S-au gasit 12 rezultate in 0.1999 secunde.
Inapoi

1437331. DEC. ICCJ 5/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:
„Dacă în aplicarea art. 329 din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 103 din Codul civil, într-o actiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, în care se stabileste ca fapt cunoscut că pârâtul ar fi trebuit să aibă la data înregistrării cererii o vârstă cuprinsă între 110 si 130 de ani, instanta poate retine pe baza unei prezumtii judiciare că acesta este decedat (că este Imposibil din punct de vedere biologic ca acesta să fie în viată);
Dacă în interpretarea art. 53 din Codul civil coroborat cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, într-o astfel de actiune instanta poate înlătura, pe baza faptului probat, că pârâtul avea la data înregistrării actiunii o vârstă cuprinsă între 110 si 130 de ani, prezumtia legală conform căreia cel dispărut este socotit a fi în viată dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte [neexistând înscrisuri cu privire la deces si neputând fi retinute ipotezele enumerate de art. 103 Ut. a)-d) din Codul civil];
Dacă între cele două prezumtii - cea judiciară dedusă de instantă în sensul că este imposibil biologic ca pârâtul să fie în viată si cea legală prevăzută de art. 53 din Codul civil - instanta poate acorda întâietate celei dintâi;
Dacă, in concluzie, instanta poate retine capacitatea procesuală de folosintă a pârâtului strict pe considerentul că nu există o hotărâre declarativă de moarte, neacordând nicio relevantă juridică faptului că din probe (înscrierile de carte funciară) rezultă că acesta ar trebui să aibă o vârstă ce nu poate fi atinsă din punct de vedere biologic."

1087792. O. MS 1/03 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 12 - 08.I.2013
al ministrului sănătătii pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea si declararea potentialilor donatori de organe si/sau tesuturi si/sau celule aflati în moarte cerebrală

1080963. O. MS 1246/06 decembrie 2012 - M. Of. nr. 825 - 07.XII.2012
al ministrului sănătătii privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea si declararea potentialilor donatori de organe si/sau tesuturi si/sau celule aflati în moarte cerebrală

822794. DEC. ICCJ 20/10 martie 2009 - M. Of. nr. 334 - 20.V.2009
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, referitor la temeiul reducerii pedepsei, pentru infractiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, în cazul constatării de circumstante atenuante

587125. O. MSP 723/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 551 - 27.VI.2006
al ministrului sănătătii publice privind obligativitatea desemnării medicilor responsabili cu identificarea si declararea potentialilor donatori de organe si/sau tesuturi si/sau celule aflati în moarte cerebrală, în unitătile sanitare care derulează subprogramul 2.12 “Transplant de organe si tesuturi“, finantat de la bugetul de stat

415946. C. BNR 8/13 aprilie 2004 - M. Of. nr. 335 - 16.IV.2004
privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei, emisiunea “500 de ani de la moartea domnitorului Stefan cel Mare”

331927. L. P 7/9 ianuarie 2003 - M. Of. 27 - 20.I.2003
pentru ratificarea Protocolului nr. 13 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002
Protocolul nr. 13 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea

331938. D. PRES 8/7 ianuarie 2003 - M. Of. 27 - 20.I.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului nr. 13 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002

313529. D. PRES 771/26 septembrie 2002 - M. Of. 723 - 3.X.2002
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului 13 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002

2449810. H. G 587/21 iunie 2001 - M. Of. 345 - 29.VI.2001
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru organizarea manifestarilor prilejuite de împlinirea a 400 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul si a 500 de ani de la sfintirea Mânastirii Dealu

427011. D. PRES 386/11 octombrie 2000 - M. Of. 506 - 16.X.2000
privind conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la moarterea lui Mihai Eminescu"

1616312. H. G 580/10 septembrie 1998 - M. Of. 346 - 11.IX.1998
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1998 pentru manifestarile de la Tebea, dedicate implinirii a 150 de ani de la Revolutia din anul 1948 si a 126 de ani de la moartea lui Avram Iancu


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi