S-au gasit 55 rezultate in 0.1901 secunde.
Inapoi

1456071. O. MADR 1198/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 505 - 20.VI.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obtinerii de produse neagricole” în cadrul PNDR 2014-2020

1437372. L. P 50/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

1437383. D. PRES 259/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

1400094. H. G 572/09 august 2017 - M. Of. nr. 674 - 17.VIII.2017
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - „Horting” Bucuresti si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1390915. O. MADR 226/05 iulie 2017 - M. Of. nr. 539 - 10.VII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obtinerii de produse neagricole”

1387126. O. MADR 163/18 mai 2017 - M. Of. nr. 486 - 27.VI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii IV.3 „Măsuri de marketing” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

1377977. OUG. G 35/05 mai 2017 - M. Of. nr. 343 - 10.V.2017
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

1376488. N. ASF 10/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 318 - 04.V.2017
pentru modificarea si completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013

1376499. N. ASF 11/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 318 - 04.V.2017
pentru modificarea si completarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013

13437210. L. P 207/08 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 910 - 11.XI.2016
privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

13437311. D. PRES 927/07 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 910 - 11.XI.2016
pentru promulgarea Legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

13227112. O. MADR 859/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 568 - 27.VII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultantă în vederea implementării proiectelor de investitii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obtinerii de produse neagricole si a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obtinerii de produse neagricole”, aferentă Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020”

13217713. O. MADR 854/15 iulie 2016 - M. Of. nr. 553 - 22.VII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obtinerii de produse neagricole

12964114. O. MADR 285/07 martie 2016 - M. Of. nr. 188 - 14.III.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultantă în vederea implementării proiectelor de investitii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obtinerii de produse neagricole si a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin scheme de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obtinerii de produse neagricole”, aferentă Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

12839915. O. MADR 3433/31 decembrie 2015 - M. Of. nr. 17 - 11.I.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obtinerii de produse neagricole”

12671416. DEC. ORDA 99/09 octombrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte, si Federatia Patronală a Retelelor de Comert (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) si Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte

11847717. N. ASF 14/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 474 - 27.VI.2014
pentru modificarea Normei nr. 8/2007 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2007, si a art. 71 alin. (7) din Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013

11847818. N. ASF 15/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 474 - 27.VI.2014
pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006, si a art. 71 alin. (7) din Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013

11712319. DEC. ASF 89/28 martie 2014 - M. Of. nr. 256 - 09.IV.2014
privind sanctionarea Societătii MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii

11529520. H. ASF 64/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 03 - 06.I.2014
pentru aprobarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative

11003021. H. CSSPP 5/07 martie 2013 - M. Of. nr. 153 - 22.III.2013
pentru aprobarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

10222622. H. G 20/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 43 - 18.I.2012
privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistică si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice

9914723. H. CSSPP 11/20 iulie 2011 - M. Of. nr. 567 - 10.VIII.2011
pentru aprobarea Normei nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

9652824. H. G 229/16 martie 2011 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2011
privind aprobarea sumei necesare pentru plata pretentiilor financiare ale Societătii Comerciale “C Balafas” - S.A. stabilite de Comisia de Adjudecare a Disputelor în cadrul proiectului PHARE RO 0108.03.04.05 “Centrul de Marketing si Produse Agricole Cluj”

9516925. H. G 14/05 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 37 - 14.I.2011
privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice

8818326. H. G 77/29 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 80 - 05.II.2010
privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice

8065727. H. G 314/18 martie 2009 - M. Of. nr. 192 - 27.III.2009
privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

7114228. H. G 120/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2008
privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

6849629. H. G 1207/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 695 - 12.X.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 620/1998 privind înfiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole „Horting” si a Societătii Comerciale „Berser” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole”

6829330. H. CSSPP 61/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 671 - 01.X.2007
privind aprobarea Normei nr. 29/2007 pentru modificarea Normei nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat

6748231. H. CSSPP 56/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 567 - 17.VIII.2007
pentru aprobarea Normei nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat

6730532. H. G 800/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 548 - 10.VIII.2007
privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

6668133. H. G 725/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 465 - 11.VII.2007
privind modificarea anexelor nr. 11,12,13 si 14 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 „Îmbunătătirea prelucrării st marketingului produselor agricole si piscicole", 1.2 „Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor", 2.1 „Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale", 3.1 „Investitii în exploatatiile agricole", 3.2 „Constituirea grupurilor de producători", 3.3 „Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural", 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative", 3.5 „Silvicultura", 4.1 „Îmbunătătirea pregătirii profesionale" si 4.2 „Asistenta tehnică" din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD

6482134. H. CSSPP 29/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 249 - 13.IV.2007
pentru aprobarea Normei nr. 9/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat

6407235. H. G 177/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 171 - 12.III.2007
privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole”, 1.2 “Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor”, 2.1 „Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”, 3.1 „Investitii în exploatatiile agricole”, 3.2 „Constituirea grupurilor de producători”, 3.3 „Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural”, 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative”, 3.5 „Silvicultură”, 4.1 „Îmbunătătirea pregătirii profesionale” si 4.2 „Asistentă tehnică” din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD

6312636. H. FGDSB 24/10 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 47 - 22.I.2007
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - HORTING în administrarea Agentiei Nationale pentru Piscicultura si Acvacultura

6215237. H. CSSPP 37/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1000 - 14.XII.2006
privind aprobarea Normei nr. 18/2006 pentru modificarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

6108238. H. CSSPP 22/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 880 - 27.X.2006
pentru aprobarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

5900039. H. G 740/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 590 - 07.VII.2006
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 303/2006 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

5858440. H. G 759/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 531 - 20.VI.2006
pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole“, 1.2 “Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor“, 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“, 3.1 “Investitii în exploatatiile agricole“, 3.2 “Constituirea grupurilor de producători“, 3.3 “Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural“, 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative“, 3.5 “Silvicultură“, 4.1 “Îmbunătătirea pregătirii profesionale“ si 4.2 “Asistentă tehnică“ din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD
Modificari si completari:
-H. G 177/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 171 - 12.III.2007

5859341. H. G 759/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 531 bis - 20.VI.2006
Anexele nr. 1–14 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole“, 1.2 “Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor“, 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“, 3.1 “Investitii în exploatatiile agricole“, 3.2 “Constituirea grupurilor de producători“, 3.3 “Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural“, 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative“, 3.5 “Silvicultură“, 4.1 “Îmbunătătirea pregătirii profesionale“ si 4.2 “Asistentă tehnică“ din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD
Modificari si completari:
-H. G 177/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 171 - 12.III.2007

5663842. H. G 303/02 martie 2006 - M. Of. nr. 279 - 28.III.2006
privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice
Modificari si completari:
-H. G 740/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 590 - 07.VII.2006

5176543. H. G 668/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 727 - 10.VIII.2005
pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole“, 1.2 “Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor“, 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“, 3.1 “Investitii în exploatatiile agricole“, 3.2 “Constituirea grupurilor de producători“, 3.3 “Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural“, 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative“, 3.5 “Silvicultură“, 4.1 “Îmbunătătirea pregătirii profesionale“ si 4.2 “Asistentă tehnică“ din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD
Abrogat prin:
-H. G 759/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 531 - 20.VI.2006

4506144. AV. AVP 3/15 septembrie 2004 - M. Of. nr. 874 - 24.IX.2004
referitor la proiectul Codului de conduită al Asociatiei Române de Marketing Direct cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în marketing direct

3520345. H. G 535/8 mai 2003 - M. OF. 355 - 26.V.2003
pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole”, 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”, 3.1 “Investitii în exploatatiile agricole”, 4.1 “Îmbunătătirea pregătirii profesionale” si 4.2 “Asistentă tehnică” din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat prin SAPARD
Abrogat prin:
-H. G 668/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 727 - 10.VIII.2005

2895146. H. G 346/11 aprilie 2002 - M. Of. 268 - 22.IV.2002
privind transmiterea unui teren agricol, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - Horting Bucuresti în administrarea Statiunii de Cercetare si Productie Pomicolă - Băneasa

2574747. H. G 928/20 septembrie 2001 - M. Of. 619 - 1.X.2001
privind aprobarea structurii, a indicatorilor si a fondurilor alocate din bugetul Ministerului Turismului pe anul 2001, aferente Programului de marketing si promovare turistica, precum si Programului de dezvoltare a produselor turistice

2465848. H. G 619/27 iunie 2001 - M. Of. 378 - 11.VII.2001
privind completarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 296/2001 pentru aprobarea Programului de marketing si promovare turistica pentru anul 2001

2330249. H. G 296/8 martie 2001 - M. Of. 140 - 21.III.2001
pentru aprobarea Programului de marketing si promovare turistica pentru anul 2001

803650. H. G 669/17 august 2000 - M. Of. 406 - 29.VIII.2000
privind modificarea anaxelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 32/2000 pentru aprobarea Programului de marketing si promovare turistică si a Programului de dezvoltare a produselor turistice, pentru anul 2000

817051. H. G 32/19 ianuarie 2000 - M. Of. 25 - 24.I.2000
pentru aprobarea Programului de marketing si promovare turisticã si a Programului de dezvoltare a produselor turistice, pentru anul 2000
Anexe:
- Programul de marketing si promovare turisticã
- Programul de dezvoltare a produselor turistice, pentru anul 2000

1740352. H. G 957/18 noiembrie 1999 - M. Of. 581 - 29.XI.1999
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 294/1999 pentru aprobarea Programului de marketing si promovare turistica si a Programului de dezvoltare a produselor turistice pentru anul 1999

1679253. H. G 294/14 aprilie 1999 - M. Of. 173 - 23.IV.1999
pentru aprobarea Programului de marketing si promovare turistica si a Programului de dezvoltare a produselor turistice pentru anul 1999

1654154. H. G 789/10 noiembrie 1998 - M. Of. 434 - 17.XI.1998
privind aprobarea Programului de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniul marketingului si stimularii exporturilor
Rectificare - M. Of. 463 - 17.XI.1998

1620155. H. G 620/21 septembrie 1998 - M. Of. 362 - 24.IX.1998
privind infiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting" si a Societatii Comerciale "Berser" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Institutul de cercetare si dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole"


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi