S-au gasit 9 rezultate in 0.1879 secunde.
Inapoi

1367481. H. G 128/16 martie 2017 - M. Of. nr. 192 - 17.III.2017
privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuintă de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuintă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2017

1175182. H. G 338/30 aprilie 2014 - M. Of. nr. 320 - 30.IV.2014
privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuintă de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuintă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2014

681763. H. G 1142/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 654 - 25.IX.2007
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum si pentru aprobarea vânzării, prin licitatie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

417444. H. G 491/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 358 - 23.IV.2004
pentru aprobarea Normelor privind functionarea si componenta Comisiei de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate închirierii sau vânzării de filme pornografice, precum si procedura de eliberare a acestei autorizatii

362845. O. CONC 136/8 iulie 2003 - M. OF. 541 - 28.VII.2003
pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind vânzările de terenuri si/sau clădiri de către autoritătile publice

244446. O. MCC 2543/6 iunie 2001 - M. Of. 332 - 21.VI.2001
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Oficiului National al Cinematografiei nr. 1/2000 pentru aprobarea vânzarii si încheierii contractelor de leasing cu clauza irevocabila de vânzare de active disponibile din patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor "România Film"

242747. H. G 528/7 iunie 2001 - M. Of. 305 - 8.VI.2001
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării actiunilor detinute la Societatea Comercială “Combinatul Siderurgic SIDEX” - S.A. Galati

234628. H. G 345/29 martie 2001 - M. Of. 161 - 30.III.2001
privind prelungirea termenului de vala­bilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzării pachetului de actiuni gestionat la Banca Agricolă - S.A.

17379. O. ONCIN 1/6 ianuarie 2000 - M. Of. 19 - 20.I.2000
pentru aprobarea vânzării si încheierii co ntractelor de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare de active disponibile din patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor "România Film"


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi