S-au gasit 104 rezultate in 0.1831 secunde.
Inapoi

1424731. O. MMED 1488/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1040 - 29.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

1424742. MFP 3198/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1040 - 29.XII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

1400763. O. MMED 1144/17 august 2017 - M. Of. nr. 688 - 24.VIII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

1400774. O. MFP 1672/22 august 2017 - M. Of. nr. 688 - 24.VIII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

1398475. OUG. G 52/04 august 2017 - M. Of. nr. 644 - 07.VIII.2017
privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

1365396. H. G 93/02 martie 2017 - M. Of. nr. 164 - 07.III.2017
pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investitii „Navă specializată de depoluare”, beneficiar Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare

1294317. O. MMAP 225/12 februarie 2016 - M. Of. nr. 162 - 02.III.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si schimbărilor climatice si al ministrului finantelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plătilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a modelului si continutului unor formulare si pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum st a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

1294328. O. MFP 4052/17 februarie 2016 - M. Of. nr. 162 - 02.III.2016
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si schimbărilor climatice si al ministrului finantelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plătilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a modelului si continutului unor formulare si pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum st a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

1264169. DEC. ICCJ 14/22 iunie 2015 - M. Of. nr. 728 - 29.IX.2015
privind recursul în interesul legii a luat în examinare recursurile în interesul legii formulate de Avocatul Poporului si de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, privind:
I. interpretarea dispozitiilor art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatiile bănesti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 356/2002, cu modificările si completările ulterioare (denumită, în continuare, Ordonanta Guvernului nr. 9/2000), ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatiile bănesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare (denumită, în continuare, Ordonanta Guvernului nr. 13/2011), ale art. 994 din Codul civil de la 1864, ale art. 1.535 din Codul civil, ale art. 124 si ale art. 70 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
II. interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000, ale dispozitiilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, ale dispozitiilor art. 120 alin. (7) si art. 124 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în referire la dobânda ce se acordă pentru sumele încasate cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare si taxă pe emisiile poluante, restituite prin hotărâri judecătoresti.
III. interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 994 din Codul civil din anul 1864, ale art. 1.535 din Codul civil, ale art. 124 alin. (1) si ale art. 70 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată si completată, în referire la momentul de la care curge dobânda pentru sumele încasate cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare si taxă pe emisiile poluante, restituite în temeiul hotărârilor judecătoresti.

11833910. O. MMSC 365/19 martie 2014 - M. Of. nr. 454 - 20.VI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea Procedurii de efectuare a plătilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a modelului si continutului unor formulare si pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

11834011. O. MFP 741/29 mai 2014 - M. Of. nr. 454 - 20.VI.2014
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de efectuare a plătilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a modelului si continutului unor formulare si pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

10731612. L. P 186/24 octombrie 2012 - M. Of. nr. 725 - 25.X.2012
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

10731713. D. PRES 654/23 octombrie 2012 - M. Of. nr. 725 - 25.X.2012
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

10381214. H. G 291/11 aprilie 2012 - M. Of. nr. 258 - 19.IV.2012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si interventie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu"

10191615. DEC. ICCJ 24/14 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 01 - 03.I.2012
privind recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Colegiul de conducere al Curtii de Apel Iasi si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj vizând:
I. aplicarea art. 4, art. 7 si art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, raportate la art. 7 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, cu referire la posibilitatea obligării institutiei prefectului la înmatricularea unui autovehicul, fără a exista o prealabilă constatare din partea autoritătii fiscale competente, în sensul că taxa de poluare este sau nu datorată II. admisibilitatea sau inadmisibilitatea actiunii de restituire a taxei de poluare, în conditiile în care reclamantul nu a făcut dovada parcurgerii procedurii prealabile, prevăzută la art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr 140/2011

10105916. DEC. CC 1241/22 septembrie 2011 - M. Of. nr. 840 - 28.XI.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) si art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum si ale art. III alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

10015317. DEC. CC 1035/14 iulie 2011 - M. Of. nr. 706 - 06.X.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonantade urgentă a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9985318. DEC. CC 903/30 iunie 2011 - M. Of. nr. 673 - 21.IX.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9985419. DEC. CC 921/07 iulie 2011 - M. Of. nr. 673 - 21.IX.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. a) si lit.b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9982820. DEC. CC 1088/14 iulie 2011 - M. Of. nr. 668 - 20.IX.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9938821. DEC. CC 802/21 iunie 2011 - DEC. CC 669/18 mai 2011 - M. Of. nr. 524 - 26.VII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9884223. DEC. CC 673/31 mai 2011 - M. Of. nr. 524 - 26.VII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9884424. DEC. CC 738/02 iunie 2011 - M. Of. nr. 524 - 26.VII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9856725. DEC. CC 668/18 mai 2011 - M. Of. nr. 487 - 08.VII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, ale anexelor nr. 1-4 la această ordonantă de urgentă, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, în ansamblul său
Opinie separată

9852126. L. P 140/05 iulie 2011 - M. Of. nr. 481 - 07.VII.2011
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9852227. D. PRES 618/04 iulie 2011 - M. Of. nr. 481 - 07.VII.2011
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9852328. L. P 141/05 iulie 2011 - M. Of. nr. 481 - 07.VII.2011
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9852429. D. PRES 619/04 iulie 2011 - M. Of. nr. 481 - 07.VII.2011
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9852830. L. P 142/05 iulie 2011 - M. Of. nr. 482 - 07.VII.2011
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9852931. D. PRES 620/04 iulie 2011 - M. Of. nr. 482 - 07.VII.2011
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9704732. O. ANAF 1957/04 aprilie 2011 - M. Of. nr. 265 - 14.IV.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9658233. H. G 236/16 martie 2011 - M. Of. nr. 213 - 28.III.2011
privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 2 aprilie 2009 si la Paris la 11 august 2010, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

9634334. L. P 17/11 martie 2011 - M. Of. nr. 183 - 16.III.2011
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 117/2009 pentru aplicarea unor mãsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

9634435. D. PRES 258/10 martie 2011 - M. Of. nr. 183 - 16.III.2011
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 117/2009 pentru aplicarea unor mãsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

9537636. DEC. CC 1599/09 decembrie 2010 - M. Of. nr. 67 - 26.I.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) si art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum si ale ordonantei de urgentă în ansamblul său

9539137. H. G 45/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 68 - 26.I.2011
privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008

9485538. OUG. G 118/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 888 - 30.XII.2010
privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9382739. DEC. CC 1249/07 octombrie 2010 - M. Of. nr. 764 - 16.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9374640. DEC. CC 1160/28 septembrie 2010 - M. Of. nr. 753 - 11.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9365541. DEC. CC 1119/23 septembrie 2010 - M. Of. nr. 745 - 08.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9365642. DEC. CC 1152/28 septembrie 2010 - M. Of. nr. 745 - 08.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9095943. DEC. CC 500/20 aprilie 2010 - M. Of. nr. 406 - 18.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9096144. DEC. CC 550/29 aprilie 2010 - M. Of. nr. 406 - 18.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

9075045. DEC. CC 408/13 aprilie 2010 - M. Of. nr. 381 - 09.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) si art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si art. III alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

8965346. DEC. CC 239/09 martie 2010 - M. Of. nr. 241 - 15.IV.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

8919947. DEC. CC 137/25 februarie 2010 - M. Of. nr. 182 - 22.III.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

8823248. DEC. CC 65/19 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 88 - 09.II.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

8786249. DEC. CC 1596/26 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 37 - 18.I.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. a) si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum si a ordonantei de urgentă în ansamblu

8762850. OUG. G 117/29 decembrie 2009 - M. Of. nr. 926 - 30.XII.2009
pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

8666751. H. G 1299/28 octombrie 2009 - M. Of. nr. 809 - 26.XI.2009
pentru aprobarea Normelor de punere în aplicare a Conventiei internationale din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001

8637152. L. P 335/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 776 - 13.XI.2009
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

8637253. D. PRES 1651/10 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 776 - 13.XI.2009
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

8530554. DEC. CC 1178/17 septembrie 2009 - M. Of. nr. 665 - 06.X.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum si a ordonantei de urgentă în ansamblul său

8389455. DEC. CC 834/26 mai 2009 - M. Of. nr. 501 - 21.VII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

8324056. DEC. CC 802/19 mai 2009 - M. Of. nr. 428 - 23.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în ansamblu, si, în special, a celor ale art. 11 din aceeasi ordonantă de urgentă

8236657. DEC. CC 499/07 aprilie 2009 - M. Of. nr. 341 - 21.V.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

8227558. DEC. CC 586/14 aprilie 2009 - M. Of. nr. 334 - 20.V.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

8172559. L. P 108/14 aprilie 2009 - M. Of. nr. 284 - 30.IV.2009
pentru aderarea României la Conventia internatională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001
Conventia internatională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS)

8172660. D. PRES 628/13 aprilie 2009 - M. Of. nr. 284 - 30.IV.2009
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia internatională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001

8001861. O. MMED 133/26 februarie 2009 - M. Of. nr. 136 - 05.III.2009
al ministrului mediului pentru aprobarea procedurii de restituire a unor sume reprezentând diferente de taxă pe poluare pentru autovehicule

8001962. O. MFP 360/26 februarie 2009 - M. Of. nr. 136 - 05.III.2009
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea procedurii de restituire a unor sume reprezentând diferente de taxă pe poluare pentru autovehicule

7963663. OUG. G 7/18 februarie 2009 - M. Of. nr. 103 - 19.II.2009
privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

7862364. O. MT 1523/15 decembrie 2008 - M. Of. nr. 1 - 05.I.2009
al ministrului transporturilor pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internationale de marfă, în categorii de poluare si de sigurantă a circulatiei

7840065. O. ANAF 1748/16 decembrie 2008 - M. Of. nr. 874 - 23.XII.2008
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

7831266. DEC. CC 1344/09 decembrie 2008 - M. Of. nr. 866 - 22.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

7791967. OUG. G 218/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 836 - 11.XII.2008
privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

7780768. OUG. G 208/04 decembrie 2008 - M. Of. nr. 825 - 08.XII.2008
pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
Resprins prin:
-L. P 335/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 776 - 13.XI.2009

7641869. D. PRES 929/17 octombrie 2008 - M. Of. nr. 716 - 22.X.2008
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia internatională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001

7580170. O. ANAF 1261/12 septembrie 2008 - M. Of. nr. 661 - 22.IX.2008
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

7423171. O. ANAF 986/30 iunie 2008 - M. Of. nr. 498 - 02.VII.2008
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

7399472. H. G 686/24 iunie 2008 - M. Of. nr. 480 - 30.VI.2008
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

7283573. OUG. G 50/21 aprilie 2008 - M. Of. nr. 327 - 25.IV.2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
Modificari si completari:
-OUG. G 118/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 888 - 30.XII.2010

6637274. H. G 579/13 iunie 2007 - M. Of. nr. 422 - 25.VI.2007
pentru aprobarea amendamentului nr. 1 convenit prin Scrisoarea semnată la Bucuresti la 8 ianuarie 2007 si la Paris la 17 ianuarie 2007, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

6344675. O. MMGA 1387/31 decembrie 2006 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2007
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole

6085876. H. G 1394/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 848 - 16.X.2006
privind acordarea unui ajutor Guvernului Republicii Bulgaria în vederea eliminării efectelor fenomenului de poluare accidentală a fluviului Dunărea din luna octombrie 2006

5937177. H. G 893/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 642 - 25.VII.2006
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului national de pregătire, răspuns si cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi

5730778. H. G 558/26 aprilie 2006 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2006
privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată, achizitionate în cadrul Proiectului “Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, componenta 2 - Monitorizarea poluării aerului“, în baza Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003, ratificat prin Legea nr. 68/2004

5672579. L. P 61/22 martie 2006 - M. Of. nr. 291 - 31.III.2006
pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992

5672680. D. PRES 340/21 martie 2006 - M. Of. nr. 291 - 31.III.2006
privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992

5539881. O. MTCT 2258/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 94 - 01.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internationale de mărfuri în categorii de poluare si de sigurantă a circulatiei

5380082. D. PRES 1179/30 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1095 - 05.XII.2005
pentru supunerea spre acceptare Parlamentului a amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992

5053283. O. MMGA 296/11 aprilie 2005 - M. Of. nr. 529 - 22.VI.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea Programuluicadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole

5053784. O. MAPDR 216/13 aprilie 2005 - M. Of. nr. 529 - 22.VI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Programuluicadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole

5023585. O. MMGA 242/26 martie 2005 - M. Of. nr. 471 - 03.VI.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea organizării Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati

5023686. O. MAPDR 197/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 471 - 03.VI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea organizării Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati

4191487. O. MMGA 1/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 389 - 03.V.2004
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comandamentului operativ pentru Depoluare Marină

4191588. O. MTCT 217/09 februarie 2004 - M. Of. nr. 389 - 03.V.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comandamentului operativ pentru Depoluare Marină

4191689. O. MAI 182/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 389 - 03.V.2004
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comandamentului operativ pentru Depoluare Marină

4146390. H. G 443/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 318 - 13.IV.2004
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse în Proiectul “Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si cofinantat de la bugetul de stat

4141491. L. P 68/26 martie 2004 - M. Of. nr. 311 - 08.IV.2004
pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003
Acord-cadru de împrumut între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

4141592. D. PRES 169/24 martie 2004 - M. Of. nr. 311 - 08.IV.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

3917693. D. PRES 931/23 decembrie 2003 - M. Of. 12 - 08.I.2004
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

3657194. O. MAPAM 501/4 august 2003 - M. OF. 591 - 20.VIII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului initial al surselor de poluare pentru mediul acvatic si apele subterane

3382195. H. G 212/27 februarie 2003 - M. Of. 142 - 5.III.2003
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1232/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)

3357496. H. G 1593/18 decembrie 2002 - M. Of. 94 - 14.II.2003
privind aprobarea Planului national de pregătire, răspuns si cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi
Modificari si completari:
-H. G 893/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 642 - 25.VII.2006

3114697. O. MLTL 1105/6 august 2002 - M. Of. 689 - 19.IX.2002
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internationale de mărfuri în categorii de poluare si de sigurantă a circulatiei
Abrogat prin:
-O. MTCT 2258/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 94 - 01.II.2006

870098. H. G 1232/29 noiembrie 2000 - M. Of. 652 - 13.XII.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Conventiei internationale privind raspunderea civila pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)

425199. D. PRES 367/2 octombrie 2000 - M. Of. 486 - 5.X.2000
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992

4253100. D. PRES 369/2 octombrie 2000 - M. Of. 486 - 5.X.2000
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României la Conventia internatională privind pregătirea, răspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990

19197101. L. P 158/3 octombrie 2000 - M. Of. 486 - 5.X.2000
privind aprobarea Ordonantei Guvernului 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992

59374102. L. P 160/03 octombrie 2000 - M. Of. nr. 486 - 05.X.2000
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României la Conventia internatională privind pregătirea, răspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocar- buri, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990

21141103. OG. G 14/27 ianuarie 2000 - M. Of. 37 - 29.I.2000
pentru aderarea României la Conventia internationala privind pregatirea, raspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptata la Londra la 30 noiembrie 1990
Conventia internationala privind pregatirea, raspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi

21142104. OG. G 15/27 ianuarie 2000 - M. Of. 35 - 29.I.2000
pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
Textul consolidat al Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi