S-au gasit 102 rezultate in 0.1983 secunde.
Inapoi

1434661. H. S 7/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări si pensii ocupationale), a Regulamentului (UE:) nr. 1.095/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare si piete), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investitii pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii utilizati ca indici de referintă în cadrul instrumentelor financiare si al contractelor financiare sau pentru a măsura performantele fondurilor de investitii si a Regulamentului (UE) 2017/1.129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare pe o piată reglementată - COM (2017) 536 final

1291882. H. S 11/15 februarie 2016 - M. Of. nr. 127 - 18.II.2016
cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare COM (2015) 583 final

1190803. O. MSI 431/18 iulie 2014 - M. Of. nr. 571 - 31.VII.2014
al ministrului pentru societatea informatională privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării unui aparat neconform de tip jammer, model 3G GSM GP-2008D introdus pe piata din România de către Societatea OFERTESHOP GROUP - S.R.L.

1145164. O. MFP 1446/29 august 2013 - M. Of. nr. 746 - 02.XII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru completarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului nr. 1.080/M-1/689/481/2005

1145175. O. MAE 1294/13 septembrie 2013 - M. Of. nr. 746 - 02.XII.2013
al ministrului afacerilor externe pentru completarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului nr. 1.080/M-1/689/481/2005

1145186. O. ME 2268/25 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 746 - 02.XII.2013
al ministrului economiei pentru completarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului nr. 1.080/M-1/689/481/2005

1135517. O. MB 1651/01 octombrie 2013 - M. Of. nr. 631 - 11.X.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea Procedurii de selectie de oferte în vederea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut de la institutii financiare românesti/străine

1041708. O. MAE 348/07 mai 2012 - M. Of. nr. 310 - 09.V.2012
al ministrului afacerilor europene pentru aprobarea Normelor procedurale interne pentru organizarea si desfăsurarea procedurii de selectie de oferte în vederea închirierii unui spatiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităti si spatii de parcare, necesar functionării Directiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

1024479. O. ANRM 8/25 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 80 - 01.II.2012
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare privind concursul public de oferte - Runda nr. 76/2012

10179610. O. ANRE 53/16 decembrie 2011 - M. Of. nr. 922 - 27.XII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea termenului-limită de transmitere a ofertelor în ziua de tranzactionare anterioară zilei de livrare, pe Piata pentru ziua următoare de energie electrică

10113711. O. ANRM 221/20 octombrie 2011 - M. Of. nr. 849 - 30.XI.2011
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare privind concursul public de oferte - Runda nr. 75/2011

9833812. O. ANRM 159/21 iunie 2011 - M. Of. nr. 452 - 28.VI.2011
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare privind concursul public de oferte - Runda nr. 74/2011

9806613. O. ANRMAP 302/01 iunie 2011 - M. Of. nr. 415 - 14.VI.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

9642514. O. ANRM 136/10 martie 2011 - M. Of. nr. 193 - 21.III.2011
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de explorare, privind concursul public de oferte - Runda nr 73/2011
Rectificare - M. Of. nr. 219 - 30.III.2011

9267715. O. ANRM 130/24 august 2010 - M. Of. nr. 618 - 01.IX.2010
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de explorare, privind concursul public de oferte - Runda nr 72/2010

9091316. O. CNVM 37/07 iunie 2010 - M. Of. nr. 401 - 16.VI.2010
privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2010 pentru modificarea Instructiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem

7685417. O. ANRM 207/27 octombrie 2008 - M. Of. nr. 747 - 05.XI.2008
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea suspendării dispuse prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 177/2008 privind suspendarea pozitiei 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activitătilor miniere de exploatare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008

7584118. O. ANRM 177/17 septembrie 2008 - M. Of. nr. 665 - 24.IX.2008
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind suspendarea pozitiei 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activitătilor miniere de exploatare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008

7459419. H. G 717/02 iulie 2008 - M. Of. nr. 546 - 18.VII.2008
pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităti publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităti publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităti publice

7019320. O. ANRM 214/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 888 - 27.XII.2007
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 200/2007 privind aprobarea Listei perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 57/2007, pentru concesionarea de activităti de explorare

6954021. O. ANRM 200/22 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 812 - 28.XI.2007
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 57/2007, pentru concesionarea de activităti miniere de explorare

6899522. O. ANRM 180/02 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 751 - 06.XI.2007
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind prelungirea unui termen de depunere a ofertelor pentru concesionarea de activităti de explorare

6583723. O. CNVM 59/22 mai 2007 - M. Of. nr. 363 - 28.V.2007
pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem

6117724. O. ANRE 23/21 octombrie 2006 - M. Of. nr. 890 - 01.XI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind limitele de pret din ofertele pe Piata de echilibrare pe perioada 1-30 noiembrie 2006

5562625. H. G 175/09 februarie 2006 - M. Of. nr. 131 - 10.II.2006
privind aprobarea revocării ofertei de vânzare a actiunilor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială “Electroputere“ - S.A. Craiova

5255926. O. MS 832/02 august 2005 - M. Of. nr. 873 - 29.IX.2005
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Documentatiei privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru prestarea serviciilor de curătenie si întretinere a spatiilor din incinta unitătilor sanitare cu paturi

5206627. O. MFP 1080/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 785 - 30.VIII.2005
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat

5206728. O. MAE 689/24 august 2005 - M. Of. nr. 785 - 30.VIII.2005
al ministrului afacerilor externe privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat

5206829. O. MECO 481/12 august 2005 - M. Of. nr. 785 - 30.VIII.2005
al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat

5164330. O. MS 689/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 708 - 05.VIII.2005
al ministrului sănătătii privind aprobarea documentatiei standard de elaborare si prezentare a ofertei pentru externalizarea serviciilor de preparare si servire a hranei în unitătile sanitare

5164431. O. MS 690/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 708 - 05.VIII.2005
al ministrului sănătătii privind aprobarea documentatiei standard de elaborare si prezentare a ofertei pentru achizitia serviciilor de preparare si servire a hranei în unitătile sanitare

5064432. O. MS 515/18 mai 2005 - M. Of. nr. 553 - 29.VI.2005
al ministrului sănătătii privind aprobarea anuntului de participare la licitatie si a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei privind externalizarea serviciilor pentru spălarea inventarului moale din unitătile sanitare cu paturi

5064533. O. MS 516/18 mai 2005 - M. Of. nr. 553 - 29.VI.2005
al ministrului sănătătii privind aprobarea anuntului de participare la licitatie si a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei privind achizitia publică de servicii pentru spălarea inventarului moale din unitătile sanitare cu paturi

5054734. O. MFP 762/07 iunie 2005 - M. Of. nr. 532 - 23.VI.2005
al ministrului finantelor publice pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii

5054835. O. MLPAT 913/07 iunie 2005 - M. Of. nr. 532 - 23.VI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii

4982236. O. ANRM 39/29 aprilie 2005 - M. Of. nr. 407 - 13.V.2005
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor scoase la concurs public de oferte Runda nr. 44/2005 pentru concesionarea de activităti miniere de explorare

3701537. O. ANRM 160/22 septembrie 2003 - M. OF. 679 - 26.IX.2003
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 35/2003 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

3662238. O. ANRE 21/18 iulie 2003 - M. OF. 604 - 26.VIII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de urgentă pentru disfunctionalitatea pietei interne de energie electrică în cazul neacoperirii curbei de sarcină prognozate si/sau rezervelor solicitate de operatorul de sistem prin ofertele producătorilor

3433139. O. ANRM 44/20 martie 2003 - M. OF. 211 - 1.IV.2003
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 34/2003 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

3360940. O. ANRM 13/27 ianuarie 2003 - M. Of. 99 - 18.II.2003
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 33/2003 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

3143641. O. MAPM 732/30 august 2002 - M. Of. 739 - 9.X.2002
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului privind aprobarea componentei Comisiei de evaluare a candidaturilor si ofertelor pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investitii “Acumulare Lac Văcăresti”, în vederea realizării si exploatării unui complex cultural-sportiv

3030942. O. MAPM 530/10 iunie 2002 - M. Of. 508 - 15.VII.2002
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului privind numirea comisiei de evaluare a candidaturilor si a ofertelor depuse în procedura de concesionare a valorificării resurselor stuficole din zonele apartinând domeniului public de interes national, aflate în perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”

3031143. O. MAPM 532/10 iunie 2002 - M. Of. 508 - 15.VII.2002
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului privind numirea comisiei de evaluare a candidaturilor si a ofertelor depuse în procedura de concesionare a valorificării resurselor piscicole din zonele apartinând domeniului public de interes national, aflate în perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”

3016544. O. ANRM 123/27 iunie 2002 - M. Of. 490 - 9.VII.2002
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind Concursul public de oferte nr. 32/2002 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

2985945. O. MFP 808/18 iunie 2002 - M. Of. 435 - 21.VI.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind autorizarea Băncii Agricole - Raiffeisen - S.A. ca detinător de certificate de trezorerie cu dobândă în valută seria VAL 1 PF USD 2003 pentru suma de 307.000 dolari S.U.A., reprezentând dublarea unor oferte detinute de persoanele fizice subscriitoare

2978446. O. ANRM 92/8 mai 2002 - M. Of. 421 - 17.VI.2002
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 30/2002 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

2978547. O. ANRM 93/8 mai 2002 - M. Of. 421 - 17.VI.2002
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 31/2002 pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare

2900948. O. ANRM 63/1 aprilie 2002 - M. Of. 276 - 24.IV.2002
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind anularea pozitiei nr. 4 din anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 12/2002 privind concursul public de oferte nr. 28/2002 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

2865349. O. ANRM 51/22 martie 2002 - M. Of. 221 - 2.IV.2002
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 29/2002 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

2842850. H. G 233/13 martie 2002 - M. Of. 179 - 15.III.2002
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru vânzarea actiunilor detinute la Societatea Comercială “Santierul Naval” - S.A. Constanta, inclusă în Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL)

2782951. O. ANRM 12/19 ianuarie 2002 - M. Of. 62 - 29.I.2002
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 28/2002 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

2774552. L. P 18/10 ianuarie 2002 - M. Of. 50 - 24.I.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietătii de Stat pentru vânzarea actiunilor detinute la Societatea Comercială “Gerom” - S.A. Buzău

2774653. D. PRES 25/8 ianuarie 2002 - M. Of. 50 - 24.I.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietătii de Stat pentru vânzarea actiunilor detinute la Societatea Comercială “Gerom” - S.A. Buzău

2752054. H. G 2/10 ianuarie 2002 - M. Of. 19 - 15.I.2002
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru vanzarea actiunilor detinute la Societatea Comerciala „Santierul Naval” - S.A. Constanta, inclusa în Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL)

2641355. O. ANRM 170/29 octombrie 2001 - M. Of. 740 - 20.XI.2001
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 27/2001 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

2535056. H. G 804/23 august 2001 - M. Of. 519 - 30.VIII.2001
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertelor formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru vânzarea actiunilor detinute la unele societati comerciale din Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)

2536057. O. ANRM 125/10 august 2001 - M. Of. 521 - 30.VIII.2001
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 26/2001 pentru concesionarea unor activitati miniere de explorare

2456058. O. MFP 1014/6 iunie 2001 - M. Of. 357 - 4.VII.2001
al Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari

3836959. O. MLTL 874/12 iunie 2001 - M. Of. 357 - 4.VII.2001
al Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari

2448360. O. MFP 1013/6 iunie 2001 - M. Of. 340 - 27.VI.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii
Modificari si completari:
-O. MFP 762/07 iunie 2005 - M. Of. nr. 532 - 23.VI.2005

3907161. O. MLTL 873/12 iunie 2001 - M. Of. 340 - 27.VI.2001
al Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii
Modificari si completari:
-O. MFP 762/07 iunie 2005 - M. Of. nr. 532 - 23.VI.2005

2446362. O. MFP 1012/6 iunie 2001 - M. Of. 336 - 22.VI.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse

2439563. O. ANRM 89/31 mai 2001 - M. Of. 324 - 15.VI.2001
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 25/2001 pentru concesionarea unor activitati miniere de exploatare

2427464. H. G 528/7 iunie 2001 - M. Of. 305 - 8.VI.2001
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării actiunilor detinute la Societatea Comercială “Combinatul Siderurgic SIDEX” - S.A. Galati

2405065. O. ANRM 76/9 mai 2001 - M. Of. 264 - 23.V.2001
privind concursul public de oferte nr. 24/2001 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

2396366. O. ANRM 74/7 mai 2001 - M. Of. 240 - 11.V.2001
privind concursul public de oferte nr. 23/2001 pentru concesionarea unor activitati miniere de explorare

2366067. DEC. CC 67/27 februarie 2001 - M. Of. 188 - 12.IV.2001
privind concursul public de oferte nr. 22/2001 pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare

2346268. H. G 345/29 martie 2001 - M. Of. 161 - 30.III.2001
privind prelungirea termenului de vala­bilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării pachetului de actiuni gestionat la Banca Agricolă - S.A.

2334469. O. ANRM 35/13 martie 2001 - M. Of. 145 - 23.III.2001
privind concursul public de oferte nr. 21/2001 pentru concesionarea unor activitati miniere de explorare

2335970. H. G 325/22 martie 2001 - M. Of. 147 - 23.III.2001
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru vânzarea actiunilor detinute la Societatea Comerciala "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea

2327871. O. ANRM 34/9 martie 2001 - M. Of. 136 - 20.III.2001
privind concursul public de oferte nr. 20/2001 pentru concesionarea unor activitati miniere de explorare

2268572. O. ANRM 385/28 decembrie 2000 - M. Of. 33 - 18.I.2001
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 19/2000 pentru concesionarea unor activitati miniere de explorare

871673. H. G 1256/7 decembrie 2000 - M. Of. 649 - 12.XII.2000
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietatii de Stat în vederea vânzarii pachetului de actiuni detinut din capitalul social al Bancii Agricole - S.A

2204174. OUG. 255/7 decembrie 2000 - M. Of. 641 - 8.XII.2000
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietatii de Stat pentru vânzarea actiunilor detinute la Societatea Comerciala "GEROM" - S.A. Buzau

191075. O. ANRM 331/6 noiembrie 2000 - M. Of. 547 - 6.XI.2000
pentru completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 316/2000 privind concursul public de oferte nr. 17/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

190876. O. ANRM 316/17 octombrie 2000 - M. Of. 544 - 2.XI.2000
privind concursul public de oferte nr. 17/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

190677. O. ANRM 296/27 septembrie 2000 - M. Of. 487 - 5.X.2000
privind concursul public de oferte nr. 16/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

190178. O. ANRM 192/29 iunie 2000 - M. Of. 394 - 23.VIII.2000
privind concursul public de oferte nr. 15/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

190279. O. ANRM 197/30 iunie 2000 - M. Of. 356 - 31.VII.2000
privind concursul public de oferte nr. 12/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

190380. O. ANRM 198/30 iunie 2000 - M. Of. 356 - 31.VII.2000
privind concursul public de oferte nr. 14/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare

789981. H. G 518/22 iunie 2000 - M. Of. 294 - 28.VI.2000
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietãtii de Stat pentru vânzarea actiunilor detinute la Societatea Comercialã „I.A.R.“ - S.A. Brasov

189982. O. ANRM 165/16 mai 2000 - M. Of. 284 - 22.VI.2000
privind concursul public de oferte nr. 10/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare

189883. O. ANRM 160/12 mai 2000 - M. Of. 250 - 6.VI.2000
privind concursul public de oferte nr. 13/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

189584. O. ANRM 63/24 aprilie 2000 - M. Of. 220 - 18.V.2000
pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 11/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

768885. H. G 299/18 aprilie 2000 - M. Of. 163 - 18.IV.2000
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei Fondului Proprietãtii de Stat privind vânzarea unui pachet de actiuni la Societatea Comercialã „I.A.R.“ - S.A. Brasov

189086. O. ANRM 1bis/6 ianuarie 2000 - M. Of. 88 - 28.II.2000
privind concursul public de oferte nr. 7/1999 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

189387. O. ANRM 15/8 februarie 2000 - M. Of. 88 - 28.II.2000
privind concursul public de oferte nr. 9/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

189288. O. ANRM 8/20 ianuarie 2000 - M. Of. 53 - 3.II.2000
privind concursul public de oferte nr. 8/2000 pentru concesionarea unor activitati miniere de exploatare

188989. O. ANRM 215/6 decembrie 1999 - M. Of. 621 - 20.XII.1999
privind concursul public de oferte nr. 6/1999 pentru concesionarea unor activitati miniere de exploatare

188590. O. ANRM 187/2 noiembrie 1999 - M. Of. 537 - 3.XI.1999
pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 139/1999 privind concursul de oferte publice nr. 5/1999 pentru concesionarea unor activitati miniere de explorare

1722991. H. G 771/20 septembrie 1999 - M. Of. 459 - 22.IX.1999
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietatii de Stat pentru vânzarea unui pachet de actiuni detinute de acesta la Societatea Comerciala "Turbomecanica" - S.A. Bucuresti

186992. O. ANRM 139/31 august 1999 - M. Of. 437 - 8.IX.1999
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul de oferte publice nr. 5/1999 pentru concesionarea unor activitati miniere de explorare

186693. O. ANRM 114/19 iulie 1999 - M. Of. 359 - 28.VIII.1999
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind prelungirea termenului de primire a ofertelor pentru perimetrele de explorare, dezvoltare si exploatare petroliera EIII - 5 Focsani, EIII - 9 Midia Vest si EIII - 10 Pelican Nord, ramase libere la expirarea termenului de ofertare pentru runda a III-a de licitatie

1706494. H. G 592/22 iulie 1999 - M. Of. 356 - 27.VII.1999
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietatii de Stat pentru vânzarea unui pachet de actiuni detinute de acesta la Societatea Comerciala "Siderca" - S.A. Calarasi

1695495. H. G 473/11 iunie 1999 - M. Of. 270 - 11.VI.1999
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietatii de Stat pentru vânzarea actiunilor detinute de acestea la Societatea Comerciala "Automobile Dacia" - S.A.

3923496. O. MLPAT 5367/NN/31 mai 1999 - M. Of. 267 - 10.VI.1999
al Ministrului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrărilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finantelor si ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 784/34/N din 13 aprilie 1998

3923697. O. MF 553/31 mai 1999 - M. Of. 267 - 10.VI.1999
al Ministrului Finantelor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrărilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finantelor si ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 784/34/N din 13 aprilie 1998

1678998. H. G 290/9 aprilie 1999 - M. Of. 169 - 22.IV.1999
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietatii de Stat pentru vânzarea actiunilor detinute de acesta la unele societati comerciale mari

1676699. H. G 267/8 aprilie 1999 - M. Of. 155 - 14.IV.1999
privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor

20531100. O. MF 784/13 aprilie 1998 - M. Of. 230 - 24.VI.1998
al Ministrului Finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor
Modificari si completari:
-O. MF 553/31 mai 1999 - M. Of. 267 - 10.VI.1999

39235101. O. MLPAT 34/13 aprilie 1998 - M. Of. 230 - 24.VI.1998
al Ministrului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor
Modificari si completari:
-O. MF 553/31 mai 1999 - M. Of. 267 - 10.VI.1999

11340102. H. G 592/2 noiembrie 1993 - M. Of. 281 - 2.XII.1993
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice
Modificari si completari:
-O. 792/13/N/20 iunie 1994 - M. Of. 225 - 19.VIII.1994
-H. G 267/8 aprilie 1999 - M. Of. 155 - 14.IV.1999


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi