S-au gasit 178 rezultate in 0.2413 secunde.
Inapoi

1479391. H. G 189/29 martie 2019 - M. Of. nr. 257 - 03.IV.2019
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, semnat la Ankara la 15 octombrie 2018
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale

1478252. O. ANPC 550/04 decembrie 2018 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2019
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind procedura de notificare, modelul formularului de notificare si modelul documentului emis de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor în urma notificării, precum si aspecte privind marca de responsabilitate, în cazul operatorilor economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spatiul Economic European si Turcia

1474403. O. ANPC 423/11 septembrie 2018 - M. Of. nr. 798 - 18.IX.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind situatiile în care se pot dispune suspendarea si retragerea autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase pentru operatorii economici autorizati, respectiv procedura de reautorizare, precum si situatiile în care se poate dispune interzicerea efectuării de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase pe teritoriul României de către operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spatiul Economic European si Turcia

1453774. H. S 69/29 mai 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Al doilea Raport anual privind Instrumentul pentru refugiatii din Turcia - COM (2018) 91 final

1375115. H. S 43/25 aprilie 2017 - M. Of. nr. 297 - 26.IV.2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Declaratiei UE - Turcia - COM (2016) 792

1373236. O. ANCPI 352/23 martie 2017 - M. Of. nr. 268 - 18.IV.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Turceni, judetul Gorj

1345337. L. P 223/17 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 934 - 21.XI.2016
pentru instituirea Zilei Limbii Turce

1345348. D. PRES 963/16 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 934 - 21.XI.2016
privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Turce

1310179. H. S 73/03 mai 2016 - M. Of. nr. 379 - 18.V.2016
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Următoarele etape operationale ale cooperării dintre UE si Turcia în domeniul migratiei - COM (2016) 166 final

13089710. H. CD 43/10 mai 2016 - M. Of. nr. 365 - 12.V.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Următoarele etape operationale ale cooperării dintre UE si Turcia în domeniul migratiei COM (2016) 166

13057211. H. G 294/20 aprilie 2016 - M. Of. nr. 317 - 26.IV.2016
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier, semnat la Bucuresti la 1 aprilie 2015
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier

13059012. H. G 314/20 aprilie 2016 - M. Of. nr. 319 - 26.IV.2016
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei si hidrologiei, semnat la Bucuresti la 1 aprilie 2015
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei si hidrologiei

12797013. L. P 333/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 945 - 21.XII.2015
privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minoritătii tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez

12797114. D. PRES 1001/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 945 - 21.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minoritătii tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez

12702115. H. G 848/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
pentru aprobarea aderării Ministerului Apărării Nationale din România la Aranjamentul tehnic dintre Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării nationale din Republica Polonia, seful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) si ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finantarea, administrarea si sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC), semnat la 8 octombrie 2013
Aranjament tehnic între Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării nationale din Republica Polonia, seful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) si ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finantarea, administrarea si sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC)

12661416. O. MECS 5113/01 septembrie 2015 - M. Of. nr. 762 - 13.X.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea programei iscoiare pentru disciplina Limba turcă - limba modernă 2, clasele a V-a - a VIII-a

12320217. O. ANAF 654/11 martie 2015 - M. Of. nr. 218 - 01.IV.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor care reglementează comertul preferential dintre Uniunea Europeană si tările partenere, precum si a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

12277218. H. G 105/18 februarie 2015 - M. Of. nr. 161 - 09.III.2015
privind aprobarea stemei orasului Turceni, judetul Gorj

11971419. H. G 778/10 septembrie 2014 - M. Of. nr. 671 - 12.IX.2014
privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a conductei Turburea-Turceni, aflata în administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, aprobarea actului aditional nr. 6 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, precum si actualizarea inventarului centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

11918420. H. G 640/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 583 - 05.VIII.2014
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Tokyo la 30 august 2013 si la 14 noiembrie 2013 si la Bucuresti la 13 septembrie 2013 si la 25 noiembrie 2013 dintre Guvernul României si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internatională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internatională, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

11805421. H. G 451/28 mai 2014 - M. Of. nr. 407 - 02.VI.2014
privind recunoasterea asociatiei “Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România” ca fiind de utilitate publică

11742722. O. MCU 2199/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 306 - 25.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria sit, grupa valorică A, a sitului arheologic “Mănăstirea Bizere” - punct Fântâna Turcului din extravilanul comunei Frumuseni, judetul Arad

11738123. H. G 286/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 302 - 24.IV.2014
privind organizarea la Bucuresti, în perioada 15-16 mai 2014, a Reuniunii conducătorilor administratiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene si Turcia

11662424. O. MCU 2130/11 martie 2014 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind schimbarea grupei valorice a monumentului istoric “Ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul-Biserica Rosie”, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod PH-II-m-B-16775, din Târgsoru Vechi, judetul Prahova, în grupa valorică „A”

11646725. O. ANAF 301/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 167 - 07.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere si a certificatelor A TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia si a emiterii dovezilor de origine preferentială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE si Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007

11634526. DEC. PM 70/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 146 - 27.II.2014
privind eliberarea domnului Mihai Turcanu din functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

11543327. H. G 1147/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 26 - 14.I.2014
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind functionarea si activitătile Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir" de la Istanbul si ale Centrului Cultural Turc "Yunus Emre" de la Bucuresti, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind functionarea si activitătile Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul si ale Centrului Cultural Turc "Yunus Emre" de la Bucuresti

11518228. O. MS 1567/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 834 - 24.XII.2013
al ministrului sănătătii pentru acreditarea unitătii sanitare Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara pentru activitătile de bancă de celule stern hematopoietice centrate si din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare si distributie) si transplant de celule stern hematopoietice centrale si din sângele periferic

11495229. H. G 1022/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 807 - 19.XII.2013
pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea si prevenirea importului, exportului, tranzitului si transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013
Protocol Intre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind Interzicerea si prevenirea importului, exportului, tranzitului si transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale

11332930. H. G 715/18 septembrie 2013 - M. Of. nr. 598 - 25.IX.2013
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere privind întelegerile europene în domeniul organizatiilor, programelor si activitătilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) între ministrul apărării nationale al Regatului Belgiei si Ministerul Apărării al Republicii Cehia si Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei si ministrul apărării al Republicii Finlanda si ministrul apărării al Republicii Franceze si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania si ministrul apărării al Republicii Elene si Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării si Ministerul Apărării al Republicii Italiene si ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg si ministrul apărării al Regatului Olandei si ministrul apărării al Regatului Norvegiei si Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării nationale si ministrul apărării al Republicii Portugheze si Guvernul României reprezentat de ministrul apărării si ministrul apărării al Regatului Spaniei si Guvernul Regatului Suediei reprezentat de ministrul pentru apărare si ministrul apărării nationale al Republicii Turcia si secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si Aranjamentului Grupării Europene de Cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) dintre ministrul apărării nationale al Regatului Belgiei si Ministerul Apărării al Republicii Cehia si Ministerul” Apărării al Regatului Danemarcei si ministrul apărării ai Republicii Finlanda si ministrul apărării al Republicii Franceze si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania si ministrul apărării al Republicii Elene si Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării si Ministerul Apărării ai Republicii Italiene si ministrul apărării al Regatului Olandei si ministrul apărării al Regatului Norvegiei si Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării nationale si ministrul apărării al Republicii Portugheze si Guvernul României reprezentat de ministrul apărării si ministrul apărării al Regatului Spaniei si Guvernul Regatului Suediei reprezentat de Ministerul pentru Apărare si ministrul apărării nationale al Republicii Turcia si secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord privind cooperarea în realizarea proiectelor de cercetare si tehnologie pentru apărare, semnate la Bucuresti la 12 martie 2007
Memorandum de întelegere privind întelegerile europene în domeniul organizatiilor, programelor si activitătilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) între ministrul apărării nationale al Regatului Belgiei si Ministerul Apărării al Republicii Cehia si Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei si ministrul apărării al Republicii Finlanda si ministrul apărării al Republicii Franceze si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania si ministrul apărării al Republicii Elene si Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării si Ministerul Apărării al Republicii Italiene si ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg si ministrul apărării al Regatului Olandei si ministrul apărării al Regatului Norvegiei si Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării nationale si ministrul apărării al Republicii Portugheze si Guvernul României reprezentat de ministrul apărării si ministrul apărării al Regatului Spaniei si Guvernul Regatului Suediei reprezentat de ministrul pentru apărare si ministrul apărării nationale al Republicii Turcia si secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord
Aranjamentul Grupării Europene de Cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) dintre ministrul apărării nationale al Regatului Belgiei si Ministerul Apărării al Republicii Cehia si Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei si ministrul apărării ai Republicii Finlanda si ministrul apărării al Republicii Franceze si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania si ministrul apărării al Republicii Elene si Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării si Ministerul Apărării al Republicii Italiene si ministrul apărării al Regatului Olandei si ministrul apărării al Regatului Norvegiei si Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării nationale si ministrul apărării al Republicii Portugheze si Guvernul României reprezentat de ministrul apărării si ministrul apărării al Regatului Spaniei si Guvernul Regatului Suediei reprezentat de Ministerul pentru Apărare si ministrul apărării nationale al Republicii Turcia si secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord privind cooperarea în realizarea proiectelor de cercetare si tehnologie pentru apărare

11165131. O. MFP 808/13 iunie 2013 - M. Of. nr. 372 - 21.VI.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru aprobarea întelegerii comune a Subcomitetului Fiscal Nabucco cu privire la paragraful 2 al articolului 11 din Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la 13 iulie 2009

11165232. O. ME 1422/18 iunie 2013 - M. Of. nr. 372 - 21.VI.2013
al ministrului economiei pentru aprobarea întelegerii comune a Subcomitetului Fiscal Nabucco cu privire la paragraful 2 al articolului 11 din Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la 13 iulie 2009

11120233. H. G 291/21 mai 2013 - M. Of. nr. 303 - 28.V.2013
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Tokyo la 19 iulie 2012 si la Bucuresti la 26 iulie 2012 între Guvernul României si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internatională la Acordul de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

11088734. O. MAE 621/22 aprilie 2013 - M. Of. nr. 266 - 13.V.2013
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Protocolului aditional la Programul de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia în domeniile învătământului, culturii si artei, mass-mediei, tineretului si sportului, semnat la Bucuresti la 3 martie 2008, semnat la Ankara la 14 martie 2013
Protocol aditional la Programul de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia în domeniile învătământului, culturii si artei, mass-mediei, tineretului si sportului, semnat la Bucuresti la 3 martie 2008

11023335. O. MCU 2121/28 februarie 2013 - M. Of. nr. 192 - 05.IV.2013
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a imobilului Conacul Ion C. Păunescu din str. Sf. Ilie nr. 40, orasul Turceni, judetul Gorj

10877836. O. MECTS 6389/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 12 - 08.I.2013
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Programei de evaluare nationala pentru elevii clasei a VIII-a la disciplina limba si literatura italiană maternă si a Programei de bacalaureat national la disciplina limba turcă modernă

10607537. H. G 734/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 534 - 01.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

10578538. H. G 694/11 iulie 2012 - M. Of. nr. 493 - 18.VII.2012
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia în domeniul afacerilor europene, semnat la Bucuresti la 4 aprilie 2012
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia în domeniul afacerilor europene

10465939. DEC. PM 249/23 mai 2012 - M. Of. nr. 351 - 23.V.2012
privind numirea domnului Mihai Turcanu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

10186240. H. G 1278/27 decembrie 2011 - M. Of. nr. 933 - 29.XII.2011
pentru denuntarea Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind tranzitul prin teritoriul Republicii Socialiste România al gazelor naturale din URSS către Turcia, Grecia si alte tări, încheiată la Moscova la 29 decembrie 1986, si a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind extinderea capacitătilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru cresterea livrărilor de gaze naturale din Federatia Rusă în terte tări si în România, semnată la Moscova la 25 octombrie 1996

10149341. H. G 1205/06 decembrie 2011 - M. Of. nr. 884 - 14.XII.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Paris la 3 august 2011 si la Bucuresti la 18 august 2011 între Guvernul României si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internatională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internatională, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005
Rectificare - M. Of. nr. 328 - 15.V.2012

10120742. D. PRES 867/28 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 854 - 02.XII.2011
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2010

10121443. L. P 227/29 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 854 - 02.XII.2011
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2010
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

10092444. H. G 1077/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 821 - 21.XI.2011
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Statul Major General din Republica Turcia privind cooperarea în domeniile hidrografiei si oceanografiei, semnat la Istanbul la 14 iunie 2011
Protocol între Ministerul Apărării Nationale din România si Statul Major General din Republica Turcia privind cooperarea în domeniile hidrografiei si oceanografiei

10082745. H. G 1043/19 octombrie 2011 - M. Of. nr. 807 - 15.XI.2011
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 288/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

10050046. H. G 1085/27 octombrie 2011 - M. Of. nr. 759 - 27.X.2011
privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Turcia

9873147. H. G 702/13 iulie 2011 - M. Of. nr. 510 - 19.VII.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Paris la 9 februarie 2011 si la Bucuresti la 18 februarie 2011, între Guvernul României si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internatională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internatională, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

9836948. O. ANAF 5015/20 iunie 2011 - M. Of. nr. 457 - 30.VI.2011
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

9680449. H. G 288/23 martie 2011 - M. Of. nr. 234 - 04.IV.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Complexul Energetic Turceni - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

9186850. H. G 609/23 iunie 2010 - M. Of. nr. 521 - 27.VII.2010
pentru aprobarea Acordului privind cooperarea între autoritătile de frontieră/gardă de coastă din statele riverane Mării Negre, deschis spre semnare la Istanbul, Republica Turcia, la 8 noiembrie 2006 si semnat de către partea română la Burgas, Republica Bulgaria, la 23 octombrie 2007
Acord privind cooperarea între autoritătile de frontieră/gardă de coastă din statele riverane Marii Negre

9106351. L. P 114/16 iunie 2010 - M. Of. nr. 424 - 24.VI.2010
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operatiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operatiunii Black Sea Harmony

9106452. D. PRES 595/15 iunie 2010 - M. Of. nr. 424 - 24.VI.2010
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operatiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009

8937753. L. P 57/22 martie 2010 - M. Of. nr. 202 - 31.III.2010
pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009
Acord între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco

8937854. D. PRES 375/20 martie 2010 - M. Of. nr. 202 - 31.III.2010
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009

8750455. D. PRES 1901/22 decembrie 2009 - M. Of. nr. 912 - 24.XII.2009
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009

8738656. H. G 1585/16 decembrie 2009 - M. Of. nr. 894 - 21.XII.2009
privind recunoasterea asociatiei „Camera de Comert si Industrie România-Turcia" ca fiind de utilitate publică

8101957. L. P 54/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 223 - 07.IV.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unele centrale electrice si termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

8102058. D. PRES 475/31 martie 2009 - M. Of. nr. 223 - 07.IV.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unele centrale electrice si termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

8018059. L. P 21/27 februarie 2009 - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea tn domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor

8018160. D. PRES 379/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007

7996561. H. G 114/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 131 - 03.III.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 26 septembrie 2008 si la Ankara la 10 octombrie 2008Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Rectificare - M. Of. nr. 364 - 29.V.2009

7968062. L. P 12/17 februarie 2009 - M. Of. nr. 107 - 23.II.2009
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 3 martie 2008
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor

7968163. D. PRES 318/16 februarie 2009 - M. Of. nr. 107 - 23.II.2009
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 3 martie 2008

7818464. H. G 1646/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 856 - 19.XII.2008
privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a lignitului nr. 2.603/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A.

7818565. H. G 1647/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 856 - 19.XII.2008
privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a lignitului nr. 2.602/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A.

7814866. H. G 1640/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 853 - 18.XII.2008
pentru aprobarea Protocolului semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007, de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetătenilor lor, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004
Protocol de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetătenilor lor, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004

7785767. L. P 287/14 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 830 - 10.XII.2008
pentru ratificarea Acordului maritim dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucuresti la 3 martie 2008
Acord maritim între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia

7785868. D. PRES 1117/13 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 830 - 10.XII.2008
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului maritim dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucuresti la 3 martie 2008

7787069. H. G 1552/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 831 - 10.XII.2008
1.552. - Hotărâre pentru aprobarea Programului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia în domeniile învătământului, culturii si artei, mass-mediei, tineretului si sportului, semnat la Bucuresti la 3 martie 2008
Program de cooperare între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia în domeniile învătământului, culturii si artei, mass-mediei, tineretului si sportului

7776570. H. G 1494/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 822 - 08.XII.2008
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Tokyo la 20 august 2008 si la Bucuresti la 4 septembrie 2008, între Guvernul României si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

7720371. O. MECT 4642/30 iunie 2008 - M. Of. nr. 776 - 19.XI.2008
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea programelor scolare pentru disciplina Limba turcă - limba modernă 2, clasele a IX-a - a XII-a

7607872. OUG. G 117/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 686 - 08.X.2008
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unele centrale electrice si termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

7600073. H. G 1192/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 679 - 02.X.2008
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Turceni - S.A.", aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificare Activelor Statului

7585674. H. G 1123/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 666 - 25.IX.2008
privind recunoasterea asociatiei „Uniunea Democrată Turcă din România" ca fiind de utilitate publică

7568275. H. G 1038/03 septembrie 2008 - M. Of. nr. 650 - 12.IX.2008
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind notificarea rapidă a unui accident nuclear, semnat la Bucuresti la 3 martie 2008
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind notificarea rapidă a unui accident nuclear

7343876. O. AVAS 23/24 martie 2008 - M. Of. nr. 403 - 29.V.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

7344077. O. MEF 979/28 martie 2008 - M. Of. nr. 403 - 29.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

7218178. L. P 66/21 martie 2008 - M. Of. nr. 237 - 27.III.2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari”- S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

7218279. D. PRES 409/20 martie 2008 - M. Of. nr. 237 - 27.III.2008
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari”- S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

6999580. O. MECT 2530/31 octombrie 2007 - M. Of. nr. 861 - 17.XII.2007
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea programelor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învătământul preuniversitar la Limba si literatura slovacă - educatoare, învătători, profesori, Limba si literatura turcă - institutori, profesori, Limba si literatura rusă maternă - profesori, Limba si literatura germană - educatoare, învătători, profesori

6958081. OUG. G 136/28 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 817 - 30.XI.2007
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

6804282. H. G 1070/05 septembrie 2007 - M. Of. nr. 637 - 18.IX.2007
privind aprobarea Amendamentului, semnat la Bucuresti la 16 mai 2007, la art. X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperarea în domeniul instruirii militare, semnat la Bucuresti la 22 august 1992
Amendament la art. X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperarea în domeniul instruirii militare

6572383. L. P 138/17 mai 2007 - M. Of. nr. 348 - 22.V.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO" si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

6572484. D. PRES 554/16 mai 2007 - M. Of. nr. 348 - 22.V.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO" si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

6512785. O. ANAF 4822/13 aprilie 2007 - M. Of. nr. 283 - 27.IV.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere si a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE- Turcia

6322886. H. G 14/10 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2007
pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Directia Generală a Arhivelor Statului de pe lângă Cabinetul Primului-Ministru al Republicii Turcia, semnat la Bucuresti la 30 octombrie 2006
Protocol de cooperare între Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Directia Generală a Arhivelor Statului de pe lângă Cabinetul Primului-Ministru al Republicii Turcia

6241487. OUG. G 109/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1031 - 27.XII.2006
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

6046488. H. G 1264/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 795 - 21.IX.2006
privind aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat a unei cantităti de cărbune energetic pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A

5937989. L. P 303/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 644 - 26.VII.2006
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică si tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică si tehnică

5938090. D. PRES 928/10 iulie 2006 - M. Of. nr. 644 - 26.VII.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică si tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006

5921091. L. P 318/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 624 - 19.VII.2006
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

5921192. D. PRES 955/13 iulie 2006 - M. Of. nr. 624 - 19.VII.2006
privind promulgarea Legii pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

5808093. L. P 214/24 mai 2006 - M. Of. nr. 462 - 29.V.2006
pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Turcia privind asistenta judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005
Acord între România si Republica Turcia privind asistenta judiciară în materie civilă

5808194. D. PRES 769/23 mai 2006 - M. Of. nr. 462 - 29.V.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Turcia privind asistenta judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005

5773695. L. P 140/12 mai 2006 - M. Of. nr. 424 - 17.V.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

5773796. D. PRES 660/10 mai 2006 - M. Of. nr. 424 - 17.V.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

5670697. L. P 76/23 martie 2006 - M. Of. nr. 288 - 30.III.2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

5670798. D. PRES 365/22 martie 2006 - M. Of. nr. 288 - 30.III.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

5667299. DEC. PM 34/27 martie 2006 - M. Of. nr. 285 - 29.III.2006
privind eliberarea domnului Valeriu Turcan din functia de presedinte al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

56553100. D. PRES 350/21 martie 2006 - M. Of. nr. 268 - 24.III.2006
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Turcia privind asistenta judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005

56318101. H. G 296/02 martie 2006 - M. Of. nr. 232 - 15.III.2006
pentru aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat a unor cantităti de cărbune energetic pentru societătile comerciale “Termoelectrica“ - S.A. Bucuresti, “Complexul Energetic Craiova“ - S.A., “Complexul Energetic Turceni“ - S.A., “Complexul Energetic Rovinari“ - S.A., “Colterm“ - S.A. Timisoara si “Electrocentrale Oradea“ - S.A.

55997102. OUG. 15/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 189 - 28.II.2006
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale
Modificari si completari:
-L. P 140/12 mai 2006 - M. Of. nr. 424 - 17.V.2006

53983103. OUG. 168/24 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1110 - 08.XII.2005
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale
Modificari si completari:
-OUG. 15/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 189 - 28.II.2006

53756104. L. P 348/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1087 - 02.XII.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

53757105. D. PRES 1165/25 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1087 - 02.XII.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

53271106. L. P 308/25 octombrie 2005 - M. Of. nr. 997 - 10.XI.2005
pentru aprobarea Deciziei Comitetului mixt România-Turcia nr. 12/2005 referitoare la decizia de amendare a Protocolului D privind definirea notiunii de produse originare si metodele de cooperare administrativă, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 05.I.2006
Rectificare - M. Of. nr. 296 - 03.IV.2006

53272107. D. PRES 1021/24 octombrie 2005 - M. Of. nr. 997 - 10.XI.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Deciziei Comitetului mixt România-Turcia nr. 12/2005 referitoare la decizia de amendare a Protocolului D privind definirea notiunii de produse originare si metodele de cooperare administrativă, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997

52665108. L. P 257/21 septembrie 2005 - M. Of. nr. 890 - 05.X.2005
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005
Acord de împrumut între România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni

52666109. D. PRES 924/19 septembrie 2005 - M. Of. nr. 890 - 05.X.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

51971110. H. G 918/11 august 2005 - M. Of. nr. 766 - 23.VIII.2005
privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni“ - S.A.

51780111. D. PRES 805/08 august 2005 - M. Of. nr. 731 - 11.VIII.2005
privind supunerea spre aprobare Parlamentului a Deciziei Comitetului mixt România-Turcia nr. 12/2005 referitoare la Decizia de amendare a Protocolului D privind definirea notiunii de produse originare si metodele de cooperare administrativă în cadrul Acordului de comert liber dintre România si Turcia

51725112. H. G 858/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 721 - 09.VIII.2005
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public în domeniul public al comunei Podu Turcului si în administrarea Consiliului Local al Comunei Podu Turcului, judetul Bacău

50743113. OUG. 70/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 572 - 04.VII.2005
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale
Modificari si completari:
-L. P 348/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1087 - 02.XII.2005

50497114. D. PRES 514/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 521 - 20.VI.2005
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

49778115. H. G 402/05 mai 2005 - M. Of. nr. 405 - 13.V.2005
privind atribuirea denumirii “Dimitrie Cantemir” Institutului Cultural Român de la Istanbul, Republica Turcia

48431116. L. P 16/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

48432117. D. PRES 73/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

48204118. O. ANSVSA 28/07 februarie 2005 - M. Of. nr. 138 - 15.II.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditii speciale ce reglementează activitătile de import în România de produse din peste originare din Republica Turcia

47518119. O. MECO 896/22 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1272 - 30.XII.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Turcia si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005

47088120. H. G 2168/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1201 - 15.XII.2004
privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A.

46889121. H. G 2161/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1167 - 09.XII.2004
pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea blocurilor energetice nr. 3 si 6 din Societatea Comercială «Complexul Energetic Turceni» - S.A.”, judetul Gorj

46759122. O. ANSVSA 86/05 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1150 - 06.XII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de smochine, alune de pădure, fistic si de anumite produse derivate din acestea, originare ori expediate din Republica Turcia

46760123. O. MAPDR 795/03 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1150 - 06.XII.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de smochine, alune de pădure, fistic si de anumite produse derivate din acestea, originare ori expediate din Republica Turcia

46761124. O. MS 1352/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1150 - 06.XII.2004
al ministrului sănătătii privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de smochine, alune de pădure, fistic si de anumite produse derivate din acestea, originare ori expediate din Republica Turcia

46762125. O. ANPC 286/15 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1150 - 06.XII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea conditiilor speciale în care se face importul de smochine, alune de pădure, fistic si de anumite produse derivate din acestea, originare ori expediate din Republica Turcia

46327126. OUG. 97/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1083 - 22.XI.2004
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale
Modificari si completari:
-L. P 16/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2005
-L. P 348/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1087 - 02.XII.2005

46214127. L. P 458/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare

46215128. D. PRES 867/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004

45475129. H. G 1637/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 951 - 18.X.2004
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Montare instalatii de desulfurare gaze arse la blocurile energetice nr. 3, 4, 5 si 6 din Societatea Comercială «Complexul Energetic Turceni» - S.A.”, judetul Gorj

45024130. H. BNR 457/14 septembrie 2004 - M. Of. nr. 866 - 22.IX.2004
privind retragerea autorizatiei de functionare a COOPERATIVEI DE CREDIT SÂRGUINTA TURCENI OC

44250131. H. G 1204/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 733 - 13.VIII.2004
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere si cooperare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Organizatia pentru Dezvoltarea Industriei Mici si Mijlocii din Republica Turcia, semnat la Bucuresti la 20 mai 2004
Memorandum de întelegere si cooperare între Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Organizatia pentru Dezvoltarea Industriei Mici si Mijlocii din Republica Turcia

43329132. L. P 284/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 604 - 06.VII.2004
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetătenilor statelor lor si a străinilor aflati în situatie ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la Bucuresti la 19 ianuarie 2004
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetătenilor statelor lor si a străinilor aflati în situatie ilegală pe teritoriile acestor state

43330133. D. PRES 493/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 604 - 06.VII.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetătenilor statelor lor si a străinilor aflati în situatie ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la Bucuresti la 19 ianuarie 2004

41826134. D. PRES 240/13 aprilie 2004 - M. Of. nr. 370 - 28.IV.2004
privind înfiintarea Consulatului General al României la Izmir, Turcia

40654135. H. G 335/18 martie 2004 - M. Of. nr. 259 - 24.III.2004
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetătenilor lor, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2004
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetătenilor lor

40043136. H. G 181/12 februarie 2004 - M. Of. 168 - 26.II.2004
Hotărâre pentru acceptarea Deciziei nr. 11/2003 a Comitetului mixt România - Turcia, adoptată prin procedură scrisă la Istanbul la 21 noiembrie 2003, privind amendarea anexelor VII si VIII la Acordul de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997

39751137. DEC. CNAS 89/02 februarie 2004 - M. Of. 122 - 11.II.2004
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 119/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale

39225138. H. G 1562/18 decembrie 2003 - M. Of. 22 - 12.I.2004
privind transmiterea unor active din patrimoniul Societătii Comerciale “Electrocentrale Turceni” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., în domeniul public al comunei Turceni, judetul Gorj

38265139. H. G 1311/13 noiembrie 2003 - M. OF. 883 - 11.XII.2003
privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 30 mai 2003, pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999

37515140. H. BNR 42/22 octombrie 2003 - M. OF. 760 - 29.X.2003
privind încetarea măsurii de administrare specială a Cooperativei de credit “Sârguinta” Turceni

36332141. H. CCCD 2/25 iulie 2003 - M. OF. 550 - 31.VII.2003
privind instituirea măsurii de administrare specială la cooperativele de credit: “Câmpia” Budesti, judetul Bistrita-Năsăud, “Carasul” Resita, judetul Caras-Severin, “Înfrătirea” Ciocănesti, judetul Călărasi, “Sfânta Maria” Brezoaele, judetul Dâmbovita, “Stăruinta” Bărbătesti si “Sârguinta” Turceni, judetul Gorj, “Răscoala 1907” Iancu Jianu, judetul Olt, “Cetatea Almasului” Almasu si “Avântul” Ileanda, judetul Sălaj, “Glavesul” Movila Banului, judetul Buzău, “Salina” Ocna Sibiului, judetul Sibiu, si “Unirea” Alba Iulia, judetul Alba

35107142. H. G 524/8 mai 2003 - M. OF. 339 - 19.V.2003
pentru acceptarea Deciziei nr. 10/2003 a Comitetului mixt România - Turcia, adoptată prin procedură scrisă, privind modificarea Protocolului D al Acordului de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997

34163143. DEC. CNAS 119/27 februarie 2003 - M. OF. 186 - 25.III.2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale

33112144. H. G 1545/18 decembrie 2002 - M. Of. 9 - 10.I.2003
pentru aprobarea Protocolului dintre guvernele României, Republicii Turcia si Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul asistentei umanitare de urgentă, semnat la Cesme la 15 mai 2002
Protocol între guvernele României, Republicii Turcia si Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul asistentei umanitare de urgentă

31918145. L. P 572/23 octombrie 2002 - M. Of. 820 - 13.XI.2002
pentru ratificarea Protocolului aditional la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, semnat la Ankara la 19 februarie 2002
Protocol aditional la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966

31919146. D. PRES 833/22 octombrie 2002 - M. Of. 820 - 13.XI.2002
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, semnat la Ankara la 19 februarie 2002

31701147. L. P 551/14 octombrie 2002 - M. Of. 785 - 29.X.2002
pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999
Acord între România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale

31702148. D. PRES 800/10 octombrie 2002 - M. Of. 785 - 29.X.2002
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999

29669149. D. PRES 507/6 iunie 2002 - M. Of. 400 - 11.VI.2002
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999

29596150. H. BNR 40/31 mai 2002 - M. Of. 384 - 5.VI.2002
privind numirea administratorului special la Banca Turco-Română - S.A.

29276151. H. BNR 37/30 aprilie 2002 - M. Of. 321 - 15.V.2002
privind retragerea autorizatiei de functionare si declansarea procedurii falimentului Băncii Turco-Române - S.A.

29027152. H. G 295/28 martie 2002 - M. Of. 278 - 25.IV.2002
pentru acceptarea Deciziei nr. 8/2001 a Comitetului mixt România-Turcia privind modificarea Protocolului D referitor la definirea conceptului de "Produse originare” si metodele de cooperare administrativă, la Acordul de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997

27879153. H. G 53/17 ianuarie 2002 - M. Of. 71 - 31.I.2002
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2001
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protectiei mediului

27302154. L. P 745/7 decembrie 2001 - M. Of. 835 - 27.XII.2001
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun si Constanta, semnat la Ankara la 15 iulie 1996 Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun si Constanta

27303155. D. PRES 1054/6 decembrie 2001 - M. Of. 835 - 27.XII.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun si Constanta, semnat la Ankara la 15 iulie 1996

25718156. H. G 930/20 septembrie 2001 - M. Of. 613 - 28.IX.2001
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei "CTE Turceni - Reabilitarea grupurilor nr. 4 si 5 de 330 MW"

24173157. H. G 493/24 mai 2001 - M. Of. 290 - 1.VI.2001
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea tripartită în domeniul turismului, semnat la Sinaia la 11 martie 1999
Acord între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea tripartită în domeniul turismului

23450158. H. G 323/15 martie 2001 - M. Of. 159 - 29.III.2001
pentru acceptarea Deciziei nr. 6/2000 a Comitetului mixt România–Turcia, adoptata la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului D la Acordul de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997

4275159. D. PRES 391/12 octombrie 2000 - M. Of. 534 - 30.X.2000
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind infiintarea si functionarea de center culturale, semnat la Constanta la 18 aprilie 1996

19211160. L. P 175/18 octombrie 2000 - M. Of. 534 -30.X.2000
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind înfiintarea si functionarea de centre culturale, semnat la Constanta la 18 aprilie 1996
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind înfiintarea si functionarea de centre culturale

8392161. H. G 882/28 septembrie 2000 - M. Of. 500 - 11.X.2000
pentru aprobarea Acordului de modificarea art. X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apararii Nationale al Romaniei si Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperare an domeniul instruirii militare, semnat la Brasov la 12 iulie 2000
Acord de modificare a art. X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apararii Nationale al Romaniei si Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperare in domeniul instruirii militare

4039162. D. PRES 130/20 aprilie 2000 - M. Of. 490 - 9.X.2000
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei consulare dintre România si Republica Turcia, semnată la Ankara la 6 iulie 1999

4254163. D. PRES 370/2 octombrie 2000 - M. Of. 490 - 9.X.2000
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei consulare dintre România si Republica Turcia, semnată la Ankara la 6 iulie 1999

8049164. H. G 682/17 august 2000 - M. Of. 406– 29.VIII.2000
pentru aprobarea Protocolui dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Statul Major General al Republicii Turcia cu privire la cooperarea in domeniul istoriei, al muzeelor si al arhivelor militare, semnat la Istanbul la 16 mai 2000
Protocol intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Statul Major General al Republicii Turcia cu privire la cooperarea in domeniul istoriei, al muzeelor si al arhivelor militare

8284165. H. G 147/29 februarie 2000 - M. Of. 94 - 1.III.2000
privind aprobarea cheltuielilor efectuate de unitãtile sanitare pentru înlãturarea efectelor cutremurului din Republica Turcia

8250166. H. G 112/11 februarie 2000 - M. Of. 73 - 18.II.2000
pentru acceptarea Deciziei nr. 3/1999 a Comitetului mixt România-Turcia privind modificarea Protocolului D la Acordul de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997

8151167. H. G 11/12 ianuarie 2000 - M. Of. 14 - 17.I.2000
pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul stiintei si tehnologiei dintre Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare din România si Consiliul pentru Cercetare Stiintifică si Tehnică din Turcia (TUBITAK), semnat la Ankara 1a.6 iulie 2000
Acord privind cooperarea în domeniul stiintei si tehnologiei între Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare din România si Consiliul pentru Cercetare Stiintifică si Tehnică din Turcia (TUBITAK)

17457168. H. G 1017/9 decembrie 1999 - M. Of. 618 - 17.XII.1999
privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Consiliului Local al Comunei Podu Turcului, judetul Bacau in administrarea Ministerului Public

17469169. H. G 1029/14 decembrie 1999 - M. Of. 617 - 16.XII.1999
privind acordarea de catre Ministerul Apararii Nationale a unui ajutor umanitar populatiei sinistrate din Republica Turcia, afectata de cutremurul din 12 noiembrie 1999

18701170. H. P 45/11 noiembrie 1999 - M. Of. 556 - 15.XI.1999
privind trecerea pe teritoriul României a unui tren ce transportã un spital militar de campanie cu efective si tehnica din dotare din Republica Turcia în Republica Cehã

17312171. H. G 858/18 octombrie 1999 - M. Of. 520 - 27.X.1999
pentru aprobarea Protocolului privind cooperarea reciproca dintre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale din România si Ministerul Muncii si Securitatii Sociale din Republica Turcia, semnat la Ankara la 6 iulie 1999
Protocol privind cooperarea reciproca între Ministerul Muncii si Protectiei Sociale din România si Ministerul Muncii si Securitatii Sociale din Republica Turcia

7262172. D. PRES 327/7 octombrie 1999 - M. Of. 497 - 14.X.1999
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope, spalarii banilor, traficului de arme si persoane si altor infractiuni grave, semnat la Antalya la 16 aprilie 1998

18911173. L. P 154/11 octombrie 1999 - M. Of. 497 - 14.X.1999
pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope, spalarii banilor, traficului de arme si persoane si altor infractiuni grave, semnat la Antalya la 16 aprilie 1998
Acord de cooperare între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope, spalarii banilor, traficului de arme si persoane si altor infractiuni grave

17208174. H. G 746/13 septembrie 1999 - M. Of. 452 - 17.IX.1999
pentru acceptarea Deciziei Comitetului Mixt România-Turcia privind modificarea Protocolului D al Acordului de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr. 218/1997, precum si pentru rectificarea versiunii în limba româna a paragrafului 6 al Art. 15 din protocol

17139175. H. G 674/23 august 1999 - M. Of. 411 - 27.VIII.1999
privind acordarea de catre Minsterul Apararii Nationale a unui ajutor umanitar pentru populatia sinistrata din republica Turcia, afectata de cutremurul din 17 august 1999

17130176. H. G 664/19 august 1999 - M. Of. 400 - 24.VIII.1999
privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Turcia

16750177. H. G 248/1 aprilie 1999 - M. Of. 153 - 14.IV.1999
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea vamala si asistenta administrativa reciproca pentru prevenirea, investigarea si combaterea infractiunilor vamale, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1997
Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea vamala si asistenta administrativa reciproca pentru prevenirea, investigarea si combaterea infractiunilor vamale

16378178. H. G 126/10 martie 1998 - M. Of. 112 - 12.III.1998
privind transmiterea unei constructii si a terenului aferent, proprietate publica a statului, situate in comuna Podu Turcului, judetul Bacau, in administrarea Ministerului Justitiei
Anaxa: DATELE DE IDENTIFICARE a constructiei si a terenului aferent, proprietate publica a statului, care se transmit in administrarea Consiliului Local al Comunei Podu Turcului, judetul Bacau, in administrarea Ministerului Justitiei


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi