S-au gasit 7 rezultate in 0.1799 secunde.
Inapoi

1476271. O. MADR 1385/21 septembrie 2018 - M. Of. nr. 834 - 01.X.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP 15 Dealul Viei si al Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP 1 Săhăteni din judetul Buzău, în proprietatea acestor organizatii

1213572. O. MEN 5078/08 decembrie 2014 - M. Of. nr. 908 - 15.XII.2014
al ministrului educatiei nationale privind recrutarea si selectia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei optionale “Educatie prin sah” în învătământul preuniversitar

1065153. H. G 785/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 610 - 24.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film”- SA., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

1010504. H. G 1134/09 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 839 - 28.XI.2011
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

942685. H. G 1189/24 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 815 - 07.XII.2010
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic “Sahia Film” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

870756. H. G 1504/02 decembrie 2009 - M. Of. nr. 857 - 09.XII.2009
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

700347. H. G 1521/12 decembrie 2007 - M. Of. nr. 868 - 19.XII.2007
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală de sport 1.500 locuri", municipiul Călărasi, str. Alexandru Sahia nr. 1, judetul Călărasi


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi