S-au gasit 14 rezultate in 0.2361 secunde.
Inapoi

1418181. H. G 852/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 957 - 04.XII.2017
privind aprobarea circumstantelor si procedura specifică aferente etapei 1 a programului esential de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8”
Rectificare - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018

1356922. O. MMAP 1203/28 iunie 2016 - M. Of. nr. 35 - 12.01.2017
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnita, ROSCI0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana si ROSPA0024 Gruia-Gârla Mare, doar trupul care se suprapune partial cu ROSCI0306 Jiana

1050743. D. PRES 404/12 iunie 2012 - M. Of. nr. 398 - 14.VI.2012
privind acordarea Drapelului de luptă Centrului 21 Cartiruire Trupe si Administrare Cazărmi „Anghel Saligny”

987524. H. G 696/06 iulie 2011 - M. Of. nr. 512 - 20.VII.2011
pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului în suprafată de 30,5632 ha, aflat în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva, prin Directia Silvică Suceava, Ocolul Silvic Pojorâta, în vederea realizării obiectivului “Pârtii de schi omologate si transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău - Faza I”, beneficiar Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc

973905. H. G 395/13 aprilie 2011 - M. Of. nr. 323 - 10.V.2011
privind realizarea programului national de interes strategic “Transportor blindat pentru trupe 8x8”

874956. DEC. ORDA 138/14 decembrie 2009 - M. Of. nr. 910 - 24.XII.2009
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică
Protocol referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică

859697. DEC. AIPPIMM 249/21 octombrie 2009 - M. Of. nr. 730 - 28.X.2009
a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentruprofitul brut reinvestit, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 61/2009

844758. DEC. ORDA 97/11 august 2009 - M. Of. nr. 576 - 19.VIII.2009
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică

836519. H. CAFR 144/23 iunie 2009 - M. Of. nr. 470 - 08.VII.2009
privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentrupersoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

415310. D. PRES 249/23 iunie 2000 - M. Of. 296 - 29.VI.2000
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare

1915511. L. P 106/27 iunie 2000 - M. Of. 296 - 29.VI.2000
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare

2171612. OG. G 37/23 iulie 1999 - M. Of. 358 - 28.VII.1999
privind tranzitul trupelor straine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, pâna la reluarea sesiunii parlamentare

1868513. H. P 29/1 iulie 1999 - M. Of. 320 - 5.VII.1999
pentru modificarea si completarea Hotarârii Parlamentului nr. 18/1999 privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a esaloanelor de transport, cu trupe si tehnica militara, reprezentând contingentele KFOR in Kosovo (Republica Federala Iugoslavia) ale Republicii Polone si Republicii Cehe

1867414. H. P 18/17 iunie 1999 - M. Of. 281 - 18.VI.1999
privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a esaloanelor de transport, cu trupe si tehnica militara, reprezentând contingentele KFOR in Kosovo (Republica Federala Iugoslavia) ale Republicii Polone si Republicii Cehe
Modificari si completari:
-H. P 29/1 iulie 1999 - M. Of. 320 - 5.VII.1999


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi