S-au gasit 56 rezultate in 0.2398 secunde.
Inapoi

1386631. DEC. CC 230/06 aprilie 2017 - M. Of. nr. 478 - 26.VI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 lit. b), art. 20 alin. (7) si art. 55 pct. 3 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

1369002. L. P 27/24 martie 2017 - M. Of. nr. 211 - 28.III.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului

1369013. D. PRES 321/24 martie 2017 - M. Of. nr. 211 - 28.III.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului

1348514. H. G 879/23 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 970 - 05.XII.2016
pentru aprobarea Normelor privind pregătirea si atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi si închiriere

1306695. OUG. G 12/27 aprilie 2016 - M. Of. nr. 330 - 28.IV.2016
pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului

1288516. OG. G 8/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

1243347. L. P 129/03 iunie 2015 - M. Of. nr. 396 - 05.VI.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

1243358. D. PRES 511/03 iunie 2015 - M. Of. nr. 396 - 05.VI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

1058139. DEC. CC 600/12 iunie 2012 - M. Of. nr. 496 - 19.VII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

9936910. DEC. CC 937/07 iulie 2011 - M. Of. nr. 600 - 25.VIII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

9727411. DEC. CC 265/22 februarie 2011 - M. Of. nr. 305 - 04.V.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1^1 lit. v) si art. 55 pct. 5 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

9381712. DEC. CC 1039/14 septembrie 2010 - M. Of. nr. 763 - 16.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1^1 lit. ab) si ac), art. 4 alin. (2) si (3), art. 9 alin. (1) lit. e), art. 11 alin. (1) lit. b), art. 25 alin. (1), alin. (6) lit. b) si alin. (7) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

8699413. DEC. CC 1396/29 octombrie 2009 - M. Of. nr. 844 - 07.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I punctul 1 din Legea nr. 68/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

8616614. DEC. CC 1158/17 septembrie 2009 - M. Of. nr. 749 - 04.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) si (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regimde taxi si în regim de închiriere

8421915. O. MTI 825/20 iulie 2009 - M. Of. nr. 545 - 05.VIII.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor sectiunii 2^1 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, precum si a Regulamentului-cadru privind activitătile desfăsurate în locurile de asteptare a clientilor

8040416. DEC. CC 181/12 februarie 2009 - M. Of. nr. 168 - 18.III.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 pct. 5 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

7725117. DEC. CC 1143/16 octombrie 2008 - M. Of. nr. 779 - 20.XI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

7427318. DEC. CC 644/10 iunie 2008 - M. Of. nr. 506 - 04.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 67 alin. (5) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

7336319. O. ANRSC 275/14 mai 2008 - M. Of. nr. 392 - 23.V.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi

7289020. DEC. CC 327/13 martie 2008 - M. Of. nr. 335 - 30.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

7231721. DEC. CC 183/26 februarie 2008 - M. Of. nr. 255 - 01.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 si ale art. 282 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si ale art. 9 alin. (1) lit. b) si c), ale art. 13 lit. i), ale art. 14 alin. (3), ale art. 15, ale art. 26 alin. (3) lit. b), ale art. 27 alin. (3) lit. h), ale art. 28 alin. (1) si (2), ale art. 31 alin. (3), ale art. 37 lit. d), ale art. 54, ale art. 62 si ale art. 66 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

7215422. L. P 68/26 martie 2008 - D. PRES 423/26 martie 2008 - M. Of. nr. 236 - 27.III.2008
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

7067724. O. MT 3/07 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2008
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere si agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi

7014525. OUG. G 153/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 883 - 21.XII.2007
privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

6986326. O. ANRSC 243/03 decembrie 2007 - M. Of. nr. 851 - 12.XII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi

6959727. O. MIRA 356/29 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 820 - 03.XII.2007
al ministrului internelor si reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

Rectificare - M. Of. nr. 872 - 20.XII.2007

6897728. DEC. CC 822/02 octombrie 2007 - M. Of. nr. 750 - 05.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. a) teza a doua si lit. b) teza a doua din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

6862329. DEC. CC 796/27 septembrie 2007 - M. Of. nr. 711 - 22.X.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (i), (2) si (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

6716330. L. P 265/19 iulie 2007 - M. Of. nr. 527 - 03.VIII.2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 14.IX.2007

6716431. D. PRES 736/19 iulie 2007 - M. Of. nr. 527 - 03.VIII.2007
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

6488432. DEC. CC 217/13 martie 2007 - M. Of. nr. 255 - 17.IV.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. a) teza a doua si lit. b) teza a doua din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

5019833. O. BRML 95/26 mai 2005 - M. Of. nr. 463 - 01.VI.2005
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru completarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice“

4630534. DEC. CC 394/05 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1079 - 19.XI.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 si ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare

4523135. L. P 394/28 septembrie 2004 - M. Of. nr. 901 - 04.X.2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4523236. D. PRES 739/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 901 - 04.X.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4421037. O. MAI 323/06 august 2004 - M. Of. nr. 726 - 12.VIII.2004
al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 275/2003, cu modificările ulterioare

4413838. OG. G 57/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 715 - 06.VIII.2004
pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4382839. L. P 338/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 674 - 27.VII.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4382940. D. PRES 567/06 iulie 2004 - M. Of. nr. 674 - 27.VII.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4290441. O. BRML 126/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 544 - 17.VI.2004
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru modificarea art. 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 138/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice”

4262142. OUG. 44/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 503 - 04.VI.2004
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4159943. L. P 112/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 336 - 16.IV.2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4160044. D. PRES 234/06 aprilie 2004 - M. Of. nr. 336 - 16.IV.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4146445. O. MTCT 296/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 318 - 13.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor

3932146. O. BRML 1/06 ianuarie 2004 - M. Of. 33 - 15.I.2004
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind modificarea art. 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 138/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice”
Abrogat prin:
-O. BRML 126/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 544 - 17.VI.2004

3901147. OG. G 93/24 decembrie 2003 - M. Of. 935 - 24.XII.2003
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

3732248. O. MAI 547/2 octombrie 2003 - M. OF. 726 - 17.X.2003
al Ministrului Administratiei si Internelor privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul Ministrului Administratiei Publice nr. 275/2003

3649849. O. MTCT 1170/24 iulie 2003 - M. OF. 577 - 12.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor

3599250. O. MAP 275/18 iunie 2003 - M. OF. 500 - 10.VII.2003
al Ministrului Administratiei Publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

3576151. O. BRML 138/13 iunie 2003 - M. OF. 449 - 25.VI.2003
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală "NML 009-03 - Taximetre electronice"
Modificari si completari:
-O. BRML 126/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 544 - 17.VI.2004

3332152. L. P 38/20 ianuarie 2003 - M. Of. 45 - 28.I.2003
privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere
Modificari si completari:
-OG. G 57/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 715 - 06.VIII.2004

3332253. D. PRES 52/17 ianuarie 2003 - M. Of. 45 - 28.I.2003
pentru promulgarea Legii privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

2805554. O. MIR 426/13 decembrie 2001 - M. Of. 106 - 7.II.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML CEE-77/95 - Taximetre”

1739155. H. G 943/9 noiembrie 1999 - M. Of. 558 - 16.XI.1999
privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială "Taxi Cobălcescu" - S.A. din administrarea Fondului Proprietătii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor

2127656. ORD. G 11/14 august 1992 - M. Of. 209 - 26.VIII.1992
privind modul de desfasurare si impozitare a activitatii de taximetrie auto
Modificari si completari:
-L. P 114/18 noiembrie 1992 - M. Of. 311 - 30.VIII.1992
-ORD. G 55/19 august 1994 - M. Of. 242 - 29.VIII.1994
Abrogat prin:
-OUG. 85/23 decembrie 1997 - M. Of. 378 - 29.XII.1997


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi