S-au gasit 346 rezultate in 0.1630 secunde.
Inapoi

1472511. DEC. BCD 5/03 septembrie 2018 - M. Of. nr. 762 - 04.IX.2018
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

1465262. O. SGCD 1173/29 iulie 2018 - M. Of. nr. 657 - 29.VII.2018
al secretarului general al Camerei Deputatilor privind procedurile publicării, republicării si rectificării, precum si ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

1464533. L. P 208/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 649 - 26.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

1464544. D. PRES 610/25 iulie 2018 - M. Of. nr. 649 - 26.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

1462075. DEC. ICCJ 52/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 609 - 17.VII.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „Dispozitiile art. 147 alin. (4) din Constitutia României si ale art. 27 din Codul de procedură civilă se interpretează in sensul că hotărârile pronuntate în apel ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 582 din 20 iulie 2017, a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 369 din 30 mal 2017, dar în cauze a căror valoare nu depăseste suma de 1.000.000 lei si care au fost înregistrate pe rolul instantelor anterior datei publicării deciziei mentionate sunt definitive, potrivit art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum sl pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare (Legea nr. 2/2013), ori, dimpotrivă, sunt supuse recursului"

1462286. DEC. CC 386/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 613 - 17.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

1448997. L. P 101/04 mai 2018 - M. Of. nr. 390 - 07.V.2018
pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

1449008. D. PRES 389/04 mai 2018 - M. Of. nr. 390 - 07.V.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

1446329. DEC. ICCJ 4/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 342 - 19.IV.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: „Dacă, după pronuntarea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 9 iunie 2017 a Deciziei nr. 224 din 4 aprilie 2017 a Curtii Constitutionale, fapta persoanei care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau un tramvai, exceptând tractoarele agricole si forestiere, fără a poseda permis de conducere, mai poate atrage răspunderea penală a acesteia pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art. 335 alin. (1) din Codul penal”.

14457210. H. CCF 4/29 martie 2018 - M. Of. nr. 329 - 16.IV.2018
privind aprobarea publicării Registrului consultantilor fiscali si al societătilor de consultantă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I

14456411. DEC. ICCJ 26/23 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018
pronuntării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor probleme de drept: „în interpretarea art. 4 din Codul penal, dacă intră sub incidenta Deciziei Curtii Constitutionale nr. 405 din 15.06.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 8 iulie 2016 [prin care s-a constatat că dispozitiile art. 246 din Codul penal din 1969 si ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constitutionale în măsura în care prin sintagma «îndeplineste în mod defectuos» din cuprinsul acestora se întelege «îndeplineste prin încălcarea legii»], fiind dezincriminată fapta functionarului public care, în exercitarea atributiilor de serviciu, nu îndeplineste un act sau îndeplineste prin încălcarea unui act normativ care nu are putere de lege, în situatia în care acest lucru este constatat printr-o hotărâre penală definitivă”, respectiv „dacă, în continutul sintagmei «lege de dezincriminare» sunt avute în vedere si situatiile în care legiuitorul nu a intervenit în cazul declarării neconstitutionale a dispozitiilor unei prescriptii normative, cum este cazul în speta al art. 246 din Codul penal din 1969, respectiv art. 297 din Codul penal cu referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările si completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare).”

14414312. DEC. ICCJ 1/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 259 - 23.III.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept: „dacă dispozitiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică si personalului didactic din învătământul preăcolar care îsi desfăsoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie si grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012”

14411313. DEC. ORDA 32/15 martie 2018 - M. Of. nr. 253 - 22.III.2018
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artistilor interpreti sau executanti, în calitate de titulari de drepturi, si repartizarea remuneratiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare

14406314. DEC. ORDA 27/12 martie 2018 - M. Of. nr. 244 - 20.III.2018
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 2 din 5 martie 2018 si a Opiniei separate la Hotărârea arbitrală nr. 2 din 5 martie 2018 pronuntate în Dosarul arbitral nr. 1/2014

14388615. H. G 83/07 martie 2018 - M. Of. nr. 211 - 08.III.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

14322716. DEC. ORDA 6/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 120 - 07.II.2018
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1/2018 din 22.01.2018 în Dosarul arbitral nr. 1/2017 a Corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor din 22.01.2018 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

14317817. DEC. CC 84/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 108 - 05.II.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea si aplicarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 263/2010), raportat la principiul contributivitătii, retinut în considerentele Deciziei nr. 5 din 20 septembrie 2010, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 31.03.2011 (Decizia nr. 5/2010) si ale deciziilor nr. 19 din 17 octombrie 2011 (Decizia nr. 19/2011) si nr. 19 din 10 decembrie 2012 (Decizia nr. 19/2012) pronuntate de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 22.11.2011 si nr. 51 din 23.01.2013, în situatia în care veniturile realizate de salariat în perioada anterioară anului 2001 sunt mai mici decât salariile înscrise în carnetul de muncă

14267518. DEC. ICCJ 77/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 23 - 10.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la „aplicarea în timp a dispozitiilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă - în forma în vigoare înaintea modificării acestora prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si a unor acte normative conexe, aprobată cu modificări si completări plin Legea nr. 17/2017 - privitoare la încheierea de încuviintare a executării silite dată de executorul judecătoresc după pronuntarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 895 din 17 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea /, nr. 84 din 4 februarie 2016, înainte de publicarea acestei decizii, chestiune invocată în termen ca motiv de nulitate printr-o contestatie la executare înregistrată pe rolul instantelor judecătoresti după publicarea Deciziei nr. 895 din 17 decembrie 2015.”

14164219. DEC. ORDA 153/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 870A din 18.10.2017 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, pronuntată în Dosarul nr. 3.587/2/2017

14051520. DEC. CC 388/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 751 - 20.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

13978021. O. ANAF 2152/14 iulie 2017 - M. Of. nr. 635 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informatii dintre Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucuresti

13960022. H. CM 150/07 iulie 2017 - M. Of. nr. 612 - 28.VII.2017
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizati

13914523. DEC. ORDA 64/05 iulie 2017 - M. Of. nr. 550 - 12.VII.2017
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 324A/2017 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă din 5 aprilie 2017 în Dosarul nr. 5.401/2/2015 privind solutionarea apelurilor declarate împotriva Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 si încheierii din data de 3 august 2015, pronuntate în Dosarul de arbitraj nr. 1/2015

13889924. DEC. ICCJ 30/15 mai 2017 - M. Of. nr. 509 - 03.VII.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 77 alin. (2) din anexa VII a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, raportate la prevederile art. 2 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice si a drepturilor de diurnă, cazare si hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României si la dispozitiile art. 6, art. 13 si art. 15 alin. 2 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 310/2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului Administratiei si Internelor în timp de pace, cu referire la norma de hrană acordată personalului care participă la misiuni de mentinere a păcii în afara teritoriului statului român”

13891325. L. P 202/09 noiembrie 1998 - M. Of. nr. 511 - 03.VII.2017
privind organizarea Monitorului Oficial al României - republicare

13741626. DEC. ICCJ 6/28 februarie 2017 - M. Of. nr. 284 - 24.IV.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Interpretarea dispozitiilor art. 253^7 din Codul penal din 1969, în sensul de a lămuri dacă intră sub incidenta Deciziei Curtii Constitutionale nr. 603 din 6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 845 din 13 noiembrie 2015[prin care s-a constatat că sintagma „raporturi comerciale” din cuprinsul dispozitiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstitutională], fiind dezincriminată, fapta functionarului public care, în exercitiul atributiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale în sensul art. 253^1 din Codul penal din 1969, în situatia în care atât actul sau decizia functionarului public, cât si raporturile comerciale cu beneficiarul au avut loc anterior datei de 1.10.2011 când a intrat în vigoare Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, când notiunea de „raport comercial” avea un înteles normativ determinat si determinabil prin prisma dispozitiilor Codului comercial, cum s-a stabilit în paragraful 20 din Decizia Curtii Constitutionale nr. 603 din 6 octombrie 2015.”

13737827. DEC. ORDA 38/04 aprilie 2017 - M. Of. nr. 276 - 20.IV.2017
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea 1, a încheierii Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilã din 15 martie 2017 privind îndreptarea unor erori materiale si a cererii de lãmurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016

13726028. H. G 217/12 aprilie 2017 - M. Of. nr. 262 - 13.IV.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, aflatã sub autoritatea Guvernului României, exercitatã prin Secretariatul General al Guvernului

13722829. DEC. ICCJ 4/28 februarie 2017 - M. Of. nr. 255 - 12.IV.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă în interpretarea si aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 397 din 15 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 15 iulie 2016). privind încheierea unui acord de mediere referitor la infractiunile pentru care poate interveni împăcarea, intră sub incidenta legii penale mai favorabile dispozitiile art. 5 din Codul penal”

13717930. DEC. ORDA 27/20 martie 2017 - M. Of. nr. 246 - 10.IV.2017
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 martie 2017 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor, precum si a comisionului de colectare datorat organismului desemnat colector din utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, colectate de UCMR-ADA în temeiul Deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 41 din 10 martie 2008, respectiv Decizia Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 170 din 13 aprilie 2007, decizie prin care a fost desemnat drept organism de gestiune colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune stabilite prin Decizia civilă nr. 271A din 2 noiembrie 2007, în referire la Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

13698131. H. G 156/30 martie 2017 - M. Of. nr. 220 - 30.III.2017
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII
Rectificare - M. Of. nr. 269 - 18.IV.2017

13508932. DEC. ICCJ 19/13 iunie 2016 - M. Of. nr. 1010 - 15.XII.2016
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile cu privire la urmãtoarea chestiune de drept: „În interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare (Codul muncii), în raport cu efectele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege, stabilirea rãspunderii patrimoniale a angajatorului (în sensul textului, acordarea unei despãgubiri egale cu salariul si celelalte drepturi) trebuie instituitã de la data deciziei de suspendare a raporturilor de muncã, datã la care decizia Curtii Constitutionale nu era publicatã în Monitorul Oficial, sau de la data publicãrii deciziei Curtii Constitutionale în Monitorul Oficial.”

13505233. DEC. ICCJ 17/17 octombrie 2016 - M. Of. nr. 1004 - 14.XII.2016
privind sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la următoarele probleme de drept:
„- interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 26 alin. (5), art. 27 si art. 41 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, cu modificările si completările ulterioare [Legea nr. 334/2006 (2010)], devenite art. 34 alin. (7), art. 59 alin. (3) si art. 52 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările si completările ulterioare [Legea nr. 334/2006 (2015)], referitor la posibilitatea atragerii răspunderii contraventionale a candidatului independent în alegerile locale pentru contraventia prevăzută de art. 41 alin. (1) raportat la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2010), devenit art. 52 alin. (2) raportat la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2015), atunci când acesta a desemnat si înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar care nu a depus în termenul prevăzut de lege raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale;
- interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 (2010), devenit art. 52 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 (2015), raportate la dispozitiile art. 38 alin. (1), art. 26 alin. (12) si (13) din Legea nr. 334/2006 (2010), devenite art. 47 alin. (1), art. 34 alin. (12) si (14) din Legea nr. 334/2006 (2015), referitor la posibilitatea sanctionării candidatului independent în alegerile locale pentru contraventia de a nu depune un raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, atunci când acesta nu a avut înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar.”

13467134. DEC. ORDA 120/18 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 952 - 25.XI.2016
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, pronuntată în Dosarul nr. 2.013/2/2016

13416635. L. P 195/31 octombrie 2016 - M. Of. nr. 874 - 01.XI.2016
pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

13416736. D. PRES 899/28 octombrie 2016 - M. Of. nr. 874 - 01.XI.2016
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

13333437. DEC. ORDA 95/12 septembrie 2016 - M. Of. nr. 756 - 28.IX.2016
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 28 iulie 2016 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte, si Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte

13263638. H. CCF 7/27 iulie 2016 - M. Of. nr. 634 - 18.VIII.2016
privind aprobarea publicării Registrului consultantilor fiscali si al societătilor de consultantă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I

13203339. O. MAN 82/23 iunie 2016 - M. Of. nr. 529 - 14.VII.2016
al ministrului apărării nationale pentru publicarea fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a întelegerii privind prelungirea valabilitătii Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenta medicală pentru membrii fortelor armate si dependentii lor, semnată la Washington la 14 si 17 martie 2016

13176040. DEC. ICCJ 6/16 mai 2016 - M. Of. nr. 492 - 30.VI.2016
privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii Militare de Apel privind „stabilirea întinderii efectelor Deciziei nr. 732 din 16 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale a României, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, cu referire la infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, prevăzută de art. 336 alin. (1) din Codul penal.”

13037441. H. G 277/13 aprilie 2016 - M. Of. nr. 290 - 18.IV.2016
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

13034442. O. CSB 46/04 aprilie 2016 - M. Of. nr. 285 - 14.IV.2016
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) si Unitatea de Informatii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agentiei Nationale de Combatere a Criminalitătii, privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

12993143. DEC. ORDA 23/22 martie 2016 - M. Of. nr. 228 - 28.III.2016
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a încheierii din 21 martie 2016 privind cererea de lămurire a dispozitivului hotărârii si a textului metodologiei cuprins în dispozitivul Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 si de îndreptare eroare materială

12971644. DEC. ORDA 20/08 martie 2016 - M. Of. nr. 198 - 17.III.2016
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 568A din 20 noiembrie 2015 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, pronuntată în Dosarul nr. 4.454/2/2015

12943645. H. G 126/02 martie 2016 - M. Of. nr. 163 - 03.III.2016
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

12932446. DEC. ORDA 10/17 februarie 2016 - M. Of. nr. 146 - 25.II.2016
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 privind stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie

12914247. O. MAI 15/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 118 - 16.II.2016
al ministrului afacerilor interne privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, semnat la Varsovia la data de 30 septembrie 2015 si la Bucuresti la data de 29 decembrie 2015, pentru prelungirea valabilitătii Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucuresti la 30 mai 2012 si la Varsovia la 31 mai 2012

12895848. DEC. ORDA 6/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2016
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului comun pentru comunicarea publică ambientală a operelor audiovizuale, încheiat între Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA) si Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)

12840749. DEC. ICCJ 31/19 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prin care să se dea rezolvare de principiu următoarelor chestiuni de drept: „1. Dacă dispozitiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile si în ipoteza în care beneficiarul sprijinului financiar acordat din bugetele Uniunii Europene sau celor asimilate acestora a săvârsit fapta prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000 (în perioada anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 187/2012), din culpă, precum si datorită necunoasterii cu exactitate ori a imposibilitătii de cunoastere a dispozitiilor legale ce reglementează conditiile de acordare a sprijinului financiar, lipsind deci elementul «relei-credinte» prevăzut în norma actuală de incriminare, situatie în care sunt sau nu incidente dispozitiile art. 3 din Legea nr. 187/2012;
2. Dacă simplele neconcordante existente în documentele depuse de beneficiarii sprijinului financiar; precum si neatasarea în termen, la cererea acestora, a tuturor documentelor necesare (depuse însă ulterior, până la efectiva acordare a fondurilor) se încadrează în notiunea de «suspiciune de fraudă» sau «fraudă» definită de art. 1 alin. (1) Ut a) din Conventia pentru protectia intereselor financiare ale Comunitătilor Europene, art. 27 Ut. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 si art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului României nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;
3. În ipoteza unui răspuns negativ, dacă aceste situatii mai pot fi apreciate că întrunesc elementele constitutive ale infractiunii prevăzute de art. 181 din Legea nr. 78/2000, motivat si de faptul că norma de incriminare nu întruneste cerintele de previzibilitate impuse de art. 7 din Conventie;
4. Dacă este dată cauza de neimputabilitate prevăzută de art. 30 alin. (5) din noul Cod penal atunci când eroarea asupra caracterului ilicit al faptei se datorează necunoasterii sau interpretării eronate a unor norme civile a căror nerespectare a stat la baza comiterii infractiunii prevăzute de art. 181 din Legea nr. 78/2000 în ipoteza în care respectivele norme erau cuprinse în acte normative ce nu au fost publicate în Monitorul Oficial

12838750. DEC. ORDA 172/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 13 - 08.I.2016
constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneratiilor (procentuale si minime) prevăzute în Metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzareâ fonogramelor de comert si a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 153A din 12 mai 2011 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală

12838351. DEC. ORDA 170/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2016
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind interpretarea Listei de aparate si suporturi pentru care se datorează remuneratie compensatorie pentru copie privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore si audiovizuale, încheiat în data de 8 decembrie 2015, între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si Asociatia Producătorilor si Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (APDETIC)

12788852. H. G 964/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 933 - 17.XII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

12775253. DEC. ORDA 165/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 914 - 10.XII.2015
privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneratiilor (procentuale si minime) prevăzute în Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzam a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, prin Decizia directorului generai adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 432/2006

12677254. L. P 242/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 786 - 22.X.2015
pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

12677355. D. PRES 769/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 786 - 22.X.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

12671456. DEC. ORDA 99/09 octombrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte, si Federatia Patronală a Retelelor de Comert (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) si Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte

12655457. DEC. ORDA 97/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 753 - 08.X.2015
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 4.789 din 11 decembrie 2014, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal si a Sentintei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ st fiscal, în Dosarul nr. 2.447/2/2012

12574858. DEC. ORDA 82/05 august 2015 - M. Of. nr. 620 - 14.VIII.2015
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a încheierii din 3 august 2015 privind cererea de lămurire a întinderii si aplicării dispozitivului Hotărârii arbitrate nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată, a remuneratiei cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru retransmiterea prin cablu si pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM si UNART si a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică - ambiental/lucrativ si retransmitere prin cablu

12550559. DEC. ORDA 77/20 iulie 2015 - M. Of. nr. 581 - 03.VIII.2015
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată, a remuneratiei cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru retransmiterea prin cablu si pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM si UNART si a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică - ambiental/lucrativ si retransmitere prin cablu

12536460. H. G 593/22 iulie 2015 - M. Of. nr. 559 - 28.VII.2015
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

12436061. DEC. ORDA 58/29 mai 2015 - M. Of. nr. 401 - 08.VI.2015
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 27 mai 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, si a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2011-2012

12407462. DEC. ORDA 49/13 mai 2015 - M. Of. nr. 351 - 21.V.2015
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 477 A din 26 noiembrie 2014 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, pronuntată în Dosarul nr. 4 728/2/2014

12388463. H. CM 14/25 aprilie 2015 - M. Of. nr. 321 - 12.V.2015
pentru publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizati

12254264. H. G 102/18 februarie 2015 - M. Of. nr. 128 - 19.II.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli peanut2015al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

12216465. DEC. ORDA 4/22 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2015
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 258 A din 20 decembrie 2013, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale în Dosarul nr. 3.293/2/2010

12193566. H. CM 49/12 decembrie 2014 - M. Of. nr. 30 - 14.I.2015
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizati

12181167. DEC. ORDA 127/18 decembrie 2014 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2015
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 87A din 26 martie 2014, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale, în Dosarul nr. 4.233/2/2013
Rectificare - M. Of. nr. 281 - 13.IV.2016

12071568. O. MAI 162/06 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 829 - 13.XI.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, semnate la Varsovia la data de 1 aprilie 2014 si la Bucuresti la data de 23 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucuresti la 30 mai 2012 si la Varsovia la 31 mai 2012

12044069. O. CNCAN 176/16 octombrie 2014 - M. Of. nr. 783 - 28.X.2014
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si presedintele Agentiei Nationale pentru Energie Atomică din Republica Polonă privind cooperarea si schimbul de informatii în problematica reglementărilor nucleare, semnat la Viena la 25 septembrie 2014

11898370. O. CSB 178/02 iunie 2014 - M. Of. nr. 551 - 25.VII.2014
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combaterea Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial ai României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de Informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

11894871. DEC. ORDA 67/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 545 - 23.VII.2014
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 209A din 20 noiembrie 2013, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de muncă si asigurări sociale, în Dosarul nr. 6.459/2/2012

11895472. DEC. ORDA 66/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 546 - 23.VII.2014
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea l, a Deciziei civile nr. 84A din 5 martie 2014, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale, în Dosarul nr. 3.860/2/2013

11832873. DEC. ORDA 62/11 iunie 2014 - M. Of. nr. 452 - 20.VI.2014
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 7 mai 2014 având drept obiect stabilirea modalitătii de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR - ARGOA, ARDAA si DACIN-SARA a remuneratiilor rezultate din retransmiterea prin cablu si din remuneratia compensatorie pentru copia privată a operelor audiovizuale si videogramelor, precum si desemnarea colectorului unic al remuneratiilor rezultate din retransmiterea prin cablu si modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare

11816574. DEC. ORDA 55/19 mai 2014 - M. Of. nr. 428 - 11.VI.2014
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 118A din 18 iunie 2013 si a încheierii de sedintă din 11 iunie 2013 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale, pronuntată în Dosarul nr. 8.772/2/2011

11776875. DEC. ORDA 51/08 mai 2014 - M. Of. nr. 360 - 15.V.2014
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 49A din 12 martie 2013, pronuntată în Dosarul nr. 4.789/2/2012 de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale

11621276. H. G 110/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 129 - 21.II.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

11613777. H. G 82/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 113 - 14.II.2014
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

11605978. DEC. ORDA 10/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 101 - 10.II.2014
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procesului-verbal privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - OPERA SCRISĂ.RO, prin vot liber exprimat, drept colector unic al remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

11574379. H. CM 5563/23 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2014
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor

11482580. DEC. ORDA 189/29 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 788 - 16.XII.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificării, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel national, a remuneratiilor stabilite în sumă fixă prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006

11430381. O. MAI 157/19 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 729 - 27.XI.2013
al ministrului afacerilor interne privind publicarea înMonitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne din România si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Bucuresti la 10 octombrie 2013 si la Varsovia la 18 octombrie 2013

11366382. DEC. ORDA 174/10 octombrie 2013 - M. Of. nr. 647 - 22.X.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 21 august 2013 între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) privind criteriile de repartizare a remuneratiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, precum si a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colector UPFR, pentru perioada 2013-2014

11363483. DEC. ORDA 173/10 octombrie 2013 - M. Of. nr. 641 - 17.X.2013
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentând remuneratie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore pentru perioada 2013-2014

11294984. DEC. ORDA 106/05 august 2013 - M. Of. nr. 551 - 30.VIII.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 10A din 23 ianuarie 2013 si a încheierii de sedintă din 5 iunie 2013 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale

11282585. O. CSB 125/13 august 2013 - M. Of. nr. 536 - 26.VIII.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Analiză a Tranzactiilor Financiare si a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Analiza a Tranzactiilor Financiare si a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

11277886. O. CSB 124/13 august 2013 - M. Of. nr. 531 - 22.VIII.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare între unitătile de informatii financiare din România si Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

11263487. DEC. ORDA 92/17 iulie 2013 - M. Of. nr. 510 - 13.VIII.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 106 A din 3 iulie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale

11235988. O. ORDA 87/09 iulie 2013 - M. Of. nr. 468 - 29.VII.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice, încheiat la 12 octombrie 2011

11227689. DEC. ORDA 90/12 iulie 2013 - M. Of. nr. 455 - 24.VII.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 162A din 31 octombrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale

11173290. H. G 411/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 384 - 27.VI.2013
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

11093991. DEC. ORDA 58/29 aprilie 2013 - M. Of. nr. 273 - 15.V.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 23 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiei echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, si a comisionului datorat organismului colector UPFR, pentru perioada 2012-2014

11091692. DEC. ORDA 53/22 aprilie 2013 - M. Of. nr. 270 - 14.V.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a considerentelor Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronuntate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013 în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2013

11075093. DEC. ORDA 56/23 aprilie 2013 - M. Of. nr. 252 - 07.V.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea l, a Hotărârii arbitrale din 19 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea modalitătii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR si UPFR, a remuneratiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comert, a celor publicate în scop comercial si a reproducerilor acestora, datorată de către societătile de retransmitere prin cablu, precum si a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, pentru perioada 2012-2014

11062394. DEC. ORDA 48/17 aprilie 2013 - M. Of. nr. 238 - 25.IV.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 136A din 28 septembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având ca obiect repartizarea remuneratiilor si a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu si pentru remuneratia compensatorie pentru copia privată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 20 septembrie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 247/2011

11059295. H. G 187/23 aprilie 2013 - M. Of. nr. 234 - 23.IV.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

11038596. L. P 202/09 noiembrie 1998 - M. Of. nr. 206 - 11.IV.2013
privind organizarea Monitorului Oficial al României - republicare
Republicare:
-L. P 202/09 noiembrie 1998 - M. Of. nr. 511 - 03.VII.2017

11017297. L. P 74/28 martie 2013 - M. Of. nr. 178 - 01.IV.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Ofcial al României

11017398. D. PRES 342/27 martie 2013 - M. Of. nr. 178 - 01.IV.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

11009799. DEC. ORDA 29/11 martie 2013 - M. Of. nr. 164 - 27.III.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronuntată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuza rea operelor scrise si operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, si VISARTA - Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012

109991100. DEC. ORDA 24/06 martie 2013 - M. Of. nr. 148 - 20.III.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 105A din 3 iulie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 9 februarie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată si cuantumul acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 27 februarie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2012

109762101. DEC. ORDA 14/12 februarie 2013 - M. Of. nr. 120 - 04.III.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronuntate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012

109550102. DEC. ORDA 10/05 februarie 2013 - M. Of. nr. 93 - 14.II.2013
privind modificarea, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel national, a remuneratiilor cuvenite producătorilor de opere audiovizuale prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale al U.P.F.A R - A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, precum si desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor de Audiovizual (U.PFA.R - A.R.G.O.A.) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere

108829103. DEC. ORDA 246/03 decembrie 2012 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 113A din 9 iulie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 11 iulie 2011, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea si distribuirea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 26 iulie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 223/2011

108367104. DEC. CC 864/18 octombrie 2012 - M. Of. nr. 853 - 18.XII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

108286105. DEC. ORDA 247/04 decembrie 2012 - M. Of. nr. 840 - 13.XII.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 146A din 11 octombrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrate nr. 6 din 21 mai 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel în asteptare pentru telefoanele mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 iunie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 70/2012

108305106. DEC. ORDA 248/04 decembrie 2012 - M. Of. nr. 842 - 13.XII.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 88A din 31 mai 2012 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 2 pronuntate la data de 22 februarie 2012 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2012

108306107. H. G 1205/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 843 - 13.XII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

108038108. O. MAN 142/23 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 815 - 05.XII.2012
al ministrului apărării nationale privind declasificarea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor ordine ale ministrului apărării nationale

107737109. DEC. CA Buc 198/08 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 780 - 20.XI.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 121A din 13 septembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale

107304110. DEC. ORDA 192/18 octombrie 2012 - M. Of. nr. 723 - 24.X.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind remuneratia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice si alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă

106943111. DEC. ORDA 151/19 septembrie 2012 - M. Of. nr. 679 - 01.X.2012
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind remuneratia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise gestionate de Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice – PERGAM

106787112. DEC. ORDA 148/04 septembrie 2012 - M. Of. nr. 655 - 14.IX.2012
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a încheierii de sedintă pronuntate în camera de consiliu din data de 23 august 2012 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea arbitrală nr. 7 din data de 6 iulie 2012, având ca obiect stabilirea punctului de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012

106343113. O. CSB 232/06 august 2012 - M. Of. nr. 581 - 14.VIII.2012
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) si Unitatea de Informatii Financiare si Actiune împotriva Retelelor Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

106237114. H. CM 259/17 martie 2012 - M. Of. nr. 562 - 08.VIII.2012
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizati

106085115. DEC. ORDA 132/10 iulie 2012 - M. Of. nr. 529 - 31.VII.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 7 din data de 6 iulie 2012 având ca obiect stabilirea punctului de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie

105986116. DEC. ORDA 133/12 iulie 2012 - M. Of. nr. 520 - 26.VII.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 8 din data de 9 iulie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

105871117. DEC. ORDA 134/13 iulie 2012 - M. Of. nr. 505 - 23.VII.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 9 din 10 iulie 2012 având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Videograme din România si Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPVR si UPFAR - ARGOA) a remuneratiei compensatorii pentru copia privată, a remuneratiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenită producătorilor de videograme, precum si modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă desemnat colector

105736118. O. SGG 747/10 iulie 2012 - M. Of. nr. 487 - 17.VII.2012
privind abrogarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 1.432/2010 privind procedurile publicării, republicării si rectificării, precum si ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

105598119. O. MAI 145/21 iunie 2012 - M. Of. nr. 463 - 09.VII.2012
al ministrului administratiei si internelor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucuresti la 30 mai 2012 si la Varsovia la 31 mai 2012

105420120. DEC. CD 3/02 iulie 2012 - M. Of. nr. 440 - 02.VII.2012
privind desemnarea persoanei împuternicite să transmită actele Parlamentului României si ale Camerei Deputatilor spre publicare în Monitorul Oficial al României

105398121. OUG. G 36/27 iunie 2012 - M. Of. nr. 436 - 30.VI.2012
privind unele măsuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

105402122. O. SGG 591/30 iunie 2012 - M. Of. nr. 437 - 30.VI.2012
al secretarului general al Guvernului privind procedurile publicării, republicării si rectificării, precum si ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

104958123. DEC. ORDA 70/29 mai 2012 - M. Of. nr. 381 - 07.VI.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 6 pronuntate la data de 21 mai 2012, având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile

104413124. DEC. ORDA 50/17 aprilie 2012 - M. Of. nr. 328 - 15.V.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I-a Hotărârii arbitrale nr. 5 pronuntate la data de 12 aprilie 2012, având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert, a fonogramelor publicate în scop comercial si a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune cuvenite organismelor Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) si Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), precum si comisionul datorat colectorului unic UPFR, pentru perioada 1 iulie 2011- 31 decembrie 2012

104414125. DEC. ORDA 60/09 mai 2012 - M. Of. nr. 328 - 15.V.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a încheierii de sedintă pronuntate la data de 25 aprilie 2012 ce vizează lămurirea dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 4 pronuntate la data de 22 martie 2012, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012

103614126. DEC. ORDA 40/26 martie 2012 - M. Of. nr. 231 - 06.IV.2012
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 4, pronuntată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuza rea operelor scrise si operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, si VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA

103538127. DEC. ORDA 36/20 martie 2012 - M. Of. nr. 218 - 02.IV.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitra le nr. 3 pronuntate la data de 15 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti reprezentati de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

103164128. H. G 138/13 martie 2012 - M. Of. nr. 169 - 15.III.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

103028129. DEC. ORDA 17/24 februarie 2012 - M. Of. nr. 148 - 06.III.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotarârii arbitrate nr. 2 pronuntate la data de 22 februarie 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hârtie pentru copiator format A4

102932130. DEC. ORDA 14/14 februarie 2012 - M. Of. nr. 135 - 27.II.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din data de 9 februarie 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată si cuantumul acesteia

102495131. DEC. ORDA 4/20 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 88 - 03.II.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având ca obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

101868132. H. G 1279/27 decembrie 2011 - M. Of. nr. 934 - 29.XII.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

100899133. L. P 209/15 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 819 - 21.XI.2011
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” în proprietatea acesteia

100900134. D. PRES 808/14 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 819 - 21.XI.2011
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” în proprietatea acesteia

100768135. H. BCD 12/07 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 799 - 11.XI.2011
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

100693136. O. MAI 245/01 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 791 - 08.XI.2011
al ministrului administratiei si internelor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul învătământului, instruirii si calificării politistilor, semnat la Bucuresti la 12 octombrie 2011

100683137. DEC. ICCJ 12/19 septembrie 2011 - M. Of. nr. 789 - 07.XI.2011
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Galati privind solutionarea actiunilor întemeiate pe dispozitiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2011, după pronuntarea deciziilor Curtii Constitutionale nr. 1.358 din 21 octombrie 2010 si nr. 1.360 din 21 octombrie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, punând în dezbatere si punctul de vedere transmis de Ministerul Justitiei, conform căruia deciziile anterior mentionate sunt aplicabile tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, inclusiv în faza procesuală a recursului

100423138. DEC. ORDA 267/12 octombrie 2011 - M. Of. nr. 744 - 24.X.2011
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 3 octombrie 2011 având ca obiect stabilirea modalitătii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR si UPFR, a remuneratiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, precum si a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme

100311139. H. CM 2670/16 septembrie 2011 - M. Of. nr. 728 - 17.X.2011
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizati

100183140. DEC. ORDA 266/04 octombrie 2011 - M. Of. nr. 710 - 07.X.2011
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 septembrie 2011, având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

100035141. DEC. ORDA 232/05 august 2011 - M. Of. nr. 691 - 29.IX.2011
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile

99833142. DEC. ORDA 247/31 august 2011 - M. Of. nr. 669 - 20.IX.2011
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având drept obiect repartizarea remuneratiilor si a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu si pentru remuneratia compensatorie pentru copia privată

99704143. H. G 358/20 mai 1991 - M. Of. nr. 653 - 14.IX.2011
privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” - republicare

99605144. O. CSB 174/30 august 2011 - M. Of. nr. 640 - 07.IX.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Investigatii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Investigatii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

99606145. O. CSB 175/30 august 2011 - M. Of. nr. 640 - 07.IX.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare a Republicii San Marino mi domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare a Republicii San Marino în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

99607146. O. CSB 176/30 august 2011 - M. Of. nr. 640 - 07.IX.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului privind modificarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Republica Polonă privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor, semnat la data de 5 iulie 2002 la Varsovia
Acord privind modificarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Republica Polonă privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor, semnat la data de 5 iulie 2002 la Varsovia

99042147. H. G 750/27 iulie 2011 - M. Of. nr. 554 - 04.VIII.2011
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"

98862148. DEC. ORDA 223/13 iulie 2011 - M. Of. nr. 526 - 26.VII.2011
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 11 iulie 2011, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea si distribuirea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale

98435149. DEC. ORDA 216/24 iunie 2011 - M. Of. nr. 470 - 05.VII.2011
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 153A din 12 mai 2011 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală

98406150. O. CSB 154/28 iunie 2011 - M. Of. nr. 464 - 01.VII.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

98094151. DEC. ORDA 203/27 mai 2011 - M. Of. nr. 420 - 16.VI.2011
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 139Adin 3 mai 2011 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală

98095152. DEC. ORDA 204/27 mai 2011 - M. Of. nr. 420 - 16.VI.2011
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 114A din 5 aprilie 2011 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală

98084153. H. BCD 5/14 iunie 2011 - M. Of. nr. 419 - 15.VI.2011
privind modificarea tarifului pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba maghiară

96535154. H. G 267/23 martie 2011 - M. Of. nr. 206 - 24.III.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

96493155. OUG. G 24/16 martie 2011 - M. Of. nr. 202 - 23.III.2011
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” în proprietatea acesteia

95471156. O. SGCD 1432/21 decembrie 2010 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2011
privind procedurile publicării, republicării si rectificării, precum si ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

94773157. H. G 1339/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 875 - 28.XII.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

94643158. DEC. ORDA 327/15 decembrie 2010 - M. Of. nr. 861 - 22.XII.2010
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

94376159. O. CNCAN 326/12 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 827 - 10.XII.2010
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere pentru dezvoltarea modalitătilor de cooperare între autorităti privind transportul în sigurantă al materialelor radioactive în scopuri civile, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2010 si la Londra la 21 iulie 2010

94296160. O. CNCAN 327/12 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 819 - 08.XII.2010
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere pentru cooperarea si schimbul de informatii în problematica reglementărilor nucleare dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Comisia de Securitate Nucleară a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010

94297161. O. CNCAN 328/12 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 819 - 08.XII.2010
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directoratul pentru Securitatea Radiologică din Republica Macedonia pentru cooperarea în domeniul reglementării aspectelor de radioprotectie, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2010

94180162. DEC. ORDA 311/12 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 803 - 02.XII.2010
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 161 A din 23 iunie 2010 si a încheierii privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 161 A din 23 iunie 2010 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală

94144163. O. MAE 2159/15 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 800 - 30.XI.2010
al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la deschiderea si functionarea Institutului Cultural Român “Minai Eminescu” de la Chisinău, încheiat în formă simplificată, prin schimb de note verbale, semnate la Chisinău la 23 septembrie 2010 si 12 octombrie 2010

94083164. H. CD 13/24 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 793 - 26.XI.2010
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

93062165. DEC. ORDA 284/23 septembrie 2010 - M. Of. nr. 668 - 30.IX.2010
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 22 septembrie 2010 pentru stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

92922166. DEC. ORDA 269/06 septembrie 2010 - M. Of. nr. 651 - 20.IX.2010
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 septembrie 2010 privind stabilirea modalitătii de repartizare a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA si UPFAR - ARGOA

92123167. H. G 802/04 august 2010 - M. Of. nr. 560 - 09.VIII.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

91510168. O. MAI 135/21 iunie 2010 - M. Of. nr. 482 - 14.VII.2010
al ministrului administratiei si internelor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Varsovia la 27 mai 2010

91387169. H. CD 11/05 iulie 2010 - M. Of. nr. 467 - 07.VII.2010
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

90914170. H. CM 487/07 mai 2010 - M. Of. nr. 401 - 16.VI.2010
pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor

90562171. O. MAE 821/18 mai 2010 - M. Of. nr. 356 - 31.V.2010
al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Programului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Mongoliei pentru anii 2010-2012, semnat la Ulan Bator la 22 aprilie 2010

90478172. O. MAE 783/06 mai 2010 - M. Of. nr. 347 - 26.V.2010
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Programului executiv al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniile culturii, stiintei, învătământului si sportului, pentru anii 2010-20^3, semnat la Hanofla 8 aprilie 2010

90275173. DEC. ORDA 189/03 mai 2010 - M. Of. nr. 314 - 13.V.2010
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneratiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistic

89880174. DEC. ORDA 180/06 aprilie 2010 - M. Of. nr. 273 - 27.IV.2010
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 martie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile

89211175. DEC. ORDA 170/11 martie 2010 - M. Of. nr. 183 - 23.III.2010
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 25 februarie 2010 privind stabilirea modalitătii de repartizare a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA si DACIN-SARA

88675176. H. G 135/23 februarie 2010 - M. Of. nr. 127 - 24.II.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

88677177. O. CNCAN 363/17 decembrie 2009 - M. Of. nr. 127 - 24.II.2010
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea îmbunătătirii sigurantei fizice a surselor radioactive si a materialelor nucleare speciale din România, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2009

87495178. DEC. ORDA 138/14 decembrie 2009 - M. Of. nr. 910 - 24.XII.2009
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică
Protocol referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică

87105179. O. MAI 280/16 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 862 - 10.XII.2009
al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Varsovia la 12 octombrie 2009

86670180. H. BCD 10/16 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 810 - 26.XI.2009
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

86457181. O. CNCAN 266/24 septembrie 2009 - M. Of. nr. 783 - 17.XI.2009
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Autoritatea pentru Radioprotectie (NRPA) din Norvegia privind cooperarea în cadrul proiectului intitulat „Energia nucleară sigură - Programul regional de excelentă pentru România”, semnat la Bucuresti la 24 august 2009 si la Osteras la 18 august 2009

83653182. L. P 202/09 noiembrie 1998 - M. Of. nr. 470 - 08.VII.2009
privind organizarea Monitorului Oficial al României - republicare
Republicare:
-L. P 202/09 noiembrie 1998 - M. Of. nr. 206 - 11.IV.2013
Rectificare - M. Of. nr. 233 - 23.IV.2013
-L. P 202/09 noiembrie 1998 - M. Of. nr. 511 - 03.VII.2017

83453183. O. CSB 70/26 iunie 2009 - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

83284184. DEC. ORDA 71/25 mai 2009 - M. Of. nr. 434 - 25.VI.2009
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 264 A din 2 decembrie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

83261185. DEC. ORDA 77/09 iunie 2009 - M. Of. nr. 430 - 24.VI.2009
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului unic al remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe, repartizarea remuneratiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare si modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă colector unic

82780186. L. P 224/05 iunie 2009 - M. Of. nr. 389 - 09.VI.2009
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

82781187. D. PRES 917/05 iunie 2009 - M. Of. nr. 389 - 09.VI.2009
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

82455188. H. BCD 5/25 mai 2009 - M. Of. nr. 353 - 26.V.2009
pentru modificarea Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputatilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

82410189. DEC. ORDA 60/24 aprilie 2009 - M. Of. nr. 346 - 25.V.2009
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului unic al remuneratiei cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, repartizarea remuneratiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare si modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă colector unic

82243190. O. MAN 46/23 aprilie 2009 - M. Of. nr. 331 - 19.V.2009
al ministrului apărării nationale privind declasificarea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării nationale emis în anul 2009

82153191. H. G 565/13 mai 2009 - M. Of. nr. 323 - 14.V.2009
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

82085192. DEC. ORDA 61/24 aprilie 2009 - M. Of. nr. 316 - 13.V.2009
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum si cuantumul acestei remuneratii

81107193. DEC. ORDA 44/26 martie 2009 - M. Of. nr. 227 - 07.IV.2009
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 9 martie 2009 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu

78711194. DEC. ORDA 232/22 decembrie 2008 - M. Of. nr. 17 - 09.I.2009
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 15 decembrie 2008 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe înregistrări sonore

76173195. H. CD 11/08 octombrie 2008 - M. Of. nr. 697 - 14.X.2008
pentru modificarea Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputatilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

75881196. H. CD 10/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 669 - 26.IX.2008
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

75872197. O. MIRA 624/23 septembrie 2008 - M. Of. nr. 667 - 25.IX.2008
al ministrului internelor si reformei administrative privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative din România si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substante nucleare si alte materiale radioactive, semriat la Bucuresti la data de 15 septembrie 2008

75390198. OG. G 23/27 august 2008 - M. Of. nr. 626 - 28.VIII.2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

75134199. O. CSB 70/31 iulie 2008 - M. Of. nr. 599 - 11.VIII.2008
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul Japonez de Informatii Financiare al Comisiei Irationale de Sigurantă Publică din Japonia privind schimbul de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea terorismului

74497200. Lista. AEP 533/30 iunie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
Completarea listei partidelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 30 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) dinLegea nr. 334/2006, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 1 iulie 2008

73871201. DEC. ORDA 115/06 iunie 2008 - M. Of. nr. 465 - 23.VI.2008
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 2 iunie 2008 privind lămurirea întelesului, întinderii si aplicării Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor

73821202. Lista. AEP 457/19 iunie 2008 - M. Of. nr. 457 - 19.VI.2008
Completarea listei partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 15 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 16 iunie 2008

72485203. DEC. ORDA 46/18 martie 2008 - M. Of. nr. 279 - 10.IV.2008
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 18 A din 31 ianuarie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

72491204. DEC. ORDA 41/10 martie 2008 - M. Of. nr. 281 - 10.IV.2008
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 271A din 2 noiembrie 2007 si a Încheierii privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 271 din 2 noiembrie 2007 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

72462205. O. MEF 1035/01 aprilie 2008 - M. Of. nr. 276 - 08.IV.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” pe anul 2008

72463206. O. CD 364/01 aprilie 2008 - M. Of. nr. 276 - 08.IV.2008
al secretarului general al Camerei Deputatilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” pe anul 2008

69695207. DEC. ORDA 369/26 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 836 - 06.XII.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 20 noiembrie 2007 privind determinarea remuneratiei procentuale datorate producătorilor de videograme reprezentati de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.), reprezentând dreptul de retransmitere prin cablu si dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privată

69566208. O. CSB 642/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 815 - 29.XI.2007
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului FIU.NET pentru participarea la Proiectul Directiei generale justitie, libertate, securitate, 2007-2009, actiunea „Dezvoltarea FIU.NET”

69353209. DEC. ORDA 354/07 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 791 - 21.XI.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de adoptare a Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de artă vizuală de către organismele de televiziune

69118210. H. BCD 17/07 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 767 - 13.XI.2007
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României

68609211. DEC. ORDA 331/08 octombrie 2007 - M. Of. nr. 709 - 19.X.2007
privind desemnarea Asociatiei pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) ca organism de gestiune colector al remuneratiilor stabilite în metodologia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 6 iunie 2007 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 192/2007, pentru utilizarea repertoriului gestionat de acest organism de gestiune colectivă

68204212. H. FRD 2/27 august 2007 - M. Of. nr. 659 - 26.IX.2007
privind aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând comunitătile rome eligibile pentru sprijin în cadrul Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială si a altor dispozitii procedurale

68138213. O. MIRA 280/23 august 2007 - M. Of. nr. 648 - 24.IX.2007
al ministrului internelor si reformei administrative pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Agentia Europeană pentru Managementul Cooperării Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Varsovia la 13 iunie 2007
Acord-cadru de parteneriat între Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Agentia Europeană pentru Managementul Cooperării Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – FRONTEX

68016214. DEC. ORDA 281/20 august 2007 - M. Of. nr. 631 - 13.IX.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 18A din 1 februarie 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

67811215. DEC. ORDA 279/10 august 2007 - M. Of. nr. 610 - 04.IX.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 134A din 24 mai 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

67615216. DEC. ORDA 262/31 iulie 2007 - M. Of. nr. 586 - 27.VIII.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 25 iulie 2007

67549217. H. FRD 2/02 aprilie 2007 - M. Of. nr. 575 - 22.VIII.2007
privind aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Manualului de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finantat de către Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul României

67528218. DEC. ORDA 230/05 iulie 2007 - M. Of. nr. 572 - 21.VIII.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 23.A/5.02.2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

67438219. DEC. ORDA 225/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 562 - 16.VIII.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 115A din 2 mai 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

67439220. DEC. ORDA 226/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 562 - 16.VIII.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 116A din 2 mai 2007 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

66311221. O. MIMMCTP 18/30 mai 2007 - M. Of. nr. 415 - 21.VI.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către Guvernul Republicii Populare Chineze a unui grant privind cooperarea în domeniul resurselor umane

66135222. O. SGCD 493/23 mai 2007 - M. Of. nr. 398 - 13.VI.2007
al secretarului general al Camerei Deputatilor pentru modificarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României

65995223. DEC. ORDA 192/24 mai 2007 - M. Of. nr. 382 - 06.VI.2007
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental si lucrativ

65331224. H. BCD 8/07 mai 2007 - M. Of. nr. 307 - 09.V.2007
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României

65258225. DEC. ORDA 173/23 aprilie 2007 - M. Of. nr. 298 - 04.V.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului pentru stabilirea Metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale

65076226. DEC. ORDA 170/13 aprilie 2007 - M. Of. nr. 278 - 26.IV.2007
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrate din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

65089227. O. MFP 545/04 aprilie 2007 - M. Of. nr. 279 - 26.IV.2007
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a amendamentului nr. 1 la Memorandumul de finantare ISPA „Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare si de epurare a apelor uzate în judetul Caras-Severin, România"

64820228. H. UNEJ 13/02 aprilie 2007 - M. Of. nr. 249 - 13.IV.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a completărilor aduse tabloului executorilor judecătoresti

64626229. O. MFP 304/22 februarie 2007 - M. Of. nr. 228 - 03.IV.2007
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finantare ISPA

64156230. O. MFP 303/22 februarie 2007 - M. Of. nr. 181 - 15.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

63960231. O. SGCD 189/02 martie 2007 - M. Of. nr. 157 - 06.III.2007
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” pe anul 2007

63643232. O. MFP 125/26 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 115 - 15.II.2007
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de finantare dintre Comisia Europeană si Guvernul României privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Asistentă în vederea organizării în anul 2006 a două comitete de monitorizare ISPA în România"

63482233. DEC. ORDA 432/07 decembrie 2006 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

63299234. DEC. ORDA 31/19 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 70 - 30.I.2007
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune

63277235. O. MFP 68/15 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2007
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

63278236. O. MFP 69/15 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2007
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

63034237. DEC. ORDA 411/24 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 36 - 18.I.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

63067238. DEC. ORDA 442/27 decembrie 2006 - M. Of. nr. 35 - 18.I.2007
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice

63025239. H. G 1898/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 34 - 17.I.2007
pentru declasificarea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 947/2006 privind aprobarea contractului de consultantă si servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societătii Comerciale „Romtelecom” - S.A..

62916240. H. G 1917/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 27 - 16.I.2007
privind aprobarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la data de 14 decembrie 2006, la Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Integrării Europene si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinantarea si administrarea proiectului „Extinderea implementării Agendei locale 21 în România", semnat la Bucuresti la 12 mai 2006 si aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 898/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 31 iulie 2006
Protocol aditional la Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Integrării Europene si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinantarea si administrarea proiectului „Extinderea implementării Agendei locale 21 în România", semnat la Bucuresti la 12 mai 2006

62328241. H. FRD 6/23 mai 2006 - M. Of. nr. 1019 - 21.XII.2006
privind aprobarea modificărilor la Ghidul de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii, aplicabil în cadrul SDSCM, si republicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I
Ghidul de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii republicare

62301242. H. G 1690/29 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1015 - 20.XII.2006
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.087/2006 pentru majorarea plafoanelor de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

61982243. DEC. ORDA 399/16 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 982 - 08.XII.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producătorilor de fonograme

61375244. O. MAE 12702/24 octombrie 2006 - M. Of. nr. 916 - 10.XI.2006
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.718/2006 privind neproliferarea/Republica Populară Democrată Coreeană, adoptată la 14 octombrie 2006

61350245. H. G 1572/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 914 - 09.XI.2006
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" pe anul 2006

60911246. DEC. ORDA 365/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 857 - 19.X.2006
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale

60877247. H. G 1031/09 august 2006 - M. Of. nr. 854 - 18.X.2006
privind declasificarea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor anexe la hotărârile Guvernului adoptate în anii 2004-2005

60800248. DEC. ORDA 280/31 august 2006 - M. Of. nr. 841 - 12.X.2006
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 29.A/ 07.03.2006 si a Deciziei civile nr. 116 A/ 15.06.2006 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

60701249. H. G 1316/20 septembrie 2006 - M. Of. nr. 830 - 09.X.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.585/2005 privind aprobarea proiectului final al contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni detinut de stat la Banca Comercială Română - S.A. si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2005 pentru aprobarea pretului de vânzare al actiunilor detinute de stat la Banca Comercială Română - S.A. si a unor documente contractuale necesare încheierii procesului de privatizare a acestei bănci

60196250. O. MFP 1339/11 august 2006 - M. Of. nr. 760 - 06.IX.2006
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

59955251. O. MFP 561/07 aprilie 2006 - M. Of. nr. 722 - 23.VIII.2006
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finantare ISPA.

59024252. DEC. ORDA 195/23 iunie 2006 - M. Of. nr. 594 - 10.VII.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 20 iunie 2006 privind stabilirea modalitătii de împărtire, între organismele de gestiune colectivă DACIN-SARA si UPFAR-ARGOA, a procentului de 50% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale din procentul de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor

58018253. O. MMGA 406/28 aprilie 2006 - M. Of. nr. 453 - 25.V.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Centrul pentru Dezvoltare si Cercetare Inginerească, Corpul Inginerilor din Armata Statelor Unite ale Americii, privind cooperarea tehnică în domeniile gospodăririi resurselor de apă, ingineriei râurilor, gospodăririi si restaurării zonelor umede, prevenirii inundatiilor, managementului zonei costiere, evaluării si remedierii mediului si pregătirii în caz de dezastre, semnat la Bucuresti la 13 ianuarie 2006
Memorandum de întelegere între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Centrul pentru Dezvoltare si Cercetare Inginerească, Corpul Inginerilor din Armata Statelor Unite ale Americii, privind cooperarea tehnică în domeniile gospodăririi resurselor de apă, ingineriei râurilor, gospodăririi si restaurării zonelor umede, prevenirii inundatiilor, managementului zonei costiere, evaluării si remedierii mediului si pregătirii în caz de dezastre

57625254. DEC. ORDA 85/17 aprilie 2006 - M. Of. nr. 408 - 11.V.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

57626255. DEC. ORDA 86/17 aprilie 2006 - M. Of. nr. 408 - 11.V.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006 privind stabilirea modalitătii de repartizare între organismele de gestiune colectivă beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată colectată de către organismele colectori unici

57474256. O. MMGA 331/05 aprilie 2006 - M. Of. nr. 397 - 09.V.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului din Spania privind cooperarea în domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor, semnat la Madrid la 30 noiembrie 2005
Memorandum de întelegere între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului din Spania privind cooperarea în domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor

57310257. DEC. ORDA 74/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

57311258. DEC. ORDA 75/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

56825259. O. SGCD 128/03 aprilie 2006 - M. Of. nr. 304 - 04.IV.2006
al secretarului general al Camerei Deputatilor privind revocarea si, respectiv, numirea Consiliului de administratie al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“

56443260. O. MS 194/09 martie 2006 - M. Of. nr. 251 - 21.III.2006
al ministrului sănătătii privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului aferent împrumutului nerambursabil ROM-202-G01-H-00 si a Amendamentului aferent împrumutului nerambursabil ROM-202-G01- T-00

56466261. Mod si compl. 254/21 martie 2006 - M. Of. nr. 254 - 21.III.2006
Modificări la Lista unitătilor tipografice abilitate să execute lucrări sub supravegherea Companiei Nationale “Imprimeria Natională“ - S.A., conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.603/2002 privind abilitarea unitătilor tipografice si distributia formularelor cu regim special, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.246 din 23 decembrie 2004

56333262. DEC. ORDA 30/23 februarie 2006 - M. Of. nr. 231 - 14.III.2006
pentru stabilirea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate si marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de înregistrare în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverintelor de înscriere în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si a modelului autorizatiei de înregistrare în Registrul national al multiplicatorilor

56134263. H. G 1699/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 208 - 07.III.2006
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor la hotărârile Guvernului adoptate în anul 2005, care nu au fost publicate

56081264. DEC. ORDA 28/21 februarie 2006 - M. Of. nr. 202 - 03.III.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 20 februarie 2006

55786265. DEC. ORDA 17/30 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 158 - 20.II.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, precum si desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere

55788266. DEC. ORDA 18/30 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 158 - 20.II.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si a altor opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor prin comunicare publică si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor: regizorului sau realizatorului, în calitate de autor principal, autorului adaptării, autorului scenariului, autorului dialogului, autorului grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, ai operelor cinematografice sau audiovizuale, români, precum si desemnarea organismului de gestiune colectivă Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru comunicarea publică a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale

55773267. H. G 201/16 februarie 2006 - M. Of. nr. 155 - 17.II.2006
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“ pe anul 2006

55782268. O. MAE 766/23 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 152 - 17.II.2006
al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.643/2005 privind situatia din Republica Côte d’Ivoire, adoptată la 15 decembrie 2005

55723269. O. MAE 767/23 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2006
al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.647/2005 privind situatia din Republica Liberia

55684270. O. MAE 6065/25 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 136 - 14.II.2006
al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.636/2005 privind situatia din Orientul Mijlociu, adoptată la 31 octombrie 2005

55685271. O. MAE 7240/23 decembrie 2005 - M. Of. nr. 136 - 14.II.2006
al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.532/2004 privind situatia din Republica Liberia, adoptată la 12 martie 2004

55583272. DEC. ORDA 244/19 decembrie 2005 - M. Of. nr. 123 - 09.II.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si a tabelului cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme

55600273. O. MFP 78/20 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2006
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

55437274. DEC. ORDA 11/18 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind comunicarea publică a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe si desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe pentru comunicarea publică a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe

54544275. DEC. ORDA 237/07 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1174 - 27.XII.2005
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi

54254276. DEC. ORDA 238/07 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1140 - 16.XII.2005
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 28 noiembrie 2005, având drept obiect împărtirea procentului de 0,5% cuvenit titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor

53589277. O. MEC 5509/22 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1054 - 26.XI.2005
al ministrului educatiei si cercetării privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în domeniul învătământului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina pentru anii de învătământ 2005/2006 si 2006/2007, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2005
Protocol de colaborare în domeniul învătământului între Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina pentru anii de învătământ 2005/2006 si 2006/2007

53611278. O. MAI 1015/07 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1057 - 26.XI.2005
al ministrului administratiei si internelor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de actiune pentru promovarea cetăteniei europene active (participare civică), semnat la Bruxelles la 4 aprilie 2005
Memorandum de întelegere între România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de actiune pentru promovarea cetăteniei europene active (participare civică)

53565279. O. MFP 1735/15 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1048 - 25.XI.2005
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului nr. 4 la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România“

53587280. O. MFP 1734/15 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1053 - 25.XI.2005
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului nr. 4 la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Modernizarea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în orasul Pascani, România“

53177281. DEC. ORDA 212/18 octombrie 2005 - M. Of. nr. 981 - 04.XI.2005
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 15 octombrie 2005, având drept obiect Metodologia privind remuneratia datorată de către organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă

53100282. O. MAE 3999/10 octombrie 2005 - M. Of. nr. 966 - 01.XI.2005
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.591/2005 privind situatia din Republica Sudan

52913283. O. MFP 1517/10 octombrie 2005 - M. Of. nr. 929 - 18.X.2005
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

52914284. O. MFP 1518/10 octombrie 2005 - M. Of. nr. 929 - 18.X.2005
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

52447285. O. MAE 2585/31 august 2005 - M. Of. nr. 856 - 22.IX.2005
al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.612/2005, nr. 1.616/2005 si nr. 1.617/2005

51867286. DEC. ORDA 167/08 august 2005 - M. Of. nr. 741 - 15.VIII.2005
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a remuneratiilor stabilite în sumă fixă, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 769/1999, modificate pe baza indicelui de inflatie, stabilit la nivel national

51628287. O. MFP 809/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 704 - 04.VIII.2005
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului nr. 5 la Memorandumul de finantare 2000/RO/16/P/PT/003 “Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă, România“

51517288. O. MFP 622/16 mai 2005 - M. Of. nr. 687 - 01.VIII.2005
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finantare ISPA.

51480289. O. MAE 1440/19 iulie 2005 - M. Of. nr. 683 - 29.VII.2005
al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.171/1998 si nr. 1.572/2004

51259290. DEC. ORDA 133/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 657 - 25.VII.2005
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor

51237291. DEC. CC 419/18 iulie 2005 - M. Of. nr. 653 - 22.VII.2005
asupra modului în care Parlamentul României a pus de acord prevederile Legii privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 375 din 6 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 8 iulie 2005

50533292. DEC. ORDA 124/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 529 - 22.VI.2005
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzări initiale, si a tabelului cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare

50475293. DEC. ORDA 107/05 mai 2005 - M. Of. nr. 516 - 17.VI.2005
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum si a cuantumului acestei remuneratii si a Hotărârii arbitrale din data de 28 aprilie 2005

50381294. DEC. ORDA 123/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 501 - 14.VI.2005
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 23 mai 2005 privind plata remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru aparatele fotocopiator, imprimantă, scanner si aparat multifunctional, cu/fără functie de fotocopiere, de către importatorii si producătorii de astfel de aparate, precum si a cuantumului acestei remuneratii

49944295. O. MFP 609/12 mai 2005 - M. Of. nr. 423 - 19.V.2005
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a amendamentului nr. 4 la Memorandumul de finantare 2000/RO/16/P/PE/004 “Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate si modernizarea retelei de canalizare în orasul Timisoara, România“

49406296. O. MFP 1574/20 octombrie 2004 - M. Of. nr. 344 - 22.IV.2005
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finantare si a unui amendament la un memorandum de finantare ISPA

49407297. O. MFP 1574/20 octombrie 2004 - M. Of. nr. 344 bis - 22.IV.2005
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finantare si a unui amendament la un memorandum de finantare ISPA
Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor solide în judetul Dâmbovita, România”
Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Sistem integrat de management al deseurilor în judetul Teleorman, România”
Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Pitesti, judetul Arges, România”
Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Reabilitarea sectiunii Câmpina-Predeal de pe linia de cale ferată Bucuresti-Brasov, România”
Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Asistentă tehnică pentru întărirea capacitătii institutionale a beneficiarilor finali ai programului ISPA în sectorul de apă si apă uzată din România”
Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de mediu în România”
Amendamentul nr. 3 la Memorandumul de finantare ISPA: “Reabilitarea retelei de canalizare si facilitătilor de epurare a apelor uzate pentru a proteja fluviul Dunărea în orasul Craiova”

48956298. H. G 234/31 martie 2005 - M. Of. nr. 275 - 01.IV.2005
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2005

48654299. H. BECMB 14/13 martie 2005 - M. Of. nr. 218 - 15.III.2005
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a denumirilor si semnelor electorale ale partidelor politice si aliantelor electorale care participă la alegerile locale partiale din data de 3 aprilie 2005

48098300. O. MFP 1798/03 decembrie 2004 - M. Of. nr. 117 - 07.II.2005
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a amendamentului nr. 1 la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare si tratare a apelor uzate în municipiul Bacău, judetul Bacău, România”

47847301. DEC. ORDA 174/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 58 - 18.I.2005
privind publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor arbitrale nr. 1/2004 si nr. 2/2004

46191302. H. FRD 10/17 septembrie 2004 - M. Of. nr. 1065 - 17.XI.2004
privind aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ghidului de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii

46155303. H. G 1950/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1060 - 16.XI.2004
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2004

44340304. H. G 1232/05 august 2004 - M. Of. nr. 748 - 17.VIII.2004
pentru aprobarea Protocolului dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 aprilie 2004, pentru modificarea Memorandumului de întelegere dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de cofinantare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003
Protocol între Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru modificarea Memorandumului de întelegere dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de cofinantare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003 si aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 173/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 martie 2004

43592305. O. MFP 1035/07 iulie 2004 - M. Of. nr. 644 - 16.VII.2004
al ministrului finantelor publice privind aprobarea modelului si continutului anunturilor prin care se comunică un act administrativ fiscal într-un cotidian national de largă circulatie si/sau într-un cotidian local ori în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a
Abrogat prin:
-O. MFP 94/24 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 79 - 27.I.2006

41625306. O. CD 100/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 338 - 19.IV.2004
al secretarului general al Camerei Deputatilor pentru completarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României

41337307. O. MIE 86/16 martie 2004 - M. Of. nr. 298 - 05.IV.2004
al ministrului integrării europene pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de finantare ISPA “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare si tratare a apelor uzate în municipiul Bacău”

37238308. H. G 1182/9 octombrie 2003 - M. OF. 710 - 10.X.2003
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2004

35219309. Lista. 3/26 mai 2003 - M. OF. 357 - 26.V.2003
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale), avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002, nr. 349 din 24 mai 2002, nr. 598 din 13 august 2002, nr. 806 din 6 noiembrie 2002 si nr. 98 din 17 februarie 2003
Modificari si completari:
Lista 3/17 aprilie 2000 - M. Of. nr. 363 - 28.IV.2005

33602310. Lista. 98/17 februarie 2003 - M. Of. 98 - 17.II.2003
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002, nr. 349 din 24 mai 2002, nr. 598 din 13 august 2002 si nr. 806 din 6 noiembrie 2002

32842311. H. G 1523/18 decembrie 2002 - M. Of. 963 - 28.XII.2002
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

32517312. H. G 1422/12 decembrie 2002 - M. Of. 913 - 14.XII.2002
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2002

31832313. Lista. 806/6 noiembrie 2002 - M. Of. 806 - 6.XI.2002
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002, nr. 349 din 24 mai 2002 si nr. 598 din 13 august 2002

31672314. L. P 576/23 octombrie 2002 - M. Of. 779 - 25.X.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

31673315. D. PRES 837/22 octombrie 2002 - M. Of. 779 - 25.X.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

30973316. O. MFP 1103/29 august 2002 - M. Of. 656 - 4.IX.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prelungirea aplicabilitatii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.003/2002 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1063, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002

30772317. Lista. 1/13 august 2002 - M. Of. 598 - 13.VIII.2002
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002 si nr. 349 din 24 mai 2002

29888318. OUG. 83/20 iunie 2002 - M. Of. 441 - 24.VI.2002
privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

29422319. Lista. 1/24 mai 2002 - M. Of. 349 - 24.V.2002
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001 si nr. 182 din 18 martie 2002

28449320. Lista. 1/18 martie 2002 - M. Of. 182 - 18.III.2002
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001 si nr. 668 din 24 octombrie 2001

28185321. H. G 125/14 februarie 2002 - M. Of. 134 - 20.II.2002
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2002

28030322. H. G 10/10 ianuarie 2002 - M. Of. 101 - 5.II.2002
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2001 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

26957323. L. P 658/20 noiembrie 2001 - M. Of. 773 - 4.XII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achizitiei unui imobil de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

26958324. D. PRES 927/19 noiembrie 2001 - M. Of. 773 - 4.XII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achizitiei unui imobil de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial”

26028325. Lista. 1/24 octombrie 2001 - M. Of. 668 - 24.X.2001
cuprinzând agentii economici (societati comerciale) avizati sa distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001 si nr. 315 din 13 iunie 2001

25365326. H. G 839/28 august 2001 - M. Of. 523 - 31.VIII.2001
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial"

24636327. H. G 616/27 iunie 2001 - M. Of. 373 - 10.VII.2001
privind aprobarea taxelor percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii judecatorului delegat la înregistrarea comerciantilor si a actului constitutiv, vizat de judecatorul delegat

24353328. Lista. 1/7 iunie 2001 - M. Of. 315 - 13.VI.2001
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000 si nr. 127 din 14 martie 2001

24265329. OUG. 81/7 iunie 2001 - M. Of. 304 - 8.VI.2001
privind aprobarea achizitiei unui imobil de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

23209330. Lista. 1/5 martie 2001 - M. Of. 127 - 14.III.2001
cuprinzând agentii economici avizati sa distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societati comerciale), completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000 si nr. 561 din 13 noiembrie 2000

24919331. Lista. ASAS/26 octombrie 2000 - M. Of. 56 - 3.XI.2000
cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000 nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000 si nr. 470 din 27 septembrie 2000

24900332. L. P 196/6 noiembrie 2000 - M. Of. 553 - 8.XI.2000
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achizitiei unui spatiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

24901333. D. PRES 438/3 noiembrie 2000 - M. Of. 553 - 8.XI.2000
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achizitiei unui spatiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

1976334. Lista. ASAS/27 septembrie 2000 cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie ASAS999, nr. 64ASAS din 29 decembrie ASAS999, nr. 60 din ASAS0 februarie 2000, nr. ASAS58 din ASAS7 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000 si nr. 340 din 2ASAS iulie 2000 - M. Of. 470 - 27.IX.2000

8067335. H. G 700/17 august 2000 - M. Of. 416 - 31.VIII.2000
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial" regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

1975336. Lista. 340/21 iulie 2000 - M. Of. 340 - 21.VII.2000
cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000 si nr. 226 din 23 mai 2000

20813337. O. MF 1017/11 iunie 2000 - M. Of. 338 - 20.VII.2000
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând autorizatiile comerciale în vigoare la data de 30 iunie 2000, eliberate de Ministerul Finantelor agentilor economici producători interni si importatori de alcool brut si de alcool etilic rafinat

1974338. Lista. 226/23 mai 2000 - M. Of. 226 - 23.V.2000
cuprinzând agentii economici avizati sa distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societati comerciale), completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000 si nr. 158 din 17 aprilie 2000
Modificari/5 septembrie 2005 - M. Of. nr. 803 - 05.IX.2005

1973339. Lista. 158/17 aprilie 2000 - M.Of.158 - 17.IV.2000
cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999 si nr. 60 din 10 februarie 2000
Modificari si completari:
Lista 158/17 aprilie 2000 - M. Of. nr. 363 - 28.IV.2005
Modificari/5 septembrie 2005 - M. Of. nr. 803 - 05.IX.2005

21816340. OUG. 7/18 februarie 2000 - M. Of. 74 - 21.II.2000
privind aprobarea achizitiei unui spatiu de catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial"

16819341. H. G 321/22 aprilie 1999 - M. Of. 172 - 22.IV.1999
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Camerei Deputatilor

38177342. O. CD 6/8 ianuarie 1999 - M. Of. 1 - 8.I.1999
al Camerei Deputatilor privind procedura publicarii, republicarii si rectificarii actelor in Monitorul Oficial al României
Modificari si completari:
O. CD 100/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 338 - 19.IV.2004

16567343. H. G 822/19 noiembrie 1998 - M. Of. 443 - 20.XI.1998
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 1998 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonoma de interes national de sub autoritatea Camerei Deputatilor

6825344. D. PRES 373/5 noiembrie 1998 - M. Of. 423 - 10.XI.1998
pentru promulgarea Legii privind organizarea Monitorului Oficial al României

20197345. L. P 202/9 noiembrie 1998 - M. Of. 423 - 10.XI.1998
privind organizarea Monitorului Oficial al României
Modificari si completari:
-L. P 1/21 februarie 22005 - M. Of. nr. 172 - 28.II.2005
Republicare:
-L. P 202/09 noiembrie 1998 - M. Of. nr. 470 - 08.VII.2009
-L. P 202/09 noiembrie 1998 - M. Of. nr. 206 - 11.IV.2013
-L. P 202/09 noiembrie 1998 - M. Of. nr. 511 - 03.VII.2017

16000346. H. G 402/16 iulie 1998 - M. Of. 267 - 17.VII.1998
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonoma de interes national de sub autoritatea Camerei Deputatilor


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi