S-au gasit 113467 rezultate in 0.4404 secunde.
Inapoi

1289371. O. MFP 123/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 81 - 04.II.2016
al ministrului finantelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

1289382. DEC. CC 721/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 82 - 04.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, si, în special, cele ale art. 16 si art. 24 din aceeasi ordonantă de urgentă

1289393. DEC. CC 725/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 82 - 04.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ

1289404. DEC. CC 737/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 82 - 04.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice

1289415. DEC. CC 752/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 82 - 04.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 165 alin. (2)-(4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1289426. O. ANAF 501/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 82 - 04.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea unor competente în sarcina Directiei Generale a Vămilor si structurilor vamale subordonate si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate de către Directia Generala a Vămilor si structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere si control în domeniul produselor accizabile

1289437. O. ANAF 501/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 82 - 04.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea unor competente în sarcina Directiei Generale a Vămilor si structurilor vamale subordonate si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate de către Directia Generala a Vămilor si structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere si control în domeniul produselor accizabile

1289448. DEC. CEDO 24820/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 82 - 04.II.2016
introdusă de Mohamad Fadi Abdul Kader El Hamoui împotriva României si alte 3 cereri (a se vedea lista anexată)

1289459. O. ANAF 560/29 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 83 - 04.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii si pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii

12894610. DEC. CC 744/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 84 - 04.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1), art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 49, art. 50 alin. (2) si art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, în ansamblul lor si, în special, a dispozitiilor art. 44 din acestea

12894711. DEC. CC 768/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 84 - 04.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 si ale art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

12894812. DEC. CC 895/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 84 - 04.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 641 si art. 666 din Codul de procedură civilă

12894913. H. G 30/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 84 - 04.II.2016
privind acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015

12895014. DEC. PM 45/04 februarie 2016 - M. Of. nr. 84 - 04.II.2016
privind numirea domnului Eduard Corjescu în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

12895115. O. MT 42/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 84 - 04.II.2016
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de atestare, disciplină si solutionare a contestatiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire si perfectionare profesională a auditorilor/inspectorilor de sigurantă rutieră, precum si de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra sigurantei rutiere si a auditului/inspectiei de sigurantă rutieră, de desemnare si de lucru a auditorilor/inspectorilor de sigurantă rutieră, precum si a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii si cu auditorii/inspectorii de sigurantă rutieră

12895216. DEC. CC 650/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) si (3) si ale art. 167 alin. (1) si (3) din Codul de procedură civilă, precum si ale art. 48 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

12895317. DEC. CC 663/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3)- (5) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile, în forma initială a actului normativ

12895418. OUG. G 1/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2016
pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si a unor acte normative conexe

12891819. D. PRES 238/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 78 - 03.II.2016
privind eliberarea din functia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

12891920. DEC. PM 43/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 78 - 03.II.2016
privind desemnarea domnului Dragos-Nicolae Pîslaru, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de presedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat

12892021. DEC. PM 44/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 78 - 03.II.2016
pentru modificarea si completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiintarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achizitionării unei aeronave, a produselor si serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităti destinate executării zborurilor speciale

12892122. O. MFP 155/02 februarie 2016 - M. Of. nr. 78 - 03.II.2016
al ministrului finantelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării esalonărilor la plată

12892223. O. ANAF 522/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 78 - 03.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

12892324. O. ANAF 558/29 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 78 - 03.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii

12892425. DEC. CC 785/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 79 - 03.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) si art. 9 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului si art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societătilor nr. 31/1990

12892526. H. G 24/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 79 - 03.II.2016
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12892627. O. MT 37/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 79 - 03.II.2016
al ministrului transporturilor pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitătii de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere

12892728. O. MADR 92/14 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 79 - 03.II.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semintelor de cereale

12892829. O. MFP 124/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 79 - 03.II.2016
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete

12892930. N. ASF 5/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 79 - 03.II.2016
privind identificarea situatiilor în care se consideră că un asigurător este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a intra în dificultate

12893031. N. ASF 6/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 79 - 03.II.2016
privind procesul de evaluare si de luare a deciziilor de rezolutie

12893132. N. ASF 7/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 79 - 03.II.2016
privind reguli de transparentă în cazul aplicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a instrumentelor de rezolutie

12893233. H. S 4/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 80 - 03.II.2016
privind cererea de urmărire penală a domnului Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru securitate natională si fost ministru al afacerilor interne

12893334. H. G 28/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 80 - 03.II.2016
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Caras-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

12893435. H. G 29/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 80 - 03.II.2016
privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016

12893536. O. MAE 248/02 februarie 2016 - M. Of. nr. 80 - 03.II.2016
al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic si consular al României în anul 2016

12893637. N. ASF 4/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 80 - 03.II.2016
privind administrarea Fondului de rezolutie pentru asigurători

12888638. L. P 15/29 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 72 - 02.II.2016
privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

12888739. D. PRES 236/29 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 72 - 02.II.2016
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

12888840. H. G 25/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 72 - 02.II.2016
privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgent㠄Cpt. Dumitru Croitoru” al Judetului Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12888941. H. G 26/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 72 - 02.II.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

12889042. O. ANRM 22/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 72 - 02.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

12889143. O. ANAF 370/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 72 - 02.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

12889244. H. S 1/01 februarie 2016 - M. Of. nr. 73 - 02.II.2016
pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Biroului permanent al Senatului

12889345. H. CD 1/01 februarie 2016 - M. Of. nr. 73 - 02.II.2016
pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

12889446. DEC. ICCJ 35/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 73 - 02.II.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la:
„1. Art. 12 din Decretul nr. 167/1958, republicat, raportat la art. 523 Cod civil din 1864 si art. 525 Cod civil din 1864, trebuie interpretat si aplicat în sensul că, în cazul dobânzilor moratorii, termenul de prescriptie de 3 ani se calculează în raport cu fiecare zi de întârziere, în fiecare zi născându-se o creantă distinctă supusă unei prescriptii liberatorii de 3 ani, urmând să existe tot atâtea prescriptii câte zile vor curge si dobânzile?
2. Art. 1 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, republicat, raportat la art. 16 din acelasi act normativ si la principiul de drept accesorium sequitur principale trebuie interpretat si aplicat în sensul că, odată cu întreruperea prescriptiei dreptului la actiune de a pretinde debitul principal, se întrerupe si prescriptia dreptului Sa actiune pentru dobânzi?
3. Art. 16 alin. 1 lit. a) din Decretul nr. 167/1958, republicat, trebuie interpretat si aplicat în sensul că recunoasterea dreptului de către cel în favoarea căruia curge prescriptia poate fi atât expresă, cât si tacită (implicită), putând rezulta din orice act sau din orice fapt care contine sau presupune mărturisirea existentei dreptului altuia?
4. Faptul că nici prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 sau Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, cu modificările si completările ulterioare realizate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2010, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 si Legea nr. 230/2011 si nici prin hotărârile de guvern emise în executarea acestei ordonante de urgentă (Hotărârea Guvernului nr. 422/2010, Hotărârea Guvernului nr. 257/2012, Hotărârea Guvernului nr. 598/2012, Hotărârea Guvernului nr. 954/2012, Hotărârea Guvernului nr. 1.169/2012, Hotărârea Guvernului nr. 149/2013, Hotărârea Guvernului nr. 355/2013, Hotărârea Guvernului nr. 697/2013, Hotărârea Guvernului nr. 977/2013, Hotărârea Guvernului nr. 248/2014, Hotărârea Guvernului nr. 551/2014 etc.) statul român, prin guvernul său, nu a negat în mod expres dreptul creditorilor la încasarea daunelor moratorii, poate fi prezumat ca o recunoastere tacită a dreptului la actiune pentru dobânzi moratorii? în cazul în care răspunsul este afirmativ, recunoasterea tacită a dreptului la plata daunelor moratorii realizată prin emiterea actelor normative mai sus mentionate poate fi valorizată de instantă ca renuntare tacită a debitorilor la beneficiul prescriptiei dreptului material la actiune?
5. Art. 1838 si 1839 Cod civil din 1864 trebuie interpretate si aplicate în sensul că renuntarea, fie ea expresă sau tacită, la prescriptia extinctivă are ca efect pierderea pentru totdeauna de către renuntătora dreptului sau facultătii de a opune prescriptia în contra reclamatiei judiciare sau extrajudiciare a titularului dreptului la actiune?
6. Art. 16 alin. 1 lit. a) din Decretul nr. 167/1958, republicat, raportat la art. 17 alin. 1 si 2 din acelasi act normativ trebuie interpretat si aplicat în sensul că noua prescriptie, care începe să curgă după întreruperea prin efectul recunoasterii, este de aceeasi natură cu cea înlăturată, adică prescriptia dreptului material la actiune stricto sensu, iar nu a dreptului de a cere executarea silită, chiar dacă recunoasterea datoriei este făcută în cursul termenului de prescriptie al dreptului de a cere executarea silită?
7. Dispozitiile art. 1079 alin. 2 pct. 3 Cod civil 1864 si/sau ale art. 1.523 alin. (2) lit. a Cod civil 2009 îsi găsesc aplicabilitate si în materia drepturilor salariate, în sensul că angajatorul este de drept în întârziere de la momentul scadentei dreptului de creantă care constă în dreptul salarial neacordat? 8. Art. 8 din Decretul nr. 167/1958, republicat, poate fi interpretat si/sau aplicat în sensul că în cazul unei fapte ilicite care are caracter continuu (prejudiciul produs de ea se permanentizează fără discontinuitate în timp), dreptul material la actiune începe să curgă de la data încetării actiunii sau inactiunii ilicite, chiar dacă păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât si pe cel care răspunde de ea de la momentul initial al săvârsirii faptei ilicite?”

12889547. O. SSC 143/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 74 - 02.II.2016
al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte privind modificarea si completarea Statutului Bisericii Unitariene din Transilvania, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 641/2010

12889648. O. ANAF 442/22 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 74 - 02.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru întocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer

12889849. H. CAFR 1/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 74 - 02.II.2016
privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015

12889950. O. MFP 64/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 75 - 02.II.2016
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008

12890051. PZ. ANAF 514/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 75 - 02.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii si efectuarea procedurii de executare silită

12890152. H. ANEAR 5/05 aprilie 2014 - M. Of. nr. 75 - 02.II.2016
Regulamentul Comisiei de etică si disciplină a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România - republicare

12890253. H. G 20/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 76 - 02.II.2016
privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea”

12890354. H. G 21/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 76 - 02.II.2016
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

12890455. H. G 22/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 76 - 02.II.2016
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării si schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0701 Cluj-Napoca

12890556. H. G 23/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 76 - 02.II.2016
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Jandarmeriei Române

12890657. DEC. ICCJ 24/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 76 - 02.II.2016
privind recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti cu privire la stabilirea instantei competente functionai/specializării sectiei sau a completului competent(e) să solutioneze litigiile în care sunt implicate Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si băncile comerciale/profesionistii, atunci când instanta de judecată este sesizată de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor în temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionisti si consumatori, republicată, cu completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 193/2000)

12890758. N. ASF 8/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 76 - 02.II.2016
privind conditiile de punere în aplicare a mecanismelor de sigurantă si categoriile de contracte cărora li se aplică măsurile de protectie

12890859. DEC. PM 38/02 februarie 2016 - M. Of. nr. 77 - 02.II.2016
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Aurelian Ghimpău a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

12890960. DEC. PM 39/02 februarie 2016 - M. Of. nr. 77 - 02.II.2016
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Eugen-Corneliu Şusu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

12891061. DEC. PM 40/02 februarie 2016 - M. Of. nr. 77 - 02.II.2016
privind eliberarea domnului Adrian Călin Buzgău din functia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

12891162. DEC. PM 41/02 februarie 2016 - M. Of. nr. 77 - 02.II.2016
privind numirea domnului Lucian Constantin Mircescu în functia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

12891263. DEC. PM 42/02 februarie 2016 - M. Of. nr. 77 - 02.II.2016
pentru numirea doamnei Gabriela Scutea în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei

12891364. O. MFP 67/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 77 - 02.II.2016
al ministrului finantelor publice pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine si specialităti de panificatie

12891465. O. MADR 95/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 77 - 02.II.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine si specialităti de panificatie

12891566. O. MS 105/29 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 77 - 02.II.2016
al ministrului sănătătii privind aprobarea criteriilor de alocare a fondurilor pentru finantarea serviciilor de ambulantă judetene si a Serviciului de Ambulantă Bucuresti-Ilfov

12891667. DEC. ICCJ 26/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 77 - 02.II.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „dacă poate fi retinută infractiunea de cămătărie prevăzută în cuprinsul dispozitiilor art. 3 alin, (1) din Legea nr. 216/2011 privind interzicerea activitătii de cămătărie sau art. 351 din Codul penal în situatia în care actiunile de remitere efectivă a sumelor de bani au avut loc înainte de intrarea în vigoare a normei de incriminare, iar activitatea de percepere a dobânzilor a avut loc după intrarea în vigoare a Legii nr. 216/2011 privind interzicerea activitătii de cămătărie.”

12891768. DEC. ICCJ 33/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 77 - 02.II.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: „1) art. 20 alin. (1) si (2) din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, raportat la art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (1) si art. 158 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, si art. 18 lit. e) din Statutul Casei Nationale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare, trebuie interpretat si/sau aplicat în sensul că interzice caselor teritoriale de pensii aflate în subordinea Casei Nationale de Pensii Publice să nu valorifice, la emiterea deciziilor de pensionare, acele mentiuni din continutul carnetului de muncă referitor la încadrarea personalului în fostele grupe I si/sau a II-a de muncă pe care le constată că nu au corespondent (acoperire) în normele legale în materie (Ordinul nr. 50/1990 si Ordinul nr. 125/1990, emise de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătătii si Comisia Natională pentru Protectia Muncii, completate cu avizele ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 456/1990, Ordinul Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice nr. 969/1990 etc.), care reglementează încadrarea în fostele grupe de muncă I si a II-a, sau trebuie interpretat si/sau aplicat în sensul că dau posibilitatea acestora (caselor teritoriale de pensii) să nu valorifice astfel de mentiuni;
2) art. 3 din Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activitătilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se încadrează în grupele I si II de muncă în vederea pensionării, emis de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. Ministerul Sănătătii si Comisia Natională pentru Protectia Muncii, completat cu avizele ulterioare, raportat la pct. 160 din anexa 2 din acelasi act normativ, poate fi interpretat si/sau aplicat în sensul că permite încadrarea în grupa a II-a de muncă si a persoanelor care au lucrat în alt sector de activitate decât industria materialelor de constructii, respectiv în industria de masini-unelte.”

12887069. DEC. CC 839/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 69 - 01.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 493 alin. (5)-(7) din Codul de procedură civilă

12887170. DEC. CC 866/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 69 - 01.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 si alin. (2) din Codul de procedură civilă

12887271. O. MENCS 3098/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 69 - 01.II.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a examenelor de licentă/diplomă si disertatie

12887372. O. MENCS 3107/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 69 - 01.II.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licentă, de master si de doctorat pentru anul universitar 2016-2017

12887473. N. ASF 3/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 69 - 01.II.2016
privind cotele de contributie datorate de asigurători Fondului de rezolutie pentru asigurători administrat de Fondul de garantare a asiguratilor

12887574. O. MMAP 36/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 70 - 01.II.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea listelor cu unitătile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele si aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

12887675. O. MFP 65/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 70 - 01.II.2016
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor

12887776. O. MT 1712/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 70 - 01.II.2016
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor

12887877. O. ANAF 503/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 70 - 01.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în vederea publicării întelegerii dintre autoritătile competente ale României si Statelor Unite ale Americii privind îmbunătătirea conformitătii fiscale si implementarea FATCA

12887978. H. CCF 1/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 70 - 01.II.2016
privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calitătii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2016

12888079. DEC. CC 748/04 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 71 - 01.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, precum si ale art. 2 alin. (1) si (2) si art. 24 alin. (1), (12) si (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
Opinie separată

12888180. H. G 27/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 71 - 01.II.2016
pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Sectiunea 1C, subsectiunea Ogra-Târgu Mures pe teritoriul localitătilor Cristesti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni si Târgu Mures din judetul Mures” din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Brasov-Târgu Mures-Cluj-Oradea”

12888281. DEC. PM 36/01 februarie 2016 - M. Of. nr. 71 - 01.II.2016
privind eliberarea doamnei Irina Alexe, la cerere, din functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

12888382. DEC. PM 37/01 februarie 2016 - M. Of. nr. 71 - 01.II.2016
privind numirea doamnei Irina Alexe în functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

12888483. O. MJ 146/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 71 - 01.II.2016
al ministrului justitiei privind prelungirea aplicării în anul 2016 a Ordinului ministrului justitiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de exceptie sau misiuni speciale functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare si a Ordinului ministrului justitiei nr. 821/C/2015 privind conditiile de acordare a majorării salariale pentru functionarii publici cu statut special si personalul civil din sistemul administratiei penitenciare care desfăsoară activităti în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale si în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

12888584. DEC. ICCJ 23/26 octombrie 2016 - M. Of. nr. 71 - 01.II.2016
privind recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Alba lulia privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările din România, cu privire la posibilitatea acordării de despăgubiri rudelor celui vinovat de producerea accidentului, ca urmare a decesului produs din culpa exclusivă a victimei însesi, în cazul asigurării de răspundere civilă obligatorie, R.C.A

12884885. DEC. CC 702/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 21 alin. (6), art. 34 alin. (1) si art. 35 alin. (2) si art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

12884986. OG. G 5/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2016
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

12885087. OG. G 7/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2016
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

12885188. OG. G 8/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

12885289. OG. G 9/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora

12885390. O. ANRE 2/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2016
privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015

12885491. O. MAI 10/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. - 29.I.2016
al ministrului afacerilor interne privind stabilirea procedurilor de selectie în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Centrul de Excelentă NATO pentru Operatii de Stabilitate, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu si alte aspecte organizatorice

12885592. O. MADR 90/14 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 2.284/2015 pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activitătii specifice Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale de finantare privind submăsurile, măsurile si schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

12885693. O. MS 93/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2016
al ministrului sănătătii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România si a preturilor de referintă generice ale acestora

12885794. O. MENCS 3069/14 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 67 - 29..
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind organizarea si desfăsurarea simulării evaluării nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2015-2016

12885895. O. BNR 14/14 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2016
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a S.C. AVANTAJ EXPERT CREDIT IFN - S.A.

12885996. O. BNR 15/14 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2016
privind dispunerea radierii din Registrul general si Registrul special ale institutiilor financiare nebancare a S.C. INTESA SANPAOLO LEASING ROMANIA IFN - S.A.

12886097. DEC. CCIR 7/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comert si Industrie a României

12886198. D. PRES 234/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2016
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia pentru înfiintarea unei Organizatii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Conventiei pentru înfiintarea unei Organizatii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, si la Protocolul privind privilegiile si imunitătile Organizatiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004

12886299. D. PRES 235/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2016
privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

128863100. OG. G 10/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

128864101. OG. G 11/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2016
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitătile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară

128865102. OG. G 12/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

128866103. OG. G 13/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor

128867104. DEC. PM 35/29 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2016
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componentei Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

128868105. O. MFP 131/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2016

128869106. O. MFP 132/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2016

128820107. L. P 9/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 62 - 28.I.2016
9. - Lege pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeană pentru protectia drepturilor omului si a demnitătii fiintei umane fată de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015
Protocol aditional la Conventia privind drepturile omului si biomedicina, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine umană

128821108. D. PRES 19/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 62 - 28.I.2016
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeană pentru protectia drepturilor omului si a demnitătii fiintei umane fată de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015

128822109. D. PRES 228/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 62 - 28.I.2016
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

128823110. DEC. ICCJ 32/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 62 - 28.I.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând interpretarea dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, respectiv:Dacă notiunea de „contraband㔠folosită de legiuitor în dispozitiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României în sintagma „cunoscând că acestea provin din contraband㔠se referă la infractiunea de contrabandă în sensul definit de art. 270 alin. (1) si (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României sau la notiunea de „contraband㔠în sens larg.
În cazul în care se stabileste că textul prevăzut de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României se referă la infractiunea de contrabandă, care dintre cele două modalităti urmează a fi avută în vedere; aceea prevăzută de art. 270 alin. (1) sau aceea prevăzută de art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

128824111. O. MAI 6/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 63 - 28.I.2016
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

128825112. O. MAI 8/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 63 - 28.I.2016
al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea atributiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detasarea expertilor nationali la institutiile si organismele Uniunii Europene

128826113. O. MFP 50/14 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 63 - 28.I.2016
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalitătii de plată si recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare initiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat functii de demnitate publică, înalti functionari publici, functionari publici si personal contractual în cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al unitătilor aflate în subordinea acesteia

128827114. N. ASF 2/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 63 - 28.I.2016
pentru modificarea alin. (1) al art. 47 din Normele privind Fondul de protectie a victimelor străzii, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008

128828115. OG. G 3/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 64 - 28.I.2016
pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare si eficientizare a activitătii unor structuri ale administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

128829116. OG. G 4/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 64 - 28.I.2016
privind aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociatia Internatională a Securitătii Sociale (ISSA) si completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

128830117. H. G 18/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 64 - 28.I.2016
privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2016, prin sistemul organizat si administrat de Casa Natională de Pensii Publice

128831118. DEC. PM 31/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 64 - 28.I.2016
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Mihai Busuioc a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

128832119. DEC. PM 32/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 64 - 28.I.2016
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Busuioc a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

128833120. DEC. PM 33/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 64 - 28.I.2016
pentru numirea domnului Adrian Cristinel Bădilă în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică si Dialog Civic

128834121. DEC. PM 34/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 64 - 28.I.2016
pentru numirea domnului Petre Guran în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

128835122. R. ASF 1/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 64 - 28.I.2016
pentru modificarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de solutionare de către entitătile reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investitii alternative a petitiilor referitoare la activitatea acestora pe piata de capital

128836123. DEC. ICCJ 26/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 64 - 28.I.2016
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea unitară a legii în materia recunoasterii hotărârilor judecătoresti străine penale în vederea executării lor în România, cu referire concretă la posibilitatea recunoasterii si executării sanctiunilor/interdictiilor aplicate de autoritătile judiciare străine al căror corespondent în legea română sunt pedepsele complementare/accesorii

128837124. H. CEDO 2158/18 iunie 2013 - M. Of. nr. 64 - 28.I.2016
în Cauza Plesca împotriva României

128838125. DEC. S 1/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 65 - 28.I.2016
privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

128839126. D. PRES 229/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 65 - 28.I.2016
privind eliberarea din functie a unui judecător

128840127. D. PRES 230/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 65 - 28.I.2016
privind eliberarea din functie a unui judecător

128841128. D. PRES 231/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 65 - 28.I.2016
privind eliberarea din functie a unui judecător

128842129. D. PRES 232/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 65 - 28.I.2016
privind eliberarea din functie a unui procuror

128843130. D. PRES 233/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 65 - 28.I.2016
privind eliberarea din functie a unui procuror

128844131. OG. G 6/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 65 - 28.I.2016
pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România

128845132. H. G 17/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 65 - 28.I.2016
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 163/1994 privind transmiterea unui imobil în administrarea Curtii de Conturi si pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

128846133. H. G 19/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 65 - 28.I.2016
privind transmiterea unei părti din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum si transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din patrimoniul Ministerului Justitiei în patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene

128847134. O. MFP 111/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 65 - 28.I.2016
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului „Prima cas㔠si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

128802135. D. PRES 227/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 58 - 27.I.2016
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

128803136. O. MAN 6/07 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 58 - 27.I.2016
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si functionarea Cercului Militar National  

128804137. H. CSM 44/21 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 58 - 27.I.2016
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

128805138. DEC. CC 733/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 59 - 27.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (6) lit. c) si alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

128806139. O. MAN 10/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 59 - 27.I.2016
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a activitătilor la bordul navelor si ambarcatiunilor din Fortele Navale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.57/2013

128807140. DEC. CFAR 1/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 59 - 27.I.2016
privind organizarea de noi alegeri la nivelul unor colegii teritoriale pentru mandatul 2016-2020, adoptarea Regulamentului electoral si luarea unor măsuri organizatorice

128808141. H. ANEAR 8/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 59 - 27.I.2016
pentru aprobarea publicării Tabloului Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România în anul 2016  

128809142. H. G 16/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 60 - 27.I.2016
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

128810143. O. ORNISS 10/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 60 - 27.I.2016
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind actualizarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC, versiunea mai 2014

128812144. O. MS 24/13 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 60 - 27.I.2016
al ministrului sănătătii pentru instituirea perimetrului de protectie sanitară a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul Valea Spumoasă, izvoarele Busteni 1 si Busteni 2, judetul Prahova  

128813145. H. AEP 3/22 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 60 - 27.I.2016
pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale

128814146. H. AEP 4/22 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 60 - 27.I.2016
pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară si suplimentară care va fi folosit la alegerile locale

128815147. H. AEP 5/22 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 60 - 27.I.2016
pentru aprobarea modelelor stampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale

128816148. H. AEP 6/22 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 60 - 27.I.2016
pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale  

128817149. H. AEP 7/22 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 60 - 27.I.2016
pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor si a primarilor

128818150. DT. CPSIR 15/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 60 - 27.I.2016
privind constatarea unei functii vacante si înregistrarea unui nou membru în cadrul Comisiei de psihologie clinică si psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România

128819151. O. ANRM 373/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 61 - 27.I.2016
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului pentru anul 2016  

128793152. H. G 55/13 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 55 - 26.I.2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

128794153. O. ANAF 371/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 56 - 26.I.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal

128795154. DEC. PM 28/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 57 - 26.I.2016
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Teodor Dulceată a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor

128796155. DEC. PM 29/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 57 - 26.I.2016
privind eliberarea doamnei Roxana Mînzatu, la cerere, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice Rectificare - M. Of. nr. 68 - 29.I.2016

128797156. DEC. PM 30/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 57 - 26.I.2016
privind numirea domnului Bogdan Puscas în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

128798157. O. MAI 7/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 57 - 26.I.2016
al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

128799158. O. MFP 82/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 57 - 26.I.2016
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitătii publice

128800159. H. AEP 1/22 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 57 - 26.I.2016
pentru aprobarea modelului listei sustinătorilor care va fi folosit la alegerile locale

128801160. H. AEP 2/22 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 57 - 26.I.2016
pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale si parlamentare

128776161. D. PRES 215/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 51 - 25.I.2016
privind conferirea titlului de „Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant”

128777162. OG. G 2/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 51 - 25.I.2016
pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea stiintifică, dezvoltarea tehnologică si inovare

128778163. H. G 14/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 51 - 25.I.2016
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006

128779164. DEC. ICCJ 37/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 51 - 25.I.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:
„Doar numele si prenumele unei persoane se încadrează în definitia dată «datelor cu caracter personal» de către Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, cu modificările ulterioare, în sensul în care numai ele reprezintă un element suficient care să permită identificarea unei persoane.
Existenta unor date personale în cuprinsul unor documente din categoria informatiilor publice poate constitui un motiv de refuz de eliberare a fotocopiilor de pe aceste documente chiar si cu informatiile respective anonimizate (înnegrite cu markerul, acronimizate)”

128780165. O. MFP 52/14 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 52 - 25.I.2016
al ministrului finantelor publice privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la functia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) si ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

128781166. O. MS 70/21 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 52 - 25.I.2016
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007

128782167. O. CNAS 38/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 52 - 25.I.2016
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007

128783168. Sent. ICA 1929/11 iunie 2013 - M. Of. nr. 52 - 25.I.2016
privind pronuntarea asupra cauzei de contencios administrativ si fiscal formulate de reclamanta S.C. NIC&GIL IMPEX - S.R.L., în contradictoriu cu pârâtii Ministerul Transporturilor, Consiliul Concurentei si Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, având ca obiect „anulare act administrativ"

128784169. DEC. CD 1/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 53 - 25.I.2016
privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinară

128785170. DEC. PM 25/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 53 - 25.I.2016
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cristina Cotenescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii

128786171. DEC. PM 26/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 53 - 25.I.2016
pentru numirea domnului Sorin Maxim în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

128787172. DEC. PM 27/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 53 - 25.I.2016
privind stabilirea atributiilor domnului Ciprian Constantin Iftimoaei, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

128788173. O. MAN 115/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 53 - 25.I.2016
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Procedurii de notificare a infractiunilor săvârsite de către un membru al fortelor armate străine pe teritoriul României

128789174. O. MAI 158/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 53 - 25.I.2016
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Procedurii de notificare a infractiunilor săvârsite de către un membru al fortelor armate străine pe teritoriul României

128790175. O. MJ 44/12 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 53 - 25.I.2016
al ministrului justitiei pentru aprobarea Procedurii de notificare a infractiunilor săvârsite de către un membru al fortelor armate străine pe teritoriul României

128791176. O. MMFPSPV 61/14 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 53 - 25.I.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu dizabilităti pentru anul 2016

128792177. H. G 15/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 54 - 25.I.2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învătământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădinită

128765178. D. PRES 224/21 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 49 - 22.I.2016
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

128766179. D. PRES 225/21 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 49 - 22.I.2016
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

128767180. D. PRES 226/21 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 49 - 22.I.2016
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

128768181. DEC. CC 793/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 49 - 22.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 337 din Codul penal

128769182. H. G 13/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 49 - 22.I.2016
pentru aprobarea Amendamentului nr. 6 convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 21 septembrie 2015 si la Bucuresti la 1 octombrie 2015, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii destinat finantării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005

128770183. L. P 96/21 aprilie 2006 - M. Of. nr. 49 - 22.I.2016
privind Statutul deputatilor si al senatorilor - republicare

128771184. DEC. CC 749/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 50 - 22.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. c), art. 20, art. 21 si art. 26 alin. (2), (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

128772185. DEC. CC 753/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 50 - 22.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2711 si art. 2712 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

128773186. DEC. CC 782/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 50 - 22.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

128774187. H. G 11/13 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 50 - 22.I.2016
privind constituirea comisiilor de insolventă la nivel central si teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

128775188. N. ASF 1/13 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 50 - 22.I.2016
pentru modificarea si completarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

128744189. D. PRES 217/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

128745190. D. PRES 218/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2016
privind conferirea Medaliei Meritul Cultural clasa I

128740191. L. P 309/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2016
pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si partea "Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 si la Bruxelles la 22 ianuarie 2009

128741192. D. PRES 922/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2016
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 si la Bruxelles la 22 ianuarie 2009

128743193. D. PRES 216/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2016
privind conferirea unor decoratii

128746194. D. PRES 219/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2016
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

128747195. D. PRES 220/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2016
privind eliberarea din functie a unui judecător

128748196. D. PRES 221/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2016
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

128749197. R. FGDB 1/07 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2016
privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informatiilor necesare întocmirii listei compensatiilor de plătit si a celor necesare în procesul determinării contributiilor anuale ale institutiilor de credit

128750198. L. P 8/18 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
privind înfiintarea mecanismelor prevăzute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilităti

128751199. 18/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
pentru promulgarea Legii privind înfiintarea mecanismelor prevăzute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilităti

128752200. L. P 11/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2015 pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

128753201. D. PRES 211/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2015 pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

128754202. L. P 12/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

128755203. D. PRES 212/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

128756204. L. P 13/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
privind declararea municipiului Turda „Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989”

128757205. D. PRES 213/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
pentru promulgarea Legii privind declararea municipiului Turda „Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989”

128758206. L. P 14/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

128759207. D. PRES 214/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

128760208. D. PRES 222/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

128761209. D. PRES 223/21 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

128762210. DEC. CC 699/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

128763211. H. G 7/13 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
pentru aprobarea întelegerii dintre Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor din România si Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii, semnată la Bucuresti la 9 iunie 2015
Întelegere între Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor din România si Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii

128764212. O. MAE 2543/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

128714213. D. PRES 11/12 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 42 - 20.I.2016
privind conferirea unor decoratii

128715214. H. CAFR 81/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 42 - 20.I.2016
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 74/2014 privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuală a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

128716215. L. P 308/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 43 - 20.I.2016
pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic preliminar între Câte d’Ivoire, pe de o parte, si Comunitatea Europeană si statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 si la Bruxelles la 22 ianuarie 2009

128717216. D. PRES 921/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 43 - 20.I.2016
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic preliminar între Cote d’Ivoire, pe de o parte, si Comunitatea Europeană si statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 si la Bruxelles la 22 ianuarie 2009

128718217. O. MAE 36/05 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 43 - 20.I.2016
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2246 (2015)

128719218. O. MENCS 3051/12 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 43 - 20.I.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a evaluărilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a

128720219. O. ANRE 1/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 43 - 20.I.2016
privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

128721220. DEC. CC 795/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 163 alin. (3)-(5), (8)-(12) si art. 164 din Codul de procedură civilă

128722221. DEC. CC 798/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. (1) si art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

128723222. DEC. CC 807/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă

128724223. DEC. CC 815/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolventilor Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, promotia 2013

128725224. OG. G 1/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

128726225. DEC. PM 21/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2016
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Nica a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

128727226. DEC. PM 22/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2016
pentru numirea domnului Laurentiu Stelea în functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

128728227. DEC. PM 23/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2016
privind numirea domnului Florin Aurel Motiu în functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

128729228. DEC. PM 24/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2016
privind exercitarea atributiilor de secretar de stat la Departamentul pentru Investitii Străine si Parteneriat Public-Privat

128730229. O. MENCS 3048/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind înregistrarea institutiilor de învătământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene în Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autorităti competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false

128731230. O. MENCS 3049/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind înregistrarea Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene în Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autorităti competente în verificarea autenticitătii actelor de studii emise de către unitătile de învătământ preuniversitar acreditate din România

128732231. O. ANAF 90/14 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 45 - 20.I.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonării la plată si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordării esalonării la plată de către organul fiscal central

128733232. H. G 2/06 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 46 - 20.I.2016
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în domeniul public al orasului Băneasa, judetul Constanta

128735233. H. G 4/06 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 46 - 20.I.2016
privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

128736234. O. MAI 9/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 46 - 20.I.2016
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

128737235. O. MS 43/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 46 - 20.I.2016
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

128738236. O. CNAS 8/13 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 46 - 20.I.2016
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

128739237. DEC. ICCJ 25/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 46 - 20.I.2016
privind recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie vizând interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 213 si art. 2151 alin. (5) din Codul de procedură penală

128491238. D. PRES 15/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informatii

128492239. D. PRES 41/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128493240. D. PRES 42/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128494241. D. PRES 43/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128495242. D. PRES 44/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128496243. D. PRES 45/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128497244. D. PRES 46/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128498245. D. PRES 47/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128499246. D. PRES 48/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128500247. D. PRES 49/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128501248. D. PRES 50/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128502249. D. PRES 51/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128503250. D. PRES 52/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128504251. D. PRES 53/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128505252. D. PRES 54/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128506253. D. PRES 55/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128507254. D. PRES 56/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128508255. D. PRES 57/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128509256. D. PRES 58/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128510257. D. PRES 59/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128511258. D. PRES 60/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128512259. D. PRES 61/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128513260. D. PRES 62/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128514261. D. PRES 21/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128515262. D. PRES 22/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128516263. D. PRES 23/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128517264. D. PRES 24/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128518265. D. PRES 25/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128519266. D. PRES 26/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128520267. D. PRES 27/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128521268. D. PRES 28/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128522269. D. PRES 29/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128523270. D. PRES 30/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128524271. D. PRES 31/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128525272. D. PRES 32/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128526273. D. PRES 33/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128527274. D. PRES 34/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128528275. D. PRES 35/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128529276. D. PRES 36/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128530277. D. PRES 37/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128531278. D. PRES 38/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128532279. D. PRES 39/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128533280. D. PRES 40/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 35 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128534281. H. G 9/13 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 36 - 19.I.2016
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „R 113 - Penitenciar Giurgiu”

128535282. O. MENCS 6020/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 36 - 19.I.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetării stiintifice nr. 3.170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupational pentru educatie si formare profesională

128536283. O. MADR 30/08 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 36 - 19.I.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finantate prin măsura 20 „Asistentă tehnic㔠descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

128537284. DEC. ICCJ 33/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 36 - 19.I.2016
privind pronuntarea unei decizii prin care problema de drept supusă dezlegării să primească următoarea rezolvare: „Judecătorul de cameră preliminară, învestit cu solutionarea unei plângeri formulate împotriva solutiei de renuntare la urmărirea penală, are posibilitatea ca, în urma admiterii plângerii, să schimbe solutia din renuntare la urmărirea penală în clasare, atunci când petentul invocă unul din temeiurile de drept care atrag ca si consecintă imediată pronuntarea unei solutii de clasare, cu conditia de a nu se crea o situatie mai grea pentru persoana care a formulat plângerea."

128538285. D. PRES 63/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128539286. D. PRES 64/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128540287. D. PRES 65/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128541288. D. PRES 66/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128542289. D. PRES 67/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128543290. D. PRES 68/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128544291. D. PRES 69/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128545292. D. PRES 70/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128546293. D. PRES 71/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128547294. D. PRES 72/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128548295. D. PRES 73/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128549296. D. PRES 74/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128550297. D. PRES 75/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128551298. D. PRES 76/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128552299. D. PRES 77/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128553300. D. PRES 78/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128554301. D. PRES 79/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128555302. D. PRES 81/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128556303. D. PRES 82/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128557304. D. PRES 83/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128558305. H. P 4/03 martie 1992 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
Regulamentul activitătilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului - republicare

128559306. D. PRES 80/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 37 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128560307. D. PRES 84/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128561308. D. PRES 85/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128562309. D. PRES 86/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128563310. D. PRES 87/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128564311. D. PRES 88/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128565312. D. PRES 89/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128566313. D. PRES 90/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128567314. D. PRES 91/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128568315. D. PRES 92/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128569316. D. PRES 93/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128570317. D. PRES 94/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128571318. D. PRES 95/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128572319. D. PRES 96/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128573320. D. PRES 97/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128574321. D. PRES 98/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128575322. D. PRES 99/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128576323. D. PRES 100/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128577324. D. PRES 101/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128578325. D. PRES 102/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128579326. D. PRES 103/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128580327. D. PRES 104/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128581328. D. PRES 105/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128582329. D. PRES 106/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128583330. D. PRES 107/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128584331. D. PRES 108/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128585332. D. PRES 109/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128586333. D. PRES 110/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128587334. D. PRES 111/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128588335. D. PRES 112/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128589336. D. PRES 113/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128590337. D. PRES 114/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128591338. D. PRES 115/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128592339. D. PRES 116/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128593340. D. PRES 117/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128594341. D. PRES 118/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128595342. D. PRES 119/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128596343. D. PRES 120/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128597344. D. PRES 121/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128598345. D. PRES 122/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128599346. D. PRES 123/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128600347. D. PRES 124/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128601348. D. PRES 125/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128602349. H. CNASC 118/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 38 - 19.I.2016
privind aprobarea Registrului national al asistentilor sociali din România

128603350. D. PRES 126/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128604351. D. PRES 127/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128605352. D. PRES 128/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128606353. D. PRES 129/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui judecător

128607354. D. PRES 130/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128608355. D. PRES 131/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128609356. D. PRES 132/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128610357. D. PRES 133/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128611358. D. PRES 134/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128612359. D. PRES 135/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128613360. D. PRES 136/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128614361. D. PRES 137/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128615362. D. PRES 138/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128616363. D. PRES 139/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128617364. D. PRES 140/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128618365. D. PRES 141/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128619366. D. PRES 142/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128620367. D. PRES 143/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128621368. D. PRES 144/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128622369. D. PRES 145/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128623370. D. PRES 146/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128624371. D. PRES 147/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128625372. D. PRES 148/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128626373. D. PRES 149/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128627374. D. PRES 150/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128628375. D. PRES 151/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128629376. D. PRES 152/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128630377. D. PRES 153/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128631378. D. PRES 154/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128632379. D. PRES 155/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128633380. D. PRES 156/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128634381. D. PRES 157/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128635382. D. PRES 158/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128636383. D. PRES 159/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128637384. D. PRES 160/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128638385. D. PRES 161/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128639386. D. PRES 162/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128640387. D. PRES 164/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128641388. D. PRES 163/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128642389. D. PRES 165/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128643390. D. PRES 166/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128644391. D. PRES 167/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128645392. D. PRES 168/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128646393. D. PRES 169/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128647394. DEC. PM 17/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru eliberarea doamnei Rozalia Dana Varga, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

128648395. DEC. PM 18/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
privind aplicarea mobilitătii doamnei Cristina Vasilica Icociu din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetării Stiintifice în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

128649396. DEC. PM 19/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
privind numirea doamnei Corina Suteu în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii

128650397. DEC. PM 20/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurentei de către domnul Paul Stefan Naidin

128651398. D. PRES 170/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128652399. D. PRES 171/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128653400. D. PRES 172/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128654401. D. PRES 173/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128655402. D. PRES 174/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128656403. D. PRES 175/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128657404. D. PRES 176/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128658405. D. PRES 177/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128659406. D. PRES 178/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128660407. D. PRES 179/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128661408. D. PRES 180/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128662409. D. PRES 181/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128663410. D. PRES 182/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128664411. D. PRES 183/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128665412. D. PRES 184/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128666413. D. PRES 185/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128667414. D. PRES 186/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128668415. D. PRES 187/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128669416. D. PRES 188/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128670417. D. PRES 189/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128671418. D. PRES 190/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128672419. D. PRES 191/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128673420. D. PRES 192/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128674421. D. PRES 193/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128675422. D. PRES 194/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128676423. D. PRES 195/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128677424. D. PRES 196/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128678425. D. PRES 197/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128679426. D. PRES 198/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128680427. D. PRES 199/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128681428. D. PRES 200/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128682429. D. PRES 201/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128683430. D. PRES 202/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128684431. D. PRES 203/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128685432. D. PRES 204/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128686433. D. PRES 205/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128687434. D. PRES 206/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128688435. D. PRES 207/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128689436. D. PRES 208/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128690437. L. P 6/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

128691438. D. PRES 16/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

128692439. L. P 7/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

128693440. D. PRES 17/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

128694441. L. P 10/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind stabilirea plătii unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârăirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945

128695442. D. PRES 20/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
pentru promulgarea Legii privind stabilirea plăăii unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârsirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945

128697443. D. PRES 210/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
pentru numirea unui procuror

128698444. H. G 12/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru municipiul Iasi, judetul Iasi

128699445. DEC. CMR 1/09 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 26/2015 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2016-2020, adoptarea Regulamentului electoral si aprobarea componentei Comisiei Electorale Centrale si adoptarea unor măsuri organizatorice

128700446. Rap. AEP 16090/21 septembrie 2016 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Dolj

128701447. Rap. AEP 17260/21 octombrie 2016 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Gorj

128702448. Rap. AEP 17679/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Mehedinti

128703449. Rap. AEP 17680/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Satu Mare

128704450. Rap. AEP 17681/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Olt

128705451. Rap. AEP 20063/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Sectorului 1 Bucuresti

128706452. Rap. AEP 20198/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Maramures

128707453. Rap. AEP 20337/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român - Sediul central

128708454. Rap. AEP 20343/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Sediul central

128709455. Rap. AEP 20666/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Suceava

128710456. Rap. AEP 20667/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Mehedinti

128711457. Rap. AEP 21161/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Vrancea

128712458. Rap. AEP 21259/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Neamt

128713459. Rap. AEP 21260/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Covasna

128479460. R. CD 8/24 februarie 1994 - M. Of. nr. 32 - 18.I.2016
Regulamentul Camerei Deputatilor - republicare

128480461. D. PRES 12/14 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 33 - 18.I.2016
privind conferirea unor decoratii

128481462. O. MFP 4146/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 33 - 18.I.2016
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) si n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

128482463. D. PRES 13/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

128483464. D. PRES 14/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

128484465. DEC. CC 769/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 243 alin. (9) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

128485466. DEC. CC 773/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 si art. 35 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

128486467. DEC. CC 803/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor

128487468. H. G 8/13 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016
pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2015 privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor si actiunilor aferente produselor din tutun si produselor conexe

128488469. O. CNCAN 374/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalatiile nucleare

128489470. O. MJ 4354/24 decembrie 2015 - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016
al ministrului justitiei pentru modificarea si completarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administratiei penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.318/C/2012

128490471. O. ME 7/07 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016
al ministrului energiei pentru aprobarea Planului de actiuni preventive si a Planului de urgentă

128463472. O. MFP 923/11 iulie 2014 - M. Of. nr. 28 - 15.I.2016
pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăsoară activitatea de control financiar preventiv propriu - republicare

128464473. O. MTS 7/07 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2016
al ministrului tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelentă a federatiilor sportive nationale pentru anul 2016

128466474. DEC. ICCJ 29/19 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile referitoare la chestiunea de drept: „dacă în aplicarea art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, în cazul operatiunii de contopire a unei pedepse cu închisoarea aplicate în temeiul Codului penat din 1968 pentru o infractiune săvârsită sub imperiul acestei legi cu o pedeapsă cu închisoarea aplicată în temeiul noului Cod penal pentru o infractiune săvârsită sub imperiul Codului penal din 1968 se impune determinarea legii penale mai favorabile condamnatului în temeiul art. 5 din noul Cod penal sau se aplică legea în vigoare la momentul efectuării operatiunii de contopire

128467475. O. MENCS 3019/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 30 - 15.I.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

128468476. DEC. CC 703/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispozitii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

128469477. DEC. CC 707/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ

128470478. DEC. CC 743/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

128471479. DEC. PM 13/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2016
privind eliberarea, la cerere, a domnului Alexandru Năstase din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Investitii Străine si Parteneriat Public-Privat

128472480. DEC. PM 14/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2016
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Ion Anghel din functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor

128473481. DEC. PM 15/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2016
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Bordei-Gheorghisor Alexandru-Sorin a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului

128474482. DEC. PM 16/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2016
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Claudia Georgescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului

128475483. O. MENCS 3002/06 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Ingineria produselor alimentare” în cadrul scolii doctorale organizate în Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava

128476484. O. MENCS 3003/06 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Geografie” în cadrul scolii doctorale organizate în Universitatea din Craiova

128477485. Circ. BNR 1/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2016
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2015-23 ianuarie 2016

128478486. Circ. BNR 2/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2016
privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în valută

128444487. DEC. CC 679/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 25 - 14.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), (2) si (6), art. 2 alin. (1) si (2) si art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ, ale anexelor nr. 2 si nr. 3b din Legea nr. 63/2011, precum si ale Legii nr. 63/2011 în ansamblu

128445488. DEC. CC 680/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 25 - 14.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) pct. 34 coroborate cu cele ale art. 4 alin. (2) si art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

128446489. O. MMAP 1287/25 august 2015 - M. Of. nr. 25 - 14.I.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului de importantă comunitară ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos

128447490. H. UNEJ 13/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 25 - 14.I.2016
privind modificarea si completarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti nr. 19/2010

128448491. L. P 1/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 26 - 14.I.2016
pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr. 62/2011

128449492. D. PRES 1/08 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 26 - 14.I.2016
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr. 62/2011

128450493. O. MADR 3432/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 26 - 14.I.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

128451494. O. MFP 4147/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 26 - 14.I.2016
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul international de bunuri, prevăzute la art. 295 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

128452495. O. MFE 44/12 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 26 - 14.I.2016
al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de rambursare finale de către beneficiarii Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”

128453496. L. P 2/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2016
pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea natională a României

128454497. D. PRES 2/08 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2016
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea natională a României

128455498. D. PRES 8/2 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2016
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

128456499. D. PRES 9/12 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2016
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Ofiter

128457500. D. PRES 10/12 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2016
privind conferirea unor decoratii

128458501. DEC. CC 729/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

128459502. DEC. CC 792/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19, art. 26 alin. (2) raportat la art. 29 alin. (1) lit. I) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

128460503. H. G 3/06 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2016
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2007 pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

128461504. H. G 5/13 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2016
privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuintă de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuintă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonom㠄Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2016

128462505. H. G 6/13 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2016
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

128415506. H. G 1/06 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 22 - 13.I.2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Rectificare - M. Of. nr. 78 - 03.II.2016

128416507. DEC. CC 720/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) si art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - codul muncii

128417508. O. MECRMA 1598/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea FABRICA DE ARME CUGIR - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128418509. O. MFP 4156/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea FABRICA DE ARME CUGIR - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128419510. O. MMFPSPV 3152/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea FABRICA DE ARME CUGIR - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128420511. O. MEIMMMA 1599/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIESTI - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128421512. O. MFP 4155/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIESTI - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128422513. O. MMFPSPV 3153/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIESTI - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128423514. O. ME 1788/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
al ministrului energiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea HIDRO TAINITA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

128424515. O. MFP 4154/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea HIDRO TAINITA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

128425516. O. MMFPSPV 2131/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea HIDRO TAINITA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

128426517. O. MS 4/04 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
al ministrului sănătătii privind metodologia de decontare, modelul cererii si al declaratiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti

128427518. O. MFP 32/12 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
al ministrului finantelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 4.075/2015

128428519. H. CAFR 66/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016
pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind atribuirea calitătii de membru, înscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, înscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice în si din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012

128435520. L. P 5/12 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul aparitiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranti

128430521. L. P 3/12 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitătii de curierat a materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative

128433522. L. P 4/12 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităti fiscale

128434523. D. PRES 6/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităti fiscale

128432524. D. PRES 5/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitătii de curierat a materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative

128436525. D. PRES 7/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul aparitiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranti

128437526. DEC. CC 741/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, si, în special, cele ale art. 16 din aceeasi ordonantă de urgentă

128438527. DEC. CC 742/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 71 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

128439528. DEC. CC 811/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice

128440529. DEC. PM 12/13 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
privind înfiintarea Comitetului interministerial în domeniul activitătii de control la nivelul administratiei publice centrale

128441530. O. ANSVSA 193/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

128442531. O. CNAS 1477/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice

128443532. O. BNR 1181/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale DBR FACTOR IFN - S.A.

128408533. DEC. CC 757/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 20 - 12.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (4) si (5) din Codul de procedură civilă

128409534. DEC. CC 771/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 20 - 12.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

128410535. DEC. CC 808/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 20 - 12.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

128411536. DEC. PM 11/12 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 20 - 12.I.2016
privind numirea domnului Neculai Banea în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128412537. H. CEDO 32185/01 iulie 2014 - M. Of. nr. 20 - 12.I.2016
în Cauza Buceas si Bucias împotriva României

128413538. H. CEDO 9835/10 iunie 2014 - M. Of. nr. 20 - 12.I.2016
în Cauza Vidu si altii împotriva României

128414539. O. MFP 4160/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 21 - 12.I.2016
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea unor reglementări contabile

128398540. DEC. CC 766/10 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 17 - 11.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2711 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

128399541. O. MADR 3433/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 17 - 11.I.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obtinerii de produse neagricole”

128400542. DEC. CC 750/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 18 - 11.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 271^1 si art. 271^2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

128401543. DEC. CC 754/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 18 - 11.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) si (6), art. 2 alin. (1) si (2) si art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ, ale anexelor nr. 2 si 3b la lege, precum si a Legii nr. 63/2011 în ansamblul său

128402544. N. ASF 26/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 18 - 11.I.2016
privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

128403545. D. PRES 3/08 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2016
privind eliberarea din functie a unui procuror

128404546. D. PRES 4/08 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2016
privind acreditarea unui ambasador

128406547. DEC. CC 796/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

128407548. DEC. ICCJ 31/19 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prin care să se dea rezolvare de principiu următoarelor chestiuni de drept: „1. Dacă dispozitiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile si în ipoteza în care beneficiarul sprijinului financiar acordat din bugetele Uniunii Europene sau celor asimilate acestora a săvârsit fapta prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000 (în perioada anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 187/2012), din culpă, precum si datorită necunoasterii cu exactitate ori a imposibilitătii de cunoastere a dispozitiilor legale ce reglementează conditiile de acordare a sprijinului financiar, lipsind deci elementul «relei-credinte» prevăzut în norma actuală de incriminare, situatie în care sunt sau nu incidente dispozitiile art. 3 din Legea nr. 187/2012;
2. Dacă simplele neconcordante existente în documentele depuse de beneficiarii sprijinului financiar; precum si neatasarea în termen, la cererea acestora, a tuturor documentelor necesare (depuse însă ulterior, până la efectiva acordare a fondurilor) se încadrează în notiunea de «suspiciune de fraudă» sau «fraudă» definită de art. 1 alin. (1) Ut a) din Conventia pentru protectia intereselor financiare ale Comunitătilor Europene, art. 27 Ut. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 si art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului României nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;
3. În ipoteza unui răspuns negativ, dacă aceste situatii mai pot fi apreciate că întrunesc elementele constitutive ale infractiunii prevăzute de art. 181 din Legea nr. 78/2000, motivat si de faptul că norma de incriminare nu întruneste cerintele de previzibilitate impuse de art. 7 din Conventie;
4. Dacă este dată cauza de neimputabilitate prevăzută de art. 30 alin. (5) din noul Cod penal atunci când eroarea asupra caracterului ilicit al faptei se datorează necunoasterii sau interpretării eronate a unor norme civile a căror nerespectare a stat la baza comiterii infractiunii prevăzute de art. 181 din Legea nr. 78/2000 în ipoteza în care respectivele norme erau cuprinse în acte normative ce nu au fost publicate în Monitorul Oficial

128384549. DEC. CC 746/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 13 - 08.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4, art. 5, art. 9 si art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

128385550. H. G 1024/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 13 - 08.I.2016
pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, si Organizatia Internatională pentru Migratie (OIM), semnat la Bucuresti la 2 noiembrie 2015
Acord de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe al României prin Departamentul Consular, si Organizatia Internatională pentru Migratie (OIM)

128386551. O. CNAS 1486/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 13 - 08.I.2016
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

128387552. DEC. ORDA 172/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 13 - 08.I.2016
constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneratiilor (procentuale si minime) prevăzute în Metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzareâ fonogramelor de comert si a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 153A din 12 mai 2011 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală

128388553. O. ANAF 3846/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

128389554. O. MFP 4145/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2016
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate

128390555. DEC. ICCJ 30/19 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile ce formează obiectul Dosarului nr. 3.515/1/2015 este legal constituit conform dispozitiilor art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală si ale art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificările si completările ulterioare

128391556. O. MAI 4/07 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2016
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea componentei si Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne

128392557. O. MCU 2791/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2016
al ministrului culturii pentru reacreditarea Muzeului National al Aviatiei Române

128393558. O. MCU 2823/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2016
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică A, a Exploatării Miniere Petrila, ansamblu situat în Str. Minei nr. 2, orasul Petrila, judetul Hunedoara

128394559. O. ANAF 3795/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind înfiintarea, functionarea si desfiintarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale

128395560. O. ANAF 3845/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

128396561. H. CSM 1378/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2016
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

128397562. O. MFP 20/07 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 16 - 08.I.2016
al ministrului finantelor publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia
Rectificare - M. Of. nr. 62 - 28.I.2016

128367563. DEC. CC 673/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 09 - 07.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) si art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

128368564. DEC. CC 676/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 09 - 07.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

128369565. DEC. CC 688/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 09 - 07.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă

128370566. H. G 1023/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 09 - 07.I.2016
pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finantarea si monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

128371567. O. MADR 3060/24 decembrie 2015 - M. Of. nr. 09 - 07.I.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea criteriilor si a conditiilor pentru desemnarea administratorului cu atributii în organizarea si gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum si în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora

128372568. O. MAN 120/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 10 - 07.I.2016
al ministrului apărării nationale pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor si a altor facilităti recreative si sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Nationale

128373569. O. MT 1736/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2016
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezolutiei MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.3 al Organizatiei Maritime Internationale din 5 noiembrie 2015

128374570. O. ANAF 3769/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind declararea livrărilor/prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

128375571. DEC. ICCJ 19/05 octombrie 2015 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2016
privind recursul în interesul legii exercitat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă raportat la prevederile art. 56, 76 si 82 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu referire la aplicabilitatea procedurii speciale de înscriere a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii, în cazul prescriptiilor achizitive începute si eventual împlinite înainte de intrarea în vigoare a noului cod civil

128376572. N. ASF 22/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2016
privind autorizarea fondului de pensii administrat privat

128377573. DEC. PM 7/07 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2016
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Silviu-Ioan Popa a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Agentiei Nationale de Integritate

128378574. DEC. PM 8/07 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2016
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Giorgiana Nicoleta Voiculescu-Tâncu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

128379575. DEC. PM 9/07 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2016
privind stabilirea atributiilor domnului Chirică Lefter, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

128380576. DEC. PM 10/07 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2016
privind stabilirea atributiilor domnului Ion Anghel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

128381577. O. ANRE 180/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2016
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensatiilor bănesti între utilizatorii racordati în etape diferite, prin instalatie comună, la retele electrice de interes public

128382578. DEC. ASF 3814/24 decembrie 2015 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2016
privind sanctionarea Societătii D&B BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

128383579. DEC. ORDA 170/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2016
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind interpretarea Listei de aparate si suporturi pentru care se datorează remuneratie compensatorie pentru copie privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore si audiovizuale, încheiat în data de 8 decembrie 2015, între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si Asociatia Producătorilor si Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (APDETIC)

128351580. DEC. CC 761/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 06 - 06.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 alin. (2) si art. 85 alin. (3) teza a două din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

128352581. DEC. CC 767/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 06 - 06.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă

128353582. DEC. CC 770/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 06 - 06.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 140 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

128354583. DEC. CC 783/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 06 - 06.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (4) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

128355584. DEC. CC 790/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 06 - 06.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

128356585. O. MFP 4141/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 06 - 06.I.2016
al ministrului finantelor publice privind completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

128357586. O. MFP 4142/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 06 - 06.I.2016
al ministrului finantelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

128358587. N. ASF 25/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 06 - 06.I.2016
privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor facultative

128359588. H. G 1006/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 07 - 06.I.2016
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucuresti

128360589. O. ANPC 401/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 07 - 06.I.2016
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 445/2009 privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, la nivelul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

128361590. O. MS 1721/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 07 - 06.I.2016
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului sănătătii

128362591. O. MAE 2544/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 07 - 06.I.2016
al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Licentei generale de import si transfer de introducere definitive de produse militare pe teritoriul României, pentru destinatari finali din cadrul fortelor armate, LGIFA-RO-01

128363592. O. MFP 4144/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 07 - 06.I.2016
al ministrului finantelor publice privind abrogarea unor ordine care cuprind reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată

128364593. DEC. CC 774/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 08 - 06.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

128365594. H. G 1025/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 08 - 06.I.2016
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul public al municipiului Turda, judetul Cluj

128366595. O. ANAF 3841/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 08 - 06.I.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria răspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitătii de a desfăsura activităti economice care implică operatiuni din sfera TVA”

128332596. H. G 1005/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 03 - 05.I.2016
pentru modificarea si completarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

128333597. O. MS 1708/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 03 - 05.I.2016
al ministrului sănătătii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România si a preturilor de referintă generice ale acestora

128334598. N. ASF 24/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 03 - 05.I.2016
privind obligatiile de raportare si transparentă în sistemul pensiilor administrate privat

128335599. DEC. CMR 26/12 decembrie 2015 - M. Of. nr. 03 - 05.I.2016
privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2016-2020, adoptarea Regulamentului electoral si aprobarea componentei Comisiei Electorale Centrale si adoptarea unor măsuri organizatorice

128336600. O. ANRE 182/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 04 - 05.I.2016
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activitătii de furnizare reglementată, desfăsurată într-un an de reglementare, si de aprobare a preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016

128337601. H. G 1022/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Directiei Nationale Anticoruptie

128338602. DEC. PM 1/05 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componentei Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

128339603. DEC. PM 2/05 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
privind numirea doamnei Anca Magdalena Chiser în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128340604. DEC. PM 3/05 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Georgeta Gavrilă din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Energiei în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Energiei

128341605. DEC. PM 4/05 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
privind eliberarea doamnei Liliana Maria Toderiuc, la cerere, din functia de subsecretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetării Stiintifice

128342606. DEC. PM 5/05 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
privind eliberarea domnului Liviu Stancu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

128343607. DEC. PM 6/05 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
privind numirea domnului Adrian Baboi-Stroe în functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

128344608. O. MADN 1530/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea UZINA MECANICĂ BUCURESTI S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128345609. O. MFE 4112/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea UZINA MECANICĂ BUCURESTI S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128346610. O. MMFPSPV 3076/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea UZINA MECANICĂ BUCURESTI S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128347611. DEC. ASF 3813/24 decembrie 2015 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
privind sanctionarea Societătii B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

128348612. O. ANAF 3840/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea înregistrării în scopuri de TVA

128349613. H. CAFR 71/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care îndeplinesc cerintele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfăsurarea activitătii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

128350614. H. OAMGMAMR 36/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 05 - 05.I.2016
pentru modificarea anexei nr. 3 la Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, adoptat prin hotărârea Adunării generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 1/2009 .

128317615. D. PRES 991/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 01 - 04.I.2016
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de pregătire si prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo

128316616. L. P 323/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 01 - 04.I.2016
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de pregătire si prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo
Memorandum de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de pregătire si prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013)

128318617. DEC. CC 716/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 01 - 04.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

128319618. DEC. CC 809/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 01 - 04.I.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

128320619. H. G 1007/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 01 - 04.I.2016
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Iasi de către domnul Cârlan Dan

128321620. O. MT 1656/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 01 - 04.I.2016
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezolutiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizatiei Maritime Internationale din 27 iulie 2015

128322621. O. MS 1750/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 01 - 04.I.2016
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

128323622. O. CNAS 1506/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 01 - 04.I.2016
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

128324623. H. CCF 10/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 01 - 04.I.2016
privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plată si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali în anul 2016

128325624. H. G 997/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 02 - 04.I.2016
privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Justitiei si transmiterea unei părti din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării

128326625. H. G 1003/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 02 - 04.I.2016
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil aflat în domeniul public al statului

128327626. H. G 1004/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 02 - 04.I.2016
privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătătii în administrarea Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan”, subordonat Ministerului Sănătătii

128328627. H. G 1020/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 02 - 04.I.2016
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii

128329628. H. G 1021/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 02 - 04.I.2016
privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operatiunilor de urgentă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundatiile din primăvara si vara anului 2014 si pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritătii coordonatoare si de management în România, precum si a structurii autoritătilor de implementare pentru gestionarea asistentei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

128330629. O. MT 1711/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 02 - 04.I.2016
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL (Amendamente la regulile 2 si 13 si la suplimentul la Certificatul IAPP), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.258(67) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 17 octombrie 2014

128331630. N. ASF 41/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 02 - 04.I.2016
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ale entitătilor care desfăsoară activitate de asigurare si/sau reasigurare

128281631. H. G 1009/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 985 - 31.XII.2015
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 498/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare si închidere a Minelor „Conversmin” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128282632. H. G 1010/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 985 - 31.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea NEPTUN - OLIMP - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128283633. H. G 1011/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 985 - 31.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea LITORAL - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128284634. H. G 1012/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 985 - 31.XII.2015
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 406/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128285635. H. G 1013/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 985 - 31.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Comerciale ACTIVE CONEXE - S.A. Bucuresti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

128286636. OUG. G 64/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 986 - 31.XII.2015
privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

128287637. OUG. G 65/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 986 - 31.XII.2015
pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

128288638. OUG. G 66/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 986 - 31.XII.2015
privind prorogarea termenelor prevăzute la art. VI alin. (1), art. 20 alin. (5) si art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

128289639. OUG. G 67/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 986 - 31.XII.2015
privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

128290640. H. G 1014/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 986 - 31.XII.2015
privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

128291641. O. MT 1737/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 986 - 31.XII.2015
al ministrului transporturilor privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

128292642. O. MDRAP 2123/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 986 - 31.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea instructiunilor pentru emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special – 001

128293643. O. MFP 4153/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 986 - 31.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 4.075/2015

128294644. N. ASF 23/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 986 - 31.XII.2015
privind autorizarea fondului de pensii facultative

128295645. L. P 350/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Kazahstan privind asistenta judiciară în materie penală, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014
Tratat între România si Republica Kazahstan privind asistenta judiciară în materie penală

128296646. D. PRES 1064/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Kazahstan privind asistenta judiciară în materie penală, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014

128297647. D. PRES 1073/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

128298648. D. PRES 1074/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

128299649. D. PRES 1075/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

128300650. D. PRES 1076/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

128301651. D. PRES 1077/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

128302652. D. PRES 1078/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui procuror

128303653. D. PRES 1079/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui procuror

128304654. OUG. G 68/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

128305655. H. G 1015/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016

128306656. H. G 1016/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

128307657. H. G 1017/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată

128308658. H. G 1019/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de sigurantă ale Sistemului Electroenergetic National în ceea ce priveste combustibilii pentru perioada sezonului rece si volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea functionării în conditii de sigurantă si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 ianuarie-31 martie 2016, precum si alte măsuri privind nivelul de sigurantă si securitate în functionare a Sistemului Electroenergetic National

128309659. L. P 358/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 988 - 31.XII.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

128311660. D. PRES 1072/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 988 - 31.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

128312661. H. G 1018/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 988 - 31.XII.2015
pentru stabilirea contributiei financiare a României la programele optionale ale Agentiei Spatiale Europene (ESA)

128313662. O. ANRE 183/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 988 - 31.XII.2015
privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi, aferentă anului 2016

128314663. O. CNAS 1476/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 988 - 31.XII.2015
pentru modificarea si completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

128241664. H. G 1000/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 977 - 30.XII.2015
privind faptele pentru care se înscriu informatii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei în vigoare

128242665. H. ASF 76/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 977 - 30.XII.2015
privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contributiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

128243666. L. P 348/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 978 - 30.XII.2015
pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014
Tratat între România si Republica Kazahstan privind extrădarea

128244667. D. PRES 1062/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 978 - 30.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014

128245668. L. P 349/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 978 - 30.XII.2015
pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014
Tratat între România si Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate

128246669. D. PRES 1063/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 978 - 30.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014

128247670. O. ANAF 3637/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 978 - 30.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia

128248671. N. ASF 28/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 978 - 30.XII.2015
privind functionarea asigurătorilor supravegheati conform regimului national

128249672. Lista. PRIM 978/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 978 - 30.XII.2015
Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Petrosani pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

128250673. L. P 351/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 979 - 30.XII.2015
privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

128251674. D. PRES 1065/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 979 - 30.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

128252675. L. P 352/203 decembrie 2015 - M. Of. nr. 979 - 30.XII.2015
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

128253676. D. PRES 1066/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 979 - 30.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

128254677. O. ANAF 3698/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 979 - 30.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal

128255678. O. BNR 1172/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 979 - 30.XII.2015
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a S.C. EXPRESS LEASING FINANCIAL SERVICES IFN - S.A.

128256679. O. ANRE 178/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 979 - 30.XII.2015
privind aprobarea tarifelor si contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016

128257680. L. P 353/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 980 - 30.XII.2015
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

128258681. D. PRES 1067/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 980 - 30.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

128259682. O. ANAF 3771/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 980 - 30.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului si continutului unor documente utilizate în cadrul inspectiei fiscale la persoane fizice

128260683. O. BNR 11/24 decembrie 2015 - M. Of. nr. 980 - 30.XII.2015
privind amortizorul aferent institutiilor de credit autorizate în România si identificate de Banca Natională a României ca fiind alte institutii de importantă sistemică (O-SII)

128261684. O. BNR 12/24 decembrie 2015 - M. Of. nr. 980 - 30.XII.2015
privind amortizorul de conservare a capitalului si amortizorul anticiclic de capital

128262685. N. ASF 40/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 980 - 30.XII.2015
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate, aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

128263686. O. ANAF 3733/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 981 - 30.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor si a procedurii de aplicare a acestora

128264687. O. ANAF 3744/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 981 - 30.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii si efectuarea procedurii de executare silită

128265688. O. MFP 4120/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 981 - 30.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) si art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

128266689. O. CNAS 1457/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 981 - 30.XII.2015
pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicită reconfirmarea

128267690. N. ASF 38/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 981 - 30.XII.2015
privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situatiilor financiare anuale si registrul special de evidentă a activelor care le acoperă

128268691. O. MAN 123/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 982 - 30.XII.2015
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militar

128269692. O. MS 1723/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 982 - 30.XII.2015
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulantă pentru anul 2015

128270693. O. ANAF 3838/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 982 - 30.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate în activitatea de control a Directiei generale antifraudă fiscală

128271694. N. ASF 39/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 982 - 30.XII.2015
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiară, aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

128272695. O. ANAF 3770/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 983 - 30.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informatii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

128273696. O. ANAF 3833/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 983 - 30.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului „Dispozitie privind măsurile stabilite de organele de inspectie fiscală”

128274697. O. MFP 4133/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 983 - 30.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situatiei fiscale personale

128275698. OUG. G 63/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 984 - 30.XII.2015
pentru prelungirea valabilitătii licentelor de traseu si a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucuresti si localitătile judetului Ilfov

128276699. H. G 1002/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 984 - 30.XII.2015
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Rectificare - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016

128277700. DEC. PM 391/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 984 - 30.XII.2015
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Alexandra Patricia Braica din functia de secretar de stat pentru activitatea de dialog social la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

128278701. O. ANAF 3834/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 984 - 30.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligatiilor fiscale accesorii reprezentând penalităti de nedeclarare

128279702. MSJ. MFP 4115/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 984 - 30.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

128280703. Circ. BNR 38/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 984 - 30.XII.2015
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Coroana reginei Maria

128185704. L. P 345/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia la nivel national, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

128187705. H. S 91/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitelui Regiunilor - Noi avantaje pentru consumatorii de energie COM (2015) 339 final

128188706. H. S 92/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pietei energiei COM (2015) 340 final

128189707. H. S 93/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 si (UE) nr. 1.305/2013 COM (2015) 701 final

128190708. O. MMAP 1999/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările si serviciile prestate de către Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice si juridice

128191709. O. MFP 4109/24 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2016

128192710. O. ANRE 177/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea

128193711. H. CSM 1264/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului ori examenului pentru definitivare în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

128194712. H. CSM 1323/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

128195713. N. ASF 32/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare ale asigurătorilor/ reasiguratorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare

128196714. N. ASF 35/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
privind cerintele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări si Pensii Ocupationale

128197715. O. ANAF 3704/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situatiei fiscale personale, precum si a modelului declaratiei

128198716. O. ANAF 3735/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind emiterea si modificarea acordului de pret în avans, precum si continutul cererii de emitere si modificare a acordului de pret în avans

128199717. O. ANAF 3772/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modelul si continutul Raportului de inspectie fiscală întocmit la persoane fizice

128200718. O. MFP 4031/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

128201719. O. MDRAP 2067/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativă privind proprietătile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

128202720. O. MFP 4087/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăsurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

128203721. O. MDRAP 2069/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăsurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

128204722. O. ANRE 181/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitătile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015

128205723. L. P 347/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 973 - 29.XII.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 si pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

128206724. D. PRES 1061/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 973 - 29.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 si pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

128207725. L. P 355/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 973 - 29.XII.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

128208726. D. PRES 1069/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 973 - 29.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

128209727. O. ANAF 3737/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 973 - 29.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularului „Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate”

128210728. O. ANAF 3775/24 decembrie 2015 - M. Of. nr. 973 - 29.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor competente speciale ale organului fiscal central

128211729. O. MFP 4114/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 973 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză si de gestiune în cadrul Programului „Prima Casă”, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

128212730. N. ASF 34/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 973 - 29.XII.2015
privind cerintele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări si Pensii Ocupationale

128213731. DEC. ANARC 1145/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 973 - 29.XII.2015
privind identificarea pietei relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură

128214732. O. MFP 4032/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de încasare si de virare la bugetul de stat si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit si contributii sociale aferente veniturilor din activităti agricole, de către organele fiscale locale, precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale centrale si organele fiscale locale

128215733. O. MDRAP 2066/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Procedurii de încasare si de virare la bugetul de stat si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit si contributii sociale aferente veniturilor din activităti agricole, de către organele fiscale locale, precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale centrale si organele fiscale locale

128216734. H. CSM 1324/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
pentru completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior ai Magistraturii nr. 325/2005

128217735. N. ASF 29/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor si Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

128218736. N. ASF 30/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
privind drepturile, obligatiile si competentele administratorului special

128219737. N. ASF 31/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri si constructii, detinute de asigurători

128220738. N. ASF 33/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activitătii de asigurări de viată

128221739. N. ASF 37/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
privind procedura de întocmire si eliberare a documentului de introducere în reparatie a vehiculelor

128222740. H. CAFR 68/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării terorismului

128223741. L. P 356/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 975 - 29.XII.2015
pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

128224742. D. PRES 1070/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 975 - 29.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

128225743. L. P 357/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 975 - 29.XII.2015
pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

128226744. D. PRES 1071/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 975 - 29.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

128227745. O. MS 1703/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 975 - 29.XII.2015
al ministrului sănătătii pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

128228746. O. CNAS 1502/24 decembrie 2015 - M. Of. nr. 975 - 29.XII.2015
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

128229747. O. MDRAP 2068/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 975 - 29.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale locale

128230748. O. ANAF 3741/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 975 - 29.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

128231749. O. ANAF 3743/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 975 - 29.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contributiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea unor formulare

128232750. R. ASF 14/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 975 - 29.XII.2015
privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie în cadrul entitătilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

128233751. DEC. S 15/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 976 - 29.XII.2015
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 30 decembrie 2015 - 4 ianuarie 2016

128234752. DEC. PM 387/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 976 - 29.XII.2015
privind numirea reprezentantilor Guvernului României în cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social

128235753. DEC. PM 388/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 976 - 29.XII.2015
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Constantin-Cătălin Radu din functia publică de secretar general adjunct al Consiliului Concurentei în functia publică de secretar general al Ministerului Justitiei

128236754. DEC. PM 389/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 976 - 29.XII.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ortansa Luminita Constantin a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii

128237755. DEC. PM 390/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 976 - 29.XII.2015
privind eliberarea domnului Bogdan-Dragos-Aureliu Marian-Stanoevici din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii

128238756. O. MFP 4121/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 976 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri

128239757. N. ASF 27/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 976 - 29.XII.2015
privind activitatea de audit financiar la entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

128240758. N. ASF 36/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 976 - 29.XII.2015
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

128150759. O. ANAF 3711/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 965 - 28.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate în activitatea de inspectie fiscală

128151760. DEC. CC 695/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 966 - 28.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 alin. (1)-(3) si (8)-(10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

128152761. DEC. CC 698/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 966 - 28.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 151 alin. (4) raportate la prevederile art. 82 alin. (1) din Codul de procedură civilă

128153762. H. G 923/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 966 - 28.XII.2015
privind aprobarea stemei comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani

128154763. H. G 944/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 966 - 28.XII.2015
privind aprobarea stemelor comunelor Băgaciu si Sânger, judetul Mures

128155764. H. G 956/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 966 - 28.XII.2015
privind aprobarea stemelor comunelor Drăgotesti si Ghidici, judetul Dolj

128156765. O. MMAP 2001/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 966 - 28.XII.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2015 pentru fiecare instalatie din sectorul stationar în care se desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

128157766. DEC. CFAR 3/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 966 - 28.XII.2015
privind eliberarea unor persoane din functia de membru al Comisiei Electorale Centrale, respectiv desemnarea altor persoane ca membri ai Comisiei Electorale Centrale pe locurile rămase vacante

128158767. O. ANAF 3710/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 967 - 28.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modelul si continutul Raportului de inspectie fiscală întocmit la persoane juridice

128159768. O. MENCS 5857/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 967 - 28.XII.2015
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2015 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică si Inovare

128160769. DEC. ASF 3657/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 967 - 28.XII.2015
privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societătii MONDO AS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

128161770. DEC. ASF 3678/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 967 - 28.XII.2015
privind aprobarea cererii de suspendare a activitătii Societătii MGM BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L.

128162771. O. ANAF 3706/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 968 - 28.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale”

128163772. O. ANAF 3707/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 968 - 28.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale”

128164773. O. ANAF 3708/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 968 - 28.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Decizie de impunere provizorie privind obligatiile fiscale principale”

128165774. O. ANAF 3709/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 968 - 28.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspectiei fiscale la persoane juridice”

128166775. O. ANAF 3699/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 969 - 28.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

128167776. O. ANRE 179/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 969 - 28.XII.2015
pentru aprobarea Procedurii privind verificările si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

128168777. DEC. ANSPDCP 200/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 969 - 28.XII.2015
privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum si pentru modificarea si abrogarea unor decizii

128170778. L. P 341/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

128171779. D. PRES 1055/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

128172780. L. P 342/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

128173781. D. PRES 1056/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

128174782. L. P 343/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

128175783. D. PRES 1057/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

128176784. L. P 344/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice

128177785. D. PRES 1058/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice

128178786. L. P 354/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

128179787. D. PRES 1068/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

128180788. O. ME 1736/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
al ministrului energiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercial㠄Medserv Min” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

128181789. O. MFP 4078/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercial㠄Medserv Min” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

128182790. O. MMFPSPV 3039/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercial㠄Medserv Min” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

128183791. O. MFP 4080/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.642/2013 privind organizarea si functionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistentei reciproce la recuperare, precum si cu Comisia Europeană

128184792. H. CSM 1375/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 970 - 28.XII.2015
pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instantelor judecătoresti

128121793. D. PRES 1052/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 959 - 24.XII.2015
privind conferirea unor decoratii

128122794. H. G 978/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 959 - 24.XII.2015
privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileste contributia lunară de întretinere datorată de către sustinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidentiale

128123795. O. ANCPI 1738/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 959 - 24.XII.2015
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea termenelor pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

128124796. O. ANAF 3730/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 959 - 24.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind organizarea si functionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistentei reciproce la recuperare, precum si cu Comisia Europeană

128125797. O. ANRE 176/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 959 - 24.XII.2015
pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instantă clientilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum si a conditiilor de aplicare a tarifelor reglementate si a tarifelor componenta de piată concurentială

128126798. O. ANRM 368/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 960 - 24.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2016

128127799. L. P 318/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 961 - 24.XII.2015
pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate si pentru modificarea si completarea unor acte normative

128128800. D. PRES 984/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 961 - 24.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate si pentru modificarea si completarea unor acte normative

128129801. D. PRES 1053/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 962 - 24.XII.2015
privind conferirea unor decoratii

128130802. OUG. G 61/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 962 - 24.XII.2015
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

128131803. H. G 988/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 962 - 24.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Natională închideri de Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

128132804. H. G 990/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 962 - 24.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pe anul 2015

128133805. O. MCU 2799/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 962 - 24.XII.2015
al ministrului culturii pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfăsurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfăsurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management

128134806. O. MECS 5856/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 962 - 24.XII.2015
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultur㠄Marin Drăcea”, aflat în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică si Inovare

128135807. D. PRES 1054/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 963 - 24.XII.2015
privind conferirea unor decoratii

128136808. H. G 983/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 963 - 24.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

128137809. H. G 984/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 963 - 24.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

128138810. H. G 985/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 963 - 24.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

128139811. H. G 986/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 963 - 24.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome „Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

128140812. H. G 989/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 963 - 24.XII.2015
pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Agentiei Nationale pentru Locuinte

128142813. OUG. G 62/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 964 - 24.XII.2015
pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

128143814. H. G 987/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 964 - 24.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

128144815. H. G 993/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 964 - 24.XII.2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantării de bază a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar

128145816. H. G 994/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 964 - 24.XII.2015
privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

128146817. H. G 1001/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 964 - 24.XII.2015
privind aplicarea corectiilor financiare solicitate de Comisia Europeană în cadrul Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013

128147818. DEC. PM 386/24 decembrie 2015 - M. Of. nr. 964 - 24.XII.2015
privind numirea domnului Radu Horia Dorcioman în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

128148819. O. ANAF 3736/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 964 - 24.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate, precum si continutul cererii pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate

128149820. O. ANAF 3740/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 964 - 24.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind conditiile de delegare a competentei de solutionare a contestatiilor altui organ de solutionare

128069821. L. P 336/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 953 - 23.XII.2015
pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Albania în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2015
Acord între România si Republica Albania în domeniul securitătii sociale

128070822. D. PRES 1004/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 953 - 23.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Albania în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2015

128071823. H. G 979/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 953 - 23.XII.2015
privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distributia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distributiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitătii de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli în anul scolar 2015-2016

128072824. O. ASVSA 184/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 953 - 23.XII.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si sume

128073825. O. ASVSA 186/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 953 - 23.XII.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea art. 6 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitătile care produc alimente de origine animală

128074826. O. ANSVSA 187/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 953 - 23.XII.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 161/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind asistenta si cooperarea acordate Comisiei Europene pentru cercetarea stiintifică a problemelor referitoare la alimente

128075827. O. ANSVSA 188/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 953 - 23.XII.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

128076828. O. MFP 4017/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 953 - 23.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

128077829. O. MFE 4374/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 953 - 23.XII.2015
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

128078830. DEC. CC 736/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 954 - 23.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 466 alin. (1) si (2) din Codul de procedură penală

128079831. DEC. CC 775/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 954 - 23.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală

128080832. O. MAI 157/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 954 - 23.XII.2015
al ministrului afacerilor interne privind conditiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăsoară activităti în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale si în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în anul 2016

128081833. O. ANAF 3654/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 954 - 23.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

128082834. DEC. CEDO 24788/17 martie 2015 - M. Of. nr. 954 - 23.XII.2015
cu privire la cererea introdusă de Vasile Botomei împotriva României

128083835. DEC. CC 689/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 955 - 23.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

128084836. DEC. CC 713/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 955 - 23.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

128085837. O. MAI 160/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 955 - 23.XII.2015
al ministrului afacerilor interne privind coordonarea activitătii si delegarea unor competente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

128086838. O. MS 1549/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 955 - 23.XII.2015
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România si a preturilor de referintă generice ale acestora

128087839. O. MT 1688/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 955 - 23.XII.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.482/2006

128088840. L. P 346/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

128089841. D. PRES 1060/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

128090842. H. CD 117/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: O strategie privind piata unică digitală pentru Europa COM (2015) 192

128091843. O. MT 1306/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Comerciale „Sere si Pepiniere CFR” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

128092844. O. MFP 4076/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Comerciale „Sere si Pepiniere CFR” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

128093845. O. MMFPSPV 3038/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Comerciale „Sere si Pepiniere CFR” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

128094846. O. MT 1307/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviar㔠- S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

128095847. O. MFP 4077/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviar㔠- S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

128096848. O. MMFPSPV 3037/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviar㔠- S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

128097849. O. MS 1566/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

128098850. O. CNAS 1073/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

128099851. O. MFE 4385/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

128100852. O. MFE 4387/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al ministrului fondurilor europene privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

128101853. O. MECS 5992/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 956 - 23.XII.2015
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a în anul scolar 2015-2016

128102854. H. G 991/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 957 - 23.XII.2015
pentru aprobarea Anexei semnate de partea română la 21 mai 2013 la Brdo pri Kranju privind modificarea Memorandumului de întelegere referitor la cooperarea si sprijinul privind Secretariatul Conventiei de cooperare politienească pentru Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 mai 2010

128103855. H. G 995/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 957 - 23.XII.2015
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităti administrativ-teritoriale
Rectificare - M. Of. nr. 21 - 12.I.2016

128104856. H. G 996/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 957 - 23.XII.2015
privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru premierea sportivelor si a colectivului tehnic, care au obtinut locul III la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfăsurat în Danemarca în anul 2015

128105857. H. G 998/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 957 - 23.XII.2015
privind suplimentarea bugetului Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pe anul 2015, pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate

128106858. DEC. ASF 3677/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 957 - 23.XII.2015
privind aprobarea cererii de suspendare a activitătii Societătii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L

128107859. DEC. ASF 3677/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 957 - 23.XII.2015
privind aprobarea cererii de suspendare a activitătii Societătii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L

128108860. H. G 992/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind aprobarea plătii contributiei voluntare a României, în lei, la Organizatia Internatională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Initiativa Francofonă Natională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relatiile internationale”, pentru anul 2015

128109861. H. G 999/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

128110862. DEC. PM 375/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind numirea domnului Mihai Ghyka în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii

128111863. DEC. PM 376/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
pentru numirea domnului Emanoil Radu Dascălu în functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

128112864. DEC. PM 377/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind numirea domnului Victor Dan Eugen Strambu în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

128113865. DEC. PM 378/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind numirea doamnei Sorana Baciu în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

128114866. DEC. PM 379/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind numirea doamnei Georgeta Corina Popescu în functia de secretar de stat la Ministerul Energiei

128115867. DEC. PM 380/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind numirea domnului Aristotel Marius Jude în functia de secretar de stat la Ministerul Energiei

128116868. DEC. PM 381/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind eliberarea doamnei Ionela Viorela Dobrică din functia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

128117869. DEC. PM 382/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind eliberarea domnului Florin Silviu Hurduzeu din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

128118870. DEC. PRES 383/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind eliberarea domnului Bebe-Viorel Ionică din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

128119871. DEC. PM 384/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind numirea domnului Horatiu Silviu Anghelescu în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

128120872. DEC. PM 385/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind numirea doamnei Carmen Elian în functia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

127988873. D. PRES 1006/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

127989874. D. PRES 1007/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

127990875. D. PRES 1008/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

127991876. D. PRES 1009/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

127992877. D. PRES 1010/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

127993878. D. PRES 1011/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

127994879. D. PRES 1012/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

127995880. D. PRES 1013/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

127996881. D. PRES 1014/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

127997882. D. PRES 1015/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

127998883. D. PRES 1016/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

127999884. D. PRES 1017/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui procuror

128000885. D. PRES 1018/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui procuror

128001886. D. PRES 1019/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui procuror

128002887. O. MAE 2421/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2196 (2015)

128003888. O. ANAF 3695/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind competenta de exercitare a verificării situatiei fiscale personale si a activitătilor preliminare acesteia

128004889. O. ANAF 3696/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru stabilirea unor competente de exercitare a inspectiei fiscale pe întreg teritoriul tării

128005890. L. P 52/15 aprilie 2011 - M. Of. nr. 947 - 22.XII.2015
privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri - republicare

128006891. L. P 317/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale

128007892. D. PRES 983/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale

128008893. L. P 334/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilitătilor la transport pentru anumite categorii de persoane

128009894. D. PRES 1002/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilitătilor la transport pentru anumite categorii de persoane

128010895. L. P 335/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare si modificarea unor acte normative, precum si unele masuri de corelare legislativă

128011896. D. PRES 1003/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare si modificarea unor acte normative, precum si unele măsuri de corelare legislativă

128012897. DEC. CC 675/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2711 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

128013898. DEC. CC 694/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor prevederilor art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

128014899. DEC. CC 731/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

128015900. O. MFP 4028/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind modificarea art. 2 alin. (4) din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în conditiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.857/2013

128016901. Circ. BNR 37/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicată împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Catedralei romano-catolice Sfântul Iosif din Bucuresti

128017902. Circ. BNR 39/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2015

128018903. H. ANEAR 5/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
pentru înfiintarea functiei onorifice de „Presedinte de onoare al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România”

128019904. D. PRES 1020/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

128020905. D. PRES 1021/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

128021906. D. PRES 1022/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

128022907. D. PRES 1023/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

128023908. D. PRES 1024/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind înaintarea în gradul de contraamiral cu două stele, în retragere, a unui contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

128024909. D. PRES 1025/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

128025910. D. PRES 1026/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

128026911. D. PRES 1027/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

128027912. D. PRES 1028/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

128028913. D. PRES 1029/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

128029914. D. PRES 1030/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

128030915. D. PRES 1031/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

128031916. D. PRES 1032/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

128032917. D. PRES 1033/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

128033918. D. PRES 1034/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

128034919. D. PRES 1035/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

128035920. D. PRES 1036/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

128036921. D. PRES 1037/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

128037922. D. PRES 1038/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

128038923. D. PRES 1039/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

128039924. D. PRES 1040/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

128040925. D. PRES 1041/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

128041926. D. PP 1042/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

128042927. D. PRES 1043/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Nationale

128043928. D. PRES 1044/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne

128044929. D. PRES 1045/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne

128045930. D. PRES 1046/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne

128046931. D. PRES 1047/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 949 - 22.XII.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne

128047932. DEC. CC 638/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 950 - 22.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului

128048933. DEC. CC 684/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 950 - 22.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 din Legea societătilor nr. 31/1990

128049934. DEC. CC 686/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 950 - 22.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

128050935. DEC. CC 814/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 950 - 22.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

128051936. O. MFP 4018/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 950 - 22.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

128052937. O. MDRAP 2031/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 950 - 22.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

128053938. O. MFP 4075/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 950 - 22.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2015

128054939. OUG. G 60/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 951 - 22.XII.2015
pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) si k) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

128055940. H. G 981/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 951 - 22.XII.2015
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 134/2015 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societătii Nationale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petrosani, pentru anul 2015

128056941. H. G 982/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 951 - 22.XII.2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul National de Istorie a României a expozitiei „Comorile României” în Republica Populară Chineză

128057942. DEC. PM 372/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 951 - 22.XII.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Cristina Ecaterina Corut a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Consultare Publică si Dialog Civic

128058943. DEC. PM 373/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 951 - 22.XII.2015
privind eliberarea domnului Dorin Enache Valter din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

128059944. DEC. PM 374/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 951 - 22.XII.2015
privind exercitarea atributiilor presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

128060945. O. MFP 4043/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 951 - 22.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului si a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice

128061946. R. ASF 13/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 951 - 22.XII.2015
pentru modificarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autoritătii de Supraveghere Financiară

128062947. H. OAMGMAMR 35/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 951 - 22.XII.2015
privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România însotit de avizul anual

128063948. H. G 980/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 952 - 22.XII.2015
privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei

128064949. O. MDRAP 2008/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 952 - 22.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea Instructiunii pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetică

128065950. O. ANAF 3647/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 952 - 22.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea unor ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în domeniul organizării activitătii de administrare a contribuabililor mari si mijlocii

128066951. O. ANAF 3648/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 952 - 22.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

128067952. O. ANAF 3649/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 952 - 22.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii

128068953. O. BNR 10/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 952 - 22.XII.2015
privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informatii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre, si a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiară, aplicabile Institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială

127962954. DEC. CC 728/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 943 - 21.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 321-324 din Codul de procedură penală

127963955. O. ANAF 3622/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 943 - 21.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice

127964956. DEC. ICCJ 21/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 943 - 21.XII.2015
privind recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava si de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la „interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 527 alin. (2) si art. 529 alin. (1) si (2) din Codul civil raportate la prevederile art. 2 alin. (4) si art. 4 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană. În timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în ceea ce priveste includerea echivalentului valoric al normei de hrană în totalul veniturilor lunare nete în raport de care se stabileste pensia de întretinere datorată de către părinte copilului”

127965957. L. P 331/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 944 - 21.XII.2015
pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul străinilor

127966958. D. PRES 999/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 944 - 21.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul străinilor

127967959. DEC. CC 639/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 943 - 21.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 438 alin. (1) pct. 12 din Codul de procedură penală

127968960. L. P 332/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 945 - 21.XII.2015
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plătii contributiilor Ministerului Justitiei la organisme internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

127969961. D. PRES 1000/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 945 - 21.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plătii contributiilor Ministerului Justitiei la organisme internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

127970962. L. P 333/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 945 - 21.XII.2015
privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minoritătii tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez

127971963. D. PRES 1001/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 945 - 21.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minoritătii tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez

127972964. L. P 337/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 945 - 21.XII.2015
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

127973965. D. PRES 1005/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 945 - 21.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

127975966. D. PRES 1051/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 945 - 21.XII.2015
privind conferirea unor decoratii

127976967. H. P 47/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 945 - 21.XII.2015
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

127977968. O. MT 1682/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 945 - 21.XII.2015
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

127978969. O. MADR 2828/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 945 - 21.XII.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

127979970. DEC. ICCJ 34/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 945 - 21.XII.2015
pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă, privind posibilitatea actualizării în cadrul executării silite a cheltuielilor de judecată stabilite printr-o hotărâre judecătorească

127980971. DEC. PM 366/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 946 - 21.XII.2015
privind eliberarea domnului Dumitru Băiculescu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

127981972. DEC. PM 367/21 decembrie 2012 - M. Of. nr. 946 - 21.XII.2015
privind numirea domnului Dorin Enache Valter în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

127982973. DEC. PM 368/21 decembrie 2012 - M. Of. nr. 946 - 21.XII.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Valentin Florin Trifan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului

127983974. DEC. PM 369/21 decembrie 2012 - M. Of. nr. 946 - 21.XII.2015
privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Mircea Jorj a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

127984975. DEC. PM 370/21 decembrie 2012 - M. Of. nr. 946 - 21.XII.2015
pentru stabilirea atributiilor domnului Costin Grigore Borc, viceprim-ministru, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri

127985976. DEC. PM 371/21 decembrie 2012 - M. Of. nr. 946 - 21.XII.2015
pentru stabilirea atributiilor domnului Vasile Dîncu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice

127986977. H. ANEAR 3/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 946 - 21.XII.2015
pentru aprobarea Ghidului de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor

127987978. H. ANEAR 4/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 946 - 21.XII.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei de etică si disciplină a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România nr. 5/2014

127958979. L. P 339/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 941 - 19.XII.2015
Legea bugetului de stat pe anul 2016

127959980. D. PRES 1049/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 941 - 19.XII.2015
privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2016

127960981. L. P 340/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 942 - 19.XII.2015
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

127961982. D. PRES 1050/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 942 - 19.XII.2015
privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

127917983. L. P 322/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

127918984. D. PRES 990/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

127919985. L. P 324/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

127920986. D. PRES 992/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

127921987. L. P 325/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

127922988. D. PRES 993/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

127923989. L. P 326/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte măsuri

127924990. D. PRES 994/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte măsuri

127925991. L. P 327/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

127926992. D. PRES 995/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

127927993. L. P 330/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

127930994. DEC. CC 745/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligatiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti si între acestia si autorităti contractante

127929995. D. PRES 998/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

127931996. H. G 973/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marf㠄C.F.R. - Marf㔠- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

127932997. H. G 974/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016

127933998. H. G 975/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Timis de către domnul Marossy Zoltán Gheorghe

127934999. H. G 976/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Dogariu Eugen din functia publică de prefect al judetului Timis în functia publică de subprefect al judetului Timis

1279351000. H. G 977/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
privind numirea domnului Băcală Mircea în functia publică de prefect al judetului Timis

1279361001. H. CD 114/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 938 - 18.XII.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Recomandarea Consiliului privind instituirea de consilii nationale de competitivitate în cadrul zonei euro COM (2015) 601

1279371002. H. CD 116/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 938 - 18.XII.2015
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Comert pentru toti - Către o politică comercială si de investitii mai responsabilă COM (2015) 497

1279381003. O. ANAP 1139/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 938 - 18.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind notificarea încheierii contractului de achizitie publică/acordului-cadru

1279391004. O. ANAF 3635/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 938 - 18.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum si a Procedurii privind schimbul de informatii între Agentia Natională de Administrare Fiscală si Camera Consultantilor Fiscali

1279411005. O. ANAF 3655/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 938 - 18.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a formularului 600 „Declaratie privind îndeplinirea conditiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii"

1279421006. O. MDRAP 1942/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 939 - 18.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind modificarea unor titluri de parc industrial acordate Societătii „Eurobusiness Parc Oradea” - S.A., judetul Bihor

1279431007. O. ANAF 3631/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 939 - 18.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare

1279441008. L. P 338/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016

1279451009. D. PRES 1048/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016

1279461010. O. MADN 1778/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
al ministrului energiei privind modificarea unor ordine în sensul prelungirii perioadei de implementare

1279471011. O. MFP 4044/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiară de a constata contraventia prevăzută la art. 336 alin. (1) lit. t) si de a aplica sanctiunea prevăzută la art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

1279481012. O. ANRE 166/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2015

1279491013. O. ANRE 167/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrică

1279501014. O. ANRE 168/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distributie Banat” - S.A.

1279511015. O. ANRE 169/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distributie Dobrogea” - S.A.

1279521016. O. ANRE 170/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distributie Muntenia” - S.A.

1279531017. O. ANRE 171/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud” - S.A.

1279541018. O. ANRE 172/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A.

1279551019. O. ANRE 173/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord” - S.A.

1279561020. O. ANRE 174/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „E.ON Distributie România” - S.A.

1279571021. O. ANRE 175/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „CEZ Distributie” - S.A.

1278821022. H. CD 109/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 933 - 17.XII.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European si Consiliu: Lucrând împreună pentru locuri de muncă si crestere economică: Rolul băncilor nationale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de investitii pentru Europa COM (2015) 361

1278831023. H. CD 110/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 933 - 17.XII.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Plan de actiune privind edificarea unei Uniuni a pietelor de capital COM (2015)468

1278841024. H. CD 111/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 933 - 17.XII.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea si de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă si standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012 COM (2015) 472

1278851025. H. CD 112/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 933 - 17.XII.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii COM (2015) 473

1278861026. D. PRES 988/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 933 - 17.XII.2015
privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situatii de Urgent㠄Nicolae Iorga” al Judetului Botosani

1278871027. D. PRES 989/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 933 - 17.XII.2015
pentru numirea în functia de procuror sef adjunct al Sectiei de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

1278881028. H. G 964/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 933 - 17.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

1278891029. H. G 965/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 933 - 17.XII.2015
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Nationale „Loteria Român㔠- S.A., companie natională aflată sub autoritatea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

1278901030. H. G 966/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 933 - 17.XII.2015
privind alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, a unor sume pentru finantarea cheltuielilor curente necesare functionării Ministerului pentru Consultare Publică si Dialog Civic

1278911031. L. P 316/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 934 - 17.XII.2015
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

1278921032. D. PRES 982/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 934 - 17.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

1278931033. H. CD 115/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 934 - 17.XII.2015
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind integrarea somerilor de lungă durată pe piata fortei de muncă COM (2015)462

1278941034. O. MS 1548/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 934 - 17.XII.2015
al ministrului sănătătii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România si a preturilor de referintă generice ale acestora

1278951035. O. MAE 2422/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 934 - 17.XII.2015
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2244 (2015)

1278961036. O. ANAF 3628/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 934 - 17.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) „Declaratie pe propria răspundere pentru îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

1278971037. H. ANEAR 6/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 934 - 17.XII.2015
privind componenta Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România

1278981038. DEC. CC 647/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 935 - 17.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

1278991039. DEC. CC 734/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 935 - 17.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. (1) lit. c) si alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală

1279001040. H. G 967/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 935 - 17.XII.2015
pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

1279011041. H. G 968/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 935 - 17.XII.2015
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu în domeniul public al municipiului Târgu Jiu si pentru darea în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu a imobilului trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418 din 12 octombrie 2015

1279021042. H. G 969/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 935 - 17.XII.2015
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea adresei si a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu, precum si pentru transmiterea partială din aceste imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al municipiului Târgu Jiu

1279031043. H. G 970/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 935 - 17.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1279041044. H. G 972/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 935 - 17.XII.2015
privind aplicarea corectiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finantate din cadrul axei prioritare 1 a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

1279051045. DEC. PM 363/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 935 - 17.XII.2015
pentru numirea domnului Victor Giosan în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1279061046. DEC. PM 364/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 935 - 17.XII.2015
pentru eliberarea domnului Ion Lazăr, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Corpului de control al primului-ministru

1279071047. DEC. PM 365/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 935 - 17.XII.2015
pentru numirea domnului Mircea Valentin în functia de secretar de stat, sef al Corpului de control al primului-ministru

1279081048. L. P 328/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 936 - 17.XII.2015
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelentă NATO pentru Operatii de Stabilitate

1279091049. D. PRES 996/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 936 - 17.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelentă NATO pentru Operatii de Stabilitate

1279101050. L. P 329/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 936 - 17.XII.2015
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

1279111051. D. PRES 997/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 936 - 17.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

1279121052. H. CD 113/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 936 - 17.XII.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu si Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice si monetare COM (2015) 600

1279131053. O. MTS 1124/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 936 - 17.XII.2015
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică si a metodologiei privind finantarea federatiilor sportive nationale de către Ministerul Tineretului si Sportului, în anul 2016

1279141054. O. ANAP 1140/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 936 - 17.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

1279151055. O. MT 1679/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 936 - 17.XII.2015
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru constructia si echipamentul unitătilor mobile de foraj marin (Codul MODU), adoptate de Comitetul de sigurantă maritimă al Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia MSC.382(94) din 21 noiembrie 2014, precum si a amendamentelor la Codul din 1989 pentru constructia si echipamentul unitătilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de sigurantă maritimă al Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia MSC.383(94) din 21 noiembrie 2014

1279161056. O. MAE 2410/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 936 - 17.XII.2015
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de l intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export a produselor tevi din otel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din otel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, cu dimensiunile 406,40 x 12,70 mm si cantitatea de 1.073 kg, către firma Larsen & Toubro Limited Piping Center Hariza Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India

1278451057. O. ANSVSA 168/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 930 - 16.XII.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale existente la nivelul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al unitătilor din subordinea acesteia

1278461058. O. MT 1653/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 930 - 16.XII.2015
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa I la MARPOL - Amendament la regula 43). adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.256(67) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 17 octombrie 2014

1278471059. O. MT 1654/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 930 - 16.XII.2015
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa III la MARPOL - Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substantelor dăunătoare sub formă ambalată), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.257(67) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 17 octombrie 2014

1278481060. O. ANAF 3602/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 930 - 16.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod A.N.A.F. 14.13 22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Directiei Generale Antifraudă Fiscală

1278491061. O. MECS 5575/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 930 - 16.XII.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea unor programe pentru concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învătământul preuniversitar

1278501062. H. UNNP 4/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 930 - 16.XII.2015
pentru aprobarea completării Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014

1278511063. H. UNNP 9/14 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 930 - 16.XII.2015
pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din România

1278521064. H. P 46/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
privind modificarea Regulamentului activitătilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

1278531065. H. S 81/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii - COM(2015) 473 final

1278541066. H. S 82/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea si de creare a unui cadru european pentru securitizare simplă, transparentă si standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012 - COM(2015) 472 final

1278551067. H. S 83/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
privind Comunicarea Comisiei - O strategie privind piata unică digitală pentru Europa COM (2015) 192 final

1278561068. H. S 84/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Gestionarea crizei refugiatilor: stadiul de realizare a actiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migratia - COM (2015) 510 final

1278571069. H. S 85/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
privind Comunicarea comună către Parlamentul European si Consiliu - Identificarea de solutii la criza refugiatilor din Europa: rolul actiunii externe a UE JOIN (2015) 40 final

1278581070. H. S 86/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Planul de actiune al Uniunii Europene privind returnarea COM(2015) 453 final

1278591071. H. S 87/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind normele referitoare la achizitiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil COM(2015) 454 final

1278601072. H. S 88/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Gestionarea crizei refugiatilor: măsuri operationale, bugetare si juridice imediate în cadrul Agendei europene privind migratia COM(2015) 490 final

1278611073. H. S 89/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
privind Proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general 2015 - Gestionarea crizei refugiatilor: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migratia COM(2015) 485 final

1278621074. O. ANPC 400/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea ultimei transe din cofinantarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2015

1278631075. O. MT 1678/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru constructia si echipamentul unitătilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de sigurantă maritimă al Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia MSC.384(94) din 21 noiembrie 2014

1278641076. O. MMAP 1889/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru modificarea si completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor nr. 44/1.195/2011

1278651077. O. MADR 2514/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor nr. 44/1.195/2011

1278661078. O. MADR 2508/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit, a atributiilor si obligatiilor acesteia, precum si a componentei nominale

1278671079. N. ASF 21/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 931 - 16.XII.2015
pentru modificarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

1278681080. DEC. PM 351/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 932 - 16.XII.2015
privind eliberarea domnului Atin Lucian Antochi din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

1278691081. DEC. PM 352/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 932 - 16.XII.2015
privind eliberarea doamnei Diana Marielissa Voicu din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

1278701082. DEC. PM 353/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 932 - 16.XII.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Ion Claudiu Teodorescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei

1278711083. DEC. PM 354/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 932 - 16.XII.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Laura G risti na Stanislav Bogdan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1278721084. DEC. PM 355/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. - 16.XII.2015
pentru numirea domnului Daniel Picu în functia publică de secretar general al Consiliului Concurentei

1278731085. DEC. PM 356/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 932 - 16.XII.2015
pentru numirea domnului Călin-Ionut Ungur în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1278741086. DEC. PM 357/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 932 - 16.XII.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Rozica-Alina Oprea

1278751087. DEC. PM 358/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 932 - 16.XII.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Culturii de către domnul Andrei Diaconescu

1278761088. DEC. PM 359/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 932 - 16.XII.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Elena-Gabriela Eremia a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

1278771089. DEC. PM 360/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 932 - 16.XII.2015
privind reintegrarea domnului Balaban Alexandru-Gabriel în functia publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1278781090. DEC. PM 361/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 932 - 16.XII.2015
privind reintegrarea doamnei Georgeta Modiga în functia publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1278791091. DEC. PM 362/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 932 - 16.XII.2015
privind reintegrarea domnului Niculcea Zorinel în functia publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1278801092. O. ANAP 773/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 932 - 16.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind unele măsuri de eficientizare a activitătii de evaluare ex-ante a documentatiilor de atribuire

1278811093. O. CNPP 374/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 932 - 16.XII.2015
pentru aprobarea instructiunilor privind eliberarea si utilizarea documentului portabil DA1 - „Document care atestă dreptul de a primi asistentă medicală în cadrul asigurării pentru accidente de muncă si boli profesionale” în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială si a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

1278221094. H. CD 118/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 926 - 15.XII.2015
privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2016

1278231095. O. MS 1542/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 926 - 15.XII.2015
al ministrului sănătătii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România si a preturilor de referintă generice ale acestora

1278241096. O. ANAF 3604/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 926 - 15.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

1278251097. O. ANAF 3605/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 926 - 15.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

1278261098. O. MFE 4309/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 926 - 15.XII.2015
al ministrului fondurilor europene privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea conditiilor necesare derulării proiectelor finantate în cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare”

1278271099. DEC. CC 738/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 927 - 15.XII.2015
referitoare la exceptia de ne constitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală

1278281100. DEC. CC 739/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 927 - 15.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală

1278291101. DEC. CC 740/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 927 - 15.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 222 alin. (10) din Codul de procedură penală

1278301102. O. MDRAP 1157/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 927 - 15.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

1278311103. L. P 320/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 928 - 15.XII.2015
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

1278321104. D. PRES 986/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 928 - 15.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

1278331105. L. P 321/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 928 - 15.XII.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

1278341106. D. PRES 987/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 928 - 15.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

1278351107. H. S 90/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 928 - 15.XII.2015
privind numirea presedintelui Agentiei Nationale de Integritate

1278361108. DEC. CC 735/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 928 - 15.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Codul penal

1278371109. H. G 963/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 928 - 15.XII.2015
privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

1278381110. DEC. CAP 2519/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 928 - 15.XII.2015
a Curtii de Apel Ploiesti privind pronuntarea asupra recursului declarat împotriva Sentintei nr. 293 din 24 martie 2015, pronuntată de Tribunalul Dâmbovita - Sectia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal

1278391111. L. P 319/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 929 - 15.XII.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

1278401112. D. PRES 985/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 929 - 15.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

1278411113. DEC. PM 350/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 929 - 15.XII.2015
pentru numirea domnului Florin Marius Tăcu în functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1278421114. O. MFP 4040/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 929 - 15.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

1278431115. O. MFE 4337/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 929 - 15.XII.2015
al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

1278441116. O. MJ 4057/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 929 - 15.XII.2015
al ministrului justitiei privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind transmiterea fără plată între unitătile din sistemul administratiei penitenciarelor a produselor obtinute în gospodăriile agrozootehnice

1278151117. DEC. CC 732/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 925 - 14.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte măsuri fiscal-bugetare

1278161118. O. ANAF 2727/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 924 - 14.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

1278171119. OUG. G 59/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 925 - 14.XII.2015
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene

1278181120. H. G 954/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 925 - 14.XII.2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al României

1278191121. H. G 962/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 925 - 14.XII.2015
pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

1278201122. DEC. PM 349/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 925 - 14.XII.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene de către doamna Camelia Mihaela Izvoran

1278211123. O. MMFPSPV 2999/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 925 - 14.XII.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii bursei de rezidentiat, pentru rezidentii din cadrul Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, din bugetul Casei Nationale de Pensii

1277881124. L. P 311/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 918 - 11.XII.2015
privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare

1277891125. D. PRES 924/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 918 - 11.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare

1277901126. DEC. ICCJ 31/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 918 - 11.XII.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a prevederilor art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveste calitatea curatorului numit pentru pârâtul citat prin publicitate de a declara calea de atac a apelului împotriva sentintei primei instante, în reprezentarea intereselor acestuia

1277911127. O. ANRE 163/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 918 - 11.XII.2015
pentru aprobarea Conditiilor generale asociate licentei pentru administrarea pietelor centralizate de energie electrică

1277921128. DEC. ICCJ 27/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 919 - 11.XII.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept:
- dacă ordonanta procurorului ierarhic superior [prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părtii vătămate si se dispune infirmarea ordonantei procurorului de caz si redeschiderea urmăririi penale] este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul procedură penală în situatia în care urmărirea penală a fost început㠄in rem" si nu „in personam".

1277931129. O. ANRE 161/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 919 - 11.XII.2015
privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport si de sistem al gazelor naturale

1277941130. O. ANRE 162/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 919 - 11.XII.2015
privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale

1277951131. L. P 312/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 920 - 11.XII.2015
privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul financiar

1277961132. D. PRES 925/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 920 - 11.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul financiar

1277971133. OUG. G 58/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 921 - 11.XII.2015
pentru modificarea art. 51 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

1277981134. DEC. PM 340/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 921 - 11.XII.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Rosan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

1277991135. DEC. PM 341/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 921 - 11.XII.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Rosan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

1278001136. DEC. PM 342/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 921 - 11.XII.2015
privind eliberarea domnului Mihai Adrian Albulescu din functia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1278011137. DEC. PM 343/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 921 - 11.XII.2015
privind eliberarea domnului Valentin Aurel Brânzea din functia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1278021138. DEC. PM 344/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 921 - 11.XII.2015
privind numirea domnului Gabriel Biris în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

1278031139. DEC. PM 345/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 921 - 11.XII.2015
pentru numirea domnului Valeriu Ciolan Nicolae în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1278041140. DEC. PM 346/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 921 - 11.XII.2015
privind numirea domnului Aristotel Marius Jude în functia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1278051141. DEC. PM 347/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 921 - 11.XII.2015
privind numirea doamnei Georgeta Corina Popescu în functia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1278061142. O. CNAS 1058/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 921 - 11.XII.2015
pentru aprobarea metodologiei si a formatului de raportare lunară de către casele de asigurări de sănătate la Casa Natională de Asigurări de Sănătate a valorii consumului centralizat de medicamente

1278071143. DEC. CC 747/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 922 - 11.XII.2015
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind completarea unor prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si a unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului

1278081144. H. G 958/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 922 - 11.XII.2015
privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Conducta de aductiune a sondei 15 Bilciuresti”, judetul Dâmbovita

1278091145. H. G 959/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 922 - 11.XII.2015
privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Instalatie tehnologică de suprafată la sonda 4 Bătrânesti, judetul Bacău”

1278101146. H. G 960/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 922 - 11.XII.2015
privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Jilt Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

1278111147. H. G 961/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 922 - 11.XII.2015
privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Consultare Publică si Dialog Civic

1278121148. DEC. PM 348/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 922 - 11.XII.2015
privind numirea domnului Mihail Lisetchi în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică si Dialog Civic

1278131149. O. MDRAP 1982/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 922 - 11.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea si înlocuirea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice nr. 252/2015 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform Programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

1278141150. OUG. G 57/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 923 - 11.XII.2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare
Rectificare - M. Of. nr. 973 - 29.XII.2015

1277441151. DEC. ANRM 16/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 914 - 10.XII.2015
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Covasna Vest

1277451152. O. ANCPI 1340/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 914 - 10.XII.2015
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

1277461153. O. MS 1498/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 914 - 10.XII.2015
al ministrului sănătătii privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor si actiunilor aferente produselor din tutun si produselor conexe

1277471154. O. MS 1499/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 914 - 10.XII.2015
al ministrului sănătătii privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.286/2015 privind desemnarea presedintelui si a componentei Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor si actiunilor aferente produselor din tutun si produselor conexe

1277481155. O. ANAF 3495/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 914 - 10.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”

1277491156. DEC. CSINPPC 39/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 914 - 10.XII.2015
pentru modificarea Procedurii privind supravegherea activitătii Camerei Auditorilor Financiari din România de autorizare a auditorilor statutari si firmelor de audit, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 26/2013

1277501157. DEC. CSINPPC 50/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 914 - 10.XII.2015
pentru adoptarea Normei privind investigatia si solutionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari si firmelor de audit care efectuează misiuni de audit statutar

1277511158. DEC. CSINPPC 51/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 914 - 10.XII.2015
pentru adoptarea Acordului de cooperare privind participarea la investigatia si solutionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari si firmelor de audit care efectuează audit statutar

1277521159. DEC. ORDA 165/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 914 - 10.XII.2015
privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneratiilor (procentuale si minime) prevăzute în Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzam a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, prin Decizia directorului generai adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 432/2006

1277531160. H. CD 105/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 915 - 10.XII.2015
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1277541161. H. CD 106/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 915 - 10.XII.2015
privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor

1277551162. DEC. CC 611/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 915 - 10.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) si (6), art. 2 alin. (1) si (2) si art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ, precum si a anexelor nr. 2 si 3b la acest act normativ

1277561163. DEC. CC 643/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 915 - 10.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

1277571164. DEC. CC 723/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 915 - 10.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

1277581165. DEC. CC 727/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 915 - 10.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal si ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

1277591166. H. G 950/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 915 - 10.XII.2015
privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea unor cheltuieli ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat finantate din bugetele locale, precum si ale unitătilor de învătământ special de stat finantate din bugetele proprii ale judetelor

1277601167. H. G 951/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 915 - 10.XII.2015
privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război si văduvelor de război, precum si accidentatilor de război în afara serviciului ordonat

1277611168. H. G 952/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind suplimentarea bugetului Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, în vederea plătii despăgubirilor acordate de către Curtea de Arbitraj Internatională a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii

1277621169. H. G 955/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităti administrativ-teritoriale

1277631170. DEC. PM 330/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Stoica Ion a functiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

1277641171. DEC. PM 331/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
pentru eliberarea domnului Gheorghe Cornescu din functia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor interne

1277651172. DEC. PM 332/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind eliberarea domnului Ilie Botos, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

1277661173. DEC. PM 333/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind eliberarea domnului Tohăneanu Bogdan din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

1277671174. DEC. PM 334/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind numirea domnului Florea-Tiberiu Trifan în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

1277681175. DEC. PM 335/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
pentru numirea domnului chestor general de politie Ioan Buda în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

1277691176. DEC. PM 336/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind numirea domnului chestor de politie Bogdan Despescu în functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Române

1277701177. DEC. CSINPPC 52/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
pentru adoptarea Procedurii privind investigatiile referitoare la auditorii statutari si firmele de audit care efectuează audit statutar

1277711178. DEC. CSINPPC 53/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind adoptarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea si schimbul de informatii dintre Consiliul pentru Dezvoltarea si Supravegherea Auditului din Republica Macedonia si Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din România

1277721179. Rap. AEP 17897/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Ialomita

1277731180. Rap. AEP 18006/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Arges

1277741181. Rap. AEP 18057/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Brăila

1277751182. Rap. AEP 18755/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Brasov

1277761183. Rap. AEP 18756/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Organizatia Judeteană Arad

1277771184. Rap. AEP 18757/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Tulcea

1277781185. Rap. AEP 18758/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Giurgiu

1277791186. Rap. AEP 19039/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Sectorului 3 Bucuresti

1277801187. Rap. AEP 19098/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Galati

1277811188. Rap. AEP 19099/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Călărasi

1277821189. Rap. AEP 19300/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Teritorială Ciuc

1277831190. H. G 953/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 917 - 10.XII.2015
pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operationale finantate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit

1277841191. H. G 957/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 917 - 10.XII.2015
privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

1277851192. DEC. PM 337/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 917 - 10.XII.2015
privind eliberarea domnului Florin Vodită din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

1277861193. DEC. PM 338/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 917 - 10.XII.2015
privind numirea domnului Vlad Vasiliu în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

1277871194. DEC. PM 339/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 917 - 10.XII.2015
privind numirea domnului Claudiu Vrînceanu în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

1276681195. H. S 80/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 909 - 09.XII.2015
privind modificarea Regulamentului Senatului

1276691196. DEC. CC 718/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 909 - 09.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 din Codul penal din 1969

1276701197. DEC. PM 324/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 909 - 09.XII.2015
privind eliberarea domnului Măricel Popa din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

1276711198. DEC. PM 325/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 909 - 09.XII.2015
privind numirea domnului Sorin Ioan Radu în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1276721199. DEC. PM 326/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 909 - 09.XII.2015
privind numirea doamnei Corina Silvia Pop în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

1276731200. DEC. PM 327/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 909 - 09.XII.2015
privind numirea domnului Eugen Ispas în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1276741201. DEC. PM 328/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 909 - 09.XII.2015
privind numirea domnului Andrei Popescu în functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

1276751202. DEC. PM 329/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 909 - 09.XII.2015
privind reintegrarea domnului Chirică Lefter în functia publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1276761203. L. P 313/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 910 - 09.XII.2015
pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006

1276771204. D. PRES 926/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 910 - 09.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006

1276781205. L. P 314/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 910 - 09.XII.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1276791206. D. PRES 927/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 910 - 09.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1276801207. L. P 315/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 910 - 09.XII.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

1276811208. D. PRES 928/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 910 - 09.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

1276821209. O. MFP 2634/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 910 - 09.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind documentele financiar-contabile

1276831210. H. CAFR 62/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 910 - 09.XII.2015
pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care îndeplinesc cerintele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfăsurarea activitătii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

1276841211. DEC. CMDR 14/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 910 - 09.XII.2015
pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România

1276851212. D. PRES 929/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1276861213. D. PRES 930/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1276871214. D. PRES 931/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1276881215. D. PRES 932/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1276891216. D. PRES 933/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1276901217. D. PRES 934/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1276911218. D. PRES 935/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1276921219. D. PRES 936/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1276931220. D. PRES 937/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1276941221. D. PRES 938/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1276951222. D. PRES 938/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1276961223. D. PRES 939/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1276971224. D. PRES 940/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1276981225. D. PRES 941/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1276991226. D. PRES 942/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277001227. D. PRES 943/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277011228. D. PRES 944/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277021229. D. PRES 945/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277031230. D. PRES 946/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277041231. D. PRES 947/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277051232. D. PRES 948/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277061233. D. PRES 949/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277071234. D. PRES 950/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277081235. D. PRES 951/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277091236. D. PRES 952/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277101237. D. PRES 953/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277111238. D. PRES 954/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277121239. D. PRES 955/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277131240. D. PRES 956/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277141241. D. PRES 957/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277151242. D. PRES 958/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277161243. D. PRES 959/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277171244. D. PRES 960/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui judecător

1277181245. D. PRES 961/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277191246. D. PRES 962/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277201247. D. PRES 963/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277211248. D. PRES 964/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277221249. D. PRES 965/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277231250. D. PRES 966/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277241251. D. PRES 967/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277251252. D. PRES 968/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277261253. D. PRES 969/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277271254. D. PRES 970/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277281255. D. PRES 971/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277291256. D. PRES 972/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 911 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277301257. D. PRES 973/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 912 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277311258. D. PRES 974/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 912 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277321259. D. PRES 975/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 912 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277331260. D. PRES 976/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 912 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277341261. D. PRES 977/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 912 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277351262. D. PRES 978/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 912 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277361263. D. PRES 979/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 912 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277371264. D. PRES 980/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 912 - 09.XII.2015
pentru numirea unui procuror

1277381265. O. ANAF 3497/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 912 - 09.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligatii fiscale restante sub o anumită limită

1277391266. O. MECS 5860/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 912 - 09.XII.2015
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

1277401267. DEC. ICCJ 28/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 912 - 09.XII.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „în temeiul art. 2 din Protocolul nr. 7 la Conventia europeană a drepturilor omului si de prevederile art. 129 din Constitutie, care consacră dreptul la un dublu grad de jurisdictie în materie penală, atunci când judecata în fond s-a desfăsurat în temeiul vechiului Cod de procedură penală, poate instanta de apel să dispună trimiterea cauzei la parchet în vederea refacerii urmăririi penale ori a actului de sesizare a instantei? în acelasi temei, poate instanta de apel să dispună excluderea unor probe administrate nelegal în faza de urmărire penală?”.

1277411268. H. CD 107/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 913 - 09.XII.2015
privind încuviintarea arestării preventive a unui deputat

1277421269. H. CD 108/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 913 - 09.XII.2015
privind respingerea cererii de încuviintare a arestării preventive a domnului deputat Cătălin-Florin Teodorescu

1277431270. DEC. CC 711/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 913 - 09.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

1276481271. L. P 307/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 906 - 08.XII.2015
privind ratificarea celui de-a patrulea Protocol aditional, semnat la Chisinău la 27 august 2015, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale aditionale, precum si pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol aditional, semnat la Bucuresti la 23 septembrie 2015 si la Chisinău la 24 septembrie 2015, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru protocoale aditionale
Al patrulea Protocol aditional dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti, ia 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale aditionale
Al cincilea Protocol aditional între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru protocoale aditionale

1276491272. D. PRES 920/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 906 - 08.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol aditional, semnat la Chisinău la 27 august 2015, dintre Guvernul României si (Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar neramburabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale aditionale, precum si pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol aditional semnat la Bucuresti la 23 septembrie 2015 si la Chisinău la 24 septembrie 2015, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru protocoale aditionale

1276501273. DEC. CC 637/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 906 - 08.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionaiitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului

1276511274. DEC. CC 701/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 906 - 08.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionaiitate a dispozitiilor art. 519 din Codul de procedură civilă

1276521275. DEC. CC 704/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 906 - 08.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionaiitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) si (3) si art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

1276531276. DEC. CC 722/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 906 - 08.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XI alin. (1) din Ordonantă de urgentă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învătământului si cercetării, precum si în ceea ce priveste plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

1276541277. DEC. PM 323/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 906 - 08.XII.2015
privind numirea domnului Dragos-Nicolae Pîslaru în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1276551278. O. CNAS 1075/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 906 - 08.XII.2015
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

1276561279. DEC. CC 588/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 907 - 08.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

1276571280. DEC. CC 598/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 907 - 08.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală

1276581281. DEC. CC 601/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 907 - 08.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 222 si ale art. 241 alin. (1^1) lit. a) din Codul de procedură penală

1276591282. O. MT 1236/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 907 - 08.XII.2015
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agentilor aeronautici de handling RACR-AD-AAK editia 2/2015

1276601283. O. MADR 2373/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 907 - 08.XII.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea si selectia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente măsurii 1 „Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală

1276611284. H. S 78/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 908 - 08.XII.2015
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 76/2015 privind bugetul Senatului pe anul 2016

1276621285. DEC. CC 635/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 908 - 08.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 pct. 288 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

1276631286. DEC. CC 641/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 908 - 08.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) si (6), art. 2 alin. (1) si (2) si art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ, precum si ale anexelor nr. 2 si 3b la Legea nr. 63/2011

1276641287. O. ANRM 364/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 908 - 08.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 245/2015 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr.91/2015

1276651288. O. MECS 5873/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 908 - 08.XII.2015
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice pentru abrogarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, interimar, nr. 4.393/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Etică a Cercetării Stiintifice, Dezvoltării Tehnologice si Inovării

1276661289. O. ANRE 164/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 908 - 08.XII.2015
privind aprobarea certificării Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. ca operator de transport si de sistem al sistemului electroenergetic national, conform modelului de separare a proprietătii

1276671290. O. ANRE 165/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 908 - 08.XII.2015
privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013

1276321291. D. PRES 880/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 904 - 07.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind stabilirea cerintelor de protectie a sănătătii populatiei în ceea ce priveste substantele radioactive din apa potabilă

1276331292. L. P 301/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 904 - 07.XII.2015
privind stabilirea cerintelor de protectie a sănătătii populatiei în ceea ce priveste substantele radioactive din apa potabilă

1276341293. D. PRES 918/01 decembrie 2015 - M. Of. nr. 904 - 07.XII.2015
privind conferirea unor decoratii

1276351294. DEC. CD 14/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 904 - 07.XII.2015
privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

1276361295. DEC. CC 633/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 904 - 07.XII.2015
referitoare la exceptia de ne constitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2)lit. e) si g), art. 2 pct. 8, 27, 38 si 42 si art. 3 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 2 lit. I) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

1276371296. DEC. CC 636/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 904 - 07.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) teza a două cu privire la solutia legislativă potrivit căreia exercitarea functiei de verificare a legalitătii trimiterii în judecată este compatibilă cu functia de judecată, ale art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) si (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) si (2) si ale art. 348 din Codul de procedură penală

1276381297. O. MAI 154/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 904 - 07.XII.2015
al ministrului afacerilor interne pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 143/2015 privind activitătile de relatii internationale si de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

1276391298. O. MS 1501/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 904 - 07.XII.2015
al ministrului sănătătii privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul public national al preturilor

1276401299. L. P 310/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 905 - 07.XII.2015
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte măsuri fiscal-bugetare

1276411300. D. PRES 923/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 905 - 07.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte măsuri fiscal-bugetare

1276421301. DEC. CC 697/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 905 - 07.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

1276431302. DEC. CC 700/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 905 - 07.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XV alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte măsuri fiscal-bugetare

1276441303. DEC. CC 719/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 905 - 07.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (16) si (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

1276451304. O. MADR 2284/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 905 - 07.XII.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activitătii specifice Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale de finantare privind submăsurile, măsurile si schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

1276461305. O. ANAF 3250/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 905 - 07.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

1276471306. DEC. ASF 3470/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 905 - 07.XII.2015
privind reluarea activitătii Societătii EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

1276111307. L. P 305/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 901 - 04.XII.2015
privind declararea zilei de 19 februarie „Ziua Brâncusi”

1276121308. D. PRES 910/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 901 - 04.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 19 februarie „Ziua Brâncusi”

1276131309. L. P 306/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 901 - 04.XII.2015
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităti realizate de Ministerul Afacerilor Interne

1276141310. D. PRES 911/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 901 - 04.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităti realizate de Ministerul Afacerilor Interne

1276151311. H. G 947/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 901 - 04.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1276161312. H. G 948/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 901 - 04.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1276171313. H. G 949/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 901 - 04.XII.2015
privind rechemarea unui consul general

1276181314. DEC. PM 321/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 901 - 04.XII.2015
privind eliberarea domnului Adrian-Paul Voicu, la cerere, din functia de inspector general adjunct antifraudă la Directia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Directia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1276191315. DEC. PM 322/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 901 - 04.XII.2015
privind numirea domnului Cristian Ghinea în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, cu atributii în domeniul afacerilor europene

1276201316. DEC. ICCJ 29/21 septembrie 2015 - M. Of. nr. 901 - 04.XII.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „Interpretarea si aplicarea prevederilor Legii nr. 63/2011, cu modificările si completările ulterioare, în raport cu dispozitiile Legilor-cadru de salarizare nr. 330/2009, cu modificările si completările ulterioare, si nr. 284/2010, cu modificările si completările ulterioare, respectiv nr. 285/2010, în sensul de a se lămuri dacă principiile, scopurile si regulile de aplicare etapizată în perioada de implementare a legilor de salarizare unitară a întregului personal bugetar, cu exceptiile prevăzute de legile-cadru, se opun ca prin lege specială să fie scoasă o categorie de personal bugetar, si anume cea a cadrelor didactice, din sfera de reglementare unică, implicit de sub protectia regulilor de calcul si plată a drepturilor salariate, stabilind salarii mai mici decât cele aflate în plată în decembrie 2009, respectiv aprilie 2011, în conditiile în care legile unice de salarizare sunt încă în vigoare.”

1276211317. L. P 304/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 902 - 04.XII.2015
privind emisiunile de obligatiuni ipotecare

1276221318. D. PRES 883/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 902 - 04.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind emisiunile de obligatiuni ipotecare

1276231319. D. PRES 919/01 decembrie 2015 - M. Of. nr. 902 - 04.XII.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

1276241320. O. CNAS 1060/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 902 - 04.XII.2015
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice

1276251321. DEC. ASF 3417/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 902 - 04.XII.2015
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societătii ROM INS Broker de Asigurare - S.R.L

1276261322. DEC. CC 677/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 903 - 04.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Codul penal si art. 16 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

1276271323. DEC. CC 687/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 903 - 04.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

1276281324. DEC. CC 693/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 903 - 04.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală

1276291325. O. MT 1214/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 903 - 04.XII.2015
al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind pregătirea si atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
Rectificare - M. Of. nr. 968 - 28.XII.2015

1276301326. O. MECS 5694/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 903 - 04.XII.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învătământ, specializările si calificările profesionale din cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul scolar 2015-2016

1276311327. O. BNR 1084/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 903 - 04.XII.2015
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale GIF LEASING IFN - S.A.

1275781328. L. P 299/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

1275791329. D. PRES 878/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

1275801330. L. P 302/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

1275811331. D. PRES 881/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

1275821332. L. P 303/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

1275831333. D. PRES 882/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 46 d în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

1275841334. D. PRES 912/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia internatională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007

1275851335. D. PRES 913/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a Protocolului aditional la conventie, semnate la Rigala 25 aprilie 2015

1275861336. D. PRES 914/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind participarea Republicii Croatia la Spatiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Republica Croatia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles si de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles

1275871337. D. PRES 915/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015

1275881338. D. PRES 916/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015

1275891339. D. PRES 917/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
privind conferirea Ord inului Meritul Cultural

1275901340. H. S 77/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor

1275911341. H. S 79/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
privind încuviintarea retinerii si arestării preventive a domnului senator Sova Dan-Coman

1275921342. O. ANRE 158/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015

1275931343. DEC. ICCJ 20/05 octombrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
privind recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava referitor la interpretarea si aplicarea art. 287^16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la calificarea căii de atac în litigiile având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum si în cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterală a contractelor de achizitie publică

1275941344. DEC. S 14/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 899 - 03.XII.2015
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 3-6 decembrie 2015

1275951345. DEC. CC 612/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 899 - 03.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2) din capitolul II al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

1275961346. DEC. CC 620/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 899 - 03.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

1275971347. DEC. CC 644/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 899 - 03.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

1275981348. O. MECS 5557/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 899 - 03.XII.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

1275991349. DEC. PRES 314/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor-Viorel Melescanu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1276001350. DEC. PM 315/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

1276011351. DEC. PM 316/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
pentru eliberarea domnului Theodor-Mirel Palada din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1276021352. DEC. PM 317/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
privind eliberarea doamnei Anne-Rose-Marie Jugănaru din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor

1276031353. DEC. PM 318/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
privind numirea doamnei Erika Stanciu în functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor

1276041354. DEC. PM 319/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
privind numirea domnului Viorel Traian Lascu în functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor

1276051355. DEC. PM 320/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
privind numirea doamnei Corina Lupu în functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor

1276061356. O. MT 1225/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
al ministrului transporturilor privind respectarea obligatiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion conform prevederilor Conventiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006)

1276071357. O. MS 1494/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de caicul al acestora

1276081358. O. CNAS 1120/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de caicul al acestora

1276091359. O. MECS 5780/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind schimbarea sediului unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Carol Davilla” din municipiul Onesti

1276101360. H. CAFR 58/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 72/2006 privind periodicitatea desfăsurării congreselor profesiei de auditor financiar din România

1275691361. DEC. CC 589/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 897 - 02.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107, art. 108 lit. d) si art. 112 din Codul penal si ale art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală

1275701362. DEC. CC 648/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 897 - 02.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ

1275711363. DEC. CC 671/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 897 - 02.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 72 alin. (1) teza a două din Codul de procedură penală

1275721364. DEC. PM 313/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 897 - 02.XII.2015
privind eliberarea domnului George-Aurel Mircea, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor

1275731365. O. CSB 182/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 897 - 02.XII.2015
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

1275741366. O. MDRAP 845/12 octombrie 2015 - M. Of. nr. 897 - 02.XII.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de încălzire centrală (revizuire si comasare normativele I 13-2002 si I 13/1-2002)”, indicativ I 13-2015

1275751367. O. MMFPSPV 2961/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 897 - 02.XII.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii titlurilor devenite executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice - aparat central si unităti subordonate

1275761368. O. MFP 3936/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 897 - 02.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2015

1275771369. O. MJ 3988/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 897 - 02.XII.2015
al ministrului justitiei pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Directiei Nationale Anticoruptie, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.643/C/2015

1275021370. DEC. CC 690/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 890 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu referire la dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi din acelasi act normativ

1275031371. DEC. CC 691/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 890 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (5) din Codul de procedură penală

1275041372. O. MMAP 1763/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 890 - 27.XI.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare si întretinere a semintisurilor si plantatiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic

1275051373. DEC. CC 575/29 septembrie 2015 - M. Of. nr. 891 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452 din Codul de procedură civilă

1275061374. DEC. CC 606/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 891 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. 170 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1275071375. DEC. CC 658/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 891 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

1275081376. DEC. CC 660/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 891 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) si art. II art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

1275091377. DEC. CC 670/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 891 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 si 78 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

1275101378. O. ANSVSA 148/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 891 - 27.XI.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar si tehnician veterinar reglementate în România, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale si/sau a adeverintei privind exercitarea efectivă si legală a profesiilor de asistent veterinar si tehnician veterinar reglementate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 175/2014

1275111379. DEC. ANARC 1079/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 891 - 27.XI.2015
pentru modificarea si completarea unor reglementări în scopul transmiterii de documente, date sau informatii de către furnizorii de servicii postale prin mijloace electronice, precum si pentru utilizarea acestor mijloace electronice în alte situatii

1275121380. DEC. CC 659/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 892 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de ne constitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) si (7) si art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

1275131381. DEC. CC 696/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 892 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de ne constitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) prima teză sintagma finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1275141382. O. MMFPSPV 2196/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 892 - 27.XI.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind modificarea si completarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011

1275151383. O. INS 513/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 892 - 27.XI.2015
al presedintelui Institutului National de Statistică privind modificarea si completarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011

1275161384. O. ANRE 159/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 892 - 27.XI.2015
privind aprobarea Metodologiei de alocare a capacitătii si de stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea III-Negru Vodă II

1275171385. R. ASF 12/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 892 - 27.XI.2015
privind modificarea părtii introductive a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapărtilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărtile centrale si registrele centrale de tranzactii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013

1275181386. L. P 297/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 893 - 27.XI.2015
privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al judetului Brasov si în administrarea Consiliului Judetean Brasov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport International Brasov-Ghimbav”

1275191387. D. PRES 876/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 893 - 27.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al judetului Brasov si în administrarea Consiliului Judetean Brasov, pentru realizarea obiectivului “Aeroport international Brasov-Ghimbav”

1275201388. L. P 298/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 893 - 27.XI.2015
privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, ia Consiliul de Administratie al Colegiului Europei si a plătii cotizatiei anuale

1275211389. D. PRES 877/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 893 - 27.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administratie al Colegiului Europei si a plătii cotizatiei anuale

1275221390. L. P 300/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 893 - 27.XI.2015
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plătii contributiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investitii sesiune lărgită din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

1275231391. D. PRES 879/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 893 - 27.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plătii contributiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investitii sesiune lărgită din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

1275241392. DEC. CC 572/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 893 - 27.XI.2015
privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 lit. a) si b), art. 7 si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, precum si a dispozitiilor art.18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului

1275251393. DEC. CC 605/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 893 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

1275261394. DEC. CC 610/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 893 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ

1275271395. O. ANRE 160/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 893 - 27.XI.2015
privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

1275281396. H. CD 101/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 894 - 27.XI.2015
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Noi avantaje pentru consumatorii de energie - COM (2015) 339

1275291397. H. CD 102/25 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 894 - 27.XI.2015
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pietei energiei COM (2015) 340

1275301398. H. CD 103/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 894 - 27.XI.2015
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveste eficienta energetică si de abrogare a Directivei 2010/30/UE - COM (2015)341

1275311399. DEC. CC 682/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 894 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

1275321400. DEC. PM 308/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 894 - 27.XI.2015
privind numirea doamnei Anca Păduraru-Niculescu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1275331401. DEC. PM 309/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 894 - 27.XI.2015
privind aplicarea mobilitătii domnului Lucian Dumitru din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în functia publică vacantă de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1275341402. DEC. PM 310/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 894 - 27.XI.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Reia Nicoleta stefan eseu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1275351403. DEC. PM 311/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 894 - 27.XI.2015
privind eliberarea, la cerere, a domnului Cosmin Cătălin Olteanu din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

1275361404. Circ. BNR 36/19 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 894 - 27.XI.2015
privind lansarea în circuitul numismatic a setuiui de monetărie cu tema 375 de ani de la tipărirea Pravilei de la Govora

1275371405. DEC. CC 709/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 895 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

1275381406. DEC. CC 710/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 895 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 raportat la art. 194-197 din Codul de procedură civilă

1275391407. DEC. PM 312/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 895 - 27.XI.2015
privind înfiintarea Comitetului Interministerial Coalitia Natională pentru integrarea Refugiatilor

1275401408. O. MAI 151/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 895 - 27.XI.2015
al ministrului afacerilor interne privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri

1275411409. O. MAI 152/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 894 - 27.XI.2015
al ministrului afacerilor interne privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri

1275421410. D. PRES 884/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind înaintarea în gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Nationale

1275431411. D. PRES 885/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1275441412. D. PRES 886/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1275451413. D. PRES 887/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1275461414. D. PRES 888/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind înaintarea în gradul de contraamiral cu două stele a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1275471415. D. PRES 889/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1275481416. D. PRES 890/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1275491417. D. PRES 891/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1275501418. D. PRES 892/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1275511419. D. PRES 893/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1275521420. D. PRES 894/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1275531421. D. PRES 895/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1275541422. D. PRES 896/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

1275551423. D. PRES 897/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

1275561424. D. PRES 898/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Protectie si Pază

1275571425. D. PRES 899/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază

1275581426. D. PRES 900/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de politie a unui chestor de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1275591427. D. PRES 901/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1275601428. D. PRES 902/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1275611429. D. PRES 903/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1275621430. D. PRES 904/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1275631431. D. PRES 905/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1275641432. D. PRES 906/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1275651433. D. PRES 907/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1275661434. D. PRES 908/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

1275671435. D. PRES 909/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unor colonei din Serviciul de Informatii Externe

1275681436. O. MDRAP 1090/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 896 - 27.XI.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 636/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate pentru implementarea Proiectului de asistentă tehnică finantat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria - România

1274661437. L. P 294/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 885 - 26.XI.2015
pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1274671438. D. PRES 896/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 885 - 26.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1274681439. L. P 295/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 885 - 26.XI.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

1274691440. D. PRES 870/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 885 - 26.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

1274701441. DEC. CC 640/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 885 - 26.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1274711442. DEC. CC 662/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 885 - 26.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza întâi, art. 16, art. 21, art. 27, art. 31 alin. (1) si (2), art. 34 alin. (1) si (2) si ale art. 41 alin. (1) si (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1274721443. DEC. CC 706/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 885 - 26.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale Legii dialogului social nr. 62/2011

1274731444. DEC. CC 708/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 885 - 26.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

1274741445. O. MECS 5638/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 885 - 26.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice pentru modificarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetătenii care au studiat în România, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale, în vederea desfăsurării activitătii didactice în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.590/2014

1274751446. O. MECS 5651/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 885 - 26.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea Metodologiei de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutională a institutiilor de învătământ superior de stat

1274761447. O. MECS 5602/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 886 - 26.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învătământ si a programei scolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar postliceal

1274771448. PL. IC 886/24 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 886 - 26.XI.2015
Proiect de lege privind revizuirea Constitutiei României

1274781449. DEC. CC 724/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 887 - 26.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală

1274791450. DEC. CC 726/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 887 - 26.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. (4), ale art. 375 si ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

1274801451. H. G 945/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 887 - 26.XI.2015
privind acordarea unor ajutoare de urgentă

1274811452. H. G 946/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 887 - 26.XI.2015
privind organizarea, desfăsurarea si finantarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Natională a României, în anul 2015

1274821453. DEC. CC 672/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 888 - 26.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 549^1 alin. (5) din Codul de procedură penală

1274831454. DEC. CC 674/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 888 - 26.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 348 din Codul de procedură penală

1274841455. DEC. CC 681/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 888 - 26.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală

1274851456. O. MECS 5696/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 888 - 26.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „umanist”, specializarea „filologie” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Complexul scolar „CRONOS” din municipiul Bucuresti

1274861457. O. MECS 5697/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 888 - 26.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical de farmacie”, „asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular scoala Postliceal㠄Henri Coand㔠din municipiul Timisoara

1274871458. O. MECS 5698/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 888 - 26.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesional㠄asistent medical de farmacie” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular scoala Postliceal㠄Louis Pasteur” din municipiul Câmpina

1274881459. O. MECS 5699/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 888 - 26.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Cordiana” din municipiul Timisoara

1274891460. O. MECS 5700/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 888 - 26.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita LONGAVIT din municipiul Iasi

1274901461. O. MECS 5701/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 888 - 26.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular scoala Postliceal㠄FEG Education” din municipiul Mangalia

1274911462. O. MECS 5702/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 888 - 26.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular scoala Postliceal㠄FEG Education” din municipiul Oltenita

1274921463. H. UNPIR 2/25 septembrie 2015 - M. Of. nr. 888 - 26.XI.2015
pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă si a Codului de etică profesională si disciplină ale Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România

1274931464. H. CD 104/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 889 - 26.XI.2015
pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 100/2015 privind eliberarea din functie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputatilor ca urmare a cererii de demisie si numirea unui secretar general adjunct interimar

1274941465. D. PRES 872/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 889 - 26.XI.2015
privind conferirea unor decoratii
Rectificare - M. Of. nr. 78 - 03.II.2016

1274951466. D. PRES 873/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 889 - 26.XI.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

1274961467. D. PRES 874/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 889 - 26.XI.2015
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Cruce

1274971468. D. PRES 875/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 889 - 26.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător
Rectificare - M. Of. nr. 929 - 15.XII.2015

1274981469. OUG. G 56/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 889 - 26.XI.2015
privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti

1274991470. DEC. PM 307/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 889 - 26.XI.2015
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 303/2015 privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1275001471. O. MCU 2104/12 februarie 2015 - M. Of. nr. 889 - 26.XI.2015
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a clădirii W, corp C1, din municipiul Galati, Str. Domnească nr. 102, judetul Galati

1275011472. O. MADR 2425/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 889 - 26.XI.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii de verificare si contrai privind schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015

1274341473. H. G 901/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 881 - 25.XI.2015
privind aprobarea Strategiei nationale în domeniul achizitiilor publice

1274351474. O. MECS 5800/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 881 - 25.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind înregistrarea institutiilor de învătământ superior acreditate din România în Sistemul de informare al pietei interne - IMI

1274371475. L. P 289/20 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părtilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004

1274381476. D. PRES 863/20 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părtilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004

1274391477. L. P 290/20 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Jersey privind schimbul de informatii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014
Acord între Guvernul României si Guvernul Jersey privind schimbul de informatii în domeniul fiscal

1274401478. D. PRES 864/20 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Jersey privind schimbul de informatii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014

1274411479. DEC. CC 692/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

1274421480. O. MECS 5703/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠓FEG Education” din municipiul Rosiori de Vede

1274431481. O. MECS 5704/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠓Henri Coand㔠din municipiul Alba Iulia

1274441482. O. MECS 5705/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠓Henri Coand㔠din municipiul Brad

1274451483. O. MECS 5706/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠓Henri Coand㔠din municipiul Brasov

1274461484. O. MECS 5776/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna

1274471485. O. MECS 5777/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular scoala Postliceal㠓Carol Davila” din municipiul Tecuci

1274481486. O. MECS 5784/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetării stiintifice nr. 5.179/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învătământ, specializările si calificările profesionale din cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul scolar 2015-2016

1274491487. H. S 76/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 883 - 25.XI.2015
privind bugetul Senatului pe anul 2016

1274501488. D. PRES 867/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 883 - 25.XI.2015
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

1274511489. DEC. CC 607/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 883 - 25.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

1274521490. O. MECS 5792/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 883 - 25.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare în învătământ 2016

1274531491. PL. IC 883/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 883 - 25.XI.2015
Proiect de lege pentru modificarea art. 48 alin. (1) din Constitutia României

1274541492. L. P 278/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 884 - 25.XI.2015
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

1274551493. D. PRES 832/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 884 - 25.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

1274561494. L. P 293/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 884 - 25.XI.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si afte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

1274571495. D. PRES 868/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 884 - 25.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice În anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

1274581496. L. P 296/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 884 - 25.XI.2015
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece

1274591497. D. PRES 871/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 884 - 25.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului rece

1274601498. DEC. PM 301/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 884 - 25.XI.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Rosan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

1274611499. DEC. PM 302/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 884 - 25.XI.2015
privind eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Cosmin din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

1274621500. DEC. PM 303/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 884 - 25.XI.2015
privind eliberarea doamnei Mana Magdalena Grigore, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1274631501. DEC. PM 304/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 884 - 25.XI.2015
privind eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Nicolae Badea din functia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1274641502. DEC. PM 305/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 884 - 25.XI.2015
privind numirea domnului Marcel Ioan Bolos în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1274651503. DEC. PM 306/25 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 884 - 25.XI.2015
privind numirea domnului Cristian Busu în functia de secretar de stat la Ministerul Energiei

1274001504. DEC. CC 569/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 876 - 24.XI.2015
privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

1274011505. DEC. CC 584/29 septembrie 2015 - M. Of. nr. 876 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, precum si a ordonantei de urgentă a Guvernului în ansamblul său

1274021506. DEC. CC 595/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 876 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) si (4) din Codul penal

1274031507. O. MT 1219/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 876 - 24.XI.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea art. 22 alin. (4) din reglementarea tehnic㠄Normativ privind prevenirea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 289/2.170/2013

1274041508. O. MDRAP 1100/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 876 - 24.XI.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru modificarea art. 22 alin. (4) din reglementarea tehnic㠄Normativ privind prevenirea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 289/2.170/2013

1274051509. O. MECT 1441/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 876 - 24.XI.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind abrogarea unor ordine pentru aprobarea unor norme de metrologie legală NML CEE

1274061510. DEC. ICCJ 22/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 876 - 24.XI.2015
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportat la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv dacă fapta angajatorului de a desfăsura activităti de comercializare cu amănuntul a produselor nealimentare în punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele de sărbători legale prevăzute de art. 139 alin. (1) din Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare, întruneste elementele constitutive ale contraventiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din acelasi cod, atunci când angajatorul si-a îndeplinit obligatiile prevăzute de art. 142 din acest act normativ

1274071511. L. P 292/20 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 877 - 24.XI.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri

1274081512. D. PRES 866/20 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 877 - 24.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri

1274091513. DEC. CC 608/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 877 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1274101514. DEC. CC 615/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 877 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, în forma anterioara intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1274111515. DEC. CC 652/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 877 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si ale art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

1274121516. DEC. CC 678/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 877 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 din Codul penal

1274131517. O. MT 1235/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 877 - 24.XI.2015
al ministrului transporturilor pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoaia Superioara de Aviatie Civila

1274141518. O. MT 1237/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 877 - 24.XI.2015
al ministrului transporturilor privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.308/2012 pentru interzicerea utilizarii armelor cu munitie cu proiectil împotriva pasarilor si animalelor în perimetrul aeroporturilor civile din România

1274151519. O. MMAP 1733/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 877 - 24.XI.2015
al ministrului mediului, apelor si padurilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr, 576/2009 pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare si a Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizeaza proiectarea de drumuri forestiere

1274161520. DEC. CC 630/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 878 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 549^1 alin. (3) si (5) din Codul de procedura penală

1274171521. DEC. CC 632/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 878 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

1274181522. DEC. CC 634/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 878 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

1274191523. DEC. CC 651/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 878 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt

1274201524. O. MADR 2281/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 878 - 24.XI.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedura specifica pentru evaluarea, selectarea si contractarea cererilor de finantare pentru proiecte aferente submasurilor, masurilor si schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

1274211525. DEC. ASF 3355/09 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 878 - 24.XI.2015
privind sanctionarea Societatii ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. cu amenda, precum si cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii de asigurare

1274221526. L. P 291/20 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 879 - 24.XI.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în strainatate

1274231527. D. PRES 865/20 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 879 - 24.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în strainatate

1274241528. DEC. CC 622/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 879 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 193 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1274251529. DEC. CC 626/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 879 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 86 si 87 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor masuri în domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative

1274261530. O. MDRAP 1074/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 879 - 24.XI.2015
al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice pentru desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii - Societatea Comerciala GCP CERTIFICARI - S.R.L. - în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiilor specifice de certificare a produselor pentru constructii si de certificare a controlului productiei în fabrica

1274271531. O. ANAF 2963/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 879 - 24.XI.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 837/2015, precum si a modelului si continutului formularului 602 „Declaratie pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor"

1274281532. DEC. CC 645/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 880 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488^4 alin. (5) si ale art. 488^6 alin. (7) din Codul de procedură penală

1274291533. DEC. CC 705/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 880 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36, art. 38, art. 39. art, 41 si art. 43 din Codul penal

1274301534. DEC. CC 712/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 880 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 466 alin. (1) si (2) din Codul de procedură penală

1274311535. DEC. CC 714/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 880 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală

1274321536. DEC. PM 300/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 880 - 24.XI.2015
pentru eliberarea doamnei Corina-Laura Basoc, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1274331537. O. MADR 2343/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 880 - 24.XI.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2015/2016

1273781538. DEC. CC 614/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 872 - 23.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1273791539. DEC. CC 616/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 872 - 23.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor

1273801540. O. MAE 2122/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 872 - 23.XI.2015
al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Procedurii de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic si consular al României

1273811541. O. MAE 2127/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 872 - 23.XI.2015
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educatiei, culturii si în alte domenii conexe dintre Guvernul României si Guvernul Palestinei, semnat la Ramallah la 19 octombrie 2015
Program de cooperare în domeniile educatiei, culturii si în alte domenii conexe între Guvernul României si Guvernul Palestinei

1273821542. DEC. CC 653/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 873 - 23.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

1273831543. DEC. CC 657/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 873 - 23.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi si alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1273841544. DEC. CC 661/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 873 - 23.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1273851545. O. ANCPI 1091/12 octombrie 2015 - M. Of. nr. 873 - 23.XI.2015
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Vâlcănesti, judetul Prahova

1273861546. O. MECS 5629/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 873 - 23.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare si numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finantate de la bugetul de stat din institutiile de învătământ superior de stat, pentru anul universitar 2015-2016

1273871547. L. P 285/19 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 874 - 23.XI.2015
pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole

1273881548. D. PRES 859/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 874 - 23.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole

1273891549. L. P 287/19 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 874 - 23.XI.2015
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind protectia informatiilor clasificate militare, semnat la Bucuresti la 26 martie 2015
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind protectia informatiilor clasificate militare

1273901550. D. PRES 861/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 874 - 23.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind protectia informatiilor clasificate militare, semnat la Bucuresti la 26 martie 2015

1273911551. DEC. CC 570/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 874 - 23.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice

1273921552. O. MFP 3831/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 874 - 23.XI.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităti fiscale în cazul creantelor administrate de către organul fiscal central

1273931553. Circ. BNR 35/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 874 - 23.XI.2015
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2015

1273941554. L. P 286/19 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 875 - 23.XI.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi

1273951555. D. PRES 860/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 875 - 23.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi

1273961556. DEC. PM 299/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 875 - 23.XI.2015
privind numirea domnului Dan Dumitru Suciu în functia de secretar de stat, purtator de cuvânt al Guvernului, în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1273971557. O. MT 1192/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 875 - 23.XI.2015
al ministrului transporturilor privind modul de organizare si exploatare a infrastructurii portuare din Portul Tulcea - zona faleza

1273981558. O. MECS 5613/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 875 - 23.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar

1273991559. DEC. ICCJ 17/05 octombrie 2015 - M. Of. nr. 875 - 23.XI.2015
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie privind modul de solutionare a laturii civile în cazul condamnarii inculpatilor pentru infractiuni de evaziune fiscala prevazute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, în sensul de a lamuri daca, dezlegând actiunea civila, instanta urmeaza a dispune obligarea inculpatului condamnat pentru savârsirea acestor infractiuni fie la plata sumelor reprezentând obligatia fiscala principala datorata si la plata sumelor reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate, în conditiile Codului de procedura fiscala, fie la plata sumelor constând în creanta principala datorata si la plata dobânzii legale aferente, potrivit art. 1.088 din Codul civil

1273561560. O. MT 1212/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 867 - 20.XI.2015
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si controlul centrelor de pregătire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
Rectificare - M. Of. nr. 02 - 04.I.2016

1273571561. O. MADR 2346/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 867 - 20.XI.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit, a atributiilor si obligatiilor acesteia, precum si a componentei nominale

1273581562. O. MFE 3123/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 867 - 20.XI.2015
al ministrului fondurilor europene privind aplicarea, pentru perioada de programare 2014- 2020, a Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergentă”, precum si în cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, si a instructiunii aferente acestuia, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014

1273591563. DEC. CC 629/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 868 - 20.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (1) din Codul de procedură penală

1273601564. O. MMFPSPV 2190/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 868 - 20.XI.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 713/2013 pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

1273611565. DEC. CC 665/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 869 - 20.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2721 din Codul penal din 1969

1273621566. DEC. CC 666/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 869 - 20.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

1273631567. DEC. CC 715/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 869 - 20.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

1273641568. DEC. ICCJ 24/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 869 - 20.XI.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile referitoare la „continutul constitutiv al infractiunii prevăzute de art. 336 alin. 1 din Codul penal”

1273651569. L. PNA 284/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 870 - 20.XI.2015
privind contributia României la finantarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust

1273661570. D. PRES 858/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 870 - 20.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind contributia României la finantarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust

1273671571. DEC. CC 667/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 870 - 20.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 427 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportate la cete ale art. 426 lit. a) din acelasi cod si ale art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală

1273681572. DEC. CC 668/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 870 - 20.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

1273691573. DEC. CC 669/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 870 - 20.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală

1273701574. H. G 943/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 870 - 20.XI.2015
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele nationale navigabile ale României

1273711575. O. MS 1408/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 870 - 20.XI.2015
al ministrului sănătătii privind înfiintarea unitătilor de accidente vasculare cerebrale acute

1273721576. O. MFP 3832/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 870 - 20.XI.2015
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numărului de evidentă a plătii

1273731577. DEC. CC 586/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 871 - 20.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ

1273741578. DEC. CC 596/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 871 - 20.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ

1273761579. DEC. CC 646/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 871 - 20.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ

1273771580. OUG. G 55/19 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 871 - 20.XI.2015
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

1273091581. DEC. CC 591/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 440 alin. (1) si (2) din Codul de procedură penală

1273101582. DEC. PM 288/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
privind eliberarea domnului Sebastian Ioan Hotea, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

1273111583. DEC. PM 290/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
privind eliberarea doamnei Alina Cazanacli, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

1273121584. DEC. PCSJ 292/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Narcis Cătălin Beciu din functia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1273131585. DEC. PM 293/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
privind eliberarea, la cerere, a domnului George Octavian Turtoi din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1273141586. O. MMAP 1716/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiintării Consiliului National de Vânătoare

1273151587. H. CSM 1045/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

1273161588. H. CSM 1046/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012

1273171589. H. CSM 1047/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere la scoala Natională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

1273181590. H. CSM 1048/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului sau examenului pentru numirea în functii de conducere a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006

1273191591. H. CSM 1049/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

1273201592. H. CSM 1050/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

1273211593. H. CSM 1051/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare în functia de judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012

1273221594. H. CSM 1052/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007

1273231595. N. ASF 20/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
pentru modificarea si completarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma si clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundatiilor

1273241596. DEC. CC 799/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 862 - 19.XI.2015
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind votul prin corespondentă, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente

1273251597. DEC. CMDR 5/14 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 862 - 19.XI.2015
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 5/2007

1273261598. DEC. CMDR 13/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 862 - 19.XI.2015
pentru modificarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din România, aprobat prin Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 59/2011

1273271599. L. P 280/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 863 - 19.XI.2015
pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013

1273281600. D. PRES 845/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 863 - 19.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013

1273291601. L. P 281/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 863 - 19.XI.2015
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei

1273301602. D. PRES 846/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 863 - 19.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei

1273311603. L. P 282/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 863 - 19.XI.2015
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

1273321604. D. PRES 847/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 863 - 19.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

1273331605. L. P 283/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 863 - 19.XI.2015
pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

1273341606. D. PRES 848/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 863 - 19.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

1273351607. DEC. CC 627/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 863 - 19.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

1273361608. DEC. CC 628/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 863 - 19.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 lit. d) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

1273371609. H. G 942/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 863 - 19.XI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1273381610. DEC. CC 618/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 864 - 19.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) si (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

1273391611. DEC. CC 619/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 864 - 19.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256^2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

1273421612. DEC. ICCJ 16/21 septembrie 2015 - M. Of. nr. 864 - 19.XI.2015
privind recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 263/2010, respectiv ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 19/2000, si anume stabilirea întelesului termenului „nevăzător”

1273411613. DEC. CC 655/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 864 - 19.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (4) teza finală din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

1273431614. O. CNAS 1024/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 864 - 19.XI.2015
pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicită reconfirmarea

1273441615. DEC. CC 624/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 865 - 19.XI.2015
referitoare la exceptia de ne constitutionalitate a dispozitiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală

1273451616. DEC. CC 625/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 865 - 19.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) si (9) din Codul de procedură penală

1273461617. H. G 929/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 865 - 19.XI.2015
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1273471618. O. ANRM 245/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 865 - 19.XI.2015
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 91/2015

1273481619. O. PICCJ 140/23 iunie 2015 - M. Of. nr. 865 - 19.XI.2015
privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Public

1273491620. L. P 288/19 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 866 - 19.XI.2015
privind votul prin corespondentă, precum si modificarea si completarea Legii nr, 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente

1273501621. D. PRES 862/19 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 866 - 19.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind votul prin corespondentă, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente

1273511622. H. CD 98/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 866 - 19.XI.2015
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene si a înaltului Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate către Parlamentul European si Consiliu - UE si ASE AN: un parteneri at cu un obiectiv strategic - JOIN (2015) 22

1273521623. H. CD 99/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 866 - 19.XI.2015
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Actiuni de pregătire a reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: un parteneriat global pentru actiuni umanitare eficace, bazate pe principii - COM (2015) 419

1273531624. DEC. CC 609/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 866 - 19.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

1273541625. DEC. CC 617/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 866 - 19.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte măsuri în domeniul bugetar

1273551626. H. G 896/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 866 - 19.XI.2015
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, a unei constructii aflate în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

1272651627. H. G 934/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 856 - 18.XI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1272661628. H. G 936/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 856 - 18.XI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Natională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A, Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1272671629. O. ASVSA 147/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 856 - 18.XI.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea normei sanitare veterinare care stabileste lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 11/2013

1272681630. O. MT 1174/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 856 - 18.XI.2015
al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

1272691631. O. MT 1213/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 856 - 18.XI.2015
al ministrului transporturilor, interimar, pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire si perfectionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier

1272701632. O. MCU 2732/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 856 - 18.XI.2015
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului “Casa Muresenilor” Brasov

1272711633. DEC. ASF 3321/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 856 - 18.XI.2015
privind sanctionarea Societătii DIANA CLAIMS ADJUSTERS BUREAU REGULARIZăRI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

1272721634. L. P 268/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1272731635. D. PRES 816/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1272741636. DEC. CC 583/29 septembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (3) si (4) raportate la cele ale art. 194 lit. e) teza a IV-a din fcodul de procedură civilă

1272751637. DEC. PM 289/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
privind eliberarea domnului Ioan Utiu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1272761638. DEC. PRES 291/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
pentru eliberarea domnului Dan Popescu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor

1272771639. DEC. PM 294/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
privind eliberarea domnului Adrian Dumitru Bughiu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

1272781640. DEC. PM 295/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
privind eliberarea doamnei Anca-Laura Ionescu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1272791641. DEC. PM 296/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
privind eliberarea domnului Costin Mihalache, la cerere, din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

1272801642. O. MAI 143/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind activitătile de relatii internationale si de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

1272811643. O. MFP 3826/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea art. 2 lit. c) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finantelor Publice - aparat central si ai unitătilor subordonate

1272821644. O. MECS 5681/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea domeniului de doctorat “Muzic㔠în cadrul scolii doctorale organizate în Universitatea “Transilvania” din Brasov

1272831645. O. MECS 5682/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea domeniului de doctorat “teatru si artele spectacolului” în cadrul scolii doctorale organizate în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

1272841646. O. MECS 5683/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea domeniului de doctorat “Psihologie” în cadrul scolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timisoara

1272851647. O. MECS 5684/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea domeniului de doctorat “Muzic㔠în cadrul scolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timisoara

1272861648. COM. FGDSB 3/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

1272871649. DEC. CC 621/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 858 - 18.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală

1272881650. DEC. CC 623/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 858 - 18.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 427 alin. (1) din Codul de procedură penală

1272891651. H. G 935/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 858 - 18.XI.2015
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componentei, atributiilor si modului de functionare ale Comitetului de privatizare, concesionare si arendare al Agentiei Domeniilor Statului

1272901652. O. INS 501/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 858 - 18.XI.2015
al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2016

1272911653. O. MT 1197/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 858 - 18.XI.2015
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

1272921654. H. CSM 1157/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 858 - 18.XI.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind evaluarea activitătii profesionale a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

1272931655. DEC. CMDR 12/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
privind modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din România si pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România de la nivel local si national pentru mandatul 2015-2019

1272941656. DEC. S 13/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 859 - 18.XI.2015
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-20 noiembrie 2015

1272951657. D. PRES 844/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 859 - 18.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui procuror

1272961658. D. PRES 849/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 859 - 18.XI.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

1272971659. D. PRES 850/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 859 - 18.XI.2015
privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Cavaler

1272981660. D. PRES 851/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 859 - 18.XI.2015
privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Cavaler

1272991661. DEC. CC 602/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 859 - 18.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte măsuri fiscal-bugetare

1273011662. DEC. PM 298/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 859 - 18.XI.2015
pentru numirea domnului Ion Moraru în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1273021663. O. MFE 3144/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 859 - 18.XI.2015
al ministrul fondurilor europene pentru modificarea pct. 1.1 lit. c) din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/5.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Mediu" 2007-2013

1273031664. O. MFP 3830/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 859 - 18.XI.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea pct. 1.1 lit. c) din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/5.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Mediu" 2007-2013

1273041665. H. CD 100/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 860 - 18.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputatilor ca urmare a cererii de demisie si numirea unui secretar general adjunct interimar

1273051666. O. MECS 5685/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 860 - 18.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea domeniului de doctorat "Arhitectur㔠în cadrul scolii doctorale organizate în Universitatea „Politehnica” din Timisoara

1273061667. DEC. ICCJ 25/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 860 - 18.XI.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile referitoare la chestiunea de drept: „dacă subiectul activ al infractiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, poate fi numai operatorul prevăzut în art. 2 lit. b) care are obligatia de a solicita de la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizatia definită în art. 2 lit. h) în vederea desfăsurării de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive”.

1273071668. DEC. ICCJ 30/05 octombrie 2015 - M. Of. nr. 860 - 18.XI.2015
Decizia nr. 30 din 5 octombrie 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) in vederea pronuntarii unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: care este modul de interpretare a dispozitiilor articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedata si afectata unor destinatii de interes public, în sensul de a preciza dacă actualizarea cu indicele pretului de consum aferent perioadei cuprinse între luna aprilie a anului 2007 si luna mai a anului 2014 se aplică si cu privire la chiriile lunare prevăzute în anexa Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România si ale art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri’imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, cu modificările si completările ulterioare, datorate anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 507/2014

1272291669. O. MDRAP 1036/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 851 - 17.XI.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice privind modificarea anexelor nr. 1 st 2 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice nr. 951/2015 pentru aprobarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare în anul 2015  

1272301670. L. P 279/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
pentru instituirea Zilei Limbii maghiare

1272311671. D. PRES 833/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii maghiare

1272321672. D. PRES 834/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător si numirea sa în functia de procuror

1272331673. D. PRES 835/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător si numirea sa în functia de procuror

1272341674. D. PRES 836/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător si numirea sa în functia de procuror

1272351675. D. P 837/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător si numirea sa în functia de procuror

1272361676. D. PRES 838/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

1272371677. D. PRES 839/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

1272381678. D. PRES 840/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1272391679. D. PRES 841/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1272401680. D. PRES 842/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui procuror

1272411681. D. PRES 843/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 640 sprijin logistic al Brigăzii 6 operatii speciale “Mihai Viteazul”

1272421682. H. G 939/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2015

1272431683. DEC. PM 280/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea doamnei Ioana-Maria Petrescu, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1272441684. DEC. PM 281/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea domnului Vlad Stefan Stoica, la cerere, din functia de sef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru

1272451685. DEC. PM 282/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea doamnei Geanina Cristina Puscasu, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1272461686. DEC. PM 283/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru, la cerere, din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

1272471687. DEC. PM 284/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea domnului Ciprian-George Ardelean, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1272481688. DEC. PM 285/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Dorel Fronea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

1272491689. DEC. PM 286/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
pentru eliberarea domnului Alin Iulian Tucmeanu din functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

1272501690. DEC. PM 287/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
privind eliberarea domnului chestor principal de politie Tobă Petre din functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Române
Rectificare - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015

1272511691. O. MJ 3758/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
al ministrului justitiei privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri

1272521692. O. MJ 3759/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015
al ministrului justitiei privind conferirea Semnului Onorific În Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri

1272531693. H. P 45/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 853 - 17.XI.2015
pentru acordarea încrederii Guvernului

1272541694. D. PRES 852/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 853 - 17.XI.2015
privind rechemarea unui ambasador

1272551695. D. PRES 853/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 853 - 17.XI.2015
pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

1272561696. D. PRES 857/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 854 - 17.XI.2015
pentru numirea Guvernului României

1272571697. DEC. CC 604/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 854 - 17.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă

1272601698. D. PRES 854/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 855 - 17.XI.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

1272591699. DEC. CC 649/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 854 - 17.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865

1272611700. D. PRES 855/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 855 - 17.XI.2015
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiter

1272621701. D. PRES 856/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 855 - 17.XI.2015
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

1272631702. H. G 940/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 855 - 17.XI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1272641703. H. G 941/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 855 - 17.XI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Comerciale „Biroul de Turism pentru Tineret" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului si Sportului

1272001704. DEC. CC 578/29 septembrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

1272011705. H. G 930/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor materiale de constructii si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgentă, cu titlu gratuit, pentru populatia afectată de alunecările de teren înregistrate în anul 2015 în judetul Buzău

1272021706. H. G 931/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Serviciului Român de Informatii în administrarea Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Ministerului Public

1272031707. H. G 933/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării si retrocedării unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanta

1272041708. O. MCU 2730/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Ianca

1272051709. O. MCU 2731/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Sportului

1272061710. O. MECS 5559/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învătământul preuniversitar în anul scolar 2016-2017

1272071711. Rap. AEP 16862/12 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Brasov

1272081712. Rap. AEP 17039/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Bistrita-Năsăud

1272091713. Rap. AEP 17320/22 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Arges

1272101714. Rap. AEP 17322/22 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Prahova

1272111715. Rap. AEP 17363/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Giurgiu

1272121716. Rap. AEP 17364/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Teleorman

1272131717. Rap. AEP 17365/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Iasi

1272141718. Rap. AEP 17366/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Caras-Severin

1272151719. Rap. AEP 17367/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Călărasi

1272161720. Rap. AEP 17368/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Hunedoara

1272171721. Rap. AEP 17369/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Timis

1272181722. Rap. AEP 17687/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Mures

1272191723. Rap. AEP 17688/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 848 - 16.XI.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Covasna

1272201724. O. MFP 3804/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 849 - 16.XI.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

1272211725. O. MFE 2793/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 849 - 16.XI.2015
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

1272221726. H. G 902/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 850 - 16.XI.2015
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 aprilie 2015 si 30 iulie 2015 si la Bruxelles la 7 septembrie 2015 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

1272231727. H. G 937/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 850 - 16.XI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1272241728. H. G 938/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 850 - 16.XI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercial㠄Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1272251729. DEC. PM 278/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 850 - 16.XI.2015
privind exercitarea atributiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

1272261730. DEC. PM 279/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 850 - 16.XI.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Alexandru loan Chereji a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Justitiei

1272271731. O. MFE 3128/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 850 - 16.XI.2015
al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României

1272281732. O. MECS 5751/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 850 - 16.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior
Rectificare - M. Of. nr. 885 - 26.XI.2015

1271931733. L. P 276/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 847 - 15.XI.2015
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind vânzarea în lipsă si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

1271951734. D. PRES 830/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 847 - 15.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind vânzarea în lipsă si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

1271961735. L. P 277/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 847 - 15.XI.2015
pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

1271971736. D. PRES 831/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 847 - 15.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

1271981737. H. G 922/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 847 - 15.XI.2015
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bucuresti, Sucursala de Transport Constanta, Sucursala de Transport Sibiu si Sucursala de Transport Timisoara

1271991738. DEC. PM 277/15 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 847 - 15.XI.2015
pentru eliberarea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu, la cerere, din functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1271741739. DEC. CC 603/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 845 - 13.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 301 alin. (1) si art. 308 alin. (1) din Codul penal

1271751740. DEC. PM 276/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 845 - 13.XI.2015
privind eliberarea domnului Valentin Olimpiu Soneriu, la cerere, din functia de secretar de stat ta Ministerul Fondurilor Europene

1271761741. O. SIE 232/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 845 - 13.XI.2015
al directorului Serviciului de Informatii Externe privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de informatii Externe

1271771742. O. SIE 233/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 845 - 13.XI.2015
al directorului Serviciului de Informatii Externe privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar si unor subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

1271781743. O. MMFPSPV 2271/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 845 - 13.XI.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare si evaluare a solicitărilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale clin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, precum si de decontare a finantării

1271791744. H. CAFR 56/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 845 - 13.XI.2015
pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor internationale de audit intern

1271801745. L. P 251/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
Amendamentul de la Doha referitor la Protocolul de la Kyoto

1271811746. D. PRES 785/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

1271821747. L. P 270/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
privind Statutul rezervistilor voluntari

1271831748. D. PRES 819/09 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind Statutul rezervistilor voluntari

1271841749. L. P 273/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân

1271851750. D. PRES 827/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân

1271861751. L. P 274/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului

1271871752. D. PRES 828/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului

1271881753. L. P 275/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

1271891754. D. PRES 829/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

1271901755. O. SRI 525/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
al directorului Serviciului Român de Informatii privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul Român de Informatii

1271911756. O. SRI 526/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
al directorului Serviciului Român de Informatii privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de informatii

1271921757. O. MECS 5558/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea programelor pentru sustinerea examenului national de definitivare în învătământ

1271341758. L. P 271/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitătii institutiilor si autoritătilor publice centrale si locale

1271351759. D. PRES 820/09 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea functionalitătii institutiilor si autoritătilor publice centrale si locale

1271361760. L. P 272/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

1271371761. D. PRES 821/09 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

1271441762. H. G 921/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
privind retransmiterea unui sector de drum national din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Sebes si declasarea acestuia din categoria functională a drumurilor de interes national, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor de interes local

1271391763. D. PRES 824/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
privind conferirea unor decoratii

1271401764. D. PRES 825/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
privind conferirea unor decoratii

1271411765. DEC. CC 590/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală

1271421766. DEC. CC 592/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală

1271431767. H. G 905/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
pentru indexarea indemnizatiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din România

1271451768. O. STS 371/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

1271461769. O. STS 372/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

1271471770. O. MEIMMMA 1277/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
al ministrului energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul national de investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile

1271481771. O. ANAF 2791/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii între Agentia Natională de Administrare Fiscală si Casa Natională de Asigurări de Sănătate a informatiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidentă al asiguratilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contributiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 si până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

1271491772. O. CNAS 994/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Procedurii privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii între Agentia Natională de Administrare Fiscală si Casa Natională de Asigurări de Sănătate a informatiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidentă al asiguratilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contributiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 si până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

1271501773. L. P 269/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 843 - 12.XI.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătătiri funciare

1271511774. D. PRES 817/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 843 - 12.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr, 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri ae organizare a activitătii de îmbunătătiri funciare

1271521775. H. CD 96/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 843 - 12.XI.2015
pentru aprobarea modificărilor Statului de functii al Serviciilor Camerei Deputatilor

1271531776. H. CD 97/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 843 - 12.XI.2015
privind plata cotizatiilor anuale ale Institutului Român pentru Drepturile Omului către diverse organizatii internationale

1271541777. H. G 926/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 843 - 12.XI.2015
privind acordarea unui ajutor de urgentă

1271551778. H. G 927/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 843 - 12.XI.2015
privind acordarea unor ajutoare de urgentă

1271561779. DEC. PM 260/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 843 - 12.XI.2015
privind aplicarea mobilitătii domnului Lucian Dumitru din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în functia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1271571780. DEC. PM 261/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 843 - 12.XI.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Monica Dragomir a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei

1271581781. DEC. CC 568/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III pct. 5 [cu referire la art. 43 alin. (4) din Legea concurentei nr. 21/1996] si pct. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte în domeniul protectiei concurentei

1271591782. DEC. PM 262/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii domnului Mihnea Cosmin Costoiu de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul proiectelor de cercetare cu finantare europeană

1271601783. DEC. PM 263/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii domnului loan Lascăr de consilier onorific al prim-ministrului

1271611784. DEC. PM 264/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii domnului Giuseppe Arlacchi de consilier onorific al prim-ministrului

1271621785. DEC. PM 265/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii domnului Cristian Socol de consilier onorific al prim-ministrului

1271631786. DEC. PRIM 266/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii doamnei Anina Maria Ciuciu de consilier onorific al prim-ministrului

1271641787. DEC. PM 267/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii doamnei Anamaria Puiu de consilier onorific al prim-ministrului

1271651788. DEC. PM 268/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii domnului Ionel Blănculescu de consilier onorific al prim-ministrului

1271661789. DEC. PM 269/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii domnului Titus Corlătean de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relatiilor cu Republica Moldova

1271671790. DEC. PM 270/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii domnului Dragos Andrei de consilier onorific al prim-ministrului

1271681791. DEC. PM 271/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii doamnei Haris Wajiha de consilier onorific al prim-ministrului

1271691792. DEC. PM 272/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii domnului Paolo Sartori de consilier onorific al prim-ministrului

1271701793. DEC. PM 273/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii domnului Gyorgy Frunda de consilier onorific al prim-ministrului

1271711794. DEC. PM 274/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii domnului Ioan Dan Gheorghiu de consilier onorific al prim-ministrului

1271721795. DEC. PM 275/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
privind încetarea calitătii domnului Daniel Dăianu de consilier onorific al prim-ministrului

1271731796. O. ANFP 3753/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 844 - 12.XI.2015
al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către functionarii publici si a implementării procedurilor disciplinare

1271221797. H. G 909/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 840 - 11.XI.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurentei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 390/2012

1271231798. H. G 924/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 840 - 11.XI.2015
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

1271241799. H. G 928/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 840 - 11.XI.2015
privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015

1271251800. DEC. CC 585/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 841 - 11.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 din Codul penal

1271261801. DEC. CC 587/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 841 - 11.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1271271802. DEC. CC 599/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 841 - 11.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 549^1 alin. (3) din Codul de procedură penală

1271281803. DEC. CC 600/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 841 - 11.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

1271291804. DEC. CC 613/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 841 - 11.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

1271301805. DEC. CC 656/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 841 - 11.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 991 alin. (1) din Codul de procedură civilă

1271311806. H. G 849/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 841 - 11.XI.2015
privind aprobarea stemelor comunelor Feliceni si Mărtinis, judetul Harghita

1271321807. H. G 883/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 841 - 11.XI.2015
privind aprobarea stemei comunei Fântânele, judetul Arad

1271331808. O. MDRAP 832/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 841 - 11.XI.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice în clădiri civile, social-culturale si industriale. (Revizuire Reglementarea tehnică P 96-1996)”, indicativ P 96-2015

1270971809. L. P 264/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015
Acord între Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

1270981810. D. PRES 812/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015

1270991811. DEC. PM 257/09 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Nagy Cornelia a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor

1271001812. DEC. PM 258/09 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nagy Cornelia a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor Publice

1271011813. DEC. PM 259/09 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
privind sanctionarea domnului Sorin Popa, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

1271021814. O. MS 1295/16 octombrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al ministrului sănătătii privind autorizarea de fabricatie a producătorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinică, si a unitătilor de control independente si privind acordarea certificatului de bună practică de fabricatie

1271031815. O. MADR 1692/03 iulie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
Rectificare - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016

1271041816. O. MMAP 1285/25 august 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
Rectificare - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016

1271051817. O. MAI 112/08 septembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
Rectificare - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016

1271061818. O. MT 1050/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al ministrului transporturilor pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
Rectificare - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016

1271071819. O. ANAF 2837/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
Rectificare - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016

1271081820. O. MMFPSPV 2184/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2015

1271091821. O. MMFPSPV 2185/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II al anului 2015

1271101822. O. MMAP 764/29 aprilie 2015 - M. Of. nr. 838 - 10.XI.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

1271111823. O. MMFPSPV 1444/03 iulie 2015 - M. Of. nr. 838 - 10.XI.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

1271121824. O. MFP 2624/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 838 - 10.XI.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

1271131825. L. P 267/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 839 - 10.XI.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

1271141826. D. PRES 815/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 839 - 10.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

1271151827. D. PRES 818/09 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 839 - 10.XI.2015
privind conferirea Medaliei Meritul Cultural

1271161828. D. PRES 826/10 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 839 - 10.XI.2015
privind desemnarea candidatului la functia de prim-ministru

1271171829. H. G 910/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 839 - 10.XI.2015
pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurentei, în vederea desfăsurării activitătilor specifice

1271181830. H. G 914/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 839 - 10.XI.2015
privind participarea României la Programul International PIAAC „Programul pentru Evaluarea Internatională a Competentelor Adultilor", 2015-2018

1271191831. O. MT 1169/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 839 - 10.XI.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele sl locurile de operare si limitele acestora, a căror infrastructură portuară apartine domeniului public al unitătilor administrativ-teritoriale, precum si limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj

1271201832. O. MT 1170/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 839 - 10.XI.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

1271211833. Circ. BNR 34/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 839 - 10.XI.2015
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 130 de ani de la nasterea lui Mateiu I. Caragiale

1270701834. H. G 912/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 833 - 09.XI.2015
privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1270741835. H. G 867/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 834 - 09.XI.2015
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale

1270751836. H. G 916/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 834 - 09.XI.2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2015 privind aprobarea plătii cotizatiilor si taxelor pentru realizarea interconectării cu institutii similare internationale în domeniul donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum si pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică si histocompatibilitate, în anul 2015

1270761837. H. G 917/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 834 - 09.XI.2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”

1270771838. O. MDRAP 819/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 834 - 09.XI.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid de bună practică pentru proiectarea instalatiilor de ventilare/climatizare în clădiri”, indicativ GEx 011-2015

1270781839. N. ASF 19/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 834 - 09.XI.2015
privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiară de către societătile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare

1270791840. D. PRES 805/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 835 - 09.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1270801841. D. PRES 806/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 835 - 09.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1270811842. D. PRES 807/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 835 - 09.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1270821843. D. PRES 808/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 835 - 09.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1270831844. H. G 925/09 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 835 - 09.XI.2015
privind acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 si pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015

1270841845. O. MS 1409/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 835 - 09.XI.2015
al ministrului sănătătii, interimar, pentru derogarea de la prevederile art. 10 din Normele privind donatiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri si consumabilele aferente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.032/2011, pentru unitătile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale pacientilor internati ca urmare a incendiilor din clubul „Colectiv” si de la fabrica de pâine „Vel Pitar” Brasov

1270851846. O. MMFPSPV 2267/09 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 835 - 09.XI.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice, interimar, privind aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgentă pentru familiile persoanelor grav afectate în tragicul eveniment produs în clubul „Colectiv din municipiul Bucuresti, în data de 30 octombrie 2015

1270861847. L. P 263/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 836 - 09.XI.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

1270871848. D. PRES 811/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 836 - 09.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

1270881849. L. P 265/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 836 - 09.XI.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative

1270891850. D. PRES 813/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 836 - 09.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative

1270901851. L. P 266/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 836 - 09.XI.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistentă socială, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

1270911852. D. PRES 814/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 836 - 09.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistentă socială, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

1270921853. D. PRES 809/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 836 - 09.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1270931854. D. PRES 810/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 836 - 09.XI.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1270941855. D. PRES 822/09 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 836 - 09.XI.2015
pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului

1270951856. D. PRES 823/09 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 836 - 09.XI.2015
privind desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

1270961857. H. G 904/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 836 - 09.XI.2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru finantarea unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale

1270471858. O. MAI 140/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 829 - 06.XI.2015
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind organizarea, coordonarea si controlul activitătii de protectie a mediului în unitătile Ministerului Afacerilor Interne

1270481859. O. MAN 52/08 iunie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al ministrului apărării nationale, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

1270491860. O. MAI 71/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

1270501861. O. MJ 2750/18 august 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al ministrului justitiei, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

1270511862. O. SRI 8209/18 septembrie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al directorului Serviciului Român de Informatii, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

1270521863. O. SIE 229/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al directorului Serviciului de Informatii Externe, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

1270531864. O. STS 803/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

1270541865. O. SPP 1070/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al directorului Serviciului de Protectie si Pază, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

1270551866. O. ANSVSA 142/16 octombrie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăsoară activităti supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 114/2013

1270561867. O. MDRAP 818/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire si comasare normativele 19-1994 si 19/1-1996)", indicativ 19-2015

1270571868. L. P 262/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 831 - 06.XI.2015
pentru aprobarea plătii contributiilor Ministerului Justitiei si Ministerului Public la organisme internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

1270581869. D. PRES 802/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 831 - 06.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea plătii contributiilor Ministerului Justitiei si Ministerului Public la organisme internationaie, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

1270591870. H. CD 95/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 831 - 06.XI.2015
pentru adoptarea avizului motivat privind încălcarea principiului subsidiaritătii de către propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situatii de criză si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internatională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei tări terte sau de către un apatrid - COM (2015)450

1270601871. DEC. CC 631/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 831 - 06.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 344 alin. (2) si (3), art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (2) si art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

1270611872. H. G 919/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 831 - 06.XI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

1270621873. H. G 920/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 831 - 06.XI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CONPET - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

1270631874. O. ANRM 239/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 831 - 06.XI.2015
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de dare în administrare pentru explorare

1270641875. O. MDRAP 954/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 831 - 06.XI.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare si a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2015

1270651876. OUG. G 53/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 832 - 06.XI.2015
pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul aparitiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranti

1270661877. OUG. G 54/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 832 - 06.XI.2015
privind unele măsuri în domeniul învătământului

1270671878. DEC. PM 256/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 832 - 06.XI.2015
privind numirea domnului Gabriel Liviu Ispas în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei si Cercetării Stiintifice

1270681879. O. MFE 3062/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 832 - 06.XI.2015
al ministrului fondurilor europene privind modificarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumit㠄Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subventie partială de dobândă”, aferentă domeniului major de interventie 1.2 „Accesul IMM la finantare” - initiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

1270691880. H. AEP 11/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 832 - 06.XI.2015
privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul expertilor electorali

1270101881. L. P 256/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
privind exercitarea profesiei de dietetician precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din România

1270111882. D. PRES 794/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de dietetician, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din România

1270121883. L. P 257/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

1270131884. D. PRES 795/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

1270141885. L. P 259/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

1270151886. D. PRES 797/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

1270161887. L. P 260/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1270171888. D. PRES 798/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1270181889. H. S 72/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
pentru modificarea art. 6 si 7 din Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democratiei si a statului de drept în România

1270191890. H. S 73/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

1270201891. DEC. CC 654/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1270211892. H. G 848/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
pentru aprobarea aderării Ministerului Apărării Nationale din România la Aranjamentul tehnic dintre Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării nationale din Republica Polonia, seful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) si ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finantarea, administrarea si sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC), semnat la 8 octombrie 2013
Aranjament tehnic între Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării nationale din Republica Polonia, seful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) si ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finantarea, administrarea si sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC)

1270221893. L. P 258/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 826 - 05.XI.2015
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

1270231894. D. PRES 796/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 826 - 05.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

1270241895. L. P 261/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 826 - 05.XI.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

1270251896. D. PRES 801/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 826 - 05.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

1270261897. O. MDRAP 825/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 826 - 05.XI.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi si existente”, indicativ Gex 13-2015

1270271898. O. MS 1355/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 826 - 05.XI.2015
al ministrului sănătătii privind aprobarea termenilor de referintă pentru atribuirea contractelor de finantare pentru realizarea proiectelor cuprinse în Planul sectorial al Ministerului Sănătătii pentru finantarea activitătilor de cercetare stiintifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 813/2015

1270281899. D. PRES 803/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 827 - 05.XI.2015
pentru încetarea functiei de prim-ministru al Guvernului României

1270291900. D. PRES 804/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 827 - 05.XI.2015
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca prim-ministru interimar

1270301901. DEC. CC 574/29 septembrie 2015 - M. Of. nr. 827 - 05.XI.2015
Decizia nr. 574 din 29 septembrie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (3) din Codul de procedură civilă

1270311902. DEC. CC 576/29 septembrie 2015 - M. Of. nr. 827 - 05.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă

1270321903. DEC. CC 577/29 septembrie 2015 - M. Of. nr. 827 - 05.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 954 alin (2) din Codul de procedură civilă

1270331904. DEC. CC 580/29 septembrie 2015 - M. Of. nr. 827 - 05.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (3) si (4) din Codul de procedură civilă

1270341905. H. S 71/21 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a tărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind procedurile comune de acordare si retragere a protectiei internationale, precum si de modificare a Directivei 2013/32/UE COM 452(2015) final

1270351906. H. S 74/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1270361907. H. S 75/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1270371908. DEC. CC 581/29 septembrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (3) si (7) din Codul de procedură civilă

1270381909. OUG. G 52/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

1270391910. DEC. PM 255/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Florenta Mirela Matichescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Turism

1270401911. O. MECS 5549/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „estetica si igiena corpului omenesc”, calificarea profesional㠄coafor stilist”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret" din municipiul Cluj-Napoca

1270411912. O. MECS 5550/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „tehnic", domeniul „electronică si automatizări'', calificarea profesional㠄tehnician operator tehnică de caicul", domeniul „constructii, instalatii si lucrări publice", calificarea profesional㠄tehnician desenator pentru constructii si instalatii”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Sfântul Ioan de La Salle” din satul Pildesti

1270421913. O. MECS 5551/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesionala „asistent medical generalist", din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Colegiul de Afaceri din municipiul Alba lulia

1270431914. O. MECS 5552/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesional㠄asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠄Henri Coand㔠din municipiul Turda

1270461915. O. ANRE 157/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investitiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora

1270451916. O. MECS 5553/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit „Prietenii lui Mickey" din localitatea Floresti

1269911917. DEC. CC 593/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 820 - 04.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală

1269921918. DEC. CC 594/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 820 - 04.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală

1269931919. H. G 881/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 820 - 04.XI.2015
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Pomicolă Cluj prin preluarea si integrarea acesteia în cadrul Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca sub denumirea de Statiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca

1269941920. H. G 885/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 820 - 04.XI.2015
pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la activitatea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

1269951921. DEC. ICCJ 24/29 iunie 2015 - M. Of. nr. 820 - 04.XI.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările si completările ulterioare, respectiv dacă acestea sunt aplicabile si în cazul detasării judecătorilor la birourile electorale, detasare realizată conform Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

1269961922. H. CCF 9/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 820 - 04.XI.2015
privind eliminarea din Programul anual de pregătire profesională continuă a consultantilor fiscali a sistemului de învătământ e-learning

1269971923. O. ANA 230/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 821 - 04.XI.2015
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseste ofiterul de control doping în timpul desfăsurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping

1269981924. DEC. ASF 2943/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 821 - 04.XI.2015
privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societătii SCORPION BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

1269991925. DEC. ASF 3215/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 821 - 04.XI.2015
privind aprobarea reluării activitătii Societătii NOVA GRUP ASIGURĂRI BROKER DEASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L

1270001926. O. MS 1377/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 822 - 04.XI.2015
al ministrului sănătătii pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 608/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru importul si/sau exportul de sânge uman si/sau componente sanguine umane din ori în alte tări

1270011927. O. MS 1379/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 822 - 04.XI.2015
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Rectificare - M. Of. nr. 850 - 16.XI.2015

1270021928. O. CNAS 1023/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 822 - 04.XI.2015
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Rectificare - M. Of. nr. 850 - 16.XI.2015

1270031929. O. MECS 5547/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 822 - 04.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “mecanică”, calificarea profesional㠓maistru mecanic”, domeniul “servicii”, calificarea profesional㠓bibliotecar studii medii”, domeniul “turism si alimentatie”, calificarea profesional㠓asistent manager unităti hoteliere”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠓Henri Coand㔠din municipiul Oradea

1270041930. O. MECS 5548/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 822 - 04.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical de farmacie” si “asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii “Stefan cel Mare si Sfânt” din municipiul Pascani

1270051931. OUG. G 51/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 823 - 04.XI.2015
privind unele măsuri pentru realizarea de Investitii la operatorii economici din industria de apărare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1270061932. H. G 903/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 823 - 04.XI.2015
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

1270071933. H. G 911/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 823 - 04.XI.2015
privind repartizarea pe judete a sumelor necesare pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

1270081934. H. G 915/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 824 - 04.XI.2015
privind stabilirea criteriilor pentru oprirea functionării ori utilizării constructiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerintei de securitate la incendiu în ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitătii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului si fumului în interiorul edificiului st la vecinătăti

1270091935. DEC. ICCJ 23/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 824 - 04.XI.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept «dacă infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie poate fi retinută în concurs ideal cu infractiunea de înselăciune prevăzută de art. 215 alin. 1, 2, 3 din Codul penal din 1969, or, se poate retine doar infractiunea prevăzută de art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, în ipoteza unui unic prejudiciu, cauzat autoritătii contractante”

1269561936. O. MS 1360/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 815 - 03.XI.2015
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România si a preturilor de referintă generice ale acestora

1269571937. OUG. G 49/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 816 - 03.XI.2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantării

1269581938. H. G 894/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 816 - 03.XI.2015
privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1269591939. H. G 897/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 816 - 03.XI.2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.848/2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administratiei penitenciare

1269601940. H. G 900/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 816 - 03.XI.2015
privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură, precum si a ajutoarelor specifice care se finantează din Fondul european de garantare agricolă

1269611941. O. MS 1356/29 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 816 - 03.XI.2015
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulantă pentru anul 2015

1269621942. O. MADR 2221/22 octombrie 2015 - M. Of. nr. 816 - 03.XI.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea si contractarea cererilor de finantare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor si schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

1269631943. DEC. ICCJ 15/21 septembrie 2015 - M. Of. nr. 816 - 03.XI.2015
privind recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie vizând interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 348 din Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitării activitătilor specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare

1269641944. OUG. G 50/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 817 - 03.XI.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

1269651945. H. G 891/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 817 - 03.XI.2015
privind revenirea de drept a unei părti de imobil din domeniul public al municipiului Târgu Jiu si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea unei părti din acesta în domeniul public al municipiului Târgu Jiu

1269661946. O. MADR 2112/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 817 - 03.XI.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate conservării patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii spirituale”

1269671947. L. P 252/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor

1269681948. D. PRES 790/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor

1269691949. L. P 253/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protectie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

1269701950. D. PRES 791/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protectie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

1269711951. L. P 254/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

1269721952. D. PRES 792/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

1269731953. L. P 255/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societătii „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. din venituri rezultate din privatizare

1269741954. D. PRES 793/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societătii „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. din venituri rezultate din privatizare

1269751955. D. PRES 799/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

1269761956. D. PRES 800/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

1269771957. H. G 889/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes national „Lucrări pentru reducerea riscului la inundatii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”

1269781958. O. ANRE 156/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor preturilor de referintă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităti de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă

1269791959. H. CCIR 8/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
privind stabilirea cazurilor de incompatibilitate în efectuarea activitătii de consultantă fiscală

1269801960. H. G 907/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015

1269811961. H. G 908/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind acordarea unui ajutor de urgentă

1269821962. DEC. PM 248/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Elena Petrascu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1269831963. DEC. PM 249/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Monica Cămărăscu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

1269841964. DEC. PM 250/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind exercitarea atributiilor presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

1269851965. DEC. PM 251/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind eliberarea domnului Marius Alexandru Dunca din functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

1269861966. DEC. PM 252/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

1269871967. DEC. PM 253/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind numirea domnului Marcel Bogdan Pandelică în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

1269881968. DEC. PM 254/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind eliberarea domnului Aurel-Sorin Encutescu din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

1269891969. O. MT 1136/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerintele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR) (Rezolutia MEPC.198(62)), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.260(68) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 15 mai 2015

1269901970. O. BNR 959/09 octombrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale TEZAUR IMOBILIARE IFN - S.A.

1269411971. H. CD 90/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 812 - 02.XI.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil si eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie COM(2015)302

1269421972. H. CD 91/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 812 - 02.XI.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon si a sporirii investitiilor în acest domeniu COM (2015)337

1269431973. O. MT 1048/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 812 - 02.XI.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea pct. 6 din Metodologia de decontare a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, acordate în baza Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată, a căror contravaloare se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române

1269441974. O. MADR 2111/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 812 - 02.XI.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind instituirea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educational si social”

1269451975. H. AEP 9/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 812 - 02.XI.2015
pentru aprobarea Normelor metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare

1269461976. L. P 246/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 813 - 02.XI.2015
privind redresarea si rezolutia asigurătorilor

1269471977. D. PRES 778/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 813 - 02.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind redresarea si rezolutia asigurătorilor

1269481978. L. P 248/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 813 - 02.XI.2015
privind stimularea participării în învătământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

1269491979. D. PRES 782/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 813 - 02.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind stimularea participării în învătământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

1269501980. O. MFP 1417/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 813 - 02.XI.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a împrumuturilor acordate unitătilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective în bugetele institutiilor publice locale

1269511981. H. G 892/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 814 - 02.XI.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea acestuia în domeniul public al judetului Timis

1269521982. H. G 893/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 814 - 02.XI.2015
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Rociu, judetul Arges

1269531983. O. MS 1363/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 814 - 02.XI.2015
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1269541984. O. CNAS 1014/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 814 - 02.XI.2015
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1269551985. H. CSM 1132/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 814 - 02.XI.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

1269381986. DEC. CC 571/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 811 - 31.X.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

1269391987. H. G 868/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 811 - 31.X.2015
pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoasterea reciprocă a calificării de marinar obtinute prin calificare profesională, completând Acordul administrativ privind recunoasterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigatia pe Rin si Ministerul Transporturilor din România, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2014
Acord administrativ privind recunoasterea reciprocă a calificării de marinar obtinute prin calificare profesională, completând Acordul administrativ privind recunoasterea reciprocă a carnetului de serviciu

1269401988. H. G 906/31 octombrie 2015 - M. Of. nr. 811 - 31.X.2015
pentru declararea zilelor de 31 octombrie, 1 si 2 noiembrie 2015 zile de doliu national pe teritoriul României

1269131989. L. P 233/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 808 - 30.X.2015
privind ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii pentru îmbunătătirea conformării fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015

1269141990. D. PRES 750/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 808 - 30.X.2015
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii pentru îmbunătătirea conformării fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015

1269151991. L. P 247/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 808 - 30.X.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

1269161992. D. PRES 781/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 808 - 30.X.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

1269171993. L. P 250/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 808 - 30.X.2015
privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei

1269181994. D. PRES 784/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 808 - 30.X.2015
pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei

1269191995. D. PRES 779/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 808 - 30.X.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1269201996. D. PRES 780/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 808 - 30.X.2015
privind eliberarea din functie a unui procuror

1269211997. H. CD 89/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 808 - 30.X.2015
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1269221998. DEC. CC 573/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 808 - 30.X.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 8 alin. (1) st art. II art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

1269231999. DEC. CC 579/29 septembrie 2015 - M. Of. nr. 808 - 30.X.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (5) teza întâi din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

1269242000. DEC. CC 582/29 septembrie 2015 - M. Of. nr. 808 - 30.X.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ

1269252001. L. P 249/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 809 - 30.X.2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
Rectificare - M. Of. nr. 869 - 20.XI.2015

1269262002. D. PRES 783/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 809 - 30.X.2015
pentru promulgarea Legii privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

1269272003. D. PRES 786/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 809 - 30.X.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

1269282004. D. PRES 787/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 809 - 30.X.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

1269292005. D. PRES 788/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 809 - 30.X.2015
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

1269302006. D. PRES 789/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 809 - 30.X.2015
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Ofiter

1269312007. DEC. PM 246/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 809 - 30.X.2015
privind eliberarea doamnei Mihaela-Maria Ciuciureanu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

1269322008. H. G 890/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 810 - 30.X.2015
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Român de Informatii si pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Român de Informatii

1269332009. H. G 898/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 810 - 30.X.2015
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de întreprinderile mici si mijlocii

1269342010. H. G 899/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 810 - 30.X.2015
privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum si pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 811/2015 privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

1269352011. O. MDRAP 947/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 810 - 30.X.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 1.851/2013
Rectificare - M. Of. nr. 852 - 17.XI.2015

1269362012. O. MFP 1415/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 810 - 30.X.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2015

1269372013. O. CONC 605/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 810 - 30.X.2015
privind punerea în aplicare a Instructiunilor pentru completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la art. 50 si 501 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 419/2010

1268902014. H. S 69/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 803 - 29.X.2015
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1268912015. H. CD 92/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 803 - 29.X.2015
privind cererea de efectuare a urmăririi penale fată de doamna Udrea Elena Gabriela, fost membru al Guvernului si actual membru al Camerei Deputatilor, în Dosarul nr. 87/P/2015

1268922016. H. CD 93/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 803 - 29.X.2015
privind încuviintarea retinerii doamnei deputat Elena Gabriela Udrea

1268932017. H. CD 94/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 803 - 29.X.2015
privind respingerea cererii de încuviintare a arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea

1268942018. O. MAI 138/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 803 - 29.X.2015
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea si scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

1268952019. O. MFP 1407/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 803 - 29.X.2015
al ministrului finantelor publice privind blocarea fondurilor si resurselor economice detinute de Societatea Comercial㠄Agro-Chirnogi” - S.A.

1268962020. O. MFP 1408/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 803 - 29.X.2015
al ministrului finantelor publice privind blocarea resurselor economice detinute de Societatea Comercială ROMPETROL GAS - S.R.L.

1268972021. DEC. ICCJ 26/21 septembrie 2015 - M. Of. nr. 803 - 29.X.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă pentru stabilirea majorării cuantumului pensiei de serviciu cuvenite magistratilor cu 1% potrivit art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, trebuie avută în vedere numai vechimea în functia de judecător si procuror atât pentru îndeplinirea conditiei vechimii de 25 de ani, cât si pentru vechimea care depăseste această limită sau poate fi avută în vedere în acest scop si vechimea în alte functii de specialitate juridică asimilată cu vechimea în magistratură în conformitate cu art. 82 alin. (2) si art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare

1268982022. H. G 884/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 804 - 29.X.2015
pentru modificarea si completarea unor acte normative

1268992023. O. MS 1346/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 804 - 29.X.2015
al ministrului sănătătii pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România si a preturilor de referintă generice ale acestora

1269002024. O. MADR 2236/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 804 - 29.X.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente trimestrelor I si II ale anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

1269012025. O. MECS 5160/03 septembrie 2015 - M. Of. nr. 804 - 29.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educatie permanentă de către institutiile de învătământ superior acreditate

1269022026. O. MECS 5481/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 804 - 29.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic

1269032027. O. CNAS 988/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 805 - 29.X.2015
privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 244/2015 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tară, fără regim special

1269042028. OUG. G 47/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 806 - 29.X.2015
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele măsuri bugetare

1269052029. O. ANRE 155/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 806 - 29.X.2015
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 104 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

1269062030. DEC. CC 565/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 807 - 29.X.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

1269072031. DEC. CC 566/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 807 - 29.X.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum si, în special, a ari. 1 alin, (3), art. 6 alin, (1) lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) si (2) si art. 20-26 din Legea nr. 176/2010

1269082032. DEC. CC 567/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 807 - 29.X.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, si, în special, cele ale art. 16 lit. a) din aceeasi ordonantă de urgentă

1269092033. OUG. G 48/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 807 - 29.X.2015
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

1269102034. O. MECS 5442/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 807 - 29.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind modificarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodică a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.564/2011

1269112035. H. OAMGMAMR 1/15 o0ctombrie 2015 - M. Of. nr. 807 - 29.X.2015
pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, adoptat prin hotărârea Adunării generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 3/2009

1269122036. H. OAMGMAMR 23/02 octombrie 2015 - M. Of. nr. 807 - 29.X.2015
privind modificarea si completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 32/2009

1281862037. D. PRES 1059/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.X.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia la nivel national, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

1268692038. H. G 886/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 799 - 28.X.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Tigănucă Gelu

1268702039. H. G 887/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 799 - 28.X.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către doamna Cosman Lena

1268712040. O. MSI 517/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 799 - 28.X.2015
al ministrului pentru societatea informatională pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informatională nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse si servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investitie 2b - Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, actiunea 2.2,1 “Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020

1268722041. O. MSI 518/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 799 - 28.X.2015
al ministrului pentru societatea informatională pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informatională nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), denumit㠓Schemă de ajutor de minimis pentru cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, actiunea 2.2.1 “Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si â inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020

1268732042. O. MECS 5530/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 799 - 28.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind completarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de învătământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.436/2011

1268742043. OUG. G 46/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 801 - 28.X.2015
pentru stabilirea unor măsuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1268752044. H. G 864/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 801 - 28.X.2015
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 980/2006 pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)

1268762045. H. G 882/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 801 - 28.X.2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel national a programelor de înzestrare de importantă strategică ale Ministerului Apărării Nationale

1268772046. DEC. ICCJ 18/05 octombrie 2015 - M. Of. nr. 801 - 28.X.2015
privind recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale privind includerea perioadei de ucenicie în calculul vechimii în muncă

1268782047. L. P 237/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 800 - 28.X.2015
privind autorizarea si supravegherea activitătii de asigurare si reasigurare

1268792048. D. PRES 763/16 octombrie 2015 - M. Of. nr. 800 - 28.X.2015
pentru promulgarea Legii privind autorizarea si supravegherea activitătii de asigurare si reasigurare

1268802049. H. S 70/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 800 - 28.X.2015
privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

1268812050. H. G 823/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 800 - 28.X.2015
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului

1268822051. H. G 872/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 800 - 28.X.2015
privind aprobarea Memorandumului de întelegere pentru cooperare în domeniul stiintei si educatiei între Ministerul Educatiei si Cercetării Stiintifice din România si Ministerul Educatiei din legatul Arabiei Saudite, semnat la Riad la 30 aprilie 2015
Memorandum de întelegere pentru cooperare în domeniul stiintei si educatiei între Ministerul Educatiei si Cercetării Ştiintifice din România si Ministerul Educatiei din Regatul Arabiei Saudite

1268832052. H. G 873/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 800 - 28.X.2015
privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar si schimbarea unitătilor de administrare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine, precum si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri, în vederea scoaterii din functiune si casării, în conditiile legii

1268842053. H. G 878/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 800 - 28.X.2015
privind modificarea alin. (4) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piată lemn si produse din lemn

1268852054. H. G 879/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 800 - 28.X.2015
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1268862055. DEC. ANP 539/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 800 - 28.X.2015
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru aprobarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihnă

1268872056. H. S 68/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 802 - 28.X.2015
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1268882057. DEC. PM 247/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 802 - 28.X.2015
privind eliberarea, la cerere, a domnului Leonard Artur Horvath din functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

1268892058. O. ANA 224/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 802 - 28.X.2015
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2016

1268482059. H. G 866/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 795 - 27.X.2015
privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori alt nivel de secretizare a unor categorii de informatii referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne

1268492060. O. MADR 2143/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 795 - 27.X.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru implementarea submăsurii 19.1 “Sprijin pregătitor” pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

1268502061. O. ANRE 154/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 795 - 27.X.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L

1268512062. H. G 865/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 796 - 27.X.2015
pentru aprobarea Strategiei Arhivelor Nationale 2015-2021 si a Planului de actiuni al Strategiei Arhivelor Nationale 2015-2021

1268522063. O. ANCPI 1168/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 796 - 27.X.2015
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Sotânga, judetul Dâmbovita

1268532064. O. SRI 1526/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 796 - 27.X.2015
al directorului Serviciului Român de Informatii privind aprobarea însemnului heraldic si a drapelului distinctiv ale Academiei Nationale de Informatii “Mihai Viteazul”

1268542065. L. P 244/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 797 - 27.X.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

1268552066. D. PRES 776/23 octombrie 2015 - L. P 245/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 797 - 27.X.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim ai produsului apă grea destinat unitătilor 1-4 de la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum si pentru gestionarea apei grele

1268572068. D. PRES 777/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 797 - 27.X.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unitătilor 1-4 de la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum si pentru gestionarea apei grele

1268582069. O. MEIMMMA 1234/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 797 - 27.X.2015
al ministrului energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri nr. 741/2015

1268592070. O. MEIMMMA 1235/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 797 - 27.X.2015
al ministrului energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri nr. 962/2015

1268602071. O. MEIMMMA 1236/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 797 - 27.X.2015
al ministrului energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri nr. 794/2015

1268612072. O. MS 1317/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 797 - 27.X.2015
al ministrului sănătătii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

1268622073. O. CNAS 993/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 797 - 27.X.2015
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

1268632074. DEC. ICCJ 23/29 iunie 2015 - M. Of. nr. 797 - 27.X.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a prevederilor art. 7 alin. (1), (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în sensul de a stabili dacă drepturile acordate prin hotărâri judecătoresti irevocabile privind cresterile salariale de 2%, 5% si 11% prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, se încadrează în sintagma de “indemnizatie avut㔠si trebuie luate în considerare la stabilirea pensiei de serviciu a magistratilor

1268642075. OUG. G 45/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 798 - 27.X.2015
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
Rectificare - M. Of. nr. 832 - 06.XI.2015

1268652076. H. G 876/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 798 - 27.X.2015
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum si transmiterea unei părti a acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea în domeniul public al municipiului Focsani, judetul Vrancea

1268662077. DEC. PM 244/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 798 - 27.X.2015
privind revocarea domnului Adrian Gearâp din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

1268672078. DEC. PM 245/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 798 - 27.X.2015
privind numirea domnului Dorel Tudor în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

1268682079. O. MFP 1157/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 798 - 27.X.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.561/2011

1268222080. L. P 238/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 792 - 26.X.2015
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 octombrie 2014
Acord între Guvernul României st Guvernul Republicii Cipru privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate

1268232081. D. PRES 765/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 792 - 26.X.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 octombrie 2014

1268242082. H. CD 81/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 792 - 26.X.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Europei, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Planul de actiune al Uniunii Europene împotriva introducerii ilegale de imigranti (2015-2020) - COM(2015)285

1268252083. H. CD 84/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 792 - 26.X.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul Uniunii Europene a tărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare si retragere a protectiei internationale, precum si de modificare a Directivei 2013/32/UE - COM (2015)452

1268262084. O. MDRAP 661/09 septembrie 2015 - M. Of. nr. 792 - 26.X.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistentă tehnic㔠din cadrul Programului operational regional 2007-2013

1268272085. O. MFE 2720/28 septembrie 2015 - M. Of. nr. 792 - 26.X.2015
al ministrului fondurilor europene privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistentă tehnic㔠din cadrul Programului operational regional 2007-2013

1268282086. O. MFP 1377/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 792 - 26.X.2015
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistentă tehnic㔠din cadrul Programului operational regional 2007-2013

1268292087. O. MECS 5195/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 792 - 26.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Normal si Prelungit “Mish - Mash” din localitatea Băicoi

1268312088. O. MECS 5205/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 792 - 26.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Pink Lemon din municipiul Bucuresti

1268322089. DEC. ASF 2575/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 792 - 26.X.2015
privind sanctionarea Societătii SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

1268332090. DEC. ASF 2576/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 792 - 26.X.2015
privind sanctionarea Societătii QUALITY ASIG - BROKER DEASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

1268342091. DEC. ASF 2577/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 792 - 26.X.2015
privind sanctionarea Societătii ASIPREST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii

1268352092. L. P 243/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 793 - 26.X.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

1268362093. D. PRES 773/22 octombrie 2015 - M. Of. nr. 793 - 26.X.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

1268372094. H. G 880/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 793 - 26.X.2015
pentru modificarea si completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă în agricultură

1268382095. O. MS 1321/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 793 - 26.X.2015
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulantă pentru anul 2015

1268392096. O. MS 1325/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 793 - 26.X.2015
al ministrului sănătătii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România si a preturilor de referintă generice ale acestora

1268402097. O. MMAP 1568/17 octombrie 2015 - M. Of. nr. 793 - 26.X.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea derogării în scop stiintific pentru unele specii de pesti

1268412098. Circ. BNR 33/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 793 - 26.X.2015
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 125 de ani de la nasterea lui Mitită Constantinescu

1268422099. H. UNNP 90/18 septembrie 2015 - M. Of. nr. 793 - 26.X.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România nr. 74/2013

1268432100. D. PRES 775/22 octombrie 2015 - M. Of. nr. 794 - 26.X.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1268442101. H. G 874/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 794 - 26.X.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea AVIOANE CRAIOVA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

1268452102. H. G 875/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 794 - 26.X.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Natională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

1268462103. O. MECS 5510/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 794 - 26.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea Calendarului de organizare si desfăsurare a examenului national de definitivare în învătământ în anul scolar 2015-2016

1268472104. DEC. ICCJ 27/21 septembrie 2015 - M. Of. nr. 794 - 26.X.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: “Dispozitiile art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ, cu modificările ulterioare, trebuie interpretate în sensul că abrogă dispozitiile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare, cu modificările si completările ulterioare”

1268032105. H. G 780/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 789 - 23.X.2015
pentru aprobarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2015-2018 si a Planului de actiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2015-2018

1268042106. H. G 863/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 789 - 23.X.2015
privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea in Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea

1268052107. H. G 893/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 789 - 23.X.2015
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului ori examenului pentru definitivare in functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

1268062108. H. CAFR 53/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 789 - 23.X.2015
pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014

1268072109. O. MAI 135/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 790 - 23.X.2015
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea „Normelor tehnice privind managementul activitătilor de interventie pentru asanarea terenurilor de munitiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate si executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor"

1268082110. H. CD 82/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situatii de criză si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internatională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei tări terte sau de către un apatrid - COM(2015)450

1268092111. H. CD 83/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protectiei internationale în beneficiul Italiei, Greciei si Ungariei - COM(2015)461

1268102112. H. CD 85/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Planul de actiune al UE privind returnarea - COM(2015)453

1268112113. H. CD 86/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind normele referitoare la achizitiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil - COM(2015)454

1268122114. H. CD 87/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European si Consiliu: Identificarea de solutii la criza refugiatilor din Europa: rolul actiunii externe a UE - JOIN(2015)40

1268132115. D. PRES 774/22 octombrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1268142116. H. G 877/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate

1268152117. DEC. PM 240/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Salaru din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei si Cercetării stiintifice

1268162118. DEC. PM 241/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
privind numirea doamnei Liliana Maria Toderiuc în functia de subsecretar de stat la Ministerul Educatiei si Cercetării stiintifice

1268172119. DEC. PM 242/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
pentru numirea domnului Dumitru Lucian în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1268182120. DEC. PM 243/23 octombrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
privind prelungirea detasării, începând cu data de 1 decembrie 2015, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în functia publică vacantă de director general al Directiei generale administratie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Harghita

1268192121. O. MECS 5185/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tic - Pitic” din municipiul Bucuresti

1268202122. O. MECS 5186/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „gimnazial" din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Gimnazial㠄Avenor” din municipiul Bucuresti

1268212123. DEC. CMDR 11/26 septembrie 2015 - M. Of. nr. 791 - 23.X.2015
privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România la nivel local si national pentru mandatul 2015-2019

1267722124. L. P 242/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 786 - 22.X.2015
pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

1267732125. D. PRES 769/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 786 - 22.X.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

1267742126. D. PRES 770/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 786 - 22.X.2015
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

1267752127. D. PRES 771/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 786 - 22.X.2015
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

1267762128. H. S 67/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 786 - 22.X.2015
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1267772129. DEC. CD 13/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 786 - 22.X.2015
privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

1267782130. H. G 870/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 786 - 22.X.2015
privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării si lichidării Societătii Comerciale „COMICEX" - S.A. si pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia

1267792131. O. MMFPSPV 2000/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 786 - 22.X.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la masini

1267802132. O. MJ 3194/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 786 - 22.X.2015
al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

1267812133. H. G 869/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 127/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Protectia si reabilitarea părtii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanta (Mamaia Sud. Tomis Nord, Tomis Centru si Tomis Sud) si Eforie Nord, judetul Constanta”

1267822134. O. MECS 5188/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Adia Kindergarden" din municipiul Constanta

1267832135. O. MECS 5191/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Veselă" din municipiul Iasi

1267842136. O. MECS 5200/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Ary" din municipiul Cluj-Napoca

1267852137. O. MECS 5201/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Dorothy" din municipiul Târgoviste

1267862138. O. MECS 5203/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Olga Gudynn International School” din localitatea Voluntari

1267872139. O. MECS 5204/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Penilla" din municipiul Iasi

1267882140. O. MECS 5208/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular scoala Gimnazial㠄Paradis" din municipiul Iasi

1267892141. O. MECS 5209/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular scoala Primar㠄Dr. Luca" din municipiul Brăila

1267902142. O. MECS 5216/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular scoala Primar㠄Lorelay" din municipiul Iasi

1267912143. O. MECS 5219/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular scoala Primar㠄Terraveda” din municipiul Craiova

1267922144. O. ANRE 152/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
privind aprobarea pretului de referintă si a preturilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2016 producătorilor de energie electrică si termică în cogenerare, care beneficiază de bonus

1267932145. O. ANRE 153/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2016

1267942146. L. P 241/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 788 - 22.X.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plătii contributiei României pentru construirea sediului permanent al Curtii Penale Internationale

1267952147. D. PRES 768/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 788 - 22.X.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr, 17/2015 privind aprobarea plătii contributiei României pentru construirea sediului permanent al Curtii Penale Internationale

1267962148. D. PRES 772/22 octombrie 2015 - M. Of. nr. 788 - 22.X.2015
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

1267972149. H. CD 88/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 788 - 22.X.2015
privind alegerea unui vicepresedinte al Camerei Deputatilor

1267982150. H. G 871/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 788 - 22.X.2015
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru actiunea de protocol cu caracter deosebit referitoare la cea de a 10-a reuniune plenară a Comitetului de experti pentru problematica romilor (CAHROM) al Consiliului Europei, organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice în perioada 27-30 octombrie 2015

1267992151. O. MT 1134/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 788 - 22.X.2015
al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr, 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la operatiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului

1268002152. O. MMAP 1563/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 788 - 22.X.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea derogării în scop stiintific pentru specia Spermophilus citellus

1268012153. O. MMAP 1628/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 788 - 22.X.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiintării Consiliului National de Vânătoare

1268022154. DEC. ICCJ 22/29 iunie 2015 - M. Of. nr. 788 - 22.X.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 52, art. 53 si art. 95 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, raportat la prevederile anexei nr. 5 la această lege

1267352155. H. G 856/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind înfiintarea Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogic㔠pentru editarea manualelor scolare, a manualelor universitare si a altor lucrări destinate învătământului

1267362156. DEC. PM 237/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor Publice de către domnul Mihai Diaconu

1267372157. DEC. PM 238/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
privind numirea domnului Gabriel Beniamin Les în functia de secretar de stat la Ministerul Apărării Nationale

1267382158. DEC. PM 239/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
pentru numirea domnului Alexandru Răzvan Cuc în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1267392159. O. MTS 673/09 octombrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
al ministrului tineretului si sportului privind aprobarea Procedurilor si conditiilor de autorizare a participării si organizării de către federatiile sportive nationale a competitiilor sportive internationale

1267402160. O. MECS 5180/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠓Henri Coand㔠din municipiul Curtea de Arges

1267412161. O. MECS 5181/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii “Stefan cel Mare si Sfânt” din municipiul Botosani

1267422162. O. MECS 5187/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠓Henri Coand㔠din localitatea Moldova Nouă

1267512163. O. MECS 5215/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠓Henri Coand㔠din municipiul Urziceni

1267482164. O. MECS 5189/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠓FEG Education” din municipiul Târgu Secuiesc

1267492165. O. MECS 5190/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal, domeniul “sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical de laborator”, “asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare”, domeniul “estetica si igiena corpului omenesc”, calificările profesionale “cosmetician”, “tehnician maseur”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠓Intellectum” din municipiul Galati

1267502166. O. MECS 5196/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Henri Coand㔠din municipiul Sibiu

1267522167. O. MECS 5218/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii “Stefan cel Mare si Sfânt” din municipiul Suceava

1267532168. O. MECS 5220/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠓Vasile Goldis” din municipiul Satu Mare

1267542169. O. MECS 5480/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 782 - 21.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice pentru aprobarea Calendarului activitătilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2015-2016

1267552170. O. MEIMMMA 1165/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 783 - 21.X.2015
al ministrului energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri nr. 980/2015

1267562171. O. MS 1287/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 783 - 21.X.2015
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 386/2015

1267572172. O. MECS 5439/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 783 - 21.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice pentru modificarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.561/2011

1267582173. H. G 824/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 784 - 21.X.2015
privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piată a recipientelor simple sub presiune

1267592174. L. P 239/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea sustinerii cheltuielilor de întretinere si functionare a Formatiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătătii si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul sănătătii

1267602175. D. PRES 766/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea sustinerii cheltuielilor de întretinere si functionare a Formatiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătătii si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul sănătătii

1267612176. L. P 240/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război si a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război

1267622177. D. PRES 767/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război si a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război

1267632178. H. S 65/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1267642179. H. S 66/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
privind vacantarea unui mandat de senator

1267652180. OUG. G 43/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitătii de curierat a materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1267662181. OUG. G 44/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
privind acordarea unor facilităti fiscale

1267672182. H. G 850/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational Cresterea competitivitătii economice (POS CCE)

1267682183. H. G 862/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă natională Muzeului Literaturii Române Iasi, precum si pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

1267692184. O. MT 1135/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza si actiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviatie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 si (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei

1267702185. O. MFP 1376/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
al ministrului finantelor publice privind aprobarea efectuării unei tranzactii pe pietele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligatiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, si desemnarea administratorilor tranzactiei

1267712186. Sent. ICA 166/24 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
Sentinta (sedinta publică din data de 24 noiembrie 2014)

1267152187. H. G 837/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 779 - 20.X.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea unei părti din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii “Varianta de ocolire Bacău”

1267162188. H. G 858/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 779 - 20.X.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Comerciale ICTCM - S.A. Bucuresti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1267172189. H. G 859/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 779 - 20.X.2015
privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor – Romsilva

1267182190. H. G 860/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 779 - 20.X.2015
pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures

1267192191. H. G 861/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 779 - 20.X.2015
privind transmiterea unei părti de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si darea acesteia în folosintă gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

1267202192. O. MT 1024/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 779 - 20.X.2015
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul international din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de sigurantă maritimă al Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia MSC.398(95) din 5 iunie 2015

1267212193. H. G 807/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 780 - 20.X.2015
privind aprobarea stemei comunei Balint, judetul Timis

1267222194. H. G 816/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 780 - 20.X.2015
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

1267232195. H. G 826/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 780 - 20.X.2015
privind aprobarea stemelor comunelor Golesti, Mihăesti si Vaideeni, judetul Vâlcea

1267242196. H. G 827/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 780 - 20.X.2015
privind aprobarea stemelor comunelor Botesti si Ungheni, judetul Arges

1267252197. O. MS 1255/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 780 - 20.X.2015
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.162/2010

1267262198. N. BNR 18/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 780 - 20.X.2015
pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative

1267272199. D. PRES 764/17 octombrie 2015 - M. Of. nr. 781 - 20.X.2015
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Ofiter

1267282200. H. G 788/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 781 - 20.X.2015
pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXV La a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza la 30 aprilie 2015, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

1267292201. H. G 854/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 781 - 20.X.2015
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CE Craiova, Brasov si Constanta, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

1267302202. H. G 855/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 781 - 20.X.2015
privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

1267312203. O. SSC 125/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 781 - 20.X.2015
al secretarului de stat pentru culte privind modificarea si completarea Statutului Cultului Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2008

1267322204. Rap. AEP 15621/07 septembrie 2015 - M. Of. nr. 781 - 20.X.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Botosani

1267332205. Rap. AEP 15635/07 septembrie 2015 - M. Of. nr. 781 - 20.X.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Neamt

1267342206. Rap. AEP 16089/21 septembrie 2015 - M. Of. nr. 781 - 20.X.2015
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Alba

1266892207. H. G 846/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 776 - 19.X.2015
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

1266902208. O. MDRAP 816/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 776 - 19.X.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii - Societatea Comercială RINASIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S R L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea functiilor specifice de certificare a produselor pentru constructii si de certificare a controlului productiei în fabrică

1266912209. DEC. ICCJ 19/22 iunie 2015 - M. Of. nr. 776 - 19.X.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:
“Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncit, republicat, cu modificările si completările ulterioare, raportate la dispozitiile art. 220 alin. (2) din Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă:
- art. 60 alin. (1) lit. g) din Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare, reglementează o interdictie generală de concediere a persoanelor cu functii eligibile într-un organism sindical, singurele exceptii fiind cele prevăzute de textul de lege, respectiv concedierea pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârsite de către acel salariat, sau dacă art. 220 alin. (2) din Codul muncii, republicat, limitează interdictia concedierii doar pentru situatiile în care aceasta ar fi determinată de motive ce tin de îndeplinirea mandatului pe care reprezentantii alesi în organele de conducere ale sindicatelor l-au primit de la salariatii unitătii;
- protectia oferită de art. 60 alin. (1) lit. g) si art. 220 alin. (2) din Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare, angajatilor cu functii eligibile într-un organism sindical acoperă si ipoteza concedierilor pentru motive care nu tin de persoana salariatilor, determinate de desfiintarea postului, în conditiile în care ambele texte, cu sferă diferită de aplicare, reglementează o interdictie de concediere în favoarea acelorasi persoane.”

1266922210. H. S 63/12 octombrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social si Comitetul Regiunilor -”O Agendă europeană privind securitatea” - COM (2015) 185

1266932211. O. MSI 460/08 septembrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului pentru societatea informatională pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale “Posta Român㔠- S.A.

1266942212. O. MMFPSPV 1855/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale “Posta Român㔠- S.A.

1266952213. O. MFP 1207/02 octombrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale “Posta Român㔠- S.A.

1266962214. O. MT 956/26 august 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

1266972215. O. MFP 1208/02 octombrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

1266982216. O. MMFPSPV 1839/10 septembrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

1266992217. O. MS 1297/16 octombrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului sănătătii privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 398/2013 pentru înfiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii

1267002218. O. MADR 2134/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru stabilirea unor măsuri de sprijin exceptionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe si legume

1267012219. O. MFE 2802/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României

1267022220. R. BNR 7/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit

1267032221. R. BNR 8/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea institutiilor de credit

1267042222. O. BNR 9/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 22/2011 privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate

1267052223. H. G 847/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea si functionarea institutelor culturale românesti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum si înfiintarea unor institute noi, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

1267062224. H. G 857/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

1267072225. DEC. PM 234/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
privind numirea doamnei Denisa Corina Tănase în functia publică de secretar general din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

1267082226. DEC. PM 235/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministruiui nr. 221/2014 privind desemnarea reprezentantilor Guvernului României în cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social

1267092227. DEC. PM 236/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
privind înfiintarea Comitetului Interministerial pentru Achizitii Publice

1267102228. O. MS 1286/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
al ministrului sănătătii privind desemnarea presedintelui si a componentei Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor si actiunilor aferente produselor din tutun si produselor conexe

1267112229. O. MECS 5210/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală F.E.G. Education din municipiul Vaslui

1267122230. O. MECS 5211/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠄Henri Coandă" din municipiul Bistrita

1267132231. O. MECS 5212/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠄Henri Coandă" din localitatea Feldru

1267142232. DEC. ORDA 99/09 octombrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte, si Federatia Patronală a Retelelor de Comert (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) si Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte

1266742233. D. PRES 755/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 774 - 16.X.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind înfiintarea Centrului de Excelentă în Finante, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014

1266752234. H. S 61/12 octombrie 2015 - M. Of. nr. 774 - 16.X.2015
cu privire la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon si a sporirii investitiilor în acest domeniu - COM (2015) 337 final

1266662235. DEC. ICCJ 28/21 septembrie 2015 - M. Of. nr. 772 - 16.X.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
1. în interpretarea si aplicarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă se poate ajunge la schimbarea cadrului procesual, sub aspectul obiectului, în care a solutionat prima instantă, contrar art. 478 alin. (1) si (3) din Codul de procedură civilă;
2. în situatia în care în apel, fie din interpretarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, fie în limitele efectului devolutiv, prevăzut de art. 477 din Codul de procedură civilă, se poate invoca exceptia necompetentei materiale, urmând ca astfel să fie interpretate prevederile art. 130 alin. (2) si art. 131 din Codul de procedură civilă prin prisma celor anterioare

1266672236. O. CNAS 963/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 772 - 16.X.2015
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

1266682237. H. CD 79/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 773 - 16.X.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu: Propunere de acord interinstitutional privind o mai bună legiferare - COM(2015) 216

1266692238. H. CD 80/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 773 - 16.X.2015
pentru aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului aditional ia Conventia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 291 si Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 292

1266702239. O. MT 1109/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 773 - 16.X.2015
al ministrului transporturilor pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr, 82/2001 privind aprobarea aplicării Reglementării europene JAR 26 - Cerinte aditionale de navigabilitate pentru operare, care cuprinde cerinte specifice de navigabilitate pentru certificarea operatorilor aerieni conform dispozitiilor reglementărilor europene JAR OPS 1 - Transport aerian comercial (avioane) si JAR OPS 3 - Transport aerian comercial (elicoptere), a căror aplicare a fost aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 437/1999

1266712240. O. MADR 2155/12 octombrie 2015 - M. Of. nr. 773 - 16.X.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizati

1266722241. L. P 236/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 774 - 16.X.2015
pentru ratificarea Acordului privind înfiintarea Centrului de Excelentă în Finante, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014 Acord privind înfiintarea Centrului de Excelentă în Finante (cef

1266732242. L. P 236/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 774 - 16.X.2015
pentru ratificarea Acordului privind înfiintarea Centrului de Excelentă în Finante, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014
Acord privind înfiintarea Centrului de Excelentă în Finante (CEF)

1266762243. H. S 62/12 octombrie 2015 - M. Of. nr. 774 - 16.X.2015
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveste eficienta energetică si de abrogare a Directivei 2010/30/UE COM (2015) 341 final

1266772244. H. S 64/12 octombrie 2015 - M. Of. nr. 774 - 16.X.2015
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1266782245. O. MT 1023/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 774 - 16.X.2015
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezolutiei MSC.307(88) prin documentul MSC 88/26/Add.2/Corr.1 al Organizatiei Maritime Internationale din 3 iulie 2015

1266792246. O. ANRE 150/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 774 - 16.X.2015
pentru aprobarea Regulamentului privind solutionarea plângerilor împotriva operatorilor de retea/sistem din domeniul energiei

1266802247. H. G 852/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 775 - 16.X.2015
pentru aprobarea cuantumului si a plătii cotizatiei voluntare de participare a Ministerului Justitiei la Academia Internatională Anticoruptie, pentru anul 2015

1266812248. H. G 853/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 775 - 16.X.2015
pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de corectii financiare în cadrul Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013

1266822249. O. MT 1079/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 775 - 16.X.2015
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV si V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.246(66) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 4 aprilie 2014

1266832250. O. MT 1080/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 775 - 16.X.2015
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.247(66) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 4 aprilie 2014

1266842251. O. MT 1081/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 775 - 16.X.2015
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.366(93) a Comitetului de sigurantă maritimă din 22 mai 2014

1266852252. O. MT 1082/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 775 - 16.X.2015
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, breveta re/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra ia 7 iulie 1978 (STCW 1978), asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.373(93) a Comitetului de sigurantă maritimă din 22 mai 2014

1266862253. O. MT 1083/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 775 - 16.X.2015
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.374(93) a Comitetului de sigurantă maritimă din 22 mai 2014

1266872254. O. ASF 2691/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 775 - 16.X.2015
privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare" - S.A.

1266882255. DEC. ICCJ 12/25 mai 2015 - M. Of. nr. 773 - 16.X.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept:
„Dacă, în conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 215/2001), si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), unitatea administrativ-teritorială prin autoritatea sa executivă, respectiv primarul, are dreptul de a ataca în fata instantei de contencios administrativ hotărârile adoptate de autoritatea sa deliberativă, respectiv consiliul local sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti”.

1266502256. H. G 795/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 768 - 15.X.2015
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic National si a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020

1266512257. O. MFE 2805/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 768 - 15.X.2015
al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul operational “Asistentă tehnic㔠2014-2020

1266522258. O. ANSVSA 106/22 septembrie 2015 - M. Of. nr. 769 - 15.X.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Procedurii privind decontarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor

1266532259. H. G 844/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 770 - 15.X.2015
privind aprobarea Programului statistic national multianual 2015-2017

1266542260. H. G 851/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 770 - 15.X.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Mehedinti de către domnul Manta Felix Daniel

1266552261. H. G 852/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 770 - 15.X.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Mehedinti de către domnul Stânisoară Andrei

1266562262. O. ASVSA 113/05 octombrie 2015 - M. Of. nr. 770 - 15.X.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007

1266572263. O. MT 1078/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 770 - 15.X.2015
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A. 1085(28) din 4 decembrie 2013

1266582264. O. MT 1084/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 770 - 15.X.2015
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, asa cum â fost amendat, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.375(93) a Comitetului de sigurantă maritimă din 22 mai 2014

1266592265. H. G 845/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 771 - 15.X.2015
privind stabilirea unor obligatii si sanctiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piată produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si ai Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piată lemn si produse din lemn

1266602266. O. MECT 1032/26 august 2015 - M. Of. nr. 771 - 15.X.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEMENERG SERVICE - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A

1266612267. O. MFP 1228/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 771 - 15.X.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEMENERG SERVICE - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A

1266622268. O. MMFPSPV 1856/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 771 - 15.X.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEMENERG SERVICE - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A

1266632269. O. MT 1102/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 771 - 15.X.2015
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Autoritătii Feroviare Române – AFER

1266642270. O. MT 1103/08 octombrie 2015 - M. Of. nr. 771 - 15.X.2015
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Agentiei de Investigare Feroviară Român㠖 AGIFER

1266652271. ST. ASJR 771/15 octombrie 2015 - M. Of. nr. 771 - 15.X.2015
Statutul Academiei de Stiinte Juridice din România

1266222272. O. ANI 15217/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 764 - 14.X.2015
privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Integritate nr. 86/2013

1266232273. O. CNAS 955/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 764 - 14.X.2015
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate curative

1266242274. H. G 711/26 august 2015 - M. Of. nr. 765 - 14.X.2015
privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piată a mijloacelor de măsurare

1266252275. H. G 828/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 765 - 14.X.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Comerciale “Telecomunicatii C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1266262276. O. MAN 100/05 octombrie 2015 - M. Of. nr. 765 - 14.X.2015
al ministrului apărării nationale pentru modificarea art. 5 din Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

1266272277. O. MECS 5058/27 august 2015 - M. Of. nr. 765 - 14.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea programelor scolare ale modulelor pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a si a XI-a, învătământ profesional cu durata de 3 ani

1266282278. O. MECS 5184/11 septembrie 2015 - M. Of. nr. 765 - 14.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primar㠓Planeta Copiilor” din municipiul Bucuresti

1266292279. O. MECS 5293/24 septembrie 2015 - M. Of. nr. 765 - 14.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea Structurii standardului de pregătire profesională din învătământul profesional si tehnic

1266302280. Circ. BNR 32/28 septembrie 2015 - M. Of. nr. 765 - 14.X.2015
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 70 de ani de la înfiintarea Universitătii de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

1266312281. H. G 842/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 766 - 14.X.2015
privind stabilirea unor contraventii în domeniul securitătii aviatiei civile

1266322282. O. ONJN 239/25 septembrie 2015 - M. Of. nr. 766 - 14.X.2015
al presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc privind aprobarea modelului de declaratie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăsoară activităti de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

1266332283. O. MT 1077/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 766 - 14.X.2015
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării Codului de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A. 1070(28) din 4 decembrie 2013

1266342284. O. ANRE 151/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 766 - 14.X.2015
privind modificarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.49/2013

1266352285. L. P 235/12 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

1266362286. D. PRES 754/09 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

1266372287. D. PRES 756/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1266382288. D. PRES 757/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1266392289. D. PRES 759/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1266402290. D. PRES 758/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1266412291. D. PRES 760/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
privind eliberarea din functie a unui judecător

1266422292. D. PRES 761/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
privind eliberarea din functie a unui procuror

1266432293. D. PRES 762/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
privind eliberarea din functie a unui procuror

1266442294. H. CD 77/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
privind vacantarea unui loc de deputat

1266452295. H. CD 78/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1266462296. OUG. G 42/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc

1266472297. H. G 821/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
privind aprobarea Programului national al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial

1266482298. O. MS 1282/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
al ministrului sănătătii pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1266032299. H. G 820/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 760 - 13.X.2015
pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

1266042300. H. G 835/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 760 - 13.X.2015
privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 5 ADEA, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu Societatea Comercial㠓Expert Petroleum” - S.R.L.

1266052301. H. G 836/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 760 - 13.X.2015
privind revocarea dreptului de folosintă gratuită al Federatiei Române de Atletism asupra unui bun imobil aflat în proprietatea privată a statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

1266062302. H. CEDO 54153/25 martie 2015 - M. Of. nr. 760 - 13.X.2015
în Cauza Larie si altii împotriva României

1266072303. O. MMAP 1558/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 761 - 13.X.2015
al ministrului m