S-au gasit 57 rezultate in 0.2421 secunde.
Inapoi

1443821. DEC. CC 766/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 300 - 03.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

1386632. DEC. CC 230/06 aprilie 2017 - M. Of. nr. 478 - 26.VI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 lit. b), art. 20 alin. (7) si art. 55 pct. 3 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

1369003. L. P 27/24 martie 2017 - M. Of. nr. 211 - 28.III.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului

1369014. D. PRES 321/24 martie 2017 - M. Of. nr. 211 - 28.III.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului

1348515. H. G 879/23 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 970 - 05.XII.2016
pentru aprobarea Normelor privind pregătirea si atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi si închiriere

1306696. OUG. G 12/27 aprilie 2016 - M. Of. nr. 330 - 28.IV.2016
pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului

1288517. OG. G 8/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

1243348. L. P 129/03 iunie 2015 - M. Of. nr. 396 - 05.VI.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

1243359. D. PRES 511/03 iunie 2015 - M. Of. nr. 396 - 05.VI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

10581310. DEC. CC 600/12 iunie 2012 - M. Of. nr. 496 - 19.VII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

9936911. DEC. CC 937/07 iulie 2011 - M. Of. nr. 600 - 25.VIII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

9727412. DEC. CC 265/22 februarie 2011 - M. Of. nr. 305 - 04.V.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1^1 lit. v) si art. 55 pct. 5 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

9381713. DEC. CC 1039/14 septembrie 2010 - M. Of. nr. 763 - 16.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1^1 lit. ab) si ac), art. 4 alin. (2) si (3), art. 9 alin. (1) lit. e), art. 11 alin. (1) lit. b), art. 25 alin. (1), alin. (6) lit. b) si alin. (7) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

8699414. DEC. CC 1396/29 octombrie 2009 - M. Of. nr. 844 - 07.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I punctul 1 din Legea nr. 68/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

8616615. DEC. CC 1158/17 septembrie 2009 - M. Of. nr. 749 - 04.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) si (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regimde taxi si în regim de închiriere

8421916. O. MTI 825/20 iulie 2009 - M. Of. nr. 545 - 05.VIII.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor sectiunii 2^1 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, precum si a Regulamentului-cadru privind activitătile desfăsurate în locurile de asteptare a clientilor

8040417. DEC. CC 181/12 februarie 2009 - M. Of. nr. 168 - 18.III.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 pct. 5 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

7725118. DEC. CC 1143/16 octombrie 2008 - M. Of. nr. 779 - 20.XI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

7427319. DEC. CC 644/10 iunie 2008 - M. Of. nr. 506 - 04.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 67 alin. (5) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

7336320. O. ANRSC 275/14 mai 2008 - M. Of. nr. 392 - 23.V.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi

7289021. DEC. CC 327/13 martie 2008 - M. Of. nr. 335 - 30.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

7231722. DEC. CC 183/26 februarie 2008 - M. Of. nr. 255 - 01.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 si ale art. 282 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si ale art. 9 alin. (1) lit. b) si c), ale art. 13 lit. i), ale art. 14 alin. (3), ale art. 15, ale art. 26 alin. (3) lit. b), ale art. 27 alin. (3) lit. h), ale art. 28 alin. (1) si (2), ale art. 31 alin. (3), ale art. 37 lit. d), ale art. 54, ale art. 62 si ale art. 66 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

7215423. L. P 68/26 martie 2008 - D. PRES 423/26 martie 2008 - M. Of. nr. 236 - 27.III.2008
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

7067725. O. MT 3/07 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2008
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere si agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi

7014526. OUG. G 153/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 883 - 21.XII.2007
privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

6986327. O. ANRSC 243/03 decembrie 2007 - M. Of. nr. 851 - 12.XII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi

6959728. O. MIRA 356/29 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 820 - 03.XII.2007
al ministrului internelor si reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

Rectificare - M. Of. nr. 872 - 20.XII.2007

6897729. DEC. CC 822/02 octombrie 2007 - M. Of. nr. 750 - 05.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. a) teza a doua si lit. b) teza a doua din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

6862330. DEC. CC 796/27 septembrie 2007 - M. Of. nr. 711 - 22.X.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (i), (2) si (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

6716331. L. P 265/19 iulie 2007 - M. Of. nr. 527 - 03.VIII.2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 14.IX.2007

6716432. D. PRES 736/19 iulie 2007 - M. Of. nr. 527 - 03.VIII.2007
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

6488433. DEC. CC 217/13 martie 2007 - M. Of. nr. 255 - 17.IV.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. a) teza a doua si lit. b) teza a doua din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

5019834. O. BRML 95/26 mai 2005 - M. Of. nr. 463 - 01.VI.2005
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru completarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice“

4630535. DEC. CC 394/05 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1079 - 19.XI.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 si ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare

4523136. L. P 394/28 septembrie 2004 - M. Of. nr. 901 - 04.X.2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4523237. D. PRES 739/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 901 - 04.X.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4421038. O. MAI 323/06 august 2004 - M. Of. nr. 726 - 12.VIII.2004
al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 275/2003, cu modificările ulterioare

4413839. OG. G 57/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 715 - 06.VIII.2004
pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4382840. L. P 338/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 674 - 27.VII.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4382941. D. PRES 567/06 iulie 2004 - M. Of. nr. 674 - 27.VII.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4290442. O. BRML 126/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 544 - 17.VI.2004
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru modificarea art. 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 138/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice”

4262143. OUG. 44/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 503 - 04.VI.2004
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4159944. L. P 112/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 336 - 16.IV.2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4160045. D. PRES 234/06 aprilie 2004 - M. Of. nr. 336 - 16.IV.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

4146446. O. MTCT 296/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 318 - 13.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor

3932147. O. BRML 1/06 ianuarie 2004 - M. Of. 33 - 15.I.2004
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind modificarea art. 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 138/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice”
Abrogat prin:
-O. BRML 126/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 544 - 17.VI.2004

3901148. OG. G 93/24 decembrie 2003 - M. Of. 935 - 24.XII.2003
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

3732249. O. MAI 547/2 octombrie 2003 - M. OF. 726 - 17.X.2003
al Ministrului Administratiei si Internelor privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul Ministrului Administratiei Publice nr. 275/2003

3649850. O. MTCT 1170/24 iulie 2003 - M. OF. 577 - 12.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor

3599251. O. MAP 275/18 iunie 2003 - M. OF. 500 - 10.VII.2003
al Ministrului Administratiei Publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

3576152. O. BRML 138/13 iunie 2003 - M. OF. 449 - 25.VI.2003
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală "NML 009-03 - Taximetre electronice"
Modificari si completari:
-O. BRML 126/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 544 - 17.VI.2004

3332153. L. P 38/20 ianuarie 2003 - M. Of. 45 - 28.I.2003
privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere
Modificari si completari:
-OG. G 57/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 715 - 06.VIII.2004

3332254. D. PRES 52/17 ianuarie 2003 - M. Of. 45 - 28.I.2003
pentru promulgarea Legii privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

2805555. O. MIR 426/13 decembrie 2001 - M. Of. 106 - 7.II.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML CEE-77/95 - Taximetre”

1739156. H. G 943/9 noiembrie 1999 - M. Of. 558 - 16.XI.1999
privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială "Taxi Cobălcescu" - S.A. din administrarea Fondului Proprietătii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor

2127657. ORD. G 11/14 august 1992 - M. Of. 209 - 26.VIII.1992
privind modul de desfasurare si impozitare a activitatii de taximetrie auto
Modificari si completari:
-L. P 114/18 noiembrie 1992 - M. Of. 311 - 30.VIII.1992
-ORD. G 55/19 august 1994 - M. Of. 242 - 29.VIII.1994
Abrogat prin:
-OUG. 85/23 decembrie 1997 - M. Of. 378 - 29.XII.1997


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi