din Programul operational regional 2014-2020, operatiunea A - Ambulatorii

141178808. O. MCI 620/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 855 - 30.X.2017
al ministrului cercetării si inovării pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor nationale de cercetare- dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării si Inovării

141179809. O. MAE 1088/29 iunie 2017 - M. Of. nr. 855 - 30.X.2017
al ministrului afacerilor externe privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” în anul universitar 2017- 2018

141180810. O. MEN 4879/08 septembrie 2017 - M. Of. nr. 855 - 30.X.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” în anul universitar 2017- 2018

141181811. DEC. PM 664/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 856 - 30.X.2017
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentantilor societătii civile în cadrul Consiliului Economic si Social

141182812. DEC. PM 665/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 856 - 30.X.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruta a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

141183813. O. ANCPI 1333/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 856 - 30.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea art. 20 din Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 448/2017

141184814. O. MT 1527/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 856 - 30.X.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2017 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

141185815. DEC. ICCJ 64/25 septembrie 2017 - M. Of. nr. 856 - 30.X.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:
„În interpretarea dispozitiilor art. 21 alin. (3), art. 5 alin. (6) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 96 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale textului legal ce reglementează contraventia în cauză, respectiv art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002:
(1) dacă sanctiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce se poate considera aplicată doar prin mentionarea textului legal ce sanctionează contraventia, fără a se preciza natura si durata sanctiunii în cuprinsul procesului-verbal;
(2) dacă se consideră că sanctiunea complementară se aplică de drept, prin mentionarea textului legal ce sanctionează contraventia;
(3) dacă sanctiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce se consideră aplicată prin retinerea permisului de conducere;
(4) dacă nelegalitatea aplicării sanctiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce se poate invoca, din oficiu, de către instantă.”

141197816. DEC. PM 662/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 856 - 30.X.2017
privind numirea doamnei Daniela-Meri Mocanu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

141145817. H. CD 74/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 850 - 27.X.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Dezvoltarea scolilor si calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viată COM(2017) 248

141146818. H. CD 75/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 850 - 27.X.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolventilor COM(2017) 249

141147819. H. CD 76/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 850 - 27.X.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflectie privind aprofundarea Uniunii economice si monetare COM (2017) 291

141148820. DEC. ARF 130/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 850 - 27.X.2017
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind stabilirea valorilor unitare ale compensatiei pentru serviciul public de călători ce se vor aplica pentru trimestrul IV 2017 si pentru regularizarea estimărilor aferente lunilor august si septembrie 2017

141149821. O. ANRM 363/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 850 - 27.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unei licente de dare în administrare pentru explorare

141150822. O. MS 1236/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 850 - 27.X.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea alin. (6) al art. 4 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului educatiei nationale nr. 1.163/5.313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

141151823. O. MEN 5419/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 850 - 27.X.2017
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea alin. (6) al art. 4 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului educatiei nationale nr. 1.163/5.313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

141152824. O. MT 1525/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 850 - 27.X.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Autoritătii Feroviare Române- AFER

141153825. O. MT 1526/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 850 - 27.X.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Agentiei de Investigare Feroviară Română – AGIFER

141154826. O. MT 1528/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 850 - 27.X.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

141155827. O. ANA 249/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 851 - 27.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2018

141156828. O. ANPC 839/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 851 - 27.X.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea diferentei de cofinantare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2017

141157829. O. MEN 5376/19 octombrie 2017 - M. Of. nr. 851 - 27.X.2017
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea domeniilor si specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potential de crestere în România

141158830. O. ANRE 102/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 851 - 27.X.2017
privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activitătii de furnizare reglementată, desfăsurată într-un an de reglementare, si de aprobare a preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

141160831. O. ANCPI 1329/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 852 - 27.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Cotofenii din Dos, judetul Dolj

141127832. DEC. CC 379/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 847 - 26.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind mãsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în naturã sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

141128833. O. MADR 342/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 847 - 26.X.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale privind modificarea pct. 2 din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de selectie si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru proiectele aferente mãsurii 1 „Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare” din Programul National de Dezvoltare Ruralã 2014-2020 (PNDR), aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale nr. 116/2016

141129834. O. ANRE 93/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 847 - 26.X.2017
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfãsoarã activitãti în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

141130835. O. ANRE 101/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 847 - 26.X.2017
privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe pietele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Românã de Mãrfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.

141131836. O. ANRE 103/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 847 - 26.X.2017
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014 privind înfiintarea Departamentului pentru eficientã energeticã în cadrul Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si numirea sefului acestuia

141132837. DEC. CC 408/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 848 - 26.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învãtãmânt si în special ale anexelor nr. 2 si nr. 3b la aceastã lege

141133838. O. ANCPI 1331/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 848 - 26.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Ialomita

141134839. O. ANRE 97/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 848 - 26.X.2017
privind aprobarea pretului de referintã pentru energia electricã produsã în cogenerare de înaltã eficientã, aplicabil în anul 2018 producãtorilor de energie electricã si termicã în cogenerare, care beneficiazã de bonus

141135840. O. ANRE 100/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 848 - 26.X.2017
pentru modificarea si completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de înaltã eficientã, aprobatã prin Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013

141136841. H. S 111/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM (2017) 343 final

141137842. H. S 112/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.295/2013 de instituire a programului „Europa Creativã” (2014-2020) - COM (2017) 385 final

141138843. DEC. PM 660/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2017
pentru eliberarea domnului Vicentiu Dorin Gavril Stir din functia de secretar de stat la Ministerul Consultãrii Publice si Dialogului Social

141139844. DEC. PM 661/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2017
privind numirea domnului Vicentiu Dorin Gavril Stir în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

141140845. O. MS 871/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2017
al ministrului sãnãtãtii pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sãnãtãtii, al ministrului mediului si pãdurilor si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

141141846. O. MMED 1300/06 octombrie 2017 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sãnãtãtii, al ministrului mediului si pãdurilor si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

141142847. O. ANSVSA 104/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2017
al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sãnãtãtii, al ministrului mediului si pãdurilor si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

141143848. O. ANCPI 1327/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în zece unitãti administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

141144849. DEC. ICCJ 12/19 iunie 2017 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2017
privind recursul formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Iasi cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare, coroborat cu art. 114 si art. 116 din acelasi act normativ

141114850. DEC. CC 438/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 843 - 25.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (1) si alin. (6) din Codul de procedurã penalã

141115851. O. ANCPI 1328/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 843 - 25.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în cinci unitãti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea

141116852. O. ANCPI 1330/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 843 - 25.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în patru unitãti administrativ-teritoriale din judetul Covasna

141117853. DEC. CC 516/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 844 - 25.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 342 din Codul de procedurã penalã

141118854. O. MT 1493/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 844 - 25.X.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investitii în infrastructura aeroportuarã, aferentã Programului operational Infrastructurã mare (POIM 2014-2020), axa prioritarã 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, obiectivul specific 2.3 - Cresterea gradului de utilizare sustenabilã a aeroporturilor

141119855. O. MT 1532/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 844 - 25.X.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investitii în infrastructura portuarã si în infrastructura localã intermodalã/multimodalã, aferentã Programului operational Infrastructurã mare (POIM 2014-2020), axa prioritarã 1, obiectivul specific 1.3 - Cresterea gradului de utilizare a cãilor navigabile si a porturilor situate pe reteaua TEN-T centralã, si axa prioritarã 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, obiectivul specific 2.4 - Cresterea volumului de mãrfuri tranzitate prin terminale intermodale si porturi

141120856. O. ANRE 96/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 845 - 25.X.2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitãtii de mentenantã

141121857. H. CD 77/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 846 - 25.X.2017
privind modificarea anexei la Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

141122858. D. PRES 950/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 846 - 25.X.2017
privind acreditarea unui ambasador

141123859. D. PRES 951/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 846 - 25.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141124860. D. PRES 952/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 846 - 25.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

141125861. O. MFP 2800/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 846 - 25.X.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalitãtilor de întârziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care opteazã pentru plata defalcatã a TVA, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

141126862. PL. IC 770/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 846 - 25.X.2017
Proiect de lege pentru modificarea Legii societãtilor nr. 31/1990

141091863. L. P 200/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 839 - 24.X.2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2016
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate

141092864. D. PRES 938/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 839 - 24.X.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2016

141093865. L. P 201/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 839 - 24.X.2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 4 august 2016
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate

141094866. D. PRES 939/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 839 - 24.X.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 4 august 2016

141095867. DEC. CC 443/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 839 - 24.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 155 alin. (3) din Codul penal

141096868. O. ONJN 347/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 839 - 24.X.2017
al presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc pentru legitimatia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, chitantier si invitatie

141097869. O. MADR 340/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 840 - 24.X.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 79/2017 privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele si resursele acvatice vii din Marea Neagră, conform politicii comune în domeniul pescuitului

141098870. O. MADR 341/19 octombrie 2017 - M. Of. nr. 840 - 24.X.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plăti prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

141099871. O. ME 1038/22 septembrie 2017 - M. Of. nr. 840 - 24.X.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

141100872. O. MFP 2761/12 octombrie 2017 - M. Of. nr. 840 - 24.X.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

141101873. O. MMJS 1631/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 840 - 24.X.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

141102874. DEC. ICCJ 10/19 iunie 2017 - M. Of. nr. 840 - 24.X.2017
privind recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 22, art. 23 si art. 24 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare (Legea nr. 176/2010), în vederea stabilirii instantei competente să solutioneze actiunea având ca obiect anularea contractului de muncă sau a contractului civil, formulată de Agentia Natională de Integritate, ulterior întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat existenta unui conflict de interese

141103875. DEC. CC 433/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 841 - 24.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107-110 din Codul penal si art. 566-571 din Codul de procedură penală

141104876. O. MS 1202/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 841 - 24.X.2017
al ministrului sănătătii privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor si subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii

141105877. O. MS 1212/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 841 - 24.X.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

141106878. O. CNAS 979/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 841 - 24.X.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

141107879. O. MDRAPFE 6394/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 841 - 24.X.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare în anul 2017

141108880. DEC. ASF 1434/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 841 - 24.X.2017
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societătii G&B ASIGURANTA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

141109881. H. S 109/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 842 - 24.X.2017
privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

141110882. H. S 110/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 842 - 24.X.2017
pentru alegerea unui chestor al Biroului permanent al Senatului

141111883. DEC. PM 658/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 842 - 24.X.2017
privind numirea domnului Nicolae Liviu Popa în functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

141112884. DEC. PM 659/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 842 - 24.X.2017
privind desemnarea domnului Gabriel Andronache, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, în functia de presedinte al Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat”

141113885. O. ANRE 92/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 842 - 24.X.2017
pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport si de sistem privind constituirea unei platforme unice de alocare (SAP) în conformitate cu art. 49 si privind metodologia de partajare a costurilor în conformitate cu art. 59 din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitătilor pe piata pe termen lung”

141080886. H. G 763/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 836 - 23.X.2017
pentru constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 si pentru următoarele cadre financiare multianuale, precum si pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

141081887. DEC. PM 656/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 836 - 23.X.2017
privind eliberarea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

141082888. O. MADR 321/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 836 - 23.X.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformitătii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative „produs montan” si de verificare a respectării legislatiei europene si nationale de către operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni

141083889. O. ANCPI 1295/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 836 - 23.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

141084890. DEC. CC 562/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 837 - 23.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 117 alin. (1) lit. a) si lit. b) din Codul de procedură penală
Opinie separată

141085891. H. G 765/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 837 - 23.X.2017
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apelor si Pădurilor din România si Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la Bucuresti la 8 septembrie 2017
Acord între Ministerul Apelor si Pădurilor din România si Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor

141086892. H. G 773/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 837 - 23.X.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc si trecerea unor constructii de pe raza teritorială a judetului Buzău, aflate în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării

141087893. DEC. CAR 441/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 838 - 23.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 72 alin. (1) din Codul penal

141088894. DEC. PM 657/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 838 - 23.X.2017
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Maria Roventa, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

141089895. O. ME 1129/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 838 - 23.X.2017
al ministrului economiei privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitătii ce se notifică si notificarea la Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

141090896. O. MJ 2681/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 838 - 23.X.2017
al ministrului justitiei pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitătilor subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.316/C/2012

141051897. O. ANCPI 1280/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 831 - 20.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Suceava

141052898. H. G 762/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 832 - 20.X.2017
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura si functionarea Autoritãtii Nationale pentru Calificãri

141053899. H. G 764/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 832 - 20.X.2017
pentru aprobarea Normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat tert, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandã si Statele Unite ale Americii

141054900. O. ANCPI 1305/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 832 - 20.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Arad

141055901. O. ANCPI 1317/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 832 - 20.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 49, 50, 52, 53 si 61 din unitatea administrativ-teritorialã Cotusca, judetul Botosani

141056902. O. ANCPI 1318/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 832 - 20.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Sant, UAT Sieut si UAT Ciceu-Mihãiesti din judetul Bistrita-Nãsãud

141057903. H. CAFR 95/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 832 - 20.X.2017
privind numirea reprezentantului Camerei Auditorilor Financiari din România în Consiliul superior al Autoritãtii pentru Supravegherea Publicã a Activitãtii de Audit Statutar

141058904. H. G 768/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Bãita - S.A. Stei, aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

141059905. H. G 772/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Energiei

141060906. O. MTU 3632/25 iulie 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
al ministrului turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Germisara” - S.A.

141061907. O. MFP 2360/05 septembrie 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Germisara” - S.A.

141062908. O. MMJS 1518/01 august 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Germisara” - S.A.

141063909. O. MTU 3770/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
al ministrului turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Litoral” - S.A.

141064910. O. MFP 2422/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Litoral” - S.A.

141065911. O. MMJS 1584/18 august 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Litoral” - S.A.

141066912. O. MTU 3771/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
al ministrului turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Mamaia” - S.A.

141067913. O. MTU 2421/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
al ministrului turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Mamaia” - S.A.

141068914. O. MMJS 1585/18 august 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Mamaia” - S.A.

141069915. H. G 767/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 834 - 20.X.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Administratia Nationalã „Apele Române”, aflatã în coordonarea Ministerului Apelor si Pãdurilor

141070916. H. G 769/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 834 - 20.X.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Nationalã „PLAFAR” - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

141071917. H. G 771/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 834 - 20.X.2017
pentru stabilirea numãrului de posturi si a structurii organizatorice a Comisiei Nationale de Prognozã

141072918. O. MADR 332/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 834 - 20.X.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale pentru modificarea Normelor de apreciere a ovinelor si caprinelor de reproductie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor si dezvoltãrii rurale nr. 22/2006

141073919. O. MS 1203/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 834 - 20.X.2017
al ministrului sãnãtãtii pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii publice nr. 2.071/2008 privind aprobarea Procedurii de notificare a schemelor de testare a competentei pentru laboratoare de analize medicale

141074920. O. ANCPI 1316/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 834 - 20.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 28, 29, 31, 32 si 33 din unitatea administrativ-teritorialã Flãmânzi, judetul Botosani

141075921. DEC. S 17/19 octombrie 2017 - M. Of. nr. 835 - 20.X.2017
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 octombrie 2017

141076922. H. S 107/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 835 - 20.X.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care detin informatii privind condamnãrile resortisantilor tãrilor terte si ale persoanelor apatride (TCN), destinat sã completeze si sã sprijine sistemul european de informatii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/21 (sistemul ECRIS-TCN) - COM (2017) 344

141077923. H. S 108/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 835 - 20.X.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Agentia Europeanã pentru Gestionarea Operationalã a Sistemelor Informatice la Scarã Largã în Spatiul de Libertate, Securitate si Justitie si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 si a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2 - COM (2017) 352 final

141078924. DEC. CC 588/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 835 - 20.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor si procurorilor

141079925. OUG. G 76/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 835 - 20.X.2017
privind înfiintarea Societãtii Editura Didacticã si Pedagogicã - S.A. ca urmare a reorganizãrii Regiei Autonome „Editura Didacticã si Pedagogicã” prin transformare

141027926. H. G 761/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 826 - 19.X.2017
privind modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

141028927. PZ. ANCPI 1306/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 826 - 19.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorialã Sântandrei, din judetul Bihor

141029928. O. ANCPI 1307/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 826 - 19.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 34 si 35 din unitatea administrativ-teritorialã Cristinesti, judetul Botosani

141030929. DEC. CNA 597/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 826 - 19.X.2017
privind regulile de desfãsurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale partiale din data de 5 noiembrie 2017

141031930. DEC. CC 357/11 mai 2017 - M. Of. nr. 827 - 19.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în platã a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

141032931. DEC. PM 655/19 octombrie 2017 - M. Of. nr. 827 - 19.X.2017
privind numirea doamnei Elena Doina Dascãlu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

141033932. O. ANCPI 1314/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 827 - 19.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorialã Corund, judetul Harghita

141034933. O. ANCPI 1315/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 827 - 19.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 si 2 din unitatea administrativ-teritorialã Praid, judetul Harghita

141035934. O. MS 1023/05 septembrie 2017 - M. Of. nr. 828 - 19.X.2017
al ministrului sãnãtãtii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice

141036935. O. ANAF 2932/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 828 - 19.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind completarea unor acte normative în domeniul administrării si monitorizării contribuabililor mari si mijlocii

141037936. L. P 202/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 829 - 19.X.2017
pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucuresti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chisinãu la 20 aprilie 2012
Protocol de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chisinãu la 20 aprilie 2012

141038937. D. PRES 940/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 829 - 19.X.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucuresti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chisinãu la 20 aprilie 2012

141039938. D. PRES 949/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 829 - 19.X.2017
privind acordare a Drapelului de luptã Comandamentului Fortelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”

141040939. H. G 750/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 829 - 19.X.2017
pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii - la Hotãrârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii

141041940. H. G 753/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 829 - 19.X.2017
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindinã si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024

141042941. O. MDRAPFE 6398/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 829 - 19.X.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrãrilor de investitii în vederea reabilitãrii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termicã a localitãtilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 cãldurã si confort”

141043942. H. P 84/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 830 - 19.X.2017
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitãtilor parlamentare necesare pregãtirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

141044943. H. G 770/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 830 - 19.X.2017
privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate”, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitãtilor de verificare si control

141045944. O. MADR 325/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 830 - 19.X.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de cãtre Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale a persoanelor fizice si juridice care îsi manifestã intentia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevãzute la art. 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agriculturã, precum si sol-vegetatie forestierã pentru silviculturã

141046945. O. MAP 1339/06 octombrie 2017 - M. Of. nr. 830 - 19.X.2017
al ministrului apelor si pãdurilor pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depãsirii posibilitãtii ca urmare a recoltãrii produselor accidentale

141047946. O. ANAF 2949/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 830 - 19.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivã a unor acte administrative fiscale si procedurale

141048947. O. ANAF 2950/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 830 - 19.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectãrii creantelor fiscale, emise si tipãrite prin intermediul Unitãtii de imprimare rapidã

141049948. Circ. BNR 18/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 830 - 19.X.2017
privind rata dobânzii plãtite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017

141050949. Circ. BNR 19/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 830 - 19.X.2017
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedã nationalã începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2017

140996950. D. PRES 937/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 821 - 18.X.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

140997951. D. PRES 941/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 821 - 18.X.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

140998952. D. PRES 942/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 821 - 18.X.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

140999953. DEC. CC 151/14 martie 2017 - M. Of. nr. 821 - 18.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) teza a douã din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

141000954. DEC. CC 396/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 821 - 18.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitãtilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale art. 25 alin (2) si (4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitãtilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

141001955. H. G 758/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 821 - 18.X.2017
privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” prin Administratia Bazinalã de Apã Siret, institutie publicã aflatã în coordonarea Ministerului Apelor si Pãdurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, valorificãrii si casãrii, dupã caz, si pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

141002956. DEC. PM 652/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 821 - 18.X.2017
privind numirea domnului Victor Lucian Ionescu în functia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

141003957. DEC. PM 653/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 821 - 18.X.2017
pentru numirea domnului Marian Chivu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului National de Statisticã

141004958. DEC. ASF 1396/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 821 - 18.X.2017
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societãtii INTERFIDES INTERNATIONAL - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

141005959. H. G 741/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 822 - 18.X.2017
privind prorogarea termenului prevãzut la art. 3 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor mãsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piatã lemn si produse din lemn

141006960. H. G 754/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 822 - 18.X.2017
pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenta medicalã transfrontalierã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 304/2014

141007961. H. G 759/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 822 - 18.X.2017
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

141008962. O. MMED 1293/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 822 - 18.X.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea derogãrii pentru unele specii de florã sãlbaticã

141009963. O. MT 1496/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 822 - 18.X.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului de Investigatii si Analizã pentru Siguranta Aviatiei Civile

141010964. O. MCIN 2655/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 822 - 18.X.2017
al ministrului culturii si identitãtii nationale pentru acreditarea Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti din Stefãnesti, judetul Arges

141011965. O. MJ 2772/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 822 - 18.X.2017
al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate

141012966. O. MJ 2773/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 822 - 18.X.2017
al ministrului justitiei pentru aprobarea Situatiei centralizate a clãdirilor care sunt necorespunzãtoare din punctul de vedere al conditiilor de detentie

141013967. O. ANRE 94/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 822 - 18.X.2017
pentru modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electricã si termicã produsã si livratã din centrale de cogenerare ce beneficiazã de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltã eficientã, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

141014968. O. ANRE 95/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 822 - 18.X.2017
privind modificarea Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia termicã livratã în SACET din centrale cu unitãti de cogenerare care nu beneficiazã de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerãrii de înaltã eficientã, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014

141015969. DEC. ICCJ 22/14 septembrie 2017 - M. Of. nr. 823 - 18.X.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept:
„a) Dacă angajatii unei persoane juridice de drept privat - societate cu activitate financiar bancară cu capital de stat au calitatea de functionari publici potrivit art. 147 alin. 1 din Codul penal de la 1969.
b) Dacă persoana juridică de drept privat - societate cu activitate financiar bancară cu capital de stat este o unitate la care se referă art. 145 din Codul penal de la 1969.“

141016970. DEC. CC 435/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 824 - 18.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

141017971. DEC. CC 520/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 824 - 18.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si ale art. 304 alin. (1) si alin. (2) din Codul penal

141018972. DEC. PM 654/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 824 - 18.X.2017
privind numirea doamnei Sevil Shhaideh în functia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

141019973. H. P 81/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 825 - 18.X.2017
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Parlamentului României nr. 20/2017 privind modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si aprobarea componentei nominale a acesteia

141020974. H. P 82/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 825 - 18.X.2017
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Parlamentului României nr. 16/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

141021975. H. P 83/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 825 - 18.X.2017
privind modificarea anexei la Hotãrârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetã a Camerei Deputatilor si Senatului privind activitatea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

141022976. H. P 85/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 825 - 18.X.2017
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea si functionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitãtii Serviciului Român de Informatii

141023977. H. P 86/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 825 - 18.X.2017
privind numirea presedintelui, a unui vicepresedinte si a doi membri în Comitetul de reglementare al Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

141024978. H. P 87/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 825 - 18.X.2017
privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României în Comitetul pentru finante publice locale

141025979. H. G 766/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 825 - 18.X.2017
privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevãzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

141026980. O. MAP 1372/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 825 - 18.X.2017
al ministrului apelor si pãdurilor privind prorogarea termenului prevãzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor si pãdurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere a informatiilor standardizate, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, pãduri si pisciculturã nr. 837/2014

140955981. DEC. CC 456/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 818 - 17.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

140956982. H. G 751/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 818 - 17.X.2017
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cãrora se calculeazã costurile salariale directe la contractele de finantare încheiate din fonduri bugetare

140957983. H. G 752/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 818 - 17.X.2017
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 522/1996 privind organizarea anualã a cursurilor de varã de limba, literatura, istoria si civilizatia româneascã

140958984. H. G 756/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 818 - 17.X.2017
privind modificarea anexei nr. 6 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

140959985. O. ANCPI 1310/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 818 - 17.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorialâ Hãlchiu, judetul Brasov

140960986. H. CIFGA 203/06 octombrie 2017 - M. Of. nr. 818 - 17.X.2017
pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor românesti de capital în strãinãtate, în numele si în contul statului” (NI- ASR-05-V/0)

140961987. H. OAMGMAMR 25/14 septembrie 2017 - M. Of. nr. 818 - 17.X.2017
pentru aprobarea mãsurilor întreprinse în vederea autorizãrii asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care au exercitat profesia în strãinãtate

140962988. H. OAMGMAMR 26/14 septembrie 2017 - M. Of. nr. 818 - 17.X.2017
pentru completarea Hotãrârii Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România însotit de avizul anual

140963989. H. OAMGMAMR 27/06 octombrie 2017 - M. Of. nr. 818 - 17.X.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, adoptat prin Hotãrârea Adunãrii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 3/2009

140964990. H. G 746/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 819 - 17.X.2017
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã de interes national „Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localitãtii Brãnisca, din judetul Hunedoara

140965991. H. G 747/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 819 - 17.X.2017
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã de interes national „Reabilitare DN 66 Filiasi Petrosani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000”

140966992. H. G 755/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 819 - 17.X.2017
privind acordarea titulaturii de muzeu de importantã nationalã Muzeului Marinei Române si pentru aprobarea schimbãrii denumirii acestuia

140967993. H. G 757/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 819 - 17.X.2017
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.666/2004

140968994. O. ME 1017/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 819 - 17.X.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROSIAMIN - S A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. Deva

140969995. O. MFP 2753/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 819 - 17.X.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROSIAMIN - S A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. Deva

140970996. O. MMJS 1724/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 819 - 17.X.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROSIAMIN - S A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. Deva

140971997. O. ANCPI 1294/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 819 - 17.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Covasna

140972998. O. MFP 2768/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 819 - 17.X.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Precizãrilor privind formatul, schema XSD si elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitãtile Trezoreriei Statului

140973999. D. PRES 943/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 820 - 17.X.2017
pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului

1409741000. D. PRES 944/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 820 - 17.X.2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

1409751001. D. PRES 945/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 820 - 17.X.2017
pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului

1409761002. D. PRES 946/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 820 - 17.X.2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

1409771003. D. PRES 947/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 820 - 17.X.2017
pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului

1409781004. D. PRES 948/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 820 - 17.X.2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

1409791005. DEC. CC 382/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 820 - 17.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

1409801006. DEC. PM 651/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 820 - 17.X.2017
pentru eliberarea domnului Marius Nica din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1409391007. H. G 736/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 815 - 16.X.2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1409401008. H. G 737/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 815 - 16.X.2017
privind modificarea denumirii, a datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

1409411009. DEC. PM 649/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 815 - 16.X.2017
pentru eliberarea domnului Marius-Iulian Carabulea din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1409421010. DEC. PM 650/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 815 - 16.X.2017
privind numirea domnului Marius-Iulian Carabulea în functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

1409431011. DEC. ICCJ 42/29 mai 2017 - M. Of. nr. 815 - 16.X.2017
cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 159 alin. (5) si a dispozitiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în sensul de a stabili:
1. Dacă, în cazul unei actiuni în instantă prin care se solicită constatarea valabilitătii unei promisiuni bilaterale de schimb privind bunuri imobile si pronuntarea unei hotărâri care să tină loc de act autentic, este obligatoriu ca proprietarii bunurilor imobile care fac obiectul promisiunii bilaterale de schimb (promitentii copermutanti) să prezinte instantei certificatul de atestare fiscală prevăzut de art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 sau orice act din care să rezulte că, la data pronuntării hotărârii care tine loc de act autentic de schimb, proprietarul actual al bunului are achitate toate obligatiile de plată datorate bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează.
2. Dacă, în cazul promisiunii bilaterale de schimb privind bunuri imobile în care imobilele nu au aceeasi valoare (iar unul dintre copermutanti are obligatia de a achita o sumă de bani - sultă), trebuie ca ambii promitenti proprietari să aibă achitate toate obligatiile de plată datorate bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează sau se poate pronunta o hotărâre care să tină loc de contract autentic de schimb si în cazul în care doar proprietarul din patrimoniul căruia va iesi bunul imobil cu valoare mai mare si în al cărui patrimoniu va intra bunul cu valoare mai mică are achitate toate obligatiile de plată datorate bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale si, respectiv, dacă în cazul promisiunii bilaterale de schimb privind bunuri imobile cu aceeasi valoare instanta poate pronunta o hotărâre care să tină loc de contract autentic de schimb chiar si în situatia în care promitentii copermutanti au obligatii fiscale neachitate.
3. Dacă executarea unei promisiuni bilaterale de schimb, prin pronuntarea de către instantă a unei hotărâri judecătoresti care să tină loc de act autentic de înstrăinare apt pentru intabularea în cartea funciară, reprezintă o procedură de executare silită în sensul dispozitiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală)”.

1409441012. O. BNR 940/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 815 - 16.X.2017
privind publicarea efectuãrii radierii din registrele general si special Institutii Financiare Nebancare a Societãtii ASSET LEASING IFN - S.A.

1409451013. DEC. CC 503/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 816 - 16.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele mãsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetãtenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despãgubiri sau compensatii cetãtenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rãmase în Basarabia, Bucovina de Nord si ãinutul Herta, ca urmare a stãrii de rãzboi si a aplicãrii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

1409461014. H. G 744/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 816 - 16.X.2017
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping

1409471015. H. G 748/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 816 - 16.X.2017
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

1409481016. O. MS 1178/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 816 - 16.X.2017
al ministrului sãnãtãtii privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sãnãtãtii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordã bolnavilor în cadrul programelor nationale de sãnãtate si a metodologiei de calcul al acestora

1409491017. O. CNAS 987/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 816 - 16.X.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sãnãtãtii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordã bolnavilor în cadrul programelor nationale de sãnãtate si a metodologiei de calcul al acestora

1409501018. O. MT 1276/25 august 2017 - M. Of. nr. 816 - 16.X.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a situatiei centralizate privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost pe anul 2017 ale Regiei Autonome "Administratia Românã a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

1409511019. O. MFP 2749/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 816 - 16.X.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a situatiei centralizate privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost pe anul 2017 ale Regiei Autonome "Administratia Românã a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

1409521020. O. MFP 2644/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 816 - 16.X.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului „Prima casã” si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor mãsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casã”

1409531021. OUG. G 74/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 817 - 16.X.2017
privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã ca unitate de achizitii centralizatã pentru achizitia centralizatã de autospeciale/ambulante pentru Serviciul Mobil de Urgentã, Reanimare si Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã, pentru serviciile de ambulantã judetene si pentru Serviciul de Ambulantã Bucuresti-Ilfov

1409541022. H. G 760/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 817 - 16.X.2017
privind aprobarea programului de iarnã în domeniul energetic privind mãsurile pentru realizarea stocurilor de sigurantã ale Sistemului electroenergetic national în ceea ce priveãte combustibilii pentru perioada sezonului rece si volumul de apã din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnã în domeniul energetic pentru asigurarea functionãrii în conditii de sigurantã si stabilitate a Sistemului electroenergetic national în perioada 15 noiembrie 2017-15 martie 2018, precum si alte mãsuri privind nivelul de sigurantã si securitate în functionare a Sistemului electroenergetic national

1409361023. DEC. CC 527/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 814 - 15.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (2) si art. 213 alin. (1) din Codul penal

1409371024. DEC. PM 647/15 octombrie 2017 - M. Of. nr. 814 - 15.X.2017
pentru eliberarea doamnei Roxana-Cezarina Bãnicã din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

1409381025. DEC. PM 648/15 octombrie 2017 - M. Of. nr. 814 - 15.X.2017
privind unele mãsuri pentru exercitarea functiei de secretar general al Guvernului

1409121026. H. G 740/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 810 - 13.X.2017
privind acordarea de ajutor financiar organizatiilor de producători si altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor si legumelor

1409131027. O. MAN 124/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 810 - 13.X.2017
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiterilor, al maistrilor militari sau al subofiterilor, în vederea încadrării unor functii de executie din structurile Ministerului Apărării National

1409141028. O. ANCPI 1275/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 810 - 13.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitătile administrativ-teritoriale Coroieni, Cupseni si Giulesti din judetul Maramures

1409151029. D. PRES 933/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 811 - 13.X.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1409161030. D. PRES 934/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 811 - 13.X.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1409171031. D. PRES 935/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 811 - 13.X.2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a sigurantei, securitătii si serviciilor la partidele de fotbal si la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum si pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a încetării valabilitătii, prin denuntare, a Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

1409181032. D. PRES 936/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 811 - 13.X.2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a rezolutiei Adunării Statelor Părti (ASP) la Statutul de la Roma al Curtii Penale Internationale (CPI), adoptată de cea de-a XlV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curtii Penale Internationale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

1409191033. H. G 745/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 811 - 13.X.2017
privind modificarea anexelor nr. 1, 1a, 1b si 2b la Hotărârea Guvernului nr. 146/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu

1409201034. O. MAN 123/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 811 - 13.X.2017
al ministrului apărării nationale privind modificarea art. 1 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Conditiilor si a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiterilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist, în unitătile si structurile sanitare din reteaua Ministerului Apărării Nationale

1409211035. O. ANCPI 1308/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 811 - 13.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sălistea, judetul Alba

1409221036. O. ANCPI 1309/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 811 - 13.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Constantin Daicoviciu, UAT Pojejena si UAT Oravita din judetul Caras-Severin

1409231037. L. P 198/12 octombrie 2017 - M. Of. nr. 812 - 13.X.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învătământului

1409241038. D. PRES 931/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 812 - 13.X.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învătământului

1409251039. L. P 199/12 octombrie 2017 - M. Of. nr. 812 - 13.X.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative

1409261040. D. PRES 932/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 812 - 13.X.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative

1409271041. OUG. G 75/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 812 - 13.X.2017
pentru modificarea Ordonantei Guvernului hr. 38/2015 privind solutionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori si comercianti

1409281042. H. G 715/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 812 - 13.X.2017
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

1409291043. H. G 735/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 812 - 13.X.2017
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor a Municipiului Bucuresti în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

1409301044. H. G 749/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 812 - 13.X.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1409311045. O. MFP 2744/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 812 - 13.X.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug

1409321046. O. ANAF 2935/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 812 - 13.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

1409331047. O. ANCPI 1293/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 813 - 13.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Tudor Vladimirescu, judetul Brăila

1409341048. O. ANAF 2792/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 813 - 13.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaratiilor de origine si declaratiilor pe factură

1409351049. O. ANAF 2927/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 813 - 13.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind procedura si conditiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

1408851050. DEC. CC 296/04 mai 2017 - M. Of. nr. 806 - 12.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal si ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

1408861051. O. MS 1148/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 806 - 12.X.2017
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Craiova

1408871052. O. MMACA 1259/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 806 - 12.X.2017
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

1408881053. O. MS 1163/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 806 - 12.X.2017
al ministrului sănătătii privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

1408891054. O. MEN 5313/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 806 - 12.X.2017
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

1408901055. O. MT 14171/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 806 - 12.X.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea hărtilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Galati

1408911056. O. MT 1472/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 806 - 12.X.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea hărtilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Brăila

1408921057. H. P 76/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 807 - 12.X.2017
privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitătilor parlamentare necesare pregătirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

1408931058. OUG. G 72/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 807 - 12.X.2017
privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei în situatii de urgentă „RO-ALERT”

1408941059. DEC. PM 642/12 octombrie 2017 - M. Of. nr. 807 - 12.X.2017
privind eliberarea, la cerere, a domnului Vladimir Ionas din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1408951060. DEC. PM 643/12 octombrie 2017 - M. Of. nr. 807 - 12.X.2017
pentru modificarea pct. 12 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

1408961061. DEC. PM 644/12 octombrie 2017 - M. Of. nr. 807 - 12.X.2017
pentru aprobarea componentei nominale a Comitetului interministerial pentru Centenar

1408971062. O. SPP 52/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 807 - 12.X.2017
al directorului Serviciului de Protectie si Pază privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

1408981063. O. SPP 53/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 807 - 12.X.2017
al directorului Serviciului de Protectie si Pază privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

1408991064. O. MAN 125/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 807 - 12.X.2017
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind activitatea legislativă si de asistentă juridică în Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.75/2009

1409001065. DEC. ICCJ 21/14 septembrie 2017 - M. Of. nr. 807 - 12.X.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă, în interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 90 li. c) din Codul de procedură penală, în cauzele în care faptele au fost comise sub imperiul vechiului Cod penal si s-a apreciat de instanta fondului că aceasta este legea penală mai favorabilă, se impune asistenta juridică a inculpatului prin raportare la limitele de pedeapsă prevăzute de vechiul Cod penal sau la cele prevăzute de noul Cod penal, în vigoare la momentul solutionării apelului”

1409011066. OUG. G 73/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 808 - 12.X.2017
pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru modificarea art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

1409031067. H. G 690/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 808 - 12.X.2017
pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activitătilor de cooperare internatională pentru dezvoltare si asistentă umanitară

1409041068. O. MMACA 1295/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 808 - 12.X.2017
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiintării întreprinderilor mici si mijlocii „Start-up Nation - Romania”, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat nr. 692/2017

1409051069. O. MEN 5076/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 808 - 12.X.2017
al ministrului educatiei nationale pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii si cursantii din învătământul superior de stat, învătământ cu frecventă

1409061070. DEC. CC 293/04 mai 2017 - M. Of. nr. 809 - 12.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

1409071071. DEC. CC 371/30 mai 2017 - M. Of. nr. 809 - 12.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

1409081072. DEC. CC 460/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 809 - 12.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

1409091073. H. G 743/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 809 - 12.X.2017
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă

1409101074. DEC. PM 645/12 octombrie 2017 - M. Of. nr. 809 - 12.X.2017
pentru eliberarea domnului Enache Jiru din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

1409111075. DEC. PM 646/12 octombrie 2017 - M. Of. nr. 809 - 12.X.2017
pentru numirea domnului Tiberiu Valentin Mavrodin în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

1408681076. DEC. CC 389/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 803 - 11.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

1408691077. H. G 732/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 803 - 11.X.2017
pentru completarea art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto si a modului de utilizare a acestuia, precum si pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, precum si pentru schimbarea sediului Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

1408701078. H. G 733/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 803 - 11.X.2017
pentru modificarea pct. 3.1.3 si 3.2.1 din Strategia privind tranzitia de la televiziunea analogicã terestrã la cea digitalã terestrã si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 403/2013

1408711079. H. G 734/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 803 - 11.X.2017
privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevãzute ca justã despãgubire, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 67/2016 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã care constituie coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã de interes national „Sectiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localitãtilor Bogata, Chetani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Ludus si Ogra din judetul Mures si pe teritoriul localitãtii Luna din judetul Cluj din cadrul obiectivului de investitii de interes national «Autostrada Brasov-Târgu Mures-Cluj-Oradea»”, precum si modificarea anexei nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 67/2016

1408761080. O. MCIN 2616/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 804 - 11.X.2017
al ministrului culturii si identitãtii nationale privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.379/2006

1408731081. O. MFP 2752/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 803 - 11.X.2017
al ministrului finantelor publice privind blocarea resurselor economice al cãrei beneficiar real este o entitate listatã, bunuri care se aflau pe nava cargo Han XIN (pavilion Panama)

1408741082. DEC. ICCJ 34/15 mai 2017 - M. Of. nr. 803 - 11.X.2017
privind sesizarea formulatã de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vll-a pentru cauze privind conflicte de muncã si asigurãri sociale privind dezlegarea modului de interpretare a dispozitiilor art. 182 si art. 183 din Codul de procedurã civilã, în sensul de a se stabili dacã actiunea introdusã prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului ce se socoteste pe zile, dupã ora la care activitatea înceteazã la instantã, este socotitã a fi fãcutã în termen

1408751083. DEC. CC 354/11 mai 2017 - M. Of. nr. 804 - 11.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 8 alin. (1) si art. II art. 18 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor mãsuri financiare în domeniul bugetar

1408771084. O. ANAF 2883/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 804 - 11.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind Procedura de stabilire a impozitelor si taxelor datorate în România de cãtre membrii Comandamentelor Fortelor Aliate sau dependentii acestora, pentru articolele care urmeazã sã fie înstrãinate si care au fost achizitionate fãrã plata impozitelor si taxelor datorate, precum si pentru aprobarea unor formulare

1408781085. H. P 77/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 805 - 11.X.2017
privind Codul de conduită al deputatilor si senatorilor

1408791086. H. P 78/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 805 - 11.X.2017
privind numirea unor consilieri de conturi, a presedintelui si a unui vicepresedinte la Curtea de Conturi, precum si numirea presedintelui si a unui vicepresedinte la Autoritatea de Audit

1408801087. H. P 79/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 805 - 11.X.2017
privind numirea vicepresedintilor Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

1408811088. H. P 80/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 805 - 11.X.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential

1408821089. H. G 742/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 805 - 11.X.2017
privind acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, judetul Hunedoara

1408831090. O. ANCPI 1240/14 septembrie 2017 - M. Of. nr. 805 - 11.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale

1408841091. O. MCIN 2433/23 iunie 2017 - M. Of. nr. 805 - 11.X.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului contilor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judetul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente: Fostul conac al contilor de Roma, Clădirea-anexă, Ghetărie, Incinta cu portile de acces si Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B

1408401092. DEC. CC 524/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 799 - 10.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată

1408411093. OUG. G 70/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 799 - 10.X.2017
privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

1408421094. OUG. G 71/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 799 - 10.X.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tări terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tări terte

1408431095. H. G 714/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 799 - 10.X.2017
privind modificarea si completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1408441096. O. MAI 119/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 799 - 10.X.2017
al ministrului afacerilor interne privind organizarea activitatilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii si sigurantei publice desfasurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne
Rectificare - M. Of. nr. 880 - 08.XI.2017

1408451097. O. MEN 4926/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 799 - 10.X.2017
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetãrii stiintifice nr. 5.849/2016 privind acordarea acreditãrii pentru nivelurile de învãtãmânt, specializãrile si calificãrile profesionale din cadrul unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016

1408461098. H. G 716/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 800 - 10.X.2017
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 iunie 2017 si la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitãtile cu o populatie de pânã la 50.000 locuitori"

1408471099. H. G 728/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 800 - 10.X.2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sãnãtãtii, prin Spitalul de Psihiatrie si pentru Mãsuri de Sigurantã Jebel

1408481100. H. G 730/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 800 - 10.X.2017
pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligatii si sanctiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima datã pe piatã produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piatã lemn si produse din lemn

1408491101. DEC. ANRM 23/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 800 - 10.X.2017
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Chiciu, judetul Cãlãrasi

1408501102. O. MAN 116/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 800 - 10.X.2017
al ministrului apãrãrii nationale pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitãtilor sanitare cu paturi din reteaua sanitarã a Ministerului Apãrãrii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apãrãrii nationale nr. M. 122/2013

1408511103. O. MT 1450/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 800 - 10.X.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor de cãlãtorie cu metroul

1408521104. DEC. ASF 1342/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 800 - 10.X.2017
privind sanctionarea Societãtii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporarã a exercitãrii activitãtii

1408531105. DEC. CC 420/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 801 - 10.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 221 alin. (1) din Codul penal

1408541106. DEC. CC 432/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 800 - 10.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedurã penalã

1408551107. O. MS 870/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 801 - 10.X.2017
al ministrului sãnãtãtii pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii, al ministrului mediului si schimbãrilor climatice si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piatã a produselor biocide si pentru solicitarea privind înscrierea substantelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piatã a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãtii publice, al ministrului mediului si gospodãririi apelor si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

1408561108. O. MMED 1170/30 august 2017 - M. Of. nr. 801 - 10.X.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii, al ministrului mediului si schimbãrilor climatice si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piatã a produselor biocide si pentru solicitarea privind înscrierea substantelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piatã a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãtii publice, al ministrului mediului si gospodãririi apelor si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

1408571109. O. ANSVSA 98/16 august 2017 - M. Of. nr. 801 - 10.X.2017
al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii, al ministrului mediului si schimbãrilor climatice si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piatã a produselor biocide si pentru solicitarea privind înscrierea substantelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piatã a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãtii publice, al ministrului mediului si gospodãririi apelor si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

1408581110. O. MS 1149/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 801 - 10.X.2017
al ministrului sãnãtãtii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sãnãtãtii nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinãrilor de noxe profesionale

1408591111. O. MEN 4925/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 801 - 10.X.2017
al ministrului educatiei nationale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetãrii stiintifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditãrii pentru nivelurile de învãtãmânt, specializãrile si calificãrile profesionale din cadrul unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul scolar 2016-2017

1408601112. O. MDRAPFE 5933/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 801 - 10.X.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind acordarea titlului de parc industrial Societãtii „MG TEC GRUP" - S.A.

1408611113. DEC. ASF 1367/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 801 - 10.X.2017
privind autorizarea functionãrii ca broker de asigurare a Societãtii WILSON INSURANCE BROKER - S.R.L.

1408621114. DEC. CC 405/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 802 - 10.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplicã pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

1408631115. O. MS 1071/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 802 - 10.X.2017
al ministrului sãnãtãtii privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sãnãtãtii si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind achizitia de produse biocide

1408641116. O. ANAP 16413/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 802 - 10.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind achizitia de produse biocide

1408651117. O. MFP 2736/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 802 - 10.X.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea contractãrii de cãtre Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut pe pietele externe de capital în sumã de maximum 1 miliard euro, prin redeschiderea emisiunii de obligatiuni scadente în data de 19 aprilie 2027, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, si desemnarea administratorilor tranzactiei

1408661118. O. ANAF 2899/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 802 - 10.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

1408671119. Ins. AEP 4/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 802 - 10.X.2017
privind acreditarea observatorilor, a delegatilor mass-mediei străini si a delegatilor formatiunilor politice la alegerile locale partiale din data de 5 noiembrie 2017

1408141120. H. G 720/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 796 - 09.X.2017
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătătii în scopul construirii Spitalului Regional de Urgentă Cluj

1408151121. H. G 729/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 796 - 09.X.2017
privind revenirea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, judetul Dolj, în administrarea Ministerului Apărării Nationale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului, si pentru transmiterea unei părti din acesta din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Sănătătii

1408161122. DEC. PM 641/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 796 - 09.X.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Morosanu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului

1408171123. O. MAN 120/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 796 - 09.X.2017
al ministrului apărării nationale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Nationale

1408181124. O. ANPC 768/06 septembrie 2017 - M. Of. nr. 796 - 09.X.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenta Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranta generală a produselor

1408191125. O. MFP 2482/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 796 - 09.X.2017
al ministrului finantelor publice privind procedura si conditiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrati, a expeditorilor înregistrati si a importatorilor autorizati

1408201126. O. MDFE 5976/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 796 - 09.X.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up”, aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toti”, obiectivul specific 3.7 „Cresterea ocupării prin sustinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016

1408211127. OUG. G 67/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 797 - 09.X.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

1408221128. OUG. G 69/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 797 - 09.X.2017
pentru completarea art. 9 din Legea politiei locale nr. 155/2010

1408231129. H. G 725/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 797 - 09.X.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Sibiu de către domnul Radu Lucian

1408241130. H. G 726/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 797 - 09.X.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria

1408251131. H. G 726/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 797 - 09.X.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria

1408261132. H. G 727/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 797 - 09.X.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Arad de către domnul Damian Vasilică

1408271133. H. G 731/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 797 - 09.X.2017
privind modificarea si completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

1408281134. O. MADR 327/06 octombrie 2017 - M. Of. nr. 797 - 09.X.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2017-30 iunie 2017, determinate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

1408291135. O. MEN 4764/24 august 2017 - M. Of. nr. 797 - 09.X.2017
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.411/2017 privind elaborarea manualelor scolare pentru clasa a V-a în anul scolar 2017-2018

1408301136. DEC. ICCJ 62/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 797 - 09.X.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 10/2001), respectiv dacă prin sintagma „probe contrare urmează a se întelege doar acea ipoteză în care din proba contrară rezultă apartenenta dreptului de proprietate în patrimoniul altei persoane decât cea evidentiată în actul de preluare sau include si situatia în care proba contrară constată dreptul de proprietate al persoanei evidentiate în actul de preluare, însă înscrisul ce reprezintă proba contrară nu îndeplineste conditiile de validitate ale unui titlu de proprietate

1408311137. DEC. S 16/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 798 - 09.X.2017
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 10-11 octombrie 2017

1408321138. D. PRES 926/06 octombrie 2017 - M. Of. nr. 798 - 09.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1408331139. D. PRES 928/06 octombrie 2017 - M. Of. nr. 798 - 09.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1408341140. D. PRES 927/06 octombrie 2017 - M. Of. nr. 798 - 09.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1408351141. D. PRES 929/06 octombrie 2017 - M. Of. nr. 798 - 09.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1408361142. D. PRES 930/06 octombrie 2017 - M. Of. nr. 798 - 09.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1408371143. DEC. CC 297/04 mai 2017 - M. Of. nr. 798 - 09.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal

1408381144. DEC. CC 457/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 798 - 09.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1408391145. O. ANCPI 1262/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 798 - 09.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vaslui

1407881146. H. S 105/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 791 - 06.X.2017
privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

1407891147. H. G 717/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 791 - 06.X.2017
pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

1407901148. H. G 718/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 791 - 06.X.2017
privind numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si a presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

1407911149. H. G 719/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 791 - 06.X.2017
privind acordarea unor ajutoare de urgentă

1407921150. H. G 722/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 791 - 06.X.2017
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Natională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A.

1407931151. H. G 723/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 791 - 06.X.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Giurgiu de către domnul Tîrcă Fabian

1407941152. H. G 724/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 791 - 06.X.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Giurgiu de către doamna Putaru Adriana

1407951153. O. MFP 2590/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 791 - 06.X.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului viceprim- ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entitătilor publice

1407961154. H. CD 70/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 792 - 06.X.2017
pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflectie privind viitorul apărării europene (2025) COM (2017) 315

1407971155. H. CD 71/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 792 - 06.X.2017
pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflectie privind valorificarea oportunitătilor oferite de globalizare COM (2017) 240

1407981156. H. CD 72/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 792 - 06.X.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1407991157. H. G 712/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 792 - 06.X.2017
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Facultatea de Bioinginerie Medicală” la Universitatea de Medicină si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi

1408001158. O. MS 1154/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 792 - 06.X.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.196/2013 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale din cadrul Institutului National de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucuresti, a componentelor nominale ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Târgu Mures si Craiova, precum si a modului de functionare a acestor comisii

1408011159. O. MAE 1690/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 792 - 06.X.2017
al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

1408021160. H. UNPIR 2/22 septembrie 2017 - M. Of. nr. 792 - 06.X.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă si a Codului de etică profesională si disciplină ale Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România

1408031161. DEC. CC 417/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 793 - 06.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (6) din Codul de procedură penală

1408041162. O. MAN 115/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 793 - 06.X.2017
al ministrului apărării nationale pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.88/2016

1408051163. O. MADR 313/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 793 - 06.X.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Cresterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

1408061164. O. MMACA 1238/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 793 - 06.X.2017
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

1408071165. O. ANAF 2779/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 793 - 06.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 110 „Declaratie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit retinut la sursă”

1408081166. O. MAP 1107/23 august 2017 - M. Of. nr. 794 - 06.X.2017
al ministrului apelor si pădurilor privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

1408111167. O. MFP 2589/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 794 - 06.X.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

1408101168. O. MMJS 1670/04 septembrie 2017 - M. Of. nr. 794 - 06.X.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

1408121169. H. G 721/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 795 - 06.X.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judetul Iasi

1408131170. O. MEN 4798/31 august 2017 - M. Of. nr. 795 - 06.X.2017
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învătământul dual

1407771171. DEC. CC 373/30 mai 2017 - M. Of. nr. 789 - 05.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal

1407781172. DEC. CC 404/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 789 - 05.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

1407791173. DEC. CC 505/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 789 - 05.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001

1407801174. H. G 675/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 789 - 05.X.2017
privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1407811175. O. MFP 2540/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 789 - 05.X.2017
al ministrului finantelor publice pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003

1407821176. O. MFP 2541/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 789 - 05.X.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de platã pentru Trezoreria Statului (OPT)

1407831177. H. CAFR 85/25 septembrie 2017 - M. Of. nr. 789 - 05.X.2017
pentru prelungirea aplicãrii prevederilor Hotãrârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogãri de la Normele privind revizuirea calitãtii activitãtii de audit financiar si a altor activitãti desfãsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotãrârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016

1407841178. H. G 706/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 790 - 05.X.2017
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1407851179. O. ANCPI 1261/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 790 - 05.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Suceava

1407861180. H. CAFR 86/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 790 - 05.X.2017
privind alegerea presedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România si alegerea Biroului permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România

1407871181. O. CONC 1047/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 790 - 05.X.2017
privind precizarea listei cuprinzând echipamentele si/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurentei pe parcursul derulării inspectiilor inopinate

1407451182. DEC. CC 205/30 martie 2017 - M. Of. nr. 785 - 04.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

1407461183. DEC. CC 403/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 785 - 04.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice

1407471184. DEC. CC 454/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 785 - 04.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (2)-(4) si (7) din Legea concurentei nr. 21/1996

1407481185. H. G 691/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 785 - 04.X.2017
privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului si din administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliarã Arad, ca urmare a restituirii acestuia cãtre persoanele îndreptãtite

1407511186. H. G 702/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 785 - 04.X.2017
privind modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltãrii economice durabile

1407501187. H. G 692/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 785 - 04.X.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii si Identitãtii Nationale în administrarea Academiei Române

1407521188. O. MEN 5063/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 785 - 04.X.2017
al ministrului educatiei nationale de stabilire a tarifelor percepute de Centrul National de Evaluare si Examinare pentru activitãti derulate în vederea aprobãrii auxiliarelor didactice utilizate în învãtãmântul preuniversitar

1407531189. DEC. CC 259/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 786 - 04.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 321 si ale art. 411 alin. (2) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

1407541190. DEC. CC 263/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 786 - 04.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 77/2009] si art. II din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor mãsuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, precum si ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor mãsuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

1407551191. O. MJ 1274/03 august 2017 - M. Of. nr. 786 - 04.X.2017
al ministrului justitiei privind modelul informãrii scrise înmânate suspectilor sau inculpatilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privati de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executãrii unui mandat european de arestare

1407561192. O. MAI 111/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 786 - 04.X.2017
al ministrului afacerilor interne privind modelul informãrii scrise înmânate suspectilor sau inculpatilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privati de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executãrii unui mandat european de arestare

1407571193. O. ICCJ 2037/09 august 2017 - M. Of. nr. 786 - 04.X.2017
al presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie privind modelul informãrii scrise înmânate suspectilor sau inculpatilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privati de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executãrii unui mandat european de arestare

1407581194. O. PICCJ 1123/22 august 2017 - M. Of. nr. 786 - 04.X.2017
al procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casatie si Justitie privind modelul informãrii scrise înmânate suspectilor sau inculpatilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privati de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executãrii unui mandat european de arestare

1407591195. H. S 106/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 787 - 04.X.2017
privind cererea de urmãrire penalã a domnului senator Viorel Mie, ministrul pentru relatia cu Parlamentul, în Dosarul nr. 314/P/2017

1407601196. DEC. CC 206/30 martie 2017 - M. Of. nr. 787 - 04.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 3 lit. C. (i) din anexa la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

1407611197. DEC. CC 480/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 787 - 04.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

1407621198. O. MS 1160/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 787 - 04.X.2017
al ministrului sãnãtãtii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sãnãtãtii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de cãtre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractualã cu Ministerul Sãnãtãtii, casele de asigurãri de sãnãtate si/sau directiile de sãnãtate publicã judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piatã în România, si a preturilor de referintã generice ale acestora

1407631199. O. MS 1161/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 787 - 04.X.2017
al ministrului sãnãtãtii privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc în medicinã, medicinã dentarã si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

1407641200. O. MS 1162/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 787 - 04.X.2017
al ministrului sãnãtãtii privind stabilirea specialitãtilor deficitare pentru care se organizeazã rezidentiat pe post în spitale clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2017

1407651201. O. MFP 2591/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 787 - 04.X.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2017

1407661202. Ins. AEP 3/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 787 - 04.X.2017
privind unele mãsuri pentru organizarea si desfãsurarea unitarã a alegerilor locale partiale pentru primari si un consiliu local din dala de 5 noiembrie 2017

1407671203. DEC. CC 406/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 788 - 04.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 334 alin. (4) din Codul penal, prin raportare la prevederile art. 112 alin. (1) lit. s) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

1407681204. DEC. CC 506/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 788 - 04.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1407691205. DEC. CC 511/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 788 - 04.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

1407701206. DEC. PM 634/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 788 - 04.X.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul de cãtre domnul Dorel Tudor

1407711207. DEC. PM 635/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 788 - 04.X.2017
privind numirea doamnei Luisa-Mãdãlina Maria în functia de consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

1407721208. DEC. PM 636/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 788 - 04.X.2017
privind numirea doamnei Ecaterina-Milica Dobrotã în functia de consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

1407731209. DEC. PM 637/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 788 - 04.X.2017
privind numirea doamnei Daniela Mincu în functia de consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

1407741210. DEC. PM 638/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 788 - 04.X.2017
privind numirea domnului Dan Trãsnea în functia de consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

1407751211. DEC. PM 639/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 788 - 04.X.2017
pentru modificarea anexei la Decizia prim- ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componentei Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

1407761212. DEC. PM 640/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 788 - 04.X.2017
pentru numirea doamnei Roxana-Cezarina Bãnicã în functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

1407051213. DEC. CC 362/30 mai 2017 - M. Of. nr. 780 - 03.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 si art. 319 alin. (1) din Codul de procedurã penalã

1407061214. O. ANAF 2856/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 780 - 03.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscaiã privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrãrii si anulãrii înregistrãrii în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicitã înregistrarea în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) si c) si alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrãrii în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã a persoanelor impozabile care prezintã risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1407071215. DEC. CC 415/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 781 - 03.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) teza a douã din Codul de procedurã penalã cu privire la solutia legislativã potrivit cãreia exercitarea functiei de verificare a legalitãtii trimiterii în judecatã este compatibilã cu exercitarea functiei de judecatã, precum si ale art. 346 alin. (7) din acelasi cod

1407081216. DEC. CC 453/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 781 - 03.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

1407091217. H. G 708/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 781 - 03.X.2017
privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunãrii Maritime - S.A. Galati

1407101218. O. ANCPI 1252/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 781 - 03.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Mures

1407111219. D. PRES 885/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407121220. D. PRES 884/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

1407131221. D. PRES 886/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407141222. D. PRES 887/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407151223. D. PRES 888/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407161224. D. PRES 889/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407171225. D. PRES 890/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407181226. D. PRES 891/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407191227. D. PRES 892/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407201228. D. PRES 893/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407211229. D. PRES 894/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407221230. D. PRES 895/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407231231. D. PRES 896/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407241232. D. PRES 897/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407251233. D. PRES 898/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1407261234. D. PRES 899/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1407271235. D. PRES 900/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1407281236. H. G 713/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
pentru modificarea art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului National de Informatii în Academia Nationalã de Informatii „Mihai Viteazul", în subordinea Serviciului Român de informatii

1407291237. DEC. CC 358/11 mai 2017 - M. Of. nr. 783 - 03.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în platã a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1407301238. DEC. CC 485/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 783 - 03.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si ale acestui act normativ în ansamblul sãu, precum sî cea a prevederilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 196/2005

1407311239. H. G 703/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 783 - 03.X.2017
privind modificarea si completarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzãtoare medicamentelor de care beneficiazã asiguratii, cu sau fãrã contributie personalã, pe bazã de prescriptie medicalã, în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, precum si denumirile comune internationale corespunzãtoare medicamentelor care se acordã în cadrul programelor nationale de sãnãtate

1407321240. H. G 704/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 783 - 03.X.2017
privind modificarea denumirii si descrierii tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei de Plãti si Interventie pentru Agriculturã

1407331241. H. 707/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 783 - 03.X.2017
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Cãi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Cãi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova si Timisoara, în vederea reutilizãrii si refolosirii, respectiv a scoaterii din functiune, casãrii si valorificãrii, dupã caz

1407341242. O. ANAF 2853/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 783 - 03.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

1407351243. H. CAFR 3/23 septembrie 2017 - M. Of. nr. 783 - 03.X.2017
cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România si Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

1407361244. DEC. CC 342/11 mai 2017 - M. Of. nr. 784 - 03.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plãti pentru Dezvoltare Ruralã si Pescuit

1407371245. DEC. CC 402/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 784 - 03.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (4) si art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

1407401246. DEC. PM 630/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 784 - 03.X.2017
privind eliberarea domnului Iulian Offenberg din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

1407411247. DEC. PM 631/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 784 - 03.X.2017
privind numirea domnului Gigi Dragomir în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

1407391248. DEC. CC 495/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 784 - 03.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment

1407421249. DEC. PM 632/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 784 - 03.X.2017
privind numirea domnului Iulian Offenberg în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritãtii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagrã

1407431250. DEC. PM 633/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 784 - 03.X.2017
privind numirea domnului Iulian Cliseru în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritãtii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagrã

1407441251. H. AEP 20/03 octombrie 2017 - M. Of. nr. 784 - 03.X.2017
privind desemnarea reprezentantilor Autoritãtii Electorale Permanente în birourile electorale judetene constituite la alegerile locale partiale pentru primari si un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017

1409811252. D. PRES 901/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1409821253. D. PRES 902/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1409831254. D. PRES 903/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1409841255. D. PRES 904/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1409851256. D. PRES 905/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1409861257. D. PRES 906/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1409871258. D. PRES 907/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1409881259. D. PRES 908/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1409891260. D. PRES 909/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1409901261. D. PRES 910/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1409911262. D. PRES 911/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1409921263. D. PRES 912/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1409931264. D. PRES 913/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1409941265. D. PRES 914/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1409951266. D. PRES 915/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 782 - 03.X.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1406851267. H. G 685/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 777 - 02.X.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad si modificarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1406861268. L. P 196/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
pentru modificarea art. 465 din Legea r. 227/2015 privind Codul fiscal

1406871269. D. PRES 874/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1406881270. L. P 197/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum si pentru abrogarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor mãsuri bugetare

1406891271. D. PRES 875/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum si pentru abrogarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor mãsuri bugetare

1406901272. D. PRES 882/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1406911273. H. S 99/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
privind Propunerea de Directivã a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/Ct de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfã pentru utilizarea anumitor infrastructuri - COM (2017) 275 final

1406921274. H. S 100/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveste cerintele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice si sãptãmânale maxime, pauzele minime si perioadele de repaus zilnic si sãptãmânal si a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveste pozitionarea prin intermediul tahografelor - COM(2017)1277 final

1406931275. H. S 101/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
privind Propunerea de Directivã a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveste cerintele de control si de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE si la Directiva 2014/67/UE privind detasarea conducãtorilor auto în sectorul transportului rutier-COM (2017) 278 final

1406941276. H. S 102/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
privind Propunerea de Directivã a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fãrã conducãtori auto pentru transportul rutier de mãrfuri - COM (2017) 282 final

1406951277. H. S 103/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autoritãtii europene de supraveghere (Autoritatea europeanã pentru valori mobiliare si piete) si a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce priveste procedurile si autoritãtile implicate în autorizarea contrapãrtilor centrale si cerintele pentru recunoasterea contrapârtilor centrale din tãri terte - COM (2017)331 final

1406961278. H. S 104/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
privind Propunerea de Directivã a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii în domeniul fiscal în legãturã cu modalitãtile transfrontaliere raportabile - COM (2017) 335 final

1406971279. H. G 693/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnatã la Bucuresti la 26 iulie 2017 si 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunãtãtirea calitãtii si eficientei sistemului sanitar) dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014

1406981280. O. ANCPI 1249/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Olt

1406991281. D. PRES 883/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 779 - 02.X.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

1407001282. DEC. CC 394/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 779 - 02.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 583 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitãtii de solutionare a petitiilor

1407011283. H. G 684/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 779 - 02.X.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticulturã si Vinificatie Murfatlar si modificarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1407021284. H. G 705/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 779 - 02.X.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Tulcea si modificarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1407031285. DEC. PM 629/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 779 - 02.X.2017
pentru numirea domnului Sorin-Vintilã Mester în functia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptãtorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

1407041286. O. MS 1142/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 779 - 02.X.2017
al ministrului sãnãtãtii pentru completarea Ordinului ministrului sãnãtãtii nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevãrii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umanã în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãtii

1406501287. R. ASF 10/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 772 - 29.IX.2017
privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătătirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

1406511288. H. P 65/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
pentru respingerea Raportului de activitate si a Contului de executie bugetară ale Societătii Române de Televiziune pe anul 2016

1406521289. H. P 66/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

1406531290. H. P 72/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

1406541291. H. P 70/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

1406551292. H. P 71/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

1406561293. H. P 73/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
privind numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

1406571294. H. P 74/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
privind numirea unui membru supleant în Consiliul National al Audiovizualului

1406581295. H. P 75/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

1406591296. D. PRES 876/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1406601297. D. PRES 877/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1406611298. D. PRES 878/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1406621299. D. PRES 879/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1406631300. D. PRES 880/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1406641301. D. PRES 881/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
privind eliberarea din functie a unui procuror

1406651302. H. G 696/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari si un consiliu local în unele circumscriptii electorale

1406661303. O. MEN 5061/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învătământ în vederea utilizării lor în învătământul preuniversitar

1406671304. R. ASF 9/22 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
pentru modificarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitătii de Solutionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

1406681305. DEC. CC 500/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 774 - 29.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1406691306. H. G 697/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 774 - 29.IX.2017
pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale partiale din data de 5 noiembrie 2017

1406701307. DEC. CC 401/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 775 - 29.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, si, în special, cele ale art. 10 din aceeasi ordonantă de urgentă

1406711308. H. G 699/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 775 - 29.IX.2017
privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări si desfăsurări a alegerilor locale partiale din data de 5 noiembrie 2017

1406721309. O. ANRE 87/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 775 - 29.IX.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

1406731310. O. ANRE 88/28 august 2017 - M. Of. nr. 775 - 29.IX.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea MACIN GAZ - S.R.L.

1406741311. O. ANRE 89/28 august 2017 - M. Of. nr. 775 - 29.IX.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea Nationalã de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A.

1406751312. O. ANRE 90/28 august 2017 - M. Of. nr. 775 - 29.IX.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

1406761313. O. ANRE 91/28 august 2017 - M. Of. nr. 775 - 29.IX.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

1406771314. H. P 67/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 776 - 29.IX.2017
privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetã a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie

1406781315. H. P 68/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 776 - 29.IX.2017
pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetã a Camerei Deputatilor si Senatului privind activitatea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

1406791316. H. P 69/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 776 - 29.IX.2017
privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitãtii legislative în domeniul justitiei

1406801317. H. G 682/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 776 - 29.IX.2017
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2007

1406811318. H. G 698/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 776 - 29.IX.2017
privind stabilirea cheltuielilor necesare pregãtirii si desfãsurãrii în bune conditii a alegerilor locale partiale din data de 5 noiembrie 2017

1406821319. H. G 709/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 776 - 29.IX.2017
privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. si „AMROMCO ENERGY” - S.R.L.

1406831320. H. G 710/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 776 - 29.IX.2017
privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si „AMROMCO ENERGY" - S.R.L.

1406841321. H. G 711/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 776 - 29.IX.2017
privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si a unor acorduri petroliere de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A.

1406241322. D. PRES 871/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 769 - 28.IX.2017
privind eliberarea din functie a unui judecãtor

1406251323. D. PRES 872/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 769 - 28.IX.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1406261324. D. PRES 873/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 769 - 28.IX.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1406271325. H. G 686/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 769 - 28.IX.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bubalinelor Sercaia si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1406281326. O. MAN 104/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 769 - 28.IX.2017
al ministrului apărării nationale privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor preoti militari din Ministerul Apărării Nationale

1406291327. O. MAN 105/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 769 - 28.IX.2017
al ministrului apărării nationale privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apărării Nationale

1406301328. O. MAN 106/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 769 - 28.IX.2017
al ministrului apărării nationale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

1406311329. O. ANCPI 1241/15 septembrie 2017 - M. Of. nr. 769 - 28.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitătile administrativ-teritoriale Apele Vii, Bârca, Bralostita, Castranova, Ciupercenii Noi si Mâcesu de Sus din judetul Dolj

1406321330. O. MEN 5062/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 769 - 28.IX.2017
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitătile de învătământ preuniversitar

1406331331. O. ANRE 85/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 769 - 28.IX.2017
pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor retelei de transport al gazelor naturale

1406341332. O. ANRE 86/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 769 - 28.IX.2017
privind modificarea si completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensării activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare de înaltă eficientă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

1406351333. DEC. CC 482/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 770 - 28.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (15) din Legea serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006, republicată

1406361334. H. G 677/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 770 - 28.IX.2017
privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investitiile în infrastructura de apă

1406371335. O. ANCPI 1251/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 770 - 28.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitătile administrativ-teritoriale Poroschia, Smârdioasa si Tătărăstii de Sus, judetul Teleorman

1406381336. O. ANCPI 1256/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 770 - 28.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităti administrativ-teritoriale din judetul Gorj

1406391337. O. CNAS 960/25 septembrie 2017 - M. Of. nr. 770 - 28.IX.2017
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

1406401338. DEC. CC 416/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 771 - 28.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

1406411339. DEC. CC 538/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 771 - 28.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. c), art. 52^1 alin. (2) si ale art. 83 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

1406421340. DEC. CC 539/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 771 - 28.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 296^3 lit. a) si d), art. 296^21 art. 296^22, art. 296^25, art, 296^27 si ale art. 296^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

1406431341. H. G 694/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 771 - 28.IX.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Sibiu de către doamna Prislopean Olimpia-Maria

1406441342. H. G 695/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 771 - 28.IX.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Sibiu de către domnul Marin Horatiu-Lucian

1406451343. H. G 700/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 771 - 28.IX.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului

1406461344. H. G 701/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 771 - 28.IX.2017
privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plătii unice pe suprafată, al plătii redistributive si a intervalelor de suprafată pentru care se acordă aceasta, al plătii pentru practici agricole benefice pentru climă si mediu, al plătii pentru tinerii fermieri, precum si a plafoanelor aferente ajutoarelor nationale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine si ovine/caprine, si a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine

1406481345. DEC. PM 628/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 771 - 28.IX.2017
pentru numirea domnului Adrian Marius Dobre în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

1406491346. O. MAP 1250/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 771 - 28.IX.2017
al ministrului apelor si pădurilor privind numirea reprezentantilor părtii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

1406091347. H. CD 69/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 766 - 27.IX.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1406101348. O. ANCPI 1253/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 766 - 27.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităti administrativ-teritoriale din judetul Tulcea

1406111349. H. G 687/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 767 - 27.IX.2017
privind modificarea anexei nr. 41 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1406121350. O. ANCPI 1248/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 767 - 27.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorialã Gura Sutii din judetul Dâmbovita

1406131351. O. ANCPI 1250/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 767 - 27.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Harghita

1406141352. O. ANCPI 1254/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 767 - 27.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Gorj

1406151353. O. MEN 4787/30 august 2017 - M. Of. nr. 767 - 27.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluãrilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a în anul scolar 2017-2018

1406161354. DEC. CC 249/25 aprilie 2017 - M. Of. nr. 768 - 27.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 269 din Codul penal

1406171355. DEC. CC 422/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 768 - 27.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 partea introductivã din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

1406181356. DEC. CC 466/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 768 - 27.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedurã penalã

1406191357. H. G 688/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 768 - 27.IX.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritãtii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagrã

1406201358. DEC. PM 625/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 768 - 27.IX.2017
pentru eliberarea doamnei Cristina Andronic din functia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

1406211359. DEC. PM 626/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 768 - 27.IX.2017
pentru numirea doamnei Cristina Andronic în functia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

1406221360. O. ANCPI 1227/08 septembrie 2017 - M. Of. nr. 768 - 27.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Bragadiru si UAT Grãdistea din judetul Ilfov

1406231361. O. MJ 2340/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 768 - 27.IX.2017
al ministrului justitiei privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 120/C/2011

1405941362. DEC. CC 397/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 763 - 26.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

1405951363. DEC. CC 421/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 763 - 26.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 388 alin. (3) din Codul de procedură penală  

1405961364. DEC. CC 437/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 763 - 26.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală

1405971365. DEC. CC 525/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 763 - 26.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 906 din Codul de procedură civilă  

1405981366. O. ANAF 2743/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 763 - 26.IX.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind optiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA”

1405991367. DEC. CC 463/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 764 - 26.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. (5) si (7) din Codul de procedură penală

1406001368. H. G 678/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 764 - 26.IX.2017
pentru înfiintarea Comitetului consultativ în domeniul cooperării internationale pentru dezvoltare si asistentă umanitară

1406011369. H. G 680/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 764 - 26.IX.2017
privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în domeniul public al orasului Bolintin-Vale, judetul Giurgiu

1406021370. H. G 681/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 764 - 26.IX.2017
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătătii

1406031371. O. ANCPI 1230/11 septembrie 2017 - M. Of. nr. 764 - 26.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 10, 11, 19, 20, 24, 27, 36, 38 si 49 din unitatea administrativ-teritorială Dragomiresti si în sectoarele cadastrale 15, 20, 22, 34, 42, 43, 44, 46, 48 si 49 din unitatea administrativ-teritorială Potlogi, judetul Dâmbovita

1406041372. Circ. BNR 15/06 septembrie 2017 - M. Of. nr. 764 - 26.IX.2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint si a unei monede din alamă, pentru colectionare, cu tema 100 de ani de când Ecaterina Teodoroiu a devenit prima femeie ofiter combatant din Armata Română

1406051373. DEC. ICCJ 52/03 iulie 2017 - M. Of. nr. 764 - 26.IX.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „interpretarea dispozitiilor art. 520 alin. (4) prin raportare la art. 416 alin. (3) din Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă redeschiderea judecătii cauzei, după pronuntarea hotărârii prealabile, este un act de procedură ce trebuie efectuat din oficiu”

1406061374. DEC. CC 465/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 765 - 26.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 434 alin. (1) din Codul de procedură penală

1406071375. DEC. CC 518/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 765 - 26.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 si ale art. 298 din Codul penal

1406081376. H. G 689/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 765 - 26.IX.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2012 privind aprobarea deschiderii punctelor de trecere a frontierei Dobromir (România) - Krushari (Republica Bulgaria) si Lipnita (România) - Kainargea (Republica Bulgaria) pentru traficul international de persoane si de mărfuri

1405741377. DEC. CC 363/30 mai 2017 - M. Of. nr. 760 - 25.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. (4) din Codul penal

1405751378. DEC. CC 472/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 760 - 25.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 367 alin. (6) din Codul penal

1405761379. OUG. G 65/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 760 - 25.IX.2017
pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

1405771380. O. MMJS 1600/22 august 2017 - M. Of. nr. 760 - 25.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de insertie în Registrul unic de evidentă a întreprinderilor sociale

1405781381. O. MFP 2435/15 septembrie 2017 - M. Of. nr. 760 - 25.IX.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de insertie în Registrul unic de evidentă a întreprinderilor sociale

1405791382. R. BNR 1/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 760 - 25.IX.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare

1405801383. O. MAI 113/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 761 - 25.IX.2017
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 269/2007 privind asigurarea asistentei materiale pentru persoanele cazate în centrele din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări

1405811384. O. ANCPI 1216/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 761 - 25.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Drăgăsani, judetul Vâlcea

1405831385. O. ANCPI 1217/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 761 - 25.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Corbi, judetul Arges

1405841386. O. ANAF 2703/15 septembrie 2017 - M. Of. nr. 761 - 25.IX.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea competentei privind preluarea si valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora

1405851387. DEC. CC 461/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 762 - 25.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (1) lit. a) si ale art. 45 alin. (1) lit. b) raportate la art. 14 alin. (1) lit. f), precum si cele ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportate la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

1405861388. DEC. CC 462/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 762 - 25.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (4) si ale art. 96 teza a două din Codul de procedură penală

1405871389. OUG. G 66/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 762 - 25.IX.2017
privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, în vederea asigurării protectiei intereselor esentiale ale sigurantei stării de sănătate a populatiei

1405881390. H. G 676/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 762 - 25.IX.2017
pentru acordarea unor facilităti pe termen scurt cu privire la obtinerea vizei de lungă sedere pe teritoriul României si la prelungirea dreptului de sedere temporară pentru 6 anumită categorie de străini

1405891391. H. G 679/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 762 - 25.IX.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piată a echipamentelor sub presiune

1405901392. H. G 683/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 762 - 25.IX.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National de Evaluare si Examinare

1405911393. O. ORNISS 86/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 762 - 25.IX.2017
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind actualizarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC, versiunea mai 2014

1405921394. O. MFP 2412/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 762 - 25.IX.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea art. 18 din Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finantelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 324/2016

1405931395. O. CNAS 943/14 septembrie 2017 - M. Of. nr. 762 - 25.IX.2017
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

1405521396. DEC. CC 414/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 757 - 22.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (2) lit. h) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

1405531397. DEC. MT 126/15 septembrie 2017 - M. Of. nr. 757 - 22.IX.2017
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind reglementări în domeniul subventionării serviciilor publice de transport feroviar de călători si alocarea acestor subventii către operatorii acestor servicii

1405541398. DEC. ICCJ 35/15 mai 2017 - M. Of. nr. 757 - 22.IX.2017
privind vederea pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „în interpretarea art. 9 alin. (2) si alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si a celor similare ale art. 11 alin. (2)-(4) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3)-(5) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 11 alin. (1)-(6) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, perioada cât un politist a fost elev sau student al unei institutii de învătământ din sistemul de apărare si securitate natională si care constituie vechime în muncă conform art. 3 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare, cu modificările si completările ulterioare, si art. 3 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populatiei pentru apărare, cu modificările si completările ulterioare, poate fi luată în calcul la stabilirea gradatiilor prevăzute de lege pentru această categorie de personal”

1405551399. H. CCF 11/29 august 2017 - M. Of. nr. 757 - 22.IX.2017
privind sustinerea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2017

1405561400. DEC. CC 419/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 758 - 22.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 alin. (2) si alin. (2^1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

1405571401. DEC. CC 427/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 758 - 22.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (4) si art. 14 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionisti si consumatori

1405581402. O. MS 928/10 august 2017 - M. Of. nr. 758 - 22.IX.2017
al ministrului sănătătii privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substantelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

1405591403. O. MADR 311/11 septembrie 2017 - M. Of. nr. 758 - 22.IX.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substantelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

1405601404. O. MS 1080/18 IX 2017 - M. Of. nr. 758 - 22.IX.2017
al ministrului sănătătii pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si îngrijirea pacientilor critici din sectiile ATI adulti/copii si terapie intensivă nou-născuti

1405611405. O. MT 1292/30 august 2017 - M. Of. nr. 758 - 22.IX.2017
al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1.1 „Lista functiilor de conducere si control care beneficiază de autorizatii de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din ordonantă” la anexa nr. 1 „Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si interes personal pe căile ferate române

1405621406. O. MT 1352/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 758 - 22.IX.2017
al ministrului transporturilor privind organizarea si functionarea Centrului operativ pentru situatii de urgentă cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor

1405631407. O. MDRAPFE 5918/11 septembrie 2017 - M. Of. nr. 758 - 22.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea functiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru constructii

1405641408. Circ. BNR 16/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 758 - 22.IX.2017
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2017

1405651409. H. S 95/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 759 - 22.IX.2017
privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la taxarea vehiculelor - COM (2017) 276 final

1405661410. H. S 96/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 759 - 22.IX.2017
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind monitorizarea si raportarea emisiilor de CO2 si a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi - COM (2017) 279 final

1405671411. H. S 97/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 759 - 22.IX.2017
privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică si facilitarea schimbului transfrontalier de informatii cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) - COM (2017) 280 final

1405681412. H. S 98/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 759 - 22.IX.2017
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 si a Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 în vederea adaptării lor la evolutiile sectorului - COM (2017) 281 final

1405691413. DEC. CC 424/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 759 - 22.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 si ale art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionisti si consumatori

1405701414. DEC. PM 623/22 septembrie 2017 - M. Of. nr. 759 - 22.IX.2017
privind eliberarea doamnei Maria-Cristina Manda din functia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

1405711415. DEC. PM 624/22 septembrie 2017 - M. Of. nr. 759 - 22.IX.2017
pentru numirea domnului Bogdan Samoilă în functia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

1405721416. O. MMACA 1199/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 759 - 22.IX.2017
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiintării întreprinderilor mici si mijlocii „Start-up Nation - Romania”, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat nr. 692/2017

1405731417. O. MEN 4797/31 august 2017 - M. Of. nr. 759 - 22.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitătile de învătământ preuniversitar

1405351418. H. G 623/30 august 2017 - M. Of. nr. 754 - 21.IX.2017
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

1405361419. O. MADR 312/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 754 - 21.IX.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind conditiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finantare în cadrul Programului national de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014

1405371420. DEC. CC 455/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionisti si consumatori

1405381421. PZ. ANCPI 1181/24 august 20117 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Belint din judetul Timis

1405391422. O. ANCPI 1182/24 august 2017 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 si 2 din unitatea administrativ-teritorială Topolovătu Mare din judetul Timis

1405401423. O. MMJS 1563/11 august 2017 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind conditiile de acordare a sprijinului financiar pentru asistentă juridică necesară apărării inspectorului social

1405411424. O. MFP 2350/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiară de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevăzute de Legea responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010

1405421425. O. MDRAPFE 3710/19 iulie 2017 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fată de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase în activitătile de amenajare a teritoriului si urbanism

1405431426. O. MMED 1212/08 septembrie 2017 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fată de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase în activitătile de amenajare a teritoriului si urbanism

1405441427. O. MAI 99/22 august 2017 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fată de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase în activitătile de amenajare a teritoriului si urbanism

1405451428. H. CEDO 41468/08 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
în Cauza Gutău împotriva României

1405461429. DEC. CC 423/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 756 - 21.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale

1405471430. DEC. CC 452/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 756 - 21.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

1405481431. H. G 673/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 756 - 21.IX.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de furtuni

1405491432. H. G 674/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 756 - 21.IX.2017
privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Moldova, prin Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei, semnate la Chisinău la 6 aprilie si 9 august 2017 si la Bucuresti la 20 iunie 2017, la Acordul privind asistenta financiară rambursabilă dintre România si Republica Moldova, semnat la Chisinău la 7 octombrie 2015

1405501433. DEC. PM 621/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 756 - 21.IX.2017
privind desemnarea membrilor comisiei interministeriale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciară 2015-2023

1405511434. DEC. PM 622/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 756 - 21.IX.2017
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Doina Buzăianu, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Rectificare - M. Of. nr. 788 - 04.X.2017

1405111435. DEC. CC 386/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 751 - 20.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 196 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1405121436. H. CD 68/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 751 - 20.IX.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1405131437. DEC. CC 387/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 751 - 20.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte mãsuri în domeniul cheltuielilor publice

1405141438. DEC. ICCJ 51/03 iulie 2017 - M. Of. nr. 751 - 20.IX.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „interpretarea dispozitiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 169/1997), referitoare la titularul unei actiuni în constatare a nulitătii absolute, în conditiile art. III alin. (1) din acelasi act normativ (primar, prefect, Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor si alte persoane care justifică un interes legitim), în raport cu dispozitiile art. 5 lit. I) din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor (Regulamentul), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, cu modificările si completările ulterioare (Hotărârea Guvernului nr. 890/2005) si art. 32 lit. d) si art. 33 din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă cerinta «interesului legitim» prevăzută de art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997. este aplicabilă si primarului, în calitate de presedinte al comisiei locale de fond funciar, în formularea unei cereri întemeiate pe dispozitiile art. III alin. (1) din acelasi act normativ”

1405151439. DEC. CC 388/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 751 - 20.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

1405161440. O. BNR 827/31 august 2017 - M. Of. nr. 751 - 20.IX.2017
privind publicarea efectuãrii radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societãtii EASY CREDIT 2 ALL IFN - S.A.

1405171441. H. S 93/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 752 - 20.IX.2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1405181442. H. S 94/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 752 - 20.IX.2017
privind încuviintarea desfãsurãrii unei anchete parlamentare de cãtre o comisie permanentã

1405191443. H. G 662/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 752 - 20.IX.2017
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângã Tribunalul Ilfov

1405201444. H. G 668/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 752 - 20.IX.2017
privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii

1405211445. H. G 669/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 752 - 20.IX.2017
privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si darea acestuia în folosintă, cu titlu gratuit, Federatiei Române de Atletism

1405221446. O. MFP 1016/18 iulie 2017 - M. Of. nr. 752 - 20.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale si administratiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativã privind proprietãtile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

1405231447. O. MDRAPFE 3824/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 752 - 20.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale si administratiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativã privind proprietãtile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

1405241448. DCL. P 2/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 753 - 20.IX.2017
referitoare la adoptarea Legii educatiei în Ucraina

1405251449. DEC. CC 248/25 aprilie 2017 - M. Of. nr. 753 - 20.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal si ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

1405261450. DEC. PM 615/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 753 - 20.IX.2017
privind eliberarea domnului Bogdan Mãnoiu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

1405271451. DEC. PM 616/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 753 - 20.IX.2017
privind numirea doamnei Melania-Gabriela Ciot în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

1405281452. DEC. PM 617/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 753 - 20.IX.2017
pentru revocarea doamnei Georgeta Elisabeta Ionescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

1405291453. DEC. PM 618/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 753 - 20.IX.2017
privind numirea domnului Dorin Corches în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

1405301454. DEC. PM 619/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 753 - 20.IX.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Lucretia Tănase a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

1405311455. DEC. PM 620/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 753 - 20.IX.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de cãtre domnul Bogdan-Alexandru Moisii a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

1405321456. O. MAN 100/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 753 - 20.IX.2017
al ministrului apãrãrii nationale pentru modificarea si completarea Normelor privind închirierea unor imobile sau pãrti din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale si în proprietatea publicã a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apãrãrii nationale nr. M.109/2011

1405331457. O. MMED 1131/10 august 2017 - M. Of. nr. 753 - 20.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea derogãrii pentru unele specii de pesti

1405341458. O. MMED 1143/17 august 2017 - M. Of. nr. 753 - 20.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

1405001459. H. G 663/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 749 - 19.IX.2017
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligatiei vizei pentru titularii de pasapoarte diplomatice, semnat la Bucuresti la 29 iunie 2017
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligatiei vizei pentru titularii de pasapoarte diplomatice

1405011460. H. G 670/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 749 - 19.IX.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării si Inovării

1405041461. O. MEN 4802/31 august 2017 - M. Of. nr. 749 - 19.IX.2017
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare a Programului „Scoala dupã scoalã”, aprobatã prin Ordinul ministrului educatiei, cercetãrii, tineretului si sportului nr. 5.349/2011

1405051462. O. MEN 4815/31 august 2017 - M. Of. nr. 749 - 19.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Calendarului de organizare si desfãsurare a examenului national de definitivare în învãtãmânt în anul scolar 2017-2018

1405031463. O. MFP 2426/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 749 - 19.IX.2017
al ministrului finantelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitătilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

1405061464. DEC. ICCJ 46/19 iunie 2017 - M. Of. nr. 749 - 19.IX.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „interpretarea dispozitiilor art. 486 alin. (2) si (3) din Codul de procedură civilă, în sensul de a se lămuri dacă neatasarea dovezii plătii taxei judiciare de timbru la cererea de recurs atrage sanctiunea nulitătii recursului sau lipsa dovezii achitării acesteia se poate complini ulterior depunerii cererii de recurs, urmând procedura prevăzută de art. 33 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013)”

1405071465. DEC. CC 468/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 750 - 19.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 346 alin. (4) din Codul de procedurã penalã

1405081466. O. ANAF 2661/11 septembrie 2017 - M. Of. nr. 750 - 19.IX.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.759/2016

1405091467. O. MEN 4783/30 august 2017 - M. Of. nr. 750 - 19.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de eticã si management universitar

1405101468. DEC. ICCJ 11/19 iunie 2017 - M. Of. nr. 750 - 19.IX.2017
privind sesizarea formulată de Avocatul Poporului cu privire la „interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportate la dispozitiile art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din acelasi act normativ, în sensul stabilirii competentei functionale a agentilor constatatori (din cadrul politiei locale sau politiei rutiere), cu incidenta art. 7 lit. h) din Legea politiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările si completările ulterioare”

1404891469. O. MT 1294/30 august 2017 - M. Of. nr. 746 - 18.IX.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrãrilor edilitare, a stâlpilor pentru instalatii si a pomilor În localitãtile urbane si rurale

1404901470. O. MT 1296/30 august 2017 - M. Of. nr. 746 - 18.IX.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

1404911471. O. ANRE 83/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 746 - 18.IX.2017
pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervã de capacitate

1404921472. D. PRES 870/16 septembrie 2017 - M. Of. nr. 747 - 18.IX.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

1404931473. O. MADR 297/30 august 2017 - M. Of. nr. 747 - 18.IX.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în sigurantã a produselor de protectie a plantelor

1404941474. O. ANAF 2372/09 august 2017 - M. Of. nr. 747 - 18.IX.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului, continutului, precum si a instructiunilor de completare a formularului (700) „Declaratie pentru înregistrarea/ modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, cod 14.13.01.10.01"

1404951475. DEC. ICCJ 54/03 iulie 2017 - M. Of. nr. 747 - 18.IX.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (51) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte mãsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 71/2015, cu modificãrile si completãrile ulterioare (Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 83/2014), respectiv dacã aceste prevederi legale sunt aplicabile si personalului prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare (Legea-cadru nr. 284/2010)

1404961476. O. MT 1314/30 august 2017 - M. Of. nr. 748 - 18.IX.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea modelului contractelor de performantã prevãzute la cap. V din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 83/2016 privind unele mãsuri de eficientizare a implementãrii proiectelor de infrastructurã de transport, unele mãsuri în domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1404971477. O. ANAF 2671/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 748 - 18.IX.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garantiei globale în legãturã cu douã sau mai multe operatiuni, declaratii sau regimuri vamale, cu exceptia regimului de tranzit unional/comun

1404981478. O. MDFE 5795/30 august 2017 - M. Of. nr. 748 - 18.IX.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea si derularea de programe de formare a adultilor, având ca obiectiv „Cresterea numãrului de angajati care beneficiazã de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunãtãtite în vederea adaptãrii activitãtii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei nationale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentã conform Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020”, aferentã Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritarã 3 „Locuri de muncã pentru toti”, obiectivul specific 3.8

1404991479. DEC. ANP 500101/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 748 - 18.IX.2017
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru lucrãri de întretinere si reparatii curente la clãdirile si constructiile speciale din patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitãtilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 757/2017

1404611480. H. G 664/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 742 - 15.IX.2017
pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 755/2015 privind transmiterea unei pãrti dintr-un imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã „Vlasca” al Judetului Giurgiu în domeniul public al judetului Giurgiu si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1404621481. O. MEN 4795/31 august 2017 - M. Of. nr. 741 - 15.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind organizarea, desfăsurarea si calendarul admiterii în învătământul profesional de stat si în învătământul dual pentru anul scolar 2018-2019

1404631482. H. G 665/14 septembrie 2017 - M. Of. nr. 743 - 15.IX.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Cãlãrasi de cãtre domnul Bestea Mihãitã-Constantin

1404641483. O. MEN 4814/31 august 2017 - M. Of. nr. 743 - 15.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a examenului national de definitivare în învătământ

1404651484. H. P 54/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 744 - 15.IX.2017
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America

1404661485. H. P 55/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 744 - 15.IX.2017
privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Democraticã Socialistã Sri Lanka

1404671486. H. P 57/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 744 - 15.IX.2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

1404681487. H. P 58/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 744 - 15.IX.2017
privind modificarea anexei la Hotãrârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si aprobarea componentei nominale a acesteia

1404691488. H. P 59/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 744 - 15.IX.2017
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

1404701489. H. P 60/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 744 - 15.IX.2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

1404711490. H. P 62/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 744 - 15.IX.2017
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei

1404721491. DEC. CC 399/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 744 - 15.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fatã de eroii-martiri si luptãtorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fatã de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

1404731492. O. ANAF 2670/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 744 - 15.IX.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plãtii taxelor la import datorate în legãturã cu douã sau mai multe operatiuni vamale

1404741493. O. MEN 4793/31 august 2017 - M. Of. nr. 744 - 15.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind organizarea si desfãsurarea evaluãrii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2017-2018

1404751494. O. ANRE 84/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 744 - 15.IX.2017
pentru aprobarea Procedurii privind transmiterea cãtre Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Energiei a informatiilor referitoare la compozitia si presiunile combustibililor gazosi utilizate pe teritoriul României

1404761495. H. P 56/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri si a Războiului pentru întregirea Neamului

1404771496. H. P 61/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential

1404781497. H. P 63/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

1404791498. H. P 64/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitãtii Serviciului Român de Informatii

1404801499. H. CD 67/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1404811500. H. G 666/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de sigurantă ale Sistemului electroenergetic national în ceea ce priveste combustibilul lignit

1404821501. H. G 667/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
privind actualizarea valorii de inventar si modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteanã pentru Sport si Tineret Brãila si transmiterea lui din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteanã pentru Sport si Tineret Brãila în domeniul public al municipiului Brãila

1404831502. DEC. PM 613/15 septembrie 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului

1404841503. DEC. PM 614/15 septembrie 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
privind numirea domnului Petricã-Lucian Foca în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1404851504. O. MT 1298/30 august 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementãrii tehnice privind proiectarea si dotarea parcãrilor noi, a locurilor de oprire si stationare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localitãtilor

1404861505. O. MAE 1626/06 septembrie 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
al ministrului afacerilor externe privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai cãror cetãteni este necesarã îndeplinirea procedurii invitatiei la acordarea vizelor de scurtã sedere pentru a intra pe teritoriul României

1404871506. O. MFP 2331/30 august 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea ordinului ministrului finantelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

1404881507. O. MFP 2376/06 septembrie 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxã pe valoarea adãugatã, prevãzutã la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1404351508. D. PRES 866/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 738 - 14.IX.2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Serbia în domeniul securitătii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

1404361509. D. PRES 867/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 738 - 14.IX.2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1404371510. D. PRES 868/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 738 - 14.IX.2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

1404381511. DEC. CC 329/11 mai 2017 - M. Of. nr. 738 - 14.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a două din Codul penal

1404391512. H. G 649/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 738 - 14.IX.2017
privind aprobarea înscrierii unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1404401513. H. G 652/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 738 - 14.IX.2017
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

1404411514. H. G 659/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 738 - 14.IX.2017
privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, institutii subordonate Ministerului Sănătătii

1404421515. O. MADR 304/05 septembrie 2017 - M. Of. nr. 738 - 14.IX.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea Listei culturilor energetice nonagricole

1404431516. O. ANCPI 1171/21 august 2017 - M. Of. nr. 738 - 14.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind modificarea Regulamentului de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

1404441517. O. MEN 4794/31 august 2017 - M. Of. nr. 739 - 14.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind organizarea si desfăsurarea admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2018-2019

1404451518. O. ANRE 82/06 septembrie 2017 - M. Of. nr. 739 - 14.IX.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

1404471519. H. G 660/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 740 - 14.IX.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1404481520. DEC. PM 610/14 septembrie 2017 - M. Of. nr. 740 - 14.IX.2017
pentru eliberarea domnului Mihai Tămâian din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1404491521. DEC. PM 611/14 septembrie 2017 - M. Of. nr. 740 - 14.IX.2017
pentru numirea domnului Ionel Minea în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1404501522. DEC. PM 612/14 septembrie 2017 - M. Of. nr. 740 - 14.IX.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Luminita Baciu, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

1404511523. O. MADR 274/03 august 2017 - M. Of. nr. 740 - 14.IX.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

1404521524. O. MDRAPFE 5864/05 septembrie 2017 - M. Of. nr. 740 - 14.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

1404531525. O. MADR 275/03 august 2017 - M. Of. nr. 740 - 14.IX.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

1404541526. O. MDRAPFE 5863/05 septembrie 2017 - M. Of. nr. 740 - 14.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale si al ministrului dezvoltãrii regionale si administratiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

1404551527. O. MEN 4792/31 august 2017 - M. Of. nr. 740 - 14.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat national – 2018

1404561528. DCL. S 1/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 741 - 14.IX.2017
Declaratie la douã decenii de la initierea parteneriatului strategic între România si Statele Unite ale Americii, la 11 iulie 1997, si în pragul împlinirii unui secol de la afirmarea dreptului popoarelor din Monarhia Austro-Ungarã la dezvoltare autonomã de cãtre presedintele Woodrow Wilson în cele paisprezece puncte prezentate Congresului american, la 8 ianuarie 1918

1404571529. H. S 91/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 741 - 14.IX.2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

1404581530. H. S 92/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 741 - 14.IX.2017
pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1404591531. D. PRES 869/14 septembrie 2017 - M. Of. nr. 741 - 14.IX.2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu douã stele, la trecerea în rezervã, a unui general de brigadã cu o stea din Ministerul Apãrãrii Nationale

1404601532. H. G 661/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 741 - 14.IX.2017
pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului în suprafatã de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publicã a statului, iar 2,1374 ha proprietate publicã a orasului Negresti-Oas, judetul Satu Mare, în vederea realizãrii obiectivului „Amenajare pârtie si sistem de înzãpezire al pârtiei - zona turisticã Luna Ses, jud. Satu Mare”

1404151533. D. PRES 862/12 IX 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
privind conferirea Ordinului National Steaua României

1404161534. H. G 637/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
pentru organizarea si functionarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Nationale de Apărare

1404171535. H. G 656/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Ilfov, Maramures, Brasov, Alba, Cluj, Arges, Galati, Dolj, Călărasi, Ialomita, Hunedoara, Iasi, Sălaj, Sibiu, Buzău, Constanta, Brăila, Vrancea, Prahova, Bacău, Dâmbovita, Mures si municipiul Bucuresti

1404181536. H. G 657/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru actualizarea valorilor de inventar si a adreselor postale ale imobilelor 560, 328 si 3156, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

1404191537. H. G 658/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală

1404201538. O. MS 1040/08 septembrie 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
al ministrului sănătătii pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru profilaxia mortii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne

1404221539. O. MS 1041/08 septembrie 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
al ministrului sănătătii pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut

1404231540. O. MS 1042/08 septembrie 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacientilor critici cu leziuni vasculare periferice acute

1404241541. O. MS 1043/08 septembrie 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
al ministrului sănătătii pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacientilor critici cu hemoragie digestivă superioară si protezare endoscopică digestivă

1404251542. O. MFP 2359/05 septembrie 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere în aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfăsurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

1404261543. DEC. ICCJ 13/03 iulie 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Târgu Mures privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în sensul stabilirii fazei de la care se reia procesul penal, în urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

1404271544. H. G 640/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 736 - 13.IX.2017
pentru aprobarea Programului pentru scoli al României în perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul scolar 2017-2018

1404281545. O. MS 1038/08 septembrie 2017 - M. Of. nr. 736 - 13.IX.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor si operatiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România de către unitătile de distributie angro a medicamentelor, importatori, fabricanti autorizati si farmaciile cu circuit închis si deschis

1404291546. O. MAP 1146/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 736 - 13.IX.2017
al ministrului apelor si pădurilor pentru completarea Instructiunilor privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.540/2011

1404301547. O. MEN 4772/28 august 2017 - M. Of. nr. 736 - 13.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea modelului „Fisei competentelor si a disciplinelor/temelor”

1404311548. O. MEN 4796/31 august 2017 - M. Of. nr. 736 - 13.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea graficului de desfăsurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolventilor din învătământul profesional si tehnic preuniversitar în anul scolar 2017-2018

1404321549. OUG. G 63/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 737 - 13.IX.2017
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

1404331550. OUG. G 64/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 737 - 13.IX.2017
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

1404341551. O. SSC 118/04 septembrie 2017 - M. Of. nr. 737 - 13.IX.2017
al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiintarea asociatiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociatie religioasă de către asociatiile existente

1404021552. DEC. CC 483/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 732 - 12.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 1 din Codul penal din 1969

1404031553. H. G 630/30 august 2017 - M. Of. nr. 732 - 12.IX.2017
privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Mórahalom la 22 iunie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

1404041554. H. G 653/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 732 - 12.IX.2017
pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

1404051555. H. G 654/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 732 - 12.IX.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

1404061556. H. G 655/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 732 - 12.IX.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Compania de Investitii pentru Turism „CIT” - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Turismului

1404071557. O. MT 1293/30 august 2017 - M. Of. nr. 732 - 12.IX.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor

1404081558. O. MS 1020/04 septembrie 2017 - M. Of. nr. 733 - 12.IX.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017

1404091559. D. PRES 863/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 734 - 12.IX.2017
pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului

1404101560. D. PRES 864/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 734 - 12.IX.2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

1404111561. D. PRES 865/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 734 - 12.IX.2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

1404121562. O. ANMCS 193/31 august 2017 - M. Of. nr. 734 - 12.IX.2017
al presedintelui Autoritãtii Nationale de Management al Calitãtii în Sãnãtate pentru aprobarea Listei unitãtilor sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017

1404131563. O. MT 1297/30 august 2017 - M. Of. nr. 734 - 12.IX.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes national

1404141564. DEC. CC 478/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 734 - 12.IX.2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

1403801565. H. G 612/30 august 2017 - M. Of. nr. 730 - 11.IX.2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judetele Brăila si Tulcea

1403811566. H. G 641/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 730 - 11.IX.2017
pentru modificarea si completarea Statutului Academiei de Stiinte Medicale, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.665/2004
Rectificare - M. Of. nr. 784 - 03.X.2017

1403821567. H. G 644/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 730 - 11.IX.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Energiei, în vederea organizãrii Reuniunii ministeriale la nivel înalt CESEC, care se va desfãsura la Bucuresti în perioada 27-28 septembrie 2017

1403831568. H. G 646/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 730 - 11.IX.2017
privind recunoasterea Asociatiei Tara Secaselor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publicã

1403841569. H. G 647/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 730 - 11.IX.2017
privind acordarea cetãteniei române domnului Cooper II Donell

1403851570. H. G 648/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 730 - 11.IX.2017
privind acordarea cetãteniei române domnului Watson Giordan Lee

1403861571. O. MAN 101/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 730 - 11.IX.2017
al ministrului apãrãrii nationale pentru modificarea Ordinului ministrului apãrãrii nr. M.31/2008 privind competentele de achizitie a produselor, serviciilor si lucrãrilor în cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale

1403871572. O. MAI 110/08 septembrie 2017 - M. Of. nr. 730 - 11.IX.2017
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 4/2017 privind formarea initialã, în anul 2017, în institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii în domeniul ordinii si linistii publice si în domeniul circulatiei rutiere

1403881573. O. MS 1028/06 septembrie 2017 - M. Of. nr. 730 - 11.IX.2017
al ministrului sãnãtãtii privind desemnarea comisiei centrale, comisiilor locale si stabilirea cuantumului de participare la examenul national pentru obtinerea specializãrilor: Balneo-fizioterapie, Igienã si sãnãtate publicã, Nutritie si dieteticã, Laborator si Radiologie-imagisticã medicalã, organizat în perioada 30 octombrie - 13 noiembrie 2017

1403891574. O. MFP 2379/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 730 - 11.IX.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilităti deschise la unitătile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.271/2004

1403901575. H. G 642/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 731 - 11.IX.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1403921576. H. G 643/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 731 - 11.IX.2017
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.064/2013

1403931577. H. G 645/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 731 - 11.IX.2017
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al municipiului Bucuresti

1403941578. H. G 650/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 731 - 11.IX.2017
privind transmiterea unei pãrti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã „A.D. Ghica” al Judetului Teleorman în domeniul public al judetului Teleorman si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1403951579. H. G 651/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 731 - 11.IX.2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0575 Bucuresti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casãrii si valorificãrii

1403961580. O. ME 784/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 731 - 11.IX.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Pirochim Victoria” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

1403971581. O. MFP 1887/25 august 2017 - M. Of. nr. 731 - 11.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Pirochim Victoria” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1403981582. O. MMJS 1522/01 august 2017 - M. Of. nr. 731 - 11.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Pirochim Victoria” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

1403991583. O. MMED 1149/22 august 2017 - M. Of. nr. 731 - 11.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea derogãrii pentru unele specii de lilieci

1404001584. O. ANCPI 1152/17 august 2017 - M. Of. nr. 731 - 11.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorialã Bustuchin din judetul Gorj

1404011585. O. ANCPI 1163/17 august 2017 - M. Of. nr. 731 - 11.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitãtile administrativ-teritoriale Ardeoani, Blãgesti, Dãmienesti, Gãiceana, Horgesti, Mãgiresti, Odobesti, Oncesti, Secuieni si Solont din judetul Bacãu

1403611586. DEC. CC 306/09 mai 2017 - M. Of. nr. 728 - 08.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

1403621587. DEC. CC 400/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 728 - 08.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 si art. 14 alin. (3) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã

1403631588. H. G 638/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 728 - 08.IX.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetului local al comunei Mãldãresti, judetul Vâlcea

1403641589. H. G 639/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 728 - 08.IX.2017
privind modificarea art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul si stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevãzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

1403651590. O. ME 160/01 august 2017 - M. Of. nr. 728 - 08.IX.2017
al ministrului energiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercialã „Electrocentrale Grup” - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Energiei

1403661591. O. MFP 2361/05 septembrie 2017 - M. Of. nr. 728 - 08.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercialã „Electrocentrale Grup” - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Energiei

1403671592. O. MMJS 1570/11 august 2017 - M. Of. nr. 728 - 08.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Grup” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

1403681593. O. ANCPI 1177/24 august 2017 - M. Of. nr. 728 - 08.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 2 din unitatea administrativ-teritorialã Ghizela din judetul Timis

1403691594. O. ANCPI 1178/24 august 2017 - M. Of. nr. 728 - 08.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorialã Valcani din judetul Timis

1403701595. O. ANCPI 1179/24 august 2017 - M. Of. nr. 728 - 08.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitãtile administrativ-teritoriale Beresti-Tazlãu, Cleja, Faraoani si Tãtãrãsti din judetul Bacãu

1403711596. O. ANCPI 1180/24 august 2017 - M. Of. nr. 728 - 08.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt

1403721597. O. MDRAPFE 5675/11 august 2017 - M. Of. nr. 728 - 08.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comercialã CERTIND - S.A. în vederea notificãrii la Comisia Europeanã pentru realizarea functiei specifice de certificare a controlului productiei în fabricã

1403731598. O. ANCPI 1139/11 august 2017 - M. Of. nr. 729 - 08.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt

1403741599. O. ANCPI 1140/11 august 2017 - M. Of. nr. 729 - 08.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitătile administrativ-teritoriale Iratosu, Pilu, Seleus, Sepreus si Zerind din judetul Arad

1403751600. O. MT 1335/05 septembrie 2017 - M. Of. nr. 729 - 08.IX.2017
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Scolii Superioare de Aviatie Civilã

1403761601. O. MEN 4642/17 august 2017 - M. Of. nr. 729 - 08.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru nivelurile de învãtãmânt, specializãrile si calificãrile profesionale ale unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-21 iulie 2017

1403771602. O. MEN 4683/18 august 2017 - M. Of. nr. 729 - 08.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Grãdinita cu program prelungit "Zum - Zum” din municipiul Bucuresti

1403781603. O. MEN 4684/18 august 2017 - M. Of. nr. 729 - 08.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Scoala „Sfintii Martiri Brâncoveni” din municipiul Constanta

1403791604. O. MEN 4685/18 august 2017 - M. Of. nr. 729 - 08.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Scoala Primarã „Casa Montessori” din municipiul Bucuresti

1403431605. DEC. CC 476/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 725 - 07.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 239 din Codul de procedurã penalã

1403441606. DEC. CC 477/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 725 - 07.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 339 alin. (1) si (5) din Codul de procedurã penalã

1403451607. DEC. PM 607/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 725 - 07.IX.2017
privind stabilirea atributiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1403461608. O. MAI 107/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 725 - 07.IX.2017
al ministrului afacerilor interne privind asistenta juridică în Ministerul Afacerilor Interne si în unitătile, institutiile si structurile din subordinea acestuia

1403471609. O. MS 989/30 august 2017 - M. Of. nr. 725 - 07.IX.2017
al ministrului sănătătii privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 764/2004 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustratii în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun, Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 618/2007 privind aprobarea avertismentelor combinate pe pachetele de tutun, selectate în mod exclusiv din Biblioteca electronică de documente-sursă a Comisiei Europene, si Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.349/2008 privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

1403481610. H. G 621/30 august 2017 - M. Of. nr. 726 - 07.IX.2017
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura si Floricultură Vidra si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1403491611. H. G 634/30 august 2017 - M. Of. nr. 726 - 07.IX.2017
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Justitiei

1403501612. H. G 635/30 august 2017 - M. Of. nr. 726 - 07.IX.2017
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajãri la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale, situate în judetele Brasov, Constanta, Dolj, Sibiu si Timis, în vederea scoaterii din functiune si casãrii acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Rectificare - M. Of. nr. 830 - 19.X.2017

1403511613. O. MAN 97/29 august 2017 - M. Of. nr. 726 - 07.IX.2017
al ministrului apãrãrii nationale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apãrãrii Nationale

1403521614. O. MAN 98/29 august 2017 - M. Of. nr. 726 - 07.IX.2017
al ministrului apãrãrii nationale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apãrãrii Nationale

1403531615. O. MS 963/29 august 2017 - M. Of. nr. 726 - 07.IX.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate

1403541616. DEC. CC 475/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 727 - 07.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (6) din Codul de procedurã penalã si a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedurã penalã, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, în ansamblul sãu

1403551617. DEC. CC 481/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 727 - 07.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) si (4) si art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

1403561618. DEC. PM 608/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 727 - 07.IX.2017
privind eliberarea domnului Aurelian-Felix Rache din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1403571619. DEC. PM 609/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 727 - 07.IX.2017
privind numirea domnului Aurelian-Felix Rache în functia de consilier de stat la Departamentul pentru strategii guvernamentale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

1403581620. O. MS 911/04 august 2017 - M. Of. nr. 727 - 07.IX.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

1403591621. O. MEN 4758/24 august 2017 - M. Of. nr. 727 - 07.IX.2017
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

1403601622. O. MT 1295/30 august 2017 - M. Of. nr. 727 - 07.IX.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

1403151623. H. G 611/23 august 2017 - M. Of. nr. 720 - 06.IX.2017
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria natională de apărare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1403161624. O. MEN 4541/07 august 2017 - M. Of. nr. 720 - 06.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învătământ, specializările si calificările profesionale ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 martie-7 aprilie 2017

1403171625. H. G 631/30 august 2017 - M. Of. nr. 721 - 06.IX.2017
privind reaprobarea obiectivului de investitii „Apărarea împotriva inundatiilor a localitătii Babadag, judetul Tulcea”, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia

1403181626. H. G 632/30 august 2017 - M. Of. nr. 721 - 06.IX.2017
privind transmiterea unei constructii aflate în domeniul public al statului din administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Galati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educatiei Nationale - Universitatea „Dunărea de Jos” Galati si pentru modificarea pozitiei nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea institutiilor prefectului

1403191627. H. G 633/30 august 2017 - M. Of. nr. 721 - 06.IX.2017
privind recunoasterea Asociatiei Române pentru Tehnică de Securitate ca fiind de utilitate publică

1403201628. O. MFP 2332/30 august 2017 - M. Of. nr. 721 - 06.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăsoară activitatea de control financiar preventiv propriu

1403211629. O. MEN 4543/07 august 2017 - M. Of. nr. 721 - 06.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învătământ, specializările si calificările profesionale ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017

1403221630. O. MEN 4666/18 august 2017 - M. Of. nr. 721 - 06.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru structura din municipiul Moinesti a unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Onesti

1403231631. O. ANRE 80/23 august 2017 - M. Of. nr. 721 - 06.IX.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

1403241632. O. ANRE 81/29 august 2017 - M. Of. nr. 721 - 06.IX.2017
privind modificarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

1403251633. D. PRES 860/06 septembrie 2017 - M. Of. nr. 722 - 06.IX.2017
pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului

1403261634. D. PRES 861/06 septembrie 2017 - M. Of. nr. 722 - 06.IX.2017
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

1403281635. O. MEN 4687/18 august 2017 - M. Of. nr. 722 - 06.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învătământ, specializările si calificările profesionale ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017
Rectificare - M. Of. nr. 822 - 18.X.2017

1403291636. H. CD 66/05 septembrie 2017 - M. Of. nr. 723 - 06.IX.2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1403301637. H. G 626/30 august 2017 - M. Of. nr. 723 - 06.IX.2017
privind achizitia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar

1403311638. O. SSC 75/01 august 2017 - M. Of. nr. 723 - 06.IX.2017
al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte privind modificarea Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi, recunoscut prin Hotãrârea Guvernului nr. 398/2008

1403321639. O. MEN 4677/18 august 2017 - M. Of. nr. 723 - 06.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Scoala Primarã „King George” din municipiul Bucuresti

1403331640. O. MEN 4678/18 august 2017 - M. Of. nr. 723 - 06.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Scoala Postlicealã Sanitarã „Carol Davila” din municipiul Caransebes

1403341641. O. MEN 4679/18 august 2017 - M. Of. nr. 723 - 06.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Scoala Postlicealã Sanitarã „Carol Davila” din municipiul Deva

1403351642. O. MEN 4688/18 august 2017 - M. Of. nr. 723 - 06.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Scoala Primarã „Kinderstar” din comuna Berceni

1403361643. D. PRES 858/06 septembrie 2017 - M. Of. nr. 724 - 06.IX.2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

1403371644. D. PRES 859/06 septembrie 2017 - M. Of. nr. 724 - 06.IX.2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

1403381645. H. G 620/30 august 2017 - M. Of. nr. 724 - 06.IX.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Simnic si modificarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1403391646. DEC. PM 606/06 septembrie 2017 - M. Of. nr. 724 - 06.IX.2017
privind aplicarea mobilitãtii doamnei Georgeta Gavrilã din functia publicã de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publicã temporar vacantã de secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

1403401647. O. ANCPI 1151/17 august 2017 - M. Of. nr. 724 - 06.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Borsa, judetul Cluj

1403411648. O. ANCPI 1186/25 august 2017 - M. Of. nr. 724 - 06.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorialã Dragodana din judetul Dâmbovita

1403421649. O. ANCPI 1187/25 august 2017 - M. Of. nr. 724 - 06.IX.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitătile administrativ-teritoriale Smârdioasa, Videle, Talpa, Mavrodin, Mosteni, Mereni, Silistea, Storobăneasa, Suhaia, Vedea, Ciolănesti, Bălăci si Plopii-Slăvitesti din judetul Teleorman

1402861650. O. MFP 1024/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 716 - 05.IX.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

1402871651. O. MMJS 1582/18 august 2017 - M. Of. nr. 716 - 05.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

1402881652. O. MS 934/16 august 2017 - M. Of. nr. 716 - 05.IX.2017
al ministrului sănătătii pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

1402891653. O. MMJS 1536/03 august 2017 - M. Of. nr. 716 - 05.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la masini

1402901654. D. PRES 854/04 septembrie 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1402911655. D. PRES 855/04 septembrie 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1402921656. D. PRES 856/04 septembrie 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1402931657. D. PRES 857/04 septembrie 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
privind eliberarea din functie a unui judecător

1402941658. H. G 619/30 august 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001

1402951659. H. G 625/30 august 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National de Sănătate Mintală si Luptă Antidrog

1402961660. H. G 629/30 august 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
privind aprobarea normativelor de cheltuieli si a devizului estimativ pentru Simpozionul organizat de Ministerul Apărării Nationale în colaborare cu Fundatia Globală a Fortelor pentru operatii speciale „Global Special Operations Forces Symposium Europe - GLOBAL SOF”, actiune de protocol cu caracter deosebit, organizată la Bucuresti în perioada 27-29 septembrie 2017

1402971661. O. MS 966/30 august 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiintarea Comisiei Nationale de Bioetică a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale si pentru aprobarea componentei acesteia
Rectificare - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017

1402981662. O. MFP 2326/29 august 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind stabilirea procedurii de acordare a facilitătii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1402991663. O. MCI 2855/29 august 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
al ministrului cercetării si inovării privind stabilirea procedurii de acordare a facilitătii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1403001664. O. MFP 2343/31 august 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1403011665. O. MEN 4674/18 august 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG Education din municipiul Suceava

1403021666. O. MEN 4675/18 august 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Beius

1403031667. O. MEN 4676/18 august 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” din municipiul Bucuresti

1403041668. N. ASF 22/30 august 2017 - M. Of. nr. 717 - 05.IX.2017
privind metodologia de calcul al tarifelor de referintă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie

1403051669. H. S 89/04 septembrie 2017 - M. Of. nr. 718 - 05.IX.2017
privind alegerea celor doi reprezentanti ai societătii civile în Consiliul Superior al Magistraturii

1403061670. DEC. PM 605/04 septembrie 2017 - M. Of. nr. 718 - 05.IX.2017
privind eliberarea domnului Cosmin Ghită, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1403071671. O. MEN 4542/07 august 2017 - M. Of. nr. 718 - 05.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învătământ, specializările si calificările profesionale ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017

1403081672. R. ASF 8/31 august 2017 - M. Of. nr. 718 - 05.IX.2017
pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autoritătii de Supraveghere Financiară

1403091673. H. S 90/04 septembrie 2017 - M. Of. nr. 719 - 05.IX.2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1403101674. OUG. G 62/30 august 2017 - M. Of. nr. 719 - 05.IX.2017
privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

1403111675. H. G 622/30 august 2017 - M. Of. nr. 719 - 05.IX.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

1403121676. H. G 624/30 august 2017 - M. Of. nr. 719 - 05.IX.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „AVIOANE CRAIOVA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1403131677. H. G 628/30 august 2017 - M. Of. nr. 719 - 05.IX.2017
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajări la terenuri din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situat în municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1403141678. H. G 636/30 august 2017 - M. Of. nr. 719 - 05.IX.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Nationale a României”, aflată în subordinea Băncii Nationale a României

1402481679. H. G 614/30 august 2017 - O. ME 734/10 iulie 2017 - M. Of. nr. 712 - 04.IX.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402501681. O. MFP 1867/25 august 2017 - M. Of. nr. 712 - 04.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402511682. O. MMJS 1463/19 iulie 2017 - M. Of. nr. 712 - 04.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402521683. O. ME 756/12 iulie 2017 - M. Of. nr. 712 - 04.IX.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM - S.A.

1402531684. O. MFP 1868/25 august 2017 - M. Of. nr. 712 - 04.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM - S.A.

1402541685. O. MMJS 1475/21 iulie 2017 - M. Of. nr. 712 - 04.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM - S.A.

1402551686. O. MEN 4625/17 august 2017 - M. Of. nr. 712 - 04.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „estetica si igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret" din municipiul Iasi

1402561687. O. MEN 4626/17 august 2017 - M. Of. nr. 712 - 04.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Happy Children Academy” din orasul Voluntari

1402571688. O. MEN 4627/17 august 2017 - M. Of. nr. 712 - 04.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru grădinita „Dumbrava Fermecată” din municipiul Bucuresti, structură fără personalitate juridică din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Colegiul UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Bucuresti

1402581689. O. MEN 4628/17 august 2017 - M. Of. nr. 712 - 04.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „David” din comuna Moisei

1402591690. H. G 615/30 august 2017 - M. Of. nr. 713 - 04.IX.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor/ programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de învătământ superior pentru anul universitar 2017-2018

1402601691. O. MDRAPFE 5687/16 august 2017 - M. Of. nr. 713 - 04.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, al ministrului delegat pentru fonduri europene pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014- 2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

1402611692. O. MFP 1799/24 august 2017 - M. Of. nr. 713 - 04.IX.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014- 2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

1402621693. O. CONC 431/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 713 - 04.IX.2017
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice

1402631694. H. G 618/30 august 2017 - M. Of. nr. 714 - 04.IX.2017
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013

1402641695. H. G 627/30 august 2017 - M. Of. nr. 714 - 04.IX.2017
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

1402651696. O. MTS 832/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 714 - 04.IX.2017
al ministrului tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare al cluburilor sportive - unităti aflate în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

1402661697. O. MMED 1169/30 august 2017 - M. Of. nr. 714 - 04.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea nivelului de interventie în cazul speciilor de urs si lup, în interesul sănătătii si securitătii populatiei si în scopul prevenirii unor daune importante

1402671698. O. MMJS 1535/03 august 2017 - M. Of. nr. 714 - 04.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie

1402681699. O. MEN 4630/17 august 2017 - M. Of. nr. 714 - 04.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal si program prelungit „Ciufulici” din municipiul Călărasi

1402691700. O. MEN 4650/17 august 2017 - M. Of. nr. 714 - 04.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Atlas” din municipiul Bucuresti

1402701701. O. MEN 4658/18 august 2017 - M. Of. nr. 714 - 04.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Pro Scientia” din municipiul Constanta

1402711702. H. CCF 10/29 august 2017 - M. Of. nr. 714 - 04.IX.2017
privind înscrierea ca membru al Camerei Consultantilor Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent si au depăsit termenul prevăzut de lege pentru înscriere

1402721703. H. S 88/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1402731704. H. CD 65/04 septembrie 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
privind validarea unor mandate de deputat

1402741705. O. ME 780/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Arsenal - Resita” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402751706. O. MFP 1885/25 august 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Arsenal - Resita” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402761707. O. MMJS 1520/01 august 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Arsenal - Resita” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402771708. O. ME 781/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea METROM - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402781709. O. MFP 1883/25 august 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea METROM - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402791710. O. MMJS 1510/28 iulie 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea METROM - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402801711. O. ME 783/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Automecanică Moreni” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402811712. O. MFP 1884/25 august 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Automecanică Moreni” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402821713. O. MMJS 1492/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Automecanică Moreni” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402831714. O. ME 786/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Fabrica de Pulberi Fagăras” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402841715. O. MFP 1871/25 august 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Fabrica de Pulberi Fagăras” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402851716. O. MMJS 1491/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 715 - 04.IX.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Fabrica de Pulberi Fagăras” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1402301717. H. G 602/23 august 2017 - M. Of. nr. 709 - 01.IX.2017
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării

1402311718. H. G 613/30 august 2017 - M. Of. nr. 709 - 01.IX.2017
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.011/2016 privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

1402321719. H. G 616/30 august 2017 - M. Of. nr. 709 - 01.IX.2017
privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1402331720. H. G 617/30 august 2017 - M. Of. nr. 709 - 01.IX.2017
pentru modificarea pct. IV lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat si pentru învătământul superior de stat în anul scolar/universitar 2017-2018

1402341721. O. MAI 102/29 august 2017 - M. Of. nr. 709 - 01.IX.2017
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea componentei si Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare si verificare a constantei performantei si a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru constructii

1402351722. O. CNCAN 176/23 august 2017 - M. Of. nr. 709 - 01.IX.2017
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind aprobarea cerintelor de autorizare a activitătii de manipulare a instalatiilor radiologice

1402361723. O. MADR 300/31 august 2017 - M. Of. nr. 709 - 01.IX.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru stabilirea tipurilor si dimensiunilor exploatatiilor de crestere a suinelor pe teritoriul României

1402371724. DEC. PM 604/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 710 - 01.IX.2017
privind eliberarea domnului Marian Burcea din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat

1402381725. O. MAN 94/24 august 2017 - M. Of. nr. 710 - 01.IX.2017
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului tehnico-economic ăl Ministerului Apărării Nationale

1402391726. O. MFP 2339/30 august 2017 - M. Of. nr. 710 - 01.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2017

1402401727. H. S 87/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 711 - 01.IX.2017
pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Biroului permanent al Senatului

1402411728. H. CD 60/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 711 - 01.IX.2017
privind vacantarea unui loc de deputat

1402421729. H. CD 61/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 711 - 01.IX.2017
privind vacantarea unui loc de deputat

1402431730. H. CD 62/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 711 - 01.IX.2017
privind vacantarea unui loc de deputat

1402441731. H. CD 63/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 711 - 01.IX.2017
privind vacantarea unui loc de deputat

1402451732. H. CD 64/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 711 - 01.IX.2017
pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

1402461733. O. MEN 4629/17 august 2017 - M. Of. nr. 711 - 01.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Colegiul „Nicolae Păulescu” din municipiul Râmnicu Sărat

1402471734. O. MEN 4631/17 august 2017 - M. Of. nr. 711 - 01.IX.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „umanist”, specializarea „stiinte sociale”, respectiv nivelul „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din municipiul Pitesti

1402021735. O. MDRAPFE 5744/24 august 2017 - M. Of. nr. 704 - 31.VIII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

1402031736. D. PRES 847/30 august 2017 - M. Of. nr. 705 - 31.VIII.2017
privind înfiintarea Consulatului General al României la Edinburgh, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord

1402041737. D. PRES 848/30 august 2017 - M. Of. nr. 705 - 31.VIII.2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

1402051738. D. PRES 849/30 august 2017 - M. Of. nr. 705 - 31.VIII.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

1402061739. D. PRES 850/30 august 2017 - M. Of. nr. 705 - 31.VIII.2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

1402071740. OG. G 20/30 august 2017 - M. Of. nr. 705 - 31.VIII.2017
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si prorogarea unor termene

1402081741. OG. G 21/30 august 2017 - M. Of. nr. 705 - 31.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză

1402091742. OG. G 22/30 august 2017 - M. Of. nr. 705 - 31.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

1402101743. DEC. PM 602/31 august 2017 - M. Of. nr. 705 - 31.VIII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Aneta Matei a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

1402111744. DEC. PM 603/31 august 2017 - M. Of. nr. 705 - 31.VIII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Elena Soavă a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

1402121745. D. PRES 845/30 august 2017 - M. Of. nr. 706 - 31.VIII.2017
privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

1402131746. D. PRES 846/30 august 2017 - M. Of. nr. 706 - 31.VIII.2017
privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

1402141747. OG. G 23/30 august 2017 - M. Of. nr. 706 - 31.VIII.2017
privind plata defalcată a TVA

1402151748. OG. G 24/30 august 2017 - M. Of. nr. 706 - 31.VIII.2017
privind formarea initială a ofiterilor în activitate din Ministerul Apărării Nationale în institutii de învătământ superior militar din străinătate

1402161749. OG. G 25/30 august 2017 - M. Of. nr. 706 - 31.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Rectificare - M. Of. nr. 730 - 11.IX.2017

1402171750. OG. G 26/30 august 2017 - M. Of. nr. 706 - 31.VIII.2017
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

1402181751. OG. G 27/30 august 2017 - M. Of. nr. 706 - 31.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

1402191752. OG. G 28/30 august 2017 - M. Of. nr. 706 - 31.VIII.2017
pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

1402201753. H. G 593/18 august 2017 - M. Of. nr. 706 - 31.VIII.2017
privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Agentiei Nationale de Presă AGERPRES

1402211754. D. PRES 851/31 august 2017 - M. Of. nr. 707 - 31.VIII.2017
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

1402221755. D. PRES 852/31 august 2017 - M. Of. nr. 707 - 31.VIII.2017
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

1402231756. D. PRES 853/31 august 2017 - M. Of. nr. 707 - 31.VIII.2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

1402241757. OG. G 29/30 august 2017 - M. Of. nr. 707 - 31.VIII.2017
pentru înfiintarea Centrului National de Management al Apei Grele

1402251758. O. MFP 2035/25 august 2017 - M. Of. nr. 707 - 31.VIII.2017
al ministrului finantelor publice pentru completarea alin. (1) al art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 614/2013

1402261759. O. MEN 4618/17 august 2017 - M. Of. nr. 707 - 31.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceală din municipiul Bacău

1402271760. O. MEN 4619/17 august 2017 - M. Of. nr. 707 - 31.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maicii Domnului” din orasul Stefănesti

1402281761. O. MEN 4620/17 august 2017 - M. Of. nr. 707 - 31.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program prelungit „Altina” din municipiul Pitesti

1402291762. OG. G 30/30 august 2017 - M. Of. nr. 708 - 31.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

1401411763. DEC. PM 597/30 august 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Rares Triscă din functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

1401421764. O. MADR 296/24 august 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor si dezvoltãrii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viagerã agricolã” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãtii si justitiei, precum si unele mãsuri adiacente

1401431765. O. MFP 2327/30 august 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor si dezvoltãrii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viagerã agricolã” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãtii si justitiei, precum si unele mãsuri adiacente

1401441766. O. ME 732/10 iulie 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Bucuresti” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1401451767. O. MFP 1870/25 august 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Bucuresti” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1401461768. O. MMJS 1462/19 iulie 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Bucuresti” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1401471769. O. ME 733/10 iulie 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

1401481770. O. MFP 1866/25 august 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1401491771. O. MMJS 1471/19 iulie 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1401501772. O. MEN 4563/07 august 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Liceul „Radu Miron” din municipiul Vaslui

1401511773. O. MEN 4604/17 august 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Grãdinita „Learn & Play” din municipiul Sibiu

1401521774. O. MEN 4615/17 august 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic National din municipiul Bucuresti

1401531775. O. MEN 4616/17 august 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Grãdinita cu program prelungit „Smart Steps” din municipiul Bucuresti

1401541776. O. MEN 4617/17 august 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Magică” din municipiul Bucuresti

1401551777. O. MAE 1124/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de sustinere a natiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017

1401561778. O. MAN 88/09 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al ministrul apãrãrii nationale privind publicarea textului Aranjamentului dintre Ministerul Apãrãrii Nationale din România si Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de sustinere a natiunii gazdã (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017

1401571779. O. ANCPI 1164/18 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii cuprinse în Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.202/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Gorj

1401581780. O. ANCPI 1165/18 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind abrogarea unor dispozitii cuprinse în ordine ale directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

1401591781. O. MEN 4554/07 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Med Farm Speranta” din municipiul Târgu Mures

1401601782. O. MEN 4555/07 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program prelungit „Benthal” din municipiul Tecuci

1401611783. O. MEN 4556/07 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „prescolar” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Gimnazială „Wilhelm Moldovan” din municipiul Constanta

1401621784. O. MEN 4556/07 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „prescolar” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular ăcoala Gimnazială „Wilhelm Moldovan” din municipiul Constanta

1401631785. O. MEN 4557/07 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program prelungit „Disney” din municipiul Brasov

1401641786. O. MEN 4558/07 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular ăcoala Primară „Kids Palace” din municipiul Bucuresti

1401651787. O. MEN 4559/07 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Arici Pogonici” din municipiul Bucuresti

1401661788. O. MEN 4560/07 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Grãdinita „Marchengarten” din municipiul Bucuresti

1401671789. O. MEN 4561/07 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program prelungit „Angel s Academy” din municipiul Bucuresti

1401681790. O. MEN 4562/07 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Grãdinita cu program prelungit “Îngerasii” din municipiul Pitesti

1401691791. O. MEN 4595/07 august 2017 - M. Of. nr. 700 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular ãcoala Montessori „Acoperãmântul Maicii Domnului” din municipiul Medias

1401701792. O. ME 787/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Brasov - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1401711793. O. MFP 1869/25 august 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Brasov - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

1401721794. O. MMJS 1493/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Brasov - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1401731795. O. ME 795/24 iulie 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Fabrica de Arme Cugir” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1401741796. O. MFP 1889/25 august 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Fabrica de Arme Cugir” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1401751797. O. MMJS 1531/02 august 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Fabrica de Arme Cugir” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1401761798. O. ME 813/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanicã Sadu” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

1401771799. O. MFP 1886/25 august 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1401781800. O. MMJS 1541/03 august 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanicã Sadu” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Economiei

1401791801. O. MEN 4613/17 august 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal „Sfânta Ursula” din municipiul Caransebes

1401801802. O. MEN 4614/17 august 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Grãdinita cu program prelungit „Tinker Bell” din orasul Bocsa

1401811803. O. MEN 4669/18 august 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Grãdinita „Atelier nr. 1” din municipiul Iasi

1401821804. O. MEN 4670/18 august 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program prelungit „Gărgărita” din municipiul Bucuresti

1401831805. O. MEN 4671/18 august 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita lui Matei din municipiul Bucuresti

1401841806. O. MEN 4672/18 august 2017 - M. Of. nr. 701 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Grãdinita „Mama Filomena” din municipiul Iasi

1401851807. DEC. PM 598/30 august 2017 - M. Of. nr. 702 - 30.VIII.2017
privind eliberarea domnului Aurel Gheorghe din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

1401861808. DEC. PM 599/30 august 2017 - M. Of. nr. 702 - 30.VIII.2017
privind numirea domnului Iulian Offenberg în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

1401871809. DEC. PM 600/30 august 2017 - M. Of. nr. 702 - 30.VIII.2017
pentru numirea doamnei Paula-Marinela Pîrvănescu în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

1401881810. DEC. PM 601/30 august 2017 - M. Of. nr. 702 - 30.VIII.2017
pentru numirea doamnei Rodica Nassar în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

1401891811. O. MEN 4605/17 august 2017 - M. Of. nr. 702 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru nivelul de învãtãmânt „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanicã”, calificarea profesionalã „tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii”, domeniul „electric”, calificarea profesionalã „tehnician electrician electronist auto” din cadrul unitãtii de învãtãmânt preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Transcom” din municipiul Sibiu

1401901812. O. MEN 4606/17 august 2017 - M. Of. nr. 702 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program prelungit „Daisy & Donald Duck” din municipiul Sibiu

1401911813. O. MEN 4607/17 august 2017 - M. Of. nr. 702 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Scoala Postlicealã Sanitarã „Gheorghe Titeica” din municipiul Drobeta-Turnu Severin

1401921814. O. MEN 4608/17 august 2017 - M. Of. nr. 702 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „sportiv”, calificarea profesională „instructor sportiv”, profilul „servicii”, domeniul „economic”, calificarea profesională „tehnician în activităti economice” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Serban Cioculescu” din municipiul Drobeta-Turnu Severin

1401931815. O. MEN 4609/17 august 2017 - M. Of. nr. 702 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program prelungit „Strumfii” din municipiul Orăstie

1401941816. OG. G 16/30 august 2017 - M. Of. nr. 703 - 30.VIII.2017
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si înfiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea unor acte normative

1401951817. OG. G 17/30 august 2017 - M. Of. nr. 703 - 30.VIII.2017
pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 165/2016 privind siguranta operatiunilor petroliere offshore

1401981818. OG. G 19/30 august 2017 - M. Of. nr. 703 - 30.VIII.2017
pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern si pentru prorogarea termenului prevãzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

1401971819. OG. G 18/30 august 2017 - M. Of. nr. 703 - 30.VIII.2017
pentru modificarea unor acte normative în domeniul administratiei publice centrale

1401991820. O. MEN 4610/17 august 2017 - M. Of. nr. 703 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Hunedoara

1402001821. O. MEN 4611/17 august 2017 - M. Of. nr. 703 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „primar” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Gimnazială Internatională „Spectrum” din municipiul Cluj-Napoca

1402011822. O. MEN 4612/17 august 2017 - M. Of. nr. 703 - 30.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãtãmânt preuniversitar particular Scoala Postlicealã „Henri Coandã” din orasul Huedin

1401241823. D. PRES 842/25 august 2017 - M. Of. nr. 696 - 29.VIII.2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Conventiei privind Aviatia Civilă Internatională si a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Conventiei privind Aviatia Civilă Internatională, încheiate si semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

1401251824. D. PRES 843/25 august 2017 - M. Of. nr. 696 - 29.VIII.2017
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei pentru reprimarea actelor de interventie ilicită îndreptate împotriva aviatiei civile internationale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 si semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum si a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 si semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Conventia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970

1401261825. D. PRES 844/25 august 2017 - M. Of. nr. 696 - 29.VIII.2017
privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1401271826. DEC. CC 337/11 mai 2017 - M. Of. nr. 696 - 29.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, în ansamblul său, si, în special, ale art. 15 alin. (1) lit. c) si art. 66 din acelasi act normativ

1401281827. DEC. CC 340/11 mai 2017 - M. Of. nr. 696 - 29.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal

1401291828. H. G 601/23 august 2017 - M. Of. nr. 696 - 29.VIII.2017
privind actualizarea valorilor de inventar si adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activitătilor de optimizare si dezvoltare a Retelei nationale de monitorizare a calitătii aerului, precum si a lucrărilor de relocare si bransament electric

1401301829. O. MEN 4651/17 august 2017 - M. Of. nr. 696 - 29.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Gimnazială „Hermann Oberth" din orasul Voluntari

1401311830. O. MEN 4652/17 august 2017 - M. Of. nr. 696 - 29.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară „Inaschool” din municipiul Bucuresti

1401321831. O. MADR 294/24 august 2017 - M. Of. nr. 697 - 29.VIII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe bazã de vin, recolta anului de comercializare 2017-2018

1401331832. O. MMJS 1533/03 august 2017 - M. Of. nr. 697 - 29.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptã standarde europene armonizate din domeniul explozivilor de uz civil

1401341833. O. ANRE 77/18 august 2017 - M. Of. nr. 697 - 29.VIII.2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi

1401351834. O. ME 140/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 698 - 29.VIII.2017
al ministrului energiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Hidro Tarnita” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

1401361835. O. MFP 1686/22 august 2017 - M. Of. nr. 698 - 29.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Hidro Tarnita” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

1401371836. O. MMJS 1496/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 698 - 29.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Hidro Tarnita” - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Energiei

1401381837. O. MS 954/24 august 2017 - M. Of. nr. 698 - 29.VIII.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice

1401391838. O. MAP 1114/24 august 2017 - M. Of. nr. 698 - 29.VIII.2017
al ministrului apelor si pãdurilor pentru modificarea si completarea Metodologiei de aprobare a depãsirii posibilitãtii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici si/sau abiotici, aprobatã prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pãdurilor nr. 884/2016

1401401839. DEC. ICCJ 8/15 mai 2017 - M. Of. nr. 698 - 29.VIII.2017
privind recursurile în interesul legii formulate de către Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie vizând: „tipul hotărârii judecătoresti, modul de executare si căile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârilor judecătoresti pronuntate în cauze care au ca obiect validarea sau invalidarea alegerii primarilor, pronuntate în temeiul dispozitiilor art. 58 si art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală”

1401071840. H. G 598/23 august 2017 - M. Of. nr. 693 - 28.VIII.2017
pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare si functionare a centrelor comunitare de învătare permanentă

1401081841. H. G 599/23 august 2017 - M. Of. nr. 693 - 28.VIII.2017
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 5 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

1401091842. H. G 600/23 august 2017 - M. Of. nr. 693 - 28.VIII.2017
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Constanta, Neamt, Arges, Sibiu, Bihor, Vrancea, Galati, Buzău, Brasov, Mures, Hunedoara, Ilfov si municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1401101843. O. MT 1237/08 august 2017 - M. Of. nr. 694 - 28.VIII.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

1401111844. O. MFP 1673/22 august 2017 - M. Of. nr. 694 - 28.VIII.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice  

1401121845. O. MEN 4526/07 august 2017 - M. Of. nr. 694 - 28.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program prelungit „Aleodor” din municipiul Oradea

1401131846. DEC. CMR 21/28 iulie 2017 - M. Of. nr. 694 - 28.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România  

1401141847. DEC. CD 14/28 august 2017 - M. Of. nr. 695 - 28.VIII.2017
privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinară

1401151848. H. G 604/23 august 2017 - M. Of. nr. 695 - 28.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea si functionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

1401161849. H. G 605/23 august 2017 - M. Of. nr. 695 - 28.VIII.2017
privind trecerea unei clădiri, aflată în administrarea Ministerului Educatiei Nationale prin Academia de Studii Economice din Bucuresti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării

1401171850. H. G 606/23 august 2017 - M. Of. nr. 695 - 28.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

1401181851. H. G 607/23 august 2017 - M. Of. nr. 695 - 28.VIII.2017
privind acordarea cetăteniei române domnului Despotovski Filip

1401191852. H. G 608/23 august 2017 - M. Of. nr. 695 - 28.VIII.2017
privind acordarea cetăteniei române domnului Valadares Pereira De Mendonça Sávio

1401201853. H. G 609/23 august 2017 - M. Of. nr. 695 - 28.VIII.2017
privind acordarea cetăteniei române domnului Pinto Viana De Oliveira Felipe

1401211854. O. MAN 92/22 august 2017 - M. Of. nr. 695 - 28.VIII.2017
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Regulamentului serviciului interior, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.97/2014

1401221855. O. MCI 450/18 iulie 2017 - M. Of. nr. 695 - 28.VIII.2017
al ministrului cercetării si inovării pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura - Stefănesti, Arges, în coordonarea Ministerului Cercetării si Inovării

1401231856. O. MCI 452/18 iulie 2017 - M. Of. nr. 695 - 28.VIII.2017
al ministrului cercetării si inovării pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei - IGR Bucuresti, în coordonarea Ministerului Cercetării si Inovării

1400841857. DEC. CC 331/11 mai 2017 - M. Of. nr. 690 - 25.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

1400851858. DEC. CC 338/11 mai 2017 - M. Of. nr. 690 - 25.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 si ale art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

1400861859. DEC. CC 470/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 690 - 25.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 194 lit. e) tezele a treia si a patra si ale aii. 355 alin. (1) din Codul de procedură civilă

1400871860. H. G 584/18 august 2017 - M. Of. nr. 690 - 25.VIII.2017
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Justitiei si transmiterea acestora în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale
Rectificare - M. Of. nr. 771 - 28.IX.2017

1400881861. H. G 594/23 august 2017 - M. Of. nr. 690 - 25.VIII.2017
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Băcală Mircea din functia publică de prefect al judetului Timis în functia publică de inspector guvernamental

1400891862. H. G 595/23 august 2017 - M. Of. nr. 690 - 25.VIII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Timis de către doamna Andreas Eva-Georgeta

1400901863. DEC. PM 595/23 august 2017 - M. Of. nr. 690 - 25.VIII.2017
privind numirea prin mobilitate a domnului Mircea Băcală în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1400911864. O. MS 947/22 august 2017 - M. Of. nr. 690 - 25.VIII.2017
al ministrului sănătătii privind abrogarea lit. c) a art. 15 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitătile sanitare publice

1400921865. O. ANCPI 1134/10 august 2017 - M. Of. nr. 690 - 25.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.279/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

1400931866. D. PRES 840/24 august 2017 - M. Of. nr. 691 - 25.VIII.2017
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

1400941867. D. PRES 841/24 august 2017 - M. Of. nr. 691 - 25.VIII.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1400951868. O. MS 942/21 august 2017 - M. Of. nr. 691 - 25.VIII.2017
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum si în vederea dezvoltării abilitătilor profesionale pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali

1400961869. O. ANCPI 1135/10 august 2017 - M. Of. nr. 691 - 25.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitătile administrativ-teritoriale Bretea Română, Băcia, Burjuc, Densus, General Berthelot, Hunedoara, Răchitova si Totesti din judetul Hunedoara

1400971870. DEC. S 15/25 august 2017 - M. Of. nr. 692 - 25.VIII.2017
privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

1400981871. H. G 583/09 august 2017 - M. Of. nr. 692 - 25.VIII.2017
pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, precum si pentru completarea unor acte normative

1400991872. H. G 603/23 august 2017 - M. Of. nr. 692 - 25.VIII.2017
privind modificarea si completarea, după caz, a descrierii tehnice si adresei unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, institutie publică în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară

1401001873. O. ME 736/10 iulie 2017 - M. Of. nr. 692 - 25.VIII.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 94,4% din capitalul social

1401011874. O. MFP 1783/22 august 2017 - M. Of. nr. 692 - 25.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 94,4% din capitalul social

1401021875. O. MMJS 1476/21 iulie 2017 - M. Of. nr. 692 - 25.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 94,4% din capitalul social

1401031876. O. ME 757/12 iulie 2017 - M. Of. nr. 692 - 25.VIII.2017
al ministrului economiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂSTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 99,96% din capitalul social

1401041877. O. MFP 1674/22 august 2017 - M. Of. nr. 692 - 25.VIII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂSTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 99,96% din capitalul social

1401051878. O. MMJS 1478/24 iulie 2017 - M. Of. nr. 692 - 25.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂSTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 99,96% din capitalul social

1401061879. O. MCIN 2526/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 692 - 25.VIII.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National al Patrimoniului si a organigramei acestuia

1400671880. O. ANRE 78/18 august 2017 - M. Of. nr. 686 - 24.VIII.2017
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantitătii statice anuale de certificate verzi si a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi

1400681881. H. G 588/18 august 2017 - M. Of. nr. 687 - 24.VIII.2017
privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice si valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, prin Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, si radierea unei părti a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1400691882. DEC. ANP 500027/02 august 2017 - M. Of. nr. 687 - 24.VIII.2017
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind aprobarea Instructiunilor de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora care se execută la clădirile si constructiile speciale din patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate

1400701883. DEC. CC 333/11 mai 2017 - M. Of. nr. 688 - 24.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

1400711884. DEC. CC 490/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 688 - 24.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1.034-1.049 din Codul de procedură civilă

1400721885. DEC. CC 491/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 688 - 24.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

1400731886. H. G 587/18 august 2017 - M. Of. nr. 688 - 24.VIII.2017
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea în proprietatea publică a orasului Breaza, judetul Prahova, a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului

1400741887. H. G 596/23 august 2017 - M. Of. nr. 688 - 24.VIII.2017
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru strategii guvernamentale si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, functionarea si atributiile Secretariatului General al Guvernului

1400751888. H. G 597/23 august 2017 - M. Of. nr. 688 - 24.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 465/2016 privind înfiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Departamentului CENTENAR

1400761889. O. MMED 1144/17 august 2017 - M. Of. nr. 688 - 24.VIII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

1400771890. O. MFP 1672/22 august 2017 - M. Of. nr. 688 - 24.VIII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

1400781891. O. ANRE 72/02 august 2017 - M. Of. nr. 688 - 24.VIII.2017
pentru aprobarea Normei tehnice privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone

1400791892. DEC. CC 393/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 689 - 24.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii si ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

1400801893. DEC. CC 489/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 689 - 24.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 alin. (1) ultima teză, art. 55 si ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum si a dispozitiilor art. 395 alin. (1) si (2), art. 398 alin. (1) si (2), art. 401 si ale art. 426 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă

1400811894. OG. G 15/23 august 2017 - M. Of. nr. 689 - 24.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

1400821895. DEC. PM 596/24 august 2017 - M. Of. nr. 689 - 24.VIII.2017
pentru eliberarea domnului Cristian-Ioan Videscu din functia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR

1400831896. O. MAP 1010/01 august 2017 - M. Of. nr. 689 - 24.VIII.2017
al ministrului apelor si pădurilor privind înfiintarea Consiliului National de Vânătoare

1400531897. H. G 590/18 august 2017 - M. Of. nr. 683 - 23.VIII.2017
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale ale imobilului 1049 aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea unei părti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti

1400541898. H. G 591/18 august 2017 - M. Of. nr. 683 - 23.VIII.2017
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de materiale de constructii si reparat case si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgentă, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judetul Bistrita-Năsăud

1400551899. H. G 592/18 august 2017 - M. Of. nr. 683 - 23.VIII.2017
privind stabilirea nivelului stocurilor de urgentă si aprobarea modului de transpunere a obligatiilor de constituire si mentinere a stocurilor de urgentă pentru titei si/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2017

1400561900. O. ANRE 79/18 august 2017 - M. Of. nr. 683 - 23.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015

1400571901. O. BNR 8/11 august 2017 - M. Of. nr. 683 - 23.VIII.2017
privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 27/2010

1400581902. H. G 586/18 august 2017 - M. Of. nr. 684 - 23.VIII.2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud

1400591903. H. G 589/18 august 2017 - M. Of. nr. 684 - 23.VIII.2017
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării

1400601904. DEC. PM 594/23 august 2017 - M. Of. nr. 684 - 23.VIII.2017
pentru numirea domnului Bogdan-Cosmin Stefan în functia de secretar de stat, sef al Corpului de control al primului-ministru

1400611905. O. MAI 98/17 august 2017 - M. Of. nr. 684 - 23.VIII.2017
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.454/2006 privind forma, dimensiunile si continutul certificatului de înmatriculare si ale celui de înregistrare

1400621906. O. SSRML 201/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 684 - 23.VIII.2017
al subsecretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 si Ministerul Tineretului si Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinti detin certificate doveditoare ale calitătii de revolutionar eliberate în temeiul Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 pe anul 2017

1400631907. O. MS 855/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 684 - 23.VIII.2017
al ministrului sănătătii pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umană de la donatorii vii si/sau decedati

1400641908. O. MMJS 1534/03 august 2017 - M. Of. nr. 684 - 23.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul articolelor pirotehnice

1400651909. OG. G 14/18 august 2017 - M. Of. nr. 685 - 23.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

1400661910. O. MMJS 1532/03 august 2017 - M. Of. nr. 685 - 23.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.058/2016 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor si sistemelor de protectie destinate utilizării în atmosfere potential explozive

1400411911. OG. G 12/18 august 2017 - M. Of. nr. 681 - 22.VIII.2017
pentru modificarea art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol si bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

1400421912. OG. G 13/18 august 2017 - M. Of. nr. 681 - 22.VIII.2017
privind aprobarea participării României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

1400431913. H. G 585/18 august 2017 - M. Of. nr. 681 - 22.VIII.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „IOR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1400441914. DEC. PM 591/22 august 2017 - M. Of. nr. 681 - 22.VIII.2017
privind eliberarea doamnei Andreea Claudia Popescu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1400451915. DEC. PM 592/22 august 2017 - M. Of. nr. 681 - 22.VIII.2017
privind numirea domnului Laurentiu Chirvăsută în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1400461916. O. ANAF 2399/10 august 2017 - M. Of. nr. 681 - 22.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind depunerea si solutionarea cererii pentru aplicarea dispozitiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare si restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal si accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum si a modelului si continutului unor formulare

1400471917. Circ. BNR 14/11 august 2017 - M. Of. nr. 681 - 22.VIII.2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint si tombac cuprat) si a unei monede din tombac cuprat, dedicate împlinirii a 500 de ani de la sfintirea bisericii mănăstirii Curtea de Arges

1400481918. DEC. ASF 1109/10 august 2017 - M. Of. nr. 681 - 22.VIII.2017
privind autorizarea functionării ca broker de asigurare si/sau reasigurare a Societătii GENIUS INSURANCE BROKER - S.R.L.

1400491919. DEC. ASF 1119/10 august 2017 - M. Of. nr. 681 - 22.VIII.2017
privind sanctionarea Societătii DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT SI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

1400501920. DEC. CC 380/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 682 - 22.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă

1400511921. DEC. CC 385/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 682 - 22.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

1400521922. DEC. PM 593/22 august 2017 - M. Of. nr. 682 - 22.VIII.2017
pentru numirea domnului Gheorghe Nucu Marin în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

1400381923. DEC. CC 474/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 680 - 21.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. (4) din Codul de procedură civilă  

1400391924. O. MAP 1094/17 august 2017 - M. Of. nr. 680 - 21.VIII.2017
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea Metodologiei de aprobare a depăsirii posibilitătii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici si/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 884/2016

1400401925. O. MAE 1265/07 august 2017 - M. Of. nr. 680 - 21.VIII.2017
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2321 (2016)  

1400321926. O. MAI 97/17 august 2017 - M. Of. nr. 679 - 19.VIII.2017
al ministrului afacerilor interne privind procedura si conditiile tehnice în care se realizează si se stochează înregistrările examenului de obtinere a permisului de conducere si măsurile pentru protejarea acestora si a datelor cu caracter personal

1400331927. O. MS 926/10 august 2017 - M. Of. nr. 679 - 19.VIII.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexelor nr. 1 si 3 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei, a componentei Consiliului stiintific al Agentiei Nationale de Transplant, precum si atributiile directorului adjunct strategie-management al Agentiei Nationale de Transplant

1400341928. O. MAE 1305/11 august 2017 - M. Of. nr. 679 - 19.VIII.2017
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2356 (2017)

1400351929. O. MAE 1306/11 august 2017 - M. Of. nr. 679 - 19.VIII.2017
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2360(2017)

1400361930. O. MCIN 2176/03 aprilie 2017 - M. Of. nr. 679 - 19.VIII.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Vilei Georgescu, str. Sarmisegetuza nr. 40, municipiul Constanta, judetul Constanta

1400371931. O. MCIN 2532/02 august 2017 - M. Of. nr. 679 - 19.VIII.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru acreditarea Muzeului Municipiului Bucuresti

1400121932. DEC. CC 247/25 aprilie 2017 - M. Of. nr. 675 - 18.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2), art. 91 si art. 230 lit. a) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 6 alin. (2), (3) si (5) si art. 1.103 alin. (1) din Codul civil, precum si art. 700 alin. 1 din Codul civil din 1864

1400131933. DEC. PM 588/18 august 2017 - M. Of. nr. 675 - 18.VIII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Institutului National de Administratie

1400141934. DEC. PM 589/18 august 2017 - M. Of. nr. 675 - 18.VIII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cristian Vasile Bitea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1400151935. O. OSIM 117/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 675 - 18.VIII.2017
al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci pentru aprobarea Instructiunilor privind sprijinirea brevetării în străinătate a inventiilor românesti

1400161936. O. MT 1236/08 august 2017 - M. Of. nr. 675 - 18.VIII.2017
al ministrului transporturilor pentru actualizarea Contractului de activitate al Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016

1400171937. DEC. CC 507/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 676 - 18.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1400181938. DEC. CC 523/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 676 - 18.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, precum si ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2014

1400191939. DEC. ANRM 16/02 august 2017 - M. Of. nr. 676 - 18.VIII.2017
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizatiei de stocare geologică a dioxidului de carbon

1400201940. O. MDFE 5591/07 august 2017 - M. Of. nr. 676 - 18.VIII.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 2.112/2013

1400211941. DEC. CC 467/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 677 - 18.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă

1400221942. DEC. CC 469/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 677 - 18.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 187 alin. (1) pct 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

1400231943. O. MS 905/03 august 2017 - M. Of. nr. 677 - 18.VIII.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

1400241944. O. ANCPI 1106/03 august 2017 - M. Of. nr. 677 - 18.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judetul Ilfov

1400251945. O. ANCPI 1107/03 august 2017 - M. Of. nr. 677 - 18.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitătile administrativ-teritoriale Ciuchici, Sacu si Zorlentu Mare din judetul Caras-Severin

1400261946. O. ANCPI 1108/03 august 2017 - M. Of. nr. 677 - 18.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ- teritorială Frumusani din judetul Călărasi

1400271947. O. ANCPI 1109/03 august 2017 - M. Of. nr. 677 - 18.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unitãti administrativ-teritoriale

1400281948. DEC. CC 339/11 mai 2017 - M. Of. nr. 678 - 18.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (3) si (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitãtilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitãtilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

1400291949. DEC. PM 590/18 august 2017 - M. Of. nr. 678 - 18.VIII.2017
privind eliberarea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

1400301950. O. MT 1238/09 august 2017 - M. Of. nr. 678 - 18.VIII.2017
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptãrii rectificãrilor aduse Rezolutiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.1 al Organizatiei Maritime Internationale din 31 ianuarie 2017

1400311951. N. ASF 21/10 august 2017 - M. Of. nr. 678 - 18.VIII.2017
pentru modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contributiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobatã prin Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013

1399871952. O. CNCAN 155/19 iulie 2017 - M. Of. nr. 671 - 17.VIII.2017
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Procedurii privind cerintele de autorizare pentru instalatia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP)

1399881953. O. ME 777/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 671 - 17.VIII.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomiresti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1399891954. O. MFP 1449/10 august 2017 - M. Of. nr. 671 - 17.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomiresti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1399901955. O. MMJS 1521/01 august 2017 - M. Of. nr. 671 - 17.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomiresti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1399911956. O. ME 782/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 671 - 17.VIII.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploiesti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1399921957. O. MFP 1447/10 august 2017 - M. Of. nr. 671 - 17.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploiesti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1399931958. O. MMJS 1495/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 671 - 17.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploiesti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1399941959. O. ME 785/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 671 - 17.VIII.2017
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Radioactiv Mineral” - S.A. Măgurele

1399951960. O. MFP 1448/10 august 2017 - M. Of. nr. 671 - 17.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Radioactiv Mineral” - S.A. Măgurele

1399961961. O. MMJS 1494/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 671 - 17.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Radioactiv Mineral” - S.A. Măgurele

1399971962. DEC. CC 464/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 672 - 17.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă

1399981963. H. G 579/09 august 2017 - M. Of. nr. 672 - 17.VIII.2017
pentru modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile călătorilor din transportul feroviar

1399991964. H. G 580/09 august 2017 - M. Of. nr. 672 - 17.VIII.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în concesiunea Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1400001965. H. G 581/09 august 2017 - M. Of. nr. 672 - 17.VIII.2017
pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

1400011966. O. ANSVSA 90/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 672 - 17.VIII.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

1400021967. O. MT 1224/03 august 2017 - M. Of. nr. 672 - 17.VIII.2017
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinte privind înregistrarea pentru conformitatea operatională cu nivelul III de NOx în zonele de control al emisiilor), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.271(69) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 22 aprilie 2016

1400031968. O. MT 1225/03 august 2017 - M. Of. nr. 672 - 17.VIII.2017
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (încercarea motoarelor cu combustibil gazos si a celor cu combustibil mixt), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.272(69) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 22 aprilie 2016

1400041969. DEC. CC 471/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 673 - 17.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă

1400051970. H. G 582/09 august 2017 - M. Of. nr. 673 - 17.VIII.2017
privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea unitătilor subordonate Ministerului Sănătătii a unor imobile, ca urmare a retrocedării în conditiile legii

1400061971. Ins. ANAP 3/08 august 2017 - M. Of. nr. 673 - 17.VIII.2017
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind modificările contractului de achizitie publică/contractului de achizitie sectorială/acordului-cadru si încadrarea acestor modificări ca fiind substantiale sau nesubstantiale

1400071972. H. CAFR 72/14 august 2017 - M. Of. nr. 673 - 17.VIII.2017
privind aprobarea organizării si convocării Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 23 septembrie 2017

1400081973. DEC. CC 334/11 mai 2017 - M. Of. nr. 674 - 17.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) si art. 219 alin. (1) lit. c)din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum si ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea si reorganizarea activitătii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1400091974. H. G 572/09 august 2017 - M. Of. nr. 674 - 17.VIII.2017
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - „Horting” Bucuresti si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1400101975. O. ANRE 76/09 august 2017 - M. Of. nr. 674 - 17.VIII.2017
pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părtilor responsabile cu echilibrarea si modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unitătilor de productie si a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013

1400111976. R. ASF 7/10 august 2017 - M. Of. nr. 674 - 17.VIII.2017
pentru modificarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autoritătii de Supraveghere Financiară

1399751977. DEC. CC 332/11 mai 2017 - M. Of. nr. 667 - 16.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin, (3) si (4) din Codul de procedură penală

1399761978. H. G 519/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 667 - 16.VIII.2017
privind aprobarea stemelor comunelor Dobroteasa si Visina, judetul Olt

1399771979. H. G 542/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 667 - 16.VIII.2017
privind aprobarea stemei comunei Runcu, judetul Dâmbovita

1399781980. O. MMACA 1066/10 august 2017 - M. Of. nr. 667 - 16.VIII.2017
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevãzute în cadrul Programului national multianual de microindustrializare

1399791981. O. MT 1203/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 667 - 16.VIII.2017
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de sigurantă pentru navele maritime de pasageri

1399801982. H. G 578/09 august 2017 - M. Of. nr. 668 - 16.VIII.2017
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, constructie si teren aferent, aflat în administrarea Ministerului Educatiei Nationale prin Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu

1399811983. O. BNR 7/11 august 2017 - M. Of. nr. 668 - 16.VIII.2017
privind modificarea Ordinului Bãncii Nationale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilã semestrialã aplicabil entitãtilor ce intrã în sfera de reglementare contabilã a Bãncii Nationale a României

1399821984. DEC. CC 336/11 mai 2017 - M. Of. nr. 669 - 16.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitãtilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, în forma anterioarã intrãrii în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitãtilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

1399831985. O. MS 933/11 august 2017 - M. Of. nr. 669 - 16.VIII.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1399841986. O. CNAS 862/11 august 2017 - M. Of. nr. 669 - 16.VIII.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sãnãtãtii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordã bolnavilor în cadrul programelor nationale de sãnãtate si a metodologiei de calcul al acestora

1399851987. Circ. BNR 13/01 august 2017 - M. Of. nr. 669 - 16.VIII.2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiintarea Bibliotecii Academiei Române

1399861988. H. G 577/09 august 2017 - M. Of. nr. 670 - 16.VIII.2017
privind aprobarea denumirilor calificărilor si titlurilor conferite absolventilor învătământului universitar de licentă înmatriculati în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 si 2016-2017 Rectificare - M. Of. nr. 749 - 19.IX.2017

1399521989. DEC. CC 277/04 mai 2017 - M. Of. nr. 663 - 11.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

1399531990. DEC. CC 330/11 mai 2017 - M. Of. nr. 663 - 11.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal si ale art. 4 si art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

1399541991. H. G 571/04 august 2017 - M. Of. nr. 663 - 11.VIII.2017
privind stabilirea conditiilor în care se suportă, de la bugetul de stat, contributiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, precum si conditiile de transmitere a informatiilor referitoare la aceste contributii

1399551992. H. G 575/09 august 2017 - M. Of. nr. 663 - 11.VIII.2017
privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

1399561993. O. MS 931/10 august 2017 - M. Of. nr. 663 - 11.VIII.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

1399571994. O. CNAS 854/10 august 2017 - M. Of. nr. 663 - 11.VIII.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

1399581995. O. MDFE 5559/02 august 2017 - M. Of. nr. 664 - 11.VIII.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru îmbunătătirea competitivitătii economice prin cresterea productivitătii muncii în întreprinderi mici si mijlocii pe teritoriul acoperit de Investitia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operational regional 2014-2020

1399591996. DEC. CC 271/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 665 - 11.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 214 alin. (1), art. 216 alin. (4) si art. 218 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

1399601997. DEC. CC 299/04 mai 2017 - M. Of. nr. 665 - 11.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 549^1 alin. (1) din Codul de procedură penală

1399611998. DEC. CC 492/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 665 - 11.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1.043 alin. (2) din Codul de procedură civilă

1399621999. H. G 559/04 august 2017 - M. Of. nr. 665 - 11.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011

1399632000. O. ME 735/10 iulie 2017 - M. Of. nr. 665 - 11.VIII.2017
al ministrului economiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Santierul Naval Mangalia” - S.A

1399642001. O. MFP 1446/09 august 2017 - M. Of. nr. 665 - 11.VIII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Santierul Naval Mangalia” - S.A.

1399652002. O. MMJS 1457/18 iulie 2017 - M. Of. nr. 665 - 11.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Santierul Naval Mangalia” - S.A.

1399662003. O. MDRAPFE 3825/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 665 - 11.VIII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind acordarea titlului de parc industrial Societătii „IASI INDUSTRIAL PARK - S.R.L.”

1399672004. O. CNAS 846/3 august 2017 - M. Of. nr. 665 - 11.VIII.2017
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

1399682005. O. CNAS 855/08 august 2017 - M. Of. nr. 665 - 11.VIII.2017
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

1399692006. DEC. CC 238/06 aprilie 2017 - M. Of. nr. 666 - 11.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

1399702007. DEC. CC 312/09 mai 2017 - M. Of. nr. 666 - 11.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă si ale art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865

1399712008. OG. G 11/09 august 2017 - M. Of. nr. 666 - 11.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranta operatiunilor petroliere offshore

1399722009. H. G 573/09 august 2017 - M. Of. nr. 666 - 11.VIII.2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităti administrativ-teritoriale din judetul Botosani

1399732010. H. G 574/09 august 2017 - M. Of. nr. 666 - 11.VIII.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere clădire de învătământ (pregătire) si administrativă din Cazarma Băneasa"

1399742011. H. G 576/09 august 2017 - M. Of. nr. 666 - 11.VIII.2017
privind acordarea de stimulente financiare absolventilor care au obtinut media 10 la evaluarea natională 2017 pentru absolventii clasei a VIII-a si la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

1399242012. O. MMED 1116/08 august 2017 - M. Of. nr. 658 - 10.VIII.2017
al viceprim-ministrului, ministrului mediului, pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

1399252013. M. Of. nr. 658 - 10.VIII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

1399262014. D. PRES 837/09 august 2017 - M. Of. nr. 659 - 10.VIII.2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Protectie si Pază

1399272015. H. G 548/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 659 - 10.VIII.2017
privind aprobarea conditiilor de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist

1399282016. H. G 548/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 659 - 10.VIII.2017
privind aprobarea conditiilor de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist

1399292017. O. MMACA 889/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 659 - 10.VIII.2017
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile si modalitătile de desfăsurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate si de ocupare a posturilor din reteaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

1399302018. DEC. CC 276/04 mai 2017 - M. Of. nr. 660 - 10.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) si ale art. 39 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1399312019. DEC. CC 349/11 mai 2017 - M. Of. nr. 660 - 10.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) si (6) si art. 113 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

1399322020. OG. G 9/09 august 2017 - M. Of. nr. 660 - 10.VIII.2017
privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

1399332021. O. MADR 273/03 august 2017 - M. Of. nr. 660 - 10.VIII.2017
ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plăti prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

1399342022. O. MT 604/31 mai 2017 - M. Of. nr. 660 - 10.VIII.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii „Tipografica Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

1399352023. O. MFP 1329/02 august 2017 - M. Of. nr. 660 - 10.VIII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii „Tipografica Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

1399362024. O. MMJS 856/11 iunie 2017 - M. Of. nr. 660 - 10.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii „Tipografica Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

1399372025. O. MT 745/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 660 - 10.VIII.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale „Rofersped” - S.A., la care Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - S.A. detine o participatie majoritară

1399382026. O. MFP 1439/08 august 2017 - M. Of. nr. 660 - 10.VIII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale „Rofersped” - S.A., la care Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - S.A. detine o participatie majoritară

1399392027. O. MMJS 1459/18 iulie 2017 - M. Of. nr. 660 - 10.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale „Rofersped” - S.A., la care Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - S.A. detine o participatie majoritară

1399402028. H. G 565/04 august 2017 - M. Of. nr. 661 - 10.VIII.2017
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national .Autostrada Sebes - Turda” - lot 1 sectiunea B, km 14+000 - km 17+000

1399412029. DEC. PCSJ 583/10 august 2017 - M. Of. nr. 661 - 10.VIII.2017
pentru numirea domnului Ionut-Valeriu Andrei în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

1399422030. DEC. PM 584/10 august 2017 - M. Of. nr. 661 - 10.VIII.2017
pentru numirea domnului Nicolae Tudose în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

1399432031. DEC. PM 585/10 august 2017 - M. Of. nr. 661 - 10.VIII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

1399442032. DEC. PM 586/10 august 2017 - M. Of. nr. 661 - 10.VIII.2017
pentru exercitarea unor atributii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului

1399452033. DEC. PM 587/10 august 2017 - M. Of. nr. 661 - 10.VIII.2017
pentru exercitarea unor atributii

1399462034. DEC. CC 309/09 mai 2017 - M. Of. nr. 662 - 10.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. (3), alin. (4) lit. a) si alin. (5) lit. a), precum si ale art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

1399472035. OG. G 10/09 august 2017 - M. Of. nr. 662 - 10.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente

1399482036. H. G 566/04 august 2017 - M. Of. nr. 662 - 10.VIII.2017
pentru declasificarea Notei raport si a Situatiilor centralizatoare privind produse si bunuri materiale, emise de Ministerul Apărării Nationale în luna iunie 1990

1399492037. H. G 568/04 august 2017 - M. Of. nr. 662 - 10.VIII.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităti agricole

1399502038. H. G 570/04 august 2017 - M. Of. nr. 662 - 10.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

1399512039. O. MAN 82/07 august 2017 - M. Of. nr. 662 - 10.VIII.2017
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Ministerului Apărării Nationale,aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

1398932040. H. G 549/04 august 2017 - M. Of. nr. 654 - 09.VIII.2017
pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava

1398942041. H. G 560/04 august 2017 - M. Of. nr. 654 - 09.VIII.2017
pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judetul Vrancea

1398952042. H. G 561/04 august 2017 - M. Of. nr. 654 - 09.VIII.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzãu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzãu

1398962043. H. G 562/04 august 2017 - M. Of. nr. 654 - 09.VIII.2017
privind declararea proiectului „Dezvoltarea capacitătii Sistemului National de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe directia România - Republica Moldova” ca proiect de importantă natională în domeniul gazelor naturale

1398972044. H. G 563/04 august 2017 - M. Of. nr. 654 - 09.VIII.2017
privind declararea proiectului „Noi dezvoltări ale Sistemului National de Transport în scopul preluării gazelor de la tărmul Mării Negre - Extindere Sistem National de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 - zona localitate Grădina” ca proiect de importantă natională în domeniul gazelor naturale

1398982045. H. G 564/04 august 2017 - M. Of. nr. 654 - 09.VIII.2017
privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati în sistemul de învãtãmânt preuniversitar

1398992046. H. G 567/04 august 2017 - M. Of. nr. 654 - 09.VIII.2017
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajãri la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale, situate în judetele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov si municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casãrii acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1399002047. O. MEN 4511/03 august 2017 - M. Of. nr. 654 - 09.VIII.2017
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele scolare, casele corpului didactic si unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul national de învătământ preuniversitar

1399012048. DEC. CC 211/04 aprilie 2017 - M. Of. nr. 655 - 09.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

1399022049. DEC. CC 430/21 iunie 2017 - M. Of. nr. 655 - 09.VIII.2017
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea si completarea art. 9 din Regulamentul activitătilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

1399032050. O. MFP 1441/08 august 2017 - M. Of. nr. 655 - 09.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2017

1399042051. DEC. ANRE 1111/03 august 2017 - M. Of. nr. 655 - 09.VIII.2017
privind modificarea si completarea Deciziei sefului Departamentului pentru eficientă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici si agreerea societătilor prestatoare de servicii energetice si a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

1399052052. O. C. Cont. 983/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 655 - 09.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Curtii de Conturi si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, astfel cum a fost modificatã si completatã prin Legea nr. 7/2016

1399062053. O. CNPP 960/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 655 - 09.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Curtii de Conturi si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, astfel cum a fost modificatã si completatã prin Legea nr. 7/2016

1399072054. DEC. CC 95/28 februarie 2017 - M. Of. nr. 656 - 09.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1399082055. H. G 569/04 august 2017 - M. Of. nr. 656 - 09.VIII.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru conditii de muncă, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupatională de functii bugetare "Administratie” din administratia publică locală

1399092056. O. ANCPI 1090/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 656 - 09.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Olt

1399102057. O. ANRE 75/09 august 2017 - M. Of. nr. 656 - 09.VIII.2017
pentru modificarea Regulamentului de organizare si desfãsurare a licitatiilor simultane cu pret descrescãtor pe piata centralizatã pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, si pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimã instantã clientilor finali, aprobatã prin Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015

1399112058. D. PRES 838/09 august 2017 - M. Of. nr. 657 - 09.VIII.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1399122059. D. PRES 839/09 august 2017 - M. Of. nr. 657 - 09.VIII.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

1399132060. DEC. PM 574/09 august 2017 - M. Of. nr. 657 - 09.VIII.2017
privind eliberarea domnului Ion Trocaru din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1399142061. DEC. PM 575/09 august 2017 - M. Of. nr. 657 - 09.VIII.2017
pentru numirea domnului Cercel Ninel în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1399162062. DEC. PM 576/09 august 2017 - M. Of. nr. 657 - 09.VIII.2017
pentru numirea domnului Mircea Florin Biban în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1399172063. DEC. PM 577/09 august 2017 - M. Of. nr. 657 - 09.VIII.2017
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiintarea Comitetului Interministerial Coalitia Natională pentru Integrarea Refugiatilor

1399202064. DEC. PM 579/09 august 2017 - M. Of. nr. 657 - 09.VIII.2017
privind numirea domnului Cristian-Gabriel Winzer în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

1399192065. DEC. PM 578/09 august 2017 - M. Of. nr. 657 - 09.VIII.2017
privind eliberarea domnului Stefan Irimia Popescu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

1399212066. DEC. PM 580/09 august 2017 - M. Of. nr. 657 - 09.VIII.2017
pentru numirea domnului Dan Dumitrescu în functia de secretar de stat la Ministerul Sãnãtãtii

1399222067. DEC. PM 581/09 august 2017 - M. Of. nr. 657 - 09.VIII.2017
privind numirea domnului Tiberius-Marius Brãdãtan în functia de subsecretar de stat la Ministerul Sãnãtãtii

1399232068. DEC. PM 582/09 august 2017 - M. Of. nr. 657 - 09.VIII.2017
privind numirea domnului Petre Ionel în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

1398752069. DEC. CC 370/30 mai 2017 - M. Of. nr. 649 - 08.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

1398762070. DEC. CC 390/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 649 - 08.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (2) si (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

1398772071. OG. G 8/04 august 2017 - M. Of. nr. 649 - 08.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantãrii publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritorialã europeanã”, în perioada 2014- 2020

1398782072. H. G 518/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 649 - 08.VIII.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale

1398792073. O. ANCPI 1033/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 649 - 08.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 si 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Sutii, judetul Alba

1398802074. O. ANCPI 1089/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 649 - 08.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 280/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judetul Călărasi

1398812075. O. ANAF 2326/02 august 2017 - M. Of. nr. 649 - 08.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind declaratiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distantã

1398822076. O. MT 897/17 iulie 2017 - M. Of. nr. 650 - 08.VIII.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CP „Certificarea parasutelor” si modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P „Licentierea personalului aeronautic navigant parasutist”

1398832077. DEC. CC 92/28 februarie 2017 - M. Of. nr. 651 - 08.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1398842078. DEC. CC 316/09 mai 2017 - M. Of. nr. 651 - 08.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

1398852079. O. MADR 271/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 651 - 08.VIII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent măsurii II.3 „Investitii productive în acvacultură - eficienta resurselor, reducerea utilizării de apă si substante chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014- 2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 167/2017

1398862080. H. CAFR 71/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 651 - 08.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

1398872081. DEC. S 14/08 august 2017 - M. Of. nr. 652 - 08.VIII.2017
privind convocarea Senatului în sesiune extraordinarã

1398882082. O. MDRAPFE 3649/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 652 - 08.VIII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comercialã Institutul de Cercetãri în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificãrii la Comisia Europeanã pentru realizarea functiei specifice de certificare a produselor pentru constructii si de certificare a controlului productiei în fabricã

1398892083. H. G 558/04 august 2017 - M. Of. nr. 653 - 08.VIII.2017
privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investitiilor în turism - Masterplanul investitiilor în turism - si a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii în turism

1398902084. O. ANCPI 1028/25 iulie 2017 - M. Of. nr. 653 - 08.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã privind aprobarea începerii lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unitãti administrativ-teritoriale din judetul Harghita

1398912085. O. ANCPI 1029/25 iulie 2017 - M. Of. nr. 653 - 08.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectorul cadastral nr. 68 din unitatea administrativ-teritorială Lalosu, judetul Vâlcea

1398922086. O. MT 1195/24 iulie 2017 - M. Of. nr. 653 - 08.VIII.2017
al ministrului transporturilor pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregãtirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de sigurantã maritimã al Organizatiei Maritime Internationale si difuzate prin circulara STCW.6/Circ. 11 din 12 iunie 2015

1398512087. O. MS 906/03 august 2017 - M. Of. nr. 644 - 07.VIII.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte si decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică si inspectia sanitară de stat

1398462088. DEC. CC 317/04 august 2017 - M. Of. nr. 644 - 07.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

1398472089. OUG. G 52/04 august 2017 - M. Of. nr. 644 - 07.VIII.2017
privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

1398482090. OUG. G 53/04 august 2017 - M. Of. nr. 644 - 07.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

1398492091. OUG. G 54/04 august 2017 - M. Of. nr. 644 - 07.VIII.2017
privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniile educatiei, cercetării, formării profesionale si sănătătii

1398502092. OUG. G 55/04 august 2017 - M. Of. nr. 644 - 07.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor

1398522093. O. ANRE 64/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 644 - 07.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor si contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017

1398532094. O. MS 585/24 mai 2017 - M. Of. nr. 645 - 07.VIII.2017
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Clinic Fundeni Bucuresti

1398542095. O. MS 893/02 august 2017 - M. Of. nr. 645 - 07.VIII.2017
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

1398552096. DEC. ASF 1033/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 645 - 07.VIII.2017
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societătii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

1398562097. DEC. CD 12/07 iulie 2017 - M. Of. nr. 646 - 07.VIII.2017
privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

1398572098. DEC. CD 12/07 august 2017 - M. Of. nr. 646 - 07.VIII.2017
privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

1398582099. DEC. CC 284/04 mai 2017 - M. Of. nr. 646 - 07.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (3) si (4) din Codul de procedură civilă

1398592100. Ins. MAI 94/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 646 - 07.VIII.2017
ale ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Instructiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din institutiile de formare profesională initială ale Ministerului Afacerilor Interne

1398602101. O. MFP 1178/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 646 - 07.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere în aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfăsurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale si pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
Rectificare - M. Of. nr. 683 - 23.VIII.2017

1398612102. DEC. CD 13/07 august 2017 - M. Of. nr. 647 - 07.VIII.2017
privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinară

1398622103. DEC. CC 279/04 mai 2017 - M. Of. nr. 647 - 07.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

1398632104. DEC. CC 322/09 mai 2017 - M. Of. nr. 647 - 07.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 din Codul penal si ale art. 246 din Codul penal din 1969

1398642105. DEC. CC 327/09 mai 2017 - M. Of. nr. 647 - 07.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si ale art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1398652106. OUG. G 56/04 august 2017 - M. Of. nr. 647 - 07.VIII.2017
privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

1398662107. OUG. G 57/04 august 2017 - M. Of. nr. 647 - 07.VIII.2017
pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

1398672108. H. G 557/04 august 2017 - M. Of. nr. 647 - 07.VIII.2017
privind numirea unui consul general

1398682109. O. ANRM 281/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 647 - 07.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de dare în administrare pentru explorare

1398692110. O. MT 1183/21 iulie 2017 - M. Of. nr. 647 - 07.VIII.2017
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentului din 2017 la Regulamentul privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 si modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 69/2001

1398702111. R. ASF 6/02 august 2017 - M. Of. nr. 647 - 07.VIII.2017
privind Fondul national de proiectie

1398712112. OUG. G 58/04 august 2017 - M. Of. nr. 648 - 07.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

1398722113. OUG. G 59/04 august 2017 - M. Of. nr. 648 - 07.VIII.2017
privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

1398732114. OUG. G 60/04 august 2017 - M. Of. nr. 648 - 07.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

1398742115. OUG. G 61/04 august 2017 - M. Of. nr. 648 - 07.VIII.2017
pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de către statul român la societătile producătoare de agent termic la unitătile administratiei publice locale în vederea înfiintării si organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

1397852116. O. MADR 248/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 637 - 04.VIII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru implementarea procesului de identificare si înregistrare a ecvideelor

1397862117. O. ANSVSA 79/29 iunie 2017 - M. Of. nr. 637 - 04.VIII.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru implementarea procesului de identificare si înregistrare a ecvideelor

1397872118. O. MS 886/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 637 - 04.VIII.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor si operatiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România de către unitătile de distributie angro a medicamentelor, importatori, fabricanti autorizati si farmaciile cu circuit închis si deschis

1397882119. H. G 531/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind recunoasterea Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilităti „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” - AMWD ca fiind de utilitate publică

1397892120. H. G 533/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind modificarea codului de clasificatie, a datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Spitalului General Cãi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, si modificarea anexei nr. 16 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1397902121. H. G 534/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Spitalului Clinic Cãi Ferate Craiova - unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

1397912122. H. G 536/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1397922123. H. G 537/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1397932124. H. G 539/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind modificarea si completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1397942125. H. G 543/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

1397952126. H. G 545/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Mehedinti din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

1397962127. O. MMACA 894/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevãzute în cadrul Programului de dezvoltare a activitãtilor de comercializare a produselor si serviciilor de piatã

1397972128. DEC. ASF 1017/25 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind sanctionarea cu amendă si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

1397982129. D. PRES 818/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

1397992130. O. ANRE 73/02 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2016 privind aprobarea venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1

1398002131. O. ANRE 74/02 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport

1398012132. DEC. ASF 1006/24 iulie 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societãtii CRUCIATII BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1398022133. DEC. ASF 1007/24 iulie 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societãtii INTERLAND BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1398032134. DEC. ASF 1008/24 iulie 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societãtii LOWE ASISGROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1398042135. DEC. CC 323/09 mai 2017 - M. Of. nr. 640 - 04.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 148 alin. (2) lit. c) din Codul de procedurã penalã

1398052136. DEC. CC 325/09 mai 2017 - M. Of. nr. 640 - 04.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală

1398062137. O. MAI 91/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 640 - 04.VIII.2017
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Metodologiei valorificãrii rezultatelor activitãtilor operationale desfãsurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

1398072138. O. ANCPI 978/21 iulie 2017 - M. Of. nr. 640 - 04.VIII.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliarã cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorialã Sacu, judetul Caras-Severin

1398082139. H. G 547/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 641 - 04.VIII.2017
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumiculturã Buzãu si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1398092140. O. MS 783/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 641 - 04.VIII.2017
al ministrului sãnãtãtii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale UNIFARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Sãnãtãtii

1398102141. O. MFP 1177/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 641 - 04.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale UNIFARM - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Sãnãtãtii

1398112142. O. MMJS 1464/19 iulie 2017 - M. Of. nr. 641 - 04.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale UNIFARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

1398122143. DEC. ASF 1010/24 iulie 2017 - M. Of. nr. 641 - 04.VIII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societãtii MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1398132144. DEC. ASF 1011/24 iulie 2017 - M. Of. nr. 641 - 04.VIII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societãtii NORD - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1398142145. M. Of. nr. 641 - 04.VIII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societătii SURE INVESTCOMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1398152146. D. PRES 836/04 august 2017 - M. Of. nr. 642 - 04.VIII.2017
privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

1398162147. DEC. CC 94/28 februarie 2017 - M. Of. nr. 642 - 04.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

1398172148. DEC. CC 372/30 mai 2017 - M. Of. nr. 642 - 04.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pânã la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele mãsuri pentru degrevarea instantelor judecãtoresti, precum si pentru pregãtirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã

1398182149. OG. G 7/04 august 2017 - M. Of. nr. 643 - 04.VIII.2017
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătătii

1398192150. H. G 550/04 august 2017 - M. Of. nr. 643 - 04.VIII.2017
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii

1398212151. H. G 551/04 august 2017 - M. Of. nr. 643 - 04.VIII.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Cluj de către domnul Vuscan Gheorghe Ioan

1398222152. H. G 552/04 august 2017 - M. Of. nr. 643 - 04.VIII.2017
privind încetarea exercitãrii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Iasi de cãtre domnul Abalasi Rãzvan-Bogdan

1398232153. H. G 553/04 august 2017 - M. Of. nr. 643 - 04.VIII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Cluj de cãtre domnul Chereches Ioan-Aurel

1398242154. H. G 554/04 august 2017 - M. Of. nr. 643 - 04.VIII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Iasi de cãtre doamna Iosub Valentina

1398252155. H. G 555/04 august 2017 - M. Of. nr. 643 - 04.VIII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către doamna Tortora Laurentia-Georgeta

1398262156. H. G 556/04 august 2017 - M. Of. nr. 643 - 04.VIII.2017
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitătii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013

1398272157. DEC. ASF 1054/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 643 - 04.VIII.2017
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societãtii VERGLASER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

1398282158. D. PRES 819/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

1398292159. D. PRES 820/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1398302160. D. PRES 821/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1398312161. D. PRES 833/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1398322162. D. PRES 823/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

1398332163. D. PRES 824/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

1398342164. D. PRES 825/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Militarã

1398352165. D. PRES 826/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Militarã

1398362166. D. PRES 827/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronauticã

1398372167. D. PRES 828/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

1398382168. D. PRES 829/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

1398392169. D. PRES 830/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

1398402170. D. PRES 831/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

1398412171. D. PRES 832/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

1398422172. D. PRES 833/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

1398432173. D. PRES 834/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

1398442174. D. PRES 835/03 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind trecerea în rezervã a unui general de brigadã cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

1397202175. D. PRES 793/01 august 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea. la trecerea în rezervă, unui colonel în Serviciul Român de Informatii

1397212176. D. PRES 794/01 august 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informatii

1397222177. D. PRES 795/01 august 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea. la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informatii

1397232178. D. PRES 796/01 august 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

1397242179. D. PRES 797/01 august 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

1397252180. D. PRES 798/01 august 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1397262181. D. PRES 799/01 august 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1397272182. D. PRES 800/01 august 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1397282183. O. ANRM 282/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Câmpeni, judetul Bacău, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

1397292184. O. ANRM 283/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Cerdac, judetul Bacău, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

1397302185. O. ANRM 284/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul Câmpuri Vizantea, judetul Vrancea, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

1397312186. O. ANRM 285/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul Slănic Băi, judetul Bacău, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

1397322187. O. ANRM 286/31 iulie 2017