S-au gasit 706 rezultate in 0.2127 secunde.
Inapoi

1481821. OG. G 22/27 august 2019 - M. Of. nr. 708 - 28.VIII.2019
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o retea europeană de servicii de ocupare a fortei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate si integrarea mai bună a pietelor fortei de muncă si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 si (UE) nr. 1.296/2013

1480002. O. MAI 35/04 aprilie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
al ministrului afacerilor interne privind conditiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum si activitătile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

1475513. O. MFE 931/17 septembrie 2018 - M. Of. nr. 820 - 25.IX.2018
al ministrului fondurilor europene privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea si derularea de programe de formare a adultilor „Îmbunătătirea nivelului de cunostinte/ competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor”, aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toti, obiectivul specific: 3.12 - îmbunătătirea nivelului de cunostinte/competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor

1473104. DEC. PM 255/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 771 - 06.IX.2018
privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Iulia Cîrcei din functia publică de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

1473115. DEC. PM 256/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 771 - 06.IX.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă de către domnul Marcel-Dumitru Miclău

1470886. H. G 584/02 august 2018 - M. Of. nr. 714 - 17.VIII.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate în muncă pentru asigurarea protectiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

1470937. DEC. CC 348/22 mai 2018 - M. Of. nr. 715 - 17.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) si (4) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice si alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale, precum si ale art. 29 alin. (11) si art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1470118. O. ANOFM 254/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 703 - 13.VIII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, precum si a modelului acordului de integrare în muncă

1470129. H. G 594/02 august 2018 - M. Of. nr. 704 - 13.VIII.2018
privind aprobarea Strategiei nationale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025 si a Planului de actiuni pentru implementarea Strategiei nationale pentru locuri de muncă verzi 2018-2025

14691810. H. G 589/02 august 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru conditii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupatională de functii bugetare „Sănătate si asistentă socială”

14691911. H. G 596/02 august 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
pentru modificarea lit. a) si b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2018

14638512. L. P 189/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 639 - 23.VII.2018
privind integrarea în muncă, în cadrul institutiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajati

14638613. D. PRES 556/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 639 - 23.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind integrarea în muncă, în cadrul institutiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajati

14622214. O. MJ 2721/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
al ministrului justitiei privind conditiile de acordare a majorării de 75% din salariul de functie pentru munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

14610815. DEC. CC 198/03 aprilie 2018 - M. Of. nr. 592 - 12.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice si alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale si art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

14613516. DEC. PM 231/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 595 - 12.VII.2018
privind revocarea doamnei Cristiana Barbu din calitatea de membru al Consiliului de administratie si din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

14613717. DEC. PM 233/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 595 - 12.VII.2018
privind numirea doamnei Gheorghita-Daniela Barbu în calitatea de membru al Consiliului de administratie si în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

14601318. OUG. G 60/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 577 - 09.VII.2018
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fortei de muncă

14601619. DEC. ICCJ 31/14 mai 2018 - M. Of. nr. 578 - 09.VII.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „posibilitatea acordării punctajului suplimentar reglementat de art. lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 154/2009 (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2008), în situatia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977- 31 martie 2001 si pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, s-a utilizat ca stagiu complet de cotizare vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat si asistenta socială, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 3/1977), ca dispozitie specială derogatorie de la prevederile art. 8 din acelasi act normativ”

14592820. H. G 469/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 562 - 04.VII.2018
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale - Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Timis în administrarea Inspectiei Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Timis

14562121. L. PNA 140/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 507 - 20.VI.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă si pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariate

14562222. D. PRES 481/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 507 - 20.VI.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă si pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

14552223. O. MFE 525/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 492 - 14.VI.2018
al ministrului fondurilor europene privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea si derularea de programe de formare a adultilor, având ca obiectiv „Cresterea numărului de angajati care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunătătite în vederea adaptării activitătii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei nationale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020”, aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toti”, obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

14537924. H. S 71/29 mai 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2018)171 final

14535925. O. ANAF 1281/18 mai 2018 - M. Of. nr. 460 - 05.VI.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contributie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct si de stingere a acestora

14530326. H. G 360/24 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru conditii de muncă, precum si a conditiilor de acordare a acestora pentru familia ocupatională de functii bugetare „Cultură”

14499527. H. CD 24/09 mai 2018 - M. Of. nr. 404 - 11.V.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de muncă în Uniunea Europeană COM (2017) 797

14484728. O. MAI 40/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 378 - 03.V.2018
al ministrului afacerilor interne privind conditiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum si activitătile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

14457429. H. G 191/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 331 - 16.IV.2018
pentru aprobarea Strategiei nationale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă pentru perioada 2018-2020

14456030. DEC. PM 175/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 328 - 13.IV.2018
privind înlocuirea unui reprezentant al Guvernului din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

14447931. L. P 89/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru modificarea art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

14448032. D. PRES 336/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru modificarea art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

14441933. DEC. ICCJ 17/05 martie 2018 - M. Of. nr. 306 - 05.IV.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:
„1) dacă în interpretarea dispozitiilor art. 123 raportat la art. 120 si art. 112 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul muncii), sporul pentru muncă suplimentară se acordă doar pentru munca efectiv prestată peste durata normală a timpului de muncă sau se acordă si pentru orele în care salariatul s-a aflat la dispozitia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate;
2) dacă în interpretarea dispozitiilor art, 126 lit. b) prin raportare la art. 125 din Codul muncii, sporul pentru muncă prestată în timpul noptii se acordă doar pentru munca efectiv prestată în timpul noptii, în conditiile art. 126 lit. a) si b), sau se acordă si pentru orele de noapte în care salariatul s-a aflat la dispozitia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate;
3) dacă în interpretarea dispozitiilor art. 137 alin. (3) din Codul muncii, sporul pentru neacordarea repausului în zilele de sâmbătă si duminică se acordă doar pentru munca efectiv prestată în zilele de sâmbătă si duminică sau se acordă si pentru zilele de sâmbătă sau duminică în care salariatul s-a aflat la dispozitia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate;
4) dacă în interpretarea dispozitiilor art. 142 alin. (2) din Codul muncii, sporul pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală se acordă doar pentru munca efectiv prestată în zilele de sărbătoare legală sau se acordă si pentru zilele de sărbători legale în care salariatul s-a aflat la dispozitia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate"

14438434. O. MT 333/19 martie 2018 - M. Of. nr. 300 - 03.IV.2018
al ministrului transporturilor privind aprobarea ghidului pentru gestionarea sigurantei si protectiei sănătătii navigatorilor la bordul navelor care arborează pavilion român, conform prevederilor Conventiei privind munca în sectorul maritim (MLC 2006)

14436035. L. P 81/30 martie 2018 - M. Of. nr. 296 - 02.IV.2018
privind reglementarea activitătii de telemuncă

14436136. D. PRES 326/29 martie 2018 - M. Of. nr. 296 - 02.IV.2018
pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitătii de telemuncă

14429737. H. G 153/29 martie 2018 - M. Of. nr. 284 - 30.III.2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru conditii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupatională de functii bugetare „Sănătate si asistentă socială”

14405838. H. S 38/12 martie 2018 - M. Of. nr. 242 - 19.III.2018
referitoare la Pachetul de toamnă din cadrul Semestrului european: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeană de Investitii - Analiza anuală a cresterii pentru 2018 - COM (2017) 690 final - Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană si Comitetul Economic si Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2018 - COM (2017) 771 final - Proiectul de raport comun al Comisiei si al Consiliului privind ocuparea fortei de muncă care însoteste Comunicarea Comisiei plivind Analiza anuală a cresterii 2018 - COM (2017) 674 final - Recomandarea Consiliului privind politica economică a zonei euro - COM (2017) 770 final

14389839. H. S 33/05 martie 2018 - M. Of. nr. 214 - 09.III.2018
la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de muncă în Uniunea Europeană - COM (2017) 797 final

14392040. O. ANOFM 11/04 martie 2018 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă

14376241. DEC. ICCJ 90/04 decembrie 2017 - M. Of. nr. 191 - 01.III.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 120 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul muncii), în sensul de a se stabili dacă este considerată timp de muncă suplimentară întreaga perioadă de timp în care salariatul se află consemnat la locul de muncă, la dispozitia angajatorului, în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal prevăzută de art. 112 din Codul muncii, sau numai perioada de timp în care prestează efectiv activitate

14309842. H. G 34/31 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 95 - 31.I.2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru conditii de muncă, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupatională de functii bugetare „învătământ”

14246643. H. G 917/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1039 - 29.XII.2017
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru conditii de muncă, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupatională de functii bugetare „Administratie” din administratia publică centrală

14246744. H. G 924/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1039 - 29.XII.2017
pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în conditii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

14247245. H. G 946/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1040 - 29.XII.2017
privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2018

14241446. O. MDFE 7211/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1029 - 27.XII.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „România Start UP Plus”, aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toti”, obiectivul specific 3.7 „Cresterea ocupării prin sustinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016

14215347. H. G 891/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
pentru modificarea lit. a) si b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2017

14201848. DEC. ICCJ 9/29 mai 2017 - M. Of. nr. 988 - 13.XII.2017
privind recursul în interesul legii formulat de către Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta vizând „interpretarea art. 34 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice art. 7 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice si art. 11 din Ordonaita de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, respectiv dacă aceste prevederi legale instituie sau nu o procedură prealabilă sesizării instantelor din cadrul jurisdictiei muncii cu actiuni având ca obiect obligarea angajatorilor la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte aditionale la acestea din urmă.
Pentru ipoteza unui răspuns în sensul că prevederile legale mentionate nu instituie o procedură prealabilă sesizării instantelor din cadrul jurisdictiei muncii cu actiunile mentionate la pct. 1, iar salariatii nu au urmat procedura de contestare respectivă, precum si pentru ipotezele în care instanta este tinută să se pronunte pe fondul acestor pretentii, desi această procedură (chiar calificată drept procedură prealabilă) nu a fost urmată, se solicită interpretarea acelorasi prevederi legale în sensul de a stabili dacă instantele din cadrul jurisdictiei muncii pot obliga angajatorii la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte aditionale la acestea din urmă”.

14203449. OUG. G 95/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 991 - 13.XII.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă si pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariate

14120450. O. MDFE 6509/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 861 - 01.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităti din cadrul prioritătilor de investitii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, 7/c - Dezvoltarea si îmbunătătirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) si cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne si maritime, porturile, legăturile multimodale si infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilitătii regionale si locale durabile si 8/b - Sprijinirea unei cresteri favorabile ocupării fortei de muncă, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si sporirea accesibilitătii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

14110251. DEC. ICCJ 10/19 iunie 2017 - M. Of. nr. 840 - 24.X.2017
privind recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 22, art. 23 si art. 24 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare (Legea nr. 176/2010), în vederea stabilirii instantei competente să solutioneze actiunea având ca obiect anularea contractului de muncă sau a contractului civil, formulată de Agentia Natională de Integritate, ulterior întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat existenta unui conflict de interese

14090152. OUG. G 73/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 808 - 12.X.2017
pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru modificarea art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

14082053. O. MDFE 5976/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 796 - 09.X.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up”, aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toti”, obiectivul specific 3.7 „Cresterea ocupării prin sustinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016

14055454. DEC. ICCJ 35/15 mai 2017 - M. Of. nr. 757 - 22.IX.2017
privind vederea pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „în interpretarea art. 9 alin. (2) si alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si a celor similare ale art. 11 alin. (2)-(4) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3)-(5) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 11 alin. (1)-(6) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, perioada cât un politist a fost elev sau student al unei institutii de învătământ din sistemul de apărare si securitate natională si care constituie vechime în muncă conform art. 3 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare, cu modificările si completările ulterioare, si art. 3 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populatiei pentru apărare, cu modificările si completările ulterioare, poate fi luată în calcul la stabilirea gradatiilor prevăzute de lege pentru această categorie de personal”

14026355. H. G 618/30 august 2017 - M. Of. nr. 714 - 04.IX.2017
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013

13990856. H. G 569/04 august 2017 - M. Of. nr. 656 - 09.VIII.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru conditii de muncă, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupatională de functii bugetare "Administratie” din administratia publică locală

13929557. D. PRES 637/14 iulie 2017 - M. Of. nr. 576 - 19.VII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

13930658. DEC. CC 513/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 578 - 19.VII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37 alin. (1) si (2) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 si art. 349 alin. (1) din Codul penal

13911359. L. P 164/10 iulie 2017 - M. Of. nr. 544 - 11.VII.2017
pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă si a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de învătământ superior

13911460. D. PRES 625/10 iulie 2017 - M. Of. nr. 544 - 11.VII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă si a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de învătământ superior

13826561. H. G 374/25 mai 2017 - M. Of. nr. 414 - 06.VI.2017
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, si pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

13722362. DEC. ICCJ 5/28 februarie 2017 - M. Of. nr. 254 - 12.IV.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Este functionar public în sensul art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal sau este considerată functionar public în sensul art. 175 alin. (2) din Codul penal persoana fizică actionând în calitate de medic sef de sectie la un spital public, prevăzut de art. 163 din Legea nr. 95/2006, în baza unui contract de administrare, prevăzut de art. 185 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, fără a avea încheiat în acelasi timp un contract individual de muncă, distinct, pe o perioadă nedeterminată cu respectivul spital public, în ceea ce priveste activitatea de medic curant în cadrul sectiei pe care o conduce.”

13663763. H. S 20/07 martie 2017 - M. Of. nr. 176 - 10.III.2017
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2017) 11 final

13602564. H. G 35/27 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 85 - 30.I.2017
privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2017

13496365. DEC. ICCJ 17/13 iunie 2016 - M. Of. nr. 993 - 09.XII.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru interpretarea art. 1, art. 21 si art. 26 lit. h) raportat la art. 64 din Legea nr. 94/1992, a dispozitiilor art. 132, art. 138 alin. (5), art. 142, 148,151 si 152 din Legea nr. 62/2011 si a prevederilor art. 229 alin. (4), art. 254 si 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în sensul de a stabili dacă o decizie a Curtii de Conturi, emisă în exercitarea atributiilor sale de control, prin care se stabileste că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei institutii publice finantate integral din venituri proprii (cum ar fi decontarea cheltuielilor efectuate pentru prestatii de odihnă si tratament vizate în cauză) au fost acordate nelegal raportat la prevederile legale privind salarizarea în institutiile publice, lipseste de efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost stabilite, în conditiile în care nulitatea acestor clauze nu a fost constatată de o instantă în perioada de valabilitate a contractului, iar, în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, cui apartine răspunderea, angajatului care a beneficiat de aceste drepturi sau angajatorului; în Dosarul nr. 2.060/118/2015 în vederea pronuntării unei hotărâri prealabile pentru interpretarea art. 138 alin. (3)-(5) si art. 142 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, respectiv dacă instanta poate invoca din oficiu nulitatea absolută a unei clauze a contractului colectiv de muncă convenită cu nerespectarea art. 138 alin. (3) sau aceasta poate fi invocată doar de părti în conditiile art. 142 alin. (2), respectiv dacă art. 138 alin. (5) presupune obligarea angajatorului la executarea unei clauze a contractului colectiv de muncă aflată sub incidenta art. 138 alin. (3) si (4); în Dosarul nr. 3.799/118/2015 în vederea pronuntării unei hotărâri prealabile pentru interpretarea prevederilor art. 138 alin. 5 din Legea nr. 62/2011, republicată, în sensul că ar fi exclusă răspunderea civilă patrimonială, întemeiată pe art. 256 alin. (2) din Codul muncii, a salariatului din sectorul bugetar care a primit drepturi necuvenite potrivit legii de salarizare, dar care se regăsesc inserate în contracte colective de muncă încheiate cu nerespectarea legii de salarizare, răspunderea revenind, în acest caz, exclusiv angajatorului

13493766. O. MS 1375/06 decembrie 2016 - M. Of. nr. 988 - 08.XII.2016
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 870/2004

13434567. DEC. ICCJ 12/23 mai 2016 - M. Of. nr. 904 - 10.XI.2016
privind recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie având ca obiect posibilitatea constatării pe cale judiciară sau a obligării angajatorului la încadrarea activitătii desfăsurate în conditii deosebite sau speciale de muncă, după 1 aprilie 2001

13411268. H. S 137/24 octombrie 2016 - M. Of. nr. 864 - 31.X.2016
privind pachetul legislativ format din: Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de înfiintare a Agentiei Europene pentru Securitate si Sănătate în Muncă (EU-OSHA) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului - COM (2016) 528 final; Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de constituire a Fundatiei Europene pentru îmbunătătirea Conditiilor de Viată si de Muncă (Eurofound) si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului - COM (2016) 531 final; Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de înfiintare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 final

13382969. H. CEDO 12433/26 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 826 - 19.X.2016
în Cauza Muncaciu împotriva României

13345370. H. CD 84/27 septembrie 2016 - M. Of. nr. 771 - 03.X.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor tărilor terte pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378

13327371. H. CD 78/20 septembrie 2016 - M. Of. nr. 746 - 26.IX.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Realizarea Agendei privind piata unică pentru sustinerea creării de locuri de muncă, a cresterii economice si a investitiilor COM(2016) 361

13310672. O. MFE 1838/09 septembrie 2016 - M. Of. nr. 710 - 14.IX.2016
al ministrului fondurilor europene privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toti”, obiectivul specific 3.7 „Cresterea ocupării prin sustinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”

13267173. DEC. CC 348/24 mai 2016 - M. Of. nr. 640 - 19.VIII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. IV lit. c) teza finala din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

12937774. H. G 105/24 februarie 2016 - M. Of. nr. 158 - 01.III.2016
privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2016

12875875. L. P 14/19 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

12875976. D. PRES 214/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2016
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

12829077. H. G 1014/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 986 - 31.XII.2015
privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

12760678. O. MT 1225/13 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
al ministrului transporturilor privind respectarea obligatiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion conform prevederilor Conventiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006)

12687779. DEC. ICCJ 18/05 octombrie 2015 - M. Of. nr. 801 - 28.X.2015
privind recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale privind includerea perioadei de ucenicie în calculul vechimii în muncă

12584980. L. P 214/21 iulie 2015 - M. Of. nr. 636 - 21.VIII.2015
pentru ratificarea Conventiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizatiei Internationale a Muncii, precum si a Amendamentelor din 2014 la Conventia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014

12585181. D. PRES 666/21 iulie 2015 - M. Of. nr. 636 - 21.VIII.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizatiei Internationale a Muncii, precum si a Amendamentelor din 2014 la Conventia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014

12579082. DEC. PM 190/18 august 2015 - M. Of. nr. 628 - 18.VIII.2015
privind numirea unor reprezentanti ai Guvernului în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

12500983. L. P 195/07 iulie 2015 - M. Of. nr. 504 - 08.VII.2015
pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

12501084. D. PRES 625/06 iulie 2015 - M. Of. nr. 504 - 08.VII.2015
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

12456985. D. PRES 546/17 iunie 2015 - M. Of. nr. 434 - 18.VI.2015
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizatiei Internationale a Muncii, precum si a Amendamentelor din 2014 la Conventia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014

12336586. H. S 29/07 aprilie 2015 - M. Of. nr. 243 - 09.IV.2015
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce priveste o majorare a sumei prefinantării initiale acordate programelor operationale sprijinite de initiativa privind ocuparea fortei de muncă în rândul tinerilor COM (2015) 46 final

12331687. DEC. ICCJ 5/16 februarie 2015 - M. Of. nr. 234 - 06.IV.2015
privind recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (7^1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la dispozitiile art. 38 si art. 159 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare), cu referire la sintagma „cheltuieli de personal", în sensul dacă aceasta include si salariile primite de medicul rezident pentru munca desfăsurată în perioada rezidentiatului si, pe cale de consecintă, dacă drepturile salariale încasate pot fi restituite, în situatia în care medicul rezident nu îsi respectă obligatia asumată de a continua raporturile de muncă pentru o anumită perioadă cu spitalul în care a desfăsurat programul de rezidentiat, în special în cazul în care o astfel de clauză ar fi prevăzută în actul aditional la contractul individual de muncă

12229388. H. G 52/28 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 87 - 02.II.2015
privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2015

12229589. DEC. ICCJ 6/08 decembrie 2014 - M. Of. nr. 87 - 02.II.2015
privind recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. II lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009 si art. 169 alin. (1) si (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, cu referire la persoanele care si-au desfăsurat activitatea în grupe speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977- 31 martie 2001 si pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările si completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat si asistentă socială, cu modificările si completările ulterioare

12216490. DEC. ORDA 4/22 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 66 - 27.I.2015
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 258 A din 20 decembrie 2013, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale în Dosarul nr. 3.293/2/2010

12147391. L. P 170/16 decembrie 2014 - M. Of. nr. 925 - 18.XII.2014
privind administrarea creantelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca

12147592. D. PRES 900/16 decembrie 2014 - M. Of. nr. 925 - 18.XII.2014
pentru promulgarea Legii privind administrarea creantelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă

11894893. DEC. ORDA 67/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 545 - 23.VII.2014
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 209A din 20 noiembrie 2013, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de muncă si asigurări sociale, în Dosarul nr. 6.459/2/2012

11895494. DEC. ORDA 66/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 546 - 23.VII.2014
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea l, a Deciziei civile nr. 84A din 5 martie 2014, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale, în Dosarul nr. 3.860/2/2013

11816595. DEC. ORDA 55/19 mai 2014 - M. Of. nr. 428 - 11.VI.2014
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 118A din 18 iunie 2013 si a încheierii de sedintă din 11 iunie 2013 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale, pronuntată în Dosarul nr. 8.772/2/2011

11790596. O. MFE 546/19 mai 2014 - M. Of. nr. 383 - 23.V.2014
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 166 “Locuri de muncă subventionate”, finantată prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 2.1 “Tranzitia de la scoală la viata activă”

11790697. O. MFE 547/19 mai 2014 - M. Of. nr. 383 - 23.V.2014
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Locuri de muncă subventionate”, finantată prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 2.1 “Tranzitia de la scoală la viata activă”

11776898. DEC. ORDA 51/08 mai 2014 - M. Of. nr. 360 - 15.V.2014
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 49A din 12 martie 2013, pronuntată în Dosarul nr. 4.789/2/2012 de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale

11761099. H. G 332/23 aprilie 2014 - M. Of. nr. 336 - 08.V.2014
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

117546100. O. MAN 48/22 aprilie 2014 - M. Of. nr. 325 - 05.V.2014
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind folosirea de către personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Nationale, destinat cazării, refacerii capacitătii de muncă si activitătilor recreative si sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 128/2008

117258101. O. MMFPSPV 412/14 martie 2014 - M. Of. nr. 278 - 16.IV.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii de Tratament Balnear st Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

117259102. O. MB 15472/08 aprilie 2014 - M. Of. nr. 278 - 16.IV.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii de Tratament Balnear st Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

117183103. O. MAI 51/07 aprilie 2014 - M. Of. nr. 269 - 11.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situatii în care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplasează la si de la locul de muncă

117070104. L. P 346/05 iunie 2002 - M. Of. nr. 251 - 08.IV.2014
privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale - republicare

116982105. O. MMFPSPV 466/26 martie 2014 - M. Of. nr. 238 - 03.IV.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pentru anul 2014

116742106. O. MAI 32/12 martie 2014 - M. Of. nr. 207 - 24.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind organizarea, coordonarea si controlul activitătilor de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne

116680107. H. G 119/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 197 - 20.III.2014
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

115951108. H. G 48/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 85 - 04.II.2014
pentru aprobarea întelegerii de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice din România si Serviciul Public Federal Ocupare, Muncă si Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii si ocupării, semnată la Bruxelles la 10 septembrie 2013
Întelegere de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice din România si Serviciul Public Federal Ocupare, Muncă si Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii si ocupării

115733109. H. G 1071/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 75 - 30.I.2014
privind aprobarea Strategiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă 2014- 2020 si a Planului de actiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei nationale

115561110. DEC. CC 522/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

115093111. H. G 1077/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 821 - 23.XII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

114853112. H. G 1015/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 792 - 17.XII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.115/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

114193113. Ins. MAI 156/19 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 716 - 21.XI.2013
ale ministrului afacerilor interne privind organizarea si desfăsurarea examenului de promovare în functii a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare si a celui auxiliar sanitar, încadrat cu contract individual de muncă în unitătile Ministerului Afacerilor Interne

114085114. H. G 855/06 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 705 - 18.XI.2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

112949115. DEC. ORDA 106/05 august 2013 - M. Of. nr. 551 - 30.VIII.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 10A din 23 ianuarie 2013 si a încheierii de sedintă din 5 iunie 2013 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale

112591116. L. P 279/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 498 - 07.VIII.2013
privind ucenicia la locul de muncă - republicare

111467117. L. P 179/11 iunie 2013 - M. Of. nr. 348 - 13.VI.2013
pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
Rectificare - M. Of. nr. 435 - 17.VII.2013

110957118. H. G 243/08 mai 2013 - M. Of. nr. 276 - 16.V.2013
privind cerintele minime de securitate si sănătate în munca pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascutite în activitătile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale

110623119. DEC. ORDA 48/17 aprilie 2013 - M. Of. nr. 238 - 25.IV.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 136A din 28 septembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având ca obiect repartizarea remuneratiilor si a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu si pentru remuneratia compensatorie pentru copia privată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 20 septembrie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 247/2011

110097120. DEC. ORDA 29/11 martie 2013 - M. Of. nr. 164 - 27.III.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronuntată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuza rea operelor scrise si operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, si VISARTA - Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012

109991121. DEC. ORDA 24/06 martie 2013 - M. Of. nr. 148 - 20.III.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 105A din 3 iulie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 9 februarie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată si cuantumul acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 27 februarie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2012

108829122. DEC. ORDA 246/03 decembrie 2012 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 113A din 9 iulie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 11 iulie 2011, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea si distribuirea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 26 iulie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 223/2011

108563123. H. G 1253/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 881 - 22.XII.2012
privind stabilirea numărului autorizatiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013

108564124. H. G 1273/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 881 - 22.XII.2012
pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 12 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în conditii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

108574125. H. G 1274/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 882 - 22.XII.2012
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

108282126. H. G 1197/04 decembrie 2012 - M. Of. nr. 839 - 13.XII.2012
privind aprobarea ocupării în anul 2012 a posturilor vacante din cadrul aparatului propriu al Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă

108286127. DEC. ORDA 247/04 decembrie 2012 - M. Of. nr. 840 - 13.XII.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 146A din 11 octombrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrate nr. 6 din 21 mai 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel în asteptare pentru telefoanele mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 iunie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 70/2012

108216128. DEC. CC 941/13 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 835 - 12.XII.2012
asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

107379129. O. MS 1067/23 octombrie 2012 - M. Of. nr. 734 - 31.X.2012
al ministrului sănătătii, interimar, pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 870/2004

107122130. H. G 946/26 septembrie 2012 - M. Of. nr. 699 - 11.X.2012
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.204/2007 privind asigurarea fortei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare si pe timpul stării de război

106828131. H. G 925/12 septembrie 2012 - M. Of. nr. 662 - 20.IX.2012
pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. a) si b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.261/2011 privind stabilirea numărului autorizatiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012

106658132. DEC. PM 464/04 septembrie 2012 - M. Of. nr. 633 - 04.IX.2012
privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Iulia Cârcei din functia publică temporar vacantă de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

106659133. DEC. PM 465/04 septembrie 2012 - M. Of. nr. 633 - 04.IX.2012
privind încetarea detasării si pentru reluarea activitătii doamnei Cynthia Carmen Curt în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

106660134. DEC. PM 466/04 septembrie 2012 - M. Of. nr. 633 - 04.IX.2012
privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Cynthia Carmen Curt din functia publică de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

106661135. DEC. PM 467/04 septembrie 2012 - M. Of. nr. 633 - 04.IX.2012
privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Iulia Cârcei din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

106238136. H. G 797/31 iulie 2012 - M. Of. nr. 563 - 09.VIII.2012
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de muncă
Rectificare - M. Of. nr. 707 - 16.X.2012

105850137. O. MMFPS 805/10 mai 2012 - M. Of. nr. 502 - 23.VII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pentru anul 2012

105406138. H. G 632/27 iunie 2012 - M. Of. nr. 438 - 02.VII.2012
pentru modificarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în conditii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

104084139. DEC. CC 120/16 februarie 2012 - M. Of. nr. 297 - 05.V.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

103726140. DEC. ICCJ 4/12 martie 2012 - M. Of. nr. 248 - 12.IV.2012
privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Timisoara referitor la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (2) si art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca si a dispozitiilor art. 238 alin. (1) si art. 241 alin. (1) din Codul muncii, texte legale în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 si Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei din contractul colectiv de munca la nivel de unitate si care nu a fost anulata, prin care părtile convin sa nu se acorde drepturile salariale prevazute în contractul colectiv de munca la nivel de grup de unităti, precum si în contractul colectiv de munca la nivel de unitate

103437141. H. G 183/20 martie 2012 - M. Of. nr. 204 - 28.III.2012
privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, in vederea achitării de către Agentia Natională de îmbunătătiri Funciare a obligatiilor rezultate din încetarea contractelor de muncă în urma disponibilizării

103344142. L. P 41/19 martie 2012 - M. Of. nr. 190 - 23.III.2012
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până !a data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

103345143. D. PRES 301/16 martie 2012 - M. Of. nr. - 23.III.2012
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

103183144. H. G 152/13 martie 2012 - M. Of. nr. 173 - 16.III.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A., cu actionar unic Casa Natională de Pensii Publice

103128145. DEC. CC 41/24 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 163 - 13.III.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

102230146. H. G 1/04 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 44 - 19.I.2012
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate în muncă pentru asigurarea protectiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate pentru protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă si a Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătătii lucrătorilor

101779147. O. MMFPS 2822/20 decembrie 2011 - M. Of. nr. 920 - 23.XII.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidentă a salariatilor în format electronic

100283148. H. G 1006/12 octombrie 2011 - M. Of. nr. 724 - 13.X.2011
privind donarea unor mijloace fixe pentru munca de politie, apartinând domeniului privat al statului, Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova

100232149. DEC. CC 1045/14 iulie 2011 - M. Of. nr. 717 - 12.X.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 219 si art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003

99574150. DEC. CC 1023/14 iulie 2011 - M. Of. nr. 634 - 06.IX.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

98892151. DEC. CC 650/17 mai 2011 - M. Of. nr. 532 - 28.VII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

98576152. DEC. CC 654/17 mai 2011 - M. Of. nr. 489 - 08.VII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

98132153. L. P 102/15 iunie 2011 - M. Of. nr. 426 - 17.VI.2011
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

98133154. D. PRES 561/10 iunie 2011 - M. Of. nr. 426 - 17.VI.2011
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

98069155. O. MMFPS 1616/02 iunie 2011 - M. Of. nr. 415 - 14.VI.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 64/2003

97706156. DEC. CC 287/24 februarie 2011 - M. Of. nr. 364 - 25.V.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale si celor ale art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea hr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

97273157. DEC. CC 237/17 februarie 2011 - M. Of. nr. 305 - 04.V.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii si ale art. 6 alin. (2) si art. 8 clin Legea nr. 136/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

97003158. H. G 364/06 aprilie 2011 - M. Of. nr. 259 - 12.IV.2011
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “TB.R.C.M.” - S.A.

96944159. DEC. CC 210/15 februarie 2011 - M. Of. nr. 251 - 11.IV.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

96964160. O. ANAF 1930/30 martie 2011 - M. Of. nr. 254 - 11.IV.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Natională de Pensii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

96965161. O. CNPP 623/14 martie 2011 - M. Of. nr. 254 - 11.IV.2011
al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Natională de Pensii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

96966162. O. CNAS 431/28 martie 2011 - M. Of. nr. 254 - 11.IV.2011
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Natională de Pensii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

96967163. O. ANOFM 186/24 martie 2011 - M. Of. nr. 254 - 11.IV.2011
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Natională de Pensii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

96649164. H. G 155/23 februarie 2011 - M. Of. nr. 224 - 31.III.2011
pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitătii de muncă pe baza cărora se face încadrarea tn gradele I, II si III de invaliditate

95983165. O. MMFPS 986/15 februarie 2011 - M. Of. nr. 134 - 22.II.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pentru anul 2011

94857166. OUG. G 123/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 888 - 30.XII.2010
pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

94837167. H. G 1345/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 887 - 29.XII.2010
privind stabilirea numărului autorizatiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2011

94788168. H. G 1349/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 877 - 28.XII.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

94636169. DEC. CC 1349/19 octombrie 2010 - M. Of. nr. 860 - 22.XII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

94446170. DEC. CC 1361/21 octombrie 2010 - M. Of. nr. 835 - 14.XII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 si art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

94066171. H. G 1122/10 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 790 - 25.XI.2010
privind modificarea si completarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002

93998172. DEC. CC 1184/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 783 - 23.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006

93906173. DEC. CC 1220/05 octombrie 2010 - M. Of. nr. 773 - 18.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 222, 282 si art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

93741174. DEC. CC 1075/16 septembrie 2010 - M. Of. nr. 753 - 11.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 si art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74,75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

93747175. DEC. CC 1188/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 753 - 11.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

93597176. H. G 1022/06 octombrie 2010 - M. Of. nr. 732 - 03.XI.2010
pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din România, Ministerul Muncii si Securitătii Sociale al Republicii Elene si Ministerul Muncii si Politicii Sociale al Republicii Bulgaria în domeniul conditiilor de muncă si al protectiei drepturilor prevăzute de legislatia muncii, semnat la Sofia la 30 septembrie 2010
Acord de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din România, Ministerul Muncii si Securitătii Sociale al Republicii Elene si Ministerul Muncii si Politicii Sociale al Republicii Bulgaria în domeniul conditiilor de muncă si al protectiei drepturilor prevăzute de legislatia muncii

93602177. H. G 1057/20 octombrie 2010 - M. Of. nr. 733 - 03.XI.2010
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă si a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005

93603178. O. MMFPS 1510/01 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 733 - 03.XI.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 110 “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

93227179. L. P 185/14 octombrie 2010 - M. Of. nr. 694 - 18.X.2010
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării somajului în anul 2010

93228180. D. PRES 950/12 octombrie 2010 - M. Of. nr. 694 - 18.X.2010
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării somajului în anul 2010

92989181. H. G 955/08 septembrie 2010 - M. Of. nr. 661 - 27.IX.2010
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

92719182. H. G 899/25 august 2010 - M. Of. nr. 624 - 03.IX.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/2010 privind donarea unor mijloace fixe si bunuri materiale pentru munca de politie, apartinând domeniului privat al statului, către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova

90819183. H. G 523/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 391 - 14.VI.2010
privind donarea unor mijloace fixe si bunuri materiale pentru munca de politie, apartinând domeniului privat al statului, către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova

89583184. O. MMFPS 255/30 martie 2010 - M. Of. nr. 230 - 12.IV.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 120/2010 privind stabilirea tarifelor serviciilor de tratament balnear si recuperare a capacitătii de muncă, prestate de sucursalele Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

88971185. DEC. PM 122/09 martie 2010 - M. Of. nr. 154 - 10.III.2010
privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Clement, secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

88774186. OUG. G 13/23 februarie 2010 - M. Of. nr. 136 - 01.III.2010
privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării somajului în anul 2010

88694187. DEC. CC 1705/17 decembrie 2009 - M. Of. nr. 129 - 25.II.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

88674188. DEC. CC 4/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 127 - 24.II.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

88579189. O. MMFPS 120/05 februarie 2010 - M. Of. nr. 116 - 22.II.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea tarifelor serviciilor de tratament balnear si recuperare a capacitătii de muncă, prestate de sucursalele Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M." - S.A

87693190. DEC. CAR 1628/03 decembrie 2009 - M. Of. nr. 9 - 07.I.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

87630191. H. G 1627/29 decembrie 2009 - M. Of. nr. 926 - 30.XII.2009
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

86591192. DEC. CC 1425/05 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 800 - 24.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

84164193. H. G 814/15 iulie 2009 - M. Of. nr. 539 - 04.VIII.2009
privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucuresti

83634194. O. MAI 129/29 iunie 2009 - M. Of. nr. 469 - 07.VII.2009
al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 498/2008 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucratorilor la locul de munca in Ministerul Administratiei si Internelor

81437195. DEC. PM 496/16 aprilie 2009 - M. Of. nr. 258 - 17.IV.2009
privind numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unor reprezentanti ai Guvernului

80588196. DEC. CC 83/15 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 187 - 25.III.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în munca si detasarea străinilor pe teritoriul României

80259197. H. G 264/11 martie 2009 - M. Of. nr. 156 - 12.III.2009
privind stabilirea numărului autorizatiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2009

79566198. O. MMFPC 77/06 februarie 2009 - M. Of. nr. 95 - 17.II.2009
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pentru anul 2009

78757199. DEC. PM 66/09 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2009
pentru eliberarea domnului Ionel Muscalu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

78758200. DEC. PM 67/09 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2009
pentru numirea domnului Silviu Bian în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

78683201. O. MA 128/19 decembrie 2008 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2009
al ministrului apărării pentru aprobarea Instructiunilor privind folosirea de către personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării, destinat cazării, refacerii capacitătii de muncă si activitătilor recreative si sportive

78490202. DEC. CC 1311/02 decembrie 2008 - M. Of. nr. 884 - 29.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) si (3), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009

78265203. H. G 1622/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 862 - 20.XII.2008
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

77774204. DEC. CC 1187/06 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 823 - 08.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. b), e) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

77626205. OUG. G 192/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 815 - 04.XII.2008
privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea cresterii economice si a numărului locurilor de muncă
Resprins prin:
-L. P 121/29 aprilie 2009 - M. Of. nr. 293 - 05.V.2009

77231206. DEC. CC 1126/16 octombrie 2008 - M. Of. nr. 778 - 20.XI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale si ale art. 2 alin. (2) si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

76387207. H. G 1303/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 713 - 21.X.2008
pentru modificarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006

75687208. O. MT 1074/29 august 2008 - M. Of. nr. 650 - 12.IX.2008
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române „Limitări privind timpul de muncă si cerinte de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant - RACR-LTMO”, editia 2/2008

75621209. O. MSP 1500/02 septembrie 2008 - M. Of. nr. 644 - 09.IX.2008
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Listei localitătilor cu conditii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care se află unităti sanitare

75537210. DEC. CC 827/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 636 - 03.IX.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) si (3), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

75181211. O. MMFES 446/11 iulie 2008 - M. Of. nr. 606 - 14.VIII.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind tarifele serviciilor de tratament balnear si recuperare a capacitătii de muncă, prestate de sucursalele Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M." - S.A

75160212. O. MT 490/17 aprilie 2008 - M. Of. nr. 604 - 13.VIII.2008
al ministrului transporturilor pentru aplicarea cerintelor minime privind anumite aspecte legate de conditiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar

75161213. O. MMFES 479/01 august 2008 - M. Of. nr. 604 - 13.VIII.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aplicarea cerintelor minime privind anumite aspecte legate de conditiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar

75086214. O. ANOFM 308/02 iulie 2008 - M. Of. nr. 591 - 06.VIII.2008
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Ocuparea temporară a fortei de muncă din rândul somerilor pentru dezvoltarea comunitătilor locale”

74816215. DEC. CC 756/24 iunie 2008 - M. Of. nr. 566 - 28.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

74766216. DEC. CC 789/03 iulie 2008 - M. Of. nr. 562 - 25.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1^2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

74732217. DEC. CC 664/10 iunie 2008 - M. Of. nr. 559 - 24.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1^2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

74733218. DEC. CC 664/10 iunie 2008 - M. Of. nr. 559 - 24.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1^2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

74492219. O. MT 871/09 iulie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
al ministrului transporturilor privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.941/2005 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române referitoare la limitări privind timpul de muncă si de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, editia 1/2005

74378220. L. P 134/04 iulie 2008 - M. Of. nr. 522 - 10.VII.2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în munca si detasarea străinilor pe teritoriul României

74379221. D. PRES 738/04 iulie 2008 - M. Of. nr. 522 - 10.VII.2008
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României

74215222. DEC. CC 514/08 mai 2008 - M. Of. nr. 495 - 02.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale si art. 22 din Codul de procedură penală

73916223. O. ANOFM 271/05 iunie 2008 - M. Of. nr. 471 - 26.VI.2008
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind desemnarea institutiei din subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, responsabilă la nivel national pentru evidenta persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007

73676224. O. MEF 1293/23 aprilie 2008 - M. Of. nr. 434 - 10.VI.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional „Finantarea proiectelor de investitii initiale în cercetare-dezvoltare si inovare”, aferentă operatiunilor 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi si crearea de noi locuri de muncă în cercetare” si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor” din cadrul domeniului major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI)”, axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare”, din Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

73639225. O. MIRA 498/28 mai 2008 - M. Of. nr. 429 - 09.VI.2008
al ministrului internelor si reformei administrative privind organizarea, coordonarea si controlul activitătilor de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Internelor si Reformei Administrative

73616226. H. G 589/04 iunie 2008 - M. Of. nr. 428 - 06.VI.2008
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă si a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005

73224227. DEC. CC 458/22 aprilie 2008 - M. Of. nr. 376 - 16.V.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă si ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

73118228. O. MEF 1341/30 aprilie 2008 - M. Of. nr. 363 - 12.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)”, 2.2.4 „Întărirea capacitătii administrative” si 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D” ale Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” 2007-2013

73011229. DEC. CC 450/15 aprilie 2008 - M. Of. nr. 348 - 06.V.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 lit. b) si art. 16 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

72892230. DEC. CC 329/13 martie 2008 - M. Of. nr. 335 - 30.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă si art. 21 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

72443231. DEC. CC 342/18 martie 2008 - M. Of. nr. 274 - 07.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

72382232. DEC. CC 161/26 februarie 2008 - M. Of. nr. 263 - 03.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

72241233. DEC. CC 216/28 februarie 2008 - M. Of. nr. 243 - 28.III.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă si ale art. 15-21 si 23-27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

71909234. DEC. CC 169/26 februarie 2008 - M. Of. nr. 204 - 17.III.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României

71832235. O. ANOFM 112/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 191 - 12.III.2008
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea calificărilor/competentelor profesionale pentru care se acordă în anul 2008 sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

71554236. DEC. CC 70/05 februarie 2008 - M. Of. nr. 152 - 28.II.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. b), e) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

71498237. O. MMFES 61/31 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 141 - 25.II.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pentru anul 2008

71442238. O. ANOFM 57/11 februarie 2008 - M. Of. nr. 136 - 21.II.2008
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileste modalitătile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii, în domeniul prestatiilor de somaj

71346239. H. G 144/13 februarie 2008 - M. Of. nr. 124 - 18.II.2008
privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

71364240. H. G 149/13 februarie 2008 - M. Of. nr. 126 - 18.II.2008
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

71365241. H. G 150/13 februarie 2008 - M. Of. nr. 126 - 18.II.2008
privind stabilirea numărului de autorizatii de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008

71312242. DEC. CC 1236/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 119 - 14.II.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 din Codul de procedură civilă, ale art. 21 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii si ale art. 14 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

71246243. H. G 136/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 111 - 12.II.2008
pentru abrogarea notei din anexa nr. 2 si a notei din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă si activitătilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate

70993244. H. G 76/23 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 72 - 30.I.2008
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2004 privind înfiintarea si organizarea Comitetului national director pentru prevenirea si combaterea exploatării copiilor prin muncă

70830245. H. G 38/16 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 49 - 22.I.2008
privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier

70844246. H. G 36/16 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 50 - 22.I.2008
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

70770247. DEC. CC 1164/11 decembrie 2007 - M. Of. nr. 39 - 17.I.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (1) din Legea nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

70385248. DEC. CC 1042/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 12 - 08.I.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. f) si j) si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006

70416249. DEC. CC 1205/13 decembrie 2007 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

70417250. DEC. CC 1206/13 decembrie 2007 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. b), e) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

69974251. H. G 1498/06 decembrie 2007 - M. Of. nr. 858 - 13.XII.2007
privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Mures a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

69819252. DEC. CC 1102/22 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 847 - 10.XII.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane  

69415253. O. ANOFM 896/08 octombrie 2007 - M. Of. nr. 799 - 23.XI.2007
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind înfiintarea, organizarea si functionarea Grupului tematic de lucru pentru coordonarea natională a activitătilor de protectie si asistentă a victimelor traficului de persoane

69096254. DEC. ICCJ 40/07 mai 2007 - M. Of. nr. 763 - 12.XI.2007
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 269 alin. (1) din Codul muncii în legătură cu daunele morale pretinse de salariai în cadrul litigiilor de muncă referitoare la atragerea răspunderii materiale a angajatilor

68979255. DEC. CC 837/02 octombrie 2007 - M. Of. nr. 750 - 05.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. b), e) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

68793256. DEC. CC 786/20 septembrie 2007 - M. Of. nr. 730 - 29.X.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă si ale art. II alin. (5) din Legea nr. 403/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

68724257. DEC. CC 703/11 septembrie 2007 - M. Of. nr. 720 - 24.X.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 5 si art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum si ale art. 79 si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

68668258. DEC. ICCJ 36/07 mai 2007 - M. Of. nr. 715 - 23.X.2007
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, cu modificările ulterioare, în raport cu prevederile art. I pct. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, cu modificările ulterioare, art. 50 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, în materia sporului pentru vechime în muncă în cazul judecătorilor, procurorilor si celorlalti magistrati, precum si al persoanelor care au îndeplinit functia de judecător financiar, procuror financiar sau de controlor financiar în cadrul Curtii de Conturi a României

68688259. DEC. CC 768/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 717 - 23.X.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă si ale art. 48 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

68700260. H. G 1260/17 octombrie 2007 - M. Of. nr. 718 - 23.X.2007
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Directia de Muncă si Protectie Socială Iasi în administrarea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru Casa Judeteană de Pensii Iasi

68593261. H. G 1257/17 octombrie 2007 - M. Of. nr. 707 - 19.X.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

68533262. H. G 1204/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 699 - 17.X.2007
privind asigurarea fortei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare si pe timpul stării de război

68453263. H. G 1190/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 689 - 10.X.2007
privind darea în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Vrancea si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Vrancea a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

68349264. L. P 271/01 octombrie 2007 - M. Of. nr. 678 - 04.X.2007
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare institutională

68350265. D. PRES 875/27 septembrie 2007 - M. Of. nr. 678 - 04.X.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare institutională

67604266. DEC. PM 228/22 august 2007 - M. Of. nr. 584 - 24.VIII.2007
privind numirea domnului Gheorghe Clement în functia publică de secretar general în cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

67330267. O. ANOFM 326/11 iulie 2007 - M. Of. nr. 551 - 13.VIII.2007
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea calificărilor/competentelor profesionale pentru care se acordă în anul 2007 sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

66757268. DEC. PM 199/12 iulie 2007 - M. Of. nr. 474 - 16.VII.2007
privind constatarea prelungirii cu 3 luni a perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către domnul Eugen Preda a functiei publice vacante corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general în cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

66738269. H. G 600/13 iunie 2007 - M. Of. nr. 473 - 13.VII.2007
privind protectia tinerilor la locul de muncă

66710270. H. G 601/13 iunie 2007 - M. Of. nr. 470 - 12.VII.2007
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitătii si sănătătii în muncă

66444271. DEC. CC 516/29 mai 2007 - M. Of. nr. 431 - 28.VI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) raportate la art. 10 lit. b) si la art. 15 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

66412272. H. G 640/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 427 - 27.VI.2007
privind stabilirea unor măsuri în aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare institutională

66385273. OUG. G 56/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 424 - 26.VI.2007
privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României

66213274. H. G 557/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 407 - 18.VI.2007
privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătătirea securitătii si sănătătii la locul de muncă pentru salariatii încadrati în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată si pentru salariatii temporari încadrati la agenti de muncă temporară

66072275. H. G 547/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 393 - 11.VI.2007
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont” - Bucuresti
Rectificare - M. Of. nr. 492 - 23.VII.2007

65891276. DEC. CC 389/17 aprilie 2007 - M. Of. nr. 370 - 31.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

65909277. DEC. PM 161/29 mai 2007 - M. Of. nr. 371 - 31.V.2007
privind revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unor reprezentanti ai Guvernului

65910278. DEC. PM 162/29 mai 2007 - M. Of. nr. 371 - 31.V.2007
privind numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unor reprezentanti ai Guvernului

65504279. DEC. CC 351/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 321 - 14.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), (2) si (3) si art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale

65314280. DEC. PM 120/04 mai 2007 - M. Of. nr. 305 - 08.V.2007
pentru numirea domnului Ionel Muscalu în calitatea de membru al Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

65302281. O. MSP 748/02 mai 2007 - M. Of. nr. 303 - 07.V.2007
al ministrului sănătătii publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar

65248282. DEC. CC 294/22 martie 2007 - M. Of. nr. 298 - 04.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) si art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

65111283. OUG. G 28/25 aprilie 2007 - M. Of. nr. 282 - 27.IV.2007
pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare institutională

65022284. O. MSP 665/17 aprilie 2007 - M. Of. nr. 273 - 24.IV.2007
al ministrului sănătătii publice privind unele măsuri de aplicare a unor prevederi ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară

64947285. O. MMSSF 234/23 martie 2007 - M. Of. nr. 264 - 19.IV.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Observatorului National al Ocupării si Formării Profesionale a Fortei de Muncă
Rectificare - M. Of. nr. 502 - 26.VII.200

64912286. DEC. CC 215/13 martie 2007 - M. Of. nr. 260 - 18.IV.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

64861287. DEC. CC 189/06 martie 2007 - M. Of. nr. 252 - 16.IV.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

64837288. DEC. PM 85/12 aprilie 2007 - M. Of. nr. 250 - 13.IV.2007
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Silviu Bian din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

64694289. DEC. CC 145/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 237 - 05.IV.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 si art. 89 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

64554290. L. P 72/26 martie 2007 - M. Of. nr. 217 - 30.III.2007
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor

64555291. D. PRES 242/23 martie 2007 - M. Of. nr. 217 - 30.III.2007
pentru promulgarea Legii privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor

64537292. DEC. CC 144/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art 5 pct. IV1 si ale art. 86 alin. (7) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

64368293. DEC. PM 52/23 martie 2007 - M. Of. nr. 205 - 27.III.2007
privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea si demararea unui program guvernamental de actiune destinat reglării fluxurilor migrationale ale fortei de muncă

64370294. O. MMSSF 207/14 martie 2007 - M. Of. nr. 205 - 27.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea Procedurilor de predare-primire la casele teritoriale de pensii a carnetelor de muncă aflate în păstrarea titularilor, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

64332295. H. G 286/21 martie 2007 - M. Of. nr. 201 - 26.III.2007
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei - Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomita în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pentru Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Ialomita

64248296. L. P 130/20 iulie 1999 - M. Of. nr. 190 - 20.III.2007
privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă - republicare
Abrogat prin:
-OUG. G 123/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 888 - 30.XII.2010

64204297. DEC. ICCJ 21/12 iunie 2006 - M. Of. nr. 182 - 16.III.2007
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, referitor la aplicarea dispozitiilor art. 81 alin. (1) si (2) lit. a) si b) si ale art. 82 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, în raport cu dispozitiile art. 312 alin. 3, 4 si 5 din Codul de procedură civilă

64048298. H. G 246/07 martie 2007 - M. Of. nr. 169 - 09.III.2007
privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

63994299. L. P 41/02 martie 2007 - M. Of. nr. 163 - 07.III.2007
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

63995300. D. PRES 143/01 martie 2007 - M. Of. nr. 163 - 07.III.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

63879301. DEC. CC 92/13 februarie 2007 - M. Of. nr. 149 - 01.III.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 213 alin. 2 din Codul de procedură civilă

63854302. H. G 176/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 145 - 28.II.2007
privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

63785303. O. MMSSF 116/12 februarie 2007 - M. Of. nr. 133 - 23.II.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă

63705304. DEC. PM 36/19 februarie 2007 - M. Of. nr. 123 - 20.II.2007
privind numirea unor reprezentanti ai Guvernului în Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

63642305. H. G 115/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 115 - 15.II.2007
privind darea în administrarea Casei Judetene de Pensii Mures si a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Mures a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

63466306. DEC. CC 47/11 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

63416307. DEC. CC 44/11 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 88 - 05.II.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 73 lit. b) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

63417308. DEC. CC 52/16 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 88 - 05.II.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

63403309. DEC. CC 13/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 79 - 01.II.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

63297310. O. MMSSF 3/03 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 70 - 30.I.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM

63107311. DEC. CC 862/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 45 - 22.I.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17, art. 18 si art. 26 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

63139312. O. MMSSF 25/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 48 - 22.I.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitătii si sănătătii în muncă

63078313. DEC. CC 819/09 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 39 - 18.I.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 si art. 13 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

62587314. H. G 1910/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1052 - 29.XII.2006
privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2007

62312315. DEC. PM 208/18 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1016 - 21.XII.2006
privind promovarea temporară a domnului Eugen Preda în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

62315316. L. P 463/12 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1018 - 21.XII.2006
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

62316317. D. PRES 1371/08 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1018 - 21.XII.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

62284318. O. ANOFM 620/27 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2006
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru modificarea si completarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum si de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă nr. 279/2004

62205319. L. P 450/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

62206320. D. PRES 1344/04 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

61967321. O. ANOFM 619/27 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 981 - 08.XII.2006
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si înstiintării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfăsurată de organele de control măsuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale structurilor sale teritoriale

61729322. H. G 1610/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 958 - 28.XI.2006
privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

61442323. O. MMSSF 753/16 octombrie 2006 - M. Of. nr. 925 - 15.XI.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind protectia tinerilor în muncă

61447324. OUG. G 84/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 926 - 15.XI.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

61137325. O. MMSSF 754/16 octombrie 2006 - M. Of. nr. 887 - 31.X.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitătii si sănătătii în muncă

61138326. O. MMSSF 755/16 octombrie 2006 - M. Of. nr. 887 - 31.X.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia
Abrogat prin:
-O. MMSSF 3/03 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 70 - 30.I.2007

61090327. H. G 1425/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 882 - 30.X.2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006
Modificari si completari:
-H. G 955/08 septembrie 2010 - M. Of. nr. 661 - 27.IX.2010

60822328. H. G 1218/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 845 - 13.X.2006
privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate în muncă pentru asigurarea protectiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

60697329. O. ANOFM 486/05 septembrie 2006 - M. Of. nr. 829 - 09.X.2006
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea Listei calificărilor sau competentelor profesionale pentru care se acordă în anul 2006 sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locui de muncă

60642330. H. G 1363/04 octombrie 2006 - M. Of. nr. 820 - 05.X.2006
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 508/2006 pentru aprobarea finantării proiectului cu tema „Organizarea unei expozitii tematice despre România la Bruxelles în cadrul Directiei Generale Ocuparea Fortei de Muncă, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse a Comisiei Europene în mai 2006"

60587331. H. G 1146/30 august 2006 - M. Of. nr. 815 - 03.X.2006
privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

60512332. O. MMSSF 687/15 septembrie 2006 - M. Of. nr. 801 - 25.IX.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Procedurii privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul noptii si de valorificare a acestuia în procesul de stabilire si/sau de recalculare a drepturilor de pensie

60275333. H. G 1178/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 771 - 12.IX.2006
privind darea în administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Mehedinti a unui imobil, proprietate publică a statului

60282334. H. G 1135/30 august 2006 - M. Of. nr. 772 - 12.IX.2006
privind cerintele minime de securitate si sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit

60200335. H. G 1092/16 august 2006 - M. Of. nr. 762 - 07.IX.2006
privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în muncă

60166336. H. G 1093/16 august 2006 - M. Of. nr. 757 - 06.IX.2006
privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate pentru protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

60090337. OG. G 49/30 august 2006 - M. Of. nr. 745 - 31.VIII.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

60053338. H. G 1091/16 august 2006 - M. Of. nr. 739 - 30.VIII.2006
privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru locul de muncă

60017339. O. MTCT 1532/17 august 2006 - M. Of. nr. 731 - 28.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 43/393/2003 privind limitarea timpului de muncă pentru personalul aeronautic civil navigant si stabilirea unor drepturi ale acestuia

60018340. O. MMSSF 628/22 august 2006 - M. Of. nr. 731 - 28.VIII.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 43/393/2003 privind limitarea timpului de muncă pentru personalul aeronautic civil navigant si stabilirea unor drepturi ale acestuia

59978341. H. G 1085/16 august 2006 - M. Of. nr. 727 - 25.VIII.2006
pentru modificarea art. 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006

59951342. H. G 1048/09 august 2006 - M. Of. nr. 722 - 23.VIII.2006
privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă

59836343. O. MMSSF 572/24 iulie 2006 - M. Of. nr. 714 - 21.VIII.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale

59797344. H. G 1028/09 august 2006 - M. Of. nr. 710 - 18.VIII.2006
privind cerintele minime de securitate si sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

59784345. O. MMSSF 450/06 iunie 2006 - M. Of. nr. 708 - 17.VIII.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare

59785346. O. MSP 825/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 708 - 17.VIII.2006
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare

59639347. H. G 971/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 683 - 09.VIII.2006
privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de muncă

59568348. H. G 981/02 august 2006 - M. Of. nr. 672 - 04.VIII.2006
pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României la programele comunitare “Program comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea între femei si bărbati“ (2001-2006) si “Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă“ pentru anul 2006

59543349. DEC. CC 549/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 668 - 03.VIII.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă Decizia nr. 557 din 6 iulie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) si ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

59382350. L. P 319/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 646 - 26.VII.2006
Legea securitătii si sănătătii în muncă

59383351. D. PRES 956/13 iulie 2006 - M. Of. nr. 646 - 26.VII.2006
privind promulgarea Legii securitătii si sănătătii în muncă

59331352. DEC. PM 96/20 iulie 2006 - M. Of. nr. 636 - 24.VII.2006
privind numirea domnului Silviu Bian în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

59114353. DEC. CC 511/15 iunie 2006 - M. Of. nr. 609 - 13.VII.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă si ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

58908354. DEC. CC 461/01 iunie 2006 - M. Of. nr. 580 - 05.VII.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

58663355. O. ANPDC 219/15 iunie 2006 - M. Of. nr. 544 - 23.VI.2006
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului privind activitătile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de îngrijirea părintilor pe perioada în care acestia se află la muncă în străinătate

58418356. L. P 226/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 509 - 13.VI.2006
privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale

58419357. D. PRES 808/06 iunie 2006 - M. Of. nr. 509 - 13.VI.2006
pentru promulgarea Legii privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale

58257358. DEC. CC 400/09 mai 2006 - M. Of. nr. 485 - 05.VI.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

58050359. L. P 202/22 mai 2006 - M. Of. nr. 452 - 25.V.2006
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă
Rectificare - M. Of. nr. 580 - 05.VII.2006

58051360. D. PRES 749/18 mai 2006 - M. Of. nr. 452 - 25.V.2006
pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

57907361. L. P 186/16 mai 2006 - M. Of. nr. 440 - 22.V.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

57908362. D. PRES 732/15 mai 2006 - M. Of. nr. 440 - 22.V.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

57225363. DEC. CC 223/07 martie 2006 - M. Of. nr. 368 - 27.IV.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60^1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

57188364. H. G 508/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 360 - 21.IV.2006
pentru aprobarea finantării proiectului cu tema “Organizarea unei expozitii tematice despre România la Bruxelles în cadrul Directiei Generale Ocuparea Fortei de Muncă, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse a Comisiei Europene în mai 2006“

57176365. H. G 490/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 358 - 20.IV.2006
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă si activitătilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti

57106366. H. G 471/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 347 - 18.IV.2006
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil si a terenului aferent, proprietate publică a statului, din administrarea Casei Judetene de Pensii Bistrita-Năsăud în administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Bistrita-Năsăud

56661367. DEC. CC 216/07 martie 2006 - M. Of. nr. 283 - 29.III.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) si ale art. 15 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

56671368. DEC. PM 33/23 martie 2006 - M. Of. nr. 285 - 29.III.2006
privind constituirea Comisiei speciale pentru simplificarea formalitătilor administrative necesare eliberării permiselor de muncă

56548369. L. P 68/22 martie 2006 - M. Of. nr. 268 - 24.III.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

56549370. D. PRES 347/21 martie 2006 - M. Of. nr. 268 - 24.III.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

56556371. O. MECO 181/03 martie 2006 - M. Of. nr. 268 - 24.III.2006
al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Ghidului de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării si pregătirii persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurării sectorului minier

56319372. O. MTCT 256/21 februarie 2006 - M. Of. nr. 233 - 15.III.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind standardele internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluării si asigurarea conditiilor de muncă si viată la bordul navelor maritime care arborează pavilion străin (controlul statului portului)

56325373. H. G 312/08 martie 2006 - M. Of. nr. 235 - 15.III.2006
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

56036374. H. G 234/16 februarie 2006 - M. Of. nr. 196 - 02.III.2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
Modificari si completari:
-H. G 1085/16 august 2006 - M. Of. nr. 727 - 25.VIII.2006
-H. G 449/15 aprilie 2009 - M. Of. nr. 285 - 30.IV.2009

56018375. DEC. CC 125/16 februarie 2006 - M. Of. nr. 192 - 01.III.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. e) si art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

56007376. O. MMSSF 98/09 februarie 2006 - M. Of. nr. 190 - 28.II.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de muncă la casele teritoriale de pensii, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

55689377. H. G 159/3 februarie 2006 - M. Of. nr. 159 - 14.II.2006
pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003

55488378. O. MMSSF 37/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 105 - 03.II.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pentru anul 2006

55489379. O. MMSSF 39/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 105 - 03.II.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru modificarea Procedurii de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 481 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 406/2004

55490380. O. MMSSF 40/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 105 - 03.II.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru modificarea si completarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 171/2004

55397381. H. G 1873/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 94 - 01.II.2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

55247382. O. ANOFM 648/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 72 - 26.I.2006
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizatie de somaj, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă nr. 85/2002, cu modificările si completările ulterioare

55172383. H. G 42/12 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 58 - 23.I.2006
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Agentia Judeteană de Ocupare a Fortei de Muncă Mehedinti

55138384. H. G 1859/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 54 - 20.I.2006
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

55150385. H. G 20/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 56 - 20.I.2006
privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2006
Rectificare - M. Of. nr. 175 - 23.II.2006

54997386. H. G 1860/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 31 - 13.I.2006
pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

54928387. L. P 403/27 decembrie 2005 - M. Of. nr. 16 - 09.I.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

54929388. D. PRES 1351/23 decembrie 2005 - M. Of. nr. 16 - 09.I.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

54849389. D. PRES 1366/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 4 - 03.I.2006
privind încetarea raporturilor de muncă ale unui chestor cu Ministerul Administratiei si Internelor, chemarea în activitate ca general si numirea acestuia în functia de adjunct al directorului Serviciului de Protectie si Pază

54634390. H. G 1768/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1183 - 28.XII.2005
privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

54398391. H. G 1654/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1157 - 21.XII.2005
privind suplimentarea numărului de permise de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în anul 2005

54219392. L. P 377/13 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1138 - 15.XII.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

54220393. D. PRES 1294/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1138 - 15.XII.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

54104394. OUG. 171/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1126 - 13.XII.2005
pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale
Modificari si completari:
-L. P 186/16 mai 2006 - M. Of. nr. 440 - 22.V.2006

53974395. H. G 1451/24 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1107 - 08.XII.2005
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 21 iunie 2004 si la Bucuresti la 13 iulie 2004, 11 iulie 2005 si 14 iulie 2005, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncă si protectia socială, semnat la Washington la 23 august 1995

53984396. DEC. PM 495/06 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1110 - 08.XII.2005
privind modificarea componentei Comisiei Nationale de Promovare a Ocupării Fortei de Muncă

53774397. DEC. CC 639/28 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1089 - 02.XII.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58, art. 60 alin. (1) lit. b) si art. 61 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

53473398. O. MTCT 1941/11 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1029 - 21.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române referitoare la limitări privind timpul de muncă si de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, editia 1/2005

53222399. DEC. CC 516/11 octombrie 2005 - M. Of. nr. 991 - 09.XI.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

53111400. OUG. 144/18 octombrie 2005 - M. Of. nr. 969 - 01.XI.2005
pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

53036401. H. G 1215/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 954 - 27.X.2005
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind reglementarea definitivă a restituirii cheltuielilor restante pentru prestatii medicale datorate în cazul unor accidente de muncă, decurgând din aplicarea Acordului din 29 iunie 1973 dintre Republica Socialistă România si Republica Federală Germania privind asigurările sociale si a Acordului suplimentar la acesta din 8 iulie 1976, care si-au încetat valabilitatea la 1 ianuarie 1996, semnat la Bucuresti la 8 aprilie 2005
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind reglementarea definitivă a restituirii cheltuielilor restante pentru prestatii medicale datorate în cazul unor accidente de muncă, decurgând din aplicarea Acordului din 29 iunie 1973 dintre Republica Socialistă România si Republica Federală Germania privind asigurările sociale si a Acordului suplimentar la acesta din 8 iulie 1976, care si-au încetat valabilitatea la 1 ianuarie 1996

52958402. H. G 1229/13 octombrie 2005 - M. Of. nr. 940 - 21.X.2005
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă si a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă

52801403. L. P 279/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 907 - 11.X.2005
privind ucenicia la locul de muncă
Modificari si completari:
-H. G 234/16 februarie 2006 - M. Of. nr. 196 - 02.III.2006
Republicare:
-L. P 279/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 522 - 25.VII.2011
-L. P 279/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 498 - 07.VIII.2013

52802404. D. PRES 981/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 907 - 11.X.2005
pentru promulgarea Legii privind ucenicia la locul de muncă

52658405. DEC. CC 450/15 septembrie 2005 - M. Of. nr. 889 - 05.X.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

52681406. OUG. 130/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 892 - 05.X.2005
pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

52534407. H. G 1107/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 869 - 28.IX.2005
privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă - Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Iasi a unui bun imobil proprietate publică a statului

52039408. DEC. CC 350/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 779 - 26.VIII.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, precum si a celor ale art. 64, art. 72 alin. (2) si (3), art. 74 alin. (1) lit. c) si d) si art. 288 teza a doua din Codul muncii (Legea nr. 53/2003)

51915409. H. G 881/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 754 - 18.VIII.2005
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfăsurării activitătii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a activitătii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 498/2005 pentru reglementarea măsurilor financiare privind asigurarea numărului de posturi de personal contractual necesar recalculării pensiilor în anul 2005

50580410. O. MS 655/20 iunie 2005 - M. Of. nr. 541 - 27.VI.2005
al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar

50596411. L. P 189/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

50597412. D. PRES 521/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

50094413. DEC. CC 173/22 martie 2005 - M. Of. nr. 447 - 26.V.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 2 alin. (1) si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

49781414. H. G 410/05 mai 2005 - M. Of. nr. 406 - 13.V.2005
pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

49718415. H. G 403/05 mai 2005 - M. Of. nr. 397 - 11.V.2005
pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României la programele comunitare “Program comunitar referitor la strategia comunitară-cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005), “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) si “Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă” pentru anul 2005

48975416. H. G 226/24 martie 2005 - M. Of. nr. 277 - 04.IV.2005
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind conditiile de înfiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

48886417. L. P 57/21 martie 2005 - M. Of. nr. 257 - 28.III.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

48887418. D. PRES 147/18 martie 2005 - M. Of. nr. 257 - 28.III.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

48840419. H. G 201/17 martie 2005 - M. Of. nr. 250 - 25.III.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2002 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

48787420. L. P 35/17 martie 2005 - M. Of. nr. 238 - 22.III.2005
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

48788421. D. PRES 122/16 martie 2005 - M. Of. nr. 238 - 22.III.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

48444422. L. P 18/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 182 - 02.III.2005
pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă

48445423. D. PRES 75/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 182 - 02.III.2005
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă

48158424. H. G 86/10 februarie 2005 - M. Of. nr. 131 - 11.II.2005
privind redistribuirea de posturi în vederea desfăsurării activitătii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a activitătii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale
Modificari si completari:
-H. G 881/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 754 - 18.VIII.2005

48004425. OG. G 6/20 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 97 - 28.I.2005
pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
Modificari si completari:
-L. P 35/17 martie 2005 - M. Of. nr. 238 - 22.III.2005

47796426. DEC. CC 471/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 46 - 13.I.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 si 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

47663427. O. MMSSF 848/22 decembrie 2004 - M. Of. nr. 22 - 07.I.2005
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare

47664428. O. MS 1687/22 decembrie 2004 - M. Of. nr. 22 - 07.I.2005
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare

47588429. H. G 2269/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 5 - 04.I.2005
privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale
Modificari si completari:
-H. G 176/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 145 - 28.II.2007

47590430. H. G 2372/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 6 - 04.I.2005
privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Casa Judeteană de Pensii Maramures si Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Maramures, a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

47536431. H. G 2371/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1278 - 30.XII.2004
privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Casa Judeteană de Pensii Suceava, Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Suceava si Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava, a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

47541432. H. G 2385/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1279 - 30.XII.2004
privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2005

47396433. H. G 2280/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1251 - 24.XII.2004
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în conditii speciale

47267434. OUG. 129/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1228 - 21.XII.2004
pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

47185435. L. P 580/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1214 - 17.XII.2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

47186436. D. PRES 1121/10 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1214 - 17.XII.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

47199437. OUG. 130/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1216 - 17.XII.2004
privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici
Modificari si completari:
-L. P 189/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005

46610438. O. MMSSF 608/19 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1129 - 30.XI.2004
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru modificarea si completarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 171/2004

46618439. O. MS 1498/15 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1130 - 30.XI.2004
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar

46294440. O. MTCT 2024/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1077 - 19.XI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind furnizarea fortei de muncă de rezervă, în Portul Constanta, de către Agentia pentru Ocuparea si Formarea Profesională a Muncitorilor Portuari - Port Constanta

46017441. O. AVAS 4166/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1038 - 10.XI.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Munca Ovidiu” - S.A. Ovidiu, judetul Constanta

45955442. H. G 1769/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1028 - 08.XI.2004
privind aprobarea Planului national de actiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor

45974443. H. G 1822/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1032 - 08.XI.2004
privind stabilirea locurilor de muncă si activitătilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti
Modificari si completari:
-H. G 490/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 358 - 20.IV.2006

45865444. DEC. CC 380/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 1015 - 03.XI.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, si ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare

45831445. H. G 1737/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1009 - 02.XI.2004
privind suplimentarea numărului de permise de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în anul 2004

45702446. O. MECO 703/12 octombrie 2004 - M. Of. nr. 990 - 27.X.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 289/2004 pentru aprobarea Ghidului de proceduri privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurării sectorului minier

45586447. H. G 1700/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 968 - 21.X.2004
pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003

44914448. O. CONC 224/10 septembrie 2004 - M. Of. nr. 847 - 16.IX.2004
privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă, elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

44823449. H. G 1386/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 834 - 9.IX.2004
privind aprobarea Strategiei nationale pentru ocuparea fortei de muncă, 2004-2010

44527450. H. G 1317/19 august 2004 - M. Of. nr. 779 - 25.VIII.2004
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

44309451. O. ANOFM 280/22 iulie 2004 - M. Of. nr. 742 - 17.VIII.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea modelului-cadru al contractelor încheiate între beneficiarii de credite, respectiv fonduri nerambursabile, si agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti

44207452. O. MMSSF 171/20 aprilie 2004 - M. Of. nr. 725 - 11.VIII.2004
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională
Modificari si completari:
-O. MMSSF 40/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 105 - 03.II.2006

44208453. O. ANOFM 279/22 iulie 2004 - M. Of. nr. 725 - 11.VIII.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum si de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare

44185454. O. MMSSF 406/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 721 - 10.VIII.2004
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Procedurii de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 48 1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare
Modificari si completari:
-O. MMSSF 39/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 105 - 03.II.2006
Abrogat prin:
-H. G 449/15 aprilie 2009 - M. Of. nr. 285 - 30.IV.2009

44131455. O. ANOFM 281/22 iulie 2004 - M. Of. nr. 714 - 06.VIII.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizatie de somaj, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă nr. 85/2002

44132456. O. ANOFM 288/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 714 - 06.VIII.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru aprobarea Statutului centrelor regionale de formare profesională a adultilor
Abrogat prin:
-H. G 1610/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 958 - 28.XI.2006

44013457. H. G 1145/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 697 - 03.VIII.2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată
Abrogat prin:
-H. G 1873/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 94 - 01.II.2006

43987458. H. G 1156/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 695 - 02.VIII.2004
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă

43931459. H. G 1141/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 686 - 30.VII.2004
pentru modificarea alin. (1) al art. 20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 537/2004

43803460. O. MS 870/01 iulie 2004 - M. Of. nr. 671 - 26.VII.2004
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar
Modificari si completari:
-O. MS 1498/15 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1130 - 30.XI.2004
-O. MS 655/20 iunie 2005 - M. Of. nr. 541 - 27.VI.2005

43574461. L. P 343/12 iulie 2004 - M. Of. nr. 641 - 15.VII.2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

43575462. D. PRES 585/12 iulie 2004 - M. Of. nr. 641 - 15.VII.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

43461463. H. BNR 161/25 mai 2004 - M. Of. nr. 624 - 09.VII.2004
privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MUNCA MIHAIL KOGĂLNICEANU OC

43223464. H. G 938/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 589 - 01.VII.2004
privind conditiile de înfiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Modificari si completari:
-H. G 226/24 martie 2005 - M. Of. nr. 277 - 04.IV.2005

43068465. H. BNR 88/25 mai 2004 - M. Of. nr. 566 - 28.VI.2004
privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MUNCA LISNA

42996466. H. G 934/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 558 - 23.VI.2004
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

42998467. H. G 937/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 558 - 23.VI.2004
pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

42909468. L. P 203/28 decembrie 1999 Republicare - M. Of. nr. 544 - 17.VI.2004
Legea privind permisele de muncă
Modificari si completari:
-L. P 18/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 182 - 02.III.2005

42660469. L. P 218/27 mai 2004 - M. Of. nr. 507 - 07.VI.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

42661470. D. PRES 383/25 mai 2004 - M. Of. nr. 507 - 07.VI.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

42675471. DEC. CC 218/06 mai 2004 - M. Of. nr. 509 - 07.VI.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

42476472. H. G 790/19 mai 2004 - M. Of. nr. 474 - 26.V.2004
privind modificarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002

42385473. H. G 748/14 mai 2004 - M. Of. nr. 461 - 24.V.2004
privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea la programele comunitare “Program comunitar referitor la strategia comunitară-cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005), “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) si “Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă” pentru anul 2004

42209474. O. MECO 289/14 mai 2004 - M. Of. nr. 441 - 18.V.2004
al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Ghidului de proceduri privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurării sectorului minier
Modificari si completari:
-O. MECO 703/12 octombrie 2004 - M. Of. nr. 990 - 27.X.2004

42107475. H. G 588/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 422 - 11.V.2004
privind aprobarea Planului national de actiune pentru ocuparea fortei de muncă pe perioada 2004-2005

42067476. H. G 656/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 415 - 10.V.2004
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2000 privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurării sectorului minier

41927477. H. G 617/21 aprilie 2004 - M. Of. nr. 391 - 03.V.2004
privind înfiintarea si organizarea Comitetului national director pentru prevenirea si combaterea exploatării copiilor prin muncă

41875478. H. G 537/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 378 - 29.IV.2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă
Modificari si completari:
-H. G 1141/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 686 - 30.VII.2004

41797479. H. G 569/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 366 - 27.IV.2004
privind transmiterea unei părti de imobil proprietate publică a statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

41781480. L. P 130/21 aprilie 2004 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

41782481. D. PRES 260/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

41617482. D. PRES 229/06 aprilie 2004 - M. Of. nr. 338 - 19.IV.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

41616483. L. P 107/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 338 - 19.IV.2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

41621484. H. G 494/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 338 - 19.IV.2004
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

40571485. OUG. 9/18 martie 2004 - M. Of. nr. 246 - 19.III.2004
pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

40466486. DEC. CC 71/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 239 - 18.III.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată

40377487. H. G 269/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 223 - 15.III.2004
privind darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unor imobile si a unui teren, proprietate publică a statului

40327488. L. P 25/05 martie 2004 - M. Of. nr. 214 - 11.III.2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă
Modificari si completari:
-OUG. 158/17 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1074 - 29.XI.2005

40329489. D. PRES 92/04 martie 2004 - M. Of. nr. 214 - 11.III.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă

40104490. R. MMSSF 1/11 noiembrie 2003 - M. Of. nr. 174 - 01.III.2004
Regulament de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Promovare a Ocupării Fortei de Muncă

39673491. H. G 64/22 ianuarie 2004 - M. Of. 108 - 05.II.2004
privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2004

39060492. H. G 1578/23 decembrie 2003 - M. Of. 940 - 29.XII.2003
privind modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003

39017493. L. P 598/22 decembrie 2003 - M. Of. 936 - 24.XII.2003
Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

39018494. D. PRES 917/22 decembrie 2003 - M. Of. 936 - 24.XII.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

38928495. DEC. CC 414/06 noiembrie 2003 - M. Of. 925 - 23.XII.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 312/2001

37978496. H. G 1321/13 noiembrie 2003 - M. OF. 837 - 25.XI.2003
privind darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unui imobil proprietate publică a statului

37979497. H. G 1322/13 noiembrie 2003 - M. OF. 837 - 25.XI.2003
privind darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unui imobil proprietate publică a statului

37981498. H. G 1324/13 noiembrie 2003 - M. OF. 837 - 25.XI.2003
privind darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unui imobil proprietate publică a statului

37801499. H. G 1300/13 noiembrie 2003 - M. OF. 807 - 17.XI.2003
pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 29-31 decembrie 2003

37746500. O. MAPAM 849/27 octombrie 2003 - M. OF. 797 - 12.XI.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Munca” - S.A. Ovidiu, judetul Constanta

37529501. H. G 1225/14 octombrie 2003 - M. OF. 763 - 30.X.2003
pentru modificarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare si de anulare a permiselor de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 434/2000

37458502. OUG. 96/14 octombrie 2003 - M. OF. 750 - 27.X.2003
privind protectia maternitătii la locurile de muncă
Modificari si completari:
L. P 25/05 martie 2004 - M. Of. nr. 214 - 11.III.2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă
-OUG. 158/17 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1074 - 29.XI.2005

37440503. OUG. 107/24 octombrie 2003 - M. OF. 747 - 26.X.2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

37380504. O. CONC 166/1 octombrie 2003 - M. OF. 738 - 22.X.2003
referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă, elaborat în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

37351505. H. G 1199/9 octombrie 2003 - M. OF. 731 - 20.X.2003
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1005/2000 privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă provenite din activitatea minieră si din activităti conexe acesteia

37319506. H. G 1194/9 octombrie 2003 - M. OF. 725 - 17.X.2003
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori efectuat la 5 martie 2003 si, respectiv, la 21 martie 2003 si 21 aprilie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncă si protectia socială, semnat la Washington la 23 august 1995

37075507. H. G 1115/25 septembrie 2003 - M. OF. 686 - 30.IX.2003
privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă
Modificari si completari:
H. G 494/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 338 - 19.IV.2004

36888508. H. G 1054/4 septembrie 2003 - M. OF. 652 - 15.IX.2003
privind organizarea la Bucuresti, în perioada 30-31 octombrie 2003, a Conferintei ministeriale privind ocuparea fortei de muncă

36856509. H. G 1025/28 august 2003 - M. OF. 645 - 10.IX.2003
privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în conditii speciale
Modificari si completari:
-H. G 2280/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1251 - 24.XII.2004

36753510. H. G 995/22 august 2003 - M. OF. 630 - 3.IX.2003
privind reglementarea unor activităti preluate de Inspectoratul teritorial de muncă al Municipiului Bucuresti

36775511. O. MTCT 43/7 august 2003 - M. OF. 632 - 3.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind limitarea timpului de muncă pentru personalul aeronautic civil navigant si stabilirea unor drepturi ale acestuia
Modificari si completari:
-O. MTCT 1532/17 august 2006 - M. Of. nr. 731 - 28.VIII.2006

40764512. O. MMSSF 393/25 august 2003 - M. Of. nr. 632 - 03.IX.2003
al Ministrului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei privind limitarea timpului de muncă pentru personalul aeronautic civil navigant si stabilirea unor drepturi ale acestuia
Modificari si completari:
-O. MTCT 1532/17 august 2006 - M. Of. nr. 731 - 28.VIII.2006

36140513. L. P 308/8 iulie 2003 - M. OF. 520 - 18.VII.2003
privind aprobarea afilierii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă la Asociatia Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO)

36141514. D. PRES 443/7 iulie 2003 - M. OF. 520 - 18.VII.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea afilierii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă la Asociatia Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO)

35947515. H. G 768/3 iulie 2003 - M. OF. 487 - 7.VII.2003
privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă
Rectificare - M. OF. 531 - 24.VII.2003
Modificari si completari:
-H. G 1700/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 968 - 21.X.2004
-H. G 159/3 februarie 2006 - M. Of. nr. 159 - 14.II.2006
Abrogat prin:
-H. G 1610/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 958 - 28.XI.2006

35801516. DEC. CSJ 2/31 martie 2003 - M. OF. 455 - 26.VI.2003
privind recursul în interesul legii cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. b1) din Codul de Procedură Civilă, referitoare la competenta materială de solutionare a conflictelor de muncă

35765517. L. P 274/23 iunie 2003 - M. OF. 451 - 25.VI.2003
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

35766518. D. PRES 399/19 iunie 2003 - M. OF. 451 - 25.VI.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

35659519. O. MMSS 186/28 mai 2003 - M. OF. 430 - 19.VI.2003
al Ministrului Muncii si Solidaritătii Sociale pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobate prin Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale si al Ministrului Educatiei si Cercetării nr. 284/4.248/2002

40808520. O. MEC 4105/05 iunie 2003 - M. Of. nr. 430 - 19.VI.2003
al Ministrului Educatiei si Cercetării pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobate prin Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale si al Ministrului Educatiei si Cercetării nr. 284/4.248/2002

35630521. DEC. CC 217/15 mai 2003 - M. OF. 425 - 17.VI.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 lit. m) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

35373522. H. G 564/21 mai 2003 - M. OF. 383 - 3.VI.2003
pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea la Programul comunitar “Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă” pentru anul 2003

35292523. O. MLTL 654/8 mai 2003 - M. OF. 369 - 30.V.2003
al Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 38/2000 privind imple­mentarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluarii si asigurarea conditiilor de muncă si viata la bordul navelor maritime sub pavilion strain care utilizează porturile sau instalatiile romanesti din largul mării, care operează pe sau deasupra platoului continental romanesc (controlul statului portului)

35263524. Ins. ANOFM 1008/20 mai 2003 - M. OF. 364 - 28.V.2003
ale presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aplicarea art. 43 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002

38692525. Ins. ANPH 220/12 mai 2003 - M. OF. 364 - 28.V.2003
ale presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aplicarea art. 43 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002

34714526. H. G 436/10 aprilie 2003 - M. OF. 271 - 18.IV.2003
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice Caras-Severin în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale - Agentia judeteană pentru ocuparea fortei de muncă Caras-Severin

34715527. H. G 437/10 aprilie 2003 - M. OF. 271 - 18.IV.2003
privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Iasi si în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale - Directia generală de muncă si solidaritate socială Iasi a unor imobile proprietate publică a statului

34734528. H. G 450/18 aprilie 2003 - M. OF. 273 - 18.IV.2003
privind modificarea alin. 2 al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 369/2003 pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 28 aprilie - 2 mai 2003

34521529. DEC. CC 84/25 februarie 2003 - M. OF. 243 - 9.IV.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998

34522530. DEC. CC 85/25 februarie 2003 - M. OF. 243 - 9.IV.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998

34406531. H. G 369/2 aprilie 2003 - M. OF. 226 - 3.IV.2003
pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 28 aprilie - 2 mai 2003

34356532. O. MSF 245/20 martie 2003 - M. OF. 217 - 2.IV.2003
al Ministrului Sănătătii si Familiei privind aprobarea categoriilor de personal si a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8 ore

34184533. DEC. CC 53/6 februarie 2003 - M. OF. 191 - 26.III.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

33976534. O. MMSS 76/11 martie 2003 - M. Of. 159 - 12.III.2003
al Ministrului Muncii si Solidaritătii Sociale privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă prevăzut în anexa la Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale nr. 64/2003

33855535. O. MMSS 58/26 februarie 2003 - M. Of. 146 - 6.III.2003
al Ministrului Muncii si Solidaritătii Sociale privind împuternicirea organelor de executare ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si ale caselor judetene de pensii si a Municipiului Bucuresti, precum si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale agentiilor judetene si a Municipiului Bucuresti pentru ocuparea fortei de muncă să desfăsoare activităti de executare silită în baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

33808536. O. MMSS 64/28 februarie 2003 - M. Of. 139 - 4.III.2003
al Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă

40486537. CCM MMSS 1116/30 ianuarie 2003 - M. Of. nr. 2 - 24.II.2003
Contractul colectiv de munca la nivel national pe anul 2003

33514538. H. G 42/16 ianuarie 2003 - M. Of. 82 - 10.II.2003
privind darea în administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Buzău a unui imobil proprietate publică a statului

33518539. H. G 46/16 ianuarie 2003 - M. Of. 82 - 10.II.2003
privind darea în administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Brasov a unui imobil proprietate publică a statului

33411540. OG. G 32/30 ianuarie 2003 - M. Of. 62 - 1.II.2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

33230541. L. P 10/9 ianuarie 2003 - M. Of. 32 - 22.I.2003
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

33231542. D. PRES 12/7 ianuarie 2003 - M. Of. 32 - 22.I.2003
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

33185543. L. P 4/9 ianuarie 2003 - M. Of. 26 - 20.I.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

33186544. D. PRES 5/7 ianuarie 2003 - M. Of. 26 - 20.I.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

33099545. O. MMSS 553/14 decembrie 2002 - M. Of. 5 - 8.I.2003
al Ministrului Muncii si Solidaritătii Sociale pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea în anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

40931546. O. MFP 1791/24 decembrie 2002 - M. Of. nr. 5 - 08.I.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea în anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

32779547. H. G 1469/12 decembrie 2002 - M. Of. 950 - 24.XII.2002
privind înfiintarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.
Modificari si completari:
-H. G 1257/17 octombrie 2007 - M. Of. nr. 707 - 19.X.2007

32742548. H. G 1467/12 decembrie 2002 - M. Of. 945 - 23.XII.2002
pentru modificarea art. 3 din Ghidul de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă, provenite din activitatea minieră si din activitătile conexe acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1005/2000

32649549. DEC. CC 336/3 decembrie 2002 - M. Of. 932 - 19.XII.2002
referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998

32091550. H. G 1279/13 noiembrie 2002 - M. Of. 843 - 22.XI.2002
pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere în perioada 27 decembrie 2002 - 3 ianuarie 2003

32025551. H. G 1255/7 noiembrie 2002 - M. Of. 832 - 19.XI.2002
privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă
Modificari si completari:
-H. G 201/17 martie 2005 - M. Of. nr. 250 - 25.III.2005

31505552. DEC. CC 223/11 iulie 2002 - M. Of. 750 - 14.X.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă

31441553. OUG. 124/2 octombrie 2002 - M. Of. 740 - 10.X.2002
pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

31450554. H. G 1089/2 octombrie 2002 - M. Of. 741 - 10.X.2002
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

31452555. H. G 1091/2 octombrie 2002 - M. Of. 741 - 10.X.2002
pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

31418556. O. MMSS 284/21 iunie 2002 - M. Of. 733 - 8.X.2002
al Ministrului Muncii si Solidaritătii Sociale pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

40900557. O. MEC 4248/13 august 2002 - M. Of. nr. 733 - 08.X.2002
al Ministrului Educatiei si Cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

30907558. H. G 759/18 iulie 2002 - M. Of. 637 - 29.VIII.2002
pentru aprobarea Planului national de actiune pentru ocuparea fortei de muncă

30798559. H. G 823/31 iulie 2002 - M. Of. 606 - 15.VIII.2002
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1320/2001 privind înfiintarea si organizarea Oficiului National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Muncă în Străinătate

30592560. L. P 464/9 iulie 2002 - M. Of. 559 - 30.VII.2002
privind ratificarea Acordului dintre România si Regatul Spaniei pentru reglementarea si organizarea circulatiei fortei de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002
Acord între România si Regatul Spaniei pentru reglementarea si organizarea circulatiei fortei de muncă între cele două state

30593561. D. PRES 637/8 iulie 2002 - M. Of. 559 - 30.VII.2002
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România si Regatul Spaniei pentru reglementarea si organizarea circulatiei fortei de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002

30576562. L. P 517/12 iulie 2002 - M. Of. 555 - 29.VII.2002
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

30577563. D. PRES 694/11 iulie 2002 - M. Of. 555 - 29.VII.2002
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

30578564. L. P 518/12 iulie 2002 - M. Of. 555 - 29.VII.2002
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

30579565. D. PRES 695/11 iulie 2002 - M. Of. 555 - 29.VII.2002
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

30580566. L. P 519/12 iulie 2002 - M. Of. 555 - 29.VII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

30581567. D. PRES 696/11 iulie 2002 - M. Of. 555 - 29.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

30502568. L. P 511/12 iulie 2002 - M. Of. 539 - 24.VII.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

30503569. D. PRES 688/11 iulie 2002 - M. Of. 539 - 24.VII.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

30509570. DEC. CC 175/18 iunie 2002 - M. Of. 539 - 24.VII.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

30326571. O. MMSS 280/18 iunie 2002 - M. Of. 509 - 15.VII.2002
al Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale pentru modificarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale nr. 111/2002

29976572. L. P 346/5 iunie 2002 - M. Of. 454 - 27.VI.2002
privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale
Modificari si completari:
-CODFIS. P/22 decembrie 2003 - M. Of. 927 - 23.XII.2003
-OUG. 129/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1228 - 21.XII.2004
-OUG. 158/17 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1074 - 29.XI.2005
Republicare:
-L. P 346/05 iunie 2002 - M. Of. nr. 772 - 12.XI.2009
-L. P 346/05 iunie 2002 - M. Of. nr. 251 - 08.IV.2014

29977573. D. PRES 490/4 iunie 2002 - M. Of. 454 - 27.VI.2002
pentru promulgarea Legii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

29905574. H. G 613/13 iunie 2002 - M. Of. 444 - 25.VI.2002
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

29906575. H. G 614/13 iunie 2002 - M. Of. 444 - 25.VI.2002
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

29264576. D. PRES 352/19 aprilie 2002 - M. Of. 320 - 15.V.2002
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Regatul Spaniei pentru reglementarea si organizarea fortei de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002

29223577. L. P 224/23 aprilie 2002 - M. Of. 312 - 13.V.2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluării si asigurarea conditiilor de muncă si viată la bordul navelor maritime care utilizează porturile românesti sau care navighează în apele nationale

29224578. D. PRES 331/19 aprilie 2002 - M. Of. 312 - 13.V.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluării si asigurarea conditiilor de muncă si viată la bordul navelor maritime care utilizează porturile românesti sau care navighează în apele nationale

29219579. H. G 377/18 aprilie 2002 - M. Of. 310 - 10.V.2002
pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora
Modificari si completari:
-H. G 937/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 558 - 23.VI.2004
-H. G 410/05 mai 2005 - M. Of. nr. 406 - 13.V.2005
-H. G 1860/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 31 - 13.I.2006
-H. G 449/15 aprilie 2009 - M. Of. nr. 285 - 30.IV.2009

29109580. OUG. 49/18 aprilie 2002 - M. Of. 292 - 30.IV.2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

29119581. H. G 338/4 aprilie 2002 - M. Of. 294 - 30.IV.2002
pentru asigurarea fortei de muncă necesare la mobilizare si pe timp de război cu personal cu obligatii militare

28780582. H. G 345/11 aprilie 2002 - M. Of. 247 - 12.IV.2002
pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor de 2 si 3 mai 2002, stabilite ca zile libere

28667583. H. G 277/21 martie 2002 - M. Of. 224 - 3.IV.2002
privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă
Modificari si completari:
H. G 790/19 mai 2004 - M. Of. nr. 474 - 26.V.2004

28574584. H. G 238/13 martie 2002 - M. Of. 204 - 26.III.2002
pentru majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevăzute de Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, de Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, precum si de Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

28431585. H. G 174/20 februarie 2002 - M. Of. 181 - 18.III.2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă
Rectificare - M. Of. 337 - 21.V.2002
Modificari si completari:
-H. G 934/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 558 - 23.VI.2004
-H. G 1859/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 54 - 20.I.2006
-H. G 449/15 aprilie 2009 - M. Of. nr. 285 - 30.IV.2009

28432586. O. ANOFM 85/22 februarie 2002 - M. Of. 181 - 18.III.2002
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizatie de somaj
Modificari si completari:
-O. ANOFM 281/22 iulie 2004 - M. Of. nr. 714 - 06.VIII.2004
-O. ANOFM 648/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 72 - 26.I.2006

28434587. O. MMSS 111/25 februarie 2002 - M. Of. 181 - 18.III.2002
al Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională

28201588. DEC. CC 2/15 ianuarie 2002 - M. Of. 138 - 22.II.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

28032589. H. G 57/17 ianuarie 2002 - M. Of. 102 - 6.II.2002
privind modificarea Ghidului de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă, provenite din activitatea minieră si din activitătile conexe acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1005/2000

28034590. L. P 76/16 ianuarie 2002 - M. Of. 103 - 6.II.2002
privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă
Modificari si completari:
L. P 107/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 338 - 19.IV.2004
-L. P 580/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1214 - 17.XII.2004
-OUG. 144/18 octombrie 2005 - M. Of. nr. 969 - 01.XI.2005
-H. G 1859/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 54 - 20.I.2006

28035591. D. PRES 84/15 ianuarie 2002 - M. Of. 103 - 6.II.2002
pentru promulgarea Legii privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

27652592. H. G 1337/27 decembrie 2001 - M. Of. 36 - 21.I.2002
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

27517593. H. G 1318/27 decembrie 2001 - M. Of. 19 - 15.I.2002
pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 4/1999

27518594. H. G 1320/27 decembrie 2001 - M. Of. 19 - 15.I.2002
privind înfiintarea si organizarea Oficiului National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca în Strainatate

27400595. H. G 1294/20 decembrie 2001 - M. Of. 849 - 29.XII.2001
privind stabilirea locurilor de muncă si activitătilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate

27307596. O. MSF 761/30 octombrie 2001 - M. Of. 836 - 27.XII.2001
al Ministrului Sănătătii si Familiei pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la angajarea în muncă, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic si examenul medical la reluarea muncii
Abrogat prin:
O. MSF 933/25 noiembrie 2002 - M. Of. 880 - 6.XII.2002

26994597. H. G 1222/6 decembrie 2001 - M. Of. 780 - 7.XII.2001
pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor de 24 si 31 decembrie 2001, stabilite ca zile libere

26200598. O. MLTL 1414/1 octombrie 2001 - M. Of. 698 - 2.XI.2001
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluării si asigurarea conditiilor de muncă si viată la bordul navelor maritime care utilizează porturile românesti sau care navighează în apele nationale

26072599. L. P 550/17 octombrie 2001 - M. Of. 676 - 25.X.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca

26073600. D. PRES 784/16 octombrie 2001 - M. Of. 676 - 25.X.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca

26020601. H. G 997/4 octombrie 2001 - M. Of. 667 - 24.X.2001
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 26 martie 2001 si la Washington la 26 iulie 2001 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de munca si protectia sociala, semnat la Washington la data de 23 august 1995

25698602. DEC. CC 146/8 mai 2001 - M. Of. 609 - 27.IX.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV si art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2000, precum si a dispozitiilor art. 79 si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

25311603. DEC. CC 200/26 iunie 2001 - M. Of. 505 - 27.VIII.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

25171604. H. G 746/26 iulie 2001 - M. Of. 461 - 13.VIII.2001
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin Scrisoarea semnata la Washington la 1 iunie 2001 si la Bucuresti la 26 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de munca si protectia sociala, semnat la Washington la data de 23 august 1995

25027605. H. G 676/19 iulie 2001 - M. Of. 424 - 30.VII.2001
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

24881606. L. P 436/18 iulie 2001 - M. Of. 404 - 20.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca

24882607. D. PRES 588/17 iulie 2001 - M. Of. 404 - 20.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca

24736608. DEC. CC 140/8 mai 2001 - M. Of. 387 - 16.VII.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV alin. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, precum si a dispozitiilor art. 79 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

24583609. H. G 581/21 iunie 2001 - M. Of. 364 - 6.VII.2001
privind criteriile de încadrare a personalului navigant din aviatia civila în conditii speciale de munca

24586610. L. P 312/18 iunie 2001 - M. Of. 365 - 6.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

24587611. D. PRES 430/15 iunie 2001 - M. Of. 365 - 6.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

24488612. L. P 322/26 iunie 2001 - M. Of. 342 - 27.VI.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca

24489613. D. PRES 452/25 iunie 2001 - M. Of. 342 - 27.VI.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea si completareaLegii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca

24467614. DEC. CC 120/24 aprilie 2001 - M. Of. 337 - 25.VI.2001
referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2000, precum si a dispozitiilor art. 71, art. 79 si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

24433615. L. P 310/18 iunie 2001 - M. Of. 332 - 21.VI.2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

24434616. D. PRES 428/15 iunie 2001 - M. Of. 332 - 21.VI.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

24435617. L. P 311/18 iunie 2001 - M. Of. 332 - 21.VI.2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

24436618. D. PRES 429/15 iunie 2001 - M. Of. 332 - 21.VI.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

24376619. DEC. CC 115/24 aprilie 2001 - M. Of. 320 - 14.VI.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si ale art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

24380620. DEC. CC 165/22 mai 2001 - M. Of. 320 - 14.VI.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1), ale art. 80 si ale art. 81 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

24271621. DEC. CC 100/10 aprilie 2001 - M. Of. 305 - 8.VI.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74, art. 79 alin. (1) si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

24234622. O. MMSS 352/7 mai 2001 - M. Of. 300 - 7.VI.2001
al Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

24198623. DEC. CC 86/20 martie 2001 - M. Of. 295 - 5.VI.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

24184624. DEC. CC 71/6 martie 2001 - M. Of. 293 - 4.VI.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

40507625. H. G 400/19 aprilie 2001 - M. Of. nr. 251 - 16.V.2001
pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitătii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate

23885626. L. P 221/30 aprilie 2001 - M. Of. 227 - 4.V.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1997 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă

23886627. D. PRES 288/26 aprilie 2001 - M. Of. 227 - 4.V.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea si completarea Dcretului nr. 247/1997 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă

23774628. L. P 180/11 aprilie 2001 - M. Of. 203 - 23.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/1999 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor

23775629. D. PRES 238/10 aprilie 2001 - M. Of. 203 - 23.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/1999 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor collective determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor

23706630. L. P 187/17 aprilie 2001 - M. Of. 196 - 19.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel“, Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz“ Medias si a Regiei Autonome a Petrolului „Petrom“ Bucuresti

23707631. D. PRES 247/12 aprilie 2001 - M. Of. 196 - 19.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel“, Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz“ Medias si a Regiei Autonome a Petrolului „Petrom“ Bucuresti

23708632. L. P 188/17 aprilie 2001 - M. Of. 196 - 19.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

23709633. D. PRES 248/12 aprilie 2001 - M. Of. 196 - 19.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române

23694634. DEC. CC 34/6 februarie 2001 - M. Of. 193 - 18.IV.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum si a dispozitiilor art. 71, art. 79 si art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

23658635. D. PRES 230/9 aprilie 2001 - M. Of. 188 - 12.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2000, precum si a dispozitiilor art. 71, 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

23659636. DEC. CC 62/27 februarie 2001 - M. Of. 188 - 12.IV.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare Decizia nr. 67 din 27 februarie 2001 referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2000, precum si a dispozitiilor art. 71, 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

23577637. DEC. CC 68/27 februarie 2001 - M. Of. 176 - 6.IV.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1), ale art. 80 si ale art. 81 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

23553638. L. P 145/3 aprilie 2001 - M. Of. 173 - 5.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariatii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

23554639. D. PRES 198/30 martie 2001 - M. Of. 173 - 5.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/1999 privind unele măsuri de acompania­ment social pentru salariatii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

23458640. OUG. 47/29 martie 2001 - M. Of. 161 - 30.III.2001
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadra­rea în muncă a persoanelor cu handicap

23441641. L. P 103/26 martie 2001 - M. Of. 158 - 29.III.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă

23442642. D. PRES 151/23 martie 2001 - M. Of. 158 - 29.III.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă

23386643. DEC. CC 53/20 februarie 2001 - M. Of. 152 - 28.III.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1), ale art. 80 si ale art. 81 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

23387644. DEC. CC 76/6 martie 2001 - M. Of. 152 - 28.III.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Codul muncii si ale Legii nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

23102645. H. G 266/22 februarie 2001 - M. Of. 115 - 7.III.2001
pentru aprobarea Normelor privind constituirea si utilizarea fondului pentru stimularea personalului din Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, din Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, din Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, precum si din structurile teritoriale ale acestora

23091646. H. G 261/22 februarie 2001 - M. Of. 114 - 6.III.2001
privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite

23000647. DEC. CC 39/6 februarie 2001 - M. Of. 97 - 26.II.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de munca, precum si a celor ale art. 2 alin. 1 din Decretul- Lege nr. 68/1990 pentru înlaturarea unor inechitati în salarizarea personalului

41124648. DEC. CC 257/05 decembrie 2000 - M. Of. nr. 687 - 21.XII.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

8657649. H. G 1186/28 noiembrie 2000 - M. Of. 631 - 5.XII.2000
pentru aprobarea listei cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguratii beneficiază de indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, fără conditii de stagiu de cotizare

8508650. H. G 1005/26 octombrie 2000 - M. Of. 552 - 8.XI.2000
privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă provenite din activitatea minieră si din activităti conexe acesteia

21972651. OUG. 172/19 octombrie 2000 - M. Of. 531 - 27.X.2000
pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

2189652. DEC. CC 171/26 septembrie 2000 - M. Of. 525 - 25.X.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

21213653. OG. G 86/29 august 2000 - M. Of. 421– 1.IX.2000
pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr, 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă

7938654. H. G 567/22 iunie 2000 - M. Of. 338 - 20.VII.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariatii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

2092655. DEC. CC 68/18 aprilie 2000 - M. Of. 335 - 19.VII.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată

20922656. O. MIC 102000/5 iulie 2000 - M. Of. 336 - 19.VII.2000
al Ministrului Industriei si Comertului privind aprobarea Programului de asistentă medicală si de asigurări pentru risc si accidente, pentru reabilitarea si compensarea celor care au suferit accidente de muncă si boli profesionale în activitatea minieră

39144657. O. MMPS 3972/26 iunie 2000 - M. Of. 336 - 19.VII.2000
al Ministrul Muncii si Protectiei Sociale privind aprobarea Programului de asistentă medicală si de asigurări pentru risc si accidente, pentru reabilitarea si compensarea celor care au suferit accidente de muncă si boli profesionale în activitatea minieră

2107658. DEC. CC 87/4 mai 2000 - M. Of. 328 - 14.VII.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea masurilor de protectie sociala a pensiilor de asigurari sociale de stat si militare, stabilite si recalculate dupa data de 1 august 1996, si a dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 797/1998 privind efectuarea recorelarii pensiilor pentru munca depusa si limita de varsta cu vechime integrală din sistemul asigurarilor sociale de stat

7951659. H. G 580/6 iulie 2000 - M. Of. 315 - 7.VII.2000
pentru aprobarea Normelor metodolo­gice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în muncă

21849660. OUG. 40/20 aprilie 2000 - M. Of. 181 - 27.IV.2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap

21165661. OG. G 38/30 ianuarie 2000 - M. Of. 41 - 31.I.2000
privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluării si asigurarea conditiilor de muncă si viată la bordul navelor maritime care utilizează porturile românesti sau care navighează în apele nationale
Republicare: OG. G 38/30 ianuarie 2000 - M. Of. 717 - 2.X.2002

20985662. O. MMPS 747/13 decembrie 1999 - M. Of. 653 - 31.XII.1999
pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, a Procedurii de inregistrare a contractelor de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrarea si evidenta a conventiilor civile de prestari servicii

7378663. D. PRES 444/28 decembrie 1999 - M. Of. 646 - 30.XII.1999
pentru promulgarea Legii privind permisele de munca

18960664. L. P 203/28 decembrie 1999 - M. Of. 646 - 30.XII.1999
privind permisele de munca
Modificari si completari:
L. P 130/21 aprilie 2004 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2004
Republicare:
-L. P 203/28 decembrie 1999 - M. Of. nr. 544 - 17.VI.2004
Modificari si completari:
-L. P 18/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 182 - 02.III.2005

3691665. DEC. CC 161/19 octombrie 1999 - M. Of. 585 - 30.XI.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. c) si alin. (2) lit. b) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata

7296666. D. PRES 361/11 noiembrie 1999 - M. Of. 582 - 29.XI.1999
pentru promulgarea Legii privind solutionarea conflictelor de munca

18925667. L. P 168/12 noiembrie 1999 - M. Of. 582 - 29.XI.1999
privind solutionarea conflictelor de munca

17383668. H. G 935/11 noiembrie 1999 - M. Of. 560 - 17.XI.1999
privind stabilirea conditiilor în care pot presta munca persoanele care nu încheie contracte individuale de muncã si modul de utilizare a sumelor reprezentând comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de muncã, respectiv de directiile generale de muncã si protectie socialã

20988669. O. MMPS 2120/13 septembrie 1999 - M. Of. 508 - 20.X.1999
pentru încadrarea în grupa II de munca a unor locuri de munca si activitati din cadrul Societatii Comerciale "Aerostar" - S.A. Bacau

38462670. O. MS 662/4 octombrie 1999 - M. Of. 508 - 20.X.1999
pentru încadrarea în grupa II de munca a unor locuri de munca si activitati din cadrul Societatii Comerciale "Aerostar" - S.A. Bacau

22363671. OUG. 146/30 septembrie 1999 - M. Of. 481 - 5.X.1999
privind unele masuri de acompaniament social pentru salariatii din industria metalurgica ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

41277672. OUG. 146/30 septembrie 1999 - M. Of. nr. 481 - 05.X.1999
privind unele masuri de acompaniament social pentru salariatii din industria metalurgica ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

22353673. OUG. 136/22 septembrie 1999 - M. Of. 461 - 23.IX.1999
pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca
Modificari si completari:
-L. P 322/26 iunie 2001 - M. Of. 342 - 27.VI.2001

21761674. OG. G 82/30 august 1999 - M. Of. 423 - 31.VIII.1999
pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de munca

17093675. H. G 624/2 august 1999 - M. Of. 376 - 6.VIII.1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective
Modificari si completari:
-L. P 312/18 iunie 2001 - M. Of. 365 - 6.VII.2001

7188676. D. PRES 249/16 iulie 1999 - M. Of. 355 - 27.VII.1999
pentru promulgarea Legii privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

18887677. L. P 130/20 iulie 1999 - M. Of. 355 - 27.VII.1999
privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
Modificari si completari:
-OUG. 136/22 septembrie 1999 - M. Of. 461 - 23.IX.1999
-H. G 238/13 martie 2002 - M. Of. 204 - 26.III.2002
-OUG. 23/10 aprilie 2003 - M. OF. 259 - 14.IV.2003
-L. P 577/22 decembrie 2003 - M. Of. 01 - 05.I.2004
Republicare:
-L. P 130/20 iulie 1999 - M. Of. nr. 190 - 20.III.2007
Abrogat prin:
-OUG. G 123/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 888 - 30.XII.2010

3591678. DEC. CC 62/20 aprilie 1999 - M. Of. 308 - 30.VI.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 57/1992 privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate

22331679. OUG. 102/29 iunie 1999 - M. Of. 310 - 30.VI.1999
privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap
Modificari si completari:
-L. P 519/12 iulie 2002 - M. Of. 555 - 29.VII.2002
-CODFIS. P/22 decembrie 2003 - M. Of. 927 - 23.XII.2003
-L. P 343/12 iulie 2004 - M. Of. nr. 641 - 15.VII.2004
-OG. G 6/20 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 97 - 28.I.2005

22327680. OUG. 98/24 iunie 1999 - M. Of. 303 - 29.VI.1999
privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective
Modificari si completari:
-H. G 624/2 august 1999 - M. Of. 376 - 6.VIII.1999
-L. P 312/18 iunie 2001 - M. Of. 365 - 6.VII.2001

7129681. D. PRES 190/11 iunie 1999 - M. Of. 273 - 16.VI.1999
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997

18860682. L. P 103/11 iunie 1999 - M. Of. 273 - 16.VI.1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997

16857683. H. G 367/11 mai 1999 - M. Of. 226 - 21.V.1999
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/1999 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor

41237684. H. G 127/01 martie 1999 - M. Of. nr. 93 - 04.III.1999
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti

22233685. OUG. 4/4 februarie 1999 - M. Of. 57 - 9.II.1999
privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor

22209686. OUG. 52/22 decembrie 1998 - M. Of. 496 - 22.XII.1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997
Modificari si completari:
L. P 103/11 iunie 1999 - M. Of. 273 - 16.VI.1999

20571687. O. MMPS 599/18 noiembrie 1998 - M. Of. 482 - 15.XII.1998
privind aprobarea Prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
Abrogat prin:
-H. G 971/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 683 - 09.VIII.2006

16546688. H. G 797/13 noiembrie 1998 - M. Of. 437 - 18.XI.1998
privind efectuarea recorelarii pensiilor pentru munca depusa si limita de vârsta cu vechime integrala din sistemul asigurarilor sociale de stat
Modificari si completari:
-H. G 171/18 martie 1999 - M. Of. 115 - 19.III.1999

22193689. OUG. 36/12 noiembrie 1998 - M. Of. 437 - 18.XI.1998
privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti

16246690. H. G 668/30 septembrie 1998 - M. Of. 375 - 1.X.1998
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 69/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române

21617691. OG. G 69/25 august 1998 - M. Of. 314 - 27.VIII.1998
privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române
Modificari si completari:
-H. G 668/30 septembrie 1998 - M. Of. 375 - 1.X.1998

19762692. L. P 130/16 octombrie 1996 republicare - M. Of. 184 - 19.V.1998
privind contractul colectiv de munca
A fost publicat prima data in M. Of. 259 - 24.X.1996
Modificari si completari:
L. P 143/24 iulie 1997 - M. Of. 172 - 28.VII.1997

20555693. O. MMPS 187/15 aprilie 1998 - M. Of. 169 - 29.IV.1998
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca

3400694. DEC. CC 57/24 martie 1998 - M. Of. 167 - 28.IV.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 15/1991 pentru solutionarea conflictelor de munca

6544695. D. PRES 85/4 martie 1998 - M. Of. 110 - 10.III.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusa, cu reducere de varsta, a femeilor care lucreaza in industria miniera

15653696. H. G 776/24 noiembrie 1997 - M. Of. 339 - 3.XII.1997
privind aprobarea unui amendament la Acordul de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de munca si protectia sociala, semnat la Washington la 23 august 1995

15254697. H. G 456/15 august 1997 - M. Of. 209 - 27.VIII.1998
cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamânt

40493698. L. P 143/24 iulie 1997 - M. Of. nr. 172 - 28.VII.1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca

40494699. D. PRES 451/23 iulie 1997 - M. Of. nr. 172 - 28.VII.1997
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca

22099700. OUG. 35/8 iulie 1997 - M. Of. 151 - 11.VII.1997
privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamânt
Modificari si completari:
Legea nr. 162/22 octombrie 1997 - M. Of. 288 - 24.X.1997
-H. G 456/15 august 1997 - M. Of. 209 - 27.VIII.1998

22074701. OUG. 9/14 aprilie 1997 - M. Of. 64 - 15.IV.1997
cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
Modificari si completari:
-H. G 203/19 mai 1997 - M. Of. 96 - 21.V.1997
-O. 1567/9 iulie 1997 - M. Of. 167 - 23.VII.1997
-OUG. 52/22 decembrie 1998 - M. Of. 496 - 22.XII.1998
Abrogat prin:
-OUG. 98/24 iunie 1999 - M. Of. 303 - 29.VI.1999

20339702. L. P 83/21 iulie 1995 - M. Of. 166 - 31.VII.1995
privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
Rectificare - M. Of. 173 - 4.VIII.1995
Modificari si completari:
-DEC. CC 71/18 iulie 1995
-H. G 738/20 septembrie 1995 - M. Of. 221 - 26.IX.1995
Abrogat prin:
-L. P 130/20 iulie 1999 - M. Of. 355 - 27.VII.1999

19000703. L. P 31/22 martie 1991 - M. Of. 64 - 27.III.1991
privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase

18984704. L. P 15/11 februarie 1991 - M. Of. 33 - 11.II.1991
pentru solutionarea conflictelor colective de munca
Abrogat prin: L. P 168/12 noiembrie 1999 - M. Of. 582 - 29.XI.1999

121474705. D. PRES 900/16 decembrie 2014 - M. Of. nr. 925 - 18..
900. - Decret pentru promulgarea Legii privind administrarea creantelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă

147553706. O. MMJS 1986/06 august 2018 - M. Of. nr. 820 - 25..
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru modificarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 342/2009


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi