S-au gasit 25 rezultate in 0.2433 secunde.
Inapoi

1450351. OUG. G 38/10 mai 2018 - M. Of. nr. 409 - 14.V.2018
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe si din folosinta exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări

1405602. O. MS 1080/18 IX 2017 - M. Of. nr. 758 - 22.IX.2017
al ministrului sănătătii pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si îngrijirea pacientilor critici din sectiile ATI adulti/copii si terapie intensivă nou-născuti

1329753. O. MS 988/02 septembrie 2016 - M. Of. nr. 690 - 06.IX.2016
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si îngrijirea pacientilor critici din sectiile ATI adulti/copii si terapie intensivă nou-născuti

1147744. O. MS 1492/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 780 - 13.XII.2013
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti - Sectia anestezie si terapie intensivă pentru prelevare de organe

1147765. O. MS 1494/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 780 - 13.XII.2013
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic Colentina - Sectia anestezie si terapie intensivă II pentru prelevare de organe

1147776. O. MS 1495/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 780 - 13.XII.2013
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti - Sectia terapie intensivă pentru prelevare de organe

1147867. O. MS 1490/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 781 - 13.XII.2013
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic de Urgentă „Sfântul Pantelimon” - Sectia anestezie si terapie intensivă pentru prelevare de organe

1147878. O. MS 1491/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 781 - 13.XII.2013
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Universitar de Urgentă Elias - Sectia anestezie si terapie intensivă pentru prelevare de organe

1141839. O. MS 1389/15 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 715 - 20.XI.2013
al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătii sanitare Spitalul Judetean de Urgentă Ploiesti, Sectia anestezie si terapie intensivă, pentru activitatea de prelevare de organe

10643310. O. MFP 1107/13 august 2012 - M. Of. nr. 598 - 21.VIII.2012
al ministrului finantelor publice privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative si procedurale

9681611. O. MS 1529/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 235 - 04.IV.2011
al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anestezie si terapie intensivă

9468012. DEC. ICCJ 4/20 septembrie 2010 - M. Of. nr. 866 - 23.XII.2010
privind recursul în interesul legii si sesizarea Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti cu privire la stabilirea procurorului competent să efectueze actele de cercetare penală si să înainteze instantei materialul împreună cu concluziile sale referitoare la cererile de revizuire formulate conform art. 399 din Codul de procedură penală împotriva hotărârilor care au avut ca obiect infractiuni a căror urmărire penală este de competenta exclusivă a Directiei Nationale Anticoruptie, respectiv a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

8849713. O. MADN 64/29 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 100 - 15.II.2010
al ministrului sănătătii pentru aprobarea listei nationale de medici cu specialitatea medicină de urgentă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească si a listei nationale de ingineri auto, care pot face parte din comisiile de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD)

8718314. O. MS 1500/24 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 873 - 15.XII.2009
al ministrului sănătătii, interimar, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensivă din unitătile sanitare

6291415. H. G 1879/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 27 - 16.I.2007
pentru aprobarea Programului national de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac

6264516. D. PRES 1438/27 decembrie 2006 - M. Of. nr. 2 - 03.I.2007
privind supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Acordul pentru implementarea prevederilor Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea si gestionarea stocurilor de peste aflate în zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât si într-un sector adiacent zonei si a stocurilor de pesti mari migratori, adoptat la New York la 4 august 1995

4579317. O. MTCT 738/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 1002 - 01.XI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind calculul sistemelor de protectie seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice”, indicativ MP-036-04

4506618. O. MTCT 736/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 874 - 24.IX.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor” indicativ GP-101-04

4043819. H. G 288/04 martie 2004 - M. Of. nr. 236 - 17.III.2004
privind accesul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, aflate sub pavilionul altor state, în marea teritorială si zona economică exclusivă a României

3988620. O. MAPAM 712/24 septembrie 2003 - M. Of. 145 - 18.II.2004
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere

3988721. O. MECO 199/09 octombrie 2003 - M. Of. 145 - 18.II.2004
al Ministrului Economiei si Comertului pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere

3988822. O. MAI 126/03 februarie 2004 - M. Of. 145 - 18.II.2004
al Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere

3910223. H. G 1528/18 decembrie 2003 - M. Of. 04 - 06.I.2004
privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea publică a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a comunei Giroc si în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis, cu destinatie exclusivă pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

3891424. O. MTCT 1009/10 decembrie 2003 - M. Of. 922 - 22.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) si tratamentul suprafetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu, în conditii de umiditate excesivă si existenta biodegradării. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuti”, indicativ MP 030-03

2914625. O. MTU 332/19 aprilie 2002 - M. Of. 297 - 7.V.2002
pentru cedarea dreptului de proprietate exclusivă către Societatea Comercială “Fondul pentru Dezvoltare Turistică Sighisoara” - S.A. asupra mărcii “Dracula Park”


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi