MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 790            LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 26 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

281. - Lege pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2005

 

1.093. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2005

 

282. - Lege pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2006

 

1.094. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2006

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.019 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            983. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea Listei standardelor romāne care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie

 

            997. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea modelelor standard ale Notificării referitoare la misiunea de control, Raportului de inspectie, Procesului-verbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale, precum si Īnstiintării de plată pentru debitor, destinate utilizării īn activitatea de inspectie a Inspectiei Sociale

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2005

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă contul general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, cuprinzānd venituri īn sumă de 17.624,3 milioane lei, cheltuieli īn sumă de 17.744,8 milioane lei si un deficit īn sumă de 120,5 milioane lei.

(2) Structura contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă contul general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2005, cuprinzānd venituri īn sumă de 2.186,0 milioane lei, cheltuieli īn sumă de 1.535,1 milioane lei si un excedent īn sumă de 650,9 milioane lei.

(2) Structura contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2005 este prevăzută īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 281.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 790 bis īn afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vānzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj

pe anul 2005

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.093.

 


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2006

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă contul general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, cuprinzānd venituri īn sumă de 20.277,3 milioane lei, cheltuieli īn sumă de 18.494,3 milioane lei si un excedent īn sumă de 1.783,0 milioane lei.

(2) Structura contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă contul general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2006, cuprinzānd venituri īn sumă de 2.243,3 milioane lei, cheltuieli īn sumă de 1.543,1 milioane lei si un excedent īn sumă de 700,2 milioane lei.

(2) Structura contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2006 este prevăzută īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 282.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 790 bis īn afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vānzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj

pe anul 2006

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2006 si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.094.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.019

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Silviu Văduva īn Dosarul nr. 9.705/105/2006 al Īnaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocatul P. Acsinte, si partea Mihai Dumitru, prin avocatul D. Rădescu, lipsind părtile, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei sustine admiterea criticilor formulate si constatarea neconstitutionalitătii dispozitiilor care exceptează de la exercitiul căii de atac a recursului īncheierea prin care se dispune suspendarea judecării procesului, pronuntată īn stadiul procesual al recursului.

Partea Mihai Dumitru, prin avocat D. Rădescu, arată că exceptia de neconstitutionalitate, asa cum a fost formulată īn scris de autorul său, este inadmisibilă, īntrucāt ceea ce se cere Curtii Constitutionale este constatarea „nelegalitătii” textului de lege criticat, iar nu „neconstitutionalitatea” sa. Pe fond, exceptia este neīntemeiată, dispozitiile art. 2441 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă fiind īn deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate de autor.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, critica vizānd completarea si modificarea textului de lege supus controlului, operatiune ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Īncheierea din 9 mai 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 9.705/105/2006, Īnalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 2441 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Silviu Văduva.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că, īn formularea actuală, art. 2441 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă creează o inegalitate īntre cetătenii ce pot exercita un drept procesual, īn anumite faze ale

procesului civil, si cei care nu pot uza de acest drept īn faze procesuale ulterioare. Astfel, dacă la fond sau īn apel există posibilitatea promovării recursului īmpotriva īncheierii de suspendare, īn stadiul procesual al recursului această posibilitate nu mai există. Mai mult, atitudinea subiectivă a judecătorului, care este chemat a se pronunta asupra īnrāuririi pe care o are īnceperea urmăririi penale pentru o infractiune asupra solutionării procesului pendinte, poate crea o inegalitate īntre partea care, cu rea-credintă, īsi exercită īn mod abuziv drepturile procesuale si cea care respectă cadrul legal de exercitare a acestora. Or, dispozitiile art. 2441 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă īngrădesc dreptul părtii de a se apăra īmpotriva acestor abuzuri si creează premisele arbitrariului īn situatia suspendării cauzei aflate īn faza recursului, īn temeiul art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă.

Dispozitiile legale criticate, īn opinia autorului, īncalcă si prevederile art. 123 alin. (2) din Constitutie, īntrucāt nu se mai poate vorbi de unicitatea actului de justitie atāta vreme cāt se creează o situatie distinctă īntre cei care pot ataca cu recurs īncheierile de suspendare si cei care nu pot uza de această cale de atac.

Īnalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală apreciază că dispozitiile art. 2441 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă nu īncalcă principiul egalitătii īn drepturi a cetătenilor sau cel al liberului acces la justitie. Măsura suspendării are un temei rezonabil, constānd īn existenta cercetărilor penale īntr-o cauză despre care s-a considerat că ar avea īnrāurire asupra litigiului de fond. Această măsură nu īntrerupe decāt temporar cursul judecătii, fiind dispusă pānă la finalizarea cercetărilor penale īntr-o cauză determinată.

Pe de altă parte, nu se poate sustine nici că textul mentionat ar contine dispozitii discriminatorii, deoarece tratamentul diferit instituit pentru īncheierile de suspendare pronuntate īn recurs si cele pronuntate īn etapele procesuale anterioare īsi are justificarea obiectivă, ratională, īn faptul că nu se poate admite ca, īmpotriva īncheierii prin care se rezolvă un incident procedural, să existe o cale de atac pe care legea nu o prevede cu privire la hotărārea prin care se solutionează fondul procesului, cu care īncheierea face corp comun si care este irevocabilă.

Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia este neīntemeiată, arătānd că dispozitiile legale criticate nu aduc atingere principiului egalitătii cetătenilor īn fata legii, īntrucāt acestea se aplică īn mod egal tuturor persoanelor aflate īn situatia reglementată de ipoteza normei juridice. Liberul acces la justitie, pretins a fi īncălcat de autorul exceptiei, nu īnseamnă accesul, īn toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege. Competenta de judecată si procedura sunt stabilite de legiuitor, care poate prevedea reguli deosebite, dar care să asigure părtii interesate posibilitatea de a ajunge īn fata instantelor judecătoresti.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 2441 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, cu următorul continut: „Asupra suspendării judecării procesului, instanta se va pronunta prin īncheiere care poate fi atacată cu recurs īn mod separat, cu exceptia celor pronuntate īn recurs.”

Īn sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă īncălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor īn fata legii, ale art. 21 alin. (1)-(3) referitoare la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, solutionat īntr-un termen rezonabil, precum si ale art. 124 alin. (2) cu privire la unicitatea justitiei.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, īn situatia īn care īnceperea urmăririi penale pentru o infractiune ar avea o īnrāurire hotărātoare asupra cursului judecătii, suspendarea vizează o chestiune prejudicială de a cărei solutionare ar putea depinde si hotărārea ce se va pronunta īn cauza dedusă judecătii.

Curtea constată că suspendarea cauzei īntr-o astfel de ipoteză este de natură să preīntāmpine situatiile īn care instantele judecătoresti ar pronunta hotărāri contradictorii, cu efecte nedorite asupra stabilitătii raporturilor juridice existente īntre părti. Pe de altă parte, avānd posibilitatea de a aprecia oportunitatea suspendării cursului judecătii, instanta este chemată să cenzureze toate acele cazuri care ar putea constitui pretext pentru tergiversarea judecătii. Prin urmare, lăsarea măsurii suspendării la aprecierea judecătorului, atunci cānd dezlegarea pricinii depinde de solutia pronuntată īntr-un proces penal, este menită să-i permită acestuia să-si exercite rolul activ, sanctionānd eventualele tentative de exercitare abuzivă a drepturilor procesuale, incontestabil mai eficient decāt īn situatia īn care suspendarea ar avea caracter imperativ.

Sub acest aspect, Curtea a statuat īn mod constant că reglementarea de către legiuitor, īn limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual - nu constituie o restrāngere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, īn detrimentul altor titulari de drepturi, īn egală măsură ocrotite.

Īn ceea ce priveste critica referitoare la imposibilitatea atacării cu recurs, īn mod separat, a īncheierii prin care se dispune suspendarea judecătii cauzei aflate īn faza recursului, Curtea constată că, potrivit art. 282 alin. 2 si art. 299 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, īmpotriva īncheierii susceptibile de a fi atacată separat poate fi exercitată aceeasi cale de atac precum īmpotriva hotărārii pronuntate pe fondul cauzei. Īmprejurarea că īncheierea prin care se dispune suspendarea judecării procesului este pronuntată īn faza procesuală a recursului justifică pe deplin optiunea legiuitorului īn sensul exceptării ei de la posibilitatea exercitării căii de atac prevăzute de lege pentru celelalte situatii. Astfel, īntrucāt stadiul procesual este recursul, hotărārea care solutionează cauza are caracter irevocabil. Prin urmare, īncheierea prin care se dispune suspendarea judecătii īsi īnsuseste acest caracter tocmai pentru că, pregătind pronuntarea hotărārii finale, ea urmează soarta acesteia din urmă. O atare solutie īmpiedică prelungirea excesivă a duratei procesului si contribuie la solutionarea cauzei īntr-un termen rezonabil.

De altfel, asupra constitutionalitătii prevederilor art. 2441 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, Curtea s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 630 din 29 mai 2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008. Īntrucāt nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei īn materie, considerentele deciziei amintite īsi păstrează valabilitatea si īn prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Silviu Văduva īn Dosarul nr. 9.705/105/2006 al Īnaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei standardelor romāne care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie

 

Avānd īn vedere prevederile art. 10 din Hotărārea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată, cu modificările ulterioare,

īn temeiul art. 14 din Hotărārea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor romāne care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie, din lista publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 156 din 20 iunie 2008, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 94/2008 privind aprobarea Listei standardelor romāne care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 153 din 28 februarie 2008.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Cāmpeanu

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 983.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor romāne care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie1

 

Nr. crt.

Indicativul standardului romān

OES2

Indicativul standardului european

armonizat

Titlul standardului īn limba romānă

Data primei publicări

īn Jurnalul Oficial

al UE

Indicativul standardului romān īnlocuit

Data īncetării prezumtiei

de conformitate pentru standardul european

armonizat īnlocuit

Nota 1

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

SR EN 132:2003

CEN

EN 132:1998

Aparate de protectie respiratorie. Definitii de termeni si pictograme

4.06.1999

SR EN 132:1995

Dată depăsită (30.06.1999)

2.

SR EN 133:2003

CEN

EN 133:2001

Aparate de protectie respiratorie. Clasificare

10.08.2002

SR EN 133:1995

Dată depăsită (10.08.2002)

3.

SR EN 134:2003

CEN

EN 134:1998

Aparate de protectie respiratorie. Nomenclatorul componentelor

13.06.1998

SR EN 134:1995

Dată depăsită (31.07.1998)

4.

SR EN 135:2003

CEN

EN 135:1998

Aparate de protectie respiratorie. Lista termenilor echivalenti

4.06.1999

SR EN 135:1995

Dată depăsită (30.06.1999)

5.

SR EN 136:2002

SR EN 136:2002/AC:2003

CEN

EN 136:1998

EN 136:1998/AC:1999

Aparate de protectie respiratorie. Mască completă. Cerinte, īncercări, marcare

13.06.1998

 

Dată depăsită (31.07.1998)

6.

SR EN 137:2007

CEN

EN 137:2006

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protecie respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu mască completă. Cerinte, īncercări, marcare

23.11.2007

SR EN 137+AC:2001

Dată depăsită (23.11.2007)

 

1 Prezenta listă contine standardele romāne care adoptă standarde europene publicate īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 156 din 20 iunie 2008, pag. 1, prin Comunicarea Comisiei Europene īn cadrul implementării Directivei 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele individuale de protectie.

2 OES: Organismul European de Standardizare:

- CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cen.eu)

- Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cenelec.org)

- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis (http://www.etsi.org)

 


0

1

2

3

4

5

6

7

7.

SR EN 138:2003

CEN

EN 138:1994

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie cu aer liber cu mască completă, semi-mască sau ansamblu mustiuc. Cerinte, īncercări, marcare

16.12.1994

 

 

8.

SR EN 140:2003 SR EN 140:2003/AC:2003

CEN

EN 140:1998

EN 140:1998/AC:1999

Aparate de protectie respiratorie. Semimăsti si sferturi de măsti. Cerinte, īncercări, marcare

6.11.1998

SR EN 140+A1:1997

Dată depăsită (31.03.1999)

9.

SR EN 142:2003

CEN

EN 142:2002

Aparate de protectie respiratorie. Ansambluri tip mustiuc. Conditii, īncercări, marcare

10.04.2003

SR EN 142:1997

Dată depăsită (10.04.2003)

10.

SR EN 143:2002

SR EN 143:2002/A1:2006

CEN

EN 143:2000

EN 143:2000/A1:2006

Aparate de protectie respiratorie. Filtre de particule. Conditii, īncercări, marcare

24.01.2001

21.12.2006

SR EN 143:1997

Nota 3

Dată depăsită (24.01.2001)

Dată depăsită (21.12.2006)

11 .

SR EN 144-1:2003

SR EN 144-1:2003/A1:2003 SR EN 144-1:2003/A2:2005

CEN

EN 144-1:2000

EN 144-1:2000/A1:2003 EN 144-1:2000/A2:2005

Aparate de protectie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: Racorduri cu cap filetat

24.01.2001

21.02.2004

6.10.2005

Nota 3

Nota 3

Dată depăsită (24.01.2001)

Dată depăsită (21.02.2004) Dată depăsită (31.12.2005)

12.

SR EN 144-2:2003

CEN

EN 144-2:1998

Aparate de protectie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 2: Racorduri de iesire

4.06.1999

 

 

13.

SR EN 144-3:2003

CEN

EN 144-3:2003

Aparate de protectie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 3: Racorduri de iesire pentru gaze de plonjare nitrox si oxigen

21.02.2004

 

 

14.

SR EN 145:1999

SR EN 145:1999/A1:2003

CEN

EN 145:1997

EN 145:1997/A1:2000

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie izolante, autonome cu circuit īnchis, tipul cu oxigen comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerinte, īncercări, marcare

19.02.1998

24.01.2001

Nota 3

Dată depăsită (28.02.1998)

Dată depăsită (24.01.2001)

15.

SR EN 148-1:2000

CEN

EN 148-1:1999

Aparate de protectie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet standardizat

4.06.1999

 

Dată depăsită (31.08.1999)

16.

SR EN 148-2:2003

CEN

EN 148-2:1999

Aparate de protectie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 2: Racord cu filet central

4.06.1999

SR EN 148-2+AC:1999

Dată depăsită (31.08.1999)

17.

SR EN 148-3:2003

CEN

EN 148-3:1999

Aparate de protectie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 3: Racord cu filet M 45x3

4.06.1999

SR EN 148-3+AC:1999

Dată depăsită (31.08.1999)

18.

SR EN 149:2003

CEN

EN 149:2001

Aparate de protectie respiratorie. Semimăsti filtrante īmpotriva particulelor. Cerinte, īncercări, marcare

21.12.2001

 

Dată depăsită (21.12.2001)

19.

SR EN 165:2006

CEN

EN 165:2005

Protectie individuală a ochilor. Vocabular

19.04.2006

SR EN 165:1999

Dată depăsită (31.05.2006)

20.

SR EN 166:2003

CEN

EN 166:2001

Protectie individuală a ochilor. Specificatii

10.08.2002

 

Dată depăsită (10.08.2002)

21.

SR EN 167:2003

CEN

EN 167:2001

Protectie individuală a ochilor. Metode de īncercare optice

10.08.2002

 

Dată depăsită (10.08.2002)


0

1

2

3

4

5

6

7

22.

SR EN 168:2003

CEN

EN 168:2001

Protectie individuală a ochilor. Metode de īncercare, altele decāt cele optice

10.08.2002

 

Dată depăsită (10.08.2002)

23.

SR EN 169:2003

CEN

EN 169:2002

Protectia individuală a ochilor. Filtre pentru sudură si tehnici conexe. Cerinte referitoare la factorul de transmisie si utilizarea recomandată

28.08.2003

SR EN 169:1997

Dată depăsită (28.08.2003)

24.

SR EN 170:2003

CEN

EN 170:2002

Protectie individuală a ochilor. Filtre pentru ultraviolet. Cerinte referitoare la factorul de transmisie si utilizarea recomandată

28.08.2003

 

Dată depăsită (28.08.2003)

25.

SR EN 171:2003

CEN

EN 171:2002

Protectie individuală a ochilor. Filtre pentru infrarosu. Cerinte referitoare la factorul de transmisie si utilizarea recomandată

10.04.2003

SR EN 171:1997

Dată depăsită (10.04.2003)

26.

SR EN 172:2003

SR EN

172:2003/A1:2004 SR EN 172:2003/A2:2003

CEN

EN 172:1994

EN 172:1994/A1:2000 EN 172:1994/A2:2001

Protectie individuală a ochilor. Filtre de protectie īmpotriva radiatiilor solare, pentru utilizare industrială

15.05.1996

4.07.2000

10.08.2002

Nota 3 Nota 3

Dată depăsită (31.10.2000)

Dată depăsită (10.08.2002)

27.

SR EN 174:2004

CEN

EN 174:2001

Protectie individuală a ochilor. Ochelari-mască pentru schi alpin

21.12.2001

 

Dată depăsită (21.12.2001)

28.

SR EN 175:2002

CEN

EN 175:1997

Protectie individuală. Echipament de protectie a ochilor si a fetei pentru sudare si tehnici conexe

19.02.1998

 

 

29.

SR EN 207:2003

SR EN 207:2003/A1:2003

CEN

EN 207:1998

EN 207:1998/A1:2002

Protectie individuală a ochilor. Filtre si protectori ai ochilor īmpotriva radiatiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser)

21.11.1998

28.08.2003

Nota 3

Dată depăsită (31.03.1999)

Dată depăsită (28.08.2003)

30.

SR EN 208:2003

SR EN 208:2003/A1:2003

CEN

EN 208:1998

EN 208:1998/A1:2002

Protectie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor pentru lucrări de reglare pe lasere si sisteme laser (protectie a ochilor pentru reglare laser)

21.11.1998

28.08.2003

Nota 3

Dată depăsită (31.03.1999)

Dată depăsită (28.08.2003)

31.

SR EN 250:2003

SR EN 250:2003/A1:2006

CEN

EN 250:2000

EN 250:2000/A1:2006

Aparate respiratorii. Aparate de scufundare cu aer comprimat si circuit deschis. Cerinte, īncercări, marcare

8.06.2000

21.12.2006

Nota 3

Dată depăsită (19.07.2000)

Dată depăsită (21.12.2006)

32.

SR EN 269:2003

CEN

EN 269:1994

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie cu aductie de aer proaspăt cu asistentă motorizată, cu cagulă. Cerinte, īncercări, marcare

16.12.1994

 

 

33.

SR EN 340:2004

CEN

EN 340:2003

Īmbrăcăminte de protectie. Cerinte generale

6.10.2005

SR EN 340:1998

Dată depăsită (6.10.2005)

34.

SR EN 341+AC:1999

SR EN 341+AC:1999/A1:2003

CEN

EN 341:1992

EN 341:1992/AC:1993

EN 341:1992/A1:1996

Echipament individual de protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Dispozitive de coborāre

23.12.1993

6.11.1998

Nota 3

Dată depăsită (6.11.1998)


0

1

2

3

4

5

6

7

35.

SR EN 342:2004

CEN

EN 342:2004

Īmbrăcăminte de protectie. Ansambluri si articole de īmbrăcăminte de protectie īmpotriva frigului

6.10.2005

 

 

36.

SR EN 343+A1:2008

CEN

EN 343:2003

EN 343:2003/A1:2007

Īmbrăcăminte de protectie. Protectie īmpotriva ploii

21.02.2004

8.03.2008

Nota 3

Dată depăsită (29.02.2008)

37.

SR EN 348:1997

SR EN 348:1997/AC:2003

CEN

EN 348:1992

EN 348:1992/AC:1993

Īmbrăcăminte de protectie. Metode de īncercare. Determinarea comportării materialelor la contactul cu stropi mici de metal topit

23.12.1993

 

 

38.

SR EN 352-1:2003

CEN

EN 352-1:2002

Protectori individuali īmpotriva zgo­motului. Cerinte generale. Partea 1: Antifoane externe

28.08.2003

SR EN 352-1:1998

Dată depăsită (28.08.2003)

39.

SR EN 352-2:2003

CEN

EN 352-2:2002

Protectori individuali īmpotriva zgo­motului. Cerinte generale. Partea 2: Antifoane interne

28.08.2003

SR EN 352-2:1998

Dată depăsită (28.08.2003)

40.

SR EN 352-3:2003

CEN

EN 352-3:2002

Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Cerinte generale. Partea 3: Antifoane externe montate pe o cască de protectie utilizată īn industrie

28.08.2003

SR EN 352-3:2002

Dată depăsită (28.08.2003)

41.

SR EN 352-4:2003

SR EN 352-4:2003/A1:2006

 

EN 352-4:2001

EN 352-4:2001/A1:2005

Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Cerinte de securitate si de īncercare. Partea 4: Antifoane externe cu atenuare dependentă de nivel

10.08.2002

19.04.2006

Nota 3

Dată depăsită (30.04.2006)

42.

SR EN 352-5:2004

CEN

EN 352-5:2002

Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Cerinte de securitate si de īncercare. Partea 5: Antifoane externe cu reducere activă a zgomotului

28.08.2003

 

 

43.

SR EN 352-6:2004

CEN

EN 352-6:2002

Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Cerinte de securitate si de īncercare. Partea 6: Antifoane externe cu comunicare audio

28.08.2003

 

 

44.

SR EN 352-7:2004

CEN

EN 352-7:2002

Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Cerinte de securitate si de īncercare. Partea 7: Antifoane interne cu atenuare dependentă de nivel

28.08.2003

 

 

45.

SR EN 353-1:2003

CEN

EN 353-1:2002

Echipament individual de protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Partea 1: Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare rigid

28.08.2003

SR EN 353-1:1998

Dată depăsită (28.08.2003)

46.

SR EN 353-2:2003

CEN

EN 353-2:2002

Echipament individual de protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Partea 2: Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil

28.08.2003

SR EN 353-2:1997

Dată depăsită (28.08.2003)

47.

SR EN 354:2003

CEN

EN 354:2002

Echipament individual de protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Mijloace de legătură

28.08.2003

SR EN 354:1996

Dată depăsită (28.08.2003)


0

1

2

3

4

5

6

7

48.

SR EN 355:2003

CEN

EN 355:2002

Echipament individual de protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Absorbitoare de energie

28.08.2003

SR EN 355:1999

Dată depăsită (28.08.2003)

49.

SR EN 358:2003

CEN

EN 358:1999

Echipament individual de protectie pentru pozitionare īn timpul lucrului si prevenirea căderilor de la īnăltime. Centuri de pozitionare īn timpul lucrului si limitare a deplasării si mijloace de legătură pentru pozitionare īn timpul lucrului

21.12.2001

SR EN 358:1995

Dată depăsită (21.12.2001)

50.

SR EN 360:2003

CEN

EN 360:2002

Echipament individual de protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Opritoare de cădere retractabile

28.08.2003

SR EN 360:1996

Dată depăsită (28.08.2003)

51.

SR EN 361:2003

CEN

EN 361:2002

Echipament individual de protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Centuri complexe

28.08.2003

SR EN 361:1996

Dată depăsită (28.08.2003)

52.

SR EN 362:2005

CEN

EN 362:2004

Echipament individual de protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Piese de legătură

6.10.2005

SR EN 362:1996

Dată depăsită (6.10.2005)

53.

SR EN 363:2003

CEN

EN 363:2002

Echipament individual de protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Sisteme de oprire a căderii

28.08.2003

SR EN 363:1997

Dată depăsită (28.08.2003)

54.

SR EN 364+AC:1996

CEN

EN 364:1992

EN 364:1992/AC:1993

Echipament individual de protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Metode de īncercare

23.12.1993

 

 

55.

SR EN 365:2005

SR EN 365:2005/AC:2007

CEN

EN 365:2004

EN 365:2004/AC:2006

Echipament individual de protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Cerinte generale pentru instructiuni de utilizare, īntretinere, verificare periodică, reparare, marcare si ambalare

6.10.2005

SR EN 365:1996

Dată depăsită (6.10.2005)

56.

SR EN 367+AC:1999

CEN

EN 367:1992

EN 367:1992/AC:1992

Īmbrăcăminte de protectie. Protectia īmpotriva căldurii si flăcărilor. Metodă de īncercare. Determinarea transmisiei căldurii la expunerea la flacără

23.12.1993

 

 

57.

SR EN 374-1:2004

CEN

EN 374-1:2003

Mănusi de protectie īmpotriva produselor chimice si microorganismelor. Partea 1: Terminologie si cerinte de performantă

6.10.2005

SR EN 374-1:1997

Dată depăsită (6.10.2005)

58.

SR EN 374-2:2004

CEN

EN 374-2:2003

Mănusi de protectie īmpotriva produselor chimice si microorganismelor. Partea 2: Determinarea rezistentei la penetrare

6.10.2005

SR EN 374-2:1997

Dată depăsită (6.10.2005)

59.

SR EN 374-3:2004

SR EN 374-3:2004/AC:2006

CEN

EN 374-3:2003

EN 374-3:2003/AC:2006

Mănusi de protectie īmpotriva produselor chimice si microorganismelor. Partea 3: Determinarea rezistentei la permeatia produselor chimice

6.10.2005

SR EN 374-3:1998

Dată depăsită (6.10.2005)

60.

SR EN 379:2004

CEN

EN 379:2003

Protectie individuală a ochilor. Filtre de sudură automate

6.10.2005

SR EN 379:2003

Dată depăsită (6.10.2005)


0

1

2

3

4

5

6

7

61.

SR EN 381-1:2003

CEN

EN 381-1:1993

Īmbrăcăminte de protectie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lant tinut cu māna. Partea 1: Banc de īncercare pentru īncercările la tăiere de către un ferăstrău cu lant

23.12.1993

 

 

62.

SR EN 381-2:2003

CEN

EN 381-2:1995

Īmbrăcăminte de protectie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lant tinut cu māna. Partea 2: Metode de īncercare pentru protectori ai piciorului

12.01.1996

 

 

63.

SR EN 381-3:2003

CEN

EN 381-3:1996

Īmbrăcăminte de protectie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lant tinut cu māna. Partea 3: Metode de īncercare pentru īncăltăminte

10.10.1996

 

 

64.

SR EN 381-4:2003

CEN

EN 381-4:1999

Īmbrăcăminte de protectie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lant tinut cu māna. Partea 4: Metode de īncercare pentru mănusile de protectie īmpotriva ferăstrăului cu lant

16.03.2000

 

 

65.

SR EN 381-5:2003

CEN

EN 381-5:1995

Īmbrăcăminte de protectie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lant tinut cu māna. Partea 5: Cerinte pentru protectori ai piciorului

12.01.1996

 

 

66.

SR EN 381-7:2003

CEN

EN 381-7:1999

Īmbrăcăminte de protectie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lant tinut cu māna. Partea 7: Cerinte pentru mănusile de protectie īmpotriva ferăstrăului cu lant

16.03.2000

 

 

67.

SR EN 381-8:2003

CEN

EN 381-8:1997

Īmbrăcăminte de protectie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lant tinut cu māna. Partea 8: Metode de īncercare a ghetrelor de protectie la utilizarea ferăstrăului cu lant

18.10.1997

 

 

68.

SR EN 381-9:2003

CEN

EN 381-9:1997

Īmbrăcăminte de protectie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lant tinut cu māna. Partea 9: Cerinte pentru ghetrele de protectie pentru utilizarea ferăstrăului cu lant

18.10.1997

 

 

69.

SR EN 381-10:2003

CEN

EN 381-10:2002

Īmbrăcăminte de protectie pentru utilizatorii de ferăstraie cu lant tinut cu māna. Partea 10: Metode de īncercare pentru haine de protectie

28.08.2003

 

 

70.

SR EN 381-11:2003

CEN

EN 381-11:2002

Īmbrăcăminte de protectie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lant tinut cu māna. Partea 11: Cerinte pentru haine de protectie

28.08.2003

 

 

71.

SR EN 388:2004

CEN

EN 388:2003

Mănusi de protectie īmpotriva riscurilor mecanice

6.10.2005

SR EN 388:1996

Dată depăsită (6.10.2005)

72.

SR EN 397:2003 SR EN 397:2003/A1:2003

CEN

EN 397:1995

EN 397:1995/A1:2000

Căsti de protectie pentru uz industrial

12.01.1996

24.01.2001

Nota 3

Dată depăsită (24.01.2001)

73.

SR EN 402:2004

CEN

EN 402:2003

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie autonome cu circuit deschis cu aer comprimat, cu supapă la cerere, cu mască completă sau ansamblu mustiuc, pentru evacuare. Cerinte, īncercări, marcare

21.02.2004

SR EN 402:2003

Dată depăsită (21.02.2004)


0

1

2

3

4

5

6

7

74.

SR EN 403[2004]:2004

CEN

EN 403:2004

Aparate de protectie respiratorie pentru evacuare. Aparate filtrante cu cagulă pentru evacuarea din incendiu. Cerinte, īncercări, marcare

6.10.2005

SR EN 403[1993]:2004

Dată depăsită (6.10.2005)

75.

SR EN 404:2005

CEN

EN 404:2005

Aparate de protectie respiratorie pentru evacuare. Aparat de auto-salvare cu ansamblu mustiuc cu filtru pentru monoxid de carbon

6.10.2005

SR EN 404:2004

Dată depăsită (2.12.2005)

76.

SR EN 405:2003

CEN

EN 405:2001

Aparate de protectie respiratorie. Semimăsti filtrante cu supape īmpotriva gazelor sau īmpotriva gazelor si particulelor. Cerinte, īncercări, marcare

10.08.2002

SR EN 405:1999

Dată depăsită (10.08.2002)

77.

SR EN 407:2005

CEN

EN 407:2004

Mănusi de protectie īmpotriva riscurilor termice (căldură si/sau foc)

6.10.2005

SR EN 407:1996

Dată depăsită (6.10.2005)

78.

SR EN 420:2004

SR EN 420:2004/AC:2007

CEN

EN 420:2003

EN 420:2003/AC:2006

Mănusi de protectie. Cerinte generale si metode de īncercare

2.12.2005

SR EN 420:1996

Dată depăsită (2.12.2005)

79.

SR EN 421:2000

CEN

EN 421:1994

Mănusi de protectie īmpotriva radiatiilor ionizante si a contaminării radioactive

16.12.1994

 

 

80.

SR EN 443:2008

CEN

EN 443:2008

Căsti pentru pompieri īn clădiri si alte structuri

20.06.2008

SR EN 443:2003

Dată depăsită (31.08.2008)

81.

SR EN 458:2005

CEN

EN 458:2004

Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Recomandări pentru selectionare, utilizare, īngrijire si īntretinere. Ghid

6.10.2005

SR EN 458:1998

Dată depăsită (6.10.2005)

82.

SR EN 463:2002

CEN

EN 463:1994

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva produselor chimice lichide. Metodă de īncercare. Determinarea rezistentei la penetrare cu jet de lichid (īncercare la jet)

16.12.1994

 

 

83.

SR EN 464:1998

CEN

EN 464:1994

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva produselor lichide si gazoase inclusiv aerosolilor lichizi si particulelor solide. Metodă de īncercare: Determinarea etanseitătii combinezoanelor etanse la gaz (īncercare la presiune internă)

16.12.1994

 

 

84.

SR EN 468:2002

CEN

EN 468:1994

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva produselor chimice lichide. Metodă de īncercare. Determinarea rezistentei la penetrarea cetei (īncercare la ceată)

16.12.1994

 

 

85.

EN 469:2006

SR EN

469:2006/A1:2007 SR EN 469:2006/AC:2007

CEN

EN 469:2005

EN 469:2005/A1:2006 EN 469:2005/AC:2006

Īmbrăcăminte de protectie pentru pompieri. Cerinte de performantă pentru īmbrăcămintea de protecie pentru lupta īmpotriva incendiilor

19.04.2006

23.11.2007

SR EN 469:1999 Nota 3

Dată depăsită (30.06.2006)

Dată depăsită (23.11.2007)

86.

SR EN 471+A1:2008

CEN

EN 471:2003

EN 471:2003/A1:2007

Īmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională. Metode de īncercare si cerinte

6.10.2005

8.03.2008

SR EN 471:1996 Nota 3

Dată depăsită (6.10.2005)

30.06.2008

87.

SR EN 510:2002

CEN

EN 510:1993

Cerinte pentru īmbrăcămintea de protectie folosită acolo unde există riscul de agătare de părti mobile

16.12.1994

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

88.

SR EN 511:2006

CEN

EN 511:2006

Mănusi de protectie īmpotriva frigului

21.12.2006

SR EN 511:1999

Dată depăsită (21.12.2006)

89.

SR EN 530:1997

SR EN 530:1997/AC:2003

CEN

EN 530:1994

EN 530:1994/AC:1995

Rezistenta la abraziune a materialului din care este realizată īmbrăcămintea de protectie. Metodă de īncercare

30.08.1995

 

 

90.

SR EN 531:1997

SR EN 531:1997/A1:2002

CEN

EN 531:1995

EN 531:1995/A1:1998

Īmbrăcăminte de protectie pentru lucrătorii din industrie expusi la căldură (cu exceptia īmbrăcămintei pentru pompieri si sudori) Īmbrăcăminte de protectie pentru lucrătorii expusi la căldură

6.11.1998

4.06.1999

Nota 3

Dată depăsită (4.06.1999)

91.

SR EN 533:2003

CEN

EN 533:1997

Īmbrăcăminte de protectie. Protectie īmpotriva căldurii si a flăcărilor. Materiale si ansambluri de materiale cu propagare limitată a flăcării

14.06.1997

 

 

92.

SR EN 564:2007

CEN

EN 564:2006

Echipament pentru alpinism si escaladare. Cordelină. Cerinte de securitate si metode de īncercare

8.03.2008

SR EN 564:2003

Dată depăsită (8.03.2008)

93.

SR EN 565:2007

CEN

EN 565:2006

Echipament pentru alpinism si escaladare. Chingă. Cerinte de securitate si metode de īncercare

8.03.2008

SR EN 565:2003

Dată depăsită (8.03.2008)

94.

SR EN 566:2007

CEN

EN 566:2006

Echipament pentru alpinism si escaladare. Bucle de ancorare. Cerinte de securitate si metode de īncercare

8.03.2008

SR EN 566:2003

Dată depăsită (8.03.2008)

95.

SR EN 567:2003

CEN

EN 567:1997

Echipament pentru alpinism si escaladare. Dispozitive de blocare. Cerinte de securitate si metode de īncercare

10.08.2002

 

 

96.

SR EN 568:2007

CEN

EN 568:2007

Echipament pentru alpinism si escaladare. Dispozitive de ancorare īn gheată. Cerinte de securitate si metode de īncercare

8.03.2008

SR EN 568:2003

Dată depăsită (8.03.2008)

97.

SR EN 569:2007

CEN

EN 569:2007

Echipament pentru alpinism si escaladare. Pitoane. Cerinte de securitate si metode de īncercare

8.03.2008

SR EN 569:2003

Dată depăsită (8.03.2008)

98.

SR EN 659:2004+A1:2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Mănusi de protectie pentru pompieri

20.06.2008

SR EN 659:2004

30.09.2008

99.

SR EN 702:2003

CEN

EN 702:1994

Īmbrăcăminte de protectie. Protectie īmpotriva căldurii si a focului. Metodă de īncercare. Determinarea transmisiei termice de contact prin īmbrăcămintea de protectie sau materialele sale

12.01.1996

 

 

100.

SR EN 795:2003

CEN

EN 795:1996

Protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Dispozitive de ancorare. Cerinte si īncercări

12.02.2000

 

 

 

 

Avertisment: Prezenta publicare nu se referă la echipamentele descrise īn clasele A (dispozitive de ancorare structurale), C (dispozitive de ancorare care folosesc linii flexibile orizontale) si D (dispozitive de ancorare care folosesc sine rigide de ancorare orizontale) la care se face referire īn paragrafele 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2, (īn legătură cu clasa A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (īn legătură cu clasele A, C si D), anexa A (paragrafele A.2, A.3, A.5 si A.6), anexa B si anexa ZA (īn legătură cu clasele A, C si D), pentru care nu se aplică prezumptia de conformitate cu directiva 89/686/CEE).

 

 

SR EN 765:2003/A1:2003

 

EN 795:1996/A1:2000

 

24.01.2001

Nota 3

Dată depăsită (30.04.2001)

101.

SR EN 812:2003

SR EN 812:2003/A1:2003

CEN

EN 812:1997

EN 812:1997/A1:2001

Căsti de protectie, de tip usor, pentru industrie

19.02.1998

10.08.2002

Nota 3

Dată depăsită (10.08.2002)


0

1

2

3

4

5

6

7

102.

SR EN 813:2003

CEN

EN 813:1997

Echipament individual de protectie pentru prevenirea căderilor de la īnăltime. Centură scaun

14.06.1997

 

 

103.

SR EN 863:2003

CEN

EN 863:1995

Īmbrăcăminte de protectie. Proprietăti mecanice. Metodă de īncercare: Rezistentă la perforatie

15.05.1996

 

 

104.

SR EN 892:2005

CEN

EN 892:2004

Echipament de alpinism si escaladare. Corzi dinamice pentru alpinism si escaladă. Cerinte de securitate i metode de īncercare

6.10.2005

SR EN 892:2003

Dată depăsită (6.10.2005)

105.

SR EN 893:2003

CEN

EN 893:1999

Echipament pentru alpinism si escaladare. Crampoane. Cerinte de securitate si metode de īncercare

10.08.2002

 

 

106.

SR EN 943-1:2003

CEN

EN 943-1:2002

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva produselor chimice solide si gazoase, inclusiv aerosoli lichizi i particule solide. Partea 1: Cerinte de performantă pentru combinezoanele de protectie chimică ventilate si neventilate, etanse la gaze (Tip 1) i neetanse la gaze (Tip 2)

28.08.2003

 

 

107.

SR EN 943-2:2003

CEN

EN 943-2:2002

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva produselor chimice solide si gazoase, inclusiv aerosoli lichizi si particule solide. Partea 2: Cerinte de performantă pentru combinezoanele de protectie chimică etanse la gaze (Tip 1) destinate echipelor de salvare (ET)

10.08.2002

 

 

108.

SR EN 958:2007

CEN

EN 958:2006

Echipament pentru alpinism si escaladare. Absorbitoare de energie utilizate īn Via Ferrata. Cerinte de securitate si metode de īncercare

8.03.2008

SR EN 958:2003

Dată depăsită (8.03.2008)

109.

SR EN 960:2006

CEN

EN 960:2006

Mulaje de capete utilizate la īncercările căstilor de protectie

21.12.2006

SR EN 960:1996

Dată depăsită (31.12.2006)

110.

SR EN 966:2004 SR EN

966:2004/A1:2004 SR EN 966:2004/A2:2006

CEN

EN 966:1996

EN 966:1996/A1:2000

EN 966:1996/A2:2006

Căsti pentru sporturi aviatice

10.10.1996 4.07.2000

21.12.2006

Nota 3 Nota 3

Dată depăsită (30.09.2000) Dată depăsită (21.12.2006)

111 .

SR EN 1073-1:2000

CEN

EN 1073-1:1998

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva contaminării radioactive. Partea 1: Cerinte si metode de īncercare pentru īmbrăcămintea de protectie ventilată, īmpotriva contaminării cu particule radioactive

6.11.1998

 

 

112.

SR EN 1073-2:2003

CEN

EN 1073-2:2002

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva contaminării radioactive. Partea 2: Cerinte si metode de īncercare pentru īmbrăcămintea de protectie neventilată īmpotriva contaminării radioactive sub formă de particule

28.08.2003

 

 

113.

SR EN 1077:2008

CEN

EN 1077:2007

Căsti pentru utilizatori de schiuri alpine si plăci pentru zăpadă

8.03.2008

SR EN 1077:2004

Dată depăsită (29.02.2008)

114.

SR EN 1078:2004

SR EN 1078:2004/A1:2006

CEN

EN 1078:1997

EN 1078:1997/A1:2005

Căsti pentru biciclisti si pentru utilizatori de planse cu role si patine cu role

14.06.1997 19.04.2006

Nota 3

Dată depăsită (30.06.2006)


0

1

2

3

4

5

6

7

115.

SR EN 1080:2004

SR EN

1080:2004/A1:2004 SR EN 1080:2004/A2:2006

CEN

EN 1080:1997

EN 1080:1997/A1:2002

EN 1080:1997/A2:2005

Căsti de protectie īmpotriva socurilor pentru copii mici

14.06.1997

28.08.2003

19.04.2006

Nota 3 Nota 3

Dată depăsită (28.08.2003) Dată depăsită (30.06.2006)

116.

SR EN 1082-1:2004

CEN

EN 1082-1:1996

Īmbrăcăminte de protectie. Mănusi si protectori pentru brate īmpotriva tăierii i lovirii cu cutite de māna. Partea 1: Mănusi de zale si protectori pentru brate

14.06.1997

 

 

117.

SR EN 1082-2:2003

CEN

EN 1082-2:2000

Īmbrăcăminte de protecţie. Mănusi si protectori pentru brate īmpotriva tăierilor si loviturilor cutitelor de māna. Partea 2: Mănusi si protectori pentru brate din materiale, altele decāt zale

21.12.2001

 

 

118.

SR EN 1082-3:2003

CEN

EN 1082-3:2000

Īmbrăcăminte de protectie. Mănusi si protectori pentru brae īmpotriva tăierilor si loviturilor cutitelor de māna. Partea 3: Īncercare la tăiere prin impact pentru tesături, piele si alte materiale

21.12.2001

 

 

119.

SR EN 1095:2004

CEN

EN 1095:1998

Centuri de securitate pentru punte si mijloace de legătură sau de asigurare pentru ambarcatiuni pentru timpul liber. Cerinte de securitate si metode de īncercare

6.11.1998

 

 

120.

SR EN 1146:2005

CEN

EN 1146:2005

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis cu aer comprimat cu cagulă pentru evacuare. Cerinte, īncercări, marcare

19.04.2006

SR EN 1146:2003

Dată depăsită (30.04.2006)

121.

SR EN 1149-1:2006

CEN

EN 1149-1:2006

Īmbrăcăminte de protectie. Proprietăti electrostatice. Partea 1: Metodă de īncercare pentru măsurarea rezistivitătii de suprafată

21.12.2006

SR EN 1149-1:2002

Dată depăsită (31.12.2006)

122.

SR EN 1149-2:2003

CEN

EN 1149-2:1997

Īmbrăcăminte de protectie. Proprietăti electrostatice. Partea 2: Metodă de īncercare pentru măsurarea rezistentei electrice la traversarea materialelor (rezistenta verticală)

19.02.1998

 

 

123.

SR EN 1149-3:2004

CEN

EN 1149-3:2004

Īmbrăcăminte de protectie. Proprietăti electrostatice. Partea 3: Metodă de īncercare pentru măsurarea capacitătii de disipare a sarcinilor

6.10.2005

 

 

124.

SR EN 1149-5:2008

CEN

EN 1149-5:2008

Īmbrăcăminte de protectie. Proprietăti electrostatice. Partea 5: Cerinte de performantă pentru materiale si cerinte de proiectare

20.06.2008

 

 

125.

SR EN 1150:2003

CEN

EN 1150:1999

mbrăcăminte de protectie. Īmbrăcăminte avertizoare pentru utilizări neprofesionale. Metode de īncercare si cerinte

4.06.1999

 

 

126.

SR EN 1384:2002

SR EN 1384:2002/A1:2003

CEN

EN 1384:1996

EN 1384:1996/A1:2001

Căsti de protectie pentru sporturi hipice

14.06.1997

10.08.2002

Nota 3

Dată depăsită (10.08.2002)

127.

SR EN 1385:2002

SR EN 1385:2002/A1:2005

CEN

EN 1385:1997

EN 1385:1997/A1:2005

Căsti de protectie utilizate la caiac-canoe si pentru sporturi practicate pe cursuri de apă repezi

13.06.1998

6.10.2005

Nota 3

Dată depăsită (6.10.2005)


0

1

2

3

4

5

6

7

128.

SR EN 1486:2008

CEN

EN 1486:2007

Īmbrăcăminte de protectie pentru pompieri. Metode de īncercare si cerinte pentru īmbrăcămintea reflectorizantă pentru operatiile speciale de luptă īmpotriva incendiului

8.03.2008

SR EN 1486:2001

Dată depăsită (30.04.2008)

129.

SR EN 1497:2008

CEN

EN 1497:2007

Echipament pentru salvare. Centuri complexe pentru salvare

8.03.2008

 

 

130.

SR EN 1621-1:2004

CEN

EN 1621-1:1997

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva socurilor mecanice, pentru motociclisti. Partea 1: Cerinte si metode de īncercare pentru protectori īmpotriva socurilor

13.06.1998

 

 

131.

SR EN 1621-2:2004

CEN

EN 1621-2:2003

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva socurilor mecanice, pentru motociclisti. Partea 2: Protectori ai spatelui. Cerinte si metode de īncercare

6.10.2005

 

 

132.

SR EN 1731:2007

CEN

EN 1731:2006

Protectia individuală a ochiului. Protectori ai ochilor si fetei

23.11.2007

SR EN 1731:2003

Dată depăsită (23.11.2007)

133.

SR EN 1809:2004

CEN

EN 1809:1997

Accesorii de scufundare. Dispozitive gonflabile pentru echilibrare. Cerinte functionale si de securitate, metode de īncercare

13.06.1998

 

 

134.

SR EN 1827:2003

CEN

EN 1827:1999

Aparate de protectie respiratorie. Semi-măsti fără supape de inspiratie si cu filtre demontabile, īmpotriva gazelor, īmpotriva gazelor si particulelor sau numai īmpotriva particulelor. Cerinte, īncercări, marcare

24.02.2001

 

 

135.

SR EN 1836:2006

SR EN 1836+A1:2008

CEN

EN 1836:2005

EN 1836:2005/A1:2007

Echipament individual de protectie a ochilor. Ochelari de soare si filtre de protectie īmpotriva radiatiilor solare pentru utilizare generală si filtre pentru observarea directă a soarelui

2.12.2005

8.03.2008

SR EN 1836:2003 Nota 3

Dată depăsită (31.03.2006)

31.03.2008

136.

SR EN 1868:2003

CEN

EN 1868:1997

Echipament individual de protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Lista termenilor echivalenti

18.10.1997

 

 

137.

SR EN 1891:2003

CEN

EN 1891: 1998

Echipament individual de protectie pentru prevenirea căderilor de la īnăltime. Corzi cu miez cu coeficient redus de alungire

6.11.1998

 

 

138.

SR EN 1938:2004

CEN

EN 1938:1998

Protectia individuală a ochilor. Ochelari-mască pentru utilizatorii de motociclete si motorete

4.06.1999

 

 

139.

SR EN ISO 4869-2: 1997

SR EN ISO 4869-2: 1997/AC:2007

CEN

EN ISO 4869-2: 1995

EN ISO 4869-2: 1995/AC: 2007

Acustică. Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Partea 2: Estimarea nivelurilor de presiune acustică ponderate A īn cazul utilizării protectorilor individuali īmpotriva zgomotului

15.05.1996

 

 

140.

SR EN ISO 4869-3: 2007

CEN

EN ISO 4869-3: 2007

Acustică. Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Partea 3: Măsurarea pierderii prin insertie a antifoanelor externe utilizānd un dispozitiv de īncercare acustică

8.03.2008

SR EN 24869-3: 1997

Dată depăsită (8.03.2008)


0

1

2

3

4

5

6

7

141.

SR EN ISO 4869-4: 2002

CEN

EN ISO 4869-4: 2000

Acustică. Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Partea 4: Măsurarea nivelurilor de presiune acustică efective ale antifoanelor pentru redarea sunetului īn functie de nivel

6.10.2005

 

 

142.

SR EN ISO 6529: 2003

CEN

EN ISO 6529: 2001

Īmbrăcăminte de protectie. Protectie īmpotriva produselor chimice. Determinarea rezistentei la permeatia lichidelor si gazelor a materialelor utilizate pentru confectionarea īmbrăcămintei de protectie

6.10.2005

SR EN 369: 1997

Dată depăsită (6.10.2005)

143.

SR EN ISO 6530:2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Īmbrăcăminte de protectie. Protectie īmpotriva substantelor chimice lichide. Metodă de īncercare a rezistentei materialelor la penetrarea de către lichide

6.10.2005

SR EN 368: 1997

Dată depăsită (6.10.2005)

144.

SR EN ISO 6942: 2003

CEN

EN ISO 6942: 2002

Īmbrăcăminte de protectie. Protectie īmpotriva căldurii si a focului. Metodă de īncercare: Evaluarea materialelor si a ansamblurilor de materiale expuse la o sursă de căldură radiantă

28.08.2003

SR EN 366: 1998

Dată depăsită (28.08.2003)

145.

SR EN ISO 9185: 2007

CEN

EN ISO 9185: 2007

Īmbrăcăminte de protectie. Evaluarea rezistentei materialelor la īmproscarea cu metal topit

8.03.2008

SR EN 373: 2003

Dată depăsită (8.03.2008)

146.

SR EN ISO 10256: 2004

CEN

EN ISO 10256: 2003

Protectie pentru cap si fată pentru utilizare la hochei pe gheată

6.10.2005

SR EN 967: 2004

Dată depăsită (6.10.2005)

147.

SR EN ISO 10819: 2002

CEN

EN ISO 10819: 1996

Vibratii si socuri mecanice. Vibratii mānă-brat. Metodă de măsurare si evaluare a factorului de transmitere a vibratiilor de la mănusă la palmă

3.12.1996

 

 

148.

SR EN ISO 11611: 2008

CEN

EN ISO 11611: 2007

Īmbrăcăminte de protectie utilizată la activităti de sudură si tehnici conexe

8.03.2008

SR EN 470-1: 1999

Dată depăsită (30.04.2008)

149.

SR EN 12083: 2003

SR EN 12083/AC: 2003

CEN

EN 12083: 1998

EN 12083: 1998/AC: 2000

Aparate de protectie respiratorie. Filtre cu furtunuri respiratorii (filtre nemontate pe mască). Filtre īmpotriva particulelor, filtre īmpotriva gazelor si filtre combinate. Cerinte, īncercări, marcare

4.07.2000

 

 

150.

SR EN ISO 12127-2: 2008

CEN

EN ISO 12127-2: 2007

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva căldurii si a focului. Determinare transmisie termică de contact prin īmbrăcămintea de protectie sau materialele sale constituente. Partea 2: Metodă de īncercare care utilizează transmisia termică de contact produsă de mici cilindri picurători

8.03.2008

 

 

151.

SR EN 12270: 2003

CEN

EN 12270: 1998

Echipament pentru alpinism si escaladare. Pioleti. Cerinte de securitate si metode de īncercare

16.03.2000

 

 

152.

SR EN 12275: 2003

CEN

EN 12275: 1998

Echipament de alpinism si escaladare. Piese de legătură. Cerinte de securitate si metode de īncercare

16.03.2000

 

 

153.

SR EN 12276: 2003

SR EN 12276: 2003/AC: 2003

CEN

EN 12276: 1998

EN 12276: 1998/AC: 2000

Echipament de alpinism si escaladă. Ancore mecanice. Cerinte de securitate si metode de īncercare

24.02.2001

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

154.

SR EN 12277: 2007

CEN

EN 12277: 2007

Echipament de alpinism si escaladare. Centură complexă. Cerinte de securitate si metode de īncercare

23.11.2007

SR EN 12277: 2003

23.11.2007

155.

SR EN 12278: 2007

CEN

EN 12278: 2007

Echipament de alpinism si escaladare. Scripeti. Cerinte de securitate si metode de īncercare

23.11.2007

SR EN 12278: 2003

23.11.2007

156.

SR EN ISO 12402-2: 2007

CEN

EN 12402-2: 2006

Echipament individual de plutire. Partea 2: Veste de salvare, nivel de performantă 275. Cerinte de securitate

21.12.2006

SR EN 399: 2001

Dată depăsită (31.03.2007)

157.

SR EN ISO 12402-3: 2007

CEN

EN ISO 12402-3: 2006

Echipament individual de plutire. Partea 3: Veste de salvare, nivel de performantă 150. Cerinte de securitate

21.12.2006

SR EN 396: 2002

Dată depăsită (31.03.2007)

158.

SR EN ISO 12402-4: 2007

CEN

EN ISO 12402-4: 2006

Echipament individual de plutire. Partea 4: Veste de salvare, nivel de performantă 100. Cerinte de securitate

21.12.2006

SR EN 395: 2002

Dată depăsită (31.03.2007)

159.

SR EN ISO 12402-5: 2007

SR EN ISO 12402-5: 2007/AC: 2007

CEN

EN ISO 12402-5: 2006

EN ISO 12402-5: 2006/AC: 2006

Echipament individual de plutire. Partea 5: Echipament ajutător pentru plutire (nivel 50). Cerinte de securitate

21.12.2006

SR EN 393: 2002

Dată depăsită (31.03.2007)

160.

SR EN ISO 12402-6: 2007

CEN

EN ISO 12402-6: 2006

Echipament individual de plutire. Partea 6: Veste de salvare si echipament ajutător de plutire pentru utilizări speciale. Cerinte de securitate si metode de īncercare complementare

21.12.2006

 

 

161.

SR EN ISO 12402-8: 2007

CEN

EN ISO 12402-8: 2006

Echipament individual de plutire. Partea 8: Accesorii. Cerinte de securitate si metode de īncercare

2.08.2006

SR EN 394: 2002

Dată depăsită (31.08.2006)

162.

SR EN ISO 12402-9: 2007

CEN

EN ISO 12402-9: 2006

Echipament individual de plutire. Partea 9: Metode de īncercare

21.12.2006

 

 

163.

SR EN ISO 12402-10: 2006

CEN

EN ISO 12402-10: 2006

Echipament individual de plutire Partea 10: Alegerea si aplicatiile echipamentului individual de plutire si ale altor echipamente relevante

2.08.2006

 

 

164.

SR EN 12477: 2003 SR EN 12477: 2003/A1: 2005

CEN

EN 12477: 2001 EN 12477: 2001/A1: 2005

Mănusi de protectie pentru sudori

10.08.2002

6.10.2005

Nota 3

Dată depăsită (31.12.2005)

165.

SR EN 12492: 2003

CEN

EN 12492: 2000

Echipament de alpinism si escaladare. Căsti pentru alpinisti. Cerinte de securitate si metode de īncercare

21.12.2001

 

 

 

 

SR EN 12492: 2003/A1: 2003

 

EN 12492: 2000/A1: 2002

 

 

28.08.2003

Nota 3

Dată depăsită (28.08.2003)

166.

SR EN 12568: 2003

CEN

EN 12568: 1998

Protectori ai piciorului si gambei. Cerinte si metode de īncercare pentru bombeuri si insertii metalice antiperforatie

6.11.1998

 

 

167.

SR EN 12628: 2003

SR EN 12628: 2003/AC: 2003

CEN

EN 12628: 1999

EN 12628: 1999/AC 2000

Accesorii de plonjare. Echipamente combinate ajutătoare pentru plutire si salvare. Cerinte functionale si de securitate, metode de īncercare

4.07.2000

 

 

168.

SR EN 12841: 2007

CEN

EN 12841: 2006

Echipament individual de protectie īmpotriva căderilor de la īnăltime. Sistem de acces cu corzi. Dispozitive de reglare a corzii

21.12.2006

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

169.

SR EN 12941: 2004

SR EN 12941: 2004/A1: 2004

CEN

EN 12941: 1998

EN 12941: 1998/A1: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilatie asistată, cu cască sau cagulă. Cerinte, īncercări, marcare

4.06.1999

6.10.2005

Nota 3

Dată depăsită (4.06.1999)

Dată depăsită (6.10.2005)

170.

SR EN 12942: 2004

SR EN 12942: 2004/A1: 2004

CEN

EN 12942: 1998

EN 12942: 1998/A1: 2002

Aparate de protectie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilatie asistată, cu măsti complete, semi-măsti sau sferturi de mască. Cerinte, īncercări, marcare

4.06.1999

28.08.2003

Nota 3

Dată depăsită (4.06.1999)

Dată depăsită (28.08.2003)

171.

SR EN 13034: 2005

CEN

EN 13034: 2005

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva produselor chimice. Cerinte de performantă pentru īmbrăcămintea de protectie chimică care prezintă o protectie limitată īmpotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 si tip PB [6])

6.10.2005

 

 

172.

SR EN 13061: 2003

CEN

EN 13061: 2001

Īmbrăcăminte de protectie. Protectori de tibie pentru jucătorii de fotbal. Cerinte si metode de īncercare

10.08.2002

 

 

173.

SR EN 13087-1: 2003

SR EN 13087-1: 2003/A1: 2003

CEN

EN 13087-1: 2000

EN 13087-1: 2000/A1: 2001

Căsti de protectie. Metode de īncercare. Partea 1: Conditii si conditionare

10.08.2002

10.08.2002

Nota 3

Dată depăsită (10.08.2002)

174.

SR EN 13087-2:

2003

SR EN 13087-2:

2003/A1: 2003

CEN

EN 13087-2: 2000

EN 13087-2: 2000/A1: 2001

Căsti de protectie. Metode de īncercare. Partea 2: Absorbtia socurilor

10.08.2002

10.08.2002

Nota 3

Dată depăsită (10.08.2002)

175.

SR EN 13087-3:

2003

SR EN 13087-3:

2003/A1: 2003

CEN

EN 13087-3: 2000

EN 13087-3: 2000/A1: 2001

Căsti de protectie. Metode de īncercare. Partea 3: Rezistentă la penetratie

10.08.2002

10.08.2002

Nota 3

Dată depăsită (10.08.2002)

176.

SR EN 13087-4: 2003

CEN

EN 13087-4: 2000

Căsti de protectie. Metode de īncercare. Partea 4: Eficienta sistemului de retentie

21.12.2001

 

 

177.

SR EN 13087-5: 2003

CEN

EN 13087-5: 2000

Căsti de protectie. Metode de īncercare. Partea 5: Rezistenta sistemului de retentie

24.02.2001

 

 

178.

SR EN 13087-6:

2003

SR EN 13087-6:

2003/A1: 2003

CEN

EN 13087-6: 2000

EN 13087-6: 2000/A1: 2001

Căsti de protectie. Metode de īncercare. Partea 6: Cāmp vizual

10.08.2002

10.08.2002

Nota 3

Dată depăsită (10.08.2002)

179.

SR EN 13087-7:

2003

SR EN 13087-7:

2003/A1: 2003

CEN

EN 13087-7: 2000

EN 13087-7: 2000/A1: 2001

Căsti de protectie. Metodă de īncercare. Partea 7: Rezistentă la flacără

10.08.2002

10.08.2002

Nota 3

Dată depăsită (10.08.2002)

180.

SR EN 13087-8:

2003

SR EN 13087-8:

2003/A1: 2005

CEN

EN 13087-8: 2000

EN 13087-8: 2000/A1: 2005

Căsti de protectie. Metode de īncercare. Partea 8: Proprietăti electrice

21.12.2001

6.10.2005

Nota 3

Dată depăsită (6.10.2005)

181.

SR EN 13087-10: 2003

CEN

EN 13087-10: 2000

Căsti de protectie. Metode de īncercare. Partea 10: Rezistenta la căldură radiantă

21.12.2001

 

 

182.

SR EN 13138-1: 2004

CEN

EN 13138-1: 2003

Dispozitive ajutătoare la plutire pentru īnvătarea īnotului. Partea 1: Cerinte de securitate si metode de īncercare pentru dispozitive ajutătoare la plutire purtate pe corp

6.10.2005

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

183.

SR EN 13158: 2004

CEN

EN 13158: 2000

Īmbrăcăminte de protectie. Haine, veste de protectie si protectori ai umerilor pentru călăreti. Cerinte si metode de īncercare

24.02.2001

 

 

184.

SR EN 13178: 2003

CEN

EN 13178: 2000

Protectie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor destinati utilizatorilor de snowmobile

21.12.2001

 

 

185.

SR EN 13274-1: 2003

CEN

EN 13274-1: 2001

Aparate de protectie respiratorie. Metode de īncercare. Partea 1: Determinarea fugii spre interior si a fugii totale spre interior

21.12.2001

 

 

186.

SR EN 13274-2: 2003

CEN

EN 13274-2: 2001

Aparate de protectie respiratorie. Metode de īncercare. Partea 2: Īncercări practice de performantă

21.12.2001

 

 

187.

SR EN 13274-3: 2003

CEN

EN 13274-3: 2001

Aparate de protectie respiratorie. Metode de īncercare. Partea 3: Determinarea rezistentei respiratorii

10.08.2002

 

 

188.

SR EN 13274-4: 2003

CEN

EN 13274-4: 2001

Aparate de protectie respiratorie. Metode de īncercare. Partea 4: Īncercări la flacără

10.08.2002

 

 

189.

SR EN 13274-5: 2003

CEN

EN 13274-5: 2001

Aparate de protectie respiratorie. Metode de īncercare. Partea 5: Conditii climatice

21.12.2001

 

 

190.

SR EN 13274-6: 2003

CEN

EN 13274-6: 2001

Aparate de protectie respiratorie. Metode de īncercare. Partea 6: Determinarea continutului de dioxid de carbon īn aerul inhalat

10.08.2002

 

 

191.

SR EN 13274-7: 2008

CEN

EN 13274-7: 2008

Aparate de protectie respiratorie. Metode de īncercare. Partea 7: Determinarea penetratiei filtrelor de particule

20.06.2008

SR EN 13274-7: 2003

Dată depăsită (31.07.2008)

192.

SR EN 13274-8: 2003

CEN

EN 13274-8: 2002

Aparate de protectie respiratorie. Metode de īncercare. Partea 8: Determinarea colmatării cu pulbere de dolomită

28.08.2003

 

 

193.

SR EN 13277-1: 2004

CEN

EN 13277-1: 2000

Echipament de protectie pentru artele martiale. Partea 1: Cerinte si metode de īncercare generale

24.02.2001

 

 

194.

SR EN 13277-2: 2004

CEN

EN 13277-2: 2000

Echipament de protectie pentru artele martiale. Partea 2: Cerinte si metode de īncercare suplimentare referitoare la protectori pentru genunchi, protectori de tibie si protectori de antebrat

24.02.2001

 

 

195.

SR EN 13277-3: 2004

SR EN 13277-3: 2004/A1: 2007

CEN

EN 13277-3: 2000

EN 13277-3: 2000/A1: 2007

Echipament de protectie pentru artele martiale. Partea 3: Cerinte si metode de īncercare suplimentare pentru protectori ai bustului

24.02.2001

23.11.2007

 

Dată depăsită (31.12.2007)

196.

SR EN 13277-4: 2003

SR EN 13277-4: 2003/A1: 2007

CEN

EN 13277-4: 2001

EN 13277-4: 2001/A1: 2007

Echipament de protectie pentru artele martiale. Partea 4: Cerinte suplimentare si metode de īncercare privind protectori ai capului

10.08.2002

23.11.2007

Nota 3

Dată depăsită (31.12.2007)

197.

SR EN 13277-5: 2003

CEN

EN 13277-5: 2002

Echipament de protectie pentru artele martiale. Partea 5: Cerinte suplimentare si metode de īncercare pentru protectorii genitali si protectorii abdominali

10.08.2002

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

198.

SR EN 13277-6: 2004

CEN

EN 13277-6: 2003

Echipament de protectie pentru artele martiale. Partea 6: Cerinte suplimentare si metode de īncercare pentru protectori de piept pentru femei

21.02.2004

 

 

199.

SR EN ISO 13287: 2008

CEN

EN ISO 13287: 2007

Echipament de protectie individuală. Īncăltăminte. Metodă de īncercare pentru determinarea rezistentei la alunecare

8.03.2008

SR EN 13287: 2004

Dată depăsită (30.04.2008)

200.

SR EN 13356: 2003

CEN

EN 13356: 2001

Accesorii de vizualizare pentru uz neprofesional. Metode de īncercare si cerinte

21.12.2001

 

 

201.

SR EN 13484: 2003

CEN

EN 13484: 2001

Căsti pentru utilizatorii de săniute

10.08.2002

 

 

202.

SR EN 13546: 2003

SR EN 13546+A1: 2007

CEN

EN 13546: 2002

EN 13546: 2002/A1: 2007

Īmbrăcăminte de protectie. Protectori ai māinii, bratului, pieptului, abdomenului, gambei, piciorului si organelor genitale pentru portarii de hochei pe iarbă si protectori ai tibiei pentru jucătorii de hochei pe iarbă. Cerinte si metode de īncercare

28.08.2003

23.11.2007

Nota 3

Dată depăsită (31.12.2007)

203.

SR EN 13567: 2003

SR EN 13567+A1: 2007

CEN

EN 13567: 2002

EN 13567: 2002/A1: 2007

Īmbrăcăminte de protectie. Protectori ai māinii, bratului, pieptului, abdomenului, gambei, organelor genitale si fetei pentru scrimeri. Cerinte si metode de īncercare

28.08.2003

23.11.2007

 

Dată depăsită (31.12.2007)

204.

SR EN 13594: 2003

CEN

EN 13594: 2002

Mănusi de protectie pentru motociclisti profesionisti. Cerinte si metode de īncercare

28.08.2003

 

 

205.

SR EN 13595-1: 2003

CEN

EN 13595-1: 2002

Īmbrăcăminte de protectie pentru motocliclisti profesionisti. Haine, pantaloni si combinezoane sau combinatii din două piese. Partea 1: Cerinte generale

28.08.2003

 

 

206.

SR EN 13595-2: 2003

CEN

EN 13595-2: 2002

Īmbrăcăminte de protectie pentru motocliclisti profesionisti. Haine, pantaloni si combinezoane sau combinatii din două piese. Partea 2: Metoda de īncercare pentru determinarea rezistentei la abraziune prin impact

28.08.2003

 

 

207.

SR EN 13595-3: 2003

CEN

EN 13595-3: 2002

Īmbrăcăminte de protectie pentru motocliclisti profesionisti. Haine, pantaloni si combinezoane sau combinatii din două piese. Partea 3: Metode de īncercare pentru determinarea rezistentei la pleznire

28.08.2003

 

 

208.

SR EN 13595-4:2003

CEN

EN 13595-4:2002

Īmbrăcăminte de protectie pentru motocliclisti profesionisti. Haine, pantaloni si combinezoane sau combinatii din două piese. Partea 4: Metoda de īncercare pentru determinarea rezistentei la tăiere prin impact

28.08.2003

 

 

209.

SR EN 13634:2004

CEN

EN 13634:2002

Īncăltăminte de protectie pentru motociclisti profesionisti. Cerinte si metode de īncercare

28.08.2003

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

210.

SR EN 13781:2003

CEN

EN 13781:2001

Căsti de protectie pentru conducătorii si pasagerii snowmobilelor si boburilor

10.08.2002

 

 

211.

SR EN 13794:2003

CEN

EN 13794:2002

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie izolante, autonome, cu circuit īnchis pentru evacuare. Cerinte, īncercări, marcare

28.08.2003

SR EN 1061:2003;

SR EN 400:2003;

SR EN 401:2003

Dată depăsită (28.08.2003)

212.

SR EN 13819-1:2004

CEN

EN 13819-1:2002

Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Īncercare. Partea 1: Metode de īncercări fizice

28.08.2003

 

 

213.

SR EN 13819-2:2004

CEN

EN 13819-2:2002

Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Īncercare. Partea 2: Metode de īncercări acustice

28.08.2003

 

 

214.

SR EN 13832-1:2007

CEN

EN 13832-1:2006

Īncăltăminte de protectie īmpotriva produselor chimice. Partea 1: Terminologie si metode de īncercare

21.12.2006

 

 

215.

SR EN 13832-2:2007

CEN

EN 13832-2:2006

Īncăltăminte de protectie īmpotriva produselor chimice. Partea 2: Cerinte pentru īncăltămintea rezistentă la produse chimice īn conditii de laborator

21.12.2006

 

 

216.

SR EN 13832-3:2007

CEN

EN 13832-3:2006

Īncăltăminte de protectie īmpotriva produselor chimice. Partea 3: Cerinte pentru īncăltămintea de protectie cu rezistentă mare la produse chimice īn conditii de laborator

21.12.2006

 

 

217.

SR EN 13911:2004

CEN

EN 13911:2004

Īmbrăcăminte de protectie pentru pompieri. Cerinte si metode de īncercare pentru cagule de protectie īmpotriva focului, pentru pompieri

6.10.2005

 

6.10.2005

218.

SR EN 13921:2007

CEN

EN 13921:2007

Echipament individual de protectie. Principii ergonomice

23.11.2007

 

 

219.

SR EN 13949:2003

CEN

EN 13949:2003

Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare autonome cu circuit deschis pentru utilizare cu Nitrox si oxigen comprimat. Cerinte, īncercare, marcare

21.02.2004

 

 

220.

SR EN ISO 13982-1:2005

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Īmbrăcăminte de protectie pentru utilizare īmpotriva particulelor solide. Partea 1: Cerinte de performantă pentru īmbrăcămintea de protectie īmpotriva substantelor chimice, care asigură protectie īntregului corp īmpotriva particulelor solide transportate de aer (īmbrăcăminte tip 5)

6.10.2005

 

 

221.

SR EN ISO 13982-2:2005

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Īmbrăcăminte de protectie pentru utilizare īmpotriva particulelor solide. Partea 2: Metoda de īncercare pentru determinarea fugii spre interiorul costumului a aerosolilor de particule fine

6.10.2005

 

 

222.

SR EN ISO 13995:2003

CEN

EN ISO 13995:2000

Īmbrăcăminte de protectie. Proprietăti mecanice. Metoda de īncercare pentru determinarea rezistentei la perforare si sfāsiere dinamică

6.10.2005

 

 

223.

SR EN ISO 13997:2003

SR EN ISO 13997:2003/AC:2004

CEN

EN ISO 13997:1999

EN ISO 13997:1999/AC:2000

Īmbrăcăminte de protectie. Proprietăti mecanice. Determinarea rezistentei materialelor la tăiere cu obiecte tăioase

4.07.2000

 

 

224.

SR EN ISO 13998:2003

CEN

EN ISO 13998:2003

Īmbrăcăminte de protectie. Sorturi, pantaloni si haine de protectie īmpotriva tăierilor si loviturilor cutitului de mānă

28.08.2003

SR EN 412:2003

Dată depăită (28.08.2003)


0

1

2

3

4

5

6

7

225.

SR EN 14021:2004

CEN

EN 14021:2003

Apărători īmpotriva impactului cu pietre pentru motociclism pe teren accidentat destinate a proteja motociclistii de pietre si alte obiecte mici. Cerinte si metode de īncercare

6.10.2005

 

 

226.

SR EN 14052:2006

CEN

EN 14052:2005

Căsti de protectie de īnaltă performantă pentru industrie

19.04.2006

 

 

227.

SR EN 14058:2004

CEN

EN 14058:2004

Īmbrăcăminte de protecţie. Articole de īmbrăcăminte de protectie utilizate īn medii cu temperaturi scăzute

6.10.2005

 

 

228.

SR EN 14120:2003

SR EN 14120 +A1:2007

CEN

EN 14120:2003

EN 14120:2003+A1:2007

Īmbrăcăminte de protectie. Protectori pentru īncheietura māinii, palmă, genunchi si cot pentru utilizatorii de echipament de sport cu role. Cerinte si metode de īncercare

21.02.2004

23.11.2007

Nota 3

Dată depăsită

(31.12.2007)

229.

SR EN 14126:2004

CEN

EN 14126:2003

Īmbrăcăminte de protectie. Cerinte de performantă si metode de īncercare pentru īmbrăcăminte de protectie īmpotriva agentilor infectiosi

6.10.2005

 

 

230.

SR EN 14143:2004

CEN

EN 14143:2003

Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare autonome cu circuit īnchis

6.10.2005

 

 

231.

SR EN 14225-1:2005

CEN

EN 14225-1:2005

Īmbrăcăminte pentru scufundare. Costume izoterme. Partea 1: Cerinte si metode de īncercare

6.10.2005

 

 

232.

SR EN 14225-2:2005

CEN

EN 14225-2:2005

Īmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 2: Costume etanse. Cerinte si metode de īncercare

6.10.2005

 

 

233.

SR EN 14225-3:2005

CEN

EN 14225-3:2005

Īmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 3: Īmbrăcăminte cu sisteme active de īncălzire sau de răcire (ansambluri). Cerinte si metode de īncercare

6.10.2005

 

 

234.

SR EN 14225-4:2005

CEN

EN 14225-4:2005

Īmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 4: Īmbrăcăminte pentru scufundare la presiune atmosferică. Cerinte referitoare la factorul uman si metode de īncercare

6.10.2005

 

 

235.

SR EN 14325:2004

CEN

EN 14325:2004

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva produselor chimice. Metode de īncercare si clasificarea performantelor materialelor, cusăturilor, legăturilor si ansamblurilor īmbrăcămintei de protectie chimică

6.10.2005

 

 

236.

SR EN 14328:2005

CEN

EN 14328:2005

Īmbrăcăminte de protectie. Mănusi si protectori ai bratelor īmpotriva tăierilor cu cutite electrice. Cerinte si metode de īncercare

6.10.2005

 

 

237.

SR EN 14360:2004

CEN

EN 14360:2004

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva ploii. Metodă de īncercare pentru īmbrăcăminte de gata. Impact la precipitatii puternice

6.10.2005

 

 

238.

SR EN 14387:2004+ A1:2008

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Aparate de protectie respiratorie. Filtre īmpotriva gazelor si filtre combinate. Cerinte, īncercări, marcare

20.06.2008

SR EN 14387:2004

31.07.2008

239.

SR EN 14404:2005

CEN

EN 14404:2004

Echipament individual de protectie. Protectia genunchiului pentru lucrări īn genunchi

6.10.2005

 

 

240.

SR EN 14435:2005

CEN

EN 14435:2004

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat cu semimască proiectate exclusiv pentru utilizare la presiune pozitivă. Cerinte, īncercări, marcare

6.10.2005

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

241.

SR EN 14458:2005

CEN

EN 14458:2004

Echipamente de protectie a ochilor. Ecrane faciale si viziere pentru căsti pentru pompieri si de protectie de īnaltă performantă pentru industrie, utilizate de pompieri, serviciile de ambulantă si de urgentă

6.10.2005

 

 

242.

SR EN ISO 14460:2003

SR EN ISO 14460:2003/AC:2003

CEN

EN ISO 14460:1999

EN ISO 14460:1999/AC:1999

Protectie īmpotriva căldurii si focului. Īmbrăcăminte de protectie pentru pilotii de automobile. Cerinte de performantă si metode de īncercare

16.03.2000

 

 

 

 

SR EN ISO 14460:2003/A1:2003

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

Protectie īmpotriva căldurii si focului. Īmbrăcăminte de protectie pentru pilotii de automobile. Cerinte de performantă si metode de īncercare. Amendament 1: Īncercare de flexionare modificată

10.08.2002

Nota 3

Dată depăsită 30.09.20(32)

243.

SR EN 14529:2006

CEN

EN 14529:2005

Aparate de protectie respiratorie - Aparate de protectie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu semimască cu supapă la cerere la prima inspiratie, cu presiune pozitivă, numai pentru evacuare. Cerinte, īncercări, marcare

19.04.2006

 

 

244.

SR EN 14572:2005

CEN

EN 14572:2005

Căsti de īnaltă protectie pentru activităti ecvestre

6.10.2005

 

 

245.

SR EN 14593-1:2005

CEN

EN 14593-1:2005

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protecie respiratorie izolante autonome cu aductie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 1: Aparat cu mască completă. Cerinte, īncercări, marcare

6.10.2005

SR EN 139:2002

Dată depăsită (2.12.2005)

246.

SR EN 14593-2:2005

SR EN 14593-2:2005/AC:2006

CEN

EN 14593-2:2005

EN 14593-2:2005/AC:2005

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protecie respiratorie izolante cu aductie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 2: Aparat cu semimască cu presiune pozitivă. Cerinte, īncercări, marcare

6.10.2005

SR EN 139:2002

Dată depăsită (2.12.2005)

247.

SR EN 14594:2005

SR EN 14594:2005/AC:2006

CEN

EN 14594:2005

EN 14594:2005/AC:2005

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie izolante cu aductie de aer comprimat cu debit continuu. Cerinte, īncercări, marcare

6.10.2005

SR EN 271:1998;

SR EN 12419:2003;

SR EN 139:2002;

SR EN 1835:2004;

SR EN 270:2003

Dată depăsită (2.12.2005)

248.

SR EN 14605:2005

CEN

EN 14605:2005

Īmbrăcăminte de protectie īmpotriva produselor chimice lichide. Cerinte de performantă pentru īmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanse la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de īmbrăcăminte care protejează numai anumite părti ale corpului (Tip PB[3] si Tip PB[4])

6.10.2005

SR EN 467+A1:2000;

SR EN 466:2003;

SR EN 465:2002

Dată depăsită (6.10.2005)

249.

SR EN 14786:2006

CEN

EN 14786:2006

Īmbrăcăminte de protectie. Determinarea rezistentei la penetrarea de către substane chimice pulverizate, emulsii si dispersiit. Īncercare la pulverizare

21.12.2006

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

250.

SR EN ISO 14877:2003

CEN

EN ISO 14877:2002

Īmbrăcăminte de protectie pentru operatii de proiectare a abrazivilor granulari

28.08.2003

 

 

251.

SR EN ISO 15025:2003

CEN

EN ISO 15025:2002

Īmbrăcăminte de protectie. Protectie īmpotriva căldurii si flăcărilor. Metoda de īncercare pentru propagarea limită a flăcării

28.08.2003

SR EN 532:1997

Dată depăsită (28.08.2003)

252.

SR EN ISO 15027-1:2003

CEN

EN ISO 15027-1:2002

Costume de protectie termică īn caz de imersie. Partea 1: Costume purtate permanent, cerinte care includ securitatea

10.04.2003

 

 

253.

SR EN ISO 15027-2:2003

CEN

EN ISO 15027-2:2002

Costume de protectie termică īn caz de imersie. Partea 2: Costume purtate īn caz de urgentă, cerinte care includ securitatea

10.04.2003

 

 

254.

SR EN ISO 15027-3:2003

CEN

EN ISO 15027-3:2002

Costume de protectie termică īn caz de imersie. Partea 3: Metode de īncercare

10.04.2003

 

 

255.

SR EN 15090:2007

CEN

EN 15090:2006

Īncăltăminte pentru pompieri

21.12.2006

 

 

256.

SR EN 15333-1:2008

CEN

EN 15333-1:2007

Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafată, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 1: Aparat la cerere

20.06.2008

 

 

257.

SR EN 15614:2007

CEN

EN 15614:2007

Īmbrăcăminte de protectie pentru pompieri. Metode de īncercare de laborator si cerinte de performan ī ă pentru īmbrăcămintea purtată Īn timpul luptei contra focului īn spatii naturale deschise

23.11.2007

 

 

258.

SR EN ISO 15831:2004

CEN

EN ISO 15831:2004

Īmbrăcăminte. Efecte fiziologice. Măsurarea izolatiei termice cu ajutorul unui manechin termic

6.10.2005

 

 

259.

SR EN ISO 17249:2005

SR EN ISO 17249:2005/A1:2007

CEN

EN ISO 17249:2004

EN ISO 17249:2004/A1:2007

Īncăltăminte de securitate rezistentă la tăiere cu ferăstrău cu lant

6.10.2005 23.11.2007

Nota 3

Dată depăsită (23.11.2007)

260.

SR EN ISO 20344:2004

SR EN ISO 20344:2004/AC:2006

SR EN ISO 20344:2004/A1:2008

CEN

EN ISO 20344:2004

EN ISO 20344:2004/AC:2005

EN ISO 20344:2004/A1:2007

Echipament individual de protectie. Metode de īncercare pentru īncăltăminte

Echipament individual de protectie. Metode de īncercare pentru īncăltăminte. Amendamentul 1

6.10.2005 8.03.2008

SR EN 344:1995;

SR EN 344-2:1999

Nota 3

Dată depăsită (6.10.2005)

Dată depăsită (31.03.2008)

261.

SR EN ISO 20345:2004

SR EN ISO 20345:2005/AC:2007

SR EN ISO 20345:2004/A1:2008

CEN

EN ISO 20345:2004

EN ISO 20345:2004/AC:2007

EN ISO 20345:2004/A1:2007

Echipament individual de protectie. Īncăltăminte de securitate

Echipament indivdual de protectie. Īncăltăminte de protectie. Amendamentul 1

6.10.2005 8.03.2008

SR EN 345:1996;

SR EN 345:1996/A1:2002;

SR EN 345-2:2002

Nota 3

Dată depăsită (6.10.2005)

Dată depăsită (31.03.2008)


0

1

2

3

4

5

6

7

262.

SR EN ISO

20346:2005

SR EN ISO

20346:2005/AC:2007

SR EN ISO

20346:2005/A1:2008

CEN

EN ISO 20346:2004

EN ISO

20346:2004/AC:2007 EN ISO 20346:2004/A1:2007

Echipament indivdual de protectie. Īncăltăminte de protectie

Echipament indivdual de protectie. Īncăltăminte de protectie. Amendamentul 1

6.10.2005

8.03.2008

SR EN 346:1996;

SR EN 346-2:2002

Nota 3

Dată depăsită (6.10.2005)

Dată depăsită (31.03.2008)

263.

SR EN ISO

20347:2004

SR EN ISO

20347:2004/AC:2007

SR EN ISO

20347:2004/A1:2008

CEN

EN ISO 20347:2004

EN ISO

20347:2004/AC:2007 EN ISO 20347:2004/A1:2007

Echipament individual de protectie. Īncăltăminte de lucru

Echipament individual de protectie. Īncăltăminte de lucru. Amendament 1

6.10.2005

8.03.2008

SR EN 347:1996;

SR EN 347-2:2002

Nota 3

Dată depăsită (6.10.2005)

Dată depăsită (31.03.2008)

264.

SR EN 24869-1:1998

CEN

EN 24869-1:1992

Acustică. Protectori individuali īmpotriva zgomotului. Metoda subiectivă de măsurare a atenuării acustice

16.12.1994

 

 

265.

SR EN 50286:2003

Cenelec

EN 50286:1999

Īmbrăcăminte electroizolantă de protectie pentru instalatii de joasă tensiune

16.03.2000

 

 

266.

SR EN 50321:2003

Cenelec

EN 50321:1999

Īncăltăminte electroizolantă pentru lucrări īn instalatii de joasă tensiune

16.03.2000

 

 

267.

SR EN 50365:2003

Cenelec

EN 50365:2002

Căsti electroizolante pentru utilizare īn instalatii de joasă tensiune

10.04.2003

 

 

268.

SR EN 60743:2003

Cenelec

EN 60743:2001

Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, echipamente si dispozitive

10.04.2003

Nota 2.1

Dată depăsită (1.12.2004)

269.

SR EN 60895:2005

Cenelec

EN 60895:2003

Lucrări sub tensiune. Īmbrăcăminte conductoare pentru utilizare la tensiuni nominale pāna la 800 kV īn curent alternativ si ± 600 kV īn curent continuu

6.10.2005

SR EN 60895:2003

Nota 2.1

Dată depăsită (1.07.2006)

270.

SR EN 60903:2005

Cenelec

EN 60903:2003

Lucrări sub tensiune. Mănusi de material electroizolant

6.10.2005

SR EN 60903:1997;

SR EN 60903:1997/A11:2003; SR EN 50237:2003

Nota 2.1

Dată depăsită (1.07.2006)

271.

SR EN 60984:2003

SR EN 60984:2003/A11:2003

SR EN 60984:2003/A1:2003

Cenelec

EN 60984:1992

EN 60984:1992/A11:1997

EN 60984:1992/A1:2002

Protectori electroizolanti pentru brate pentru lucrări sub tensiune

4.06.1999

4.06.1999

10.04.2003

Nota 3

Nota 3

Dată depăsită (4.06.1999)

Dată depăsită (6.10.2005)

 

Nota 1: Īn general data īncetării prezumtiei de conformitate va fi data de anulare („dow”), stabilită de Organismul European de Standardizare, īnsă se atrage atentia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi īn anumite cazuri exceptionale.

Nota 2.1: Standardul nou (sau amendamentul) are acelasi domeniu de aplicare ca standardul īnlocuit. La data precizată standardul īnlocuit īncetează să dea prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei.

Nota 3: Īn cazul modificărilor, standardul de referintă este SR EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, si noua modificare mentionată. Prin urmare, standardul īnlocuit (coloana 6) se compune din SR EN CCCCC:YYYY si modificările sale anterioare, dacă există, īnsă fără noua modificare mentionată. La data mentionată standardul īnlocuit īncetează să confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei.

Nota 4: Prezumtia de conformitate acordată de EN 420:2003 referitor la cerinta esentială de securitate si sănătate 1.2.1.1, īn ceea ce priveste continutul de Cr (VI) din materialele mănusii, face obiectul unei limite de detectie a metodei de testare a Cr (VI) de maximum 3 mg/kg.

Nota 5: Ultima frază de la art. 6.4 si ultima frază de la art. 7.4 din EN 13274-7:2002 nu conferă prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale de securitate si sănătate prevăzute de Directiva 89/686/CEE.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind aprobarea modelelor standard ale Notificării referitoare la misiunea de control, Raportului de inspectie, Procesului-verbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale, precum si Īnstiintării de plată pentru debitor, destinate utilizării īn activitatea de inspectie a Inspectiei Sociale

 

Avānd īn vedere:

- prevederile art. 22 alin. (1) si (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectiei Sociale, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.059/2007;

- prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 14 din Hotărārea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul standard al Notificării referitoare la misiunea de control, transmisă de Inspectia socială, anterior demarării actiunii de inspectie, entitătilor ce urmează a fi inspectate, prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul standard al Raportului de inspectie utilizat de Inspectia Socială, prevăzut īn anexa nr. 2.

(2) Raportul de inspecie cuprinde, īn principal, datele de identificare ale entitătilor supuse inspectiei, obiectivele controlate si evaluate, descrierea faptelor constatate si īncadrarea juridică a acestora, propunerile si recomandările formulate fată de situatia constatată, precum si organismul abilitat să aplice sanctiunile corespunzătoare sau, după caz, sanctiunea aplicată direct de echipa de inspectori.

Art. 3. - (1) Se aprobă modelul standard al Procesului-verbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale, utilizat de Inspectia Socială, prevăzut īn anexa nr. 3.

(2) Procesul-verbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale este utilizat de către inspectorii sociali, posesori ai legitimatiilor de serviciu emise de către Inspectia Socială, care exercită controlul īn cadrul misiunilor de inspectie desfăsurate īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare.

Art. 4. - Se aprobă modelul standard al Īnstiintării de plată pentru debitor, prevăzut īn anexa nr. 4.

Art. 5. - Caracteristicile de tipărire ale modelelor standard mentionate la art. 3 si 4 sunt prevăzute īn anexa nr. 5.

Art. 6. - (1) Persoanele īm