S-au gasit 28 rezultate in 0.2206 secunde.
Inapoi

1453751. L. P 121/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligatii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

1453762. D. PRES 439/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligatii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

1451023. DEC. PM 207/16 mai 2018 - M. Of. nr. 419 - 16.V.2018
privind eliberarea domnului Răzvan-Horatiu Radu din functia de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte institutii ale Uniunii Europene, precum si a Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

1451034. DEC. PM 208/16 mai 2018 - M. Of. nr. 419 - 16.V.2018
privind numirea domnului Costin-Radu Cantăr în functia de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte institutii ale Uniunii Europene, precum si a Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

1424625. OUG. G 112/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1038 - 29.XII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei ide urgentă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligatii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

1412636. DEC. ICCJ 59/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 871 - 06.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „În ce măsură, în conditiile art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, într-o cauză având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretentiei constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu solutionat definitiv, acestuia îi pot fi puse în sarcină si cheltuielile de judecată provocate de procesul actual."

1392077. DEC. ICCJ 40/29 mai 2017 - M. Of. nr. 560 - 14.VII.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept privind interpretarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la platã a unor debite provenite din pensii (Legea nr. 125/2014), referitor la exonerarea de la restituire a debitelor constituite în sarcina pensionarilor aflati în evidenta sistemului public de pensii, reprezentând sume încasate cu titlu de pensie în baza unor hotãrâri judecãtoresti executorii, desfiintate în cãile de atac

1348948. L. P 239/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 982 - 07.XII.2016
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligatii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

1348959. D. PRES 1038/28 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 982 - 07.XII.2016
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligatii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

13318310. OUG. G 57/19 septembrie 2016 - M. Of. nr. 728 - 20.IX.2016
privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligatii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

13192111. DEC. PM 239/08 iulie 2016 - M. Of. nr. 516 - 08.VII.2016
privind desemnarea domnului Mihnea Marian Constantinescu în calitate de coordonator cu însărcinări speciale pentru securitate energetică

13170612. DEC. ASF 1219/13 iunie 2016 - M. Of. nr. 485 - 29.VI.2016
privind mentinerea interzicerii temporare a exercitării activitătii de asigurare si stabilirea unor măsuri în sarcina Societătii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A.

12894213. O. ANAF 501/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 82 - 04.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea unor competente în sarcina Directiei Generale a Vămilor si structurilor vamale subordonate si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate de către Directia Generala a Vămilor si structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere si control în domeniul produselor accizabile

12894314. O. ANAF 501/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 82 - 04.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea unor competente în sarcina Directiei Generale a Vămilor si structurilor vamale subordonate si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate de către Directia Generala a Vămilor si structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere si control în domeniul produselor accizabile

12869415. L. P 10/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
privind stabilirea plătii unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârăirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945

12869516. D. PRES 20/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2016
pentru promulgarea Legii privind stabilirea plăăii unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârsirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945

12245917. DEC. ASF 209/10 februarie 2015 - M. Of. nr. 114 - 12.II.2015
privind sanctionarea cu amendă si interzicerea temporară a activitătii de asigurare, precum si stabilirea unor măsuri în sarcina Societătii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A.

12079018. DEC. ASF 1665/10 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 840 - 18.XI.2014
privind sanctionarea cu interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare pentru clasa de asigurări B 15 “Asigurări de garantii” si stabilirea unor măsuri în sarcina Societătii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

10573219. DEC. CSA 416/09 iulie 2012 - M. Of. nr. 486 - 16.VII.2012
privind stabilirea unor măsuri în sarcina societătilor de asigurări autorizate să încheie asigurări facultative pentru locuinte

10251920. O. MCPN 2613/29 septembrie 2011 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes national

10252121. O. MTI 1038/29 decembrie 2011 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes national

9467722. DEC. PM 278/22 decembrie 2010 - M. Of. nr. 866 - 23.XII.2010
pentru numirea doamnei Alice Raluca Arsinel în functia de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie si a Tribunalului Uniunii Europene în cauza C-522/2009

7997523. DEC. PM 277/03 martie 2009 - M. Of. nr. 133 - 03.III.2009
pentru numirea domnului Andrei Popescu în functia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare

7525824. DEC. PM 167/19 august 2008 - M. Of. nr. 613 - 20.VIII.2008
pentru eliberarea domnului Aurel Ciobanu-Dordea din functia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare, si pentru numirea acestuia în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

7399625. O. ANS 269/06 iunie 2008 - M. Of. nr. 480 - 30.VI.2008
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport privind obligatiile aflate în sarcina organizatorului de competitii sau jocuri sportive desfăsurate în esaloanele inferioare, precum si pentru sporturile la care participă un număr redus de spectatori si care de regulă nu sunt generatoare de violentă

6939326. O. MT 1189/15 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 796 - 22.XI.2007
al ministrului transporturilor privind aprobarea formei, modelului si continutului legitimatiilor speciale pentru personalul însărcinat cu investigarea accidentelor si incidentelor din sistemul feroviar

3662227. O. ANRE 21/18 iulie 2003 - M. OF. 604 - 26.VIII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de urgentă pentru disfunctionalitatea pietei interne de energie electrică în cazul neacoperirii curbei de sarcină prognozate si/sau rezervelor solicitate de operatorul de sistem prin ofertele producătorilor

2633828. H. G 1112/9 noiembrie 2001 - M. Of. 723 - 13.XI.2001
pentru aprobarea plătii de către Secretariatul General al Guvernului, a creantelor dispuse în sarcina Guvernului, prin titluri executorii judecătoresti


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi