S-au gasit 102021 rezultate in 0.3964 secunde.
Inapoi

1173371. L. P 42/11 aprilie 2014 - M. Of. nr. 295 - 23.IV.2014
privind acceptarea Codului de sigurantă din 2008 pentru nave cu destinatie specială, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.266(84) a Comitetului de sigurantă maritimă la Londra la 13 mai 2008
Rezolutia MSC.266(84) (adoptată la 13 mai 2008) - Codul de sigurantă din 2008 pentru nave cu destinatie specială

1173382. D. PRES 360/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 295 - 23.IV.2014
pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului de sigurantă din 2008 pentru nave cu destinatie specială, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.266(84) a Comitetului de sigurantă maritimă la Londra la 13 mai 200

1173393. D. PRES 380/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 295 - 23.IV.2014
privind rechemarea unui ambasador

1173404. DEC. CC 59/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 295 - 23.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) liniuta a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

1173415. H. CNI 2/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 295 - 23.IV.2014
privind modificarea Regulamentului de desfăsurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate în cadrul Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului National de Integritate nr. 3/2008

1173426. DEC. CC 157/19 martie 2014 - M. Of. nr. 296 - 23.IV.2014
cu privire la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

1173437. H. G 264/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 296 - 23.IV.2014
privind aprobarea stemei comunei Hălchiu, judetul Brasov

1173448. H. G 273/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 296 - 23.IV.2014
privind aprobarea stemelor comunelor Albesti Corni, Curtesti, Răuseni, Trusesti si Ungureni, judetul Botosani

1173459. H. G 278/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 296 - 23.IV.2014
privind aprobarea stemelor comunelor Lungesti, Tetoiu si Voineasa, judetul Vâlcea

11734610. H. G 295/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 296 - 23.IV.2014
privind aprobarea stemelor comunelor Brănesti si Clinceni, judetul Ilfov

11734711. O. MDRAP 506/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 296 - 23.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea art. 12 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investitiilor În turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013

11734812. DEC. CC 57/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 297 - 23.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28-31 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, si a celor ale art. 880, art. 902 si art. 904 din Codul civil

11734913. DEC. CC 58/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 297 - 23.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 si art. 21^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

11735014. DEC. CC 103/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 297 - 23.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

11735115. DEC. CC 104/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 297 - 23.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

11735216. H. G 288/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 297 - 23.IV.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2013 si 2014

11735317. H. G 296/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 297 - 23.IV.2014
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

11735418. L. P 402/31 octombrie 2006 - M. Of. nr. 297 - 23.IV.2014
privind prevenirea accidentelor si organizarea activitătii de salvare din mediul subteran speologic - republicare

11735519. DEC. PM 178/23 aprilie 2014 - M. Of. nr. 298 - 23.IV.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Nagy Cornelia a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

11735620. DEC. PM 179/23 aprilie 2014 - M. Of. nr. 298 - 23.IV.2014
privind acordarea calitătii de înalt Reprezentant al Primului-Ministru pentru afaceri europene si parteneriat cu Statele Unite ale Americii doamnei Ana Birchall

11735721. N. ASF 6/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 298 - 23.IV.2014
privind aplicarea Ghidurilor si recomandărilor ESMA privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărti centrale

11731922. O. MJ 1494/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 290 - 22.IV.2014
al ministrului justitiei privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfăsurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere în functia de notar public

11732023. DEC. CC 109/06 martie 2014 - M. Of. nr. 291 - 22.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 3 lit. s) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

11732124. DEC. CC 129/13 martie 2014 - M. Of. nr. 291 - 22.IV.2014
referitoare la exceptia de ne constitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

11732225. H. CEDO 26246/25 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 291 - 22.IV.2014
în Cauza Iorga si altii împotriva României

11732326. DEC. CC 128/08 martie 2014 - M. Of. nr. 292 - 22.IV.2014
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2014 privind modificarea structurii si compozitiei politice a Guvernului României

11732427. DEC. CC 158/19 martie 2014 - M. Of. nr. 292 - 22.IV.2014
referitoare la cererea de solutionare a conflictului juridic de natură constitutională dintre Presedintele României si Guvernul României, formulată de prim-ministrul Victor-Viorel Ponta

11732528. H. UNEJ 6/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 292 - 22.IV.2014
privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoresti pe anul 2014

11732629. DEC. CC 70/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 293 - 22.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 673^11 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865

11732730. DEC. CC 75/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 293 - 22.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

11732831. DEC. CC 133/13 martie 2014 - M. Of. nr. 293 - 22.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 teza întâi din Codul penal din 1969

11732932. L. P 16/02 aprilie 1996 - M. Of. nr. 293 - 22.IV.2014
Legea Arhivelor Nationale - republicare

11733033. H. G 301/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 294 - 22.IV.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

11733134. O. ANRM 64/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 294 - 22.IV.2014
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

11733235. O. DPIINIS 198/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 294 - 22.IV.2014
al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investitii Străine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

11733336. O. MDAPP 286/27 martie 2014 - M. Of. nr. 294 - 22.IV.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010

11733437. O. MS 408/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 294 - 22.IV.2014
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexelor la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătătii ca organism de conducere si implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilitătilor de chirurgie cardiacă neonatală si infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 255/2014

11733538. H. AEP 9/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 294 - 22.IV.2014
privind desemnarea reprezentantilor Autoritătii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscriptie constituite la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor si Senat din data de 25 mai 2014

11733639. H. BEC 5/17 aprilie 2014 - M. Of. nr. 294 - 22.IV.2014
privind interpretarea dispozitiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) si alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

11730540. H. G 283/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 287 - 18.IV.2014
privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în unele circumscriptii electorale

11730641. H. G 284/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 287 - 18.IV.2014
pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor necesare organizării si desfăsurării alegerilor locale partiale pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în unele circumscriptii electorale din data de 25 mai 2014
Rectificare - M. Of. nr. 294 - 22.IV.2014

11730742. L. P 546/14 octombrie 2002 - M. Of. nr. 287 - 18.IV.2014
privind gratierea si procedura acordării gratierii - republicare

11730843. OUG. G 17/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 288 - 18.IV.2014
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

11730944. H. G 290/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 288 - 18.IV.2014
privind acordarea unor ajutoare de urgentă

11731045. H. G 291/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 288 - 18.IV.2014
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare

11731146. DEC. ANRM 3/03 aprilie 2014 - M. Of. nr. 288 - 18.IV.2014
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Lunca-Valea Lungă

11731247. O. MADR 568/17 aprilie 2014 - M. Of. nr. 288 - 18.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, pentru aprobarea reducerilor si excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

11731348. L. P 682/19 decembrie 2002 - M. Of. nr. 288 - 18.IV.2014
privind protectia martorilor - republicare

11731449. DEC. CC 115/06 martie 2014 - M. Of. nr. 289 - 18.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) si (3) din Codul de procedură civilă

11731550. DEC. CC 130/13 martie 2014 - M. Of. nr. 289 - 18.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 din Codul de procedură penală din 1968

11731651. H. G 298/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 289 - 18.IV.2014
privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte si de carne de vită si producătorilor de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

11731752. H. G 299/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 289 - 18.IV.2014
privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

11731853. O. MADR 573/17 aprilie 2014 - M. Of. nr. 289 - 18.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, pentru aprobarea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referintă si a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor nationale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine si ovine/caprine si a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte si de carne de vită si producătorii de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014

11728954. DEC. CC 50/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 283 - 17.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor fa câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

11729055. DEC. CC 51/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 283 - 17.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

11729156. H. G 276/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 283 - 17.IV.2014
pentru înfiintarea sistemului privind protectia indicatiilor geografice ale băuturilor spirtoase

11729257. O. BNR 252/28 martie 2014 - M. Of. nr. 283 - 17.IV.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale AGORA LEASE IFN - S.A.

11729358. O. BNR 253/28 martie 2014 - M. Of. nr. 283 - 17.IV.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale TOTAL FINANCE IFN - S.A.

11729459. DEC. ICCJ 1/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 283 - 17.IV.2014
privind recursurile în interesul legii formulate de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5, art. 201 si art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil si ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 si art. 2.513 din Codul civil, raportat la dispozitiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, republicat, în referire la invocarea de către instante, din oficiu ori de către părti, după momentul procedural prevăzut de art. 2.513 din Codul civil, a exceptiei prescriptiei extinctive, în cazul prescriptiilor începute sub imperiul Decretului nr. 167/1958, împlinite si, respectiv, neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil - 1 octombrie 2011

11729560. H. ANEAR 5/05 aprilie 2014 - M. Of. nr. 284 - 17.IV.2014
pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică si disciplină a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România

11729661. H. CEDO 31912/29 octombrie 2013 - M. Of. nr. 284 - 17.IV.2014
Hotărârea în Cauza Hogea împotriva României

11729762. O. MT 132/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 285 - 17.IV.2014
al ministrului transporturilor privind aprobarea hărtilor strategice de zgomot si a Planului de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului aeroportuar ambiental la Aeroportul International Henri Coandă – Bucuresti

11729863. DEC. ANARC 668/14 aprilie 2014 - M. Of. nr. 285 - 17.IV.2014
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 541/2013 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

11729964. DEC. CC 61/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 286 - 17.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat

11730065. DEC. CC 66/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 286 - 17.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă

11730166. H. G 285/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 286 - 17.IV.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale

11730267. O. MEN 3218/21 martie 2014 - M. Of. nr. 286 - 17.IV.2014
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru Învătământul profesional special si a notei de fundamentare privind elaborarea acestora

11730468. COM. FGDSB 1/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 286 - 17.IV.2014
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

11725869. O. MMFPSPV 412/14 martie 2014 - M. Of. nr. 278 - 16.IV.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii de Tratament Balnear st Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

11725970. O. MB 15472/08 aprilie 2014 - M. Of. nr. 278 - 16.IV.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii de Tratament Balnear st Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

11726071. O. ANRE 28/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 278 - 16.IV.2014
privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin si plătitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si a Contractul ui-cadru dintre producătorul de energie electrică si termică în cogenerare de înaltă eficientă si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării si restituirea bonusului necuvenit/supracompensării

11726172. H. BEC 1/11 aprilie 2014 - M. Of. nr. 278 - 16.IV.2014
privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor si Senat din data de 25 mai 2014

11726273. H. S 29/14 aprilie 2014 - M. Of. nr. 279 - 16.IV.2014
privind vacantarea unui mandat de senator

11726374. H. S 31/14 aprilie 2014 - M. Of. nr. 279 - 16.IV.2014
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

11726475. DEC. CC 60/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 279 - 16.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) si (8) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

11726576. DEC. CC 94/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 279 - 16.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (6) din Codul de procedură civilă

11726677. O. DPIINIS 196/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 279 - 16.IV.2014
al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investitii Străine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor privind stabilirea unei derogări de la restrictiile de circulatie pentru mijloacele de transport persoane pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judetul Constanta, instituite prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine nr. 428/2013

11726778. Circ. BNR 13/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 279 - 16.IV.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2014

11726879. N. ASF 5/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 279 - 16.IV.2014
pentru completarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul/reasiguratorul, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă

11726980. H. AEP 5/14 aprilie 2014 - M. Of. nr. 279 - 16.IV.2014
privind aducerea la cunostintă publică a delimitării si numerotării fiecărei sectii de votare, precum si a locurilor de desfăsurare a votării

11727081. H. AEP 6/14 aprilie 2014 - M. Of. nr. 279 - 16.IV.2014
privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării sectiilor de votare si/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an

11727182. H. AEP 8/14 aprilie 2014 - M. Of. nr. 279 - 16.IV.2014
pentru aprobarea Normelor privind constituirea si restituirea depozitelor candidatilor la functia de deputat sau de senator la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor si Senat din data de 25 mai 2014

11727283. H. G 257/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 280 - 16.IV.2014
privind preluarea si darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investitii Străine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor a unui sector de drum judetean, situat în judetul Brasov, trecut în domeniul public al statului, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor de interes national, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

11727384. H. G 258/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 280 - 16.IV.2014
pentru completarea art. 59 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sănătătii publice

11727485. O. MADR 234/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 280 - 16.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerintelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si înregistrarea animalelor în cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

11727586. O. MMSC 362/19 martie 2014 - M. Of. nr. 280 - 16.IV.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerintelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si înregistrarea animalelor în cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

11727687. O. ANSVSA 52/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 280 - 16.IV.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerintelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si înregistrarea animalelor în cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

11727788. DEC. CC 88/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 281 - 16.IV.2014
referitoare la exceptia de ne constitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

11727889. O. MDRAP 456/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 281 - 16.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autoritătile administratiei publice locale/judetene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare

11727990. H. AEP 7/14 aprilie 2014 - M. Of. nr. 281 - 16.IV.2014
privind procedura de acreditare pe lângă birourile electorale constituite la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor si Senat

11728091. H. G 275/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 282 - 16.IV.2014
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia

11728192. H. G 277/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 282 - 16.IV.2014
privind revocarea dreptului de folosintă gratuită al Federatiei Române de Tenis asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

11728293. H. G 280/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 282 - 16.IV.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Bacău de către domnul Constantin Toma

11728394. H. G 281/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 282 - 16.IV.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Galati de către doamna Constantinescu Iuliana

11728495. H. G 282/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 282 - 16.IV.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Galati de către domnul Olaru Răzvan-Daniel

11728596. DEC. PM 174/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 282 - 16.IV.2014
pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din functia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

11728697. DEC. PM 175/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 282 - 16.IV.2014
pentru numirea domnului Mărgărit Mitică Marius în functia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

11728798. DEC. PM 176/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 282 - 16.IV.2014
pentru numirea domnului Cezar-Radu Soare în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

11728899. DEC. PM 177/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 282 - 16.IV.2014
pentru numirea doamnei Ioana Liana Cazacu în functia de secretar de statia Departamentul pentru Egalitate de Sanse între Femei si Bărbati

117230100. D. PRES 371/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

117210101. DEC. CC 45/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 274 - 15.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum si, în special, ale art. 9 lit. a) din ordonanta de urgenta

117211102. DEC. CC 46/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 274 - 15.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum si, în special, ale art. 10 alin. (2) din ordonanta de urgentă

117212103. DEC. CC 48/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 274 - 15.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

117213104. DEC. CC 49/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 274 - 15.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

117214105. H. G 279/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 274 - 15.IV.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A.

117215106. H. CAFR 20/31 martie 2014 - M. Of. nr. 274 - 15.IV.2014
pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care îndeplinesc cerintele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfăsurarea activitătii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori" la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

117216107. L. P 40/11 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice sl a contractelor de concesiune de servicii

117217108. D. PRES 358/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea st completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

117218109. L. P 41/11 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE

117219110. D. PRES 359/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE

117220111. L. P 44/11 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2013 pnvind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.

117221112. D. PRES 362/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.

117222113. D. PRES 365/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind reîncadrarea în functie a unui judecător

117223114. D. PRES 366/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

117224115. D. PRES 367/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

117229116. D. PRES 370/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

117228117. D. PRES 369/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

117227118. D. PRES 368/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

117231119. D. PRES 372/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

117232120. D. PRES 373/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

117233121. D. PRES 374/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

117236122. D. PRES 376/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

117235123. D. PRES 375/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecător

117237124. D. PRES 377/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

117238125. D. PRES 378/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

117239126. D. PRES 379/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

117240127. O. MDRAP 490/08 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea punctului 5 al articolului 11 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 2S7/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007-2013

117241128. O. MDRAP 491/08 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
al viceprim-mlnistrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea literei e) a articolului 9 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microintreprinderilor pentru domeniul major de interventie „Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

117242129. O. MB 568/14 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea efectuării unei tranzactii pe pietele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes" printr-o emisiune de obligatiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro si maximum 1,5 miliarde euro

117243130. H. ANEAR 3/05 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
privind aprobarea „Standardelor de evaluare-ANEVAR" obligatorii pentru desfăsurarea activitătii de evaluare

117244131. H. ANEAR 4/05 aprilie 2014 - M. Of. nr. 275 - 15.IV.2014
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România

117245132. O. MB 556/08 aprilie 2014 - M. Of. nr. 276 - 15.IV.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2014

117247133. H. P 17/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 277 - 15.IV.2014
pentru numirea în functie a Avocatului Poporului

117248134. H. CD 19/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 277 - 15.IV.2014
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

117249135. H. G 274/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 277 - 15.IV.2014
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate militare schimbate, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2013
Acord între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate militare schimbate

117250136. DEC. PM 168/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 277 - 15.IV.2014
pentru numirea domnului Alin Iulian Tucmeanu în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

117251137. DEC. PM 169/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 277 - 15.IV.2014
privind numirea doamnei Doina Catrinoiu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

117252138. DEC. PM 170/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 277 - 15.IV.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

117253139. DEC. PM 171/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 277 - 15.IV.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Sanse între Femei si Bărbati

117254140. DEC. PM 172/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 277 - 15.IV.2014
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Dragos Ionut Bănescu din functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

117255141. DEC. PM 173/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 277 - 15.IV.2014
privind numirea responsabilului national cu autorizarea finantării PHARE, Facilitatea de tranzitie si SAPARD

117256142. H. UNNP 16/14 martie 2014 - M. Of. nr. 277 - 15.IV.2014
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România

117257143. L. P 35/13 martie 1997 - M. Of. nr. 277 - 15.IV.2014
privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului - republicare

117200144. H. G 266/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 272 - 14.IV.2014
pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

117192145. DEC. CC 83/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 271 - 14.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 2 si 4, art. 28^1pct. 1 lit. b^2), art. 30 alin. 4, art. 50, art. 51 alin. 2 si 3, art. 52 alin. 6, art. 55 alin. 1, art. 56, art. 63 alin. 2. art. 64, art. 67 alin. 2, art. 69, 78, 132, art. 134 alin. 2, art. 171 alin. 1 si 3, art. 172, 197, art. 209 alin. 4, art. 300 alin. 2, art. 303, 330, 331, art. 332 alin. 1 si 4, art. 336, 337 si art. 508-512 din Codul de procedură penală din 1968, ale Codului de procedură penală din 1968, în ansamblul sau, ale art. 242 din Codul penal din 1969, precum si ale Codului penal din 1969, în ansamblul său, ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, ale art. 20 alin. (8) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, ale art. 15 lit. o) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 3, 7 si 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă si ale art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea st completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedură civilă si a Codului de procedura penală al României

117193146. O. MDAPP 294/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 271 - 14.IV.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2014

117194147. O. MAE 890/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 271 - 14.IV.2014
al ministrului afacerilor externe privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic si consular al României

117195148. DEC. CNA 255/08 aprilie 2014 - M. Of. nr. 271 - 14.IV.2014
privind principii si reguli de desfăsurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare partiale

117196149. L. P 34/27 martie 2014 - M. Of. nr. 272 - 14.IV.2014
pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Conventia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor si ai bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002
Protocolul din 2002 la Conventia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor si al bagajelor lor

117197150. D. PRES 312/26 martie 2014 - M. Of. nr. 272 - 14.IV.2014
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Conventia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor si al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002

117198151. DEC. CC 85/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 272 - 14.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii si ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

117199152. H. G 265/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 272 - 14.IV.2014
pentru modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

117202153. O. ANRE 30/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 272 - 14.IV.2014
privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Comercială “Depomures” - S.A. Târgu Mures

117203154. L. P 45/11 aprilie 2014 - M. Of. nr. 273 - 14.IV.2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”

117204155. D. PRES 363/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 273 - 14.IV.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”

117205156. DEC. CC 78/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 273 - 14.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. e) si art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, si a dispozitiilor art. 118^2 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969

117206157. O. MADR 525/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 273 - 14.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calitătii vinurilor cu denumire de origine controlată si indicatie geografică îmbuteliate si stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantatiilor viticole destinate obtinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicatie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicatiei geografice pentru comercializarea vinurilor

117207158. O. MIMMMAT 562/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 273 - 14.IV.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turistilor în cazul insolvabilitătii sau falimentului agentiei de turism

117208159. O. MAE 801/17 martie 2014 - M. Of. nr. 273 - 14.IV.2014
al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic si consular al României în anul 2014

117209160. O. MAE 913/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 273 - 14.IV.2014
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2014, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti si la Chisinău la 9 aprilie 2014, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010

117246161. O. ANRE 29/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 272 - 14.IV.2014
privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş

117170162. L. P 31/27 martie 2014 - M. Of. nr. 267 - 11.IV.2014
privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de împrumutător, si România, în calitate de împrumutat, si Banca Natională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, si a Memorandumului de întelegere dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Bruxelles la 6 noiembrie 2013
Memorandum de întelegere între Uniunea Europeana si România
Acord preventiv pentru facilitatea de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de împrumutător, si România, în calitate de împrumutat, si Banca Natională a României

117171163. D. PRES 309/26 martie 2014 - M. Of. nr. 267 - 11.IV.2014
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de împrumutător, si România, în calitate de împrumutat, si Banca Natională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, si a Memorandumului de întelegere dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Bruxelles la 6 noiembrie 2013

117172164. H. G 254/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 267 - 11.IV.2014
privind înscrierea unei părti dintr-un imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si trecerea acesteia din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investitii Străine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor în administrarea Ministerului Justitiei

117173165. H. G 255/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 267 - 11.IV.2014
privind desemnarea Spitalului Clinic Judetean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei" Galati si a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca ca operatori medicali ai unor elicoptere aflate în administrarea inspectoratului General de Aviatie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

117174166. DEC. CC 43/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 268 - 11.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii, precum si ale ordonantei de urgentă în ansamblu

117175167. DEC. CC 77/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 268 - 11.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România

117176168. H. G 252/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 268 - 11.IV.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr, 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

117178169. N. ASF 4/27 martie 2014 - M. Of. nr. 268 - 11.IV.2014
pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile si practicile de remunerare

117179170. H. G 268/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 269 - 11.IV.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale de Căi Ferate „CER." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

117180171. H. G 269/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 269 - 11.IV.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. - Călători" - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

117181172. H. G 270/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 269 - 11.IV.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

117182173. H. G 272/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 269 - 11.IV.2014
privind revocarea si numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

117183174. O. MAI 51/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 269 - 11.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situatii în care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplasează la si de la locul de muncă

117184175. O. MAI 53/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 269 - 11.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru stabilirea formei si continutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulatie care afectează siguranta rutieră

117185176. H. CM 5/03 martie 2014 - M. Of. nr. 269 - 11.IV.2014
privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

117187177. DEC. CD 4/11 aprilie 2014 - M. Of. nr. 270 - 11.IV.2014
privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

117188178. DEC. CC 148/18 martie 2014 - M. Of. nr. 270 - 11.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. (3) si (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

117189179. H. G 262/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 270 - 11.IV.2014
privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

117190180. O. MFP 544/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 270 - 11.IV.2014
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

117191181. O. MEN 3275/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 270 - 11.IV.2014
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învătământul preuniversitar în anul scolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.451/2013

117147182. L. P 35/27 martie 2014 - M. Of. nr. 261 - 10.IV.2014
pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentantii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti în cadrul Consiliului, privind finantarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, si privind alocarea de asistentă financiară pentru tările si teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles ia 24 iunie 2013
Acord intern între reprezentantii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti în cadrul Consiliului, privind finantarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 -2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, si privind alocarea de asistentă financiară pentru tările si teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

117148183. D. PRES 313/26 martie 2014 - M. Of. nr. 261 - 10.IV.2014
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentantii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti în cadrul Consiliului, privind finantarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, si privind alocarea de asistentă financiară pentru tările si teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013

117149184. DEC. CC 76/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 261 - 10.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

117150185. L. P 132/15 iulie 1997 - M. Of. nr. 261 - 10.IV.2014
privind rechizitiile de bunuri si prestările de servicii în interes public - republicare

117151186. Lista. P 38/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 262 - 10.IV.2014
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achizitionării de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

117152187. D. PRES 329/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 262 - 10.IV.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achizitionării de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

117153188. O. ORNISS 16/21 martie 2014 - M. Of. nr. 262 - 10.IV.2014
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei principale privind domeniul INFOSEC - INFOSEC 2

117154189. H. G 259/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 263 - 10.IV.2014
privind aprobarea măsurilor, a bugetului si cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor si Senat din data de 25 mai 2014, a modelului timbrului autocolant, a modelelor listelor electorale, a modelului buletinului de vot, a modelelor stampilelor electorale si ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum si a conditiilor si duratei păstrării materialelor rezultate din procesul electoral
Rectificare - M. Of. nr. 273 - 14.IV.2014

117155190. DEC. PM 167/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 264 - 10.IV.2014
privind aprobarea structurii organizatorice, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

117156191. O. MFP 550/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 264 - 10.IV.2014
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014

117157192. L. P 293/28 iunie 2004 - M. Of. nr. 264 - 10.IV.2014
privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor - republicare

117158193. H. G 245/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 265 - 10.IV.2014
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învătământului militar, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2013
Protocol între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învătământului militar

117159194. H. G 263/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 265 - 10.IV.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A.

117160195. DEC. CC 63/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 266 - 10.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

117161196. DEC. CC 84/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 266 - 10.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

117162197. DEC. CC 86/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 266 - 10.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, 7, 8 si 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

117163198. OUG. G 16/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 266 - 10.IV.2014
privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

117164199. H. G 267/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 266 - 10.IV.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

117165200. DEC. PM 163/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 266 - 10.IV.2014
privind numirea domnului Alexandru-Vasile Oprean în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii

117166201. DEC. PM 164/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 266 - 10.IV.2014
pentru eliberarea domnului Demirel Spiridon din functia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Nationale de Mediu

117167202. DEC. PM 165/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 266 - 10.IV.2014
pentru numirea domnului Szep Robert în functia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Nationale de Mediu

117168203. DEC. PM 166/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 266 - 10.IV.2014
pentru numirea domnului Marius-Cătălin Gogescu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

117169204. Lista. PRIM 266/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 266 - 10.IV.2014
Lista asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care primesc subventii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2014, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

117117205. O. MDAPP 301/12 aprilie 2014 - M. Of. nr. 256 - 09.IV.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea si protectia populatiei de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) din România

117118206. O. MIMMMAT 577/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 256 - 09.IV.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START, a Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului si a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

117119207. DEC. ASF 83/28 martie 2014 - M. Of. nr. 256 - 09.IV.2014
privind sanctionarea Societătii EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii

117120208. DEC. ASF 85/28 martie 2014 - M. Of. nr. 256 - 09.IV.2014
privind sanctionarea Societătii VICTORIA BROKER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii

117121209. DEC. ASF 86/28 martie 2014 - M. Of. nr. 256 - 09.IV.2014
privind sanctionarea Societătii MOLD EXPERT BROKER DEASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii

117122210. DEC. ASF 87/28 martie 2014 - M. Of. nr. 256 - 09.IV.2014
privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii SIC ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

117123211. DEC. ASF 89/28 martie 2014 - M. Of. nr. 256 - 09.IV.2014
privind sanctionarea Societătii MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii

117124212. O. BNR 1/28 martie 2014 - M. Of. nr. 256 - 09.IV.2014
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităti de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 1/2013

117125213. DEC. CC 108/05 martie 2014 - M. Of. nr. 257 - 09.IV.2014
asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natură constitutională dintre autoritatea judecătorească si autoritatea executivă

117126214. O. MEN 3235/26 martie 2014 - M. Of. nr. 257 - 09.IV.2014
al ministrului educatiei nationale privind schimbarea denumirii unitătii de învătământ preuniversitar particular Complexul Educational "Copilăria” din municipiul Constanta

117127215. O. MEN 3239/26 martie 2014 - M. Of. nr. 257 - 09.IV.2014
al ministrului educatiei nationale privind schimbarea denumirii unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Little London” din municipiul Bucuresti

117128216. DEC. ICCJ 2/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 257 - 09.IV.2014
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 212/2008, în corelare cu prevederile art. 33 din Legea nr. 1/2000

117129217. DCL. CD 1/08 aprilie 2014 - M. Of. nr. 258 - 09.IV.2014
privind sustinerea măsurilor de relaxare fiscală si stimulare economică

117130218. DEC. CC 81/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 258 - 09.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 lit. a), b) si d) si art. 50 alin. (1) si (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

117131219. N. ASF 3/17 martie 2014 - M. Of. nr. 258 - 09.IV.2014
privind controlul intern, auditul intern si administrarea riscurilor în sistemul de pensii private

117132220. H. ANEAR 1/05 aprilie 2014 - M. Of. nr. 258 - 09.IV.2014
pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director pentru anul 2013 si a programului de activitate al Consiliului director pentru anul 2014

117133221. H. ANEAR 2/05 aprilie 2014 - M. Of. nr. 258 - 09.IV.2014
pentru aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013 si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

117134222. H. CD 18/08 aprilie 2014 - M. Of. nr. 259 - 09.IV.2014
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

117135223. O. MAI 50/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 259 - 09.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea art. 67 alin. (4) lit. b) din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităti de management resurse umane în unitătile Ministerului Afacerilor Interne

117136224. DEC. ASF 90/28 martie 2014 - M. Of. nr. 259 - 09.IV.2014
privind sanctionarea cu retragerea aprobării a doamnei Epure Anca Nicoleta, persoană semnificativă a Societătii CERTO-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

117137225. L. P 182/25 octombrie 2000 - M. Of. nr. 259 - 09.IV.2014
privind protejarea patrimoniului cultural national mobil - republicare

117138226. H. CD 17/08 aprilie 2014 - M. Of. nr. 260 - 09.IV.2014
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei câtre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Un cadru pentru politica privind clima si energia în perioada 2020-2030 - COM (2014) 15

117139227. DEC. CC 82/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 260 - 09.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, art. 9, art. 14, art. 23, art. 25-28^1, art. 30, art. 65, art. 68^1, art. 69-74, art. 136-138, art. 143-152, art. 160-160^b, art. 161-170, art. 200-264, art. 270, art. 274, art. 287, art. 385^9 alin. 1 pct. 10 din Codul de procedură penală din 1968 si, în special, ale art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală din 1968 si ale art. 5, art. 18^1 alin. (1) si art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

117140228. H. G 244/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 260 - 09.IV.2014
privind înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si transmiterea acestora din administrarea Ministerului Sănătătii în administrarea Inspectoratului General de Aviatie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

117141229. H. G 247/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 260 - 09.IV.2014
privind unele măsuri pentru organizarea la Bucuresti, în perioada 11-13 mai 2014, a celei de-a IX-a Conferinte a autoritătilor judiciare din regiunea Balcanilor si a Reuniunii conducătorilor consiliilor judiciare din statele participante la Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est

117142230. H. G 256/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 260 - 09.IV.2014
privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Senat în Colegiul uninominal nr. 7 din Circumscriptia electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti

117143231. H. G 260/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 260 - 09.IV.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Olt de către domnul Neacsu Petre-Silviu

117144232. H. G 261/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 260 - 09.IV.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Neamt de către domnul Neculae Gheorghe

117145233. DEC. PM 162/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 260 - 09.IV.2014
pentru numirea doamnei Sirma Caraman în functia de secretar de stat ia Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

117146234. DEC. ICCJ 1/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 260 - 09.IV.2014
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, sectiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, vizând mentinerea în continutul normei legale a sintagmei “pensie de serviciu”, în conditiile în care actele normative ce reglementează sistemul de asigurări sociale, Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor si Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, adoptate anterior, nu mai reglementează această notiune

117062235. H. G 239/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 250 - 08.IV.2014
pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

117063236. H. G 240/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 250 - 08.IV.2014
privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

117064237. O. ANPC 90/19 martie 2014 - M. Of. nr. 250 - 08.IV.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piată numai a brichetelor care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii si interzicerea introducerii pe piată a brichetelor fantezie

117065238. O. ANAF 635/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 250 - 08.IV.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piată numai a brichetelor care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii si interzicerea introducerii pe piată a brichetelor fantezie

117066239. H. G 248/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 251 - 08.IV.2014
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014

117067240. H. G 253/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 251 - 08.IV.2014
privind modificarea si completarea art. 19^2 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1993 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

117068241. O. MAE 823/26 martie 2014 - M. Of. nr. 251 - 08.IV.2014
al ministrului afacerilor externe privind aprobarea Licentei generale de transfer de expediere temporară din teritoriul României de produse militare, pentru participare la demonstratii, evaluări sau expozitii nr. LGTR-RO-03

117069242. DEC. ASF 84/28 martie 2014 - M. Of. nr. 251 - 08.IV.2014
privind sanctionarea cu amendă si retragerea aprobării doamnei Stănilă Ticulescu Ileana Cătălina - administrator/director general, persoană semnificativa a Societătii SIC ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

117070243. L. P 346/05 iunie 2002 - M. Of. nr. 251 - 08.IV.2014
privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale - republicare

117071244. L. P 32/27 martie 2014 - M. Of. nr. 252 - 08.IV.2014
pentru ratificarea Tratatului privind comertul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 si semnat de România la New York la 3 iunie 2013
Tratat privind comertul cu arme

117072245. D. PRES 310/26 martie 2014 - M. Of. nr. 252 - 08.IV.2014
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului privind comertul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 si semnat de România la New York la 3 iunie 2013

117073246. L. P 17/09 august 1990 - M. Of. nr. 252 - 08.IV.2014
privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României - republicare

117074247. D. PRES 330/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

117075248. D. PRES 331/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

117076249. D. PRES 332/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

117077250. D. PRES 333/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

117078251. D. PRES 334/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

117079252. D. PRES 335/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117080253. D. PRES 336/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117081254. D. PRES 337/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117082255. D. PRES 338/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117083256. D. PRES 339/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117084257. D. PRES 340/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117085258. D. PRES 341/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117086259. D. PRES 342/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117087260. D. PRES 343/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117088261. D. PRES 344/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

117091262. D. PRES 346/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117090263. D. PRES 345/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117092264. D. PRES 347/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117093265. D. PRES 348/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117094266. D. PRES 349/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

117095267. D. PRES 350/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

117096268. D. PRES 351/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

117097269. D. PRES 352/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiter

117098270. D. PRES 353/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Mare Ofiter

117099271. D. PRES 354/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
privind conferirea unor decoratii

117100272. H. CEDO 36605/05 martie 2013 - M. Of. nr. 253 - 08.IV.2014
în Cauza Manolachi împotriva României

117101273. D. PRES 326/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 254 - 08.IV.2014
privind rechemarea unui ambasador

117102274. D. PRES 355/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 254 - 08.IV.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

117103275. D. PRES 356/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 254 - 08.IV.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

117104276. H. G 246/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 254 - 08.IV.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

117105277. O. MS 379/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 254 - 08.IV.2014
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu infarct miocardic acut

117106278. O. MS 380/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 254 - 08.IV.2014
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si îngrijirea pacientilor critici din sectiile ATI

117107279. L. P 30/27 martie 2014 - M. Of. nr. 255 - 08.IV.2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

117108280. D. PRES 308/26 martie 2014 - M. Of. nr. 255 - 08.IV.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

117109281. L. P 36/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 255 - 08.IV.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

117110282. D. PRES 327/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 255 - 08.IV.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

117111283. L. P 37/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 255 - 08.IV.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

117112284. D. PRES 328/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 255 - 08.IV.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

117113285. H. S 27/08 aprilie 2014 - M. Of. nr. 255 - 08.IV.2014
privind vacantarea unui mandat de senator

117114286. H. S 28/08 aprilie 2014 - M. Of. nr. 255 - 08.IV.2014
privind vacantarea unui mandat de senator

117115287. O. MS 361/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 255 - 08.IV.2014
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

117116288. O. CNAS 238/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 255 - 08.IV.2014
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

117034289. H. G 243/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 245 - 07.IV.2014
pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă

117035290. O. MAI 49/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 245 - 07.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind instituirea si conferirea unor distinctii onorifice în Ministerul Afacerilor Interne

117036291. O. MMFPSPV 433/20 martie 2014 - M. Of. nr. 245 - 07.IV.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru completarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1. 832/856/2011

117037292. O. INS 138/21 martie 2014 - M. Of. nr. 245 - 07.IV.2014
al presedintelui Institutului National de Statistică pentru completarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1. 832/856/2011

117038293. O. MAI 821/26 martie 2014 - M. Of. nr. 245 - 07.IV.2014
al ministrului afacerilor externe privind aprobarea Licentei generale de transfer de introducere temporara pe teritoriul României de produse militare, pentru participare la demonstratii, evaluări sau expozitii nr. LGIIM-RO-02

117039294. O. MAE 822/26 martie 2014 - M. Of. nr. 245 - 07.IV.2014
al ministrului afacerilor externe privind aprobarea Licentei generale de import temporar de produse militare, pentru participare la demonstratii, evaluări sau expozitii nr. LGIM-RO-01

117040295. O. MCU 2191/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 245 - 07.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “B”, a “Casei rurale" din municipiul Turda, piata 1 Decembrie 1918 nr. 5, judetul Cluj

117041296. DEC. CC 80/16 februarie 2014 - M. Of. nr. 246 - 07.IV.2014
asupra propunerii legislative privind revizuirea Constitutiei României
Opinie separată cu privire la neconstitutionalitatea completării art. 58 alin. (1) din Constitutie cu sintagma “În raporturile acestora cu autoritătile publice” cuprinsă la paragrafele 186-190 din Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014
Opinie separată
Opinie separată

117042297. O. MDE 265/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 246 - 07.IV.2014
al ministrului delegat pentru energie pentru modificarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 156/2011

117043298. O. MAE 723/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 246 - 07.IV.2014
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2127 (2013), respectiv 2134 (2014) privind măsurile restrictive având în vedere situatia din Republica Centrafricană

117044299. O. MS 368/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 247 - 07.IV.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Societatea Comercială FERTIGYN - S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare si distributie) si utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare în vitro)

117045300. O. ANAF 530/27 martie 2014 - M. Of. nr. 247 - 07.IV.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

117046301. O. ANRE 23/28 martie 2014 - M. Of. nr. 247 - 07.IV.2014
privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015

117047302. O. ANRE 24/28 martie 2014 - M. Of. nr. 247 - 07.IV.2014
privind aprobarea Procedurii pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum

117048303. O. ANRE 25/28 martie 2014 - M. Of. nr. 247 - 07.IV.2014
pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2013

117049304. H. G 231/26 martie 2014 - M. Of. nr. 248 - 07.IV.2014
privind rechemarea si numirea unui consul general

117050305. H. G 249/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 248 - 07.IV.2014
privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Colegiul uninominal nr. 3 din Circumscriptia electorală nr. 37 - judetul Timis

117051306. H. G 250/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 248 - 07.IV.2014
privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Egalitate de sanse între Femei si Bărbati

117052307. H. G 251/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 248 - 07.IV.2014
pentru modificarea si completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

117053308. H. G 251/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 248 - 07.IV.2014
pentru modificarea si completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

117054309. DEC. PM 160/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 248 - 07.IV.2014
privind eliberarea domnului Victor Socaciu din functia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

117055310. DEC. PM 161/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 248 - 07.IV.2014
privind numirea domnului Adrian Sanda în functia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

117056311. O. MS 340/27 martie 2014 - M. Of. nr. 248 - 07.IV.2014
al ministrului sănătătii privind aprobarea organizării si functionării punctului national de contact pentru asistentă medicală transfrontalieră

117057312. O. CNAS 214/20 martie 2014 - M. Of. nr. 248 - 07.IV.2014
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea organizării si functionării punctului national de contact pentru asistentă medicală transfrontalieră

117058313. O. MMSC 447/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 248 - 07.IV.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 364/2014

117059314. H. G 225/26 martie 2014 - M. Of. nr. 249 - 07.IV.2014
pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice

117060315. H. G 238/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 249 - 07.IV.2014
privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si administrarea unei unităti din subordinea Ministerului Sănătătii a unui imobil care nu apartine proprietătii publice a statului

117061316. O. MFP 491/28 martie 2014 - M. Of. nr. 249 - 07.IV.2014
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010

117002317. OUG. G 14/02 aprilie 20104 - M. Of. nr. 241 - 04.IV.2014
pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

117003318. OUG. G 15/02 aprilie 20104 - M. Of. nr. 241 - 04.IV.2014
pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

117004319. H. G 237/02 aprilie 20104 - M. Of. nr. 241 - 04.IV.2014
privind suplimentarea bugetului Curtii Constitutionale pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014

117005320. H. G 241/02 aprilie 20104 - M. Of. nr. 241 - 04.IV.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “LG - 97” din municipiul Bucuresti

117006321. O. CSB 44/18 martie 2014 - M. Of. nr. 241 - 04.IV.2014
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzactii financiare

117007322. O. MDAPP 293/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 241 - 04.IV.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii în anul 2014

117008323. O. ORNISS 18/21 martie 2014 - M. Of. nr. 242 - 04.IV.2014
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului privind structura si continutul Procedurilor Operationale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme informatice si de comunicatii - DS 2

117009324. O. MAI 48/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 242 - 04.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activitătii si delegarea unor competente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

117010325. L. P 129/29 decembrie 1992 - M. Of. nr. 242 - 04.IV.2014
privind protectia desenelor si modelelor - republicare

117011326. DEC. CC 26/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 243 - 04.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (2) si (3) din Codul de procedură civilă

117012327. H. G 242/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 243 - 04.IV.2014
privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor si limitelor în care se pot efectua plăti în avans din fonduri publice de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru producerea si difuzarea emisiunilor radiofonice în străinătate

117013328. H. CCR 1/28 martie 2014 - M. Of. nr. 243 - 04.IV.2014
a Comisiei Centrale de Rechizitii pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2014

117014329. O. MDAPP 284/27 martie 2014 - M. Of. nr. 243 - 04.IV.2014
284. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2014, pe specii si zone

117015330. DEC. CNA 197/27 martie 2014 - M. Of. nr. 243 - 04.IV.2014
pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

117016331. Sent. CA Buc 835/08 februarie 2012 - M. Of. nr. 243 - 04.IV.2014
Sentinta civilă a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal

117017332. H. P 5/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

117018333. H. P 7/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 74/2013 privind înfiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea legalitătii achizitiei terenurilor din zona comunei Nana, judetul Călărasi

117019334. H. P 10/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

117020335. H. P 11/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO

117021336. H. P 12/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României si Parlamentul Republicii Moldova

117022337. H. P 15/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului de Informatii Externe

117023338. H. CD 16/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constând în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor Programul „Aer curat pentru Europa” - COM (2013)918, propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă ale anumitor poluanti provenind de la instalatii medii de ardere - COM (2013)919 si propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind reducerea emisiilor nationale de anumiti poluanti atmosferici si de modificare a Directivei 2003/35/CE - COM (2013)920

117024339. DEC. PM 152/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Constantin din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

117025340. DEC. PM 153/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura de către doamna Elena Gabriela Eremia

117026341. DEC. PM 154/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura de către domnul Ovidiu Gabriel Gales

117027342. DEC. PM 155/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Dumitra Groza a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

117028343. DEC. PM 156/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Mihaela Irina Ionescu, a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

117029344. DEC. PM 157/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind numirea domnului Nicolae Minea în functia de presedinte al Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

117030345. DEC. PM 158/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
pentru numirea doamnei Szávics Petra în functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

117031346. DEC. PM 159/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investitii Străine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor

117032347. DEC. ANARC 582/24 martie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii postale

117033348. H. BEC 4/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind interpretarea prevederilor ultimei teze a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

116981349. DEC. CC 106/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 238 - 03.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) si b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

116982350. O. MMFPSPV 466/26 martie 2014 - M. Of. nr. 238 - 03.IV.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pentru anul 2014

116986351. H. G 220/26 martie 2014 - M. Of. nr. 239 - 03.IV.2014
pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinând domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges

116984352. Lista. BEC 238/03 aprilie 2014 - M. Of. nr. 238 - 03.IV.2014
Lista cuprinzând denumirea si semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si ale candidatilor independenti care si-au depus candidaturile în vederea participării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

116985353. L. P 94/08 septembrie 1992 - M. Of. nr. 238 - 03.IV.2014
privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi - republicare

116987354. H. G 222/26 martie 2014 - M. Of. nr. 239 - 03.IV.2014
privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

116988355. H. G 223/26 martie 2014 - M. Of. nr. 239 - 03.IV.2014
privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul National de Istorie a României a expozitiei “Comorile României” în Republica Populară Chineză

116989356. DEC. PM 146/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 239 - 03.IV.2014
privind numirea domnului György Attila în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

116990357. DEC. PM 147/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 239 - 03.IV.2014
pentru numirea domnului István Zoltán în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

116991358. DEC. PM 148/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 239 - 03.IV.2014
privind numirea domnului Pásztor Sándor în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura

116992359. DEC. PM 149/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 239 - 03.IV.2014
privind numirea domnului Birtalan József în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

116993360. DEC. PM 150/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 239 - 03.IV.2014
privind încetarea calitătii de consilier onorific al prim-ministrului a domnului Damian Drăghici

116994361. DEC. PM 151/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 239 - 03.IV.2014
privind acordarea calitătii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Anina Maria Ciuciu

116995362. O. CNAS 220/25 martie 2014 - M. Of. nr. 239 - 03.IV.2014
pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

116996363. DEC. CD 3/03 aprilie 2014 - M. Of. nr. 240 - 03.IV.2014
privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

116997364. DEC. CC 29/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 240 - 03.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

116998365. DEC. CC 71/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 240 - 03.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 85 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

116999366. L. P 21/10 aprilie 1996 - M. Of. nr. 240 - 03.IV.2014
Legea concurentei - republicare

117000367. L. P 141/12 iulie 2010 - M. Of. nr. 240 - 03.IV.2014
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalări si participarea României la Sistemul de Informatii Schengen - republicare

117001368. L. P 266/15 mai 2002 - M. Of. nr. 239 - 03.IV.2014
privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si testarea si înregistrarea soiurilor de plante - republicare

116950369. Rap. AEP 233/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 233 - 02.IV.2014
privind activitătile desfăsurate de către Departamentul de control al finantării partidelor politice si a campaniilor electorale în anul 2013

116951370. L. P 33/27 martie 2014 - M. Of. nr. 234 - 02.IV.2014
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalitătii informatice din Bucuresti si statutul juridic al acestuia, semnat la Bucuresti la 15 octombrie 2013
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalitătii informatice din Bucuresti si statutul juridic al acestuia

116952371. D. PRES 311/26 martie 2014 - M. Of. nr. 234 - 02.IV.2014
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalitătii informatice din Bucuresti si statutul juridic al acestuia, semnat la Bucuresti la 15 octombrie 2013

116953372. H. G 149/06 martie 2014 - M. Of. nr. 234 - 02.IV.2014
privind aprobarea stemelor comunelor Hida si Românasi, judetul Sălaj

116954373. H. G 218/26 martie 2014 - M. Of. nr. 234 - 02.IV.2014
privind aprobarea stemei comunei Ion Neculce, judetul Iasi

116955374. H. G 228/26 martie 2014 - M. Of. nr. 234 - 02.IV.2014
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

116956375. O. MADR 394/12 martie 2014 - M. Of. nr. 234 - 02.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor consacrate românesti

116957376. O. MS 290/13 martie 2014 - M. Of. nr. 234 - 02.IV.2014
al ministrului sănătătii privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor consacrate românesti

116958377. O. ANPC 89/19 martie 2014 - M. Of. nr. 234 - 02.IV.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor consacrate românesti

116959378. O. MS 199/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 235 - 02.IV.2014
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

116960379. L. P 72/21 ianuarie 2002 - M. Of. nr. 235 - 02.IV.2014
Legea zootehniei republicare

116961380. H. P 4/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 236 - 02.IV.2014
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pe anul 2014

116962381. DEC. S 5/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 236 - 02.IV.2014
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 2-3 aprilie 2014

116963382. D. PRES 325/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 236 - 02.IV.2014
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

116964383. O. MEN 146/25 martie 2014 - M. Of. nr. 236 - 02.IV.2014
al ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate

116965384. O. MADR 431/20 martie 2014 - M. Of. nr. 236 - 02.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente trimestrului IV-2013, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

116966385. O. MFP 496/31 martie 2014 - M. Of. nr. 236 - 02.IV.2014
al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi

116967386. H. BEC 3/31 martie 2014 - M. Of. nr. 236 - 02.IV.2014
privind interpretarea notiunii “partid politic care are membri în Parlamentul European”

116968387. H. P 6/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 237 - 02.IV.2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

116969388. H. P 8/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 237 - 02.IV.2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

116970389. H. P 9/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 237 - 02.IV.2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

116971390. H. P 13/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 237 - 02.IV.2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 66/2013 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

116972391. H. G 232/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 237 - 02.IV.2014
privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Gavrilă Georgeta din functia publică de prefect al municipiului Bucuresti în functia publică de secretar general al Departamentului pentru Energie

116973392. H. G 233/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 237 - 02.IV.2014
privind exercitarea prin detasare în conditiile legii a functiei publice de prefect al municipiului Bucuresti de către domnul Petrovan Paul-Nicolae

116974393. H. G 234/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 237 - 02.IV.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de către doamna Cliseru Speranta

116975394. H. G 235/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 237 - 02.IV.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de către domnul Răsică Daniel Mihai

116976395. H. G 236/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 237 - 02.IV.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil

116977396. DEC. PM 145/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 237 - 02.IV.2014
privind numirea prin mobilitate a doamnei Georgeta Gavrilă în functia publică de secretar general al Departamentului pentru Energie

116978397. O. MDRAP 124/31 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 237 - 02.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistentă tehnică” a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

116979398. O. MFE 56/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 237 - 02.IV.2014
al ministrului fondurilor europene privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistentă tehnică” a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

116980399. O. MFP 347/04 martie 2014 - M. Of. nr. 237 - 02.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul interimar al finantelor publice, privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistentă tehnică” a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

116929400. O. ANRE 20/28 martie 2014 - M. Of. nr. 229 - 01.IV.2014
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

116930401. O. ANRE 21/28 martie 2014 - M. Of. nr. 229 - 01.IV.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

116931402. O. ANRE 22/28 martie 2014 - M. Of. nr. 229 - 01.IV.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A.

116932403. O. ANRE 26/28 martie 2014 - M. Of. nr. 229 - 01.IV.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE - S.A.

116933404. O. ANRE 27/28 martie 2014 - M. Of. nr. 229 - 01.IV.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A.

116934405. H. G 229/26 martie 2014 - M. Of. nr. 230 - 01.IV.2014
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judetul Hunedoara, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

116935406. H. G 230/26 martie 2014 - M. Of. nr. 230 - 01.IV.2014
privind virarea creditelor de angajament alocate la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă” în bugetul pe anul 2014 între Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Justitiei

116936407. O. MS 342/27 martie 2014 - M. Of. nr. 230 - 01.IV.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Brasov pentru activitatea de transplant renal

116937408. O. MS 343/27 martie 2014 - M. Of. nr. 230 - 01.IV.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Societatea Comercială PROMED SYSTEM - S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare si distributie) si utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare în vitro), pentru punctul de lucru Spitalul Well Born, str. Brodina nr. 3, sectorul 1, Bucuresti

116938409. O. MIMMMAT 545/24 martie 2014 - M. Of. nr. 230 - 01.IV.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 169/2013
Rectificare - M. Of. nr. 273 - 14.IV.2014

116939410. L. P 255/30 decembrie 1998 - M. Of. nr. 230 - 01.IV.2014
privind protectia noilor soiuri de plante - republicare

116940411. DCL. P 1/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 231 - 01.IV.2014
cu ocazia marcării a 10 ani de la aderarea României la Alianta Nord - Atlantică si a 65 de ani de existentă a NATO

116941412. H. S 25/31 martie 2014 - M. Of. nr. 231 - 01.IV.2014
privind eliberarea din functie a unui secretar general adjunct al Senatului

116942413. H. S 26/31 martie 2014 - M. Of. nr. 231 - 01.IV.2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

116943414. O. CNAS 209/17 martie 2014 - M. Of. nr. 231 - 01.IV.2014
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013

116944415. O. MS 359/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 231 - 01.IV.2014
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

116945416. O. MB 494/31 martie 2014 - M. Of. nr. 231 - 01.IV.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2014

116946417. Lista. PRIM 231/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 231 - 01.IV.2014
Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

116947418. H. P 14/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 232 - 01.IV.2014
privind numirea presedintelui si a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autoritătii de Supraveghere Financiară

116948419. H. P 16/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 232 - 01.IV.2014
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

116949420. O. MAI 802/18 martie 2014 - M. Of. nr. 232 - 01.IV.2014
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare în domeniile stiintei, educatiei, culturii, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017, semnat la Bruxelles la 10 februarie 2014
Program de colaborare în domeniile stiintei, educatiei, culturii, tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017

116907421. O. ANRM 50/17 martie 2014 - M. Of. nr. 224 - 31.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2014

116908422. H. G 143/06 martie 2014 - M. Of. nr. 225 - 31.III.2014
pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava

116909423. O. ORNISS 17/21 martie 2014 - M. Of. nr. 225 - 31.III.2014
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentatiei cu cerintele de securitate pentru sisteme informatice si de comunicatii - DS – 1

116910424. O. ANRE 19/28 martie 2014 - M. Of. nr. 225 - 31.III.2014
privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare si a veniturilor totale unitare aferente activitătii de furnizare reglementată si de aprobare a preturilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2014

116911425. O. ANRE 18/28 martie 2014 - M. Of. nr. 226 - 31.III.2014
pentru aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distributie a gazelor naturale

116912426. D. PRES 314/28 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
privind conferirea unor decoratii

116913427. D. PRES 315/28 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

116914428. D. PRES 316/28 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

116915429. D. PRES 317/28 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

116916430. D. PRES 318/28 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonei din Ministerul Apărării Nationale

116917431. D. PRES 319/28 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

116918432. D. PRES 320/28 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

116919433. D. PRES 321/28 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

116920434. D. PRES 322/28 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

116921435. D. PRES 323/28 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

116922436. D. PRES 324/28 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

116923437. OUG. G 13/26 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
pentru modificarea anexei la Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementării preturilor din sectorul gazelor naturale

116924438. H. G 221/26 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” si titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice", pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului I al anului 2014

116925439. H. G 226/26 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene

116926440. O. MSI 141/13 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
al ministrului pentru societatea informatională pentru aprobarea Normelor metodologice privind elementele tehnice si de securitate ale sistemului de colectare online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativă cetătenească

116927441. O. CNAS 221/25 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

116928442. Cuantum PP 1/31 martie 2014 - M. Of. nr. 228 - 31.III.2014
Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD

116866443. H. S 24/25 martie 2014 - M. Of. nr. 220 - 28.III.2014
privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

116867444. H. G 215/26 martie 2014 - M. Of. nr. 220 - 28.III.2014
privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si renumirea în functie pe postul rămas vacant

116868445. L. P 211/15 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 220 - 28.III.2014
privind regimul deseurilor - republicare

116869446. D. PRES 306/26 martie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind conferirea unor decoratii

116870447. H. G 217/26 martie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Finantelor Publice

116871448. Rap. AEP 456/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Sectorului 2 Bucuresti

116872449. Rap. AEP 840/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Vâlcea

116873450. Rap. AEP 842/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Organizatia Judeteană Dâmbovita

116874451. Rap. AEP 843/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Brasov

116875452. Rap. AEP 1106/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Bacău

116876453. Rap. AEP 1107/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Galati

116877454. Rap. AEP 1180/07 februarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Sectorului 5 Bucuresti

116878455. Rap. AEP 1269/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Municipiului Bucuresti

116879456. Rap. AEP 1339/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Sectorului 3 Bucuresti

116880457. Rap. AEP 1665/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Organizatia Judeteană Galati

116887458. Rap. AEP 1809/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov

116886459. Rap. AEP 1795/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuai de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov

116885460. Rap. AEP 1764/20 februarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuai de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov

116884461. Rap. AEP 1733/20 februarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Cluj

116888462. Rap. AEP 2041/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 6 Bucuresti

116889463. Rap. AEP 2042/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Sectorului 5 Bucuresti

116890464. Rap. AEP 2318/05 martie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin

116891465. Rap. AEP 2319/05 martie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Bacău

116892466. Rap. AEP 2320/05 martie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Organizatia Judeteană Prahova

116893467. Rap. AEP 2321/05 martie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 5 Bucuresti

116894468. Rap. AEP 2423/06 martie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană

116895469. Rap. AEP 2594/10 martie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Brasov

116896470. Rap. AEP 3253/21 martie 2014 - M. Of. nr. 221 - 28.III.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Bihor

116897471. H. G 219/26 martie 2014 - M. Of. nr. 222 - 28.III.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Administratia Natională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

116898472. O. MAI 46/26 martie 2014 - M. Of. nr. 222 - 28.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea art. 46 din Normele metodologice privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 243/2011

116901473. O. CNAS 219/25 martie 2014 - M. Of. nr. 222 - 28.III.2014
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

116900474. O. MS 338/26 martie 2014 - M. Of. nr. 222 - 28.III.2014
al ministrului sănătătii pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

116902475. H. G 224/26 martie 2014 - M. Of. nr. 223 - 28.III.2014
pentru aprobarea cotei de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014

116903476. H. G 227/26 martie 2014 - M. Of. nr. 223 - 28.III.2014
pentru aprobarea transmiterii unor terenuri cu destinatie agricolă, în suprafată totală de 23,69 ha, din domeniul privat al statului, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si din concesiunea Societătii Comerciale "A&S International 2000” - S.R.L. în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, în vederea înfiintării unor tronsoane de perdele forestiere de protectie a autostrăzii A2 Bucuresti-Constanta, cu destinatie fond forestier

116904477. H. CAFR 17/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 223 - 28.III.2014
privind încetarea calitătii de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Mataragiu Carmen

116905478. L. P 101/15 iunie 2011 - M. Of. nr. 223 - 28.III.2014
pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului - republicare

116906479. O. CNCAN 56/25 martie 2004 - M. Of. nr. 223 - 28.III.2014
presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat - republicare

116838480. D. PRES 307/26 martie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
privind conferirea unor decoratii

116839481. DEC. CC 27/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

116840482. DEC. CC 33/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civilă

116841483. DEC. CC 47/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România

116842484. DEC. PM 135/27 martie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
privind revocarea, la cerere, a domnului Ursu Marius Arthur din functia de director general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

116843485. DEC. PM 136/27 martie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
privind exercitarea atributiilor directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

116844486. DEC. PM 137/27 martie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
pentru numirea domnului Cezar-Radu Soare în functia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

116845487. DEC. PM 138/27 martie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
pentru numirea domnului Antochi Alin Lucian în functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

116846488. DEC. PM 139/27 martie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
pentru numirea domnului Cosmin Cătălin Olteanu în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

116847489. DEC. PM 140/27 martie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
privind numirea domnului Daniel Costel Andronache în functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Energie

116848490. DEC. PM 141/27 martie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
privind numirea doamnei Hegedus Csilla în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii

116849491. DEC. PM 142/27 martie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
privind numirea domnului Doru Adrian Ghitcută în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

116850492. DEC. PM 143/27 martie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
privind numirea domnului Emil Florin Albotă în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale

116851493. DEC. PM 144/27 martie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
privind numirea domnului Radu Preda în functia de presedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc

116852494. O. MAN 4/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind operatiunile de miscare si transport ale marilor unităti si unitătilor militare

116853495. DEC. ANSPDCP 41/18 martie 2014 - M. Of. nr. 218 - 27.III.2014
privind stabilirea unui model de autorizatie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules - BCR)

116854496. H. G 211/26 martie 2014 - M. Of. nr. 219 - 27.III.2014
privind rechemarea unui consul general

116855497. H. G 212/26 martie 2014 - M. Of. nr. 219 - 27.III.2014
privind numirea unui consul general

116856498. H. G 213/26 martie 2014 - M. Of. nr. 219 - 27.III.2014
privind rechemarea unui consul general

116857499. H. G 214/26 martie 2014 - M. Of. nr. 219 - 27.III.2014
privind numirea unui consul general

116858500. H. G 216/26 martie 2014 - M. Of. nr. 219 - 27.III.2014
privind alocarea temporară, pentru lunile martie si aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

116859501. O. ANSVSA 36/26 martie 2014 - M. Of. nr. 219 - 27.III.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea art. 13 din Procedura de eliberare a Certificatului de competentă profesională pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 201/2007, ca urmare a actualizării taxei în functie de rata inflatiei din anul 2013

116860502. O. ANSVSA 37/17 martie 2014 - M. Of. nr. 219 - 27.III.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unitătilor ce desfăsoară activităti în domeniul hranei pentru animale de fermă si a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în functie de rata inflatiei din anul 2013

116861503. O. ANSVSA 38/17 martie 2014 - M. Of. nr. 219 - 27.III.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în functie de rata inflatiei din anul 2013

116862504. O. ANSVSA 39/17 martie 2014 - M. Of. nr. 219 - 27.III.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unitătilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii si al bunăstării animalelor, a unitătilor implicate în depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în functie de rata inflatiei din anul 2013

116863505. O. ANSVSA 40/17 martie 2014 - M. Of. nr. 219 - 27.III.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de obtinere si de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum si a activitătilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în functie de rata inflatiei din anul 2013

116864506. O. ANSVSA 41/17 martie 2014 - M. Of. nr. 219 - 27.III.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 si 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piată si de utilizare a reagentilor si a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în functie de rata inflatiei din anul 2013

116865507. Sent. TB 41/18 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 219 - 27.III.2014
Sentinta a Tribunalului Bucuresti, Sectia a V-a civilă (extras)

116806508. O. MADR 309/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 214 - 26.III.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale si alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

116807509. O. ANAF 234/13 februarie 2014 - M. Of. nr. 214 - 26.III.2014
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale si alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

116808510. O. MAE 800/17 martie 2014 - M. Of. nr. 214 - 26.III.2014
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2136 (2014) privind măsurile restrictive având în vedere situatia din Republica Democratică Congo

116809511. H. CAFR 6/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 214 - 26.III.2014
privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari

116810512. H. S 21/18 martie 2014 - M. Of. nr. 215 - 26.III.2014
pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

116811513. H. S 23/24 martie 2014 - M. Of. nr. 215 - 26.III.2014
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

116812514. H. CD 14/25 martie 2014 - M. Of. nr. 215 - 26.III.2014
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

116813515. O. ANRM 47/13 martie 2014 - M. Of. nr. 215 - 26.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de dare în administrare pentru explorare

116814516. O. ANRM 53/19 martie 2014 - M. Of. nr. 215 - 26.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare si pentru modificarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităti de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 41/2014

116828517. H. G 204/26 martie 2014 - M. Of. nr. 217 - 26.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Arges de către domnul Oprescu Mihail Adrian

116816518. O. IGSU 104/06 martie 2014 - M. Of. nr. 215 - 26.III.2014
al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupatiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

116817519. O. MS 298/18 martie 2014 - M. Of. nr. 215 - 26.III.2014
al ministrului sănătătii pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

116818520. O. CNAS 203/11 martie 2014 - M. Of. nr. 215 - 26.III.2014
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

116819521. DEC. UNNP 92/04 martie 2014 - M. Of. nr. 215 - 26.III.2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale CNARNN-INFONOT

116820522. H. CD 15/25 martie 2014 - M. Of. nr. 216 - 26.III.2014
privind vacantarea unui loc de deputat

116821523. H. G 202/19 martie 2014 - M. Of. nr. 216 - 26.III.2014
pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

116822524. DEC. PM 130/26 martie 2014 - M. Of. nr. 216 - 26.III.2014
pentru numirea domnului Marian Preda în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

116823525. DEC. PM 131/26 martie 2014 - M. Of. nr. 216 - 26.III.2014
privind numirea domnului Borbély Károly în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Energie

116824526. DEC. PM 132/26 martie 2014 - M. Of. nr. 216 - 26.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Eduard Gabriel Matei a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

116825527. DEC. PM 133/26 martie 2014 - M. Of. nr. 216 - 26.III.2014
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii sefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze si statelor Europei Centrale si de Est, Bucuresti, 26 noiembrie 2013

116826528. O. ORNISS 15/18 martie 2014 - M. Of. nr. 216 - 26.III.2014
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Instructiunilor privind managementul materialului criptografic al Uniunii Europene - I.C. - 2

116827529. O. ANAF 443/12 martie 2014 - M. Of. nr. 216 - 26.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de control intern al activitătii desfăsurate de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

116829530. H. G 205/26 martie 2014 - M. Of. nr. 217 - 26.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Covasna de către domnul Marinescu Dumitru

116830531. H. G 206/26 martie 2014 - M. Of. nr. 217 - 26.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Covasna de către domnul Popica Marius

116831532. H. G 207/26 martie 2014 - M. Of. nr. 217 - 26.III.2014
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Tutu Dumitru Octavian din functia publică de subprefect al judetului Mehedinti în functia publică de inspector guvernamental

116832533. H. G 208/26 martie 2014 - M. Of. nr. 217 - 26.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Mehedinti de către domnul Manta Felix Daniel

116833534. H. G 209/26 martie 2014 - M. Of. nr. 217 - 26.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de către domnul Marinescu Emil-Vergilius

116834535. H. G 210/26 martie 2014 - M. Of. nr. 217 - 26.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de către domnul Oproiu Ionel Emanuel

116835536. DEC. PM 134/26 martie 2014 - M. Of. nr. 217 - 26.III.2014
privind numirea domnului Tutu Dumitru Octavian în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici

116836537. O. MMFPSPV 424/19 martie 2014 - M. Of. nr. 217 - 26.III.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale

116837538. O. MADR 437/21 martie 2014 - M. Of. nr. 217 - 26.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, pentru aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor administrative ale fondurilor mutuale eligibile pentru sprijin financiar din fonduri publice

116782539. DEC. CC 42/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 210 - 25.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare si a ordonantei în ansamblul său

116783540. O. ANCPI 208/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 210 - 25.III.2014
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară si a Regulamentului de organizare si functionare al Centrului National de Cartografie

116784541. O. MADR 212/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 210 - 25.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu în România

116785542. O. MMSC 361/19 martie 2014 - M. Of. nr. 210 - 25.III.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu în România

116786543. O. MT 222/18 martie 2014 - M. Of. nr. 210 - 25.III.2014
al ministrului transporturilor privind asigurarea transparentei documentatiilor de atribuire aferente procedurilor de achizitii publice demarate de către Ministerul Transporturilor

116787544. O. MJ 931/05 martie 2014 - M. Of. nr. 210 - 25.III.2014
al ministrului justitiei de modificare a Ordinului ministrului justitiei nr. 3.692/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013

116788545. H. AEP 3/21 martie 2014 - M. Of. nr. 210 - 25.III.2014
privind desemnarea reprezentantilor Autoritătii Electorale Permanente în birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

116789546. H. S 22/18 martie 2014 - M. Of. nr. 211 - 25.III.2014
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

116790547. D. PRES 288/19 martie 2014 - M. Of. nr. 211 - 25.III.2014
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informatii Externe

116793548. D. PRES 304/24 martie 2014 - M. Of. nr. 211 - 25.III.2014
privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Ofiter

116792549. D. PRES 303/24 martie 2014 - M. Of. nr. 211 - 25.III.2014
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiter

116794550. D. PRES 305/24 martie 2014 - M. Of. nr. 211 - 25.III.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

116795551. O. MADR 439/21 martie 2014 - M. Of. nr. 211 - 25.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.229/2013

116796552. O. MADR 448/24 martie 2014 - M. Of. nr. 211 - 25.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

116797553. H. ASF 12/14 februarie 2014 - M. Of. nr. 211 - 25.III.2014
privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii

116798554. L. P 16/06 martie 1995 - M. Of. nr. 211 - 25.III.2014
privind protectia topografiilor produselor semiconductoare - republicare

116799555. L. P 82/13 iunie 2012 - M. Of. nr. 211 - 25.III.2014
privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice - republicare

116800556. O. MJ 745/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 212 - 25.III.2014
al ministrului justitiei privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

116801557. H. G 182/12 martie 2014 - M. Of. nr. 213 - 25.III.2014
pentru modificarea si completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului National de Prevenire a Criminalitătii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni din cadrul Ministerului Justitiei, în calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor în domeniul urmăririi si identificării produselor provenite din săvârsirea de infractiuni sau a altor bunuri având legătură cu infractiunile, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007

116802558. O. MS 335/24 martie 2014 - M. Of. nr. 213 - 25.III.2014
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

116803559. O. MEN 3152/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 213 - 25.III.2014
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru învătământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a si a XI-a

116804560. L. P 257/22 mai 2001 - M. Of. nr. 213 - 25.III.2014
privind modul de actiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spatiul aerian al României - republicare

116805561. L. P 104/27 martie 2003 - M. Of. nr. 213 - 25.III.2014
privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului - republicare

116729562. L. P 24/19 martie 2014 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2014
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile si pentru luarea unor măsuri de reglementare a situatiei juridice a acestora

116730563. D. PRES 282/18 martie 2014 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2014
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile si pentru luarea unor masuri de reglementare a situatiei juridice a acestora

116731564. L. P 25/19 martie 2014 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

116732565. D. PRES 283/18 martie 2014 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

116733566. L. P 29/19 martie 2014 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

116734567. D. PRES 287/18 martie 2014 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

116735568. H. G 180/12 martie 2014 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2014
privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Valea Doftanei si în administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei, judetul Prahova

116736569. H. G 181/12 martie 2014 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2014
privind trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Runcu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Runcu, judetul Gorj

116737570. L. P 217/22 mai 2003 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2014
pentru prevenirea si combaterea violentei în familie - republicare

116738571. OUG. G 12/19 martie 2014 - M. Of. nr. 206 - 24.III.2014
privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

116739572. O. MFE 117/17 martie 2014 - M. Of. nr. 206 - 24.III.2014
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mari" aferentă operatiunii 1.1.a) "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile - întreprinderi mari" din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”

116740573. O. MS 316/20 martie 2014 - M. Of. nr. 206 - 24.III.2014
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

116741574. L. P 55/19 martie 2012 - M. Of. nr. 206 - 24.III.2014
privind cooperarea României cu Oficiul European de Politie (Europol) - republicare

116742575. O. MAI 32/12 martie 2014 - M. Of. nr. 207 - 24.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind organizarea, coordonarea si controlul activitătilor de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne

116743576. DEC. ASF 82/12 martie 2014 - M. Of. nr. 207 - 24.III.2014
privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

116744577. L. P 311/08 iulie 2003 - M. Of. nr. 207 - 24.III.2014
Legea muzeelor si a colectiilor publice - republicare

116746578. D. PRES 289/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind înaintarea în gradul profesional de chestor general de politie a unui chestor-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

116747579. H. G 196/19 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de tigarete si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

116748580. DEC. PM 115/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind eliberarea domnului Adrian Constantin Volintiru din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

116749581. DEC. PM 116/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind eliberarea domnului Mihai Adrian Albulescu din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

116750582. DEC. PM 117/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din functia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie

116751583. DEC. PM 118/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
pentru numirea domnului Marcel Bogdan Pandelică în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

116752584. DEC. PM 119/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind numirea domnului Mihai Adrian Albulescu în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Energie

116753585. DEC. PM 120/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind eliberarea domnului Alexandru Năstase din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

116754586. DEC. PM 121/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind eliberarea domnului Doru-Claudian Frunzulică din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investitii Străine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor

116755587. DEC. PM 122/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind numirea domnului Alexandru Năstase în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investitii Străine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor

116756588. DEC. PM 123/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor de către domnul Ovidiu Airimitoaie

116757589. DEC. PM 124/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Bogdan Mircea Dumitrache din functia publică de secretar general al Ministerului Economiei în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

116758590. DEC. PM 125/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind acordarea calitătii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Paolo Sartori

116759591. DEC. PM 126/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind aplicarea mobilitătii domnului Gyozo-István Barezi din functia publică de secretar general adjunct la Ministerul Economiei în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

116760592. DEC. PM 127/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
pentru numirea domnului Mircea Popa în functia publică de secretar general al Ministerului Economiei

116761593. DEC. PM 128/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
pentru numirea domnului Tomită Murgoci în functia publică de secretar general al Casei Nationale de Pensii Publice

116762594. DEC. CNA 185/20 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind regulile de desfăsurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

116763595. H. CEDO 14364/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
în Cauza Ion Tudor împotriva României

116764596. D. PRES 290/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind înaintarea în gradul profesional de chestor-sef de politie a unui chestor principal de politie din Ministerul Afacerilor Interne

116765597. D. PRES 291/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de politie a unui chestor de politie din Ministerul Afacerilor Interne

116766598. D. PRES 292/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

116767599. D. PRES 293/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

116768600. D. PRES 294/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

116769601. D. PRES 295/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informatii

116770602. D. PRES 296/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informatii

116771603. D. PRES 297/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui generai-maior cu două stele din Serviciul Român de Informatii

116772604. D. PRES 298/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informatii

116773605. D. PRES 299/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii

116774606. D. PRES 300/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii

116775607. D. PRES 301/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii

116776608. D. PRES 302/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii

116779609. H. G 203/19 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucuresti

116778610. H. G 201/19 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
pentru desemnarea autoritătilor române competente în aplicarea prevederilor legale privind facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la încălcările normelor de circulatie care afectează siguranta rutieră

116780611. DEC. PM 129/24 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
pentru numirea domnului Raed Arafat, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, în functia de presedinte al Comisiei interministeriale pentru suport tehnic

116781612. L. P 160/30 iulie 1998 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar - republicare

116704613. O. MAI 38/20 martie 2014 - M. Of. nr. 199 - 21.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind coordonarea activitătii si delegarea unor competente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

116705614. H. AEP 2/17 martie 2014 - M. Of. nr. 199 - 21.III.2014
privind procedura de eliberare a adeverintelor care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) si (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si procedura de acreditare a observatorilor externi si a reprezentantilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

116706615. O. MEN 3039/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 200 - 21.III.2014
al ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I"

116707616. O. ANRE 17/19 martie 2014 - M. Of. nr. 200 - 21.III.2014
privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013

116708617. L. P 26/19 martie 2014 - M. Of. nr. 201 - 21.III.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

116709618. D. PRES 284/18 martie 2014 - M. Of. nr. 201 - 21.III.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

116710619. L. P 27/19 martie 2014 - M. Of. nr. 201 - 21.III.2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

116711620. D. PRES 285/18 martie 2014 - M. Of. nr. 201 - 21.III.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

116712621. L. P 28/19 martie 2014 - M. Of. nr. 201 - 21.III.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

116713622. D. PRES 286/18 martie 2014 - M. Of. nr. 201 - 21.III.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

116714623. O. ANRE 16/19 martie 2014 - M. Of. nr. 201 - 21.III.2014
privind completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensării activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare de înaltă eficientă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

116715624. L. P 477/12 noiembrie 2003 - M. Of. nr. 201 - 21.III.2014
privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare - republicare

116716625. L. P 489/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 201 - 21.III.2014
privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor - republicare

116717626. H. G 148/06 martie 2014 - M. Of. nr. 202 - 21.III.2014
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Economiei din România si Ministerul Comertului din Republica Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic si Economic Româno-Chinez, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2013
Memorandum de întelegere între Ministerul Economiei din România si Ministerul Comertului din Republica Populară Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic si Economic Româno-Chinez

116718627. H. G 197/19 martie 2014 - M. Of. nr. 202 - 21.III.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

116719628. H. G 198/19 martie 2014 - M. Of. nr. 202 - 21.III.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informatională

116720629. H. G 199/19 martie 2014 - M. Of. nr. 202 - 21.III.2014
privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor si Senat în unele colegii uninominale din Circumscriptia electorală nr. 18 - judetul Galati, Circumscriptia electorală nr. 20 - judetul Gorj, Circumscriptia electorală nr. 22 - judetul Hunedoara, Circumscriptia electorală nr. 25- judetul Ilfov, Circumscriptia electorală nr. 32 - judetul Satu Mare si Circumscriptia electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti

116721630. O. MAI 37/18 martie 2014 - M. Of. nr. 202 - 21.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014

116722631. O. MDISCSDT 129/13 martie 2014 - M. Of. nr. 202 - 21.III.2014
al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educatiei Nationale

116723632. N. ASF 2/04 martie 2014 - M. Of. nr. 202 - 21.III.2014
pentru modificarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distributia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum si administrarea de către un administrator de fonduri de investitii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv în România

116724633. OUG. G 11/19 martie 2014 - M. Of. nr. 203 - 21.III.2014
privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

116725634. H. G 200/19 martie 2014 - M. Of. nr. 203 - 21.III.2014
privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor si Senat în unele colegii uninominale din Circumscriptia electorală nr. 18 - judetul Galati, Circumscriptia electorală nr. 20 - judetul Gorj, Circumscriptia electorală nr. 22 - judetul Hunedoara, Circumscriptia electorală nr. 25 – judetul Ilfov, Circumscriptia electorală nr. 32 - judetul Satu Mare si Circumscriptia electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti din data de 25 mai 2014

116726635. DEC. ANP 377/14 martie 2014 - M. Of. nr. 203 - 21.III.2014
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru modificarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării detinutilor la activităti si programe de educatie, asistentă psihologică si socială, la activităti lucrative, precum si în situatii de risc, aprobată prin Decizia directorului general ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 438/2013

116727636. O. MMSC 364/19 martie 2014 - M. Of. nr. 204 - 21.III.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national
Rectificare - M. Of. nr. 223 - 28.III.2014

116669637. O. MDRAP 341/12 martie 2014 - M. Of. nr. 195 - 20.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind desemnarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii

116670638. Ins. ASF 1/11 martie 2014 - M. Of. nr. 195 - 20.III.2014
pentru modificarea Instructiunii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007

116671639. H. G 78/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 196 - 20.III.2014
privind aprobarea stemelor comunelor Boita, Cârtisoara, Loamnes, Marpod, Păuca, Poplaca si Sura Mică, judetul Sibiu

116672640. H. G 98/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 196 - 20.III.2014
privind aprobarea stemelor comunelor Farcasa, Ruginoasa si Tasca, judetul Neamt

116673641. H. G 140/06 martie 2014 - M. Of. nr. 196 - 20.III.2014
privind aprobarea stemei judetului Satu Mare

116674642. H. G 141/06 martie 2014 - M. Of. nr. 196 - 20.III.2014
privind aprobarea stemelor comunelor Gălăutas si Sărmas, judetul Harghita

116675643. H. G 142/06 martie 2014 - M. Of. nr. 196 - 20.III.2014
privind aprobarea stemei orasului Darabani, judetul Botosani

116676644. H. G 146/06 martie 2014 - M. Of. nr. 196 - 20.III.2014
privind aprobarea stemei comunei Sieu-Măgherus, judetul Bistrita-Năsăud

116677645. Circ. BNR 11/17 martie 2014 - M. Of. nr. 196 - 20.III.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2014

116678646. DEC. ANARC 562/17 martie 2014 - M. Of. nr. 196 - 20.III.2014
privind procedura de selectie pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune

116679647. H. ASF 27/18 martie 2014 - M. Of. nr. 196 - 20.III.2014
pentru suspendarea aplicării prevederilor Instructiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

116680648. H. G 119/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 197 - 20.III.2014
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

116681649. O. MJ 930/05 martie 2014 - M. Of. nr. 197 - 20.III.2014
al ministrului justitiei de modificare a Ordinului ministrului justitiei nr. 3.691 /C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime în functii de specialitate juridică si care vor promova concursul de dobândire a calitătii de notar public în anul 2013

116682650. H. G 183/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Tocariu Sebastian

116683651. H. G 184/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Tigănucă Gelu

116684652. H. G 185/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Vasile Alecu din functia publică de subprefect al judetului Buzău în functia publică de inspector guvernamental

116685653. H. G 186/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Buzău de către domnul Sava George

116686654. H. G 187/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Sasu Cristian Iosif

116687655. H. G 188/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Altfatter Tamas Ferenc

116688656. H. G 189/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către domnul Harasim Constantin

116689657. H. G 190/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către domnul Nistor Atanasă

116690658. H. G 191/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Timis de către doamna Onet Liliana

116691659. H. G 192/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Timis de către domnul Marossy Zoltán Gheorghe

116692660. H. G 193/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Renga Radu din functia publică de prefect al judetului Vaslui în functia publică de inspector guvernamental

116693661. H. G 194/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Vaslui de către domnul Puică Andrei

116694662. H. G 195/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect ai judetului Vaslui de către domnul Puică Andrei

116695663. DEC. PM 109/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind eliberarea domnului Vasile Alecu în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici

116696664. DEC. PM 110/19 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind numirea domnului Renga Radu în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici

116697665. DEC. PM 111/20 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind numirea doamnei Alina Cazanacli în functia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

116698666. DEC. PM 112/20 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind eliberarea domnului Marius Alexandru Dunca din functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

116699667. DEC. PM 113/20 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind numirea domnului Marius Alexandru Dunca în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

116700668. DEC. PM 114/20 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind numirea domnului Virgil Dragos Titea în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

116701669. O. BNR 157/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale EUROLEASE AUTO IFN - S.A.

116702670. R. ASF 6/18 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, precum si pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009

116703671. L. P 196/13 mai 2003 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind prevenirea si combaterea pornografiei - republicare

116646672. L. P 18/07 martie 2014 - M. Of. nr. 192 - 19.III.2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

116647673. D. PRES 263/05 martie 2014 - M. Of. nr. 192 - 19.III.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

116648674. L. P 19/13 martie 2014 - M. Of. nr. 192 - 19.III.2014
pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România si Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republică Socialistă Federativă Iugoslavia/ Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia si Muntenegru, încheiate ia nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
Protocol între Guvernul României si Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale între Republica Populară Română/ Republica Socialistă România/România si Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/ Uniunea Serbia si Muntenegru, încheiate la nivel de Stat, respectiv la nivel de guvern

116649675. D. PRES 265/12 martie 2014 - M. Of. nr. 192 - 19.III.2014
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/ Republica Socialistă România/România si Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/ Uniunea Serbia si Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013

116650676. D. PRES 271/14 martie 2014 - M. Of. nr. 192 - 19.III.2014
privind acordarea Drapelului de luptă Regimentului 51 Artilerie Mixtă "General Cornel Paraniac" al Diviziei 1 Infanterie "Dacica"

116651677. D. PRES 272/14 martie 2014 - M. Of. nr. 192 - 19.III.2014
privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de operatii aeriene

116652678. H. CD 13/18 martie 2014 - M. Of. nr. 192 - 19.III.2014
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

116653679. H. G 178/12 martie 2014 - M. Of. nr. 192 - 19.III.2014
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2013 si la Paris la 20 decembrie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006

116654680. H. G 179/12 martie 2014 - M. Of. nr. 192 - 19.III.2014
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

116655681. O. MAI 35/13 martie 2014 - M. Of. nr. 192 - 19.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind măsurile de sprijin acordate politistilor încadrati într-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor decedati

116656682. Circ. BNR 10/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 192 - 19.III.2014
privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint si din tombac cuprat) si a unei monede din argint, dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiintarea Curtii de Conturi a României

116657683. H. S 19/17 martie 2014 - M. Of. nr. 193 - 19.III.2014
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice sl nominale a comisiilor permanente ale Senatului

116658684. H. S 20/17 martie 2014 - M. Of. nr. 193 - 19.III.2014
privind numirea unui membru supleant al Consiliului National de Integritate

116659685. O. MAN 27/04 martie 2014 - M. Of. nr. 193 - 19.III.2014
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de jurisdictie a imputatiilor din Ministerul Apărării Nationale

116664686. DEC. CC 22/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 194 - 19.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. VI alin. (4) cuprins în titlul II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

116661687. O. MDE 137/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 193 - 19.III.2014
al ministrului delegat pentru energie pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul national de investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile

116662688. O. MMSC 256/05 martie 2014 - M. Of. nr. 193 - 19.III.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si desfăsurarea activitătilor de control si inspectie în domeniul protectiei mediului

116663689. H. CAFR 15/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 193 - 19.III.2014
pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curtii de Conturi care au calificarea de auditor public extern

116665690. DEC. PM 108/19 martie 2014 - M. Of. nr. 194 - 19.III.2014
privind eliberarea domnului Nicusor Marian Buică din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

116666691. O. MAI 30/12 martie 2014 - M. Of. nr. 194 - 19.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea metodologiei de admitere la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civilă "Pavel Zăgănescu" - Boldesti în sesiunea 2014

116667692. O. MDRAP 374/19 martie 2014 - M. Of. nr. 194 - 19.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea anexei nr.7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 839/2009

116668693. H. CSM 338/13 martie 2014 - M. Of. nr. 194 - 19.III.2014
privind modificarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului sau examenului pentru numirea în functii de conducere a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006

116619694. H. G 145/06 martie 2014 - M. Of. nr. 189 - 18.III.2014
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Serbia privind protectia informatiilor clasificate schimbate din domeniul apărării, semnat la Bucuresti la 6 iunie 2013 si la Belgrad la 27 iulie 2013
Acord între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Serbia privind protectia informatiilor clasificate schimbate din domeniul apărării

116620695. L. P 333/08 iulie 2003 - M. Of. nr. 189 - 18.III.2014
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor - republicare

116621696. O. MS 287/12 martie 2014 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
al ministrului sănătătii pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 912/2006 privind aprobarea Reglementărilor pentru autorizarea unitătilor care pot efectua studii clinice în domeniul medicamentelor de uz uman

116622697. O. MB 415/14 martie 2014 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
al ministrului delegat pentru buget privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la Trezoreria Statului

116623698. O. MCU 2129/11 martie 2014 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind schimbarea grupei valorice a monumentului istoric „Ruinele Bisericii Albe”, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod PH-II-m-B-16774, din Târgsoru Vechi, judetul Prahova, în grupa valorică “A”

116624699. O. MCU 2130/11 martie 2014 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind schimbarea grupei valorice a monumentului istoric “Ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul-Biserica Rosie”, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod PH-II-m-B-16775, din Târgsoru Vechi, judetul Prahova, în grupa valorică „A”

116625700. H. CEDO 37576/08 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
în Cauza S.C. “Raisa M. Shipping” - S.R.L. împotriva României

116626701. H. CEDO 37576/08 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
în Cauza S.C. “Raisa M. Shipping” - S.R.L. împotriva României
Opinia separată a doamnei judecător Pardalos

116627702. L. P 51/29 iulie 1991 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
privind securitatea natională a României - republicare

116628703. L. P 16/06 martie 2000 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice - republicare

116629704. L. P 20/13 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

116630705. D. PRES 266/12 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

116631706. D. PRES 273/14 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
privind numirea unui procuror

116632707. D. PRES 274/14 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

116633708. D. PRES 275/14 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

116634709. D. PRES 276/14 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

116635710. D. PRES 277/14 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

116636711. D. PRES 278/14 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

116637712. D. PRES 279/14 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

116638713. D. PRES 280/14 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

116639714. D. PRES 281/14 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

116640715. O. ANA 67/06 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 20/2009 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare si analizare a probelor de control doping

116641716. O. ANRE 15/12 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic în retelele electrice de distributie

116642717. H. CSM 231/06 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

116643718. H. CSM 232/06 martie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfăsurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

116644719. H. ASF 20/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
pentru aplicarea în anul 2014 a prevederilor art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contributiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

116645720. L. P 259/14 decembrie 2010 - M. Of. nr. 191 - 18.III.2014
Legea sigurantei digurilor - republicare

116606721. H. G 139/06 martie 2014 - M. Of. nr. 187 - 17.III.2014
privind modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

116607722. DEC. ANRE 623/12 martie 2014 - M. Of. nr. 187 - 17.III.2014
pentru abrogarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.898/2009 privind reorganizarea oficiilor teritoriale ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

116608723. L. P 21/13 martie 2014 - M. Of. nr. 188 - 17.III.2014
privind instituirea Zilei Nationale pentru Adoptie

116609724. D. PRES 267/12 martie 2014 - M. Of. nr. 188 - 17.III.2014
pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Nationale pentru Adoptie

116610725. L. P 22/13 martie 2014 - M. Of. nr. 188 - 17.III.2014
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

116611726. D. PRES 268/12 martie 2014 - M. Of. nr. 188 - 17.III.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

116612727. D. PRES 269/13 martie 2014 - M. Of. nr. 188 - 17.III.2014
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Comandor

116613728. O. ANRM 46/10 martie 2014 - M. Of. nr. 188 - 17.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

116614729. O. CNASP 82/10 martie 2014 - M. Of. nr. 188 - 17.III.2014
al presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea nivelului taxei de acreditare si reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014

116615730. O. MS 270/07 martie 2014 - M. Of. nr. 188 - 17.III.2014
al ministrului sănătătii privind modificarea pozitiilor nr. 65 si 66 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate de către medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfăsurare a acestora

116616731. O. ANFP 841/14 martie 2014 - M. Of. nr. 188 - 17.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activitătile de evaluare externă a managerilor publici, precum si pentru aprobarea planificării desfăsurării activitătilor de evaluare externă a managerilor publici

116617732. Lista. PRIM 188/17 martie 2014 - M. Of. nr. 188 - 17.III.2014
Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică din municipiul Medias care primesc subventii de la bugetul local în anul 2014, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

116618733. L. P 282/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 188 - 17.III.2014
privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice - republicare

116590734. H. G 177/12 martie 2014 - M. Of. nr. 183 - 14.III.2014
privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Conditiilor de închiriere de către Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. a unor părti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea acestora

116591735. O. MAI 28/10 martie 2014 - M. Of. nr. 183 - 14.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei secretariat general si protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013

116592736. L. P 23/14 martie 2014 - M. Of. nr. 184 - 14.III.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

116593737. D. PRES 270/13 martie 2014 - M. Of. nr. 184 - 14.III.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

116598738. O. ANAF 380/06 martie 2014 - M. Of. nr. 184 - 14.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligatii fiscale restante sub o anumită limită

116599739. H. CEDO 13524/04 decembrie 2012 - M. Of. nr. 184 - 14.III.2014
în Cauza Petrus Iacob împotriva României

116595740. OUG. G 10/12 martie 2014 - M. Of. nr. 184 - 14.III.2014
privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispozitii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

116596741. H. G 147/06 martie 2014 - M. Of. nr. 184 - 14.III.2014
privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist si de moasă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinând Spatiului European sau de Confederatia Elvetiană

116597742. O. MAI 31/12 martie 2014 - M. Of. nr. 184 - 14.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

116600743. H. CAFR 7/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 184 - 14.III.2014
privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competentă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România si sunt membri cu drepturi depline ai Asociatiei Contabililor Autorizati

116601744. Lista. PRIM 184/14 martie 2014 - M. Of. nr. 184 - 14.III.2014
Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

116602745. PROG. G 1/11 martie 2014 - M. Of. nr. 185 - 14.III.2014
Programul asupra căruia Guvernul si-a angajat răspunderea în temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia României în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din data de 11 martie 2014  

116603746. R. ASF 4/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 185 - 14.III.2014
privind agentii delegati si pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006

116604747. O. MEN 5559/22 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 186 - 14.III.2014
al ministrului educatiei nationale privind regimul manualelor scolare în învătământul preuniversitar

116605748. L. P 60/23 septembrie 1991 - M. Of. nr. 186 - 14.III.2014
privind organizarea si desfăsurarea adunărilor publice - republicare

116539749. DEC. CD 2/12 martie 2014 - M. Of. nr. 179 - 13.III.2014
privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

116540750. DEC. CC 56/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 179 - 13.III.2014
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
Opinie separată

116541751. H. CCF 3/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 179 - 13.III.2014
privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014

116542752. O. MDRAP 223/20 februarie 2014 - M. Of. nr. 180 - 13.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind executia protectiilor prin hidrofobizare a materialelor de constructie aparente - lemn, beton, cărămidă, piatră naturală si artificială” - indicativ GE 030-2014

116543753. DEC. ASF 56/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 180 - 13.III.2014
privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii SHANTI DO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

116544754. H. CD 8/11 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei - Analiza anuală a cresterii pentru 2014 COM (2013) 800

116564755. H. G 150/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Arges de către domnul Soare Cristian

116546756. H. G 156/12 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Caras-Severin de către domnul Paulescu Ioan Anton

116547757. H. G 157/12 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Caras-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

116548758. H. G 158/12 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Constanta de către domnul Volcinschi Radu

116549759. H. G 159/12 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Constanta de către domnul Volcinschi Radu

116550760. H. G 160/12 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Neamt de către domnul Lazăr George

116551761. H. G 169/12 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Serban Claudiu Octavian din functia publică de prefect al judetului Bacău în functia publică de inspector guvernamental

116552762. H. G 170/12 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian

116553763. H. G 171/12 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian

116554764. H. G 172/12 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din functia publică de subprefect al judetului Galati în functia publică de inspector guvernamental

116555765. H. G 173/12 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Galati de către doamna Constantinescu Iuliana

116556766. H. G 174/12 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind exercitarea cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Teleorman de câtre doamna Dan Carmen Daniela

116557767. H. G 175/12 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Nadolu Mircea Alexandru din functia publică de prefect al judetului Vâlcea în functia publică de inspector guvernamental

116558768. H. G 176/12 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Vâlcea de către domnul Cornoiu Dumitru-Nicu

116559769. DEC. PM 97/13 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind transferul, la cerere, al domnului Doru Eduard Clăbescu din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de conducere vacantă de director executiv în cadrul Directiei Generale de Politie Locală si Control a Municipiului Bucuresti

116560770. DEC. PM 98/13 martie 2013 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind numirea domnului Serban Claudiu Octavian în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici

116561771. DEC. PM 99/13 martie 2013 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind numirea domnului Nadolu Mircea Alexandru în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici

116562772. DEC. PM 100/13 martie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind numirea domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici

116563773. N. ASF 1/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 181 - 13.III.2014
privind încheierea exercitiului financiar 2013 pentru societătile din domeniul asigurărilor

116565774. H. G 151/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Brasov de către domnul Monaci Mihai

116566775. H. G 152/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Brasov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly

116567776. H. G 153/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către doamna Fleseriu Ana-Elisabeta

116568777. H. G 154/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Mohaci Mihai

116569778. H. G 155/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Brăila de către doamna Vîlcu Vasilica

116570779. H. G 161/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Neamt de către domnul Anghelută Ioan Vlad

116571780. H. G 162/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Neamt de către domnul Anghelută Ioan Vlad

116572781. H. G 163/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Olt de către domnul Rotea Cătălin Stefan

116573782. H. G 164/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Prahova de către domnul Sersea Marius Gabriel

116574783. H. G 165/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica

116575784. H. G 166/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica

116576785. H. G 168/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela

116577786. DEC. PM 94/13 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind numirea domnului Dorel Săndesc în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

116578787. DEC. PM 95/13 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind eliberarea domnului Toma Câmpeanu din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informatională

116579788. DEC. PM 96/13 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind numirea doamnei Diana Marielissa Voicu în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informatională

116580789. DEC. PM 101/13 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
pentru eliberarea domnului Ilie Botos din functia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru

116581790. DEC. PM 102/13 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
pentru numirea domnului Ilie Botos în functia de secretar de stal la Ministerul Afacerilor Interne

116582791. DEC. PM 103/13 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind eliberarea domnului Iulian-Ghiocel Matache din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

116583792. DEC. PM 104/13 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind numirea domnului Iulian-Ghiocel Matache în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

116584793. DEC. PM 105/13 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind numirea domnului Peter Tamas Nagy în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

116585794. DEC. PM 106/13 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind numirea domnului Cătălin Diaconescu în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura din cadrul Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

116586795. DEC. PM 107/13 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
pentru numirea domnului George Constantin Brezoi în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

116587796. O. MAI 33/12 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activitătii si delegarea unor competente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

116588797. H. CCF 4/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor Fiscali din România

116589798. L. P 15/09 ianuarie 2003 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală - republicare

116528799. H. G 91/12 februarie 2014 - O. MADR 340/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 177 - 12.III.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Listei specialistilor împuterniciti să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei de identificare a acestora si a modelului procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor în domeniul îmbunătătirilor funciare

116530801. L. P 126/27 decembrie 1995 - M. Of. nr. 177 - 12.III.2014
privind regimul materiilor explozive - republicare

116531802. L. P 17/07 martie 2014 - M. Of. nr. 178 - 12.III.2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

116532803. D. PRES 262/05 martie 2014 - M. Of. nr. 178 - 12.III.2014
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

116533804. H. CD 7/11 martie 2014 - M. Of. nr. 178 - 12.III.2014
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Strategia de extindere si principalele provocări pentru perioada 2013-2014 COM (2013) 700

116534805. DEC. ASF 58/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 178 - 12.III.2014
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare a Societătii PANNON SAFE Broker de Asigurare - S.R.L.

116535806. DEC. ASF 59/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 178 - 12.III.2014
privind aprobarea cererii de suspendare a activitătii Societătii ISPO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

116536807. L. P 329/08 iulie 2003 - M. Of. nr. 178 - 12.III.2014
privind exercitarea profesiei de detectiv particular - republicare

116538808. L. P 360/02 septembrie 2003 - M. Of. nr. 178 - 12.III.2014
privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase - republicare

116491809. H. G 118/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 172 - 11.III.2014
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitătii în domeniul serviciilor sociale

116492810. O. MFP 295/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 172 - 11.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul interimar al finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului

116493811. O. ANAF 353/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 172 - 11.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscală

116494812. O. MCU 2099/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 172 - 11.III.2014
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului National de Artă Contemporană al României din Bucuresti

116495813. O. MCU 2100/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 172 - 11.III.2014
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului National “George Enescu”

116496814. O. MCU 2104/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 172 - 11.III.2014
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului National de Artă al României din Bucuresti

116497815. O. MCU 2105/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 172 - 11.III.2014
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului National de Istorie a României din Bucuresti

116498816. PL. IC 173/11 martie 2014 - M. Of. nr. 173 - 11.III.2014
Proiect de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

116499817. H. S 13/10 martie 2014 - M. Of. nr. 174 - 11.III.2014
privind eliberarea din functie a secretarului general al Senatului

116500818. H. S 14/10 martie 2014 - M. Of. nr. 174 - 11.III.2014
privind numirea secretarului general al Senatului

116501819. H. S 15/10 martie 2014 - M. Of. nr. 174 - 11.III.2014
privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

116502820. DEC. PM 85/11 martie 2014 - M. Of. nr. 174 - 11.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Păun-Jura Petru-Radu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

116503821. DEC. PM 86/11 martie 2014 - M. Of. nr. 174 - 11.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Marius Nica a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

116504822. DEC. PM 87/11 martie 2014 - M. Of. nr. 174 - 11.III.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Marius Nica a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

116505823. DEC. PM 88/11 martie 2014 - M. Of. nr. 174 - 11.III.2014
privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuletiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

116506824. DEC. PM 89/11 martie 2014 - M. Of. nr. 174 - 11.III.2014
privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Elena Petrascu din functia publică de secretar general al Departamentului pentru proiecte de infrastructură si investitii străine în functia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor

116507825. DEC. PM 90/11 martie 2014 - M. Of. nr. 174 - 11.III.2014
privind numirea domnului Vlad Bontea în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

116508826. DEC. PM 91/11 martie 2014 - M. Of. nr. 174 - 11.III.2014
privind eliberarea, la cerere, a domnului Dan-Andrei Muraru din functia de presedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc

116509827. DEC. PM 92/11 martie 2014 - M. Of. nr. 174 - 11.III.2014
privind revocarea unui membru al Plenului Consiliului Economic si Social, reprezentant al societătii civile

116510828. DEC. PM 93/11 martie 2014 - M. Of. nr. 174 - 11.III.2014
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 480/2013 privind constituirea Comisiei de experti pentru studierea situatiei restaurării componentei sculpturale “Poarta Sărutului” din cadrul ansamblului sculptural “Constantin Brâncusi” de la Târgu Jiu

116511829. H. G 136/06 martie 2014 - M. Of. nr. 175 - 11.III.2014
pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

116512830. O. MS 267/07 martie 2014 - M. Of. nr. 175 - 11.III.2014
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.043/2010

116513831. H. P 2/11 martie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

116514832. H. P 3/11 martie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei României

116515833. H. S 16/11 martie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
privind eliberarea din functie a unui secretar general adjunct al Senatului

116516834. H. S 17/11 martie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
privind alegerea unui vicepresedinte al Senatului

116517835. H. S 18/11 martie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

116518836. H. CD 9/11 martie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

116519837. H. CD 10/11 martie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
privind vacantarea unui mandat de deputat

116520838. H. CD 11/11 martie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputatilor

116521839. H. CD 12/11 martie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
privind alegerea unui secretar al Camerei Deputatilor

116522840. H. G 137/06 martie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

116523841. H. G 144/06 martie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic

116524842. O. MAE 290/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile Consiliului European si ale formatiunilor Consiliului Uniunii Europene

116525843. H. BEC 2/10 martie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
privind interpretarea unor prevederi legale referitoare la stampilele birourilor electorale si la copiile de pe listele electorale permanente

116526844. DEC. CMR 1/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activitătii medicale peste vârsta legală de pensionare

116527845. Lista. PRIM 176/11 martie 2014 - M. Of. nr. 176 - 11.III.2014
Lista asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică ce beneficiază de subventii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2014, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

116471846. H. G 101/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 168 - 10.III.2014
pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

116472847. O. ANA 47/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 168 - 10.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping

116473848. R. ASF 5/03 martie 2014 - M. Of. nr. 168 - 10.III.2014
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

116474849. Lista. PRIM 168/10 martie 2014 - M. Of. nr. 168 - 10.III.2014
Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Târgu Mures pentru anul 2014 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

116475850. H. G 123/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 169 - 10.III.2014
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 septembrie 2013 si la Bucuresti la 21 octombrie 2013 la Contractul de credit în cadrul Facilitătii de cofinantare CSNR dintre România si Banca Europeană de Investitii, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 2008

116476851. DEC. PM 79/10 martie 2014 - M. Of. nr. 169 - 10.III.2014
pentru stabilirea atributiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate natională, ministrul afacerilor interne

116477852. DEC. PM 80/10 martie 2014 - M. Of. nr. 169 - 10.III.2014
pentru eliberarea domnului Lucian-Florin Guran din functia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

116478853. DEC. PM 81/10 martie 2014 - M. Of. nr. 169 - 10.III.2014
privind eliberarea domnului Florea Oprea din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

116479854. DEC. PM 82/10 martie 2014 - M. Of. nr. 169 - 10.III.2014
pentru numirea domnului Florea Oprea în functia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

116480855. DEC. PM 83/10 martie 2014 - M. Of. nr. 169 - 10.III.2014
privind numirea domnului Nicolae Gheorghe în functia de subsecretar de stat la Departamentul de Informatii si Protectie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

116481856. DEC. PM 84/10 martie 2014 - M. Of. nr. 169 - 10.III.2014
pentru numirea domnului Valeriu Nicut în functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru Politica de Apărare si Planificare la Ministerul Apărării Nationale

116482857. O. ANA 58/03 martie 2014 - M. Of. nr. 169 - 10.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea cuantumului taxelor de analizare a suplimentelor nutritive

116483858. O. ANRE 14/05 martie 2014 - M. Of. nr. 169 - 10.III.2014
privind actualizarea valorilor-limită de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014

116484859. R. ASF 3/20 februarie 2014 - M. Of. nr. 170 - 10.III.2014
privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

116485860. H. S 12/10 martie 2014 - M. Of. nr. 171 - 10.III.2014
pentru alegerea presedintelui Senatului

116486861. H. G 121/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 171 - 10.III.2014
privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului national pentru intemperii si calamităti

116489862. O. ANRE 118/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 171 - 10.III.2014
privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale

116490863. O. MDRAP 18/19 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 171 - 10.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009

116488864. O. MFP 251/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 171 - 10.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009

116460865. H. G 49/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 166 - 07.III.2014
pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

116461866. O. ANRM 42/03 martie 2014 - M. Of. nr. 166 - 07.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de exploatare, Runda nr. 87/2014

116462867. O. MT 82/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 166 - 07.III.2014
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru instalatiile de protectie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.339(91) a Comitetului de sigurantă maritimă din 30 noiembrie 2012

116463868. OG. G 137/31 august 2000 - M. Of. nr. 166 - 07.III.2014
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare - republicare

116464869. D. PRES 264/05 martie 2014 - M. Of. nr. 167 - 07.III.2014
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

116465870. H. G 138/06 martie 2014 - M. Of. nr. 167 - 07.III.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 956/1990 privind conditiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare si numirea guvernatorului si a supleantului său, a Hotărârii Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori si guvernatori supleanti ai acestora în cadrul Fondului Monetar International si Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare si a Hotărârii Guvernului nr. 467/2007 privind numirea guvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investitii

116466871. O. ANSVSA 31/05 martie 2014 - M. Of. nr. 167 - 07.III.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Procedurii privind decontarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 5/2014

116467872. O. ANAF 301/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 167 - 07.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere si a certificatelor A TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia si a emiterii dovezilor de origine preferentială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE si Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007

116468873. O. MCU 2030/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 167 - 07.III.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “B”, a “Casei de locuit cu anexe” din municipiul Sibiu, Str. Constitutiei nr. 22, judetul Sibiu

116469874. O. MCU 2031/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 167 - 07.III.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “B”, a “Primei fabrici ardeleane de masini agricole si turnătorie de fer Andreas Rieger” din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, judetul Sibiu

116470875. L. P 139/24 iulie 2000 - M. Of. nr. 167 - 07.III.2014
privind activitatea de meteorologie - republicare

116446876. DEC. CC 9/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 163 - 06.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25, art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 209 alin. (2), art. 211 alin. (3), art. 213 alin. (3) si (4) si art. 216 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

116447877. H. G 135/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 163 - 06.III.2014
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 septembrie 2013 si la Paris la 4 noiembrie 2013 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 23 august 2007 si la Paris la 30 august 2007

116448878. H. CAFR 39/19 septembrie 2013 - M. Of. nr. 163 - 06.III.2014
pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari

116449879. H. CAFR 5/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 163 - 06.III.2014
pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfăsurarea activitătii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

116450880. L. P 143/26 iulie 2000 - M. Of. nr. 163 - 06.III.2014
privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri - republicare

116451881. H. G 134/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 164 - 06.III.2014
privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societătii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petrosani, pentru anul 2014

116452882. DEC. PM 77/06 martie 2014 - M. Of. nr. 164 - 06.III.2014
privind eliberarea, la cerere, a domnului Sebastian Huluban din functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de apărare si planificare la Ministerul Apărării Nationale

116453883. O. MCU 2032/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 164 - 06.III.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “A”, a “Casei de locuit” din Altâna, Str. Gării nr. 92, judetul Sibiu

116454884. O. MCU 2033/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 164 - 06.III.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “B”, a “Tribunei I” din Stadionul Municipal, Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu nr. 39, judetul Cluj

116455885. H. CAFR 49/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 164 - 06.III.2014
pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari

116456886. H. CAFR 50/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 164 - 06.III.2014
privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013

116457887. H. CAFR 51/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 164 - 06.III.2014
privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013

116458888. DEC. PM 78/06 martie 2014 - M. Of. nr. 165 - 06.III.2014
privind eliberarea doamnei Ioana-Maria Petrescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

116459889. O. MS 255/06 martie 2014 - M. Of. nr. 165 - 06.III.2014
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătătii ca organism de conducere si implementare a fazei a două a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilitătilor de chirurgie cardiacă neonatală si infantilă în România

116420890. H. S 11/03 martie 2014 - M. Of. nr. 158 - 05.III.2014
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

116421891. DEC. CC 547/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 158 - 05.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, raportate la art. 1 alin. (3) din acelasi act normativ si art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 15 din 12 noiembrie 2012

116422892. H. G 130/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 158 - 05.III.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale “Grup Exploatare si întretinere Palat C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

116423893. H. G 131/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 158 - 05.III.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informatii

116424894. H. G 132/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 158 - 05.III.2014
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S A, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

116425895. O. MT 100/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 158 - 05.III.2014
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1996 pentru amendarea Conventiei privind limitarea răspunderii pentru creante maritime, 1976, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia LEG.5(99) a Comitetului juridic din 19 aprilie 2012

116426896. O. MT 103/13 februarie 2014 - M. Of. nr. 158 - 05.III.2014
al ministrului transporturilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 605/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACRATS “Serviciile de trafic aerian”, editia a 2-a

116427897. O. MMFPSPV 254/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 159 - 05.III.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie

116428898. O. MB 319/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 159 - 05.III.2014
al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

116429899. L. P 272/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 159 - 05.III.2014
privind protectia si promovarea drepturilor copilului - republicare

116430900. H. BS 6/05 martie 2014 - M. Of. nr. 160 - 05.III.2014
privind asigurarea conducerii Senatului pe perioada vacantei functiei de presedinte al Senatului

116431901. DEC. CC 37/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 160 - 05.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ
- Opinie separată

116432902. O. MMFPSPV 190/14 februarie 2014 - M. Of. nr. 160 - 05.III.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind modificarea si completarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011

116433903. O. INS 76/20 februarie 2014 - M. Of. nr. 160 - 05.III.2014
al presedintelui Institutului National de Statistică privind modificarea si completarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011

116434904. O. MADR 348/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 160 - 05.III.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” asociatiilor/organizatiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari

116435905. L. P 16/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 161 - 05.III.2014
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

116436906. D. PRES 251/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 161 - 05.III.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

116437907. D. PRES 259/05 martie 2014 - M. Of. nr. 161 - 05.III.2014
pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

116438908. D. PRES 260/05 martie 2014 - M. Of. nr. 161 - 05.III.2014
pentru numirea unui membru al Guvernului si desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

116439909. DEC. CC 18/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 161 - 05.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011, în ansamblul său, precum si, în special, ale art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (3) si (5) din ordonanta de urgentă

116441910. O. MDRAP 105/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 161 - 05.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind completarea reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2008”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 704/2009

116442911. O. MADR 336/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 161 - 05.III.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013

116443912. D. PRES 261/05 martie 2014 - M. Of. nr. 162 - 05.III.2014
privind revocarea din functie si numirea unor membri ai Guvernului României

116444913. O. ANRM 41/03 martie 2014 - M. Of. nr. 162 - 05.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităti de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014

116445914. O. MAE 475/14 februarie 2014 - M. Of. nr. 162 - 05.III.2014
al ministrului afacerilor externe privind iesirea din vigoare a unor tratate internationale

116388915. DEC. CC 21/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

116389916. DEC. CC 28/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ
Opinie separată

116390917. DEC. CC 36/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

116391918. H. G 1074/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
pentru aprobarea Planului de management al Parcului National Muntii Măcinului

116392919. O. MDAPP 118/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind abrogarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 76/2014 pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

116393920. O. MS 214/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
al ministrului sănătătii privind aprobarea organizării si functionării Unitătii de evaluare a tehnologiilor medicale în cadrul Institutului National de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals”

116394921. H. AEP 1/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
pentru aprobarea modelului declaratiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidati, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renuntare la candidatură si a modelului certificatului doveditor al alegerii, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

116397922. D. PRES 248/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei privind asistenta administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, si a Protocolului de modificare a Conventiei privind asistenta administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012

116398923. DEC. CC 7/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 155 - 04.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

116396924. L. P 13/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 155 - 04.III.2014
pentru ratificarea Conventiei privind asistenta administrativa reciproca în domeniul fiscal, adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, si a Protocolului de modificare a Conventiei privind asistenta administrativă reciproca în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012
Conventie privind asistenta administrativă reciprocă în domeniul fiscal
Protocol de modificare a Conventiei privind asistenta administrativă reciprocă în domeniul fiscal

116399925. DEC. CC 35/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 155 - 04.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

116400926. H. G 133/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 155 - 04.III.2014
privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare si din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

116401927. DEC. PM 76/04 martie 2014 - M. Of. nr. 155 - 04.III.2014
privind exercitarea atributiilor presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

116402928. L. P 9/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 156 - 04.III.2014
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

116403929. D. PRES 244/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 156 - 04.III.2014
privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

116404930. L. P 14/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 156 - 04.III.2014
pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România

116405931. D. PRES 249/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 156 - 04.III.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România

116406932. H. G 128/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 156 - 04.III.2014
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu

116407933. O. MT 9/13 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 156 - 04.III.2014
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizatia Maritimă Internationala prin Rezolutia MEPC.225(64) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 5 octombrie 2012 si, respectiv, prin Rezolutia MSC.340(91) a Comitetului de sigurantă maritimă din 30 noiembrie 2012

116408934. H. BEC 1/03 martie 2014 - M. Of. nr. 156 - 04.III.2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014

116409935. L. P 8/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 157 - 04.III.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii

116410936. D. PRES 243/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 157 - 04.III.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii

116411937. L. P 10/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 157 - 04.III.2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate

116412938. D. PRES 245/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 157 - 04.III.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate

116413939. L. P 11/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 157 - 04.III.2014
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate

116414940. D. PRES 246/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 157 - 04.III.2014
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate

116415941. L. P 12/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 157 - 04.III.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2013 privind declansarea procedurii insolventei la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin

116416942. D. PRES 247/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 157 - 04.III.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2013 privind declansarea procedurii insolventei la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin

116417943. L. P 15/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 157 - 04.III.2014
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România

116418944. D. PRES 250/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 157 - 04.III.2014
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România

116419945. H. P 1/04 martie 2014 - M. Of. nr. 157 - 04.III.2014
privind modificarea structurii si compozitiei politice a Guvernului României

116370946. D. PRES 252/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 si semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

116371947. D. PRES 253/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

116372948. D. PRES 254/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

116373949. D. PRES 255/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

116374950. D. PRES 256/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

116375951. D. PRES 257/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

116376952. D. PRES 258/03 martie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
pentru numirea unui consilier prezidential

116377953. H. G 112/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

116378954. H. G 127/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA - I.F.N.

116379955. H. G 120/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum si pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum si de raportare, la nivel national si al Uniunii, a altor informatii relevante pentru schimbările climatice si de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

116380956. H. G 129/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al statului si darea în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

116381957. DEC. PM 72/03 martie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Adriana Dontu din functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

116382958. DEC. PM 73/03 martie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
privind exercitarea atributiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

116383959. DEC. PM 74/03 martie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
privind exercitarea atributiilor presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

116384960. DEC. PM 75/03 martie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
privind exercitarea atributiilor presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

116385961. O. MS 209/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 422/2013

116386962. H. G 1057/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 153 - 03.III.2014
pentru aprobarea Planului de management al Parcului National Piatra Craiului

116387963. O. MT 139/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 153 - 03.III.2014
al ministrului transporturilor pentru publicarea unor instructiuni si linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC. 182(59) si Rezolutia MEPC. 184(59)

116351964. O. MT 102/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 148 - 28.II.2014
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind licentierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant RACR-LPN 5, editia 3/2013

116352965. DEC. CC 14/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 149 - 28.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ

116353966. H. G 97/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 149 - 28.II.2014
privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătoreasca a Asociatiei Internationale a Apei din Londra, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

116354967. H. G 125/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 149 - 28.II.2014
privind numirea doamnei Câmpurean Mariana în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

116355968. H. G 126/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 149 - 28.II.2014
pentru modificarea art. 2 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie si februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

116356969. O. ANAF 225/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 149 - 28.II.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugata formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitătii

116357970. O. MADR 273/20 februarie 2014 - M. Of. nr. 149 - 28.II.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2014

116358971. O. ANAF 330/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 149 - 28.II.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare

116359972. O. ANSVSA 29/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 150 - 28.II.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor

116360973. O. MB 316/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 150 - 28.II.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2014

116361974. OUG. G 103/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 150 - 28.II.2014
privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti international - republicare

116362975. DEC. CC 502/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 151 - 28.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 pct. 6, art. 20 alin. (1) - (3) si art. 23 alin. (9) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si a lit. a) din anexa nr. 1 la ordonanta de urgentă

116363976. DEC. CC 556/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 151 - 28.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 6 din 15 aprilie 2013

116364977. OUG. G 8/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 151 - 28.II.2014
pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte măsuri fiscal-bugetare

116365978. OUG. G 9/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 151 - 28.II.2014
pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

116366979. O. MS 32/06 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 151 - 28.II.2014
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002

116367980. O. MADR 127/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 151 - 28.II.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002

116368981. O. ANSVSA 24/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 151 - 28.II.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002

116369982. O. MB 317/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 151 - 28.II.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna martie 2014

116310983. DEC. CC 12/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 144 - 27.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală

116311984. DEC. CC 19/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 144 - 27.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor titlului VII - Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

116312985. H. G 1049/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 144 - 27.II.2014
pentru aprobarea Planului de management si a Regulamentului Parcului Natural Grădistea Muncelului-Cioclovina

116313986. O. MS 213/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 144 - 27.II.2014
al ministrului sănătătii privind asigurarea transparentei specificatiilor tehnice aferente achizitiilor publice centralizate

116314987. O. MADR 271/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 144 - 27.II.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume, a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul si certificarea calitătii si/sau comercializarea semintelor de legume, a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol, altul decât semintele, si a Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 123/2010 privind stabilirea anumitor derogări pentru acceptarea populatiilor locale si a soiurilor de legume care sunt cultivate, în mod traditional, în localităti si regiuni specifice si care sunt amenintate de eroziune genetică si a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru productia agricolă comercială, dar create pentru a fi cultivate în conditii speciale, precum si pentru comercializarea semintelor acestor populatii locale si soiuri

116315988. O. MADR 310/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 144 - 27.II.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Organizatiei Interprofesionale Came de Porc - O.I.C.P. ca organizatie interprofesională pe filiera “carne de porc”

116316989. O. ANRE 13/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 144 - 27.II.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A.

116317990. Lista. PRIM 144/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 144 - 27.II.2014
Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile din municipiul Sibiu care primesc subventii de la bugetul local în anul 2014, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

116320991. O. ANRE 11/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 145 - 27.II.2014
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

116319992. O. MEN 3081/06 februarie 2014 - M. Of. nr. 145 - 27.II.2014
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea constituirii a 3 grupuri de lucru româno-germane si a unui Comitet de coordonare pentru cooperarea în învătământul profesional si tehnic dintre România si Baden-Wurttemberg, Germania

116321993. O. ANRE 12/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 145 - 27.II.2014
privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2013

116322994. DEC. PM 48/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Adrian Pană din functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

116323995. DEC. PM 49/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Gheorghe Hogea din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul

116324996. DEC. PM 50/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Matei Constantin din functia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

116325997. DEC. PM 51/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Virgil Daniel Popescu din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

116326998. DEC. PM 52/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Bogdan Nicolae Badea din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

116327999. DEC. PM 53/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Sorin Dumitru Stefoni din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

1163281000. DEC. PM 54/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Radu Boroianu din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii

1163361001. DEC. PM 61/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Valentin Olimpiu Soneriu din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1163301002. DEC. PM 55/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Mihail Dobre din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

1163311003. DEC. PM 56/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Manuel-Marian Donescu din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1163321004. DEC. PM 57/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind revocarea domnului Cristian-Silviu Busoi din functia de membru al Consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

1163331005. DEC. PM 58/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Cristian Vasile Petcu din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii

1163341006. DEC. PM 59/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
pentru eliberarea domnului Horia Ion Irimia din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

1163351007. DEC. PM 60/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Puiu Gelu din functia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri si piscicultura

1163371008. DEC. PM 62/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Adrian-Dan Băbutan din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1163381009. DEC. PM 63/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Eleodor Mandres din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

1163391010. DEC. PM 64/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan-George Jansen din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

1163401011. DEC. PM 65/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Ionut-Ciprian Iuga din functia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri si piscicultura

1163411012. DEC. PM 66/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Mircea Fechet din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

1163421013. DEC. PM 67/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Victor Lucian Ionescu din functia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

1163431014. DEC. PM 68/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Bogdan Corneliu Dăscălescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

1163441015. DEC. PM 69/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Eugen Coifan din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

1163451016. DEC. PM 70/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Mihai Turcanu din functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

1163461017. DEC. PM 71/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Adrian Călin Buzgău din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

1163471018. OUG. G 55/30 aprilie 2002 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi - republicare

1163481019. DEC. CC 533/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 147 - 27.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

1163491020. H. G 124/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 147 - 27.II.2014
privind asigurarea transportului si a asistentei medicale umanitare în unităti spitalicesti din România a unor cetăteni ucraineni răniti în cursul protestelor din luna februarie 2014

1163501021. L. P 227/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 147 - 27.II.2014
privind prevenirea si combaterea dopajului în sport - republicare

1162741022. H. S 10/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 140 - 26.II.2014
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1162751023. DEC. CC 40/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 140 - 26.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

1162761024. O. MAN 23/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 140 - 26.II.2014
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind functionarea bibliotecilor în Armata României

1162771025. O. MT 138/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 140 - 26.II.2014
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

1162781026. L. P 194/07 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 140 - 26.II.2014
privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare - republicare

1162791027. H. CD 6/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 141 - 26.II.2014
privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operatiunile de plată pe bază de card - COM (2013) 550

1162801028. DEC. CC 6/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 141 - 26.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1162811029. DEC. CC 20/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 141 - 26.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 2, 3, 3^1 si 4 si ale art. 278^1 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală

1162821030. O. MDAPP 87/13 februarie 2014 - M. Of. nr. 141 - 26.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vă narea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

1162831031. O. MMSC 141/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 141 - 26.II.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

1162841032. O. MDRAP 193/14 februarie 2014 - M. Of. nr. 141 - 26.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru extinderea desemnării Societătii Comerciale „Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii

1162851033. O. MADR 272/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 141 - 26.II.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agramediu si zone defavorizate

1162861034. D. PRES 229/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

1162871035. D. PRES 230/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

1162881036. D. PRES 231/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

1162911037. D. PRES 232/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

1162901038. D. PRES 233/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

1162921039. D. PRES 234/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

1162931040. D. PRES 235/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

1162941041. D. PRES 236/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

1162951042. D. PRES 237/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

1162961043. D. PRES 238/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

1162971044. D. PRES 239/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

1162981045. D. PRES 240/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

1162991046. D. PRES 241/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

1163001047. D. PRES 242/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 142 - 26.II.2014
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

1163011048. DEC. CC 30/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 143 - 26.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
Opinie separată

1163021049. DEC. CC 32/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 143 - 26.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1163031050. DEC. PM 47/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 143 - 26.II.2014
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiintarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achizitionării unei aeronave, a produselor si serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilitati destinate executării zborurilor speciale

1163041051. O. MS 173/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 143 - 26.II.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Societatea Comercială LID MEDICAL CENTER - S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare si distributie) si utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro) pentru punctul de lucru situat în Calea Văcăresti nr. 252-254, etajul 1

1163051052. O. MS 193/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 143 - 26.II.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic Judetean de Urgentă “Sf. Apostol Andrei” Galati pentru activitatea de prelevare si transplant de tesut osos, tendinos si cartilagii

1163061053. O. MS 194/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 143 - 26.II.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti pentru activitatea de transplant de cord si cord-pulmon

1163071054. O. MS 195/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 143 - 26.II.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Judetean de Urgentă Buzău pentru activitatea de prelevare de organe, tesuturi si celule de origine umană

1163081055. O. MADR 286/20 februarie 2014 - M. Of. nr. 143 - 26.II.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului săditor

1163091056. L. P 289/15 mai 2002 - M. Of. nr. 143 - 26.II.2014
privind perdelele forestiere de protective - republicare

1162451057. M. Of. nr. 135 - 25.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

1162461058. DEC. CC 546/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 135 - 25.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în ansamblul său, precum si ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 raportat la art. 1 alin. (3) din acelasi act normativ si art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin forta a regimului comunist instaurat în România, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 15 din 12 noiembrie 2012

1162471059. DEC. CC 555/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 135 - 25.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

1162481060. H. G 96/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 135 - 25.II.2014
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1162491061. O. MAI 27/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 135 - 25.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul interimar al afacerilor interne, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 695/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformei personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum si a regulilor pentru aplicarea acestora

1162501062. O. MFP 256/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 135 - 25.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea plătilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

1162511063. DEC. CC 55/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 136 - 25.II.2014
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea functionalitătii administratiei publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritătile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
Opinie concurentă
Opinie separată

1162521064. O. MAN 12/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 136 - 25.II.2014
al ministrului apărării nationale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale si al directorului Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. M.71/1.043/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Nationale

1162531065. O. ANCPI 1198/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 136 - 25.II.2014
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale si al directorului Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. M.71/1.043/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Nationale

1162541066. O. MT 99/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 136 - 25.II.2014
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

1162551067. O. MT 114/14 februarie 2014 - M. Of. nr. 136 - 25.II.2014
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

1162561068. H. G 113/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 137 - 25.II.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Natională “Posta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informatională

1162571069. H. G 115/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 137 - 25.II.2014
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

1162581070. H. G 116/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 137 - 25.II.2014
privind actualizarea si modificarea parametrilor tehnici si a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, precum si pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

1162591071. O. MAN 17/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 137 - 25.II.2014
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

1162601072. O. MDRAP 199/14 februarie 2014 - M. Of. nr. 137 - 25.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 1.851/2013

1162611073. DEC. CC 536/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 138 - 25.II.2014
reritoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

1162621074. DEC. CC 537/17 decembrie 2014 - M. Of. nr. 138 - 25.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

1162631075. DEC. CC 538/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 138 - 25.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 teza întâi din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

1162641076. DEC. CC 23/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 138 - 25.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

1162651077. O. MT 137/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 138 - 25.II.2014
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Autoritătii Feroviare Române – AFER

1162661078. O. MIMMMAT 473/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 138 - 25.II.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START, a Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului si a Programului national multianual de finantare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

1162671079. L. P 135/15 mai 2007 - M. Of. nr. 138 - 25.II.2014
privind arhivarea documentelor în formă electronica - republicare

1162681080. H. G 111/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 139 - 25.II.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

1162691081. H. G 114/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 139 - 25.II.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

1162701082. O. MT 83/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 139 - 25.II.2014
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul calitătii pentru acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastăhi cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezolutia MSC.215(82)], adoptate de Organizatia Maritima Internatională prin Rezolutia MSC.341 (91) a Comitetului de sigurantă maritimă din 30 noiembrie 2012

1162711083. O. MT 84/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 139 - 25.II.2014
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul de calitate pentru acoperiri de protectie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă titei [Rezolutia MSC,288(87)], adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.342(91) a Comitetului de sigurantă maritimă din 30 noiembrie 2012

1162721084. O. MT 85/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 139 - 25.II.2014
at ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, asa cum a fost amendat, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.345(91) a Comitetului de sigurantă maritimă din 30 noiembrie 2012

1162731085. N. BNR 1/14 februarie 2014 - M. Of. nr. 139 - 25.II.2014
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României' nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2012 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României

1162171086. DEC. CC 543/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 130 - 24.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (4) si art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

1162181087. H. G 79/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 130 - 24.II.2014
privind stabilirea zilei de referintă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014

1162191088. H. G 80/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 130 - 24.II.2014
privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014

1162201089. H. G 102/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 130 - 24.II.2014
privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

1162211090. H. G 103/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 130 - 24.II.2014
pentru aprobarea bugetului si a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

1162221091. H. G 104/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 130 - 24.II.2014
pentru aprobarea modelelor stampilelor birourilor electorale si a modelului stampilei cu mentiunea “VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

1162231092. DEC. ORDA 16/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 130 - 24.II.2014
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO drept colector al remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

1162241093. H. G 105/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 131 - 24.II.2014
privind aprobarea modelului listei de sustinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

1162251094. H. G 106/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 131 - 24.II.2014
privind modelul, dimensiunile, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

1162261095. H. G 107/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 131 - 24.II.2014
privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

1162271096. H. G 108/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 131 - 24.II.2014
privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

1162281097. H. G 109/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 131 - 24.II.2014
privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum si a modelului declaratiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

1162291098. O. MT 101/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 131 - 24.II.2014
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor si examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină si autorizarea organizatiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină

1162301099. O. MEN 3136/20 februarie 2014 - M. Of. nr. 132 - 24.II.2014
al ministrului educatiei nationale privind organizarea, functionarea, admiterea si calendarul admiterii în învătământul profesional de stat cu durata de 3 ani

1162311100. H. G 86/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 133 - 24.II.2014
privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune

1162321101. DEC. PM 42/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 133 - 24.II.2014
privind eliberarea domnului Ovidiu Putura din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

1162331102. DEC. PM 43/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 133 - 24.II.2014
privind eliberarea domnului Bogdan Cristian Nica din functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

1162341103. DEC. PM 44/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 133 - 24.II.2014
privind exercitarea atributiilor de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

1162351104. DEC. PM 45/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 133 - 24.II.2014
privind eliberarea doamnei Vasilica Stefania Duminică din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale

1162361105. DEC. PM 46/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 133 - 24.II.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Valentin-Florin Trifan a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

1162371106. O. ANAF 235/13 februarie 2014 - M. Of. nr. 133 - 24.II.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

1162381107. DEC. CC 495/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. 2, art. 54, art. 55 si art. 58 din Codul familiei

1162391108. DEC. CC 497/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi si lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

1162401109. DEC. CC 499/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin. (4) din Codul civil

1162411110. DEC. CC 539/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

1162421111. H. G 99/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2014
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 20 iunie 2013 si la Paris la 18 octombrie 2013 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucuresti si la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finantarea proiectului "Reforma educatiei timpurii în România"

1162431112. H. G 100/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2014
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si KfW, prin scrisoarea semnată la Frankfurt am Main la 12 noiembrie 2012 si la Bucuresti la 3 decembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007, pentru finantarea Programului privind infrastructura municipală

1162441113. H. G 117/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2014
privind organizarea si functionarea Centrului operational de comandă al Guvernului

1162041114. H. S 9/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 127 - 21.II.2014
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1162051115. O. MS 119/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 127 - 21.II.2014
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul deviată al populatiei

1162061116. Circ. BNR 6/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 127 - 21.II.2014
privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la înfiintarea Comitetului Olimpic Român

1162071117. Circ. BNR 8/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 127 - 21.II.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2014

1162081118. Circ. BNR 9/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 127 - 21.II.2014
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2014

1162091119. O. MB 248/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 128 - 21.II.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

1162101120. O. MADR 258/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 128 - 21.II.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru măsura 215 “Plăti privind bunăstarea animalelor - pachet b) - păsări” din Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013

1162111121. DEC. S 4/21 februarie 2014 - M. Of. nr. 129 - 21.II.2014
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-25 februarie 2014

1162121122. H. G 110/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 129 - 21.II.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

1162131123. O. MS 100/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 129 - 21.II.2014
al ministrului sănătătii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componentei si atributiilor Comisiei de experti de medicina muncii acreditati de Ministerul Sănătătii si de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

1162141124. O. MMFPSPV 189/14 februarie 2014 - M. Of. nr. 129 - 21.II.2014
al ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componentei si atributiilor Comisiei de experti de medicina muncii acreditati de Ministerul Sănătătii si de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

1162151125. O. MMSC 192/20 februarie 2014 - M. Of. nr. 129 - 21.II.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

1162161126. R. ASF 2/20 februarie 2014 - M. Of. nr. 129 - 21.II.2014
privind modificarea si completarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contra părti lor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărtile centrale si registrele centrale de tranzactii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013

1161931127. H. G 67/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 125 - 20.II.2014
privind aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investitii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor si de mediu, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora

1161941128. O. ANSVSA 22/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 125 - 20.II.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerintelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru stabilirea conditiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

1161951129. O. MDAPP 43/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 125 - 20.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea si completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 128/2012

1161961130. O. MB 247/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 125 - 20.II.2014
al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

1161971131. DEC. ASF 13/31 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 125 - 20.II.2014
privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societătii INTERASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

1161981132. DEC. ASF 15/31 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 125 - 20.II.2014
privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societătii UNION FIRST INSURANCE BROKERS - S.R.L.

1161991133. OUG. G 7/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 126 - 20.II.2014
pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, si a protocolului aditional la acesta, semnat la Chisinău la 23 septembrie 2010, si a celui de-al doilea Protocol aditional la Acord, semnat la Bucuresti la 10 august 2011 si la Chisinău la 16 august 2011

1162001134. H. G 93/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 126 - 20.II.2014
pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia, semnat la Skopje la 3 iulie 2013
Acord de cooperare în domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia

1162011135. H. G 95/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 126 - 20.II.2014
pentru aprobarea măsurilor de gestionare si a criteriilor specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deseu

1162021136. O. MAN 11/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 126 - 20.II.2014
al ministrului apărării nationale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale si al ministrului educatiei si cercetării nr. M.137/36.797/2004 privind perfectionarea personalului militar profesionalizat în domeniul limbilor străine

1162031137. O. MEN 3074/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 126 - 20.II.2014
al ministrului educatiei nationale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale si al ministrului educatiei si cercetării nr. M.137/36.797/2004 privind perfectionarea personalului militar profesionalizat în domeniul limbilor străine

1161761138. H. CD 3/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2014
privind vacantarea unui loc de deputat

1161771139. H. CD 5/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2014
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice si Monetare COM (2013) 690

1161781140. DEC. CC 25/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 140^3 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

1161791141. H. G 85/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2014
privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie st Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 si, respectiv, 30 septembrie 2013 la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru finantarea Proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005

1161801142. O. MDAPP 229/06 decembrie 2013 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate

1161811143. O. MDAPP 19/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

1161821144. O. MS 167/13 februarie 2014 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2014
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1161831145. O. MEN 3045/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2014
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2014

1161841146. H. S 8/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 123 - 19.II.2014
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1161861147. DEC. CC 1/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 123 - 19.II.2014
asupra obiectiei de neconstitutionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competente exercitate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a unor măsuri de reformă privind administratia publică
Opinie separată cu privire la neconstitutionalitatea extrinsecă a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competente exercitate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a unor măsuri de reformă privind administratia publică

1161871148. H. CD 4/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 124 - 19.II.2014
privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme si a unei proceduri uniforme de rezolutie a institutiilor de credit si a anumitor întreprinderi de investitii în cadrul unui mecanism unic de rezolutie si al unui fond unic de rezolutie bancară si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului COM (2013) 520

1161881149. D. PRES 225/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 124 - 19.II.2014
pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

1161891150. D. PRES 226/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 124 - 19.II.2014
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

1161901151. D. PRES 227/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 124 - 19.II.2014
pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

1161911152. D. PRES 228/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 124 - 19.II.2014
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

1161921153. O. MDAPP 81/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 124 - 19.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 772/2007 privind criteriile de recunoastere a organizatiilor de producători din sectorul pescuitului si acvaculturii

1161541154. O. MIMMMAT 440/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 118 - 18.II.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului româno­elvetian pentru întreprinderi mici si mijlocii (PREIMM), în cadrul Ariei de concentrare 5: “Îmbunătătirea mediului de afaceri si a accesului la finantare a IMM-urilor”

1161551155. L. P 29/31 martie 2000 - M. Of. nr. 118 - 18.II.2014
privind sistemul national de decoratii al României - republicare

1161561156. DEC. CC 16/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 119 - 18.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

1161571157. H. G 1048/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 119 - 18.II.2014
pentru aprobarea Planului de management si a Regulamentului Parcului Natural Portile de Fier

1161581158. H. G 58/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 119 - 18.II.2014
privind aprobarea stemei comunei Giulvăz, judetul Timis

1161591159. H. G 87/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 119 - 18.II.2014
pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

1161601160. O. MFP 201/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 119 - 18.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Statutului CEC BANK - SA., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

1161611161. O. ANRE 8/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 119 - 18.II.2014
privind aprobarea Conditiilor generale asociate licentei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

1161621162. O. ANRE 9/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 119 - 18.II.2014
pentru aprobarea Procedurii privind prognoza si facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobata mai mare sau egală cu 1 MVA si abrogarea alin. (13) si (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preturilor si tarifelor la clientii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2013

1161631163. DEC. CC 532/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 120 - 18.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor st Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

1161641164. O. MDRAP 27/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 120 - 18.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de proiectare si executie privind protectia împotriva coroziunii, indicativ GP 121-2013"

1161651165. DEC. ASF 42/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 120 - 18.II.2014
privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A.

1161661166. DEC. CC 8/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 121 - 18.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) si art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor

1161671167. DEC. CC 11/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 121 - 18.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

1161681168. H. G 94/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 121 - 18.II.2014
privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului national pentru situatii speciale de urgentă

1161691169. DEC. PM 41/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 121 - 18.II.2014
privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai-Adrian Năvligu din functia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

1161701170. O. MDAPP 76/06 februarie 2014 - M. Of. nr. 121 - 18.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

1161711171. O. MFP 228/13 februarie 2014 - M. Of. nr. 121 - 18.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru stabilirea componentei Comisiei de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale

1161721172. O. ANRE 10/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 121 - 18.II.2014
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare si a veniturilor totale unitare aferente activitătii de furnizare reglementata si de aprobare a preturilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare

1161731173. DEC. ASF 10/31 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 121 - 18.II.2014
privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societătii ALO ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.R.L.

1161741174. L. P 12/06 august 1990 - M. Of. nr. 121 - 18.II.2014
privind protejarea populatiei împotriva unor activităti de productie, comert sau prestări de servicii ilicite - republicare

1161751175. L. P 88/21 mai 2010 - M. Of. nr. 121 - 18.II.2014
privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii - republicare

1161421176. DEC. CC 534/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 114 - 17.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 6 din 15 aprilie 2013, precum si ale art. 5 alin. (5) din aceeasi lege

1161431177. DEC. CC 10/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 114 - 17.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

1161441178. O. ANAF 223/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 114 - 17.II.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

1161451179. O. MEN 3111/14 februarie 2014 - M. Of. nr. 115 - 17.II.2014
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de înscriere a copiilor în învătământul primar pentru anul scolar 2014-2015

1161461180. DEC. CC 4/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 116 - 17.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. e) raportate la cele ale art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1161471181. H. G 88/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 116 - 17.II.2014
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Afacerilor Interne

1161481182. H. G 89/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 116 - 17.II.2014
pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013

1161491183. H. G 90/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 116 - 17.II.2014
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură si investitii străine

1161501184. O. MT 51/24 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 116 - 17.II.2014
al ministrului transporturilor pentru aplicarea Rezolutiei A.1050(27) privind accesul la spatiile închise la bordul navelor, adoptată de Adunarea Organizatiei Maritime la 30 noiembrie 2011

1161511185. O. MDAPP 83/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 116 - 17.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii în anul 2014

1161521186. O. MEN 3076/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 116 - 17.II.2014
al ministrului educatiei nationale privind organizarea si desfăsurarea simulării evaluării nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2013-2014

1161531187. O. MEN 3080/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 117 - 17.II.2014
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învătământul preuniversitar în anul scolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.451/2013

1161251188. DEC. CC 15/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 112 - 14.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

1161261189. DEC. CC 31/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 112 - 14.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (1)-(3) si (6) din Codul de procedură civilă

1161271190. DEC. CC 34/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 112 - 14.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) si ale anexei nr. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

1161281191. DEC. CC 38/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 112 - 14.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) teza întâi coroborate cu cele ale art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

1161291192. DEC. CC 39/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 112 - 14.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 si art. 37 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

1161301193. H. G 81/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 112 - 14.II.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A.

1161311194. O. MDRAP 63/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 112 - 14.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare

1161321195. O. MFP 206/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 112 - 14.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare

1161331196. DEC. CC 17/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 113 - 14.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitătilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din păduri si din afara acestora

1161341197. DEC. CC 24/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 113 - 14.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală

1161351198. OUG. G 6/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 113 - 14.II.2014
privind exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative
Rectificare - M. Of. nr. 116 - 17.II.2014

1161361199. H. G 76/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 113 - 14.II.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a ii nor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul ia piata transportului rutier international de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internatională a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum si a sanctiunilor si măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări

1161371200. H. G 82/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 113 - 14.II.2014
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

1161381201. H. G 83/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 113 - 14.II.2014
privind aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectati de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

1161391202. H. G 84/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 113 - 14.II.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

1161401203. DEC. ASF 271/24 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 113 - 14.II.2014
privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii A-ZET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

1161411204. Lista. PRIM 113/14 februarie 2014 - M. Of. nr. 113 - 14.II.2014
Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile care primesc subventii de la bugetul local al municipiului Adjud, judetul Vrancea, în anul 2014, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

1161081205. DEC. CC 552/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 109 - 13.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

1161091206. DEC. CC 13/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 109 - 13.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

1161101207. H. G 68/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 109 - 13.II.2014
pentru modificarea anexei nr. N/1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă

1161111208. H. G 69/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 109 - 13.II.2014
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la adresa postală a unor bunuri imobile aflate în administrarea institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

1161121209. H. G 70/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 109 - 13.II.2014
privind aprobarea plătii contributiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale

1161131210. O. MFE 31/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 109 - 13.II.2014
al ministrului fondurilor europene privind publicarea schimbului de scrisori, semnate la Bucuresti la 2 decembrie 2013 si, respectiv, la Luxemburg ia 20 decembrie 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României si Banca Europeană de Investitii pentru modificarea Memorandumului de întelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune ale Uniunii Europene în România între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, semnat la Bucuresti la 26 ianuarie 2012

1161141211. L. P 129/25 iunie 1998 - M. Of. nr. 109 - 13.II.2014
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială - republicare

1161151212. DEC. CC 548/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 110 - 13.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1161161213. OG. G 129/31 august 2000 - M. Of. nr. 110 - 13.II.2014
privind formarea profesională a adultilorrepublicare

1161171214. DEC. S 3/13 februarie 2014 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2014
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-14 februarie 2014

1161181215. DEC. CC 5/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) teza a două din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1161191216. OUG. G 4/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2014
privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele măsuri pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014

1161201217. H. G 74/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2014
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

1161211218. H. G 75/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2014
privind desemnarea Ministerului Sănătătii ca organism de conducere si implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilitătilor de chirurgie cardiacă neonatală si infantilă în România

1161221219. DEC. PM 40/13 februarie 2014 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2014
privind eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Ghibu din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1161231220. L. P 144/26 iulie 2000 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2014
privind acordarea de facilităti persoanelor care au domiciliul în localitătile rurale aflate în zonele montane republicare

1161241221. L. P 287/24 iunie 2004 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2014
Legea consortiilor universitare republicare

1160751222. DEC. CC 509/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 105 - 12.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitătilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din păduri si din afara acestora

1160761223. DEC. CC 41/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 105 - 12.II.2014
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 75/2013 privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului si preluarea atributiilor acestei functii de către un adjunct al Avocatului Poporului
Opinie separată 1
Opinie separată 2

1160771224. H. G 59/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 105 - 12.II.2014
pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

1160781225. DCL. S 1/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 106 - 12.II.2014
privind sustinerea Georgiei în eforturile de integrare în structurile europene si euroatlantice

1160791226. DEC. PM 35/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 106 - 12.II.2014
privind numirea domnului Liviu Stancu în functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

1160801227. DEC. PM 36/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 106 - 12.II.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Mihaeia-Maria Ciuciureanu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1160811228. DEC. PM 37/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 106 - 12.II.2014
privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1160821229. DEC. PM 38/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 106 - 12.II.2014
privind mutarea definitivă a doamnei Ioana Apari din functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei în functia publică de conducere vacantă de director general adjunct al Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial "Cresterea competitivitătii economice" din cadrul Ministerului Economiei

1160831230. DEC. PM 39/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 106 - 12.II.2014
privind organizarea activitătii în domeniul promovării proiectelor economice strategice si diplomatiei publice în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

1160841231. O. CNASP 50/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 106 - 12.II.2014
al presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea Listei unitătilor sanitare cu paturi acreditate în anul 2013

1160851232. H. CAFR 3/31 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 106 - 12.II.2014
privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

1160861233. DEC. CSINPPC 53/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 106 - 12.II.2014
privind adoptarea Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

1160871234. DEC. CC 512/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 107 - 12.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, precum si ale articolului unic din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispozitii din titlul VII „Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr, 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

1160881235. DEC. CC 531/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 107 - 12.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea rostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

1160891236. H. G 65/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 107 - 12.II.2014
pentru modificarea anexei nr. M/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu

1160901237. H. G 66/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 107 - 12.II.2014
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Protectia si reabilitarea părtii sudice a litoralului românesc al Marii Negre în zona Municipiului Constanta - Mamaia Centru, Mamaia Nord, judetul Constanta"

1160911238. O. MT 75/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 107 - 12.II.2014
al ministrului transporturilor privind reglementarea activitătii de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere

1160921239. O. MS 142/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 107 - 12.II.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic de Recuperare Iasi pentru activitatea de prelevare si transplant tesut osos, tendinos si cartilagii

1160931240. O. MS 145/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 107 - 12.II.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic de Urgentă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu" pentru activitatea de prelevare de organe, tesuturi si celule de origine umană

1160941241. Lista. PRIM 1/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 107 - 12.II.2014
Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică din municipiul Brasov, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, ce beneficiază de subventii din bugetul local în anul 2014, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

1160951242. DEC. CC 542/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1^1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

1160961243. DEC. CC 544/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011, în ansamblul său, precum si, în special, ale art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (3) si (5) din ordonanta de urgentă

1160971244. H. G 72/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la institutiile publice

1160981245. H. G 73/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

1160991246. H. G 77/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

1161001247. O. MB 194/07 februarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru stabilirea nivelului comisioanelor de gestiune în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală si al Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor

1161011248. O. MCU 2034/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B", a Crucii de drum cu troită din comuna Bucium, satul Bucium Sat (lângă casa cu nr. 166), judetul Alba

1161021249. O. MCU 2035/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B", a „Crucii de la Piata" din comuna Bucium, satul Poieni (lângă casa cu nr. 604), judetul Alba

1161031250. O. MCU 2036/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B", a „Crucii de la Valea lui Stefan" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 838), judetul Alba

1161041251. O. MCU 2037/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B", a „Crucii de la Târâu" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 615), judetul Alba

1161051252. O. MCU 2038/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B", a „Crucii episcopului Andrei Saguna cu troită" din comuna Bucium, satul Gura Izbitei (lângă casa cu nr. 405), judetul Alba

1161061253. O. MCU 2039/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B", a „Crucii de la Tăndrău" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 632), judetul Alba

1161071254. Lista. PRIM 1/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
Lista cuprinzând asociatiile care primesc subventii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

1160601255. H. G 64/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 102 - 11.II.2014
pentru modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj

1160611256. O. MMFPSPV 44/13 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 102 - 11.II.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Actului aditional nr. 7 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice - Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov

1160621257. O. MMFPSPV 45/13 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 102 - 11.II.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind împuternicirea domnului Sorin Dumitru Stefoni, secretar de stat, pentru semnarea Actului aditional nr. 7 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice - Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov

1160631258. O. ANAF 200/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 102 - 11.II.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea Competentei teritoriale de administrare

1160641259. Tabl UNNP 1/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 102 - 11.II.2014
Tabloul notarilor publici pe anul 2014

1160651260. H. S 7/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 103 - 11.II.2014
privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

1160661261. O. MAI 21/06 februarie 2014 - M. Of. nr. 103 - 11.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul interimar al afacerilor interne, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activitătii si delegarea unor competente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

1160671262. O. ANAF 117/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 103 - 11.II.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind plătile anticipate cu titlu de contributii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor"

1160681263. O. MADR 217/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 103 - 11.II.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referintă pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, precum si pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia

1160691264. O. MEN 3046/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 103 - 11.II.2014
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea programelor pentru sustinerea examenului national de definitivare în învătământ la specializările Limba si literatura portugheză, Istoria si traditiile minoritătii maghiare

1160701265. OUG. G 2/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 104 - 11.II.2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1160711266. H. G 27/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 104 - 11.II.2014
pentru completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinând domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges

1160721267. H. G 55/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 104 - 11.II.2014
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013

1160731268. H. G 60/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 104 - 11.II.2014
pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

1160741269. H. G 71/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 104 - 11.II.2014
privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru actiunea de protocol cu caracter deosebit „Reuniunea Comitetului Executiv al Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni si Conferinta internatională Participarea femeilor la alegeri", organizată în perioada 7-8 martie 2014

1160401270. D. PRES 219/07 februarie 2014 - M. Of. nr. 100 - 10.II.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea sa în rezervă cu noul grad

1160411271. D. PRES 220/07 februarie 2014 - M. Of. nr. 100 - 10.II.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1160421272. D. PRES 221/07 februarie 2014 - M. Of. nr. 100 - 10.II.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1160431273. D. PRES 222/07 februarie 2014 - M. Of. nr. 100 - 10.II.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1160441274. D. PRES 223/07 februarie 2014 - M. Of. nr. 100 - 10.II.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

1160451275. D. PRES 224/07 februarie 2014 - M. Of. nr. 100 - 10.II.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror

1160461276. H. G 61/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 100 - 10.II.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achizitionarea de tancuri de răcire a laptelui, precum si pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

1160471277. H. G 62/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 100 - 10.II.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiintarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

1160481278. H. G 63/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 100 - 10.II.2014
privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sălaj

1160491279. O. MT 1328/23 octombrie 2013 - M. Of. nr. 100 - 10.II.2014
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spatiului aerian si aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spatiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucuresti, RACMR MSA-UFSA si pentru stabilirea modalitătii de clasificare si de organizare a spatiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucuresti

1160501280. O. MAN 128/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 100 - 10.II.2014
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spatiului aerian si aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spatiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucuresti, RACMR MSA-UFSA si pentru stabilirea modalitătii de clasificare si de organizare a spatiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucuresti

1160511281. PL. IC 1/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 100 - 10.II.2014
Proiect de lege privind revizuirea Constitutiei României

1160521282. DEC. CC 517/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 101 - 10.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 337 alin. 1 din Codul de procedură penală

1160531283. DEC. CC 520/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 101 - 10.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală

1160541284. DEC. CC 540/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 101 - 10.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

1160551285. O. MAI 20/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 101 - 10.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul interimar al afacerilor interne, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

1160561286. O. ANAF 94/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 101 - 10.II.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităti vamale cu produse strategice

1160571287. O. MS 117/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 101 - 10.II.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii “Maria Sklodowska Curie” pentru activitatea de prelevare si transplant tesut osos, tendinos si cartilagii

1160581288. O. MS 118/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 101 - 10.II.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Universitar de Urgentă Militar Central “Dr. Carol Davila” pentru activitatea de prelevare si transplant tesut osos, tendinos si cartilagii si activitatea de prelevare organe, tesuturi si celule

1160591289. DEC. ORDA 10/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 101 - 10.II.2014
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procesului-verbal privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - OPERA SCRISĂ.RO, prin vot liber exprimat, drept colector unic al remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

1160181290. DEC. CC 501/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (4) si art. 22 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

1160191291. DEC. CC 526/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr, 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate si al finantelor publice

1160201292. DEC. CC 554/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unete măsuri fiscal-bugetare

1160211293. DEC. PM 34/07 februarie 2014 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2014
privind eliberarea, la cerere, a domnului Dumitru Dan Enache din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

1160221294. O. MAI 15/01 februarie 2014 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul interimar al afacerilor interne, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activitătii si delegarea unor competente în cadrul Ministerului Afacerilor interne

1160231295. O. MDRAP 28/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind acordarea titlului de parc industrial Societătii SLATINA INDUSTRIAL PARC - S.A.

1160241296. O. ANRE 6/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2014
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2013 privind aprobarea tarifelor si contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

1160251297. O. ANRE 7/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2014
privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrică

1160261298. L. P 61/27 septembrie 1991 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2014
pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice - republicare

1160271299. L. P 351/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 97 - 07.II.2014
pentru ratificarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Columbia si Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012

1160281300. D. PRES 1095/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 97 - 07.II.2014
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Columbia si Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012

1160291301. DEC. CC 549/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 97 - 07.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I, II, III si IV din Ordonantă de urgentă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate si al finantelor publice si ale art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1160301302. DEC. CC 553/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 97 - 07.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a) si b), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 5, art. 7 alin. (1) si art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

1160311303. O. MS 9/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 97 - 07.II.2014
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel

1160321304. O. MEN 3032/24 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 97 - 07.II.2014
al ministrului educatiei nationale privind schimbarea denumirii unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Europeană Bucuresti

1160331305. OUG. G 3/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 98 - 07.II.2014
pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru implementarea altor acte normative

1160341306. DEC. CC 557/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 99 - 07.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

1160351307. H. G 56/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 99 - 07.II.2014
privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie

1160361308. O. MMSC 35/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 99 - 07.II.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

1160371309. H. G 57/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 99 - 07.II.2014
privind acordarea de către România a unui ajutor de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Republica Slovenia si pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

1160381310. O. MS 33/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 99 - 07.II.2014
al ministrului sănătătii privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulantă pentru anul 2014

1160391311. O. MEN 3060/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 99 - 07.II.2014
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Conditiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activităti de timp liber în sistemul de învătământ preuniversitar

1159901312. DEC. CC 488/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ

1159911313. DEC. CC 490/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996

1159921314. DEC. CC 541/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitătilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din păduri si din afara acestora

1159931315. DEC. CC 545/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (2), art. 18 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, ale art. I pct. 2 si pct. 11-14 din Legea nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei, precum si ale art. 31 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

1159941316. R. BNR 1/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României, al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

1159951317. R. ASF 9/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României, al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

1159961318. O. CNAS 60/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014
privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor nationale de sănătate curative

1159971319. L. P 308/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2014
pentru ratificarea Acordului privind spatiul aerian comun dintre Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012

1159981320. D. PRES 901/20 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2014
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind spatiul aerian comun dintre Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012

1159991321. O. MPIINIS 481/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2014
al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală

1160001322. O. MAI 8/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2014
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală

1160011323. O. ANSVSA 14/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind conditiile sanitar-veterinare care trebuie respectate ia comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploatatiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploatatiile nonprofesionale si pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unitătilor/centrelor de colectare/ exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii si al bunăstării animalelor, a unitătilor implicate în depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2010

1160021324. O. MMFPSPV 98/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantării prin programul de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”

1160031325. DEC. CC 508/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2014
referitoare la exceptia de ne constitutionalitate a dispozitiilor art. 9 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1160041326. DEC. CC 510/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

1160051327. O. ME 2506/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2014
al ministrului economiei privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului

1160061328. O. MMSC 80/24 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea derogării în scop stiintific pentru speciile Castor fiber si Mustela Iutreola

1160071329. DEC. CC 550/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 95 - 06.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor si ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1160081330. DEC. CC 551/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 95 - 06.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-5 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor si ale art. 6 alin. (1) pct. V si art. 196 lit. b), e) si r) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1160091331. DEC. PM 27/06 februarie 2014 - M. Of. nr. 95 - 06.II.2014
privind transferul, la cerere, al doamnei Ioana Apan din functia publică de secretar general la Ministerul Economiei în functia publică de conducere vacantă de director general adjunct al Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice” din cadrul Ministerului Economiei

1160101332. DEC. PM 28/06 februarie 2014 - M. Of. nr. 95 - 06.II.2014
privind aplicarea mobilitătii domnului Stănisteanu Sergiu Norut din functia publică de secretar generai în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei

1160111333. DEC. PM 29/06 februarie 2014 - M. Of. nr. 95 - 06.II.2014
privind numirea domnului Bogdan Mircea Dumitrache în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei

1160121334. DEC. PM 30/06 februarie 2014 - M. Of. nr. 95 - 06.II.2014
privind numirea responsabilului national cu autorizarea finantării PHARE, Facilitatea de tranzitie si SAPARD

1160131335. DEC. PM 31/06 februarie 2014 - M. Of. nr. 95 - 06.II.2014
privind numirea domnului Dănut-Cristian Popa în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului si Sportului

1160141336. DEC. PM 32/06 februarie 2014 - M. Of. nr. 95 - 06.II.2014
privind numirea domnului Gabriel Florin Puscău în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului si Sportului

1160151337. DEC. PM 33/06 februarie 2014 - M. Of. nr. 95 - 06.II.2014
numirea domnului Andrei Tinu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de sfat, al Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

1160161338. H. CSM 130/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 95 - 06.II.2014
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

1160171339. DEC. ASF 236/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 95 - 06.II.2014
privind aprobarea numirii directorului executiv si reluarea activitătii Societătii PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L.

1159731340. O. ASVSA 5/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 89 - 05.II.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Procedurii privind decontarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor

1159741341. H. S 6/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2014
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1159751342. DEC. CC 521/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si ale art. 7 lit. h) din Legea politiei locale nr. 155/2010

1159761343. H. G 44/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2014
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Universitătii Tehnice “Gheorghe Asachi”

1159771344. H. G 50/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2014
pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

1159781345. O. MT 37/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2014
al ministrului transporturilor privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăsurarea activitătii de transport public de pasageri si/sau de mărfuri pe cai navigabile interioare

1159791346. H. CSM 129/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2014
pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecătorilor si procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor si procurorilor în alte functii de conducere, precum si numirea judecătorilor în functia de procuror si a procurorilor în functia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

1159801347. Circ. BNR 7/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2014
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

1159811348. H. CD 2/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2014
privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1159821349. D. PRES 218/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2014
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind comertul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 si semnat de România la New York la 3 iunie 2013

1159831350. H. G 52/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2014
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013

1159841351. H. G 53/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Brăila de către domnul Obreja Gheorghi

1159851352. H. G 54/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Constanta de către domnul Boia Eugen

1159861353. O. MAE 74/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2014
al ministrului afacerilor externe privind publicarea schimbului de scrisori semnate la Bucuresti la 19 noiembrie 2013 si, respectiv, la Bucuresti la 16 decembrie 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2014 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992

1159871354. O. MFP 136/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM)

1159881355. DEC. ASF 234/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2014
privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

1159891356. DEC. ASF 235/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2014
privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii FREYA INSUR BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L.

1159471357. D. PRES 212/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2014
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii si Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 si la Washington la 30 aprilie 2007

1159481358. D. PRES 213/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2014
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat si cooperare între Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012

1159491359. D. PRES 216/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2014
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012

1159501360. D. PRES 217/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2014
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru global de parteneriat si cooperare între Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Socialistă Vietnam, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012

1159511361. H. G 48/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2014
pentru aprobarea întelegerii de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice din România si Serviciul Public Federal Ocupare, Muncă si Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii si ocupării, semnată la Bruxelles la 10 septembrie 2013
Întelegere de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice din România si Serviciul Public Federal Ocupare, Muncă si Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii si ocupării

1159521362. O. MT 1227/04 octombrie 2013 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2014
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementării aeronautice civile române RACR- ASMET "Asistenta meteorologică a activitătilor aeronautice civile”, editia 4/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.553/2008

1159531363. O. MS 1675/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2014
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulantă pentru anul 2013

1159541364. O. ANAF 127/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

1159551365. H. S 1/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 86 - 04.II.2014
pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Biroului permanent al Senatului

1159561366. H. S 2/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 86 - 04.II.2014
privind eliberarea din functie a secretarului general al Senatului

1159571367. H. S 3/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 86 - 04.II.2014
privind numirea secretarului general al Senatului

1159581368. H. S 4/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 86 - 04.II.2014
privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

1159591369. H. 5/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 86 - 04.II.2014
privind vacantarea unui mandat de senator

1159601370. H. CD 1/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 86 - 04.II.2014
pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

1159611371. DEC. CC 481/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 86 - 04.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8, art. 10, art. 12, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 si art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

1159621372. O. MAI 14/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 86 - 04.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul interimar al afacerilor interne, pentru completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind functionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

1159631373. DEC. CC 503/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 87 - 04.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

1159641374. O. MT 39/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 87 - 04.II.2014
al ministrului transporturilor privind stabilirea echipajului minim de sigurantă pentru navele maritime care arborează pavilion român

1159651375. O. ANAF 123/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 87 - 04.II.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

1159661376. D. PRES 214/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 88 - 04.II.2014
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de parteneriat si cooperare între Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012

1159671377. D. PRES 215/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 88 - 04.II.2014
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de parteneriat si cooperare între Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013

1159681378. OUG. G 1/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 88 - 04.II.2014
privind unele măsuri în domeniul managementului situatiilor de urgentă, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă

1159691379. O. MAI 16/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 88 - 04.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul interimar al afacerilor interne, pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

1159701380. O. MB 116/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 88 - 04.II.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2013

1159711381. O. CNAS 36/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 88 - 04.II.2014
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicală acordată în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii la care România este parte, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009

1159721382. H. CCF 2/24 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 88 - 04.II.2014
privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plată si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali în anul 2014

1159391383. H. G 884/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 83 - 03.II.2014
pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

1159401384. DEC. CC 524/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 84 - 03.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 din Codul de procedură civilă din 1865

1159411385. DEC. CC 525/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 84 - 03.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 364 partea introductivă din Codul de procedură civilă din 1865, astfel cum au fost modificate prin art. 1 pct. 20 din Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

1159421386. H. G 51/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 84 - 03.II.2014
privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa Natională de Pensii Publice

1159431387. DEC. PM 26/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 84 - 03.II.2014
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Sorin Sergiu Chelmu din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în functia publică vacanta de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocit, Mediul de Afaceri si Turism

1159441388. O. ANCPI 81/31 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 84 - 03.II.2014
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară si a Centrului National de Cartografie

1159451389. O. MB 132/23 februarie 2014 - M. Of. nr. 84 - 03.II.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 119/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2014

1159461390. H. CNSU 3/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 84 - 03.II.2014
privind încetarea stării de alertă în judetele Brăila, Buzău, Călărasi, Constanta, Ialomita, Tulcea si Vrancea

1157371391. H. G 26/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2014
privind aprobarea stemelor comunelor Bucerdea Grânoasă, Ciugud si Stremt, judetul Alba

1157381392. O. MT 1566/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2014
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor ia Codul international pentru instalatiile de protectie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.327(90) a Comitetului de sigurantă maritimă din 25 mai 2012

1157391393. O. ANAF 93/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

1157401394. O. MJ 142/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2014
al ministrului justitiei pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009

1157411395. O. MJ 143/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2014
al ministrului justitiei pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007

1157421396. O. MJ 144/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2014
al ministrului justitiei pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Directiei Nationale Anticoruptie, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.184/C/2006

1157431397. H. CM 5563/23 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2014
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor

1157441398. H. CSM 89/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2014
pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitătii judecătorului de supraveghere a privării de libertate

1157451399. DEC. ASF 7/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2014
privind sanctionarea Societătii “Etica Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei

1157461400. H. CCF 1/24 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2014
privind aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal în anul 2014

1157471401. D. PRES 38/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157481402. D. PRES 39/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157491403. D. PRES 40/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157501404. D. PRES 41/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157511405. D. PRES 42/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157521406. D. PRES 43/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157531407. D. PRES 44/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157541408. D. PRES 45/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157551409. D. PRES 46/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157561410. D. PRES 47/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157571411. D. PRES 48/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157581412. D. PRES 49/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157591413. D. PRES 50/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157601414. D. PRES 51/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157611415. D. PRES 52/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157621416. D. PRES 53/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157631417. D. PRES 54/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157641418. D. PRES 55/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157651419. D. PRES 56/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157661420. D. PRES 57/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157671421. D. PRES 58/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157681422. D. PRES 59/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157691423. D. PRES 60/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157701424. D. PRES 61/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157711425. D. PRES 61/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157721426. D. PRES 62/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157731427. D. PRES 63/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157741428. D. PRES 64/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157751429. D. PRES 65/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157781430. D. PRES 67/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157771431. D. PRES 66/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157791432. D. PRES 68/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157801433. D. PRES 69/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157811434. D. PRES 70/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157821435. D. PRES 71/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157831436. D. PRES 72/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157841437. D. PRES 73/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157851438. D. PRES 74/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157861439. D. PRES 75/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157871440. D. PRES 76/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1157881441. O. MMSC 45/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creantelor la Fondul pentru mediu

1157891442. D. PRES 144/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1157901443. D. PRES 145/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1157911444. D. PRES 146/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1157921445. D. PRES 147/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1157931446. D. PRES 148/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1157941447. D. PRES 149/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1157951448. D. PRES 150/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1157961449. D. PRES 151/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1157971450. D. PRES 152/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1157981451. D. PRES 153/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1157991452. D. PRES 154/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158001453. D. PRES 155/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158011454. D. PRES 156/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158021455. D. PRES 157/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158031456. D. PRES 158/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158041457. D. PRES 159/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158051458. D. PRES 160/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158061459. D. PRES 161/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158121460. D. PRES 166/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158081461. D. PRES 162/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158091462. D. PRES 163/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158101463. D. PRES 164/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158111464. D. PRES 165/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158131465. D. PRES 167/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158141466. D. PRES 168/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158151467. D. PRES 169/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158161468. D. PRES 170/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158171469. D. PRES 171/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158181470. D. PRES 172/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158191471. D. PRES 173/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158201472. D. PRES 174/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158211473. D. PRES 175/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158221474. D. PRES 176/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158231475. D. PRES 177/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158241476. D. PRES 178/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158251477. D. PRES 179/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158261478. D. PRES 180/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158271479. D. PRES 181/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158281480. D. PRES 182/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158291481. D. PRES 183/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158301482. D. PRES 184/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158311483. D. PRES 185/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158321484. D. PRES 186/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158331485. D. PRES 187/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1158341486. D. PRES 37/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană - cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1158351487. D. PRES 77/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158381488. D. PRES 79/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158371489. D. PRES 78/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158391490. D. PRES 80/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158401491. D. PRES 81/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158411492. D. PRES 82/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158421493. D. PRES 83/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158431494. D. PRES 84/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158441495. D. PRES 85/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158451496. D. PRES 86/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158461497. D. PRES 87/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158471498. D. PRES 88/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158481499. D. PRES 89/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158491500. D. PRES 90/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158501501. D. PRES 91/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158511502. D. PRES 92/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158521503. D. PRES 93/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158531504. D. PRES 94/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158541505. D. PRES 95/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158551506. D. PRES 96/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158561507. D. PRES 97/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158571508. D. PRES 98/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158581509. D. PRES 99/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158591510. D. PRES 100/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158601511. D. PRES 101/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158611512. D. PRES 102/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158621513. D. PRES 103/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158631514. D. PRES 104/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158641515. D. PRES 105/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158651516. D. PRES 106/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158661517. D. PRES 107/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158671518. D. PRES 108/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158681519. D. PRES 109/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158691520. D. PRES 110/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158701521. D. PRES 111/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158711522. D. PRES 112/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158721523. D. PRES 113/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158731524. D. PRES 114/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158741525. D. PRES 115/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158751526. D. PRES 116/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158761527. D. PRES 117/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158771528. D. PRES 118/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158781529. D. PRES 119/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 80 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158791530. D. PRES 120/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158841531. D. PRES 124/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158811532. D. PRES 121/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158821533. D. PRES 122/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158831534. D. PRES 123/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158851535. D. PRES 125/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158861536. D. PRES 126/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158871537. D. PRES 127/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158881538. D. PRES 128/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158891539. D. PRES 129/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158901540. D. PRES 130/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158911541. D. PRES 131/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158921542. D. PRES 132/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158931543. D. PRES 133/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158941544. D. PRES 134/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158951545. D. PRES 135/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158961546. D. PRES 136/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158971547. D. PRES 137/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158981548. D. PRES 138/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1158991549. D. PRES 139/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1159001550. D. PRES 140/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1159011551. D. PRES 141/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1159021552. D. PRES 142/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1159031553. D. PRES 143/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru numirea unui judecător

1159041554. OG. G 2/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale în vederea participării Consiliului Concurentei la activitătile Comitetului de Concurentă al OCDE si pentru aprobarea plătii unei contributii financiare de către Consiliul National pentru Combaterea Discriminării la organismele internationale

1159051555. O. MJ 72/13 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
al ministrului justitiei pentru abrogarea Ordinului ministrului justitiei si al ministrului apărării nationale nr. 2.749/C/M, 105/2008 privind aprobarea statelor de functii si de personal pentru instantele militare

1159061556. O. MAN 6/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
al ministrului apărării nationale pentru abrogarea Ordinului ministrului justitiei si al ministrului apărării nationale nr. 2.749/C/M, 105/2008 privind aprobarea statelor de functii si de personal pentru instantele militare

1159071557. O. MB 119/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2014

1159081558. O. MB 120/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2014

1159091559. D. PRES 188/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159101560. D. PRES 189/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159111561. D. PRES 190/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159121562. D. PRES 191/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159131563. D. PRES 192/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159141564. D. PRES 193/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159151565. D. PRES 194/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159161566. D. PRES 195/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159171567. D. PRES 196/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159201568. D. PRES 198/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159191569. D. PRES 197/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159211570. D. PRES 199/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159221571. D. PRES 200/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159231572. D. PRES 201/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159241573. D. PRES 202/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159251574. D. PRES 203/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159261575. D. PRES 204/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159271576. D. PRES 205/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159281577. D. PRES 206/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159291578. D. PRES 207/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159301579. D. PRES 208/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159331580. D. PRES 210/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159321581. D. PRES 209/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159341582. D. PRES 211/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind numirea unui procuror

1159351583. DEC. CC 483/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8 alin. (1) si (2), art. 10 lit. e) si art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

1159361584. H. G 47/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgentă, cu titlu gratuit, în sprijinul populatiei afectate din judetele Brăila, Buzău, Galati, Vaslui si Vrancea

1159371585. O. CNAS 33/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

1159381586. H. ANEAR 7/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 82 - 31.I.2014
pentru aprobarea publicării Tabloului Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România în anul 2014

1157121587. DEC. CD 1/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinară

1157131588. D. PRES 25/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1157141589. D. PRES 26/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1157151590. D. PRES 27/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1157161591. D. PRES 28/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1157171592. D. PRES 29/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1157191593. D. PRES 30/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1157201594. D. PRES 31/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1157211595. D. PRES 32/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1157221596. D. PRES 33/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1157231597. D. PRES 34/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1157241598. D. PRES 35/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind eliberarea din functie a unui judecător

1157251599. D. PRES 36/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind eliberarea din functie procuror

1157261600. DEC. PM 21/29 ianuarie 20104 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind numirea domnului Vasile Salaru în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1157271601. DEC. PM 22/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Irina Ionescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

1157281602. DEC. PM 23/29 ianuarie 20104 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind numirea domnului George Octavian Turtoi în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1157291603. DEC. PM 24/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 222/2013 privind stabilirea componentei Consiliului stiintific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc

1157301604. DEC. PM 25/29 ianuarie 20104 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mihai Prisăcariu, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionarea Contestatiilor

1157311605. O. MT 35/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

1157321606. DEC. CC 511/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 75 - 30.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal
Opinie separată

1157331607. H. G 1071/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 75 - 30.I.2014
privind aprobarea Strategiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă 2014- 2020 si a Planului de actiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei nationale

1157341608. O. MAI 12/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 75 - 30.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul interimar al afacerilor interne, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activitătii si delegarea unor competente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

1157351609. O. MMFPSPV 91/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 75 - 30.I.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice - perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015

1157361610. H. ICCJ 3/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 75 - 30.I.2014
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

1156831611. DEC. S 1/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 70 - 29.I.2014
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 29-30 ianuarie 2014

1156841612. DEC. S 2/28 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 70 - 29.I.2014
privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

1156851613. D. PRES 18/27 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 70 - 29.I.2014
privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941- 1945

1156861614. D. PRES 19/27 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 70 - 29.I.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

1156871615. H. G 42/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 70 - 29.I.2014
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Curtii de Corturi a României în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Giurgiu

1156881616. O. MFP 79/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 70 - 29.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

1156891617. O. ANRE 2/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 70 - 29.I.2014
pentru aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a legitimatiilor instalatorilor autorizati care expiră la data de 8 martie 2014

1156901618. O. ANRE 4/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 70 - 29.I.2014
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută si verifică instalatii electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013

1156911619. DEC. CC 2/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 71 - 29.I.2014
cu privire la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 si art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative si a articolului unic din Legea pentru modificarea art. 253^1 din Codul penal

1156921620. DEC. CC 3/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 71 - 29.I.2014
cu privire la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si pct. 5 si art. II pct. 3 si pct. 5 din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative

1156931621. H. CNSU 2/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 72 - 29.I.2014
privind declararea stării de alertă în judetele Ialomita, Călărasi, Constanta si Tulcea

1156941622. O. ANRE 5/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 72 - 29.I.2014
pentru aprobarea continutului-cadru al certificatelor de racordare

1156951623. D. PRES 20/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

1156961624. D. PRES 21/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

1156971625. D. PRES 22/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

1156981626. D. PRES 23/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

1156991627. D. PRES 24/28 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

1157001628. H. G 14/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
privind aprobarea Licentei de concesiune nr. 2.135/2000 a activitătii miniere de exploatare de rocă cu talc în perimetrul Marga, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Bega Minerale Industriale" - S.A.

1157011629. H. G 15/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
privind aprobarea Licentei de concesiune nr. 1.781/2000 a activitătii miniere de exploatare a cuartului în perimetrul Vârciorova, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Bega Minerale Industriale" - S.A.

1157021630. H. G 45/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Buzău de către domnul Baltă Gabriel Dragos

1157031631. H. G 46/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Buzău de către doamna Buleandră Maria

1157041632. DEC. PM 19/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
privind eliberarea domnului Raed Arafat din functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

1157051633. DEC. PM 20/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
pentru numirea domnului Raed Arafat în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

1157061634. O. ME 2503/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
al ministrului economiei pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor

1157071635. O. MCU 2604/20 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Fortului 4 Tunari, comuna Tunari, judetul Ilfov

1157081636. O. MAI 7/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de organizare si functionare a Directiei secretariat general si protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013

1157091637. O. MT 40/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 42/2006 privind conditiile de pregătire profesională initială si continuă a anumitor categorii de conducători auto

1157101638. DEC. ANARC 64/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

1157111639. Lista. PRIM 73/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
Lista asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Sebes în anul 2014 finantate în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

1156591640. O. MFP 1918/26 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru

1156601641. O. MDRAP 65/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru

1156611642. O. ANAF 59/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

1156621643. Rap. AEP 14143/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Social Liberală - Sediul Central

1156631644. Rap. AEP 14262/13 decembrie 2013 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român - Organizatia Judeteană Bacău

1156641645. Rap. AEP 14393/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanentă la Partidul Ecologist Român - Sediul Central

1156651646. Rap. AEP 14394/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Sectorului 6 Bucuresti

1156661647. Rap. AEP 14464/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Organizatia Judeteană Vâlcea

1156671648. Rap. AEP 14542/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Asociatia Partida Romilor “Pro-Europa” - Sediul Central

1156681649. Rap. AEP 14543/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Sediul Central

1156691650. Rap. AEP 14550/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Galati

1156701651. Rap. AEP 14728/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Satu Mare

1156711652. Rap. AEP 14861/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin

1156721653. Rap. AEP 14867/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Sediul Central

1156731654. Rap. AEP 14868/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 68 - 28.I.2014
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Sediul Central

1156741655. H. G 38/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
privind înscrierea unor constructii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si de modificare a denumirii, a datelor de identificare si actualizare a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea centrelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultura

1156751656. H. G 40/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1156761657. H. G 43/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
privind aprobarea Actului aditional nr. 12 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican si XV Midia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 570/1992
Rectificare - M. Of. nr. 104 - 11.II.2014

1156771658. O. ANCPI 1237/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate imobiliară nr. 591/2010 pentru aprobarea organigramei Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară

1156781659. O. MT 7/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifului pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor si a procedurii de colectare si distribuire a acestuia si pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor

1156791660. O. MDE 52/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
al ministrului delegat pentru energie privind încetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comercială “Servicii Energetice Moldova” - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A.

1156801661. O. MDE 53/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
al ministrului delegat pentru energie privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Banat” - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A.

1156811662. O. MDE 54/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
al ministrului delegat pentru energie privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Dobrogea” - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A.

1156821663. O. MFP 86/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

1156421664. DEC. CC 515/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 65 - 27.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

1156431665. DEC. CC 519/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 65 - 27.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (1) si alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1156441666. O. CNCAN 3/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 65 - 27.I.2014
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului Ia tranzienti, accidente si situatii de urgentă la centralele nuclearoelectrice

1156451667. DEC. CC 462/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 771996

1156461668. DEC. CC 487/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

1156471669. H. G 31/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Gorj de către domnul Teodorescu Ion Claudiu

1156481670. H. G 32/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Gorj de către domnul Alin Vasile Văcaru

1156491671. H. G 34/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea unei unităti subordonate Ministerului Sănătătii a unui imobil, ca urmare a retrocedării, în conditiile legii

1156501672. H. G 36/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Român de Contragarantare - S.A.

1156511673. H. G 39/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public

1156521674. DEC. PM 17/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Monica Dragomir a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei

1156531675. DEC. PM 18/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei

1156541676. O. ANSVSA 114/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăsoară activităti supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

1156551677. O. MADR 89/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2014

1156561678. H. CAFR 61/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a interviului pentru reatribuirea calitătii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România

1156571679. DEC. CC 476/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 67 - 27.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

1156581680. H. CNSU 1/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 67 - 27.I.2014
privind declararea stării de alertă în judetele Brăila, Buzău si Vrancea

1156271681. DEC. CC 470/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 61 - 24.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală

1156281682. DEC. CC 491/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 61 - 24.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor titlului VII "Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

1156291683. DEC. CC 496/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 61 - 24.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ
Opinie separată

1156301684. R. ASF 1/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 61 - 24.I.2014
privind activitatea de control desfăsurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară

1156311685. H. G 33/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 62 - 24.I.2014
privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie si februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

1156321686. O. MAI 3/13 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 62 - 24.I.2014
al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civilă

1156331687. DEC. CC 528/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 63 - 24.I.2014
referitoare la exceptia de necortstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006
Opinie separată

1156341688. OG. G 1/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 63 - 24.I.2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România si a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

1156351689. O. MS 71/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 63 - 24.I.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures pentru activitatea de laborator HLA de transplant

1156361690. O. MS 72/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 63 - 24.I.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures pentru activitatea de prelevare si transplant tesut osos si tendinos

1156371691. O. MS 73/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 63 - 24.I.2014
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" Iasi pentru activitatea de transplant renal

1156381692. D. PRES 15/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 64 - 24.I.2014
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

1156391693. DEC. CC 486/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 64 - 24.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (7), art. 71 alin. (1) lit. d), e) si f) si alin. (7), art. 72 alin. (1) si (3), art. 73 alin. (1)-(5) si (7) si art. 74 alin. (3), (5), (7) si (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum si a dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

1156401694. H. G 37/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 64 - 24.I.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.158/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

1156411695. O. MDRAP 3597/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 64 - 24.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind acordarea titlului de parc industrial Societătii PARC IND VÂLCEA - S.A. pentru locatia din orasul Bălcesti, judetul Vâlcea

1156041696. O. MFP 1977/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 57 - 23.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

1156051697. O. MMFPSPV 2757/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 57 - 23.I.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

1156061698. O. MS 1580/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 57 - 23.I.2014
al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

1156071699. O. MDRAP 38/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 57 - 23.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind constituirea Comitetului de evaluare a propunerilor finale de proiect pentru implementarea obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4 - îmbunătătirea mediului înconjurător din cadrul “Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”

1156081700. D. PRES 13/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 58 - 23.I.2014
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Comandor

1156091701. D. PRES 14/22 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 58 - 23.I.2014
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1156101702. DEC. CC 477/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 58 - 23.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

1156111703. DEC. CC 485/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 58 - 23.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice

1156121704. H. G 25/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 58 - 23.I.2014
privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Reabilitarea liniei c.f. Brasov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, sectiunile Coslariu-Sighisoara si Coslariu-Simeria”

1156131705. DEC. PM 11/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 58 - 23.I.2014
pentru eliberarea domnului Valentin Iliescu din functia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Nationale de Mediu

1156141706. DEC. PM 12/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 58 - 23.I.2014
privind numirea domnului Liviu Viorel Cârlogea în functia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Nationale de Mediu

1156151707. DEC. PM 13/22 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 58 - 23.I.2014
privind numirea doamnei Delia Popescu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei pentru Agenda Digitală a României

1156161708. D. PRES 16/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 59 - 23.I.2014
pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

1156171709. D. PRES 17/23 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 59 - 23.I.2014
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

1156181710. DEC. CC 475/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 59 - 23.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 389, 403 si 405 din Codul de procedură civilă din 1865

1156191711. DEC. CC 479/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 59 - 23.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (2) si (3) din Codul de procedură civilă

1156201712. DEC. CC 480/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 60 - 23.I.2014
referitoare la exceptia de ne constitutionalitate a dispozitiilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

1156211713. DEC. CC 498/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 60 - 23.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

1156221714. H. G 35/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 60 - 23.I.2014
pentru aprobarea tranzactiei convenite la 15 februarie 2013 prin “Memorandumul de întelegere” încheiat între statul român si The Rompetrol Grup N.V., precum si a unor măsuri pentru implementarea acesteia

1156231715. DEC. PM 14/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 60 - 23.I.2014
pentru numirea domnului Nelu Zărnică în functia de subsecretar de stat la Departamentul de informatii si protectie internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

1156241716. DEC. PM 15/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 60 - 23.I.2014
privind împuternicirea domnului colonel Cornea Nicolae pentru a îndeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

1156251717. DEC. PM 16/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 60 - 23.I.2014
pentru numirea doamnei Ionela Viorela Dobrică în functia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informatională

1156261718. O. ANRE 3/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 60 - 23.I.2014
privind aprobarea certificării Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias ca operator de transport si de sistem al Sistemului national de transport al gazelor naturale
Rectificare - M. Of. nr. 90 - 05.II.2014

1156011719. DEC. CC 482/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 56 - 22.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 120 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si ale art. 373^1 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă din 1865

1155731720. H. G 21/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 52 - 22.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Buzău - Ialomita aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

1155741721. O. MAN 125/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 52 - 22.I.2014
al ministrului apărării nationale privind stabilirea activitătilor, altele decât activitătile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spatiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranta aviatiei si privind aprobarea conditiilor de autorizare a acestor activităti

1155751722. O. MAN 125/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 52 - 22.I.2014
al ministrului apărării nationale privind stabilirea activitătilor, altele decât activitătile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spatiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranta aviatiei si privind aprobarea conditiilor de autorizare a acestor activităti

1155761723. O. MT 1378/04 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 52 - 22.I.2014
al ministrului transporturilor privind stabilirea activitătilor, altele decât activitătile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spatiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranta aviatiei si privind aprobarea conditiilor de autorizare a acestor activităti

1155771724. DEC. ANRM 1/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 52 - 22.I.2014
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a gipsului din perimetrul Starchiojd-Brădet

1155781725. O. MAN 3/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 52 - 22.I.2014
al ministrului apărării nationale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.124/2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfăsurarea activitătilor de traditii militare si educatie civică în Armata României

1155791726. DEC. CC 518/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 53 - 22.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 si 92 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. 136 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011

1155801727. H. G 28/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 53 - 22.I.2014
pentru modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

1155811728. O. MADR 1384/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 53 - 22.I.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 142/1 307/185/2008

1155821729. O. MS 42/13 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 53 - 22.I.2014
al ministrului sănătătii privind modificarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 142/1 307/185/2008

1155831730. O. ANPC 404/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 53 - 22.I.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 142/1 307/185/2008

1155841731. O. MDRAP 3593/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 53 - 22.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind acordarea titlului de parc industrial Societătii PARC IND VÂLCEA - S.A. pentru locatia din municipiul Drăgăsani, judetul Vâlcea

1155851732. H. CSM 79/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 53 - 22.I.2014
pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

1155861733. DEC. CC 492/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 54 - 22.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitătilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din păduri si din afara acestora

1155871734. DEC. CC 513/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 54 - 22.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 479^1 din Codul de procedură penală

1155881735. DEC. CC 514/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 54 - 22.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală

1155891736. DEC. CC 516/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 54 - 22.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice

1155901737. O. MCU 2568/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 54 - 22.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat “Paza Ţării” din satul Ocnita, comuna Ocnita, judetul Dâmbovita

1155911738. O. MCU 2569/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 54 - 22.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bateriei intermediare 6-7 Afumati, comuna Dobroesti, judetul Ilfov

1155921739. DEC. CC 500/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 55 - 22.I.2014
referitoare la exceptia de ne constitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (7) si (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

1155931740. DEC. CC 506/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 55 - 22.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală

1155941741. DEC. CC 507/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 55 - 22.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală

1155951742. DEC. CC 523/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 55 - 22.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 522^1 alin. 2 din Codul de procedură penală

1155961743. DEC. CC 527/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 55 - 22.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320^1 alin. 1, 2 si 8 din Codul de procedură penală

1155971744. DEC. CC 529/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 55 - 22.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

1155981745. H. G 1081/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 55 - 22.I.2014
privind aprobarea Strategiei nationale si a Planului de actiune pentru conservarea biodiversitatii 2014-2020

1155991746. H. G 29/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 55 - 22.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Bihor, precum si trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si demolării, si pentru actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1156001747. DEC. PM 9/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 55 - 22.I.2014
privind eliberarea domnului Chiper Constantin-Cătălin din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

1156021748. DEC. CC 484/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 56 - 22.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11, art. 23 alin. (1)-(3) si art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

1156031749. DEC. PM 10/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 56 - 22.I.2014
privind eliberarea domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion din functia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

1155311750. DEC. CC 454/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală

1155321751. DEC. CC 505/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

1155331752. O. MFP 24/13 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a două din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

1155341753. DEC. CC 420/15 octombrie 2013 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1155351754. DEC. CC 441/29 octombrie 2013 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1-3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în constructii

1155361755. DEC. CC 474/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 408^2 alin. 4 din Codul de procedură penală

1155371756. H. G 13/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
privind aprobarea Licentei de concesiune nr. 12.962/2010 a activitătii miniere de exploatare a bazaltului în perimetrul Poiana Stânii, judetul Brasov, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Vectra Service” - S.R.L.
Rectificare - M. Of. nr. 104 - 11.II.2014

1155381757. H. G 22/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bacău

1155391758. H. G 23/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Mehedinti

1155401759. O. MCU 2563/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat “Jertfa” din satul Răzvadul de Sus, comuna Răzvad, judetul Dâmbovita

1155411760. O. MCU 2567/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului “Resedintă barocă” din Oradea, Str. Republicii nr. 81, judetul Bihor

1155421761. O. MCU 2571/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Curtii Johannes Honterus si schimbarea din categoria “monument” a Bisericii evanghelice “Biserica Neagră” din municipiul Brasov, cod BV-II-m- A-11412, în categoria “ansamblu”, cu denumirea Ansamblul “Biserica Neagră”

1155431762. O. MCU 2690/06 decembrie 2013 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bisericii Sf. Arh. Mihail si Gavril din Săcueni, str. Irinyi Janos nr. 19, judetul Bihor

1155441763. DEC. CC 461/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 49 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

1155451764. DEC. CC 468/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 49 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320^1 din Codul de procedură penală

1155461765. DEC. CC 469/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 49 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320^1 din Codul de procedură penală

1155471766. DEC. CC 478/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 49 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

1155481767. DEC. CC 493/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 49 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215^1 din Codul penal

1155491768. DEC. CC 504/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 49 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

1155501769. O. MDRAP 64/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 49 - 21.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judete si municipiul Bucuresti

1155511770. O. MFP 39/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 49 - 21.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judete si municipiul Bucuresti

1155521771. O. MAE 72/09 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 49 - 21.I.2014
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export al produselor profile extrudate din aliaj de aluminiu 2014 PN HSS 5002 către firma Hindustan Aeronautics Limited Transport Aircraft Division, PO Box 225 Chakeri Kanpur, 208008, India

1155531772. D. PRES 10/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 50 - 21.I.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

1155541773. D. PRES 11/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 50 - 21.I.2014
privind acordarea Drapelului de luptă Brigăzii Speciale de Interventie a Jandarmeriei „Vlad Tepes" din Ministerul Afacerilor Interne

1155551774. DEC. CC 423/24 octombrie 2013 - M. Of. nr. 50 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. VI alin. (4) cuprins în titlul II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

1155561775. DEC. CC 430/24 octombrie 2013 - M. Of. nr. 50 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art, 65 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004

1155571776. DEC. CC 489/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 50 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 99 alin. (1) pct. 8 si alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

1155581777. O. MT 8/13 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 50 - 21.I.2014
al ministrului transporturilor pentru stabilirea conditiilor de operare în spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord

1155591778. Lista. PRIM 50/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 50 - 21.I.2014
Lista asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă sociala, cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Baia Mare în anul 2013 finantate în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

1155601779. D. PRES 12/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

1155611780. DEC. CC 522/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

1155621781. O. ME 2501/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
al ministrului economiei pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 3.188/2011 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea si implementarea operatiunii „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului operational sectorial "Cresterea competitivitătii economice" si a anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.355/2012 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru implementarea operatiunii "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere" din cadrul domeniului major de interventie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului operational sectorial "Cresterea competitivitătii economice"

1155631782. O. MCU 2562/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat „Tatăl si Fiul" din satul Cricova, comuna Valea Lungă, judetul Dâmbovita

1155641783. O. MCU 2658/02 decembrie 2013 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Băile Societătii Petrosani" din str. Grivita Rosie nr. 36, municipiul Petrosani, cod HD-ll-m-B-03411, judetul Hunedoara

1155651784. O. MCU 2691/06 decembrie 2013 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului „Fostul Hotel Viktor" din Băile Felix, comuna Sânmartin, judetul Bihor

1155661785. O. MCU 2692/06 decembrie 2013 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului „Fostul Hotel Melchior" din Băile Felix, comuna Sânmartin, judetul Bihor

1155671786. O. MCU 2739/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Baia Publica" din Giurgiu, Str. Parcului nr. 2, judetul Giurgiu

1155681787. O. BNR 1/03 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale GIREXIM FINANCIAR IFN — S.A.

1155691788. O. BNR 2/03 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale NBG FACTORING ROMÂNIA IFN - S.A.

1155701789. R. ASF 6/09 decembrie 2014 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 643/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărtile centrale si registrele centrale de tranzactii

1155711790. R. ASF 7/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

1155101791. O. MFP 1428/26 august 2013 - M. Of. nr. 42 - 20.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fideiusiune şi a modelului înscrisului denumit “Titlu de creanţă”, prevăzut la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

1155111792. O. MS 1509/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 43 - 20.I.2014
al ministrului sănătăţii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu
Rectificare - M. Of. nr. 89 - 05.II.2014

1155121793. O. CNAS 733/17 octombrie 2013 - M. Of. nr. 43 - 20.I.2014
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu
Rectificare - M. Of. nr. 89 - 05.II.2014

1155131794. O. MAN 2/13 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 43 - 20.I.2014
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasă în Armata României

1155141795. DEC. ICCJ 1/18 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 43 - 20.I.2014
privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Brasov în Dosarul nr. 259/64/2013 privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 650 si art. 665 raportat la art. 818 si art. 819 din Codul de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010, respectiv determinarea instantei competente teritorial să judece cererea de încuviintare a executării silite imobiliare atunci când imobilul supus urmăririi este situat în raza unei instante (judecătorii), iar biroul executorului judecătoresc sesizat cu efectuarea executării silite se află în raza altei instante (judecătorii), dar ambele instante sunt situate în raza aceleiasi curti de apel

1155151796. H. G 18/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoasterea calificării de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

1155161797. H. G 19/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2014
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu

1155171798. H. G 20/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2014
pentru modificarea pozitiei nr. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea prefecturilor si pentru actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Botosani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

1155181799. O. MADR 1142/18 octombrie 2013 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activitătilor si costurilor maxime generate de activitătile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătătiri funciare

1155191800. O. MAI 163/25 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2014
al ministrului afacerilor interne privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activitătilor si costurilor maxime generate de activitătile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătătiri funciare

1155201801. O. MDAPP 13/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor

1155211802. DEC. CC 455/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 45 - 20.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală

1155221803. DEC. CC 467/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 45 - 20.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală

1155231804. O. MCU 2566/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 45 - 20.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bateriei intermediare 4-5 Tunari, comuna Tunari, judetul Ilfov

1155241805. O. MCU 2570/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 45 - 20.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectura, grupa valorică B, a imobilului “Casa Slătineanu” din Calea Dorobanti nr. 60, sectorul 1, municipiul Bucuresti

1155251806. O. ANCPI 1/06 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 45 - 20.I.2014
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru si carte funciară continute în documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru

1155261807. DEC. ICCJ 19/18 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 45 - 20.I.2014
privind recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1, art. 2 alin. (1) si art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997, cu modificările si completările ulterioare, în referire la timbrarea cererilor prin care cheltuielile de judecată sunt solicitate pe cale separată

1155271808. H. G 1162/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 46 - 20.I.2014
privind darea în administrarea Consiliului Judetean Brăila a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

1155281809. H. G 30/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 46 - 20.I.2014
privind aprobarea organizării de către Organizatia pentru Alimentatie si Agricultură a Natiunilor Unite (FAO), în România, la Bucuresti, a celei de-a 38-a reuniuni a Comisiei Europene pentru Agricultură (ECA) si a celei de-a 29-a Conferinte Regionale pentru Europa si Asia Centrală (ERC), a reuniunii ONG-urilor si societătii civile, precum si a evenimentelor conexe, în perioada 29 martie-4 aprilie 2014

1155291810. O. ME 2499/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 46 - 20.I.2014
al ministrului economiei pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită “Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subventie partială de dobândă, ca parte integrantă a implementării initiativei JEREMIE în România” aferentă domeniului major de interventie 1.2 “Accesul IMM la finantare”, axa prioritară 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”

1155301811. O. MMFPSPV 2731/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 46 - 20.I.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind modificarea Planul ui sectorial de cercetare-de2voltare în domeniul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice - perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015

1154901812. H. G 1094/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 38 - 17.I.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

1154931813. DEC. ANP 646/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 38 - 17.I.2014
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru aprobarea Procedurii de efectuare a verificărilor asupra activitătii si comportamentului candidatilor declarati „admis” la concursul de admitere în Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

1154921814. H. G 10/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 38 - 17.I.2014
privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1154941815. O. MDISCSDT 5645/13 decembrie 2013 - M. Of. nr. 38 - 17.I.2014
al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educatiei Nationale

1154951816. O. ANRE 122/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 39 - 17.I.2014
privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflati în competenta de reglementare a ANRE

1154961817. H. CECAR 13/294/12 august 2013 - M. Of. nr. 39 - 17.I.2014
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor nr. 1/1995

1154971818. H. G 1095/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 40 - 17.I.2014
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2007

1154981819. O. MEN 5760/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 40 - 17.I.2014
al ministrului educatiei nationale privind fuziunea prin absorbtie a unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sfânta Ana” din municipiul Câmpulung Moldovenesc de către unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sfânta Maria” din municipiul Rădăuti

1154991820. O. MFP 41/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 40 - 17.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritătile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

1155001821. O. ANRE 1/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 40 - 17.I.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014

1155011822. H. G 24/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2014
privind instituirea Programului national „ROMÂNIA 100"

1155021823. DEC. PM 4/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2014
pentru eliberarea domnului Marian-Grigorie Tulilescu din functia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

1155031824. DEC. PM 5/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2014
pentru numirea domnului Doru Dumitrescu în functia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

1155041825. DEC. PM 6/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2014
pentru eliberarea domnului Marius Linul din functia de subsecretar de stat la Departamentul de informatii si protectie interna din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

1155051826. DEC. PM 7/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2014
privind numirea domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion în functia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

1155061827. DEC. PM 8/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2014
privind numirea domnului Doru-Claudian Frunzulica în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură si Investitii Străine

1155071828. O. ME 2502/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2014
al ministrului economiei pentru modificarea unor acte privind ajutorul de minimis

1155081829. O. ANAF 3851/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenti care desfăsoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfăsoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

1155091830. O. ANAF 3853/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plată a impozitului pe profit”

1154651831. H. G 7/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 33 - 16.I.2014
privind aprobarea stemei comunei Orlat, judetul Sibiu

1154661832. H. G 8/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 33 - 16.I.2014
privind aprobarea stemelor comunelor Creteni si Sălătrucel, judetul Vâlcea

1154671833. H. G 9/07 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 33 - 16.I.2014
privind aprobarea stemei comunei Vânători, judetul Mures

1154681834. H. G 12/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 33 - 16.I.2014
privind aprobarea stemelor oraselor Cisnădie si Copsa Mică, judetul Sibiu

1154691835. O. MFP 16/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 33 - 16.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

1154701836. H. UNBR 852/14 decembrie 2013 - M. Of. nr. 33 - 16.I.2014
privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România nr. 64/2011

1154711837. H. CAFR 52/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 33 - 16.I.2014
pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni pe baza de proceduri convenite (ISRS 4400) contractate prin participarea la licitatii, referitoare la verificarea utilizării fondurilor nerambursabile

1154721838. H. G 1154/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale "Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Şiret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

1154731839. O. MCU 2560/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică A, a Bibliotecii Judetene Astra din Sibiu, str. Baritiu nr. 5, judetul Sibiu

1154741840. O. MCU 2732/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2014
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului National „Peles” – Sinaia

1154751841. O. MCU 2733/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2014
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului National al Ţăranului Român din Bucuresti

1154761842. O. MCU 2734/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2014
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului National Brukenthal din Sibiu

1154771843. O. MCU 2735/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2014
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca

1154781844. O. MCU 2736/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2014
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului National al Hărtilor si Cărtii Vechi din Bucuresti

1154791845. O. MCU 2737/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2014
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului de Artă „Vasile Grigore” - Pictor si Colectionar din Bucuresti

1154801846. O. MCU 2738/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2014
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului National de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucuresti

1154811847. DEC. CC 466/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor titlului VII intitulat „Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

1154821848. DEC. CC 472/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22^1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

1154831849. O. MJ 4078/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2014
al ministrului justitiei privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind transmiterea fără plată între unitătile din sistemul administratiei penitenciarelor a produselor obtinute în gospodăriile agrozootehnice

1154841850. DEC. ICCJ 17/18 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 35 - 16.I.2014
privind recursul în interesul legii formulat de către Ministerul Public asupra Sesizării nr. 1.595/I/A/22 din 17 mai 2013 a Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bacău, vizând problema de drept: „încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care detine în afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabandă"

1154851851. O. MFP 35/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 36 - 16.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

1154861852. L. P 361/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2014
privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie semnată de autoritătile române la Bucuresti la 12 septembrie 2013 si aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar International din 27 septembrie 2013

1154871853. D. PRES 1106/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2014
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie semnată de autoritătile române la Bucuresti la 12 septembrie 2013 si aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar International din 27 septembrie 2013

1154881854. H. G 1096/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2014
pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii
Rectificare - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014

1154891855. DEC. ICCJ 21/18 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2014
privind recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, raportat la art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, referitor la acordarea premiului pentru anul 2010 personalului din sectorul bugetar

1154451856. H. G 1150/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2014
privind modificarea si completarea, după caz, a descrierii tehnice si adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Crisuri, Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral si Administratia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării

1154461857. H. G 1151/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

1154471858. H. G 1152/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”- Administratia Bazinală de Apă Olt, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

1154481859. DEC. CC 473/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 30 - 15.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 659 alin. (3) din Codul de procedură civilă

1154491860. O. MAI 181/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 30 - 15.I.2014
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

1154501861. L. P 5/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2014
privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la încălcările normelor de circulatie care afectează siguranta rutieră si pentru facilitarea executării sanctiunilor aplicate acestor încălcări

1154511862. D. PRES 5/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2014
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la încălcările normelor de circulatie care afectează siguranta rutieră si pentru facilitarea executării sanctiunilor aplicate acestor încălcări

1154521863. DEC. PM 1/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2014
pentru eliberarea domnului Achim Irimescu din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1154531864. DEC. PM 2/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2014
privind numirea domnului Eleodor Mihai Mandres în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice
Rectificare - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014

1154541865. DEC. PM 3/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2014
privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Gireadă Mihai-Petru, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

1154551866. O. ANSVSA 1/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind identificarea si înregistrarea câinilor cu stăpân

1154561867. H. G 1085/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007

1154571868. H. G 1132/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Agenda Digitală a României, precum si de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Societatea Informatională

1154581869. H. G 16/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către domnul Nae Ionel Florin

1154591870. H. G 17/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin

1154601871. Circ. BNR 2/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii

1154611872. Circ. BNR 3/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2013-23 ianuarie 2014

1154621873. Circ. BNR 4/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014

1154631874. Circ. BNR 5/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014

1154641875. O. ANRE 120/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

1154331876. H. G 1147/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 26 - 14.I.2014
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind functionarea si activitătile Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir" de la Istanbul si ale Centrului Cultural Turc "Yunus Emre" de la Bucuresti, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind functionarea si activitătile Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul si ale Centrului Cultural Turc "Yunus Emre" de la Bucuresti

1154341877. O. MADR 1501/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 26 - 14.I.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare

1154371878. O. CNAS 1/06 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 26 - 14.I.2014
pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performantă, încheierea contractelor de management si evaluarea activitătii acestora, aprobată prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008

1154361879. O. MB 15/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 26 - 14.I.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea efectuării unei tranzactii pe pietele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes", printr-o emisiune de obligatiuni denominate în USD, în sumă de maximum 2 miliarde USD

1154381880. O. MEN 5453/12 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2014
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Programei valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învătământul preuniversitar, specialitatea postului educator-puericultor

1154391881. O. MFP 8/09 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Conventiei privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru Întreprinderi mici si mijlocii dintre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii, si a Conventiei de colaborare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013

1154401882. N. ASF 18/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2014
pentru modificarea si completarea Normelor privind supravegherea suplimentară a societătilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2008

1154411883. DEC. CC 443/29 octombrie 2013 - M. Of. nr. 28 - 14.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 43 alin. (3), art. 44 alin. (3) si ale art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

1154421884. O. MEN 5641/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 28 - 14.I.2014
al ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică nr. 3.894/2013 privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de licenta în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014, Ordinului ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică nr. 3.895/2013 privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 si Ordinului ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică nr. 4.184/2013 privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

1154431885. O. MEN 5743/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 28 - 14.I.2014
al ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică privind cadrul general de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licentă, de master si de doctorat pentru anul universitar 2014-2015

1154441886. O. ANPC 8/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 28 - 14.I.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea conditiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificatie pe teritoriul României

1154071887. H. G 1153/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 21 - 13.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" - Administratia Bazinală de Apă Arges - Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

1154081888. O. ANRM 2/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 21 - 13.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de dare în administrare pentru explorare

1154091889. O. MS 34/09 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 21 - 13.I.2014
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii, interimar, nr. 1.446/2009 privind înfiintarea Comisiei Nationale de Etică si aprobarea componentei acesteia
Rectificare - M. Of. nr. 50 - 21.I.2014

1154101890. H. CIFGA 208/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 21 - 13.I.2014
pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele si în contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiată si riscuri temporar nonpiată (NI-ASR-07-V/0)”

1154111891. H. G 1032/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 22 - 13.I.2014
privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1154121892. H. G 5/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 22 - 13.I.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”  

1154131893. O. MDRAP 3782/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 22 - 13.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea art. 16 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007-2013

1154141894. O. MDRAP 3783/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 22 - 13.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru modificarea art. 19 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investitiilor în turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013

1154151895. DEC. ASF 1237/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 22 - 13.I.2014
privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii ZOOM INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L.  

1154161896. DEC. ASF 1240/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 22 - 13.I.2014
privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii ASIG CENTER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

1154171897. DEC. ASF 1241/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 22 - 13.I.2014
privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii BOGDAN INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.  

1154181898. DEC. CC 530/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
Opinie separată

1154191899. H. G 6/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2014
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică

1154201900. O. MDRAP 3760/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea extinderii desemnării Societătii Comerciale RINASIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii

1154211901. O. MDRAP 3762/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea desemnării Societătii Comerciale SUCERT-RO - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii

1154221902. O. MDRAP 3763/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea extinderii desemnării Societătii Comerciale QUALITY - CERT - SA, în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii

1154231903. O. MDISCSDT 5646/13 decembrie 2013 - M. Of. nr. 23 - 13.I.2014
al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educatiei Nationale

1154241904. L. P 1/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2014
pentru modificarea ari. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

1154251905. D. PRES 1/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

1154261906. D. PRES 9/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2014
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

1154271907. H. G 1146/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2014
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Dumbrăveni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judetul Suceava, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1154281908. O. MAI 176/13 decembrie 2013 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2014
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei medicale

1154291909. O. ME 2495/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2014
al ministrului economiei pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de actiuni pentru continuarea exploatării în sigurantă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judetul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II si a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judetul Vâlcea

1154301910. H. CAFR 53/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2014
privind adoptarea Manualului Codul etic al profesionistilor contabili, editia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internationale de etică pentru contabili (IESBA) al Federatiei Internationale a Contabililor

1154311911. O. MAI 1/06 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 25 - 13.I.2014
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei nr. 3 la Regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 100/2011

1154321912. O. MFP 17/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 25 - 13.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008

1153981913. H. G 1168/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri

1153991914. H. G 1169/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind finantarea unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească

1154001915. O. CNCAN 217/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2014
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive

1154011916. O. MADR 1515/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calitătii vinurilor cu denumire de origine controlată si indicatie geografică îmbuteliate si stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantatiilor viticole destinate obtinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicatie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicatiei geografice pentru comercializarea vinurilor

1154021917. O. MS 1589/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2014
al ministrului sănătătii pentru modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în functie de competentă

1154031918. O. MAE 1952/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2014
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare, încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Chisinău la 11 noiembrie 2013 si la Bucuresti la 12 noiembrie 2013, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care contine Gazoductul Iasi-Ungheni ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finantare sau cofinantare de către România, în sensul articolului 1 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol aditional la Acord, în limita unei contributii maxime de 5.290.000 euro

1154041919. H. G 1083/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 20 - 11.I.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Varianta ocolitoare a orasului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a orasului Brasov, pe DN 1”, "Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a orasului Reghin, pe DN 16 si DN 15” si „Varianta ocolitoare a orasului Târgu Mures, pe DN 13 si DN 15”, precum si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Brasov, Tronson I - DN 1 - DN 11 si Tronson III - DN 13 - DN 1”

1154051920. O. MIMMMAT 376/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 20 - 11.I.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de întreprinderile mici si mijlocii

1154061921. O. MFP 9/09 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 20 - 11.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, de către un IMM, în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii

1153711922. L. P 2/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

1153721923. D. PRES 2/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

1153731924. L. P 3/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

1153741925. D. PRES 3/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

1153751926. L. P 4/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale

1153761927. D. PRES 4/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale

1153771928. L. P 6/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
privind stabilirea unor măsuri de contractare si/sau garantare de finantări rambursabile de către municipiul Bucuresti

1153781929. D. PRES 6/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de contractare si/sau garantare de finantări rambursabile de către municipiul Bucuresti

1153791930. DEC. CC 424/24 octombrie 2013 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (3) si art. 6 alin. (1) din Legea nr. 5/1/2003 privind Codul fiscal

1153801931. H. G 1/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor

1153811932. H. G 2/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

1153821933. H. G 3/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

1153831934. O. ANFP 4137/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2013

1153841935. H. CEDO 2330/09 iulie 2013 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
Hotărârea în Cauza Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României
Opinia concordantă a judecătorului Wojtyczek
Opinia partial separată comună a judecătorilor Spielmann, Villiger, López Guerra, Bianku, Mřse si Jäderblom

1153851936. Lista. PRIM 15/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Petrosani pentru anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

1153861937. H. G 1124/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 16 - 10.I.2014
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Săli de sport" prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003

1153871938. O. ANRM 213/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 16 - 10.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

1153881939. O. MT 1529/13 decembrie 2013 - M. Of. nr. 16 - 10.I.2014
al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

1153891940. MSJ. ANRE 108/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 16 - 10.I.2014
privind stabilirea ratei reglementate a rentabilitătii capitalului în a treia perioadă de reglementare pentru activitătile de distributie si furnizare reglementată si de stabilire a unui stimulent peste rata reglementată a rentabilitătii capitalului, aplicabil în a treia perioadă de reglementare, pentru anumite categorii de imobilizări corporale si necorporale aferente activitătii de distributie

1153901941. O. ANRE 113/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 16 - 10.I.2014
privind conditiile în care se asigură furnizarea energiei electrice pentru clientii finali ai furnizorilor de ultimă instantă

1153911942. O. ANRE 115/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 16 - 10.I.2014
privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare

1153921943. H. G 1086/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 17 - 10.I.2014
pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitătii de audit public intern

1153931944. L. P 7/09 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 18 - 10.I.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea si decontarea unor creante reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului si Ford Motor Company, precum si pentru prorogarea unui termen

1153941945. D. PRES 8/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 18 - 10.I.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea si decontarea unor creante reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului si Ford Motor Company, precum si pentru prorogarea unui termen

1153951946. O. MAI 180/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 18 - 10.I.2014
al ministrului afacerilor interne privind formarea initială, în anul 2014, în institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii în domeniul ordinii si linistii publice si în domeniul circulatiei rutiere

1153961947. H. G 1409/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 18 - 10.I.2014
pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activitătii profesionale a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

1153971948. H. CAFR 59/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 18 - 10.I.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

1153431949. DEC. CC 463/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 12 - 09.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 408^2 alin. 4 din Codul de procedură penală

1153441950. DEC. CC 464/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 12 - 09.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

1153451951. H. G 1084/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 12 - 09.I.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului

1153461952. H. G 4/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 12 - 09.I.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1153471953. DEC. ICCJ 16/18 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 12 - 09.I.2014
privind recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie prin sesizarea nr. 5.844/1.806/111-5/2013, în vederea interpretării dispozitiilor art. 320^1 alin. 7 fraza a II-a din Codul de procedură penală, în ipoteza unui proces penal având ca obiect o pluralitate de infractiuni (concurs) în a cărei alcătuire intră si o infractiune care se pedepseste cu detentiunea pe viată, iar săvârsirea tuturor infractiunilor este recunoscută de către inculpat

1153481954. O. ANRE 121/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 12 - 09.I.2014
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L.

1153491955. H. G 1091/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2014
privind aprobarea stemelor comunelor Sura Mare si Vurpăr, judetul Sibiu

1153501956. H. G 1092/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2014
privind aprobarea stemelor comunelor Brâncovenesti, Ceausu de Câmpie, Chibed, Cucerdea si Iclănzel, judetul Mures

1153511957. H. G 1125/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2014
privind aprobarea stemei comunei Ciolpani, judetul Ilfov

1153521958. H. G 1126/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2014
privind aprobarea stemei comunei Tufeni, judetul Olt

1153531959. H. G 1127/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2014
privind aprobarea stemei comunei Valea Călugărească, judetul Prahova

1153541960. H. G 1128/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2014
privind aprobarea stemei comunei Aninoasa, judetul Dâmbovita

1153551961. H. G 1129/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2014
privind aprobarea stemei orasului Nădlac, judetul Arad

1153561962. H. G 1130/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2014
privind aprobarea stemei comunei Cotofenii din Fată, judetul Dolj

1153571963. H. G 1131/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2014
privind aprobarea stemei comunei Fundeni, judetul Călărasi

1153581964. O. ANCPI 1269/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2014
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Moinesti, judetul Bacău

1153591965. DEC. ASF 1204/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2014
privind sanctionarea Societătii SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu amendă

1153601966. H. CM 4911/21 septembrie 2013 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2014
privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

1153611967. L. P 383/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2014
Legea apiculturii

1153621968. D. PRES 1206/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2014
privind promulgarea Legii apiculturii

1153631969. D. PRES 7/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2014
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Cruce

1153641970. H. G 1093/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2014
privind declararea de interes public si de importantă natională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum si a candidaturii României pentru organizarea la Bucuresti a unor meciuri din cadrul Turneului final

1153651971. H. G 1133/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2014
privind aprobarea si derularea Programului „Complexuri sportive”, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

1153661972. H. G 1170/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectati de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

1153671973. O. ME 2496/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2014
al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 625/2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite „Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării initiativei JEREMIE în România”, aferentă domeniului major de interventie 1.2 „Accesul IMM la finantare”, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice

1153701974. Circ. BNR 1/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2014
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

1153691975. MSJ. ANAF 3816/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind conditiile de delegare a competentei altui organ de inspectie fiscală pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscală

1153221976. L. P 384/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 09 - 08.I.2014
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

1153231977. D. PRES 1207/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 09 - 08.I.2014
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

1153241978. H. G 1142/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 09 - 08.I.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul Bucuresti, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

1153251979. H. G 1143/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 09 - 08.I.2014
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Educatiei Nationale a unui imobil

1153261980. H. G 1161/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 09 - 08.I.2014
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 222/2013 pentru darea în competenta Ministerului Transporturilor a realizării proiectului de infrastructură de transport rutier de interes national Autostrada Câmpia Turzii - Târgu Mures – Iasi

1153271981. H. G 1163/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 09 - 08.I.2014
privind trecerea unor suprafete dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice în administrarea Ministerului Justitiei, precum si trecerea unor suprafete dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

1153281982. O. MDE 540/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 09 - 08.I.2014
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Galati” - S.A., filială a Societătii Comerciale "Electrocentrale Grup” - S.A.

1153291983. O. MB 2029/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 09 - 08.I.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Galati” - S.A., filială a Societătii Comerciale "Electrocentrale Grup” - S.A.

1153301984. O. MMFPSPV 2503/26 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 09 - 08.I.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Galati” - S.A., filială a Societătii Comerciale "Electrocentrale Grup” - S.A.

1153311985. O. MDRAP 3761/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 09 - 08.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 2.440/2013 privind desemnarea Societătii Comerciale CEPROCIM -S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii si pentru aprobarea extinderii desemnării acestui organism în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea functiei de laborator de încercări a produselor pentru constructii

1153321986. DEC. ICCJ 20/18 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 09 - 08.I.2014
privind recursul în interesul legii declarat de către Colegiul de conducere al Curtii de Apel Galati privind natura juridică a drepturilor prevăzute a se acorda, potrivit contractelor colective de muncă, cu diferite ocazii (ajutoare materiale de Pasti, Crăciun, tichete de masă/tichete cadou, drepturi speciale pentru mentinerea sănătătii si securitătii în muncă etc.), si termenul de prescriptie aplicabil cererilor având acest obiect

1153331987. H. G 1076/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 10 - 08.I.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 - km 184+390"

1153341988. H. G 1090/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 10 - 08.I.2014
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 si nr. 547/2012, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

1153351989. H. G 1166/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 10 - 08.I.2014
privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014, 2015 si 2016, pentru finantările rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitătile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

1153361990. O. MDE 637/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 10 - 08.I.2014
al ministrului delegat pentru energie privind instituirea perioadei de monitorizare a durabilitătii proiectelor aferente contractelor de finantare din cadrul axei prioritare 4 a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE)

1153371991. O. ANAF 3854/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 10 - 08.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal"

1153381992. O. ANAF 3884/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 10 - 08.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"

1153391993. H. G 1088/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 11 - 08.I.2014
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare al Programului operational sectorial de mediu 2007-2013 si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestuia

1153401994. H. G 1138/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 11 - 08.I.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administratia Fluvială a Dunării de Jos", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1153411995. H. G 1167/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 11 - 08.I.2014
privind declararea anului 2014 „Anul Brâncoveanu"

1153421996. R. BNR 8/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 11 - 08.I.2014
pentru abrogarea art. 4 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 7/2012 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de eliberare si primire de numerar în relatia cu institutiile de credit si Trezoreria Statului

1153071997. DEC. CC 448/29 octombrie 2013 - M. Of. nr. 05 - 07.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

1153081998. H. G 1073/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 05 - 07.I.2014
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România

1153091999. H. G 1079/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 05 - 07.I.2014
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

1153102000. Circ. CC 465/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 06 - 07.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

1153112001. H. G 1149/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 06 - 07.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

1153122002. O. MAI 179/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 06 - 07.I.2014
al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

1153132003. O. MFP 2067/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 06 - 07.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea unor reglementări contabile

1153142004. H. G 1122/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 07 - 07.I.2014
pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Statutului Academiei de ătiinte Militare

1153152005. H. G 1123/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 07 - 07.I.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013

1153162006. H. G 1148/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 07 - 07.I.2014
pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 august 2013 si la Bucuresti la 23 octombrie 2013, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii destinat finantării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005

1153172007. DEC. ICCJ 18/18 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 07 - 07.I.2014
privind recursul în interesul legii formulat de către Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov, vizând interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, respectiv posibilitatea instantei de judecată de a dispune prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate definitiv la pedeapsa închisorii pentru săvârsirea infractiunilor prevăzute în anexa Legii nr. 76/2008 în ipoteza în care executarea acesteia este suspendată conditionat sau sub supraveghere

1153182008. DEC. ASF 1202/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 07 - 07.I.2014
privind sanctionarea Societătii UIRB-UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.A. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

1153192009. H. G 1156/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 08 - 07.I.2014
pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, a actiunilor prevăzute în Programul de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor, precum si a tarifelor aferente acestora

1153202010. O. MMSC 2947/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 08 - 07.I.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului national de date meteorologice al Administratiei Nationale de Meteorologie

1153212011. O. ANRE 97/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 08 - 07.I.2014
pentru aprobarea regulilor privind achizitia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent retelelor electrice

1152832012. L. P 382/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative

1152842013. D. PRES 1205/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative

1152852014. H. G 1082/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350”

1152862015. O. ANRM 202/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deseurilor extractive si în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere

1152872016. O. MMSC 2881/03 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deseurilor extractive si în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere

1152882017. O. ME 2348/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
al ministrului economiei pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deseurilor extractive si în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere

1152892018. O. MIMMMAT 366/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 36/2013

1152902019. H. G 1080/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 02 - 06.I.2014
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plată aferente tarifului de îmbunătătiri funciare

1152912020. O. ANAF 3883/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 02 - 06.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

1152922021. H. G 1040/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 03 - 06.I.2014
pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

1152932022. H. G 1121/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 03 - 06.I.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

1152942023. O. MDISCSDT 5717/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 03 - 06.I.2014
al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educatiei Nationale

1152952024. H. ASF 64/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 03 - 06.I.2014
pentru aprobarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative

1152962025. D. PRES 1208/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

1152972026. D. PRES 1209/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
privind înaintarea în gradul de contraamiral cu două stele, la trecerea în rezerva, a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1152982027. H. G 1087/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006

1152992028. H. G 1089/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

1153002029. H. G 1119/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
privind desfiintarea Spitalului Orăsenesc Odobesti, judetul Vrancea

1153012030. H. G 1120/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
pentru stabilirea nivelului total al compensatiilor bănesti, a criteriilor si metodologiei de evaluare a pagubelor, precum si a modalitătilor concrete de stabilire si plată a cuantumului compensatiei pentru fiecare salariat al Ambasadei României la Tripoli afectat de conflictul intern armat din Libia

1153022031. O. MDE 539/21 decembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea „Hidroelectrica - Serv” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

1153032032. O. MB 2048/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea „Hidroelectrica - Serv” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

1153042033. MSJ. MMFPSPV 2502/26 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea „Hidroelectrica - Serv” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

1153052034. O. MADR 1521/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării si comercializarea semintelor de plante furajere

1153062035. MSJ. MADR 1522/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semintelor de cereale

1152402036. O. ME 1935/16 septembrie 2013 - M. Of. nr. 840 - 30.XII.2013
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CARFIL - SA - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1152412037. O. MB 1973/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 840 - 30.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CARFIL - SA - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1152422038. O. MMFPSPV 2055/27 septembrie 2013 - M. Of. nr. 840 - 30.XII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CARFIL - SA - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1152432039. O. ME 1936/16 septembrie 2013 - M. Of. nr. 840 - 30.XII.2013
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1152442040. O. MB 1970/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 840 - 30.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1152452041. O. MMFPSPV 2056/27 septembrie 2013 - M. Of. nr. 840 - 30.XII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1152462042. O. ANRE 109/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 840 - 30.XII.2013
pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate

1152472043. R. BNR 5/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 841 - 30.XII.2013
privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit

1152482044. L. P 380/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1152492045. D. PRES 1203/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1152502046. D. PRES 1219/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui procuror

1152512047. D. PRES 1220/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui procuror

1152522048. D. PRES 1221/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui procuror

1152532049. D. PRES 1222/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui procuror

1152542050. D. PRES 1223/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui procuror

1152552051. D. PRES 1224/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui procuror

1152562052. D. PRES 1225/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui procuror

1152572053. D. PRES 1226/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui procuror

1152582054. H. G 1159/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Rectificare - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014

1152592055. H. G 1160/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investitiilor

1152602056. O. MADR 1493/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.229/2013

1152612057. O. MFP 2030/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice si a modelului si continutului formularelor „Decizie de impunere din oficiu”

1152622058. O. CNAS 1020/13 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

1152632059. OUG. G 117/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 843 - 30.XII.2013
privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor măsuri în domeniul învătământului

1152642060. H. G 1062/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 843 - 30.XII.2013
privind modificarea regimului juridic al unei locuinte, precum si pentru modificarea nr. crt. 13.1, a totalului locuinte judetul Dolj si a totalului general locuinte din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

1152652061. O. MS 1579/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 843 - 30.XII.2013
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1152662062. O. MEN 5364/29 octombrie 2013 - M. Of. nr. 843 - 30.XII.2013
al ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de bază si finantarea suplimentară bazată pe excelentă a institutiilor de învătământ superior de stat din România pentru anul 2013

1152672063. O. MEN 5578/02 decembrie 2013 - M. Of. nr. 843 - 30.XII.2013
al ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare

1152682064. O. BNR 7/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 843 - 30.XII.2013
privind amortizoarele de capital

1152692065. O. MT 1567/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 844 - 30.XII.2013
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011

1152702066. H. G 145/03 aprilie 2013 - M. Of. nr. 845 - 30.XII.2013
privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei si Harghitei, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

1152712067. H. G 146/03 aprilie 2013 - M. Of. nr. 845 - 30.XII.2013
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei si Harghitei, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

1152722068. H. G 1157/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 845 - 30.XII.2013
privind aprobarea Strategiei industriei nationale de securitate

1152732069. H. G 1164/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 845 - 30.XII.2013
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 320/2013 privind aprobarea Planului national de interventie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populatiei generate de epidemii si pandemii, încredintarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populatiei generate de epidemii si pandemii, precum si de interventie rapidă si eficientă în cazul constatării unor urgente majore de acest tip Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie „Cantacuzino” si suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

1152742070. H. G 1165/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 845 - 30.XII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantării de bază a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar

1152752071. O. MAN 129/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 845 - 30.XII.2013
al ministrului apărării nationale privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unui subofiter din Ministerul Apărării Nationale

1152762072. O. MPIINIS 485/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 845 - 30.XII.2013
al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov

1152772073. O. ANRE 119/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 845 - 30.XII.2013
privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

1152782074. O. CNAS 1048/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 845 - 30.XII.2013
privind completarea art. 2 din Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

1152792075. L. P 381/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 846 - 30.XII.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular al României

1152802076. D. PRES 1204/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 846 - 30.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular al României

1152812077. O. MPIINIS 483/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 846 - 30.XII.2013
al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine privind modificarea si completarea anexelor nr. 3, 4 si 5 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

1152822078. O. MAE 1900/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 846 - 30.XII.2013
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2013
Program de cooperare culturală între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016

1152152079. DEC. PM 494/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
pentru exercitarea unor atributii

1152162080. DEC. PM 495/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
pentru exercitarea unor atributii

1152172081. DEC. PM 496/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
pentru exercitarea unor atributii

1152182082. O. MS 1570/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

1152192083. O. MAN 111/12 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

1152202084. O. MAI 171/03 decembrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

1152212085. O. MJ 4043/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

1152222086. O. MJ 4043/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

1152232087. O. SRI 10377/05 octombrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
al directorului Serviciului Român de Informatii pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

1152242088. O. MADN 540/08 octombrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

1152252089. O. MADN 197/21 octombrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
al directorului Serviciului de Informatii Externe pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

1152262090. O. SPP 947/09 octombrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

1152272091. O. MMSC 2970/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 3.420/2012

1152282092. H. CD 33/27 decembrie 2013 - M. Of. nr. 839 - 27.XII.2013
privind vacantarea unui loc de deputat

1152292093. H. CD 34/27 decembrie 2013 - M. Of. nr. 839 - 27.XII.2013
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1152302094. H. CD 35/27 decembrie 2013 - M. Of. nr. 839 - 27.XII.2013
privind încuviintarea arestării preventive a unui deputat

1152312095. D. PRES 1210/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 839 - 27.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui judecător

1152322096. D. PRES 1211/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 839 - 27.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui judecător

1152332097. D. PRES 1212/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 839 - 27.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui judecător

1152342098. D. PRES 1213/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 839 - 27.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui judecător

1152352099. D. PRES 1214/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 839 - 27.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui judecător

1152362100. D. PRES 1215/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 839 - 27.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui judecător

1152372101. D. PRES 1216/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 839 - 27.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui judecător

1152382102. D. PRES 1217/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 839 - 27.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

1152392103. DEC. PRES 1218/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 839 - 27.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui procuror

1151602104. H. G 1069/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 831 - 24.XII.2013
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturală
Rectificare - M. Of. nr. 50 - 21.I.2014

1151632105. H. G 1137/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 831 - 24.XII.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Natională „Loteria Română” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

1151622106. H. G 1070/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 831 - 24.XII.2013
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului national electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar

1151642107. O. MB 2021/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 831 - 24.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

1151652108. O. MMFPSPV 2589/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 831 - 24.XII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru modificarea si completarea Metodologiei de înregistrare si evaluare a solicitărilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si de decontare a finantării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.765/2012

1151662109. DEC. ANARC 1154/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 831 - 24.XII.2013
privind identificarea pietei relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor

1151672110. H. CM 5315/26 octombrie 2013 - M. Of. nr. 831 - 24.XII.2013
privind completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007

1151682111. H. G 1063/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 832 - 24.XII.2013
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010

1151692112. H. G 1064/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 833 - 24.XII.2013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

1151702113. H. G 1065/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 833 - 24.XII.2013
privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătătii pentru contractarea si implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritătile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unitătile de transfuzie - din spitale si utilizarea terapeutică a tesuturilor si celulelor umane

1151712114. H. G 1067/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 833 - 24.XII.2013
privind modificarea datelor bunurilor prevăzute în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1151722115. O. ORNISS 198/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 833 - 24.XII.2013
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind completarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

1151732116. O. MS 1549/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 833 - 24.XII.2013
al ministrului sănătătii privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 422/2013

1151742117. O. MS 1553/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 833 - 24.XII.2013
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ghidului privind buna practică de distributie angro a medicamentelor, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.963/2008

1151752118. O. ANAF 3806/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 833 - 24.XII.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

1151762119. L. P 372/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 834 - 24.XII.2013
privind transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură si Investitii Străine, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

1151772120. D. PRES 1117/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 834 - 24.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură si Investitii Străine, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

1151782121. H. G 1058/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 834 - 24.XII.2013
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru solutionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes national „Mentinerea si dezvoltarea capacitătii de productie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbesti si Oltet, judetul Vâlcea”

1151792122. H. G 1075/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 834 - 24.XII.2013
pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.404/2009 privind reorganizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească

1151802123. H. G 1115/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 834 - 24.XII.2013
privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

1151812124. O. MS 1554/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 834 - 24.XII.2013
al ministrului sănătătii pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătătii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguratii în sistemul de asigurări sociale de sănătate si a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piata din România

1151822125. O. MS 1567/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 834 - 24.XII.2013
al ministrului sănătătii pentru acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara pentru activitătile de bancă de celule stern hematopoietice centrate si din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare si distributie) si transplant de celule stern hematopoietice centrale si din sângele periferic

1151832126. O. MS 1568/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 834 - 24.XII.2013
al ministrului sănătătii pentru acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures pentru activitătile de bancă de celule stern hematopoietice centrale si din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare si distributie) si transplant de celule stern hematopoietice centrale si din sângele periferic

1151842127. O. MS 1569/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 834 - 24.XII.2013
al ministrului sănătătii pentru acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures pentru activitatea de prelevare de organe, tesuturi si celule de origine umană

1151852128. OUG. G 114/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 835 - 24.XII.2013
privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public si privat al statului si pentru modificarea unor acte normative

1151862129. OUG. G 115/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 835 - 24.XII.2013
pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situatia prevăzută ia art. 6 alin. (1 ) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum si pentru prorogarea unor termene

1151872130. H. G 1100/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 835 - 24.XII.2013
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene

1151882131. H. G 1139/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 835 - 24.XII.2013
privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” si titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învătământului si cercetării, precum si în ceea ce priveste plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

1151892132. H. G 1140/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 835 - 24.XII.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură si Investitii Străine

1151902133. H. G 1141/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 835 - 24.XII.2013
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2014

1151912134. O. ME 1932/16 septembrie 2013 - M. Of. nr. 835 - 24.XII.2013
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR - SA. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1151922135. O. MB 1965/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 835 - 24.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR - SA. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1151932136. O. MMFPSPV 2052/27 septembrie 2013 - M. Of. nr. 835 - 24.XII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR - SA. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1151942137. H. G 1116/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 836 - 24.XII.2013
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupatiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08

1151952138. O. MPIINIS 482/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 836 - 24.XII.2013
al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine nr. 428/2013 privind introducerea unor restrictii de circulatie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judetul Constanta

1151962139. O. ME 1933/16 septembrie 2013 - M. Of. nr. 836 - 24.XII.2013
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FA CUGIR - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1151972140. O. MB 1971/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 836 - 24.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FA CUGIR - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1151982141. O. MMFPSPV 2053/27 septembrie 2013 - M. Of. nr. 836 - 24.XII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FA CUGIR - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1151992142. O. ME 1934/16 septembrie 2013 - M. Of. nr. 836 - 24.XII.2013
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TOHAN - SA. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1152002143. O. MB 1964/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 836 - 24.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TOHAN - SA. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1152012144. O. MMFPSPV 2054/27 septembrie 2013 - M. Of. nr. 836 - 24.XII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TOHAN - SA. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1152022145. O. MB 2060/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 836 - 24.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2014

1152032146. O. MB 2061/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 836 - 24.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2014

1152042147. R. BNR 6/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 836 - 24.XII.2013
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare

1152052148. OUG. G 116/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 837 - 24.XII.2013
privind măsurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventivă, precum si pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei functionări a instantelor pe durata desfăsurării activitătii acestor comisii

1152062149. H. G 1144/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 837 - 24.XII.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1152072150. H. G 1145/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 837 - 24.XII.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Nationale „Romtehnica - SA, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

1152082151. H. G 1155/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 837 - 24.XII.2013
privind stabilirea cuantumului taxei de licentă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licentelor de utilizare a frecventelor radio acordate, prin procedură de selectie, în banda 3400-3600 MHz, precum si a conditiilor de plată a taxei de licentă

1152092152. H. G 1158/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 837 - 24.XII.2013
privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

1152102153. DEC. PM 497/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 837 - 24.XII.2013
privind transferul în interesul serviciului al doamnei Silvia Crăită din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Economiei - Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, în functia publică de executie vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior

1152112154. O. BNR 5/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 837 - 24.XII.2013
pentru abrogarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 16/2011 privind raportarea situatiei pozitiilor pe valută si pe aur

1152122155. O. BNR 6/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 837 - 24.XII.2013
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 15/2012 privind raportarea situatiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare

1152132156. R. BNR 7/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 837 - 24.XII.2013
pentru abrogarea unor acte normative

1152142157. R. BNR 8/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 837 - 24.XII.2013
pentru abrogarea unor acte normative

1151312158. L. P 376/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 826 - 23.XII.2013
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul migratiei si azilului

1150922159. H. G 1046/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 821 - 23.XII.2013
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti

1150932160. H. G 1077/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 821 - 23.XII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

1150942161. O. ANRE 95/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 821 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor si contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei
Modificari si completari:
-O. ANRE 6/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2014

1150952162. L. P 354/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfăsurarea procedurii de achizitie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului national de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (România)-Ungheni (Republica Moldova)“, semnat la Chisinău la 11 iunie 2013

1150962163. D. PRES 1098/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfăsurarea procedurii de achizitie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului national de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (România)-Ungheni (Republica Moldova)“, semnat la Chisinău la 11 iunie 2013

1150972164. L. P 364/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

1150982165. D. PRES 1109/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

1150992166. L. P 365/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

1151002167. D. PRES 1110/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

1151012168. L. P 366/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

1151022169. D. PRES 1111/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

1151032170. L. P 367/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

1151042171. D. PRES 1112/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

1151052172. O. ANSVSA 109/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

1151062173. O. ANRE 98/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord“ - S.A.

1151072174. O. ANRE 100/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială Enel Distributie Muntenia - S.A.

1151082175. O. ANRE 101/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială Enel Distributie Banat - S.A.

1151092176. O. ANRE 102/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială Enel Distributie Dobrogea - S.A.

1151102177. O. ANRE 103/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială E.ON Moldova Distributie - S.A.

1151112178. O. ANRE 104/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord“ - S.A.

1151122179. O. ANRE 105/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud“ - S.A.

1151132180. O. CNAS 1029/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

1151142181. O. MFP 2032/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 823 - 23.XII.2013
al ministrului finantelor publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia
Rectificare - M. Of. nr. 50 - 21.I.2014

1151152182. H. G 1043/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 824 - 23.XII.2013
privind modificarea si completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scăderea unor imobile ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptătite, precum si transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza“ Covasna în administrarea Muzeului National al Carpatilor Răsăriteni din subordinea Ministerului Culturii

1151162183. H. G 1117/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 824 - 23.XII.2013
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiintarea reciprocă a Institutului/ Centrului Cultural, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2013
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiintarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural

1151172184. O. ANSVSA 112/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 824 - 23.XII.2013
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitătile care produc alimente de origine animală

1151182185. O. MS 1529/13 decembrie 2013 - M. Of. nr. 824 - 23.XII.2013
al ministrului sănătătii privind aprobarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale

1151192186. O. MS 1538/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 824 - 23.XII.2013
al ministrului sănătătii privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

1151202187. O. CNAS 1014/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 824 - 23.XII.2013
privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

1151212188. O. ANRE 96/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 824 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

1151222189. L. P 374/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
privind utilizarea sistemelor destinate blocării si întreruperii radiocomunicatiilor în perimetrele unitătilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

1151232190. D. PRES 1121/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind utilizarea sistemelor destinate blocării si întreruperii radiocomunicatiilor în perimetrele unitătilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

1151242191. L. P 379/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

1151252192. D. PRES 1126/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

1151262193. H. G 1061/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare si pe căi navigabile interioare si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004

1151272194. H. G 1068/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocatiei de hrană zilnice pentru personalul navigant si auxiliar îmbarcat pe nave

1151282195. H. G 1072/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de statiune balneară si balneoclimatică pentru unele localităti si areale care dispun de factori naturali de cură

1151292196. H. G 1078/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
privind înfiintarea Centrului de coordonare pentru asigurarea sprijinului natiunii-gazdă pe timpul intrării, stationării, desfăsurării de operatiuni si tranzitării teritoriului României de către fortele armate străine si functionarea acestuia la instituirea stării de urgentă, de asediu, de mobilizare sau de război

1151302197. O. ANRE 116/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă

1151322198. D. PRES 1123/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 826 - 23.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul migratiei si azilului

1151332199. L. P 377/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 826 - 23.XII.2013
pentru modificarea si completarea Legii responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010

1151342200. D. PRES 1124/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 826 - 23.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010

1151352201. O. ANRE 117/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 826 - 23.XII.2013
privind aprobarea Metodologiei de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă

1151362202. M. Of. nr. 826 - 23.XII.2013
privind componenta Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România

1151372203. M. Of. nr. 826 - 23.XII.2013
pentru modificarea art. 12 din Regulamentul de organizare si functionare a filialelor Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România nr. 4/2012

1151382204. M. Of. nr. 827 - 23.XII.2013
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive, precum si a Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

1151422205. O. MT 1547/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 827 - 23.XII.2013
al ministrului transporturilor privind delegarea de competentă si desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atributii ce revin autoritătii competente în domeniul securitătii aviatiei civile, la nivel national, precum si pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competente

1151402206. D. PRES 1125/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 827 - 23.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive, precum si a Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

1151432207. L. P 375/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 828 - 23.XII.2013
privind transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor - Palas, judetul Constanta, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură si Investitii Străine, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii „Varianta de ocolire a municipiului Constanta”

1151442208. D. PRES 1122/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 828 - 23.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor - Palas, judetul Constanta, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură si Investitii Străine, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii „Varianta de ocolire a municipiului Constanta”

1151452209. D. PRES 1200/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 828 - 23.XII.2013
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

1151462210. D. PRES 1201/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 828 - 23.XII.2013
privind conferirea Ordinului Meritul industrial si Comercial

1151472211. D. PRES 1202/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 828 - 23.XII.2013
privind conferirea unor decoratii

1151482212. O. ANRE 93/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 828 - 23.XII.2013
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantitătilor de gaze naturale rezultate din activitatea de productie necesare acoperirii consumului pe piata reglementată

1151492213. O. ANRE 110/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 828 - 23.XII.2013
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.220/2006

1151502214. O. ANRE 111/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 828 - 23.XII.2013
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009

1151512215. H. G 1059/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 829 - 23.XII.2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

1151522216. H. G 1118/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 829 - 23.XII.2013
pentru modificarea art. 1^1 din Hotărârea Guvernului nr. 183/2005 privind înfiintarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităti finantate integral din venituri proprii

1151532217. O. ANRM 211/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 829 - 23.XII.2013
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităti de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 85/2013

1151542218. OUG. G 113/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 830 - 23.XII.2013
privind unele măsuri bugetare si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

1151552219. H. G 1134/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 830 - 23.XII.2013
privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013

1151562220. H. G 1135/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 830 - 23.XII.2013
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

1151572221. H. G 1136/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 830 - 23.XII.2013
privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013

1151582222. O. ANRE 99/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 830 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comerciala CEZ Distributie - S.A.

1151592223. H. CAFR 48/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 830 - 23.XII.2013
privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 20 noiembrie 2013

1150312224. L. P 369/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

1150322225. D. PRES 1114/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

1150332226. L. P 370/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România

1150362227. L. P 371/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

1150352228. D. PRES 1115/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România

1150372229. D. PRES 1116/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

1150382230. D. PRES 1132/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150392231. D. PRES 1133/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150402232. D. PRES 1134/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150412233. D. PRES 1135/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150422234. D. PRES 1136/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150432235. D. PRES 1137/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150442236. D. PRES 1138/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150452237. D. PRES 1139/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150472238. D. PRES 1140/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150482239. D. PRES 1141/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150492240. D. PRES 1142/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150502241. D. PRES 1143/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150512242. D. PRES 1144/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150522243. D. PRES 1145/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150532244. D. PRES 1146/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150542245. D. PRES 1147/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150552246. D. PRES 1149/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150562247. D. PRES 1148/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150572248. D. PRES 1150/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150582249. D. PRES 1151/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150592250. O. ANRE 106/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

1150602251. O. ANRE 112/08 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piata de echilibrare

1150612252. H. G 1039/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 817 - 21.XII.2013
privind darea în administrare Serviciului de Ambulantă Judetean Satu Mare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si folosinta sa, precum si înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea unitătilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătătii

1150622253. H. G 1045/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 817 - 21.XII.2013
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Garda de Coastă a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum si pentru actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1150632254. H. G 1051/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 817 - 21.XII.2013
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 417/2008 privind plata contributiei anuale a României la World Petroleum Council, din bugetul Ministerului Economiei si Finantelor

1150642255. O. ANPC 398/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 817 - 21.XII.2013
al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea ultimei transe din cofinantarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2013

1150652256. O. ANRE 107/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 817 - 21.XII.2013
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor natural

1150662257. L. P 360/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 818 - 21.XII.2013
privind constituirea si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si de produse petroliere

1150672258. D. PRES 1105/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 818 - 21.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind constituirea si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si de produse petroliere

1150682259. O. MT 1518/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 818 - 21.XII.2013
al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

1150692260. L. P 357/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2013 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

1150702261. D. PRES 1102/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2013 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

1150712262. L. P 358/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
pentru modificarea art. 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1150722263. D. PRES 1103/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1150732264. L. P 359/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii

1150742265. D. PRES 1104/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii

1150752266. L. P 362/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din învătământul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore

1150762267. D. PRES 1107/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din învătământul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore

1150772268. L. P 363/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prin Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării“, în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

1150782269. D. PRES 1108/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prin Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

1150792270. L. P 368/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1150802271. D. PRES 1113/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1150812272. DEC. CC 494/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
cu privire la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Memorandumului de întelegere încheiat între statul român si The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013

1150822273. L. P 373/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 820 - 21.XII.2013
privind cooperarea dintre Parlament si Guvern în domeniul afacerilor europene

1150832274. D. PRES 1118/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 820 - 21.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind cooperarea dintre Parlament si Guvern în domeniul afacerilor europene

1150842275. D. PRES 1119/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 820 - 21.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui judecător

1150852276. D. PRES 1120/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 820 - 21.XII.2013
privind eliberarea din functie a unui procuror

1150862277. D. PRES 1129/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 820 - 21.XII.2013
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1150872278. O. ANSVSA 111/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 820 - 21.XII.2013
pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru actiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

1150882279. O. MADR 1474/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 820 - 21.XII.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Investitii privind infrastructura de broadband în spatiul rural"

1150892280. O. ME 2435/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 820 - 21.XII.2013
al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 861/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitătii produselor industriale"

1150902281. O. ANRE 114/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 820 - 21.XII.2013
privind aprobarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficientă

1150912282. O. BNR 1235/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 820 - 21.XII.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale LAUREN FINANCE IFN - S.A.

1149882283. H. G 1034/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 810 - 20.XII.2013
privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române“ pentru administratiile bazinale de apă

1149892284. O. MB 2022/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 810 - 20.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză si/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă" si al Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

1149902285. L. P 343/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

1149912286. D. PRES 1087/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

1149922287. L. P 344/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

1149932288. D. PRES 1088/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

1149942289. L. P 345/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

1149952290. DCL. PRES 1089/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

1149962291. L. P 346/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice

1149972292. D. PRES 1090/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice

1149982293. OUG. G 112/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud“ - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord“ - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, precum si a termenelor prevăzute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova“ - S.A. si „Electrica Oltenia“ - S.A.

1149992294. H. G 1050/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
pentru aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar

1150002295. H. G 1053/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 190/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1150012296. H. G 1111/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Mures de către doamna Koss Gabriela

1150022297. H. G 1112/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Mures de către domnul Butiulca Manuel-Augustin

1150032298. H. G 1113/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Constanta de către domnul Selamet Iucsel

1150042299. O. MEN 5648/13 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare si a modelului Cererii-tip pentru sustinerea tezei de abilitare

1150052300. L. P 347/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

1150062301. D. PRES 1091/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

1150072302. L. P 348/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultantă pentru privatizarea Societătii Comerciale „Romtelecom“ - S.A.

1150082303. D. PRES 1092/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultantă pentru privatizarea Societătii Comerciale „Romtelecom“ - S.A.

1150092304. L. P 349/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru prorogarea unui termen

1150102305. D. PRES 1093/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru prorogarea unui termen

1150112306. L. P 353/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

1150122307. D. PRES 1097/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

1150132308. D. PRES 1084/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului pentru facilitatea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, si România, în calitate de Împrumutat, si Banca Natională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, si a Memorandumului de întelegere dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Bruxelles la 6 noiembrie 2013

1150142309. D. PRES 1130/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150152310. D. PRES 1131/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150162311. H. G 1114/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului si administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si pentru darea acestuia în folosintă gratuită

1150172312. O. MS 1512/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice în vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei în organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier

1150182313. O. MDRAP 3384/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind acustica în constructii si zone urbane, indicativ C 125-2013"

1150192314. Circ. BNR 39/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 813 - 20.XII.2013
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2013

1150202315. H. G 1060/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 813 - 20.XII.2013
privind aprobarea actelor aditionale nr. 2 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012

1150212316. D. PRES 1152/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 814 - 20.XII.2013
privind numirea unui judecător

1150222317. H. G 1066/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 814 - 20.XII.2013
pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A. Bucuresti

1150232318. O. MMFPSPV 2591/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 814 - 20.XII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip strategic/grant pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model pentru contractele de finantare ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane"/ organismele intermediare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“

1150242319. H. P 75/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 815 - 20.XII.2013
privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului si preluarea atributiilor acestei functii de către un adjunct al Avocatului Poporului

1150252320. H. P 76/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 815 - 20.XII.2013
privind numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

1150262321. H. G 1055/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 815 - 20.XII.2013
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“

1150272322. H. G 1056/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 815 - 20.XII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei nationale privind imigratia

1150282323. H. G 1108/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 815 - 20.XII.2013
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor si suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

1150292324. H. G 1110/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 815 - 20.XII.2013
privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

1150302325. Circ. BNR 38/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 815 - 20.XII.2013
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Tetraevangheliarul de la Hurezi

1149282326. L. P 355/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 802 - 19.XII.2013
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014

1149292327. D. PRES 1127/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 802 - 19.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014

1149302328. H. G 1036/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 802 - 19.XII.2013
privind transmiterea unor părti de imobile, constituite din terenuri, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judetul Dolj, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1149312329. H. G 1041/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 802 - 19.XII.2013
privind reglementarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice Autoritătii Electorale Permanente si filialelor acesteia

1149322330. H. G 1042/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 802 - 19.XII.2013
privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

1149332331. H. G 1047/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 802 - 19.XII.2013
pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

1149342332. H. G 991/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 803 - 19.XII.2013
privind aprobarea scolarizării anuale a 20 de persoane din Republica Moldova în ăcoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

1149352333. O. MB 2002/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 803 - 19.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

1149362334. O. MDRAP 3383/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 803 - 19.XII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea si executia acoperisurilor verzi la clădiri noi si existente, indicativ GP 125-2013”

1149372335. H. G 1012/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 804 - 19.XII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.497/2008 privind aprobarea Planului national de implementare a prevederilor Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai2001, aferent perioadei 2008-2029

1149382336. H. G 1021/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 804 - 19.XII.2013
privind aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 si 23 septembrie 2013 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordai de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

1149392337. H. G 1024/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 804 - 19.XII.2013
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”

1149402338. H. G 1035/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 804 - 19.XII.2013
privind aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe si Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistentei si protectiei consulare, semnat la Chisinău la 13 septembrie 2012

1149412339. L. P 356/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 805 - 19.XII.2013
Legea bugetului de stat pe anul 2014

1149422340. D. PRES 1128/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 805 - 19.XII.2013
pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2014

1149432341. H. G 1044/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 805 - 19.XII.2013
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 218/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1149442342. DEC. ANRM 6/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 805 - 19.XII.2013
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Zăvideni

1149452343. O. MS 1531/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 805 - 19.XII.2013
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

1149462344. O. MFP 2020/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 806 - 19.XII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice si al ministru delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2013

1149472345. OG. G 20/27 ianuarie 1994 - M. Of. nr. 806 - 19.XII.2013
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente - republicare

1149482346. D. PRES 1085/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 807 - 19.XII.2013
privind trecerea în rezervă a unui general maior cu două stele din Ministerul Afacerilor Interne

114949