S-au gasit 43 rezultate in 0.1486 secunde.
Inapoi

1475651. H. S 111/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a programului privind piata unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici si mijlocii, si statisticile europene si de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1.287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 si (UE) 2017/826 - COM (2018) 441 final

1457652. H. S 84/20 iunie 2018 - M. Of. nr. 530 - 27.VI.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migratiei si protectiei internationale - COM (2018) 307 final

1375123. H. S 44/25 aprilie 2017 - M. Of. nr. 297 - 26.IV.2017
la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 si de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere - COM (2017) 114 final

1341114. H. S 136/24 octombrie 2016 - M. Of. nr. 864 - 31.X.2016
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane si gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din esantioane - COM (2016) 551 final

1336825. H. S 129/11 octombrie 2016 - M. Of. nr. 807 - 13.X.2016
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene privind pozitia Consiliului privind adoptarea propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comertul exterior cu tările terte în ceea ce priveste acordarea de competente delegate si de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri - COM (2016) 420 final

1318496. H. S 101/28 iunie 2016 - M. Of. nr. 506 - 06.VII.2016
privind Raportul Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene si coordonarea în cadrul Sistemului Statistic European COM (2016) 114 final

1266507. H. G 795/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 768 - 15.X.2015
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic National si a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020

1036788. H. G 274/03 aprilie 2012 - M. Of. nr. 243 - 10.IV.2012
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Institutul National de Statistică al României si Institutul National de Statistică al Bulgariei cu privire la cooperarea în domeniul statisticii, semnat la Brasov la 16 ianuarie 2012
Memorandum de întelegere între Institutul National de Statistică al României si Institutul National de Statistică al Bulgariei cu privire la cooperarea în domeniul statisticii

938379. L. P 211/11 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 765 - 16.XI.2010
privind modificarea si completarea Legii organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009

9383810. D. PRES 1091/10 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 765 - 16.XI.2010
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009

9100411. H. G 533/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 414 - 22.VI.2010
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere încheiat între Institutul National de Statistică al României si Agentia de Statistică a Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul statisticii, semnat la Astana la 2 martie 2010
Memorandum de întelegere între Institutul National de Statistică al României si Agentia de Statistică a Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul statisticii

8705612. N. BNR 11/25 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 854 - 09.XII.2009
pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării si societăti nefinanciare si creditele acordate acestora (BCE/2001/18)

8436113. O. INS 528/30 iulie 2009 - M. Of. nr. 559 - 11.VIII.2009
al presedintelui Institutului National de Statistică privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice sanctiuni pentru contraventiile prevăzute de Legea organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009 si de Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceseior-verbale de constatare si sanctionare a contraventiei si a modelului înstiintării de plată

8287614. L. P 226/05 iunie 2009 - M. Of. nr. 397 - 11.VI.2009
Legea organizării si functionării statisticii oficiale în România

8287715. D. PRES 919/05 iunie 2009 - M. Of. nr. 397 - 11.VI.2009
privind promulgarea Legii organizării si functionării statisticii oficiale în România

8233916. O. INS 217/23 aprilie 2009 - M. Of. nr. 338 - 21.V.2009
al presedintelui Institutului National de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind statisticile comunitare legate de structura si activitatea filialelor străine

7272917. O. INS 281/11 aprilie 2008 - M. Of. nr. 311 - 21.IV.2008
al presedintelui Institutului National de Statistică privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice sanctiuni pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale si de Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiei si a modelului înstiintării de plată

5189118. O. INS 954/11 august 2005 - M. Of. nr. 748 - 17.VIII.2005
al presedintelui Institutului National de Statistică privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

4574419. L. P 433/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 996 - 28.X.2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

4574520. D. PRES 813/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 996 - 28.X.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

4449421. OG. G 71/13 august 2004 - M. Of. nr. 774 - 24.VIII.2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
Modificari si completari:
-L. P 433/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 996 - 28.X.2004

3813222. H. G 1364/18 noiembrie 2003 - M. OF. 861 - 4.XII.2003
privind stabilirea indemnizatiei de care beneficiază agentii statistici pentru activitatea desfăsurată

3785623. L. P 463/12 noiembrie 2003 - M. OF. 817 - 19.XI.2003
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

3785724. D. PRES 723/10 noiembrie 2003 - M. OF. 817 - 19.XI.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

3669625. OG. G 67/28 august 2003 - M. OF. 618 - 30.VIII.2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

3247826. O. INS 630/3 decembrie 2002 - M. Of. 905 - 12.XII.2002
al presedintelui Institutului National de Statistică pentru modificarea Ordinului presedintelui Institutului National de Statistică nr. 208/2002 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

4873227. OG. G 9/07 august 1992 - M. Of. nr. 763 - 17.X.2002
privind organizarea statisticii oficiale - republicare
Modificari si completari:
-OG. G 83/30 august 1999 - M. Of. 423 - 31.VIII.1999
-OG. G 111/31 august 2000 - M. Of. 426– 2.IX.2000
-OUG. 75/24 mai 2001 - M. Of. 283 - 31.V.2001
-L. P 150/1 aprilie 2002 - M. Of. 384 - 5.VI.2002
-L. P 311/22 mai 2002 - M. Of. 379 - 5.VI.2002
-L. P 330/27 mai 2002 - M. Of. 402 - 11.VI.2002
-OG. G 67/28 august 2003 - M. OF. 618 - 30.VIII.2003
-OG. G 71/13 august 2004 - M. Of. nr. 774 - 24.VIII.2004
-L. P 433/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 996 - 28.X.2004
-OG. G 9/21 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 97 - 28.I.2005
-OUG. 17/09 martie 2005 - M. Of. nr. 229 - 18.III.2005
-OG. G 49/18 august 2005 - M. Of. nr. 778 - 26.VIII.2005

3002428. O. INS 208/14 mai 2002 - M. Of. 462 - 28.VI.2002
al presedintelui Institutului National de Statistică privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare
Abrogat prin:
-O. INS 954/11 august 2005 - M. Of. nr. 748 - 17.VIII.2005

2988329. H. G 592/13 iunie 2002 - M. Of. 439 - 24.VI.2002
privind instituirea “Zilei statisticianului”

2968530. L. P 330/27 mai 2002 - M. Of. 402 - 11.VI.2002
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

2968631. D. PRES 465/24 mai 2002 - M. Of. 402 - 11.VI.2002
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

2956432. L. P 311/22 mai 2002 - M. Of. 379 - 5.VI.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

2956533. D. PRES 439/21 mai 2002 - M. Of. 379 - 5.VI.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

2958934. L. P 150/1 aprilie 2002 - M. Of. 384 - 5.VI.2002
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 83/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

2959035. D. PRES 238/29 martie 2002 - M. Of. 384 - 5.VI.2002
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 83/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

2928736. O. MMSS 186/15 aprilie 2002 - M. Of. 323 - 16.V.2002
al Ministrului Muncii si Solidaritătii Sociale privind aprobarea Sistemului de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul al acestora

2928837. O. MMSS 186/15 aprilie 2002 - M. Of. 323 - 16.V.2002
al Ministrului Muncii si Solidaritătii Sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică privind aprobarea Sistemului de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul al acestora

3861538. O. INS 2068/18 aprilie 2002 - M. Of. 323 - 16.V.2002
al Ministrului Muncii si Solidaritătii Sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică privind aprobarea Sistemului de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul al acestora

4079139. O. INS 2068/18 aprilie 2002 - M. Of. nr. 323 - 16.V.2002
al presedintelui Institutului National de Statistică privind aprobarea Sistemului de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul al acestora

2414940. OUG. 75/24 mai 2001 - M. Of. 283 - 31.V.2001
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

2123841. OG. G 111/31 august 2000 - M. Of. 426– 2.IX.2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

202442. O. CNS 149/22 iunie 2000 - M. Of. 348 - 26.VI.2000
privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare

2176243. OG. G 83/30 august 1999 - M. Of. 423 - 31.VIII.1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi