S-au gasit 132315 rezultate in 0.5382 secunde.
Inapoi

1479751. D. PRES 202/04 aprilie 2019 - M. Of. nr. 262 - 05.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui procuror

1479762. D. PRES 203/04 aprilie 2019 - M. Of. nr. 262 - 05.IV.2019
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

1479773. OUG. G 22/03 aprilie 2019 - M. Of. nr. 262 - 05.IV.2019
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A., precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii

1479784. H. G 165/29 martie 2019 - M. Of. nr. 262 - 05.IV.2019
privind rechemarea unui consul general

1479795. O. MS 520/04 aprilie 2019 - M. Of. nr. 262 - 05.IV.2019
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către detinătorii de autorizatie de punere pe piată a medicamentelor sau reprezentantii acestora, distribuitorii angro si furnizorii de servicii medicale si medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relatii contractuale cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, a preturilor de referintă generice si a preturilor de referintă inovative

1479806. O. ANCPI 855/11 martie 2019 - M. Of. nr. 262 - 05.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunostinta publică a sectoarelor cadastrale din 2 unităti administrativ-teritoriale din judetul Călărasi în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

1479817. O. ANCPI 856/11 martie 2019 - M. Of. nr. 262 - 05.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunostinta publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe din judetul Covasna în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

1479838. DEC. CC 4/15 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 263 - 05.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

1479849. DEC. CC 6/15 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 263 - 05.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă

14798510. H. G 175/29 martie 2019 - M. Of. nr. 263 - 05.IV.2019
privind aprobarea obiectivului de investitii „Mărirea gradului de sigurantă a Acumulării Colibita, judetul Bistrita-Năsăud”, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia

14798611. H. G 177/29 martie 2019 - M. Of. nr. 263 - 05.IV.2019
privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Târgu Neamt-Iasi

14798712. O. ANCPI 872/13 martie 2019 - M. Of. nr. 263 - 05.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunostinta publică a sectoarelor cadastrale din 21 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Prahova în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

14798813. O. MEN /26 martie 2019 - M. Of. nr. 263 - 05.IV.2019
al ministrului educatiei nationale privind modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi scolarizati în unitătile de învătământ particular, precum si emiterea avizului conform în vederea organizării retelei unitătilor de învătământ preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020

14798914. DEC. S 4/05 aprilie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-10 aprilie 2019

14799015. D. PP 204/05 aprilie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
privind conferirea Ordinului National Steaua României

14799116. D. PRES 205/05 aprilie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
privind conferirea Ordinului Meritul Sanita

14799217. D. PRES 206/05 aprilie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

14799318. D. PRES 207/05 aprilie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiter

14799419. D. PRES 208/05 aprilie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
privind conferirea Medaliei Nationale Serviciul Credincios clasa a III-a

14799520. H. G 187/29 martie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
privind trecerea unei constructii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14799621. H. G 188/29 martie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
privind acordarea cetăteniei române doamnei Gladun Daria

14799722. H. G 198/03 aprilie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Dublarea liniei de cale ferată între statiile Mogosoaia si Balotesti”

14799823. H. G 201/03 aprilie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
pentru completarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei, "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita în vederea producerii cărnii de porc”

14799924. DEC. PM 68/04 aprilie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
privind aprobarea Metodologiei de organizare si executare a controalelor la nivelul autoritătilor publice responsabile în domeniul protectiei infrastructurilor critice si al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice nationale/ europene

14800025. O. MAI 35/04 aprilie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
al ministrului afacerilor interne privind conditiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum si activitătile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

14800126. O. MEN 3668/14 martie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar de înfiintare, în cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar de stat si particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să functioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice si/sau vocationale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie

14800227. O. MEN 3667/14 martie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar de înfiintare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive scolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie

14795828. H. UNEJ 5/07 martie 2018 - M. Of. nr. 259 - 04.IV.2019
privind aprobarea publicării Tabloului executorilor judecătoresti pe anul 2019

14795929. D. PRES 198/03 aprilie 2019 - M. Of. nr. 260 - 04.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

14796030. D. PRES 199/03 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 260 - 04.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

14796131. D. PRES 200/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 260 - 04.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

14796232. DEC. CC 738/20 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 260 - 04.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

14796333. D. PRES 201/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 260 - 04.IV.2019
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Afacerilor Interne

14796434. DEC. CC 792/06 decembrie 2018 - M. Of. nr. 260 - 04.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă

14796535. DEC. CC 794/06 decembrie 2018 - M. Of. nr. 260 - 04.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

14796636. H. G 192/03 aprilie 2019 - M. Of. nr. 260 - 04.IV.2019
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea sustinerii activitătii cultelor religioase din România

14796737. DEC. PM 69/04 aprilie 2019 - M. Of. nr. 260 - 04.IV.2019
privind eliberarea, la cerere, a domnului Victor Stelian Fedorca din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Formare Profesională Initială în Sistem Dual din România

14796838. DEC. PM 70/04 aprilie 2019 - M. Of. nr. 260 - 04.IV.2019
privind numirea domnului Ion Gabriel Bratu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Formare Profesională Initială în Sistem Dual din România

14796939. DEC. ANRM 20/26 martie 2019 - M. Of. nr. 260 - 04.IV.2019
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii acordate prin Licenta nr. 2.141/2000 de concesiune pentru exploatarea resurselor de argilă comună în perimetrul Tăsnad, judetul Satu Mare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială CERAMICA - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2002

14797040. O. MTS 490/26 martie 2019 - M. Of. nr. 260 - 04.IV.2019
al ministrului tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul national/local de proiecte de tineret si pentru Concursul national de proiecte studentesti

14797141. O. MEN 3675/14 martie 2019 - M. Of. nr. 260 - 04.IV.2019
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinderakademie” din municipiul Bucuresti

14797342. O. ANCPI 854/11 martie 2019 - M. Of. nr. 261 - 04.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunostinta publică a sectoarelor cadastrale din 10 unităti administrativ-teritoriale din judetul Suceava în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

14797443. H. G 195/03 aprilie 2019 - M. Of. nr. 261 - 04.IV.2019
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019

14792844. H. G 183/29 martie 2019 - M. Of. nr. 255 - 03.IV.2019
pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

14792945. DEC. ANRM 18/20 martie 2019 - M. Of. nr. 255 - 03.IV.2019
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii acordate prin Licenta nr. 974/1999 de concesiune pentru exploatarea resurselor de andezit industrial si constructii în perimetrul Valea Tisei - Cavnic, judetul Maramures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „A - Z COM" - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.435/2002

14793046. O. ANCPI 868/13 martie 2019 - M. Of. nr. 255 - 03.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunostinta publică a sectoarelor cadastrale din 12 unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

14793147. O. IJ 62/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 255 - 03.IV.2019
pentru modificarea Ordinului inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 131/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului pentru numirea în functie a inspectorilor judiciari

14793248. DEC. CC 841/13 decembrie 2018 - M. Of. nr. 256 - 03.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

14793349. O. CNCAN 27/18 februarie 2019 - M. Of. nr. 256 - 03.IV.2019
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind evaluarea instalatiilor nucleare pentru repornire după opririle neplanificate

14793450. O. ANCPI 871/13 martie 2019 - M. Of. nr. 256 - 03.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunostinta publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Cicănesti din judetul Arges în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

14793551. N. ASF 6/14 martie 2019 - M. Of. nr. 256 - 03.IV.2019
privind modificarea si completarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ale entitătilor care desfăsoară activitate de asigurare si/sau reasigurare

14793652. DEC. ASF 406/20 martie 2019 - M. Of. nr. 256 - 03.IV.2019
privind sanctionarea Societătii ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

14793753. DEC. CC 842/13 decembrie 2018 - M. Of. nr. 257 - 03.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 si pct. 19-23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

14793854. H. G 174/29 martie 2019 - M. Of. nr. 257 - 03.IV.2019
pentru modificarea unor acte normative din domeniul activitătii de îmbunătătiri funciare

14793955. H. G 189/29 martie 2019 - M. Of. nr. 257 - 03.IV.2019
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, semnat la Ankara la 15 octombrie 2018
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale

14794056. O. MADR 258/02 aprilie 2019 - M. Of. nr. 257 - 03.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2018-30 septembrie 2018, determinate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, utilizate si nedecontate în anul 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

14794157. O. MADR 259/02 aprilie 2019 - M. Of. nr. 257 - 03.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2018-31 decembrie 2018, determinate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, utilizate si nedecontate în anul 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

14794258. R. ASF 4/25 martie 2019 - M. Of. nr. 257 - 03.IV.2019
pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

14795459. O. MMJS 721/01 aprilie 2018 - M. Of. nr. 258 - 03.IV.2019
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea Procedurii de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităti în accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decât cele finantate prin Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

14795560. O. MS 481/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 258 - 03.IV.2019
al ministrului sănătătii privind aprobarea Procedurii de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităti în accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decât cele finantate prin Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

14795661. O. CNAS 310/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 258 - 03.IV.2019
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Procedurii de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităti în accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decât cele finantate prin Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

14795762. O. MEN 3670/14 martie 2018 - M. Of. nr. 258 - 03.IV.2019
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program prelungit „Căsuta Zânelor” din municipiul Iasi

14798263. DEC. CC 828/11 decembrie 2018 - M. Of. nr. 263 - 03.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedură civilă

14805964. H. G 183/29 martie 2019 - M. Of. nr. 255 - 03.IV.2019
pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

14806065. DEC. ANRM 18/20 martie 2019 - M. Of. nr. 255 - 03.IV.2019
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii acordate prin Licenta nr. 974/1999 de concesiune pentru exploatarea resurselor de andezit industrial si constructii în perimetrul Valea Tisei - Cavnic, judetul Maramures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „A - Z COM” - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.435/2002

14806166. O. ANCPI 868/13 martie 2019 - M. Of. nr. 255 - 03.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunostinta publică a sectoarelor cadastrale din 12 unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

14806267. O. IJ 62/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 255 - 03.IV.2019
pentru modificarea Ordinului inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 131/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului pentru numirea în functie a inspectorilor judiciari

14806368. DEC. CC 841/13 decembrie 2018 - M. Of. nr. 256 - 03.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

14790869. O. MADR 250/29 martie 2019 - M. Of. nr. 250 - 02.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.495/2018 pentru aprobarea transmiterii terenurilor apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare, în proprietatea unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Brăila

14790970. H. G 138/12 martie 2019 - M. Of. nr. 251 - 02.IV.2019
privind aprobarea modelului steagului comunei Săcălaz, judetul Timis

14791071. O. MADR 246/28 martie 2019 - M. Of. nr. 251 - 02.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată În administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Agro Miclesti din judetul Vaslui, în proprietatea acestei organizatii

14791172. O. MS 443/25 martie 2019 - M. Of. nr. 251 - 02.IV.2019
al ministrului sănătătii privind protocolul national de triaj al pacientilor din structurile de primiri urgente

14791273. O. ANCPI 867/13 martie 2019 - M. Of. nr. 251 - 02.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind modificarea si completarea Procedurii si modalitătii de alocare a sumelor, precum si raportarea de către beneficiari a stadiului de executie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică initiate de unitătile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

14791374. L. P 56/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

14791475. D. PRES 196/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

14791576. L. P 57/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

14791677. D. PRES 197/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

14791778. DEC. CC 13/15 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

14791879. O. MADR 255/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 224/2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploatatii de suine pe teritoriul României

14791980. O. MAE 564/22 martie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
al ministrului afacerilor externe privind stabilirea dimensiunii stampilei biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate si a dimensiunii stampilei de control pentru sectiile de votare din străinătate care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

14792081. O. MEN 3687/15 martie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

14792182. DEC. CC 793/06 decembrie 2018 - M. Of. nr. 253 - 02.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) si (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

14792283. O. MADR 245/28 martie 2019 - M. Of. nr. 253 - 02.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii terenurilor apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigatii, în proprietatea unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Galati

14792384. O. ANCPI 813/04 martie 2019 - M. Of. nr. 253 - 02.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunostinta publică a sectoarelor cadastrale din 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Gorj în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

14792485. O. MEN 3669/14 martie 2019* - M. Of. nr. 253 - 02.IV.2019
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „gimnazial” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din municipiul Târgoviste

14792586. DCL. P 1/02 aprilie 2019 - M. Of. nr. 254 - 02.IV.2019
cu ocazia aniversării a 15 ani de la aderarea României la Alianta Nord-Atlantică si a 70 de ani de existentă a NATO

14792687. O. MAI 26/27 martie 2019 - M. Of. nr. 254 - 02.IV.2019
al ministrului afacerilor interne pentru abrogarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 40/2017 privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile confiscate

14792788. O. ANCPI 869/13 martie 2019 - M. Of. nr. 254 - 02.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunostinta publică a sectoarelor cadastrale din 11 unităti administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

14803989. O. MADR 250/29 martie 2019 - M. Of. nr. 250 - 02.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la 6rdinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.495/2018 pentru aprobarea transmiterii terenurilor apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare, în proprietatea unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Brăila

14804090. H. G 138/12 martie 2019 - M. Of. nr. 251 - 02.IV.2019
privind aprobarea modelului steagului comunei Săcălaz, judetul Timis

14804191. O. MADR 246/28 martie 2019 - M. Of. nr. 251 - 02.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Agro Miclesti din judetul Vaslui, în proprietatea acestei organizatii

14804292. O. MS 443/25 martie 2019 - M. Of. nr. 251 - 02.IV.2019
al ministrului sănătătii privind protocolul national de triaj al pacientilor din structurile de primiri urgente

14804393. O. ANCPI 867/13 martie 2019 - M. Of. nr. 251 - 02.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind modificarea si completarea Procedurii si modalitătii de alocare a sumelor, precum si raportarea de către beneficiari a stadiului de executie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică initiate de unitătile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

14804594. D. PP 196/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

14804695. L. P 57/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

14804796. DEC. CC 13/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

14804897. O. MADR 255/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 224/2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploatatii de suine pe teritoriul României

14804998. D. PRES 197/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

14805099. O. MAE 564/22 martie 2018 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
al ministrului afacerilor externe privind stabilirea dimensiunii stampilei biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate si a dimensiunii stampilei de control pentru sectiile de votare din străinătate care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

148051100. O. MEN 3687/15 martie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

148052101. DEC. CC 793/06 decembrie 2018 - M. Of. nr. 253 - 02.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) si (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

148053102. O. MADR 245/28 martie 2019 - M. Of. nr. 253 - 02.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii terenurilor apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigatii, în proprietatea unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Galati

148054103. O. ANCPI 813/04 martie 2019 - M. Of. nr. 253 - 02.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunostinta publică a sectoarelor cadastrale din 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Gorj în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

148055104. O. MEN 3669/14 martie 2019 - M. Of. nr. 253 - 02.IV.2019
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „gimnazial” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din municipiul Târgoviste

148056105. DCL. P 1/02 aprilie 2019 - M. Of. nr. 254 - 02.IV.2019
Declaratie cu ocazia aniversării a 15 ani de la aderarea României la Alianta Nord-Atlantică si a 70 de ani de existentă a NATO

148057106. O. MAI 26/27 martie 2019 - M. Of. nr. 254 - 02.IV.2019
al ministrului afacerilor interne pentru abrogarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 40/2017 privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile confiscate

148058107. O. ANCPI 869/13 martie 2019 - M. Of. nr. 254 - 02.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunostinta publică a sectoarelor cadastrale din 11 unităti administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

147879108. D. PRES 190/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147880109. D. PRES 191/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147881110. D. PRES 192/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147882111. D. PRES 193/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147883112. D. PRES 194/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui procuror  

147884113. D. PRES 195/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui procuror

147885114. O. MAN 16/28 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului apărării nationale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldati si gradati profesionisti din Ministerul Apărării Nationale

147886115. O. MADR 244/28 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP 25C Canal Vest Breaza si al Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP 11 Posta Câlnău din judetul Buzău, în proprietatea acestor organizatii

147887116. O. ANCPI 812/04 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unitătii administrativ-teritoriale Dobreni din judetul Neamt  

147888117. O. MFP 1921/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2019

147889118. O. MFP 1922/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului si prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2019

147890119. DEC. CNA 308/26 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind regulile de desfăsurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European  

147891120. DEC. CC 694/08 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul de procedură penală

147892121. DEC. CC 29/17 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

147893122. H. G 161/29 martie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Giurgiu de către doamna Putaru Adriana

147894123. H. G 163/29 martie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către doamna Tortora Laurentia-Georgeta

147895124. H. G 162/29 martie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Giurgiu de către doamna Crisu Nina-Carmen

147896125. H. G 164/29 martie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către domnul Voicu Vincentiu

147897126. H. G 166/29 martie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu

147898127. O. MS 474/29 martie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către detinătorii de autorizatie de punere pe piată a medicamentelor sau reprezentantii acestora, distribuitorii angro si furnizorii de servicii medicale si medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relatii contractuale cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, a preturilor de referintă generice si a preturilor de referintă inovative

147899128. O. ANCPI 873/13 martie 2018 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunostinta publică a sectoarelor cadastrale din 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

147900129. H. G 167/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
pentru modificarea art. 7 alin. (1) si (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru conditii de muncă, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupatională de functii bugetare „învătământ”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018

147901130. OUG. G 20/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor si Pădurilor - Administratia Natională „Apele Române”

147902131. H. G 168/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti prescolarii si elevii din învătământul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din învătământul profesional si liceal acreditat, particular si confesional

147903132. H. G 169/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantării de bază a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar

147904133. H. G 170/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria natională de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria natională de apărare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

147905134. H. G 171/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă

147906135. H. G 173/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

147907136. H. G 172/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

148009137. D. PRES 190/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

148010138. D. PRES 191/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

148011139. D. PRES 192/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

148012140. D. PRES 193/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

148013141. D. PRES 194/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui procuror

148014142. D. PRES 195/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind eliberarea din functie a unui procuror

148015143. O. MAN 16/15 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului apărării nationale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldati si gradati profesionisti din Ministerul Apărării Nationale

148016144. O. MADR 244/28 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP 25C Canal Vest Breaza si al Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP 11 Posta Câlnău din judetul Buzău, în proprietatea acestor organizatii

148017145. O. ANCPI 812/04 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unitătii administrativ-teritoriale Dobreni din judetul Neamt

148018146. O. MFP 1921/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2019

148019147. O. MFP 1922/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului si prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2019

148020148. DEC. CNA 308/26 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
privind regulile de desfăsurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

148021149. Tabl UNNP 1/27 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
Tabloul notarilor publici pe anul 2019

148022150. DEC. CC 694/08 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul de procedură penală

148023151. DEC. CC 29/17 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

148024152. H. G 161/29 martie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Giurgiu de către doamna Putaru Adriana

148025153. H. G 162/29 martie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Giurgiu de către doamna Crisu Nina-Carmen

148026154. H. G 163/29 martie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către doamna Tortora Laurentia-Georgeta

148027155. H. G 166/29 martie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu

148028156. H. G 164/29 martie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către domnul Voicu Vincentiu

148029157. O. MS 474/29 martie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către detinătorii de autorizatie de punere pe piată a medicamentelor sau reprezentantii acestora, distribuitorii angro si furnizorii de servicii medicale si medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relatii contractuale cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, a preturilor de referintă generice si a preturilor de referintă inovative

148030158. O. ANCPI 873/13 martie 2019 - M. Of. nr. 248 - 01.IV.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunostinta publică a sectoarelor cadastrale din 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

148031159. OUG. G 20/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor si Pădurilor - Administratia Natională „Apele Române”

148032160. H. G 167/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
pentru modificarea art. 7 alin. (1) si (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru conditii de muncă, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupatională de functii bugetare „învătământ”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018

148033161. H. G 168/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti prescolarii si elevii din învătământul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din învătământul profesional si liceal acreditat, particular si confesional

148034162. H. G 169/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantării de bază a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar

148035163. H. G 170/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria natională de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria natională de apărare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

148036164. H. G 171/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă

148037165. H. G 172/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

148038166. H. G 173/29 martie 2019 - M. Of. nr. 249 - 01.IV.2019
pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

148044167. L. P 56/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 252 - 01.IV.2019
pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

148003168. O. MMED 256/15 martie 2019 - M. Of. nr. 246 - 29.III.2019
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea derogării pentru unele specii de floră si faună sălbatice în scopul cercetării stiintifice

148004169. O. ANRE 44/29 martie 2019 - M. Of. nr. 246 - 29.III.2019
privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activitătii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăsurate de către Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIESTI - S.R.L.

148005170. O. ANRE 45/29 martie 2019 - M. Of. nr. 246 - 29.III.2019
privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activitătii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăsurate de către Societatea „Depomures” Târgu Mures - S.A.

148006171. O. ANRE 46/29 martie 2019 - M. Of. nr. 246 - 29.III.2019
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017

148007172. O. ANRE 47/29 martie 2019 - M. Of. nr. 246 - 29.III.2019
pentru modificarea unor ordine ale presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

148008173. O. CNAS 299/29 martie 2019 - M. Of. nr. 246 - 29.III.2019
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

147849174. DEC. CC 761/22 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 186 - 08.III.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) si art. 155 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

147850175. OUG. G 13/05 martie 2019 - M. Of. nr. 186 - 08.III.2019
pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul

147851176. H. G 129/05 martie 2019 - M. Of. nr. 186 - 08.III.2019
privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitătile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

147852177. H. G 130/05 martie 2019 - M. Of. nr. 186 - 08.III.2019
privind stabilirea institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale coordonate de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului, si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, functionarea si atributiile Secretariatului General al Guvernului

147853178. O. MT 562/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 186 - 08.III.2019
al ministrului transporturilor privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societătii de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX" - S.A.

147854179. O. ANRE 36/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 186 - 08.III.2019
privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitătilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice

147855180. H. CCF 4/25 februarie 2019 - M. Of. nr. 186 - 08.III.2019
pentru modificarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitătii consultantilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 14/2011

147856181. L. P 39/06 martie 2019 - M. Of. nr. 187 - 08.III.2019
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării si desfăsurării unor proiecte culturale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

147857182. L. P 40/06 martie 2019 - M. Of. nr. 187 - 08.III.2019
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creante reciproce între statul român si persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietătii, precum si pentru prorogarea unui termen

147858183. D. PRES 137/05 martie 2019 - M. Of. nr. 187 - 08.III.2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării si desfăsurării unor proiecte culturale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

147859184. D. PRES 138/05 martie 2019 - M. Of. nr. 187 - 08.III.2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creante reciproce între statul român si persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietătii, precum si pentru prorogarea unui termen

147860185. L. P 41/06 martie 2019 - M. Of. nr. 187 - 08.III.2019
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizării operatorilor economici români, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

147861186. D. PRES 139/05 martie 2019 - M. Of. nr. 187 - 08.III.2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizării operatorilor economici români, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

147862187. L. P 42/06 martie 2019 - M. Of. nr. 187 - 08.III.2019
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2018 privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

147863188. D. PRES 140/05 martie 2019 - M. Of. nr. 187 - 08.III.2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2018 privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

147864189. L. P 43/06 martie 2019 - M. Of. nr. 187 - 08.III.2019
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

147865190. D. PRES 141/05 martie 2019 - M. Of. nr. 187 - 08.III.2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

147866191. O. MMACA 647/05 martie 2019 - M. Of. nr. 187 - 08.III.2019
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului, finantat de la bugetul de stat

147867192. DEC. ICCJ 1/14 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 187 - 08.III.2019
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor vizând încadrarea juridică a faptei unei persoane audiate ca martor de a face afirmatii mincinoase sau de a nu spune tot ce stie în legătură cu faptele sau împrejurările esentiale cu privire la care a fost întrebată în dispozitiile art. 273 alin. (1) din Codul penal (mărturie mincinoasă) sau în dispozitiile art. 273 alin. (1) din Codul penal în concurs formal cu art. 269 alin. (1) din Codul penal (favorizarea făptuitorului), cu aplicarea art. 38 alin. (2) din acelasi cod

147868193. DEC. CC 656/30 octombrie 2018 - M. Of. nr. 188 - 08.III.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

147869194. H. G 125/05 martie 2018 - M. Of. nr. 188 - 08.III.2019
privind revocarea dreptului de folosintă gratuită al Fundatiei „Maresal Alexandru Averescu" asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situat în municipiul Buzău, judetul Buzău, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147870195. H. G 127/05 martie 2019 - M. Of. nr. 188 - 08.III.2019
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Tribunalului Buzău

147871196. H. G 128/05 martie 2019 - M. Of. nr. 188 - 08.III.2019
privind trecerea unei constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147872197. DEC. PM 43/08 martie 2019 - M. Of. nr. 188 - 08.III.2019
privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuletiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

147873198. DEC. PM 45/08 martie 2019 - M. Of. nr. 188 - 08.III.2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Laura Elena Chiorean a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

147874199. DEC. PM 44/08 martie 2019 - M. Of. nr. 188 - 08.III.2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Cosmin-George Dinescu a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

147875200. DEC. PM 46/08 martie 2019 - M. Of. nr. 188 - 08.III.2019
privind acordarea calitătii de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul infrastructurii de transport doamnei Lia-Olguta Vasilescu

147876201. O. MT 545/20 februarie 2019 - M. Of. nr. 188 - 08.III.2019
a ministrului interimar al transporturilor pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de sigurantă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România

147877202. DEC. CC 127/06 martie 2019 - M. Of. nr. 189 - 08.III.2019
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (7), art. 29 alin. (2) si art. 41 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum si ale legii în ansamblul său
Opinie separată

147878203. DEC. CC 128/06 martie 2019 - M. Of. nr. 189 - 08.III.2019
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019

147846204. O. MADR 1531/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 31 - 11.I.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finantare în cadrul Programului national de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

147847205. DEC. CC 755/22 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 32 - 11.I.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza întâi, art. 17 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (5), (6), (8) si (9) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

147848206. Ins. ANAP 2/21 decembrie 2018 - M. Of. nr. 32 - 11.I.2019
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind ajustarea pretului contractului de achizitie publică/sectorială

147804207. H. G 1046/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 25 - 10.I.2019
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major în economie

147805208. H. G 1/09 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 25 - 10.I.2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al municipiului Bucuresti de către domnul Stana Sever-Romulus

147806209. O. ME 859/18 decembrie 2018 - M. Of. nr. 25 - 10.I.2019
al ministrului energiei privind aprobarea Procedurilor de urgentă cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea Planului de urgentă pentru gestionarea situatiilor de disfunctionalitate majoră în aprovizionarea cu titei si/sau produse petroliere, a situatiilor de urgentă deosebită si a situatiilor de criză locală

147807210. DEC. ICCJ 74/29 octombrie 2018 - M. Of. nr. 25 - 10.I.2019
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:
„Dacă termenul de 30 de zile, în care tertul care se consideră vătămat prin emiterea unei autorizatii de construire în beneficiul unei alte persoane poate formula plângere prealabilă, în conditiile art. 7 alin. (1) si (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, începe să curgă, în toate cazurile, de la data afisării autorizatiei de construire pe pagina proprie de internet a autoritătii administratiei publice emitente sau la sediul acesteia, în conditiile art. 7 alin. (21) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dacă acest termen începe să curgă, în toate cazurile, de la data afisării panoului de identificare a investitiei la locul realizării constructiei, în temeiul art. 76 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 839/2009, sau dacă acest termen curge, în toate cazurile, de la momentul la care se dovedeste că tertul a luat efectiv la cunostintă de autorizatia de construire, în acest din urmă caz, termenul curge de la data când a fost cunoscută existenta autorizatiei de construire si, eventual, continutul său sau de la data la care tertul putea, cu eforturi rezonabile, să cunoască continutul documentatiei care a stat la baza emiterii ei.
Dacă, în situatia în care au fost începute lucrările de construire, se poate considera că autorizatia de construire a intrat în circuitul civil, în sensul prevederilor art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, astfel încât a devenit irevocabilă în situatia în care răspunsul la această întrebare este afirmativ, dacă, în acest caz, tinând cont de faptul că autorizatia de construire este irevocabilă, mai trebuie formulată plângere prealabilă împotriva acesteia înainte de formularea actiunii în anulare.”

147808211. DEC. CC 677/06 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 26 - 10.I.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (2), art. 336 alin. (2) si art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

147809212. DEC. CC 550/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 26 - 10.I.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

147810213. O. MFP 3899/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 26 - 10.I.2019
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creante fiscale care pot fi plătite prin intermediul cârdurilor bancare prin POS

147811214. O. MDRAP 6536/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 26 - 10.I.2019
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind extinderea desemnării organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comercială QUALITY - CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea functiei specifice de certificare a controlului productiei în fabrică

147812215. O. ANRE 208/14 decembrie 2018 - M. Of. nr. 26 - 10.I.2019
pentru aprobarea Normei tehnice privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)

147813216. O. ANRE 210/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 26 - 10.I.2019
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în bomeniul Energiei nr. 98/2015

147814217. DEC. CC 553/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 27 - 10.I.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

147815218. O. MFE 1540/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 27 - 10.I.2019
al ministrului fondurilor europene privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse si servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investitie 2b - Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din Programul operational competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 951/780/2018

147816219. O. MAI 155/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 27 - 10.I.2019
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situatia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al conditiilor de detentie

147817220. O. MCSI 14/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 27 - 10.I.2019
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse si servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investitie 2b - Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din Programul operational competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 951/780/2018

147818221. O. ANRE 214/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 27 - 10.I.2019
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone

147819222. L. P 13/08 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2019
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

147820223. D. PRES 39/07 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

147821224. L. P 19/08 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2019
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

147822225. D. PRES 45/07 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

147823226. L. P 22/08 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2019
pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, necesarã realizãrii unor obiective de interes national, judetean si local

147824227. D. PRES 51/09 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2019
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

147825228. O. ANPC 550/04 decembrie 2018 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2019
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind procedura de notificare, modelul formularului de notificare si modelul documentului emis de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor în urma notificării, precum si aspecte privind marca de responsabilitate, în cazul operatorilor economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spatiul Economic European si Turcia

147826229. D. PRES 50/08 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local

147827230. O. MCIN 2857/12 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2019
al ministrului culturii si identitătii nationale privind declasarea din Lista monumentelor istorice a anexei C2, parte a monumentului istoric clasat sub denumirea „Casă", situat la adresa postală str. Buzesti nr. 44, sectorul 1, Bucuresti, având codul LMI B-II-m-B-18262

147828231. O. MDRAP 6480/18 decembrie 2018 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2019
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Metodologia privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul National de Administratie, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 4.540/2018

147829232. O. ANRE 211/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2019
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015

147830233. L. P 20/08 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 29 - 10.I.2019
privind instituirea Zilei Limbii Romani

147831234. D. PRES 48/08 ianuarie 2019 - L. P 21/08 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 29 - 10.I.2019
pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004

147833236. D. PRES 49/08 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 29 - 10.I.2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004

147834237. O. MFP 3903/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 29 - 10.I.2019
al ministrului finantelor publice privind stabilirea structurii situatiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investitii publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si pentru stabilirea continutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investitii publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

147835238. O. MCIN 4003/18 decembrie 2018 - M. Of. nr. 29 - 10.I.2019
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013

147836239. H. CAFR 100/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 29 - 10.I.2019
privind încetarea valabilitătii Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfăsurarea activitătii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori si a Listei auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care îndeplinesc cerintele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfăsurarea activitătii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

147837240. L. P 23/09 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 30 - 10.I.2019
pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

147838241. D. PRES 52/09 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 30 - 10.I.2019
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

147840242. D. PRES 54/09 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 30 - 10.I.2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

147841243. L. P 26/09 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 30 - 10.I.2019
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităti persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităti din Muntii Apuseni si în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării"

147842244. D. PRES 55/09 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 30 - 10.I.2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităti persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităti din Muntii Apuseni si în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării"

147843245. H. G 4/09 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 30 - 10.I.2019
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora

147844246. H. G 5/09 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 30 - 10.I.2019
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează pasapoarte simple temporare, precum si a formei si continutului acestora

147845247. O. ANCPI 16/07 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 30 - 10.I.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si institutiile sale subordonate

147779248. O. MS 1567/20 decembrie 2019 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2019
al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii, a vaccinurilor si altor produse achizitionate în cadrul programelor nationale de sănătate, precum si a produselor si bunurilor provenite din donatii

147780249. O. MFP 3896/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2019
al ministrului finantelor publice privind completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

147781250. O. MJ 5305/17 decembrie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2019
al ministrului justitiei privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui functionar public cu statut special din Ministerul Justitiei

147782251. O. MEN 5728/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2019
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învătământul preuniversitar în anul scolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educatiei nationale nr. 5.460/2018

147783252. O. ANRE 218/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2019
privind modificarea anexelor nr. 3 si 4 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clientii casnici si noncasnici ai furnizorilor de ultimă instantă, a conditiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali ai furnizorilor de ultimă instantă, a modelului facturii de energie electrică si a modelului conventiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instantă

147784253. H. CAFR 98/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2019
privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

147785254. L. P 362/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 21 - 09.I.2019
privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

147786255. D. PRES 1311/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 21 - 09.I.2019
pentru promulgarea Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

147787256. DEC. CC 663/30 octombrie 2018 - M. Of. nr. 22 - 09.I.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali si ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

147788257. H. G 1040/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 22 - 09.I.2019
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0854 Fălticeni

147789258. O. CNCAN 341/12 decembrie 2018 - M. Of. nr. 22 - 09.I.2019
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind pregătirea retehnologizării instalatiilor nucleare

147790259. O. ANCPI 1673/10 decembrie 2018 - M. Of. nr. 22 - 09.I.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

147791260. O. MT 1853/10 decembrie 2018 - M. Of. nr. 22 - 09.I.2019
al ministrului transporturilor privind aprobarea Normelor specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă si modificarea si completarea unor regulamente si instructiuni din domeniul feroviar

147792261. H. CAFR 99/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 22 - 09.I.2019
privind acordarea vizei anuale pentru desfăsurarea activitătilor de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019

147793262. L. P 10/08 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 23 - 09.I.2019
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, a obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

147794263. D. PRES 36/07 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 23 - 09.I.2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, a obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

147795264. L. P 11/08 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 23 - 09.I.2019
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispozitii legale în domeniul investitiilor finantate din fonduri publice

147796265. D. PRES 37/07 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 23 - 09.I.2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispozitii legale în domeniul investitiilor finantate din fonduri publice

147797266. L. P 12/08 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 23 - 09.I.2019
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

147798267. D. PRES 38/07 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 23 - 09.I.2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

147799268. DEC. CC 547/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 23 - 09.I.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

147800269. O. ANRE 212/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 23 - 09.I.2019
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută si verifică instalatii electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016

147801270. O. ANRE 213/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 23 - 09.I.2019
privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de înfiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comercială a capacitătilor de producere a energiei electrice si, după caz, a energiei termice produse în cogenerare

147802271. H. G 1045/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 24 - 09.I.2019
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

147803272. DEC. PM 4/09 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 24 - 09.I.2019
privind numirea domnului Virgil Pîrvulescu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

147761273. O. ANSVSA 187/04 decembrie 2018 - M. Of. nr. 16 - 08.I.2019
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 41/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenta mutuală între autoritătile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene si cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislatiei din domeniile veterinar si zootehnic

147762274. DEC. ANP 704/28 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 16 - 08.I.2019
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru modificarea si completarea Deciziei directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

147763275. O. MCIN 2957/05 decembrie 2018 - M. Of. nr. 16 - 08.I.2019
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru reacreditarea Muzeului National Brukenthal, cu sediul în Sibiu, judetul Sibiu

147764276. O. MCIN 2958/05 decembrie 2018 - M. Of. nr. 16 - 08.I.2019
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru acreditarea Muzeului Satului Bănătean din Timisoara, judetul Timis

147765277. O. MMED 1305/11 decembrie 2018 - M. Of. nr. 17 - 08.I.2019
al ministrului mediului pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice

147766278. O. MCIN 2959/05 decembrie 2018 - M. Of. nr. 16 - 08.I.2019
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru acreditarea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău, judetul Bacău

147767279. O. ANRE 209/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 17 - 08.I.2019
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

147768280. L. P 3/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 18 - 08.I.2019
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însotirea cu autovehicule ale politiei rutiere din cadrul Politiei Române a sefilor de delegatii străine în perioada de exercitare a Presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

147769281. D. PRES 3/03 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 18 - 08.I.2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însotirea cu autovehicule ale politiei rutiere din cadrul Politiei Române a sefilor de delegatii străine în perioada de exercitare a Presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

147770282. H. G 1036/21 decembrie 2018 - M. Of. nr. 18 - 08.I.2019
pentru organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane prin reorganizarea Agentiei Zonei Montane, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale si oficiile de dezvoltare montană

147771283. H. G 1037/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 18 - 08.I.2019
privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Dunărea” al Judetului Brăila a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum si înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147772284. O. MT 1856/11 decembrie 2018 - M. Of. nr. 18 - 08.I.2019
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea unor regulamente si instructiuni din domeniul feroviar

147773285. O. ANAF 3200/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 18 - 08.I.2019
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 „Decont privind accizele”

147774286. L. P 2/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 19 - 08.I.2019
privind modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie la Asociatia Internatională a înaltelor Jurisdictii Administrative, pentru aderarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor la Organizatia Europeană a Serviciilor Penitenciare si Corectionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului National al Registrului Comertului la Registrul European al Comertului, pentru aprobarea plătii unor contributii ale Ministerului Justitiei, ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor la organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

147775287. D. PRES 2/03 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 19 - 08.I.2019
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înalte Curti de Casatie si Justitie la Asociatia Internatională a înaltelor Jurisdictii Administrative, pentru aderarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor la Organizatia Europeană a Serviciilor Penitenciare si Corectionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului National al Registrului Comertului la Registrul European al Comertului, pentru aprobarea plătii unor contributii ale Ministerului Justitiei, ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor la organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

147776288. H. G 1044/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 19 - 08.I.2019
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

147777289. H. CPSIR 6/09 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 19 - 08.I.2019
pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică

147778290. H. CPSIR 7/09 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 19 - 08.I.2019
pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

147712291. D. PRES 7/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147713292. D. PRES 8/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147714293. D. PRES 9/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147715294. D. PRES 10/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147716295. D. PRES 11/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147717296. D. PRES 12/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147718297. D. PRES 13/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147719298. D. PRES 14/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147720299. D. PRES 15/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147721300. D. PRES 16/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147722301. D. PRES 17/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147723302. D. PRES 18/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147724303. D. PRES 19/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147725304. D. PRES 20/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147726305. D. PRES 21/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147727306. D. PRES 25/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui procuror

147728307. D. PRES 26/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui procuror

147729308. D. PRES 22/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147730309. D. PRES 23/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147731310. D. PRES 24/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui judecător

147732311. D. PRES 27/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui procuror

147733312. D. PRES 28/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui procuror

147734313. D. PRES 29/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui procuror

147735314. D. PRES 30/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind eliberarea din functie a unui procuror

147736315. H. G 1018/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare si actualizarea valorii de inventară unui imobil apartinând domeniului public al statului, precum si trecerea unor părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judetului Maramures

147737316. H. G 1021/21 decembrie 2018 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timisoara al Academiei Române

147738317. H. G 1041/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Galati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

147739318. H. G 1042/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Mihail Grigore Sturza” al Judetului lasi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147740319. H. G 1043/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală Regională a Finantelor Publice Galati în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Buzău

147741320. L. P 363/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 13 - 07.I.2019
privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritătile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale si combaterii infractiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative si de sigurantă, precum si privind libera circulatie a acestor date

147742321. D. PRES 1334/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 13 - 07.I.2019
pentru promulgarea Legii privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritătile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale si combaterii infractiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative si de sigurantă, precum si privind libera circulatie a acestor date

147743322. L. P 5/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice

147744323. D. PRES 31/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice

147745324. L. P 6/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protectie socială persoanelor concediate din cadrul societătilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

147746325. D. PRES 32/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protectie socială persoanelor concediate din cadrul societătilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

147747326. L. P 7/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de interventie pentru cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din cadrul Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

147748327. D. PRES 33/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de interventie pentru cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din cadrul Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

147749328. L. P 8/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

147750329. D. PRES 34/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

147751330. L. P 9/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbtiei fondurilor europene

147752331. D. PRES 35/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbtiei fondurilor europene

147753332. H. G 1016/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier si a terenului aferent, precum si trecerea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judetul Suceava

147754333. DEC. PM 3/07 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
privind numirea doamnei Gabriela-Daniela Cota în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

147755334. DEC. ANRM 32/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii acordate prin Licenta nr. 19.965/2017 pentru explorarea resurselor de granit pentru constructie în perimetrul Vâja, judetul Gorj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială DELTA SAGUL - S.R.L. aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licente de concesionare pentru explorare

147756335. O. MADR 1528/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitătii organismelor de control, în agricultura ecologică

147757336. O. MFP 3898/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 14 - 07.I.2019
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

147758337. D. PRES 46/07 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 15 - 07.I.2019
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

147759338. D. PRES 47/07 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 15 - 07.I.2019
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

147760339. DEC. CC 605/27 septembrie 2018 - M. Of. nr. 15 - 07.I.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10-10^4 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici

147690340. L. P 351/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2019
privind finantarea activitătii Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitătilor subordonate

147691341. D. PRES 1300/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2019
pentru promulgarea Legii privind finantarea activitătii Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitătilor subordonate

147692342. DEC. CC 375/31 mai 2018 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (2) lit. b) si art. 226 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

147693343. H. G 993/13 decembrie 2018 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2019
privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părti de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informatii si comasarea unor părti de imobile aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Serviciului Român de Informatii

147694344. L. P 358/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 09 - 04.I.2019
pentru completarea art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

147695345. D. PRES 1307/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 09 - 04.I.2019
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

147696346. H. G 1033/21 decembrie 2018 - M. Of. nr. 09 - 04.I.2019
privind transmiterea imobilelor 2407 si 5036 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Jegălia, judetul Călărasi, si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147697347. H. G 1034/21 decembrie 2018 - M. Of. nr. 09 - 04.I.2019
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Justitiei si transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea curtilor de apel si a tribunalelor

147698348. O. MDRAP 6385/06 decembrie 2018 - M. Of. nr. 09 - 04.I.2019
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Instructiunilor privind continutul-cadru al proiectului-tip pentru constructii cu grad mare de repetabilitate

147699349. DEC. CC 466/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 10 - 04.I.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) si (3) si art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) si (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, precum si art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

147700350. H. G 1009/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 10 - 04.I.2019
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucuresti Sud între A2 (km 23 + 600) si A1 (km 55 + 520)”

147701351. H. G 1010/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 10 - 04.I.2019
privind actualizarea datelor de identificare si a valorilor de inventar ale unor imobile apartinând domeniului public al statului si transmiterea unor părti din acestea din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investitii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

147702352. O. MAI 151/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 10 - 04.I.2019
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activitătii si delegarea unor competente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

147703353. R. ASF 14/04 decembrie 2018 - M. Of. nr. 10 - 04.I.2019
privind prestarea de servicii si activităti de investitii în numele societătilor de servicii de investitii financiare si al institutiilor de credit

147704354. R. BNR 7/21 decembrie 2018 - M. Of. nr. 10 - 04.I.2019
privind prestarea de servicii si activităti de investitii în numele societătilor de servicii de investitii financiare si al institutiilor de credit

147705355. H. CFR 44/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 10 - 04.I.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului national al Colegiului Fizioterapeutilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Fizioterapeutilor din România si a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeutilor din România

147706356. L. P 4/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 11 - 04.I.2019
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

147707357. D. PRES 4/03 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 11 - 04.I.2019
pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

147708358. DEC. CC 674/06 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 11 - 04.I.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

147709359. H. G 1012/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 11 - 04.I.2019
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Olt, Constanta, Galati, Tulcea, Ialomita, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila si Bistrita-Năsăud, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147710360. O. ANCPI 1664/06 decembrie 2018 - M. Of. nr. 11 - 04.I.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, judetul Giurgiu

147711361. O. MS 3/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 11 - 04.I.2019
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, referitoare la avizarea activitătilor în domeniul dispozitivelor medicale

147635362. DEC. CC 737/20 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 01 - 03.I.2019
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritătile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale si combaterii infractiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative si de sigurantă, precum si privind libera circulatie a acestor date, în ansamblul său, precum si, în special, a dispozitiilor art. 12 alin. (1)-(5), art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1)-5) si art. 16 din aceasta

147636363. L. P 349/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 02 - 03.I.2019
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

147637364. D. PRES 1298/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 02 - 03.I.2019
privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

147638365. L. P 350/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 02 - 03.I.2019
privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua natională a constructorului

147639366. D. PRES 1299/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 02 - 03.I.2019
pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua natională a constructorului

147640367. DEC. CC 874/18 decembrie 2018 - M. Of. nr. 02 - 03.I.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, precum si a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civilă

147641368. L. P 343/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Institutia Prefectului, judetul Olt, în domeniul public al judetului Olt si pentru declararea unui bun de interes national si înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Institutia Prefectului, judetul Olt

147642369. D. PRES 1292/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Institutia Prefectului, judetul Olt, în domeniul public al judetului Olt si pentru declararea unui bun de interes national si înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Institutia Prefectului, judetul Olt

147643370. L. P 344/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
privind modificarea si completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operatiunile de încasări si plăti în numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

147644371. D. PRES 1293/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operatiunile de încasări si plăti în numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

147645372. L. P 347/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

147646373. D. PRES 1296/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

147647374. L. P 348/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Institutiei Prefectului

147648375. D. PRES 1297/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Institutiei Prefectului

147649376. L. P 355/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
privind instituirea Zilei dăruirii

147650377. D. PRES 1304/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei dăruirii

147651378. L. P 356/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
privind unele măsuri sanctionatorii în domeniul radiocomunicatiilor

147652379. D. PRES 1305/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri sanctionatorii în domeniul radiocomunicatiilor

147653380. L. P 357/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
pentru instituirea anului 2019 ca „Anul Cărtii" în România

147654381. D. PRES 1306/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2019 ca „Anul Cărtii” în România

147655382. L. P 359/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

147656383. D. PRES 1308/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

147657384. D. PRES 1309/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

147658385. L. P 360/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

147659386. H. AEP 1013/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăsurării activitătilor specifice Autoritătii Electorale Permanente

147660387. H. G 1028/21 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
privind transmiterea imobilului 419 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Medias, judetul Sibiu, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147661388. L. P 345/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

147662389. D. PRES 1294/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

147663390. L. P 346/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

147664391. D. PRES 1295/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

147665392. L. P 352/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

147666393. L. P 353/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora

147667394. D. PRES 1301/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

147668395. D. PRES 1302/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora

147669396. D. PRES 1310/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului lasi „Capitală istorică” a României si a municipiului Alba Iulia „Capitală a Marii Uniri” a României

147670397. L. P 361/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
pentru declararea municipiului Iasi „Capitală istorică” a României si a municipiului Alba lulia „Capitală a Marii Uniri” a României

147671398. DEC. CC 557/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

147672399. DEC. CC 558/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 204 alin. (1) si (3) din Codul de procedură civilă

147673400. H. G 1011/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil apartinând domeniului public al statului si transmiterea unei părti din acesta din administrarea Autoritătii Nationale Fitosanitare în administrarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu"

147674401. H. G 1015/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor

147675402. O. MS 1677/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

147676403. O. CNAS 1609/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

147677404. N. ASF 21/14 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
privind abrogarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele si controalele într-un mediu de tranzactionare automat pentru platformele de tranzactionare, firmele de investitii si autoritătile competente si pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

147678405. O. CNCAN 336/07 I - M. Of. nr. 05 - 03.I.2019
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind autorizarea instalatiilor nucleare

147679406. O. MFP 3908/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 05 - 03.I.2019
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2019

147680407. O. BNR 10/31 decembrie 2018 - M. Of. nr. 05 - 03.I.2019
privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit

147682408. DEC. PM 1/03 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 06 - 03.I.2019
privind eliberarea domnului Ionut Misa din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

147683409. DEC. PM 2/03 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 06 - 03.I.2019
privind numirea doamnei Mihaela Triculescu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

147684410. O. MS 1614/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 06 - 03.I.2019
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.202/2017 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor si subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii

147685411. O. ANCPI 1660/06 decembrie 2018 - M. Of. nr. 06 - 03.I.2019
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud

147686412. D. PRES 5/03 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 07 - 03.I.2019
pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului

147687413. D. PRES 6/03 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 07 - 03.I.2019
pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului

147688414. H. G 1004/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 07 - 03.I.2019
privind aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 si la Bucuresti la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - Îmbunătătirea calitătii si eficientei sistemului sanitar) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014

147689415. H. CCF 9/12 decembrie 2018 - M. Of. nr. 07 - 03.I.2019
privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plată si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali în anul 2019

147624416. DEC. CC 523/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 834 - 01.X.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) si (3) si art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

147626417. DEC. PM 268/01 octombrie 2018 - M. Of. nr. 834 - 01.X.2018
privind constituirea Comitetului interministerial pentru analizarea unor neconcordante de ordin legislativ

147627418. O. MADR 1385/21 septembrie 2018 - M. Of. nr. 834 - 01.X.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP 15 Dealul Viei si al Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP 1 Săhăteni din judetul Buzău, în proprietatea acestor organizatii

147628419. O. CNAS 1332/27 septembrie 2018 - M. Of. nr. 834 - 01.X.2018
privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor nationale de sănătate curative

147629420. DEC. CC 255/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 835 - 01.X.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, precum si ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

147630421. DEC. CC 325/10 mai 2018 - M. Of. nr. 835 - 01.X.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă

147631422. DEC. CC 480/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 835 - 01.X.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 alin. (1) din Codul penal

147632423. DEC. ICCJ 46/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 835 - 01.X.2018
privind dezlegarea următoarelor probleme de drept:
„a) dacă la data de 22 octombrie 2011 erau în vigoare dispozitiile anexei nr. V «Familia ocupatională de functii bugetare „diplomatie”» (cap. IV «Salarizarea în valută si alte drepturi în valută si în tei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate» si cap. V «Nomenclatorul functiilor si coeficientilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate») din Legea-cadru nr. 284/2010;
b) dacă din interpretarea textului art. 67 alin (4) din Legea-cadru nr. 495/2004 (modificat prin Legea nr. 334/2007) rezultă că anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 contine dispozitii incompatibile/contrare anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004;
c) în situatia în care s-ar aprecia ca prin art. 67 alin. (4) din Legea nr. 495/2004 nu s-a abrogat anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 să statueze de către Înalta Curte de Casatie si Justitie dacă anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 a fost abrogată prin Legea-cadru nr. 330/2009, respectiv prin Legea-cadru nr. 284/2010;
d) dacă după intrarea În vigoare a Legii nr. 334/2007 de modificare a anexa nr. 4 la Legea nr. 495/2004 (în vigoare în luna decembrie 2009 si care contine coeficienti identici cu cei prevăzuti ulterior de Legea-cadru nr. 330/2009 si Legea-cadru nr. 284/2010), respectiv si după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, dispozitiile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2004 coroborate cu prevederile anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 (Hotărârea Guvernului nr. 515/2006) au reglementat/reglementează expres aplicarea dispozitiilor anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995”

147633424. DEC. CC 454/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 836 - 01.X.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 37 [cu referire la art. 402 din Codul de procedură civilă] si pct. 58 [cu referire la art. 497 din Codul de procedură civilă], precum si art. III pct. 3 [cu referire la art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013] si pct. 4 [cu referire la art. XVIII1 din Legea nr. 2/2013] din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

147634425. H. CEDO 24838/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 836 - 01.X.2018
în Cauza Hulpe si altii împotriva României

147606426. H. CD 57/26 septembrie 2018 - M. Of. nr. 830 - 28.IX.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană pentru cultură - COM(2018) 267

147607427. H. CD 58/26 septembrie 2018 - M. Of. nr. 830 - 28.IX.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind educatia în situatii de urgentă si de criză prelungită - COM(2018) 304

147608428. H. CD 59/26 septembrie 2018 - M. Of. nr. 830 - 28.IX.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport, si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - COM(2018) 367

147609429. O. MS 1230/21 septembrie 2018 - M. Of. nr. 830 - 28.IX.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017

147610430. O. MS 1246/27 septembrie 2018 - M. Of. nr. 830 - 28.IX.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman

147611431. O. CNAS 1328/27 septembrie 2018 - M. Of. nr. 830 - 28.IX.2018
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

147612432. DEC. CC 43/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 831 - 28.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3-8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si ale legii în ansamblul său

147613433. H. G 761/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 831 - 28.IX.2018
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judetean Bacău

147614434. O. MFP 3057/07 septembrie 2018 - M. Of. nr. 831 - 28.IX.2018
al ministrului finantelor publice privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiară de a efectua controlul, a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

147615435. O. MAN 161/12 septembrie 2018 - M. Of. nr. 832 - 28.IX.2018
al ministrului apărării nationale pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociatiilor si fundatiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel national, care îsi desfăsoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Nationale

147616436. DEC. ICCJ 51/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 832 - 28.IX.2018
privind interpretarea dispozitiilor art. 120 alin. (5) din Legea nr. 46 din 19 martie 2008, republicată - Codul silvic [anterior republicării - art. 127 alin. (5)], respectiv dacă acordarea sporului de risc este sau nu subordonată emiterii normelor, regulamentelor, instructiunilor si ghidurilor de bune practici prevăzute de dispozitiile art. 115 alin. (1) din acelasi act normativ [anterior republicării - art. 122 alin. (1)]

147617437. DEC. CC 439/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 833 - 28.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

147618438. OUG. G 87/27 septembrie 2018 - M. Of. nr. 833 - 28.IX.2018
privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

147619439. DEC. PM 265/28 septembrie 2018 - M. Of. nr. 833 - 28.IX.2018
pentru eliberarea domnului Mihai Dan Chirică din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

147620440. DEC. PM 266/2809 IX - M. Of. nr. 833 - 28.IX.2018
privind numirea domnului Mihai Dan Chirică în functia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

147621441. O. MADR 1394/26 septembrie 2018 - M. Of. nr. 833 - 28.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea art. 2 alin. (4)lit. c) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, nr. 1.186/2014 pentru aprobarea normelor tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producători din sectorul laptelui si al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la conditiile specifice care trebuie îndeplinite de organizatiile de producători din sectorul laptelui si al produselor lactate/asociatiile organizatiilor de producători în relatiile contractuale, precum si la criteriile tehnice necesare recunoasterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului

147622442. O. MFP 3200/27 septembrie 2018 - M. Of. nr. 833 - 28.IX.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2018

147623443. O. CNAS 1331/27 septembrie 2018 - M. Of. nr. 833 - 28.IX.2018
pentru modificarea si completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

147584444. DEC. CC 268/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 826 - 27.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în ansamblul său

147585445. O. MS 698/29 mai 2018 - M. Of. nr. 826 - 27.IX.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

147586446. O. MMED 557/12 iunie 2018 - M. Of. nr. 826 - 27.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

147587447. O. ANSVSA 91/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 826 - 27.IX.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

147588448. O. MADR 1386/21 septembrie 2018 - M. Of. nr. 826 - 27.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Vlădeni SPP 2 din judetul Ialomita, în proprietatea acestei organizatii

147589449. O. MADR 1391/25 septembrie 2018 - M. Of. nr. 826 - 27.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Galati,în proprietatea acestor organizatii

147590450. DEC. ICCJ 45/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 826 - 27.IX.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei probleme de drept: „modul de interpretare al dispozitiilor art. 192, 194,197 alin. (1) si (3) si art. 77 din Legea nr. 31/1990”

147591451. H. G 756/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 827 - 27.IX.2018
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

147592452. O. MMED 1005/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 827 - 27.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creantelor la Fondul pentru mediu

147593453. O. MS 1137/06 septembrie 2018 - M. Of. nr. 827 - 27.IX.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali

147594454. H. G 742/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 828 - 27.IX.2018
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a executiei lucrărilor si a constructiilor

147595455. H. G 759/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 828 - 27.IX.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a unui imobil situat în municipiul Bucuresti, aflat în domeniul public al statului, pentru revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti si darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147596456. H. G 760/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 828 - 27.IX.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

147597457. O. MADR 1294/03 august 2018 - M. Of. nr. 828 - 27.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 168/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.4 „Investitii productive în acvacultura - cresterea eficientei energetice, energie regenerabilă” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

147598458. DEC. ICCJ 48/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 828 - 27.IX.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: în interpretarea si aplicarea dispozitiilor capitolului III din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările si completările ulterioare, si art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările si completările ulterioare, precum si art. 4 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, schimbarea pozitiei în clasificarea legală din „muzeu de importantă regională” în „muzeu de importantă natională” în anul 2015 determină la nivel salariat drepturile corespunzătoare noilor conditii de încadrare si, în această ipoteză, care este elementul referential de raportare al noilor drepturi salariale în conditiile în care la nivelul autoritătii administratiei publice locale tutelare nu există o functie similară în plată."
Modificarea drepturilor salariale, în ipoteza ridicată la prima întrebare, vizează toti salariatii care îsi desfăsoară activitatea într-un „muzeu de importantă natională” sau aceasta se aplică exclusiv functiilor prevăzute în capitolul III din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 284/2010.”

147599459. H. S 120/24 septembrie 2018 - M. Of. nr. 829 - 27.IX.2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

147600460. H. S 121/26 septembrie 2018 - M. Of. nr. 829 - 27.IX.2018
privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

147601461. H. S 122/26 septembrie 2018 - M. Of. nr. 829 - 27.IX.2018
pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului

147602462. O. ASPAAS 135/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 829 - 27.IX.2018
al presedintelui Autoritătii pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar pentru aprobarea Normelor privind organizarea si desfăsurarea examenului de competentă profesională

147603463. O. MADR 1390/24 septembrie 2018 - M. Of. nr. 829 - 27.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Sascut din judetul Bacău, în proprietatea acestei organizatii

147604464. O. MS 1241/26 septembrie 2018 - M. Of. nr. 829 - 27.IX.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

147565465. H. S 111/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a programului privind piata unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici si mijlocii, si statisticile europene si de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1.287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 si (UE) 2017/826 - COM (2018) 441 final

147566466. H. S 112/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 - COM (2018) 434 final

147567467. H. S 113/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” si de abrogare a (Regulamentului privind Corpul european de solidaritate) si a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 - COM (2018) 440 final

147568468. H. S 114/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a programului „Drepturi si valori” - COM (2018) 383

147569469. H. S 115/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a programului „Justitie” - COM (2018) 384

147570470. H. S 116/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare si inovare Orizont Europa - COM (2018) 436 final

147571471. H. S 117/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de completare a legislatiei UE în materie de omologare de tip în ceea ce priveste retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2(518)397 final

147572472. H. S 118/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu si politici climatice (LIFE) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293/2013 - COM (2018) 385 final

147573473. S 119/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport, si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - COM (2018) 367 final

147574474. DEC. CC 315/10 mai 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

147575475. O. ANPC 424/12 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind conditiile si procedurile de autorizare a operatorilor economici nationali pentru desfăsurarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, vizarea anuală a autorizatiei pentru desfăsurarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, eliberată de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, completarea acesteia cu operatiuni, renuntarea la efectuarea de operatiuni si eliberarea de duplicate ale autorizatiei pentru desfăsurarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

147576476. O. MMACA 1240/21 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiintării întreprinderilor mici si mijlocii „Start-up Nation - Romania”, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat nr. 692/2017

147577477. H. AEP 464/24 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
privind utilizarea siglei Centenar pe listele electorale folosite la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018, precum si numerotarea si aducerea la cunostintă publică a sectiilor de votare

147578478. O. MEN 5031/04 septembrie 2018 - M. Of. nr. 823 - 26.IX.2018
al ministrului educatiei nationale privind organizarea, desfăsurarea si calendarul admiterii în învătământul profesional de stat si în învătământul dual pentru anul scolar 2019-2020

147579479. H. G 753/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 824 - 26.IX.2018
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Varianta ocolitoare a orasului Târgu Mures, pe DN 13 si DN 15”

147580480. O. MT 1299/28 august 2018 - M. Of. nr. 824 - 26.IX.2018
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim international pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.426(98) a Comitetului de sigurantă maritimă din 15 iunie 2017

147581481. O. MT 1454/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 824 - 26.IX.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă si a centrelor de instruire a personalului NDT

147582482. DEC. CC 562/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 825 - 26.IX.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Opinie separată
Opinie separată

147583483. O. CNAS 1296/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 825 - 26.IX.2018
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

147543484. O. ME 1049/14 august 2018 - M. Of. nr. 819 - 25.IX.2018
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

147544485. O. MFP 3131/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 819 - 25.IX.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

147547486. DEC. ICCJ 41/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 819 - 25.IX.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „în interpretarea si aplicarea prevederilor art. 33 si art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările si completările ulterioare, art. 1 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, începând cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor si indemnizatiilor legale pentru personalul din învătământ se determină prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna decembrie 2016 sau prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna ianuarie 2017 [salariu de bază ce include majorarea prevăzută de art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015]”

147548487. H. G 754/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 820 - 25.IX.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Realizare infrastructură - zonă operatională - în cazarma 1833 Câmpia Turzii”

147549488. H. G 749/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 820 - 25.IX.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spatii dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

147550489. DEC. ANP 593/04 septembrie 2018 - M. Of. nr. 820 - 25.IX.2018
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru modificarea si completarea Procedurii de selectie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului detinutilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie si conditiile de furnizare a acestora, aprobată prin Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 463/2017

147551490. O. MFE 931/17 septembrie 2018 - M. Of. nr. 820 - 25.IX.2018
al ministrului fondurilor europene privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea si derularea de programe de formare a adultilor „Îmbunătătirea nivelului de cunostinte/ competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor”, aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toti, obiectivul specific: 3.12 - îmbunătătirea nivelului de cunostinte/competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor

147552491. O. MMJS 1949/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 820 - 25.IX.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 1.085/2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu dizabilităti pentru anul 2018

147554492. O. MCIN 2866/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 820 - 25.IX.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice a imobilului Fosta grădinită (actualul restaurant „La Prut”) - corp B si Sala de sport - corp A, situat în Str. Nouă nr. 9-11, orasul Agnita, judetul Sibiu, categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

147555493. O. MEN 4842/30 august 2018 - M. Of. nr. 820 - 25.IX.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Timisoara

147556494. DEC. S 17/25 septembrie 2018 - M. Of. nr. 821 - 25.IX.2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-26 septembrie 2018

147559495. DEC. CC 404/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 821 - 25.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

147560496. H. G 741/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 821 - 25.IX.2018
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTESTE ÎN TINE”!

147558497. D. PRES 807/21 septembrie 2018 - M. Of. nr. 821 - 25.IX.2018
privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

147561498. H. G 751/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 821 - 25.IX.2018
pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de încadrare

147562499. H. G 752/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 821 - 25.IX.2018
pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiintarea Centrului National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic

147563500. H. G 757/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 821 - 25.IX.2018
privind aprobarea desfăsurării activitătilor de sustinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor în cadrul Conferintei Plenipotentiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie 2018, si a normativelor de cheltuieli pentru actiunile de protocol si cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activitătilor de sustinere a candidaturii României

147564501. H. G 755/04 septembrie 2018 - M. Of. nr. 821 - 25.IX.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 iunie 2018 si la Paris la 18 iunie 2018 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 locuitori”

147523502. O. ANAP 941/29 august 2018 - M. Of. nr. 814 - 24.IX.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind metodologia de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii

147524503. O. MMJS 1902/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 814 - 24.IX.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea Metodologiei de evaluare si selectie a cererilor de finantare prin programul de interes national „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente”, a Procedurii de evaluare a cererilor de finantare prin programul de interes national „Cresterea capacitătii serviciilor publice de asistentă socială din unele unităti administrativ-teritoriale”, precum si a modelului-cadru al contractului de finantare

147525504. DEC. ASF 1074/04 septembrie 2018 - M. Of. nr. 814 - 24.IX.2018
privind autorizarea functionării ca broker de asigurare si/sau reasigurare a Societătii MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

147526505. DEC. ICCJ 42/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 814 - 24.IX.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Posibilitatea acordării beneficiului punctajului suplimentar reglementat de art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare (art. 782 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare) în situatia în care pensionarul beneficiază de un stagiu complet de cotizare redus conform art. 58 din Legea nr. 263/2010 (art. 47 din Legea nr. 19/2000)”

147527506. H. G 723/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 815 - 24.IX.2018
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001

147528507. DEC. PM 263/24 septembrie 2018 - M. Of. nr. 815 - 24.IX.2018
privind unele măsuri pentru exercitarea functiei de secretar general al Guvernului

147529508. O. MEN 4251/08 august 2018 - M. Of. nr. 815 - 24.IX.2018
al ministrului educatiei nationale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.542/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învătământ, specializările si calificările profesionale ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie - 16 iunie 2017

147530509. DEC. ICCJ 50/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 815 - 24.IX.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile eu privire la următoarea chestiune de drept, „dacă, în interpretarea dispozitiilor art. 94 din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 7/2006), pensia de serviciu reglementată de prevederile art. 73^1 se cuvine si personalului Autoritătii Electorale Permanente, în raport cu dispozitiile art. 102 alin. (2) teza a două din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 208/2015)”

147531510. DEC. PM 264/24 septembrie 2018 - M. Of. nr. 816 - 24.IX.2018
pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

147532511. O. MEN 5054/10 septembrie 2018 - M. Of. nr. 816 - 24.IX.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 5.803/2016 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universitătii „Athenaeum” din Bucuresti

147533512. R. FGDB 2/11 septembrie 2018 - M. Of. nr. 816 - 24.IX.2018
privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informatiilor necesare întocmirii listei compensatiilor de plătit si a celor necesare în procesul determinării contributiilor anuale ale institutiilor de credit

147534513. O. MEN 5110/17 septembrie 2018 - M. Of. nr. 817 - 24.IX.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea standardelor nationale minimale pentru acordarea titlului de doctor

147535514. O. AAAS 24893/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 817 - 24.IX.2018
al presedintelui Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

147536515. O. MMJS 2015/14 august 2018 - M. Of. nr. 817 - 24.IX.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

147537516. O. MFP 3085/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 817 - 24.IX.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

147538517. DEC. CC 317/10 mai 2018 - M. Of. nr. 818 - 24.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului

147539518. DEC. CC 430/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 818 - 24.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

147540519. H. BEC 1/23 septembrie 2018 - M. Of. nr. 818 - 24.IX.2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018

147542520. DEC. ICCJ 47/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 818 - 24.IX.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „recalcularea pensiei potrivit dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor; cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 Iit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor (Hotărârea Guvernului nr. 737/2010), Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 19/2000) si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012 (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2011), respectiv care este stagiul de cotizare necesar prevăzut de art. 44 si 45 din Legea nr. 19/2000, folosit pentru determinarea punctajului mediu anual, pentru personalul navigant din aviatia civilă - ore de zbor - conditii speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie au fost deschise după anul 2001”

147488521. O. MFP 3124/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 809 - 21.IX.2018
al ministrului finantelor publice de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (3)-(17) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

147489522. O. ANCPI 1016/06 septembrie 2018 - M. Of. nr. 810 - 21.IX.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unitătii administrativ-teritoriale Văcăreni din judetul Tulcea

147490523. O. MT 1340/07 septembrie 2018 - M. Of. nr. 810 - 21.IX.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.309/2012 pentru aprobarea Regulilor generale pentru efectuarea manevrei vehiculelor cu locomotiva telecomandată pe liniile ferate industriale

147491524. O. MMJS 1943/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 810 - 21.IX.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind modificarea si completarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011

147492525. O. INS 4869/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 810 - 21.IX.2018
al presedintelui Institutului National de Statistică privind modificarea si completarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011

147493526. O. ANRE 169/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 810 - 21.IX.2018
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice

147494527. DEC. ICCJ 35/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 810 - 21.IX.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:
„dacă art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările si completările ulterioare (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015) 1, se Interpretează în sensul că se aplică si la stabilirea cuantumului ajutoarelor prevăzute de art. 20 alin. (1) si (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare (Legea-cadru nr. 284/2010) si dacă notiunea «limită de vârstă de pensionare prevăzută de lege», reglementată de art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, reprezintă «vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă» prevăzută de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 223/2015), care se atinge prin cresterea vârstelor standard de pensionare, conform esalonării prevăzute în anexa la lege, sau reprezintă vârsta de pensionare stabilită în raport cu situatia concretă a fiecărui reclamant”.

147495528. H. S 110/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

147496529. H. CD 51/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Inteligenta artificială pentru Europa - COM (2018)237

147497530. H. CD 52/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare si inovare - sansa Europei de a-si modela viitorul - Contributia Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 - COM (2018)306

147498531. H. CD 53/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei piete unice digitale de încredere pentru toti - Contributia Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protectia datelor si piata unică digitală, desfăsurată la Sofia la 16 mai 2018 - COM (2018)320

147499532. H. CD 51/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE - COM (2018)450

147500533. H. CD 55/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mâi puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educatiei si culturii - COM (2018)268

147501534. H. CD 56/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educatie si îngrijire a copiilor prescolari - COM (2018)271

147502535. D. PRES 805/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

147503536. D. PRES 806/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

147504537. H. G 745/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Constanta de către domnul Accoium Mustafa Levent

147505538. H. G 746/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Mures de către domnul Dusa Mircea

147506539. H. G 747/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

147507540. O. MTS 607/21 august 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) „PERLA COSTINESTIULUI” – S.A.

147508541. O. MFP 3026/04 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) „PERLA COSTINESTIULUI” – S.A.

147509542. O. MMJS 2017/14 august 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) „PERLA COSTINESTIULUI” – S.A.

147510543. H. AEP 447/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare si a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018

147511544. DEC. CC 282/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 812 - 21.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

147512545. H. G 748/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 812 - 21.IX.2018
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultura

147513546. H. G 740/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 812 - 21.IX.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

147514547. O. ANAF 3903/06 septembrie 2018 - M. Of. nr. 812 - 21.IX.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind structura si periodicitatea transmiterii între Agentia Natională de Administrare Fiscală si Casa Natională de Asigurări de Sănătate a informatiilor cuprinse în declaratiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informatiilor referitoare la declararea/achitarea contributiei, precum si a informatiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, înregistrate în Registrul unic de evidentă al asiguratilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

147515548. O. CNAS 1295/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 812 - 21.IX.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Procedurii privind structura si periodicitatea transmiterii între Agentia Natională de Administrare Fiscală si Casa Natională de Asigurări de Sănătate a informatiilor cuprinse în declaratiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informatiilor referitoare la declararea/achitarea contributiei, precum si a informatiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, înregistrate în Registrul unic de evidentă al asiguratilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

147516549. H. CSM 910/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 812 - 21.IX.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind numirea si revocarea procurorilor cu functii de conducere din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie

147517550. H. CSM 911/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 812 - 21.IX.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind numirea, continuarea activitătii si revocarea procurorilor cu functii de executie din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie

147518551. DEC. CC 266/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 813 - 21.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în ansamblul său

147519552. H. G 758/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 813 - 21.IX.2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale

147520553. H. AEP 452/21 septembrie 2018 - M. Of. nr. 813 - 21.IX.2018
privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018, precum si pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare si a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018

147521554. H. AEP 453/21 septembrie 2018 - M. Of. nr. 813 - 21.IX.2018
pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale si a modelului timbrului autocolant care vor fi folosite la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanati judetului Olt din 6 si 7 octombrie 2018

147522555. DEC. CNA 441/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 813 - 21.IX.2018
privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018

147605556. O. MADR 1393/26 septembrie 2018 - M. Of. nr. 829 - 21.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină determinate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2018 - 30 iunie 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

147625557. DEC. PM 267/01 octombrie 2018 - M. Of. nr. 834 - 21.IX.2018
privind numirea domnului Ilie Mario Rafael în functia de consilier de stat pe probleme sociale în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

147466558. H. S 109/17 septembrie 2018 - M. Of. nr. 805 - 20.IX.2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

147467559. DEC. CC 210/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 805 - 20.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 si art. 5 alin. (1) si (4)-(6) raportate la cele ale art. 25, art. 42 alin. (3) si (5), art. 84 alin. (1) si anexa nr. 1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente

147468560. OUG. G 85/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 805 - 20.IX.2018
pentru abrogarea unor dispozitii legale în domeniul investitiilor finantate din fonduri publice

147469561. H. G 729/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 805 - 20.IX.2018
privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

147470562. H. G 734/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 805 - 20.IX.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 13 iunie 2018 si la Paris la 25 iunie 2018 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P1556 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 23 august 2007 si la Paris la 30 august 2007

147471563. H. G 736/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 805 - 20.IX.2018
privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului si administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuită a Arhiepiscopiei Bucurestilor

147472564. H. G 737/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 805 - 20.IX.2018
pentru modificarea sectiunii B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2017 si 2018

147473565. H. G 728/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 806 - 20.IX.2018
privind stabilirea numărului de posturi ale Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea oficiilor teritoriale ale acesteia

147474566. H. CCF 7/29 august 2018 - M. Of. nr. 806 - 20.IX.2018
privind sustinerea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2018

147475567. DEC. ICCJ 39/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 806 - 20.IX.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „Interpretarea dispozitiilor art. 19, art. 26 fi art. 61 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 223/2015), în sensul de a se stabili dacă pensionarul pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii [Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat si asistentă socială, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 3/1977), Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 19/2000), sau Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 263/2010)/ poate deveni beneficiarul dreptului la pensie militară, ca urmare a exprimării optiunii în temeiul Legii nr. 223/2015."

147476568. H. CD 50/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 807 - 20.IX.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

147477569. O. ORNISS 807/07 septembrie 2018 - M. Of. nr. 807 - 20.IX.2018
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind actualizarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC, versiunea mai 2014

147478570. O. MADR 1379/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 807 - 20.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea art. 5 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind receptia studiilor pedologice si agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare si a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente

147479571. Circ. BNR 23/17 septembrie 2018 - M. Of. nr. 807 - 20.IX.2018
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2018

147480572. DEC. ICCJ 54/25 iunie 2018 - M. Of. nr. 807 - 20.IX.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:
„1. Dacă Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, reprezentând dreptul comun în materia contenciosului administrativ, este aplicabilă litigiilor de functie publică vizând stabilirea/acordarea drepturilor salariale, din perspectiva necesitătii parcurgerii procedurii prealabile, în raport cu prevederile art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările si completările ulterioare, art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele statuate în Decizia nr. 9 din 29 mai 2017, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, respectiv în măsura în care legea specială care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice nu prevede parcurgerea unei proceduri prealabile pentru anumite categorii de drepturi salariale, neprevăzând explicit nici vreo exceptie cu privire la acestea de la regula generală reglementată de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, este obligatoriu ca, anterior sesizării instantei, functionarul public să parcurgă procedura prealabilă?
2. Dacă omisiunea parcurgerii procedurii prealabile, în termenele si în conditiile prevăzute de art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010, art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014, respectiv Legea nr. 554/2004, după caz, împotriva actelor administrative ai căror beneficiari sunt functionarii publici, prin care ii s-au stabilit anterior drepturi salariale, definitivează aceste drepturi salariale stabilite prin deciziile de salarizare, consecinta acestei definitivări fiind aceea că functionarii publici nu vor mai putea solicita ulterior obligarea angajatorului, pe o altă cale judiciară, la acordarea altor drepturi salariale în afara celor stabilite în aceste decizii de salarizare, indiferent dacă actul de stabilire a drepturilor salariale face sau nu referire la componenta salarială pretinsă.”

147481573. H. AEP 440/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 807 - 20.IX.2018
pentru aprobarea modelelor stampilelor care vor fi folosite la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018, precum si a normativelor privind numărul stampilelor cu mentiunea „VOTAT”

147482574. H. AEP 441/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 807 - 20.IX.2018
pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018

147483575. DEC. CC 440/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 808 - 20.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

147485576. DEC. PM 262/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 808 - 20.IX.2018
privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

147486577. O. MT 1453/17 septembrie 2018 - M. Of. nr. 808 - 20.IX.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituti aeronautice civile si a conditiilor de avizare a documentatiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigatia aeriană si/sau pot afecta siguranta zborului pe teritoriul si în spatiul aerian al României RACR-ZSAC, editia 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015

147487578. O. MEN 4837/30 august 2018 - M. Of. nr. 808 - 20.IX.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învătământ, specializările si calificările profesionale ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-20 aprilie 2018

147449579. DEC. CC 283/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 801 - 19.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

147450580. O. ASPAAS 105/11 septembrie 2018 - M. Of. nr. 801 - 19.IX.2018
al presedintelui Autoritătii pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea auditorilor financiari si a firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit

147451581. O. ANRE 167/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 801 - 19.IX.2018
privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

147452582. D. PRES 803/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 802 - 19.IX.2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Ofiter

147453583. D. PRES 804/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 802 - 19.IX.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

147454584. H. G 718/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 802 - 19.IX.2018
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 20 iulie 2018 si la Paris la 27 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

147455585. O. MADR 1374/14 septembrie 2018 - M. Of. nr. 802 - 19.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Seaca de Câmp din judetul Dolj, în proprietatea acestei organizatii

147456586. O. MADR 1375/14 septembrie 2018 - M. Of. nr. 802 - 19.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Germisara din judetul Hunedoara, în proprietatea acestei organizatii

147457587. O. MADR 1376/14 septembrie 2018 - M. Of. nr. 802 - 19.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Făcăeni SPP12+SPP13 din judetul Ialomita, în proprietatea acestei organizatii

147458588. PL. IC 145/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 802 - 19.IX.2018
Proiect de lege privind revizuirea Constitutiei prin introducerea unui preambul

147459589. OUG. G 80/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 803 - 19.IX.2018
pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră si de stabilire a metodelor de calcul si de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră si pentru modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

147460590. H. G 684/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 803 - 19.IX.2018
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „E-cultura: Biblioteca digitală a României

147461591. H. G 719/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 803 - 19.IX.2018
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

147462592. H. G 720/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 803 - 19.IX.2018
privind recunoasterea Fundatiei Baylor Marea Neagră ca fiind de utilitate publică

147463593. H. G 721/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 803 - 19.IX.2018
privind acordarea cetăteniei române domnului Nazhmudinov Omaraskhab

147464594. H. G 739/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 804 - 19.IX.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”

147465595. O. MTS 664/06 septembrie 20187 - M. Of. nr. 804 - 19.IX.2018
al ministrului tineretului si sportului privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive

147425596. DEC. CC 28/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 795 - 18.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

147426597. DEC. CC 441/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 795 - 18.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

147427598. OUG. G 84/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 795 - 18.IX.2018
pentru completarea unor acte normative din domeniul constructiilor

147428599. DEC. CC 26/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 796 - 18.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

147429600. O. MT 1339/07 septembrie 2018 - M. Of. nr. 796 - 18.IX.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

147430601. H. G 714/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 797 - 18.IX.2018
privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în interesul serviciului

147431602. H. G 716/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 797 - 18.IX.2018
privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investitii „Modernizarea si retehnologizarea remorcherului maritim multifunctional cu clasă de gheată «PERSEUS» - 6.600 CP"

147432603. H. G 726/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 797 - 18.IX.2018
pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informatii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de Ministerul Fondurilor Europene, precum si termenele de clasificare aferente

147433604. H. G 727/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 797 - 18.IX.2018
privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier national, de către Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias, a terenului în suprafată de 42,1315 ha, pentru proiectul de importantă natională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”

147434605. H. G 730/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 797 - 18.IX.2018
pentru modificarea lit. C si D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

147435606. H. G 731/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 797 - 18.IX.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 391/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferintei Cartei Energiei si a evenimentelor conexe, desfăsurate la Bucuresti, pe perioada exercitării de către România a Presedintiei Cartei Energiei

147436607. O. ANRE 168/17 septembrie 2018 - M. Of. nr. 797 - 18.IX.2018
privind stabilirea ratei reglementate a rentabilitătii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii de distributie concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019

147437608. L. P 798/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 798 - 18.IX.2018
Lege de revizuire a Constitutiei României

147438609. H. G 732/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 797 - 18.IX.2018
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare si extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”

147439610. DEC. CC 539/17 septembrie 2018 - M. Of. nr. 798 - 18.IX.2018
asupra constitutionalitătii Legii de revizuire a Constitutiei României
Opinie separată

147440611. O. ANPC 423/11 septembrie 2018 - M. Of. nr. 798 - 18.IX.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind situatiile în care se pot dispune suspendarea si retragerea autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase pentru operatorii economici autorizati, respectiv procedura de reautorizare, precum si situatiile în care se poate dispune interzicerea efectuării de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase pe teritoriul României de către operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spatiul Economic European si Turcia

147441612. O. ME 983/02 august 2018 - M. Of. nr. 798 - 18.IX.2018
al ministrului economiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 privind Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti

147442613. O. MFP 3068/11 septembrie 2018 - M. Of. nr. 798 - 18.IX.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 privind Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti

147443614. O. MMJS 2018/14 august 2018 - M. Of. nr. 798 - 18.IX.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 privind Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti

147444615. OUG. G 86/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 799 - 18.IX.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, precum si pentru unele măsuri pentru buna organizare si desfăsurare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei

147445616. DEC. CC 318/10 mai 2018 - M. Of. nr. 800 - 18.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

147446617. DEC. CC 486/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 800 - 18.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4^4 alin. (4) si (5) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

147447618. H. G 743/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 800 - 18.IX.2018
privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018

147448619. H. G 744/18 septembrie 2018 - M. Of. nr. 800 - 18.IX.2018
privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului si a cheltuielilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 28.IX.2018

147408620. OUG. G 81/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 792 - 17.IX.2018
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor

147409621. H. G 712/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 792 - 17.IX.2018
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu”

147410622. O. MADR 1360/11 septembrie 2018 - M. Of. nr. 792 - 17.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP23 Găgeni din judetul Buzău, în proprietatea acestei organizatii

147411623. O. MADR 1361/11 septembrie 2018 - M. Of. nr. 792 - 17.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Comosteni si al Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Piscu Nou din judetul Dolj, în proprietatea acestor organizatii

147412624. O. MADR 1362/11 septembrie 2018 - M. Of. nr. 792 - 17.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Denistepe din judetul Tulcea, în proprietatea acestei organizatii

147413625. O. MADR 1366/12 septembrie 2018 - M. Of. nr. 792 - 17.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajistilor permanente

147414626. O. MFP 3067/10 septembrie 2018 - M. Of. nr. 792 - 17.IX.2018
al ministrului finantelor publice pentru completarea unor reglementări contabile

147415627. DEC. CC 281/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 793 - 17.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) si (3), art. 6-8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

147416628. O. ANSVSA 126/31 august 2018 - M. Of. nr. 793 - 17.IX.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în functie de rata inflatiei din anul 2017

147417629. H. CFR 6/25 august 2018 - M. Of. nr. 793 - 17.IX.2018
pentru adoptarea Codului deontologic al fizioterapeutului

147418630. DEC. CC 450/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 794 - 17.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 95 alin. (4) si art. 86 alin. (2) cu trimitere la art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

147419631. OUG. G 83/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 794 - 17.IX.2018
privind acordarea unei măsuri de protectie socială persoanelor concediate din cadrul societătilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

147420632. H. G 709/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 794 - 17.IX.2018
privind transmiterea unui bun aflat în domeniul privat al statului si în administrarea Băncii Nationale a României în domeniul public al statului si în administrarea Universitătii "Aurel Vlaicu” din Arad, aflată în coordonarea Ministerului Educatiei Nationale

147421633. H. G 725/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 794 - 17.IX.2018
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware si software a Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă”

147422634. O. ANMCS 217/12 septembrie 2018 - M. Of. nr. 794 - 17.IX.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate privind publicarea Listei unitătilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare la data de 3 septembrie 2018

147423635. O. MENCS 4507/28 august 2018 - M. Of. nr. 794 - 17.IX.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale

147424636. O. MEN 4813/29 august 2018 - M. Of. nr. 794 - 17.IX.2018
al ministrului educatiei nationale privind organizarea si desfăsurarea evaluării nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2018-2019

147395637. H. G 713/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 789 - 14.IX.2018
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru îmbunătătirea capacitătii de interventie la urgentele medicale în România

147396638. O. MFP 3078/12 septembrie 2018 - M. Of. nr. 789 - 14.IX.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modificării Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

147397639. DEC. CC 194/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 790 - 14.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) teza a două din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

147399640. O. MEN 5049/06 septembrie 2018 - M. Of. nr. 790 - 14.IX.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.990/2017 privind componenta nominală a comisiilor de contestatii ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

147400641. DEC. ICCJ 38/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 790 - 14.IX.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept:
„Prevederile art. 76 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, se pot interpreta în sensul că, în măsura în care o creantă fiscală nu a fost valorificată în procedura insolventei din cauza omisiunii organului fiscal în a depune o declaratie de creantă, printre efectele decăderii acestui creditor din dreptul de a-si realiza creanta se regăsesc si acelea că nu va mai putea uza de mijloacele specifice de stabilire, impunere si recuperare reglementate de Codul fiscal si Codul de procedură fiscală, respectiv nu va mai putea emite o decizie de impunere care să cuprindă creanta împotriva debitorului său, anterioară deschiderii procedurii"

147401642. OUG. G 82/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 791 - 14.IX.2018
pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

147402643. H. G 711/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 791 - 14.IX.2018
privind actualizarea caracteristicilor tehnice si a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Academiei Oamenilor de ătiintă din România

147403644. H. G 717/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 791 - 14.IX.2018
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, rectificat

147404645. H. G 722/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 791 - 14.IX.2018
privind unele măsuri referitoare la organizarea si desfăsurarea, la Bucuresti, a vizitei vicepresedintelui Republicii India, domnul Venkaiah Naidu, în perioada 18-20 septembrie 2018

147405646. H. G 724/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 791 - 14.IX.2018
privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaratia finală de cheltuieli si aplicatia de plată a soldului final aferentă Programului operational Dezvoltarea capacitătii administrative 2007-2013

147406647. O. MMED 963/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 791 - 14.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

147407648. O. MMED 964/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 791 - 14.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

147381649. DEC. CC 316/10 mai 2018 - M. Of. nr. 786 - 13.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. d) si art. 11 alin. (1) lit. e) pct. iv) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si prorogarea unor termene

147382650. H. G 692/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 786 - 13.IX.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor/ programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de învătământ superior pentru anul universitar 2018-2019

147383651. H. G 697/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 787 - 13.IX.2018
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Brasov-Sibiu, km 173 + 800 si km 296 + 293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

147384652. H. G 710/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 787 - 13.IX.2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente actiunii de protocol si altor măsuri necesare în vederea desfăsurării normale si eficiente a actiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autoritătilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din tările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucuresti, în perioada 3-5 octombrie 2018

147385653. O. MEN 4829/30 august 2018 - M. Of. nr. 787 - 13.IX.2018
al ministrului educatiei nationale privind organizarea si desfăsurarea admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020

147386654. H. CEDO 36900/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 787 - 13.IX.2018
în Cauza Toscută si altii împotriva României

147387655. H. G 706/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 788 - 13.IX.2018
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Justitiei si transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea curtilor de apel si a tribunalelor

147388656. O. MADR 1357/10 septembrie 2018 - M. Of. nr. 787 - 13.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localitătilor, precum si pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar

147389657. O. ANCPI 1017/06 septembrie 2018 - M. Of. nr. 788 - 13.IX.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unitătii administrativ-teritoriale 1 Decembrie din judetul Ilfov

147390658. O. MEN 4830/30 august 2018 - M. Of. nr. 788 - 13.IX.2018
al ministrului educatiei nationale privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat national – 2019

147391659. O. MDRAP 5617/04 septembrie 2018 - M. Of. nr. 788 - 13.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a împrumuturilor acordate unitătilor administrativ-teritoriale în conditiile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective în bugetele institutiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, si al ministrului finantelor publice nr. 4.597/1.698/2018

147392660. O. MFP 2459/02 iulie 2018 - M. Of. nr. 788 - 13.IX.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a împrumuturilor acordate unitătilor administrativ-teritoriale în conditiile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective în bugetele institutiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, si al ministrului finantelor publice nr. 4.597/1.698/2018

147393661. O. ANRE 166/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 788 - 13.IX.2018
pentru modificarea si completarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distributie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distributie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017

147394662. DEC. ASF 1075/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 788 - 13.IX.2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societătii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

147359663. H. S 107/11 septembrie 2018 - M. Of. nr. 781 - 12.IX.2018
pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

147360664. DEC. CC 330/10 mai 2018 - M. Of. nr. 781 - 12.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3, art. 4-5, art. 6 alin. (1), art. 7, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

147361665. H. G 691/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 782 - 12.IX.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numărul maxim de studenti ce pot fi scolarizati în anul universitar 2018-2019

147362666. DEC. CC 415/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 781 - 12.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3 teza întâi, art. 6, art. 7 alin. (4), art. 8 alin. (5) si art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

147363667. H. G 699/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 783 - 12.IX.2018
privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobileior proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Apărarea împotriva inundatiilor a localitătii Babadag, judetul Tulcea"

147364668. O. ANCPI 932/22 august 2018 - M. Of. nr. 783 - 12.IX.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ardeoani din judetul Bacău

147365669. O. MADR 1353/03 septembrie 2018 - M. Of. nr. 783 - 12.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finantate din Programul National de Dezvoltare Rurală”

147366670. O. MEN 4824/30 august 2018 - M. Of. nr. 783 - 12.IX.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea graficului de desfăsurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolventilor din învătământul profesional si tehnic preuniversitar în anul scolar 2018-2019

147367671. H. S 108/11 septembrie 2018 - M. Of. nr. 784 - 12.IX.2018
privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

147368672. O. MEN 4828/30 august 2018 - M. Of. nr. 783 - 12.IX.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru învătământul gimnazial

147369673. H. CD 48/12 septembrie 2018 - M. Of. nr. 784 - 12.IX.2018
privind validarea unui mandat de deputat

147370674. D. PRES 801/12 septembrie 2018 - M. Of. nr. 784 - 12.IX.2018
pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului

147371675. D. PRES 802/12 septembrie 2018 - M. Of. nr. 784 - 12.IX.2018
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

147372676. H. G 686/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 784 - 12.IX.2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Tulcea, Constanta, Sibiu, Bihor, Galati, Bacău si Brasov, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147373677. O. MAI 101/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 784 - 12.IX.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situatia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al conditiilor de detentie

147374678. H. CD 49/12 septembrie 2018 - M. Of. nr. 785 - 12.IX.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

147375679. DEC. CC 314/10 mai 2018 - M. Of. nr. 785 - 12.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si modificarea si prorogarea unor termene

147376680. DEC. CC 429/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 785 - 12.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 si 19-23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

147377681. H. G 707/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 785 - 12.IX.2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

147378682. DEC. PM 259/12 septembrie 2018 - M. Of. nr. 785 - 12.IX.2018
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Vasile Curduman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului  

147379683. DEC. PM 260/12 septembrie 2018 - M. Of. nr. 785 - 12.IX.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Florentina Ciordas a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor  

147380684. DEC. PM 261/12 septembrie 2018 - M. Of. nr. 785 - 12.IX.2018
privind eliberarea domnului Mircea Dusa, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare si relatii internationale din cadrul Ministerului Apărării Nationale  

147398685. O. MEN 5048/06 septembrie 2018 - M. Of. nr. 790 - 12.IX.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 4.106/2016 privind componenta nominală a (Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

147344686. DEC. CC 177/29 martie 2018 - M. Of. nr. 778 - 11.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

147345687. DEC. CC 428/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 778 - 11.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, 2, 4, 6-10, 12, 14 si 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

147346688. DEC. PM 258/10 septembrie 2018 - M. Of. nr. 778 - 11.IX.2018
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 185/2018 privind constituirea Consiliului de coordonare care functionează pe lângă Institutul National de Administratie

147347689. H. G 685/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 779 - 11.IX.2018
privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Initială si Continuă al Ministerului Afacerilor Interne

147348690. H. G 687/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 779 - 11.IX.2018
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Bucuresti în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147349691. H. G 689/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 779 - 11.IX.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia)

147350692. H. G 690/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 779 - 11.IX.2018
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă în domeniul public al comunei Lipnita si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147351693. H. G 693/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 779 - 11.IX.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteză

147352694. H. G 696/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 779 - 11.IX.2018
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

147353695. O. MMED 879/27 august 2018 - M. Of. nr. 779 - 11.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0012 Bratul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlastina de la Fetesti, IV. 34 Pădurea Canton Hătis si ROSCI0278 Bordusani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârsova)

147354696. O. MMED 880/27 august 2018 - M. Of. nr. 779 - 11.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghitei împreună cu rezervatia naturală B6. Lacul Rodeanu

147355697. O. MAI 100/04 septembrie 2018 - M. Of. nr. 780 - 11.IX.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitătile de politie ale Ministerului Afacerilor Interne

147356698. O. MDRAP 5539/28 august 2018 - M. Of. nr. 780 - 11.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea functiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru constructii

147357699. O. MDRAP 5540/28 august 2018 - M. Of. nr. 780 - 11.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii „Miscarea Română pentru Calitate” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea functiei specifice de certificare a controlului productiei în fabrică

147358700. O. BNR 891/24 august 2018 - M. Of. nr. 780 - 11.IX.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general si, implicit, din Registrul special Institutii Financiare Nebancare a societătii MINDI IFN - S.A.

147325701. DEC. CC 383/31 mai 2018 - M. Of. nr. 775 - 10.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 8 alin. (1) si (5) si art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

147326702. H. G 651/23 august 2018 - M. Of. nr. 775 - 10.IX.2018
privind aprobarea stemei comunei Coltău, judetul Maramures

147327703. H. G 657/29 august 2018 - M. Of. nr. 775 - 10.IX.2018
pentru modificarea anexelor la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice

147328704. H. G 676/29 august 2018 - M. Of. nr. 775 - 10.IX.2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Chiheru de Jos, judetul Mures

147329705. H. G 677/29 august 2018 - M. Of. nr. 775 - 10.IX.2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Sâncraiu de Mures, judetul Mures

147330706. H. G 678/29 august 2018 - M. Of. nr. 775 - 10.IX.2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Aiton, judetul Cluj

147331707. D. PRES 799/06 septembrie 2018 - M. Of. nr. 776 - 10.IX.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

147332708. H. G 688/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 775 - 10.IX.2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru actiunea de protocol aferentă organizării si desfăsurării în România a Reuniunii anuale a sefilor echipelor internationale de căutare-salvare „INSARAG Team Leaders Meeting” si a activitătilor conexe, care se va desfăsura la Bucuresti, în perioada 16-21 septembrie 2018

147333709. D. PRES 800/06 septembrie 2018 - M. Of. nr. 776 - 10.IX.2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

147334710. O. MS 1110/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 776 - 10.IX.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

147335711. O. CNAS 1228/31 august 2018 - M. Of. nr. 776 - 10.IX.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

147336712. H. G 680/29 august 2018 - M. Of. nr. 777 - 10.IX.2018
privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor în tări terte, aferentă Programului national de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

147337713. H. G 695/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 777 - 10.IX.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 iunie 2018 si la Paris la 9 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii scolare din România, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003

147338714. H. G 698/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 777 - 10.IX.2018
privind transmiterea mijlocului fix „Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRASOV - EFACEC” din domeniul public al orasului Mioveni si administrarea Consiliului Local al Orasului Mioveni în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

147339715. H. G 700/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 777 - 10.IX.2018
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Managementul regional al deseurilor urbane si ecologizarea rampelor de deseuri din judetul Satu Mare” cuprins în Proiectul nr. 4 - „Sistem integrat de management al deseurilor în Iasi, Satu Mare si Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor

147340716. H. G 701/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 777 - 10.IX.2018
pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intră sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere

147341717. H. G 702/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 777 - 10.IX.2018
privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspectiei Judiciare

147342718. H. G 705/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 777 - 10.IX.2018
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzău

147343719. H. G 708/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 777 - 10.IX.2018
privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinatiei de resedintă oficială pentru aceste imobile si pentru modificarea si completarea unor acte normative

147313720. DEC. CC 39/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 772 - 07.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6. art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si ale legii în ansamblul său

147314721. O. MT 1307/29 august 2018 - M. Of. nr. 772 - 07.IX.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI „Cerinte privind proiectarea si aprobarea procedurilor de zbor instrumental, editia 2/2018

147315722. O. MCIN 2864/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 772 - 07.IX.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind declasarea monumentului istoric Depozit, situat în str. Grivita nr. 179, municipiul Călărasi, judetul Călărasi, categoria m - monument, II - arhitectură, grupă valorică B, având cod LMI CL-II-m-B-14641 din Lista monumentelor istorice

147316723. O. MCIN 2865/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 772 - 07.IX.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B a Conacului Stîrcea din comuna Văleni, judetul Neamt, si a două subcomponente, Conacul si Parc dendrologic, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, situate în extravilanul comunei Văleni, judetul Neamt

147317724. DEC. CC 426/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 773 - 07.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă si, în special, a celor ale art. 8 din acest act normativ

147318725. H. G 694/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 773 - 07.IX.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administratia Natională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor

147319726. O. ME 261134/21 august 2018 - M. Of. nr. 773 - 07.IX.2018
al ministrului energiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

147320727. O. MFP 3023/04 septembrie 2018 - M. Of. nr. 773 - 07.IX.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

147321728. O. MMJS 2050/28 august 2018 - M. Of. nr. 773 - 07.IX.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

147322729. OUG. G 78/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 774 - 07.IX.2018
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

147323730. OUG. G 79/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 774 - 07.IX.2018
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

147324731. O. MT 1313/29 august 2018 - M. Of. nr. 774 - 07.IX.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele si locurile de operare si limitele acestora, a căror infrastructură portuară apartine domeniului public al unitătilor administrativ-teritoriale, precum si limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj

147284732. DEC. CC 522/29 august 2018 - M. Of. nr. 768 - 06.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

147285733. H. G 670/29 august 2018 - M. Of. nr. 768 - 06.IX.2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situat în municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147287734. H. G 671/29 august 2018 - M. Of. nr. 768 - 06.IX.2018
privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147288735. H. G 675/29 august 2018 - M. Of. nr. 768 - 06.IX.2018
privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Fitosanitare si transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

147289736. H. G 679/29 august 2018 - M. Of. nr. 768 - 06.IX.2018
pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita- Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

147290737. O. MAN 144/28 august 2018 - M. Of. nr. 768 - 06.IX.2018
al ministrului apărării nationale privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apărării Nationale

147291738. O. MAP 145/28 august 2018 - M. Of. nr. 768 - 06.IX.2018
al ministrului apărării nationale privind conferirea Semnului onorific fn Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

147292739. O. ME 617/23 august 2018 - M. Of. nr. 768 - 06.IX.2018
al ministrului energiei pentru aprobarea Procedurii de autorizare/notificare a delegărilor obligatiilor de stocare stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea si mentinerea unor rezerve minime de titei si/sau produse petroliere

147293740. O. MS 1021/24 august 2018 - M. Of. nr. 768 - 06.IX.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 189/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare

147294741. H. CD 47/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 769 - 06.IX.2018
privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

147295742. DEC. CC 431/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 769 - 06.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

147296743. H. G 682/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 769 - 06.IX.2018
privind acordarea unor ajutoare de urgentă

147298744. O. ANRE 165/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 769 - 06.IX.2018
pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distributie din sectorul gazelor naturale

147299745. DEC. ASF 1008/22 august 2018 - M. Of. nr. 769 - 06.IX.2018
privind sanctionarea Societătii RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE - S R L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

147300746. O. AVP 151/31 august 2018 - M. Of. nr. 769 - 06.IX.2018
privind aprobarea structurii organizatorice a institutiei Avocatul Poporului

147301747. DEC. CC 326/10 mai 2018 - M. Of. nr. 770 - 06.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă

147302748. DEC. CC 328/10 mai 2018 - M. Of. nr. 770 - 06.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

147303749. DEC. CC 336/22 mai 2018 - M. Of. nr. 770 - 06.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 231 alin. (2) cu referire la art. 229 alin. (1) lit. b) si d) si alin. (2) lit. b) teza a două din Codul penal

147304750. H. G 683/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 770 - 06.IX.2018
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Natională de închideri Mine Valea Jiului - S.A.

147305751. O. MEN 4827/30 august 2018 - M. Of. nr. 770 - 06.IX.2018
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare si control, precum si pentru cadrele didactice metodiste din unitătile de învătământ preuniversitar de stat si unitătile conexe

147306752. O. MDRAP 5549/28 august 2018 - M. Of. nr. 770 - 06.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru sprijinirea entitătilor de inovare si transfer tehnologic în cadrul Programului operational regional 2014-2020

147307753. L. P 56/19 martie 2010 - M. Of. nr. 770 - 06.IX.2018
privind accesibilizarea fondului forestier national - republicare

147308754. DEC. CC 29/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 771 - 06.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6, art. 7, art. 8 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

147309755. DEC. CC 378/31 mai 2018 - M. Of. nr. 771 - 06.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în ansamblul său, în special ale art. 3, art. 4 si art. 5 alin. (3) din acest act normativ

147310756. DEC. PM 255/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 771 - 06.IX.2018
privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Iulia Cîrcei din functia publică de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

147311757. DEC. PM 256/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 771 - 06.IX.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă de către domnul Marcel-Dumitru Miclău

147312758. DEC. PM 257/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 771 - 06.IX.2018
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Corina Silvia Pop din functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

147263759. D. PRES 795/03 septembrie 2018 - M. Of. nr. 764 - 05.IX.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

147264760. D. PRES 796/03 septembrie 2018 - M. Of. nr. 764 - 05.IX.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

147265761. D. PRES 797/03 septembrie 2018 - M. Of. nr. 764 - 05.IX.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

147266762. D. PRES 798/03 septembrie 2018 - M. Of. nr. 764 - 05.IX.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

147267763. H. G 660/29 IX 2018 - M. Of. nr. 764 - 05.IX.2018
privind reaprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Amenajarea râului Ampoi si a afluentilor săi în zona orasului Zlatna" cuprins în „Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinti Zlatna si Copsa Mică" din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor

147268764. H. G 663/29 august 2018 - M. Of. nr. 764 - 05.IX.2018
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva - Oradea km 0 + 000-km 184 + 390”, sector Ionesti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350

147269765. H. G 669/29 august 2018 - M. Of. nr. 764 - 05.IX.2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

147270766. O. ONJN 179/27 august 2018 - M. Of. nr. 764 - 05.IX.2018
al presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc privind aprobarea modelului de declaratie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfăsoară activităti de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

147271767. H. G 665/29 august 2018 - M. Of. nr. 765 - 05.IX.2018
privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Perdele forestiere de protectie a Autostrăzii A2, judetul Constanta, pozitiile kilometrice: 200+403-202+083; 202+403-203+863; 204+163-204+423; 205+323-206+023; 206+683-207+003; 207+463-207+983; 208+443-209+183; 209+743-210+223; 210+923-211+923, de pe raza localitătilor Bărăganu, Cumpăna, Murfatlar si Valu lui Traian, judetul Constanta”

147272768. O. MCIN 2630/09 august 2018 - M. Of. nr. 765 - 05.IX.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind completarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008

147273769. O. MEN 4196/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 765 - 05.IX.2018
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare

147274770. O. ANRE 164/29 august 2018 - M. Of. nr. 765 - 05.IX.2018
privind aprobarea regulilor de înregistrare în Registrul certificatelor verzi a certificatelor verzi consumate pentru îndeplinirea de către operatorii economici a obligatiei de achizitie de certificate verzi pentru anul de analiză 2018

147275771. DEC. ICCJ 14/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 765 - 05.IX.2018
privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală, vizând natura juridică a termenului în care, de la data comunicării, inculpatul, persoana vătămată si celelalte părti pot formula cereri si exceptii cu privire la legalitatea sesizării instantei, legalitatea administrării probelor si a efectuării actelor de către organele de urmărire penală

147276772. H. CD 46/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 766 - 05.IX.2018
privind vacantarea unui loc de deputat

147277773. H. G 672/29 august 2018 - M. Of. nr. 766 - 05.IX.2018
privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147278774. H. G 673/29 august 2018 - M. Of. nr. 766 - 05.IX.2018
privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

147279775. H. G 674/29 august 2018 - M. Of. nr. 766 - 05.IX.2018
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate

147280776. O. ANAF 2117/27 august 2018 - M. Of. nr. 766 - 05.IX.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate în activitatea de verificare a situatiei fiscale personale

147281777. DEC. CC 41/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 767 - 05.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8, si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si ale legii în ansamblul său

147282778. OUG. G 77/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 767 - 05.IX.2018
de urgentă pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

147283779. O. ACROPOMN 34/29 august 2018 - M. Of. nr. 767 - 05.IX.2018
al presedintelui Autoritătii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră privind aprobarea tarifului perceput de Autoritatea Competentă de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

147244780. O. MMED 864/13 august 2018 - M. Of. nr. 761 - 04.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0283 Cheile Doftanei

147245781. O. ANCPI 933/22 august 2018 - M. Of. nr. 761 - 04.IX.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.439/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsâud si ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.569/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud

147246782. O. MJ 3146/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 761 - 04.IX.2018
al ministrului justitiei pentru aprobarea valorilor financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

147247783. O. MJ 3147/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 761 - 04.IX.2018
al ministrului justitiei privind aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administratiei penitenciare

147248784. O. MECT 4461/27 august 2018 - M. Of. nr. 761 - 04.IX.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor nationale la finalul claselor a ll-a, a IV-a si a Vl-a în anul scolar 2018-2019

147249785. O. MDRAP 5506/24 august 2018 - M. Of. nr. 761 - 04.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratie publice, pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 4.579/2018 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură si confort”

147250786. O. MDRAP 5541/28 august 2018 - M. Of. nr. 761 - 04.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Laboratorul ICECON TEST apartinând Institutului de Cercetări pentru Echipamente si Tehnologii în Constructii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea functiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru constructii

147251787. DEC. BCD 5/03 septembrie 2018 - M. Of. nr. 762 - 04.IX.2018
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

147252788. D. PRES 794/31 august 2018 - M. Of. nr. 762 - 04.IX.2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

147253789. H. G 659/29 august 2018 - M. Of. nr. 762 - 04.IX.2018
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Sectiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localitătilor Bogata, Chetani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Ludus si Ogra din judetul Mures si pe teritoriul localitătii Luna din judetul Cluj din cadrul obiectivului de investitii de interes national «Autostrada Brasov-Târgu Mures-Cluj-Oradea»", aflate pe raza localitătii Ludus din judetul Mures

147254790. O. MAI 93/22 august 2018 - M. Of. nr. 762 - 04.IX.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 19/2018 privind formarea initială, în anul 2018, în institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii în domeniul ordinii si linistii publice si în domeniul circulatiei rutiere

147255791. O. MT 1308/29 august 2018 - M. Of. nr. 762 - 04.IX.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Autoritătii Navale Române

147256792. O. MTU 21383/01 august 2018 - M. Of. nr. 762 - 04.IX.2018
al ministrului turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „NEPTUN-OLIMP” - S.A.

147257793. O. MMJS 2002/09 august 2018 - M. Of. nr. 762 - 04.IX.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „NEPTUN-OLIMP” - S.A.

147258794. O. MFP 2918/24 august 2018 - M. Of. nr. 762 - 04.IX.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „NEPTUN-OLIMP” - S.A.

147259795. DEC. ANARC 718/29 august 2018 - M. Of. nr. 762 - 04.IX.2018
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 1.112/2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet si publicarea parametrilor aferenti

147260796. DEC. S 16/03 septembrie 2018 - M. Of. nr. 763 - 04.IX.2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 4-5 septembrie 2018

147261797. DEC. CC 482/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 763 - 04.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

147262798. H. G 668/29 august 2018 - M. Of. nr. 763 - 04.IX.2018
privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Perdele forestiere de protectie a autostrăzii A2, judetul Constanta, pozitiile kilometrice: 182 + 183 - 182 + 823; 183 + 183 - 183 + 983; 184 + 503-185 + 723; 185 + 963-186 + 403; 186 + 663 - 187 + 583; 188 + 123-189 + 443; 191 + 583-192 + 123; 192 + 483 - 194 + 163; 194 + 843-195 + 363; 196 + 103 - 196 + 863; 197 + 183 -197 + 363; 199 + 403 - 199 + 903, de pe raza localitătilor Medgidia, Ciocârlia si Murfatlar, judetul Constanta"

147209799. D. PRES 785/31 august 2018 - M. Of. nr. 786 - 03.IX.2018
privind conferirea Ordinului National Steaua României

147210800. D. PRES 786/31 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

147211801. D. PRES 787/31 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

147212802. D. PRES 788/31 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiter

147213803. D. PRES 789/31 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

147214804. D. PRES 790/31 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

147215805. D. PRES 791/31 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

147216806. D. PRES 792/31 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

147217807. D. PRES 793/31 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

147218808. O. ME 959/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ICEM - S.A.

147219809. O. MFP 2941/27 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ICEM - S.A.

147220810. O. MMJS 1981/06 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ICEM - S.A.

147221811. O. ME 960/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

147222812. O. MFP 2940/27 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

147223813. O. MMJS 1978/06 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

147224814. O. ME 961/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Arsenal-Resita - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

147225815. O. MFP 2939/27 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Arsenal-Resita - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

147226816. O. MMJS 1977/06 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Arsenal-Resita - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

147227817. O. MECO 962/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Fabrica de Pulberi Făgăras” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

147228818. O. MFP 2942/27 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Fabrica de Pulberi Făgăras” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

147229819. O. MMJS 1979/06 august 2018 - M. Of. nr. 756 - 03.IX.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Fabrica de Pulberi Făgăras” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

147230820. H. G 650/23 august 2018 - M. Of. nr. 757 - 03.IX.2018
pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj

147231821. H. G 655/29 august 2018 - M. Of. nr. 757 - 03.IX.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii de interes national si utilitate publică „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti”

147232822. H. G 656/29 august 2018 - M. Of. nr. 757 - 03.IX.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Pavilion de medicină operatională-politraumă în cazarma 1053 Craiova”

147233823. H. G 658/29 august 2018 - M. Of. nr. 757 - 03.IX.2018
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice

147234824. O. MAN 141/27 august 2018 - M. Of. nr. 757 - 03.IX.2018
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind conditiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofiterilor, maistrilor militari, subofiterilor, soldatilor si gradatilor profesionisti si preotilor militari din structurile Ministerului Apărării Nationale

147235825. H. G 667/29 august 2018 - M. Of. nr. 758 - 03.IX.2018
privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Ploiesti-Brasov

147236826. H. G 649/23 august 2018 - M. Of. nr. 759 - 03.IX.2018
pentru modificarea si completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

147237827. O. MADR 1343/31 august 2018 - M. Of. nr. 759 - 03.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum si pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

147238828. O. ANRE 163/29 august 2018 - M. Of. nr. 759 - 03.IX.2018
pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015

147239829. O. CNAS 1229/31 august 2018 - M. Of. nr. 759 - 03.IX.2018
privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 pentru aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1ꞵ în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

147240830. H. S 106/03 septembrie 2018 - M. Of. nr. 760 - 03.IX.2018
pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Biroului permanent al Senatului

147241831. H. CD 45/03 septembrie 2018 - M. Of. nr. 760 - 03.IX.2018
pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

147242832. DEC. CC 377/31 mai 2018 - M. Of. nr. 760 - 03.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în ansamblul său

147243833. DEC. CC 379/31 mai 2018 - M. Of. nr. 760 - 03.IX.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în ansamblul său

146788834. DEC. CC 436/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 752 - 31.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală

146789835. O. MAP 827/23 august 2018 - M. Of. nr. 752 - 31.VIII.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane

146790836. O. ASPAAS 90/14 august 2018 - M. Of. nr. 752 - 31.VIII.2018
pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari

146791837. H. G 661/29 august 2018 - M. Of. nr. 753 - 31.VIII.2018
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea CALORGAL - S.A. Galati

146792838. H. G 662/29 august 2018 - M. Of. nr. 753 - 31.VIII.2018
pentru modificarea anexei nr. 2b1) la Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări institutionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea si functionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO si la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa - SHAPE

146793839. H. G 664/29 august 2018 - M. Of. nr. 753 - 31.VIII.2018
privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de sigurantă ale Sistemului electroenergetic national în ceea ce priveste combustibilul lignit

146794840. O. MFP 2975/30 august 2018 - M. Of. nr. 753 - 31.VIII.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a împrumuturilor acordate unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în conditiile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum si modul de reflectare a sumelor respective în bugetele institutiilor publice

146795841. OG. G 13/29 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

146796842. OG. G 15/29 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
pentru completarea art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

146797843. OG. G 14/29 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

146798844. OG. G 16/29 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

146799845. H. G 645/23 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Sucursala Regională CF Brasov, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

146800846. H. G 646/23 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Covasna, Prahova, Arges, Cluj, Bihor, Satu Mare, Mures, Gorj, Tulcea, Sibiu, Olt si Ialomita

146801847. H. G 647/23 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judetul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat în domeniul public al statului si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernul nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat, al bunurilor din domeniul public al statului

146802848. H. G 648/23 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
privind trecerea unor constructii, aflate i administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiuni casării si valorificării, precum si actualizarea anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

146803849. O. MS 10532/30 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordin ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/20C pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirii comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătătii aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

146804850. O. CNAS 1225/30 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
al presedintei Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordin ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/20C pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirii comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătătii aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

146805851. O. MFP 2980/30 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2018

146806852. O. MDRAP 5550/28 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificare Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltări regionale si administratiei publice, nr. 4.999/201 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minim, pentru sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice în cadrul Programului operational regional 2014-2020

146807853. DEC. CC 427/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 755 - 31.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă si a acestui act normativ în integralitatea sa, precum si a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în special a celor ale art. 3 alin. (1) din această ordonantă de urgentă

146808854. DEC. CC 445/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 755 - 31.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) sintagma „sau nedeclararea unor informatii” din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului

146809855. OG. G 17/29 august 2018 - M. Of. nr. 755 - 31.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1999 privind investigatia tehnică a accidentelor si incidentelor din aviatia civilă

146810856. OG. G 18/29 august 2018 - M. Of. nr. 755 - 31.VIII.2018
privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspectiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finantelor Publice si pentru completarea unor acte normative

146811857. H. G 666/29 august 2018 - M. Of. nr. 755 - 31.VIII.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „CONVERSMIN” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

146760858. D. PRES 775/28 august 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

146761859. D. PRES 776/28 august 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

146762860. D. PRES 777/28 august 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

146763861. D. PRES 778/28 august 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

146764862. D. PRES 779/28 august 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Rectificare - M. Of. nr. 823 - 26.IX.2018

146765863. D. PRES 780/28 august 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

146766864. D. PRES 781/28 august 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

146767865. D. PRES 782/28 august 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

146768866. DEC. CC 341/22 mai 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală si ale art. 127 din Codul penal

146769867. OG. G 10/29 august 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

146770868. O. ANSVSA 124/22 august 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor

146771869. O. MT 1290/27 august 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
al ministrului transporturilor pentru publicarea amendamentelor la partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de sigurantă maritimă al Organizatiei Maritime Internationale si difuzate prin circulara STCW.6/Circ,13 din 16 iunie 2017

146772870. O. MADR 1301/08 august 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

146773871. O. MCIN 2528/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind declasarea partială a monumentului istoric Bucurestii Noi - Strand, cod LMI B-I-s-B-17865 si a componentelor sale B-I-m-B-17865.01, B-I-m-B-17865.02, B-I-m-B-17865.03, situate în cartierul Bucurestii Noi, între malul sud-vestic al lacului Grivita si str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral: T-0; NM si LK(*) din Lista monumentelor istorice, respectiv declasarea imobilului situat la adresa postală str. Fabrica de Cărămidă nr. 3, sectorul 1, Bucuresti

146774872. DEC. CC 406/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 750 - 30.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

146775873. DEC. CC 410/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 750 - 30.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

146776874. H. G 627/23 august 2018 - M. Of. nr. 750 - 30.VIII.2018
privind aprobarea stemei comunei Bocsig, judetul Arad

146777875. H. G 626/23 august 2018 - M. Of. nr. 750 - 30.VIII.2018
privind aprobarea stemei comunei Voslăbeni, judetul Harghita

146778876. H. G 628/23 august 2018 - M. Of. nr. 750 - 30.VIII.2018
privind aprobarea stemei comunei Sincai, judetul Mures

146779877. H. G 629/23 august 2018 - M. Of. nr. 750 - 30.VIII.2018
privind aprobarea stemei comunei Ograda, judetul Ialomita

146780878. O. MAP 797/03 august 2018 - M. Of. nr. 750 - 30.VIII.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu si a însemnelor distinctive ale personalului silvic

146781879. O. ANCPI 912/13 august 2018 - M. Of. nr. 750 - 30.VIII.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică si închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire ia imobilele situate în unitătile administrativ-teritoriale Balint si Secas din judetul Timis

146782880. O. ANCPI 913/13 august 2018 - M. Of. nr. 750 - 30.VIII.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică si închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Tântăreni, judetul Gorj

146783881. OG. G 11/29 august 2018 - M. Of. nr. 751 - 30.VIII.2018
privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne

146784882. OG. G 12/29 august 2018 - M. Of. nr. 751 - 30.VIII.2018
privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

146785883. H. G 599/02 august 2018 - M. Of. nr. 751 - 30.VIII.2018
pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie în cadrul autoritătilor si institutiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilitătii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului în situatia materializării riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie, precum si pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autoritătilor si institutiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

146786884. H. G 652/29 august 2018 - M. Of. nr. 751 - 30.VIII.2018
privind acordarea unor ajutoare de urgentă

146787885. O. MADR 1339/27 august 2018 - M. Of. nr. 751 - 30.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2018/2019

146732886. H. G 634/23 august 2018 - M. Of. nr. 745 - 29.VIII.2018
rivind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.035/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului National Călimani

146733887. H. G 635/23 august 2018 - M. Of. nr. 745 - 29.VIII.2018
privind aprobarea nivelului cotizatiilor si taxei pentru realizarea interconectării cu institutii similare internationale în domeniul donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum si pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică si histocompatibilitate în anul 2018

146734888. H. G 637/23 august 2018 - M. Of. nr. 745 - 29.VIII.2018
privind reaprobarea obiectivului de investitii „Acumularea Mihăileni pe râul Crisul Alb, judetul Hunedoara”, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia

146735889. H. G 639/23 august 2018 - M. Of. nr. 745 - 29.VIII.2018
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor si a procedurilor cu privire la introducerea restrictiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate si de abrogare a Directivei 2002/30/CE

146736890. O. ANAF 2093/24 august 2018 - M. Of. nr. 745 - 29.VIII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare

146737891. H. G 622/23 august 2018 - M. Of. nr. 746 - 29.VIII.2018
privind transmiterea unei părti din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale si modificarea anexelor nr. 4 si 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

146738892. H. G 623/23 august 2018 - M. Of. nr. 746 - 29.VIII.2018
privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Galati, Covasna, Tulcea, Ialomita, Ilfov, Călărasi, Sibiu, Timis, Buzău, Maramures, Bihor si municipiul Bucuresti

146739893. H. G 625/23 august 2018 - M. Of. nr. 746 - 29.VIII.2018
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

146740894. H. G 624/23 august 2018 - M. Of. nr. 746 - 29.VIII.2018
privind transmiterea unei părti din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

146741895. H. G 631/23 august 2018 - M. Of. nr. 746 - 29.VIII.2018
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare

146742896. H. G 632/23 august 2018 - M. Of. nr. 746 - 29.VIII.2018
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul si eradicarea turbării la vulpe în România

146743897. H. CAFR 71/20 august 2018 - M. Of. nr. 746 - 29.VIII.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România

146744898. DEC. S 15/29 august 2018 - M. Of. nr. 747 - 29.VIII.2018
privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

146745899. DEC. CD 7/29 august 2018 - M. Of. nr. 747 - 29.VIII.2018
privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinară

146746900. DEC. CC 507/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 747 - 29.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală

146747901. H. G 644/23 august 2018 - M. Of. nr. 747 - 29.VIII.2018
privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si transmiterea acestuia, fără plată, din domeniul public al statului si administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unitătii de cult detinătoare

146748902. O. ANMCS 176/02 august 2018 - M. Of. nr. 747 - 29.VIII.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate pentru aprobarea participării, în calitate de observator pe lângă comisiile de evaluare în vederea acreditării unitătilor sanitare cu paturi, a unor reprezentanti ai asociatiilor reprezentative ale pacientilor la nivel national

146749903. O. MMED 863/13 august 2018 - M. Of. nr. 747 - 29.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului

146750904. O. ME 908/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 747 - 29.VIII.2018
al ministrului economiei privind aplicarea art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranta jucăriilor

146751905. O. MCIN 2795/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 747 - 29.VIII.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind declasarea imobilului clasat ca monument istoric Casă, str. Avrig nr. 78, municipiul Bucuresti, având cod LMI B-ll-m-B-18051 din Lista monumentelor istorice

146752906. O. MCIN 2910/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 747 - 29.VIII.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric Fost Han, sos. Bucuresti nr. 146, satul Ciorogârla, comuna Ciorogârla, judetul Ilfov, având cod LMI IF-II-m-B- 5273 din Lista monumentelor istorice

146753907. D. PRES 783/28 august 2018 - M. Of. nr. 748 - 29.VIII.2018
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informatii

146754908. D. PRES 784/28 august 2018 - M. Of. nr. 748 - 29.VIII.2018
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informatii

146755909. DEC. CC 414/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 748 - 29.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (26) si (9), art. 3 si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

146756910. H. G 654/29 august 2018 - M. Of. nr. 748 - 29.VIII.2018
privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate

146757911. O. ANCPI 849/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 748 - 29.VIII.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 11/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităti administrativ-teritoriale din judetul Botosani

146758912. O. MDRAP 5501/23 august 2018 - M. Of. nr. 748 - 29.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comercială SUCERT - RO - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea functiei specifice de certificare a controlului productiei în fabrică

146759913. O. ANRE 162/29 august 2018 - M. Of. nr. 748 - 29.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport si distributie din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport si distributie din sectorul gazelor naturale si pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

146710914. D. PRES 774/24 august 2018 - M. Of. nr. 740 - 28.VIII.2018
privind acreditarea unui ambasador

146711915. DEC. CC 339/22 mai 2018 - M. Of. nr. 740 - 28.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 din Codul penal

146712916. DEC. CC 344/22 mai 2018 - M. Of. nr. 740 - 28.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală

146713917. H. G 633/23 august 2018 - M. Of. nr. 740 - 28.VIII.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării"

146714918. H. G 640/23 august 2018 - M. Of. nr. 740 - 28.VIII.2018
privind modificarea Strategiei nationale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015

146715919. H. G 642/23 august 2018 - M. Of. nr. 740 - 28.VIII.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene

146716920. O. MMJS 1884/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 740 - 28.VIII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind avizarea spatiilor destinate depozitării munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie

146717921. DEC. CC 403/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 741 - 28.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38, art. 39 si art. 40 din Legea concurentei nr. 21/1996

146718922. O. CNSP 202/20 august 2018 - M. Of. nr. 741 - 28.VIII.2018
al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoză privind stabilirea procedurii de selectie a beneficiarilor si a proiectelor si structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile

146719923. O. ANRSC 379/20 august 2018 - M. Of. nr. 742 - 28.VIII.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise In domeniul de activitate al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C.

146720924. O. ANCE 883/07 august 2018 - M. Of. nr. 742 - 28.VIII.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Bacău

146721925. O. ANCPI 901/08 august 2018 - M. Of. nr. 742 - 28.VIII.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.133/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităti administrativ-teritoriale

146722926. O. MS 1019/23 august 2018 - M. Of. nr. 742 - 28.VIII.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

146723927. O. MDRAP 5426/03 august 2018 - M. Of. nr. 742 - 28.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind acordarea a două titluri de parc industrial Societătii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC - S.R.L.

146724928. DEC. CC 323/10 mai 2018 - M. Of. nr. 743 - 28.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 430 alin. (1) si (2) din Codul de procedură civilă

146725929. H. G 636/23 august 2018 - M. Of. nr. 743 - 28.VIII.2018
privind suplimentarea pe anul sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Sectiunea 1C, subsectiunea Ogra-Târgu Mures pe teritoriul localitătilor Cristesti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni si Târgu Mures din judetul Mures” din cadrul obiectivului de investitii „Autostrada Brasov-Târgu Mures-Cluj-Oradea”, precum si modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015

146726930. H. G 638/23 august 2018 - M. Of. nr. 743 - 28.VIII.2018
pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Consolidarea sistemului de transport din România, între Onesti-Isaccea si inversarea fluxului la Isaccea” - etapa 1

146727931. H. G 641/23 august 2018 - M. Of. nr. 743 - 28.VIII.2018
pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

146728932. DEC. CC 412/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 744 - 28.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 121 alin. (2) si art. 123 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

146729933. OG. G 8/23 august 2018 - M. Of. nr. 744 - 28.VIII.2018
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

146730934. OG. G 9/23 august 2018 - M. Of. nr. 744 - 28.VIII.2018
privind modificarea si completarea unor acte normative în domeniul educatiei

146731935. O. MMACA 1061/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 744 - 28.VIII.2018
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizării operatorilor economici români, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

146668936. OG. G 6/23 august 2018 - M. Of. nr. 736 - 27.VIII.2018
privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor actiuni de informare si promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii si dezvoltării rurale, în plan intern si international

146669937. H. G 614/23 august 2018 - M. Of. nr. 736 - 27.VIII.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Buzău de către domnul Gheorghe Marian Sorin

146670938. H. G 615/23 august 2018 - M. Of. nr. 736 - 27.VIII.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Buzău de către domnul Foca Petrică-Lucian

146671939. H. G 616/23 august 2018 - M. Of. nr. 736 - 27.VIII.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „AVIOANE CRAIOVA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

146672940. H. G 619/23 august 2018 - M. Of. nr. 736 - 27.VIII.2018
privind acordarea cetăteniei române doamnei Dremuh Tamara

146673941. H. G 620/23 august 2018 - M. Of. nr. 736 - 27.VIII.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel national a programelor de înzestrare de importantă strategică ale Ministerului Apărării Nationale

146674942. H. G 621/23 august 2018 - M. Of. nr. 736 - 27.VIII.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice

146675943. O. MAI 90/20 august 2018 - M. Of. nr. 736 - 27.VIII.2018
al ministrului afacerilor interne privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din institutiile si autoritătile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

146676944. O. MFP 2924/24 august 2018 - M. Of. nr. 736 - 27.VIII.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

146677945. O. MEN 4441/21 august 2018 - M. Of. nr. 736 - 27.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale privind metodologia de calcul si efectuare a plătii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru personalul din unitătile/institutiile de învătământ de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unităti din subordinea/coordonarea acestuia

146678946. DEC. ANARC 686/20 august 2018 - M. Of. nr. 736 - 27.VIII.2018
privind identificarea pietei relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară

146679947. DEC. CC 411/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 737 - 27.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

146680948. DEC. CC 448/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 737 - 27.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (2) din Codul de procedură penală

146681949. O. MT 1255/13 august 2018 - M. Of. nr. 737 - 27.VIII.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005

146682950. Circ. BNR 22/10 august 2018 - M. Of. nr. 737 - 27.VIII.2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint si tombac cuprat) si a unei monede din alamă, pentru colectionare, dedicate împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România

146683951. DEC. CC 322/10 mai 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 506 din Codul de procedură civilă

146684952. O. ANSVSA 119/14 august 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 153/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară)

146685953. DEC. CC 347/22 mai 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (1) si art. 117 alin. (2) din Codul de procedură civilă

146686954. O. ME 907/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu" - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

146687955. O. MFP 2907/21 august 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu" - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

146688956. O. MMJS 1966/01 august 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu" - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

146689957. O. ME 910/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

146690958. O. MFP 2906/21 august 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

146691959. O. MMJS 1967/01 august 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

146692960. O. MDRAP 2212/21 februarie 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de constructii cu caracter special

146693961. O. MCIN 2391/16 mai 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de constructii cu caracter special

146694962. O. MAN 40/08 martie 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de constructii cu caracter special

146695963. O. MAI 59/12 iunie 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de constructii cu caracter special

146696964. O. MJ 2868/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al ministrului justitiei pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de constructii cu caracter special

146697965. O. SRI 16317/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al directorului Serviciului Român de Informatii pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de constructii cu caracter special

146698966. O. SIE 263/10 aprilie 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al directorului Serviciului de Informatii Externe pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de constructii cu caracter special

146699967. O. STS 151/14 martie 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de constructii cu caracter special

146700968. O. SPP 419/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de constructii cu caracter special

146701969. DEC. ASF 980/13 august 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
privind sanctionarea Societătii CAPRICORN INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

146702970. DEC. ASF 981/13 august 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
privind sanctionarea Societătii SILGA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

146703971. DEC. ASF 982/13 august 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societătii AVANTGARDE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

146704972. DEC. CC 407/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 739 - 27.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

146705973. OG. G 7/23 august 2018 - M. Of. nr. 739 - 27.VIII.2018
privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul International pentru Tehnologia Informatiei în Administratia Guvernamentală (ICA) si aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

146706974. H. G 630/23 august 2018 - M. Of. nr. 739 - 27.VIII.2018
privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente programului de înzestrare „Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinavă”

146707975. H. G 743/23 august 2018 - M. Of. nr. 739 - 27.VIII.2018
pentru completarea Listei proiectelor strategice de investitii care urmează a fi pregătite si atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Natională de Strategie si Prognoză, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2018

146708976. O. MCI 677/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 739 - 27.VIII.2018
al ministrului cercetării si inovării privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si a normelor de aplicare a acestora

146709977. O. MT 1258/14 august 2018 - M. Of. nr. 739 - 27.VIII.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administratia Canalului Navigabil Bega” Timis

147184978. DEC. CC 340/22 mai 2018 - M. Of. nr. 732 - 24.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

147185979. DEC. CC 343/22 mai 2018 - M. Of. nr. 732 - 24.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si art. 25 prin raportare la art. 519 din Codul de procedură civilă

147186980. DEC. CC 374/31 mai 2018 - M. Of. nr. 732 - 24.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) si (3), precum si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

147187981. DEC. CC 365/31 mai 2018 - M. Of. nr. 732 - 24.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 913 alin. (5) din Codul de procedură civilă

147188982. PL. IC 774/02 august 2018 - M. Of. nr. 732 - 24.VIII.2018
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală

147189983. DEC. CC 369/31 mai 2018 - M. Of. nr. 733 - 24.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 362 alin. (8) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

147190984. DEC. CC 370/31 mai 2018 - M. Of. nr. 733 - 24.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7 alin. (1) si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, precum si ale art. 11 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

147191985. DEC. CC 371/31 mai 2018 - M. Of. nr. 733 - 24.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

147192986. O. MAE 1498/09 august 2018 - M. Of. nr. 733 - 24.VIII.2018
al ministrului afacerilor externe privind iesirea din vigoare a unor tratate internationale

147193987. DEC. CC 308/08 mai 2018 - M. Of. nr. 734 - 24.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) si art. 39 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

147194988. O. ASPAAS 89/14 august 2018 - M. Of. nr. 733 - 24.VIII.2018
pentru aprobarea Normelor privind buna reputatie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari si a firmelor de audit

147195989. DEC. CC 324/10 mai 2018 - M. Of. nr. 734 - 24.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

147196990. O. ASPAAS 88/13 august 2018 - M. Of. nr. 734 - 24.VIII.2018
pentru aprobarea Normelor privind suspendarea exercitării activitătii auditorilor financiari si firmelor de audit

147197991. O. BNR 827/08 august 2018 - M. Of. nr. 734 - 24.VIII.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii STEINER & CO LEASING IFN - S.A.

147198992. H. G 563/09 iulie 2014 - M. Of. nr. 734 - 24.VIII.2018
privind organizarea si functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 - republicare

147199993. DEC. CC 373/31 mai 2018 - M. Of. nr. 735 - 24.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, precum si ale art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă

147200994. OG. G 3/23 august 2018 - M. Of. nr. 735 - 24.VIII.2018
pentru instituirea unor măsuri privind însotirea cu autovehicule ale politiei rutiere din cadrul Politiei Române a sefilor de delegatii străine în perioada de exercitare a Presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

147201995. OG. G 4/23 august 2018 - M. Of. nr. 735 - 24.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

147202996. OG. G 5/23 august 2018 - M. Of. nr. 735 - 24.VIII.2018
privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locală etapa a II-a

147203997. H. G 617/23 august 2018 - M. Of. nr. 735 - 24.VIII.2018
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

147204998. H. G 618/23 august 2018 - M. Of. nr. 735 - 24.VIII.2018
privind recunoasterea Asociatiei Help Autism ca fiind de utilitate publică

147205999. O. MT 1273/22 august 2018 - M. Of. nr. 735 - 24.VIII.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 1 „Norme privind autorizarea scolilor de conducători auto si a instructorilor auto” la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducători auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutieră si a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare si desfăsurare a cursurilor de pregătire teoretică si practică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, a Programei de scolarizare, precum si privind conditiile si obligatiile pentru pregătirea teoretică si practică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere

1472061000. O. MTU 20146/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 735 - 24.VIII.2018
al ministrului turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Mamaia” - S.A.

1472071001. O. MMJS 1895/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 735 - 24.VIII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Mamaia” - S.A.

1472081002. O. MFP 2837/08 august 2018 - M. Of. nr. 735 - 24.VIII.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Mamaia” - S.A.

1471671003. DEC. CC 346/22 mai 2018 - M. Of. nr. 727 - 23.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 723 alin. (1) si art. 724 alin. (3) din Codul de procedură civilă

1471681004. DEC. CC 394/07 iunie 2018 - M. Of. nr. 727 - 23.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 231 alin. (5) din Codul de procedură civilă

1471691005. O. MMACA 1032/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 727 - 23.VIII.2018
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind aprobarea procedurii de acordare a atestatului în ceea ce priveste îndeplinirea obligatiilor prevăzute în planul de afaceri pentru desfăsurarea de activităti comerciale

1471701006. O. MMACA 1033/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 727 - 23.VIII.2018
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pentru obtinerea vizei de lungă sedere în România în vederea desfăsurării de activităti comerciale

1471711007. D. PRES 773/22 august 2018 - M. Of. nr. 728 - 23.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

1471721008. OG. G 2/02 august 2018 - M. Of. nr. 728 - 23.VIII.2018
privind pachetele de servicii de călătorie si serviciile de călătorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative

1471731009. DEC. CC 291/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 729 - 23.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 143 alin. (1) în ceea ce priveste sintagma „cu darea unei cautiuni în cuantum de 1.000 lei” din Codul de procedură civilă si ale art. 9 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1471741010. DEC. CC 395/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 729 - 23.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente si ale art. 53 alin. (2) si art. 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

1471751011. O. MADR 1290/02 august 2018 - M. Of. nr. 729 - 23.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura VIII 1 Supravegherea maritimă integrată din POPAM 2014-2020

1471761012. O. MDRAP 5341/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 729 - 23.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.319/2004 pentru aprobarea Actului constitutiv al Companiei Nationale de Investitii

1471771013. DEC. CC 396/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 730 - 23.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

1471781014. DEC. CC 320/10 mai 2018 - M. Of. nr. 730 - 23.VIII.2018
referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 641 alin. (4) si (5) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării aduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si a unor acte normative conexe

1471791015. O. MAP 766/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 730 - 23.VIII.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora si schimbarea categoriei de folosintă a terenurilor din fondul forestier si a Metodologiei privind aprobarea depăsirii posibilitătii/posibilitătii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I

1471801016. O. MAP 767/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 730 - 23.VIII.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare si casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier national si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national si a Procedurii privind punerea în valoare si recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic si din vegetatia forestieră din afara fondului forestier national

1471811017. DEC. CC 435/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 731 - 23.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 alin. (1) si (3) si ale art. 311 alin. (1) din Codul de procedură penală

1471821018. O. MT 1218/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 731 - 23.VIII.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică implementate de către Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

1471831019. O. ANAP 836/06 august 2018 - M. Of. nr. 731 - 23.VIII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice pentru aprobarea Normelor privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică implementate de către Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

1471221020. D. PRES 754/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471241021. D. PRES 756/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471251022. D. PRES 757/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471261023. D. PRES 758/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471271024. D. PRES 759/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471281025. D. PRES 761/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471291026. D. PRES 762/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471301027. D. PRES 760/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471311028. D. PRES 763/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471321029. D. PRES 764/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471331030. D. PRES 765/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471341031. D. PRES 766/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471351032. D. PRES 767/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471371033. D. PRES 768/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471381034. D. PRES 769/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1471391035. D. PRES 770/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1471401036. D. PRES 771/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1471411037. DEC. CC 231/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 362 alin. (2) din Codul de procedură civilă

1471421038. D. PRES 772/20 august 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1471431039. DEC. CC 349/22 mai 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat si ale art. 40 pct. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

1471441040. DEC. CC 350/22 mai 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) lit. g) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională si ale art. 28 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

1471451041. DEC. CC 192/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 723 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 191 alin. (1) si (4) din Codul de procedură civilă

1471461042. DEC. ANRM 22/07 august 2018 - M. Of. nr. 723 - 22.VIII.2018
a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Pâncota, judetul Arad

1471471043. O. MFE 772/03 august 2018 - M. Of. nr. 723 - 22.VIII.2018
al ministrului fondurilor europene privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiintarea de întreprinderi sociale”, aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială si combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacitătii întreprinderilor de economie socială de a functiona într-o manieră autosustenabilă”

1471481044. O. MADR 1299/08 august 2018 - M. Of. nr. 723 - 22.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării si comercializarea semintelor de plante furajere

1471491045. O. MEN 4215/01 august 2018 - M. Of. nr. 723 - 22.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea art. 17 din Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învătământul special prescolar, primar si gimnazial

1471501046. DEC. CC 193/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 724 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 din Codul de procedură civilă

1471511047. DEC. CC 138/20 martie 2018 - M. Of. nr. 724 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) teza a două si alin. (3) teza a două din Codul de procedură civilă

1471521048. DEC. CC 254/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 724 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 21 alin. (6), art. 31 alin. (1), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (1) si (2) si art. 50 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1471531049. DEC. CC 303/08 mai 2018 - M. Of. nr. 724 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei „la care se atasează dovada de primire/procesul-verbal si înstiintarea prevăzute la art. 163”, cuprinsă în art. 154 alin. (4), precum si a sintagmei „dispozitiile art. 200 nefiind aplicabile în acest caz”, cuprinsă în art. 717 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă

1471541050. DEC. CC 25/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 725 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1471551051. DEC. CC 191/29 martie 2018 - M. Of. nr. 725 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 316 si art. 330 din Codul de procedură civilă

1471561052. DEC. CC 279/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 725 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 104 din Codul de procedură civilă din 1865

1471571053. DEC. CC 342/22 mai 2018 - M. Of. nr. 725 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 lit. c) teza finală din Codul penal

1471581054. O. MADR 1293/03 august 2018 - M. Of. nr. 725 - 22.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 167/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.3 „Investitii productive în acvacultură - eficienta resurselor, reducerea utilizării de apă si substante chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

1471591055. O. MAE 1495/09 august 2018 - M. Of. nr. 725 - 22.VIII.2018
al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

1471601056. O. MAE 1496/09 august 2018 - M. Of. nr. 725 - 22.VIII.2018
al ministrului afacerilor externe privind publicarea unui acord încheiat prin schimb de note verbale

1471621057. DEC. CC 284/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 726 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Codul de procedură civilă

1471631058. DEC. CC 376/31 mai 2018 - M. Of. nr. 726 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

1471641059. DEC. PM 253/22 august 2018 - M. Of. nr. 726 - 22.VIII.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Florin Preda a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

1471651060. DEC. PM 254/22 august 2018 - M. Of. nr. 726 - 22.VIII.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Tudor Simota a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

1471661061. O. MJ 3216/20 august 2018 - M. Of. nr. 726 - 22.VIII.2018
al ministrului justitiei de modificare a Ordinului ministrului justitiei nr. 1.940/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie pentru anul 2018

1471101062. DEC. CC 230/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 719 - 21.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 34 alin. (1)-(3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1471111063. DEC. CC 232/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 719 - 21.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) si ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

1471121064. DEC. CC 449/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 719 - 21.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 299 alin. (2) din Codul penal

1471131065. O. MS 936/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 719 - 21.VIII.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la concursul de rezidentiat

1471141066. O. MS 994/09 august 2018 - M. Of. nr. 720 - 21.VIII.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viată al populatiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 119/2014

1471151067. O. MJ 3032/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 720 - 21.VIII.2018
al ministrului justitiei privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 120/C/2011

1471161068. O. MEN 3501/29 martie 2018 - M. Of. nr. 720 - 21.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea programelor scolare pentru cultura de specialitate, pregătirea practică si stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasele a XI-a si a XII-a ciclul superior al liceului - filiera tehnologică; pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a învătământ profesional; pentru stagiile de pregătire practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului - filiera tehnologică)

1471171069. DEC. CC 338/22 mai 2018 - M. Of. nr. 721 - 21.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 lit. a) din Codul de procedură penală

1471181070. DEC. PM 251/21 august 2018 - M. Of. nr. 721 - 21.VIII.2018
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Constantin Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1471191071. O. ANAF 1855/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 721 - 21.VIII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăti anticipate

1471201072. DEC. PM 252/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 721 - 21.VIII.2018
privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Andi Nodit a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul

1470971073. DEC. CD 6/20 august 2018 - M. Of. nr. 716 - 20.VIII.2018
privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

1470981074. DEC. CC 169/29 martie 2018 - M. Of. nr. 716 - 20.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său si, în special, a celor ale art. 10 din aceeasi ordonantă de urgentă

1470991075. O. ME 945/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 716 - 20.VIII.2018
al ministrului economiei privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR1-2018 - „Tarife pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat”

1471001076. O. MADR 1300/08 august 2018 - M. Of. nr. 716 - 20.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semintelor de cereale

1471011077. DEC. CC 173/29 martie 2018 - M. Of. nr. 717 - 20.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 144 alin. (3) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

1471021078. DEC. CC 380/31 mai 2018 - M. Of. nr. 717 - 20.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

1471031079. O. MAP 793/01 august 2018 - M. Of. nr. 717 - 20.VIII.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultură nr. 930/2014 privind aprobarea Listei personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

1471041080. O. MT 1237/07 august 2018 - M. Of. nr. 717 - 20.VIII.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei si continutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate si atestatelor pentru personalul navigant maritim si maritim portuar, precum si a formei si continutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

1471051081. DEC. CC 27/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 718 - 20.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1471061082. DEC. CC 235/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 718 - 20.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă

1471071083. DEC. CC 228/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 718 - 20.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1471081084. O. ANSVSA 106/02 august 2018 - M. Of. nr. 718 - 20.VIII.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

1471091085. O. MDRAP 5425/03 august 2018 - M. Of. nr. 718 - 20.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societătii PARCURI INDUSTRIALE BIHOR - S.A. si pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 3.246/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societătii PARCURI INDUSTRIALE BIHOR - S.R.L.

1470871086. DEC. CC 171/29 martie 2018 - M. Of. nr. 714 - 17.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă

1470881087. H. G 584/02 august 2018 - M. Of. nr. 714 - 17.VIII.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate în muncă pentru asigurarea protectiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

1470891088. O. MFE 775/06 august 2018 - M. Of. nr. 714 - 17.VIII.2018
al ministrului fondurilor europene privind modificarea anexei nr. 5 „Grile de verificare si evaluare” la Schema de ajutor de stat pentru îmbunătătirea infrastructurii în bandă largă (NGA) si a accesului la internet în cadrul Programului operational Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 568/3.090/2018

1470901089. O. MCSI 3939/08 august 2018 - M. Of. nr. 714 - 17.VIII.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind modificarea anexei nr. 5 „Grile de verificare si evaluare” la Schema de ajutor de stat pentru îmbunătătirea infrastructurii în bandă largă (NGA) si a accesului la internet în cadrul Programului operational Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 568/3.090/2018

1470911090. O. MAP 785/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 714 - 17.VIII.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrati proveniti din surse agricole

1470921091. O. MADR 1298/07 august 2018 - M. Of. nr. 714 - 17.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrati proveniti din surse agricole

1470931092. DEC. CC 348/22 mai 2018 - M. Of. nr. 715 - 17.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) si (4) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice si alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale, precum si ale art. 29 alin. (11) si art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1470941093. O. MS 999/13 august 2018 - M. Of. nr. 715 - 17.VIII.2018
al ministrului sănătătii privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 279/2005 pentru aprobarea modalitătii de implementare a modificărilor la autorizatiile de punere pe piată, aprobate de Agentia Natională a Medicamentului

1470951094. O. MJ 2724/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 715 - 17.VIII.2018
al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a penitenciarelor

1470961095. O. MEN 4145/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 715 - 17.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „primar” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular ăcoala Primară „Angels” din comuna Păulesti

1470701096. O. ANSVSA 102/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 711 - 16.VIII.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitătile care produc alimente de origine animală

1470711097. O. ANSVSA 79/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 711 - 16.VIII.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare, precum si procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unitătilor si activitătilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 83/2014

1470721098. H. CAFR 67/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 711 - 16.VIII.2018
pentru aprobarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România si înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

1470731099. H. CAFR 70/06 august 2018 - M. Of. nr. 711 - 16.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

1470741100. H. G 529/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 712 - 16.VIII.2018
pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Băile Felix, la 26 aprilie 2018, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

1470751101. Circ. BNR 21/10 august 2018 - M. Of. nr. 711 - 16.VIII.2018
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2018

1470761102. O. ANSVSA 108/06 august 2018 - M. Of. nr. 712 - 16.VIII.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor nationale de referintă si a atributiilor acestora

1470771103. O. MAN 126/06 august 2018 - M. Of. nr. 712 - 16.VIII.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M. 129/2009 privind conducerea unitătilor sanitare cu paturi din reteaua sanitară a Ministerului Apărării Nationale

1470781104. O. MEN 4217/01 august 2018 - M. Of. nr. 712 - 16.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru clasele a IX-a XII-a, filiera vocatională, profilul teologic, cultul romano-catolic de limbă maghiară, specializarea ghid turism religios

1470791105. H. UNPIR 3/29 septembrie 2007 - M. Of. nr. 712 - 16.VIII.2018
privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă si a Codului de etică profesională si disciplină ale Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România - republicare

1470801106. DEC. CC 223/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 713 - 16.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) si ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, În forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2013

1470811107. DEC. CC 329/10 mai 2018 - M. Of. nr. 713 - 16.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 8 alin. (5) si art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1470821108. O. CNSP 166/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 713 - 16.VIII.2018
al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoză privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural” a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat

1470831109. O. MS 980/06 august 2018 - M. Of. nr. 713 - 16.VIII.2018
al ministrului sănătătii privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.810/2006 referitor la introducerea în România si mentinerea în circuitul terapeutic a medicamentelor fabricate înainte de aprobarea de către Agentia Natională a Medicamentului a transferului unei autorizatii de punere pe piată

1470841110. O. MS 985/06 august 2018 - M. Of. nr. 713 - 16.VIII.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor privind autorizarea unitătilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distributie si înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 131/2016
Rectificare - M. Of. nr. 762 - 04.IX.2018

1470851111. O. MEN 4143/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 713 - 16.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „industrie alimentară”, calificările profesionale „tehnician controlul calitătii produselor agroalimentare”, „tehnician pentru panificatie si produse făinoase” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul „Brad Segal” din municipiul Tulcea

1470861112. R. BNR 3/01 august 2018 - M. Of. nr. 713 - 16.VIII.2018
privind monitorizarea infrastructurilor pietei financiare si a instrumentelor de plată
Rectificare - M. Of. nr. 792 - 17.IX.2018

1470181113. L. P 233/09 august 2018 - M. Of. nr. 706 - 14.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local

1470191114. D. PRES 734/08 august 2018 - M. Of. nr. 706 - 14.VIII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local

1470201115. O. MADR 1259/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 706 - 14.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 546/352/2018 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii si zone

1470211116. O. MMED 813/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 706 - 14.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 546/352/2018 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii si zone

1470221117. O. MFP 2628/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 706 - 14.VIII.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al titlului de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

1470231118. H. CFR 29/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 706 - 14.VIII.2018
pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea si eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeutilor din România

1470241119. DEC. CC 229/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 707 - 14.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

1470261120. H. G 534/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 707 - 14.VIII.2018
privind aprobarea stemei comunei Căseiu, judetul Cluj

1470271121. H. G 543/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 707 - 14.VIII.2018
privind aprobarea stemei comunei Ideciu de Jos, judetul Mures

1470281122. H. G 544/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 707 - 14.VIII.2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Săcuieu, judetul Cluj

1470291123. H. G 550/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 707 - 14.VIII.2018
privind aprobarea stemei comunei Romanu, judetul Brăila

1470301124. H. G 573./24 iulie 2018 - M. Of. nr. 707 - 14.VIII.2018
privind aprobarea stemei comunei Pianu, judetul Alba

1470311125. O. MFP 2591/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 707 - 14.VIII.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalitătii de plată si recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare initiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat functii de demnitate publică, înalti functionari publici, functionari publici si personal contractual în cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al unitătilor aflate în subordinea acesteia

1470321126. D. PRES 735/08 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
pentru numirea unor membri în Consiliul Statistic National

1470331127. D. PRES 739/10 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1470341128. D. PRES 740/10 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1470351129. D. PRES 741/10 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1470361130. D. PRES 742/10 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1470371131. D. PRES 743/10 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1470381132. D. PRES 744/10 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1470391133. D. PRES 745/10 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1470401134. D. PRES 746/10 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1470411135. D. PRES 747/10 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1470421136. D. PRES 748/10 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1470431137. O. BNR 6/10 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entitătilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Nationale a României

1470441138. R. ASF 10/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind protejarea instrumentelor financiare si a fondurilor care apartin clientilor, obligatiile de guvernantă a produsului si normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

1470451139. R. BNR 4/11 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind protejarea instrumentelor financiare si a fondurilor care apartin clientilor, obligatiile de guvernantă a produsului si normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

1470461140. N. ASF 14/02 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
pentru aplicarea Ghidului Autoritătii Europene pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA) privind cerintele de guvernantă a produselor MiFID II

1470471141. DEC. CC 278/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 709 - 14.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 364 din Codul de procedură civilă

1470481142. DEC. CC 289/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 709 - 14.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 si art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său

1470491143. H. G 603/02 august 2018 - M. Of. nr. 709 - 14.VIII.2018
privind aprobarea stemei comunei Uda, judetul Arges

1470501144. H. G 604/02 august 2018 - M. Of. nr. 709 - 14.VIII.2018
privind aprobarea stemei comunei Vama Buzăului, judetul Brasov

1470511145. H. G 605/02 august 2018 - M. Of. nr. 709 - 14.VIII.2018
privind aprobarea stemei comunei Belciugatele, judetul Călărasi

1470521146. H. G 606/02 august 2018 - M. Of. nr. 709 - 14.VIII.2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrun, judetul Olt

1470531147. H. G 607/02 august 2018 - M. Of. nr. 709 - 14.VIII.2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Rociu, judetul Arges

1470541148. H. G 608/02 august 2018 - M. Of. nr. 709 - 14.VIII.2018
privind aprobarea modelului steagului orasului Victoria, judetul Brasov

1470551149. H. G 609/02 august 2018 - M. Of. nr. 709 - 14.VIII.2018
privind aprobarea modelului steagului orasului Însurătei, judetul Brăila

1470561150. H. G 610/02 august 2018 - M. Of. nr. 709 - 14.VIII.2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Comana, judetul Brasov

1470571151. D. PRES 749/13 august 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

1470581152. D. PRES 750/13 august 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1470591153. D. PRES 751/13 august 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

1470601154. D. PRES 752/13 august 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
privind conferirea Medaliei Nationale Pentru Merit

1470611155. D. PRES 753/13 august 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă

1470621156. DEC. CC 234/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 231 alin. (1) teza a două din Codul de procedură civilă

1470631157. H. G 583/02 august 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
privind modificarea si completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1470641158. O. ME 795/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
al ministrului economiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electromecanica Ploiesti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1470651159. O. MFP 2834/08 august 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electromecanica Ploiesti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1470661160. O. MMJS 1919/16 iulie 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electromecanica Ploiesti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1470671161. O. BNR 765/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii EKO LEASING SOLUTIONS IFN - S.A.

1470681162. O. BNR 801/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general si Registrul special Institutii Financiare Nebancare a Societătii LEGALCREDIT IFN - S.A.

1469991163. DEC. S 14/10 august 2018 - M. Of. nr. 702 - 13.VIII.2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-15 august 2018

1470001164. D. PRES 736/09 august 2018 - M. Of. nr. 702 - 13.VIII.2018
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul aditional privind scrisoarea electronică de însotire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Conventia referitoare la contractul de transport rutier international de mărfuri pe sosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956

1470011165. D. PRES 737/09 august 2018 - M. Of. nr. 702 - 13.VIII.2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu optiune de amânare a tragerii până la aparitia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2018

1470021166. D. PRES 738/09 august 2018 - M. Of. nr. 702 - 13.VIII.2018
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice si împărtirea corectă si echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Conventia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro

1470031167. DEC. CC 384/31 mai 2018 - M. Of. nr. 702 - 13.VIII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate privind prevederile art. I pct. 2, pct. 3 fraza întâi teza întâi, pct. 4, pct. 9 fraza întâi teza întâi si pct. 10, precum si ale art. II pct. 1, pct. 3, pct. 6-10 si pct. 13 din Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

1470041168. O. MMED 786/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 702 - 13.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea derogării în scop stiintific pentru unele specii de faună sălbatică

1470051169. DEC. CC 366/31 mai 2018 - M. Of. nr. 703 - 13.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor

1470061170. H. G 600/02 august 2018 - M. Of. nr. 703 - 13.VIII.2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Justitiei
Rectificare - M. Of. nr. 764 - 05.IX.2018

1470071171. H. G 601/02 august 2018 - M. Of. nr. 703 - 13.VIII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, institutie publică din subordinea Ministerului Culturii si Identitătii Nationale

1470081172. H. G 602/02 august 2018 - M. Of. nr. 703 - 13.VIII.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală de sport competitională de nivel international, Bază sportivă Turda”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

1470091173. O. MAI 87/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 703 - 13.VIII.2018
al ministrului afacerilor interne privind desfăsurarea activitătii de achizitii publice pentru necesitătile structurilor finantate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite

1470101174. O. ANRM 156/03 august 2018 - M. Of. nr. 703 - 13.VIII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

1470111175. O. ANOFM 254/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 703 - 13.VIII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, precum si a modelului acordului de integrare în muncă

1470121176. H. G 594/02 august 2018 - M. Of. nr. 704 - 13.VIII.2018
privind aprobarea Strategiei nationale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025 si a Planului de actiuni pentru implementarea Strategiei nationale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025

1470131177. O. MMACA 1001/11 iulie 2018 - M. Of. nr. 704 - 13.VIII.2018
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis aferentă proiectului „Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România” din cadrul Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Sectiunea 3 - Sectorul privat, Aria de concentrare 7: Dezvoltarea sectorului privat si promovarea exportului IMM-urilor si/sau promovarea standardelor

1470141178. R. OAR 1403/30 iunie 2018 - M. Of. nr. 704 - 13.VIII.2018
de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din România

1470151179. DEC. CC 530/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 705 - 13.VIII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

1470161180. O. MT 1230/06 august 2018 - M. Of. nr. 705 - 13.VIII.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

1470171181. O. MT 1231/06 august 2018 - M. Of. nr. 705 - 13.VIII.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

1470251182. H. G 510/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 707 - 13.VIII.2018
privind aprobarea stemei comunei Lisa, judetul Brasov

1469461183. H. G 572/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 698 - 10.VIII.2018
pentru completarea anexei nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

1469471184. H. G 574/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 698 - 10.VIII.2018
privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Constanta în domeniul public al municipiului Constanta

1469481185. H. G 613/02 august 2018 - M. Of. nr. 698 - 10.VIII.2018
privind declasificarea informatiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor si Pădurilor

1469491186. O. MS 939/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 698 - 10.VIII.2018
al ministrului sănătătii pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1469861187. H. G 588/02 august 2018 - M. Of. nr. 699 - 10.VIII.2018
privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaratia finală de cheltuieli si aplicatia de plată a soldului final aferentă Programului operational regional 2007-2013

1469881188. H. G 590/02 august 2018 - M. Of. nr. 699 - 10.VIII.2018
privind stabilirea cadrului institutional si a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European si al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.852/2001 al Comisiei, precum si a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European si al Consiliului privind alimentele noi

1469891189. O. MADR 1297/06 august 2018 - M. Of. nr. 699 - 10.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind inspectorii fitosanitari împuterniciti să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului

1469901190. O. MEN 4165/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 699 - 10.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitătile de învătământ preuniversitar si încadrarea în regini de plata cu ora a personalului didactic de predare din învătământul preuniversitar

1469911191. H. G 611/02 august 2018 - M. Of. nr. 700 - 10.VIII.2018
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală Regională a Finantelor Publice Bucuresti a unui imobil si a terenului aferent, trecute în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată

1469921192. O. MAE 1298/18 august 2018 - M. Of. nr. 700 - 10.VIII.2018
al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum si de păstrare si prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenti în zona de frontieră a Ucrainei

1469931193. O. MAE 1299/1808 VIII - M. Of. nr. 700 - 10.VIII.2018
al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum si de păstrare si prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenti în zona de frontieră a Republicii Moldova

1469941194. O. ANAF 1960/06 august 2018 - M. Of. nr. 700 - 10.VIII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activitătii de distributie si comercializare angro de băuturi alcoolice si/sau tutun prelucrat, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

1469951195. DEC. CC 267/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 701 - 10.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) si art. 155 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

1469961196. O. MAN 122/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 701 - 10.VIII.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ghidul de clasificare a informatiilor în Ministerul Apărării Nationale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 16/2016

1469971197. O. ANAF 1869/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 701 - 10.VIII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice
Rectificare - M. Of. nr. 784 - 12.IX.2018

1469981198. H. CFR 28/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 701 - 10.VIII.2018
pentru aprobarea Procedurii privind eliberarea certificatului de conformitate si pentru modificarea Hotărârii Consiliului national al Colegiului Fizioterapeutilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizatiei de membru si a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeutilor din România

1469271199. DEC. CC 302/08 mai 2018 - M. Of. nr. 694 - 09.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

1469281200. DEC. CC 333/10 mai 2018 - M. Of. nr. 694 - 09.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor sintagmei „la sectia civilă a tribunalului în a cărui circumscriptie se află sediul entitătii”, cuprinsă în art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1469291201. O. MMED 762/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 694 - 09.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Regulamentului ariei de protectie specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, al siturilor de importantă comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului si ROSCI0021 Câmpia Ierului si al ariilor naturale protejate de interes national 2.182. Păsunea cu Corynephorus de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlastina Vermes si 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece

1469301202. O. MCIN 2557/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 694 - 09.VIII.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru acreditarea Complexului National Muzeal ASTRA din Sibiu, judetul Sibiu

1469311203. O. MCIN 2560/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 694 - 09.VIII.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru reacreditarea Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane din Deva, judetul Hunedoara

1469321204. O. MEN 4208/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 694 - 09.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.962/2018 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2018

1469331205. DEC. CC 257/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 695 - 09.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă

1469341206. H. G 597/02 august 2018 - M. Of. nr. 695 - 09.VIII.2018
privind modificarea denumirii, codului de clasificatie, datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii prin Institutul de Psihiatrie Socola Iasi

1469351207. O. AAAS 18707/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 695 - 09.VIII.2018
al presedintelui Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucuresti, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1469361208. O. MMJS 1823/25 iunie 2018 - M. Of. nr. 695 - 09.VIII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucuresti, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1469371209. O. MFP 2638/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 695 - 09.VIII.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucuresti, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1469381210. DEC. ASF 898/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 695 - 09.VIII.2018
privind autorizarea Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare ca furnizor de programe educationale în domeniul asigurărilor

1469391211. H. G 591/02 august 2018 - M. Of. nr. 696 - 09.VIII.2018
privind revocarea dreptului de folosintă gratuită al Federatiei Române de Judo asupra unei părti dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Prahova si actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1469401212. H. G 592/02 august 2018 - M. Of. nr. 696 - 09.VIII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor tehnice si comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui si Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra-Neamt

1469411213. O. MDRAP 5396/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 696 - 09.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

1469421214. DEC. ICCJ 9/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 696 - 09.VIII.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: „dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 274 din Codul de procedură penală inculpatul minor fată de care s-a luat o măsură educativă prevăzută de art. 115 din Codul penal poate fi obligatia plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.”

1469431215. H. G 587/02 august 2018 - M. Of. nr. 697 - 09.VIII.2018
privind decertificarea definitivă din declaratia finală de cheltuieli si aplicatia de plată a soldului final a unor cheltuieli aferente proiectelor finantate prin Programul operational sectorial „Mediu” 2007-2013, Programul operational sectorial „Transport” 2007-2013, Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” 2007-2013 si Programul operational „Asistentă tehnică” 2007-2013

1469441216. R. OAR 1404/30 iunie 2018 - M. Of. nr. 697 - 09.VIII.2018
privind înfiintarea, organizarea si functionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din România

1469451217. H. CFR 30/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 697 - 09.VIII.2018
privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale si profesionale ale fizioterapeutilor aflati în evidentele Colegiului Fizioterapeutilor din România si pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeutilor din România

1468531218. D. PRES 656/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468541219. D. PRES 657/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468551220. D. PRES 658/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468561221. D. PRES 659/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468571222. D. PRES 660/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468581223. D. PRES 661/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468591224. D. PRES 663/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468601225. D. PRES 662/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468611226. D. PRES 664/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468621227. D. PRES 665/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468631228. D. PRES 666/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468641229. D. PRES 667/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468651230. D. PRES 669/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468661231. D. PRES 668/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468671232. D. PRES 670/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468681233. D. PRES 672/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468691234. D. PRES 671/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468701235. D. PRES 673/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468711236. D. PRES 674/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468721237. D. PRES 675/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468731238. D. PRES 676/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468741239. D. PRES 678/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468751240. D. PRES 677/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468761241. D. PRES 679/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468771242. D. PRES 681/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468781243. D. PRES 680/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468791244. D. PRES 682/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468801245. D. PRES 683/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468811246. D. PRES 684/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468821247. D. PRES 686/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468831248. D. PRES 685/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468841249. D. PRES 688/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468851250. D. PRES 687/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468861251. D. PRES 690/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468871252. D. PRES 689/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468881253. D. PRES 691/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468891254. D. PRES 692/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468901255. D. PRES 693/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468911256. D. PRES 694/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468921257. D. PRES 695/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468931258. D. PRES 696/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468941259. D. PRES 697/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468951260. D. PRES 698/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468961261. D. PRES 699/06 august 2018 - M. Of. nr. 688 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1468971262. DEC. CC 215/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 689 - 08.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 175 din Codul penal raportate la dispozitiile art. 295 din Codul penal si la cele ale art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu referire la art. 2 alin. (2) si la art. 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, a dispozitiilor art. 3, art. 7 si art. 8 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, a dispozitiilor art. 550 alin. (1), art. 551 pct. 4 si art. 552 din Codul de procedură penală si a dispozitiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal raportate la art. 295 din acelasi act normativ

1468981263. O. ANMCS 170/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 689 - 08.VIII.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale de Management al Calitătii în Sănătate privind aprobarea Listei unitătilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 19 iulie 2018

1468991264. N. ASF 13/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 689 - 08.VIII.2018
pentru aplicarea Ghidului Autoritătii Europene pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA) privind scenariile de simulare a situatiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piată monetară (Money-market funds)

1469001265. DEC. CC 95/01 martie 2018 - M. Of. nr. 690 - 08.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (4) si (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

1469011266. DEC. CC 195/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 690 - 08.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

1469021267. O. MS 937/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 609 - 08.VIII.2018
al ministrului sănătătii pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 477/2009 privind înfiintarea Registrului National de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul National de Transplant din cadrul unitătilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic si stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agentia Natională de Transplant

1469031268. O. MS 938/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 690 - 08.VIII.2018
al ministrului sănătătii privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

1469041269. O. MS 940/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 690 - 08.VIII.2018
al ministrului sănătătii privind completarea anexei nr. 12 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 855/2017 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umană de la donatorii vii si/sau decedati

1469051270. O. MT 1187/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 690 - 08.VIII.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate”, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 315/2011

1469061271. O. ANRE 159/01 august 2018 - M. Of. nr. 690 - 08.VIII.2018
privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligatiei producătorilor si furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzactii pe pietele centralizate de gaze naturale din România si a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clientii casnici si clientii noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

1469071272. H. G 593/02 august 2018 - M. Of. nr. 692 - 08.VIII.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Complexul Sportiv National „Izvoru Muresului”, în vederea scoaterii din functiune, casării si demolării

1469081273. H. G 598/02 august 2018 - M. Of. nr. 692 - 08.VIII.2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru functiile didactice de conducere de director si director adjunct din învătământul preuniversitar de stat, precum si pentru stabilirea categoriilor de unităti de învătământ preuniversitar de stat în care se normează functiile de conducere didactice auxiliare de contabil-sef si secretar-sef, cu nivel de studii S/M, si nivelul salariilor de bază aferente acestora

1469091274. H. G 612/02 august 2018 - M. Of. nr. 692 - 08.VIII.2018
privind înfiintarea Societătii Editura Didactică si Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică” prin transformare

1469101275. O. MS 920/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 692 - 08.VIII.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protectie, a serviciilor, combustibililor si lubrifiantilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achizitie centralizate la nivel national, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 658/2013

1469111276. O. MS 978/03 august 2018 - M. Of. nr. 692 - 08.VIII.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1469121277. O. CNAS 1186/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 692 - 08.VIII.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1469131278. O. MS 979/03 august 2018 - M. Of. nr. 692 - 08.VIII.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

1469141279. Circ. BNR 20/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 692 - 08.VIII.2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Emil Racovită

1469151280. L. P 230/02 august 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic

1469161281. D. PRES 648/02 august 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic

1469171282. H. G 577/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Curtii de Conturi, ca urmare a reevaluării, si transmiterea unei părti din acesta în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

1469181283. H. G 589/02 august 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru conditii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupatională de functii bugetare „Sănătate si asistentă socială”

1469191284. H. G 596/02 august 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
pentru modificarea lit. a) si b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2018

1469201285. O. MMED 787/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

1469211286. O. AAAS 18708/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
al presedintelui Autoritătii pentru Administrarea Activelor Stalului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologică pentru Constructii Masini - S.A. Bucuresti, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1469221287. O. MMJS 1825/25 iunie 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologică pentru Constructii Masini - S.A. Bucuresti, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1469231288. O. MFP 2573/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologică pentru Constructii Masini - S.A. Bucuresti, societate din portofoliul Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1469241289. H. CSM 819/11 iulie 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
pentru modificarea Regulamentului privind modul de organizare si desfăsurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

1469251290. H. CSM 820/11 iulie 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului ori examenului pentru definitivare în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

1469261291. H. CAFR 61/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
privind adoptarea traducerii si revizuirii Standardului international de audit 250 (revizuit) - Luarea în considerare a legii si reglementărilor într-un audit al situatiilor financiare si a modificărilor aduse Codului etic - răspunsul la neconformitatea cu legi si reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar

1469501292. D. PRES 700/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1469511293. D. PRES 701/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1469521294. D. PRES 702/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1469531295. D. PRES 703/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1469541296. D. PRES 704/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1469551297. D. PRES 706/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1469561298. D. PRES 705/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1469571299. D. PRES 707/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1469581300. D. PRES 709/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1469591301. D. PRES 708/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui judecător

1469601302. D. PRES 710/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469611303. D. PRES 711/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469621304. D. PRES 712/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469631305. D. PRES 713/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469641306. D. PRES 714/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469651307. D. PRES 716/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469661308. D. PRES 715/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469671309. D. PRES 717/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469681310. D. PRES 718/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469691311. D. PRES 719/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469701312. D. PRES 720/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469711313. D. PRES 721/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469721314. D. PRES 723/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469731315. D. PRES 722/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469741316. D. PRES 724/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469751317. D. PRES 725/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469761318. D. PRES 726/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469771319. D. PRES 727/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469781320. D. PRES 728/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469791321. D. PRES 729/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469801322. D. PRES 730/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469811323. D. PRES 731/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469821324. D. PRES 732/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469831325. D. PRES 733/06 august 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
privind numirea unui procuror

1469841326. O. MEN 4203/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a competitiilor scolare si a Regulamentului de organizare a activitătilor cuprinse în calendarul activitătilor educative, scolare si extrascolare

1469851327. O. MEN 4209/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale privind înfiintarea domeniilor de doctorat în cadrul institutiilor organizatoare de studii universitare de doctorat

1469871328. O. MEN 4210/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 691 - 08.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale privind înfiintarea domeniilor de doctorat în cadrul Academiei Române

1468381329. H. G 575/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 684 - 07.VIII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

1468391330. O. MAI 83/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 685 - 07.VIII.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 30/2015

1468401331. O. MADR 1258/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 685 - 07.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

1468411332. H. G 571/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 686 - 07.VIII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” prin Administratia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea 6uvemului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

1468421333. D. PRES 652/06 august 2018 - M. Of. nr. 687 - 07.VIII.2018
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1468431334. D. PRES 653/06 august 2018 - M. Of. nr. 687 - 07.VIII.2018
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1468441335. D. PRES 654/06 august 2018 - M. Of. nr. 687 - 07.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultura

1468451336. D. PRES 655/06 august 2018 - M. Of. nr. 687 - 07.VIII.2018
privind conferirea Medaliei Nationale Pentru Merit

1468461337. DEC. CC 295/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 687 - 07.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură penală

1468471338. H. G 582/02 august 2018 - M. Of. nr. 687 - 07.VIII.2018
privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor si Pădurilor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru realizarea în regim de urgentă a unor lucrări de investitii de prevenire si înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în perioada iunie-iulie 2018 pe cursurile de apă din judetele Alba, Arges, Bacău, Brasov, Caras-Severin, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomita, Maramures, Neamt, Suceava, Vâlcea

1468481339. H. G 585/02 august 2018 - M. Of. nr. 687 - 07.VIII.2018
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galati, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, si modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1468491340. H. G 586/02 august 2018 - M. Of. nr. 687 - 07.VIII.2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj. precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

1468501341. H. G 595/02 august 2018 - M. Of. nr. 687 - 07.VIII.2018
privind stabilirea zilelor de 16 si 17 august 2018 ca zile libere

1468511342. DEC. ASF 869/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 687 - 07.VIII.2018
privind retragerea autorizatiei ca furnizor de programe educationale în domeniul asigurărilor si radierea din Registrul furnizorilor de programe educationale în domeniul asigurărilor a Societătii METROPOLITAN LIFE TRAINING & CONSULTING - S.R.L.

1468521343. DEC. ASF 870/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 687 - 07.VIII.2018
privind sanctionarea Societătii CARPATICA ASIG - S.A. cu retragerea autorizatiei ca furnizor de programe educationale în domeniul asigurărilor si radierea din Registrul furnizorilor de programe educationale în domeniul asigurărilor

1468121344. L. P 231/02 august 2018 - M. Of. nr. 679 - 06.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

1468131345. D. PRES 649/02 august 2018 - M. Of. nr. 679 - 06.VIII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

1468141346. L. P 232/02 august 2018 - M. Of. nr. 679 - 06.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati

1468151347. D. PRES 650/02 august 2018 - M. Of. nr. 679 - 06.VIII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati

1468161348. DEC. CC 537/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 679 - 06.VIII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii manualului scolar

1468171349. H. CM 118/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 679 - 06.VIII.2018
privind modificarea anexei nr. 11 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

1468181350. L. P 229/02 august 2018 - M. Of. nr. 680 - 06.VIII.2018
privind emiterea cărtilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România

1468191351. D. PRES 646/01 august 2018 - M. Of. nr. 680 - 06.VIII.2018
pentru promulgarea Legii privind emiterea cărtilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România

1468201352. DEC. CC 154/27 martie 2018 - M. Of. nr. 680 - 06.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

1468211353. DEC. CC 176/29 martie 2018 - M. Of. nr. 680 - 06.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 912 alin. 1 teza a două din Codul de procedură penală din 1968

1468221354. O. MEN 4174/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 680 - 06.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 6.156/2016 privind organizarea si desfăsurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetătenii străini

1468231355. O. ANRE 160/01 august 2018 - M. Of. nr. 680 - 06.VIII.2018
privind desemnarea părtii responsabile cu prognoza în zona de echilibrare a Sistemului national de transport al gazelor naturale si a modelului de furnizare de informatii privind iesirile contorizate cu o frecventă care nu este zilnică

1468241356. L. P 228/02 august 2018 - M. Of. nr. 681 - 06.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat si pentru efectuarea receptiei în fază unică a lucrărilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora la obiectivul de investitii Palatul Parlamentului, precum si pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului”

1468251357. D. PRES 645/01 august 2018 - M. Of. nr. 681 - 06.VIII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat si pentru efectuarea receptiei în fază unică a lucrărilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora la obiectivul de investitii Palatul Parlamentului, precum si pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului”

1468261358. O. ANRE 161/01 august 2018 - M. Of. nr. 681 - 06.VIII.2018
privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

1468271359. MAE 988/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 682 - 06.VIII.2018
al ministrului afacerilor externe privind acordarea burselor „Eugen lonescu” în anul universitar 2018-2019

1468281360. O. MEN 4019/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 682 - 06.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea burselor „Eugen lonescu” în anul universitar 2018-2019

1468291361. DEC. CC 54/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 683 - 06.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal si ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

1468301362. DEC. CC 253/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 683 - 06.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 307 si art. 416 din Codul de procedură civilă

1468311363. OG. G 1/02 august 2018 - M. Of. nr. 683 - 06.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

1468321364. O. ANRM 138/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 683 - 06.VIII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licentei de dare în administrare pentru explorare nr. 21.101/2018 în perimetrul ăugas Băi, judetul Covasna

1468331365. O. ANRM 139/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 683 - 06.VIII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

1468361366. R. ASF 9/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 683 - 06.VIII.2018
pentru modificarea anexei la Regulamentul Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea si functionarea Autoritătii de Supraveghere Financiară

1468351367. O. MS 955/01 august 2018 - M. Of. nr. 683 - 06.VIII.2018
al ministrului sănătătii privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.483/2010 pentru aprobarea Normelor privind procedura administrativă a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale de gestionare a variatiilor

1468371368. DEC. CMR 12/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 683 - 06.VIII.2018
privind reglementarea sistemului national de educatie medicală continuă, a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicală continuă, precum si a sistemului procedural de evaluare si creditare a activitătilor de educatie medicală continuă adresate medicilor

1466421369. L. P 222/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 676 - 03.VIII.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

1466431370. D. PRES 633/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 676 - 03.VIII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

1466441371. L. P 223/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 676 - 03.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

1466451372. D. PRES 634/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 676 - 03.VIII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

1466461373. DEC. CC 528/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 676 - 03.VIII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] si 3 [cu referire la art. 2541 alin. (21)] din Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, art. I pct. 1 [cu referire la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1/2011] si art. II [cu referire la art. 32^1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005] din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul educatiei si articolului unic [cu referire la art. 16 alin. (1)] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, precum si celor trei legi în ansamblul lor

1466471374. O. MT 1173/11 iulie 2018 - M. Of. nr. 676 - 03.VIII.2018
al ministrului transporturilor privind mandatarea Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” - S.A. de a modifica preturile unitare ale Contractului de mentenantă de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XV contractual, si de a semna un act aditional în acest sens

1466481375. D. PRES 636/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 677 - 03.VIII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice

1466491376. L. P 225/01 august 2018 - M. Of. nr. 677 - 03.VIII.2018
pentru modificareasi completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice

1466501377. DEC. CC 529/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 677 - 03.VIII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

1466511378. DEC. CC 532/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 677 - 03.VIII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 (cu referire la sintagma „regenerare urbană” cuprinsă în art. 1) si pct. 19 [cu referire la art. 22 alin. (7)] din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, precum si a legii în ansamblul său

1466521379. O. ANCPI 127/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 677 - 03.VIII.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sieut din judetul Bistrita-Năsăud

1466531380. O. BNR 754/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 677 - 03.VIII.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general si Registrul special Institutii Financiare Nebancare, precum si din Registrul institutiilor de plată a Societătii CETELEM IFN - S.A.

1466541381. O. BNR 755/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 677 - 03.VIII.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii DIRECT FACTOR IFN - S.A.

1466551382. L. P 227/01 august 2018 - M. Of. nr. 678 - 03.VIII.2018
privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere în sectorul avicol

1466561383. D. PRES 638/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 678 - 03.VIII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere în sectorul avicol

1466571384. D. PRES 639/01 august 2018 - M. Of. nr. 678 - 03.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultura

1466581385. D. PRES 640/01 august 2018 - M. Of. nr. 678 - 03.VIII.2018
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1466591386. D. PRES 641/01 august 2018 - M. Of. nr. 678 - 03.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

1466601387. D. PRES 642/01 august 2018 - M. Of. nr. 678 - 03.VIII.2018
privind conferirea Ordinului National Steaua României

1466611388. D. PRES 643/01 august 2018 - M. Of. nr. 678 - 03.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

1466621389. D. PRES 644/01 august 2018 - M. Of. nr. 678 - 03.VIII.2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

1466631390. D. PRES 647/02 august 2018 - M. Of. nr. 678 - 03.VIII.2018
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

1466641391. D. PRES 651/03 august 2018 - M. Of. nr. 678 - 03.VIII.2018
privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Serviciul de Informatii Externe

1466651392. DEC. PM 250/03 august 2018 - M. Of. nr. 678 - 03.VIII.2018
privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Daniela Mincu, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

1466661393. O. MCIN 2604/01 august 2018 - M. Of. nr. 678 - 03.VIII.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru modificarea art. 27 alin. (1) si (2) din Ghidul privind procedura de selectie a manifestărilor, actiunilor si proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) si a Primului Război Mondial, formulate si asumate de entităti persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea si functionarea comisiilor, precum si procedura de solutionare a contestatiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si identitătii nationale nr. 2.319/2018

1466671394. O. MEN 4154/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 678 - 03.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale privind înfiintarea domeniilor de doctorat în cadrul institutiilor organizatoare de studii universitare de doctorat

1466191395. H. G 557/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 671 - 02.VIII.2018
pentru modificarea Programului national de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016

1466201396. O. ANAF 1701/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 672 - 02.VIII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de stabilire si de regularizare a contributiei de asigurări sociale de sănătate si a contributiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum si a formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contributiei de asigurări sociale de sănătate si a contributiei de asigurări sociale”

1466211397. O. MT 1213/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 671 - 02.VIII.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2018 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

1466221398. H. BNR 1/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 672 - 02.VIII.2018
privind radierea Societătii MEDROM LEASING IFN - S.A. din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare

1466231399. L. P 224/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 673 - 02.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

1466241400. D. PRES 635/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 673 - 02.VIII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

1466251401. L. P 226/01 august 2018 - M. Of. nr. 673 - 02.VIII.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză

1466261402. DEC. CC 533/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 673 - 02.VIII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 2 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 3 alin. (11)], pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) si (2)], pct. 8 [cu referire la art. 6 alin. (21)], pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (6)-(9)], pct. 23 [cu referire la art. 18 alin. (2)], pct. 30 [cu referire la art. 21 alin. (3)], pct. 37 [cu referire la art. 26 alin. (1)], pct. 49 (cu referire la art. 35), pct. 54 [cu referire ia art. 40 alin. (4)], pct. 61 (cu referire la art. 463), pct. 75 [cu referire la art. 51 alin. (8)-(10)], pct. 104 [cu referire la art. 62 alin. (1) lit. a)], pct. 107 [cu referire la art. 62 alin. (11)], pct. 125-128 si 133, pct. 134 (cu referire la art. 75) si pct. 142 [cu referire la art. 82 alin. (3)] din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

1466271403. D. PRES 637/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 673 - 02.VIII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză

1466281404. DEC. CC 531/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 674 - 02.VIII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind înfiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii - S.A. si pentru modificarea unor acte normative

1466291405. O. ANSVSA 96/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 674 - 02.VIII.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Procedurii privind decontarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 106/2015

1466301406. H. CAFR 53/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 674 - 02.VIII.2018
pentru autorizarea ca auditor financiar a persoanelor fizice declarate „admis” la examenul de competentă profesională

1466311407. H. CAFR 54/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 674 - 02.VIII.2018
pentru autorizarea ca firme de audit a unor persoane juridice

1466321408. H. G 570/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 675 - 02.VIII.2018
privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului si din administrarea Directiei pentru Agricultură Judetene Bistrita în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare

1466331409. H. G 576/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 675 - 02.VIII.2018
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului Cultural Român

1466341410. H. G 578/02 august 2018 - M. Of. nr. 675 - 02.VIII.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Giurgiu de către doamna Crisu Nina-Carmen

1466351411. H. G 579/02 august 2018 - M. Of. nr. 675 - 02.VIII.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Constanta de către domnul Jeacă Dumitru

1466361412. H. G 580/02 august 2018 - M. Of. nr. 675 - 02.VIII.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Constanta de către domnul Jeacă Dumitru

1466371413. DEC. PM 249/02 august 2018 - M. Of. nr. 675 - 02.VIII.2018
privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a îndeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

1466381414. O. MADR 1285/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 675 - 02.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii canton Frătesti din judetul Giurgiu, în proprietatea acestei organizatii

1466391415. O. MADR 1286/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 675 - 02.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Spiridonesti din judetul Neamt, în proprietatea acestei organizatii

1466401416. O. MADR 1287/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 675 - 02.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Protect Agro Baba Ana - Mizil din judetul Prahova, în proprietatea acestei organizatii

1466411417. O. MADR 1288/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 675 - 02.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Vrancea, în proprietatea acestor organizatii

1466061418. DEC. CC 382/31 mai 2018 - M. Of. nr. 668 - 01.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (3) din Legea societătilor nr. 31/1990

1466071419. DEC. CC 382/31 mai 2018 - M. Of. nr. 668 - 01.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (3) din Legea societătilor nr. 31/1990

1466081420. O. MMED 760/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 668 - 01.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile resedinte de judet

1466091421. O. MS 902/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 668 - 01.VIII.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finantate în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european” finantat prin Mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2014-2021

1466101422. L. P 199/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 669 - 01.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 43/2014 privind protectia animalelor utilizate în scopuri stiintifice

1466111423. D. PRES 591/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 669 - 01.VIII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 43/2014 privind protectia animalelor utilizate în scopuri stiintifice

1466121424. L. P 220/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 669 - 01.VIII.2018
privind transmiterea unor suprafete de fond forestier din grupa I functională - vegetatia forestieră cu functii speciale de protectie din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale

1466131425. D. PRES 631/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 669 - 01.VIII.2018
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafete de fond forestier din grupa I functională - vegetatia forestieră cu functii speciale de protectie din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale

1466141426. H. G 527/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 669 - 01.VIII.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare, reabilitare termică si modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

1466151427. O. MADR 1224/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 669 - 01.VIII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire a plantelor ornamentale

1466161428. H. G 540/17 iulie 20148 - M. Of. nr. 669 - 01.VIII.2018
pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informatii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice sau de institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea sau în coordonarea acestuia, precum si termenele de clasificare aferente

1466171429. O. MFP 2632/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 669 - 01.VIII.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2018

1466181430. H. G 552/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 670 - 01.VIII.2018
privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Lucrări pentru punerea în functiune a capacitătii finale de productie de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilt Sud”

1465751431. H. G 524/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 663 - 31.VII.2018
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1465761432. O. MMED 741/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 663 - 31.VII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind îmbunătătirea calitătii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul public local de persoane

1465771433. O. MFP 2627/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 663 - 31.VII.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

1465781434. L. P 213/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
pentru instituirea zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene

1465791435. D. PRES 624/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene

1465801436. L. P 214/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene

1465811437. D. PRES 625/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene

1465821438. L. P 215/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006 si abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006

1465831439. D. PRES 626/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006 si abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006

1465841440. L. P 216/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului National Filatelic

1465851441. D. PRES 627/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului National Filatelic

1465861442. L. P 217/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare

1465871443. D. PRES 628/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare

1465881444. L. P 218/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national

1465891445. D. PRES 629/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national

1465901446. L. P 219/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgentă

1465911447. D. PRES 630/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgentă

1465921448. H. G 551/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman

1465931449. N. ASF 12/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societătilor din domeniul asigurărilor

1465941450. O. ANRE 157/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 665 - 31.VII.2018
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi

1465951451. H. G 562/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 666 - 31.VII.2018
privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile apartinând domeniului public al statului, transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justitiei, pentru Administratia Natională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focsani, precum si pentru achizitia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, judetul Buzău

1465961452. O. MFP 2629/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 666 - 31.VII.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major în economie si a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major în economie

1465971453. O. ANRE 158/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 666 - 31.VII.2018
privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi aferentă perioadei august-decembrie 2018

1465981454. DEC. PRIM 244/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 667 - 31.VII.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sănătătii

1465991455. DEC. PM 245/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 667 - 31.VII.2018
privind unele măsuri referitoare la raportul de serviciu al domnului Gabriel Florin Puscău, secretar general al Ministerului Sănătătii

1466001456. DEC. PM 246/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 667 - 31.VII.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sănătătii

1466011457. O. ANAF 1760/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 667 - 31.VII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind Procedura de restituire a impozitului pe venit retinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

1466021458. O. MFP 2626/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 667 - 31.VII.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor si efectuării plătilor aferente titlurilor de stat destinate populatiei prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur

1466031459. DEC. PM 247/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 667 - 31.VII.2018
pentru exercitarea unor atributii

1466041460. O. MCSI 618/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 667 - 31.VII.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor si efectuării plătilor aferente titlurilor de stat destinate populatiei prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur

1466051461. O. MFP 2631/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 667 - 31.VII.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului si prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur - editia Centenar, aferent lunii august 2018

1465301462. L. P 211/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 658 - 30.VII.2018
pentru detasarea personalului prevăzut la art. 241 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor

1465321463. D. PRES 613/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 658 - 30.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru detasarea personalului prevăzut la art. 241 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor

1465331464. L. P 212/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 658 - 30.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 si a altor acte normative

1465341465. D. PRES 614/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 658 - 30.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 si a altor acte normative

1465351466. DEC. CC 221/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 658 - 30.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 280, art. 281, art. 282, art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) si art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală

1465361467. DEC. CC 269/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 658 - 30.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. b) si art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti de productie, comert sau prestări de servicii ilicite, republicată

1465371468. Ins. FGA 2/22 iunie 2018 - M. Of. nr. 658 - 30.VII.2018
privind întocmirea si depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguratilor

1465381469. L. P 197/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 659 - 30.VII.2018
Legea muntelui

1465391470. D. PRES 589/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 659 - 30.VII.2018
privind promulgarea Legii muntelui

1465401471. L. P 209/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 659 - 30.VII.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

1465411472. D. PRES 611/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 659 - 30.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

1465421473. L. P 210/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 659 - 30.VII.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

1465431474. H. G 556/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 659 - 30.VII.2018
pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj

1465441475. D. PRES 612/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 659 - 30.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

1465451476. H. G 565/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 659 - 30.VII.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentantei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizatiile Internationale, cu sediul la Viena, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2002 privind înfiintarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Nationale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York

1465461477. H. G 566/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 659 - 30.VII.2018
privind reaprobarea obiectivului de investitii „Lucrări pentru înlăturarea calamitătilor naturale produse în bazinul hidrografic Crisul Negru, judetul Bihor”, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia

1465471478. H. G 567/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 659 - 30.VII.2018
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil - teren aflat în administrarea Universitătii „Lucian Blaga” din Sibiu, institutie aflată în coordonarea Ministerului Educatiei Nationale

1465481479. L. P 496/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor

1465491480. D. PRES 588/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor

1465501481. D. PRES 616/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

1465511482. D. PRES 617/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

1465521483. D. PRES 618/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

1465531484. D. PRES 620/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

1465541485. D. PRES 619/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

1465551486. D. PRES 622/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

1465561487. D. PRES 621/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

1465571488. D. PRES 623/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

1465581489. O. MFP 2610/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea componentei comisiei de selectie pentru derularea de către Ministerul Finantelor Publice a procesului de selectie a beneficiarilor bonusului de dobândă acordat în cadrul emisiunii destinate populatiei lansate în anul 2016 în cadrul Programului Fidelis, editia CENTENAR

1465591490. H. G 568/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a corectării valorii unor bunuri mobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviatie

1465611491. O. CNAS 1165/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experti care functionează pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare si functionare a acestora si a atributiilor comisiilor de experti care functionează pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate si ale coordonatorilor nationali pentru implementarea programelor nationale de sănătate curative

1465621492. L. P 201/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 661 - 30.VII.2018
pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul educatiei

1465631493. D. PRES 593/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 661 - 30.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul educatiei

1465641494. L. P 221/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 661 - 30.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1465651495. D. PRES 632/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 661 - 30.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1465661496. DEC. CC 300/03 mai 2018 - M. Of. nr. 661 - 30.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) lit. d) si e), art. 68 si ale art. 77 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

1465671497. H. G 560/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 661 - 30.VII.2018
privind acordarea cetăteniei române domnului Okhlopkov Nikolai

1465681498. H. G 561/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 661 - 30.VII.2018
privind acordarea cetăteniei române domnului Kapraev Zurab

1465691499. H. G 569/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 661 - 30.VII.2018
privind modificarea si completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

1465701500. DEC. PM 243/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 661 - 30.VII.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice de către domnul Dan-Alexandru Groza

1465711501. DEC. CC 352/22 mai 2018 - M. Of. nr. 662 - 30.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurilor
Opinie concurentă

1465721502. H. G 548/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 662 - 30.VII.2018
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1465731503. O. MFP 2616/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 662 - 30.VII.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăsoară activitatea de control financiar preventiv propriu

1465741504. O. CNAS 1177/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 662 - 30.VII.2018
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

1465261505. O. SGCD 1173/29 iulie 2018 - M. Of. nr. 657 - 29.VII.2018
al secretarului general al Camerei Deputatilor privind procedurile publicării, republicării si rectificării, precum si ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

1465271506. DEC. CC 172/29 martie 2018 - M. Of. nr. 657 - 29.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 lit. c) teza finală din Codul penal

1465281507. DEC. CC 247/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 657 - 29.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (1) din Codul de procedură penală

1465291508. DEC. CC 271/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 657 - 29.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (5) teza finală si alin. (7) din Codul de procedură penală

1464761509. O. ANRE 116/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea GAZ VEST - S.A.

1464771510. O. ANRE 117/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea MEHEDINTI GAZ - S.A.

1464781511. O. ANRE 118/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

1464791512. O. ANRE 119/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea TIMGAZ - S.A.

1464801513. O. ANRE 120/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

1464811514. O. ANRE 121/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

1464821515. O. ANRE 122/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea AM ARAD DISTRIBUTIE - S.R.L.

1464831516. O. ANRE 123/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

1464841517. O. ANRE 124/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare ă gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

1464851518. O. ANRE 126/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

1464861519. O. ANRE 125/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

1464871520. O. ANRE 127/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

1464881521. O. ANRE 129/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ EST - S.A.

1464891522. O. ANRE 128/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

1464901523. O. ANRE 130/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ VEST - S.A.

1464911524. L. P 195/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 654 - 27.VII.2018
privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproductie

1464921525. D. PRES 587/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 654 - 27.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproductie

1464931526. DEC. CC 331/10 mai 2018 - M. Of. nr. 654 - 27.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1464941527. O. MEN 3900/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 654 - 27.VII.2018
al ministrului educatiei nationale pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei sociale nr. 3.058/943/2018 privind reglementarea functiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupatională de functii bugetare învătământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

1464951528. O. MLTL 657/03 iulie 2018 - M. Of. nr. 654 - 27.VII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea zonelor de protectie pentru punctele fixe de măsurare a calitătii aerului, incluse în Reteaua Natională de Monitorizare a Calitătii Aerului

1464961529. O. MMJS 1822/25 iunie 2018 - M. Of. nr. 654 - 27.VII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei sociale nr. 3.058/943/2018 privind reglementarea functiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupatională de functii bugetare învătământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

1464971530. O. ANRE 131/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ NORD EST - S.A.

1464981531. O. ANRE 132/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZMIR IASI - S.R.L.

1464991532. O. ANRE 133/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

1465001533. O. ANRE 134/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

1465011534. O. ANRE 135/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

1465021535. O. ANRE 136/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L.

1465031536. O. ANRE 137/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MIHOC OIL - S.R.L.

1465041537. O. ANRE 138/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MEHEDINTI GAZ - S.A.

1465051538. O. ANRE 139/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea M.M. DATA - S.R.L.

1465061539. O. ANRE 140/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

1465071540. O. ANRE 141/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

1465081541. O. ANRE 142/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

1465091542. O. ANRE 143/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

1465101543. O. ANRE 144/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

1465111544. O. ANRE 145/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PROGAZ P&D - S.A.

1465121545. O. ANRE 146/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Natională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

1465131546. O. ANRE 147/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

1465141547. O. ANRE 148/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A.

1465151548. O. ANRE 149/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TIMGAZ - S.A.

1465161549. O. ANRE 150/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

1465171550. O. ANRE 151/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

1465181551. O. ANRE 152/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A.

1465191552. O. ANRE 153/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

1465201553. O. ANRE 154/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2018 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

1465211554. O. ANRE 155/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2018 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA – S.A.

1465221555. O. ANRE 156/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea venitului unitar si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

1465241556. R. CDIFP 966/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
de organizare si functionare al Comisiei de disciplină pentru înaltii functionari publici

1465251557. H. CAFR 60/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar, altul decât cel statutar, si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari

1464531558. L. P 208/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 649 - 26.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

1464541559. D. PRES 610/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 649 - 26.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

1464551560. D. PRES 615/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 649 - 26.VII.2018
pentru numirea presedintelui Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

1464561561. DEC. CC 263/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 649 - 26.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

1464571562. H. G 541/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 649 - 26.VII.2018
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006

1464581563. H. G 542/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 649 - 26.VII.2018
pentru completarea anexei nr. 58 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

1464591564. H. G 546/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 649 - 26.VII.2018
privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil apartinând domeniului public al statului si transmiterea unei părti din acesta din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bacău în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Bacău”

1464601565. H. G 554/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 649 - 26.VII.2018
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii

1464611566. H. G 555/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 649 - 26.VII.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construire centru de instruire sintetică P+3. Clădire simulatoare de zbor si spatii conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG”

1464621567. DEC. CC 353/22 mai 2018 - M. Of. nr. 650 - 26.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (1) si art. 360 din Codul penal

1464631568. DEC. CC 498/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 650 - 26.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (2) si (3), precum si a sintagmei „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul art. 280 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1464641569. L. P 190/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 651 - 26.VII.2018
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

1464651570. H. CM 119/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 650 - 26.VII.2018
privind modificarea anexei nr. 10 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

1464661571. D. PRES 557/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 651 - 26.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

1464671572. H. G 549/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 651 - 26.VII.2018
privind conditiile, procedura si termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părti din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

1464681573. DEC. CC 355/23 mai 2018 - M. Of. nr. 652 - 26.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii

1464691574. DEC. CC 591/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 652 - 26.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere în sectorul avicol

1464701575. H. G 535/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 652 - 26.VII.2018
privind numirea controlorului financiar sef la Corpul controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice

1464711576. H. G 547/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 652 - 26.VII.2018
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Complexul Sportiv National „Lia Manoliu”

1464721577. O. ANCPI 570/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 652 - 26.VII.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind stabilirea structurii organizatorice si a numărului de personal al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si al institutiilor subordonate

1464731578. O. MS 942/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 652 - 26.VII.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea art. II din Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 909/1.163/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

1464741579. O. CNAS 1175/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 652 - 26.VII.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea art. II din Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 909/1.163/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

1464751580. O. MT 1170/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 652 - 26.VII.2018
al ministrului transporturilor privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum si amenajarea căilor de acces la drumurile publice

1464251581. DEC. CC 332/10 mai 2018 - M. Of. nr. 645 - 25.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1464261582. H. G 526/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 645 - 25.VII.2018
pentru aprobarea Planului national de actiune la radon

1464271583. H. G 558/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 645 - 25.VII.2018
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean „General de brigadă Anton Berlescu” Bihor în domeniul public al municipiului Oradea si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1464281584. H. G 559/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 645 - 25.VII.2018
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor în domeniul public al municipiului Oradea si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1464291585. H. G 564/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 645 - 25.VII.2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Sibiu, judetul Sibiu

1464301586. O. INA 245/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 645 - 25.VII.2018
al presedintelui Institutului National de Administratie privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, anul 2018

1464311587. L. P 198/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 646 - 25.VII.2018
pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

1464321588. D. PRES 590/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 646 - 25.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

1464331589. DEC. CC 212/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 646 - 25.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

1464341590. DEC. CC 451/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 646 - 25.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 [cu referire la art. 1]; pct. 26 [cu referire la art. 32, partea introductivă a alin. (1) si literele b) si c)]; pct. 28 [cu referire la art. 32, partea Introductivă a alin. (3) si litera b)j; pct. 31 [cu referire la art. 33, partea introductivă a alin. (1) si litera a) si pct. 43 [cu referire la art. 40] din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului

1464351591. DEC. CC 214/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 646 - 25.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1464361592. O. ANAF 1825/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 646 - 25.VII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 107 „Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/ burselor private”

1464371593. L. P 200/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

1464381594. D. PRES 592/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

1464391595. L. P 202/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

1464401596. D. PRES 594/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

1464411597. D. PRES 595/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraventionale

1464421598. L. P 203/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraventionale

1464431599. L. P 204/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
privind instituirea Zilei Limbii Elene

1464441600. D. PRES 596/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Elene

1464451601. L. P 205/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
privind transmiterea unei părti din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputatilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Rectificare - M. Of. nr. 784 - 12.IX.2018

1464461602. D. PRES 597/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei părti din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputatilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1464471603. L. P 206/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
pentru completarea unor acte normative

1464481604. D. PRES 597/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte normative

1464491605. DEC. CC 213/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

1464501606. O. MAI 82/16 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformelor de politie, precum si a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea politistilor

1464511607. DEC. CC 227/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 648 - 25.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 si art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

1464521608. H. G 563/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 648 - 25.VII.2018
privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităti administrativ-teritoriale afectate de calamitătile naturale
Rectificare - M. Of. nr. 764 - 05.IX.2018

1463941609. H. G 532/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 641 - 24.VII.2018
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil-constructie si darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Neamt pentru Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bicaz

1463951610. O. MMED 725/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 641 - 24.VII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea listei categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018

1463961611. O. MS 912/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 641 - 24.VII.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

1463971612. O. MADR 1220/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 641 - 24.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2018

1463981613. L. P 191/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 642 - 24.VII.2018
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

1463991614. D. PRES 558/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 642 - 24.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

1464001615. L. P 192/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 642 - 24.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

1464011616. D. PRES 559/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 642 - 24.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

1464021617. L. P 194/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 642 - 24.VII.2018
pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011

1464031618. D. PRES 561/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 642 - 24.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011

1464041619. DEC. CC 125/20 martie 2018 - M. Of. nr. 642 - 24.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) coroborate cu cele ale alin. (5^1) al aceluiasi articol din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1464051620. DEC. CC 387/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 642 - 24.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1464061621. O. MADR 1261/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 643 - 24.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Teleorman, în proprietatea acestor organizatii

1464071622. DEC. CC 127/20 martie 2018 - M. Of. nr. 642 - 24.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1464081623. O. MADR 1262/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 643 - 24.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Constanta, în proprietatea acestor organizatii

1464091624. O. MADR 1263/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 643 - 24.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Covasna, în proprietatea acestor organizatii

1464101625. O. MADR 1264/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 643 - 24.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Tara Hategului din judetul Hunedoara, în proprietatea acestei organizatii

1464111626. D. PRES 601/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Fortelor pentru Operatii Speciale

1464121627. D. PRES 602/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului de Sprijin al Fortelor Navale „OVIDIUS"

1464131628. D. PRES 603/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 1 Rachete Sol-Aer „VOIEVODUL MIHAI” din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU”

1464141629. D. PRES 604/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 2 Rachete Sol-Aer din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU”

1464151630. D. PRES 605/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 3 Rachete Sol-Aer „CODRII VLĂSIEI” din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU”

1464161631. D. PRES 606/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 4 Rachete Sol-Aer „COLONEL MIRCEA AELENEI” din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU”

1464171632. D. PRES 607/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 5 Rachete Sol-Aer „HOREA” din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU”

1464181633. D. PRES 608/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 6 Rachete Sol-Aer „SOIMII BĂRĂGANULUI” din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU"

1464191634. D. PRES 609/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 8 Tehnic din subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU”

1464201635. DEC. CC 275/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (5) teza finală si art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală

1464211636. H. G 538/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1464221637. H. G 539/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000-km 7+623”

1464231638. O. MS 904/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman

1464241639. O. MFP 2593/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 644 - 24.VII.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2018

1463721640. DEC. CC 825/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 637 - 23.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

1463731641. DEC. CC 288/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 637 - 23.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

1463741642. H. G 530/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 637 - 23.VII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” prin Administratia Bazinală de Apă Jiu, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

1463751643. DEC. ORDA 84/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 637 - 23.VII.2018
privind desemnarea persoanelor împuternicite să constate si să aplice contraventiile prevăzute la art. 190 si 191 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

1463761644. L. P 185/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 638 - 23.VII.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1463771645. D. PRES 552/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 638 - 23.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

1463781646. DEC. CC 139/27 martie 2018 - M. Of. nr. 638 - 23.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1463791647. DEC. CC 290/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 638 - 23.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 alin. (1) si (2) din Codul de procedură civilă

1463801648. O. MMED 587/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 638 - 23.VII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Planului de management si Regulamentului Rezervatiei Pietrele Rosii de la Tulghes

1463811649. L. P 186/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 639 - 23.VII.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achizitie publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii

1463821650. D. PRES 553/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 639 - 23.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii

1463831651. L. P 187/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 639 - 23.VII.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

1463841652. D. PRES 554/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 639 - 23.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

1463851653. L. P 189/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 639 - 23.VII.2018
privind integrarea în muncă, în cadrul institutiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajati

1463861654. D. PRES 556/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 639 - 23.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind integrarea în muncă, în cadrul institutiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajati

1463871655. H. G 511/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 639 - 23.VII.2018
privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta (U.M. 0406 Constanta)

1463881656. O. CNAS 1158/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 639 - 23.VII.2018
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**) în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

1463891657. L. P 188/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 640 - 23.VII.2018
privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere

1463901658. D. PRES 555/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 640 - 23.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere

1463911659. L. P 193/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 640 - 23.VII.2018
pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei nationale a României referitoare la mentinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar functionării unitătilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

1463921660. D. PRES 560/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 640 - 23.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei nationale a României referitoare la mentinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar functionării unitătilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

1463931661. D. PRES 600/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 640 - 23.VII.2018
pentru numirea în functie a procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

1463321662. D. PRES 573/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463331663. D. PRES 574/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463341664. D. PRES 575/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463351665. D. PRES 576/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463361666. D. PRES 577/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463371667. D. PRES 579/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463381668. D. PRES 578/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463401669. D. PRES 581/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463411670. D. PRES 582/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463421671. D. PRES 583/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463431672. D. PRES 584/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463441673. D. PRES 585/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1463451674. D. PRES 586/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1463461675. DEC. CC 243/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. c) si art. 114 alin. (4) din Codul de procedură penală

1463471676. DEC. CC 244/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 117 alin. (1) lit. a) si lit. b) din Codul de procedură penală

1463481677. H. G 522/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2018 privind proiectarea si executia lucrărilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuintă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

1463491678. DEC. CC 264/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 633 - 20.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (1) din Codul penal

1463501679. DEC. CC 272/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 633 - 20.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si art. 342 din Codul de procedură penală

1463511680. DEC. CC 381/31 mai 2018 - M. Of. nr. 634 - 20.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si ale art. 97 pct. 1 si 4 din Codul de procedură civilă

1463521681. H. G 531/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 633 - 20.VII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” prin Administratia Bazinală de Apă Mures, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

1463531682. O. MS 909/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 634 - 20.VII.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

1463541683. H. G 528/12 VII 2018 - M. Of. nr. 634 - 20.VII.2018
pentru completarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

1463551684. O. CNAS 1163/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 634 - 20.VII.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

1463561685. O. MS 910/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 634 - 20.VII.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

1463571686. O. CNAS 1161/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 634 - 20.VII.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

1463581687. O. MS 911/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 634 - 20.VII.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii si indemnizatie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri

1463591688. O. MS 1162/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 634 - 20.VII.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii si indemnizatie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri

1463601689. O. CNAS 1162/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 634 - 20.VII.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii si indemnizatie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri

1463611690. O. CNAS 1164/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 634 - 20.VII.2018
privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tară, fără regim special

1463621691. L. P 184/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 635 - 20.VII.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si pentru modificarea unor acte normative

1463631692. D. PRES 551/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 635 - 20.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si pentru modificarea unor acte normative

1463641693. DEC. CC 152/27 martie 2018 - M. Of. nr. 635 - 20.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice si ale art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1463651694. DEC. ICCJ 30/14 mai 2018 - M. Of. nr. 635 - 20.VII.2018
privind următoarea chestiune de drept: „dacă în interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006, art. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 face parte din categoria reglementărilor aplicabile personalului din institutiile publice, care vin în completarea art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006”

1463661695. L. P 207/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 636 - 20.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

1463671696. D. PRES 599/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 636 - 20.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Leqii nr. 304/2004 privind orqanizarea judiciară

1463681697. DEC. CC 246/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 636 - 20.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 342 si art. 345 alin. (1) coroborate cu art. 352 alin. (11) si alin. (12) din Codul de procedură penală

1463691698. DEC. CC 260/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 636 - 20.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală

1463701699. DEC. CC 483/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 636 - 20.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Opinie separată

1463711700. H. G 533/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 636 - 20.VII.2018
privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru scoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul scolar 2018-2019, precum si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al României în perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul scolar 2017-2018

1462821701. DEC. CC 418/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 625 - 19.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infractiunea de spălare a banilor

1462831702. OUG. G 69/17 iulie 2017 - M. Of. nr. 625 - 19.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

1462841703. OUG. G 70/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 625 - 19.VII.2018
pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul „Sala Palatului" si pentru modificarea unor acte normative

1462851704. OUG. G 71/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 625 - 19.VII.2018
privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, a obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

1462861705. DEC. PM 237/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 625 - 19.VII.2018
privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1462871706. DEC. PM 238/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 625 - 19.VII.2018
privind numirea doamnei Maria Magdalena Grigore în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

1462881707. DEC. PM 239/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 625 - 19.VII.2018
privind numirea domnului Ovidiu Marcel Sîrbu în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

1462891708. DEC. PM 240/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 625 - 19.VII.2018
privind numirea domnului Sorin-Valeriu Nas în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

1462901709. DEC. PM 241/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 625 - 19.VII.2018
pentru eliberarea domnului Victor Stelian Fedorca din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1462911710. DEC. PM 242/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 625 - 19.VII.2018
privind numirea domnului Victor Stelian Fedorca în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Formare Profesională Initială în Sistem Dual din România

1462921711. L. P 164/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 626 - 19.VII.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

1462931712. D. PRES 531/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 626 - 19.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

1462941713. L. P 176/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 626 - 19.VII.2018
privind internshipul

1462951714. D. PRES 543/16 iulie 2018 - M. Of. nr. 626 - 19.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind internshipul

1462961715. DEC. CC 237/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 626 - 19.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 21 alin. (6) si art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1462971716. H. G 525/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 626 - 19.VII.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2018 al Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

1462981717. L. P 178/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 627 - 19.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati

1462991718. D. PRES 545/16 iulie 2018 - M. Of. nr. 627 - 19.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati

1463001719. L. P 179/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 627 - 19.VII.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitătile sanitare

1463011720. L. P 180/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 627 - 19.VII.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative

1463021721. D. PRES 547/16 iulie 2018 - M. Of. nr. 627 - 19.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative

1463031722. L. P 181/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 627 - 19.VII.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen

1463041723. D. PRES 548/16 iulie 2018 - M. Of. nr. 627 - 19.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen

1463051724. DEC. CC 209/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 627 - 19.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, art. 12 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 8 alin. (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si ale art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

1463061725. O. ANRM 136/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 627 - 19.VII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 97/2018

1463071726. L. P 177/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 628 - 19.VII.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

1463081727. D. PRES 544/16 iulie 2018 - M. Of. nr. 628 - 19.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

1463091728. L. P 182/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 628 - 19.VII.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredintarea către Compania Natională „Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activitătii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activitătii de prevenire a deceselor si agravării bolilor generate de lipsa imunoglobuiinei umane si suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

1463101729. L. P 549/16 iulie 2018 - M. Of. nr. 628 - 19.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredintarea către Compania Natională „Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activitătii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activitătii de prevenire a deceselor si agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane si suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

1463111730. DEC. CC 296/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 628 - 19.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (2) si art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal si ale art. 14 alin. (1), art. 19 alin. (1), (2) si (5), art. 21 alin. (1) si (4), art. 25 alin. (1) si alin. (2), art. 86, art. 87 alin. (2), art. 366 alin. (3) si art. 598 alin. (1) lit. d) teza finală din Codul de procedură penală

1463121731. O. MEN 4040/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 628 - 19.VII.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învătământ, specializările si calificările profesionale ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 7 iunie-29 noiembrie 2017

1463131732. D. PRES 562/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, si Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de altă parte] semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008

1463141733. D. PRES 563/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2018
privind acreditarea unui ambasador

1463151734. D. PRES 564/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2018
privind acreditarea unui ambasador

1463161735. D. PRES 565/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463171736. D. PRES 566/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463181737. D. PRES 567/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463191738. D. PRES 568/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463201739. D. PRES 569/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463211740. DEC. CC 452/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 3 [cu referire la art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii] si ale articolului unic pct. 5 [cu referire la art. 11 alin. (5^1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii] din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

1463221741. OUG. G 72/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2018
pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de interventie pentru cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din cadrul Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

1463231742. OUG. G 73/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2018
pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

1463241743. D. PRES 570/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 630 - 19.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463251744. D. PRES 571/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 630 - 19.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463261745. D. PRES 572/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 630 - 19.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1463271746. OUG. G 74/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 630 - 19.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

1463281747. H. G 523/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 630 - 19.VII.2018
privind darea în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum si înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1463291748. DEC. CC 113/13 martie 2018 - M. Of. nr. 631 - 19.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) si (3), art. 6, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

1463301749. OUG. G 75/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 631 - 19.VII.2018
pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul protectiei mediului si al regimului străinilor

1463311750. OUG. G 76/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 631 - 19.VII.2018
privind aprobarea Programului de investitii în domeniul culturii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1463391751. D. PRES 580/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1462391752. OUG. G 66/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 616 - 18.VII.2018
pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătătiri funciare

1462401753. OUG. G 67/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 616 - 18.VII.2018
pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, în vederea asigurării protectiei intereselor esentiale ale sigurantei stării de sănătate a populatiei

1462411754. H. G 478/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 616 - 18.VII.2018
privind modificarea datelor de identificare si a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta

1462421755. H. G 536/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 616 - 18.VII.2018
privind acordarea unor ajutoare de urgentă

1462431756. O. ME 848/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 616 - 18.VII.2018
al ministrului economiei privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava-Bălti pentru portiunea din proiect de pe teritoriul României”

1462441757. DEC. CC 433/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 617 - 18.VII.2018
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 48/2017 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

1462451758. DEC. CC 434/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 617 - 18.VII.2018
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2018 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

1462461759. DEC. CC 453/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 617 - 18.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 2-5 si pct. 10 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

1462471760. L. P 174/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 618 - 18.VII.2018
privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

1462481761. D. PRES 541/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 618 - 18.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

1462491762. DEC. CC 292/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 618 - 18.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1462501763. H. G 520/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 618 - 18.VII.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

1462511764. DEC. CC 96/01 martie 2018 - M. Of. nr. 619 - 18.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

1462521765. H. G 521/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 619 - 18.VII.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Natională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

1462531766. O. ANCPI 453/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 619 - 18.VII.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.667/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures

1462541767. O. MMED 586/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 619 - 18.VII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Regulamentului sitului de importantă comunitară ROSCI0187 Pajistile lui Suciu

1462551768. O. MEN 4046/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 619 - 18.VII.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoasterea partială a studiilor absolventilor scolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învătământul superior medical, la programele de studii universitare de licentă "Asistentă medicală generală”

1462561769. DEC. ASF 811/02 iulie 2018 - M. Of. nr. 619 - 18.VII.2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societătii STELLAR RE EUROPă BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.R.L.

1462571770. H. G 504/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 620 - 18.VII.2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Polovragi, judetul Gorj

1462581771. H. G 505/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 620 - 18.VII.2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Sieu-Măgherus, judetul Bistrita-Năsăud

1462591772. H. G 506/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 620 - 18.VII.2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Unirea, judetul Brăila

1462601773. H. G 507/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 620 - 18.VII.2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Valea Mărului, judetul Galati

1462611774. H. G 508/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 620 - 18.VII.2018
privind aprobarea stemei comunei Corbu, judetul Harghita

1462621775. O. CSB 261/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 620 - 18.VII.2018
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea însemnului heraldic al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

1462631776. H. G 509/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 620 - 18.VII.2018
privind aprobarea stemei comunei Săcălăseni, judetul Maramures

1462641777. O. ANCPI 433/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 620 - 18.VII.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozifii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.480/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 unităti administrativ-teritoriale din judetul Sălaj

1462651778. DEC. CMR 14/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 620 - 18.VII.2018
privind întocmirea si emiterea certificatului profesional curent

1462661779. DEC. CC 390/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 621 - 18.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproductie

1462671780. DEC. CC 457/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 621 - 18.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

1462681781. O. MJ 2640/02 iulie 2018 - M. Of. nr. 621 - 18.VII.2018
al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, pentru medicii rezidenti, medici dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti din sistemul administratiei penitenciare

1462691782. O. MEN 4039/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 621 - 18.VII.2018
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificarea profesională „asistent medical generalist", din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „Radu Miron” din municipiul Vaslui

1462701783. O. MEN 4110/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 621 - 18.VII.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.570/2011

1462711784. DEC. CC 455/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 622 - 18.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

1462721785. DEC. CC 261/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 622 - 18.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (1), art. 145, art. 165 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 202 alin. (3) din Codul de procedură penală

1462731786. O. MEN 428/16 iulie 2018 - M. Of. nr. 622 - 18.VII.2018
al ministrului educatiei nationale privind repunerea în situatia anterioară si numirea Consiliului de administratie al Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică"

1462741787. OUG. G 68/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 623 - 18.VII.2018
privind achizitia centralizată de elicoptere si simulatoare de zbor apartinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situatiilor de urgentă

1462751788. H. G 537/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 623 - 18.VII.2018
privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor pentru pensionari

1462761789. O. SSRML 77/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 623 - 18.VII.2018
al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 si Ministerul Tineretului si Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinti detin certificate doveditoare ale calitătii de revolutionar eliberate în temeiul Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, pe anul 2018

1462771790. O. MFP 2531/11 iulie 2018 - M. Of. nr. 623 - 18.VII.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementări contabile

1462781791. L. P 183/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 624 - 18.VII.2018
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

1462791792. D. PRES 550/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 624 - 18.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

1462801793. DEC. CC 204/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 624 - 18.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (5^1) din Codul de procedură penală

1462811794. DEC. ICCJ 37/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 624 - 18.VII.2018
privind următoarea problema de drept: „Dispozitiile Legii nr. 77/2016, în situatia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. c) teza a ll-a; «(1) Pentru stingerea creantei izvorând dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele conditii: c) (...) indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil având destinatia de locuintă» raportat la dispozitiile art. 1 alin. (1) si (3) din acelasi act normativ; «(1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori si institutiile de credit, institutiile financiare nebancare sau cesionarii creantelor detinute asupra consumatorilor. (...) (3) Dispozitiile prezentei legi se aplică si în cazul în care creanta creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea si/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori» se aplică si în ipoteza în care debitorul principal - împrumutatul titular al contractului de credit nu este consumator, respectiv este profesionistă”

1462071795. DEC. ICCJ 52/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 609 - 17.VII.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „Dispozitiile art. 147 alin. (4) din Constitutia României si ale art. 27 din Codul de procedură civilă se interpretează in sensul că hotărârile pronuntate în apel ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 582 din 20 iulie 2017, a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 369 din 30 mal 2017, dar în cauze a căror valoare nu depăseste suma de 1.000.000 lei si care au fost înregistrate pe rolul instantelor anterior datei publicării deciziei mentionate sunt definitive, potrivit art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum sl pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare (Legea nr. 2/2013), ori, dimpotrivă, sunt supuse recursului"

1462081796. O. ANRE 115/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 610 - 17.VII.2018
privind aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale

1462091797. L. P 170/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

1462101798. D. PRES 537/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

1462111799. L. P 171/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

1462121800. D. PRES 538/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

1462131801. L. P 172/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

1462141802. D. PRES 539/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

1462151803. L. P 173/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilitătilor la transport pentru anumite categorii de persoane

1462161804. D. PRES 540/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilitătilor la transport pentru anumite categorii de persoane

1462171805. L. P 175/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
pentru modificarea si completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1462181806. D. PRES 542/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1462191807. DEC. CC 208/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si art. 193 alin. (1) din Codul de procedură civilă

1462201808. H. G 501/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi

1462211809. DEC. CMR 13/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
privind informatiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România

1462221810. O. MJ 2721/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
al ministrului justitiei privind conditiile de acordare a majorării de 75% din salariul de functie pentru munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

1462231811. H. G 486/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 612 - 17.VII.2018
pentru aprobarea Strategiei nationale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020

1462241812. H. G 517/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 612 - 17.VII.2018
privind unele măsuri la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1462251813. O. ANCPI 423/26 iunie 2018 - M. Of. nr. 612 - 17.VII.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, si modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor si datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

1462261814. DEC. CC 202/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 631 - 17.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

1462271815. H. G 498/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 613 - 17.VII.2018
privind trecerea unei părti dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Dâmbovita în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si folosinta gratuită a Arhiepiscopiei Târgovistei

1462281816. DEC. CC 386/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 613 - 17.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

1462291817. H. G 500/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 613 - 17.VII.2018
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educatiei Nationale - Universitatea din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

1462301818. H. G 502/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 614 - 17.VII.2018
privind organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1462311819. O. MAN 107/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 614 - 17.VII.2018
al ministrului apărării nationale pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosintă asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea realizării programului de construire de locuinte pentru personalul acestei institutii

1462321820. O. MCIN 2515/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 614 - 17.VII.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru interventiile asupra imobilelor aflate în zonele de protectie a monumentelor istorice si în zonele construite protejate

1462331821. O. MEN 4030/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 614 - 17.VII.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea si completarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu national/Colegiu unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.732/2013

1462341822. DEC. S 13/16 iulie 2018 - M. Of. nr. 615 - 17.VII.2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-27 iulie 2018

1462351823. DEC. CC 225/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 615 - 17.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) si art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

1462361824. DEC. CC 286/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 615 - 17.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

1462371825. H. G 503/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 615 - 17.VII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" prin Administratia Bazinală de Apă Siret, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

1462381826. O. MADR 1249/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 615 - 17.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdictia pescuitului în timpul noptii

1461701827. DEC. CC 116/13 martie 2018 - M. Of. nr. 603 - 16.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Opinie separată

1461711828. DEC. CC 233/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 603 - 16.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 488, art. 490 alin. (1), art. 493 si art. 497 din Codul de procedură civilă

1461721829. H. G 499/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 603 - 16.VII.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Realizare complex multifunctional de pregătire, pavilion administrativ si modernizare retele utilităti în cazarma 3503 Bucuresti”

1461731830. DEC. ICCJ 40/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 603 - 16.VII.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept: „Interpretarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) si (3) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al României, cu modificările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă persoanele vizate de aceste texte legale trebuie să aibă calitatea de membri ai Corpului diplomatic si consular al României pentru o perioadă de cel putin 15 ani în Departamentul de Comert Exterior sau doar pe perioada celor cel putin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale României din străinătate”

1461741831. L. P 167/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 604 - 16.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

1461751832. D. PRES 534/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 604 - 16.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

1461761833. DEC. CC 241/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 604 - 16.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 alin. (2) lit. c) si art. 318 alin. (8) din Codul de procedură penală

1461771834. DEC. ASF 812/02 iulie 2018 - M. Of. nr. 604 - 16.VII.2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societătii CONFIDENT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

1461781835. DEC. ASF 816/03 iulie 2018 - M. Of. nr. 604 - 16.VII.2018
privind sanctionarea Societătii SMILE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

1461791836. DEC. CC 123/20 martie 2018 - M. Of. nr. 605 - 16.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

1461801837. DEC. CC 197/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 605 - 16.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

1461811838. DEC. CC 224/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 605 - 16.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

1461821839. DEC. CC 238/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 605 - 16.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

1461831840. DEC. CC 274/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 605 - 16.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1461841841. O. MMACA 978/02 iulie 2018 - M. Of. nr. 605 - 16.VII.2018
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată

1461851842. H. OAR 1406/01 iulie 2018 - M. Of. nr. 605 - 16.VII.2018
privind alegerea presedintelui Ordinului Arhitectilor din România

1461861843. H. OAR 1407/01 iulie 2018 - M. Of. nr. 605 - 16.VII.2018
privind alegerea membrilor Consiliului national al Ordinului Arhitectilor din România

1461871844. H. OAR 1408/01 iulie 2018 - M. Of. nr. 605 - 16.VII.2018
privind alegerea membrilor Comisiei nationale de disciplină a Ordinului Arhitectilor din România

1461881845. H. OAR 1409/01 iulie 2018 - M. Of. nr. 605 - 16.VII.2018
privind alegerea membrilor Comisiei de cenzori a Ordinului Arhitectilor din România

1461891846. DEC. CC 259/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 606 - 16.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

1461901847. DEC. CC 265/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 606 - 16.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

1461911848. DEC. ICCJ 36/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 606 - 16.VII.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea dispozitiilor art. 1 alin. (5^1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cil modificări si completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările si completările ulterioare (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014), în sensul de a stabili dacă solutia egalizării indemnizatiilor la nivel maxim are în vedere si majorările (indexările) recunoscute prin hotărâri judecătoresti unora dintre magistrati sau membri ai personalului auxiliar, indiferent dacă pentru acestea ordonatorul de credite a emis sau nu ordine de salarizare corespunzătoare

1461921849. DEC. CC 248/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 607 - 16.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală

1461931850. OUG. G 64/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 607 - 16.VII.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

1461941851. OUG. G 65/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 607 - 16.VII.2018
pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

1461951852. H. G 512/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 607 - 16.VII.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale „Aeroporturi - Bucuresti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1461971853. H. G 513/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 607 - 16.VII.2018
privind recunoasterea Asociatiei „Telefonul Copilului” ca fiind de utilitate publică

1461981854. H. G 518/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 607 - 16.VII.2018
privind acordarea de stimulente financiare absolventilor care au obtinut media 10 la evaluarea natională pentru absolventii clasei a VIII-a - 2018 si la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018

1461991855. H. G 519/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 607 - 16.VII.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita în vederea producerii cărnii de porc", precum si pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

1462001856. O. ME 649/30 mai 2018 - M. Of. nr. 607 - 16.VII.2018
al ministrului economiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti

1462011857. O. MFP 2455/02 iulie 2018 - M. Of. nr. 607 - 16.VII.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti

1462021858. O. MMJS 1765/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 607 - 16.VII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti

1462031859. O. MTU 984/03 iulie 2018 - M. Of. nr. 607 - 16.VII.2018
al ministrului turismului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind desfăsurarea activitătii de agrement nautic, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 292/2003

1462041860. DEC. CC 151/27 martie 2018 - M. Of. nr. 608 - 16.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 8 alin. (1) si art. II art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 14 alin. (1) lit. I) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 si ale art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

1462051861. DEC. CC 273/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 608 - 16.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

1462061862. DEC. PM 236/16 iulie 2018 - M. Of. nr. 608 - 16.VII.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ionela Stoian a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice

1461411863. O. MADR 1238/11 iulie 2018 - M. Of. nr. 596 - 13.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Buzău, în proprietatea acestor organizatii

1461421864. O. MADR 1242/11 iulie 2018 - M. Of. nr. 596 - 13.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii Manoleasa, judetul Botosani, în proprietatea acestei organizatii

1461431865. O. MADR 1243/11 iulie 2018 - M. Of. nr. 596 - 13.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul lasi, în proprietatea acestor organizatii

1461441866. O. MADR 1244/11 iulie 2018 - M. Of. nr. 596 - 13.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Olt, în proprietatea acestor organizatii

1461451867. O. ANRE 111/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 596 - 13.VII.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

1461461868. O. ANAP 707/03 iulie 2018 - M. Of. nr. 597 - 13.VII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind stabilirea unui mecanism de crestere a competitivitătii companiilor detinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achizitie publică/sectorială

1461471869. O. MDRAP 5169/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 597 - 13.VII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, si al ministrului finantelor publice nr. i. 120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finantare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

1461491870. O. MFP 2482/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 597 - 13.VII.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, si al ministrului finantelor publice nr. i. 120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finantare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

1461501871. O. CNAS 1139/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 598 - 13.VII.2018
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

1461511872. L. P 165/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 599 - 13.VII.2018
privind acordarea biletelor de valoare

1461521873. D. PRES 532/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 599 - 13.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind acordarea biletelor de valoare

1461531874. DEC. CC 207/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 599 - 13.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (1) lit. c), art. 22 alin. (7) si ale art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului

1461541875. O. MADR 1239/11 iulie 2018 - M. Of. nr. 599 - 13.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Călărasi, în proprietatea acestor organizatii

1461551876. O. MADR 1240/11 iulie 2018 - M. Of. nr. 599 - 13.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Bacău, în proprietatea acestor organizatii

1461561877. Circ. BNR 18/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 599 - 13.VII.2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la înfiintarea Filarmonicii Române din Bucuresti

1461571878. DEC. CC 203/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 600 - 13.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 lit. b) din Codul penal

1461581879. DEC. CC 242/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 600 - 13.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti de productie, comert sau prestări de servicii ilicite, republicată

1461591880. O. MADR 1241/11 iulie 2018 - M. Of. nr. 600 - 13.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Brăila, în proprietatea acestor organizatii

1461601881. O. MMJS 1691/21 mai 2018 - M. Of. nr. 600 - 13.VII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului atestatului de asistent personal profesionist

1461611882. DEC. ANSPDCP 133/03 iulie 2018 - M. Of. nr. 600 - 13.VII.2018
privind aprobarea Procedurii de primire si solutionare a plângerilor

1461621883. H. G 514/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 601 - 13.VII.2018
privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unităti administrativ-teritoriale afectate de calamitătile naturale

1461631884. H. G 515/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 601 - 13.VII.2018
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgentă, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judetele Vâlcea si Botosani, pentru modificarea punctului 16 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgentă, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judetele Bacău, Botosani, Buzău, Covasna, Dâmbovita si Neamt, precum si pentru stabilirea unor măsuri de administrare a ajutoarelor umanitare din rezervele de stat

1461641885. H. G 516/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 601 - 13.VII.2018
privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor si Pădurilor pe anul 2018 din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, în vederea înlăturării efectelor calamitătilor naturale pentru obiectivul de investitii „Amenajare râu Cracâu la Slobozia, judetul Neamt”

1461651886. OUG. G 61/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 602 - 13.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

1461661887. OUG. G 62/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 602 - 13.VII.2018
privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii si exercitării de către România a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019

1461671888. OUG. G 63/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 602 - 13.VII.2018
privind compensarea unor creante reciproce între statul român si persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietătii, precum si pentru prorogarea unui termen

1461681889. O. MTS 519/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 602 - 13.VII.2018
al ministrului tineretului si sportului privind înfiintarea Proiectului national de tabere „Solidaritatea” destinat copiilor si tinerilor proveniti din familiile afectate de calamităti naturale, precum inundatii, viituri, cutremure, incendii si alte catastrofe naturale

1461691890. DEC. CFAR 1/23 iunie 2018 - M. Of. nr. 602 - 13.VII.2018
privind aprobarea unor taxe pentru serviciile prestate de către Colegiul Farmacistilor din România

1460991891. DEC. CC 175/29 martie 2018 - M. Of. nr. 590 - 12.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

1461001892. DEC. CC 150/27 martie 2018 - M. Of. nr. 590 - 12.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 si art. 6 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

1461011893. DEC. CC 200/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 590 - 12.VII.2018
Decizia nr. 200 din 3 aprilie 2018 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 344 alin. (2)-(4), art. 345, art. 346 alin. (1), (2), (4^1) si (4^2), art. 347 alin. (1), (3) si (4) si art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală

1461021894. DEC. CC 201/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 590 - 12.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal din 1969

1461031895. O. MAN 108/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 590 - 12.VII.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea unor acte normative privind reglementarea unor aspecte referitoare la constituirea dreptului de folosintă asupra unor terenuri ce fac obiectul unor programe de construire de locuinte proprietate personală

1461041896. H. P 24/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 591 - 12.VII.2018
privind raportul final al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie

1461051897. H. S 87/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 592 - 12.VII.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protectie a consumatorilor si modernizarea acestor norme - COM (2018) 185 final

1461061898. H. S 88/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 592 - 12.VII.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi - COM (2018) 209 final

1461071899. H. S 89/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 592 - 12.VII.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informatiilor financiare si de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infractiuni si de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului - COM (2018) 213 final

1461081900. DEC. CC 198/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 592 - 12.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice si alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale si art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1461091901. H. G 490/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 592 - 12.VII.2018
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Justitiei si transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea tribunalelor

1461101902. O. ME 653/30 mai 2018 - M. Of. nr. 592 - 12.VII.2018
al ministrului economiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomiresti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1461111903. O. MFP 2490/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 592 - 12.VII.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomiresti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1461121904. O. MMJS 1768/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 592 - 12.VII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomiresti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1461131905. H. S 91/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 593 - 12.VII.2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind reutilizarea informatiilor din sectorul public (reformare) - COM (2018) 234 final

1461141906. H. S 94/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 593 - 12.VII.2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea sigurantei infrastructurii rutiere - COM (2018) 274 final

1461151907. H. S 98/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 593 - 12.VII.2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor si de abrogare a Directivei 2005/45/CE - COM (2018) 315 final

1461161908. H. S 102/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 593 - 12.VII.2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto si controlul obligatiei de asigurare a acestei răspunderi - COM (2018) 336 final

1461171909. DEC. CC 285/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 593 - 12.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

1461181910. H. G 475/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 593 - 12.VII.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Eormare Culturală

1461191911. O. MAI 74/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 593 - 12.VII.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situatia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoâre din punctul de vedere al conditiilor de detentie

1461201912. L. P 166/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 594 - 12.VII.2018
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar- veterinare si pentru siguranta alimentelor

1461211913. D. PRES 533/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 594 - 12.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

1461221914. L. P 169/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 594 - 12.VII.2018
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiintarea Societătii Editura Didactică si Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică” prin transformare

1461231915. D. PRES 536/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 594 - 12.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiintarea Societătii Editura Didactică si Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică” prin transformare

1461241916. DEC. CC 128/20 martie 2018 - M. Of. nr. 594 - 12.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (13) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (55) si (510) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1461251917. H. G 491/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 594 - 12.VII.2018
privind recunoasterea Asociatiei Folclorice „Somesul Napoca” ca fiind de utilitate publică

1461261918. H. G 492/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 594 - 12.VII.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitătii în constructii

1461271919. H. G 494/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 594 - 12.VII.2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

1461281920. H. G 497/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 594 - 12.VII.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Nationale a României”, aflată în subordinea Băncii Nationale a României

1461291921. O. MMJS 1151/09 martie 2018 - M. Of. nr. 594 - 12.VII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind Lista specializărilor si a perfectionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adultilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoastere natională pentru absolventii de studii universitare

1461301922. O. MEN 4115/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 594 - 12.VII.2018
al ministrului educatiei nationale privind Lista specializărilor si a perfectionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adultilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoastere natională pentru absolventii de studii universitare

1461311923. L. P 163/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 595 - 12.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societătilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

1461321924. D. PRES 530/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 595 - 12.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societătilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

1461331925. L. P 168/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 595 - 12.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

1461341926. D. PRES 535/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 595 - 12.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

1461351927. DEC. PM 231/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 595 - 12.VII.2018
privind revocarea doamnei Cristiana Barbu din calitatea de membru al Consiliului de administratie si din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

1461361928. DEC. PM 232/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 595 - 12.VII.2018
privind eliberarea doamnei Gheorghita-Daniela Barbu din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

1461371929. DEC. PM 233/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 595 - 12.VII.2018
privind numirea doamnei Gheorghita-Daniela Barbu în calitatea de membru al Consiliului de administratie si în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

1461381930. DEC. PM 234/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 595 - 12.VII.2018
pentru numirea doamnei Elena Solomonesc în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

1461391931. DEC. PM 235/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 595 - 12.VII.2018
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mirel-Nicolae Lazăr, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1461401932. Circ. BNR 19/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 595 - 12.VII.2018
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2018

1460591933. L. P 160/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

1460601934. D. PRES 527/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

1460611935. L. P 161/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finantărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitătii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

1460621936. D. PRES 528/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finantărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitătii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

1460631937. L. P 162/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului

1460641938. D. PRES 529/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului

1460651939. H. S 90/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea în aplicare si functionarea numelui de domeniu de prim nivel .eu si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 si a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei - COM (2dl8) 231 final

1460661940. H. S 92/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce priveste utilizarea instrumentelor si a proceselor digitale în contextul dreptului societătilor comerciale - COM (2018) 239 final

1460671941. H. S 93/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce priveste transformările, fuziunile si divizările transfrontaliere - COM (2018) 241 final

1460681942. H. S 95/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele pentru omologarea de tip a autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitătilor tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce priveste siguranta generală a acestora si protectia ocupantilor vehiculului si a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 si (CE) nr. 661/2009 - COM (2018) 286 final

1460691943. H. G 488/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020

1460701944. H. G 489/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Modernizare DN 2L Soveja-Lepsa km 60+145 - km 76+277”, judetul Vrancea

1460711945. H. G 493/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
pentru completarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

1460721946. H. G 495/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

1460731947. O. MS 873/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

1460741948. O. CNAS 1118/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

1460751949. O. MMJS 1690/21 mai 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea Procedurii de monitorizare si control al activitătii asistentului personal profesionist

1460761950. DEC. CC 141/27 martie 2018 - M. Of. nr. 587 - 11.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1460771951. DEC. CC 178/29 martie 2018 - M. Of. nr. 587 - 11.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penală si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

1460781952. DEC. CC 262/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 587 - 11.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală

1460791953. H. G 430/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 587 - 11.VII.2018
privind aprobarea stemelor comunelor Dumbrăvita si Grosii Tibîesului, judetul Maramures

1460801954. H. G 442/21 mai 2018 - M. Of. nr. 587 - 11.VII.2018
privind aprobarea modelului steagului orasului Lipova, judetul Arad

1460811955. H. G 443/21 mai 2018 - M. Of. nr. 587 - 11.VII.2018
privind aprobarea modelului steagului municipiului Sighisoara, judetul Mures

1460821956. H. G 496/21 mai 2018 - M. Of. nr. 587 - 11.VII.2018
privind aprobarea stemei comunei Dragalina, judetul Călărasi

1460831957. DEC. CC 826/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 588 - 11.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3) si art. 3 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1460841958. O. MT 1079/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 588 - 11.VII.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Programului national de pregătire în domeniul securitătii aviatiei civile - PNPSAC

1460851959. DEC. ICCJ 20/19 martie 2018 - H. CCF 6/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 588 - 11.VII.2018
privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultantă fiscală

1460871961. H. S 96/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 589 - 11.VII.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveste eficienta consumului de combustibil si alti parametri esentiali si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.222/2009 - COM (2018) 296 final

1460881962. H. S 97/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 589 - 11.VII.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveste perioada de aplicare a mecanismului optional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri si servicii care prezintă risc de fraudă si a mecanismului de reactie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA-COM (2018) 298 final

1460891963. H. S 99/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 589 - 11.VII.2018
referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 325 final

1460901964. H. S 100/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 589 - 11.VII.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 327 final

1460911965. H. S 101/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 589 - 11.VII.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool si băuturi alcoolice - COM (2018) 334 final

1460921966. H. S 103/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 589 - 11.VII.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - COM (2018) 340 final

1460931967. H. S 104/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 589 - 11.VII.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind un mecanism de solutionare â obstacolelor juridice si administrative în context transfrontalier - COM(2018) 373 final

1460941968. H. S 105/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 589 - 11.VII.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind dispozitii specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională si de instrumentele de finantare externă - COM (2018) 374 final

1460951969. DEC. CC 143/27 martie 2018 - M. Of. nr. 589 - 11.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si ale legii, în ansamblul său

1460961970. DEC. CC 2117/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 589 - 11.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

1460971971. DEC. CC 276/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 589 - 11.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (1) din Codul de procedură penală

1460981972. O. MAI 78/11 iulie 2018 - M. Of. nr. 589 - 11.VII.2018
al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne si pentru abrogarea lit. d) a alin. (4) al art. 37 din Instructiunile ministrului de interne nr. 171/2001 privind organizarea si desfăsurarea activitătilor de relatii publice, traditii, educatie si sport în Ministerul Afacerilor Interne

1460341973. L. P 159/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 582 - 10.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

1460351974. D. PRES 525/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 582 - 10.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

1460361975. H. P 25/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 582 - 10.VII.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

1460371976. H. P 26/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 582 - 10.VII.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

1460381977. H. P 28/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 582 - 10.VII.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

1460391978. H. P 29/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 582 - 10.VII.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

1460401979. DEC. CC 110/08 martie 2018 - M. Of. nr. 582 - 10.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

1460411980. DEC. CC 115/13 martie 2018 - M. Of. nr. 582 - 10.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

1460421981. O. MS 837/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 582 - 10.VII.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.573/2016 privind aprobarea modelului declaratiei de avere si al declaratiei de interese

1460431982. DEC. CC 122/20 martie 2018 - M. Of. nr. 583 - 10.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 227 alin. (3) si art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1460441983. DEC. CC 126/20 martie 2018 - M. Of. nr. 583 - 10.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice si ale art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1460451984. H. G 474/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 583 - 10.VII.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 25/2014 privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Reabilitarea liniei c.f. Brasov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, sectiunile Coslariu - Sighisoara si Coslariu - Simeria”

1460461985. O. MMED 626/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 583 - 10.VII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Planului national de actiune pentru specia Canis lupus

1460471986. O. MMJS 1680/17 mai 2018 - M. Of. nr. 583 - 10.VII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităti „înfiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză si locuinte protejate în vederea dezinstitutionalizării persoanelor cu dizabilităti aflate în institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizării persoanelor cu dizabilităti din comunitate” si „înfiintarea de servicii sociale în vederea asigurării tranzitiei tinerilor cu dizabilităti de la sistemul de protectie specială a copilului către sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilităti”

1460481987. DEC. ICCJ 32/14 mai 2018 - M. Of. nr. 583 - 10.VII.2018
privind pronuntării unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 51 alin. (17) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 94/1992), introdus prin Legea nr. 7/2016, respectiv dacă sintagma „pensie de serviciu stabilită în temeiul hotărârilor judecătoresti definitive si irevocabile sau, după caz, definitive” are în vedere si acea pensie stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii în baza Legii nr. 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi (Legea nr. 217/2008), cu privire la care s-a emis ulterior decizie de recalculare, în temeiul Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare (Legea nr. 119/2010) si apoi de revizuire, în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012 (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2011), iar aceste decizii au fost anulate prin hotărâri judecătoresti definitive/irevocabile, fiind în acest fel mentinută decizia initială de pensie emisă în baza Legii nr. 217/2008

1460491988. DEC. S 12/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 584 - 10.VII.2018
pentru modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

1460501989. DEC. CC 170/29 martie 2018 - M. Of. nr. 584 - 10.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (1) din Codul penal

1460511990. DEC. CC 239/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 584 - 10.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 lit. h), art. 286 alin. (1) si art. 342 din Codul de procedură penală

1460521991. DEC. CC 240/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 584 - 10.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 426 lit. a) si art. 427 alin. (1) din Codul de procedură penală

1460531992. H. P 30/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 585 - 10.VII.2018
privind întocmirea unui raport comun de către Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională a Camerei Deputatilor împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională a Senatului

1460541993. H. P 31/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 585 - 10.VII.2018
privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protectie si Pază în activitatea unor partide politice si în activitatea unor lideri ai acestor partide

1460551994. DEC. CC 196/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 585 - 10.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

1460561995. DEC. CC 222/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 585 - 10.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 110, art. 111 si art. 123 din Codul de procedură penală

1460571996. DEC. CC 245/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 585 - 10.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (5) teza finală si alin. (7) din Codul de procedură penală

1460581997. H. G 487/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 585 - 10.VII.2018
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017

1460031998. DEC. CC 92/01 martie 2018 - M. Of. nr. 576 - 09.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii, în ansamblul său, si, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) si (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin, (1) si alin. (2) teza finală din acelasi act normativ

1460041999. DEC. CC 121/20 martie 2018 - M. Of. nr. 576 - 09.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice si ale art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

1460052000. H. G 452/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 576 - 09.VII.2018
privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1460062001. H. G 472/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 576 - 09.VII.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Reabilitarea liniei c.f. Brasov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, sectiunile Sighisoara-Coslariu si Coslariu-Simeria” pentru unitătile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Atel, Alma, Brăteiu, Medias, Târnava, Copsa Mică, Axente Sever - judetul Sibiu, blaj, Crăciunelu de Jos, Teius, Alba Iulia, Sebes, Vintu de Jos - judetul Alba

1460072002. O. CNCAN 155/02 iulie 2018 - M. Of. nr. 576 - 09.VII.2018
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind procedurile de autorizare

1460082003. R. ASF 7/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 576 - 09.VII.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea si functionarea Autoritătii de Supraveghere Financiară

1460092004. H. P 27/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 577 - 09.VII.2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si aprobarea componentei nominale a acesteia

1460102005. H. P 32/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 577 - 09.VII.2018
privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi

1460112006. DEC. CC 80/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 577 - 09.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă

1460122007. O. ANRE 109/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 577 - 09.VII.2018
privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate asociate licentei pentru desfăsurarea activitătii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

1460132008. OUG. G 60/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 577 - 09.VII.2018
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fortei de muncă

1460142009. O. ANRE 110/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 577 - 09.VII.2018
privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate asociate autorizatiei de înfiintare a unui nou sistem de distributie a gazelor naturale

1460152010. D. PRES 526/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 578 - 09.VII.2018
privind revocarea din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie

1460162011. DEC. ICCJ 31/14 mai 2018 - M. Of. nr. 578 - 09.VII.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „posibilitatea acordării punctajului suplimentar reglementat de art. lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 154/2009 (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2008), în situatia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977- 31 martie 2001 si pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, s-a utilizat ca stagiu complet de cotizare vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat si asistenta socială, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 3/1977), ca dispozitie specială derogatorie de la prevederile art. 8 din acelasi act normativ”

1460172012. H. CC 1/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 579 - 09.VII.2018
pentru modificarea Hotărârii Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente

1460182013. DEC. CC 226/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 579 - 09.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Decretului fostului Consiliu de Stat al Republicii Socialiste România nr. 223/1974 privind reglementarea situatiei unor bunuri

1460192014. DEC. CC 307/08 mai 2018 - M. Of. nr. 579 - 09.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2) si art. 109 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare si ale art. 37 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

1460202015. DEC. CC 354/22 mai 2018 - M. Of. nr. 579 - 09.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2523 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală

1460212016. DEC. CC 392/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 579 - 09.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si înfiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea unor acte normative

1460222017. DEC. CC 393/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 579 - 09.VII.2018
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. d) si e), art. 2 alin. (4) si ale art. 4 alin. (2) din Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea Codului administrativ si ale pct. II din anexa la aceasta

1460232018. O. MFP 2424/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 579 - 09.VII.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1460242019. O. MMJS 1723/29 mai 2018 - M. Of. nr. 579 - 09.VII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1460252020. DEC. CC 199/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 580 - 09.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

1460262021. OUG. G 59/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 580 - 09.VII.2018
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Formare Profesională Initială în Sistem Dual din România

1460272022. H. G 476/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 580 - 09.VII.2018
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major în economie

1460282023. O. MS 855/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 580 - 09.VII.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

1460292024. L. P 158/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 581 - 09.VII.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

1460302025. D. PRES 524/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 581 - 09.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

1460312026. H. CD 44/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 581 - 09.VII.2018
privind validarea unui mandat de deputat

1460322027. DEC. CC 312/09 mai 2018 - M. Of. nr. 581 - 09.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

1460332028. O. MMED 519/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 581 - 09.VII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea derogării pentru unele specii de pesti

1459642029. DEC. ICCJ 12/14 mai 2018 - M. Of. nr. 570 - 06.VII.2018
privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj referitor la interpretarea dispozitiilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 165/2013), referitoare la posibilitatea acordării în compensare, pentru imobilele preluate abuziv, si a altor bunuri decât cele înscrise pe lista bunurilor întocmită în conformitate cu dispozitiile art. 221 alin. (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013 (Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013), astfel cum au fost completate prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2014)

1459652030. DEC. ICCJ 34/14 mai 2018 - M. Of. nr. 570 - 06.VII.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „în interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările si completările ulterioare, poate fi sesizată instanta de judecată după împlinirea termenului de 6 luni instituit de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, ulterior împlinirii termenelor instituite prin art. 33 alin. (1) din această lege, cu o cerere de solutionare pe fond a notificării persoanei îndreptătite, notificare nesolutionată de către entitatea detinătoare, sau această cerere este tardivă, dat fiind că este formulată ulterior împlinirii termenului astfel instituit prin art. 35 alin. (2) din lege în aplicarea art. 1.528 din Codul civil, raportat la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, este tardivă sau nu cererea persoanei îndreptătite adresată instantei ulterior împlinirii termenului de 6 luni instituit de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, prin care se solicită obligarea unitătii detinătoare să solutioneze notificarea după împlinirea termenelor instituite prin art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 (obligatie de a face)”

1459662031. DEC. CC 142/27 martie 2018 - M. Of. nr. 571 - 06.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 442 alin. (2) din Codul de procedură civilă

1459672032. DEC. CC 174/29 martie 2018 - M. Of. nr. 571 - 06.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. (3), art. 455 alin. (1) lit. a), art. 457 alin. (1), art. 459 alin. (7) si ale art. 463 din Codul de procedură penală

1459682033. H. G 473/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 571 - 06.VII.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 559/2014 privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Reabilitarea liniei c.f. Brasov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, sectiunea Coslariu-Simeria”, pentru unitătile administrativ-teritoriale: Sălistea si Sibot - judetul Alba, Geoagiu, Romos, Orăstie, Turdas si Simeria - judetul Hunedoara

1459692034. O. MFE 558/15 iunie 2018 - M. Of. nr. 571 - 06.VII.2018
al ministrului fondurilor europene privind conditiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul Programului operational Infrastructură mare 2014-2020

1459702035. O. MT 1133/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 571 - 06.VII.2018
al ministrului transporturilor privind conditiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul Programului operational Infrastructură mare 2014-2020

1459712036. O. MMACA 955/26 iunie 2018 - M. Of. nr. 571 - 06.VII.2018
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului national multianual de microindustrializare

1459722037. O. MMACA 956/26 iunie 2018 - M. Of. nr. 571 - 06.VII.2018
al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

1459732038. DEC. CC 107/08 martie 2018 - M. Of. nr. 572 - 06.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

1459742039. O. ME 654/30 mai 2018 - M. Of. nr. 572 - 06.VII.2018
al ministrului economiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1459752040. O. MFP 2454/02 iulie 2018 - M. Of. nr. 572 - 06.VII.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1459762041. O. MMJS 1766/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 572 - 06.VII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija” - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1459772042. D. PM 518/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 573 - 06.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui judecător

1459782043. D. PRES 519/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 573 - 06.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1459792044. D. PRES 520/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 573 - 06.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1459802045. D. PRES 521/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 573 - 06.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1459822046. D. PRES 522/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 573 - 06.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1459832047. D. PRES 523/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 573 - 06.VII.2018
privind eliberarea din functie a unui procuror

1459842048. DEC. CC 78/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 573 - 06.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2) din Codul penal si ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

1459852049. DEC. CC 75/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 573 - 06.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. d) si art. 42 alin. (1) lit. m) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

1459862050. DEC. CC 179/29 martie 2018 - M. Of. nr. 573 - 06.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a două din Codul penal

1459872051. O. MADR 1219/03 iulie 2018 - M. Of. nr. 573 - 06.VII.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finantare în cadrul Programului national de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

1459882052. DEC. CC 211/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 574 - 06.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

1459892053. DEC. CC 219/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 574 - 06.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 lit. b) din Codul de procedură penală

1459902054. H. G 485/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 574 - 06.VII.2018
privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, precum si pentru completarea unor acte normative si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, a actiunilor prevăzute în Programul de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor, precum si a tarifelor aferente acestora

1459912055. H. G 484/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 574 - 06.VII.2018
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea si plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

1459922056. DEC. S 10/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 575 - 06.VII.2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 9-11 iulie 2018

1459932057. H. S 86/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 575 - 06.VII.2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

1459942058. DEC. CC 432/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 575 - 06.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

1459952059. DEC. PM 224/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 575 - 06.VII.2018
privind eliberarea domnului Nicolae Silviu Mărgineanu din functia de inspector general adjunct antifraudă la Directia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Directia generală antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1459962060. DEC. PRIM 225/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 575 - 06.VII.2018
privind numirea domnului Ovidiu-Florin Mănăilă în functia de inspector general adjunct antifraudă la Directia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Directia generală antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1459972061. DEC. PM 226/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 575 - 06.VII.2018
privind eliberarea domnului Radu-Ioan Igna din functia de inspector general adjunct antifraudă la Directia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Directia generală antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1459982062. DEC. PRIM 27/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 575 - 06.VII.2018
pentru numirea domnului Mihai-Alin Stanciu în functia de inspector general adjunct antifraudă la Directia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Directia generală antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1459992063. DEC. PM 228/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 575 - 06.VII.2018
privind eliberarea domnului George-Ionut-Răzvan Fazacas din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

1460002064. DEC. PM 229/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 575 - 06.VII.2018
privind numirea doamnei Adi Croitoru în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

1460012065. DEC. PM 230/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 575 - 06.VII.2018
privind constituirea Comitetului interinstitutional pentru gestionarea cazurilor sensibile cu incidentă în domeniul ajutorului de stat

1460022066. O. ANAF 1627/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 575 - 06.VII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici si altor persoane, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.886/2016

1459342067. DEC. CC 111/08 martie 2018 - M. Of. nr. 564 - 05.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

1459352068. DEC. CC 112/13 martie 2018 - M. Of. nr. 564 - 05.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 8 alin. (1) si art. II art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

1459362069. DEC. CC 133/20 martie 2018 - M. Of. nr. 564 - 05.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 alin. (3) din Codul de procedură penală

1459372070. DEC. ICA 1209/20 martie 2018 - M. Of. nr. 564 - 05.VII.2018
Decizie

1459382071. O. BNR 5/25 iunie 2018 - M. Of. nr. 564 - 05.VII.2018
privind deschiderea în evidentele Băncii Nationale a României a contului în lei pe numele Fondului de garantare a depozitelor bancare

1459392072. DEC. CC 40/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 565 - 05.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) pct. 23 si ale art. 48 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă

1459402073. DEC. CC 81/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 565 - 05.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Codul de procedură civilă

1459412074. DEC. CC 134/20 martie 2018 - M. Of. nr. 565 - 05.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală

1459422075. O. CNCAN 147/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 565 - 05.VII.2018
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind prevenirea, pregătirea si răspunsul în caz de situatii de urgentă pentru categoria de pregătire pentru urgentă IV si categoria de pregătire pentru urgentă VI

1459432076. O. MT 1122/22 iunie 2018 - M. Of. nr. 565 - 05.VII.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 342/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

1459442077. O. MFP 2458/02 iulie 2018 - M. Of. nr. 565 - 05.VII.2018
al ministrului finantelor publice pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug

1459452078. DEC. CC 105/18 martie 2018 - M. Of. nr. 566 - 05.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

1459462079. DEC. CC 106/08 martie 2018 - M. Of. nr. 566 - 05.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

1459472080. O. MMJS 1635/07 mai 2018 - M. Of. nr. 566 - 05.VII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere)

1459482081. O. INS 342/11 mai 2018 - M. Of. nr. 566 - 05.VII.2018
al presedintelui Institutului National de Statistică pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere)

1459492082. O. ANRE 112/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 566 - 05.VII.2018
pentru modificarea si completarea unor ordine emise de presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

1459502083. DEC. S 11/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 567 - 05.VII.2018
pentru modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

1459512084. DEC. CC 124/20 martie 2018 - M. Of. nr. 567 - 05.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

1459522085. O. MS 846/03 iulie 2018 - M. Of. nr. 567 - 05.VII.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 4 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1459532086. O. CNAS 1106/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 567 - 05.VII.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 4 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate si a metodologiei de calcul al acestora

1459542087. H. CD 43/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 568 - 05.VII.2018
privind vacantarea unui loc de deputat

1459552088. DEC. ICCJ 29/14 mai 2018 - M. Of. nr. 568 - 05.VII.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept: „Interpretarea dispozitiilor art. 170 alin. (1) si (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv dacă înscrierea la pensie de invaliditate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, constituie sau nu înscrierea initială la pensie conform prevederilor de mai sus.”

1459562089. DEC. CC 130/20 martie 2018 - M. Of. nr. 569 - 05.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (4) si alin. (5^1), art. 255 alin. (1) teza a doua, art. 426 lit. d) si art. 431 din Codul de procedură penală

1459572090. DEC. CC 131/20 martie 2018 - M. Of. nr. 569 - 05.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488^1 alin. (2) si alin. (3) lit. a) din Codul de procedură penală

1459582091. OUG. G 58/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 569 - 05.VII.2018
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizării operatorilor economici români, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

1459592092. H. G 479/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 569 - 05.VII.2018
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgentă, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judetele Bacău, Botosani, Buzău, Covasna, Dâmbovita si Neamt

1459602093. H. G 480/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 569 - 05.VII.2018
privind acordarea unor ajutoare de urgentă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatiile din perioada iunie-iulie 2018

1459612094. H. G 481/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 569 - 05.VII.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Constanta de către domnul Albu Ioan

1459622095. H. G 482/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 569 - 05.VII.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al municipiului Bucuresti de către domnul Petcu Adrian

1459632096. H. G 483/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 569 - 05.VII.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al municipiului Bucuresti de către doamna Cliseru Speranta

1459132097. O. CNAS 1074/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 559 - 04.VII.2018
privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor nationale de sănătate curative

1459142098. DEC. CC 59/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 560 - 04.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si art. 25 alin. (2) si (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, precum si ale art. 87 alin. (1) lit. d) si g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

1459152099. DEC. CC 82/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 560 - 04.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 si art. 53 din Codul de procedură civilă

1459162100. DEC. CC 84/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 560 - 04.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă

1459172101. O. MS 742/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 560 - 04.VII.2018
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan”, Bucuresti

1459182102. O. ANRE 113/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 560 - 04.VII.2018
privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, si pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

1459192103. L. P 157/02 iulie 2018 - M. Of. nr. 561 - 04.VII.2018
privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului

1459202104. D. PRES 517/02 iulie 2018 - M. Of. nr. 561 - 04.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului

1459212105. DEC. CC 148/27 martie 2018 - M. Of. nr. 561 - 04.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

1459222106. H. G 467/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 561 - 04.VII.2018
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerintele referitoare la limitele emisiilor de poluanti gazosi si de particule poluante si omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinatie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 si (UE) nr. 167/2013 si de modificare si abrogare a Directivei 97/68/CE

1459232107. H. G 468/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 561 - 04.VII.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică si numărul de posturi ale Autoritătii pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar, înfiintată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

1459242108. O. MCI 401/02 mai 2018 - M. Of. nr. 561 - 04.VII.2018
al ministrului cercetării si inovării pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării si Inovării

1459252109. O. MFP 2431/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 561 - 04.VII.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere în aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfăsurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

1459262110. OUG. G 57/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 562 - 04.VII.2018
pentru asigurarea continuitătii si decontării asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

1459272111. H. G 463/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 562 - 04.VII.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1459282112. H. G 469/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 562 - 04.VII.2018
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale - Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Timis în administrarea Inspectiei Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Timis

1459292113. H. G 470/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 562 - 04.VII.2018
privind transmiterea unei părti din imobilul 2671 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare, si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1459302114. H. G 471/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 562 - 04.VII.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reparatie linie CF Valea Florilor - Boju, fir I, km 464 + 687,09 - km 472 + 747,08 (inclusiv Linia III directă din statia CF Valea Florilor)”

1459312115. DEC. CC 33/14 mai 2018 - M. Of. nr. 562 - 04.VII.2018
privind dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Efectele pe care trebuie să le producă prevederile art. 518 din Codul de procedură civilă determină sau nu încetarea aplicării dispozitiilor Deciziei în interesul legii nr. 19/2011 pronuntate de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent să judece recursul în interesul legii după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care au fost abrogate textele legale care au făcut obiectul interpretării prin amintita decizie în interesul legii, texte care au fost preluate însă în aceeasi formă în noua legislatie de asigurări sociale".

1459322116. H. P 23/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 563 - 04.VII.2018
pentru numirea directorului Serviciului de Informatii Externe

1459332117. DEC. CC 824/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 563 - 04.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2) si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1458862118. DEC. CC 85/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 553 - 03.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 471 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă

1458872119. DEC. CC 517/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 553 - 03.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

1458882120. O. ANAF 1494/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 553 - 03.VII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurări sociale si a contributiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare

1458892121. L. P 155/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 554 - 03.VII.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

1458902122. D. PRES 515/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 554 - 03.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

1458912123. L. P 156/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 554 - 03.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

1458922124. D. PRES 516/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 554 - 03.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

1458932125. DEC. CC 619/10 octombrie 2017 - M. Of. nr. 554 - 03.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7. art. 8, art. 10 si art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblu său

1458942126. DEC. CC 218/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 554 - 03.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

1458952127. DEC. CC 294/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 554 - 03.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (5) si art. 31 alin. (3) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate

1458962128. O. CNCAN 146/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 554 - 03.VII.2018
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind prevenirea, pregătirea si răspunsul în caz de situatii de urgentă pentru categoria de pregătire pentru urgentă I, categoria de pregătire pentru urgentă II si categoria de pregătire pentru urgentă III

1458972129. DEC. CC 44/30 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 555 - 03.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

1458982130. DEC. CC 83/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 555 - 03.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (2), art. 53 alin. (2), art. 486 alin, (1) si art. 489 din Codul de procedură civilă

1458992131. H. G 462/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 555 - 03.VII.2018
privind functionarea sistemului de coordonare la nivel national a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

1459002132. H. G 466/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 555 - 03.VII.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National de Evaluare si Examinare

1459012133. O. CNCAN 145/26 iunie 2018 - M. Of. nr. 555 - 03.VII.2018
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind estimarea dozelor efective si a dozelor echivalente datorate expunerii interne si externe

1459022134. DEC. ICCJ 43/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 555 - 03.VII.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Interpretarea dispozitiilor art. 3 raportat la art. 1 lit. b) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti de productie, comert sau prestări de servicii ilicite, republicată”

1459032135. O. MJ 2415/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 556 - 03.VII.2018
al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare

1459042136. DEC. CC 119/20 martie 2018 - M. Of. nr. 557 - 03.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (4) si (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

1459052137. DEC. PM 222/03 iulie 2018 - M. Of. nr. 557 - 03.VII.2018
pentru numirea domnului Simion-Adrian Purza în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României

1459062138. H. CSM 698/14 iunie 2018 - M. Of. nr. 557 - 03.VII.2018
pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

1459072139. H. CSM 708/14 iunie 2018 - M. Of. nr. 557 - 03.VII.2018
pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

1459082140. DEC. ANSPDCP 128/22 iunie 2018 - M. Of. nr. 557 - 03.VII.2018
privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securitătii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

1459092141. H. OAMGMAMR 18/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 557 - 03.VII.2018
pentru modificarea si completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobata prin Hotărârea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 32/2009

1459102142. DEC. P 2/03 iulie 2018 - M. Of. nr. 558 - 03.VII.2018
privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului în sesiune extraordinară

1459112143. DEC. CC 287/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 558 - 03.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

1459122144. DEC. PM 223/03 iulie 2018 - M. Of. nr. 558 - 03.VII.2018
privind încetarea, prin acordul părtilor, a raportului de serviciu al domnului Constantin Budulan, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

1458582145. DEC. CC 821/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 547 - 02.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1), (2) si (3), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul său

1458592146. DEC. CC 180/29 martie 2018 - M. Of. nr. 548 - 02.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3)-(5), art. 3 alin. (1) lit. a) si b), art. 14 si art. 15, precum si ale anexei nr. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată

1458602147. O. MT 1018/23 mai 2018 - M. Of. nr. 548 - 02.VII.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele si locurile de operare si limitele acestora, a căror infrastructură portuară apartine domeniului public al unitătilor administrativ-teritoriale, precum si limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj

1458612148. O. MT 1110/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 548 - 02.VII.2018
al ministrului transporturilor privind acordarea unui ajutor de investitii, exceptat de la obligatia notificării, Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A., pentru anii 2018-2020

1458622149. DEC. ICCJ 7/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 548 - 02.VII.2018
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „în interpretarea dispoziţiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013, pentru determinarea restului de pedeapsă rămas neexecutat în vederea aplicării tratamentului sancţionator de la art. 104 alin. (2) coroborat cu art. 43 alin. (1) din Codul penal, trebuie recalculată, începând cu data de 24.07.2012, «perioada executată efectiv» din pedeapsa din executarea căreia inculpatul a fost liberat condiţionat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 169/2017 (prin considerarea ca executate, suplimentar, a 6 zile din pedeapsa aplicată pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare), cu efectul micşorării restului rămas neexecutat din pedeapsa anterioară”

1458632150. H. UNPIR 2/25 mai 2018 - M. Of. nr. 548 - 02.VII.2018
pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România nr. 3/2007

1458642151. OUG. G 53/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 549 - 02.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

1458652152. OUG. G 55/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 549 - 02.VII.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice în domeniile apărării si securitătii

1458662153. OUG. G 56/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 549 - 02.VII.2018
pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale

1458672154. O. MAN 105/25 iunie 2018 - M. Of. nr. 549 - 02.VII.2018
al ministrului apărării nationale pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Normele privind organizarea si desfăsurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Nationale a posturilor permanente din structurile de reprezentare natională în străinătate, precum si a celor din structurile internationale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.59/2015

1458682155. O. MMED 598/20 iunie 2018 - M. Of. nr. 549 - 02.VII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea listelor cu unitătile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele si aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

1458692156. O. MMED 625/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 549 - 02.VII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Planului national de actiune pentru conservarea populatiei de urs brun din România

1458702157. H. G 444/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 550 - 02.VII.2018
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

1458712158. H. G 445/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 550 - 02.VII.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Sucursala Regională CF Galati, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

1458722159. H. G 459/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 550 - 02.VII.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1458732160. H. G 460/28 iunie 2018 - H. G 461/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 550 - 02.VII.2018
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

1458752162. O. CNCAN 144/26 iunie 2018 - M. Of. nr. 550 - 02.VII.2018
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea în sigurantă a surselor orfane

1458762163. O. MEN 3962/14 iunie 2018 - M. Of. nr. 550 - 02.VII.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2018

1458772164. DEC. CC 164/27 martie 2018 - M. Of. nr. 551 - 02.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza a două raportat la art. 21 alin. (6) si art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1458782165. DEC. CC 416/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 551 - 02.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

1458792166. H. G 464/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 551 - 02.VII.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Natională Romarm - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

1458802167. O. MEN 4005/25 iunie 2018 - M. Of. nr. 551 - 02.VII.2018
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitătile de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 3.844/2016

1458812168. DEC. CC 72/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 552 - 02.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 lit. b), art. 59 alin. (7) si art. 62 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, precum si pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare

1458822169. DEC. CC 120/20 martie 2018 - M. Of. nr. 552 - 02.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente

1458832170. DEC. CC 132/20 martie 2018 - M. Of. nr. 552 - 02.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (6^1) din Codul de procedură penală

1458842171. DEC. CC 149/27 martie 2018 - M. Of. nr. 552 - 02.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989

1458852172. DEC. CC 205/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 552 - 02.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (1) teza a două din Codul de procedură penală

1458212173. DEC. CC 70/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 540 - 29.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2), raportate la art. 9 si art. 10 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

1458222174. DEC. CC 97/01 martie 2018 - M. Of. nr. 540 - 29.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (4) din Codul de procedură penală raportat la art. 61 alin. (1) lit. c) din acelasi act normativ si ale art. 273 alin. (1) din Codul penal

1458232175. DEC. CC 108/08 martie 2018 - M. Of. nr. 540 - 29.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 si pct. 19-23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

1458242176. O. MTS 445/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 541 - 29.VI.2018
al ministrului tineretului si sportului privind aprobarea Programului national de utilitate publică „România în miscare”

1458252177. O. MFE 568/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 541 - 29.VI.2018
al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru îmbunătătirea infrastructurii în bandă largă (NGA) si a accesului la internet în cadrul Programului operational Competitivitate

1458262178. O. MCSI 3090/20 iunie 2018 - M. Of. nr. 541 - 29.VI.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru îmbunătătirea infrastructurii în bandă largă (NGA) si a accesului la internet în cadrul Programului operational Competitivitate

1458272179. H. G 446/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 542 - 29.VI.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

1458282180. O. ME 647/29 mai 2018 - M. Of. nr. 542 - 29.VI.2018
al ministrului economiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Radioactiv Mineral” - S.A. Măgurele

1458292181. DEC. ICCJ 13/14 mai 2018 - M. Of. nr. 541 - 29.VI.2018
privind „interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă descrierea insuficientă a faptei echivalează cu lipsa mentiunilor privind fapta săvârsită, atrăgând astfel nulitatea absolută a procesului-verbal de contraventie (art. 17) sau echivalează cu neîndeplinirea cerintei privind descrierea faptei contraventionale si atrage nulitatea relativă a actului de constatare (art. 16)”

1458302182. O. MFP 2411/26 iunie 2018 - M. Of. nr. 542 - 29.VI.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Radioactiv Mineral” - S.A. Măgurele

1458312183. O. MMJS 1764/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 542 - 29.VI.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Radioactiv Mineral” - S.A. Măgurele

1458322184. DEC. ICCJ 44/11 iunie 2018 - M. Of. nr. 542 - 29.VI.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Interpretarea dispozitiilor art. 68 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, în forma în vigoare anterior modificării prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2017, în sensul de a se stabili dacă sunt incidente dispozitiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, în litigiile privind executarea contractelor de achizitie publică.”

1458332185. L. P 154/26 iunie 2018 - M. Of. nr. 543 - 29.VI.2018
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

1458342186. DEC. CC 114/13 martie 2018 - M. Of. nr. 543 - 29.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a două din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 alin. (1) teza a două si art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 183/2014 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

1458352187. D. PRES 505/26 iunie 2018 - M. Of. nr. 543 - 29.VI.2018
privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

1458362188. DEC. CC 313/09 mai 2018 - M. Of. nr. 543 - 29.VI.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

1458372189. OUG. G 52/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 543 - 29.VI.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

1458382190. O. MFP 2423/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 543 - 29.VI.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2018

1458392191. O. MCIN 2502/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 543 - 29.VI.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru acreditarea Muzeului de Artă „Iulia Hălăucescu” din Tarcău, judetul Neamt

1458402192. DEC. PM 221/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 544 - 29.VI.2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Tudor-Bogdan Rogin din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

1458412193. O. MAI 71/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 544 - 29.VI.2018
al ministrului afacerilor interne privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performantă privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgentă

1458422194. O. ANCPI 406/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 544 - 29.VI.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii cuprinse în Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.401/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităti administrativ-teritoriale din judetul Botosani

1458432195. O. ANCPI 407/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 544 - 29.VI.2018
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispozitii cuprinse în Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.$58/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităti administrativ-teritoriale din judetul Tulcea

1458442196. O. MADR 1208/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 544 - 29.VI.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 266/2017 pentru aprobarea Procedurilor de control si verificare în vederea autorizării plantatiilor producătoare de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicatie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicatie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicatie geografică si a vinurilor varietale si stabilirii însemnului de certificare a calitătii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicatie geografică si a vinurilor varietale îmbuteliate, precum si pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantatiilor viticole destinate obtinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicatie geografică sau varietale si a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicatie geografică sau varietale

1458452197. O. MADR 1209/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 544 - 29.VI.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Dolj, în proprietatea acestor organizatii

1458472198. O. MADR 1210/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 544 - 29.VI.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii din judetul Ialomita, în proprietatea acestor organizatii

1458482199. O. MADR 1211/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 544 - 29.VI.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP 2 Nalbant, judetul Tulcea, în proprietatea acestei organizatii

1458492200. O. ANAF 1612/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 544 - 29.VI.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se plătesc în contul unic

1458502201. OUG. G 54/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 545 - 29.VI.2018
privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

1458512202. H. G 451/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 545 - 29.VI.2018
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Canalului Navigabil Bega” Timis, sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1458522203. H. G 465/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 545 - 29.VI.2018
pentru prorogarea unor termene în domeniul fondurilor europene nerambursabile

1458532204. O. MS 840/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 545 - 29.VI.2018
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuală cu Ministerul Sănătătii, casele de asigurări de sănătate si/sau directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piată în România, si a preturilor de referintă generice ale acestora

1458542205. O. MS 841/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 545 - 29.VI.2018
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

1458552206. O. CNAS 1097/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 545 - 29.VI.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

1458562207. O. ANAF 1613/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 545 - 29.VI.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale

1458572208. O. MDRAP 4988/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 546 - 29.VI.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru sprijinirea entitătilor de inovare si transfer tehnologic în cadrul Programului operational regional 2014-2020

1457932209. DEC. CC 298/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 535 - 28.VI.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

1457942210. O. CNAS 1081/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 535 - 28.VI.2018
pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

1457952211. DEC. CC 168/27 martie 2018 - M. Of. nr. 536 - 28.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei „asigurări sociale” cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

1457962212. DEC. ICCJ 10/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 536 - 28.VI.2018
privind recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov vizând problema de drept referitoare la stabilirea naturii litigiilor având ca obiect drepturi bănesti (gradatia corespunzătoare vechimii în serviciu sau norma de hrană) solicitate de jandarmii din cadrul inspectoratului de jandarmi judetean si pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, categorii de personal cu grad militar care nu au încheiate contracte individuale de muncă, respectiv, dacă acestea sunt litigii de contencios administrativ sau litigii de muncă; stabilirea competentei materiale si functionale a primei instante în solutionarea acestor litigii, în functie de aprecierea statutului de cadru militar al reclamantilor, ca fiind supus unui raport de serviciu specific functionarilor publici cu statut special, conform art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportat la art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, sau unui raport atipic de muncă, conform art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare

1457972213. DEC. CC 165/27 martie 2018 - M. Of. nr. 537 - 28.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si ale art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă

1457982214. DEC. CC 167/27 martie 2018 - M. Of. nr. 537 - 28.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) si art. 41 alin. (3) si (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1457992215. DEC. CC 181/29 martie 2018 - M. Of. nr. 537 - 28.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. (4) din Codul de procedură penală si ale art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

1458002216. DEC. CC 216/17 aprilie 2018 - M. Of. nr. 537 - 28.VI.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si a celor ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

1458012217. L. P 151/22 iunie 2018 - M. Of. nr. 538 - 28.VI.2018
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul R