S-au gasit 976 rezultate in 0.2646 secunde.
Inapoi

1479181. O. MADR 255/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 224/2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploatatii de suine pe teritoriul României

1480482. O. MADR 255/01 aprilie 2019 - M. Of. nr. 252 - 02.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 224/2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploatatii de suine pe teritoriul României

1478883. O. MFP 1921/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2019

1480184. O. MFP 1921/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2019

1478105. O. MFP 3899/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 26 - 10.I.2019
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creante fiscale care pot fi plătite prin intermediul cârdurilor bancare prin POS

1476986. O. MDRAP 6385/06 decembrie 2018 - M. Of. nr. 09 - 04.I.2019
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Instructiunilor privind continutul-cadru al proiectului-tip pentru constructii cu grad mare de repetabilitate

1476797. O. MFP 3908/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 05 - 03.I.2019
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2019

1476228. O. MFP 3200/27 septembrie 2018 - M. Of. nr. 833 - 28.IX.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2018

1475719. H. S 117/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de completare a legislatiei UE în materie de omologare de tip în ceea ce priveste retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2(518)397 final

14735110. H. G 693/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 779 - 11.IX.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteză

14733811. H. G 698/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 777 - 10.IX.2018
privind transmiterea mijlocului fix „Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRASOV - EFACEC” din domeniul public al orasului Mioveni si administrarea Consiliului Local al Orasului Mioveni în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

14727012. O. ONJN 179/27 august 2018 - M. Of. nr. 764 - 05.IX.2018
al presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc privind aprobarea modelului de declaratie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfăsoară activităti de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

14680513. O. MFP 2980/30 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2018

14704414. R. ASF 10/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind protejarea instrumentelor financiare si a fondurilor care apartin clientilor, obligatiile de guvernantă a produsului si normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

14704515. R. BNR 4/11 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind protejarea instrumentelor financiare si a fondurilor care apartin clientilor, obligatiile de guvernantă a produsului si normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

14690516. O. MT 1187/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 690 - 08.VIII.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate”, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 315/2011

14691917. H. G 596/02 august 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
pentru modificarea lit. a) si b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2018

14661718. O. MFP 2632/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 669 - 01.VIII.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2018

14610719. H. S 89/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 592 - 12.VII.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informatiilor financiare si de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infractiuni si de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului - COM (2018) 213 final

14606820. H. S 95/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 586 - 11.VII.2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele pentru omologarea de tip a autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitătilor tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce priveste siguranta generală a acestora si protectia ocupantilor vehiculului si a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 si (CE) nr. 661/2009 - COM (2018) 286 final

14604721. O. MMJS 1680/17 mai 2018 - M. Of. nr. 583 - 10.VII.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităti „înfiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză si locuinte protejate în vederea dezinstitutionalizării persoanelor cu dizabilităti aflate în institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizării persoanelor cu dizabilităti din comunitate” si „înfiintarea de servicii sociale în vederea asigurării tranzitiei tinerilor cu dizabilităti de la sistemul de protectie specială a copilului către sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilităti”

14592222. H. G 467/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 561 - 04.VII.2018
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerintele referitoare la limitele emisiilor de poluanti gazosi si de particule poluante si omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinatie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 si (UE) nr. 167/2013 si de modificare si abrogare a Directivei 97/68/CE

14590823. DEC. ANSPDCP 128/22 iunie 2018 - M. Of. nr. 557 - 03.VII.2018
privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securitătii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

14583824. O. MFP 2423/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 543 - 29.VI.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2018

14579425. O. CNAS 1081/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 535 - 28.VI.2018
pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

14579626. DEC. ICCJ 10/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 536 - 28.VI.2018
privind recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov vizând problema de drept referitoare la stabilirea naturii litigiilor având ca obiect drepturi bănesti (gradatia corespunzătoare vechimii în serviciu sau norma de hrană) solicitate de jandarmii din cadrul inspectoratului de jandarmi judetean si pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, categorii de personal cu grad militar care nu au încheiate contracte individuale de muncă, respectiv, dacă acestea sunt litigii de contencios administrativ sau litigii de muncă; stabilirea competentei materiale si functionale a primei instante în solutionarea acestor litigii, în functie de aprecierea statutului de cadru militar al reclamantilor, ca fiind supus unui raport de serviciu specific functionarilor publici cu statut special, conform art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportat la art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, sau unui raport atipic de muncă, conform art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare

14582027. DEC. ICCJ 8/23 mai 2018 - M. Of. nr. 539 - 28.VI.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „dacă pentru întrunirea tipicitătii infractiunii prevăzute de art. 196 alin. (1) din Codul penal, privind vătămarea corporală din culpă, sintagma din teza I a acestui text incriminator, respectiv «(...) sub influenta băuturilor alcoolice (...)», trebuie interpretată ca referindu-se la un anumit grad de îmbibatie de alcool pur în sânge, eventual cel indicat de legiuitor la art. 336 alin. (1) din Codul penal, sau, indiferent de gradul de îmbibatie alcoolică în sânge, este atrasă răspunderea penală a oricărei persoane care săvârseste o vătămare corporală din culpă sub această modalitate normativă, dacă a consumat alcool depistabil prin mijloace tehnice sau medico-legale prevăzute de legislatie.”

14548828. O. MS 735/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 487 - 13.VI.2018
al ministrului sănătătii privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum

14548929. O. CNAS 976/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 487 - 13.VI.2018
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum

14540230. DEC. ICCJ 9/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 469 - 07.VI.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Interpretarea dispozitiilor art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa VII din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu privire la faptul dacă, la încetarea raporturilor de serviciu/trecerea în rezervă/retragere, politistii/ militarii beneficiază de ajutoarele prevăzute de aceste prevederi în situatia în care legiuitorul, prin acte normative care reglementează salarizarea în sectorul bugetar, a stipulat că aceste prevederi nu se aplică, respectiv aceste ajutoare nu se acordă”

14532831. H. G 369/24 mai 2018 - M. Of. nr. 453 - 31.V.2018
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public

14533232. O. MFP 2135/30 mai 2018 - M. Of. nr. 454 - 31.V.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2018

14529633. O. MT 350/20 martie 2018 - M. Of. nr. 449 - 30.V.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 2 la Instructiunile privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

14529734. O. MFP 1946/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 449 - 30.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei nr. 2 la Instructiunile privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

14526635. O. MT 485/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 444 - 25.V.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

14526736. O. MFP 2084/21 mai 2018 - M. Of. nr. 444 - 25.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

14526837. O. MMJS 1627/03 mai 2018 - M. Of. nr. 444 - 25.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

14524738. O. MMED 474/22 mai 2018 - M. Of. nr. 439 - 24.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului vizând transporturile tip RO-LA, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.378/2017

14510839. H. S 61/09 mai 2018 - M. Of. nr. 421 - 17.V.2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce priveste aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roti si a cvadriciclurilor - COM (2018) 137 final

14484340. O. MFP 1949/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 377 - 02.V.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2018

14464041. Circ. BNR 10/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 344 - 19.IV.2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 330 de ani de la tipărirea Bibliei de la Bucuresti

14457142. DEC. ICCJ 1/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 329 - 16.IV.2018
privind pronuntată în Dosarul nr. 2.247/304/2014, prin care se solicită pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept „modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 297 din Codul penal, respectiv art. 246 din Codul penal din 1969, în sensul de a lămuri dacă este îndeplinită conditia tipicitătii infractiunii de abuz în serviciu sau a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curtii Constitutionale nr. 405 din 15 iunie 2016”

14457343. O. MADR 573/11 aprilie 2018 - M. Of. nr. 330 - 16.IV.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 39/2018 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018

14458044. O. ANAF 1018/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 332 - 16.IV.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si unitătilor subordonate

14450645. H. G 174/29 martie 2018 - M. Of. nr. 320 - 11.IV.2018
privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului de investitii „Optimizarea interactiunii cu mediul de afaceri si implementarea unor mecanisme avansate de analiză si schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare si analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurentei”

14448546. H. G 192/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităti „înfiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză si locuinte protejate în vederea dezinstitutionalizării persoanelor cu dizabilităti aflate în institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizării persoanelor cu dizabilităti din comunitate”

14438547. O. MFP 1704/30 martie 2018 - M. Of. nr. 300 - 03.IV.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2018

14374348. O. MFP 1537/27 februarie 2018 - M. Of. nr. 187 - 28.II.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2018

14362549. L. P 46/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 174 - 23.II.2018
pentru realizarea „Capabilitătii de sprijin de foc indirect”, aferentă programului de înzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare”

14362650. D. PRES 254/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 174 - 23.II.2018
privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitătii de sprijin de foc indirect”, aferentă programului de înzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare”

14347551. H. S 16/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre - COM (2017) 648 final

14348052. O. MADR 39/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 155 - 19.II.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018

14324053. O. MT 76/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 123 - 08.II.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

14310754. O. ANRE 20/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2018
privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte si de abrogare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A si a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

14307655. O. MFP 1193/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 93 - 31.I.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2018

14282556. O. MFP 3132/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăsăminte si de pesticide utilizate în agricultură, seminte si alte produse agricole destinate însământării sau plantării, precum si pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

14282757. O. MADR 472/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 49 - 18.I.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăsăminte si de pesticide utilizate în agricultură, seminte si alte produse agricole destinate însământării sau plantării, precum si pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

14283958. L. P 20/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 51 - 18.I.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tări terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tări terte

14284059. D. PRES 37/12 octombrie 2018 - M. Of. nr. 51 - 18.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tări terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tări terte

14284160. O. MT 1576/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 51 - 18.I.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgentă specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă si riscurile asociate acestora

14284261. O. MAI 161/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 51 - 18.I.2018
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgentă specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă si riscurile asociate acestora

14246862. O. MFP 3321/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1039 - 29.XII.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2018

14247263. H. G 946/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1040 - 29.XII.2017
privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2018

14239064. DEC. ICCJ 21/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1024 - 27.XII.2017
privind sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la încadrarea juridică a faptei de evidentiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive, în ipoteza înregistrării unor facturi fiscale si chitante de plată întocmite în fals în numele unor societăti comerciale care nu recunosc tranzactiile sau care au avut în perioada functionării comportamentul fiscal asemănător societătilor comerciale tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligatiilor fiscale; respectiv cu privire la raportul dintre infractiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin, (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 241/2005) si infractiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată si uz de fals, prevăzute de art. 322 si art. 323 din Codul penal

14239965. O. ANAF 3725/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1027 - 27.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal

14215366. H. G 891/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
pentru modificarea lit. a) si b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2017

14197667. Circ. BNR 24/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la nasterea lui Grigore Antipa

14182968. O. ANAF 3309/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 959 - 05.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscalã a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeazã vectorul fiscal

14171869. O. MFP 3121/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 944 - 29.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2017

14158070. O. MFP 2998/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 919 - 23.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de platã pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de platã multiplu electronic (OPME)

14157571. O. MCIN 2797/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 918 - 22.XI.2017
al ministrului culturii si identitãtii nationale privind stabilirea tipurilor de interventii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protectie a acestora sau din zonele protejate care afecteazã în micã mãsurã substanta istoricã si/sau sunt temporare si a conditiilor în care se pot emite avize fãrã consultarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

14150372. L. P 218/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind modificarea si completarea art. 3 din Legea nr. 307/2013 pentru ratificarea Conventiei cu privire la construirea si exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor si al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

14150473. D. PRES 992/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea art. 3 din Legea nr. 307/2013 pentru ratificarea Conventiei cu privire la construirea si exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor si al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

14145274. O. ANAF 3077/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de personalul din activitatea de informatii fiscale, împuternicit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală

14133075. O. MMED 1378/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 882 - 09.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând transporturile tip RO-LA

14124776. O. MFP 2899/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 868 - 02.XI.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2017

14110577. O. MS 1212/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 841 - 24.X.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

14110678. O. CNAS 979/09 octombrie 2017 - M. Of. nr. 841 - 24.X.2017
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

14104879. O. ANAF 2950/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 830 - 19.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectãrii creantelor fiscale, emise si tipãrite prin intermediul Unitãtii de imprimare rapidã

14084280. OUG. G 71/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 799 - 10.X.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tări terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tări terte

14076581. O. MFP 2591/29 septembrie 2017 - M. Of. nr. 787 - 04.X.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2017

14063482. O. ANRE 86/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 769 - 28.IX.2017
privind modificarea si completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensării activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare de înaltă eficientă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

14023683. O. MADR 300/31 august 2017 - M. Of. nr. 709 - 01.IX.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru stabilirea tipurilor si dimensiunilor exploatatiilor de crestere a suinelor pe teritoriul României

14023984. O. MFP 2339/30 august 2017 - M. Of. nr. 710 - 01.IX.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2017

14014085. DEC. ICCJ 8/15 mai 2017 - M. Of. nr. 698 - 29.VIII.2017
privind recursurile în interesul legii formulate de către Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie vizând: „tipul hotărârii judecătoresti, modul de executare si căile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârilor judecătoresti pronuntate în cauze care au ca obiect validarea sau invalidarea alegerii primarilor, pronuntate în temeiul dispozitiilor art. 58 si art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală”

13993486. O. MT 604/31 mai 2017 - M. Of. nr. 660 - 10.VIII.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii „Tipografica Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

13993587. O. MFP 1329/02 august 2017 - M. Of. nr. 660 - 10.VIII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii „Tipografica Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

13993688. O. MMJS 856/11 iunie 2017 - M. Of. nr. 660 - 10.VIII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii „Tipografica Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

13965289. M. Of. nr. 620 - 01.VIII.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2017

13912990. O. ANRE 53/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 546 - 11.VII.2017
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăsoară activităti de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

13877391. O. MFP 939/29 iunie 2017 - M. Of. nr. 493 - 29.VI.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2017

13867292. DEC. ICCJ 11/12 aprilie 2017 - M. Of. nr. 479 - 26.VI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „în ce măsură tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice devine asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînregistrat, potrivit legii, sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere întruneste conditiile de tipicitate a infractiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, respectiv art. 335 alin, (1) din Codul penal”

13831693. O. MADR 178/31 mai 2017 - M. Of. nr. 420 - 07.VI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale pentru stabilirea elementelor de identificare si a procedurii de distribuire a acestora, precum si tipul cheltuielilor aferente, prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate”, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitãtilor de verificare si control„

13823894. O. MFP 813/30 mai 2017 - M. Of. nr. 410 - 31.V.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2017

13802895. H. S 65/16 V - M. Of. nr. 378 - 22.V.2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu-Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Politia de frontieră si garda de coastă la nivel european - COM (2016) 747 final

13779696. O. ANAF 1382/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 342 - 10.V.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal

13757397. O. MFP 639/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 307 - 28.IV.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2017

13714098. H. G 188/30 martie 2017 - M. Of. nr. 240 - 06.IV.2017
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar

13700099. O. MFP 536/30 martie 2017 - M. Of. nr. 223 - 31.III.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2017

136886100. O. ANAF 967/20 martie 2017 - M. Of. nr. 208 - 27.III.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creantelor fiscale, emise si tipărite prin intermediul Unitătii de imprimare rapidă

136413101. O. MADR 45/24 februarie 2017 - M. Of. nr. 149 - 28.II.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2017

136422102. O. MFP 356/27 februarie 2017 - M. Of. nr. 151 - 28.II.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2017

136434103. DEC. ICCJ 1/25 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 152 - 28.II.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: 1. „în analiza laturii obiective a infractiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011, raportarea la prevederile Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE si la anexele acesteia, respectiv la rapoartele anuale ale EMCDDA Europol este suficientă pentru a stabili caracterul unui produs de a fi susceptibil să albă efecte psihoactive, în conditiile în care Legea nr. 194/2011 nu face nicio trimitere la decizia si rapoartele mentionate.”; 2. „în analiza laturii obiective a Infractiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011, pentru a stabili caracterul unui produs de a fi susceptibil să aibă efecte psihoactive este obligatorie urmarea procedurii prevăzute de art. 6 si 7 din Legea nr. 194/2011, aplicabilă în situatia autorizării operatiunilor cu acest tip de produse.”

136317104. O. ANA 27/15 februarie 2017 - M. Of. nr. 136 - 23.II.2017
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

136169105. O. MEN 3138/26 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 113 - 10.II.2017
al ministrului educatiei nationale pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetării stiintifice nr. 5.272/2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor

136146106. O. ANAF 511/19 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 110 - 09.II.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal

136063107. O. MFP 198/31 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 94 - 01.II.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2017

136025108. H. G 35/27 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 85 - 30.I.2017
privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2017

135802109. O. MFP 81/13 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 47 - 17.I.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.922/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2017

135736110. O. ANAF 210/13 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 40 - 13.I.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal si pentru abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria răspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitătii de a desfăsura activităti economice care implică operatiuni din sfera TVA”

135441111. O. MFP 2922/28 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1065 - 29.XII.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2017

135167112. O. MECRMA 1421/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 1024 - 20.XII.2016
al viceprim-ministrului, ministrul economia, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare si a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (ADR), precum si inspectia pentru certificarea mentinerii conformitătii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase si a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

135119113. O. MS 1408/12 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1015 - 16.XII.2016
al ministrului sănătătii privind aprobarea preturilor maximale pentru medicamentul Tetraxim, suspensie injectabilă, în seringă preumplută, cutie cu 10 seringi preumplute (din sticlă tip I), echipate cu piston cu dop (clorobromobutil sau clorobutil sau bromobutil), cu un ac atasat x 0,5 ml suspensie injectabilă

134790114. O. MFP 2774/28 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 967 - 29.XI.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2016

134540115. O. MT 1270/13 octombrie 2016 - M. Of. nr. 934 - 21.XI.2016
al ministrului transporturilor entru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

134541116. O. MFP 2622/08 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 934 - 21.XI.2016
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

134542117. O. MMFPSPV 2083/24 octombrie 2016 - M. Of. nr. 934 - 21.XI.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

134495118. DEC. ICCJ 18/27 septembrie 2016 - M. Of. nr. 930 - 18.XI.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „Modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 280^1 din Legea nr. 31/1990, în sensul de a se lămuri dacă este îndeplinită conditia tipicitătii infractiunii de transmitere fictivă a părtilor sociale, atunci când pentru infractiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin vânzarea părtilor sociale, a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curtii Constitutionale nr. 363 din 7.05.2015.”

134407119. O. ANAF 3249/03 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 914 - 14.XI.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal

134318120. DEC. ANPD 271/04 octombrie 2016 - M. Of. nr. 896 - 08.XI.2016
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilităti privind aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităti „Înfiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză si locuinte protejate în vederea dezinstitutionalizării persoanelor cu dizabilităti aflate în institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizării persoanelor cu dizabilităti din comunitate”

134178121. O. MFP 2554/31 octombrie 2016 - M. Of. nr. 875 - 01.XI.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2016

134139122. O. MADR 954/28 octombrie 2016 - M. Of. nr. 867 - 31.X.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitătii organismelor de control, în agricultura ecologică, precum si pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016

134147123. H. G 798/26 octombrie 2016 - M. Of. nr. 869 - 31.X.2016
privind aprobarea programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităti „înfiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză si locuinte protejate în vederea dezinstitutionalizării persoanelor cu dizabilităti aflate în institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizării persoanelor cu dizabilităti din comunitate”

133992124. O. MFP 2435/12 octombrie 2016 - M. Of. nr. 850 - 26.X.2016
al ministrului finantelor publice pentru completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creante fiscale care pot fi plãtite prin intermediul cardurilor bancare în sistem Online prin intermediul Sistemului National Electronic de Plãti

133903125. O. ANRE 60/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 835 - 21.X.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte si de abrogare a Ordinului presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A si a Ordinului presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

133833126. O. MS 1154/14 octombrie 2016 - M. Of. nr. 827 - 19.X.2016
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

133834127. O. CNAS 831/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 827 - 19.X.2016
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

133620128. O. MDRAP 2594/26 septembrie 2016 - M. Of. nr. 798 - 11.X.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale desfăsurată de către organele fiscale locale

133470129. O. MFP 2336/29 septembrie 2016 - M. Of. nr. 772 - 03.X.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2016

133428130. O. CNAS 803/29 septembrie 2016 - M. Of. nr. 768 - 30.IX.2016
pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

133075131. H. AEP 28/07 septembrie 2016 - M. Of. nr. 705 - 12.IX.2016
pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor si conditiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor
Rectificare - M. Of. nr. 849 - 26.X.2016

132845132. O. MFP 2144/30 august 2016 - M. Of. nr. 668 - 31.VIII.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2016

132736133. O. ANAF 2460/22 august 2016 - M. Of. nr. 649 - 24.VIII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii si a Instructiunilor de completare a casetelor 2, 8,14 si 54 ale declaratiei vamale în situatii particulare ce decurg din tipul reprezentării

132686134. O. MCOM 351/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 642 - 22.VIII.2016
al ministrului comunicatiilor si pentru societatea informatională pentru modificarea si completarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operational Competitivitate 2014-2020, actiunea 2.3.1 - apel 1 „Consolidarea si asigurarea interoperabilitătii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetătenilor si întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicării media sociale, a Open Data si Big Data - Sectiunea Big Data”, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si pentru societatea informatională nr. 282/2016

132535135. H. G 557/03 august 2016 - M. Of. nr. 615 - 11.VIII.2016
privind managementul tipurilor de risc

132532136. O. MFP 1376/05 august 2016 - M. Of. nr. 614 - 10.VIII.2016
al ministrului finantelor publice privind tipurile de creante fiscale care pot fi plătite prin intermediul cârdurilor bancare în sistem Online prin Intermediul Sistemului National Electronic de Plăti

132411137. O. ANAF 2313/03 august 2016 - M. Of. nr. 596 - 05.VIII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de inspectorii din cadrul Directiei generale control venituri persoane fizice

132324138. O. MFP 1169/28 iulie 2016 - M. Of. nr. 579 - 29.VII.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2016

132290139. O. MFP 1155/25 iulie 2016 - M. Of. nr. 572 - 28.VII.2016
al ministrului finantelor publice privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăsăminte si de pesticide utilizate în agricultură, seminte si alte produse agricole destinate însământării sau plantării, precum si pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

132292140. O. MADR 868/25 iulie 2016 - M. Of. nr. 572 - 28.VII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăsăminte si de pesticide utilizate în agricultură, seminte si alte produse agricole destinate însământării sau plantării, precum si pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

132269141. O. MCSI 282/07 iunie 2016 - M. Of. nr. 568 - 27.VII.2016
al ministrului comunicatiilor si pentru societatea informatională privind aprobarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operational Competitivitate 2014-2020, actiunea 2.3.1 - apel 1 „Consolidarea si asigurarea interoperabilitătii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetătenilor si întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicării media sociale, a Open Data si Big Data - Sectiunea Big Data”

131989142. H. S 99/27 iunie 2016 - M. Of. nr. 526 - 13.VII.2016
pentru propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind un sistem de inspectii pentru operarea în conditii de sigurantă a navelor de tip ro-ro ferry si a navelor de pasageri de mare viteză care desfăsoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind controlul statului portului si de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului COM (2016) 371 final

131820143. O. MFP 943/24 iunie 2016 - M. Of. nr. 501 - 05.VII.2016
al ministrului finantelor publice privind tipurile de creante fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS

131759144. O. MFP 1016/29 iunie 2016 - M. Of. nr. 492 - 30.VI.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2016

131676145. O. ONJN 135/13 iunie 2016 - M. Of. nr. 479 - 28.VI.2016
al presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc privind aprobarea Normelor generale de întocmire si utilizare a registrelor si formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, a Normelor specifice de completare si utilizare a registrelor si formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, precum si a modelelor acestora, pe tipuri de jocuri de noroc

131272146. O. MAE 749/13 mai 2016 - M. Of. nr. 414 - 01.VI.2016
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export al produsului centru de prelucrare pe 4 axe tip SC55CNC, numit în comanda clientului „4 Axes Vertical Mill Turn Center, Table Dia: 4500mm”, către firma Hindustan Aeronautics Limited Aerospace Division, P.O. Bag No. 7502, New Thippasandra, P.O. Bangalore-560075, India

131235147. O. MFP 811/30 mai 2016 - M. Of. nr. 409 - 31.V.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2016

130849148. O. MADR 799/06 mai 2016 - M. Of. nr. 357 - 10.V.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării si defrisării plantatiilor pomicole

130693149. O. MFP 597/28 aprilie 2016 - M. Of. nr. 333 - 29.IV.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2016

130506150. H. G 291/20 aprilie 2016 - M. Of. nr. 307 - 21.IV.2016
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor si a conditiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016

130047151. O. MFP 458/31 martie 2016 - M. Of. nr. 241 - 01.IV.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2016

130018152. O. ANAF 1094/28 martie 2016 - M. Of. nr. 239 - 31.III.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscală, împuternicit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală

129963153. O. ONJN 48/08 martie 2016 - M. Of. nr. 234 - 30.III.2016
al presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc privind aprobarea Procedurii pentru îndeplinirea conditiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine si pariuri joc traditional

129807154. O. MADR 331/18 martie 2016 - M. Of. nr. 211 - 22.III.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016

129761155. O. MECRMA 207/01 martie 2016 - M. Of. nr. 205 - 21.III.2016
al ministrului economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri privind modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare si a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (ADR), precum si inspectia pentru certificarea mentinerii conformitătii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase si a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

129645156. H. S 24/29 februarie 2016 - M. Of. nr. 189 - 14.III.2016
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online si la alte tipuri de contracte de vânzare la distantă de bunuri COM (2015) 634 si COM 635 final

129603157. DEC. ICCJ 5/10 februarie 2016 - M. Of. nr. 183 - 11.III.2016
privind pronuntarea unei hotararii "dacă în cazul infractiunii de proxenetism săvârsită în modalitatea determinării prostitutiei lipseste tipicitatea ca si trăsătură esentială a infractiunii, în cazul în care întretinerea de acte sexuale în scopul obtinerii de foloase a avut loc în mod repetat, dar cu aceeasi persoană. “

129486158. H. G 131/02 martie 2016 - M. Of. nr. 169 - 07.III.2016
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar

129412159. O. MFP 295/29 februarie 2016 - M. Of. nr. 161 - 02.III.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2016

129377160. H. G 105/24 februarie 2016 - M. Of. nr. 158 - 01.III.2016
privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2016

129338161. O. MADR 249/24 februarie 2016 - M. Of. nr. 148 - 26.II.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016

129198162. O. ANRE 4/16 februarie 2016 - M. Of. nr. 128 - 18.II.2016
privind modificarea si completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensării activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare de înaltă eficientă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

129161163. O. MFP 94/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 122 - 17.II.2016
al ministrului finantelor publice privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obtinerii informatiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

129162164. O. MDRAP 137/08 februarie 2016 - M. Of. nr. 122 - 17.II.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obtinerii informatiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

129170165. O. MDRAP 144/09 februarie 2016 - M. Of. nr. 124 - 17.II.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale locale

129089166. H. G 55/10 februarie 2016 - M. Of. nr. 109 - 11.II.2016
pentru aprobarea modelelor si a conditiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016

129024167. DEC. ICCJ 32/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 97 - 09.II.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la:
„1. aplicarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 285/2010, potrivit cărora în anul 2011, pentru personalul promovat în functii sau în grade/trepte, prin trecerea într-o altă transă de vechime în muncă/functie, salarizarea se face la nivelul de salarizare aflat în plată pentru functiile similare din institutia/autoritatea publică în care personalul este încadrat;
2. dacă, în raport de prevederile art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010, ce stabilesc aplicarea etapizată a dispozitiilor sale si de cele ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 283/2011, art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013, care opresc aplicarea efectivă a valorii de referintă si a coeficientilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr. 284/2010, respectiv dacă, în raport de prevederile art. 6 alin. (1) si (3) din Legea nr. 285/2010, care instituie, la trecerea într-o altă transă de vechime în functie/muncă, majorarea salariului de bază/indemnizatiei lunare de încadrare corespunzător numărului de clase suplimentare, multiplicat cu procentul de la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, dar fără acordarea salariului corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare, se face distinctie între:
a) reîncadrare, care se face potrivit Legii-cadru de salarizare, dar ale cărei valori din anexe nu se aplică; si
b) plata efectivă a drepturilor salariale;
3. dacă această plată este guvernată de dispozitiile art. 2 din Legea nr. 285/2010, în sensul că se face la nivelul de salarizare aflat în plată pentru functiile similare din punct de vedere al vechimii.”

129028168. O. MT 25/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 98 - 09.II.2016
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

129029169. O. MT 60/02 februarie 2016 - M. Of. nr. 98 - 09.II.2016
al ministrului transporturilor privind aprobarea modului de calcul si a nivelului tarifar, pe tip de activitate, pentru activitătile de investigare a accidentelor si incidentelor feroviare, efectuate de Agentia de Investigare Feroviară Română - AGIFER

128869170. O. MFP 132/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2016

128794171. O. ANAF 371/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 56 - 26.I.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal

128292172. O. MDRAP 2123/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 986 - 31.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea instructiunilor pentru emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special – 001

128254173. O. ANAF 3698/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 979 - 30.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal

128191174. O. MFP 4109/24 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2016

128202175. O. MFP 4087/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăsurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

128203176. O. MDRAP 2069/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăsurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

128229177. O. MDRAP 2068/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 975 - 29.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale locale

127848178. O. ANAF 3602/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 930 - 16.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod A.N.A.F. 14.13 22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Directiei Generale Antifraudă Fiscală

127576179. O. MFP 3936/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 897 - 02.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2015

127536180. Circ. BNR 36/19 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 894 - 27.XI.2015
privind lansarea în circuitul numismatic a setuiui de monetărie cu tema 375 de ani de la tipărirea Pravilei de la Govora

126936181. O. MFP 1415/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 810 - 30.X.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2015

126696182. O. MT 956/26 august 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

126697183. O. MFP 1208/02 octombrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

126698184. O. MMFPSPV 1839/10 septembrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

126632185. O. ONJN 239/25 septembrie 2015 - M. Of. nr. 766 - 14.X.2015
al presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc privind aprobarea modelului de declaratie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăsoară activităti de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

126485186. O. MFP 1204/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 740 - 02.X.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2015

126412187. O. MECS 5272/22 septembrie 2015 - M. Of. nr. 727 - 28.IX.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor

126020188. O. MFP 1004/28 august 2015 - M. Of. nr. 659 - 31.VIII.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2015

125961189. O. MECS 4572/16 iulie 2015 - M. Of. nr. 649 - 27.VIII.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - Constanta si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - Tulcea, aflate în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică si Inovare

125486190. O. MFP 884/30 iulie 2015 - M. Of. nr. 577 - 31.VII.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2015

125249191. DEC. ICCJ 8/27 aprilie 2015 - M. Of. nr. 539 - 20.VII.2015
privind recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 998-1.000 din Codul de procedură civilă si ale art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu referire la compunerea completului de judecată, tipul hotărârii care se pronuntă si calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronuntată

125118192. O. MFP 805/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 524 - 14.VII.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea formularului “Cec pentru ridicare numerar multiplu”, prevăzut în anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995

125067193. O. MFP 813/09 iulie 2015 - M. Of. nr. 514 - 10.VII.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 758/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2015

125068194. O. CNAS 409/16 iunie 2015 - M. Of. nr. 514 - 10.VII.2015
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

124846195. O. MFP 758/29 iunie 2015 - M. Of. nr. 479 - 01.VII.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2015

124463196. O. MFP 670/09 iunie 2015 - M. Of. nr. 417 - 12.VI.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 625/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2015

124387197. O. ANRE 85/02 iunie 2015 - M. Of. nr. 405 - 09.VI.2015
pentru aprobarea Conventiei-cadru tripartite încheiate între furnizor, operatorul de retea si clientul final titular al contractului de retea si a Conventiei-cadru multipartite încheiate între clientul final, furnizori si operatorul de retea

124366198. O. MS 704/04 iunie 2015 - M. Of. nr. 402 - 08.VI.2015
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii sl ai presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

124367199. O. CNAS 336/28 mai 2015 - M. Of. nr. 402 - 08.VI.2015
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii sl ai presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

124297200. DEC. ICCJ 10/22 aprilie 2015 - M. Of. nr. 389 - 04.VI.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 367 alin. (1) si (6) din Codul penal, respectiv dacă este îndeplinită conditia tipicitătii infractiunii de grup infractional organizat (sau dacă sunt întrunite elementele constitutive) atunci când pentru infractiunea care intră în scopul grupului a intervenit dezincriminarea odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal

124316201. O. ANA 139/20 mai 2015 - M. Of. nr. 392 - 04.VI.2015
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

124223202. O. MFP 625/28 mai 2015 - M. Of. nr. 378 - 29.V.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2015

124173203. O. MFE 1971/20 mai 2015 - M. Of. nr. 368 - 27.V.2015
al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190 “Educatia sanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, axa prioritară 1 “Educatia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.1 “Acces la educatie si formare profesională initială de calitate”

123789204. O. MFP 522/05 mai 2015 - M. Of. nr. 309 - 06.V.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2015

123795205. O. MS 573/05 mai 2015 - M. Of. nr. 310 - 06.V.2015
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

123796206. O. CNAS 199/07 aprilie 2015 - M. Of. nr. 310 - 06.V.2015
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

123590207. O. CSB 71/21 aprilie 2015 - M. Of. nr. 277 - 24.IV.2015
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, precum si a caracteristicilor de tipărire a acestuia

123315208. O. MADR 620/06 aprilie 2015 - M. Of. nr. 234 - 06.IV.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 si a modului de aplicare a anumitor cerinte ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015
Rectificare - M. Of. nr. 265 - 21.IV.2015

123182209. O. MDRAP 393/13 martie 2015 - M. Of. nr. 214 - 31.III.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice privind aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru calculul si proiectarea la actiunea seismică a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare si depozitare în spatii comerciale”, indicativ GP 128-2014

123196210. O. MFP 325/30 martie 2015 - M. Of. nr. 217 - 31.III.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2015

122684211. O. MFP 210/25 februarie 2015 - M. Of. nr. 148 - 27.II.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2015

122399212. DEC. ICCJ 1/19 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 105 - 10.II.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă infractiunea prevăzuta de art. 308 din Codul penal este o infractiune autonomă, o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă sau o formă atenuată a infractiunii prevăzute de art. 295 din Codul penal si dacă pentru infractiunea prevăzută de art. 308 din Codul penal termenul de prescriptie a răspunderii penale este de 5 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. d) din Codul penal, corespunzător limitelor de pedeapsă reduse si cuprinse între 1 an si 4 luni închisoare si 4 ani si 8 luni închisoare, sau este de 8 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit c) din acelasi cod, corespunzător limitelor de pedeapsă stipulate de lege pentru forma de bază, respectiv între 2 ani si 7 ani închisoare

122293213. H. G 52/28 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 87 - 02.II.2015
privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admisi pe piata fortei de muncă în anul 2015

122279214. O. MFP 101/29 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 83 - 30.I.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2015

121928215. O. MS 3/05 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 29 - 14.I.2015
al ministrului sănătătii privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

121929216. O. CNAS 1/05 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 29 - 14.I.2015
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

121871217. O. MFE 2/07 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 19 - 12.I.2015
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 180 "Calitate în serviciile de ocupare”, finantată prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 4.1 “Întărirea capacitătii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, si a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 “Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, finantată prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 6,2 “Îmbunătătirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii”

121809218. O. MT 1650/11 decembrie 2014 - M. Of. nr. 10 - 07.I.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

121715219. O. ANAF 3743/09 decembrie 2014 - M. Of. nr. 959 - 30.XII.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscală, împuternicit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală

121738220. DEC. ANSPDCP 184/18 decembrie 2014 - M. Of. nr. 964 - 30.XII.2014
privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securitătii datelor cu caracter personal pentru furnizorii de servicii publice de retele sau servicii de comunicatii electronice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 611/2013 al Comisiei din 24 iunie 2013 privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securitătii datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind confidentialitatea si comunicatiile electronice

121753221. O. MFP 1800/29 decembrie 2014 - M. Of. nr. 967 - 30.XII.2014
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM), aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 136/2014

121680222. O. MFE 1338/22 decembrie 2014 - M. Of. nr. 954 - 29.XII.2014
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 “Competente pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, tesuturi si celule”, finantată prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 3,2 “Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”

121595223. O. MFE 1297/17 decembrie 2014 - M. Of. nr. 945 - 23.XII.2014
al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 “Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, finantată prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 6.2 “Îmbunătătirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii

121600224. O. MFE 1304/19 decembrie 2014 - M. Of. nr. 946 - 23.XII.2014
al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 “Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, finantată prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” - 2007-2013, domeniul major de interventie 6.2 “Îmbunătătirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii”

121450225. O. MFP 1769/17 decembrie 2014 - M. Of. nr. 922 - 18.XII.2014
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.628/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014

121233226. O. CNAS 821/27 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 891 - 08.XII.2014
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

121182227. O. ANAF 3633/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 882 - 04.XII.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar si Instructiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale declaratiei vamale în situatii particulare ce decurg din tipul reprezentării

121105228. O. MB 1628/28 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 875 - 02.XII.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014

120882229. O. ANRE 113/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 854 - 24.XI.2014
pentru modificarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013

120520230. O. MB 1477/30 octombrie 2014 - M. Of. nr. 794 - 31.X.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2014

120321231. O. MAI 151/20 octombrie 2014 - M. Of. nr. 766 - 22.X.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal

120071232. O. MB 1344/02 octombrie 2014 - M. Of. nr. 727 - 03.X.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2014

120044233. O. MT 1255/18 august 2014 - M. Of. nr. 724 - 02.X.2014
al ministrului transporturilor privind aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate la vagoanele de călători si similare - tabelul 3.2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar “Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate”  

119539234. O. MFP 1104/27 august 2014 - M. Of. nr. 645 - 02.IX.2014
al ministrului finantelor publice privind organizarea si exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice

119515235. H. G 707/26 august 2014 - M. Of. nr. 641 - 01.IX.2014
pentru aprobarea modelului, dimensiunilor si a conditiilor de tipărire ale buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru Presedintele României din anul 2014

119516236. H. G 708/26 august 2014 - M. Of. nr. 641 - 01.IX.2014
privind modelul, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Presedintele României din anul 2014

119517237. O. MB 1091/26 august 2014 - M. Of. nr. 641 - 01.IX.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2014

119326238. O. ME 971/11 august 2014 - M. Of. nr. 611 - 18.VIII.2014
al ministrului economiei pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare si a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (ADR), precum si inspectia pentru certificarea mentinerii conformitătii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase si a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

119240239. O. MB 1036/07 august 2014 - M. Of. nr. 593 - 08.VIII.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 978/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2014

119189240. DEC. ICCJ 7/30 iunie 2014 - M. Of. nr. 584 - 05.VIII.2014
privind dezlegarea unor chestiuni de drept:
1. - dacă, fată de dispozitiile art. 29 alin. (3) si, în special, alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 75/2005 - ce vizează, în esentă, faptul că acreditarea acordă dreptul de a emite diplome recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (în prezent Ministerul Educatiei Nationale) si de a organiza examenul de licentă - dispozitii în vigoare în perioada în care reclamanta a urmat cursurile Universitătii «Spiru Haret», cererile de obligare a universitătii la eliberarea diplomelor de licentă si de obligare a ministerului să aprobe tipărirea formularelor tipizate pot fi sau nu analizate independent de examinarea împrejurării acreditării/neacreditării programului de studiu organizat de Universitatea «Spiru Haret» si absolvit de reclamant.
2. - dacă, fată de dispozitiile art. 72 din Codul de procedură civilă, este admisibilă cererea Universitătii «Spiru Haret» de chemare în garantie a Ministerului Educatiei Nationale pentru a fi obligat să aprobe tipărirea formularelor tipizate, în conditiile în care această cerere nu are ca obiect valorificarea unui drept de garantie sau despăgubire.

119080241. O. MSI 431/18 iulie 2014 - M. Of. nr. 571 - 31.VII.2014
al ministrului pentru societatea informatională privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării unui aparat neconform de tip jammer, model 3G GSM GP-2008D introdus pe piata din România de către Societatea OFERTESHOP GROUP - S.R.L.

119038242. O. MB 978/25 iulie 2014 - M. Of. nr. 563 - 30.VII.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2014

119006243. O. MMSC 1327/23 iulie 2014 - M. Of. nr. 557 - 28.VII.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea Planului national de actiune pentru conservarea acvilei tipătoare mici (Aquila pomarina) si a Ghidului pentru managementul corespunzător al habitatului acvilei tipătoare mici

118986244. O. MADR 1210/21 iulie 2014 - M. Of. nr. 551 - 25.VII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, pentru modificarea anexei nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator si pentru autorizatia de clasificare si a modelelor rapoartelor de clasificare si registrului agentiilor de clasificare

118857245. DEC. ORDA 72/04 iulie 2014 - M. Of. nr. 531 - 17.VII.2014
privind aprobarea modelelor formularelor continând cererile-tip de înregistrare/înseriere/raportare a modelelor certificatelor/autorizatiilor de înregistrare si adeverintelor de înscriere în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

118680246. O. MFP 872/01 iulie 2014 - M. Of. nr. 503 - 07.VII.2014
al ministrului finantelor publice privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obtinerii informatiilor necesare realizării schimbului automat de informatii potrivit art. 10912 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală

118681247. O. MDRAP 1025/30 iunie 2014 - M. Of. nr. 503 - 07.VII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obtinerii informatiilor necesare realizării schimbului automat de informatii potrivit art. 10912 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală

118601248. O. MB 855/27 iunie 2014 - M. Of. nr. 493 - 02.VII.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2014

118545249. O. MT 1032/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 485 - 30.VI.2014
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

118124250. O. ANPC 211/29 mai 2014 - M. Of. nr. 420 - 06.VI.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru modificarea anexelor nr. 1 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contraventiei si ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, si a modelului si continutului formularului tipizat cu regim special al autorizatiei emise de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor persoanelor fizice si juridice ce efectuează operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

118143251. O. ANRSC 171/09 mai 2014 - M. Of. nr. 423 - 06.VI.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

118038252. O. MB 745/29 mai 2014 - M. Of. nr. 404 - 30.V.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2014

117928253. O. ANSVSA 69/12 mai 2014 - M. Of. nr. 387 - 26.V.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si a persoanelor împuternicite de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal

117905254. O. MFE 546/19 mai 2014 - M. Of. nr. 383 - 23.V.2014
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 166 “Locuri de muncă subventionate”, finantată prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 2.1 “Tranzitia de la scoală la viata activă”

117907255. O. MFE 548/19 mai 2014 - M. Of. nr. 383 - 23.V.2014
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 167 “Competente pentru competitivitate în domeniul medical”, finantată prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”
Rectificare - M. Of. nr. 402 - 30.V.2014

117532256. O. MB 638/30 aprilie 2014 - M. Of. nr. 322 - 05.V.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2014

116945257. O. MB 494/31 martie 2014 - M. Of. nr. 231 - 01.IV.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2014

116714258. O. ANRE 16/19 martie 2014 - M. Of. nr. 201 - 21.III.2014
privind completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensării activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare de înaltă eficientă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

116357259. O. MADR 273/20 februarie 2014 - M. Of. nr. 149 - 28.II.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2014

116360260. O. MB 316/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 150 - 28.II.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2014

116270261. O. MT 83/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 139 - 25.II.2014
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul calitătii pentru acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastăhi cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezolutia MSC.215(82)], adoptate de Organizatia Maritima Internatională prin Rezolutia MSC.341 (91) a Comitetului de sigurantă maritimă din 30 noiembrie 2012

116225262. H. G 106/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 131 - 24.II.2014
privind modelul, dimensiunile, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

115987263. O. MFP 136/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM)

115945264. O. MB 132/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 84 - 03.III.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 119/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2014

115907265. O. MB 119/30 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 81 - 31.I.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2014

115480266. O. MCU 2738/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2014
al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului National de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucuresti

115486267. L. P 361/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2014
privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie semnată de autoritătile române la Bucuresti la 12 septembrie 2013 si aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar International din 27 septembrie 2013

115487268. D. PRES 1106/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2014
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie semnată de autoritătile române la Bucuresti la 12 septembrie 2013 si aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar International din 27 septembrie 2013

121671269. O. MFP 1815/30 decembrie 2014 - M. Of. nr. 03 - 05.I.2014
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2015

115273270. H. G 1164/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 845 - 30.XII.2013
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 320/2013 privind aprobarea Planului national de interventie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populatiei generate de epidemii si pandemii, încredintarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populatiei generate de epidemii si pandemii, precum si de interventie rapidă si eficientă în cazul constatării unor urgente majore de acest tip Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie „Cantacuzino” si suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

115202271. O. MB 2060/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 836 - 24.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2014

115004272. O. MEN 5648/13 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare si a modelului Cererii-tip pentru sustinerea tezei de abilitare

115013273. D. PRES 1084/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului pentru facilitatea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, si România, în calitate de Împrumutat, si Banca Natională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, si a Memorandumului de întelegere dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Bruxelles la 6 noiembrie 2013

115023274. O. MMFPSPV 2591/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 814 - 20.XII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip strategic/grant pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model pentru contractele de finantare ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane"/ organismele intermediare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“

114525275. L. P 307/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 748 - 03.XII.2013
pentru ratificarea Conventiei cu privire la construirea si exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor si al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
Conventie cu privire la construirea si exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor si al ionilor în Europa

114526276. D. PRES 900/20 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 748 - 03.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei cu privire la construirea si exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor si al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

114381277. O. MFP 1924/28 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 737 - 29.XI.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2013

114346278. O. ANRE 84/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 735 - 28.XI.2013
privind aprobarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensării activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare de înaltă eficientă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus

114052279. H. ASF 59/08 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 700 - 14.XI.2013
pentru aprobarea Normei nr. 14/2013 privind investitiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin
Norma nr. 14/2013 privind investitiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin

114019280. O. ANAF 3494/11 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 695 - 13.XI.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Directiei Generale Antifraudă Fiscală

113844281. O. MB 1794/31 octombrie 2013 - M. Of. nr. 673 - 01.XI.2013
al ministrului delegat pentru buget privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2013

113728282. O. ME 2004/02 octombrie 2013 - M. Of. nr. 657 - 25.X.2013
al ministrului economiei pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

113673283. D. PRES 828/18 octombrie 2013 - M. Of. nr. 650 - 22.X.2013
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie semnată de autoritătile române la Bucuresti la 12 septembrie 2013 si aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar International din 27 septembrie 201

113617284. O. MAE 848/21 iunie 2013 - M. Of. nr. 638 - 16.X.2013
al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea formularelor-tip de înregistrare, certificare licentă si alte documente prevăzute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare

113444285. O. MB 1661/01 octombrie 2013 - M. Of. nr. 614 - 02.X.2013
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2013

113333286. L. P 256/24 septembrie 2013 - M. Of. nr. 600 - 26.IX.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritătile române la Bucuresti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 28 septembrie 2012, precum si a Scrisorii semnate de autoritătile române la Bucuresti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar international, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intentie semnată de autoritătile române la Bucuresti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011

113334287. D. PRES 760/23 septembrie 2013 - M. Of. nr. 600 - 26.IX.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritătile române la Bucuresti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 28 septembrie 2012, precum si a Scrisorii semnate de autoritătile române la Bucuresti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, de tip preventiv, intrat îh vigoare prin Scrisoarea de intentie semnată de autoritătile române la Bucuresti la 10 martie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011

113026288. O. MT 1049/20 august 2013 - M. Of. nr. 561 - 04.IX.2013
al ministrului transporturilor, interimar, pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cârtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, precum si pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005
Rectificare - M. Of. nr. 627 - 09.X.2013

113050289. O. MB 1439/02 septembrie 2013 - M. Of. nr. 564 - 04.IX.2013
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2013

113015290. O. MMFPSPV 1786/23 august 2013 - M. Of. nr. 559 - 03.IX.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 „îmbunătătirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

112743291. O. MFP 1354/14 august 2013 - M. Of. nr. 526 - 21.VIII.2013
al viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice, privind organizarea si exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice

112709292. O. MMFPSPV 1137/09 august 2013 - M. Of. nr. 520 - 20.VIII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 „Schema de garantie pentru tineri” pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

112729293. O. MMFPSPV 1750/13 august 2013 - M. Of. nr. 522 - 20.VIII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 „Îmbunătătirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

112652294. O. MMFPSPV 1663/26 iulie 2013 - M. Of. nr. 514 - 14.VIII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 3 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

112527295. O. MB 1049/31 iulie 2013 - M. Of. nr. 486 - 02.VIII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2013

112349296. O. MMFPSPV 1544/11 iulie 2013 - M. Of. nr. 467 - 29.VII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 “Schema de Garantie pentru Tineri” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

112350297. O. MMFPSPV 1545/11 iulie 2013 - M. Of. nr. 467 - 29.VII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 “Îmbunătătirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

112170298. O. MMFPSPV 1501/08 iulie 2013 - M. Of. nr. 438 - 18.VII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

112138299. O. MMFPSPV 1446/01 iulie 2013 - M. Of. nr. 435 - 17.VII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

112085300. O. MMFPSPV 1207/17 iunie 2013 - M. Of. nr. 429 - 15.VII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Ghidurilor solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

111959301. O. ANRE 44/27 iunie 2013 - M. Of. nr. 412 - 08.VII.2013
pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

111925302. O. MB 917/03 iulie 2013 - M. Of. nr. 402 - 04.VII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie

111932303. H. G 421/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 403 - 04.VII.2013
privind înscrierea unor bunuri culturale mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului National de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

111936304. O. MMFPSPV 1176/12 iunie 2013 - M. Of. nr. 403 - 04.VII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind modificarea art. 2 din Metodologia de evaluare, de selectare si de finantare a proiectelor din cadrul Programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap "Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 150/2011

111808305. L. P 197/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 395 - 01.VII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată si pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafată mare si definirea tipologiei structurilor de vânzare

111809306. D. PRES 615/25 iunie 2013 - M. Of. nr. 395 - 01.VII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată si pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafată mare si definirea tipologiei structurilor de vânzare

111639307. O. MMFPSPV 1141/10 iunie 2013 - M. Of. nr. 370 - 21.VI.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si Grant nr. 123-125, 127- 152 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

111621308. O. MMFPSPV 1110/04 iunie 2013 - M. Of. nr. 367 - 20.VI.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

111633309. O. MMFPSPV 1069/31 mai 2013 - M. Of. nr. 369 - 20.VI.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii generale pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” si Ghidurilor solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

111415310. O. ANRE 36/07 iunie 2013 - M. Of. nr. 336 - 10.VI.2013
pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A

111375311. H. G 320/29 mai 2013 - M. Of. nr. 333 - 07.VI.2013
privind aprobarea Planului national de interventie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populatiei generate de epidemii si pandemii, încredintarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masa a populatiei generate de epidemii si pandemii, precum si de interventie rapidă si eficientă în cazul constatării unor urgente majore de acest tip Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie „Cantacuzino” si suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

111279312. O. MB 740/30 mai 2013 - M. Of. nr. 315 - 31.V.2013
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2013

111231313. OUG. G 45/21 mai 2013 - M. Of. nr. 309 - 29.V.2013
privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritătile române la Bucuresti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 28 septembrie 2012, precum si a Scrisorii semnate de autoritătile române la Bucuresti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intentie semnată de autoritătile române la Bucuresti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011

111170314. O. MB 698/24 mai 2013 - M. Of. nr. 298 - 24.V.2013
al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 559/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai

110749315. O. MB 559/26 aprilie 2013 - M. Of. nr. 252 - 07.V.2013
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai

110262316. O. MFP 410/29 martie 2013 - M. Of. nr. 183 - 02.IV.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013

110176317. O. CNAS 188/27 martie 2013 - M. Of. nr. 178 - 01.IV.2013
pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

109975318. O. MEN 3071/18 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 146 - 19.III.2013
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Continutului educativ pentru interventie timpurie anteprescolară destinat copiilor cu deficiente senzoriale multiple/surdocecitate

109930319. O. ANRE 12/13 martie 2013 - M. Of. nr. 138 - 15.III.2013
pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul

109756320. O. MFP 287/01 martie 2013 - M. Of. nr. 119 - 04.III.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2013

109731321. O. MADR 32/25 februarie 2013 - M. Of. nr. 115 - 28.II.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2013

109656322. O. MCPN 2683/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 107 - 22.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A, a imobilului „Fostul Palat al Pasei de la Tulcea, azi „Muzeul de Artă”, str. Grigore Antipa nr. 2, municipiul Tulcea, judetul Tulcea

109669323. O. MMFPSPV 3830/28 decembrie 2012 - M. Of. nr. 108 - 22.II.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”

109185324. O. MFP 128/31 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 67 - 31.I.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2013

108878325. O. MECMA 2737/17 decembrie 2012 - M. Of. nr. 26 - 12.I.2013
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare si a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (ADR), precum si inspectia pentru certificarea în scopul mentinerii conformitătii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase si a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

108662326. O. MFP 1750/21 decembrie 2012 - M. Of. nr. 894 - 28.XII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip bertchmark aferente lunii ianuarie 2013

108685327. O. MADR 268/27 decembrie 2012 - M. Of. nr. 897 - 28.XII.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut

108645328. H. G 1301/27 decembrie 2012 - M. Of. nr. 891 - 27.XII.2012
privind aprobarea modelului timbrului autocolant, conditiilor de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile partiale pentru autoritătile administratiei publice locale

108299329. H. G 1195/04 decembrie 2012 - M. Of. nr. 842 - 13.XII.2012
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 628/2009 privind unele măsuri de implementare a activitătilor prevăzute în programul de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap „Restructurarea institutiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap si crearea de servicii alternative de tip rezidential”

107956330. O. MFP 1614/28 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 804 - 29.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2012

107892331. O. ANAF 2423/21 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 799 - 28.XI.2012
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

107696332. O. MMFPS 2849/14 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 774 - 16.XI.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 116-122 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

107613333. O. MADR 226/11 octombrie 2012 - M. Of. nr. 763 - 13.XI.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultură din România si în Lista recomandată a soiurilor, precum si pentru verificarea puritătii varietale a soiurilor multiplicate

107432334. O. CSB 270/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 740 - 02.XI.2012
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si a caracteristicilor de tipărire a acestuia

107448335. O. MFP 1448/01 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 742 - 02.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2012

107280336. O. ANPC 420/19 octombrie 2012 - M. Of. nr. 719 - 23.X.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contraventiei si ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, si a modelului si continutului formularului tipizat cu regim special al autorizatiei emise de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor persoanelor fizice si juridice ce efectuează operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

107207337. O. MMFPS 26669/16 octombrie 2012 - M. Of. nr. 710 - 17.X.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - conditii generale pentru proiectele de tip grant si strategic pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

107208338. O. MMFPS 2670/16 octombrie 2012 - M. Of. nr. 710 - 17.X.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115 „Îmbunătătirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

107106339. H. G 970/03 octombrie 2012 - M. Of. nr. 698 - 11.X.2012
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2010 privind aprobarea programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”

106940340. O. MFP 1272/27 septembrie 2012 - M. Of. nr. 679 - 01.X.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2012

106908341. O. MMFPS 2298/23 august 2012 - M. Of. nr. 672 - 26.IX.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad si tip de handicap

106743342. O. MTI 1359/30 septembrie 2012 - M. Of. nr. 649 - 12.IX.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate”, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 315/2011

106696343. H. G 892/01 septembrie 2012 - M. Of. nr. 642 - 10.IX.2012
privind aprobarea modelului timbrului autocolant si a conditiilor de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012

106647344. O. MTI 1352/29 august 2012 - M. Of. nr. 632 - 04.IX.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor si reparatiilor planificate"

106664345. O. ANA 156/21 august 2012 - M. Of. nr. 633 - 04.IX.2012
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

106633346. O. MFP 1163/31 august 2012 - M. Of. nr. 630 - 03.IX.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2012

106564347. H. G 829/07 august 2012 - M. Of. nr. 617 - 28.VIII.2012
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

106480348. O. MTI 1254/27 iulie 2012 - M. Of. nr. 605 - 23.VIII.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

106118349. O. MFP 1039/30 iulie 2012 - M. Of. nr. 542 - 03.VIII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2012

105562350. H. G 686/07 iulie 2012 - M. Of. nr. 459 - 07.VII.2012
privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia pentru referendumul national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui României

105475351. O. MFP 917/28 iunie 2012 - M. Of. nr. 449 - 05.VII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2012

104946352. OUG. G 22/06 iunie 2012 - M. Of. nr. 381 - 07.VI.2012
pentru modificarea si completareaOrdonanteiGuvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată si pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafată mare si definirea tipologiei structurilor de vânzare

104895353. O. MFP 774/30 mai 2012 - M. Of. nr. 374 - 01.VI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2012

104794354. O. ANA 42/17 mai 2012 - M. Of. nr. 363 - 29.V.2012
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea procedurii de control privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc si a formularului-tip de proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

104013355. O. MFP 570/27 aprilie 2012 - M. Of. nr. 288 - 02.V.2012
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2012

103689356. O. MECTS 3677/04 aprilie 2012 - M. Of. nr. 244 - 11.IV.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind echivalarea si recunoasterea actelor de studii obtinute în străinătate care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România

103573357. O. ANAF 649/27 martie 2012 - M. Of. nr. 224 - 04.IV.2012
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

103534358. O. MFP 415/29 martie 2012 - M. Of. nr. 217 - 02.IV.2012
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012

103422359. O. ANSVSA 21/07 martie 2012 - M. Of. nr. 201 - 27.III.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei nr. 3 la Norma sanitară veterinară care stabileste modelul de pasaport pentru miscarea intracomunitară a animalelor de companie: câini, pisici si dihori domestici, precum si procedurile cu privire la tipărirea, completarea si legalizarea acestuia, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 8/2007

102968360. O. MFP 270/28 februarie 2012 - M. Of. nr. 139 - 01.III.2012
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2012

102917361. O. MADR 37/22 februarie 2012 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2012

102482362. O. ANPC 9/30 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 87 - 03.II.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contraventiei si ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, si a modelului si continutului formularului tipizat cu regim special al autorizatiei emise de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor persoanelor fizice si juridice ce efectuează operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

102460363. O. MFP 107/30 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 83 - 01.II.2012
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2012

102069364. DEC. CC 26/14 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 20 - 10.I.2012
privind recursul în interesul legii a luat în examinare recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Iasi cu privire la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului în cazul sarcinii multiple, pentru intervalul anterior aparitiei Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

101856365. O. MFP 3014/23 decembrie 2011 - M. Of. nr. 932 - 29.XII.2011
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2012

101129366. O. MFP 2448/25 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 848 - 30.XI.2011
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2011

100530367. O. MMFPS 2374/21 octombrie 2011 - M. Of. nr. 765 - 31.X.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"

100531368. O. MMFPS 2375/21 octombrie 2011 - M. Of. nr. 765 - 31.X.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”

100540369. O. MFP 2727/28 octombrie 2011 - M. Of. nr. 767 - 31.X.2011
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2011

100478370. O. MECTS 5691/13 octombrie 2011 - M. Of. nr. 755 - 27.X.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlu rilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare si a modelului Cererii-tip pentru sustinerea tezei de abilitare

100172371. Circ. BNR 31/21 septembrie 2011 - M. Of. nr. 708 - 07.X.2011
privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 450 de ani de la tipărirea Evangheliei în limba română

100073372. O. MFP 2591/30 septembrie 2011 - M. Of. nr. 695 - 30.IX.2011
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2011

99950373. O. MAE 1164/15 septembrie 2011 - M. Of. nr. 682 - 26.IX.2011
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export al unei masini de alezat si frezat orizontală tip BMK 130 CNC către firma Bharat Heavy Electricals Ltd., Ramachandrapuram, Hyderabad, 502032, INDIA

99914374. O. MMFPS 2128/20 septembrie 2011 - M. Of. nr. 679 - 23.IX.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 114 “Învătământ superior de calitate pentru piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

99831375. O. MAE 1127/09 septembrie 2011 - M. Of. nr. 669 - 20.IX.2011
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiuniide export a unei masini de alezat si frezat orizontală tip BPZ 105 CNC către firma L&T - MHI BOILERS PRIVAT LTD. Hazira Manufacturing Complex, Hazira, Surat-Hazura Road, Bhatha Dist. Suret, 394510 Gujarat, India

99835376. DEC. ORDA 248/01 septembrie 2011 - M. Of. nr. 670 - 20.IX.2011
privind aprobarea modelelor formularelor continând cererile-tip de înregistrare/înscriere/raportare a modelelor certificatelor/autorizatiilor de înregistrare si adeverintelor de înscriere în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

99513377. O. MMFPS 1978/12 august 2011 - M. Of. nr. 623 - 01.IX.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de interes national “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap” pentru anul 2011

99479378. O. MMFPS 1995/23 august 2011 - M. Of. nr. 617 - 31.VIII.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea modificărilor aplicabile contractelor de finantare de tip strategic si contractelor de finantare de tip grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabilă din Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” (POSDRU) ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.370/2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009

99455379. O. MFP 2467/29 august 2011 - M. Of. nr. 611 - 30.VIII.2011
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2011

99258380. O. MMP 2022/03 august 2011 - M. Of. nr. 584 - 18.VIII.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Instructiunile tehnice privind reglementarea modului de constituire si executare a garantiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investitii de tip microhidrocentrale, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 980/2011

99023381. O. MAE 804/27 iulie 2011 - M. Of. nr. 550 - 03.VIII.2011
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export a unui strung vertical tip SC 55 DRO-2S-3.5H către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED LTD., Ranipur, Hardwar- 249403, din India

99031382. H. G 684/06 iulie 2011 - M. Of. nr. 552 - 03.VIII.2011
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor peritru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

98958383. O. MAE 753/21 iulie 2011 - M. Of. nr. 542 - 01.VIII.2011
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export a unui strung vertical cu comandă numerică tip SC30-CNC-1S-1MS-3H către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. HIGH PRESSURE BOILER PLANT, Tiruchirapalli 620014, din India

98943384. O. MFP 2358/26 iulie 2011 - M. Of. nr. 538 - 29.VII.2011
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2011

98776385. O. MAE 703/15 iulie 2011 - M. Of. nr. 515 - 21.VII.2011
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export a produsului masa deplasabilă si rotativă tip MRD 3000x4000x2500 către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED RAMACHANDRAPURAM HYDERABAD 502032 A.P. INDIA

98368386. O. MFP 2229/29 iunie 2011 - M. Of. nr. 457 - 30.VI.2011
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2011

98320387. O. ANPC 129/22 iunie 2011 - M. Of. nr. 449 - 28.VI.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contraventiei si ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, si a modelului si continutului formularului tipizat cu regim special al autorizatiei emise de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor persoanelor fizice si juridice ce efectuează operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase
Rectificare - M. Of. nr. 483 - 07.VII.2011

98283388. O. MAE 559/17 iunie 2011 - M. Of. nr. 443 - 24.VI.2011
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export a unui strung carusel tip SC53-DRO-8H cu accesorii denumit în comandă “Vertical Boring Machine 4.5M” către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FABRICATION PLANT, Industrial Area, Jagdishpur, Distt.Sultanpur (UP) 227817 din India

98275389. O. ANAF 2223/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 441 - 23.VI.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.156/2011 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor si motorinelor

98079390. O. MTI 315/04 mai 2011 - M. Of. nr. 418 - 15.VI.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate"

97949391. O. ANAF 2156/31 mai 2011 - M. Of. nr. 398 - 07.VI.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor si motorinelor

97878392. O. MAE 494/30 mai 2011 - M. Of. nr. 390 - 03.VI.2011
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export al unei masini de alezat si frezat tipAFP - 230 CNC către firma L&T Special Steels and Heavy Forgings Pvt. Ltd, Hazira Manufacturing Complex, Dist. Surat, Gujarat, India, Pin Code 394510

97846393. O. CNAS 545/31 mai 2011 - M. Of. nr. 385 - 01.VI.2011
545. - Ordin privind metodologia de stabilire a preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

97797394. O. MFP 2042/17 mai 2011 - M. Of. nr. 380 - 31.V.2011
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2011

97293395. O. MTI 284/20 aprilie 2011 - M. Of. nr. 307 - 04.V.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

97232396. O. MFP 1924/26 aprilie 2011 - M. Of. nr. 298 - 29.IV.2011
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2011

97173397. O. MTI 245/04 aprilie 2011 - M. Of. nr. 289 - 26.IV.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Tipografica Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “CER.” -S.A.

97174398. O. MFP 1875/12 aprilie 2011 - M. Of. nr. 289 - 26.IV.2011
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Tipografica Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “CER.” -S.A.

97175399. O. MMFPS 1212/30 martie 2011 - M. Of. nr. 289 - 26.IV.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Tipografica Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “CER.” -S.A.

96639400. O. MFP 1823/30 martie 2011 - M. Of. nr. 222 - 31.III.2011
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011

96608401. O. MMFPS 1183/25 martie 2011 - M. Of. nr. 216 - 29.III.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului Contractului de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

96609402. O. MMFPS 1184/25 martie 2011 - M. Of. nr. 216 - 29.III.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului Contractului de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”

96407403. O. MADR 51/07 martie 2011 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale nr. 413/2008 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare

96410404. O. MECTS 3888/10 martie 2011 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2011
al ministrului educatiei, cercetãrii, tineretului si sportului pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achizitia publicã de servicii hoteliere, campinguri si alte tipuri de cazare decât cea hotelierã si a serviciilor de restaurant si de servire a mâncãrii, pentru activitãtile organizate de Ministerul Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului

96265405. DEC. ANARC 968/04 martie 2011 - M. Of. nr. 171 - 10.III.2011
privind planurile emisiunilor filatelice, conditiile de emitere, tipãrire, punere în circulatie, retragere din circulatie si de comercializare a timbrelor si efectelor postale
Rectificare - M. Of. nr. 190 - 18.III.2011

96200406. O. MMP 980/28 februarie 2011 - M. Of. nr. 163 - 07.III.2011
al ministrului mediului si pãdurilor pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire si executare a garantiei financiare pentru blocarea amplasamentului de cãtre viitoarele investitii de tip microhidrocentrale

96084407. O. MFP 1688/28 februarie 2011 - M. Of. nr. 152 - 02.III.2011
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2011

96095408. O. MMFPS 150/27 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 153 - 02.III.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare si de finantare a proiectelor din cadrul Programului de interes national în domeniul protectiei si promovãrii drepturilor persoanelor cu handicap “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”

96074409. O. MS 133/23 februarie 2011 - M. Of. nr. 149 - 01.III.2011
al ministrului sãnãtãtii pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii nr. 842/2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevãzute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

96045410. O. MADR 45/18 februarie 2011 - M. Of. nr. 145 - 28.II.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip ele cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2011

95514411. O. MFP 156/31 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 88 - 02.II.2011
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2011

95174412. O. MFP 52/10 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 37 - 14.I.2011
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea conditiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activitătii cazinourilor si la jocurile de noroc tip slot-machine

94861413. O. MFP 2885/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 888 - 30.XII.2010
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2011

94736414. O. MMFPS 1751/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 870 - 27.XII.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 113 “Profesionisti în piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”
Rectificare - M. Of. nr. 69 - 26.I.2011

94316415. O. MMFPS 1683/06 decembrie 2010 - M. Of. nr. 821 - 08.XII.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 112 “Dezvoltarea economiei sociale” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

94208416. O. MFP 2770/02 decembrie 2010 - M. Of. nr. 807 - 03.XII.2010
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2010

93706417. H. G 1073/28 octombrie 2010 - M. Of. nr. 746 - 09.XI.2010
privind aprobarea programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”

93662418. O. MMFPS 1527/03 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 745 - 08.XI.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea unor precizări suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabilă din Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” în perioada 2008-2010

93521419. O. MFP 2564/28 octombrie 2010 - M. Of. nr. 724 - 29.X.2010
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2010

93089420. O. MFP 2373/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 671 - 01.X.2010
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2010

92817421. O. MMFPS 1233/31 august 2010 - M. Of. nr. 638 - 10.IX.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 449/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum si a caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare si de păstrare ale acestora

92776422. O. MECMA 1404/27 iulie 2010 - M. Of. nr. 634 - 09.IX.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT R1-2010 „Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare si platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităti, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)", PT R2-2010 „Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară", PT R3-2010 „Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a miscării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat: cabluri, cârlige, lanturi, benzi textile, funii si altele asemenea", PT R8-2010 „Scări si trotuare rulante"

92643423. O. MFP 2190/30 august 2010 - M. Of. nr. 615 - 31.VIII.2010
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2010

92587424. O. MMFPS 1143/18 august 2010 - M. Of. nr. 610 - 27.VIII.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

92511425. O. MAI 181/12 august 2010 - M. Of. nr. 598 - 24.VIII.2010
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administratiei si Internelor

91969426. O. MFP 2042/29 iulie 2010 - M. Of. nr. 535 - 30.VII.2010
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2010

91726427. O. ANRSC 343/13 iunie 2010 - M. Of. nr. 501 - 20.VII.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum
Rectificare - M. Of. nr. 528 - 29.VII.2010

91448428. O. MS 963/25 iunie 2010 - M. Of. nr. 474 - 09.VII.2010
al ministrului sănătătii privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate si să aplice sanctiuni pentru contraventiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piată a dispozitivelor medicale, Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, precum si pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si a modelului înstiintării de plată

91429429. H. G 597/23 iunie 2010 - M. Of. nr. 471 - 08.VII.2010
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 628/2009 privind unele măsuri de implementare a activitătilor prevăzute în programul de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap „Restructurarea institutiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap si crearea de servicii alternative de tip rezidential”

91393430. O. SSPR 114/01 iulie 2010 - M. Of. nr. 467 - 07.VII.2010
al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind certificarea listei finale cuprinzând persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate preschimbate conform prevederilor Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

91239431. O. MFP 1908/29 iunie 2010 - M. Of. nr. 451 - 02.VII.2010
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iulie 2010

90895432. O. MTI 421/03 iunie 2010 - M. Of. nr. 399 - 16.VI.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

90581433. O. ANST 436/27 mai 2010 - M. Of. nr. 360 - 01.VI.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret pentru aprobarea Normelor procedurale privind achizitia publică de servicii hoteliere, campinguri si alte tipuri de cazare decât cea hotelieră si a serviciilor de restaurant si de servire a mâncării, pentru actiuni organizate de Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret

90582434. O. MFP 1741/28 mai 2010 - M. Of. nr. 360 - 01.VI.2010
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2010

90261435. H. G 345/07 aprilie 2010 - M. Of. nr. 314 - 13.V.2010
pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar

89964436. O. MFP 1024/29 aprilie 2010 - M. Of. nr. 283 - 30.IV.2010
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2010

89882437. O. ANPC 103/26 aprilie 2010 - M. Of. nr. 274 - 27.IV.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contraventiei si ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, si a modelului si continutului formularului tipizat cu regim special al autorizatiei emise de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor persoanelor fizice si juridice ce efectuează operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

89528438. DEC. ORDA 176/30 martie 2010 - M. Of. nr. 223 - 09.IV.2010
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental în cadrul unitătilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip maII, supermarket, hipermarket, galerii comerciale si a Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în cadrul unitătilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale

89425439. O. MMFPS 157/22 februarie 2010 - M. Of. nr. 208 - 01.IV.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

89398440. O. MFP 877/31 martie 2010 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2010
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2010

89215441. O. ANAF 4634/15 martie 2010 - M. Of. nr. 184 - 23.III.2010
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

89183442. O. MFP 798/15 martie 2010 - M. Of. nr. 180 - 22.III.2010
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tipărire, livrare, difuzare si păstrare a timbrelor fiscale mobile

89092443. O. MTI 157/24 februarie 2010 - M. Of. nr. 171 - 17.III.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Tipografia Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

89093444. O. MFP 765/10 martie 2010 - M. Of. nr. 171 - 17.III.2010
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Tipografia Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

89094445. O. MMFPS 196/01 martie 2010 - M. Of. nr. 171 - 17.III.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Tipografia Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

89080446. O. ANSVSA 13/09 martie 2010 - M. Of. nr. 170 - 16.III.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

89081447. O. MADR 61/16 martie 2010 - M. Of. nr. 170 - 16.III.2010
ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

89082448. O. MAI 66/11 martie 2010 - M. Of. nr. 170 - 16.III.2010
ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

89083449. O. MTI 199/12 martie 2010 - M. Of. nr. 170 - 16.III.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

89084450. O. ANAF 16261/15 martie 2010 - M. Of. nr. 170 - 16.III.2010
vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

89085451. O. MMP 355/15 martie 2010 - M. Of. nr. 170 - 16.III.2010
ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88906452. O. MMFPS 163/22 februarie 2010 - M. Of. nr. 148 - 08.III.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului de act aditional aplicabil contractelor de finantare de tip grant încheiate de organismele intermediare responsabile cu implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU)

88854453. L. P 15/02 martie 2010 - M. Of. nr. 144 - 04.III.2010
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

88855454. D. PRES 319/01 martie 2010 - M. Of. nr. 144 - 04.III.2010
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

88856455. L. P 16/02 martie 2010 - M. Of. nr. 144 - 04.III.2010
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

88857456. D. PRES 320/01 martie 2010 - M. Of. nr. 144 - 04.III.2010
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

88813457. O. MFP 708/01 martie 2010 - M. Of. nr. 140 - 03.III.2010
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010

88711458. O. MCSI 171/05 februarie 2010 - M. Of. nr. 131 - 26.II.2010
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point, DWL-2100AP, D-Link, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială „Asesoft Distribution" - S.R.L.

88712459. O. MCSI 172/05 februarie 2010 - M. Of. nr. 131 - 26.II.2010
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point, QA705401APE, Qubs, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială „Tornado Sistems" - S.R.L.

88689460. O. MADR 41/19 februarie 2010 - M. Of. nr. 128 - 25.II.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2010

88280461. O. ANSVSA 4/02 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88281462. O. MADR 32/09 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88282463. O. MAI 29/04 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88283464. O. MMP 130/10 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88284465. O. ANAF 7403/04 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88285466. O. MTI 91/08 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88096467. O. MFP 141/28 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2010

87650468. O. MFP 3474/29 decembrie 2009 - M. Of. nr. 2 - 04.I.2010
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2010

86852469. O. MFP 3268/30 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 829 - 02.XII.2009
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2009

86664470. O. MTI 1147/05 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 808 - 26.XI.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

86446471. O. MCTI 773/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 781 - 16.XI.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind interzicerea comercializării echipamentelor terminale de telecomunicatii neconforme de tip KX-TEB 308BX si KX-TDA100BX, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială ABC TELECOM DISTRIBUTION - S.R.L.

86057472. O. MFP 3028/28 octombrie 2009 - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2009

85176473. O. MCCPN 2249/09 iunie 2009 - M. Of. nr. 653 - 02.X.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă

85177474. O. MECI 4775/20 august 2009 - M. Of. nr. 653 - 02.X.2009
al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă

85193475. O. MFP 2723/30 septembrie 2009 - M. Of. nr. 656 - 02.X.2009
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2009

84942476. H. G 1047/23 septembrie 2009 - M. Of. nr. 637 - 28.IX.2009
pentru aprobarea modelului, dimensiunilor si a conditiilor de tipărire ale buletinului de vot ce va fi folosit la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

84933477. O. MAN 98/15 septembrie 2009 - M. Of. nr. 636 - 25.IX.2009
al ministrului apărării nationale privind editarea, tipărirea si difuzarea publicatiilor stiintifice militare de către Universitatea Natională de Apărare „Carol I"

84893478. O. ANA 66/27 august 2009 - M. Of. nr. 631 - 23.IX.2009
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 48/2009 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

84777479. O. ANSVSA 58/07 septembrie 2009 - M. Of. nr. 617 - 14.IX.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si a persoanelor împuternicite de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal

84730480. O. MMED 1167/01 septembrie 2009 - M. Of. nr. 611 - 08.IX.2009
al ministrului mediului privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - INCDM Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - INCDDD Tulcea

84689481. O. MFP 2562/28 august 2009 - M. Of. nr. 605 - 02.IX.2009
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2009

84644482. O. MS 1031/20 august 2009 - M. Of. nr. 595 - 28.VIII.2009
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 842/2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

84538483. O. MAPDR 532/18 august 2009 - M. Of. nr. 584 - 21.VIII.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

84253484. O. ANAF 1999/28 iulie 2009 - M. Of. nr. 548 - 06.VIII.2009
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006

84113485. O. MFP 2397/29 iulie 2009 - M. Of. nr. 529 - 31.VII.2009
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2009

83972486. O. MAPDR 475/17 iulie 2009 - M. Of. nr. 509 - 24.VII.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

83876487. O. MS 842/06 iulie 2009 - M. Of. nr. 499 - 20.VII.2009
al ministrului sănătătii privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

83833488. O. MFP 2312/13 iulie 2009 - M. Of. nr. 492 - 15.VII.2009
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.185/2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2009

83456489. O. MFP 2185/30 iunie 2009 - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2009
Modificari si completari:
-O. MFP 2312/13 iulie 2009 - M. Of. nr. 492 - 15.VII.2009

83167490. O. MTI 639/18 mai 2009 - M. Of. nr. 417 - 18.VI.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării Standardului calitătii pentru acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.215(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

82648491. O. ANA 48/25 mai 2009 - M. Of. nr. 371 - 02.VI.2009
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

82569492. O. MFP 1516/27 mai 2009 - M. Of. nr. 363 - 29.V.2009
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2009

82574493. O. MAI 75/30 aprilie 2009 - M. Of. nr. 364 - 29.V.2009
al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăsurată de către organele fiscale locale

82575494. O. MFP 767/27 aprilie 2009 - M. Of. nr. 364 - 29.V.2009
al ministrului finantelor publice privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăsurată de către organele fiscale locale

82477495. H. G 628/20 mai 2009 - M. Of. nr. 356 - 27.V.2009
privind unele măsuri de implementare a activitătilor prevăzute în programul de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap „Restructurarea institutiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap si crearea de servicii alternative de tip rezidential"

81967496. H. G 495/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 304 - 08.V.2009
pentru stabilirea nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si în activitati nonagricole, diferentiat în functie de tipul proiectului de investitii

81970497. O. MAPDR 252/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 304 - 08.V.2009
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 80/2009 privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2009

81932498. O. ANAF 843/30 aprilie 2009 - M. Of. nr. 301 - 07.V.2009
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor" utilizat de către personalul cu atributii de control, împuternicit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală

81781499. O. ANRSC 132/16 aprilie 2009 - M. Of. nr. 288 - 04.V.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind modificarea unui tarif cuprins în anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, si a unor prevederi cuprinse în Normele privind autorizarea în domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

81713500. O. MFP 714/22 aprilie 2009 - M. Of. nr. 281 - 29.IV.2009
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2009

81368501. O. 1 - 15.IV.2009
al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor nr. 324/2006 privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea licentei globale de import de produse militare, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004

81268502. O. MAPDR 204/08 aprilie 2009 - M. Of. nr. 243 - 13.IV.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea art. 3 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

81018503. O. ANPC 130/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 222 - 06.IV.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contraventiei si ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, si a modelului si continutului formularului tipizat cu regim special al autorizatiei emise de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor persoanelor fizice si juridice ce efectuează operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

80874504. O. MFP 595/30 martie 2009 - M. Of. nr. 210 - 01.IV.2009
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2009

80320505. O. ISCIR 29/24 februarie 2009 - M. Of. nr. 160 - 16.III.2009
al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor utilizat de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

80119506. H. G 224/04 martie 2009 - M. Of. nr. 146 - 09.III.2009
privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

79976507. O. MAPDR 102/27 februarie 2009 - M. Of. nr. 133 - 03.III.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole

79895508. O. MFP 351/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 126 - 02.III.2009
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2009
Rectificare - M. Of. nr. 179 - 23.III.2009

79737509. O. MAPDR 80/20 februarie 2009 - M. Of. nr. 113 - 25.II.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafată pentru anul 2009

79297510. O. MFP 155/27 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 61 - 02.II.2009
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2009

78953511. H. G 18/16 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 42 - 23.I.2009
pentru aprobarea modelului timbrului autocolant, a conditiilor de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile locale partiale din perioada 2009-2012

78906512. O. MFP 96/19 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 38 - 21.I.2009
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009

78828513. O. MFP 18/09 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 28 - 14.I.2009
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009

78591514. O. MEF 3756/22 decembrie 2008 - M. Of. nr. 896 - 30.XII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009

78566515. O. MT 1566/22 decembrie 2008 - M. Of. nr. 892 - 29.XII.2008
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
Rectificare - M. Of. nr. 36 - 20.I.2009

78417516. DEC. ANSPDCP 95/11 decembrie 2008 - M. Of. nr. 876 - 24.XII.2008
privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

78110517. O. MEF 3639/12 decembrie 2008 - M. Of. nr. 848 - 17.XII.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.507/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii decembrie 2008

77622518. Circ. BNR 39/28 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 814 - 04.XII.2008
privind interzicerea utilizării instrumentelor de plată de debit de tipul cecului, cambiei si biletului la ordin în format vechi

77565519. O. MEF 3507/27 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 807 - 03.XII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii decembrie 2008

77473520. O. ANAF 7729/18 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 795 - 27.XI.2008
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind completarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 7.377/2007 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor si motorinelor

77453521. O. MMDD 1472/18 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 793 - 26.XI.2008
al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor pentru nerespectarea legislatiei în domeniul protectiei mediului si al regimului substantelor si preparatelor periculoase

77260522. OUG. G 168/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 780 - 21.XI.2008
pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat
Resprins prin:
-L. P 16/02 martie 2010 - M. Of. nr. 144 - 04.III.2010

77244523. O. MEF 3344/13 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 778 - 20.XI.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.254/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2008

76939524. O. MEF 3254/04 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 751 - 06.XI.2008
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2008

76806525. O. ANAF 7579/27 octombrie 2008 - M. Of. nr. 745 - 04.XI.2008
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

76617526. O. MECT 5702/23 octombrie 2008 - M. Of. nr. 729 - 28.X.2008
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ pentru modificarea valorii de multiplicare a coeficientului 1,000 în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008

76359527. O. MADR 610/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 711 - 20.X.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă fn anul 2008, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

75938528. O. MEF 2818/26 septembrie 2008 - M. Of. nr. 673 - 30.IX.2008
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii octombrie 2008

75773529. O. MT 1053/26 august 2008 - M. Of. nr. 660 - 19.IX.2008
al ministrului transporturilor privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 61/370/2008 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 2667312/2005

75774530. O. MEF 2633/08 septembrie 2008 - M. Of. nr. 660 - 19.IX.2008
al ministrului economiei si finantelor privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 61/370/2008 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 2667312/2005

75740531. O. MADR 574/11 septembrie 2008 - M. Of. nr. 657 - 18.IX.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă fn anul 2008, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

75532532. O. MEF 2544/28 august 2008 - M. Of. nr. 635 - 03.IX.2008
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii septembrie 2008

75520533. H. G 987/27 august 2008 - M. Of. nr. 634 - 02.IX.2008
pentru aprobarea modelului timbrului autocolant si a conditiilor de tipărire, de gestionare si de utilizare ale acestuia la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008

75066534. O. MEF 2307/31 iulie 2008 - M. Of. nr. 589 - 06.VIII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii august 2008

75002535. O. ISCIR 280/15 iulie 2008 - M. Of. nr. 583 - 04.VIII.2008
al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor utilizat de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

74869536. O. ANRSC 376/16 iulie 2008 - M. Of. nr. 570 - 29.VII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

74821537. O. MSP 1300/10 iulie 2008 - M. Of. nr. 566 - 28.VII.2008
al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Listei preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

74822538. O. CNAS 437/30 iunie 2008 - M. Of. nr. 566 - 28.VII.2008
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Listei preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

74832539. O. MMFES 449/11 iulie 2008 - M. Of. nr. 568 - 28.VII.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum si a caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare si de păstrare ale acestora

74705540. H. G 745/09 iulie 2008 - M. Of. nr. 558 - 23.VII.2008
privind trecerea Regiei Autonome „Multiproduct" din coordonarea Ministerului Justitiei în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

74608541. O. MADR 459/17 iulie 2008 - M. Of. nr. 550 - 21.VII.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator si pentru autorizatia de clasificare si a modelelor rapoartelor de clasificare si registrului agentiilor de clasificare

74451542. Circ. BNR 20/03 iulie 2008 - M. Of. nr. 527 - 14.VII.2008
privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 500 de ani de la realizarea primelor tipărituri de pe teritoriul românesc, la Mănăstirea Dealu

74282543. O. MADR 430/02 iulie 2008 - M. Of. nr. 507 - 07.VII.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda în anul 2008, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

74212544. O. MEF 2009/30 iunie 2008 - M. Of. nr. 493 - 02.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2008

74192545. O. MMDD 730/19 iunie 2008 - M. Of. nr. 492 - 01.VII.2008
al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „GrigoreAntipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea

73954546. OUG. G 87/24 iunie 2008 - M. Of. nr. 474 - 27.VI.2008
privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat
Resprins prin:
-L. P 15/02 martie 2010 - M. Of. nr. 144 - 04.III.2010

73926547. O. MADR 413/20 iunie 2008 - M. Of. nr. 472 - 26.VI.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare

73568548. O. MEF 1710/30 mai 2008 - M. Of. nr. 419 - 04.VI.2008
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2008

72974549. O. MEF 1322/29 aprilie 2008 - M. Of. nr. 343 - 05.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii mai 2008

72716550. O. MT 472/15 aprilie 2008 - M. Of. nr. 308 - 21.IV.2008
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

72721551. O. MT 343/12 martie 2008 - M. Of. nr. 309 - 21.IV.2008
al ministrului transporturilor pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 1.366/577/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteză, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifică, montează si/sau repară tahografe si limitatoare de viteză

72722552. O. MEF 1064/07 aprilie 2008 - M. Of. nr. 309 - 21.IV.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 1.366/577/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteză, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifică, montează si/sau repară tahografe si limitatoare de viteză

72535553. O. MCC 2055/07 februarie 2008 - M. Of. nr. 286 - 14.IV.2008
al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea uzeului National de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucuresti

72306554. O. MEF 931/26 martie 2008 - M. Of. nr. 251 - 31.III.2008
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2008

71884555. H. G 269/12 martie 2008 - M. Of. nr. 200 - 14.III.2008
privind stabilirea modelului timbrului autocolant si a conditiilor de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008

71689556. O. CSB 13/26 februarie 2008 - M. Of. nr. 171 - 05.III.2008
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, precum si a caracteristicilor de tipărire a acestuia
Rectificare - M. Of. nr. 205 - 17.III.2008

71627557. O. MEF 590/28 februarie 2008 - M. Of. nr. 163 - 03.III.2008
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2008

71521558. O. MMDD 2006/28 decembrie 2007 - M. Of. nr. 146 - 26.II.2008
al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - INCDM Constanta

71398559. O. MT 61/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 129 - 19.II.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

71399560. O. MEF 370/08 februarie 2008 - M. Of. nr. 129 - 19.II.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

71282561. H. G 133/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 116 - 14.II.2008
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

71123562. O. MEF 303/04 februarie 2008 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2008
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2008

70896563. O. ANSVSA 202/14 decembrie 2007 - M. Of. nr. 57 - 24.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind anumite măsuri de protectie referitoare la influenta aviară cu subtipul H5N1, tipul înalt patogen, la păsările sălbatice din Comunitatea Europeană, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 37/2007

70384564. O. MEF 2497/28 decembrie 2007 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2008
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2008

70276565. O. MEF 2461/21 decembrie 2007 - M. Of. nr. 898 - 28.XII.2007
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat si procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark

70224566. DEC. ANSPDCP 105/15 decembrie 2007 - M. Of. nr. 891 - 27.XII.2007
cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidentă de tipul birourilor de credit

70053567. H. G 1513/12 decembrie 2007 - M. Of. nr. 869 - 19.XII.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea statiei de pompare SPA Terasa Viziru km 221 din sistemul de irigatii Terasa Viziru, judetul Brăila – Unitatea de pompare plutitoare Tip 6xAVR-905/500 kW”

69700568. O. MEF 2273/30 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 837 - 06.XII.2007
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2007

69325569. O. MSP 1955/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 788 - 20.XI.2007
al ministrului sănătătii publice privind achizitia de servicii pentru reabilitarea, modernizarea si automatizarea instalatiilor de sterilizare tip ISM, nominalizarea unitătilor sanitare din reteaua Ministerului Sănătătii Publice, care beneficiază de aceste servicii, precum si derularea contractelor de furnizare

69219570. O. ASVSA 188/02 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 777 - 15.XI.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la unele măsuri de protectie privind influenta aviară produsă de subtipul H5N1 înalt patogen la păsările crescute în scop comercial

68944571. H. G 1331/31 octombrie 2007 - M. Of. nr. 745 - 02.XI.2007
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.305/2003 privind contractarea de către Societatea Comercială „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finantelor Publice, necesare pentru achizitionarea a patru aeronave tip Airbus A 318

68934572. H. G 1329/31 octombrie 2007 - M. Of. nr. 744 - 01.XI.2007
privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia pentru referendumul national din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României

68894573. O. MEF 1820/24 octombrie 2007 - M. Of. nr. 738 - 31.X.2007
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii noiembrie 2007

68741574. O. MT 1040/16 octombrie 2007 - M. Of. nr. 721 - 25.X.2007
al ministrului transporturilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

68719575. O. MEF 1590/11 octombrie 2007 - M. Of. nr. 719 - 24.X.2007
al ministrului economiei si finantelor privind desemnarea serviciului tehnic ce efectuează încercările în vederea aprobării de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă

68663576. H. G 1177/26 septembrie 2007 - M. Of. nr. 715 - 23.X.2007
privind confectionarea si punerea în circulatie a noilor tipuri de colante de viză

68319577. O. MEF 1404/28 septembrie 2007 - M. Of. nr. 674 - 03.X.2007
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2007

67995578. O. ANAF 7869/05 septembrie 2007 - M. Of. nr. 629 - 13.IX.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a formalitătilor vamale prevăzute pentru punerea în liberă circulatie si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 6.341/2006

67903579. H. G 1049/05 septembrie 2007 - M. Of. nr. 619 - 07.IX.2007
privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 129/2007 pentru aprobarea modelului stampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, al stampilei cu mentiunea „VOTAT”, precum si a modelului buletinului de vot si al listelor electorale care vor fi folosite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 130/2007 privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 si a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 132/2007 privind aprobarea modelului, denumirii, formei, continutului si a modului de eliberare si de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă alegătorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European

67871580. O. MEF 955/17 august 2007 - M. Of. nr. 614 - 05.IX.2007
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2007

67212581. DEC. PM 215/02 august 2007 - M. Of. nr. 533 - 07.VIII.2007
privind eliberarea doamnei Tiplea Mihaela-Paula din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

67103582. H. G 789/17 iulie 2007 - M. Of. nr. 522 - 02.VIII.2007
pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 „Norme metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public" la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public

67131583. O. ANAF 7377/19 iulie 2007 - M. Of. nr. 525 - 02.VIII.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor si motorinelor

67161584. O. MEF 674/27 iulie 2007 - M. Of. nr. 526 - 02.VIII.2007
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii august 2007

67010585. O. ANAF 7412/23 iulie 2007 - M. Of. nr. 510 - 30.VII.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Instructiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale documentului administrativ unic în situatii particulare ce decurg din tipul reprezentării, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007

66829586. O. MCTI 389/27 iunie 2007 - M. Of. nr. 485 - 19.VII.2007
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distantă, de tipul aplicatiilor intemet-banking, home-banking sau mobile-banking

66733587. H. G 332/28 martie 2007 - M. Of. nr. 472 - 13.VII.2007
privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

66681588. H. G 725/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 465 - 11.VII.2007
privind modificarea anexelor nr. 11,12,13 si 14 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 „Îmbunătătirea prelucrării st marketingului produselor agricole si piscicole", 1.2 „Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor", 2.1 „Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale", 3.1 „Investitii în exploatatiile agricole", 3.2 „Constituirea grupurilor de producători", 3.3 „Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural", 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative", 3.5 „Silvicultura", 4.1 „Îmbunătătirea pregătirii profesionale" si 4.2 „Asistenta tehnică" din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD

66626589. O. MEF 599/29 iunie 2007 - M. Of. nr. 457 - 06.VII.2007
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2007

66607590. O. ANCEX 200/22 iunie 2007 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2007
al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea licentei globale de export de produse militare, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004

66212591. H. G 555/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 407 - 18.VI.2007
pentru modificarea art. 2^1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de colante de viză

65911592. O. MEF 266/28 mai 2007 - M. Of. nr. 371 - 31.V.2007
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2007

65799593. O. ANPC 257/24 aprilie 2007 - M. Of. nr. 360 - 28.V.2007
al vicepresedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 425/2003 privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice să efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

65802594. O. MSP 810/09 mai 2007 - M. Of. nr. 360 - 28.V.2007
al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Listei preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespun­zătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

65803595. O. CNAS 184/24 aprilie 2007 - M. Of. nr. 360 - 28.V.2007
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Listei preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespun­zătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

65771596. O. MMFES 370/27 aprilie 2007 - M. Of. nr. 354 - 24.V.2007
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum si a caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare si de păstrare ale acestora

65288597. O. ANAF 4999/27 aprilie 2007 - M. Of. nr. 302 - 07.V.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar si a Instructiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale documentului administrativ unic în situatii particulare ce decurg din tipul reprezentării

65236598. O. MEF 90/26 aprilie 2007 - M. Of. nr. 296 - 04.V.2007
al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii mai 2007

65151599. O. ANPC 262/24 aprilie 2007 - M. Of. nr. 288 - 02.V.2007
al vicepresedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contraventiei si ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, si aprobarea modelului si continutului formularului tipizat cu regim special al autorizatiei emise de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor persoanelor fizice si juridice ce efectuează operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

65159600. O. ANAF 4912/18 aprilie 2007 - M. Of. nr. 289 - 02.V.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006

65075601. H. G 375/25 aprilie 2007 - M. Of. nr. 278 - 26.IV.2007
privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia pentru referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

64910602. O. ANAF 4714/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 259 - 18.IV.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind tipărirea formularelor exemplarului de control T5 si a Normelor tehnice de aprobare a utilizării stampilei speciale

64791603. O. ANSVSA 288/08 decembrie 2006 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64792604. O. MAPDR 817/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64793605. O. MAI 104/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64794606. O. MMGA 53/16 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64795607. O. ANAF 14128/08 martie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64796608. O. MTCT 675/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64745609. O. MMGA 137/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 242 - 11.IV.2007
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.C.I.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea

64746610. O. MFP 502/30 martie 2007 - M. Of. nr. 242 - 11.IV.2007
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.C.I.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea

64747611. O. MMSSF 113/12 februarie 2007 - M. Of. nr. 242 - 11.IV.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.C.I.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea

64735612. O. MJ 664/09 martie 2007 - M. Of. nr. 241 - 10.IV.2007
al ministrului justitiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Multiproduct”, monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare

64736613. O. MFP 424/15 martie 2007 - M. Of. nr. 241 - 10.IV.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Multiproduct”, monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare

64737614. O. MMSSF 211/19 martie 2007 - M. Of. nr. 241 - 10.IV.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Multiproduct”, monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare

64641615. L. P 68/22 martie 2007 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2007
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni, semnat la Bucuresti la 10 iulie 2006
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni

64642616. D. PRES 234/21 martie 2007 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2007
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni, semnat la Bucuresti la 10 iulie 2006

64678617. O. MFP 510/02 aprilie 2007 - M. Of. nr. 234 - 04.IV.2007
al ministrului finantelor publice privind modificarea prospectului de emisiune al obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2007, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 505/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2007

64619618. O. MFP 505/30 martie 2007 - M. Of. nr. 226 - 03.IV.2007
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2007

64471619. O. MAPDR 215/21 martie 2007 - M. Of. nr. 213 - 29.III.2007
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 3b) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator si pentru autorizatia de clasificare si a modelelor rapoartelor de clasificare si registrului agentiilor de clasificare

64092620. O. ANSVSA 37/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 175 - 13.III.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anumite măsuri de protectie referitoare la influenta aviară cu subtipul H5N1, tipul înalt patogen, la păsările sălbatice din Comunitatea Europeană

64072621. H. G 177/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 171 - 12.III.2007
privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole”, 1.2 “Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor”, 2.1 „Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”, 3.1 „Investitii în exploatatiile agricole”, 3.2 „Constituirea grupurilor de producători”, 3.3 „Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural”, 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative”, 3.5 „Silvicultură”, 4.1 „Îmbunătătirea pregătirii profesionale” si 4.2 „Asistentă tehnică” din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD

63839622. O. MFP 307/22 februarie 2007 - M. Of. nr. 143 - 27.II.2007
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2007

63754623. O. ANSVSA 28/13 februarie 2007 - M. Of. nr. 130 - 22.II.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste măsurile de biosecuritate pentru a reduce riscul transmiterii influentei aviare înalt patogene provocate de virusul A al influentei aviare subtipul H5N1 de la păsările vii care trăiesc în sălbăticie la păsările domestice si alte păsări captive si care prevede un sistem de detectare rapidă în zonele expuse unui risc deosebit

63593624. H. G 130/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 108 - 13.II.2007
privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

63533625. O. ANSVSA 8/22 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 100 - 09.II.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste modelul de pasaport pentru miscarea intracomunitară a animalelor de companie: câini, pisici si dihori domestici, precum si procedurile cu privire la tipărirea, completarea si legalizarea acestuia

63537626. O. ANA 16/02 februarie 2007 - M. Of. nr. 101 - 09.II.2007
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

63410627. O. MFP 126/26 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 79 - 01.II.2007
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2007

62704628. O. ANAF 9988/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 7 - 05.I.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

62440629. O. MFP 2052 bis/30 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1032 - 27.XII.2006
al ministrului finantelor publice privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmărirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale

62441630. O. MAI 1528/05 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1032 - 27.XII.2006
al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmărirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale

62296631. O. MTCT 2027/03 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1014 - 20.XII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

62297632. O. MFP 1988/21 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1014 - 20.XII.2006
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

62124633. H. G 1725/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 998 - 14.XII.2006
privind autorizarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor de a încheia contracte de achizitii de autobuze si autospeciale pentru transportul detinutilor, autosanitare si microbuze pentru transportul persoanelor, prin finantare de tip leasing financiar

61967634. O. ANOFM 619/27 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 981 - 08.XII.2006
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si înstiintării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfăsurată de organele de control măsuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale structurilor sale teritoriale

61715635. H. G 1645/22 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 960 - 29.XI.2006
pentru stabilirea nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, diferentiat în functie de tipul proiectului de investitii, pentru anul 2006, precum si pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2005

61522636. H. G 1597/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 936 - 20.XI.2006
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome „Multiproduct", aflată în coordonarea Ministerului Justitiei

61235637. O. ANSVSA 178/09 august 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

61236638. O. MAPDR 645/14 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

61237639. O. MAI 1457/25 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

61238640. O. MMGA 1036/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

61239641. O. ANAF 52648/02 octombrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

61240642. O. MTCT 1121/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

61181643. O. MTCT 1699/18 septembrie 2006 - M. Of. nr. 891 - 01.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

60872644. O. ANAF 794/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 851 - 17.X.2006
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru desemnarea membrilor în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de achizitie publică privind tipărirea legitimatiilor de serviciu pentru functionarii cu atributii de inspectie fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fisc

60768645. O. MSP 1205/02 octombrie 2006 - M. Of. nr. 836 - 11.X.2006
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modificările designului si inscriptionării ambalajului medicamentelor de uz uman, precum si modificările prospectului si rezumatului caracteristicilor produsului, altele decât cele datorate unor variatii de tip IA, IB si II

60749646. O. MAPDR 675/05 octombrie 2006 - M. Of. nr. 834 - 10.X.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 468/2006 pentru aprobarea formularului-tip al cererilor, precum si a procedurii de acordare a cotelor si înscriere în Registrul cotelor

60463647. H. G 1260/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 795 - 21.IX.2006
pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de colante de viză

60438648. H. G 1250/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 790 - 19.IX.2006
privind regimul juridic al unor bunuri aflate în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" Constanta sau realizate din venituri proprii ale acestuia

60079649. O. ANCEX 324/11 august 2006 - M. Of. nr. 743 - 31.VIII.2006
al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea licentei globale de import de produse militare, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004

60047650. O. MAI 1414/21 august 2006 - M. Of. nr. 737 - 29.VIII.2006
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesuluiverbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal

59961651. O. ANCEX 322/09 august 2006 - M. Of. nr. 724 - 24.VIII.2006
al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse militare, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004

59970652. DEC. PM 125/23 august 2006 - M. Of. nr. 725 - 24.VIII.2006
privind numirea doamnei Paula Mihaela Tiplea în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

59787653. H. G 1047/09 august 2006 - M. Of. nr. 709 - 18.VIII.2006
privind autorizarea Serviciului de Protectie si Pază de a încheia contracte de achizitie de autoturisme prin finantare de tip leasing financiar

59745654. O. CNCAN 181/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 698 - 15.VIII.2006
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind aprovizionarea cu produse pentru care nu s-a obtinut autorizatia de produs, model sau tip în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată

59468655. H. G 955/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 655 - 28.VII.2006
pentru aprobarea domeniilor prioritare care pot beneficia de operatiuni compensatorii si a modului de ierarhizare a acestora prin multiplicatori de compensare si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2006

59192656. O. MAPDR 468/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 620 - 18.VII.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea formularului-tip al cererilor, precum si a procedurii de acordare a cotelor si înscriere în Registrul cotelor

59173657. O. MMGA 689/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 616 - 17.VII.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul gospodăririi apelor

58935658. O. ANSVSA 142/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 583 - 05.VII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind obiectivul Comunitătii Europene de reducere a prevalentei anumitor serotipuri de Salmonella la efectivele reproducătoare din specia Gallus gallu

58898659. O. ANCEX 238/19 iunie 2006 - M. Of. nr. 578 - 04.VII.2006
al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor pentru aprobarea formularului-tip de autorizatie prevăzut în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004

58668660. O. MFP 654/27 aprilie 2006 - M. Of. nr. 545 - 23.VI.2006
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar

58568661. H. G 738/06 iunie 2006 - M. Of. nr. 529 - 20.VI.2006
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere cu privire la dezvoltarea unei piete unice de retele de tip broadband interconectate în totalitate la retelele europene si globale - Initiativa pentru “bSEE“ - broadband în Sud-Estul Europei, semnat la Salonic la 1 iulie 2005
Memorandum de întelegere cu privire la dezvoltarea unei piete unice de retele de tip broadband interconectate în totalitate la retelele europene si globale - Initiativa pentru “bSEE“ - broadband în Sud-Estul Europei

58584662. H. G 759/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 531 - 20.VI.2006
pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole“, 1.2 “Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor“, 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“, 3.1 “Investitii în exploatatiile agricole“, 3.2 “Constituirea grupurilor de producători“, 3.3 “Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural“, 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative“, 3.5 “Silvicultură“, 4.1 “Îmbunătătirea pregătirii profesionale“ si 4.2 “Asistentă tehnică“ din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD
Modificari si completari:
-H. G 177/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 171 - 12.III.2007

58593663. H. G 759/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 531 bis - 20.VI.2006
Anexele nr. 1–14 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole“, 1.2 “Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor“, 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“, 3.1 “Investitii în exploatatiile agricole“, 3.2 “Constituirea grupurilor de producători“, 3.3 “Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural“, 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative“, 3.5 “Silvicultură“, 4.1 “Îmbunătătirea pregătirii profesionale“ si 4.2 “Asistentă tehnică“ din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD
Modificari si completari:
-H. G 177/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 171 - 12.III.2007

58509664. O. ANAF 6312/12 iunie 2006 - M. Of. nr. 522 - 16.VI.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare, declaratiei vamale în detaliu si exemplarelor de control T5R
Abrogat prin:
-O. ANAF 9988/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 7 - 05.I.2007

58531665. O. ANAF 6341/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a formalitătilor vamale prevăzute pentru punerea în liberă circulatie si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte

58438666. DEC. IGCTI 572/31 mai 2006 - M. Of. nr. 511 - 13.VI.2006
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind aprobarea Listei orientative si neexhaustive de echipamente sau tipuri de echipamente

58394667. DEC. ANSPD 60/06 iunie 2006 - M. Of. nr. 507 - 12.VI.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

58271668. O. MAI 1319/30 mai 2006 - M. Of. nr. 486 - 05.VI.2006
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal
Modificari si completari:
-O. MAI 1414/21 august 2006 - M. Of. nr. 737 - 29.VIII.2006

58230669. O. MTCT 717/02 mai 2006 - M. Of. nr. 480 - 02.VI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind cerinte specifice de stabilitate pentru navele de pasageri de tip Ro-Ro

58041670. H. G 629/18 mai 2006 - M. Of. nr. 456 - 25.V.2006
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome “Multiproduct“, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei

57945671. O. MFP 773/15 mai 2006 - M. Of. nr. 443 - 23.V.2006
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark
Modificari si completari:
-O. MEF 2461/21 decembrie 2007 - M. Of. nr. 898 - 28.XII.2007

57955672. O. CNCAN 136/11 mai 2006 - M. Of. nr. 444 - 23.V.2006
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU

57861673. H. G 613/10 mai 2006 - M. Of. nr. 435 - 19.V.2006
privind autorizarea Serviciului Român de Informatii de a achizitiona mijloace de transport prin intermediul unei finantări tip leasing financiar

57286674. DEC. ORDA 59/27 martie 2006 - M. Of. nr. 377 - 03.V.2006
privind stabilirea conditiilor de autorizare a operatorilor economici care au obligatia de a solicita înregistrarea în Registrul national al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio si casete video

56929675. O. MTCT 389/17 martie 2006 - M. Of. nr. 322 - 10.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea sistemului de inspectii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum si la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat

56504676. O. MAPDR 195/20 martie 2006 - M. Of. nr. 260 - 22.III.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator si pentru autorizatia de clasificare si a modelelor rapoartelor de clasificare si registrului agentiilor de clasificare

56466677. Mod si compl. 254/21 martie 2006 - M. Of. nr. 254 - 21.III.2006
Modificări la Lista unitătilor tipografice abilitate să execute lucrări sub supravegherea Companiei Nationale “Imprimeria Natională“ - S.A., conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.603/2002 privind abilitarea unitătilor tipografice si distributia formularelor cu regim special, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.246 din 23 decembrie 2004

56333678. DEC. ORDA 30/23 februarie 2006 - M. Of. nr. 231 - 14.III.2006
pentru stabilirea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate si marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de înregistrare în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverintelor de înscriere în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si a modelului autorizatiei de înregistrare în Registrul national al multiplicatorilor

56101679. O. ANRE 3/14 februarie 2006 - M. Of. nr. 205 - 06.III.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea obligativitătii titularilor de licente aflati în competenta de reglementare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de a se conforma Contractului-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociatii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societăti comerciale, institutii publice), prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

56037680. O. MMSSF 118/17 februarie 2006 - M. Of. nr. 196 - 02.III.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea formularelor tipizate ale Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si Înstiintării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control în domeniul muncii, solidaritătii sociale si familiei

55946681. O. MTCT 2232/27 decembrie 2005 - M. Of. nr. 179 - 24.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Convoaie tip“, indicativ CR 1-2.2-2005

55948682. O. MAPDR 96/06 februarie 2006 - M. Of. nr. 179 - 24.II.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut si a modului de înregistrare a acestuia

55778683. O. MCTI 470/06 decembrie 2005 - M. Of. nr. 152 - 17.II.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situatiilor de urgentă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competentă al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

55779684. O. MAI 1149/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 152 - 17.II.2006
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situatiilor de urgentă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competentă al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

55533685. O. ANSVSA 1790/06 iulie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

55534686. O. MAPDR 959/19 septembrie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

55535687. O. MAI 983/17 octombrie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

55536688. O. MMGA 1137/09 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

55537689. O. ANAF 69973/30 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

55538690. O. MTCT 20/12 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

55125691. O. MMGA 1281/16 decembrie 2005 - M. Of. nr. 51 - 19.I.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind stabilirea modalitătilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective

55126692. O. MAI 1121/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 51 - 19.I.2006
al ministrului administratiei si internelor privind stabilirea modalitătilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective

55063693. L. P 2/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2006
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

55064694. D. PRES 2/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

54968695. O. MS 1453/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 26 - 11.I.2006
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Ghidului privind denumirile comerciale de tip “umbrelă“

54902696. L. P 396/27 decembrie 2005 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2005 privind achizitionarea de către Ministerul Administratiei si Internelor a unor nave maritime de patrulare si supraveghere de tipul P-157 si a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum si a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanta

54903697. D. PRES 1344/23 decembrie 2005 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2005 privind achizitionarea de către Ministerul Administratiei si Internelor a unor nave maritime de patrulare si supraveghere de tipul P-157 si a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum si a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanta

54570698. O. MTCT 364/08 martie 2005 - M. Of. nr. 1177 - 27.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinte cu regim de înăltime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasă în acoperisuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde“, indicativ GP 110-04

54399699. O. ANSVSA 133/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1157 - 21.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste cerintele minime pentru studiul genotipurilor de proteine prionice la rasele de ovine

54081700. O. ANSVSA 100/12 octombrie 2005 - M. Of. nr. 1122 - 13.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Metodologiei de tipărire, emitere si gestionare a certificatelor de sănătate pentru exportul de animale vii

53958701. O. CNCAN 364/23 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1097 - 06.XII.2005
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU

53734702. O. CNCAN 365/23 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1084 - 02.XII.2005
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU

53516703. O. MAPDR 1189/07 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1038 - 23.XI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind stabilirea calitătii-tip a sfeclei de zahăr rezultate din productia anului 2006, receptionată de societătile comerciale pentru industrializarea acesteia

53332704. O. MAPDR 1125/25 octombrie 2005 - M. Of. nr. 1005 - 14.XI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea modelului de permis de vânătoare si a Regulamentului privind tipărirea, gestionarea, distribuirea, eliberarea si anularea permisului de vânătoare

53304705. H. G 1322/27 octombrie 2005 - M. Of. nr. 1003 - 11.XI.2005
privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor de a achizitiona mijloace de transport din categoria autoturismelor, autospeciale si autoutilitare derivate din autoturisme, prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

53205706. O. ANSVSA 109/28 octombrie 2005 - M. Of. nr. 988 - 08.XI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si a persoanelor împuternicite de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal

53207707. O. MTCT 1366/17 august 2005 - M. Of. nr. 988 - 08.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteză, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifică, montează si/sau repară tahografe si limitatoare de viteză

53208708. O. MECO 577/14 octombrie 2005 - M. Of. nr. 988 - 08.XI.2005
al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteză, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifică, montează si/sau repară tahografe si limitatoare de viteză

53215709. O. SPGC 659/31 octombrie 2005 - M. Of. nr. 989 - 08.XI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

52683710. OUG. 133/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 892 - 05.X.2005
privind achizitionarea de către Ministerul Administratiei si Internelor a unor nave maritime de patrulare si supraveghere de tipul P-157 si a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum si a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanta

51992711. O. MAPDR 421/02 iunie 2005 - M. Of. nr. 771 - 24.VIII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea cerintelor pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substantelor active si ale produselor formulate, necesare evaluării în vederea omologării, frazelor de risc si frazelor-tip pentru măsurile de sigurantă specifice produselor de protectie a plantelor

51993712. O. MS 809/25 iulie 2005 - M. Of. nr. 771 - 24.VIII.2005
al ministrului sănătătii pentru aprobarea cerintelor pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substantelor active si ale produselor formulate, necesare evaluării în vederea omologării, frazelor de risc si frazelor-tip pentru măsurile de sigurantă specifice produselor de protectie a plantelor

51994713. O. MMGA 687/01 august 2005 - M. Of. nr. 771 - 24.VIII.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea cerintelor pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substantelor active si ale produselor formulate, necesare evaluării în vederea omologării, frazelor de risc si frazelor-tip pentru măsurile de sigurantă specifice produselor de protectie a plantelor

51747714. O. CSB 146/29 iulie 2005 - M. Of. nr. 723 - 10.VIII.2005
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor“

51765715. H. G 668/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 727 - 10.VIII.2005
pentru aprobarea fiselor tehnice ale măsurilor 1.1 “Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole“, 1.2 “Îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor“, 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“, 3.1 “Investitii în exploatatiile agricole“, 3.2 “Constituirea grupurilor de producători“, 3.3 “Metode agricole de productie destinate să protejeze mediul si să mentină peisajul rural“, 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care generează activităti multiple si venituri alternative“, 3.5 “Silvicultură“, 4.1 “Îmbunătătirea pregătirii profesionale“ si 4.2 “Asistentă tehnică“ din Programul national pentru agricultură si dezvoltare rurală finantat din fonduri SAPARD
Abrogat prin:
-H. G 759/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 531 - 20.VI.2006

51727716. H. G 861/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 721 - 09.VIII.2005
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Multiproduct“, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei

51600717. H. G 790/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 699 - 03.VIII.2005
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 792/2003 privind autorizarea Academiei Române de Aviatie de a contracta o finantare de tip leasing financiar

51265718. OG. G 38/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 660 - 25.VII.2005
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

51213719. H. G 700/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 649 - 22.VII.2005
privind alocarea sumei de 3.700 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005 în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2005, pentru finantarea activitătilor de conditionare si depozitare în sigurantă a deseurilor radioactive rezultate din procesul de curătare si pregătire a dezafectării Reactorului nuclear tip VVR-S din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei“ - IFIN-HH Bucuresti

51089720. O. MFP 952/04 iulie 2005 - M. Of. nr. 628 - 19.VII.2005
al ministrului finantelor publice privind aprobarea formularului tipizat al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, destinat utilizării în activitatea de control a comisarilor Gărzii Financiare

50936721. H. G 642/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 603 - 13.VII.2005
pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice

50933722. O. ANPDC 145/22 aprilie 2005 - M. Of. nr. 602 - 12.VII.2005
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea formularului-tip al Procesuluiverbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul protectiei drepturilor copilului

50842723. H. G 605/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 587 - 07.VII.2005
pentru autorizarea Ministerului Public de a achizitiona tehnică de calcul si servicii aferente prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

50617724. O. MAPDR 417/02 iunie 2005 - M. Of. nr. 547 - 28.VI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 383/2003 pentru aprobarea cuantumului sumei fixe/tonă de seminte receptionate si a Formularului-tip de raportare lunară a cantitătilor de seminte de consum receptionate

50362725. O. MFP 702/30 mai 2005 - M. Of. nr. 498 - 13.VI.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tipărire, livrare, difuzare si păstrare a timbrelor fiscale mobile

50143726. H. G 455/19 mai 2005 - M. Of. nr. 457 - 30.V.2005
pentru autorizarea Ministerului Justitiei de a achizitiona tehnică de calcul si servicii aferente prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

49770727. O. MFP 557/03 mai 2005 - M. Of. nr. 404 - 13.V.2005
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, cu modificările si completările ulterioare

49467728. O. MCC 2093/11 aprilie 2005 - M. Of. nr. 359 - 27.IV.2005
al ministrului culturii si cultelor privind declasarea partială a imobilului Tipografia “Cartea Românească”, situat în municipiul Bucuresti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 56-60, sectorul 1

49068729. O. MS 282/30 martie 2005 - M. Of. nr. 294 - 07.IV.2005
al ministrului sănătătii privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.127/2003 pentru aprobarea Ghidului referitor la continutul dosarului pentru notificările de tip IA si IB

49017730. O. MTCT 266/22 februarie 2005 - M. Of. nr. 287 - 06.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare

49018731. O. MFP 312/21 martie 2005 - M. Of. nr. 287 - 06.IV.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare

48829732. O. MS 204/16 martie 2005 - M. Of. nr. 248 - 24.III.2005
al ministrului sănătătii privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

48830733. O. CNAS 69/16 martie 2005 - M. Of. nr. 248 - 24.III.2005
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

48522734. H. G 152/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 194 - 08.III.2005
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Multiproduct”, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei

48479735. H. G 126/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 187 - 04.III.2005
privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile locale partiale din perioada 2005-2008

48283736. O. MFP 147/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 155 - 22.II.2005
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie

48054737. O. MECO 26/26 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 108 - 02.II.2005
al ministrului economiei si comertului privind desemnarea serviciului tehnic care efectuează încercările în vederea aprobării de tip a motoarelor destinate masinilor mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă

47798738. O. MMGA 886/20 decembrie 2004 - M. Of. nr. 46 - 13.I.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul meteorologiei

47746739. O. MS 1678/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 33 - 11.I.2005
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 973/2004 pentru reabilitarea si modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM

47547740. H. G 2397/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1279 - 30.XII.2004
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale Regiei Autonome “Multiproduct”, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei

47362741. Lista. MFP 1246/23 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1246 - 23.XII.2004
Lista unitătilor tipografice abilitate să execute lucrări sub supravegherea Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A., conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.603/2002 privind abilitarea unitătilor tipografice si distributia formularelor cu regim special

47248742. L. P 594/15 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1225 - 20.XII.2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de tipărituri si alte documente grafice si audiovizuale

47249743. D. PRES 1141/13 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1225 - 20.XII.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de tipărituri si alte documente grafice si audiovizuale

46670744. L. P 532/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1138 - 02.XII.2004
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, si a Acordului dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”, semnat la Bucuresti la 7 martie 2003
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC)
Acord între Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”

46671745. D. PRES 990/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1138 - 02.XII.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, si a Acordului dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”, semnat la Bucuresti la 7 martie 2003

46674746. O. MECO 811/26 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1138 - 02.XII.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, destinat utilizării în activitatea de control pentru supravegherea pietei, desfăsurată de inspectorii ISCIR-SP

46601747. O. MAPDR 849/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1127 - 30.XI.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelortip pentru atestatul de clasificator si pentru autorizatia de clasificare si a modelelor rapoartelor de clasificare si registrului agentiilor de clasificare

46345748. L. P 468/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1086 - 23.XI.2004
pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România si Fondul Monetar International, convenit la Bucuresti si la Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al României si a Băncii Nationale a României din 22 iunie 2004 si Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar International din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice si financiare pentru perioada 2004-2006, precum si a Memorandumului tehnic de întelegere
Memorandum de politici economice si financiare pentru perioada 2004-2006

46346749. D. PRES 887/02 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1086 - 23.XI.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România si Fondul Monetar International, convenit la Bucuresti si la Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al României si a Băncii Nationale a României din 22 iunie 2004 si Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar International din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice si financiare pentru perioada 2004-2006, precum si a Memorandumului tehnic de întelegere

46260750. O. MAI 418/12 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1073 - 18.XI.2004
al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, privind tipologia programelor de formare continuă, destinate functionarilor publici

46282751. O. MECO 615/18 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1076 - 18.XI.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului privind metodologia de aprobare a coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si atipice din activitătile specifice industriei petroliere

46285752. O. MFP 1654/03 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1076 - 18.XI.2004
al minstrului finantelor publice privind metodologia de aprobare a coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si atipice din activitătile specifice industriei petroliere

46288753. H. BEC 56/12 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1076 - 18.XI.2004
privind tipărirea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

46119754. H. G 1919/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1056 - 15.XI.2004
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de colante de viză

46142755. H. BEC 37/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1058 - 15.XI.2004
privind interpretarea si aplicarea uniformă a dispozitiilor art. 61 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 57 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, referitoare la difuzarea de emisiuni de tip electoral de către radiodifuzorii publici si privati, în zilele de sâmbătă si duminică

45824756. O. MMGA 525/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1008 - 02.XI.2004
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei în domeniul apelor
Abrogat prin:
-O. MMGA 689/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 616 - 17.VII.2006

45734757. H. CC 3/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 994 - 28.X.2004
privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Gheorghe Tipus pentru functia de Presedinte al României

45641758. O. SPGC 259/13 octombrie 2004 - M. Of. nr. 979 - 25.X.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării si exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum în imobile de tip condominiu
Rectificare - M. Of. nr. 62 - 24.I.2006
Modificari si completari:
-O. ANRSC 236/21 mai 2013 - M. Of. nr. 303 - 28.V.2013

45501759. H. G 1685/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 954 - 18.X.2004
privind autorizarea Ministerului Educatiei si Cercetării de a achizitiona tehnică de calcul si servicii prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

45309760. H. G 1612/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 919 - 08.X.2004
privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004

45254761. O. ANSVSA 30/09 iulie 2004 - M. Of. nr. 906 - 06.X.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare
Modificari si completari:
-O. ANSVSA 178/09 august 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006

45255762. O. MAI 366/21 septembrie 2004 - M. Of. nr. 906 - 06.X.2004
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare
Modificari si completari:
-O. MAI 1457/25 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006

45256763. O. MMGA 337/12 august 2004 - M. Of. nr. 906 - 06.X.2004
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare
Modificari si completari:
-O. MMGA 1036/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006

45257764. O. MTCT 1511/26 august 2004 - M. Of. nr. 906 - 06.X.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare
Modificari si completari:
-O. MTCT 1121/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006

45258765. O. MAPDR 577/09 august 2004 - M. Of. nr. 906 - 06.X.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare
Modificari si completari:
-O. MAPDR 645/14 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006

45022766. O. MS 1143/15 septembrie 2004 - M. Of. nr. 866 - 22.IX.2004
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

45023767. O. CNAS 428/14 septembrie 2004 - M. Of. nr. 866 - 22.IX.2004
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

44957768. H. G 1454/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 854 - 17.IX.2004
pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafată mare si definirea tipologiei structurilor de vânzare
Rectificare - M. Of. nr. 14 - 05.I.2005

44929769. O. MECO 630/01 septembrie 2004 - M. Of. nr. 849 - 16.IX.2004
al ministrului economiei si comertului privind aprobarea tipului de ambalaj “Butoi cilindric din otel, cu capac nedemontabil, cod 1A1”, produs de “S.C. 24 ianuarie - S.A. a Company of Uzinsider Ploiesti”

44869770. H. G 1373/26 august 2004 - M. Of. nr. 841 - 14.IX.2004
pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenta unitătilor de politie, precum si a celor privind cererile pentru obtinerea certificatelor si copiilor de pe cazierul judiciar

44834771. O. MFP 1305/01 septembrie 2004 - M. Of. nr. 835 - 10.IX.2004
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar

44723772. O. MAPDR 627/26 august 2004 - M. Of. nr. 820 - 06.IX.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind stabilirea caracteristicilor pentru calitatea-tip a sfeclei de zahăr rezultate din productia anului 2005, receptionată de societătile comerciale pentru industrializarea acesteia

44743773. O. OCSPS 2061/13 iulie 2004 - M. Of. nr. 818 - 06.IX.2004
al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale privind aprobarea modelului, caracteristicilor, conditiilor de tipărire si păstrare a cartelelor pentru distribuirea către populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe bază de ratii si cartele, în caz de mobilizare sau de război

44744774. O. MAI 329/09 august 2004 - M. Of. nr. 818 - 06.IX.2004
al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea modelului, caracteristicilor, conditiilor de tipărire si păstrare a cartelelor pentru distribuirea către populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe bază de ratii si cartele, în caz de mobilizare sau de război

44745775. O. ANIMMC 191/11 august 2004 - M. Of. nr. 818 - 06.IX.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea modelului, caracteristicilor, conditiilor de tipărire si păstrare a cartelelor pentru distribuirea către populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe bază de ratii si cartele, în caz de mobilizare sau de război

44666776. H. G 1209/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 809 - 02.IX.2004
privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei
Modificari si completari:
-H. G 2176/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1236 - 22.XII.2004

44275777. O. MTCT 1360/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 736 - 16.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum si conditiile de montare, reparare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere (tahografelor) si a limitatoarelor de viteză - RNTR 8, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 288/2003

44202778. O. MS 973/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 723 - 11.VIII.2004
al ministrului sănătătii pentru reabilitarea si modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM
Modificari si completari:
-O. MS 1678/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 33 - 11.I.2005

43161779. O. MCTI 218/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 579 - 30.VI.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologie informatiei privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distantă, de tipul aplicatiilor Internet-banking, home-banking sau mobile-banking

42712780. O. ANPCA 27/10 martie 2004 - M. Of. nr. 515 - 08.VI.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilităti

42457781. O. MS 584/19 mai 2004 - M. Of. nr. 470 - 26.V.2004
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

42458782. O. CNAS 219/26 aprilie 2004 - M. Of. nr. 470 - 26.V.2004
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

42442783. H. G 761/14 mai 2004 - M. Of. nr. 468 - 25.V.2004
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de colante de viză

41789784. H. G 599/21 aprilie 2004 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2004
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.305/2003 privind contractarea de către Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finantelor Publice, necesare pentru achizitionarea a patru aeronave tip Airbus A 318

41747785. O. MFP 527/09 aprilie 2004 - M. Of. nr. 358 - 23.IV.2004
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 171/2004 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adăugată

41706786. O. APAPS 59/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 355 - 22.IV.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, si a formularului-tip al înstiintării de plată a amenzii

41556787. H. G 508/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 330 - 16.IV.2004
pentru aprobarea modelului timbrului autocolant, conditiilor de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2004

41439788. O. MTCT 583/25 martie 2004 - M. Of. nr. 314 - 09.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind evidenta navelor care arborează pavilionul român si evidenta navelor în constructie în santierele navale aflate pe teritoriul României, aprobarea formei si continutului registrelor matricole si ale registrelor de evidentă a navelor, a procedurilor privind evidenta navelor în constructie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea, scoaterea din evidentă a navelor, transcrierea drepturilor reale mobiliare si/sau a sarcinilor asupra navelor, precum si forma si continutul cererilor-tip

41442789. O. ANPC 425/03 decembrie 2003 - M. Of. nr. 315 - 09.IV.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice să efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

40400790. H. G 278/04 martie 2004 - M. Of. nr. 228 - 16.III.2004
pentru abilitarea Ministerului Sănătătii de a efectua licitatii pentru achizitionarea de servicii privind reabilitarea si modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 si a instalatiilor de tip ISM

40374791. O. ANPCA 21/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 222 - 15.III.2004
al Secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential

40184792. O. MAPAM 149/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 186 - 03.III.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării si defrisării plantatiilor pomicole

40069793. O. MTCT 276/18 februarie 2004 - M. Of. 171 - 27.II.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind aprobarea procedurilor de inspectie si supraveghere a operării navelor tip tanc pentru transportul de produse petroliere, de gaze lichefiate si de produse chimice în terminalele din porturile românesti
Modificari si completari:
-O. MTCT 1085/07 iunie 2004 - M. Of. nr. 637 - 14.VII.2004

39958794. H. G 153/12 februarie 2004 - M. Of. 155 - 23.II.2004
Hotărâre privind aprobarea Fisei tehnice a măsurii 3.4 “Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care să genereze activităti multiple si venituri alternative” din Programul National pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală finantat din fonduri SAPARD
Abrogat prin:
-H. G 668/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 727 - 10.VIII.2005

39825795. H. G 108/05 februarie 2004 - M. Of. 134 - 16.II.2004
pentru aprobarea finantării proiectului “Chivotele lui Petru Rares si modelul lor ceresc - album tipărit în limba engleză” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

39748796. O. MS 101/03 februarie 2004 - M. Of. 122 - 11.II.2004
al Ministrului Sănătătii privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Modificari si completari:
O. MS 584/19 mai 2004 - M. Of. nr. 470 - 26.V.2004
-O. MS 1143/15 septembrie 2004 - M. Of. nr. 866 - 22.IX.2004
Abrogat prin:
-O. MS 204/16 martie 2005 - M. Of. nr. 248 - 24.III.2005

39749797. O. CNAS 90/03 februarie 2004 - M. Of. 122 - 11.II.2004
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Modificari si completari:
O. MS 584/19 mai 2004 - M. Of. nr. 470 - 26.V.2004
-O. CNAS 428/14 septembrie 2004 - M. Of. nr. 866 - 22.IX.2004
Abrogat prin:
-O. CNAS 69/16 martie 2005 - M. Of. nr. 248 - 24.III.2005

39445798. O. MS 30/19 ianuarie 2004 - M. Of. 57 - 23.I.2004
al Ministrului Sănătătii privind Lista preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

39446799. O. CNAS 39/13 ianuarie 2004 - M. Of. 57 - 23.I.2004
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind Lista preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

39282800. O. MFP 1849/22 decembrie 2003 - M. Of. 25 - 13.I.2004
al Ministrului Finantelor Publice privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie
Modificari si completari:
O. MFP 527/09 aprilie 2004 - M. Of. nr. 358 - 23.IV.2004
-O. MFP 147/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 155 - 22.II.2005
-O. MFP 557/03 mai 2005 - M. Of. nr. 404 - 13.V.2005
Abrogat prin:
-O. MFP 2226/27 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1056 - 30.XII.2006

39180801. O. MCTI 438/19 decembrie 2003 - M. Of. 13 - 08.I.2004
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele nationale de comunicatii electronice punct-multipunct în banda de frecvente 24,5-26,5 GHz

38779802. O. MS 1126/08 decembrie 2003 - M. Of. 908 - 19.XII.2003
al Ministrului Sănătătii pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modificările designului si inscriptionării ambalajului, precum si modificările prospectului, altele decât cele datorate unor variatii de tip IA, IB si II

38780803. O. MS 1127/08 decembrie 2003 - M. Of. 908 - 19.XII.2003
al Ministrului Sănătătii pentru aprobarea Ghidului referitor la continutul dosarului pentru notificările de tip IA si IB

38704804. L. P 524/11 decembrie 2003 - M. Of. 897 - 15.XII.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

38705805. D. PRES PRES 828/09 decembrie 2003 - M. Of. 897 - 15.XII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

38309806. O. ANCEX 676/20 noiembrie 2003 - M. OF. 889 - 12.XII.2003
al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor pentru aprobarea formularelor-tip de autorizatie, licente, permise si alte documente prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

38231807. H. G 1352/18 noiembrie 2003 - M. OF. 876 - 10.XII.2003
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1108/2003 privind autorizarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului de a achizitiona tehnică de calcul si servicii prin intermediul unei finantări tip leasing financiar

38253808. O. MECT 5545/26 noiembrie 2003 - M. OF. 880 - 10.XII.2003
al Ministrului Educatiei, Cercetării si Tineretului privind aprobarea utilizării sigiliului si a matritei timbru sec cu titulatura “Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului” pe formularele/tipizatele actelor de studii cu titulatura “Ministerul Educatiei si Cercetării” de către institutiile de învătământ superior de stat si particular acreditate

38133809. O. MS 1065/21 noiembrie 2003 - M. OF. 861 - 4.XII.2003
al Ministrului Sănătătii pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1080/2003 privind reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM

37866810. H. G 1305/13 noiembrie 2003 - M. OF. 819 - 19.XI.2003
privind contractarea de către Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finantelor Publice, necesare pentru achizitionarea a patru aeronave tip Airbus A 318
Modificari si completari:
H. G 599/21 aprilie 2004 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2004

37679811. O. MECO 223/24 octombrie 2003 - M. OF. 787 - 7.XI.2003
al Ministrului Economiei si Comertului privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor pentru nerespectarea regimului special al substantelor si preparatelor chimice periculoase si a modelului de chitantă pentru plata amenzilor aplicate

37421812. H. G 1211/14 octombrie 2003 - M. OF. 744 - 23.X.2003
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Multiproduct”
Modificari si completari:
-H. G 2397/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1279 - 30.XII.2004

37305813. O. MTCT 288/12 septembrie 2003 - M. OF. 723 - 16.X.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum si conditiile de montare, reparare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere (tahografelor) si a limitatoarelor de viteză - RNTR 8

37109814. O. MAPAM 718/25 septembrie 2003 - M. OF. 691 - 2.X.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind modificarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 196/2002 privind stabilirea calitătii tip a sfeclei de zahăr rezultate din productia anului 2003, receptionată de societătile comerciale pentru industrializarea acesteia

37062815. H. G 1108/25 septembrie 2003 - M. OF. 684 - 29.IX.2003
privind autorizarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului de a achizitiona tehnică de calcul si servicii prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

36968816. O. MTCT 310/16 septembrie 2003 - M. OF. 670 - 23.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podete pentru drumuri” (revizuire P 19-86), indicativ P 19-03

36951817. H. G 1080/19 septembrie 2003 - M. OF. 668 - 22.IX.2003
privind reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM

36926818. O. MAPAM 544/21 august 2003 - M. OF. 662 - 18.IX.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si al Ministrului Sănătătii pentru aprobarea Normelor cu privire la metodele de prelevare si de analiză pentru tipurile de cazeină si cazeinati destinate consumului uman

38583819. O. MS 843/11 septembrie 2003 - M. OF. 662 - 18.IX.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si al Ministrului Sănătătii pentru aprobarea Normelor cu privire la metodele de prelevare si de analiză pentru tipurile de cazeină si cazeinati destinate consumului uman

36722820. OG. G 83/28 august 2003 - M. OF. 622 - 30.VIII.2003
privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte
Modificari si completari:
-L. P 524/11 decembrie 2003 - M. Of. 897 - 15.XII.2003
-OG. G 38/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 660 - 25.VII.2005

36556821. H. G 899/29 iulie 2003 - M. OF. 588 - 19.VIII.2003
privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteză

36515822. O. MFP 1077/6 august 2003 - M. OF. 580 - 14.VIII.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind conditiile în care se pot edita, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, utilizate în activitatea financiară si contabilă

36429823. O. MAPAM 502/4 august 2003 - M. OF. 568 - 7.VIII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind contractul-tip de vânzare-cumpărare a tutunului brut

36376824. O. ANCE 427/29 iulie 2003 - M. OF. 561 - 5.VIII.2003
al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor privind valabilitatea formularelor-tip si a documentelor prevăzute în ordinele presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 139/2001 si nr. 148/2001

36079825. H. G 792/3 iulie 2003 - M. OF. 513 - 16.VII.2003
privind autorizarea Academiei Române de Aviatie de a contracta o finantare de tip leasing financiar
Modificari si completari:
-H. G 790/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 699 - 03.VIII.2005

35570826. O. MAAP 383/9 iunie 2003 - M. OF. 415 - 13.VI.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea cuantumului sumei fixe/tonă de seminte de consum receptionate si a Formularului-tip de raportare lunară a cantitătilor de seminte de consum receptionate
Rectificare - M. Of. nr. 835 - 10.IX.2004
Modificari si completari:
-O. MAPDR 417/02 iunie 2005 - M. Of. nr. 547 - 28.VI.2005

35470827. O. MAAP 377/4 iunie 2003 - M. OF. 400 - 9.VI.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati si a Formularului-tip pentru licenta de gradator
Rectificare - M. Of. nr. 437 - 17.V.2004

35472828. O. MLTL 582/14 aprilie 2003 - M. OF. 400 - 9.VI.2003
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor si produselor pentru nave maritime, prevăzute deconventiile internationale la care România este parte, cod MLPTL.ANR-EM-2003
Abrogat prin:
-H. G 494/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 414 - 12.V.2006

35155829. O. MIR 189/28 martie 2003 - M. OF. 349 - 22.V.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Metodologiei pentru certificarea si emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate distractiei extreme

35156830. O. MIR 190/28 martie 2003 - M. OF. 349 - 22.V.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Metodologiei pentru certificarea si emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distractii si spatiilor de joacă

35140831. H. G 538/17 mai 2003 - M. OF. 344 - 20.V.2003
privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Populare Chineze destinat combaterii epidemiei de pneumonie atipică (Sindromul Acut Respirator Sever)

35109832. O. MIR 226/8 mai 2003 - M. OF. 339 - 19.V.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazosi

34921833. O. MCTI 127/17 aprilie 2003 - M. OF. 305 - 7.V.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele nationale de comunicatii electronice punct-multipunct în banda de 3,5 GHz

34869834. O. MAPAPS 40/23 aprilie 2003 - M. OF. 295 - 5.V.2003
al Ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Stipo” - S.A. Dorohoi

34787835. O. MAAP 223/21 martie 2003 - M. OF. 280 - 22.IV.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste garantiile suplimentare în ceea ce priveste Salmonella, pentru activitătile de transport către Finlanda si Suedia al unor tipuri de ouă pentru consum uman

34788836. O. MAAP 231/26 martie 2003 - M. OF. 280 - 22.IV.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile specifice de sănătate publică pentru punerea pe piată a unor tipuri de ouă

34760837. H. G 431/10 aprilie 2003 - M. OF. 277 - 19.IV.2003
privind realizarea noului tip de colant de viză
Abrogat prin:
-H. G 1177/26 septembrie 2007 - M. Of. nr. 715 - 23.X.2007

34698838. C. BNR 13/9 aprilie 2003 - M. OF. 269 - 17.IV.2003
pentru abrogarea Circularei nr. 11/2002 privind efectuarea de plasamente cu valori mobiliare necotate pe pietele organizate, inclusiv garantarea unor operatiuni cu acest tip de valori mobiliare

34663839. O. MLTL 538/7 aprilie 2003 - M. OF. 264 - 16.IV.2003
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind aprobarea Sistemului de inspectii obligatorii pentru operarea în sigurantă a navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă si pasageri, precum si a navelor de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat

34465840. H. G 360/27 martie 2003 - M. OF. 234 - 7.IV.2003
privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Multiprod” - S.A.

34427841. O. MAAP 216/19 martie 2003 - M. OF. 230 - 4.IV.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare în punctele de inspectie la frontieră

34335842. O. MLTL 331/6 martie 2003 - M. OF. 213 - 1.IV.2003
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru aprobarea măsurilor privind întărirea managementului sigurantei navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă si pasageri si care operează în serviciu regulat

34177843. L. P 77/12 martie 2003 - M. OF. 189 - 26.III.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate

34178844. D. PRES 120/11 martie 2003 - M. OF. 189 - 26.III.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate

34170845. H. G 270/13 martie 2003 - M. OF. 188 - 25.III.2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate

33824846. H. G 216/27 februarie 2003 - M. Of. 142 - 5.III.2003
pentru aprobarea finantării proiectului “Editarea si tipărirea albumului Chivotele lui Petru Rares si modelul lor ceresc” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

33804847. H. G 203/20 februarie 2003 - M. Of. 139 - 4.III.2003
pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public

33789848. O. MFP 203/17 februarie 2003 - M. Of. 134 - 3.III.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate în domeniul colectării creantelor bugetului de stat
Abrogat prin:
-O. MFP 585/06 mai 2005 - M. Of. nr. 443 - 25.V.2005

33648849. O. MCTI 16/24 ianuarie 2003 - M. Of. 107 - 20.II.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distantă, de tipul aplicatiilor Internet-banking sau home-banking
Abrogat prin:
-O. MCTI 218/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 579 - 30.VI.2004

33669850. DEC. DGV 178/3 februarie 2003 - M. Of. 111 - 20.II.2003
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale pentru importul si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte
Abrogat prin:
-O. ANAF 6341/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

33168851. O. MAP 384/16 decembrie 2002 - M. Of. 23 - 17.I.2003
al Ministrului Administratiei Publice privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale
Modificari si completari:
-O. MAI 461/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 69 - 20.I.2005

38573852. O. MFP 10/9 ianuarie 2003 - M. Of. 23 - 17.I.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale
Modificari si completari:
-O. MFP 1993/29 decembrie 2004 - M. Of. nr. 69 - 20.I.2005

33114853. H. G 1547/18 decembrie 2002 - M. Of. 9 - 10.I.2003
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Multiproduct”

32708854. O. MAAP 583/10 decembrie 2002 - M. Of. 941 - 23.XII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare

32768855. O. MIR 636/13 decembrie 2002 - M. Of. 947 - 23.XII.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor privind desemnarea serviciului tehnic în vederea eliberării aprobării de tip pentru motoare cu ardere internă destinate masinilor mobile nerutiere

32558856. H. G 1418/6 decembrie 2002 - M. Of. 919 - 16.XII.2002
privind transmiterea a două aeronave tip AN-26, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome Compania Română de Aviatie “ROMAVIA” în administrarea Serviciului Român de Informatii

32560857. H. G 1423/12 decembrie 2002 - M. Of. 919 - 16.XII.2002
privind achizitia de către Ministerul Apărării Nationale a două fregate tip 22 si a etapei I de regenerare si modernizare a acestora, de la Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

32279858. H. G 1326/27 noiembrie 2002 - M. Of. 874 - 4.XII.2002
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea utilizării, stocării, producerii si transferului de mine antipersonal si distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997

32240859. O. MFP 1603/22 noiembrie 2002 - M. Of. 866 - 2.XII.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind abilitarea unitătilor tipografice si distributia formularelor cu regim special

32084860. O. MAAP 4387/23 septembrie 2002 - M. Of. 842 - 21.XI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind tipărirea, înregistrarea, gestionarea, eliberarea si folosirea autorizatiilor de vânătoare

31903861. H. G 1220/7 noiembrie 2002 - M. Of. 818 - 12.XI.2002
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 828/2002 privind autorizarea Ministerului Educatiei si Cercetării de a achizitiona tehnică de calcul si servicii prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

31891862. C. BNR 42/11 noiembrie 2002 - M. Of. 816 - 11.XI.2002
pentru modificarea Normei nr. 10/2000 privind deschiderea de către Banca Natională a României a contului tip bancă în faliment

31738863. O. MCTI 259/24 septembrie 2002 - M. Of. 788 - 30.X.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind abilitarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru eliberarea autorizatiilor de tip si a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii

31376864. OUG. 118/25 septembrie 2002 - M. Of. 726 - 4.X.2002
privind punerea în valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate

31214865. O. MCT 248/12 septembrie 2002 - M. Of. 698 - 24.IX.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind termenele si conditiile de scoatere din functiune a unor tipuri de echipamente terminale de comunicatii

31192866. O. CNAS 236/22 august 2002 - M. Of. 694 - 23.IX.2002
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 4a), 14, 15, 21, 22 si 25 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

38441867. O. CMR 2984/28 august 2002 - M. Of. 694 - 23.IX.2002
al presedintelui Colegiului Medicilor din România privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 4a), 14, 15, 21, 22 si 25 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

31181868. H. G 942/29 august 2002 - M. Of. 692 - 20.IX.2002
privind punerea în circulatie a noilor tipuri de colante de viză
Modificari si completari:
H. G 761/14 mai 2004 - M. Of. nr. 468 - 25.V.2004
-H. G 1919/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1056 - 15.XI.2004
Abrogat prin:
-H. G 1177/26 septembrie 2007 - M. Of. nr. 715 - 23.X.2007

30911869. H. G 846/31 iulie 2002 - M. Of. 638 - 29.VIII.2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole

30919870. H. G 877/16 august 2002 - M. Of. 640 - 29.VIII.2002
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1330/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

30922871. H. G 881/16 august 2002 - M. Of. 640 - 29.VIII.2002
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Regiei Autonome “Multiproduct”

30861872. H. G 743/11 iulie 2002 - M. Of. 623 - 22.VIII.2002
privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei
Modificari si completari:
-H. G 1209/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 809 - 02.IX.2004

30801873. H. G 828/31 iulie 2002 - M. Of. 606 - 15.VIII.2002
privind autorizarea Ministerului Educatiei si Cercetării de a achizitiona tehnică de calcul si servicii prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

30721874. O. MAAP 305/16 iulie 2002 - M. Of. 584 - 7.VIII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor cu privire la interzicerea folosirii la vânătoare a armelor semiautomate de tip AKM si SKS, calibrul 7,62 x 39 mm, derivate din pistolul mitralieră Kalasnikov, fabricate de societătile comerciale “Sadu” - S.A. si “Cugir” - S.A.

30610875. O. MFP 989/26 iulie 2002 - M. Of. 561 - 31.VII.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind tipărirea, înserierea si numerotarea formularelor cu regim special
Abrogat prin:
-O. MFP 2226/27 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1056 - 30.XII.2006

30544876. O. MAPAPS 44/12 iulie 2002 - M. Of. 548 - 26.VII.2002
al Ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Vitipomicola Dumbrava” - S.A. Vaslui

30169877. O. MSF 493/3 iulie 2002 - M. Of. 491 - 9.VII.2002
al Ministrului Sănătătii si Familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind reabilitarea instalatiilor de sterilizare tip ISM din spitale

29890878. H. G 617/13 iunie 2002 - M. Of. 441 - 24.VI.2002
pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de pasapoarte românesti

29587879. O. AVP 53/18 aprilie 2002 - M. Of. 383 - 5.VI.2002
privind aprobarea formularelor tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
Isi Inceteaza Aplicabilitatea prin::
-DEC. ANSPD 60/06 iunie 2006 - M. Of. nr. 507 - 12.VI.2006

29414880. O. MAAP 196/7 mai 2002 - M. Of. 348 - 24.V.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind stabilirea calitătii tip a sfeclei de zahăr rezultate din productia anului 2003, receptionată de societătile comerciale pentru industrializarea acesteia

29298881. H. G 440/30 aprilie 2002 - M. Of. 325 - 16.V.2002
privind transferul participatiei statului la unele societăti comerciale de tip “Comcereal”/“Cerealcom” de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului către Agentia Domeniilor Statului aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

28900882. O. MFP 519/16 aprilie 2002 - M. Of. 262 - 18.IV.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tipărire, livrare, difuzare si păstrare a timbrelor fiscale mobile
Abrogat prin:
-O. MFP 702/30 mai 2005 - M. Of. nr. 498 - 13.VI.2005

28881883. H. G 328/4 aprilie 2002 - M. Of. 258 - 17.IV.2002
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare- Dezvoltare Marină laGrigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea, aflate în coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

28772884. O. CNAS 84/19 martie 2002 - M. Of. 245 - 11.IV.2002
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea anexei nr. 25 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperareeabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

28692885. C. BNR 11/1 aprilie 2002 - M. Of. 227 - 4.IV.2002
privind efectuarea de plasamente cu valori mobiliare necotate pe pietele organizate, inclusiv garantarea unor operatiuni cu acest tip de valori mobiliare

28641886. O. MMSS 139/12 martie 2002 - M. Of. 218 - 1.IV.2002
al Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale privind aprobarea formularului tipizat al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, destinat utilizării în activitatea de control în domeniul muncii si solidaritătii sociale

28643887. O. MSF 187/19 martie 2002 - M. Of. 218 - 1.IV.2002
al Ministrului Sănătătii si Familiei pentru definirea tipurilor de unităti medicale ce pot fi abilitate să asigure asistentă medicală persoanelor dependente de droguri, precum si a organizatiilor neguvernamentale ce pot fi abilitate să desfăsoare activităti de prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sanguină în rândul consumatorilor de droguri injectabile

28334888. O. MFP 267/19 februarie 2002 - M. Of. 160 - 6.III.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1253/2001 privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitătile de trezorerie, bugetare, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiară

28258889. O. MIR 50/19 februarie 2002 - M. Of. 150 - 28.II.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare utilizate la aparatele consumatoare de combustibili gazosi

28134890. O. MAAP 498/27 decembrie 2001 - M. Of. 123 - 15.II.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind unele măsuri de protectie în ceea ce priveste comertul cu anumite tipuri de deseuri animale provenite de la mamifere

28114891. O. MFP 2267/30 noiembrie 2001 - M. Of. 118 - 13.II.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea formularului-tipizat al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, destinat utilizării în activitatea de control a comisarilor Gărzii financiare
Abrogat prin:
-O. MFP 952/04 iulie 2005 - M. Of. nr. 628 - 19.VII.2005

28026892. L. P 13/10 ianuarie 2002 - M. Of. 101 - 5.II.2002
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficientilor de multiplicare pentru unele functii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

28027893. D. PRES 20/8 ianuarie 2002 - M. Of. 101 - 5.II.2002
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficientilor de multiplicare pentru unele functii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

27998894. O. MAAP 376/27 septembrie 2001 - M. Of. 96 - 4.II.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si structura organizatorică a inspectoratelor de politie sanitară veterinară de frontieră

28006895. O. CNAS 630/28 decembrie 2001 - M. Of. 98 - 4.II.2002
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

40777896. O. CMR 4234/27 decembrie 2001 - M. Of. nr. 98 - 04.II.2002
al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

27867897. O. MAE 103/C/24 ianuarie 2002 - M. Of. 69 - 31.I.2002
al Ministrului Afacerilor Externe privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatelor de export tip U.E. în cadrul contingentului tarifar de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine, convenit în relatia cu Uniunea Europeană pentru anul 2002

27664898. H. G 1330/27 decembrie 2001 - M. Of. 38 - 21.I.2002
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

27646899. H. G 20/17 ianuarie 2002 - M. Of. 35 - 18.I.2002
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome “Multiproduct”

27456900. O. MFP 1985/8 octombrie 2001 - M. Of. 10 - 10.I.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatea de trezorerie, bugetară, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiară

40128901. H. G 1241/06 decembrie 2001 - M. Of. nr. 810 - 17.XII.2001
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea

26436902. O. MFP 2185/6 noiembrie 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea unor formulare tipizate cu regim special

26136903. O. MFP 1999/11 octombrie 2001 - M. Of. 685 - 30.X.2001
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tipărire, livrare, difuzare si păstrare a timbrelor fiscale mobile

26101904. O. ANCE 148/17 octombrie 2001 - M. Of. 681 - 29.X.2001
al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea formularelor-tip de autorizatie, permise si alte documente prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

25866905. H. G 994/4 octombrie 2001 - M. Of. 642 - 15.X.2001
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Multiproduct"

25734906. O. MAAP 128/23 aprilie 2001 - M. Of. 615 - 28.IX.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru aprobarea Normelor privind natura, continutul, fabricarea, compozitia si etichetarea anumitor tipuri de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinat consumului uman

40730907. O. MSF 300/16 mai 2001 - M. Of. nr. 615 - 28.IX.2001
al Ministrului Sanatatii si Familiei pentru aprobarea Normelor privind natura, continutul, fabricarea, compozitia si etichetarea anumitor tipuri de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinat consumului uman

25562908. O. MAAP 180/4 iunie 2001 - M. Of. 574 - 14.IX.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea calitătii-tip a produselor de bază din industria zahărului

40718909. O. MIMMC 374/06 iunie 2001 - M. Of. nr. 574 - 14.IX.2001
al Ministrului pentru întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea calitătii-tip a produselor de bază din industria zahărului

40719910. O. MSF 398/13 iunie 2001 - M. Of. nr. 574 - 14.IX.2001
al Ministrului Sănătătii si Familiei pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea calitătii-tip a produselor de bază din industria zahărului

25284911. O. ANCE 139/16 iulie 2001 - M. Of. 493 - 23.VIII.2001
al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea formularelor-tip de licenta si a altor documente prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

25105912. O. MFP 1253/12 iunie 2001 - M. Of. 441 - 6.VIII.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, încasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatile de trezorerie, bugetare, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara

24863913. L. P 424/18 iulie 2001 - M. Of. 403 - 20.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulante de reanimare, tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998

24864914. D. PRES 576/17 iulie 2001 - M. Of. 403 - 20.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulante de reanimare, tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998

24090915. H. G 460/9 mai 2001 - M. Of. 272 - 25.V.2001
privind punerea în circulatie a noilor tipuri de pasapoarte românesti

23179916. H. G 291/8 martie 2001 - M. Of. 124 - 13.III.2001
pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 698/2000 privind achizitionarea unui stoc de urgenta de hârtie, în vederea utilizarii la tiparirea buletinelor de vot si a celorlalte documente necesare pentru desfasurarea aLegerii Camerei Deputatilor si a Senatului, precum si a Presedintelui României în anul 2000

8649917. H. G 1173/28 noiembrie 2000 - M. Of. 628 - 5.XII.2000
pentru modificarea art. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 581/1997 privând stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar si al timbrelor fiscale

20843918. DEC. DGV 2671/14 noiembrie 2000 - M.Of. 608 - 27.XI.2000
privind modificarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale în detaliu

4087919. D. PRES 181/15 mai 2000 - M. Of. 590 - 22.XI.2000
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei privind interzicerea utilizarii, stocarii, producerii si transferului de mine antipersonal si distrugerea acestora adoptata la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997

4327920. D. PRES 456/13 noiembrie 2000 - M. Of. 590 - 22.XI.2000
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei privind interzicerea utilizării, stocării, producerii si transferului de mine antipersonal si distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997

19231921. L. P 204/15 noiembrie 2000 - M. Of. 590 - 22.XI.2000
pentru ratificarea Conventiei privind interzicerea utilizării, stocării, producerii si transferului de mine antipersonal si distrugerea acestora adoptată la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997

8458922. H. G 949/13 octombrie 2000 - M. Of. 521 - 23.X.2000
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" Tulcea, aflate în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului

2163923. DEC. CC 143/13 iulie 2000 - M. Of. 516 - 20.X.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordinului Ministrului Finantelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară si contabilă, precum si a modelelor acestora

8370924. H. G 860/28 septembrie 2000 - M. Of. 491 - 9.X.2000
tipărirea titlurilor de proprietate pentru terenurile forestiere

260925. N. BNR 10/19 septembrie 2000 - M. Of. 470 - 27.IX.2000
privind deschiderea de către Banca Natională a României a contului tip bancă în faliment

8068926. H. G 701/17 august 2000 - M. Of. 416 - 31.VIII.2000
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome „Multiproduct”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Justitiei

8065927. H. G 698/17 august 2000 - M. Of. 397 – 24.VIII.2000
privind achizitionarea unui stoc de urgentă de hârtie, în vederea utilizării la tipărirea buletinelor de vot si a celorlalte documente necesare pentru desfăsurarea aLegerii Camerei Deputaiilor si a Senatului, precum si a Presedintelui României în anul 2000

8066928. H. G 699/17 august 2000 - M. Of. 397 – 24.VIII.2000
privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unui credit comercial în produse tip GSM - 103, în vederea achizitionării unor sfocuri de urgentă de produse agroalimentare

20672929. O. MAA 117/30 iunie 2000 - M.Of. 391 - 22.VIII.2000
privind aprobarea formularelor-tip pentru evidenta patrimoniului viticol, a productiei vitivinicole si a băuturilor alcoolice naturale

21097930. O. MT 216/20 martie 2000 - M. Of. 347 - 25.VII.2000
pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor si produselor pentru nave maritime, prevăzute de conventiile internationale la care România este parte, cod MT.RNR-EM-2000

20800931. O. MF 728/26 mai 2000 - M. Of. 288 - 26.VI.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice nr. 680.035 din 22 mai 2000 privind exercitarea controlului financiar preventiv delegat, prin care se stabilesc tipurile de operatiuni supuse controlului, limitele valorice peste care se efectueaza controlul, documentele justificative însotitoare si modul de efectuare a controlului financiar preventiv delegat

20848932. DEC. DGV 777/11 mai 2000 - M. Of. 281 - 21.VI.2000
privind modificarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale în detaliu, aprobate prin Decizia nr. 946/1997

20849933. DEC. DGV 869/24 mai 2000 - M. Of. 251 - 6.VI.2000
pentru modificarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale pentru importul si exportul de presă, tipărituri, curent electric si mărfuri transportate prin conducte

21861934. OUG. 52/19 mai 2000 - M. Of. 227 - 23.V.2000
privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulante de reanimare, tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998

7674935. H. G 285/17 aprilie 2000 - M. Of. 168 - 20.IV.2000
privind modelul etichetei autocolante, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acesteia
Abrogat prin:
H. G 508/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 330 - 16.IV.2004

1755936. O. ANCE 6/10 februarie 2000 - M. Of. 80 - 23.II.2000
al Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, pentru aprobarea formularelor-tip de licenta si a altor documente prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

20645937. O. MAA 10/2 februarie 2000 - M. Of. 77 - 21.II.2000
privind valoarea nominală, modelul grafic, continutul si elementele de tipărire securizată a cupoanelor, precum si materialele si serviciile pentru plata cărora pot fi utilizate cupoanele atribuite gratuit în anul 2000

21811938. OUG. 2/9 februarie 2000 - M. Of. 63 - 14.II.2000
privind modificarea coeficientilor de multiplicare pentru unele functii prevãzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

8168939. H. G 30/17 ianuarie 2000 - M. Of. 19 - 20.I.2000
privind transmiterea unei subunitãti de productie din administrarea Regiei Autonome "Multiproduct" în administrarea Directiei Generale a Penitenciarelor

41542940. I. MT 2728/28 iulie 1999 - M. Of. nr. 14 - 17.01.2000
privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise de Ministerul Transporturilor în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

38398941. Ins. MF 19962/28 iulie 1999 - M. Of. 14 - 17.01.2000
privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise de Ministerul Finantelor în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

8149942. H. G 9/12 ianuarie 2000 - M. Of. 12 - 14.I.2000
privind garantarea la extern de cãtre Ministerul Finantelor, in numele statului roman, a creditelor comerciale in produse tip GSM 102 si 103/2000

1763943. O. ANCI 341/2 decembrie 1999 - M. Of. 592 - 6.XII.1999
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica privind procedura de selectie a titularilor licentelor pentru retele si servicii de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "Trunked"

1754944. O. ANCE 27/19 noiembrie 1999 - M. Of. 587 - 2.XII.1999
pentru aprobarea formularelor-tip de autorizatie si de permise conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

17297945. H. G 843/14 octombrie 1999 - M. Of. 510 - 21.X.1999
privind încadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse în structurile de primire turistice

20887946. O. MIC 231/27 august 1999 - M. Of. 496 - 14.X.1999
pentru aprobarea Instructiunilor privind tiparirea, primirea, eliberarea, gestionarea si circulatia bonurilor de valoare pentru carburanti auto

20740947. O. MF 805/26 iulie 1999 - M. Of. 482 - 5.X.1999
privind formularele tipizate pentru impozite si taxe locale

38469948. O. APL 19/a/6283/23 iulie 1999 - M. Of. 482 - 5.X.1999
privind formularele tipizate pentru impozite si taxe locale

41270949. O. MF 1042/21 septembrie 1999 - M. Of. nr. 479 - 04.X.1999
al ministrului finantelor pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tiparire, livrare, difuzare si pastrare a timbrelor fiscale mobile

17151950. H. G 686/23 august 1999 - M. Of. 434 - 6.IX.1999
privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - INCDM Constanta

290951. O. BNR 11/22 iunie 1999 - M. Of. 316 - 1.VII.1999
privind procedura de decontare prin conturile de tip "Banca in faliment"
Abrogat prin:
-O. BNR 46/25 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 111 - 06.II.2006

16884952. H. G 396/21 mai 1999 - M. Of. 237 - 27.V.1999
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "Multiproduct", aflata sub autoritatea Ministerului Justitiei

20511953. O. MF 2541/15 decembrie 1998 - M. Of. 58 - 10.II.1999
pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate
Modificari si completari:
-O. MF 752/11 mai 2006 - M. Of. nr. 450 - 24.V.2006

20518954. O. MF 2756/30 decembrie 1998 - M. Of. 34 - 28.I.1999
privind incasarea, administrarea si utilizarea in regim extrabugetar a veniturilor realizate de Ministerul Finantelor din activitatea de distribuire a formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si altor obligatii

20419955. O. MCOM 222/15 octombrie 1998 - M. Of. 452 - 26.XI.1998
privind autorizarea retelelor si serviciilor de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, repetor conventional si semiduplex cu acces multiplu

16480956. H. G 718/15 octombrie 1998 - M. Of. 408 - 27.X.1998
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica corespunzatoare, precum si a Normelor privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole

16494957. H. G 733/21 octombrie 1998 - M. Of. 406 - 26.X.1998
cu privire la tipurile de diplome, certificate si atestate acordate de invatamântul superior

47712958. O. MF 425/03 martie 1998 - M. Of. nr. 391bis - 15.X.1998
al ministrului finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora
Modificari si completari:
-O. MFP 2329/28 decembrie 2001 - M. Of. 20 - 15.I.2002
Abrogat prin:
-O. MFP 1850/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 23 - 07.I.2005

16235959. H. G 656/28 septembrie 1998 - M. Of. 374 - 1.X.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extinderea muzeului de istorie naturala Grigore Antipa Bucuresti"

16195960. H. G 614/18 septembrie 1998 - M. Of. 363 - 24.IX.1998
privind aprobarea garantarii la extern de catre Ministerul Finantelor, in numele statului român, a creditului comercial in produse tip GSM 103/1998, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., acordat Guvernului României de catre Guvernul Statelor Unite ale Americii
Abrogat prin:
-H. G 110/24 februarie 1999 - M. Of. 85 - 1.III.1999

16152961. H. G 567/7 septembrie 1998 - M. Of. 346 - 11.IX.1998
privind modelul etichetei autocolante, conditiile de tiparire, de gestionare si de utilizare a acestora

16087962. H. G 500/14 august 1998 - M. Of. 304 - 20.VIII.1998
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome "Multiproduct" de sub autoritatea Ministerului Justitiei

16004963. H. G 407/20 iulie 1998 - M. Of. 275 - 23.VII.1998
pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 581/1997 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar si al timbrelor fiscale

20461964. O. MF 815/14 aprilie 1998 - M. Of. 216 - 12.VI.1998
pentru modificarea unui formular tipizat

20523965. DEC. DGV 301/19 mai 1998 - M. Of. 211 - 8.VI.1998
privind completarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu

20414966. O. MCOM 73/31 martie 1998 - M. Of. 164 - 27.IV.1998
privind organizarea licitatiei in vederea obtinerii licentelor de operare pentru sisteme de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS, in banda de frecvente 27,3 - 28,3 GHz

20456967. O. MF 516/10 martie 1998 - M. Of. 116 - 18.III.1998
pentru aprobarea modificarii si completarii modelelor unor formulare tipizate
Modificari si completari:
-O. 2206/27 noiembrie 1997 - M. Of. 506 - 29.XII.1998

20449968. O. MF 375/24 februarie 1998 - M. Of. 98 - 2.III.1998
pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tiparire, livrare, difuzare si pastrare a timbrelor fiscale mobile

41608969. O. MFP 90/19 ianuarie 1998 - M. Of. nr. 95 - 27.II.1998
privind formularele tipizate

20411970. O. MCOM 8/22 ianuarie 1998 - M. Of. 51 - 5.II.1998
privind autorizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" de a elibera autorizatii de tip pentru unele tipuri de echipamente

20521971. DEC. MF 7/8 ianuarie 1998 - M. Of. 8 - 13.I.1998
privind modificarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu

1443972. O. MIC 1649/28 noiembrie 1997 - M. Of. 7 - 12.I.1998
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru omologarea procedurilor de sudare a imbinarilor sudate teava-placa tubulara executate din oteluri si autorizarea sudurilor pentru executia acestui tip de imbinari CR14-97

1293973. DEC. DGV 946/26 septembrie 1997 - M. Of. 271 bis - 9.X.1997
pentru aprobarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu
Modificari si completari:
-DEC. DGV 669/4 septembrie 1998 - M. Of. 354 - 16.IX.1998

15373974. H. G 581/27 septembrie 1997 - M. Of. 268 - 7.X.1997
privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar si al timbrelor fiscale
Modificari si completari:
-H. G 407/20 iulie 1998 - M. Of. 275 - 23.VII.1998

41351975. ORD. G 7/27 ianuarie 1995 Republicare - M. Of. nr. 148 - 15.VII.1996
privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar

138027976. 65/16 - M. Of. nr. 378 - ..
65. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu-Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Politia de frontieră si garda de coastă la nivel european - COM (2016) 747 final


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi