S-au gasit 89 rezultate in 0.0004 secunde.
Inapoi

1437521. DEC. ORDA 17/16 februarie 2018 - M. Of. nr. 189 - 01.III.2018
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor - UCMR-ADA drept colector unic al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

1432272. DEC. ORDA 6/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 120 - 07.II.2018
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1/2018 din 22.01.2018 în Dosarul arbitral nr. 1/2017 a Corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor din 22.01.2018 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

1407393. DEC. CC 495/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 784 - 03.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment

1371794. DEC. ORDA 27/20 martie 2017 - M. Of. nr. 246 - 10.IV.2017
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 martie 2017 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor, precum si a comisionului de colectare datorat organismului desemnat colector din utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, colectate de UCMR-ADA în temeiul Deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 41 din 10 martie 2008, respectiv Decizia Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 170 din 13 aprilie 2007, decizie prin care a fost desemnat drept organism de gestiune colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune stabilite prin Decizia civilă nr. 271A din 2 noiembrie 2007, în referire la Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

1335495. DEC. ORDA 98/27 septembrie 2016 - M. Of. nr. 785 - 06.X.2016
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzară a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

1277526. DEC. ORDA 165/02 decembrie 2015 - M. Of. nr. 914 - 10.XII.2015
privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneratiilor (procentuale si minime) prevăzute în Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzam a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, prin Decizia directorului generai adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 432/2006

1272827. O. MECS 5681/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea domeniului de doctorat “Muzică” în cadrul scolii doctorale organizate în Universitatea “Transilvania” din Brasov

1272858. O. MECS 5684/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea domeniului de doctorat “Muzică” în cadrul scolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timisoara

1123739. O. MCU 2348/28 iunie 2013 - M. Of. nr. 471 - 30.VII.2013
al ministrului culturii pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003

11237410. O. MFP 1023/23 iulie 2013 - M. Of. nr. 471 - 30.VII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003

11235911. O. ORDA 87/09 iulie 2013 - M. Of. nr. 468 - 29.VII.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice, încheiat la 12 octombrie 2011

11122212. O. MCU 2109/21 februarie 2013 - M. Of. nr. 308 - 29.V.2013
al ministrului culturii pentru completarea anexelor nr. 4 si 8 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003

11122313. O. MFP 506/15 aprilie 2013 - M. Of. nr. 308 - 29.V.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru completarea anexelor nr. 4 si 8 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003

10882914. DEC. ORDA 246/03 decembrie 2012 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 113A din 9 iulie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 11 iulie 2011, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea si distribuirea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 26 iulie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 223/2011

10834815. DEC. CC 892/25 octombrie 2012 - M. Of. nr. 849 - 14.XII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, în ansamblul său, precum si, în special, ale art. 1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 35/1994

10828616. DEC. ORDA 247/04 decembrie 2012 - M. Of. nr. 840 - 13.XII.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 146A din 11 octombrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrate nr. 6 din 21 mai 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel în asteptare pentru telefoanele mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 iunie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 70/2012

10679217. O. MECTS 5671/10 septembrie 2012 - M. Of. nr. 657 - 17.IX.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind studiul în limba maternă si al Limbii si literaturii materne, al Limbii si literaturii române, studiul Istoriei si traditiilor minoritătilor nationale si al Educatiei muzicale în limba maternă

10638318. O. MCPN 2382/23 iulie 2012 - M. Of. nr. 587 - 17.VIII.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003

10638419. O. MFP 1077/06 august 2012 - M. Of. nr. 587 - 17.VIII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003

10530020. DEC. ORDA 114/15 iunie 2012 - M. Of. nr. 423 - 26.VI.2012
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile

10495821. DEC. ORDA 70/29 mai 2012 - M. Of. nr. 381 - 07.VI.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 6 pronuntate la data de 21 mai 2012, având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile

10242522. DEC. ORDA 3/20 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2012
pentru modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 280/2011 privind avizarea constituirii organismului de gestiune colectivă „Uniunea de Creatie Artistică si Productie Muzicală - U.C.A.PM."

10222423. DEC. CC 1494/15 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 43 - 18.I.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment

10198924. DEC. ORDA 280/09 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 11 - 06.I.2012
privind avizarea constituirii si functionării organismului de gestiune colectivă “Uniunea de Creatie Artistică si Productie Muzicală - U.C.A.P.M.”

10066325. DEC. ORDA 270/27 octombrie 2011 - M. Of. nr. 781 - 03.XI.2011
privind desemnarea Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

10018326. DEC. ORDA 266/04 octombrie 2011 - M. Of. nr. 710 - 07.X.2011
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 septembrie 2011, având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

10009327. DEC. ORDA 253/22 septembrie 2011 - M. Of. nr. 698 - 03.X.2011
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile

10009428. DEC. PM 254/23 septembrie 2011 - M. Of. nr. 698 - 03.X.2011
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radio si remuneratiile corespunzătoare cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor

9937929. DEC. ORDA 241/19 august 2011 - M. Of. nr. 601 - 25.VIII.2011
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice

9933230. DEC. ORDA 239/16 august 2011 - M. Of. nr. 595 - 23.VIII.2011
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune si remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor

9886231. DEC. ORDA 223/13 iulie 2011 - M. Of. nr. 526 - 26.VII.2011
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 11 iulie 2011, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea si distribuirea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale

9493732. DEC. ORDA 336/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2011
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturile de Autor (UCMR- ADA) drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru retransmiterea prin cablu

9080833. DEC. ORDA 199/26 mai 2010 - M. Of. nr. 389 - 11.VI.2010
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

9027534. DEC. ORDA 189/03 mai 2010 - M. Of. nr. 314 - 13.V.2010
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneratiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistic

8988035. DEC. ORDA 180/06 aprilie 2010 - M. Of. nr. 273 - 27.IV.2010
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 martie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile

8952836. DEC. ORDA 176/30 martie 2010 - M. Of. nr. 223 - 09.IV.2010
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental în cadrul unitătilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip maII, supermarket, hipermarket, galerii comerciale si a Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în cadrul unitătilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale

8749537. DEC. ORDA 138/14 decembrie 2009 - M. Of. nr. 910 - 24.XII.2009
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică
Protocol referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică

8618838. DEC. ORDA 117/26 octombrie 2009 - M. Of. nr. 751 - 04.XI.2009
pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în concerte si spectacole

8447539. DEC. ORDA 97/11 august 2009 - M. Of. nr. 576 - 19.VIII.2009
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică

8245240. DEC. ORDA 69/20 mai 2009 - M. Of. nr. 351 - 26.V.2009
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale

7871141. DEC. ORDA 232/22 decembrie 2008 - M. Of. nr. 17 - 09.I.2009
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 15 decembrie 2008 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe înregistrări sonore

7587642. DEC. ORDA 178/22 septembrie 2008 - M. Of. nr. 667 - 25.IX.2008
pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere si/sau comunicare publică, prin punere la dispozitia publicului prin internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, si remuneratiile cuvenite în mod corespunzător titularilor de drepturi de autor

7577843. DEC. ORDA 173/03 septembrie 2008 - M. Of. nr. 660 - 19.IX.2008
privind constituirea Comisiei de negociere a listei aparatelor si suporturilor din domeniul sonor si audiovizual pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale datorată autorilor de opere muzicale si audiovizuale, artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme si videograme

7487244. DEC. ORDA 134/14 iulie 2008 - M. Of. nr. 570 - 29.VII.2008
pentru completarea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, prin punerea la dispozitia publicului a operelor muzicale pe internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, si drepturile patrimoniale cuvenite în mod corespunzător titularilor drepturilor de autor, constituită prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 128/2008

7451245. DEC. ORDA 128/07 iulie 2008 - M. Of. nr. 536 - 16.VII.2008
pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, prin punerea la dispozitia publicului a operelor muzicale pe internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, si drepturile patrimoniale cuvenite în mod corespunzător titularilor drepturilor de autor

7428546. L. P 35/06 iunie 1994 - M. Of. nr. 507 - 07.VII.2008
privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment - republicare

7387147. DEC. ORDA 115/06 iunie 2008 - M. Of. nr. 465 - 23.VI.2008
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 2 iunie 2008 privind lămurirea întelesului, întinderii si aplicării Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor

6507648. DEC. ORDA 170/13 aprilie 2007 - M. Of. nr. 278 - 26.IV.2007
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrate din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

6510449. DEC. ORDA 168/10 aprilie 2007 - M. Of. nr. 280 - 26.IV.2007
privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune si televiziune sau de către orice persoane furnizori ai serviciilor de muzică on-line

6348250. DEC. ORDA 432/07 decembrie 2006 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

6306751. DEC. ORDA 442/27 decembrie 2006 - M. Of. nr. 35 - 18.I.2007
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice

6091152. DEC. ORDA 365/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 857 - 19.X.2006
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale

6068253. DEC. ORDA 298/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 825 - 06.X.2006
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

6065054. DEC. ORDA 299/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 820 - 05.X.2006
privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

6005255. DEC. ORDA 260/16 august 2006 - M. Of. nr. 738 - 29.VIII.2006
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor muzicale, precum si publicarea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor muzicale

5970756. DEC. ORDA 224/11 iulie 2006 - M. Of. nr. 692 - 14.VIII.2006
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale

5970857. DEC. ORDA 240/31 iulie 2006 - M. Of. nr. 692 - 14.VIII.2006
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice

5899658. DEC. ORDA 206/30 iunie 2006 - M. Of. nr. 589 - 07.VII.2006
privind avizarea constituirii si functionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme în domeniul muzical a Asociatiei pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România

5600259. O. MCC 2026/20 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 189 - 28.II.2006
al ministrului culturii si cultelor pentru completarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003, cu modificările ulterioare

5600360. O. MFP 159/03 februarie 2006 - M. Of. nr. 189 - 28.II.2006
al ministrului finantelor publice pentru completarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003, cu modificările ulterioare

5513661. DEC. ORDA 9/11 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 52 - 19.I.2006
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi

5454462. DEC. ORDA 237/07 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1174 - 27.XII.2005
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi

5446463. O. MCC 2411/19 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1166 - 22.XII.2005
al ministrului culturii si cultelor pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003, cu modificările ulterioare

5446564. O. MFP 1963/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1166 - 22.XII.2005
al ministrului finantelor publice pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003, cu modificările ulterioare

5421565. O. MCC 2348/02 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1137 - 15.XII.2005
al ministrului culturii si cultelor pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003, cu modificările ulterioare

5421666. O. MFP 1883/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1137 - 15.XII.2005
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003, cu modificările ulterioare

5330167. DEC. ORDA 220/21 octombrie 2005 - M. Of. nr. 1002 - 11.XI.2005
privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind reproducerea operelor muzicale pe fonograme sau videograme

5238968. DEC. ORDA 192/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 845 - 19.IX.2005
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile si pe Internet

5220769. DEC. ORDA 184/01 septembrie 2005 - M. Of. nr. 814 - 08.IX.2005
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru radiodifuzarea operelor muzicale

5125970. DEC. ORDA 133/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 657 - 25.VII.2005
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzând remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor

5053371. DEC. ORDA 124/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 529 - 22.VI.2005
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzări initiale, si a tabelului cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare

4813972. DEC. ORDA 58/03 februarie 2005 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2005
privind constituirea comisiilor pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor muzicale de către organismele de televiziune

4117773. O. MCC 2188/15 martie 2004 - M. Of. nr. 290 - 01.IV.2004
al ministrului culturii si cultelor pentru modificarea si completarea anexelor nr. 3 si 8 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003

4117874. O. MFP 379/08 martie 2004 - M. Of. nr. 290 - 01.IV.2004
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexelor nr. 3 si 8 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003

4066975. H. G 400/23 martie 2004 - M. Of. nr. 261 - 24.III.2004
pentru aprobarea finantării proiectului “Festivalul international muzical «America Cantat IV»” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

3882476. H. G 1495/18 decembrie 2003 - M. Of. 914 - 20.XII.2003
pentru aprobarea decontării unor cheltuieli angajate pentru organizarea si desfăsurarea în România a Festivalului de muzică country, cu ocazia zilei nationale a Statelor Unite ale Americii

3820777. O. MCC 2823/14 octombrie 2003 - M. OF. 873 - 9.XII.2003
al Ministrului Culturii si Cultelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora
Modificari si completari:
-O. MCC 2026/20 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 189 - 28.II.2006

3820878. O. MFP 1566/6 noiembrie 2003 - M. OF. 873 - 9.XII.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora
Modificari si completari:
-O. MFP 159/03 februarie 2006 - M. Of. nr. 189 - 28.II.2006

3707879. H. G 1121/25 septembrie 2003 - M. OF. 686 - 30.IX.2003
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 714/2003 privind aprobarea finantării cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării în România a Festivalului de muzică country, cu ocazia zilei nationale a Statelor Unite ale Americii

3581280. H. G 714/25 iunie 2003 - M. OF. 457 - 27.VI.2003
privind aprobarea finantării cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării în România a Festivalului de muzică country, cu ocazia zilei nationale a Statelor Unite ale Americii

3552681. H. G 645/5 iunie 2003 - M. OF. 409 - 11.VI.2003
pentru aprobarea finantării proiectului “Festivalul international de muzică «Festival 500: Sharing the Voices”» din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
Rectificare - M. OF. 521 - 21.VII.2003

2854682. L. P 121/15 martie 2002 - M. Of. 198 - 25.III.2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice

2854783. D. PRES 200/13 martie 2002 - M. Of. 198 - 25.III.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice

2125084. OG. G 123/31 august 2000 - M. Of. 427– 2.IX.2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice

820985. H. G 71/28 ianuarie 2000 - M. Of. 53 - 3.II.2000
pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarile prestatiilor artistice muzicale fixate pe fonograme si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme

1722786. H. G 769/20 septembrie 1999 - M. Of. 472 - 30.IX.1999
pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor

1700087. H. G 521/29 iunie 1999 - M. Of. 325 - 8.VII.1999
pentru aprobarea tabelelor si metodologiilor privind dreptul de autor pentru inregistrarile sonore ale operelor muzicale
Modificari si completari:
-L. P 8/14 martie 1996 - M. Of. 60 - 26.III.1996

151388. DEC. ORDA 3/24 martie 1997 - M. Of. 58 - 8.IV.1997
pentru avizarea functionarii ca organism de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor in domeniul muzical al Asociatiei "Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de autor"

90989. N. MF 48211/12 septembrie 1994 - M. Of. 293 - 17.X.1994
privind perceperea, incasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice
Modificari si completari:
-O. MF 6/26 ianuarie 1999 - M. Of. 52 - 5.II.1999


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi