S-au gasit 48 rezultate in 0.1922 secunde.
Inapoi

1477911. O. MT 1853/10 decembrie 2018 - M. Of. nr. 22 - 09.I.2019
al ministrului transporturilor privind aprobarea Normelor specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă si modificarea si completarea unor regulamente si instructiuni din domeniul feroviar

1379092. DEC. ICCJ 4/20 martie 2017 - M. Of. nr. 360 - 16.V.2017
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în ipoteza săvârsirii infractiunii de abandon de familie prin neplata, cu rea-credintă, timp de trei luni, a pensiei de întretinere datorată mai multor persoane si stabilită printr-o singură hotărâre judecătorească

1370643. DEC. ICCJ 14/06 martie 2017 - M. Of. nr. 229 - 04.IV.2017
privind pronuntării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: dacă în situatia categoriei profesionale a procurorilor, sintagma „loc de realizare al venitului” prevăzută de art. 296^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si de pct. 29 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004cu modificările si completările ulterioare, cu referire la titlul IX^2 din Codul fiscal, se referă la fiecare dintre unitătile de parchet la care procurorul si-a desfăsurat activitatea în perioada pentru care s-au acordat drepturile salariate restante prin hotărâri judecătoresti sau are în vedere desfăsurarea unui singur raport de serviciu, în sensul unui singur loc de realizare al venitului, indiferent de desfăsurarea activitătii în unităti diferite de parchet

1344724. DEC. ICCJ 20/11 octombrie 2016 - M. Of. nr. 927 - 17.XI.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept, dacă, „în cazul infractiunii de proxenetism prevăzută de art. 213 din Codul penal - în modalitatea înlesnirii practicării prostitutiei, dacă faptele sunt săvârsite fată de o persoană majoră si de una minoră, sunt realizate elementele constitutive ale unei singure infractiuni prevăzute de art. 213 alin. (1) si (3) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal sau două infractiuni aflate în concurs, respectiv art. 213 alin. (1) din Codul penal si art. 213 alin. (3) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal.”

1329615. O. MMFPSPV 1835/02 septembrie 2016 - M. Of. nr. 688 - 05.IX.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgentă acordate familiilor si persoanelor singure, cetăteni români, afectate de calamitătile naturale produse în Italia în 24 august 2016

1328096. H. G 605/29 august 2016 - M. Of. nr. 662 - 29.VIII.2016
pentru acordarea de ajutoare de urgentă familiilor si persoanelor singure, cetăteni români, afectate de calamitătile naturale produse în Italia în 24 august 2016

1312917. DEC. ICCJ 4/04 aprilie 2016 - M. Of. nr. 418 - 02.VI.2016
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 si art. 215 alin. 1, 2, 3 din Codul penal anterior, respectiv art. 306 din Codul penal în vigoare, în ipoteza unui prejudiciu produs în aceeasi cauză atât bugetului general al Uniunii Europene sau bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei, cât si bugetului de stat, respectiv dacă infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se va retine singură sau în concurs ideal cu infractiunea de înselăciune, în cazul în care legea veche este mai favorabilă, respectiv cu infractiunea de obtinere ilegală de fonduri, în cazul în care legea nouă este mai favorabilă sau fapta a fost săvârsită sub imperiul ei

1308438. DEC. ICCJ 9/12 aprilie 2016 - M. Of. nr. 356 - 10.V.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „Dacă elementul material al laturii obiective a infractiunii de tulburare a ordinii si linistii publice prevăzute de art. 371 din Codul penal trebuie îndreptat împotriva mai multor persoane si dacă în situatia în care actiunea descrisă a vizat o singură persoană operează dezincriminarea conform art. 4 din Codul penal.”

1290819. DEC. ICCJ 36/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 107 - 11.II.2016
privind în vederea pronuntării unei hotărâri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept:
„Interpretarea dispozitiilor art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare (Codul silvic), coroborat cu art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publică si privată a unitătilor administrativ-teritoriale si pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond (Hotărârea Guvernului nr. 861/2009) prin raportare la art. 4 lit. s) pct. 4 coroborat cu art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, cu modificările si completările ulterioare (Ordonanta Guvernului nr. 14/2010), este în sensul că, pentru acordarea, după data de 1 ianuarie 2010, a compensatiilor prevăzute de Codul silvic, singura conditie de acordare este existenta deciziei favorabile a Comisiei Europene privind ajutoarele de stat sau în sensul că, pe lângă avizul Comisiei Europene, este necesară adoptarea normelor metodologice ulterioare, în conditiile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010

12669110. DEC. ICCJ 19/22 iunie 2015 - M. Of. nr. 776 - 19.X.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:
“Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncit, republicat, cu modificările si completările ulterioare, raportate la dispozitiile art. 220 alin. (2) din Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă:
- art. 60 alin. (1) lit. g) din Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare, reglementează o interdictie generală de concediere a persoanelor cu functii eligibile într-un organism sindical, singurele exceptii fiind cele prevăzute de textul de lege, respectiv concedierea pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârsite de către acel salariat, sau dacă art. 220 alin. (2) din Codul muncii, republicat, limitează interdictia concedierii doar pentru situatiile în care aceasta ar fi determinată de motive ce tin de îndeplinirea mandatului pe care reprezentantii alesi în organele de conducere ale sindicatelor l-au primit de la salariatii unitătii;
- protectia oferită de art. 60 alin. (1) lit. g) si art. 220 alin. (2) din Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare, angajatilor cu functii eligibile într-un organism sindical acoperă si ipoteza concedierilor pentru motive care nu tin de persoana salariatilor, determinate de desfiintarea postului, în conditiile în care ambele texte, cu sferă diferită de aplicare, reglementează o interdictie de concediere în favoarea acelorasi persoane.”

12390711. DEC. ICCJ 4/16 februarie 2015 - M. Of. nr. 324 - 13.V.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept: 1. "dacă, în interpretarea dispozitiilor art. 1 din HG nr. 846/1996 privind acordarea de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse cadrelor militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul si din cauza unor misiuni în cadrul fortelor internationale destinate mentinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare coroborat cu dispozitiile art. 4 si 5 din acelasi act normativ, se poate considera că dreptul la indemnizatia pentru deces, de 100 de solde, se naste direct în patrimoniul urmasilor legali sau este un drept ce apartine patrimoniului succesoral, cules de urmasi în calitatea acestora de succesori;
2. dacă, în interpretarea dispozitiilor art. 1 din HG nr. 846/1996 privind acordarea de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse cadrelor militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul si din cauza unor misiuni în cadrul fortelor internationale destinate mentinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, se poate considera că: a) dreptul la despăgubiri, aici reglementat, este unic în sensul că se acordă o singură dată, în raport de starea initială «produsă ca urmare a unor actiuni militare...», fără a avea relevantă trecerea ulterioară într-un alt grad de invaliditate sau eventualul deces; b) în ipoteza unei persoane din categoria celor vizate care parcurge în timp fiecare din cazurile reglementate în acest articol (invaliditate gradul III, trece apoi în invaliditate gradul II, apoi în invaliditate gradul I si în final decedează) se naste cu ocazia fiecărei încadrări într-un nou grad de invaliditate, respectiv a decesului: - câte un drept nou pentru a beneficia de integralitatea despăgubirilor aferente acestuia; sau - dreptul la diferenta dintre indemnizatia acordată initial pentru starea de invaliditate mai usoară si cea reglementată pentru starea de invaliditate mai gravă, respectiv diferenta dintre indemnizatia pentru invaliditate gradul I si cea pentru deces.”

11230612. DEC. ICCJ 12/10 iunie 2013 - M. Of. nr. 458 - 24.VII.2013
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 14 si art. 20 alin. (1)-(3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, si a dispozitiilor art. 11 si 12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr, 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999, cu referire la timbrarea cererilor pentru încuviintarea executării silite, atunci când prin aceeasi cerere se solicită încuviintarea executării silite pentru mai multe titluri executorii si atunci când cererea este formulată de mai multi creditori ori împotriva mai multor debitori, în baza unui singur titlu executoriu

10113513. H. G 1140/16 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 849 - 30.XI.2011
privind desfiintarea Spitalului de Boli Infectioase Singureni aflat în reteaua sanitară a Consiliului Judetean Giurgiu

9002214. DEC. ICCJ 35/14 decembrie 2009 - M. Of. nr. 291 - 04.V.2010
privind recursul în interesul legii formulată de Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti privind admisibilitatea recursului declarat împotriva hotărârilor prin care a fost judecat apelul, în situatia particulară în care, potrivit legii, recursul era singura cale de atac care putea fi exercitată împotriva hotărârii instantei de fond

8997115. DEC. ICCJ 26/12 octombrie 2009 - M. Of. nr. 284 - 30.IV.2010
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la problema încadrării juridice a faptei conducătorului de autovehicul sau tramvai având o îmbibatie alcoolică peste limita legală, care a produs o vătămare corporală din culpă, în concurs de infractiuni sau într-o singură infractiune complexă prevăzută la art. 184 alin. 4^1 din Codul penal

8190316. L. P 131/29 aprilie 2009 - M. Of. nr. 299 - 07.V.2009
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei

8190417. D. PRES 737/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 299 - 07.V.2009
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei

7246018. O. MMFES 209/25 martie 2008 - M. Of. nr. 276 - 08.IV.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei

7246119. O. MEF 920/25 martie 2008 - M. Of. nr. 276 - 08.IV.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei

7152520. OUG. G 14/20 februarie 2008 - M. Of. nr. 147 - 27.II.2008
pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei

5462021. H. G 1700/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1182 - 28.XII.2005
privind stabilirea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuintei în cazul familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde energie termică furnizată în sistem centralizat si care au optat pentru modalitatea de facturare si plată a energiei termice în sistem binom

4035622. L. P 32/05 martie 2004 - M. Of. nr. 218 - 12.III.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire si finantare a autostrăzii Brasov-Cluj-Bors

4035723. D. PRES 99/04 martie 2004 - M. Of. nr. 218 - 12.III.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire si finantare a autostrăzii Brasov-Cluj-Bors

3880424. H. G 1507/18 decembrie 2003 - M. Of. 912 - 19.XII.2003
privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuintei în cazul familiilor si persoanelor singure care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale

3803025. OUG. 120/18 noiembrie 2003 - M. OF. 846 - 27.XI.2003
pentru aprobarea demarării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire si finantare a autostrăzii Brasov-Cluj-Bors

3651526. O. MFP 1077/6 august 2003 - M. OF. 580 - 14.VIII.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind conditiile în care se pot edita, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, utilizate în activitatea financiară si contabilă

3268427. L. P 655/7 decembrie 2002 - M. Of. 937 - 20.XII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2002 privind achizitionarea dintr-o singură sursă a produselor si serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor si documentelor de legitimare ale politistilor

3268528. D. PRES 1017/6 decembrie 2002 - M. Of. 937 - 20.XII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2002 privind achizitionarea dintr-o singură sursă a produselor si serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor si documentelor de legitimare ale politistilor

3118529. OUG. 108/5 septembrie 2002 - M. Of. 693 - 20.IX.2002
privind achizitionarea dintr-o singură sursă a produselor si serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor si documentelor de legitimare ale politistilor

3060830. H. G 783/25 iulie 2002 - M. Of. 561 - 31.VII.2002
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei achizitii publice dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătătii, în vederea consolidării, modernizării si dotării Spitalului Clinic Coltea si refacerii Bisericii Coltea si pentru aprobarea garantării de către Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia

2491731. H. G 1039/26 octombrie 2000 - M. Of. 561 - 13.XI.2000
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 459/2000 privind aprobarea achizitiei, prin negociere cu o singură sursă, a unor echipamente de facsimilare digitală în culori, fără contact direct cu materialul

841532. H. G 906/5 octombrie 2000 - M. Of. 501 - 12.X.2000
aprobarea achizitionării dintr-o singură sursă a unor materiale necesare pentru organizarea si desfăsurarea aLegerii Camerei Deputatilor, a Senatului, precum si a Presedintelui României din anul 2000

810433. H. G 739/31 august 2000 - M. Of. 417 - 31.VIII.2000
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 459/2000 privind aprobarea achizitiei prin negociere cu o singură sursă, a unor echipamente de facsimilare digitală în culori, fără contact direct cu materialul

2095434. O. MLPAT 66/N/30 iunie 2000 - M. Of. 396 - 24.VIII.2000
pentru aprobarea Specificatiei tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulatie din mediul rural. Indicativ ST-022-1999

794335. H. G 572/3 iulie 2000 - M. Of. 320 - 10.VII.2000
privind aprobarea achizitiei dintr-o singură sursă, de către Ministerul Educatiei Nationale a unui imobil situat în Municipiul Suceava
Modificari si completari:
-H. G 1590/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 916 - 07.X.2004

784136. H. G 459/6 iunie 2000 - M. Of. 272 - 15.VI.2000
privind aprobarea achizitiei, prin negociere cu o singurã sursã, a unor echipamente de facsimilare digitalã în culori, fãrã contact direct cu materialul

772437. H. G 335/2 mai 2000 - M. Of. 189 - 3.V.2000
privind aprobarea achizitionãrii dintr-o singurã sursã a unor materiale necesare în vederea organizãrii si desfãsurãrii aLegerilor locale din anul 2000

1745538. H. G 1015/9 decembrie 1999 - M. Of. 613 - 15.XII.1999
privind aprobarea achizitionarii dintr-o singura sursa a unui numar de 12 autoturisme Ford Mondeo 1,8 GLX

1735839. H. G 908/4 noiembrie 1999 - M. Of. 547 - 9.XI.1999
privind aprobarea achizitiei, dintr-o singura sursa, de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" a executiei lucrarilor pentru repararea si intretinerea sectorului de drum dintre localitatile Uricani-Campu lui Neag-Baile Herculane

1730440. H. G 850/18 octombrie 1999 - M. Of. 511 - 22.X.1999
privind aprobarea unei achizitii publice dintr-o singura sursa de catre Ministerul Sanatatii, în vederea consolidarii, modernizarii si dotarii Spitalului Clinic Coltea si refacerii Bisericii Coltea si pentru aprobarea garantarii de catre Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia

1722041. H. G 762/16 septembrie 1999 - M. Of. 458 - 21.IX.1999
privind aprobarea achizitiei, dintr-o singura sursa, de catre Ministerul Finantelor a unei parti dintr-un imobil situat în Municipiul Bucuresti

1714542. H. G 680/23 august 1999 - M. Of. 411 - 27.VIII.1999
privind autorizarea Minsterului Finantelor de a achizitiona dintr-o singura sursa servicii de consultanta juridica pentru realizarea unui plasament privat

1714643. H. G 681/23 august 1999 - M. Of. 411 - 27.VIII.1999
privind autorizarea Ministerului Finantelor de a achizitiona dintr-o singura sursa servicii de consultanta juridica pentru realizarea
unei emisiuni de obligatiuni Samurai în yeni

1714744. H. G 682/23 august 1999 - M. Of. 411 - 27.VIII.1999
privind autorizarea Ministerului Finantelor de a achizitiona dintr-o singura sursa servicii de consultanta juridica

1704745. H. G 573/19 iulie 1999 - M. Of. 351 - 23.VII.1999
pentru aprobarea angajarii de catre Ministerul Tineretului si Sportului a unor servicii turistice prin achizitie dintr-o singura sursa

1650246. H. G 741/22 octombrie 1998 - M. Of. 409 - 28.X.1998
privind aprobarea achizitiei dintr-o singura sursa a echipamentului "Cuptor de topire cu arc in vid si electrod consumabil pentru probe de laborator"

1609647. H. G 509/21 august 1998 - M. Of. 312 - 27.VIII.1998
privind aprobarea achizitiei dintr-o singura sursa a executiei lucrarilor de conversie de pe lignit pe huila la CET Iasi II si CET Suceava si garantarea de catre Guvern a unui credit extern pentru finantarea acestor obiective

1600848. H. G 411/22 iulie 1998 - M. Of. 276 - 24.VII.1998
privind angajarea de catre Ministerul Tineretului si Sportului a unor servicii turistice prin incredintare directa unui singur contractant


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi