S-au gasit 6 rezultate in 0.2043 secunde.
Inapoi

1371771. O. MS 51/2701 IV - M. Of. nr. 246 - 10.IV.2017
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Ghidului de diagnostic si tratament în fenilcetonurie

1082862. DEC. ORDA 247/04 decembrie 2012 - M. Of. nr. 840 - 13.XII.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 146A din 11 octombrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrate nr. 6 din 21 mai 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel în asteptare pentru telefoanele mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 iunie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 70/2012

1053003. DEC. ORDA 114/15 iunie 2012 - M. Of. nr. 423 - 26.VI.2012
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile

1049584. DEC. ORDA 70/29 mai 2012 - M. Of. nr. 381 - 07.VI.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 6 pronuntate la data de 21 mai 2012, având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile

1000935. DEC. ORDA 253/22 septembrie 2011 - M. Of. nr. 698 - 03.X.2011
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile

523896. DEC. ORDA 192/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 845 - 19.IX.2005
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile si pe Internet


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi