S-au gasit 129751 rezultate in 0.5386 secunde.
Inapoi

1454661. H. S 75/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 481 - 12.VI.2018
privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

1454672. H. S 76/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 481 - 12.VI.2018
pentru alegerea unui secretar al Biroului permanent al Senatului

1454683. H. G 399/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 481 - 12.VI.2018
privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Deschiderea si punerea în exploatare a Carierei Rosia de Jiu, judetul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"

1454694. H. G 414/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 481 - 12.VI.2018
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

1454705. Ins. MEN 1/16 mai 2018 - M. Of. nr. 481 - 12.VI.2018
a ministrului educatiei nationale privind aplicarea unitară la nivelul unitătilor de învătământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entitătilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

1454716. H. G 361/24 mai 2018 - M. Of. nr. 482 - 12.VI.2018
privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licentelor în domeniul transportului feroviar

1454727. O. MAE 54/31 mai 2018 - M. Of. nr. 483 - 12.VI.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

1454738. O. MCIN 2351/07 mai 2018 - M. Of. nr. 482 - 12.VI.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru reacreditarea Colectiei publice de obiecte si fond documentar din cadrul Centrului de Documentare si Informare Gaze Naturale Medias/S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. din Medias, judetul Sibiu

1454439. DEC. CC 147/27 martie 2018 - M. Of. nr. 477 - 11.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. (3) din Codul de procedură penală

14544410. H. G 392/31 mai 2018 - M. Of. nr. 477 - 11.VI.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului 2738, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14544511. O. MADR 1192/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 477 - 11.VI.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2018-31 martie 2018, determinate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

14544612. O. MJ 2337/30 mai 2018 - M. Of. nr. 477 - 11.VI.2018
al ministrului justitiei pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.632/C/2014

14544713. H. UNNP 72/17 mai 2018 - M. Of. nr. 477 - 11.VI.2018
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România nr. 74/2013

14544814. L. P 123/07 iunie 2018 - M. Of. nr. 478 - 11.VI.2018
pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere si a lucrărilor de corectare a torentilor din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

14544915. D. PRES 443/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 478 - 11.VI.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere si a lucrărilor de corectare a torentilor din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

14545016. L. P 124/07 iunie 2018 - M. Of. nr. 478 - 11.VI.2018
privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internationale de Investitii

14545117. D. PRES 444/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 478 - 11.VI.2018
pentru promulgarea Legii privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internationale de Investitii

14545218. O. MT 963/11 mai 2018 - M. Of. nr. 478 - 11.VI.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78

14545319. O. MEN 3692/14 mai 2018 - M. Of. nr. 478 - 11.VI.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal „Betleem" din orasul Hateg

14545420. R. ASF 5/10 mai 2018 - M. Of. nr. 478 - 11.VI.2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piată

14545521. DEC. CC 135/20 martie 2018 - M. Of. nr. 479 - 11.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

14545622. DEC. CC 74/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 479 - 11.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (3) pct. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

14545723. DEC. CC 184/29 martie 2018 - M. Of. nr. 479 - 11.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităti fiscale

14545824. DEC. CC 186/29 martie 2018 - M. Of. nr. 479 - 11.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

14545925. O. MEN 3629/02 mai 2018 - M. Of. nr. 479 - 11.VI.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor si procedurilor de evaluare si certificare ale evaluatorilor de competente profesionale, evaluatorilor de evaluatori si evaluatorilor externi

14546026. O. MEN 2687/14 mai 2018 - M. Of. nr. 479 - 11.VI.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „prescolar” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „Natanaei" din municipiul Suceava

14546127. H. G 412/08 iunie 201 - M. Of. nr. 480 - 11.VI.2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării Seminarului international pe tema Securitătii energetice sub egida Centrului pentru Cooperare în Domeniul Securitătii - RACVIAC, în perioada 12-15 iunie 2018, la Medias

14546228. DEC. PM 216/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 480 - 11.VI.2018
privind eliberarea domnului Daniel Robert Marin, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

14546329. O. MEN 3721/21 mai 2018 - M. Of. nr. 480 - 11.VI.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobare; Metodologiei de elaborare, validare, aprobare s gestionare a standardelor ocupationale si a modelulu de standard ocupational

14546430. O. MMJS 1721/29 mai 2018 - M. Of. nr. 480 - 11.VI.2018
a ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobare; Metodologiei de elaborare, validare, aprobare s gestionare a standardelor ocupationale si a modelulu de standard ocupational

14546531. DEC. ICCJ 22/19 martie 2018 - M. Of. nr. 480 - 11.VI.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „interpretarea dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 303/2004), în sensul de a se stabili dacă data pensionării reprezintă data eliberării din functie prin pensionare ori data stabilirii drepturilor de pensie prin decizia privind acordarea pensiei de serviciu în baza art. 82 din Legea nr. 303/2004”

14543132. DEC. CC 37/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 474 - 08.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (2) teza finală din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

14543233. DEC. CC 156/27 martie 2018 - M. Of. nr. 474 - 08.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 135 alin. (1) din Codul penal

14543334. H. G 385/31 mai 2018 -

14543435. H. G 386/31 mai 2018 - M. Of. nr. 474 - 08.VI.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 11 octombrie 2017, la 20 octombrie 2017 si la 25 octombrie 2017, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

14543536. H. G 394/31 mai 2018 - M. Of. nr. 474 - 08.VI.2018
privind actualizarea valorii de inventar si transmiterea unor imobile situate în municipiul Arad, judetul Arad, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si modificarea anexelor nr. 4 si 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14543637. DEC. CC 811/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 475 - 08.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1)-(3) si (5)-(6), art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea in plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

14543738. O. MAP 428/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 475 - 08.VI.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.645/2013 pentru aprobarea Catalogului national al materialelor de bază si a modelului filei Catalogului national al materialelor de bază

14543839. DEC. CC 357/30 mai 2018 - M. Of. nr. 476 - 08.VI.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

14543940. OUG. G 46/31 mai 2018 - M. Of. nr. 476 - 08.VI.2018
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate

14544041. O. MEN 3675/14 mai 2018 - M. Of. nr. 476 - 08.VI.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea componentei grupului de elaborare a planurilor-cadru de învătământ pentru învătământul secundar si a componentei comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învătământ pentru învătământul secundar

14544142. O. MEN 3693/14 mai 2018 - M. Of. nr. 476 - 08.VI.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal si program prelungit „Licurici” din municipiul Arad

14544243. O. CNAS 961/29 mai 2018 - M. Of. nr. 476 - 08.VI.2018
pentru completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

14539944. H. G 395/31 mai 2018 - M. Of. nr. 469 - 07.VI.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Natională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

14540045. O. MTS 386/17 mai 2018 - M. Of. nr. 469 - 07.VI.2018
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacantă pentru Ministerul Tineretului si Sportului si unitătile din subordinea acestuia

14540146. O. MFP 2180/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 469 - 07.VI.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a operatiunii de răscumpărare anticipată a unei serii de obligatiuni denominate în dolari, scadentă în data de 7 februarie 2022, si de preschimbare a acesteia sau a unei părti din aceasta cu obligatiuni noi, prin contractarea unui împrumut pe pietele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, în sumă totală de până la 1,5 miliarde dolari, cu maturitatea de 30 de ani, si desemnarea administratorilor tranzactiei

14540247. DEC. ICCJ 9/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 469 - 07.VI.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Interpretarea dispozitiilor art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa VII din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu privire la faptul dacă, la încetarea raporturilor de serviciu/trecerea în rezervă/retragere, politistii/ militarii beneficiază de ajutoarele prevăzute de aceste prevederi în situatia în care legiuitorul, prin acte normative care reglementează salarizarea în sectorul bugetar, a stipulat că aceste prevederi nu se aplică, respectiv aceste ajutoare nu se acordă”

14540348. H. CEDO 29117/27 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 469 - 07.VI.2018
în Cauza Dimon împotriva României

14540449. DEC. CC 620/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 470 - 07.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (1)-(3) si (5)-(6), art. 8 si art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si legea în ansamblul său

14540550. O. MT 978/16 mai 2018 - M. Of. nr. 470 - 07.VI.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiuni de agrement

14540651. O. MT 979/16 mai 2018 - M. Of. nr. 470 - 07.VI.2018
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa V la MARPOL (Substantele HME si modelul Jurnalului de înregistrare a operatiunilor de descărcare a gunoiului), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.277(70) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 28 octombrie 2016

14540752. L. P 122/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum si pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

14540853. D. PRES 440/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum si pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

14540954. DEC. CC 145/27 martie 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (6) din Codul de procedură penală

14541055. DEC. CC 160/27 martie 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

14541156. O. MJ 1940/23 mai 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie pentru anul 2018

14541257. O. MJ 1941/23 mai 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018

14541358. O. MJ 1942/23 mai 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime în functii de specialitate juridică si care vor promova concursul de dobândire a calitătii de notar public în anul 2018

14541459. O. MJ 1943/23 mai 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2018

14541560. O. MEN 3685/14 mai 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal si prelungit „Triki Riki” din municipiul Suceava

14541661. O. MEN 3686/14 mai 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Gimnazială „Sf. Antim Ivireanul” din municipiul Timisoara

14541762. O. MEN 3694/14 mai 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal “, profilul „real”, specializarea „stiinte ale naturii” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione” din municipiul Oradea

14541863. L. P 120/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 472 - 07.VI.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

14541964. D. PRES 438/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

14542065. L. P 125/07 iunie 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

14542166. D. PRES 445/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

14542267. D. PRES 441/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, post-mortem, unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

14542368. D. PRES 442/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

14542469. H. CD 35/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 472 - 07.VI.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la recomandarea de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un pact mondial pentru mediu - COM(2018)138

14542570. H. CD 36/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 472 - 07.VI.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migratia - COM(2018)250

14542671. DEC. CC 812/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 472 - 07.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1)-(3) si (5)-(6), art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

14542772. H. G 396/31 mai 2018 - M. Of. nr. 472 - 07.VI.2018
privind unele măsuri referitoare la pregătirea si exercitarea de către România a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene în anul 2019

14542873. DEC. CC 38/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 473 - 07.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 105 alin. (1) si (2) si ale art. 106 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 11 din 18 aprilie 2016, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

14542974. DEC. CC 93/01 martie 2018 - M. Of. nr. 473 - 07.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

14543075. DEC. CC 358/30 mai 2018 - M. Of. nr. 473 - 07.VI.2018
asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natură constitutională dintre ministrul justitiei, pe de o parte, si Presedintele României, pe de altă parte
Opinie concurentă
Opinie separată
Opinie separată
Opinie separată

14537576. L. P 121/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligatii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

14537677. D. PRES 439/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligatii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

14537778. H. S 69/29 mai 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Al doilea Raport anual privind Instrumentul pentru refugiatii din Turcia - COM (2018) 91 final

14537879. H. S 70/29 mai 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Reforma structurii administrative a scolilor europene - COM (2018) 152 final

14537980. H. S 71/29 mai 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2018)171 final

14538081. DEC. CC 162/27 martie 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996

14538182. DEC. CC 159/27 martie 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 alin. (1) lit. a) si art. 87 din Codul penal

14538283. H. G 365/24 mai 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
pentru aprobarea Strategiei nationale privind promovarea egalitătii de sanse si de tratament între femei si bărbati si prevenirea si combaterea violentei domestice pentru perioada 2018-2021 si a Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale privind promovarea egalitătii de sanse si de tratament între femei si bărbati si prevenirea si combaterea violentei domestice pentru perioada 2018-2021

14538384. DEC. PM 214/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de către domnul Romulus Cătălin Pantazi

14538485. DEC. PM 215/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de către domnul Doru Eduard Clăbescu

14538586. O. MAI 49/22 mai 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

14538687. H. G 275/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 466 - 06.VI.2018
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

14538788. H. G 357/24 mai 2018 - M. Of. nr. 466 - 06.VI.2018
privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investitii care urmează a fi pregătite si atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Natională de Strategie si Prognoză

14538889. H. G 382/31 mai 2018 - M. Of. nr. 466 - 06.VI.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

14538990. H. G 383/31 mai 2018 - M. Of. nr. 466 - 06.VI.2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

14539091. O. MS 709/31 mai 2018 - M. Of. nr. 466 - 06.VI.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.173/2010 privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale institutiilor Uniunii Europene

14539192. O. CONC 467/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 466 - 06.VI.2018
pentru aprobarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) si alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spatiul feroviar unic european

14539293. DEC. CC 144/27 martie 2018 - M. Of. nr. 467 - 06.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală

14539394. DEC. CC 161/27 martie 2018 - M. Of. nr. 467 - 06.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 99 lit. r) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

14539495. O. CONC 466/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 467 - 06.VI.2018
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar

14539596. O. CONC 468/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 467 - 06.VI.2018
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza si solutionarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spatiul feroviar unic european

14539697. DEC. CC 129/20 martie 2018 - M. Of. nr. 468 - 06.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 113 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

14539798. O. MEN 3502/29 martie 2018 - M. Of. nr. 468 - 06.VI.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Orientărilor metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în dezvoltare locală pentru clasele a XI-a si a XII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, si pentru clasa a XI-a învătământ profesional

14539899. DEC. ICCJ 25/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 468 - 06.VI.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea dispozitiilor art. 33 si 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 165/2013), coroborate cu ale art. II din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (Legea nr. 368/2013), respectiv:
„În cazul persoanelor care au optat pentru returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către entitătile învestite cu solutionarea notificării, în vederea restituirii, în natură sau prin compensare cu alte bunuri, a imobilelor, se aplică termenele prevăzute de ari. 33 si art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013?
În cazul în care nu se aplică termenele sus-mentionate, instanta învestită cu solutionarea pe fond a cererii formulate conform art. II din Legea nr. 368/2013, constatând că cererea nu poate fi solutionată prin restituirea în natură sau prin acordarea de bunuri în compensare, respinge cererea apreciind că dispozitia initială aflată în dosarul returnat de la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (supravietuieste) continuă să producă efecte sau instanta trebuie să reanalizeze notificarea si să dispună măsuri reparatorii potrivit art. 1 alin. (2) teza a două din Legea nr. 165/2013 (măsuri compensatorii prin puncte) ?”

145357100. L. P 119/25 mai 2018 - M. Of. nr. 460 - 05.VI.2018
pentru ratificarea Acordului de dialog politic si de cooperare dintre Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles

145358101. H. G 363/24 mai 2018 - M. Of. nr. 460 - 05.VI.2018
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

145359102. O. ANAF 1281/18 mai 2018 - M. Of. nr. 460 - 05.VI.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contributie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct si de stingere a acestora

145360103. O. MTU 17878/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 460 - 05.VI.2018
al ministrului turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Germisara” - S.A.

145361104. O. MMJS 1625/03 mai 2018 - M. Of. nr. 460 - 05.VI.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Germisara” - S.A.

145362105. O. MFP 2111/23 mai 2018 - M. Of. nr. 460 - 05.VI.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Germisara” - S.A.

145363106. O. MS 692/24 mai 2018 - M. Of. nr. 461 - 05.VI.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu” Bucuresti

145364107. O. ANRE 89/10 mai 2018 - M. Of. nr. 462 - 05.VI.2018
privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

145365108. H. G 374/24 mai 2018 - M. Of. nr. 463 - 05.VI.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” prin Exploatarea Complexă Stânca-Costesti, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

145366109. H. G 375/24 mai 2018 - M. Of. nr. 463 - 05.VI.2018
privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" prin Administratia Bazinală de Apă ăiret, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, valorificării si casării, după caz, si pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

145367110. DEC. ICCJ 2/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 463 - 05.VI.2018
privind existenta unor măsuri asigurătorii înfiintate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane fizice sau juridice: a) suspendă executarea silită începută de un creditor ipotecar, al cărui drept de ipotecă asupra bunurilor sechestrate a devenit opozabil tertilor anterior înfiintării măsurii asigurătorii din procesul penai; b) determină nulitatea actelor de executare ulterioare înfiintării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra acelorasi bunuri, împiedicând astfel executarea silită începută de un creditor ipotecar

145368111. H. G 391/31 mai 2018 - M. Of. nr. 464 - 05.VI.2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferintei Cartei Energiei si a evenimentelor conexe, desfăsurate la Bucuresti, pe perioada exercitării de către România a Presedintiei Cartei Energiei

145369112. DEC. PM 210/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 464 - 05.VI.2018
pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

145370113. DEC. PM 211/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 464 - 05.VI.2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Iulian Cliseru din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

145371114. DEC. PM 212/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 464 - 05.VI.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Ciprian- Constantin Rusu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

145372115. DEC. PM 213/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 464 - 05.VI.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul George-Bogdan Borună a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

145373116. O. MMED 512/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 464 - 05.VI.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentara cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.450/2010

145374117. DEC. ICCJ 10/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 464 - 05.VI.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept: „Modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, în sensul dacă în categoria pensionarilor sistemului public de pensii (în acceptiunea acestei prevederi legale) intră si pensionarii sistemului pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările si completările ulterioare) sau nu”.

145346118. O. MMED 448/14 mai 2018 - M. Of. nr. 457 - 04.VI.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, si al ministrului finantelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

145347119. O. MFP 2010/09 mai 2018 - M. Of. nr. 457 - 04.VI.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, si al ministrului finantelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

145348120. O. MT 975/16 mai 2018 - M. Of. nr. 457 - 04.VI.2018
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.278(70) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 28 octombrie 2016

145349121. O. MAI 47/11 mai 2018 - M. Of. nr. 458 - 04.VI.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Regulilor si politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 126/2016

145350122. O. ANCPI 165/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 458 - 04.VI.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităti administrativ-teritoriale din judetul Prahova

145351123. H. CD 33/30 mai 2018 - M. Of. nr. 459 - 04.VI.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Planul de actiune privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv si mai inovator - COM(2018) 109

145352124. H. CD 34/30 mai 2018 - M. Of. nr. 459 - 04.VI.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European si Consiliu privind Planul de actiune vizând mobilitatea militară - JOIN(2018) 5

145353125. OUG. G 45/24 mai 2018 - M. Of. nr. 459 - 04.VI.2018
pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

145354126. O. MS 703/30 mai 2018 - M. Of. nr. 459 - 04.VI.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 477/2009 privind înfiintarea Registrului National de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul National de Transplant din cadrul unitătilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic si stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agentia Natională de Transplant

145355127. O. MS 704/30 mai 2018 - M. Of. nr. 459 - 04.VI.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

145356128. O. MS 707/31 mai 2018 - M. Of. nr. 459 - 04.VI.2018
al ministrului sănătătii privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

145314129. H. G 371/24 mai 2018 - M. Of. nr. 452 - 31.V.2018
pentru stabilirea numărului de posturi si a structurii organizatorice a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoză

145315130. H. G 373/24 mai 2018 - M. Of. nr. 452 - 31.V.2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Arges, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călărasi, Ialomita, Suceava, Sibiu, Brasov, Constanta si municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

145316131. H. G 376/24 mai 2018 - M. Of. nr. 452 - 31.V.2018
privind preluarea podului peste râul Aries, situat pe drumul national DN 1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

145317132. H. G 377/24 mai 2018 - M. Of. nr. 452 - 31.V.2018
privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Bistrita” al Judetului Bistrita-Năsăud a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum si înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

145318133. O. MAI 50/22 mai 2018 - M. Of. nr. 452 - 31.V.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activitătii si delegarea unor competente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

145319134. O. MAI 52/24 mai 2018 - M. Of. nr. 452 - 31.V.2018
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel national

145320135. DEC. ARF 381/23 mai 2018 - M. Of. nr. 452 - 31.V.2018
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind stabilirea valorii compensatiei unitare pentru transportul feroviar public de călători si a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul pachetului minim social pentru care acestia primesc compensatii de la bugetul de stat în anul 2018

145321136. O. ANRE 92/16 mai 2018 - M. Of. nr. 452 - 31.V.2018
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România

145322137. L. P 118/25 mai 2018 - M. Of. nr. 453 - 31.V.2018
pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Federativă a Braziliei privind asistenta judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia la 13 iunie 2017
Tratat între România si Republica Federativă a Braziliei privind asistenta judiciară reciprocă în materie penală

145323138. D. PRES 435/25 mai 2018 - M. Of. nr. 453 - 31.V.2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Federativă a Braziliei privind asistenta judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia la 13 iunie 2017

145324139. DEC. CC 57/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 453 - 31.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) pct. 3 si alin. (3) din Codul de procedură civilă

145325140. DEC. CC 117/14 martie 2018 - M. Of. nr. 453 - 31.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

145326141. H. G 367/24 mai 2018 - M. Of. nr. 453 - 31.V.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătătii pentru contractarea si implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritătile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unitătile de transfuzie - din spitale si utilizarea terapeutică a tesuturilor si celulelor umane

145327142. H. G 368/24 mai 2018 - M. Of. nr. 453 - 31.V.2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative

145328143. H. G 369/24 mai 2018 - M. Of. nr. 453 - 31.V.2018
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public

145329144. DEC. CC 42/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 454 - 31.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

145330145. OUG. G 44/24 mai 2018 - M. Of. nr. 454 - 31.V.2018
privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispozitii si prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

145331146. H. G 372/24 mai 2018 - M. Of. nr. 454 - 31.V.2018
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-media, tineretului si sportului, semnat la Sinaia la 9 iulie 2017
Acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului

145332147. O. MFP 2135/30 mai 2018 - M. Of. nr. 454 - 31.V.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2018

145333148. O. ASPAAS 53/24 mai 2018 - M. Of. nr. 454 - 31.V.2018
privind modificarea si abrogarea unor reglementări referitoare la dimensionarea bugetului minim de timp

145334149. O. ASPAAS 54/25 mai 2018 - M. Of. nr. 454 - 31.V.2018
privind autorizarea în România a auditorilor financiari autorizati în alte state membre si a auditorilor autorizati în tări terte

145335150. Circ. BNR 15/22 mai 2018 - M. Of. nr. 454 - 31.V.2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial

145336151. H. CD 32/30 mai 2018 - M. Of. nr. 455 - 31.V.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

145337152. DEC. CC 146/27 martie 2018 - M. Of. nr. 455 - 31.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 din Codul de procedură penală

145338153. DEC. CC 334/10 mai 2018 - M. Of. nr. 455 - 31.V.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
Opinie separată

145339154. O. MTS 976/16 mai 2018 - M. Of. nr. 455 - 31.V.2018
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa I la MARPOL (Formular B al Suplimentului la Certificatul international de prevenire a poluării cu hidrocarburi), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.276(70) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 28 octombrie 2016

145342155. DEC. CC 98/01 martie 2018 - M. Of. nr. 456 - 31.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

145341156. H. P 4/30 mai 2015 - M. Of. nr. 456 - 31.V.2018
pentru aprobarea Normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care au acces în clădirea Palatului Parlamentului

145343157. DEC. CC 249/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 456 - 31.V.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiintarea Societătii Editura Didactică si Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică” prin transformare

145344158. H. G 380/31 mai 2018 - M. Of. nr. 456 - 31.V.2018
privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate

145345159. H. G 381/31 mai 2018 - M. Of. nr. 456 - 31.V.2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea si desfăsurarea, la Bucuresti, a celui de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor Fundatiei Asia-Europa, în perioada 5-9 iunie 2018

145289160. H. G 356/16 mai 2018 - M. Of. nr. 448 - 30.V.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

145290161. O. MT 484/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 448 - 30.V.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

145291162. O. MFP 2083/21 mai 2018 - M. Of. nr. 448 - 30.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

145292163. O. MMJS 1626/03 mai 2018 - M. Of. nr. 448 - 30.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

145293164. DEC. ICCJ 5/05 martie 2018 - M. Of. nr. 448 - 30.V.2018
privind recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava privind competenta de solutionare în primă instantă a litigiilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea nr. 284/2010, respectiv prematuritatea/admisibilitatea actiunilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea nr. 284/2010 formulate în perioada de suspendare a exercitiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizatii

145294165. O. ANMCS 95/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 449 - 30.V.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate privind aprobarea Metodologiei pentru recunoasterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calitătii serviciilor de sănătate

145295166. O. CNCAN 102/07 mai 2018 - M. Of. nr. 449 - 30.V.2018
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitătilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologică

145296167. O. MT 350/20 martie 2018 - M. Of. nr. 449 - 30.V.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 2 la Instructiunile privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

145297168. O. MFP 1946/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 449 - 30.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei nr. 2 la Instructiunile privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

145298169. O. ANCPI 357/10 mai 2018 - M. Of. nr. 449 - 30.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru si carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială

145299170. H. G 364/24 mai 2018 - M. Of. nr. 450 - 30.V.2018
pentru modificarea unor acte normative privind componenta unei comisii interdepartamentale si modalitatea de desfăsurare a activitătii acesteia

145300171. O. MAP 524/08 mai 2018 - M. Of. nr. 450 - 30.V.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

145301172. O. CNAS 932/17 mai 2018 - M. Of. nr. 450 - 30.V.2018
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

145302173. OUG. G 43/24 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene

145303174. H. G 360/24 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru conditii de muncă, precum si a conditiilor de acordare a acestora pentru familia ocupatională de functii bugetare „Cultură”

145304175. H. G 362/24 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2010 privind necesarul de efective de politie militară pentru paza sediilor instantelor si parchetelor militare, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii

145305176. H. G 366/24 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 71 Bâldana - Târgoviste - Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905”

145306177. O. MDRAP 4839/15 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind acordarea titlului de parc industrial Societătii OCH LOGISTIC AG - S.R.L.

145307178. O. ANRE 98/29 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport

145308179. O. ANRE 99/29 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1

145309180. O. ANRE 100/29 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

145310181. O. ANRE 101/29 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate de distributie pentru operarea sistemului de distributie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distributie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, apartinătoare municipiului Zimnicea, judetul Teleorman

145311182. O. ANRE 102/29 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2017 pentru aprobarea conditiilor de aplicare a tarifelor componenta de piată concurentială

145312183. O. ANRE 103/29 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

145313184. O. ANRE 104/29 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
privind aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distributie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, apartinătoare municipiului Zimnicea, judetul Teleorman

145269185. H. CD 27/23 mai 2018 - M. Of. nr. 445 - 29.V.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - COM(2018) 28

145270186. H. CD 28/23 mai 2018 - M. Of. nr. 445 - 29.V.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: optiuni pentru abordarea interfetei dintre legile privind substantele chimice, produsele si deseurile - COM(2018) 32

145271187. H. G 347/16 mai 2018 - M. Of. nr. 445 - 29.V.2018
privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Varianta de ocolire Târgu Jiu”, precum si modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2014

145272188. H. G 348/16 mai 2018 - M. Of. nr. 445 - 29.V.2018
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucuresti la 9 martie 2018
Acord între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării la 9 martie 2018

145273189. O. ANCPI 320/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 445 - 29.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea costului serviciilor de copiere a informatiilor de interes public, la nivelul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

145274190. O. ANCPI 321/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 445 - 29.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitătile administrativ-teritoriale Logresti si Berlesti, judetul Gorj, în unitatea administrativ-teritorială Pielesti, judetul Dolj, si în unitatea administrativ-teritorială Pătulele, judetul Mehedinti

145275191. O. MADR 1054/23 mai 2018 - M. Of. nr. 445 - 29.V.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurilor specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizati membrii Consiliului regiunilor viticole

145276192. O. MADR 1056/25 mai 2018 - M. Of. nr. 445 - 29.V.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole

145277193. O. MFP 2062/16 mai 2018 - M. Of. nr. 445 - 29.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare si control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a conditiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizati, a destinatarilor înregistrati, a expeditorilor înregistrati si a importatorilor autorizati

145278194. D. PRES 437/25 mai 2018 - M. Of. nr. 446 - 29.V.2018
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

145279195. DEC. CC 104/06 martie 2018 - M. Of. nr. 446 - 29.V.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

145280196. OUG. G 42/24 mai 2018 - M. Of. nr. 446 - 29.V.2018
privind eficientizarea activitătii Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

145282197. DEC. CD 4/29 mai 2018 - M. Of. nr. 447 - 29.V.2018
privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

145283198. H. G 370/24 mai 2018 - M. Of. nr. 447 - 29.V.2018
privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate”, pentru anul 2018

145284199. O. MFE 418/17 mai 2018 - M. Of. nr. 447 - 29.V.2018
al ministrului fondurilor europene privind procedura de avizare a structurilor si personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă europeană, prevăzute la art. 7 alin. (7) si art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) si (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

145285200. O. MEN 3742/24 mai 2018 - M. Of. nr. 447 - 29.V.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Calendarului desfăsurării concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti în management educational, seria a 13-a

145286201. O. MEN 3751/25 mai 2018 - M. Of. nr. 447 - 29.V.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.560/2018 privind stabilirea modalitătii de acordare a voucherelor de vacantă pentru unitătile/institutiile de învătământ de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unităti din subordinea/coordonarea acestuia

145287202. O. MDRAP 4750/08 mai 2018 - M. Of. nr. 447 - 29.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice nr. 891/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societătii HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA - S.A.

145288203. O. ANRE 97/25 mai 2018 - M. Of. nr. 447 - 29.V.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si de modificare a unor ordine ale presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

145251204. L. P 117/23 mai 2018 - M. Of. nr. 441 - 25.V.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate

145252205. D. PRES 422/22 mai 2018 - M. Of. nr. 441 - 25.V.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate

145253206. H. G 355/16 mai 2018 - M. Of. nr. 441 - 25.V.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Centrul National de învătământ Turistic „CNIT” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului

145254207. O. ANCPI 288/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 441 - 25.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Hopârta din judetul Alba

145255208. DEC. ICCJ 8/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 441 - 25.V.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept:
Cum se interpretează prevederile art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, forma în vigoare în anul 2010, fată de dispozitiile art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv este obligatia de plată a sumei echivalente cu o cotă de 0,70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrărilor o obligatie fiscală?
În caz afirmativ, este această obligatie supusă termenului de prescriptie de 5 ani prevăzut de art. 91 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau termenului general de prescriptie de 3 ani prevăzut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, republicat?

145256209. H. G 354/16 mai 2018 - M. Of. nr. 442 - 25.V.2018
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

145257210. H. CD 29/23 mai 2018 - M. Of. nr. 443 - 25.V.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European - Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piata unică - COM(2017)787

145258211. H. CD 30/23 mai 2018 - M. Of. nr. 443 - 25.V.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Finalizarea uniunii pietelor de capital până în 2019 - este timpul să accelerăm ritmul - COM (2018) 114

145259212. H. CD 31/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 443 - 25.V.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind accesul la protectie socială pentru lucrători si pentru persoanele care desfăsoară o activitate independentă - COM(2018) 132

145260213. O. ANCPI 289/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 443 - 25.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităti administrativ-teritoriale din judetul Galati

145261214. O. MT 974/16 mai 2018 - M. Of. nr. 443 - 25.V.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul, evidentiere si acordare de la bugetul de stat a compensatiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018

145262215. DEC. S 7/24 mai 2018 - M. Of. nr. 444 - 25.V.2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-27 mai 2018

145263216. H. G 358/24 mai 2018 - M. Of. nr. 444 - 25.V.2018
privind acordarea unor ajutoare de urgentă

145264217. H. G 359/24 mai 2018 - M. Of. nr. 444 - 25.V.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea UZINA MECANICă ORĂSTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

145265218. O. MMED 443/10 mai 2018 - M. Of. nr. 444 - 25.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru actualizarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz

145266219. O. MT 485/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 444 - 25.V.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

145267220. O. MFP 2084/21 mai 2018 - M. Of. nr. 444 - 25.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

145268221. O. MMJS 1627/03 mai 2018 - M. Of. nr. 444 - 25.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

145228222. D. PRES 423/23 mai 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

145229223. D. PRES 424/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

145230224. D. PRES 425/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

145231225. D. PRES 426/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

145232226. D. PRES 427/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

145233227. D. PRES 428/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

145234228. D. PRES 429/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

145235229. D. PRES 430/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

145236230. D. PRES 431/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

145237231. D. PRES 432/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

145238232. D. PRES 433/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

145239233. D. PRES 434/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
privind acordarea Drapelului de luptă Componentei Operationale Aeriene

145240234. H. G 345/16 mai 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 701/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de interes national „Reabilitare DN 6 sectiunea Filiasi-Ciochiuta km 268 + 390-297 + 070 si km 297 + 384-298 + 000”, judetele Mehedinti si Dolj, precum si modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.701/2012

145241235. H. G 346/16 mai 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice
Rectificare - M. Of. nr. 470 - 07.VI.2018

145242236. O. MADR 1049/17 mai 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, eligibilă pentru finantare în cadrul Programului National de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

145243237. O. MEN 3657/09 mai 2018 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018
al ministrului educatiei nationale privind selectia proiectelor de manuale scolare alternative pentru clasele I-VI, declarate admise de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) pentru anul scolar 2018-2019, în vederea aprobării de către Ministerul Educatiei Nationale

145244238. DEC. CC 779/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 439 - 24.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 143 alin. (2) si art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, precum si a dispozitiilor art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968

145245239. DEC. ARF 330/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 439 - 24.V.2018
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensatiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

145246240. O. MCSI 406/21 mai 2018 - M. Of. nr. 439 - 24.V.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti din coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

145247241. O. MMED 474/22 mai 2018 - M. Of. nr. 439 - 24.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului vizând transporturile tip RO-LA, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.378/2017

145248242. O. MT 994/18 mai 2018 - M. Of. nr. 439 - 24.V.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier-ISCTR

145249243. O. ANRE 94/22 mai 2018 - M. Of. nr. 439 - 24.V.2018
privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu tările perimetrice, perceput de operatorul de transport si de sistem pentru utilizarea Sistemului electroenergetic national pentru schimburile de energie electrică programate cu tările perimetrice

145250244. L. P 51/07 iunie 1995 - M. Of. nr. 440 - 24.V.2018
pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat - republicare

145207245. H. S 62/16 mai 2018 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind emiterea de obligatiuni garantate si supravegherea publică a obligatiunilor garantate si de modificare a Directivei 2009/65/CE si a Directivei 2014/59/UE - COM (2018) 94 final

145208246. H. S 63/16 mai 2018 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor fată de terti ale cesiunilor de creante - COM (2018) 96 final

145209247. H. S 64/16 mai 2018 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Plan de actiune: Finantarea cresterii durabile - COM (2018)97 final

145210248. H. S 65/16 mai 2018 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei Autorităti Europene a Muncii - COM (2018) 131 final

145211249. H. S 66/16 mai 2018 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind poluantii organici persistenti (reformare) - COM (2018) 144 final

145212250. H. S 67/16 mai 2018 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societătilor în cazul unei prezente digitale substantiale - COM (2018) 147 final

145213251. H. S 68/16 mai 2018 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale - COM (2018) 148 final

145214252. H. G 349/16 mai 2018 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Hangar mentenantă de nivel complex pentru aeronave în cazarma 546 Otopeni”

145215253. H. G 351/16 mai 2018 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2018
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile si darea acestora în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Maramures

145216254. H. G 350/16 mai 2018 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2018
privind acordarea cetăteniei române domnului Ribeiro Carlos Henrique

145217255. H. G 352/16 mai 2018 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2018
privind trecerea unei părti din clădirea aflată în administrarea Ministerului Educatiei Nationale prin Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea si Clubul Sportiv ăcolar de Gimnastică Focsani din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din functiune în vederea demolării, precum si actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

145218256. H. G 353/16 mai 2018 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2018
pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Culturii din România si Ministerul Culturii din Republica Cuba, semnat la Havana la 2 decembrie 2015
Acord de colaborare între Ministerul Culturii din România si Ministerul Culturii din Republica Cuba

145219257. O. MS 667/18 mai 2018 - M. Of. nr. 438 - 23.V.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România si a preturilor de referintă generice ale acestora

145220258. O. MT 941/08 mai 2018 - M. Of. nr. 436 - 23.V.2018
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2018 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat si semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

145221259. H. CAFR 2/21 aprilie 2018 - M. Of. nr. 436 - 23.V.2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

145222260. DEC. CC 109/08 martie 2018 - M. Of. nr. 437 - 23.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor

145223261. O. ORNISS 131/09 mai 2018 - M. Of. nr. 437 - 23.V.2018
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind actualizarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC versiunea mai 2014

145224262. DEC. CC 166/27 martie 2018 - M. Of. nr. 437 - 23.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

145225263. O. MT 942/08 mai 2018 - M. Of. nr. 437 - 23.V.2018
al ministrului transporturilor privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul stiintific si tehnic a prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

145226264. O. ANRE 90/10 mai 2018 - M. Of. nr. 437 - 23.V.2018
privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate asociate licentei pentru activitatea de furnizare de GNL

145227265. O. ANRE 91/16 mai 2018 - M. Of. nr. 437 - 23.V.2018
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul si principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare si salarizării personalului angajat al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

145180266. D. PRES 419/18 mai 2018 - M. Of. nr. 431 - 22.V.2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat cuprinzător si consolidat dintre Uniunea Europeană si Comunitatea Europeană a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017

145181267. D. PRES 420/18 mai 2018 - M. Of. nr. 431 - 22.V.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

145182268. DEC. CC 36/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 431 - 22.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă

145183269. H. G 344/16 mai 2018 - M. Of. nr. 431 - 22.V.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 si, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006

145184270. O. MT 962/11 mai 2018 - M. Of. nr. 431 - 22.V.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea hărtilor strategice de zgomot refăcute pentru Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti si pentru Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu

145185271. DEC. ICCJ 27/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 431 - 22.V.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „dacă în categoria persoanelor vizate de art. 4 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005, cu modificările si completările ulterioare (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2005), sunt inclusi doar titularii dreptului de proprietate industrială, adică titularii brevetului de inventie sau în această categorie se includ si inventatorii, chiar si în situatia în care acestia nu întrunesc calitatea cumulativă de titular al dreptului de proprietate industrială”.

145186272. H. G 317/10 mai 2018 - M. Of. nr. 432 - 22.V.2018
privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, pentru administratiile bazinale de apă

145187273. O. MAE 651/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 432 - 22.V.2018
al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

145188274. O. MS 606/07 mai 2018 - M. Of. nr. 432 - 22.V.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor si unitătilor medicale mobile

145189275. O. MEN 3500/29 martie 2018 - M. Of. nr. 432 - 22.V.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică si stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasele a XI-a si a XII-a ciclul superior al liceului - filiera tehnologică; pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii si stagiul de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL pentru clasa a XI-a învătământ profesional; pentru stagiile de pregătire practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului - filiera tehnologică)

145190276. DEC. ICCJ 13/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 432 - 22.V.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: „1. Natura juridică a certificatului de urbanism emis în scop preoperational este aceea de act administrativ individual sau, dimpotrivă, aceea de operatiune administrativă neproducătoare de efecte juridice"
2. În ipoteza în care prima cerere ar fi considerată inadmisibilă sau în situatia în care Înalta Curte de Casatie si Justitie stabileste că un astfel de certificat este operatiune administrativă, în ce măsură certificatul de urbanism emis în scop preoperational poate fi cenzurat de instantă, sub aspectul legalitătii, în lipsa unei solicitări exprese a părtii interesate, în temeiul art. 18 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

145191277. DEC. ANSPDCP 99/18 mai 2018 - M. Of. nr. 432 - 22.V.2018
privind încetarea aplicabilitătii unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

145192278. OUG. G 41/16 mai 2018 - M. Of. nr. 433 - 22.V.2018
pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

145193279. H. G 332/10 mai 2018 - M. Of. nr. 433 - 22.V.2018
privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

145194280. H. G 339/16 mai 2018 - M. Of. nr. 433 - 22.V.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea si functionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

145195281. O. MFE 351/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 433 - 22.V.2018
al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Schemei de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici si mijlocii în cadrul Programului operational Competitivitate

145196282. O. MDRAP 4856/17 mai 2018 - M. Of. nr. 433 - 22.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea tarifului participant/zi pentru programele de perfectionare profesională în administratia publică, organizate de Institutul National de Administratie în anul 2018

145197283. O. BNR 4/09 mai 2018 - M. Of. nr. 433 - 22.V.2018
privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

145198284. DEC. CC 50/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 434 - 22.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (2) si ale art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a)din Codul de procedură civilă

145199285. H. G 343/16 mai 2018 - M. Of. nr. 434 - 22.V.2018
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

145200286. DEC. PM 209/22 mai 2018 - M. Of. nr. 434 - 22.V.2018
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mircea Alexandru Nadolu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

145201287. O. MAI 44/09 mai 2018 - M. Of. nr. 434 - 22.V.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformelor militare, precum si a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor

145202288. O. SGG 694/16 mai 2018 - M. Of. nr. 434 - 22.V.2018
al secretarului general al Guvernului privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului si al structurilor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

145203289. O. MEN 3630/02 mai 2018 - M. Of. nr. 434 - 22.V.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obtinute în străinătate

145204290. Circ. BNR 13/10 mai 2018 - M. Of. nr. 434 - 22.V.2018
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2018

145205291. Circ. BNR 14/10 mai 2018 - M. Of. nr. 434 - 22.V.2018
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018

145206292. H. CECAR 459/15 mai 2018 - M. Of. nr. 434 - 22.V.2018
privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 mai 2018

145165293. H. G 306/03 mai 2018 - M. Of. nr. 428 - 21.V.2018
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti, prin fuziune prin absorbtie cu Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dulbanu, si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

145166294. H. G 307/10 mai 2018 - M. Of. nr. 428 - 21.V.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar

145167295. O. MS 577/02 mai 2018 - M. Of. nr. 428 - 21.V.2018
al ministrului sănătătii privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului si informatiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piată în România

145168296. O. MEN 3499/29 martie 2018 - M. Of. nr. 428 - 21.V.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învătământ si a programelor scolare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului national al calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar postliceal

145169297. H. G 337/16 mai 2018 - M. Of. nr. 429 - 21.V.2018
privind modificarea art. 117 din Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994

145170298. H. G 340/16 mai 2018 - M. Of. nr. 429 - 21.V.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea liniei de cale ferată Brasov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brasov-Sighisoara"

145171299. O. ANCPI 290/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 429 - 21.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitătile administrativ-teritoriale Valea Mare si Fârtăsesti din judetul Vâlcea

145172300. O. ANCPI 292/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 429 - 21.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Brădesti, judetul Dolj, si în unitatea administrativ-teritorială Vânjulet, judetul Mehedinti

145173301. O. MFE 348/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 429 - 21.V.2018
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finantate din Fondul pentru relatii bilaterale si Fondul de asistentă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spatiul Economic European si norvegian 2014-2021

145174302. DEC. ICCJ 9/19 martie 2018 - M. Of. nr. 429 - 21.V.2018
privind Sesizarea nr. 3/8618/C din data de 12 ianuarie 2018 a Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bucuresti, vizând interpretarea si aplicarea unitară a legii în ceea ce priveste chestiunea de drept referitoare la „posibilitatea cenzurării procedurii de cameră preliminară în apel si limitele acestei cenzuri."

145175303. D. PRES 421/21 mai 2018 - M. Of. nr. 430 - 21.V.2018
privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Informatii Externe

145176304. DEC. CC 618/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 430 - 21.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

145177305. O. MAE 725/04 mai 2018 - M. Of. nr. 430 - 21.V.2018
al ministrului afacerilor externe cu privire la publicarea unor amendamente la Conventia privind poluantii persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001

145178306. O. MFP 2045/14 mai 2018 - M. Of. nr. 430 - 21.V.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finantelor a informatiilor privind plătitorii de impozite si taxe înregistrati (agenti economici si institutii publice

145179307. DEC. ICCJ 11/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 430 - 21.V.2018
privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov referitor la următoarea problemă de drept: „dacă în interpretarea dispozitiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă, efectele suspendării executării silite prin poprirea înfiintată asupra conturilor bancare se întind numai asupra obligatiilor ce revin tertului poprit în ce priveste sumele cu scadentă viitoare, existente la data adresei de înfiitare a popririi, sau si asupra sumelor ce reprezintă încasări viitoare, ulterioare suspendării, care nu existau la data adresei de înfiintare a popririi".

145132308. D. PRES 415/16 mai 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

145133309. D. PRES 416/16 mai 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

145134310. D. PRES 417/16 mai 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
privind conferirea Ordinului National Steaua României

145135311. D. PRES 418/16 mai 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

145136312. H. G 330/10 mai 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum si aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 în cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfăsurare având ca obiect imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „LEA400 kv Oradea-Békéscsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în statia 400 kv Oradea Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba”

145137313. O. MMED 444/10 mai 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatile cu modificări semnificative de capacitate si pentru instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

145138314. O. ME 465/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 94,4% din capitalul social

145139315. O. MFP 2052/14 mai 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 94,4% din capitalul social

145140316. O. MMJS 1463/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 94,4% din capitalul social

145141317. O. MT 927/03 mai 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societătii de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea actului aditional nr. 1 pe anul 2018

145142318. O. ANAF 1203/10 mai 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

145143319. O. MT 474/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 425 - 18.V.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 213/2013 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare si specificatiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de masini al navelor, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC. 107(49) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 18 iulie 2003, precum si a Liniilor directoare si specificatiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezolutia MEPC.60(33), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 15 iulie 2011

145144320. O. MEN 3622/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 425 - 18.V.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea planurilor-cadru pentru învătământul special prescolar, primar si gimnazial

145145321. DEC. ICCJ 6/19 martie 2018 - M. Of. nr. 425 - 18.V.2018
privind sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov referitor la următoarea problemă de drept:
„Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 36 alin. (1), raportat la art. 56 alin. (1) si (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu privire la modul de calcul al taxei judiciare de timbru în cazul plângerii formulate împotriva deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.”

145146322. L. P 112/17 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

145147323. D. PRES 410/16 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

145148324. L. P 113/17 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătătii

145149325. D. PRES 411/16 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanăei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătătii

145150326. L. P 114/17 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol si bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

145151327. D. PRES 412/16 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol si bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

145152328. L. P 115/17 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern si pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. I din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

145153329. D. PRES 413/16 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern si pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

145154330. L. P 116/17 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

145155331. D. PRES 414/16 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

145156332. O. MAP 540/15 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019

145157333. O. MEN 3638/04 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sfântul Dumitru - Mavrogheni” din municipiul Bucuresti

145158334. O. MDRAP 4857/17 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, anul 2018

145159335. O. CONC 450/26 martie 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

145160336. OUG. G 39/10 mai 2018 - M. Of. nr. 427 - 18.V.2018
privind parteneriatul public-privat

145161337. H. G 323/10 mai 2018 - M. Of. nr. 427 - 18.V.2018
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Vaslui si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

145162338. H. G 338/16 mai 2018 - M. Of. nr. 427 - 18.V.2018
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Transporturilor

145163339. H. G 341/16 mai 2018 - M. Of. nr. 427 - 18.V.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Natională „PLAFAR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

145164340. H. G 342/16 mai 2018 - M. Of. nr. 427 - 18.V.2018
privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor incendiului produs în data de 11 aprilie 2018 la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi

145106341. DEC. CC 808/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 420 - 17.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1)-(3) si (5)-(6), art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

145107342. O. CNCAN 96/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 420 - 17.V.2018
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind supravegherea, întretinerea, testarea si inspectiile în exploatare pentru instalatiile nucleare

145108343. H. S 61/09 mai 2018 - M. Of. nr. 421 - 17.V.2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce priveste aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roti si a cvadriciclurilor - COM (2018) 137 final

145109344. H. CD 26/16 mai 2018 - M. Of. nr. 421 - 17.V.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

145110345. H. G 282/03 mai 2018 - M. Of. nr. 421 - 17.V.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

145111346. H. G 328/10 mai 2018 - M. Of. nr. 421 - 17.V.2018
privind transmiterea unui imobil apartinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Vaslui în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vaslui

145112347. O. MS 563/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 421 - 17.V.2018
al ministrului sănătătii pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii si codificării structurilor organizatorice (sectii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unitătilor sanitare din România

145113348. O. MEN 3503/29 martie 2018 - M. Of. nr. 421 - 17.V.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională Tehnician transporturi de nivel 4 al Cadrului national al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învătământul profesional si tehnic

145114349. O. MEN 3631/02 mai 2018 - M. Of. nr. 421 - 17.V.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea componentei Grupului de revizuire a planurilor-cadru de învătământ pentru învătământul primar si a componentei Comisiei de validare a planurilor-cadru de învătământ revizuite pentru învătământul primar

145115350. L. P 108/126 mai 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
pentru completarea art. 6 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

145116351. D. PRES 406/15 mai 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

145117352. L. P 109/16 mai 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

145118353. D. PRES 407/15 mai 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

145119354. L. P 110/16 mai 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si prorogarea unor termene

145120355. D. PRES 408/15 mai 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si prorogarea unor termene

145121356. L. P 111/16 mai 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

145123357. H. G 329/10 mai 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finantelor Publice prin Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală Regională a Finantelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei

145124358. H. G 336/16 mai 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităti administrativ-teritoriale afectate de calamităti naturale

145125359. O. ANSVSA 43/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

145126360. O. MS 652/16 mai 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea pretului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml, solutie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon x 100 ml solutie perfuzabilă (5 g)

145127361. O. MEN 3557/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică si Pedagogică - S.A.

145128362. O. MFP 2053/14 mai 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică si Pedagogică - S.A.

145129363. O. MMJS 1459/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică si Pedagogică - S.A.

145130364. OUG. G 40/16 mai 2018 - M. Of. nr. 423 - 17.V.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 232/2016 privind industria natională de apărare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

145131365. DEC. ICCJ 3/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 423 - 17.V.2018
privind sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bacău cu privire la interpretarea dispozitiilor art. 3.1.1 lit. c) din Norma de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, cu modificările si completările ulterioare, în sensul dacă acestea se aplică la momentul constatării contraventiei, în urma măsurării vitezei de către operatorul radar/instanta de judecată, în cursul solutionării plângerii contraventionale, ori se aplică doar la momentul verificării si omologării aparatului radar de către serviciul de metrologie legală

145081366. DEC. CC 792/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 415 - 16.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în integralitatea sa
Rectificare - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018

145082367. O. MMED 394/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 415 - 16.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, si al ministrului finantelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

145083368. O. MFP 1937/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 415 - 16.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, si al ministrului finantelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

145084369. L. P 84/30 martie 2018 - M. Of. nr. 416 - 16.V.2018
pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Columbia si Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se tine seama de aderarea Ecuadorului

145085370. D. PRES 329/29 martie 2018 - M. Of. nr. 416 - 16.V.2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Columbia si Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se tine seama de aderarea Ecuadorului

145086371. DEC. CC 3/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 416 - 16.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) si (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006, republicată

145087372. H. G 313/10 mai 2018 - M. Of. nr. 416 - 16.V.2018
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sediu Tribunal Teleorman si Judecătorie Alexandria”, judetul Teleorman

145088373. DEC. ICCJ 24/29 martie 2018 - M. Of. nr. 416 - 16.V.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă abrogarea unei norme legale ce prevede un drept în favoarea unei categorii de persoane determină încetarea efectelor actului administrativ cu caracter individual, emis anterior abrogării, prin care se constată îndreptătirea unei anumite persoane la beneficiul dreptului respectiv si, în caz afirmativ, dacă această încetare a efectelor se produce de drept sau este conditionată de revocarea sau anularea actului administrativ cu caracter individual."

145089374. H. G 321/10 mai 2018 - M. Of. nr. 416 - 16.V.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului” aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

145090375. L. P 105/08 mai 2018 - M. Of. nr. 417 - 16.V.2018
pentru aprobarea Contractului-cadru de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii (România UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017
Contract-cadru de finantare între România si Banca Europeană de Investitii (România UE cofinantare pentru transport 2014-2020)

145091376. D. PRES 394/07 mai 2018 - M. Of. nr. 417 - 16.V.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii (România UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

145092377. DEC. PM 203/16 mai 2018 - M. Of. nr. 417 - 16.V.2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Samoilă din functia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

145093378. DEC. PM 204/16 mai 2018 - M. Of. nr. 417 - 16.V.2018
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Tămăsoi-Moisil Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

145094379. DEC. PRIM 205/16 mai 2018 - M. Of. nr. 417 - 16.V.2018
privind eliberarea domnului Dan Iliovici din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

145095380. DEC. PM 206/16 mai 2018 - M. Of. nr. 417 - 16.V.2018
privind numirea domnului Marius-Sebastian Ionescu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

145096381. H. G 322/10 mai 2018 - M. Of. nr. 418 - 16.V.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

145097382. O. MAE 652/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 418 - 16.V.2018
al ministrului afacerilor externe privind cooperarea cu prestatorii externi de servicii în materie de solicitare a vizelor de intrare în România

145098383. H. CAFR 3/21 aprilie 2018 - M. Of. nr. 418 - 16.V.2018
privind aprobarea înfiintării Reprezentantei regionale Constanta

145099384. DEC. ICCJ 12/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 418 - 16.V.2018
privind pronuntării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
„Interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveste: termenul în care creditorul poate solicita fixarea sumei definitive care i se va datora de debitor cu titlu de penalităti; natura acestui termen si sanctiunea nerespectării lui; perioada care se are în vedere pentru stabilirea acestei sume, atunci când nu este sumă fixă, ci procentuală si pe zi de întârziere; dacă, în cadrul acestei proceduri, instanta poate stabili valoarea obiectului la care se aplică penalitătile de întârziere, în ipoteza în care instanta prevăzută de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 nu a stabilit acest lucru”.

145100385. H. G 334/16 mai 2018 - M. Of. nr. 419 - 16.V.2018
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul2018, pentru Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

145101386. H. G 335/16 mai 2018 - M. Of. nr. 419 - 16.V.2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităti administrativ-teritoriale

145102387. DEC. PM 207/16 mai 2018 - M. Of. nr. 419 - 16.V.2018
privind eliberarea domnului Răzvan-Horatiu Radu din functia de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte institutii ale Uniunii Europene, precum si a Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

145103388. DEC. PM 208/16 mai 2018 - M. Of. nr. 419 - 16.V.2018
privind numirea domnului Costin-Radu Cantăr în functia de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte institutii ale Uniunii Europene, precum si a Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

145104389. O. MAE 650/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 419 - 16.V.2018
al ministrului afacerilor externe privind publicarea unor acorduri, încheiate prin schimb de note verbale

145105390. O. MMJS 1485/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 419 - 16.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială si al actului aditional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii

145047391. H. G 303/03 mai 2018 - M. Of. nr. 411 - 15.V.2018
privind aprobarea stemelor comunelor Bereni, Corunca si Crăciunesti, judetul Mures

145048392. H. G 304/03 mai 2018 - M. Of. nr. 411 - 15.V.2018
privind aprobarea stemei orasului Negresti-Oas, judetul Satu Mare

145049393. H. G 305/03 mai 2018 - M. Of. nr. 411 - 15.V.2018
privind aprobarea stemelor comunelor Andrid, Halmeu, Supur si Vama, judetul Satu Mare

145050394. O. ANCPI 128/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 411 - 15.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vădastra, judetul Olt

145051395. O. ANCPI 128/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 411 - 15.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vădastra, judetul Olt

145052396. O. ANCPI 286/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 411 - 15.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 9 unităti administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

145053397. O. MFP 1907/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 411 - 15.V.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalitătii de plată si recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare initiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat functii de demnitate publică, înalti functionari publici, functionari publici si personal contractual în cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al unitătilor aflate în subordinea acesteia

145054398. O. ANI 4587/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 411 - 15.V.2018
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Integritate nr. 7.962/2016

145055399. H. G 316/10 mai 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, precum si a altor acte normative în domeniul sănătătii

145056400. H. G 318/10 mai 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Justitiei

145057401. H. G 319/10 mai 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
privind darea în administrarea Administratiei Fondului pentru Mediu a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, precum si pentru modificarea si actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

145058402. H. G 326/10 mai 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte

145059403. H. G 320/10 mai 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări institutionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea si functionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO si la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa – SHAPE

145060404. H. G 327/10 mai 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public si de importantă natională Campionatului European de Fotbal 2020, precum si a candidaturii României pentru organizarea la Bucuresti a unor meciuri din cadrul Turneului final

145061405. O. MAI 46/11 mai 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situatia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al conditiilor de detentie

145062406. DEC. ANP 441/02 mai 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind modificarea Deciziei directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 581/2016 pentru înfiintarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, realizat prin Programul R023 „Servicii corectionale, inclusiv sanctiuni nonprivative de libertate”, finantat de Mecanismul financiar norvegian 2009-2014

145063407. O. MMJS 1618/02 mai 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

145064408. O. MMJS 1619/02 mai 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul I al anului 2018

145065409. O. ANRE 72/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate asociate licentei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV

145066410. DEC. S 6/14 mai 2018 - M. Of. nr. 413 - 15.V.2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-16 mai 2018

145067411. DEC. CC 806/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 413 - 15.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), coroborat cu art. 8 alin. (5), art. 1 alin. (3), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1)-(3), art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si ale legii în ansamblul său

145068412. H. G 324/10 mai 2018 - M. Of. nr. 413 - 15.V.2018
privind plata contributiei României la Fondul voluntar al NÂTO pentru sustinerea Armatei Nationale Afgane (ANA TF)

145069413. H. G 314/10 mai 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 si la DN1”, judetul Prahova

145070414. H. G 315/10 mai 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de Ocolire Busteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184”, judetul Prahova

145071415. O. ANMCS 96/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unitătilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

145072416. O. MADR 1045/14 mai 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Normelor de apreciere a ovinelor si caprinelor de reproductie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 22/2006

145073417. O. MFP 1951/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritătile publice centrale ori locale

145074418. O. MFP 1952/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

145075419. O. MEN 3619/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Metodologiei privind sustinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoasterii actelor de studii de nivel licentă, master sau postuniversitar eliberate de institutii acreditate de învătământ superior din străinătate

145077420. DEC. ORDA 49/03 mai 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie

145078421. DEC. ORDA 50/03 mai 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea si utilizarea prin modalitatea „Catch-up TV” a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie

145079422. R. ASF 4/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
pentru modificarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de solutionare de către entitătile reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investitii alternative a petitiilor referitoare la activitatea acestora pe piata de capital

145080423. DEC. ANARC 381/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilitătii numerelor

145017424. L. P 106/11 mai 2018 - M. Of. nr. 407 - 14.V.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen

145018425. D. PRES 400/10 mai 2018 - M. Of. nr. 407 - 14.V.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen

145019426. L. P 107/11 mai 2018 - M. Of. nr. 407 - 14.V.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unităti de învătământ preuniversitar de stat

145020427. D. PRES 401/10 mai 2018 - M. Of. nr. 407 - 14.V.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unităti de învătământ preuniversitar de stat

145021428. OUG. G 34/10 mai 2018 - M. Of. nr. 407 - 14.V.2018
pentru completarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

145022429. OUG. G 35/10 mai 2018 - M. Of. nr. 407 - 14.V.2018
privind desfiintarea Autoritătii Metropolitane de Transport Bucuresti din subordinea Ministerului Transporturilor

145023430. OUG. G 37/10 mai 2018 - M. Of. nr. 407 - 14.V.2018
pentru completarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Compania natională de transporturi aeriene române - TAROM” - S.A.

145024431. OUG. G 37/10 mai 2018 - M. Of. nr. 407 - 14.V.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

145025432. H. G 274/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 407 - 14.V.2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii CRÂNGU 12, judetul Teleorman, în proprietatea acestei organizatii

145026433. O. MAI 39/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 407 - 14.V.2018
al ministrului afacerilor interne privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finantat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021

145027434. O. MCIN 2313/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 407 - 14.V.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în institutiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii si Identitătii Nationale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

145028435. DEC. CC 299/03 mai 2018 - M. Of. nr. 408 - 14.V.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

145029436. H. G 296/03 mai 2018 - M. Of. nr. 408 - 14.V.2018
privind transmiterea imobilului 2689 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Simian, judetul Mehedinti

145030437. H. G 297/03 mai 2018 - M. Of. nr. 408 - 14.V.2018
pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

145031438. H. G 298/03 mai 2018 - M. Of. nr. 408 - 14.V.2018
privind înscrierea unui imobil - teren arabil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara

145032439. H. G 299/03 mai 2018 - M. Of. nr. 408 - 14.V.2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Mihăilesti”

145033440. H. G 300/03 mai 2018 - M. Of. nr. 408 - 14.V.2018
pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizare DN 5, sectorul Bucuresti-Adunatii Copăceni km 7 + 573-km 19 + 220”, precum si suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012

145034441. H. G 301/03 mai 2018 - M. Of. nr. 408 - 14.V.2018
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilitătilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti”

145035442. OUG. G 38/10 mai 2018 - M. Of. nr. 409 - 14.V.2018
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe si din folosinta exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări

145036443. H. G 292/03 mai 2018 - M. Of. nr. 409 - 14.V.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului national de prevenire si asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 si a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes national de prevenire si asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri 2015-2018

145037444. H. G 310/10 mai 2018 - M. Of. nr. 409 - 14.V.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

145038445. H. G 311/10 mai 2018 - M. Of. nr. 409 - 14.V.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

145039446. H. G 325/10 mai 2018 - M. Of. nr. 409 - 14.V.2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea conditiilor de înfiintare a posturilor în afara organigramei si a criteriilor pe baza cărora se stabileste procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile

145040447. H. G 312/10 mai 2018 - M. Of. nr. 410 - 14.V.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pe anul 2018

145041448. DEC. PM 198/14 mai 2018 - M. Of. nr. 410 - 14.V.2018
pentru numirea presedintelui si a patru membri ai Consiliului de administratie al Institutului European din România

145042449. DEC. PM 199/14 mai 2018 - M. Of. nr. 410 - 14.V.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Morosanu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului

145043450. DEC. PM 200/14 mai 2018 - M. Of. nr. 410 - 14.V.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Mădălina Minciunescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului

145044451. DEC. PRIM 201/14 mai 2018 - M. Of. nr. 410 - 14.V.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către domnul Petre Neacsa

145045452. DEC. PM 202/14 mai 2018 - M. Of. nr. 410 - 14.V.2018
privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în functia de comisar general al Sectiunii Române pentru Expozitia mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite

145046453. H. CAFR 1/21 aprilie 2018 - M. Of. nr. 410 - 14.V.2018
privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România

144993454. L. P 103/08 mai 2018 - M. Of. nr. 404 - 11.V.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

144994455. D. PRES 392/07 mai 2018 - M. Of. nr. 404 - 11.V.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

144995456. H. CD 24/09 mai 2018 - M. Of. nr. 404 - 11.V.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de muncă în Uniunea Europeană COM (2017) 797

144996457. DEC. CC 137/20 martie 2018 - M. Of. nr. 404 - 11.V.2018
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 98/2017 privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

144997458. H. CD 25/09 mai 2018 - M. Of. nr. 404 - 11.V.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a Programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării si inovării din UE COM (2018)

144998459. H. G 293/03 mai 2018 - M. Of. nr. 404 - 11.V.2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Porolissum” al Judetului Sălaj

144999460. H. G 302/03 mai 2018 - M. Of. nr. 404 - 11.V.2018
pentru completarea anexei nr. 81 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

145000461. DEC. PM 197/11 mai 2018 - M. Of. nr. 404 - 11.V.2018
pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică

145001462. DEC. CC 805/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 405 - 11.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-6, art. 7 alin. (1)-(3), (5)-(6), art. 8 si art. 10-11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

145002463. O. ANCPI 287/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 405 - 11.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Dolj

145003464. O. ANAF 1155/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 405 - 11.V.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a formularului (212) „Declaratie unică privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”

145004465. D. PRES 402/11 mai 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare privind parteneriatul si dezvoltarea dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen la 18 februarie 2017

145005466. D. PRES 403/11 mai 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

145006467. D. PRES 404/11 mai 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

145007468. D. PRES 405/11 mai 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

145008469. H. G 294/03 mai 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului 885 pentru transmiterea unei părti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Cotmeana, judetul Arges, si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

145009470. H. G 295/03 mai 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
privind transmiterea unei părti din imobilul 429 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

145010471. O. ME 53/10 aprilie 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
al ministrului energiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

145011472. O. MFP 1997/07 mai 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

145012473. O. MMJS 1454/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

145013474. O. MS 575/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea pozitiilor nr. 14 si 39 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 254/2018 privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti

145014475. O. MADR 1041/10 mai 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) Plăti în favoarea bunăstării porcinelor

145015476. O. MADR 1042/10 mai 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul b) Plăti în favoarea bunăstării păsărilor

145016477. O. BNR 3/30 aprilie 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităti de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 1/2013

144963478. L. P 102/08 mai 2018 - M. Of. nr. 400 - 10.V.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

144964479. D. PRES 391/07 mai 2018 - M. Of. nr. 400 - 10.V.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

144965480. D. PRES 395/08 mai 2018 - M. Of. nr. 400 - 10.V.2018
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

144966481. D. PRES 396/08 mai 2018 - M. Of. nr. 400 - 10.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144967482. D. PRES 397/08 mai 2018 - M. Of. nr. 400 - 10.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144968483. D. PRES 399/08 mai 2018 - M. Of. nr. 400 - 10.V.2018
privind acreditarea unui ambasador

144969484. D. PRES 398/08 mai 2018 - M. Of. nr. 400 - 10.V.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144970485. DEC. CC 102/06 martie 2018 - M. Of. nr. 400 - 10.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum si a sintagmei „care nu a împlinit 16 ani” din cuprinsul dispozitiilor art. 505 alin. (1) din Codul de procedură penală

144971486. O. ANPC 209/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 400 - 10.V.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Directiei metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate

144972487. O. MFP 1684/27 martie 2018 - M. Of. nr. 400 - 10.V.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.120/2016

144973488. M. Of. nr. 401 - 10.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) si alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

144974489. DEC. CC 5/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 401 - 10.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale

144975490. H. G 276/03 mai 2018 - M. Of. nr. 401 - 10.V.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice nationale

144976491. O. MT 499/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 401 - 10.V.2018
al ministrului transporturilor privind asigurarea reprezentării autoritătii de aviatie civilă din România în cadrul Conferintei Europene a Aviatiei Civile

144977492. O. MDRAP 4540/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 401 - 10.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul National de Administratie

144978493. L. P 104/08 mai 2018 - M. Of. nr. 402 - 10.V.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

144979494. D. PRES 393/07 mai 2018 - M. Of. nr. 402 - 10.V.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

144980495. DEC. CC 725/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 402 - 10.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

144981496. O. MFP 1931/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 402 - 10.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

144982497. O. MMJS 1615/02 mai 2018 - M. Of. nr. 402 - 10.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

144983498. O. MS 598/04 mai 2018 - M. Of. nr. 402 - 10.V.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

144984499. Ins. AEP 1/07 mai 2018 - M. Of. nr. 402 - 10.V.2018
privind organizarea si desfăsurarea referendumului local pentru consultarea cetătenilor municipiului Sebes cu privire la achizitionarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebes, în vederea monitorizării calitătii aerului

144985500. H. S 60/07 mai 2018 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2018
privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

144986501. H. G 308/10 mai 2018 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2018
privind suplimentarea bugetului Înaltei Curti de Casatie si Justitie din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

144987502. H. G 309/10 mai 2018 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2018
pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 17 mai 2018

144988503. DEC. PM 196/10 mai 2018 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul chestor de politie Valentin-Costinel Melnic

144989504. O. ANCPI 291/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Tăutii-Măgherăus din judetul Maramures

144990505. O. ANCPI 317/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Teiu din judetul Arges

144991506. DEC. ANARC 395/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2018
pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 1.113/2017 privind înfiintarea punctului de informare unic, precum si pentru stabilirea conditiilor si modalitătilor de transmitere a unor informatii privind infrastructura fizică a operatorilor de retea

144992507. Sent. ICA 166/09 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2018
a Curtii de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal

144936508. O. MEN 3633/03 mai 2018 - M. Of. nr. 395 - 09.V.2018
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

144937509. O. MDRAP 4758/08 mai 2018 - M. Of. nr. 395 - 09.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare care functionează pe lângă Institutul National de Administratie

144938510. O. MDRAP 4759/08 mai 2018 - M. Of. nr. 395 - 09.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Metodologiei privind selectia participantilor la programele de formare specializată organizate de Institutul National de Administratie

144939511. H. S 56/03 mai 2018 - M. Of. nr. 396 - 09.V.2018
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste distributia transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv - COM (2018) 92 final si Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind facilitarea distributiei transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 si (UE) nr. 346/2013 - COM (2018) 110 final

144940512. H. S 57/03 mai 2018 - M. Of. nr. 396 - 09.V.2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveste expunerile sub formă de obligatiuni garantate - COM (2018) 93 final

144941513. H. S 58/03 mai 2018 - M. Of. nr. 396 - 09.V.2018
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pietele instrumentelor financiare - (COM 2018) 99 final

144942514. H. S 59/03 mai 2018 - M. Of. nr. 396 - 09.V.2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finantare participativă (ECSP) pentru întreprinderi - COM (2018) 113 final

144943515. DEC. CC 60/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 396 - 09.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

144944516. O. ANCPI 293/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 396 - 09.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităti administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

144945517. H. G 284/03 mai 2018 - M. Of. nr. 396 - 09.V.2018
privind recunoasterea Asociatiei „Organizatia Judeteană Arges” BASARAB I ca fiind de utilitate publică

144946518. O. MS 384/23 martie 2018 - M. Of. nr. 396 - 09.V.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Regional de Oncologie Iasi

144947519. O. MAP 395/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 396 - 09.V.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora si a categoriilor de munitie care se pot folosi la vânătoare în România
Rectificare - M. Of. nr. 416 - 16.V.2018

144948520. H. G 2714/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 397 - 09.V.2018
pentru completarea anexei nr. 69 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava

144949521. H. G 280/03 mai 2018 - M. Of. nr. 397 - 09.V.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a actiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea si crearea de mecanisme si instrumente de promovare a datelor si informatiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agentia Europeană de Mediu si Secretariatele Conventiilor internationale din domeniul protectiei mediului” desfăsurat în perioada 2015-2018

144950522. H. G 283/03 mai 2018 - M. Of. nr. 397 - 09.V.2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Caras-Severin, Călărasi, Dolj, Galati, Bacău, Giurgiu, Alba, Brasov, Sibiu, Arges si Ilfov, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144952523. H. G 287/03 mai 2018 - M. Of. nr. 397 - 09.V.2018
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Justitiei, precum si transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea curtilor de apel si a tribunalelor

144953524. H. G 288/03 mai 2018 - M. Of. nr. 397 - 09.V.2018
pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor bunuri imobile donate statului român

144954525. DEC. PM 193/09 mai 2018 - M. Of. nr. 397 - 09.V.2018
privind sanctionarea domnului Adrian Bunoaică, secretar general în cadrul Consiliului National de Combatere a Discriminării

144955526. H. G 240/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 398 - 09.V.2018
privind modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificatie si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144956527. DEC. CC 2/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 399 - 09.V.2018
referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

144957528. DEC. CC 79/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 399 - 09.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215^1 alin. (8) din Codul de procedură penală

144958529. DEC. CC 252/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 399 - 09.V.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) lit. a)-d)]; pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (1)-(7) si (9)]; pct. 29 [cu referire la art. 19 alin. (6)]; pct. 40 [cu referire la eliminarea art. 28 alin. (4)]; pct. 42 [cu referire la art. 30]; pct. 43 [cu referire la art. 31 alin. (3)]; pct. 55 [cu referire la art. 40 alin. (1)]; art. I pct. 57 [cu referire la art. 42^1 alin. (2)]; pct. 62 [cu referire la eliminarea art. 46^1 alin. (2)]; pct. 74 [cu referire la eliminarea art. 50 alin. (6)]; pct. 78 [cu referire la art. 52 alin. (1)]; pct. 88 [cu referire la art. 53 alin. (1) si la eliminarea art. 53 alin. (9) si (10)]; pct. 94 [cu referire la art. 56]; pct. 99 [cu referire la art. 58 alin. (1^2)]; pct. 110 [cu referire la art. 62 alin. (3)]; pct. 135 [cu referire la art. 75 alin. (2)] si pct. 152 [cu referire la art. 96 alin. (3), (4), (7), alin. (8) teza întâi si alin. (11) teza întâi] din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, precum si ale legii, în ansamblul său

144959530. DEC. PM 194/09 mai 2018 - M. Of. nr. 399 - 09.V.2018
privind acordarea calitătii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Manuela Hărăbor

144960531. DEC. PM 195/09 mai 2018 - M. Of. nr. 399 - 09.V.2018
pentru numirea domnului Andrei Ignat în functia de secretar de stat la Ministerul Apărării Nationale, sef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Nationale

144961532. O. MFP 1938/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 399 - 09.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării si/sau depunerii, precum si transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

144962533. O. MDRAP 4735/07 mai 2018 - M. Of. nr. 399 - 09.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării si/sau depunerii, precum si transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

144912534. DEC. CC 705/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 392 - 08.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, ale art. 14 si art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum si ale art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

144913535. H. G 268/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 392 - 08.V.2018
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 363 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Vaslui

144914536. O. ANCPI 318/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 392 - 08.V.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii cuprinse în Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Tulcea

144915537. O. MS 586/03 mai 2018 - M. Of. nr. 392 - 08.V.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

144916538. DEC. ASF 466/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 392 - 08.V.2018
privind aprobarea, la cerere, a suspendării activitătii Societătii STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.R.L.

144917539. D. PRES 390/07 mai 2018 - M. Of. nr. 393 - 08.V.2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de extrădare dintre România si Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017

144918540. H. G 278/03 mai 2018 - M. Of. nr. 393 - 08.V.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „CUPRU MIN” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

144919541. H. G 279/03 mai 2018 - M. Of. nr. 393 - 08.V.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea BĂITA - S.A. Stei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

144920542. H. G 290/03 mai 2018 - M. Of. nr. 393 - 08.V.2018
privind transmiterea unui sector de drum national, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, precum si declasarea acestuia din categoria functională a drumurilor de interes national si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor de interes local

144921543. H. G 291/03 mai 2018 - M. Of. nr. 393 - 08.V.2018
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informatii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, si termenele de clasificare aferente acestora

144922544. O. MT 408/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 393 - 08.V.2018
al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/ atestare si efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.416(97) a Comitetului de sigurantă maritimă din 25 noiembrie 2016

144923545. O. MT 409/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 393 - 08.V.2018
al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la Codul international din 2011 privind programul intensificat de inspectii efectuate cu ocazia inspectiilor la vrachiere si petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A. 1049(27) din 30 noiembrie 2011, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.412(97) a Comitetului de sigurantă maritimă din 25 noiembrie 2016

144924546. O. MS 587/03 mai 2018 - M. Of. nr. 393 - 08.V.2018
al ministrului sănătătii pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performantă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

144925547. OUG. G 33/03 mai 2018 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2018
privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate de România prin aderarea la Conventia internatională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum si a unor obligatii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigatie aeriană

144926548. H. G 281/03 mai 2018 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2018
pentru modificarea unor acte normative

144927549. H. G 285/03 mai 2018 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Justitiei

144928550. H. G 286/03 mai 2018 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Justitiei

144929551. H. G 289/03 mai 2018 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2018
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national "Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti”

144930552. O. ME 414/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2018
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Santierul Naval Mangalia” - S.A.

144931553. O. MFP 1975/03 mai 2018 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Santierul Naval Mangalia” - S.A.

144932554. O. MMJS 1455/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Santierul Naval Mangalia” - S.A.

144933555. O. MTU 798/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2018
al ministrului turismului pentru modificarea anexei nr. 1.5 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publică, a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 65/2013

144935556. Circ. BNR 11/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Mihai Viteazul, precursor al Marii Uniri

144886557. O. SGG 600/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 387 - 07.V.2018
al secretarului general al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitătilor publice

144887558. O. CNAS 895/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 387 - 07.V.2018
privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor nationale de sănătate curative

144888559. O. MCIN 2319/04 mai 2018 - M. Of. nr. 388 - 07.V.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selectie a manifestărilor, actiunilor si proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) si a Primului Război Mondial, formulate si asumate de entităti persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea si functionarea comisiilor, precum si procedura de solutionare a contestatiilor

144889560. DEC. ICCJ 4/05 martie 2018 - M. Of. nr. 388 - 07.V.2018
privind „interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 8 alin. (1), raportate la cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, în sensul stabilirii subiectului activ al contraventiei ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o institutie publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contraventiei”

144890561. O. ME 45/26 martie 2018 - M. Of. nr. 389 - 07.V.2018
al ministrului energiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

144891562. O. MFP 1940/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 389 - 07.V.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

144892563. O. MMJS 1423/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 389 - 07.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

144893564. O. MT 275/01 martie 2018 - M. Of. nr. 389 - 07.V.2018
al ministrului transporturilor pentru stabilirea limitelor zonei interzise LRP2 Cernavodă

144894565. O. MAN 57/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 389 - 07.V.2018
si al ministrului apărării nationale pentru stabilirea limitelor zonei interzise LRP2 Cernavodă

144895566. O. MT 444/11 aprilie 2018 - M. Of. nr. 389 - 07.V.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
Rectificare - M. Of. nr. 439 - 24.V.2018

144896567. O. MT 677/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 389 - 07.V.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SPAR „Salturi cu parasuta”

144897568. H. CCF 5/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 389 - 07.V.2018
privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinta anuală ordinară a Camerei Consultantilor Fiscali din 20 aprilie 2018

144898569. H. CECAR 82/14 aprilie 2018 - M. Of. nr. 389 - 07.V.2018
privind ratificarea anexei nr. 1 - Procedura alegerilor la Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr.1/1995

144899570. L. P 101/04 mai 2018 - M. Of. nr. 390 - 07.V.2018
pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

144900571. D. PRES 389/04 mai 2018 - M. Of. nr. 390 - 07.V.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

144901572. O. ME 44/26 martie 2018 - M. Of. nr. 390 - 07.V.2018
al ministrului energiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

144902573. O. MFP 1941/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 390 - 07.V.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

144903574. O. MMJS 1422/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 390 - 07.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

144904575. O. MT 445/11 aprilie 2018 - M. Of. nr. 390 - 07.V.2018
al ministrului transportului privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Medgidia, a portului Basarabi, a portului Ovidiu si a portului Luminita, apartinând Companiei Nationale "Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta

144905576. O. MS 601/04 mai 2018 - M. Of. nr. 390 - 07.V.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

144906577. O. CNAS 896/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 390 - 07.V.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

144907578. O. MEN 3565/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 390 - 07.V.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele scolare, casele corpului didactic si unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul national de învătământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.511/2017

144908579. DEC. CC 724/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 391 - 07.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

144909580. H. G 269/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 391 - 07.V.2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Buzău, Constanta, Timis si municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144910581. DEC. PM 192/07 mai 2018 - M. Of. nr. 391 - 07.V.2018
privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Consultării Publice si Dialogului Social de către domnul Marian Cătălin Marinov

144911582. Circ. BNR 12/07 mai 2018 - M. Of. nr. 391 - 07.V.2018
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

144861583. DEC. CC 90/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

144864584. O. ME 408/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2018
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Santierul Naval 2 Mai” - S.A. Mangalia

144865585. O. MFP 1939/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Santierul Naval 2 Mai” - S.A. Mangalia

144866586. O. MMJS 1427/10 aprilie 2018 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Santierul Naval 2 Mai” - S.A. Mangalia

144867587. O. MT 432/10 aprilie 2018 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2018
al ministrului transporturilor privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor si al unitătilor ce functionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

144868588. O. MFP 1834/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere în aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfăsurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

144869589. O. MFP 1850/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiintarea popririi conturilor autoritătilor si institutiilor publice deschise la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.336/2011

144870590. O. MDRAP 4579/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului „Termoficare 2006-2020 căldură si confort”

144871591. L. P 100/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 383 - 04.V.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniile educatiei, cercetării, formării profesionale si sănătătii

144872592. D. PRES 388/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 383 - 04.V.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniile educatiei, cercetării, formării profesionale si sănătătii

144873593. DEC. CC 88/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 383 - 04.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de ătiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-ăisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

144874594. DEC. CC 136/20 martie 2018 - M. Of. nr. 383 - 04.V.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 1 si 2 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
Opinie concurentă si opinie separată

144875595. H. G 270/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 383 - 04.V.2018
privind actualizarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144876596. H. G 273/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 383 - 04.V.2018
privind înscrierea unui imobil situat în orasul Băile Herculane, judetul Caras-Severin, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144877597. O. MJ 1399/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 383 - 04.V.2018
al ministrului justitiei privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 120/C/2011

144878598. O. MCIN 2233/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 383 - 04.V.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru reacreditarea Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, judetul Vaslui

144879599. DEC. CC 251/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 384 - 04.V.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

144880600. DEC. ACID 112/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 385 - 04.V.2018
a directorului general al Agentiei de Cooperare Internatională pentru Dezvoltare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei de Cooperare Internatională pentru Dezvoltare

144881601. H. G 277/03 mai 2018 - M. Of. nr. 386 - 04.V.2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării unor activităti de protocol si cu caracter cultural în cadrul celei de-a 14-a editii a Forumului PRIMO - Achizitii, Integritate, Management si Deschidere desfăsurat la Bucuresti în perioada 8-10 mai 2018

144882602. DEC. PM 190/04 mai 2018 - M. Of. nr. 386 - 04.V.2018
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Mircea Popa din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică vacantă de secretar general adjunct la Ministerul Cercetării si Inovării

144883603. DEC. PM 191/04 mai 2018 - M. Of. nr. 386 - 04.V.2018
pentru numirea domnului Răzvan Stefan Rab în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitătii Nationale

144884604. O. MFP 1976/03 mai 2018 - M. Of. nr. 386 - 04.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăti către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse în mesajul electronic de plăti care se transmite în sistem informatic de către institutiile de credit initiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2011

144885605. O. ANRE 71/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 386 - 04.V.2018
privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport si distributie din sectorul gazelor naturale si pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 132/2017

144845606. DEC. CC 87/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 378 - 03.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

144846607. DEC. CC 250/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 378 - 03.V.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

144847608. O. MAI 40/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 378 - 03.V.2018
al ministrului afacerilor interne privind conditiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum si activitătile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

144848609. O. MMED 384/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 378 - 03.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea derogării în scop stiintific pentru unele specii de pesti

144849610. O. MT 411/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 379 - 03.V.2018
al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la Partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.417(97) a Comitetului de sigurantă maritimă din 25 noiembrie 2016, precum si a amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de sigurantă maritimă al Organizatiei Maritime Internationale si difuzate prin circulara STCW.6/Circ.12 din 25 noiembrie 2016

144850611. DEC. CC 48/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 380 - 03.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru si cea a prevederilor art. 5 alin. (2) si art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă  

144851612. DEC. CC 73/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 380 - 03.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (1) si art. 72 alin. (1) din Codul penal

144852613. H. G 261/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 380 - 03.V.2018
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si înscrierea în inventarul domeniului public al statului a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale  

144853614. O. MMED 304/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 380 - 03.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

144854615. O. MJ 1382/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 380 - 03.V.2018
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturi|or de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie pentru anul 2017

144855616. H. UNEAR 1/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 380 - 03.V.2018
pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017 si a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2018-2019

144856617. H. UNEAR 2/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 380 - 03.V.2018
pentru aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2017 si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

144857618. H. G 265/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 381 - 03.V.2018
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017 la Vama, pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor, semnat la Bucuresti la 23 iunie 2000
Protocol între Ministerul Afacerilor Interne din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor

144858619. H. G 266/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 381 - 03.V.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 1318 si 3151, aflate în domeniul public al statului, si pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Călărasi

144859620. O. MMED 415/03 mai 2018 - M. Of. nr. 381 - 03.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

144860621. O. MEN 3560/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 381 - 03.V.2018
al ministrului educatiei nationale privind stabilirea modalitătii de acordare a voucherelor de vacantă pentru unitătile/institutiile de învătământ de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unităti din subordinea/coordonarea acestuia

144817622. DEC. CC 62/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 373 - 02.V.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

144818623. H. G 263/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 373 - 02.V.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetării si Inovării

144819624. O. MEN 3498/29 martie 2018 - M. Of. nr. 373 - 02.V.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Bibliotecii Centrale Universitare Carol I”

144820625. DEC. ASF 428/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 373 - 02.V.2018
privind sanctionarea Societătii URBAN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu amendă, interzicerea temporară a exercitării activitătii de broker de asigurare si/sau reasigurare, precum si stabilirea unui plan de măsuri

144821626. O. MS 472/11 aprilie 2018 - M. Of. nr. 374 - 02.V.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie Gătaia

144822627. H. S 55/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 375 - 02.V.2018
referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de acordare a unei asistente macrofinanciare suplimentare Ucrainei - COM (2018) 127 final

144823628. H. G 234/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 375 - 02.V.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii semnate la Bucuresti la 24 iulie 2017 si la Luxemburg la 27 noiembrie 2017 la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucuresti la 16 decembrie 2011

144824629. O. MT 410/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 375 - 02.V.2018
al ministrului transporturilor pentru acceptarea rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

144825630. O. MADR 546/28 martie 2018 - M. Of. nr. 375 - 02.V.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii si zone

144826631. O. MMED 352/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 375 - 02.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii si zone

144827632. N. ASF 7/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 375 - 02.V.2018
pentru modificarea si completarea unor acte normative

144828633. L. P 97/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2018
privind unele măsuri de protectie a victimelor infractiunilor

144829634. D. PRES 385/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2018
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de protectie a victimelor infractiunilor

144830635. L. P 98/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare

144831636. D. PRES 386/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare

144832637. L. P 99/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiintarea Centrului National pentru Informatii Financiare

144833638. D. PRES 387/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiintarea Centrului National pentru Informatii Financiare

144834639. H. G 237/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2018
pentru aprobarea Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii de interes national si utilitate publică „Apărări de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finală”

144835640. H. G 239/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2018
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrăzi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală

144836641. H. G 241/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2018
pentru aprobarea participării României la Expozitia mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite

144837642. H. G 249/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2018
privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Economiei si a unor entităti din subordine si coordonare

144838643. H. G 262/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

144839644. O. ANFP 1040/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2018
al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru modificarea art. 5 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către functionarii publici si a implementării procedurilor disciplinare

144840645. R. ASF 3/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2018
pentru completarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autoritătii de Supraveghere Financiară

144841646. DEC. CC 838/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 377 - 02.V.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) si (3) din Codul de procedură civilă si ale art. 283 si art. 285 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

144842647. O. MADR 569/10 aprilie 2018 - M. Of. nr. 377 - 02.V.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume

144843648. O. MFP 1949/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 377 - 02.V.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2018

144844649. O. ANRE 70/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 377 - 02.V.2018
privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate asociate licentei pentru activitatea de furnizare de GPL

144796650. 118/19 martie 2018 - M. Of. nr. 367 - 27.IV.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru înfiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákdczi Ferenc
Opinie separată

144797651. O. MADR 637/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 367 - 27.IV.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire si crearea de suprafete împădurite"

144798652. H. CD 23/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 368 - 27.IV.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind competentele-cheie pentru învătarea pe tot parcursul vietii COM(2018) 24

144799653. H. G 235/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 368 - 27.IV.2018
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investitii „Remorcher multifunctional cu clasă de gheată, având zona de navigatie 3 - căi navigabile interioare"

144800654. H. G 236/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 368 - 27.IV.2018
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investitii „Remorcher multifunctional cu clasă de gheată, având zona de navigatie maritim costieră”

144801655. H. G 243/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 368 - 27.IV.2018
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Blaj si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144802656. H. CD 20/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 369 - 27.IV.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

144803657. H. CD 22/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 369 - 27.IV.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educatiei favorabile incluziunii si a dimensiunii europene a predării - COM(2018) 23

144804658. H. G 238/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 369 - 27.IV.2018
privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144805659. H. G 242/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 369 - 27.IV.2018
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Odobesti si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144806660. H. G 247/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 369 - 27.IV.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

144807661. H. G 248/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 369 - 27.IV.2018
privind revocarea dreptului de folosintă gratuită al Clubului Sportiv „U-Mobitelco" Cluj-Napoca asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Cluj

144808662. Rap. AEP 1/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 369 - 27.IV.2018
privind activitatea desfăsurată de către Departamentul de control al finantării partidelor politice si a campaniilor electorale în anul 2017

144809663. O. MDRAP 4597/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 370 - 27.IV.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a împrumuturilor acordate unitătilor administrativ-teritoriale în conditiile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective în bugetele institutiilor publice

144810664. O. MFP 1698/28 martie 2018 - M. Of. nr. 370 - 27.IV.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a împrumuturilor acordate unitătilor administrativ-teritoriale în conditiile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective în bugetele institutiilor publice

144811665. O. ASPAAS 40/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 371 - 27.IV.2018
privind autorizarea si înregistrarea auditorilor financiari

144812666. DEC. CC 103/06 martie 2018 - M. Of. nr. 372 - 27.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 369 alin. (6) din Codul de procedură penală
Opinie separată

144813667. DEC. PM 186/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 372 - 27.IV.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Radu Chiurtu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Economiei

144814668. DEC. PM 187/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 372 - 27.IV.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Mirela Popină a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Economiei

144815669. DEC. PM 188/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 372 - 27.IV.2018
privind numirea domnului Sebastian Constantin Costea în functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

144816670. DEC. PM 189/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 372 - 27.IV.2018
privind numirea domnului Constantin-Florin Mituletu-Buică în functia de secretar general al Autoritătii Electorale Permanente

144744671. L. P 96/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 361 - 26.IV.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

144745672. D. PRES 355/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 361 - 26.IV.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

144746673. O. ANRE 88/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 361 - 26.IV.2018
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

144747674. O. ANRE 73/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ – S.A.

144748675. O. ANRE 74/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea CONI - S.R.L.

144749676. O. ANRE 75/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

144750677. O. ANRE 76/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

144751678. O. ANRE 77/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

144752679. O. ANRE 78/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

144753680. O. ANRE 79/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

144754681. O. ANRE 80/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

144758682. O. ANRE 83/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea M.M. DATA - S.R.L.

144756683. O. ANRE 81/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea MACIN GAZ - S.R.L.

144757684. O. ANRE 82/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L.

144759685. O. ANRE 84/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea PROGAZ P&D - S.A.

144760686. O. ANRE 85/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

144761687. O. ANRE 86/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

144762688. O. ANRE 87/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea WIROM GAS - S.A.

144763689. D. PRES 369/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144764690. D. PRES 370/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144765691. D. PRES 371/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144766692. D. PRES 372/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144767693. D. PRES 373/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144768694. D. PRES 374/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144769695. D. PRES 375/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144770696. D. PRES 376/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144772697. D. PRES 377/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144773698. D. PRES 378/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144774699. D. PRES 379/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144775700. D. PRES 380/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144776701. D. PRES 381/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

144777702. D. PRES 382/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

144778703. O. ANPC 207/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 363 - 26.IV.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea modelelor mărcilor de stat ce urmează să fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

144779704. H. S 53/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informatii ale UE (în materie de frontiere si vize) si de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 si a Regulamentului (UE) 2017/2226 - COM (2017) 793 final

144780705. H. S 54/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informatii ale UE (cooperare politienească si judiciară, azil si migratie) - COM (2017) 794 final

144781706. DEC. CD 3/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2018
privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

144782707. H. G 254/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

144783708. H. G 255/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

144784709. H. G 256/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Natională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

144785710. H. G 257/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electrocentrale Constanta - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

144786711. H. G 259/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Natională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune „CNCIR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

144787712. H. CD 21/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 365 - 26.IV.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind Planul de actiune pentru educatia digitală COM (2018) 22

144788713. OUG. G 32/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 365 - 26.IV.2018
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii

144789714. H. G 233/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 365 - 26.IV.2018
pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2016 si la 5 decembrie 2017 si la Luxemburg la 24 noiembrie 2017 la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009

144790715. O. ANPC 206/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 365 - 26.IV.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind procedura de stabilire si înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, pentru operatorii economici nationali

144791716. O. CNAS 881/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 365 - 26.IV.2018
pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tară, fără regim special

144792717. D. PRES 383/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 366 - 26.IV.2018
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

144793718. D. PRES 384/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 366 - 26.IV.2018
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

144794719. DEC. CC 64/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 366 - 26.IV.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

144795720. O. MS 528/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 366 - 26.IV.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea pozitiilor nr. 10, 14 si 38 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 254/2018 privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti

144862721. H. G 267/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 382 - 26.IV.2018
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2692, aflat în domeniul public al statului, si pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Dolj

144863722. H. G 272/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 382 - 26.IV.2018
privind actualizarea valorii de inventar si modificarea codurilor de clasificatie ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii prin Spitalul de Psihiatrie Zam

144710723. O. ANCPI 262/30 martie 2018 - M. Of. nr. 358 - 25.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind modificarea unor dispozitii cuprinse în ordine ale directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

144711724. O. MAP 405/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 358 - 25.IV.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2018-15 februarie 2019

144712725. O. MFP 1686/27 martie 2018 - M. Of. nr. 358 - 25.IV.2018
al ministrului finantelor publice privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiară de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

144713726. O. MFP 1827/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 358 - 25.IV.2018
al ministrului finantelor publice pentru completarea Precizărilor privind întocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014

144714727. O. MFP 1863/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 358 - 25.IV.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

144715728. O. MEN 3480/26 martie 2018 - M. Of. nr. 358 - 25.IV.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învătământul preuniversitar de stat

144716729. L. P 94/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind asigurarea reciprocă a sprijinului natiunii-gazdă, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2017
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind asigurarea reciprocă a sprijinului natiunii-gazdă

144717730. D. PRES 353/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind asigurarea reciprocă a sprijinului natiunii-gazdă, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2017

144718731. D. PRES 356/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind acreditarea unui ambasador

144719732. D. PRES 357/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind acreditarea unui ambasador

144720733. D. PRES 358/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind acreditarea unui ambasador

144721734. D. PRES 359/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144722735. D. PRES 360/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144723736. D. PRES 361/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144724737. D. PRES 362/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144725738. D. PRES 363/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144726739. D. PRES 364/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144727740. D. PRES 365/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144728741. D. PRES 366/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

144729742. D. PRES 367/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

144730743. O. ANCPI 313/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind completarea Normelor de timp pentru operatiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului National de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016

144731744. D. PRES 368/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

144732745. O. MAP 404/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea art. 30 alin. (4) din Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor bănesti, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 694/2016

144733746. H. G 231/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 360 - 25.IV.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindină si de Crestere a Precipitatiilor si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindină si de Crestere a Precipitatiilor

144734747. H. G 244/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 360 - 25.IV.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, prin Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

144735748. H. G 245/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 360 - 25.IV.2018
privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Bacău, Neamt, Botosani, Ilfov, Suceava, Tulcea, Constanta, Mures, Dâmbovita, Brasov, Sibiu, Alba si municipiul Bucuresti

144736749. H. G 246/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 360 - 25.IV.2018
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

144737750. H. G 250/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 360 - 25.IV.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Mures de către domnul Goga Lucian

144741751. H. G 253/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 360 - 25.IV.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Folea Adrian-Laurentiu

144739752. H. G 251/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 360 - 25.IV.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Arges de către domnul Stoian Gabriel

144740753. H. G 252/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 360 - 25.IV.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Arges de către domnul Bughiu Adrian-Dumitru

144742754. H. G 258/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 360 - 25.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

144743755. H. G 260/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 360 - 25.IV.2018
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgentă, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judetele Teleorman si Vrancea

144688756. L. P 95/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 354 - 24.IV.2018
privind adoptarea unor măsuri în domeniul finantării învătământului

144689757. D. PRES 354/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 354 - 24.IV.2018
pentru promulgarea Legii privind adoptarea unor măsuri în domeniul finantării învătământului

144690758. DEC. CC 743/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 354 - 24.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

144691759. DEC. CC 56/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 354 - 24.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă

144692760. H. G 223/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 354 - 24.IV.2018
pentru modificarea unor acte normative privind aplicarea unor documente de cooperare bilaterală în domeniul regimului frontierei de stat

144693761. O. MADR 590/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 354 - 24.IV.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului de contract de vânzare a cerealelor

144694762. DEC. CC 49/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 355 - 24.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) si art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

144695763. H. G 213/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 355 - 24.IV.2018
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Sectiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localitătilor Bogata, Chetani, Cucerdea, Cuci, lernut, Ludus si Ogra din judetul Mures si pe teritoriul localitătii Luna din judetul Cluj din cadrul obiectivului de investitii de interes national «Autostrada Brasov-Târgu Mures-Cluj-Oradea»”, aflate pe raza localitătilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut si Ludus din judetul Mures

144696764. O. MT 326/15 martie 2018 - M. Of. nr. 355 - 24.IV.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea si notificarea la Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor de evaluare a conformitătii ambarcatiunilor de agrement, motovehiculelor nautice si echipamentelor maritime

144697765. DEC. ICCJ 5/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 355 - 24.IV.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: - dacă pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infractiunii de părăsire a locului accidentului prevăzute de art. 338 alin. (1) din Codul penal cu trimitere ia dispozitiile art. 75 Ut. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, este necesar ca victima accidentului să prezinte leziuni consemnate intr-un act medical, cuantificabile (rănirea) intr-un număr de zile de îngrijiri medicale sau nu, în orice situatie, dacă este necesară existenta unui certificat medico-legal;
- ce se întelege prin termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, din punct de vedere juridic, având în vedere că Dictionarul explicativ al limbii române defineste rana ca fiind o „ruptură internă sau exterioară a tesutului unei fiinte vii, sub actiunea unui agent distrugător; leziune, plagă”

144698766. H. CFR 23/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 355 - 24.IV.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului national al Colegiului Fizioterapeutilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizatiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

144699767. L. P 92/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 356 - 24.IV.2018
pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016
Acord de parteneriat strategic între Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Canada, pe de altă parte

144700768. D. PRES 351/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 356 - 24.IV.2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

144701769. H. G 224/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 356 - 24.IV.2018
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Autostrada Sebes - Turda” - lot 2, aflate pe raza localitătilor Sântinibru, Galda de Jos, Aiud, Rădesti si Teius din judetul Alba

144702770. H. G 230/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 356 - 24.IV.2018
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2018 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria natională de apărare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

144703771. O. MDRAP 4514/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 356 - 24.IV.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare

144704772. N. ASF 6/10 aprilie 2018 - M. Of. nr. 356 - 24.IV.2018
pentru modificarea art. 11 alin. (7) din Norma Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea si monitorizarea societătilor de asigurare si reasigurare

144705773. L. P 93/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 357 - 24.IV.2018
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile si imunitătile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017
Acord între Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) si Guvernul României privind privilegiile si imunitătile OIAC

144706774. D. PRES 352/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 357 - 24.IV.2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile si imunitătile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017

144707775. DEC. PM 184/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 357 - 24.IV.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Corneliu Susu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurentei

144708776. DEC. PM 185/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 357 - 24.IV.2018
privind constituirea Consiliului de coordonare care functionează pe lângă Institutul National de Administratie

144709777. O. ANCPI 325/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 357 - 24.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind modificarea si completarea Procedurii si modalitătii de alocare a sumelor, precum si raportarea de către beneficiari a stadiului de executie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică initiate de unitătile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

144671778. DEC. CD 2/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 350 - 23.IV.2018
privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

144672779. H. UNEJ 3/22 martie 2018 - M. Of. nr. 350 - 23.IV.2018
privind aprobarea publicării Tabloului executorilor judecătoresti pe anul 2018

144673780. DEC. CC 35/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 351 - 23.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (4) si art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Opinie separată

144674781. DEC. CC 89/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 351 - 23.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă

144675782. DEC. CC 206/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 351 - 23.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea activitătii directorului Serviciului de Protectie si Pază, domnul Pahontu Lucian-Silvan, si a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat institutia în activităti care excedează cadrului legal de functionare

144676783. O. MADR 550/29 martie 2018 - M. Of. nr. 351 - 23.IV.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

144677784. O. MDRAP 4554/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 351 - 23.IV.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

144678785. DEC. CC 734/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 352 - 23.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91^2 alin. 1 teza a două din Codul de procedură penală din 1968, ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal si ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

144679786. H. G 218/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 352 - 23.IV.2018
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinând domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si al comunelor din judetul Arges

144680787. H. G 226/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 352 - 23.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

144681788. H. G 232/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 352 - 23.IV.2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli si a devizului pentru actiunile de protocol aferente organizării reuniunii Biroului Asociatiei Ombudsmanilor si Mediatorilor Francofoni - AOMF, a sedintei Consiliului de administratie al AOMF, precum si a seminarului deschis membrilor AOMF, în perioada 2-4 mai 2018

144682789. H. CCR 2/14 martie 2018 - M. Of. nr. 352 - 23.IV.2018
a Comisiei Centrale de Rechizitii privind aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2018

144683790. O. MADR 549/29 martie 2018 - M. Of. nr. 352 - 23.IV.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

144684791. O. MDRAP 4553/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 352 - 23.IV.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

144685792. DEC. CC 820/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 353 - 23.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 912 alin. 1 teza a două din Codul de procedură penală din 1968, ale art. 282 alin. (4) lit. a) si c) din Codul de procedură penală, precum si ale art. 3, art. 4 alin. (2) si ale art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

144686793. OUG. G 31/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 353 - 23.IV.2018
privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

144687794. H. G 222/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 353 - 23.IV.2018
pentru modificarea pozitiilor număr curent 683, 699, 700 si 701 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investitii "Autostrada Sebes-Turda”

144648795. DEC. CC 664/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 346 - 20.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

144649796. DEC. CC 827/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 346 - 20.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

144650797. OUG. G 29/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 346 - 20.IV.2018
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantării

144651798. OUG. G 30/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 346 - 20.IV.2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene si pentru completarea unor acte normative

144652799. O. ANA 126/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 346 - 20.IV.2018
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea cerintelor si procedurilor privind gestionarea rezultatului în cazul pasaportului biologic al sportivului, conforme anexei L din Standardul international pentru testare si investigatii

144653800. O. MS 475/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 346 - 20.IV.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiintarea Comisiei Nationale de Bioetică a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale si pentru aprobarea componentei acesteia

144654801. O. MEN 3529/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 346 - 20.IV.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat. evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati în unitătile de învătământ particular, precum si emiterea avizului conform în vederea organizării retelei unitătilor de învătământ preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.472/2017

144655802. H. G 217/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 347 - 20.IV.2018
privind transmiterea unei părti din imobilul 2904 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Anina, judetul Caras-Severin, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144656803. O. ANCPI 194/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 347 - 20.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

144657804. R. ASF 2/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 347 - 20.IV.2018
pentru modificarea si completarea unor acte normative

144658805. DEC. CC 91/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 348 - 20.IV.2018
eferitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. d) si art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea natională a României, precum si a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea natională a României, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale
Opinie separată

144659806. L. P 91/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
privind Centenarul Războiului pentru întregirea Neamului si Centenarul Marii Uniri

144660807. D. PRES 346/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
pentru promulgarea Legii privind Centenarul Războiului pentru întregirea Neamului si Centenarul Marii Uniri

144661808. DEC. S 5/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 aprilie 2018

144662809. H. G 225/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

144663810. H. G 227/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
privind contributia voluntară a României cu suma de 100.000 de dolari SUA la reconstituirea resurselor financiare ale Fondului International pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) pentru anul 2018

144664811. H. G 228/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum si pentru stabilirea cuantumului pe unitatea de măsură aferent acestora pentru anul de cerere 2017

144665812. H. G 229/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Natională „Posta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

144666813. O. MS 526/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

144667814. O. CNAS 878/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

144668815. O. MADR 582/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizati

144670816. O. MDRAP 4513/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 3.293/2016 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea si valorificarea bunurilor sechestrate

144623817. H. P 18/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 341 - 19.IV.2018
privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Sudan

144624818. H. P 19/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 341 - 19.IV.2018
pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidentă în domeniul securitătii nationale

144625819. H. P 20/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 341 - 19.IV.2018
privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea Codului administrativ

144626820. H. P 21/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 341 - 19.IV.2018
privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

144627821. O. ANRM 79/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 341 - 19.IV.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licentei de dare în administrare pentru explorare nr. 20.841/2018 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul geotermal - municipiul Salonta, judetul Bihor

144628822. O. MT 401/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 341 - 19.IV.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL -RNTR-6

144629823. DEC. CC 77/22 februarie 2017 - M. Of. nr. 342 - 19.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 alin. (3) teza a două din Codul penal

144630824. O. MTS 290/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 342 - 19.IV.2018
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfăsurarea Programului national „Tabere studentesti” 2018

144631825. O. ANRE 67/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 342 - 19.IV.2018
pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei angro de energie electrică

144632826. DEC. ICCJ 4/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 342 - 19.IV.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: „Dacă, după pronuntarea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 9 iunie 2017 a Deciziei nr. 224 din 4 aprilie 2017 a Curtii Constitutionale, fapta persoanei care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau un tramvai, exceptând tractoarele agricole si forestiere, fără a poseda permis de conducere, mai poate atrage răspunderea penală a acesteia pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art. 335 alin. (1) din Codul penal”.

144633827. DEC. CC 741/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 343 - 19.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 421 alin. (2) din Codul de procedură civilă

144634828. O. MCIN 2232/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 343 - 19.IV.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală a Centenarului României (1918-2018) si al Primului Război Mondial

144635829. D. PRES 348/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 344 - 19.IV.2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat privind relatiile si cooperarea dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016

144636830. D. PRES 347/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 344 - 19.IV.2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de securitate socială dintre România si Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017

144637831. D. PRES 349/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 344 - 19.IV.2018
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

144638832. D. PRES 350/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 344 - 19.IV.2018
privind rechemarea unui ambasador

144639833. H. G 212/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 344 - 19.IV.2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investitii „Autostrada Sebes-Turda”

144640834. Circ. BNR 10/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 344 - 19.IV.2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 330 de ani de la tipărirea Bibliei de la Bucuresti

144641835. DEC. CC 713/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 345 - 19.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 75 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

144642836. DEC. CC 758/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 345 - 19.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

144643837. DEC. CC 857/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 345 - 19.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 280 alin. (1), art. 281 alin. (1) lit. b) si art. 282 alin. (1) si alin. (2) din Codul de procedură penală

144644838. H. G 214/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 345 - 19.IV.2018
pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Arad, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144645839. H. G 215/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 345 - 19.IV.2018
privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Brasov, Cluj, Dolj, Buzău, Covasna, Caras-Severin Arad, Maramures, Sălaj, Gorj, Constanta, Satu Mare, Vrancea si municipiul Bucuresti

144646840. H. G 216/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 345 - 19.IV.2018
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2988, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public a statului si din administrarea Ministerului Apărări Nationale în domeniul public al comunei Oncesti judetul Maramures

144647841. H. G 221/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 345 - 19.IV.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functie publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Băncilă Ciprian-Marius

144610842. DEC. CC 714/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 338 - 18.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

144611843. O. MDRAP 4494/11 aprilie 2018 - M. Of. nr. 338 - 18.IV.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

144612844. DEC. CC 14/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 339 - 18.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

144613845. DEC. CC 18/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 339 - 18.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1.092 si art. 1.097 din Codul civil

144614846. O. MEN 3475/23 martie 2018 - M. Of. nr. 339 - 18.IV.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei de selectie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului scolilor europene

144615847. DEC. CC 858/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 340 - 18.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

144616848. DEC. CC 76/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 340 - 18.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (17) si art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

144617849. H. G 219/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 340 - 18.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

144618850. H. G 220/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 340 - 18.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

144619851. DEC. PM 180/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 340 - 18.IV.2018
privind eliberarea doamnei Raluca-Maria Tîncu din functia publică de conducere de inspector general antifraudă al Directiei generale antifraudă fiscală din structura Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

144620852. DEC. PM 181/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 340 - 18.IV.2018
pentru numirea domnului Florin Ursu în functia publică de conducere de inspector general antifraudă al Directiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

144621853. DEC. PM 182/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 340 - 18.IV.2018
pentru eliberarea domnului Daniel Marius Zamfiroiu din functia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Directia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanta - Directia generală antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

144622854. DEC. PM 183/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 340 - 18.IV.2018
pentru numirea domnului Burduja Dorian în functia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Directia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanta - Directia generală antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

144581855. O. ANCPI 256/22 martie 2018 - M. Of. nr. 333 - 17.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

144582856. O. MS 491/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 333 - 17.IV.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România si a preturilor de referintă generice ale acestora

144583857. O. MMJS 1138/06 martie 2018 - M. Of. nr. 333 - 17.IV.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

144584858. O. MFP 1800/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 333 - 17.IV.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

144585859. DEC. CC 739/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 334 - 17.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) teza a două din Codul de procedură civilă

144586860. DEC. CC 778/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 334 - 17.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488, art. 490 alin. (1), art. 493 si art. 497 din Codul de procedură civilă

144587861. DEC. CC 24/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 334 - 17.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (3) din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996

144588862. O. MTS 277/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 334 - 17.IV.2018
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea persoanelor juridice si persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăsurarea de activităti de tabără pentru Programul National „Tabere Studentesti 2018”

144589863. O. MTS 278/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 334 - 17.IV.2018
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor nationale si tematice pentru copii si tineri, în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului si Sportului, în anul 2018

144590864. O. MS 456/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 334 - 17.IV.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

144591865. O. MEN 3514/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 334 - 17.IV.2018
al ministrului educatiei nationale privind constituirea si utilizarea fondului pentru finantarea situatiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finantare a institutiilor de învătământ superior de stat, pentru anul 2018

144592866. O. CNAS 842/29 martie 2018 - M. Of. nr. 334 - 17.IV.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

144593867. O. ANRE 64/29 martie 2018 - M. Of. nr. 334 - 17.IV.2018
privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate asociate licentei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale

144594868. L. P 90/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 335 - 17.IV.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2006

144595869. DEC. CC 670/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 335 - 17.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal si ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

144596870. D. PRES 345/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 335 - 17.IV.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

144597871. DEC. CC 791/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 335 - 17.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) si art. 109 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

144598872. O. MAP 319/26 martie 2018 - M. Of. nr. 335 - 17.IV.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

144599873. O. MS 420/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 335 - 17.IV.2018
al ministrului sănătătii privind abrogarea unor ordine ale ministrului sănătătii care cuprind reglementări în domeniul farmacovigilentei

144600874. O. ANRE 63/29 martie 2018 - M. Of. nr. 335 - 17.IV.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distributie sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale

144601875. DEC. CC 843/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 336 - 17.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de apărare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

144602876. DEC. CC 854/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 336 - 17.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 din Codul de procedură penală

144603877. OUG. G 28/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 336 - 17.IV.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză

144604878. DEC. CC 702/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 337 - 17.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 364 si art. 712 alin. (1) din Codul de procedură civilă

144605879. O. MMJS 1086/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 336 - 17.IV.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti

144606880. DEC. CC 15/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 337 - 17.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 3, art. 30 alin. 4, art. 31 alin. 1 si art. 32 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

144607881. DEC. CC 16/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 337 - 17.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 alin. (2) si art. 183 din Codul de procedură civilă

144608882. DEC. PM 179/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 337 - 17.IV.2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Marius Dobre din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

144609883. DEC. ICCJ 18/05 martie 2018 - M. Of. nr. 337 - 17.IV.2018
privind pronuntării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept: „Dacă dispozitiile art. 870 alin. (1) din Codul de procedură civilă, care reglementează posibilitatea participării la distribuirea de sume pentru toti creditorii interesati, presupun în mod necesar parcurgerea procedurii de interventie prevăzute de art. 691 si următoarele din Codul de procedură civilă”.

144565884. H. G 209/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 329 - 16.IV.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică

144566885. H. G 210/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 329 - 16.IV.2018
privind modificarea datelor de identificare si transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Vrancea
Rectificare - M. Of. nr. 470 - 07.VI.2018

144567886. H. G 211/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 329 - 16.IV.2018
privind transmiterea imobilului 3282 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Constanta, judetul Constanta

144568887. O. ANCPI 248/19 martie 2018 - M. Of. nr. 329 - 16.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 108/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

144569888. O. ANCPI 250/21 martie 2018 - M. Of. nr. 329 - 16.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 107/2010

144570889. O. ANCPI 263/30 martie 2018 - M. Of. nr. 329 - 16.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unităti administrativ-teritoriale din judetul Dolj

144571890. DEC. ICCJ 1/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 329 - 16.IV.2018
privind pronuntată în Dosarul nr. 2.247/304/2014, prin care se solicită pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept „modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 297 din Codul penal, respectiv art. 246 din Codul penal din 1969, în sensul de a lămuri dacă este îndeplinită conditia tipicitătii infractiunii de abuz în serviciu sau a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curtii Constitutionale nr. 405 din 15 iunie 2016”

144572891. H. CCF 4/29 martie 2018 - M. Of. nr. 329 - 16.IV.2018
privind aprobarea publicării Registrului consultantilor fiscali si al societătilor de consultantă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I

144573892. O. MADR 573/11 aprilie 2018 - M. Of. nr. 330 - 16.IV.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 39/2018 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018

144574893. H. G 191/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 331 - 16.IV.2018
pentru aprobarea Strategiei nationale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă pentru perioada 2018-2020

144575894. O. ANCPI 231/08 martie 2018 - M. Of. nr. 332 - 16.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Giurgiu

144576895. O. MAP 379/11 aprilie 2018 - M. Of. nr. 332 - 16.IV.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind modificarea si completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 454/2013 pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfăsurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre si a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere

144577896. O. MS 457/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 332 - 16.IV.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

144578897. O. CNAS 843/29 martie 2018 - M. Of. nr. 332 - 16.IV.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

144579898. O. MS 490/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 332 - 16.IV.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea preturilor maximale cu ridicata fără TVA pentru medicamentele Octagam 50 mg/ml, solutie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon a 50 ml solutie perfuzabilă, si Octagam 50 mg/ml, solutie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon a 100 ml solutie perfuzabilă

144580899. O. ANAF 1018/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 332 - 16.IV.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si unitătilor subordonate

144530900. D. PRES 337/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 325 - 13.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144531901. D. PRES 338/12 martie 2018 - M. Of. nr. 325 - 13.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144532902. D. PRES 339/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 325 - 13.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144533903. D. PRES 340/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 325 - 13.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144534904. D. PRES 341/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 325 - 13.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144535905. D. PRES 342/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 325 - 13.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144536906. D. PRES 343/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 325 - 13.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144537907. D. PRES 344/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 325 - 13.IV.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

144538908. DEC. CC 13/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 325 - 13.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

144539909. DEC. CC 19/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 325 - 13.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

144540910. DEC. CC 20/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 325 - 13.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

144541911. H. P 3/11 aprilie 2018 - M. Of. nr. 326 - 13.IV.2018
privind numirea în functiile de adjuncti ai Avocatului Poporului

144542912. DEC. CC 736/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 326 - 13.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 938 alin. (2) din Codul de procedură civilă

144543913. DEC. CC 737/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 326 - 13.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. 2 si art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

144544914. DEC. CC 738/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 326 - 13.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 alin. (1) pct. 1 si alin. (2) din Codul de procedură civilă

144545915. H. G 206/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 326 - 13.IV.2018
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului National de Administratie în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie, precum si modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144546916. O. MAI 33/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 326 - 13.IV.2018
al ministrului afacerilor interne privind avansarea onorifică în gradul următor, cu prilejul zilei de 29 aprilie 2018 - Ziua Veteranilor de Război, a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor, în retragere, veterani de război

144547917. DEC. CC 856/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 326 - 13.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 291 alin. (1) din Codul penal

144548918. O. MAI 34/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 326 - 13.IV.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale logistice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 144/2016

144549919. O. MMJS 1315/26 martie 2018 - M. Of. nr. 326 - 13.IV.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale - aparat central si unităti subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2017, precum si în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

144550920. DEC. CC 17/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 327 - 13.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

144551921. DEC. CC 58/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 327 - 13.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

144552922. DEC. ICCJ 3/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 327 - 13.IV.2018
privind pronuntării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă în interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor, în conditiile în care inculpatul a facilitat identificarea si tragerea la răspundere penală a persoanei denuntate într-o altă cauză penală si a beneficiat de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă, efectele dispozitiei penale mentionate se aplică tuturor cauzelor penale aflate pe rolul instantelor de judecată, fără nicio limitare.

144553923. DEC. CC 704/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă

144554924. DEC. CC 708/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 813-863 din Codul de procedură civilă

144555925. H. G 208/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti «Valentin Stănescu»“, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

144556926. H. G 207/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018
privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă

144557927. DEC. PM 173/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018
privind acordarea calitătii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Herman Berkovits

144559928. DEC. PM 174/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018
privind desemnarea unor reprezentanti în Comisia Natională de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro

144560929. DEC. PM 175/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018
privind înlocuirea unui reprezentant al Guvernului din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

144561930. DEC. PM 176/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 427/2017 privind aprobarea criteriilor de selectie a membrilor Consiliului de coordonare care functionează pe lângă Institutul National de Administratie

144562931. DEC. PM 177/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018
privind numirea domnului Marius Sorin Bozgan în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

144563932. DEC. PM 178/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018
privind numirea domnului Vajda Zsombor în functia de vicepresedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Electorale Permanente

144564933. DEC. ICCJ 26/23 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018
pronuntării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor probleme de drept: „în interpretarea art. 4 din Codul penal, dacă intră sub incidenta Deciziei Curtii Constitutionale nr. 405 din 15.06.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 8 iulie 2016 [prin care s-a constatat că dispozitiile art. 246 din Codul penal din 1969 si ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constitutionale în măsura în care prin sintagma «îndeplineste în mod defectuos» din cuprinsul acestora se întelege «îndeplineste prin încălcarea legii»], fiind dezincriminată fapta functionarului public care, în exercitarea atributiilor de serviciu, nu îndeplineste un act sau îndeplineste prin încălcarea unui act normativ care nu are putere de lege, în situatia în care acest lucru este constatat printr-o hotărâre penală definitivă”, respectiv „dacă, în continutul sintagmei «lege de dezincriminare» sunt avute în vedere si situatiile în care legiuitorul nu a intervenit în cazul declarării neconstitutionale a dispozitiilor unei prescriptii normative, cum este cazul în speta al art. 246 din Codul penal din 1969, respectiv art. 297 din Codul penal cu referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările si completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare).”

144512934. H. G 195/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 321 - 12.IV.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 12 decembrie 2017 si la 19 decembrie 2017 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind învătământul secundar) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

144510935. H. G 172/29 martie 2018 - M. Of. nr. 321 - 12.IV.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin institutiile subordonate, bunuri cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144511936. H. G 194/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 321 - 12.IV.2018
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

144513937. H. G 196/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 321 - 12.IV.2018
privind actualizarea caracteristicilor tehnice si a valorii de inventar ale unui imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală Regională a Finantelor Publice Ploiesti

144514938. H. G 202/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 321 - 12.IV.2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti”

144515939. H. G 203/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 321 - 12.IV.2018
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui imobil în suprafată totală de 50.716 mp, trecut în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investitii „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Străzii Nojoridului”

144516940. H. G 204/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 321 - 12.IV.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Bucuresti si Craiova, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

144517941. H. G 205/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 321 - 12.IV.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire a municipiului Constanta cu profil de autostradă”

144518942. O. MS 453/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 321 - 12.IV.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017

144519943. H. G 187/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 322 - 12.IV.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Autostrada Arad - Timisoara”

144520944. H. G 188/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 322 - 12.IV.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

144521945. H. G 189/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 322 - 12.IV.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare si reabilitare Pavilion A1 - spital, dotări functionale la Pavilion L - centrală termică, Pavilion Ci - bloc alimentar, spălătorie si retele de utilităti din Cazarma 1715 Focsani”

144522946. H. G 190/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 322 - 12.IV.2018
privind înscrierea imobilului 961, situat în orasul Pantelimon, judetul Ilfov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale

144523947. O. ANCPI 247/19 martie 2018 - M. Of. nr. 322 - 12.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Slobozia din judetul Arges

144524948. O. ANCPI 258/23 martie 2018 - M. Of. nr. 322 - 12.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

144525949. DEC. ICCJ 14/05 martie 2018 - M. Of. nr. 322 - 12.IV.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept:
„1. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (7) teza a treia din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, care prevede că «Hotărârea prin care se rezolvă plângerea este definitivă» raportat la dispozitiile art. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare, de către instanta de apel.
2. Stabilirea naturii juridice a procesului-verbal de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resursei reglementat de art. 6 alin. (6) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002.”

144526950. H. CD 19/11 aprilie 2018 - M. Of. nr. 323 - 12.IV.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

144527951. H. G 185/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 323 - 12.IV.2018
privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numărul maxim de studenti ce pot fi scolarizati în anul universitar 2018- 2019

144528952. O. MMJS 1085/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 323 - 12.IV.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu dizabilităti pentru anul 2018

144529953. O. MFP 1762/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 324 - 12.IV.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportări financiare lunare ale institutiilor publice în anul 2018, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitătii publice

144490954. H. G 197/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 316 - 11.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Nationale "Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

144491955. H. G 198/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 316 - 11.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

144492956. H. G 199/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 316 - 11.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

144493957. H. G 200/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 316 - 11.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

144494958. H. G 201/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 316 - 11.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

144495959. O. ANAF 1003/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 316 - 11.IV.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii"

144496960. O. MEN 3352/20 martie 2018 - M. Of. nr. 316 - 11.IV.2018
al ministrului educatiei nationale privind înfiintarea Centrului Judetean de Excelentă Vaslui

144497961. O. MS 425/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 317 - 11.IV.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

144498962. O. MEN 3353/20 martie 2018 - M. Of. nr. 317 - 11.IV.2018
al ministrului educaţiei nationale privind aprobarea de noi domenii în cadrul scolilor doctorale organizate în institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate

144499963. H. CFR 20/11 martie 2018 - M. Of. nr. 318 - 11.IV.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului national al Colegiului Fizioterapeutilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizatiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

144500964. H. CFR 21/11 martie 2018 - M. Of. nr. 318 - 11.IV.2018
privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului national al Colegiului Fizioterapeutilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizatiei de membru si a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeutilor din România

144501965. Sent. ICA 1095/20 aprilie 2015 - M. Of. nr. 318 - 11.IV.2018
Sentinta civilă a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal

144502966. O. MT 402/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 319 - 11.IV.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR 1

144503967. O. CNAS 413/01 martie 2018 - M. Of. nr. 319 - 11.IV.2018
pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicală acordată în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii la care România este parte, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009

144504968. DEC. ICCJ 16/05 martie 2018 - M. Of. nr. 319 - 11.IV.2018
privind pronuntării unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea si aplicarea art. 15 alin. (1) si (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariate, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, cu modificările ulterioare, în sensul stabilirii:
- dacă perioada la care se referă art. 15 alin. (1) si (2) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este perioada care începe exact de la data deschiderii procedurii insolventei, înainte sau înapoi cu 3 luni sau această perioadă poate cuprinde oricare 3 luni calendaristice anterioare sau ulterioare datei deschiderii procedurii insolventei, cu încadrarea în termenul generai de prescriptie;
- dacă perioada de 3 luni anterior mentionată se raportează exclusiv la data deschiderii procedurii insolventei sau se poate raporta si la data intrării angajatorului în faliment, în situatia în care dreptul de administrare al angajatorului nu a fost ridicat odată cu deschiderea procedurii de insolventă

144505969. H. G 173/29 martie 2018 - M. Of. nr. 320 - 11.IV.2018
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144506970. H. G 174/29 martie 2018 - M. Of. nr. 320 - 11.IV.2018
privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului de investitii „Optimizarea interactiunii cu mediul de afaceri si implementarea unor mecanisme avansate de analiză si schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare si analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurentei”

144507971. H. G 184/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 320 - 11.IV.2018
pentru deschiderea punctului international de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicatie de pasageri si marfă în regim de bac si pietonal între localitătile Isaccea (România) si Orlivka (Ucraina), precum si a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea

144508972. O. MEN 3330/14 martie 2018 - M. Of. nr. 320 - 11.IV.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea componentei nominale a Consiliului National de Statistică si Prognoză a învătământului Superior (C.N.S.P.I.S.)

144446973. L. P 87/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 311 - 10.IV.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

144447974. D. PRES 334/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 311 - 10.IV.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

144448975. DEC. CC 818/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 311 - 10.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si ale prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

144449976. H. G 159/29 martie 2018 - M. Of. nr. 311 - 10.IV.2018
privind transmiterea unei părti din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Sănătătii si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144450977. H. G 180/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 311 - 10.IV.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Mehedinti de către domnul Stănisoară Andrei

144451978. H. G 181/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 311 - 10.IV.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Neamt de către domnul Jugan Iulian

144452979. H. G 182/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 311 - 10.IV.2018
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Tutu Dumitru Octavian din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de subprefect al judetului Mehedinti

144453980. H. G 183/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 311 - 10.IV.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Neamt de către domnul Ungureanu Nicolae-Doru

144454981. O. MADR 554/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 311 - 10.IV.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finantare în cadrul Programului national de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, si pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor

144455982. O. MADR 556/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 311 - 10.IV.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, determinate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, utilizate si nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

144456983. O. MEN 3344/16 martie 2018 - M. Of. nr. 311 - 10.IV.2018
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Calendarului activitătilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2017-2018

144457984. O. ANRM 71/26 martie 2018 - M. Of. nr. 312 - 10.IV.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 96/2018

144458985. O. ANCPI 235/12 martie 2018 - M. Of. nr. 312 - 10.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ciurila din judetul Cluj

144459986. O. ANCPI 236/12 martie 2018 - M. Of. nr. 312 - 10.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Călărasi din judetul Botosani

144460987. O. ANCPI 246/19 martie 2018 - M. Of. nr. 312 - 10.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vaslui

144461988. O. MS 301/06 martie 2018 - M. Of. nr. 312 - 10.IV.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale „Unifarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

144462989. O. MFP 1741/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 312 - 10.IV.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale „Unifarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

144463990. O. MMJS 1171/14 martie 2018 - M. Of. nr. 312 - 10.IV.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale „Unifarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

144464991. L. P 86/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 313 - 10.IV.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri

144465992. D. PRES 333/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 313 - 10.IV.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri

144466993. H. G 158/29 martie 2018 - M. Of. nr. 313 - 10.IV.2018
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de învătământ superior pentru anul universitar 2018-2019
Rectificare - M. Of. nr. 388 - 07.V.2018

144467994. O. MAN 48/26 martie 2018 - M. Of. nr. 313 - 10.IV.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea, completarea, abrogarea si suspendarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

144468995. O. MAP 237/05 martie 2018 - M. Of. nr. 313 - 10.IV.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale „Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A.

144469996. O. MMJS 1263/21 martie 2018 - M. Of. nr. 313 - 10.IV.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale „Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A.

144470997. O. MFP 1708/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 313 - 10.IV.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale „Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A.

144471998. OUG. G 26/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 314 - 10.IV.2018
privind adoptarea unor măsuri pentru siguranta alimentării cu energie electrică

144472999. DEC. CECAR 65/21 februarie 2018 - M. Of. nr. 314 - 10.IV.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii

1444731000. OUG. G 27/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 314 - 10.IV.2018
pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

1444741001. H. G 167/29 martie 2018 - M. Of. nr. 314 - 10.IV.2018
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Secuieni si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1444751002. O. MAI 35/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 314 - 10.IV.2018
al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

1444761003. O. ANRE 69/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 314 - 10.IV.2018
privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

1444771004. L. P 88/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

1444781005. D. PRES 335/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

1444791006. L. P 89/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru modificarea art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

1444801007. D. PRES 336/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru modificarea art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

1444811008. H. S 50/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Al treisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate către o uniune a securitătii efective si reale - COM (2018) 46 final

1444821009. H. S 51/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - 6 perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest si un angajament sporit al UE în regiune - COM (2018) 65 final

1444831010. H. S 52/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Al doisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securitătii efective si reale - COM (2017) 779 final

1444841011. H. G 186/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

1444851012. H. G 192/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităti „înfiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză si locuinte protejate în vederea dezinstitutionalizării persoanelor cu dizabilităti aflate în institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizării persoanelor cu dizabilităti din comunitate”

1444861013. H. G 193/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
privind aprobarea programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităti „înfiintarea de servicii sociale în vederea asigurării tranzitiei tinerilor cu dizabilităti de la sistemul de protectie specială a copilului către sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilităti”

1444871014. O. MT 379/28 martie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
al ministrului transporturilor privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligatia notificării, Societătii Nationale "Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A., pentru anii 2018-2020

1444881015. O. MMJS 1061/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitătilor protejate

1444891016. O. ANRE 68/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
privind abrogarea art. 2 alin. (3) din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achizitia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent retelelor electrice

1444171017. DEC. CC 790/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 306 - 05.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de apărare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1444181018. DEC. CC 847/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 306 - 05.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cât si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2014, în ansamblul său

1444191019. DEC. ICCJ 17/05 martie 2018 - M. Of. nr. 306 - 05.IV.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:
„1) dacă în interpretarea dispozitiilor art. 123 raportat la art. 120 si art. 112 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul muncii), sporul pentru muncă suplimentară se acordă doar pentru munca efectiv prestată peste durata normală a timpului de muncă sau se acordă si pentru orele în care salariatul s-a aflat la dispozitia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate;
2) dacă în interpretarea dispozitiilor art, 126 lit. b) prin raportare la art. 125 din Codul muncii, sporul pentru muncă prestată în timpul noptii se acordă doar pentru munca efectiv prestată în timpul noptii, în conditiile art. 126 lit. a) si b), sau se acordă si pentru orele de noapte în care salariatul s-a aflat la dispozitia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate;
3) dacă în interpretarea dispozitiilor art. 137 alin. (3) din Codul muncii, sporul pentru neacordarea repausului în zilele de sâmbătă si duminică se acordă doar pentru munca efectiv prestată în zilele de sâmbătă si duminică sau se acordă si pentru zilele de sâmbătă sau duminică în care salariatul s-a aflat la dispozitia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate;
4) dacă în interpretarea dispozitiilor art. 142 alin. (2) din Codul muncii, sporul pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală se acordă doar pentru munca efectiv prestată în zilele de sărbătoare legală sau se acordă si pentru zilele de sărbători legale în care salariatul s-a aflat la dispozitia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate"

1444201020. L. P 83/30 martie 2018 - M. Of. nr. 307 - 05.IV.2018
pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile si imunitătile Autoritătii Internationale privind Spatiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003
Protocol referitor la privilegiile si imunitătile Autoritătii Internationale privind Spatiile Submarine

1444211021. D. PRES 328/29 martie 2018 - M. Of. nr. 307 - 05.IV.2018
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile si imunitătile Autoritătii Internationale privind Spatiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

1444221022. O. MAN 38/05 martie 2018 - M. Of. nr. 307 - 05.IV.2018
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea, compunerea si portul, pe timp de pace, al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Nationale

1444231023. DEC. ICCJ 2/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 307 - 05.IV.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept:
„1) dacă judecătorul de cameră preliminară poate verifica legalitatea încheierii prin care judecătorul de drepturi si libertăti a dispus prelungirea măsurii de supraveghere tehnică;
2) dacă prelungirea supravegherii tehnice poate fi dispusă după expirarea mandatului de supraveghere tehnică emis initial."

1444241024. L. P 85/30 martie 2018 - M. Of. nr. 308 - 05.IV.2018
privind constituirea si mentinerea unor rezerve minime de titei si/sau produse petroliere

1444251025. D. PRES 330/29 martie 2018 - M. Of. nr. 308 - 05.IV.2018
pentru promulgarea Legii privind constituirea si mentinerea unor rezerve minime de titei si/sau produse petroliere

1444261026. O. ANCPI 218/06 martie 2018 - M. Of. nr. 308 - 05.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea

1444271027. O. ANCPI 229/08 martie 2018 - M. Of. nr. 308 - 05.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Olt

1444281028. O. MS 383/23 martie 2018 - M. Of. nr. 308 - 05.IV.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.173/2010 privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale institutiilor Uniunii Europene

1444291029. O. MADR 540/23 martie 2018 - M. Of. nr. 308 - 05.IV.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 68/2017 privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru măsurile 10 „Agromediu si climă”, 11 „Agricultura ecologică" si 13 „Plăti pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, prevăzute în Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, si pentru măsura 214 „Plăti de agromediu” prevăzută în Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017

1444301030. H. S 48/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 309 - 05.IV.2018
privind revocarea din functie a secretarului general al Senatului

1444311031. H. S 49/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 309 - 05.IV.2018
privind numirea secretarului general al Senatului

1444321032. H. CD 18/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 309 - 05.IV.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1444331033. D. PRES 332/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 309 - 05.IV.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar
Rectificare - M. Of. nr. 340 - 18.IV.2018

1444341034. DEC. CC 822/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 309 - 05.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Codul de procedură penală

1444351035. H. G 156/29 martie 2018 - M. Of. nr. 309 - 05.IV.2018
pentru aprobarea Amendamentului nr. 8 convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 decembrie 2017 si la Bucuresti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii destinat finantării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005

1444361036. H. G 157/29 martie 2018 - M. Of. nr. 309 - 05.IV.2018
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 2017
Acord între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar

1444371037. H. G 169/29 martie 2018 - M. Of. nr. 309 - 05.IV.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova si Constanta, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

1444381038. DEC. CC 823/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 310 - 05.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 367 alin. (6) din Codul penal

1444391039. H. G 171/29 martie 2018 - M. Of. nr. 309 - 05.IV.2018
privind actualizarea datelor unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sănătătii, si darea acestuia în administrarea Directiei Judetene de Sănătate Publică Brăila, institutie subordonată Ministerului Sănătătii

1444401040. DEC. CC 851/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 310 - 05.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si a dispozitiilor art. 33 alin. (1) si (2) si art. 166 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1444411041. H. G 168/29 martie 2018 - M. Of. nr. 310 - 05.IV.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare si reabilitare pavilion A din cazarma 928 Bucuresti”

1444421042. H. G 170/29 martie 2018 - M. Of. nr. 310 - 05.IV.2018
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii prin unitătile din subordine

1444431043. DEC. PM 171/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 310 - 05.IV.2018
privind numirea domnului Constantin Gheorghe în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

1444441044. DEC. PM 172/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 310 - 05.IV.2018
privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Anghel, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor si Pădurilor

1444451045. O. ANA 118/30 martie 2018 - M. Of. nr. 310 - 05.IV.2018
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea criteriilor pentru selectia membrilor Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor si a procedurilor de selectie si de solutionare a contestatiilor pentru desemnarea membrilor Comisiei de audiere a sportivilor si personalului asistent al sportivilor

1443881046. H. G 160/29 martie 2018 - M. Of. nr. 301 - 04.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale „Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

1443891047. H. G 161/29 martie 2018 - M. Of. nr. 301 - 04.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1443901048. H. G 162/29 martie 2018 - M. Of. nr. 301 - 04.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1443911049. H. G 163/29 martie 2018 - M. Of. nr. 301 - 04.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1443921050. H. G 164/29 martie 2018 - M. Of. nr. 301 - 04.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1443931051. H. G 165/29 martie 2018 - M. Of. nr. 301 - 04.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii „Telecomunicatii C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1443941052. DEC. CC 789/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 302 - 04.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4^4 alin. (4) si (5) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

1443951053. O. ANRE 42/21 martie 2018 - M. Of. nr. 302 - 04.IV.2018
pentru modificarea si completarea Standardului de performantă pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015

1443961054. DEC. ICCJ 15/05 martie 2018 - M. Of. nr. 302 - 04.IV.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „interpretarea dispozitiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 263/2010)1, în sensul de a stabili dacă recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestatii de asigurări sociale în temeiul unei hotărâri judecătoresti desfiintate în calea de atac se poate face de casa de pensii, în mod direct, prin emiterea unei decizii de debit care să constituie titlu executoriu, în conditiile acestui text”

1443971055. D. OCSPS 331/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 303 - 04.IV.2018
privind conferirea Ordinului Bărbătie si Credintă

1443981056. H. G 166/29 martie 2018 - M. Of. nr. 303 - 04.IV.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

1443991057. O. ANCPI 232/08 martie 2018 - M. Of. nr. 303 - 04.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Constanta

1444001058. O. MAE 557/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 303 - 04.IV.2018
al ministrului afacerilor externe si al ministrului delegat pentru afaceri europene pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru functii de executie specifice în Ministerul Afacerilor Externe

1444011059. O. MMJS 1261/20 martie 2018 - M. Of. nr. 303 - 04.IV.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Institutului National de Cercetare ătiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale din coordonarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale

1444021060. H. S 45/28 martie 2018 - M. Of. nr. 304 - 04.IV.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) - COM (2017) 753 final

1444031061. H. S 47/2803 IV - M. Of. nr. 304 - 04.IV.2018
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European si Consiliu - Elemente ale strategiei UE privind Irakul - JOIN (2018) 1 final

1444041062. O. MS 414/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 304 - 04.IV.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1444051063. O. CNAS 839/29 martie 2018 - M. Of. nr. 304 - 04.IV.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1444061064. H. CSM 295/20 martie 2018 - M. Of. nr. 304 - 04.IV.2018
pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare în functii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007

1444071065. H. CSM 317/20 martie 2018 - M. Of. nr. 304 - 04.IV.2018
pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activitătii profesionale a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

1444081066. Circ. BNR 9/16 martie 2018 - M. Of. nr. 304 - 04.IV.2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint si tombac cuprat) si a unei monede din alamă, pentru colectionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România

1444091067. H. S 46/28 martie 2018 - M. Of. nr. 305 - 04.IV.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a unor dispozitii de consolidare a responsabilitătii fiscal-bugetare si a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre - COM (2017) 824 final

1444101068. DEC. CC 4/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 305 - 04.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1444141069. H. G 177/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 305 - 04.IV.2018
privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităti administrativ- teritoriale afectate de calamităti naturale
Rectificare - M. Of. nr. 438 - 24.V.2018

1444121070. H. G 176/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 305 - 04.IV.2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru orasul Seini, judetul Maramures

1444131071. H. G 175/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 305 - 04.IV.2018
privind acordarea unor ajutoare de urgentă

1444151072. H. G 179/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 305 - 04.IV.2018
privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, în vederea achizitionării de autovehicule de către Inspectoratul General al Politiei Române si Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

1444161073. H. G 178/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 305 - 04.IV.2018
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgentă, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judetele Buzău, Dâmbovita, Prahova, Teleorman si Vâlcea

1443681074. DEC. CC 787/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 297 - 03.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 214 alin. (1) lit. a) si alin. (4) raportat la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

1443691075. DEC. CC 12/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 297 - 03.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

1443701076. O. ANCPI 216/06 martie 2018 - M. Of. nr. 297 - 03.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 36 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Dolj

1443711077. O. MS 251/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 297 - 03.IV.2018
al ministrului sănătătii pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

1443721078. O. MEN 3333/14 martie 2018 - M. Of. nr. 297 - 03.IV.2018
al ministrului educatiei nationale pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

1443731079. O. MEN 3329/14 martie 2018 - M. Of. nr. 297 - 03.IV.2018
al ministrului educatiei nationale privind stabilirea cuantumului burselor pentru studentii doctoranzi înmatriculati la studii universitare de doctorat finantate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învătământ cu frecventă, în institutiile de învătământ superior de stat

1443741080. DEC. CC 662/24 octombrie 2018 - M. Of. nr. 298 - 03.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 598 alin. (1) lit. d) ultima teză din Codul de procedură penală si ale art. 396 din Codul de procedură penală cu referire la art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor

1443751081. DEC. CC 663/24 octombrie 2018 - M. Of. nr. 298 - 03.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor

1443761082. O. ANCPI 215/06 martie 2018 - M. Of. nr. 298 - 03.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială ăicleni din judetul Gorj

1443771083. O. ANCPI 219/06 martie 2018 - M. Of. nr. 298 - 03.IV.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Oituz din judetul Bacău

1443781084. O. CECAR 443/09 martie 2018 - M. Of. nr. 298 - 03.IV.2018
privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995

1443791085. L. P 82/30 martie 2018 - M. Of. nr. 299 - 03.IV.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

1443801086. D. PRES 327/29 martie 2018 - M. Of. nr. 299 - 03.IV.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

1443811087. O. MMJS 1069/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 299 - 03.IV.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist

1443821088. DEC. CC 766/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 300 - 03.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

1443831089. H. G 155/29 martie 2018 - M. Of. nr. 300 - 03.IV.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 6 noiembrie 2017 si la Paris la 15 noiembrie 2017, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007, precum si pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007

1443841090. O. MT 333/19 martie 2018 - M. Of. nr. 300 - 03.IV.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea ghidului pentru gestionarea sigurantei si protectiei sănătătii navigatorilor la bordul navelor care arborează pavilion român, conform prevederilor Conventiei privind munca în sectorul maritim (MLC 2006)

1443851091. O. MFP 1704/30 martie 2018 - M. Of. nr. 300 - 03.IV.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2018

1443861092. O. MFP 1731/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 300 - 03.IV.2018
al ministrului finantelor publice privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice si pentru stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018

1443871093. O. MFP 1747/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 300 - 03.IV.2018
al ministrului finantelor publice privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018

1443451094. DEC. CC 848/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 292 - 02.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1443461095. O. MT 334/19 martie 2018 - M. Of. nr. 292 - 02.IV.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei si continutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate si atestatelor pentru personalul navigant maritim si maritim portuar, precum si a formei si continutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

1443471096. O. MDRAP 2544/26 martie 2018 - M. Of. nr. 292 - 02.IV.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare în anul 2018

1443481097. DEC. CC 842/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 293 - 02.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1443491098. DEC. CC 846/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 293 - 02.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. (1) si art. 268 alin. (1) lit. c) prima teză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1443501099. DEC. CC 849/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 293 - 02.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1443511100. O. MAI 28/20 martie 2018 - M. Of. nr. 293 - 02.IV.2018
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea normelor si tabelelor de înzestrare cu armament, munitii, mijloace tehnice si materiale necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne

1443521101. O. MT 335/19 martie 2018 - M. Of. nr. 293 - 02.IV.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfectionare si brevetare a pilotilor maritimi, altii decât pilotii de mare largă

1443531102. DEC. CC 631/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 294 - 02.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

1443541103. H. G 148/21 martie 2018 - M. Of. nr. 294 - 02.IV.2018
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1443551104. H. G 154/29 martie 2018 - M. Of. nr. 294 - 02.IV.2018
privind aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociatia Internatională a Securitătii Sociale (ISSA) pentru anul 2018

1443561105. DEC. PM 166/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 294 - 02.IV.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Valentin-Claudiu Constantin a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1443571106. DEC. CC 11/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 295 - 02.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

1443581107. DEC. PM 167/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 295 - 02.IV.2018
privind numirea domnului Mihai Bogdan Lari în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală
Rectificare - M. Of. nr. 300 - 03.IV.2018

1443591108. Tabl UNNP 1/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 295 - 02.IV.2018
Tabloul notarilor publici pe anul 2018 la data de 29 martie 2018*)

1443601109. L. P 81/30 martie 2018 - M. Of. nr. 296 - 02.IV.2018
privind reglementarea activitătii de telemuncă

1443611110. D. PRES 326/29 martie 2018 - M. Of. nr. 296 - 02.IV.2018
pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitătii de telemuncă

1443621111. DEC. PM 168/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 296 - 02.IV.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurentei de către domnul Paul Stefan Naidin

1443631112. DEC. PM 169/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 296 - 02.IV.2018
privind constituirea Comitetului director pentru e-guvernare

1443641113. DEC. PM 170/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 296 - 02.IV.2018
privind numirea doamnei Gabriela Mihaela Voicilă în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

1443651114. O. MS 382/23 martie 2018 - M. Of. nr. 296 - 02.IV.2018
al ministrului sănătătii privind constituirea, organizarea si functionarea la nivelul Ministerului Sănătătii a Comitetului de coordonare privind pregătirea si exercitarea de către România a presedintiei Consiliului Uniunii Europene

1443661115. O. MMJS 1070/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 296 - 02.IV.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului sănătătii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileste încadrarea în grad de handicap

1443671116. O. MS 403/29 martie 2018 - M. Of. nr. 296 - 02.IV.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului sănătătii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileste încadrarea în grad de handicap

1442961117. DEC. CC 10/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 284 - 30.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 202 alin. (1) din Codul de procedură penală

1442971118. H. G 153/29 martie 2018 - M. Of. nr. 284 - 30.III.2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru conditii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupatională de functii bugetare „Sănătate si asistentă socială”

1442981119. H. CECAR 453/27 martie 2018 - M. Of. nr. 284 - 30.III.2018
privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 20 aprilie 2018

1442991120. DEC. CC 795/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 285 - 30.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (2), art. 4, art. 10 lit. c) si art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

1443001121. H. G 145/21 martie 2018 - M. Of. nr. 285 - 30.III.2018
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Justitiei si transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea curtilor de apel si a tribunalelor

1443011122. O. MMED 228/07 martie 2018 - M. Of. nr. 285 - 30.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

1443021123. O. ANRE 44/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea AMARAD DISTRIBUTIE - S.R.L.

1443031124. O. ANRE 45/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

1443041125. O. ANRE 46/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

1443051126. O. ANRE 47/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea DELGAZ GRID - S.A.

1443061127. O. ANRE 48/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

1443071128. O. ANRE 49/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea GAZ EST - S.A.

1443081129. O. ANRE 50/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea GAZ NORD EST - S.A.

1443091130. O. ANRE 51/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea GAZMIR IASI - S.R.L.

1443101131. O. ANRE 52/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

1443111132. O. ANRE 53/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

1443121133. O. ANRE 54/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

1443131134. O. ANRE 55/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

1443141135. O. ANRE 57/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

1443151136. PZ. ANRE 56/29 martie 2018 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea SALGAZ - S.A.

1443161137. O. ANRE 58/29 martie 2018 - M. Of. nr. 287 - 30.III.2018
privind aprobarea venitului total, a venitului reglementat, a ratei anuale de crestere a eficientei economice si a tarifelor de înmagazinare subterană aferente activitătii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăsurate de către Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEăTI - S.R.L.

1443171138. O. ANRE 59/29 martie 2018 - M. Of. nr. 287 - 30.III.2018
privind aprobarea venitului total, a venitului reglementat, a ratei anuale de crestere a eficientei economice si a tarifelor de înmagazinare subterană aferente activitătii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăsurate de către Societatea „Depomures” Târgu Mures - S.A.

1443181139. O. ANRE 60/29 martie 2018 - M. Of. nr. 287 - 30.III.2018
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

1443191140. O. ANRE 61/29 martie 2018 - M. Of. nr. 287 - 30.III.2018
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

1443201141. O. ANRE 62/29 martie 2018 - M. Of. nr. 287 - 30.III.2018
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

1443211142. O. MS 407/30 martie 2018 - M. Of. nr. 288 - 30.III.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman

1443221143. O. CNAS 840/29 martie 2018 - M. Of. nr. 288 - 30.III.2018
privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicită reconfirmarea

1443231144. DEC. CC 769/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 289 - 30.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1), art. 53 alin. (2) si art. 54 alin. (1) si (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente

1443241145. H. G 143/21 martie 2018 - M. Of. nr. 289 - 30.III.2018
privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" prin Administratia Bazinală de Apă Olt, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, valorificării si casării, în conditiile legii, si pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1443251146. H. G 146/21 martie 2018 - M. Of. nr. 289 - 30.III.2018
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil si darea acestuia în administrarea Directiei pentru Agricultură Judetene Vrancea din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, precum si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării acestora, în conditiile legii

1443261147. O. ANRE 65/29 martie 2018 - M. Of. nr. 289 - 30.III.2018
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017

1443271148. O. ANRE 66/29 martie 2018 - M. Of. nr. 289 - 30.III.2018
privind regularizarea contravalorii certificatelor verzi pentru anul 2017

1443281149. D. PRES 324/29 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1443291150. D. PRES 325/29 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1443301151. DEC. PM 154/30 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
privind eliberarea domnului Daniel Florin Anghel din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1443311152. DEC. PM 155/30 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
privind eliberarea domnului Nicolae Pietrăreanu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1443321153. DEC. PM 156/30 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
privind eliberarea domnului Daniel Mihai Tudor din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care coordonează Directia generală antifraudă fiscală

1443331154. DEC. PM 157/30 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
pentru eliberarea domnului Dan Nită din functia de inspector general adjunct antifraudă la Directia regională antifraudă fiscală 1 Suceava - Directia generală antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1443341155. DEC. PM 158/30 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
pentru eliberarea domnului Marian Morcoasă din functia de inspector general adjunct antifraudă la Directia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Directia generală antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1443351156. DEC. PM 159/30 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
pentru eliberarea domnului Liviu Adrian Balan din functia de inspector general adjunct antifraudă la Directia regională antifraudă fiscală 4 Târgu Jiu - Directia generală antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1443361157. DEC. PM 160/30 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
privind numirea domnului Serban Andrei Nistor în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1443371158. DEC. PM 161/30 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
privind numirea domnului Alexandru Drăghici în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1443381159. DEC. PM 162/30 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
privind numirea domnului Ion Petrus în functia publică de conducere de inspector genieral adjunct antifraudă al Directiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1443391160. DEC. PM 164/30 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
privind numirea domnului Mircea I. Popa în functia de inspector general adjunct antifraudă la Directia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Directia generală antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1443401161. DEC. PM 162/30 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
privind numirea domnului Iulian Pricope în functia de inspector general adjunct antifraudă la Directia regională antifraudă fiscală 1 Suceava - Directia generală antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1443411162. DEC. PM 165/30 martie 2018 - M. Of. nr. 290 - 30.III.2018
privind numirea domnului Alin Eleodor Mihai în functia de inspector general adjunct antifraudă la Directia regională antifraudă fiscală 4 Târgu Jiu - Directia generală antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1443421163. OUG. G 25/29 martie 2018 - M. Of. nr. 291 - 30.III.2018
privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetaret
Rectificare - M. Of. nr. 345 - 19.IV.2018

1443431164. O. ANRE 41/21 martie 2018 - M. Of. nr. 291 - 30.III.2018
privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013

1443441165. H. OAMGMAMR 6/16 martie 2018 - M. Of. nr. 291 - 30.III.2018
pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a stagiului de adaptare si a probei de aptitudini în vederea recunoasterii calificărilor de asistent medical generalist, de moasă si de asistent medical, sub incidenta Regimului general de recunoastere a calificărilor profesionale

1442561166. H. P 15/28 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

1442571167. D. PRES 310/27 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, post-mortem, unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

1442581168. D. PRES 311/27 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind conferirea Ordinului National „Steaua României”

1442591169. D. PRES 312/27 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1442601170. D. PRES 313/27 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1442611171. D. PRES 314/27 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1442621172. D. PRES 315/27 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1442631173. D. PRES 316/27 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1442641174. D. PRES 317/27 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1442651175. D. PRES 318/27 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1442661176. D. PRES 319/27 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1442671177. D. PRES 320/27 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 500 Sprijin

1442681178. DEC. CC 710/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 913 din Codul de procedură civilă

1442691179. H. G 139/21 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în concesiunea Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti” - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1442701180. H. G 141/21 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor

1442711181. H. G 142/21 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Malaysiei privind activităti de cooperare juridică, semnat la Putrajaya la 15 decembrie 2017
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Malaysiei privind activităti de cooperare juridică

1442721182. H. G 144/21 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în institutiile militare de învătământ superior din subordinea Ministerului Apărării Nationale

1442731183. O. MFP 1695/28 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete

1442741184. H. OAMGMAMR 1/16 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali care exercită profesia ca titulari de cabinete de practică independentă

1442751185. H. OAMGMAMR 2/16 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind eliberarea avizului anual pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali care îsi exercită profesia ca persoană fizică independentă

1442761186. H. OAMGMAMR 3/16 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind experienta profesională a asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care solicită înfiintarea cabinetului de practică independentă

1442771187. H. OAMGMAMR 5/16 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical

1442781188. O. ANAF 888/27 martie 2018 - M. Of. nr. 279 - 29.III.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a formularului (212) „Declaratie unică privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”

1442791189. DEC. CC 744/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 280 - 29.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

1442801190. H. G 150/21 martie 2018 - M. Of. nr. 280 - 29.III.2018
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, functionarea si atributiile Secretariatului General al Guvernului

1442811191. O. ANCPI 228/08 martie 2018 - M. Of. nr. 280 - 29.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91,93, 97, 98, 100, 113, 134 si 135 din unitatea administrativ-teritorială Urziceni, judetul Ialomita

1442821192. O. MAP 187/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 281 - 29.III.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

1442831193. O. MMJS 1134/06 martie 2018 - M. Of. nr. 281 - 29.III.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

1442841194. O. MFP 1677/26 martie 2018 - M. Of. nr. 281 - 29.III.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ale unitătilor cu personalitate juridică ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

1442851195. DEC. CC 735/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 282 - 29.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, ale art. 3, art. 4 alin. (2) si ale art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, precum si ale art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală

1442861196. DEC. CC 807/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 282 - 29.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1442871197. O. MMED 169/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 282 - 29.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile cu modificări semnificative de capacitate si pentru instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

1442881198. H. CD 16/28 martie 2018 - M. Of. nr. 283 - 29.III.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul Regiunilor Actiuni ale UE în vederea îmbunătătirii conformării cu legislatia de mediu si a guvernantei de mediu COM(2018)10

1442891199. H. G 147/21 martie 2018 - M. Of. nr. 282 - 29.III.2018
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului rir. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1442901200. H. CD 17/28 martie 2018 - M. Of. nr. 283 - 29.III.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Un cadru de monitorizare pentru economia circulară COM (2018) 29

1442911201. H. G 149/21 martie 2018 - M. Of. nr. 283 - 29.III.2018
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile si darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Adjud

1442921202. H. G 151/29 martie 2018 - M. Of. nr. 283 - 29.III.2018
privind acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor cetătenilor români afectati de explozia de la uzina chimică din Kralupy nad Vltavou, Republica Cehă

1442931203. H. G 152/29 martie 2018 - M. Of. nr. 283 - 29.III.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1442941204. O. MFP 1592/09 martie 2018 - M. Of. nr. 283 - 29.III.2018
al ministrului finantelor publice privind procedura de avizare a personalului care gestionează contributia financiară elvetiană pentru coeziunea Uniunii Europene

1442951205. DEC. ICCJ 11/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 283 - 29.III.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la modul de interpretare a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 165/2013) si art. 26 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 10/2001), în sensul de a stabili dacă instanta poate pronunta o hotărâre care să tină loc de dispozitie emisă în temeiul legilor de retrocedare, de către entitatea legal învestită cu emiterea unei astfel de dispozitii

1441931206. L. P 76/26 martie 2018 - M. Of. nr. 271 - 28.III.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei în situatii de urgentă „RO-ALERT”

1441941207. D. PRES 306/26 martie 2018 - M. Of. nr. 271 - 28.III.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei în situatii de urgentă „RO-ALERT”

1441951208. L. P 77/26 martie 2018 - M. Of. nr. 271 - 28.III.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă ca unitate de achizitii centralizată pentru achizitia centralizată de autospeciale/ambulante pentru Serviciul Mobil de Urgentă, Reanimare si Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, pentru serviciile de ambulantă judetene si pentru Serviciul de Ambulantă Bucuresti-Ilfov

1441961209. D. PRES 307/26 martie 2018 - M. Of. nr. 271 - 28.III.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă ca unitate de achizitii centralizată pentru achizitia centralizată de autospeciale/ambulante pentru Serviciul Mobil de Urgentă, Reanimare si Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, pentru serviciile de ambulantă judetene si pentru Serviciul de Ambulantă Bucuresti-Ilfov

1441971210. O. MS 399/27 martie 2018 - M. Of. nr. 271 - 28.III.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atributiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

1441981211. O. ANCPI 233/09 martie 2018 - M. Of. nr. 271 - 28.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale ordinelor directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.336/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităti administrative-teritoriale din judetul Caras-Severin

1441991212. O. CNAS 834/26 martie 2018 - M. Of. nr. 271 - 28.III.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atributiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

1442001213. O. MS 400/27 martie 2018 - M. Of. nr. 271 - 28.III.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

1442011214. O. CNAS 833/26 martie 2018 - M. Of. nr. 271 - 28.III.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

1442021215. DEC. CC 686/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 272 - 28.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) si (4) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale si ale art. 29 alin. (1^1) si art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1442031216. DEC. CC 686/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 272 - 28.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) si (4) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale si ale art. 29 alin. (1^1) si art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1442041217. O. ANAF 883/26 martie 2018 - M. Of. nr. 271 - 28.III.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligatiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligatii fiscale

1442051218. O. MT 250/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 272 - 28.III.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale „ROFERSPED” - S.A., la care Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S A. detine o participatie majoritară

1442061219. O. MFP 1660/23 martie 2018 - M. Of. nr. 272 - 28.III.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale „ROFERSPED” - S.A., la care Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S A. detine o participatie majoritară

1442071220. O. MMJS 1170/14 martie 2018 - M. Of. nr. 272 - 28.III.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale „ROFERSPED” - S.A., la care Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S A. detine o participatie majoritară

1442081221. O. MS 351/19 martie 2018 - M. Of. nr. 272 - 28.III.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricută” Cluj-Napoca

1442091222. O. MT 373/23 martie 2018 - M. Of. nr. 272 - 28.III.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Autoritătii Feroviare Române – AFER

1442101223. OUG. G 23/21 martie 2018 - M. Of. nr. 273 - 28.III.2018
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Societătii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucuresti

1442111224. M. Of. nr. 273 - 28.III.2018
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro

1442121225. H. G 131/21 martie 2018 - M. Of. nr. 273 - 28.III.2018
privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat si pentru învătământul superior de stat în anul scolar/universitar 2018-2019

1442131226. H. G 132/21 martie 2018 - M. Of. nr. 273 - 28.III.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificărilor

1442141227. H. G 137/21 martie 2018 - M. Of. nr. 273 - 28.III.2018
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti între A1-DN7 si DN2- A2”

1442151228. H. G 138/21 martie 2018 - M. Of. nr. 273 - 28.III.2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinta stiintifică cu tema „Egalitatea votului”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia), si pentru Conferinta internatională a Autoritătii Electorale Permanente, desfăsurate în perioada 3-6 mai 2018

1442161229. O. MS 397/27 martie 2018 - M. Of. nr. 273 - 28.III.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Rectificare - M. Of. nr. 332 - 16.IV.2018

1442171230. O. CNAS 836/27 martie 2018 - M. Of. nr. 273 - 28.III.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Rectificare - M. Of. nr. 332 - 16.IV.2018

1442181231. DEC. CC 742/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 274 - 28.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă si art. 33 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1442191232. H. G 136/21 martie 2018 - M. Of. nr. 274 - 28.III.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia si pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 220/2015 pentru aprobarea înfiintării pe lângă Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor a unei activităti finantate integral din venituri proprii

1442201233. O. MS 346/19 martie 2018 - M. Of. nr. 274 - 28.III.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulantă judetene, respectiv al Serviciului de Ambulantă Bucuresti-Ilfov si a indicatorilor de performantă a activitătii managerului general

1442211234. O. MS 401/27 martie 2018 - M. Of. nr. 274 - 28.III.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi

1442221235. O. CNAS 835/27 martie 2018 - M. Of. nr. 274 - 28.III.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi

1442241236. DEC. CC 794/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

1442251237. DEC. PM 136/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
privind eliberarea domnului Petre Iulian Nicolescu din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

1442261238. DEC. PM 137/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
privind eliberarea doamnei Stana Simona Teighiu-Jurj din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

1442271239. DEC. PM 138/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
privind eliberarea doamnei Anca Magdalena Chiser din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

1442281240. DEC. PM 139/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
pentru numirea domnului Ilie Călin Bodea în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

1442291241. DEC. PM 140/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
pentru numirea domnului Bogdan Constantin Andronic în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

1442301242. DEC. PM 141/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
pentru numirea domnului Constantin Ivan în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

1442311243. DEC. PM 142/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
pentru numirea domnului Florin Horatiu Iura în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

1442321244. DEC. PM 143/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
pentru numirea domnului Ion-Ardeal Ieremia în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitătii Nationale

1442331245. DEC. PM 144/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
privind numirea domnului Mergeani Nicea în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

1442341246. DEC. PM 145/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
privind numirea domnului Ion Iordăchescu în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1442351247. DEC. PM 146/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
privind numirea domnului Călin Cristian Fort în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1442361248. DEC. PM 147/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
privind eliberarea doamnei Ariana Oana Bucur din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale

1442371249. DEC. PM 148/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
privind numirea domnului Ionel Florian Lixandru în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale

1442381250. DEC. PM 149/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
pentru eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

1442391251. DEC. PM 150/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
privind numirea domnului Marius Pîrvu în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

1442401252. DEC. PM 151/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
privind eliberarea doamnei Mirela Călugăreanu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1442411253. DEC. PM 152/28 martie 2018 - M. Of. nr. 275 - 28.III.2018
privind numirea domnului Ionut Misa în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1442421254. L. P 78/28 martie 2018 - M. Of. nr. 276 - 28.III.2018
privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

1442431255. D. PRES 321/28 martie 2018 - M. Of. nr. 276 - 28.III.2018
pentru promulgarea Legii privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

1442441256. L. P 79/28 martie 2018 - M. Of. nr. 276 - 28.III.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Rectificare - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018

1442511257. H. P 13/28 martie 2018 - M. Of. nr. 277 - 28.III.2018
privind numirea unor membri ai Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

1442521258. H. P 14/28 martie 2018 - M. Of. nr. 277 - 28.III.2018
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

1442461259. D. PRES 322/28 martie 2018 - M. Of. nr. 276 - 28.III.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

1442471260. L. P 80/28 martie 2018 - M. Of. nr. 276 - 28.III.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

1442481261. D. PRES 323/28 martie 2018 - M. Of. nr. 276 - 28.III.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

1442491262. DEC. PM 153/28 martie 2018 - M. Of. nr. 276 - 28.III.2018
privind numirea domnului Costin Mihalache în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1442501263. O. MS 402/28 martie 2018 - M. Of. nr. 276 - 28.III.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană

1442531264. H. P 16/28 martie 2018 - M. Of. nr. 277 - 28.III.2018
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

1442541265. H. P 17/28 martie 2018 - M. Of. nr. 277 - 28.III.2018
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii

1442551266. DEC. CC 53/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 277 - 28.III.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate privind prevederile Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

1441751267. H. S 41/19 martie 2018 - M. Of. nr. 266 - 27.III.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale si de modificare a Directivei 2011/24/UE - COM (2018) 51 final

1441761268. H. S 42/19 martie 2018 - M. Of. nr. 266 - 27.III.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a standardelor de performantă privind emisiile pentru autoturismele noi si pentru vehiculele utilitare usoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de C02 generate de vehiculele utilitare usoare, si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2017 (reformare) - COM (2017) 676 final/2

1441771269. H. S 44/19 martie 2018 - M. Of. nr. 266 - 27.III.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind recunoasterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru - COM (2017) 796 final

1441781270. H. G 128/21 martie 2018 - M. Of. nr. 266 - 27.III.2018
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

1441791271. DEC. CC 711/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 267 - 27.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1441801272. O. ANCPI 230/08 martie 2018 - M. Of. nr. 267 - 27.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vaslui

1441811273. L. P 74/22 martie 2018 - M. Of. nr. 268 - 27.III.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

1441821274. D. PRES 304/22 martie 2018 - M. Of. nr. 268 - 27.III.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

1441831275. D. PRES 308/26 martie 2018 - M. Of. nr. 268 - 27.III.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1441841276. D. PRES 309/26 martie 2018 - M. Of. nr. 268 - 27.III.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1441851277. L. P 75/22 martie 2018 - M. Of. nr. 269 - 27.III.2018
pentru ratificarea Conventiei dintre România si Bosnia si Hertegovina pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016
Conventie între România si Bosnia si Hertegovina pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

1441861278. DCL. P 1/27 martie 2018 - M. Of. nr. 269 - 27.III.2018
pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Tara-Mamă, România, la 27 martie 1918
Rectificare - M. Of. nr. 332 - 16.IV.2018

1441871279. D. PRES 305/22 martie 2018 - M. Of. nr. 269 - 27.III.2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre România si Bosnia si Hertegovina pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016

1441881280. H. S 40/19 martie 2018 - M. Of. nr. 269 - 27.III.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveste cotele taxei pe valoarea adăugată - COM (2018) 20 final si referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveste regimul special pentru întreprinderile mici - COM (2018) 21 final

1441891281. H. SSRML 43/19 martie 2018 - M. Of. nr. 269 - 27.III.2018
referitoare la propunerea de Regulament a Parlamentului European si a Consiliului privind cerintele prudentiale ale firmelor de investitii si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 si (UE) nr. 1.093/2010 - COM (2017) 790 final si referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind supravegherea prudentială a firmelor de investitii si de modificare a Directivelor 2013/36/UE si 2014/65/UE - COM (2017)791 final

1441901282. DEC. CC 712/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 269 - 27.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) din Codul de procedură civilă

1441911283. O. MT 226/19 martie 2018 - M. Of. nr. 269 - 27.III.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanta, a portului Midia si a portului Mangalia apartinând Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

1441921284. H. G 140/21 martie 2018 - M. Of. nr. 270 - 27.III.2018
pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

1441491285. H. G 115/15 martie 2018 - M. Of. nr. 261 - 26.III.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF 1-8, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

1441501286. H. G 118/15 martie 2018 - M. Of. nr. 261 - 26.III.2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru conditii de muncă, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupatională de functii bugetare „Justitie” si Curtea Constitutională

1441511287. DEC. ICCJ 6/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 261 - 26.III.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: dacă sintagma „contracte de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare” prevăzută de dispozitiile art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite include si categoria contractelor de credit a căror scadentă a fost declarată anticipat

1441521288. DEC. CC 783/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 262 - 26.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (2) si ale art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, precum si ale art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală

1441531289. N. ASF 5/14 martie 2018 - M. Of. nr. 262 - 26.III.2018
privind încheierea exercitiului financiar 2017 pentru societătile din domeniul asigurărilor

1441541290. Ins. FGA 1/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 262 - 26.III.2018
privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguratilor

1441551291. DEC. CC 786/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 263 - 26.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

1441561292. H. G 126/21 martie 2018 - M. Of. nr. 264 - 26.III.2018
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015

1441571293. O. MS 340/16 martie 2018 - M. Of. nr. 263 - 26.III.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.043/2010

1441581294. H. G 129/21 martie 2018 - M. Of. nr. 264 - 26.III.2018
privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuintă de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuintă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2018, precum si pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuintelor în conditiile pietei imobiliare

1441591295. H. G 130/21 martie 2018 - M. Of. nr. 264 - 26.III.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului

1441601296. H. G 133/21 martie 2018 - M. Of. nr. 264 - 26.III.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1441611297. H. G 134/21 martie 2018 - M. Of. nr. 264 - 26.III.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informatii

1441621298. DEC. PM 131/23 martie 2018 - M. Of. nr. 264 - 26.III.2018
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică

1441631299. DEC. PM 132/26 martie 2018 - M. Of. nr. 264 - 26.III.2018
privind eliberarea domnului Alexandru-Vasile Oprean din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitătii Nationale

1441641300. O. ANCPI 209/02 martie 2018 - M. Of. nr. 264 - 26.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Tulcea

1441651301. O. ANCPI 211/02 martie 2018 - M. Of. nr. 264 - 26.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.667/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures

1441661302. O. ANRE 43/23 martie 2018 - M. Of. nr. 264 - 26.III.2018
privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activitătii de furnizare reglementată, desfăsurată într-un an de reglementare, si de aprobare a preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

1441671303. DEC. CC 727/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 265 - 26.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2) si art. 8 alin. (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

1441681304. DEC. CC 839/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 265 - 26.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România

1441691305. DEC. CC 852/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 265 - 26.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

1441701306. OUG. G 22/21 martie 2018 - M. Of. nr. 265 - 26.III.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenarul României

1441711307. H. G 135/21 martie 2018 - M. Of. nr. 265 - 26.III.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

1441721308. DEC. PM 133/26 martie 2018 - M. Of. nr. 265 - 26.III.2018
privind numirea doamnei Oana Gianina Bulai în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1441731309. DEC. PM 134/26 martie 2018 - M. Of. nr. 265 - 26.III.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Claudia-Florina Prisecaru a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor Publice

1441741310. DEC. PM 135/26 martie 2018 - M. Of. nr. 265 - 26.III.2018
privind stabilirea atributiilor domnului Gabriel-Aurelian Panaitescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1441241311. O. MMJS 1254/16 martie 2018 - M. Of. nr. 256 - 23.III.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea Instrumentului de monitorizare privind implementarea Strategiei nationale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităti” 2016-2020

1441251312. O. MAI 25/14 martie 2018 - M. Of. nr. 257 - 23.III.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

1441261313. O. MMED 161/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 257 - 23.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitătile de aviatie, pentru anul 2012 si perioada 2013-2020

1441271314. O. MS 345/19 martie 2018 - M. Of. nr. 257 - 23.III.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures

1441281315. O. ANAF 675/15 martie 2018 - M. Of. nr. 257 - 23.III.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor si a procedurii de aplicare a acestora

1441291316. L. P 73/22 martie 2018 - M. Of. nr. 258 - 23.III.2018
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementării preturilor din sectorul gazelor naturale

1441301317. D. PRES 302/21 martie 2018 - M. Of. nr. 258 - 23.III.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementării preturilor din sectorul gazelor naturale

1441311318. H. G 125/15 martie 2018 - M. Of. nr. 258 - 23.III.2018
privind aprobarea plătii contributiei voluntare a României, în lei, la Organizatia Internatională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Initiativa Francofonă Natională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relatiile internationale”, pentru anul 2017

1441321319. DEC. ANRM 16/07 martie 2018 - M. Of. nr. 258 - 23.III.2018
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Cicir II, judetul Arad

1441331320. DEC. ANARC 274/20 martie 2018 - M. Of. nr. 258 - 23.III.2018
privind stabilirea formatului si a modalitătii de transmitere de către furnizorii de retele de comunicatii electronice a unor documente si informatii privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăti, precum si pentru stabilirea conditiilor de acces la acestea, respectiv privind modificarea si completarea unor reglementări în scopul realizării transmiterii acestor documente si informatii

1441341321. O. BNR 1/13 martie 2018 - M. Of. nr. 258 - 23.III.2018
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 22/2011 privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate

1441351322. OUG. G 19/21 martie 2018 - M. Of. nr. 259 - 23.III.2018
pentru încredintarea către Compania Natională „Unifarm” - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activitătii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activitătii de prevenire a deceselor si agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane si suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

1441361323. OUG. G 20/21 martie 2018 - M. Of. nr. 259 - 23.III.2018
pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

1441371324. H. G 127/23 martie 2018 - M. Of. nr. 259 - 23.III.2018
privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate

1441381325. H. G 116/15 martie 2018 - M. Of. nr. 259 - 23.III.2018
privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si aflate în administrarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale

1441391326. DEC. PM 127/21 martie 2018 - M. Of. nr. 259 - 23.III.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Marilena Ion a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

1441401327. DEC. PM 129/23 martie 2018 - M. Of. nr. 259 - 23.III.2018
privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către doamna Cornelia Nagy

1441411328. DEC. PM 128/23 martie 2018 - M. Of. nr. 259 - 23.III.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Florentina Ciordas a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

1441421329. DEC. PM 130/23 martie 2018 - M. Of. nr. 259 - 23.III.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate de către doamna Cornelia Nagy

1441431330. DEC. ICCJ 1/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 259 - 23.III.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept: „dacă dispozitiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică si personalului didactic din învătământul preăcolar care îsi desfăsoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie si grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012”

1441441331. L. P 72/22 martie 2018 - M. Of. nr. 260 - 23.III.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1441451332. D. PRES 301/21 martie 2018 - M. Of. nr. 260 - 23.III.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1441461333. OUG. G 18/15 martie 2018 - M. Of. nr. 260 - 23.III.2018
privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1441471334. OUG. G 21/21 martie 2018 - M. Of. nr. 260 - 23.III.2018
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiintarea Institutului National de Administratie

1441481335. O. ANCPI 214/06 martie 2018 - M. Of. nr. 260 - 23.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităti administrativ-teritoriale din judetul Cluj

1440991336. DEC. CC 841/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 251 - 22.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si ale art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1441001337. H. G 107/15 martie 2018 - M. Of. nr. 251 - 22.III.2018
privind aprobarea atestării unor localităti sau părti din localităti ca statiuni turistice de interes national sau local si privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice

1441011338. H. G 112/15 martie 2018 - M. Of. nr. 251 - 22.III.2018
privind reorganizarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin divizarea partială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, si privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru modificarea unor acte normative conexe

1441021339. O. MADR 208/13 martie 2018 - M. Of. nr. 251 - 22.III.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunitătii”, aferentă Programului operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

1441031340. L. P 70/19 martie 2018 - M. Of. nr. 252 - 22.III.2018
privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

1441041341. D. PRES 298/19 martie 2018 - M. Of. nr. 252 - 22.III.2018
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

1441051342. DEC. CC 749/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 252 - 22.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 teza întâi raportate la dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8, art. 11 teza a doua, ale sintagmei „precum si din devalorizarea bunurilor imobile”, cuprinsă în art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

1441061343. H. G 113/15 martie 2018 - M. Of. nr. 253 - 22.III.2018
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Minis si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1441071344. H. G 117/15 martie 2018 - M. Of. nr. 253 - 22.III.2018
pentru aprobarea cuantumului si a plătii cotizatiei anuale de participare a României la Conferinta de la Haga de Drept International Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018

1441081345. DEC. PM 124/21 martie 2018 - M. Of. nr. 253 - 22.III.2018
privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1441091346. DEC. PRIM 125/21 martie 2018 - M. Of. nr. 253 - 22.III.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Daniela Teodoru a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

1441101347. DEC. PM 126/21 martie 2018 - M. Of. nr. 253 - 22.III.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Elena Ilie a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

1441111348. O. MS 344/19 martie 2018 - M. Of. nr. 253 - 22.III.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Judetean de Urgentă „Sf. Pantelimon” Focsani

1441121349. DEC. ANP 383/02 martie 2018 - M. Of. nr. 253 - 22.III.2018
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru modificarea si completarea Procedurii de selectie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului detinutilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie si conditiile de furnizare a acestora, aprobată prin Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 463/2017

1441131350. DEC. ORDA 32/15 martie 2018 - M. Of. nr. 253 - 22.III.2018
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artistilor interpreti sau executanti, în calitate de titulari de drepturi, si repartizarea remuneratiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare

1441141351. DEC. ORDA 33/15 martie 2018 - M. Of. nr. 253 - 22.III.2018
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector unic pentru artisti interpreti si executanti al remuneratiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artistilor interpreti sau executanti, în calitate de titulari de drepturi, si repartizarea remuneratiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare

1441151352. H. G 114/15 martie 2018 - M. Of. nr. 254 - 22.III.2018
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Autostrada Sebes-Turda” - lot 1 sectiunea C, km 0+000-km 0+300, inclusiv nod rutier Sebes

1441161353. H. G 123/15 martie 2018 - M. Of. nr. 254 - 22.III.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Arges, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1441171354. DEC. ICCJ 7/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 254 - 22.III.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept: „interpretarea art. 666 alin. (5) pct. 2, 3, 4 din Codul de procedură civilă prin raportare la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare, respectiv dacă art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 poate fi interpretat în sensul că, pentru încheierea valabilă a unui contract la distantă, nu mai este necesară semnătura olografă sau electronică a debitorului, primirea mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa fiind suficientă pentru încheierea valabilă a contractului, deci pentru a conferi valoare de titlu executoriu contractului de credit încheiat în această modalitate”

1441181355. O. BNR 251/13 martie 2018 - M. Of. nr. 254 - 22.III.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii ACORD LEASING IFN - S.A.

1441191356. H. G 124/15 martie 2018 - M. Of. nr. 255 - 22.III.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1441201357. O. MS 350/19 martie 2018 - M. Of. nr. 255 - 22.III.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1441211358. O. CNAS 411/01 martie 2018 - M. Of. nr. 255 - 22.III.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1441221359. R. BNR 2/13 martie 2018 - M. Of. nr. 255 - 22.III.2018
privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea institutiilor de credit

1441231360. PL. IC 133/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 255 - 22.III.2018
Proiect de lege de revizuire a Constitutiei României

1440741361. O. ANSVSA 21/05 martie 2018 - M. Of. nr. 246 - 21.III.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind conditiile de biosecuritate în exploatatiile comerciale de păsări, precum si conditiile privind miscarea păsărilor vii si a subproduselor provenite de la acestea

1440751362. H. G 106/15 martie 2018 - M. Of. nr. 247 - 21.III.2018
pentru modificarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Plăti si Inspectie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

1440761363. O. MT 2239/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 247 - 21.III.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii „Grup Exploatare si întretinere Palat CFR” - S.A.

1440771364. O. MFP 1606/13 martie 2018 - M. Of. nr. 247 - 21.III.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii „Grup Exploatare si întretinere Palat CFR” - S.A.

1440781365. O. MMJS 1133/06 martie 2018 - M. Of. nr. 247 - 21.III.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii „Grup Exploatare si întretinere Palat CFR” - S.A.

1440791366. O. ANRE 39/06 martie 2018 - M. Of. nr. 247 - 21.III.2018
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul si a conditiilor de avizare a preturilor aplicate de furnizorii de ultimă instantă obligati si furnizorii de ultimă instantă optionali clientiior finali

1440801367. O. MS 329/13 martie 2018 - M. Of. nr. 247 - 21.III.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea Normelor si Cerintelor de bună practică cu privire la standardele si specificatiile pentru implementarea sistemului de calitate în unitătile sanitare care desfăsoară activităti în domeniul transfuziei sanguine

1440811368. Circ. BNR 8/13 martie 2018 - M. Of. nr. 247 - 21.III.2018
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018

1440821369. L. P 68/19 martie 2018 - M. Of. nr. 248 - 21.III.2018
pentru ratificarea rezolutiei Adunării Statelor Părti (ASP) la Statutul de la Roma al Curtii Penale Internationale (CPI), adoptată de cea de-a XlV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curtii Penale Internationale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
Rezolutia Adunării Statelor Părti (ASP) la Statutul de la Roma al Curtii Penale Internationale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015

1440831370. D. PRES 296/16 martie 2018 - M. Of. nr. 248 - 21.III.2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea rezolutiei Adunării Statelor Părti (ASP) la Statutul de la Roma al Curtii Penale Internationale (CPI), adoptată de cea de-a XlV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curtii Penale Internationale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

1440841371. DEC. CC 796/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 248 - 21.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

1440851372. H. G 111/15 martie 2018 - M. Of. nr. 248 - 21.III.2018
privind modificarea si completarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

1440861373. H. G 96/07 martie 2018 - M. Of. nr. 248 - 21.III.2018
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanta si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1440871374. O. ANMCS 47/06 martie 2018 - M. Of. nr. 248 - 21.III.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate nr. 651/2016 privind recunoasterea, evidenta, evaluarea, monitorizarea si perfectionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate

1440881375. O. MT 270/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 248 - 21.III.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a brevetelor si a certificatelor de capacitate

1440891376. DEC. CC 740/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 249 - 21.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) si c) din Codul penal si ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

1440901377. D. PP 303/21 martie 2018 - M. Of. nr. 249 - 21.III.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1440911378. H. G 120/15 martie 2018 - M. Of. nr. 249 - 21.III.2018
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil (constructie + teren) aflat în administrarea Ministerului Mediului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Mediului în administrarea Curtii de Conturi a României, precum si trecerea unei părti de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

1440921379. H. G 95/07 martie 2018 - M. Of. nr. 249 - 21.III.2018
privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Iasi si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1440931380. H. G 121/15 martie 2018 - M. Of. nr. 249 - 21.III.2018
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării

1440941381. H. G 122/15 martie 2018 - M. Of. nr. 249 - 21.III.2018
privind înscrierea bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Energiei, aferente coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Conducta de aductiune a sondei 15 Bilciuresti”, judetul Dâmbovita, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1440951382. H. CSM 186/06 martie 2018 - M. Of. nr. 249 - 21.III.2018
pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activitătii profesionale a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

1440961383. DEC. CC 613/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 250 - 21.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (1), (5)-(8), art. 24 alin. (1)-(4) si art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1440971384. DEC. CC 767/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 250 - 21.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (2) si (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

1440981385. O. MMED 278/21 martie 2018 - M. Of. nr. 250 - 21.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

1440541386. H. S 34/12 martie 2018 - M. Of. nr. 242 - 20.III.2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării si inovării din UE - COM (2018) 2 final

1440611387. O. ANAF 673/15 martie 2018 - M. Of. nr. 243 - 20.III.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea unor ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creantelor fiscale

1440621388. O. ANCPI 217/06 martie 2018 - M. Of. nr. 244 - 20.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară, a Centrului National de Cartografie, precum si a regulamentelor de organizare si functionare ale acestora

1440631389. DEC. ORDA 27/12 martie 2018 - M. Of. nr. 244 - 20.III.2018
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 2 din 5 martie 2018 si a Opiniei separate la Hotărârea arbitrală nr. 2 din 5 martie 2018 pronuntate în Dosarul arbitral nr. 1/2014

1440641390. L. P 69/19 martie 2018 - M. Of. nr. 245 - 20.III.2018
pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

1440651391. D. PRES 297/16 martie 2018 - M. Of. nr. 245 - 20.III.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

1440661392. L. P 71/19 martie 2018 - M. Of. nr. 245 - 20.III.2018
pentru modificarea art. 84 alin. (1) si (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

1440671393. D. PRES 299/19 martie 2018 - M. Of. nr. 245 - 20.III.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 84 alin. (1) si (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

1440681394. D. PRES 300/19 martie 2018 - M. Of. nr. 245 - 20.III.2018
privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de exploatare, mentenantă si dezvoltare puncte de comandă strategice „General Anton Berindei”

1440691395. H. S 39/19 martie 2018 - M. Of. nr. 245 - 20.III.2018
pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 94/2017 privind încuviintarea desfăsurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

1440701396. DEC. CC 793/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 245 - 20.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 si art. 23 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

1440711397. H. G 119/15 martie 2018 - M. Of. nr. 245 - 20.III.2018
privind rechemarea unui consul general

1440721398. O. MT 322/14 martie 2018 - M. Of. nr. 245 - 20.III.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

1440731399. O. MT 323/14 martie 2018 - M. Of. nr. 245 - 20.III.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

1440191400. L. P 67/15 martie 2018 - M. Of. nr. 237 - 19.III.2018
privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru România în Primul Război Mondial

1440201401. D. PRES 295/15 martie 2018 - M. Of. nr. 237 - 19.III.2018
pentru promulgarea Legii privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru România în Primul Război Mondial

1440211402. O. MAE 290/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 237 - 19.III.2018
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Programului de aplicare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile stiintei, învătământului si culturii, semnat la Varsovia la 20 decembrie 2017
Program de aplicare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile stiintei, învătământului si culturii

1440221403. L. P 36/12 mai 1995 - M. Of. nr. 237 - 19.III.2018
Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 - republicare

1440231404. O. MAN 41/12 martie 2018 - M. Of. nr. 238 - 19.III.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesională si evolutia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.30/2012

1440241405. O. ANCPI 161/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 238 - 19.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Alexandria din judetul Teleorman

1440251406. O. ANCPI 164/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 238 - 19.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Olt

1440261407. O. ANAF 627/08 martie 2018 - M. Of. nr. 238 - 19.III.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agentia Natională de Administrare Fiscală

1440271408. N. BNR 1/14 martie 2018 - M. Of. nr. 238 - 19.III.2018
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piată monetară efectuate de către Banca Natională a României prin intermediul licitatiei si facilitătilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

1440281409. N. BNR 2/14 martie 2018 - M. Of. nr. 238 - 19.III.2018
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitatiilor si subscriptiilor de titluri de stat si a Normelor Băncii Nationale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 7/2016 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României

1440291410. O. BNR 2/14 martie 2018 - M. Of. nr. 238 - 19.III.2018
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României

1440301411. OUG. G 16/15 martie 2018 - M. Of. nr. 239 - 19.III.2018
privind asigurarea măsurilor necesare organizării si desfăsurării unor proiecte culturale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1440311412. H. G 90/07 martie 2018 - M. Of. nr. 239 - 19.III.2018
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localitătii ăoimus din judetul Hunedoara

1440321413. H. G 98/07 martie 2018 - M. Of. nr. 239 - 19.III.2018
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală Polivalentă 2.500 locuri (Baza sportivă nr. 1) la Universitatea Politehnica Timisoara”

1440331414. H. G 100/15 martie 2018 - M. Of. nr. 239 - 19.III.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Neamt de către domnul Panaite Vasile

1440341415. H. G 101/15 martie 2018 - M. Of. nr. 239 - 19.III.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Brăila de către domnul Tiripa Marius-Aurelian

1440351416. H. G 102/15 martie 2018 - M. Of. nr. 239 - 19.III.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Neamt de către doamna Soroceanu Daniela

1440361417. H. G 103/15 martie 2018 - M. Of. nr. 239 - 19.III.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Brăila de către doamna Sterea Rada

1440371418. H. G 105/15 martie 2018 - M. Of. nr. 239 - 19.III.2018
privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

1440381419. DEC. ICCJ 1/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 239 - 19.III.2018
privind „calificarea si competenta de solutionare a cererii de recunoastere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronuntate de o instantă străină formulată de condamnat în vederea contopirii cu pedepse aplicate de instantele române si deducerii duratei executate în străinătate.”

1440391420. H. G 75/01 martie 2018 - M. Of. nr. 240 - 19.III.2018
privind aprobarea stemelor comunelor Petelea si Valea Largă, judetul Mures

1440401421. H. G 93/07 martie 2018 - M. Of. nr. 240 - 19.III.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2013 privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Justitiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii

1440411422. H. G 76/01 martie 2018 - M. Of. nr. 240 - 19.III.2018
privind aprobarea stemei comunei Almăj, judetul Dolj

1440421423. O. ANCPI 176/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 240 - 19.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Galati

1440431424. O. MDRAP 2264/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 240 - 19.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în constructii

1440441425. OUG. G 17/15 martie 2018 - M. Of. nr. 241 - 19.III.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

1440451426. H. G 104/15 martie 2018 - M. Of. nr. 241 - 19.III.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

1440461427. H. G 108/15 martie 2018 - M. Of. nr. 241 - 19.III.2018
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

1440471428. H. G 109/15 martie 2018 - M. Of. nr. 241 - 19.III.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale „Imprimeria Natională” - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

1440481429. DEC. PM 123/19 martie 2018 - M. Of. nr. 241 - 19.III.2018
privind numirea domnului Andrei-Marius Diamescu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1440491430. O. ANCPI 169/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 241 - 19.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Lechinta, judetul Bistrita-Năsăud

1440501431. O. ANCPI 208/02 martie 2018 - M. Of. nr. 241 - 19.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Teliu, judetul Brasov

1440511432. O. ANCPI 210/02 martie 2018 - M. Of. nr. 241 - 19.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ciochina, judetul Ialomita

1440521433. DEC. ASF 330/09 martie 2018 - M. Of. nr. 241 - 19.III.2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societătii IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

1440531434. DEC. ASF 331/09 martie 2018 - M. Of. nr. 241 - 19.III.2018
privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare a Societătii SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

1440551435. H. S 35/12 martie 2018 - M. Of. nr. 242 - 19.III.2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Consolidarea identitătii europene prin educatie si cultură - Contributia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Goteborg - COM (2017) 673 final

1440561436. H. S 36/12 martie 2018 - M. Of. nr. 242 - 19.III.2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European - Planul de actiune al UE 2017- 2019 - Combaterea diferentei de remunerare între femei si bărbati - COM (2017) 678 final

1440571437. H. S 37/12 martie 2018 - M. Of. nr. 242 - 19.III.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme si proceduri pentru respectarea si asigurarea aplicării legislatiei de armonizare a Uniunii privind produsele si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011,(UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 si (UE) 2017/1.369 ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE si 2014/90/UE ale Parlamentului European si ale Consiliului - COM (2017) 795 final

1440581438. H. S 38/12 martie 2018 - M. Of. nr. 242 - 19.III.2018
referitoare la Pachetul de toamnă din cadrul Semestrului european: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeană de Investitii - Analiza anuală a cresterii pentru 2018 - COM (2017) 690 final - Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană si Comitetul Economic si Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2018 - COM (2017) 771 final - Proiectul de raport comun al Comisiei si al Consiliului privind ocuparea fortei de muncă care însoteste Comunicarea Comisiei plivind Analiza anuală a cresterii 2018 - COM (2017) 674 final - Recomandarea Consiliului privind politica economică a zonei euro - COM (2017) 770 final

1440591439. DEC. CC 46/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 242 - 19.III.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementării preturilor din sectorul gazelor naturale

1440601440. H. G 110/15 martie 2018 - M. Of. nr. 242 - 19.III.2018
pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: „Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului national de transport al gazului pe coridorul de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria - gazoduct Podisor-Horia GMS si trei noi statii de comprimare (Jupa, Bibesti si Podisor) (etapa 1)”

1440011441. L. P 66/14 martie 2018 - M. Of. nr. 233 - 16.III.2018
pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

1440031442. DEC. PM 121/15 martie 2018 - M. Of. nr. 233 - 16.III.2018
pentru eliberarea domnului Moisiu Leonid-Augustin din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

1440041443. DEC. PM 122/15 martie 2018 - M. Of. nr. 233 - 16.III.2018
pentru numirea domnului Vasile Felix Cozma în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

1440051444. N. ASF 4/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 233 - 16.III.2018
privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitătile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate si/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

1440061445. DEC. CC 837/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 234 - 16.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 685 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea si al personalului care functionează în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si ale art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

1440071446. O. ANSVSA 20/05 martie 2017 - M. Of. nr. 234 - 16.III.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de biosecuritate în exploatatiile de suine

1440081447. DEC. PM 120/15 martie 2018 - M. Of. nr. 234 - 16.III.2018
privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru simplificare administrativă, cresterea gradului de absorbtie, a eficientei si impactului implementării fondurilor europene structurale si de investitii

1440091448. O. MADR 195/06 martie 2018 - M. Of. nr. 234 - 16.III.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de biosecuritate în exploatatiile de suine

1440101449. O. MT 311/09 martie 2018 - M. Of. nr. 234 - 16.III.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Autoritătii Navale Române

1440111450. H. G 92/07 martie 2018 - M. Of. nr. 235 - 16.III.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupatiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08

1440121451. O. ANCPI 189/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 235 - 16.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitătile administrativ-teritoriale Ciocani si Perieni din judetul Vaslui

1440131452. O. ANCPI 190/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 235 - 16.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe, judetul Ialomita

1440141453. O. MTS 201/09 martie 2018 - M. Of. nr. 235 - 16.III.2018
al ministrului tineretului si sportului pentru modificarea Metodologiei privind finantarea federatiilor sportive nationale de către Ministerul Tineretului si Sportului, in anul 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică si a Metodologiei privind finantarea federatiilor sportive nationale de către Ministerul Tineretului si Sportului în anul 2018

1440151454. O. MMED 212/05 martie 2018 - M. Of. nr. 235 - 16.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea derogării în scop stiintific pentru specia Huso huso

1440161455. O. MCSI 286/12 martie 2018 - M. Of. nr. 235 - 16.III.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea anexei nr. 1 la Instructiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., aprobate prin Ordinul ministruluicomunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 235/2008

1440171456. DEC. CC 844/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 236 - 16.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) si art. 39 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1440181457. H. G 99/15 martie 2018 - M. Of. nr. 236 - 16.III.2018
privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societătii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2018

1439861458. H. G 94/07 martie 2018 - M. Of. nr. 230 - 15.III.2018
privind aprobarea închirierii unor suprafete aflate în administrarea parchetelor

1439871459. DEC. PM 118/15 martie 2018 - M. Of. nr. 230 - 15.III.2018
privind unele măsuri pentru exercitarea functiei de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

1439881460. DEC. PM 119/15 martie 2018 - M. Of. nr. 230 - 15.III.2018
privind numirea domnului Florin Radu Ciocănelea în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1439891461. O. MADR 18/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 230 - 15.III.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la brdinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

1439901462. O. MMED 202/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 230 - 15.III.2018
al ministrului mediului privind modificarea anexei la brdinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

1439911463. O. ANCPI 166/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 230 - 15.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Subcetate, judetul Harghita

1439921464. O. ANCPI 167/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 230 - 15.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Cucerdea, judetul Mures

1439931465. O. ANCPI 177/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 230 - 15.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frumuseni, judetul Arad

1439941466. O. ANCPI 178/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 230 - 15.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sânandrei, judetul Timis

1439951467. H. G 89/07 martie 2018 - M. Of. nr. 231 - 15.III.2018
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Sectiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localitătilor Bogata, Chetani, Cucerdea, Cuci, lernut, Ludus si Ogra din judetul Mures si pe teritoriul localitătii Luna din judetul Cluj din cadrul obiectivului de investitii de interes national «Autostrada Brasov-Târgu Mures-Cluj-Oradea», aflate pe raza localitătilor Chetani din judetul Mures si Luna din judetul Cluj

1439961468. H. G 97/07 martie 2018 - M. Of. nr. 232 - 15.III.2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Tulcea, în proprietatea acestor organizatii

1439971469. O. MAN 37/05 martie 2018 - M. Of. nr. 232 - 15.III.2018
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Nationale, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

1439981470. O. ANCPI 162/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 232 - 15.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităti administrativ-teritoriale din judetul Olt

1439991471. O. ANCPI 163/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 232 - 15.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba

1440001472. O. ANCPI 168/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 232 - 15.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Mărgineni, judetul Bacău

1439591473. L. P 60/09 martie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

1439601474. D. PRES 270/08 martie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

1439611475. L. P 61/09 martie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

1439621476. D. PRES 271/08 martie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

1439631477. L. P 62/09 martie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
privind combaterea buruienii ambrozia

1439641478. D. PRES 272/08 martie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
pentru promulgarea Legii privind combaterea buruienii ambrozia

1439651479. O. MAP 79/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importantă a digurilor de apărare împotriva inundatiilor, NTLH-071

1439661480. O. MADR 26/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importantă a digurilor de apărare împotriva inundatiilor, NTLH-071

1439671481. O. ANCPI 171/21 februarie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 9 unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba

1439681482. H. CECAR 18/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018

1439691483. D. PRES 284/13 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1439701484. D. PRES 285/13 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1439711485. D. PRES 286/13 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1439721486. D. PRES 287/13 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1439731487. D. PRES 288/13 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1439741488. D. PRES 289/13 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1439751489. D. PRES 290/13 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1439761490. D. PRES 291/13 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1439771491. D. PRES 292/13 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1439781492. D. PRES 293/13 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1439791493. O. MAP 146/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vânătorii

1439801494. O. MS 284/05 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protectie, a serviciilor, combustibililor si lubrifiantilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achizitie centralizate la nivel national, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 658/2013

1439811495. O. MS 306/07 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

1439821496. O. ANRE 40/06 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activitătii de furnizare reglementată, desfăsurată într-un an de reglementare, si de aprobare a preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

1439831497. H. G 91/07 martie 2018 - M. Of. nr. 229 - 14.III.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

1439841498. O. ANAP 314/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 229 - 14.III.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări si a contractelor de concesiune de servicii

1439851499. O. MDRAP 2258/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 229 - 14.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea si completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investitiile realizate în parcurile industriale

1439421500. DEC. CC 67/21 februarie 2018 - M. Of. nr. 223 - 13.III.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Opinie separată

1439431501. O. MDRAP 2253/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 223 - 13.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru îmbunătătirea competitivitătii economice prin cresterea productivitătii muncii în întreprinderi mici si mijlocii în cadrul Programului operational regional 2014-2020

1439441502. H. G 80/01 martie 2018 - M. Of. nr. 224 - 13.III.2018
pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul fortei de muncă

1439451503. L. P 63/09 martie 2018 - M. Of. nr. 225 - 13.III.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

1439461504. D. PRES 273/08 martie 2018 - M. Of. nr. 225 - 13.III.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

1439471505. OUG. G 15/07 martie 2018 - M. Of. nr. 225 - 13.III.2018
pentru modificarea si completarea unor acte normative

1439481506. H. G 87/07 martie 2018 - M. Of. nr. 225 - 13.III.2018
pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul national de politică pentru dezvoltarea pietei în ceea ce priveste combustibilii alternativi în sectorul transporturilor si pentru instalarea infrastructurii relevante în România si înfiintarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pietei pentru combustibili alternativi

1439491507. O. MAP 168/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 225 - 13.III.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind numirea reprezentantilor părtii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

1439501508. O. ANCPI 175/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 225 - 13.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sura Mică din judetul Sibiu

1439511509. L. P 64/12 martie 2018 - M. Of. nr. 226 - 13.III.2018
pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1439521510. D. PRES 282/12 martie 2018 - M. Of. nr. 226 - 13.III.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1439531511. L. P 65/12 martie 2018 - M. Of. nr. 226 - 13.III.2018
pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

1439541512. DEC. PM 115/13 martie 2018 - M. Of. nr. 226 - 13.III.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Carmen-Florentina Tintă a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

1439551513. D. PRES 283/12 martie 2018 - M. Of. nr. 226 - 13.III.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

1439561514. DEC. PM 116/13 martie 2018 - M. Of. nr. 226 - 13.III.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Ileana Ciutan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

1439571515. DEC. PM 117/13 martie 2018 - M. Of. nr. 226 - 13.III.2018
privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA si a altor proiecte bilaterale România-SUA

1439581516. O. ANCPI 138/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 226 - 13.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităti administrativ-teritoriale din judetul Timis

1439221517. H. G 74/01 martie 2018 - M. Of. nr. 217 - 12.III.2018
privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1439231518. H. G 84/07 martie 2018 - M. Of. nr. 217 - 12.III.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane

1439241519. DEC. ICCJ 89/04 februarie 2017 - M. Of. nr. 217 - 12.III.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:
- „dacă trecerea personalului de pe functia publică de executie din cadrul institutiei/autoritătii publice pe functie contractuală, urmată de încetarea raportului de serviciu al functionarului public si de încheierea de noi raporturi juridice, de muncă, reprezintă încadrare nouă pe functie, în sensul art. 31 din Legea nr. 330/2009;
- în caz afirmativ, dacă salarizarea personalului nou-încadrat pe functia contractuală se face la nivelul de salarizare în plată pentru functii contractuale similare, în cazul în care acestea există;
- dacă plata corespunzătoare functiei contractuale similare este distinctă si independentă de contestarea dispozitiei de încadrare pe functia contractuală si de stabilire a salariului initial;
- dacă, în raport cu dispozitiile art. 31 din Legea nr. 330/2009, art. 1 si art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010, art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012, art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013, art. 5 coroborat cu art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014, respectiv art. 1^1 alin. (1) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2014, introdus prin Legea nr. 185/2015, care reafirmă anual, pentru personalul numit în aceeasi institutie pe functie de acelasi fel, plata la nivelul functiilor similare, operează efectul pozitiv al autoritătii de lucru judecat pentru cazul în care, fată de perioada imediat următoare trecerii de pe functia publică pe o functie contractuală, prin hotărâre judecătorească definitivă anterior sesizării prezentei instante, s-a stabilit că plata pentru noua functie contractuală a fost legal determinată si efectuată potrivit dispozitiilor Legii nr. 330/2009”

1439251520. OUG. G 12/07 martie 2018 - M. Of. nr. 218 - 12.III.2018
pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finantărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitătii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

1439261521. OUG. G 13/07 martie 2018 - M. Of. nr. 218 - 12.III.2018
pentru modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului

1439271522. OUG. G 14/07 martie 2018 - M. Of. nr. 218 - 12.III.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

1439281523. O. ANA 95/01 martie 2018 - M. Of. nr. 218 - 12.III.2018
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping

1439291524. O. ANCPI 224/07 martie 2018 - M. Of. nr. 218 - 12.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind modificarea si completarea Procedurii si modalitătii de alocare a sumelor, precum si raportarea de către beneficiari a stadiului de executie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică initiate de unitătile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

1439301525. DEC. CC 836/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 219 - 12.III.2018
la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2) din Codul de procedură civilă si ale art. 251 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1439311526. O. ANAF 620/08 martie 2018 - M. Of. nr. 218 - 12.III.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele Impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1439321527. H. G 73/01 martie 2018 - M. Of. nr. 219 - 12.III.2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Gorj, Mures, Giurgiu, Vrancea, Timis, Dolj, Dâmbovita, Brasov si municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1439331528. O. ANA 96/01 martie 2018 - M. Of. nr. 219 - 12.III.2018
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel

1439341529. H. G 86/07 martie 2018 - M. Of. nr. 220 - 12.III.2018
privind acordarea unor ajutoare de urgentă

1439351530. O. MEN 3218/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 220 - 12.III.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării stiintifice nr. 5.232/2015

1439361531. H. G 88/07 martie 2018 - M. Of. nr. 221 - 12.III.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor si Pădurilor

1439371532. DEC. PM 113/12 martie 2018 - M. Of. nr. 221 - 12.III.2018
privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză

1439381533. DEC. PM 114/12 martie 2018 - M. Of. nr. 221 - 12.III.2018
privind numirea doamnei Diana-Monica Isăilă în calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

1439391534. O. MTS 157/21 februarie 2018 - M. Of. nr. 221 - 12.III.2018
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea Procedurilor si conditiilor privind autorizarea organizării si desfăsurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene si regionale si a participării reprezentativelor nationale la campionatele mondiale, europene si regionale organizate în străinătate

1439401535. O. MDRAP 2254/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 221 - 12.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operational regional 2014-2020

1439411536. O. MMED 241/12 martie 2018 - M. Of. nr. 222 - 12.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017
Rectificare - M. Of. nr. 398 - 09.V.2018

1438911537. L. P 52/02 martie 2018 - M. Of. nr. 213 - 09.III.2018
pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

1438921538. D. PRES 261/02 martie 2018 - M. Of. nr. 213 - 09.III.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

1438931539. H. S 31/05 martie 2018 - M. Of. nr. 213 - 09.III.2018
la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce priveste data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre - COM (2017) 792 final

1438941540. H. CD 15/07 martie 2018 - M. Of. nr. 213 - 09.III.2018
privind utilizarea temporară, cu titlu gratuit, a unor spatii din imobilul Palatul Parlamentului de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

1438951541. DEC. CC 66/21 februarie 2018 - M. Of. nr. 213 - 09.III.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor
Opinie separată

1438961542. DEC. ICCJ 4/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 213 - 09.III.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „dacă dobânda legală penalizatoare acordată prin hotărâri judecătoresti pentru esalonarea plătii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoresti cu titlu de drepturi salariale reprezintă venituri salariale sau venituri asimilate salariilor în sensul art. 55 alin. (2) lit. j^1) din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare [art. 76 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare], supuse impozitării si plătii celorlalte contributii sau reprezintă despăgubiri în sensul art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 [ari:. 62 lit. h) din Legea nr. 227/2015], nesupuse impozitului Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorii-raportori, ce a fost comunicat părtilor, conform dispozitiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă; intimatii-pârâti Tribunalul Arges, Tribunalul Vâlcea si Ministerul Justitiei au depus puncte de vedere asupra chestiunii de drept

1438971543. H. S 32/05 martie 2018 - M. Of. nr. 214 - 09.III.2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului - Instalatiile portuare de preluare pentru descărcarea deseurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE si de modificare a Directivei 2009/16/CE si a Directivei 2010/65/UE - COM (2018) 33 final

1438981544. H. S 33/05 martie 2018 - M. Of. nr. 214 - 09.III.2018
la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de muncă în Uniunea Europeană - COM (2017) 797 final

1438991545. DEC. CC 832/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 214 - 09.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, în ansamblul său, precum si, în special, cele ale art. I pct. 4 din ordonanta de urgentă

1439001546. H. G 71/01 martie 2018 - M. Of. nr. 214 - 09.III.2018
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Sectiunea 1C, subsectiunea Ogra-Târgu Mures pe teritoriul localitătilor Cristesti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni si Târgu Mures din judetul Mures” din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Brasov-Târgu Mures-Cluj-Oradea”, aflate pe raza localitătilor Gheorghe Doja si Ungheni din judetul Mures

1439011547. O. ANCPI 154/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 214 - 09.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ripiceni din judetul Botosani

1439021548. O. MAN 19/03 februarie 2018 - M. Of. nr. 214 - 09.III.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Normelor metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.120/2014

1439031549. O. MT 214/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 214 - 09.III.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR

1439041550. M. Of. nr. 215 - 09.III.2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

1439051551. H. G 82/07 martie 2018 - M. Of. nr. 215 - 09.III.2018
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

1439061552. O. MCIN 2569/11 august 2017 - M. Of. nr. 215 - 09.III.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Fostului cazinou al ofiterilor, situat în Str. Principală nr. 117, satul Dealu Frumos, comuna Merghindeal, judetul Sibiu

1439071553. O. MCIN 2570/11 august 2017 - M. Of. nr. 215 - 09.III.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Sălii comunitătii, situată în satul Dealu Frumos nr. 13, comuna Merghindeal, judetul Sibiu

1439081554. L. P 321/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 215 - 09.III.2018
privind regimul acordării finantărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitătii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate - republicare

1439091555. D. PRES 274/09 martie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
privind conferirea Ordinului National Steaua României

1439101556. D. PRES 275/09 martie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
privind conferirea Ordinului National Steaua României

1439111557. D. PRES 276/09 martie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

1439121558. D. PRES 277/09 martie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1439131559. D. PRES 278/09 martie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultura

1439141560. D. PRES 279/09 martie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultura

1439151561. D. PRES 280/09 martie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultura

1439161562. D. PRES 281/09 martie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

1439171563. DEC. CC 23/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13^3 alin. (5) si a sintagmei „numai după identificarea acestora”, cuprinsă în art. 13^4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la „actiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân”

1439181564. DEC. PM 111/09 martie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Lilian Onescu din functia publică de secretar general al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate în functia publică vacantă de secretar general în cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1439191565. DEC. PM 112/09 martie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuletiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

1439201566. O. ANOFM 11/04 martie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă

1439211567. H. CCF 3/06 martie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
privind convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor Fiscali

1438681568. DEC. CC 788/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 209 - 08.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal si ale art. 3 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală

1438691569. H. G 70/01 martie 2018 - M. Of. nr. 209 - 08.III.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Administratia Natională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor

1438701570. L. P 53/06 martie 2018 - M. Of. nr. 210 - 08.III.2018
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judetul Tulcea

1438711571. D. PRES 262/05 martie 2018 - M. Of. nr. 210 - 08.III.2018
pentru promulgarea Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judetul Tulcea

1438721572. L. P 54/06 martie 2018 - M. Of. nr. 210 - 08.III.2018
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orasului Teius si în administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba

1438731573. D. PRES 263/05 martie 2018 - M. Of. nr. 210 - 08.III.2018
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orasului Teius si în administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba

1438741574. D. PRES 263/05 martie 2018 - M. Of. nr. 210 - 08.III.2018
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orasului Teius si în administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba

1438751575. L. P 55/06 martie 2018 - M. Of. nr. 210 - 08.III.2018
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

1438761576. D. PRES 264/05 martie 2018 - M. Of. nr. 210 - 08.III.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

1438771577. DEC. ANRM 15/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 210 - 08.III.2018
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Sebis - Bârsa, judetul Arad

1438781578. O. MT 276/01 martie 2018 - M. Of. nr. 210 - 08.III.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

1438791579. O. MT 277/01 martie 2018 - M. Of. nr. 210 - 08.III.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

1438801580. L. P 56/06 martie 2018 - M. Of. nr. 211 - 08.III.2018
privind cooperarea autoritătilor publice române cu Agentia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

1438811581. D. PRES 265/06 martie 2018 - M. Of. nr. 211 - 08.III.2018
pentru promulgarea Legii privind cooperarea autoritătilor publice române cu Agentia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

1438821582. H. G 67/01 martie 2018 - M. Of. nr. 211 - 08.III.2018
privind aprobarea obiectivelor etapei a XIX-a 2018 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

1438831583. H. G 72/01 martie 2018 - M. Of. nr. 211 - 08.III.2018
privind transmiterea unor imobile, constituite din terenuri în suprafată totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Nationale

1438841584. H. G 81/07 martie 2018 - M. Of. nr. 211 - 08.III.2018
privind organizarea si desfăsurarea în România a Reuniunii ministrilor apărării din statele participante la initiativa „Bucuresti 9 - B9”

1438851585. H. G 85/07 martie 2018 - M. Of. nr. 211 - 08.III.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Stadion Steaua”, municipiul Bucuresti, bd. Ghencea nr. 45, lotul 1, sectorul 6, si „Stadionul National de Rugby «Arcul De Triumf»“, municipiul Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 18-20, sectorul 1, realizate prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

1438861586. H. G 83/07 martie 2018 - M. Of. nr. 211 - 08.III.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

1438871587. H. G 66/01 martie 2018 - M. Of. nr. 212 - 08.III.2018
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Valea Călugărească si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1438881588. O. MAI 14/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 212 - 08.III.2018
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor de retinere si arestare preventivă, precum si măsurile necesare pentru siguranta acestora

1438891589. H. G 77/01 martie 2018 - M. Of. nr. 212 - 08.III.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 803/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării si desfăsurării Conferintei Directorilor Generali ai Institutelor Nationale de Statistică (DGINS) si a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucuresti în perioada 26-28 septembrie 2018

1438901590. O. MT 289/05 martie 2018 - M. Of. nr. 212 - 08.III.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Agentiei de Investigare Feroviară Română – AGIFER

1438261591. L. P 51/02 martie 2018 - M. Of. nr. 205 - 07.III.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente si a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondentă, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente

1438271592. D. PRES 260/02 martie 2018 - M. Of. nr. 205 - 07.III.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente si a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondentă, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente

1438281593. DEC. CC 654/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 205 - 07.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 107 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, în ansamblu, si a dispozitiilor art. 233 si art. 233^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală

1438291594. DEC. CC 754/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 205 - 07.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor sintagmei „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

1438301595. O. MFP 1489/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 205 - 07.III.2018
al ministrului finantelor publice privind Procedura de stabilire a schimbului de informatii între Agentia Natională de Administrare Fiscală, Uniunea Natională a Notarilor Publici din România si Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară

1438311596. O. MFP 1523/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 205 - 07.III.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete, a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar, precum si pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componentei Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic

1438321597. Circ. BNR 7/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 205 - 07.III.2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Stefan Luchian

1438331598. DEC. CC 52/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 206 - 07.III.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
Opinie separată;
Opinie separată

1438341599. L. P 57/06 martie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenarul României

1438351600. D. PRES 266/06 martie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenarul României

1438361601. L. P 58/06 martie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administratiei publice centrale

1438371602. D. PRES 267/06 martie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administratiei publice centrale

1438381603. L. P 59/06 martie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate

1438391604. D. PRES 268/06 martie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate

1438401605. H. S 27/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2018 - COM (2017) 650 final

1438411606. H. S 28/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Evaluare la jumătatea perioadei a cadrului UE pentru strategiile nationale de integrare a romilor - COM (2017) 458 final

1438421607. H. S 30/05 martie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1438431608. DEC. CC 47/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

1438441609. OUG. G 11/01 martie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

1438451610. H. G 68/01 martie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice

1438461611. H. G 78/01 martie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016

1438471612. H. G 79/01 martie 2018 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2018
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2005 privind aprobarea plătii contributiei anuale pentru participarea Politiei Române la Asociatia Sefilor de Politie din Sud-Estul Europei

1438481613. DEC. CC 817/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

1438491614. DEC. PM 93/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
privind eliberarea domnului Cezar Stancu, la cerere, din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

1438501615. DEC. PM 94/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
pentru numirea domnului Remus Munteanu în functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

1438511616. DEC. PM 96/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
privind eliberarea domnului Florian Udrea din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

1438521617. DEC. PM 95/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
pentru numirea domnului Tudor Buzatu în functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României

1438531618. DEC. PM 97/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
privind numirea domnului George-Ionut-Răzvan Fazacas în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

1438541619. DEC. PM 99/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
privind numirea domnului Radu Roca în functia de vicepresedinte, Cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

1438551620. DEC. PM 98/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
privind revocarea doamnei Doina Catrinoiu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

1438561621. DEC. PM 100/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
pentru eliberarea domnului Marian Păun din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii pentru Reformă Feroviară

1438571622. DEC. PM 101/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
pentru numirea domnului Gigi Gavrilă în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii pentru Reformă Feroviară

1438581623. DEC. PM 102/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
privind eliberarea domnului Paul-Claudiu Cotîrlet din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitătii Nationale

1438591624. DEC. PM 103/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Sorin Cristian Giuvelea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii si Identitătii Nationale

1438601625. DEC. PM 104/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
privind eliberarea domnului Ovidiu-Cristian Iane din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

1438611626. DEC. PM 105/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
privind numirea doamnei Debelka Boglarka Lilla în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

1438621627. DEC. PM 106/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
pentru eliberarea domnului Stetco Istrate din functia de secretar de stat la Ministerul Apelor si Pădurilor

1438631628. DEC. PM 107/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
pentru numirea domnului Ilie Covrig în functia de secretar de stat la Ministerul Apelor si Pădurilor

1438641629. DEC. PM 108/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
pentru numirea domnului Constantin-Dan Deleanu în functia de subsecretar de stat la Ministerul Apelor si Pădurilor

1438651630. DEC. PM 109/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
privind numirea doamnei Dorojan Gabriela în functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Nationale de Mediu

1438661631. DEC. PM 110/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Elena Soavă a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar generai adjunct al Ministerului Energiei

1438671632. O. MFP 1574/07 martie 2018 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2018
al ministrului finantelor publice privind blocarea fondurilor si resurselor economice detinute sau avute sub control de persoana desemnată AMMAR SHARIF

1438061633. DEC. CC 63/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 201 - 06.III.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 21 [cu referire la art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei] si pct. 26 [cu referire la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare] din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniile educatiei, cercetării, formării profesionale si sănătătii, precum si ale legii, în ansamblul său

1438071634. O. SIE 271/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 201 - 06.III.2018
al directorului Serviciului de Informatii Externe pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activitătii oficiale de criptologie

1438081635. MAN 27/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 201 - 06.III.2018
al ministrului apărării nationale pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activitătii oficiale de criptologie

1438091636. O. SRI 16061/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 201 - 06.III.2018
al directorului Serviciului Român de Informatii pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activitătii oficiale de criptologie

1438101637. H. CAFR 16/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 201 - 06.III.2018
privind aprobarea organizării si convocării Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 21 aprilie 2018

1438111638. H. G 62/01 martie 2018 - M. Of. nr. 202 - 06.III.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ialomita de către doamna Manea Tonita

1438121639. DEC. CC 784/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 202 - 06.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 426 din Codul de procedură penală

1438131640. H. G 63/01 martie 2018 - M. Of. nr. 202 - 06.III.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ialomita de către doamna Tudor Silica-Vali

1438141641. DEC. PM 92/06 martie 2018 - M. Of. nr. 202 - 06.III.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Ignat a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei

1438151642. O. ANCPI 148/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 202 - 06.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Recea, judetul Maramures

1438161643. O. ANCPI 149/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 202 - 06.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Crivăt, judetul Călărasi, unitatea administrativ-teritorială Scânteia si unitatea administrativ-teritorială Valea Ciorii, judetul Ialomita

1438171644. O. ANCPI 151/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 202 - 06.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Olari, judetul Prahova

1438181645. O. ANCPI 152/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 202 - 06.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Gura Râului, judetul Sibiu

1438191646. DEC. CC 810/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 203 - 06.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 248, art. 249 alin. 1 si art. 264 din Codul penal din 1969, precum si ale art. 269 si art. 298 din Codul penal

1438201647. O. ANCPI 153/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 202 - 06.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Gârliciu, judetul Constanta

1438211648. OUG. G 10/01 martie 2018 - M. Of. nr. 203 - 06.III.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România

1438221649. H. G 69/01 martie 2018 - M. Of. nr. 203 - 06.III.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale

1438231650. DEC. CC 61/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 204 - 06.III.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, în ansamblul său, precum si, în special, a dispozitiilor art. I pct. 4, 5, 7, 15, 19, 20, 34, 48 si 62 din aceasta
Opinie separată

1438241651. H. G 60/01 martie 2018 - M. Of. nr. 204 - 06.III.2018
privind modificarea descrierii tehnice si transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie în domeniul privat al statului si administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

1438251652. H. G 65/01 martie 2018 - M. Of. nr. 204 - 06.III.2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unităti de învătământ preuniversitar de stat

1437921653. DEC. CC 9/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 197 - 05.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 414 alin. (2) din Codul de procedură civilă

1437931654. DEC. ICCJ 78/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 197 - 05.III.2018
privind dezlegarea următoarelor probleme de drept:
„1. lămurirea modulul de Interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, Ordinul nr. 42/2011, anexa nr. 1, punctul G - stabilirea salariilor personalului din cadrul familiei ocupationale «sănătate», art. Ii din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 coroborat cu art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010, art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 coroborat cu art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2012, art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013, art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014, art. 1 alin, (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015, în sensul de a se stabili dacă, începând cu data de 1 ianuarie 2011, tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale în afara normei legale de muncă si a programului normal de lucru de la functia de bază este cel stabilit potrivit Legii nr. 285/2010 si Ordinului nr. 42/2011, tarif care a fost preluat de legile anuale ulterioare de salarizare, care au reglementat pentru anii 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acte normative care, fără exceptie, au dispus asupra evolutiei tuturor elementelor sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizatia brută de încadrare, prin urmare inclusiv asupra acestui tarif orar pentru activitatea de gardă, ca element al salariului brut al personalului plătit din fonduri publice;
2. lămurirea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Ordinul nr. 870/2004, dispozitii în vigoare pentru perioada raportată la care se solicită piata diferentelor salariale si art. 3 alin. (1) din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010, în sensul de a se stabili dacă, începând cu data de 1.01.2011, după abrogarea Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2010, prin Legea-cadru nr. 284/2010, tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale în afara normei legale de muncă si a programului normal de lucru de la functia de bază este cel stabilit potrivit art. 46 alin. (1) din Ordinul nr. 870/2004, prin raportare la prevederile art. 30 alin. (5) lit. a) si anexa II/2 din Legea nr. 330/2009 si la dispozitiile art. 3 alin. (1) din anexa nr. III din Legea-cadru nr. 284/2010, dacă, în urma lămuririi modului de interpretare si aplicare a prevederilor indicate la pct. 1, se ajunge la concluzia că, începând cu data de 1 ianuarie 2011, niciunul din actele normative care au reglementat asupra salarizării personalului plătit din fonduri publice nu ar mai dispune prin nicio prevedere asupra modului de stabilire a tarifului orar pentru activitatea de gardă”.

1437941655. H. S 21/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 198 - 05.III.2018
referitoare la documentul de reflectie privind valorificarea oportunitătilor oferite de globalizare - COM (2017) 240 final

1437951656. DEC. CC 751/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 198 - 05.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (2), (3) si (5), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (2) si art. 35 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

1437961657. OUG. G 9/01 martie 2018 - M. Of. nr. 198 - 05.III.2018
privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilitătii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”

1437971658. O. CSB 119/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 198 - 05.III.2018
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

1437981659. H. G 64/01 martie 2018 - M. Of. nr. 198 - 05.III.2018
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

1437991660. H. CAFR 15/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 198 - 05.III.2018
privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2018

1438001661. DEC. CC 45/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 199 - 05.III.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 2 alin. (3) teza a treia]; pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) tezele penultimă si ultimă si alin. (2) teza a doua]; pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (5) si (7)]; pct. 12 [cu referire la art. 9 alin. (3)]; pct. 44; pct. 53 [cu referire la art. 39 alin. (3) si (5)j; pct. 54 [cu referire la art. 40 alin. (4)]; pct. 69 [cu referire la art. 49 alin. (1)]; pct. 77 [cu referire la art. 52 alin. (3)]; pct. 87 [cu referire la art. 53 alin. (1), (2), (7), (8), (9) teza întâi si (10)]; pct. 88 [cu referire la art. 54 alin. (3)]; pct. 97 [cu referire la art. 58 alin. (1) sintagmele „ori la alte autorităti publice, în orice functii, inclusiv cele de demnitate publică numite” si „precum si la institutii ale Uniunii Europene sau organizatii internationale, la solicitarea Ministerului Justitiei], pct. 108 [cu referire la art. 62 alin. (1^1) si (1^3)]; pct. 109 [cu referire la art. 62 alin. (3) sintagma „nu îi sunt aplicabile dispozitiile referitoare la interdictiile si incompatibilitătile prevăzute la art. 5 si art. 8” prin raportare la art. 62 alin. (1^3)]; pct. 112 [cu referire la art. 62^1, 62^2 si 62^4]; pct. 134 [cu referire la art. 73 alin. (2)]; pct. 143 [cu referire la art. 82 alin. (2) sintagma „functia de ministru al justitiei], pct. 144 [cu referire la art. 82 alin. (2^1) si (2^2)]; pct. 146 [cu referire la art. 82 alin. (5^1) si (5^2)]; pct. 153 [cu referire la art. 85^1 sintagma „functia de ministru al justitiei], pct. 156 [cu referire la art. 96]; pct. 157 [cu referire la art. 99 lit. r)]; pct. 160 [cu referire la art. 100 alin. (1) lit. d^1)]; pct. 161 [cu referire la art. 100 alin. (2)] si pct. 163 [cu referire la art. 109 alin. (1) teza întâi si art. 114] din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, precum si legea în ansamblul său
- Opinie separată;
- Opinie separată

1438011662. H. G 59/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 199 - 05.III.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului si administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru aprobarea retragerii dreptului de folosintă gratuită constituit în favoarea Federatiei Organizatiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigatii Câmpia Covurlui, judetul Galati, asupra unor bunuri din infrastructura de îmbunătătiri funciare din amenajarea de irigatii Câmpia Covurlui, apartinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare

1438021663. O. MS 253/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 199 - 05.III.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative

1438031664. H. S 29/05 martie 2018 - M. Of. nr. 200 - 05.III.2018
privind validarea unui mandat de senator

1438041665. DEC. CC 7/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 200 - 05.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 si art. 68 lit. e) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

1438051666. O. ANCPI 145/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 200 - 05.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Albesti din judetul Constanta

1437711667. H. S 22/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 193 - 02.III.2018
referitoare la documentul de reflectie privind viitorul apărării europene - COM (2017) 315 final

1437721668. H. S 23/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 193 - 02.III.2018
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a NIS - Către punerea în aplicare eficace a Directivei (UE) 2016/1.148 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a retelelor si a sistemelor informatice în Uniune - COM (2()17)476 final

1437731669. H. S 24/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 193 - 02.III.2018
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social European si Comitetul Regiunilor - Combaterea continutului ilegal Online - Către o responsabilitate sporită a platformelor Online - COM (2017) 555 final

1437741670. H. S 25/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 193 - 02.III.2018
referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migratia - COM (2017) 558 final

1437751671. H. S 26/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 193 - 02.III.2018
referitoare la comunicarea comună către Parlamentul European si Consiliu - O abordare strategică privind rezilienta în cadrul actiunii externe - JOIN (2017)21 final

1437761672. DEC. CC 750/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 193 - 02.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13, art. 14 lit. a)-c), art. 15, art. 19, art. 20 si art. 22 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România

1437771673. DEC. CC 785/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 193 - 02.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Codul penal

1437781674. O. ANSVSA 17/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 193 - 02.III.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor

1437791675. O. MMJS 945/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 193 - 02.III.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru modificarea art. 3 alin. (3)-(5) din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, organizatiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 399/2013

1437801676. L. P 49/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 194 - 02.III.2018
privind precursorii de explozivi, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1437811677. D. PRES 258/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 194 - 02.III.2018
pentru promulgarea Legii privind precursorii de explozivi, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1437821678. DEC. ANP 363/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 194 - 02.III.2018
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru modificarea Instructiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 500.165/2017

1437831679. DEC. ICCJ 25/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 194 - 02.III.2018
privind „interpretarea si aplicarea art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (1) lit. i) teza [ si art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, în referire la posibilitatea efectuării controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdictia de a construi pe terenul proprietatea justitiabiiului sau care contine si aite limitări”

1437841680. DEC. CC 8/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 195 - 02.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 188 alin. (1) din Codul de procedură civilă

1437851681. O. MS 254/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 195 - 02.III.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti

1437861682. O. CONC 379/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 195 - 02.III.2018
privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Concurentei, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 376/2017

1437871683. DEC. ICCJ 3/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 195 - 02.III.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept: „Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 452 din Codul de procedură civilă, raportat la dispozitiile art. 453 si art. 394 alin. (3) din acelasi cod si art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 760/C din 22 aprilie 1999 (Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997), precum si la Decizia nr. 19 din 18 noiembrie 2013, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, în sensul de a se stabili dacă sintagma «închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei» din cuprinsul art. 452 din Codul de procedură civilă face referire la dosarul în care s-au ocazionat cheltuielile de judecată sau la dosarul în care se solicită, pe cale principală, cheltuielile de judecată, în conditiile în care art. 394 alin (3) din acelasi cod prevede că după închiderea dezbaterilor părtile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sanctiunea de a nu fi luat în seama."

1437881684. DEC. CC 697/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 196 - 02.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26, art. 41 alin, 2 si art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 35 alin. (1), art. 48 alin. (1) si art. 297 din Codul penal, precum si ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

1437891685. DEC. CC 707/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 196 - 02.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă

1437901686. DEC. CC 845/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 196 - 02.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (10), art. 6 alin. (7) si (8), art. 10, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, precum si a dispozitiilor art. 5 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

1437911687. DEC. CC 850/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 196 - 02.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1437451688. DEC. ASF 209/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 188 - 01.III.2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societătii AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

1437461689. H. G 56/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 188 - 01.III.2018
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu

1437471690. DEC. CC 819/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 189 - 01.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

1437481691. O. MCIN 2703/26 octombrie 2018 - M. Of. nr. 189 - 01.III.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Casei Conovici, situată la adresa Calea Călărasilor nr. 14, municipiul Brăila, judetul Brăila

1437491692. O. ANCPI 144/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 189 - 01.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ- teritorială Goicea, judetul Dolj

1437501693. O. MFP 1275/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 189 - 01.III.2018
al ministrului finantelor publice privind procedura internă de avizare a personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă europeană, prevăzut la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) si (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

1437511694. O. MEN 3220/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 189 - 01.III.2018
al ministrului educatiei nationale privind structura anului scolar 2018-2019

1437521695. DEC. ORDA 17/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 189 - 01.III.2018
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor - UCMR-ADA drept colector unic al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

1437531696. OUG. G 8/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 190 - 01.III.2018
privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătătii

1437541697. O. MAN 29/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 190 - 01.III.2018
al ministrului apărării nationale privind avansarea onorifică în grad a veteranilor de război, cu prilejul Zilei Veteranilor de Război - 29 aprilie

1437551698. DEC. CC 780/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 191 - 01.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

1437561699. DEC. CC 813/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 191 - 01.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 342-348 din Codul de procedură penală

1437571700. DEC. PM 87/01 martie 2018 - M. Of. nr. 191 - 01.III.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene de către doamna Loredana Hristodorescu

1437581701. DEC. PM 90/01 martie 2018 - M. Of. nr. 191 - 01.III.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Monica Dragomir a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei

1437591702. O. MCIN 2073/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 191 - 01.III.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru acreditarea Muzeului National al Banatului din Timisoara, judetul Timis

1437601703. O. MCIN 2074/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 191 - 01.III.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru acreditarea Muzeului de Artă Timisoara, judetul Timis

1437611704. O. MEN 3217/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 191 - 01.III.2018
al ministrului educatiei nationale privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei si cercetării stiintifice nr. 5.268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a perioadelor de studii efectuate în străinătate si la organizatiile furnizoare de educatie, care organizează si desfăsoară pe teritoriul României activităti de învătământ corespunzătoare unui sistem educational din altă tară, înscrise în Registrul special al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar si pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate si în România

1437621705. DEC. ICCJ 90/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 191 - 01.III.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 120 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul muncii), în sensul de a se stabili dacă este considerată timp de muncă suplimentară întreaga perioadă de timp în care salariatul se află consemnat la locul de muncă, la dispozitia angajatorului, în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal prevăzută de art. 112 din Codul muncii, sau numai perioada de timp în care prestează efectiv activitate

1437631706. DEC. PM 88/01 martie 2018 - M. Of. nr. 192 - 01.III.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Chrisanta Daniela Zlăvog a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Culturii si Identitătii Nationale

1437641707. H. CD 12/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 192 - 01.III.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si ComitetulRegiunilor - Consolidarea identitătii europene prin educatie si cultură - Contributia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Goteborg - COM (2017) 673

1437651708. H. CD 11/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 192 - 01.III.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1437661709. H. CD 13/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 192 - 01.III.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European - Planul de actiune al UE 2017—2019 - Combaterea diferentei de remunerare între femei si bărbati - COM (2017)678

1437671710. H. CD 14/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 192 - 01.III.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Viitorul sectorului agricol si al agriculturii - COM (2017) 713

1437681711. DEC. PM 89/01 martie 2018 - M. Of. nr. 192 - 01.III.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Reia Nicoleta Stefănescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Culturii si Identitătii Nationale

1437691712. DEC. PM 91/01 martie 2018 - M. Of. nr. 192 - 01.III.2018
privind exercitarea unor atributii

1437701713. O. ANCPI 150/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 192 - 01.III.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Dâmbovita

1437111714. DEC. CC 717/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 183 - 28.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1437121715. DEC. CC 834/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 183 - 28.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

1437131716. O. ANCPI 136/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 183 - 28.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătina din judetul Cluj

1437141717. O. ANCPI 137/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 183 - 28.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Brăila

1437151718. O. ANCPI 143/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 183 - 28.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Hunedoara

1437161719. O. MCIN 2124/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 183 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru constatarea anulării Ordinului ministrului culturii nr. 2.576/2013 privind declasarea partială a monumentului de arhitectură Scoala 80, cu păstrarea fatadelor principală si laterale, din Calea Dudesti nr. 191, sectorul 3, Bucuresti, înscris în Lista monumentelor Istorice cu cod B-II-m-B-18622

1437171720. DEC. CC 753/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 184 - 28.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

1437181721. DEC. CC 781/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 184 - 28.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal

1437191722. DEC. CC 782/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 184 - 28.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 248 din Codul penal din 1969 si ale art. 297 alin. (1) din Codul penal

1437201723. O. MADR 83/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 184 - 28.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localitătilor, precum si pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar
Rectificare - M. Of. nr. 242 - 19.III.2018

1437211724. DEC. CC 828/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 185 - 28.II.2018
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 95/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitătii legislative în domeniul justitiei
Rectificare - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018

1437221725. H. G 57/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 185 - 28.II.2018
privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Institutul National al Magistraturii

1437231726. H. G 58/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 185 - 28.II.2018
privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în domeniul public al orasului Murgeni, judetul Vaslui

1437241727. O. MCIN 2566/11 august 2017 - M. Of. nr. 185 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică A, a Liceului „Stephan Ludwig Roth”, situat în Piata G. Enescu nr. 7, municipiul Medias, judetul Sibiu

1437251728. O. MCIN 2567/11 august 2017 - M. Of. nr. 185 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Scolii elementare evanghelice, situată în satul Gherdeal nr. 51, comuna Bruiu, judetul Sibiu

1437261729. O. MCIN 2567/11 august 2017 - M. Of. nr. 185 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Scolii elementare evanghelice, situată în satul Bruiu nr. 314, comuna Bruiu, judetul Sibiu

1437271730. O. MCIN 2574/11 august 2017 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Scolii elementare confesionale evanghelice situate în satul Veseud, comuna Chirpăr, judetul Sibiu

1437281731. O. MCIN 2575/11 august 2017 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Casei parohiale evanghelice situate în Str. Principală nr. 42, satul Netus, comuna lacobeni, judetul Sibiu

1437291732. O. MCIN 2592/24 august 2017 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric m - monument, categoria II - arhitectură, grupa valorică A, a Fostei Judecătorii situate în Piata Republicii nr. 5, municipiul Turda, judetul Cluj

1437301733. O. MCIN 2656/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice în categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului conacului General loan Emanoil Florescu - Epaminonda R. Dimitriu si a două subcomponente Conacul General loan Emanoil Florescu - Epaminonda R. Dimitriu si Parcul, ambele în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

1437311734. O. MAI 20/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 24/2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viată, sănătate si bunuri ale politistilor

1437321735. O. ANRE 34/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
pentru modificarea si completarea Procedurii privind elaborarea si aprobarea programelor de investitii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distributie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2016

1437331736. DEC. ICCJ 5/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:
„Dacă în aplicarea art. 329 din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 103 din Codul civil, într-o actiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, în care se stabileste ca fapt cunoscut că pârâtul ar fi trebuit să aibă la data înregistrării cererii o vârstă cuprinsă între 110 si 130 de ani, instanta poate retine pe baza unei prezumtii judiciare că acesta este decedat (că este Imposibil din punct de vedere biologic ca acesta să fie în viată);
Dacă în interpretarea art. 53 din Codul civil coroborat cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, într-o astfel de actiune instanta poate înlătura, pe baza faptului probat, că pârâtul avea la data înregistrării actiunii o vârstă cuprinsă între 110 si 130 de ani, prezumtia legală conform căreia cel dispărut este socotit a fi în viată dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte [neexistând înscrisuri cu privire la deces si neputând fi retinute ipotezele enumerate de art. 103 Ut. a)-d) din Codul civil];
Dacă între cele două prezumtii - cea judiciară dedusă de instantă în sensul că este imposibil biologic ca pârâtul să fie în viată si cea legală prevăzută de art. 53 din Codul civil - instanta poate acorda întâietate celei dintâi;
Dacă, in concluzie, instanta poate retine capacitatea procesuală de folosintă a pârâtului strict pe considerentul că nu există o hotărâre declarativă de moarte, neacordând nicio relevantă juridică faptului că din probe (înscrierile de carte funciară) rezultă că acesta ar trebui să aibă o vârstă ce nu poate fi atinsă din punct de vedere biologic."

1437341737. L. P 47/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării în vederea asigurării protectiei intereselor esentiale ale sigurantei stării de sănătate a populatiei

1437351738. D. PRES 256/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării- dezvoltării si inovării în vederea asigurării protectiei intereselor esentiale ale sigurantei stării de sănătate a populatiei

1437361739. L. P 48/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea politiei locale nr. 155/2010

1437371740. L. P 50/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

1437381741. D. PRES 259/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

1437391742. DEC. CC 6/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

1437401743. O. ANAF 565/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

1437411744. D. PRES 257/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea politiei locale nr. 155/2010

1437421745. O. ANAF 566/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA si a procedurii de emitere a acestor formulare

1437431746. O. MFP 1537/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2018

1437441747. O. ANRE 38/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2017

1436471748. DEC. CC 761/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 179 - 27.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) teza a doua, art. 114 alin. (1) lit. e) si art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1436481749. O. MAI 18/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 179 - 27.II.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situatia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al conditiilor de detentie

1436491750. O. ANCPI 129/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 179 - 27.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Dolj

1436501751. O. ANCPI 130/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 179 - 27.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 16 din unitatea administrativ-teritorială Ciresu, judetul Brăila

1436511752. O. ANCPI 131/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 179 - 27.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Giurgiu

1436521753. O. ANCPI 132/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 179 - 27.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

1436531754. O. ANCPI 133/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 179 - 27.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sâncrăieni, judetul Harghita

1436541755. Rap. AEP 15315/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Liberal - Filiala Bacău

1436551756. Rap. AEP 15316/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Bistrita-Năsăud

1436561757. Rap. AEP 15317/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Liberal - Filiala Maramures

1436571758. Rap. AEP 15318/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Mures

1436581759. Rap. ASF 15319/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Suceava

1436591760. Rap. AEP 15320/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Hunedoara

1436601761. Rap. AEP 15321/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Neamt

1436611762. Rap. AEP 15322/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Arad

1436621763. Rap. AEP 15323/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Sălaj

1436631764. Rap. AEP 15324/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Judeteană Constanta

1436641765. Rap. AEP 5/03 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Sibiu

1436651766. Rap. AEP 6/03 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Galati

1436661767. Rap. AEP 26/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Caras-Severin

1436671768. Rap. AEP 27/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Bihor

1436681769. Rap. AEP 28/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Brasov

1436691770. Rap. AEP 29/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Judeteană Olt

1436701771. Rap. AEP 30/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Vaslui

1436711772. Rap. AEP 34/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Harghita

1436721773. Rap. AEP 35/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Vâlcea

1436731774. Rap. AEP 36/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Cluj

1436741775. Rap. AEP 39/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Ilfov

1436751776. Rap. AEP 40/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Călărasi

1436761777. Rap. AEP 41/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Iasi

1436771778. Rap. AEP 42/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Teleorman

1436781779. Rap. AEP 38/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Covasna

1436791780. Rap. AEP 43/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Ialomita

1436801781. Rap. AEP 44/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Judeteană Mehedinti

1436811782. Rap. AEP 99/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Judeteană Giurgiu

1436821783. Rap. AEP 199/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Prahova

1436831784. Rap. AEP 200/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Alba

1436841785. Rap. AEP 202/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Sector 1 Bucuresti

1436851786. Rap. AEP 204/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Sector 6 Bucuresti

1436861787. Rap. AEP 208/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Sector 5 Bucuresti

1436871788. Rap. AEP 203/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Sector 3 Bucuresti

1436881789. Rap. AEP 207/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Sector 2 Bucuresti

1436891790. Rap. AEP 211/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Sector 4 Bucuresti

1436901791. Rap. AEP 267/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Dâmbovita

1436911792. Rap. AEP 268/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Judeteană Arges

1436921793. Rap. AEP 289/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Bucuresti

1436931794. Rap. AEP 1618/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă La Partidul National Liberal - Filiala Botosani

1436941795. Rap. AEP 1619/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Dolj

1436951796. Rap. AEP 1620/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Satu Mare

1436961797. Rap. AEP 1621/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Timis

1436971798. Rap. AEP 2094/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Gorj

1436981799. Rap. AEP 2095/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Buzău

1436991800. Rap. AEP 2096/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Vrancea

1437001801. Rap. AEP 2156/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Tulcea

1437011802. Rap. AEP 2157/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 180 - 27.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Filiala Brăila

1437021803. O. MEN 3094/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 181 - 27.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutională a institutiilor de învătământ superior de stat

1437031804. O. ANRE 36/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 181 - 27.II.2018
privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014

1437041805. O. CNAS 390/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 181 - 27.II.2018
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

1437051806. O. ANRE 37/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 181 - 27.II.2018
privind unele măsuri derogatorii de la Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2017

1437061807. L. P 35/13 martie 1997 - M. Of. nr. 181 - 27.II.2018
privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului - republicare

1437071808. O. MFP 1453/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 182 - 27.II.2018
al ministrului finantelor publice privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea plătilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

1437081809. O. MF 1476/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 182 - 27.II.2018
al ministrului finantelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit si pentru care nu există obligatia de declarare

1437091810. O. MEN 3242/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 182 - 27.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea calendarului si a metodologiei de înscriere a copiilor în învătământul primar pentru anul scolar 2018-2019

1437101811. H. CCF 2/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 182 - 27.II.2018
privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018

1436341812. O. MS 1418/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 176 - 26.II.2018
al ministrului sănătătii privind echipamentul individual de protectie de mare vizibilitate si uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de interventie din cadrul serviciilor de ambulantă judetene si al Serviciului de Ambulantă Bucuresti-Ilfov

1436351813. O. MTS 123/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 176 - 26.II.2018
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiilor privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi si a taberelor pentru prescolarii, elevii si studentii cu handicap, împreună cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti

1436361814. DEC. CC 748/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 177 - 26.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (2) si (3). precum si ale anexei nr. 3.21 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

1436371815. DEC. CC 22/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 177 - 26.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (3), art. 345 alin. (3) si art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

1436381816. OUG. G 7/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 177 - 26.II.2018
privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

1436391817. DEC. PM 86/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 177 - 26.II.2018
pentru eliberarea domnului Ioan Bogdan Lazăr din functia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice si Dialogului Social

1436401818. DEC. PM 85/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 177 - 26.II.2018
pentru eliberarea domnului Nicolae Marius Sepi din functia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice si Dialogului Social

1436421819. DEC. CC 809/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 178 - 26.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură penală

1436431820. O. MADR 377/24 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 178 - 26.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

1436441821. O. MDRAPFE 218/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 178 - 26.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

1436451822. O. ANCPI 126/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 178 - 26.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Rîmetea din judetul Alba

1436461823. DEC. ICCJ 2/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 178 - 26.II.2018
privind vederea pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la natura juridică a proceselor-verbale întocmite în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea si reorganizarea activităpi Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 144/2014 (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2013), de către inspectorii antifraudă si posibilitatea contestării acestora

1436091824. H. CD 9/21 februarie 2018 - M. Of. nr. 171 - 23.II.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind mentinerea si consolidarea spatiului Schengen COM (2017)570

1436101825. H. CD 10/21 februarie 2018 - M. Of. nr. 171 - 23.II.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului COM(2017)637

1436111826. DEC. CC 715/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 171 - 23.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1436121827. OUG. G 6/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 171 - 23.II.2018
privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii

1436131828. O. ANA 69/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 171 - 23.II.2018
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseste ofiterul de control doping în timpul desfăsurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping

1436141829. Circ. BNR 5/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 171 - 23.II.2018
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018

1436151830. Circ. BNR 6/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 171 - 23.II.2018
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018

1436161831. DEC. CC 660/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 172 - 23.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 4 aprilie 2016 pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

1436171832. DEC. CC 853/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 172 - 23.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

1436181833. O. MEN 5677/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 172 - 23.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea unor programe scolare pentru învătământul liceal

1436191834. O. ANCPI 125/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 172 - 23.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităti administrativ-teritoriale din judetul Buzău

1436201835. DEC. ICCJ 82/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 172 - 23.II.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept: interpretarea prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare (Legea-cadru nr. 330/2009), art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare (Legea nr. 285/2010), art. 5 alin. (1) si art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte măsuri în domeniul bugetar (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2010), art. 1 alin. (1) si (2) si art. 5 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (Legea nr. 283/2011), ari. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 36/2014 (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012), art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările si completările ulterioare (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013), art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările si completările ulterioare (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014), prin raportare la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările ulterioare (Ordonanta Guvernului nr. 137/2000), în sensul de a se lămuri dacă functionarii publici care au absolvit studiile superioare după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009 au dreptul la sumele compensatorii reprezentând contravaloarea sporului de 25% de studii superioare, pentru perioada anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare (Legea nr. 71/2015)

1436211836. DEC. CC 709/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 173 - 23.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 104 alin. (1) si art. 194 lit. c) din Codul de procedură civilă

1436221837. DEC. CC 752/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 173 - 23.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1436231838. DEC. PM 83/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 173 - 23.II.2018
privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 644/2017 pentru aprobarea componentei nominale a Comitetului interministerial pentru Centenar

1436241839. DEC. PM 84/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 173 - 23.II.2018
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 360/2017 privind constituirea Consiliului interministerial pentru pregătirea si exercitarea presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene

1436251840. L. P 46/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 174 - 23.II.2018
pentru realizarea „Capabilitătii de sprijin de foc indirect”, aferentă programului de înzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare”

1436261841. D. PRES 254/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 174 - 23.II.2018
privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitătii de sprijin de foc indirect”, aferentă programului de înzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare”

1436271842. DEC. CC 755/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 174 - 23.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1436281843. DEC. CC 756/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 174 - 23.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza întâi prin raportare la art. 34 alin. (2) si art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1436291844. O. MAE 287/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 174 - 23.II.2018
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU nr. 2399 (2018)

1436301845. DEC. S 4/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 175 - 23.II.2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-28 februarie 2018

1436311846. D. PRES 255/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 175 - 23.II.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

1436321847. DEC. ASF 210/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 175 - 23.II.2018
privind aprobarea, la cerere, a suspendării activitătii Societătii AUTOSINCRON BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

1436331848. DEC. CC 21/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 175 - 23.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 352 alin. (11) si alin. (12) din Codul de procedură penală

1435811849. DEC. CC 628/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 166 - 22.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) si (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si ăinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

1435821850. DEC. CC 690/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 166 - 22.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 248 teza a două din Codul penal din 1969

1435831851. O. ANRC 31/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 166 - 22.II.2018
privind aprobarea Regulamentului de functionare si de decontare a pietei de echilibrare si a Regulamentului de calcul si de decontare a dezechilibrelor părtilor responsabile cu echilibrarea, precum si pentru modificarea, completarea si abrogarea unor dispozitii din sectorul energiei electrice

1435841852. DEC. CC 691/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 166 - 22.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. (5) lit. g), art. 260 alin. (2) lit. g) si art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală

1435851853. H. S 19/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 167 - 22.II.2018
la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce priveste obligatia de respectare a cotei standard minime - COM (2017) 783

1435861854. DEC. CC 667/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 167 - 22.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1435871855. DEC. CC 716/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 167 - 22.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) si (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1435881856. DEC. CC 800/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 167 - 22.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 si ale art. 298 din Codul penal

1435891857. DEC. CC 830/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 167 - 22.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 si art. 53 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1435901858. DEC. ANRM 11/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 167 - 22.II.2018
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Zeletin, judetul Buzău

1435911859. O. ANCPI 122/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 167 - 22.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vintu de Jos, judetul Alba

1435921860. O. ANCPI 123/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 167 - 22.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Munteni-Buzău, judetul Ialomita

1435931861. O. ANRE 35/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 167 - 22.II.2018
de aprobare a unor reguli specifice privind stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de distributie în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2018, si de completare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013

1435941862. H. CECAR 18/10 februarie 2018 - M. Of. nr. 167 - 22.II.2018
privind aprobarea publicării Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

1435951863. H. CD 8/21 februarie 2018 - M. Of. nr. 168 - 22.II.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1435961864. DEC. CC 665/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 168 - 22.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1435971865. DEC. CC 859/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 168 - 22.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 392 raportat la art. 386 alin. (1) din Codul penal
Opinie separată

1435981866. H. G 55/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 168 - 22.II.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

1435991867. H. P 30/23 iunie 1993 - M. Of. nr. 168 - 22.II.2018
privind organizarea si functionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii - republicare

1436001868. DEC. CC 768/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 169 - 22.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

1436011869. DEC. CC 814/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 169 - 22.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

1436021870. O. MAI 19/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 169 - 22.II.2018
al ministrului afacerilor interne privind formarea initială, în anul 2018, în institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii în domeniul ordinii si linistii publice si în domeniul circulatiei rutiere

1436031871. O. ANCPI 114/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 169 - 22.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 28 unităti administrativ-teritoriale din judetul Tulcea

1436041872. O. MJ 666/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 169 - 22.II.2018
al ministrului justitiei privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de executie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei si Institutul National de Criminologie

1436051873. DEC. CC 555/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 170 - 22.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (4) din Codul penal
Opinie separată

1436061874. O. MADR 8/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 170 - 22.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii în anul 2018

1436071875. O. MMED 174/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 170 - 22.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii în anul 2018

1436081876. DEC. ASF 164/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 170 - 22.II.2018
privind sanctionarea Societătii CAPRICORN INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii si plan de măsuri

1435611877. DEC. CC 640/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 161 - 21.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4881 alin. (1) si (3) din Codul de procedură penală

1435621878. DEC. CC 803/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 161 - 21.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) si alin. (3), art. 346 alin. (1) si alin. (41) si ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală

1435631879. DEC. CC 833/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 161 - 21.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) teza întâi raportat la art. 10 alin. (2) teza a două din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1435641880. DEC. CC 641/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 161 - 21.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 242 alin. (1) si alin. (3) din Codul penal

1435651881. O. MFP 1295/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 161 - 21.II.2018
al ministrului finantelor publice privind desemnarea organelor de control abilitate de Ministerul Finantelor Publice pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

1435661882. DEC. CC 696/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 163 - 21.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (4) si alin. (51) teza a doua, ale art. 426 lit. c)-h) si ale art. 431 din Codul de procedură penală

1435671883. DEC. ICCJ 26/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 162 - 21.II.2018
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor ârt. 86 din Codul de procedură penală în vederea stabilirii calitătii procesuale a entitătii denumite Fondul de garantare a asiguratilor în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule asigurate la o societate de asigurare aflată în faliment, precum si limitele răspunderii în procesul penal

1435681884. O. ANCPI 101/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 163 - 21.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Corbii Mari, judetul Dâmbovita

1435691885. O. MTS 124/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 163 - 21.II.2018
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei si regulamentului de tabără privind organizarea si desfăsurarea activitătilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului si Sportului

1435701886. DEC. ICCJ 27/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 163 - 21.II.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prin care să se asigure interpretarea si aplicarea unitară a legii, apreciind că ori de câte ori cauza de încetare a plătii indemnizatiei constă în lipsa uneia dintre conditiile de acordare a acesteia cerute de Legea nr. 8/2006 (lipsa calitătii de membru al unei uniuni de creator, lipsa/pierderea statului de utilitate publică a uniunii de creatori, lipsa calitătii de pensionar în sistemul public), competenta de solutionare a contestatiilor împotriva deciziilor administrative ale caselor de pensii de încetare a plătii indemnizatiei apartine sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului, în temeiul art. 5 alin. (4) din Legea nr. 8/2006

1435711887. O. ANCPI 109/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 164 - 21.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităti administrativ-teritoriale din judetul Sălaj

1435721888. O. ASPAAS 25/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 164 - 21.II.2018
privind organizarea si desfăsurarea testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu

1435731889. DEC. CC 771/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 164 - 21.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice, în forma anterioară republicării din 2014

1435741890. H. S 20/21 februarie 2018 - M. Of. nr. 165 - 21.II.2018
pentru desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant în Consiliul de coordonare al Institutului National de Administratie

1435751891. DEC. CC 760/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 165 - 21.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în interpretarea dată prin Decizia nr. 15 din 6 martie 2017 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

1435761892. DEC. CC 772/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 165 - 21.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (8) si art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

1435771893. DEC. CC 815/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 165 - 21.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

1435781894. DEC. CC 816/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 165 - 21.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală

1435791895. O. MEN 3194/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 165 - 21.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind modificarea Metodologiei de înscriere si înregistrare a calificărilor din învătământul superior în Registrul National al Calificărilor din învătământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.475/2017

1435801896. DEC. CC 831/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 165 - 21.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (5) fraza a două teza întâi si art. 49 lit. c) frazele a două si a treia din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

1434811897. H. G 47/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 156 - 20.II.2018
privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Mediului - Administratia Natională de Meteorologie, radierea unui bun din domeniul public al statului si modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administratia Natională de Meteorologie

1434861898. DEC. CC 623/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 157 - 20.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 68 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

1434871899. DEC. CC 32/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 157 - 20.II.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 14,18, 22 si 27 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

1434881900. DEC. CC 51/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 157 - 20.II.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

1434891901. O. ANCPI 108/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 157 - 20.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

1434901902. DEC. CC 621/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 158 - 20.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 din Codul de procedură civilă din 1865

1434911903. DEC. CC 622/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 158 - 20.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (3) si art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1434921904. H. G 54/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 158 - 20.II.2018
pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului

1434931905. O. MAI 15/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 158 - 20.II.2018
al ministrului afacerilor interne pentru stabilirea datelor de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul national de evidentă a permiselor de conducere si a vehiculelor înmatriculate si a codurilor armonizate aferente acestora

1434941906. O. ANCPI 106/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 158 - 20.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mosoaia din judetul Arges

1434951907. O. ANCPI 107/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 158 - 20.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităti administrativ-teritoriale din judetul Neamt

1434961908. DEC. CC 624/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 159 - 20.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. 0 si art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 83 alin. (1) teza a două din Codul de procedură civilă

1434971909. DEC. CC 688/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 159 - 20.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

1434981910. DEC. CC 723/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 159 - 20.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 3 din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

1434991911. DEC. CC 770/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 159 - 20.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 8 alin. (1) si art. II art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare si ale art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

1435001912. DEC. ANRM 13/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 159 - 20.II.2018
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Ciugud (Ciugud amonte + Ciugud aval), judetul Alba

1435011913. H. P 11/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 160 - 20.II.2018
privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea activitătii directorului Serviciului de Protectie si Pază, domnul Pahontu Lucian-Silvan, si a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat institutia în activităti care excedează cadrului legal de functionare

1435021914. H. P 12/20 februarie 2018 - M. Of. nr. 160 - 20.II.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

1435031915. H. S 18/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 160 - 20.II.2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1435041916. D. PRES 249/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 160 - 20.II.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1435051917. D. PRES 250/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 160 - 20.II.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1435061918. D. PRES 251/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 160 - 20.II.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1435081919. D. PRES 252/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 160 - 20.II.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1435091920. D. PRES 253/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 160 - 20.II.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1435101921. DEC. CC 719/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 160 - 20.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1434581922. OUG. G 4/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 152 - 19.II.2018
privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

1434591923. OUG. G 5/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 152 - 19.II.2018
pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

1434601924. H. G 51/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 152 - 19.II.2018
privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

1434611925. O. MAN 18/03 februarie 2018 - M. Of. nr. 152 - 19.II.2018
al ministrului apărării nationale privind suspendarea aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Instructiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiterilor, al maistrilor militari sau al subofiterilor, în vederea încadrării unor functii de executie din structurile Ministerului Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 124/2017

1434621926. H. G 52/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 153 - 19.II.2018
privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene

1434631927. O. ANCPI 103/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 153 - 19.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind abrogarea unor dispozitii cuprinse în ordine ale directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

1434641928. O. MS 212/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 153 - 19.II.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.018/2014 privind aprobarea Conditiilor de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instantă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar si de instituire a unei Agentii Europene pentru Medicamente

1434651929. DEC. ICCJ 24/06 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 153 - 19.II.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prin care să se asigure interpretarea si aplicarea unitară a legii, apreciind că, în interpretarea si aplicarea prevederilor art. 1552 din Codul civil din 1864 si ale art. 2.030 din Codul civil coroborate cu art. 72 si 15312 din Legea nr. 31/1990, administratorul societătii pe actiuni al cărui mandat a expirat, fără ca o eventuală prelungire a acestuia să fie înregistrată la registrul comertului, nu mai detine prerogativele reprezentării, deoarece prevederile art. 15312 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 exclud ipoteza prelungirii tacite a mandatului de administrator si sunt incompatibile cu teoria mandatului aparent, numirea în functia de administrator trebuind să fie acceptată expres

1434661930. H. S 7/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări si pensii ocupationale), a Regulamentului (UE:) nr. 1.095/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare si piete), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investitii pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii utilizati ca indici de referintă în cadrul instrumentelor financiare si al contractelor financiare sau pentru a măsura performantele fondurilor de investitii si a Regulamentului (UE) 2017/1.129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare pe o piată reglementată - COM (2017) 536 final

1434671931. H. S 8/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piata internatională a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul - COM (2017) 647 final

1434681932. H. S 9/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic - COM (2017) 653 final

1434691933. H. S 10/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE: privind normele comune pentru piata internă în sectorul gazelor naturale - COM (2017) 660 final

1434701934. H. S 11/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
la Propunerea modificată de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoare adăugată - COM (2017) 706 final

1434711935. H. S 12/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle - COM (2017) 742 final

1434721936. H. S 13/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE)2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale si pentru a adapta obiectivul general al acestuia - COM (2017) 825 final

1434731937. H. S 14/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveste sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre - COM (2017) 826 final

1434741938. H. S 15/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
la Propunerea de Regulament al Consiliului privind înfiintarea Fondului Monetar European - COM (2017) 827 final

1434751939. H. S 16/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre - COM (2017) 648 final

1434761940. DEC. CC 762/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. e)din Legea nr. 263/2016 privind sistemul unitar de pensii publice
Rectificare - M. Of. nr. 234 - 16.III.2018

1434771941. DEC. CC 804/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 426 partea introductivă din Codul de procedură penală

1434781942. H. G 53/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
pentru modificarea art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea si functionarea Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

1434791943. O. MADR 38/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 155 - 19.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plăti prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

1434801944. O. MADR 39/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 155 - 19.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018

1434301945. DEC. CC 595/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 148 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 teza a doua, art. 8 si art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

1434311946. DEC. CC 626/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 148 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 214 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum si ale art. 277 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

1434321947. DEC. CC 681/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 148 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

1434331948. DEC. CC 729/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 148 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală

1434341949. DEC. CC 643/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

1434351950. DEC. CC 829/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1434361951. O. ANCPI 1650/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Sibiu

1434371952. O. MTS 114/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, functionarea si finantarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret

1434381953. O. MTS 120/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
al ministrului tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii

1434391954. O. MTS 121/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
al ministrului tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul national/ local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul national de proiecte studentesti

1434401955. H. UNNP 7/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 149 - 16.II.2018
privind aprobarea modificărilor si completărilor la Statutul Institutului Notarial Român, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România nr. 128/2015

1434411956. DEC. CC 855/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 150 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (5) din Codul de procedură penală

1434421957. DEC. PM 78/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 150 - 16.II.2018
privind numirea doamnei Iuliana Mihaela Zobuian în functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1434431958. DEC. PM 81/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 150 - 16.II.2018
privind numirea domnului Radu Ţipiscă în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1434441959. DEC. CAR 672/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 si art. 1.010 alin. (1) din Codul de procedură civilă

1434451960. DEC. CC 676/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

1434461961. DEC. CC 801/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

1434471962. H. G 48/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esential „Corvetă multifunctională”

1434481963. H. G 49/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul cresterii animalelor

1434491964. H. G 50/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

1434501965. DEC. PM 76/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Adelina Palade a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

1434511966. DEC. PM 77/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Alina Veronica Hagima a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

1434521967. DEC. PM 79/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
privind stabilirea atributiilor doamnei Andreea Păstîrnac, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, si pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 287/2016 privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor României cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

1434531968. DEC. PM 80/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

1434541969. DEC. PM 82/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dragos-Virgil Titea din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1434551970. O. MRP 70/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
al ministrului pentru românii de pretutindeni pentru aprobarea Ghidului beneficiarului – 2018

1434561971. R. FGDB 1/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea si plata contributiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în functie de gradul de risc

1434571972. DEC. ASF 186/02 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea ATE INSURANCE ROMANIA - S.A., în calitate de cedent, către Societatea EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A., în calitate de cesionar, si a retragerii, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societătii ATE INSURANCE ROMANIA - S.A.

1433821973. Rap. AEP 12717/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Brăila

1433831974. Rap. AEP 12827/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Vaslui

1433841975. Rap. AEP 12828/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Brasov

1433851976. Rap. AEP 12829/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Harghita

1433861977. Rap. AEP 12844/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Bacău

1433871978. Rap. AEP 13007/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Bistrita

1433881979. Rap. AEP 13011/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Sibiu

1433891980. Rap. AEP 13012/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Filiala Suceava

1433901981. Rap. AEP 13013/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Giurgiu

1433911982. Rap. AEP 13302/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Alba

1433921983. Rap. AEP 13616/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Botosani

1433931984. Rap. AEP 13617/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Timis

1433941985. Rap. AEP 13938/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Buzău

1433951986. Rap. AEP 13940/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Arges

1433961987. Rap. AEP 14002/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Constanta

1433981988. Rap. AEP 14015/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov

1433991989. Rap. AEP 14412/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Cluj

1434001990. Rap. AEP 14414/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin

1434011991. Rap. AEP 14415/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea

1434021992. Rap. AEP 14713/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Călărasi

1434031993. Rap. AEP 14715/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Dâmbovita

1434041994. Rap. AEP 14805/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Arad

1434051995. Rap. AEP 14806/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Hunedoara

1434061996. Rap. AEP 14865/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Iasi

1434071997. DEC. CC 655/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 143 - 15.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

1434081998. DEC. CC 733/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 143 - 15.II.2018
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 73/2017 pentru numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

1434121999. DEC. CC 675/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 144 - 15.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

1434132000. DEC. CC 699/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 144 - 15.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (1) din Codul penal

1434102001. O. MADR 30/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 143 - 15.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor si controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului săditor

1434112002. O. ANRE 29/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 143 - 15.II.2018
pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare intrazilnică, în conformitate cu art. 53 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitătilor si gestionarea congestiilor”

1434142003. H. G 46/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 144 - 15.II.2018
privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din functiune în vederea valorificării si, după caz, casării si înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Mediului - Administratia Natională de Meteorologie

1434152004. O. MEN 3109/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 144 - 15.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind organizarea simulării evaluării nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2017-2018

1434162005. DEC. PM 68/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
pentru reluarea activitătii doamnei Elena Petrascu în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1434172006. DEC. PM 69/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Dragos Vasile Pelmus a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

1434182007. DEC. PM 70/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
privind aplicarea mobilitătii doamnei Georgeta Gavrilă din functia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor

1434192008. DEC. PM 71/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Elena Petrascu din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

1434202009. DEC. PM 72/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai-Iulian Visan din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1434212010. DEC. PM 73/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
privind încetarea, prin acordul părtilor, a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Achim, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1434222011. DEC. PM 74/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2018
privind aprobarea Calendarului principalelor activităti pe anul 2018 ale Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice

1434232012. H. S 17/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 146 - 15.II.2018
privind vacantarea unui mandat de senator

1434242013. DEC. CC 33/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 146 - 15.II.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Opinie separată

1434252014. DEC. CC 706/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 147 - 15.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si a unor acte normative conexe

1434262015. DEC. CC 773/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 147 - 15.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

1434272016. DEC. PM 75/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 147 - 15.II.2018
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela-Maria Podască din functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

1434282017. O. MFP 1450/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 147 - 15.II.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

1434292018. L. P 185/25 iunie 2013 - M. Of. nr. 147 - 15.II.2018
privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate - republicare

1434822019. O. ANCPI 93/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 156 - 15.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

1434832020. O. ANCPI 94/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 156 - 15.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

1434842021. O. ANCPI 95/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 156 - 15.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Drăgănesti, judetul Prahova

1434852022. O. ANCPI 96/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 156 - 15.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliare pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Grădina, judetul Constanta

1433442023. Rap. AEP 12393/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Maramures

1433452024. Rap. AEP 12718/09 octombrie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Ialomita

1433462025. Rap. AEP 12825/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Galati

1433472026. Rap. AEP 12826/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Vrancea

1433482027. Rap. AEP 13008/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Mures

1433492028. Rap. AEP 13009/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Covasna

1433502029. Rap. AEP 13010/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Neamt

1433512030. Rap. AEP 13301/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Satu Mare

1433522031. Rap. AEP 13917/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Mehedinti

1433532032. Rap. AEP 13939/14 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanenta la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Tulcea

1433542033. Rap. AEP 13941/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Prahova

1433552034. Rap. AEP 14000/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Bihor

1433562035. Rap. AEP 14001/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Dolj

1433572036. Rap. AEP 14016/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Gorj

1433582037. Rap. AEP 14413/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Sălaj

1433592038. Rap. AEP 14606/05 decembrie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Teleorman

1433602039. Rap. AEP 14607/05 decembrie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Olt

1433612040. Rap. AEP 198/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 1 Bucuresti

1433622041. Rap. AEP 201/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 5 Bucuresti

1433632042. Rap. AEP 205/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 6 Bucuresti

1433642043. Rap. AEP 206/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 2 Bucuresti

1433652044. Rap. AEP 209/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 3 Bucuresti

1433662045. Rap. AEP 210/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 4 Bucuresti

1433672046. Rap. AEP 290/11 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 139 - 14.II.2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Municipiului Bucuresti

1433682047. DEC. CC 721/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) coroborate cu cele ale alin. (51) al aceluiasi articol din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1433692048. O. ANCPI 35/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea

1433702049. O. ANCPI 43/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Motru din judetul Gorj

1433712050. O. ANCPI 104/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures

1433722051. O. MS 179/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
179. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate de către medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfăsurare a acestora

1433732052. O. MS 179/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate de către medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfăsurare a acestora

1433742053. O. MEN 3131/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind includerea în planurile de învătământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în institutiile de învătământ superior din sistemul national de învătământ, a cursurilor de etică si integritate academică

1433752054. H. S 6/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1433762055. D. PRES 247/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Contractului-cadru de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii (România UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

1433772056. D. PRES 248/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de dialog politic si de cooperare între Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles

1433782057. DEC. CC 638/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 alin. 1, art. 591 alin. 1 si alin. 3 si art. 60 alin. 1-4 din Codul penal din 1969 si ale art. 100 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Codul penal

1433792058. O. MAP 45/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

1433802059. R. BNR 1/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit si pentru abrogarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare si a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 15/2012 privind raportarea situatiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare

1433812060. O. ANRE 30/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor OPEED pentru Metodologia de rezervă, în conformitate cu articolul 36 (3) din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitătilor si gestionarea congestiilor”

1433132061. DEC. CC 722/21 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (8) si art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii coroborate cu cele ale art. 24 si art. 131 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

1433142062. DEC. CC 774/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (2) lit. d) si art. 83 alin. (2) din Codul penal, raportat la dispozitiile art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală

1433152063. H. G 41/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Justitiei

1433162064. O. MAI 10/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

1433172065. O. MRP 24/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
al ministrului pentru românii de pretutindeni pentru aprobarea Procedurii de control al activitătii desfăsurate de aparatul propriu si entitătile aflate în subordinea, în coordonarea si sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

1433182066. O. MEN 3058/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind reglementarea functiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupatională de functii bugetare învătământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

1433192067. O. MMJS 943/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 135 - 13.II.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind reglementarea functiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupatională de functii bugetare învătământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

1433202068. DEC. CC 731/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 136 - 13.II.2018
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 71/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

1433212069. O. ANCPI 45/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 136 - 13.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Giurgiu

1433222070. O. ANCPI 46/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 136 - 13.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Dâmbovita

1433232071. O. MS 110/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 136 - 13.II.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea normelor metodologice de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar international 2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene si/sau a altor boli care pot constitui o amenintare pentru sănătatea publică

1433242072. O. ANRE 32/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 136 - 13.II.2018
pentru modificarea Conditiilor generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distributie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014

1433252073. O. MAI 8/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 137 - 13.II.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului national SIS, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 150/2013

1433262074. O. MEN 3110/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 137 - 13.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2018 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile internationale

1433272075. O. MEN 3111/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 137 - 13.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat institutiilor de învătământ superior de stat pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor extracurriculare - stiintifice, tehnice, cultural-artistice si sportive nationale, precum si a celor pentru studentii capabili de performante

1433282076. O. ANRE 28/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 137 - 13.II.2018
pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare unică pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitătilor si gestionarea congestiilor”

1433292077. O. CONC 350/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 137 - 13.II.2018
privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Concurentei, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 376/2017

1433302078. H. P 8/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

1433312079. H. P 9/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

1433322080. H. P 10/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
privind raportul final al Comisiei speciale de anchetă a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential

1433332081. H. CD 4/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
privind validarea unor mandate de deputat

1433342082. H. CD 6/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

1433352083. H. CD 5/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

1433362084. H. CD 7/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
pentru desemnarea reprezentantilor Parlamentului României, Camera Deputatilor, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului National de Administratie

1433372085. DEC. CC 677/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, si ale art. 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale

1433382086. H. G 44/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
pentru modificarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012

1433392087. H. G 45/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei

1433402088. DEC. PM 66/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gheorghe Popescu din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1433412089. DEC. PM 67/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
privind acordarea calitătii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Gheorghe Popescu

1433422090. O. ANCPI 102/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 din unitatea administrativ-teritorială Căpreni, judetul Gorj

1433432091. O. MJ 442/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 138 - 13.II.2018
al ministrului justitiei privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui functionar public cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor

1432792092. DEC. CC 598/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 129 - 12.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 255 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si a prevederilor art. 111 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 120^1 alin. (1) si ale art. 124^1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

1432802093. H. G 35/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 129 - 12.II.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Caras-Severin de către domnul Purec Petrică-Ionut-Sebastian

1432812094. H. G 36/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 129 - 12.II.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Caras-Severin de către domnul Hogea Cătălin-Ionut

1432822095. O. ANRE 26/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 129 - 12.II.2018
pentru aprobarea Regulamentului de selectie concurentială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instantă si pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice

1432832096. H. CFR 5/28 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 129 - 12.II.2018
privind procedura de eliberare a autorizatiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

1432842097. O. MMED 1430/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 130 - 12.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului privind aprobarea Planului national de tranzitie pentru instalatii de ardere aflate sub incidenta prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

1432852098. O. ME 1063/07 decembrie 2017 - M. Of. nr. 130 - 12.II.2018
al ministrului energiei privind aprobarea Planului national de tranzitie pentru instalatii de ardere aflate sub incidenta prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

1432862099. O. MDRAPFE 220/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 130 - 12.II.2018
ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind aprobarea Planului national de tranzitie pentru instalatii de ardere aflate sub incidenta prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

1432872100. O. CNCAN 14/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 130 - 12.II.2018
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Procedurii privind cerintele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protectie radiologică

1432882101. H. CFR 1/28 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 130 - 12.II.2018
pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeutilor din România

1432892102. O. MAN 14/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 131 - 12.II.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.102/2012 privind sistemul de distinctii militare din Ministerul Apărării Nationale

1432902103. O. MDFE 194/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 131 - 12.II.2018
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea schemei de ajutoare de stat si de minimis sub formă de investitii de capital de risc pentru întreprinderi mici si mijlocii în cadrul Programului operational Competitivitate

1432912104. H. CFR 6/28 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 131 - 12.II.2018
pentru stabilirea cuantumului cotizatiei de membru si a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeutilor din România

1432922105. H. CFR 7/28 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 131 - 12.II.2018
privind Procedura de organizare si desfăsurare a sedintelor organelor de conducere la nivel teritorial si national ale Colegiului Fizioterapeutilor din România

1432932106. DEC. CC 683/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 132 - 12.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) si art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1432942107. DEC. CC 684/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 132 - 12.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

1432952108. O. ANRM 32/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 132 - 12.II.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Metodologiei de stabilire a pretului de referintă pentru gazele naturale extrase în România

1432962109. H. G 40/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiatilor în România

1432972110. H. G 42/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adâncimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei în Portul Constanta”

1432982111. H. G 43/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
privind transmiterea unor părti din imobilul 539 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Slatina, judetul Olt, si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1433002112. O. MADR 31/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformitătii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative „produs montan” si de verificare a respectării legislatiei europene si nationale de către operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni

1433012113. O. MADR 35/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, utilizate si nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

1433022114. O. ANCPI 50/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Constanta

1433032115. O. MS 159/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 444/2016 privind constituirea si stabilirea atributiilor Comisiei de analiză si aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătătii în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti

1433042116. O. SGS 266/26 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al secretarului general al Senatului pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputatilor, al secretarului general al Senatului si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

1433052117. O. SGCD 2/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al secretarului general al Camerei Deputatilor pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputatilor, al secretarului general al Senatului si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

1433062118. O. CNPP 12/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 133 - 12.II.2018
al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputatilor, al secretarului general al Senatului si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

1433072119. DEC. CC 599/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 134 - 12.II.2018
1referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 296^22 si art. 29626 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

1433082120. DEC. PM 64/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 134 - 12.II.2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Balan din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1433092121. DEC. PM 65/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 134 - 12.II.2018
privind numirea domnului Geronimo Răducu Brănescu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

1433102122. O. ANCPI 33/17 februarie 2018 - M. Of. nr. 134 - 12.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

1433112123. O. ANCPI 34/17 februarie 2018 - M. Of. nr. 134 - 12.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sitesti din judetul Arges

1433122124. O. ANCPI 44/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 134 - 12.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităti administrativ-teritoriale din judetul Hunedoara

1432532125. DEC. CC 633/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 din Codul penal si ale art. 157 si art. 168 din Codul de procedură penală

1432542126. DEC. CC 637/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală

1432552127. DEC. CC 746/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1432562128. O. MDRAPFE 6970/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere în operă a mixturilor asfaltice”. Indicativ AND 605-2016

1432572129. O. MT 1779/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere în operă a mixturilor asfaltice”. Indicativ AND 605-2016

1432582130. DEC. CC 693/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 127 - 09.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 129 alin. (5) si ale art. 130 din Codul penal

1432592131. DEC. CC 694/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 127 - 09.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură penală

1432602132. O. MADR 34/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 127 - 09.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2018

1432612133. O. MS 67/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 127 - 09.II.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor de organizare si desfăsurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum si în vederea dezvoltării abilitătilor profesionale pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 942/2017

1432622134. O. MJ 160/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 127 - 09.II.2018
al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor

1432632135. O. MEN 3047/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 127 - 09.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de bază si finantarea suplimentară a institutiilor de învătământ superior de stat din România, pentru anul 2018

1432642136. H. P 2/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitătilor parlamentare necesare pregătirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

1432652137. H. P 3/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

1432662138. H. P 4/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

1432672139. H. P 5/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

1432682140. H. P 6/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 67/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie

1432692141. H. P 7/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii

1432702142. H. G 37/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

1432712143. H. G 38/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
privind participarea statului român, reprezentat prin Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, la majorarea capitalului social al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

1432722144. H. G 39/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat si administrat de Casa Natională de Pensii Publice

1432732145. DEC. PM 62/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
pentru numirea doamnei Oana-Elena Pintilei în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1432752146. DEC. PM 63/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Ciprian-Constantin Rusu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

1432762147. O. MFP 1254/05 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2018

1432772148. O. MFP 1298/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

1432782149. DEC. ICCJ 28/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
privind recursul în interesul legii în materie civilă ce vizează interpretarea si aplicarea unitară a prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 107 din Codul civil, respectiv dacă instanta competentă să solutioneze cererile având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgentă cu tutela este judecătoria sau tribunalul

1432282150. H. S 4/05 februarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Deciziei 1.313/2013/UE privind un mecanism de protectie civilă a Uniunii Europene - COM (2017) 772 final

1432292151. DEC. CC 745/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1432302152. O. MDRAPFE 94/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind acordarea titlului de parc industrial Societătii INDUSTRIAL PARK ISALNITA - S.R.L.

1432312153. O. MDRAPFE 171/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 2.502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societătii PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNESTI - S.A.

1432322154. O. ANAF 188/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

1432332155. O. ANRE 33/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.4/2015

1432342156. Circ. BNR 4/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

1432352157. DEC. CC 798/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 122 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 202 alin. (3) din Codul de procedură penală

1432362158. O. MEN 5853/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 122 - 08.II.2018
al ministrului educatiei nationale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.031/2017 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2017

1432372159. O. MAI 9/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 122 - 08.II.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 199/2016 privind stabilirea modalitătilor de asigurare a managementului Programului „Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României”

1432382160. O. MDRAPFE 49/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 122 - 08.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură si confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

1432392161. O. ANCPI 1/04 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 123 - 08.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităti administrativ-teritoriale din judetul Arges

1432402162. O. MT 76/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 123 - 08.II.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

1432412163. O. MEN 3108/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 123 - 08.II.2018
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare în învătământ 2018

1432422164. O. ANRE 25/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 123 - 08.II.2018
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

1432432165. H. S 5/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1432442166. DEC. CC 692/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

1432452167. DEC. CC 695/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a)--e) si art. 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

1432462168. DEC. CC 764/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) lit. c) si art. 16 alin. (2) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

1432472169. DEC. CC 765/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

1432482170. DEC. PM 60/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
pentru eliberarea doamnei Andreea Păstîrnac din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

1432492171. DEC. PM 61/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 124 - 08.II.2018
privind numirea doamnei Andreea Păstîrnac în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1432502172. DEC. CC 642/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 125 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală

1432512173. DEC. CC 747/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 125 - 08.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1432522174. OUG. G 3/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 125 - 08.II.2018
privind unele măsuri fiscal-bugetare

1432162175. DEC. CC 652/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 117 - 07.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

1432172176. O. MCIN 2025/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 117 - 07.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National al Patrimoniului si a organigramei acestuia

1432182177. O. ANCPI 5/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 118 - 07.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.135/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud

1432192178. O. ANCPI 8/05 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 118 - 07.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităti administrativ-teritoriale din judetul Satu Mare

1432202179. O. ANCPI 27/09 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 118 - 07.II.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ulmeni din judetul Călărasi

1432212180. O. MMED 70/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 118 - 07.II.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

1432222181. O. MADR 19/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 119 - 07.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea documentatiei standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor si produselor lactate si produselor de panificatie în cadrul Programului pentru scoli al României

1432232182. O. ANAP 37/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 119 - 07.II.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind aprobarea documentatiei standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor si produselor lactate si produselor de panificatie în cadrul Programului pentru scoli al României

1432242183. H. S 3/05 februarie 2018 - M. Of. nr. 120 - 07.II.2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1432252184. DEC. CC 840/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 120 - 07.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al României

1432262185. O. MFP 1243/05 februarie 2018 - M. Of. nr. 120 - 07.II.2018
al ministrului finantelor publice privind completarea unor reglementări contabile

1432272186. DEC. ORDA 6/23 ianuarie 2018 -